ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/12/2017

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-28OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 891

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017), שעה 10:20
סדר היום
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

מוסי רז
מוזמנים
שלי סבן - מנהלת מחלקת הפנסיות, רשות שוק ההון, משרד האוצר

ירון גולן - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, רשות שוק ההון, משרד האוצר

אבי כהן - מנהל תחום מפקח ארצי מקצועית קופ"ג , רשות המסים, משרד האוצר

יצחק עירון - רו"ח, מרכז בכיר, מסים, רשות המסים, משרד האוצר

יעל לרנר פירסט - סמנכ"לית ביטוח חיים, איגוד חברות הביטוח

ג'ק בלנגה - רו"ח ועו"ד, יו"ר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון בישראל

עדי גרינבאום - עו"ד, היועצת המשפטית, לשכת רואי חשבון בישראל

איילה אבני - יועצת בכירה, לשכת היועצים הפנסיוניים בישראל

אלי שני - כלכלן

לאה טבע עכו - עו"ד, עמותת CFO
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשע"ז-2017
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

אני רוצה להודיע כמה הודעות. קודם כל, אני רוצה לומר לגבי השימוש במזומן. אני ביקשתי שזה יעבור לכאן. עשיתי חשבון שלא נוכל לדון על זה כאן באופן אובייקטיבי. אני הולך להציע לוועדת הכנסת שזאת תהיה ועדה משותפת בראשות ועדת החוקה ושאני אהיה בה גם כן. הנושא הוא לא נושא פשוט.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה להיות מענטש יותר מדי, אחרי שהוא תקע את זה שנתיים והמלחמות שלנו.
היו"ר משה גפני
פתאום אני האשם. אני מקבל מכתב מהתנועה לאיכות השלטון שכותבת לי למה אני מעכב את זה שנתיים. כתבתי להם בחזרה ואמרתי להם שזה הרי לא כאן אלא זה בוועדת החוקה. ראיתי גם אמירות נגד החוק הזה. זה לא חוק פשוט. זה חוק שצריך לעשות אותו אבל הוא צריך להיות מאוזן. לא יכול להיות שאם אתה הולך לקנות קרטיב, אתה צריך לדווח לפקיד בבנק ולומר לו על מה הוצאת את הכסף ואני לא בטוח, לאור מה שקורה לנו עם הבנקים, שהחיים כאן יהפכו להיות נורמליים.

אני בעד החוק. אמרתי אתמול אצל ראש הממשלה שאני בעד החוק אבל צריך לאזן אותו. חשבתי בלילה שעדיף במצב הזה שזה יהיה בראשות ועדת החוקה ושכספים גם תהיה שם. אני לא יודע מה יהיה בסוף אבל זה הכיוון. אם לא, זה יבוא לכאן.

דבר שני אני מבקש להודיע לחברי הוועדה שאגף התקציבים מאשים אותי שאני לא מעביר כסף. זאת אומרת, אין שר או מנכ"ל במשרד ממשלתי שלא מתקשר אלי ושואל אותי מה הוא עשה לי רע. אין אחד שלא אומר את זה. לא רק זה אלא גם הנכים אמרו שהבוקר אני צריך לאשר כאן. איך אפשר לאשר את זה כאן כשאין לך חוק? אומר לי אתמול מנכ"ל האוצר שהבוקר אאשר את זה. אין חוק, אין דיון, הרי בכלל החוק צריך להידון בוועדת העבודה והרווחה ושם בכלל לא קבעו מועד. אני אשם שהנכים לא מקבלים כסף. זה הופך להיות בלתי נסבל.

אבל החמור יותר מכל הוא שאני מקבל עכשיו מבול, אנחנו מקבלים, של העברות תקציביות שלא עשו אותן כל הזמן.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא הצלחתי להשתלט על הכמות מיום שישי. אני לא עובד בשבת אלא רק במוצאי שבת.
היו"ר משה גפני
המשרדים טוענים שזה מונח באגף התקציבים למעלה מחודש. הרי היינו יכולים טיפין טיפין. אני לא הולך לעשות את מה שעשיתי בשנה שעברה. בשנה שעברה היו לנו בעיות קשות מבחינת הנוהל וחברי הוועדה הסכימו שזה יהיה, מכיוון שמדובר בסוף שנה. היום אין פריבילגיה כזאת. אני לא הולך לעבור על הנוהל. מה שיעבור – יעבור, מה שלא יעבור – לא יעבור. אני לא אשם בזה. אני אומר באופן חד משמעי שאני רואה חוסר אחריות באגף התקציבים עם ההתנהגות הזאת. מדובר על העברות שהיה צריך להביא אותן, להביא כמה כל שבוע, כמו שהתנהל עד היום. הם בכוונה לא הביאו ועכשיו תיכנס ללחץ. כל המנכ"לים יודעים כל השרים יודעים שאם לא עוברות ההעברות, זה אני לא מעביר אותן. אז אני לא מעביר. את מה שהגיע, אנחנו לפי הסדר נביא את מה שאפשר לעשות. מה שאי אפשר לעשות, לא יהיה. אי אפשר עם ההתנהגות הזאת. בסוף הם גם מאשימים אותי בבריונות. בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני יכול להגיד שאני תומך בדברים שאמרת ללא שום סייגים אלא שיש לי שאלה ליועצת המשפטית. האם ועדת הכספים יכולה לדון בהעברת כספים למטרה מסוימת שהיא מטרה נעלית בעיני ואין לי אתה ויכוח כהוא זה, כאשר אין בכלל חוק? לאן החוקים האלה בדיוק ייכנסו?
היו"ר משה גפני
גם אין העברה.
שגית אפיק
אין העברה.
היו"ר משה גפני
אין העברה, אז אין שאלה. אין העברה, אין חוק, אין כלום אבל יש עיתונים ויש תקשורת שגפני מעכב את זה. מזל שלא מאשימים אותי בפצצה הגרעינית באיראן. גם זה יגיע.
קריאה
פשוט עדיין אין פצצה כזאת.
היו"ר משה גפני
אין חוק. אתה כל כך צודק. לא רק שאין חוק, גם אין העברה. גם לא תהיה בהקדם. זה ייקח זמן. פתאום מבול של העברות. לא מבין את הצורה הזאת.

זה מה שרציתי להודיע. אם שכחתי משהו, אני אודיע בהמשך. מיקי, זה לא היה כך.
מיקי לוי (יש עתיד)
בשנתיים וקצת שאני כאן, לא היה כך.
היו"ר משה גפני
אף פעם לא היה. בסדר, סוף שנה, אנחנו יודעים שיש בעיות, צריך יותר, אבל יש העברות. זה היה כבר מוכן ולמה לא העבירו? יש גם בעיות בוועדה עם הצבעות וזה לוקח זמן. למה מביאים את זה עכשיו ברגע האחרון?

אנחנו עוברים לסדר היום. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשע"ח-2017. אני מבין שהיה דיון על כך ב-22 לחודש ואתם הייתם אמורים לשנות.
שלי סבן
היה לנו דיון ב-22 למעשה על שני נושאים כאשר נושא אחד מבחינתנו הוא אקוטי והגענו אתו לכאן, ונושא שני שמדבר על כספי הפיצויים בקופת גמל לקצבה. לגבי הנושא השני, אני אתחיל אתו בקצרה, אנחנו עדיין בדיונים. כבוד היושב ראש שלח אותנו לדבר עם ההסתדרות ועם הגופים ואנחנו עדיין בדיונים. כרגע עמדתנו, העמדה שלמעשה הצגנו, נשארת - - -
היו"ר משה גפני
על מה יש הסכמה?
שלי סבן
על החלק הראשון שהוא בעצם החלק שלא מאפשר למבוטחים להגדיל את ההפקדות בכל גוף מוסדי שהם רוצים. היום תקנה 19 קובעת שאם מבוטח רוצה להגדיל את היקף ההפקדות שלו, הוא חייב לעשות את זה אצל אותו גוף מוסדי. לצורך העניין, אם לאותו מבוטח יש פוליסת ביטוח והוא לא יכול להגדיל את ההפקדות לאותה פוליסת ביטוח, הוא חייב לפתוח פוליסת ביטוח הפרשית אצל אותו גוף מוסדי ושם הוא למעשה לקוח שבוי. את החסם הזה אנחנו מבקשים להסיר. זה מבחינתנו העניין האקוטי ולכן חזרנו לגבי הסוגיה הזאת.

הסוגיה השנייה, אנחנו עדיין באי הסכמה ובדיונים עליה.
היו"ר משה גפני
לגופים יש מה להעיר? אין.
שגית אפיק
החלק השני לא בפנינו. ב-22 למאי הובאו בפנינו תקנות שכללו את שני החלקים ששלי הציגה כרגע. במסגרת הדיון בוועדה העלו ההסתדרות והגופים כנגד החלק הזה ולכן אתה שלחת אותם להגיע להסכמות ואמרת להם שאם יוציאו את החלק הזה ויביאו רק את החלק השני, אתה מאשר אותו. הם עכשיו הביאו בפניך אך ורק את החלק השני והוא אמור להיות לטובת המבוטחים. זה חלק שהוא מיטיב. פשוט להקריא אותו.
היו"ר משה גפני
בסדר. תקריאו אותו.
שגית אפיק
את החלק השני שהוא לא בפנינו, הם יצטרכו להביא במכתב שר חדש אחרי שהם יגיעו להסכמה עם ההסתדרות.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. אין בעיה.
שלי סבן
עמדתנו עדיין נשארה בעניין הזה.
שגית אפיק
הם לא שינו את דעתם למרות שהם ישבו עם ההסתדרות. אולי הם ישנו אותה או שלא.
היו"ר משה גפני
נמצא כאן נציג ההסתדרות?
שלי סבן
ההסתדרות לא שלחה נציגים אבל דיברה אתנו והם מסכימים לחלק הזה.
ירון גולן
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי מכוח סעיפים 22א ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלו.

תיקון תקנה 19

בתקנה 19 לתקנות מס הכנסה, תנאים לאישור ולניהול קופות גמל התשכ"ז-1964 –

בתקנת משנה (א), בפסקה (1) -

בפסקת משנה (א1) המלים "אצל אותו מבטח" יימחקו.

בפסקת משנה (א2), במקום "באותה קופת גמל ולאותה מטרה" יבוא "לאותה מטרה".

בפסקת משנה (א3) המלים "אצל אותו מבטח" יימחקו.

בפסקת משנה (א4) המלים "אצל אותו מבטח" יימחקו.

המלים שאנחנו מוחקים כאן, אלה בעצם ההגבלות שהוטלו בסעיף עליהן שלי דיברה קודם לכן.

בתקנת משנה (ב) -

בפסקה (1), בסיפא יבוא "למעט במקרים שמפורטים בפסקת משנה (4)".

בפסקה (4) – כאן יש תיקון מהנוסח ששלחנו -

בפסקת משנה (א), במקום "בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח" יבוא "בקופת גמל שיבחר המבטח לאותה מטרה".

בפסקת משנה (ב), במקום "באותה קופת גמל ולאותה מטרה" יבוא "בקופת גמל שיבחר המבוטח לאותה מטרה".

בפסקת משנה (ג), במקום "בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטח" יבוא "בקופת גמל שיבחר המבוטח היא לאותה מטרה".

בפסקת משנה (ד), במקום "בתכנית לאותה מטרה אצל אותו מבטחו" יבוא "בקופת גמל שיבחר המבוטח לאותה מטרה".
היו"ר משה גפני
תודה. אפשר להצביע.

מי בעד אישור התקנות שהוקראו על ידי סגן היועץ המשפטי של רשות שוק ההון? מי נגד?

הצבעה

בעד תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשע"ח-2017

– פה אחד

התקנות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו פה אחד.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים