פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-31OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 527

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017), שעה 10:35
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

יואב בן צור

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
סעיד אלחרומי

ג'מאל זחאלקה

דב חנין

חיים ילין

מיקי לוי

אברהם נגוסה

נורית קורן
מוזמנים
אביגדור יצחקי - ראש מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר

אורנה נידס - מנהלת אגף קשרי ממשל, משרד האוצר

דרור לוינגר - מנהל אגף תקנות, תכנון ובנייה, מינהל התכנון, משרד האוצר

ענבר שור - מנהלת פרויקטים, מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר

בני ארביה - עו"ד, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

דנה ריפמן - מרכזת בכירה, תכנון מתארי ארצי, משרד הבינוי והשיכון

דורית הוכנר - מנהלת אגף בכיר, תכנון פיזי, משרד האנרגיה

רוסלאן עותמאן - עו"ד, משרד המשפטים

רפ"ק רוני כהן - רעמ"ן מחוזי, המשרד לביטחון פנים

יוכי גיסין - עו"ד, ייעוץ משפטי, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

עירית הן - מהנדסת מי שתייה, בריאות הסביבה, משרד הבריאות

נינא כהן קרן - עו"ד, מינהל התכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, משרד הבריאות

אבי בן זקן - מינהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, משרד הבריאות

שחר סולר - ראש אגף תכנון סביבתי, המשרד להגנת הסביבה

רן עמיר - ראש אגף ים וחופים, המשרד להגנת הסביבה

אילה גלדמן - המשרד להגנת הסביבה

טל זסק - המשרד להגנת הסביבה

גבי רובין - עו"ד, מרכז השלטון המקומי

גדי רובין - עו"ד, יועץ משפטי לתכנון ובנייה, פורום ה-15

יוני ויצמן - סמנכ"ל ומנהל אגף יזמות ובנייה, התאחדות בוני הארץ

חמוטל בן יעקב - התאחדות בוני הארץ

שני עשור - מנכ"לית התאחדות בקרי הבניין בישראל

אלכס לוצקי - בקר מבנים, התאחדות הבקרים

אסף זנזורי - רכז מדיניות תכנון, החברה להגנת הטבע

ניב יונת - בקר מבנים, התאחדות הבקרים

אינג' ניסים שוקר - מכון בקרה ניסים שוקר

אבנר עציון - מנכ"ל מכון בקרה ניסים שוקר

ד"ר שמעון בויקו - מנכ"ל מכון בקרה AIS

בני לחין - מכון בקרה AIS

אבישי בן שושן - אדריכל, מנהל מכון בקרה

אסא זהר - מכון בקרה אלפא סייט

אתי פלר - מנכ"לית הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

רעות רבי - מוזמן/ת

יצחק סמיה - שדלנ/ית, מייצג/ת את אדם טבע ודין
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רונית שיפר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017, מ/1148, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להוסיף להסתייגויות שהגשנו בישיבה הקודמת, הסתייגות שנוגעת להגדרת בית סוהר כתשתית לאומית. במסגרת ההגדרה הזאת מכניסים אותו תחת כנפי הסמכויות של הוועדה הארצית לתכנון ובנייה. מאחר שהנושא עלה רק בדיון האחרון תוך כדי הדיון, לא היה לנו זמן לערוך בדיקות. זה היה ממש בהליכה.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה לנמק. עשינו בדיקה ובבדיקה מצאנו ששירות בתי הסוהר והמשרד לביטחון פנים לא הגישו בשנים האחרונות תכניות כלשהו למוסדות התכנון, למעט במחוז הצפון, לאשכול מגידו שביחס אליו מקודמת תכנית מתאר ארצית עם הוראות מפורטות, ומחוז הדרום, לכלא נפחא, אושרה בשנת 2006 בוועדה המחוזית תכנית הרחבה.

אפשר לציין גם את מתקן השהייה חולות שקודם ואושר בהליך מהיר במועצה הארצית לתכנון ובנייה.

היום המועצה הארצית לתכנון ובנייה עורכת עבודה מקיפה לעדכון תכנית המתאר הארצית של בתי הסוהר, תמ"א 24.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לעצור את זה. מה ההסתייגות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הנה, אני מגיעה.
היו"ר דוד אמסלם
הדיון כבר הסתיים. מה ההסתייגות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אומר לך למה אני עכשיו מנמקת.
היו"ר דוד אמסלם
אין צורך לנמק. תקריאי את ההסתייגות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אסביר לך למה יש צורך לנמק. בגלל שבדיון הקודם זה רק עלה ולא היה לי אפילו זמן לעשות בדיקה. לא היה לי זמן להתייחס בצורה רצינית ומשמעותית לעניין בתי הסוהר.

אני רק אוסיף משפט. בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בנסיבות האלה שגם עושים עריכה מחדש של תמ"א 24 לבתי סוהר וגם אנחנו לא מוצאים שמוסדות התכנון הרגילים לא דנים כראוי בתכניות לבתי סוהר או לא פועלים לקדם אותם. אני לא רואה הצדקה להעביר תחום התכנון הזה לסמכות ה-ות"ל. הוועדה, כמו שאמרנו כבר, היא ועדה ברוב מוחלט מובטח לשלטון המרכזי והיא עוקפת הליכי תכנון בהם מעורבים השלטון, גם המוניציפאלי. לא בהכרח הוועדה הזאת יעילה יותר מבחינת הליכי התכנון שבה לעומת ועדה מחוזית או ארצי.
היו"ר דוד אמסלם
ולכן, מה ההצעה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ולכן, הסעיפים יתוקנו. סעיף 1(1) המוצע, הסעיף יימחק. סעיף 1(2)(2) המוצע, גם הוא יימחק.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
תומר רוזנר
יש עוד שלושה נושאים שצריך לדבר עליהם.
היו"ר דוד אמסלם
איזה?
תומר רוזנר
בדיון הקודם ביקש יושב ראש הוועדה ממשרדי התיירות, מינהל התכנון ושאר הגורמים לבדוק את הנושא של הכללת אזורי תעשייה בנושא של הצבת משרדים לתיירות.
היו"ר דוד אמסלם
מה שדיברנו עכשיו.
תומר רוזנר
מה עמדת הממשלה בסופו של דבר?
אביגדור יצחקי
הם רוצים את התיירות. אין לנו בעיה עם זה. אנחנו רוצים גם - - -
תומר רוזנר
כולל אזורי תעשייה.
אביגדור יצחקי
אנחנו רוצים גם מעונות סטודנטים.
היו"ר דוד אמסלם
מה שמעלה עכשיו אביגדור זה מעונות סטודנטים.
אביגדור יצחקי
גם להם אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
ודיור מוגן. יש לנו בעיה עם זה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה גם נושא חדש.
רוסלאן עותמאן
יש בעיה עם זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מביאים לכאן נושא חדש, שהיועץ המשפטי מגיע לוועדת כנסת ואומר, נכון, היא צודקת, זה נושא חדש, מגיע היושב ראש ואומר לא, ואז מצביעים וזה יורד. בסדר. זה היה על בתי הסוהר אבל גם כאן זה נושא חדש.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. משרד המשפטים מתנגד. הם טוענים נושא חדש. זה מעכב אותנו כרגע. בוא נתקדם. אני אולי אפצל את זה. יש אופציה לפצל את זה?
תומר רוזנר
את מעונות הסטודנטים ותיירות?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
להשאיר את התיירות ולפצל את מעונות הסטודנטים?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
כן. במסגרת הפיצול יהיה אפשר לדון בזה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. מה הנושא השני?
תומר רוזנר
נושא השני, הוראות המעבר. אנחנו נבקש להקריא את הוראות המעבר כפי שסוכמו בוועדה.
רונית שיפר
בעמוד 7, בסעיף 15, הוראת מעבר.

לעניין חישוב תקופות הכהונה – זאת הבהרה בלבד – יראו חבר מוסד תכנון וחבר ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבח שמונה לתפקיד ערב יום תחילתו של חוק זה למעט יושב ראש ועדת ערר כאילו מונה לראשונה ביום תחילתו של חוק זה. ואולם, תקופת הכהונה לפי סעיף 12א(ב)(1) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה של יושב ראש ועדת ערר שמונה לתפקיד ערב יום תחילתו של חוק זה, תימנה מיום מינויו.

(1) על אף הוראות סעיף 149א(4) לעניין תכנית מתאר ארצית או תכנית מתאר מחוזית שאושרה ערב יום התחילה, רשאית המועצה הארצית, באישור הממשלה, להחליט לעניין מגורים כי הקלה או השימוש החוגר אינם דורשים את אישורה ובלבד שהתקיימו בתכנית כאמור כל אלה:

ניתן להוציא מכוח התכנית היתר או לבצע עבודות בלא צורך באישורה של תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה.

לתכנית מצורף תסריט של השטח שעליו היא חלה והשטח בו מתקיימות הוראות פסקה (1).

התכנית אינה חלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי או על כל שטחה של רשות מקומית.

(2) החלטה כאמור בפסקה (1) תפורסם ברשומות.
תומר רוזנר
זאת הבהרה של הנושא של הוראות מעבר לגבי החלטות המועצה הארצית.
היו"ר דוד אמסלם
נושא השלישי.
תומר רוזנר
הנושא השלישי, הוא המרכזי, נושא מכוני הבקרה. לגבי מכוני הבקרה, כיוון שכרגע אין בעצם הסדר ברור לגבי התפעול של מכוני הבקרה עם בקרים או בלי בקרים מורשים, בעצם מה שאנחנו מציעים זה לדחות את התחילה בתקופה, שאני מבין שהם רוצים חודשיים או שלושה, ותכף תאמרו כמה אתם רוצים. מה שתחליטו. שלושה חודשים או חודשיים.

מבקשים כאן לאפשר לשר האוצר לדחות את כל האופרציה של מכוני הבקרה בחודשיים או שלושה.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאתה מחליט. מה נוח לך?
קריאה
חודשיים.
אביגדור יצחקי
מה שתחליטו. חודשיים או שלושה.
היו"ר דוד אמסלם
חודשיים.
תומר רוזנר
לא. זה לא טוב.
היו"ר דוד אמסלם
שלושה חודשים.
קריאה
חודשיים.
היו"ר דוד אמסלם
שלא יבואו עוד פעם.
קריאה
עדיף שלושה חודשים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שלושה חודשים.
תומר רוזנר
אנחנו נקריא את הסעיף הרלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
גברתי, אני הולך עכשיו להצבעה. הדיון הסתיים.
רונית שיפר
תיקון חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), תחילה ודיווח לכנסת

14. (א) בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), התשע"ד-2014, בסעיף 81ז – שימו לב, יש כאן תיקון מהנוסח שפורסם בעקבות מה שנאמר – אחרי שנתיים יבוא "ושלושה חודשים".
קריאה
אי אפשר חודשיים?
רונית שיפר
הוחלט על שלושה חודשים.

(ב) תחילתו של סעיף זה ביום י"ד בטבת התשע"ח, ה-1 בינואר 2018.

אתם רוצים לשנות גם את מועד הדיווח?
תומר רוזנר
בהתאם.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בהתאם.
רונית שיפר
(ג) אחרי חודש וחצי מיום התחילה כאמור בסעיף קטן (ב) ימסור שר האוצר לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דיווח על ההתקדמות ביישום הוראות החוק העיקרי לעניין מכוני הבקרה ובכלל זה מידת מוכנותם של מכוני הבקרה לביצוע תפקידם לפי הוראות אלה.
תומר רוזנר
עכשיו אנחנו עוברים להצבעות.
אביגדור יצחקי
רגע. יש לנו את סעיף 12.
היו"ר דוד אמסלם
מה אומר סעיף 12?
אביגדור יצחקי
יש שם בעיה גם להגנת הסביבה וגם לנו, שיהיה כתוב לפי דין. לפי דין זאת גם חקיקה, זאת גם תכנית, זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
על מה מדובר? פעם ראשונה אני שומע את זה.
תומר רוזנר
תסביר מה אתם רוצים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה הבעיה? אסור שזה יודגש שזה לפי דין כי זה ברור שזה צריך להיות לפי דיון. לא?
אביגדור יצחקי
לא.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני רוצה לעבור להצבעות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הכול צריך להיות לפי חוק.
תומר רוזנר
בתקופת הביניים ביקשה הממשלה בהצעת החוק הממשלתית לאפשר לשר האוצר לתת רישיונות למכוני בקרה גם אם אין בהם את כל הבקרים המורשים. הוועדה לא הסכימה לכך בטענה שלא מתקבל על הדעת שאנשים שיתחילו ללכת למכון בקרה, יצטרכו להמשיך ללכת לאותם גורמים מאשרים. לכן הצענו כאן איזשהו הסדר ביניים שבעצם מאפשר לאותם גורמים לא ללכת למכון הבקרה. ההסדר הזה כנראה לא מקובל על הממשלה.
אביגדור יצחקי
לא. זה בסדר. הוולנטרי, הורדנו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
שחר, תסביר לנו.
שחר סולר
אנחנו מבינים את הסיבה ואת הרצון לאפשר למכוני הבקרה בלי בקרים מסוימים. הבעיה שההגדרה לפי דין היא יוצרת בלגן בזה שהסמכויות שלנו, ולא רק שלנו, של המשרד להגנת הסביבה, הם שאובים גם מדינים וגם מתכניות. לכן זה לא פותר שום דבר.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה רוצה שנרשום?
שחר סולר
שזה יהיה לפי נושא. למשל, מגורים, אין לנו בעיה כי במגורים יש פחות סוגיות.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה רוצה שנכתוב?
שחר סולר
שזה יהיה לפי שימוש.
תומר רוזנר
מה זה לפי שימוש?
שחר סולר
אני לא יודע. הניסוח המשפטי, אני לא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עכשיו מצביעים. מה אתה רוצה שיהיה כתוב?
שחר סולר
המהות צריכה להיות שזה לפי שימוש. מגורים למשל, אין בעיה. אבל אם זה לפי דין או תכנית, זה יוצר בלגן כי כל הבקרים יצטרכו להיות כל הזמן ולא ניתן יהיה להחליף מכוני בקרה.
תומר רוזנר
אני אסביר. הנושא הזה לא סגור ולא מבושל. אין את הבסיס העובדתי. יש מחלוקת עובדתית בשאלה כמה תכניות וכמה אישורים שהם מחוץ לחוק התכנון והבנייה נדרשים. לא קיבלנו נתונים לא מהמשרד להגנת הסביבה, לא ממשרד הבריאות ולא ממשרד האוצר. לכן אני מציע שהנושא הזה לא יוכרע בשלב הזה. אני מציע לוועדה שהיא לא תכריע בנושא הזה בשלב הזה. במסגרת אותם שלושה חודשים תיערך עבודת מיפוי שהייתה צריכה להיערך לפני ארבע שנים. כמובן שאם תהיה עבודת ההכנה הזאת מוכנה לפני, אפשר יהיה להביא את זה לפני. בשלב הזה לפצל את הסעיף הזה ולא להכריע בו. זאת ההצעה שלי.
היו"ר דוד אמסלם
מה הניסוח שאתה מציע? תקריא. רבותיי, אני לא אוהב את מה שקורה כאן. אתם פתחתם דיון מחדש. בא לי עכשיו לקום ולהשאיר את החוק כך. אני גייסתי את כל העולם, כל אחד הגיע מהוועדה שלו. עוד שתי דקות ואין כאן הצבעה.
קריאה
אבל מה אנחנו יכולים לעשות? יש בעיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
צריך לעשות דיון יותר רציני בחוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בני, תקריאו לי ואני חותך את העניין לכאן או לכאן, וזהו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אתה צודק. יש כאן בעיה. איך שהליך החקיקה כאן מתנהל, הכול כאן חאפ-לאפ.
היו"ר דוד אמסלם
יעל, אל תפריעי לי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני לא מפריעה. אני מעירה.
היו"ר דוד אמסלם
אל תעירי לי.
בני ארביה
סעיף 12, בסעיף 158טו לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד) בתקופה שמיום ה-1 לינואר 2018 עד ה-31 לדצמבר 2021, רשאי שר האוצר לתת רישיון למכון לבקרה מסוג שיקבע להפעיל ולשמש מכון בקרה אף אם לא פועלים בשירותו כל הבקרים המורשים לעניין גורם מאשר המנויים בסעיף 158כא, וזאת לאחר שהתייעץ עם השר הממונה על אותו גורם מאשר.

(ו) ניתן רישיון למכון בקרה שלא פועלים בשירותו כל הבקרים המורשים המנויים בסעיף 158כא, כאמור בסעיף קטן (ה), והוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר שלגבי נדרש אישורו של גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא ושלא קיים במכון בקרה בקר מורשה לעניין אותו גורם מאשר, רשאי מגיש הבקשה להיתר, בעת הגשת הבקשה, לבקש כי לא תחול לגבי אותה בקשה להיתר חובת בדיקת מכון בקרה. בחר כאמור, לא יחולו לגבי אותה בקשה להיתר הוראות סעיפים 145ב(3), 157ב, 158יח(ב), 158כג(א) ו-261ה(3)(א) לחוק. בסעיף 158כא(א), בתחילתו יבוא "מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 158טו(א)(ה)"".

עוד תיקון אחד. מה שהוועדה הקריאה לגבי שלושת החודשים, אם זה יישאר כך, זה אומר שכל סוגי הבקשות להיתרים צריכים להגיע למכון בקרה בעוד שלושה חודשים. זאת לא הייתה הכוונה. לכן ההצעה שלנו היא כזאת:

"בחוק התכנון והבנייה, תיקון 101, התשע"ד-2014, בסעיף 81ז, האמור בו יסומן (א) ובמקום שנתיים יבוא ארבע שנים ואחריו יבוא - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ארבע שנים במקום שלושה חודשים?
תומר רוזנר
אפילו אתנו לא ידברו על הדבר הזה שאתה מביא עכשיו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בואו נעצור את החקיקה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אביגדור, תראה מה קורה כאן. רבותיי, אני עוצר את הדיון. אני לא אעשה הצבעה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אנחנו אפילו לא רואים מה כתוב שם.
אביגדור יצחקי
סעיף 12.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה אפילו לא מונח מול עינינו. הוא הקריא עכשיו משהו שהוא כל כך שונה מהנוסח של הוועדה. אנחנו לא יכולים להצביע כך.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי סעיף 12, מה שהוא הקריא.
תומר רוזנר
מבחינתנו זה אפשרי. המשמעות היא, שהוועדה תבין מה המשמעות, שבעצם ניתנת כאן יד חופשית לשר האוצר להפוך את מכוני הבקרה כמעט לוולנטריים כי הוא יכול מחר להחליט שנציג כבאות לא יהיה, נציג הגנת הסביבה לא יהיה, נציג הג"א לא יהיה, נציג משרד הבריאות לא יהיה ואז בעצם ניתנת למבקש ההיתר הברירה לבחור אם ללכת למכון הבקרה או לא ללכת אליו. אם זה מה שהממשלה מבקשת, אנחנו לא מתנגדים.
היו"ר דוד אמסלם
זה בדיוק מה שתומר אמר. אם הממשלה מבקשת את זה, בסך הכול הממשלה הביאה את כל הנושא של מכוני הבקרה. זאת לא יוזמה שלי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מחטף.
היו"ר דוד אמסלם
את יכולה לא להצביע. הכול בסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אצביע נגד אבל אני לא מבינה איך הוועדה מוכנה לקבל את זה בשנייה האחרונה לפני שאנחנו מגיעים להצבעה.
היו"ר דוד אמסלם
יעל, רק רגע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יעל, אפשר לחשוב שעד עכשיו חשבת להצביע בעד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה מבין על מה אתה מצביע?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש לחלק את הנוסח. אני רוצה עכשיו לעבור להצבעות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש בזה הגיון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עוד לא ראינו את הנוסח מול העיניים וכבר הולכים להצבעות?
היו"ר דוד אמסלם
יעל כהן פארן, אם תפריעי, אני אוציא אותך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תוציא אותי.
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לסדר פעם ראשונה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר.
תומר רוזנר
אנחנו נצביע בהתחלה על הפיצולים. הצעות לפיצול הסעיפים מתוך הצעת החוק כדי להביאם בנפרד במסגרת דיון נפרד.

הפיצול הראשון הוא סעיפים 5 עד 7 העוסקים בנושא ועדות ערר נוספות באותו מחוז. הנושא הזה לא נסגר עדיין וצריך עוד לדון בו. לכן בעצם יושב ראש הוועדה הציע לפצל אותו.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הפיצול של סעיפים 5 עד 7? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פיצול סעיפים 5 עד 7 – רוב

נגד – מיעוט

הפיצול נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הפיצול אושר.
תומר רוזנר
הנושא השני הוא פיצול של סעיף 8(2) בנושא ועדות מרחביות מיוחדות שיש בהן מועצה מקומית גדולה מסוימת. גם כאן עדיין נדרשת עבודת הכנה נוספת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הפיצול? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פיצול סעיף 8(2) – רוב

נגד – מיעוט

הפיצול נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הפיצול אושר.
תומר רוזנר
עכשיו אנחנו עוברים להסתייגויות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לפני ההסתייגויות, יש לי הצעה לעוד פיצול אחד. במשפט, אדוני היושב ראש.
אביגדור יצחקי
פיצלת את המגורים?
היו"ר דוד אמסלם
עוד לא.
תומר רוזנר
אי אפשר לפצל את זה כך. זה נשאר על השולחן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה יכול להוסיף בפיצול.
תומר רוזנר
אתה יכול להוסיף.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כשיהיה דיון בפיצול, אתה יכול להוסיף את זה על הקיים.
קריאה
מבקשים להשמיט את המילה תעשייה. סוכם בדיון הקודם ונבקש להשמיט את המילה תעשייה.
קריאה
מקובל עלינו. בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. מה שאתה מבקש לדיון הקודם, אתה מתעקש אבל עכשיו אתה מביא לי רשימה. פעם אחרונה שזה קורה כך. אני יודע מה אני אומר.

אני מבקש להמשיך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש לי הצעה לפיצול נוסף. אני מציע לפצל את סעף 12 שהוא מאוד מאוד מבולבל וכאוטי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עוד לא ראינו אותו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו תכף נראה אותו. אני אומר ממה שהוקרא כאן. זו הוראת מעבר שאפשר לחשוב עליה פעם נוספת.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אנחנו מתקדמים.
תומר רוזנר
נעבור להצבעה על ההסתייגויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא מצביעים על פיצול?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
רונית שיפר
לסעיף 1, הסתייגות מספר 1. היא מופיעה אצלכם בנוסח המודפס. הסתייגות של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מצטרפים להסתייגות הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של קבוצת מרצ, קבוצת המחנה הציוני והרשימה המשותפת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגויות לסעיף 1 – 4

נגד – רוב

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מצטרפים לכל ההסתייגויות.
רונית שיפר
לסעיף 2, הסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת המחנה הציוני והרשימה המשותפת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מספר 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגויות לסעיף 2 – 4

נגד – רוב

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
רונית שיפר
הסתייגות לחלופין, לסעיף 2 של אותן קבוצות – מרץ, המחנה הציוני והרשימה המשותפת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות החלופית? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגויות החלופית – 4

נגד – רוב

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רונית שיפר
לסעיף 3, אין הסתייגויות.

לסעיף 4, הסתייגות מספר 3 של קבוצת מרצ, המחנה הציוני והרשימה המשותפת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגויות לסעיף 4 – 4

נגד – רוב

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
רונית שיפר
לחלופין, לאותו סעיף.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד לחלופין לאותו סעיף? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות לחלופין – 4

נגד – רוב

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רונית שיפר
לסעיף 5, הסתייגות של קבוצת מרצ, המחנה הציוני והרשימה המשותפת, שהסעיף יימחק.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות לסעיף 5 – 4

נגד – רוב

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רונית שיפר
אין עוד הסתייגויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר להוסיף, מאחר שסעיף 12 שונה עכשיו, אני מבקשת למחוק את סעיף 12.
תומר רוזנר
סעיף 12 מונח בפני החברים?
היו"ר דוד אמסלם
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני): כן.
היו"ר דוד אמסלם
זאת ההסתייגות שלך?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות שהוגשה עכשיו, של המחנה הציוני והרשימה המשותפת למחיקת סעיף 12? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות לסעיף 12 – 4

נגד – רוב

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

אני יכול להצביע על כל החוק?
תומר רוזנר
כן. אני רק מפנה את תשומת הלב שבנוסח המודפס שבפניכם נשמט תיקון לסעיף 151 אבל הוא מופיע באיי-פדים.
רונית שיפר
גם בנוסח המודפס. בנוסח שפורסם לא מופיע התיקון לסעיף 151 שהוקרא ונדון בדיון הקודם. הטעות תוקנה וזה מופיע בנוסח המודפס ובאיי-פדים.
תומר רוזנר
מה שמופיע בפניכם כרגע, כולל את הדבר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הצעת החוק כולל כל השינויים שהצענו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017 - 9

נגד – 4

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. הצעת החוק אושרה. אני קובע שהחוק מבחינת הוועדה עבר. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים