ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/12/2017

שינויים בתקציב לשנת 2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-03OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 889

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, א' בטבת התשע"ח (19 בדצמבר 2017), שעה 11:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
חברי הכנסת
מירב בן ארי

נורית קורן
מוזמנים
תקציבנית, משרד הפנים - ליאת פרוינד שפרן

ראש אגף תקציבים, משרד החוץ - משה בן נון

רפרנט משרדי מטה-אג"ת, משרד האוצר - חזי כהן

רפרנטית באגף תקציבים, משרד האוצר - שירה עמיאל

אגף תקציבים, משרד האוצר - תמר לוי בונה

אגף תקציבים, משרד האוצר - יובל טלר חסון

אגף תקציבים, משרד האוצר - מעיין ספיבק

אגף תקציבים, משרד האוצר - מיכל גלברט

מוזמן/ת - דרורית שטייניץ

מוזמן/ת - דניאל נצר

מוזמן/ת - אלי מורגנשטרן
ייעוץ משפטי
שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

שינויים בתקציב לשנת 2017
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני פותח את הדיון. הנושא – שינויי בתקציב לשנת 2017.

יש שתי רביזיות. חבר הכנסת עודד פורר הסיר את הרביזיות אבל יש עדיין רביזיות שהתבקשו. שתי הבקשות לרביזיה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חבר הכנסת מיקי זוהר לא נמצא כאן.
היו"ר משה גפני
מספר הרביזיה הראשונה – 175. דירה להשכיר. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה ירדה.

176 עד 177.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
04-018. עודפים של הלמ"ס. זו רביזיה שלי. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הרביזיה התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה התקבלה.

09008 יש בקשה של רביזיה שלי. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הרביזיה התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה התקבלה. אנחנו נגיע לסעיף ונדון עליו.

מספר פנייה לוועדה – 179-180, 211-219. משרד ראש הממשלה.
חזי כהן
מדובר בפנייה לתגבור משרד ראש הממשלה בסך של 30,077,000 שקל לתוכניות כפי שמפורט לכם להלן, בין היתר 60 מיליון לטיסות ראש הממשלה. 89 מיליון למטוס ראש הממשלה ושינויים נוספים. 13 מיליון בהתאם להחלטת ממשלה לחיזוק הקשרים הכלכליים עם הודו ותגבורים נוספים כפי שמפורט לכם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה צריך תוספת של 60 מיליון שקלים לנסיעות ראש הממשלה? כבר בשנה הקודמת הוא נסע הרבה מאוד. למה?
חזי כהן
מדובר בתקציב שמועבר בהתאם לקצב הביצוע בפועל. השנה היה קצב ביצוע גבוה יותר גם בגלל פריסת התחייבויות משנים קודמות שמבוצעות השנה, וגם בגלל טיסות בפועל, יותר טיסות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
60 מיליון שקל? טיסה בממוצע של ראש הממשלה עולה 7-6 מיליון שקלים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
כל טיסה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, בגלל כל מה שמסביב.
מיקי לוי (יש עתיד)
בגלל האבטחה והכל.
חזי כהן
העלות של הטיסות נעה בין מיליון ל-10 מיליון, תלוי בטיסה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אם יהיה מטוס לראש הממשלה זה יעלה פחות?
חזי כהן
ודאי. התגבור הזה ירד, הצורך בתגבור יירד. עדיין יהיה צורך לתפעל את המטוס בעלות גבוהה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
השאלה אם העלות תהיה יותר נמוכה.
דרורית שטייניץ
כן. העלויות יהיו יותר נמוכות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
יש צפי מתי זה יקרה?
דרורית שטיינמץ
באמצע שנת 2018.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רוצה לעשות חשבון - - -
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
למיטב זכרוני הוא עלה 230 או 240 מיליון.
חזי כהן
בשנת 2016 העברנו 178 מיליון. בפנייה כרגע אנחנו מעבירים 89 מיליון לרכישת המטוס, ובשנה הבאה, ב-2018, 89 מיליון נוספים. זו הפעימה האחרונה. 365 מיליון.
אורן אסף חזן (הליכוד)
את אמרת 200 - - -
דרורית שטייניץ
לא. עלות הרכישה. הוא מדבר על תקצוב כל הפרויקט, כולל 5 שנים תפעול שוטף שלו. זה לא הסכומים שאתה מדבר עליהם.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוועדה רוצה לדעת את האמת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
המספרים - - - חלק מהעלויות לא יורד בגלל שהאבטחה ממשיכה להיות בעלויות הנסיעה, וכו'. האחזקה יורדת, הטיסות עצמן יהיו יותר זולות. אבל הנסיעה עצמה זה לא רק המטוס.
דרורית שטייניץ
יש מלונות, יש אבטחה.
היו"ר משה גפני
אני התבקשתי בקדנציה הקודמת שלי כיושב-ראש ועדה על ידי חבר האופוזיציה לאשר כאן את רכישת המטוס. אני לא הייתי שלם עם זה - - -, הנושא הזה הוא - - - זה ברור לחלוטין שאם רוכשים מטוס הרבה סעיפים שיורדים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה מה שניסיתי לשאול, רק שאלה אחת קטנה: הכסף הזה שאתם מבקשים זה על נסיעות רטרואקטיבית, או על משהו עתידי.
דרורית שטייניץ
רטרואקטיבי.
אורן אסף חזן (הליכוד)
איך קורה שאנחנו מגיעים למצב פעם אחר פעם שאנחנו צריכים לאשר כספים? מה זו ההתנהלות הזו?
היו"ר משה גפני
אני מוחה על זה בכל תוקף, אבל רוצה להגיד לך משהו סתם, שלא קשור לדיון פה. ראש ממשלה צריך לנסוע דחוף לגיאורגיה כדי לכונן יחסים בין מדינת ישראל לבין גיאורגיה. אז אני מציע שבמשרד ראש הממשלה יחכו עד שחברי הוועדה פה יסכימו לאשר את התקציב הזה כי לא כולם קיבלו את הכסף הקואליציוני.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני מסכים. זה המשפט הבא. אבל לפני הנסיעה החשובה, אולי בגלל שלא רוצים לתת לנו כספים קואליציוניים, וזה הכל פיקציה – הרי כותרות היו. בעיתון סופר שקיבלנו מיליונים, גם ברדיו וגם בטלוויזיה. אבל אני רוצה להבין למה בתכנון, מלכתחילה – כי כל שנה באים ומבקשים עוד כסף, למה לא מתכננים את זה אחרת?
היו"ר משה גפני
אני מבקש שמכאן ואילך – תביאו את התוכנית לוועדה . אל תביאו העברות שאתם מבקשים בדיעבד. זה קורה, אגב, לא רק אצל ראש הממשלה. יש פה גם פניות שכבר בוצעו. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, זה קורה גם אצל נשיא המדינה שאנחנו מאשרים נסיעות שהיו לפני שנה. אני לא מקבל את הגישה הזו, אני מבקש שהדברים יובאו קודם. יהיה שלב שבסוף גם אני אתעצבן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני רוצה לומר לפרוטוקול שלא יתפרש חלילה כאילו אנחנו מתנגדים לנסיעות. הנסיעות האלה נחוצות, ראש הממשלה עושה מצוין שהוא מבקר בכל העולם ומחזק את מדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
מספר הפניה – העמוד הראשון 211 עד 219. מי בעד אישור הפניות?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 4

נמנעים – אין

פניות 211–219 אושרו.
היו"ר משה גפני
5 בעד, 4 נגד. הפניות אושרו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני לא מצביע כי נמאס לי להיות חותמת גומי בוועדה הזו כשמבטיחים לנו - - - רביזיה.
היו"ר משה גפני
אני לא עושה רביזיה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
היושב-ראש מבקש ממני לבטל את הרביזיה?
היו"ר משה גפני
כן. אני מבקש ממך. היום חנוכה, אנחנו צריכים עוד לעלות למליאה, אני לא הולך עכשיו לשחק עם זה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל זה כל פעם מגיע לזה.
היו"ר משה גפני
אבל אני יותר עצבני ממך, עם כל הכבוד. אני לא אביא עכשיו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני לא רואה אותך עצבני.
היו"ר משה גפני
אני אשב אתך אחרי זה ותראה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אז בוא נשב עכשיו חמש דקות. זה דורש התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
184 עד 187.
מעיין ספיבק
הפנייה הזו נועדה לתגבור תקציב משרד הפנים ב-42,974 אלפי שקלים במזומן. 43,000 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
זה גם ההתיישבות הצעירה?
מעיין ספיבק
לא.
אורן אסף חזן (הליכוד)
איזה סעיף?
מעיין ספיבק
06. ו-15 חודשי עבודה בלתי צמיתה. עיקרי הפנייה – 35,500 אלפי שח עבור היערכות לשעת חירום, 11,000 שח עבור מחשוב, דיור ורכב בהתאם להצגת תוכניות על ידי המשרד. הפירוט מולכם.
היו"ר משה גפני
יש שאלות?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה המחשוב?
ליאת פרוינד שפרן
מדובר על שדרוג תשתיות מחשוב – מערכות אחסון, גיבוי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו אישרנו לכם לא מזמן תקציב נרחב לקראת היערכות לבחירות ואני רואה שיש כאן עוד 9 מיליון שקלים - - -
ליאת פרוינד שפרן
היערכות לבחירות המוניציפאליות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה יקרה אם זה לא יעבור?
ליאת פרוינד שפרן
יהיה קשה מאוד להיערך. אנחנו כבר עכשיו ב-delay.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתם לא הייתם מוכנים לזה ש-2016 היא שנת בחירות? הרי במוניציפאלי המועד הוא קבוע,, לא כמו פה שכל שנתיים יש בחירות.
ליאת פרוינד שפרן
כמובן שאנחנו יודעים ועושים את כל ההיערכות אבל יש כספים שאמורים להתקבל השנה והם עוד לא עברו בוועדה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
עוד פעם ההתנהלות הזאת, היא לא תקינה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניות 184–187 אושרו.
היו"ר משה גפני
6 בעד, הפניות אושרו.

אנחנו בעמוד 30. פנייה 188 עד 191 – המוסדות להשכלה גבוהה.
מיכל גלברט
הפנייה נועדה להעביר 313 מיליוני שקל לתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה בהתאם לביצוע בפועל של התוכנית הרב שנתית והתקציב הדרוש לשנת הלימודים תשע"ח. הפירוט: סך של 80 אלף אלפי שקל עבור פיתוח פיזי של המוסדות להשכלה גבוהה. סך של 42 מיליוני שקל לצורך שדרוג של תשתיות הוראה ומחקר. סך של 35 מיליון שקלים עבור הגדלת כמויות הסטודנטים במקצועות ההנדסה. סך של 30 מיליון שקל עבור קידום נגישות לבעלי מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוהה. סך של 30 מיליון שקל בהתאם לגידול במספר המכסות בשנת הלימודים תשע"ח. סך של 30 מיליון שקל עבור תוספות למודל המחקר. סך של 23 מיליון שקל עבור פרויקטים בתחום חברה וקהילה. 17 מיליון שקל עבור מענקי קליטה לסגל מצטיין באוניברסיטאות. 11 מיליון עבור שילוב סטודנטים מהפריפריה בתחומי ההייטק וההנדסה. 8 מיליון שקלים עבור תוכנית הישגים לחברה הערבית. 2.25 מיליון שקל עבור קידום בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה וסך של 600 אלפי שקל עבור קידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לשנה הנוכחית?
מיכל גלברט
כן. הכל לתשע"ח.
היו"ר משה גפני
מאיפה הכסף? 313 מיליון.
מיכל גלברט
מכמה מקורות: 137.6 מיליון מגיע מתמיכות בענפי המשק, הרוב מגיע ממענקי מחקר ופיתוח מתקדמים, שזה בעצם עודפים שיש מעבר למה שיש בסיכום התקציבי מול הרשות לחדשנות.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים 60 מיליון שקל מים המלח.
מיכל גלברט
נכון. זה אי מימוש שיש השנה. הכסף הזה כן מתוקצב בתקציב 18 כך שככל הפרויקט יתקדם הוא יתוקצב ב-2018.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין דבר כזה. מאיפה את יודעת מה מתוקצב ב-18?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אגיד לך – בגלל שמדובר בתקציב רב שנתי ויש לו סכום קבוע של 3 ומשהו מיליארד שקלים שהמדינה צריכה להשתתף ב-20% ממנו – גריעה מזה אחר כך מקצצת את התקציב ל - - -
היו"ר משה גפני
מה את עונה על זה? התקציב בים המלח הוא רב שנתי. אם אנחנו מורידים 60 מיליון – אחרי זה יחסר כסף.
מיכל גלברט
המדינה מחויבת לסכום הזה. זאת אומרת שאם הפרויקט יתבצע ב-2018 - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון, זו בדיוק הבעיה. זאת אומרת שאם אנחנו מעבירים את זה מהסעיף של השנה ובשנה הבאה יש קיצוץ flat – הלך הכסף. זה בדיוק העניין.
מיכל גלברט
אבל יש התחייבות לסכומים במסגרת תקציב דו שנתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל עכשיו, אם אנחנו מאשרים את ההעברה מהכסף הזה מסעיף אחר - - -
מיכל גלברט
הכסף הזה לא יבוצע השנה. אנחנו נמצאים בסוף דצמבר, אם הוא לא - - -
היו"ר משה גפני
אבל ייגרע בשנה הבאה, זה מה שאומר חבר הכנסת רוזנטל.
מיכל גלברט
לא. תהיה עמידה בסיכומים, ואם הסכום לא נוצל - - - יתוקצב במלואו.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות 188 עד 191?

הצבעה

בעד – 7

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניות 188–191 אושרו.
היו"ר משה גפני
תודה. הפניות אושרו. יש התחייבות שלך לפרוטוקול שהתקציב של ים המלח לא ייגרע. השנה כבר אי אפשר לבצע את זה, אבל בשנה הבאה הוא לא ייגרע, הסכום של ה-160 מיליון שקל שאישרנו להוריד עכשיו. זה בעקבות ההתחייבות שלך.
מיכל גלברט
אני אגיד שאנחנו בסוף שנת 2017, הכסף לא ימומש עד סוף השנה - - -
היו"ר משה גפני
זו התחייבות ממשית? לא יבוא מישהו מעליך ויגיד – הורדנו את הכסף?
מיכל גלברט
לא, הכסף ירד ב-2017 בגלל אי מימוש - - -
היו"ר משה גפני
את זה הבנתי. מה ששאל חבר הכנסת רוזנטל – האם בשנה הבאה, ב-2018 יבואו ויגידו – זה פחות 160 מיליון.
מיכל גלברט
ככל הידוע לי זה אמור להיות מתוקצב - - -
היו"ר משה גפני
תוכלי לתת לי תשובה חד משמעית?
מיכל גלברט
בהחלט.
היו"ר משה גפני
אז אני רוצה את התשובה הזו ואני מגיש רביזיה. ברגע שאני אקבל תשובה חד משמעית אני מסיר את הרביזיה.

192 – מענקי בינוי ושיכון.
יובל טלר חסון
הפנייה נועדה לתקצוב הוצאה בסך של 199 מיליון שקל למימון פעילות הסיוע בשכר דירה בהתאם לביצוע בפועל. במהלך השנה האחרונה חל גידול במספר הפונים לקבלת סיוע בשכר דירה. בהתאם לכך נדרש מימון של הגירעון שנוצר בתוכנית של סיוע בשכר דירה, ולכן אנחנו מתקצבים את זה בפנייה הזו.
היו"ר משה גפני
שאלות. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 192 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

193 עד 194 ו-206.
חזי כהן
הפנייה נועדה לתגבור סעיף 83 בסכום של 210 מיליון ו-588 אלפי שח. סעיף 83 זה הוצאות פיתוח אחרות.
היו"ר משה גפני
מה זה?
חזי כהן
בעצם בפנייה יש תגבור הרשאה לתקשוב הממשלתי בסך של 8 מיליון שקל, תגבור מערך הסייבר הלאומי בסך של 50 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
אני רואה שהורדתם כסף ממשרד החינוך?
חזי כהן
משרד החינוך מעביר את ההשתתפות שלו של 10 מיליון ו-588 אלפי שקל בפרויקט מסע – חינוך יהודי בתפוצות, פרויקט של הבאת סטודנטים יהודים מחו"ל לסימסטר - - -
היו"ר משה גפני
למה הפנייה הזו מיועדת?
חזי כהן
הפנייה נועדה לכמה מטרות: 1. תקשוב ממשלתי 2. פרויקט מסע 3. מערך הסייבר, והשקעות שונות.
היו"ר משה גפני
איך מסע נכנס לתוך העניינים האלה?
חזי כהן
זו תוכנית פיתוח שכוללת הוצאות של משרדי ממשלה שונים. גם משרד ראש הממשלה גם מסע וגם הסייבר נמצאים שניהם תחת משרד ראש הממשלה והם באותה תוכנית. ו- 200 מיליון העברה לרמ"י.
דניאל נצר
את זה אני אסביר. הפנייה כוללת 200 מיליון שקלים לטובת סבסוד פיתוח תשתיות בפרויקטים למגורים באזורי עדיפות לאומית ובפרויקטים של מחיר למשתכן.
היו"ר משה גפני
משרד ראש הממשלה התחיל לבנות?
דניאל נצר
לא. לא. הסעיף הזה הוא לא של משרד ראש הממשלה, זה של סעיף - - -
היו"ר משה גפני
אני לא יכול לקבל פניות כאלה. עם כל הכבוד. הייתי דוחה את הפנייה הזו. אנחנו, חברי הוועדה בחיי היום יום לא עובדים במשרדים, אתם לא יכולים להביא לפה פניות שכל אחד יהיה ממשהו אחר. ברגע שאמרת פרויקט למגורים עלה לי בראש כחלון. ברגע שאמרת את הנושא של משרד החינוך עלה לי בראש בנט. אני מתחיל להיות מבולבל.
חזי כהן
אני אסביר. זה סעיף פיתוח שמבוסס על הרשאות להתחייב ותקצוב.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מכניסים פה כל מיני נושאים, אין קשר בין אחד לשני. תסביר לי מה זו הפנייה הזו שעליה דיברת עכשיו, שיש כאן 200 מיליון שקל.
דניאל נצר
אני אסביר. מכוח החלטות ממשלה ביישובים באזורי עדיפות לאומית ובפרויקטים של מחיר למשתכן, מגיע ליזמים סבסוד פיתוח לטובת התשתיות, לאותם פרויקטי מגורים.
היו"ר משה גפני
עד כאן זה בסדר, זה משרד השיכון.
דניאל נצר
משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל שגם משווקת. לכן התקציב הזה עובר לטובת רשות מקרקעי ישראל כדי שהיא תוכל לבצע את אותן פעולות. היישובים שבהם יש את אותם פרויקטים, למשל, הם: ירוחם, שדרות, שלומי, אופקים, מעלות, וכו' וכו'.
היו"ר משה גפני
למה זו לא פנייה נפרדת? למה זו פנייה ביחד עם הסייבר?
דניאל נצר
כי זה בסעיף שכולל בתוכו פרויקטי פיתוח כוללים מכל מיני משרדי ממשלה. התוכנית הזו, 830401 משמשת את רמ"י כדי לממן את אותם פרויקטים - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אולי זה הסייבר של רמ"י?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא מאשר את זה, אל תצביע.
היו"ר משה גפני
אני אבקש מחברי הוועדה לתמוך בזה, אבל זו הפעם האחרונה שאני אביא לוועדה מין פנייה כזו שמביאה סל שאני בכלל לא יודע מה הקשר בין אחד לשני.

מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניות 193, 194 ו-206 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רביזיה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו, יש רביזיות. לא עושים את החיים קלים. החיים קשים, אתם רואים מה שהולך פה. גם אני לא מסכים לזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני לא היה צריך להביא את זה להצבעה.
היו"ר משה גפני
אם זה לא היה דצמבר, לא הייתי מביא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אבל יש דברים ענייניים, אתה רואה – אנחנו מאשרים אותם. זו לא פנייה שראוי להעביר אותה. סליחה, עם כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
מסכים לגמרי. בסדר.

195 עד 198 עמוד 51. זה המנהל האזרחי? תאום פעולות בשטחים.
שירה עמיאל
הפנייה נועדה לתגבור תקציב מנהלת תיאום ופעולות בשטחים בסכום של 60 מיליון ו-850 אלפי שקלים, תקן כוח אדם, וכן התאמות פנימיות בתקציב בהתאם לביצוע. עיקרי הפנייה – סך של 60 מיליון שקלים עבור תשלום לחברת מקורות בגין התקזזות על הפרשים בגבוה תעריפי המים, 650 אלף שקלים לסיוע ממוקד להגדלת היקף הבנייה לפי החלטת ממשלה 317 וכן תקן ו-200 אלף שקלים מהמשרד להגנת הסביבה בגין עובדת שעברה למנהל האזרחי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקן אחד של עובדת מהמשרד לאיכות הסביבה שאין להם עובדים עבר למנהל האזרחי. לא ייאמן.
היו"ר משה גפני
למה עברו תקנים למנהל האזרחי?
שירה עמיאל
לצורך תגבור פעילות המנהל. כפי שאתם ודאי מכירים, המנהל האזרחי בעצם - - -
היו"ר משה גפני
אל"ף, אנחנו לא מכירים.
שירה עמיאל
אז אני אעדכן. המנהל האזרחי – יש בו נציגים ממשרדי הממשלה השונים והועברה העובדת הזו לצורך התחום הזה.
אילן גילאון (מרצ)
אני רוצה פירוט.
היו"ר משה גפני
אנחנו, דרך אגב, על פי הנוהל מבקשים את הפירוט בכתב.
אילן גילאון (מרצ)
אני רוצה את הפירוט. על מה?
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניות 195–198 אושרו

.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו, יש רביזיה.
אילן גילאון (מרצ)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
207 עד 210. עמוד 60.
תמר לוי בונה
הפנייה התקציבית נועדה כדי לתקצב סכום של 6 מיליון ו-500 אלף שקלים במזומן, 9 מיליון ו-935 אלף שח בהוצאה מותנית ו-11 מיליון ו-250 אלף שח בהרשאה להתחייב. עיקרי הפנייה: העברת 5 מיליון שקלים ו-400 אלף למתנדבים בחקלאות מתוקף החלטת ממשלה 1478, 15 מיליון בהרשאה מתוקף החלטת ממשלה 1170 לפיתוח נחלות בגולן, ו-600 אלף שקלים מתוקף החלטת ממשלה 2783 לדוקטורנטים הודים במנהל המחקר, וכן מיליון ו-100 שקלים מתוקף החלטת ממשלה 2397 לפיתוח חברתי עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה כל ההעברות?
תמר לוי בונה
זה עיקרי הפנייה. ישנן העברות נוספות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה יש עוד?
תמר לוי בונה
יש 10 מיליון שקלים עבור מענקים לבצורת בצפון לחקלאים, ישנם כספים למחקרים בנושא קרקע ומים במנהל המחקר החקלאי וישנן התאמות ותקנות הרשאה.
קריאות
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה זה סעיף 2- 350 אלפי שח? פעולות חיצוניות.
תמר לוי בונה
כן, זה מה שציינתי במנהל המחקר. זה עבור חוקרים במנהל המחקר שמייצגים את משרד החקלאות בפורומים בינלאומיים של מחקר חקלאי בעולם.
היו"ר משה גפני
עוד שאלות? אני עובר לפנייה הבאה ותכף אחזור לחקלאות.

מספר פנייה 222. דיור ממשלתי. עמוד 69.
דניאל נצר
הפנייה נועדה במסגרת סעיף 51 של הדיור הממשלתי - - - הפנייה כוללת תוספת של 15 מיליון שקלים בהוצאה מותנית לטובת פרויקט העתקת המכון הגיאולוגי. מי שמממן את הפרויקט זו רשות מקרקעי ישראל והדיור ה - - - מנהל את הפרויקט. כמו כן יש תוספות של 137 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לטובת פתיחת התקשרויות חדשות בפרויקט ג'נרי 2, והקמת משרד המשפטים בקרית הממשלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איפה יושב היום המכון הגיאולוגי?
דניאל נצר
הוא יש בשנלר והוא מועבר עכשיו לקרית הממשלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה עובדים יש שם?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה זה לא תוקצב מלכתחילה? הרי זה פרויקטים של בינוי, זה פרויקטים שמכירים אותם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה נעשה בהסכמה עם העובדים?
דניאל נצר
יש תקציב בבסיס לטובת הפרויקט. יש עוד אבני דרך שהיו מתוכננים לשנה הבאה. היזם הספיק להקדים אותם ולכן - - -
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש הסכמה עם העובדים?
דניאל נצר
ודאי.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני חוזר לחקלאות. אין לי חשק להצביע על העברות לחקלאות, אבל אתם אומרים - - -פוליטיקה אתם עושים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול: הכל חשוב. אם החקלאות היתה חשובה, המשרד היה נראה אחרת. יש כאן ערבוב בין הבדואים ובין התקציב של המשרד. למה אתם לא מפרידים את זה?
תמר לוי בונה
כי זה תחת משרד החקלאות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל זה לא אותו תקציב. אתם עושים מהכל שקשוקה.
תמר לוי בונה
לא, זה ממש לא המקרה. רשות הבדואים נמצאת שר החקלאות, תחת אותו סעיף תקציבי, והם יושבים בבית דגן שכם אל שכם יחד עם כל עובדי משרד החקלאות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה זה קשור? אבל זה דברים נפרדים. טוב שלא הבאתם גרעינים תורניים. לא להצביע. שיבוא לכן השר ויסביר. ביום ראשון אני וגפני העלינו הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות. דחו אותה בחודש.
מירב בן ארי (כולנו)
אוי באמת, ברושי.
קריאות
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - - נדחה את זה בחודש. אין חקלאות בלי עידוד השקעות הון, אבל לא רק זה – הם גם משקרים, כי היתה התחייבות כולל של האוצר שבינואר 18 יהיה חוק ויהיה כסף. אין חוק ואין כסף.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא נעים לי להילחם בשביל הקואליציה אבל תראו, מדובר כאן ב-757 מיליוני שקל. אם זה לא יעבור לחקלאות לכל נושא - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה יעבור אבל שיזיעו קצת.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל אין זמן. זה יחזור לאוצר.
היו"ר משה גפני
מצביעים או לא מצביעים, איתן?
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות של משרד החקלאות? 207 עד 210? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניות 207–210 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

יש לנו עכשיו את המכון הגיאולוגי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מבקש לדחות את זה להעברות הבאות.
היו"ר משה גפני
אפשר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל יש כמה שאלות ענייניות בקשר לזה: 1. אם יש הסכם עם העובדים 2. מה עושים עם המבנה הקודם שהם פינו – האם מכרו אותו? וכו' וכו'.
דניאל נצר
השטח בשנלר שבו היה המכון הגיאולוגי הקודם ישווק למגורים רגילים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה היה אדמת מנהל?
דניאל נצר
כן.

לגבי העובדים – כן, יש הסכמות. בחודשים הקרובים כבר מאכלסים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש הסכם עם העובדים. תודה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נצביע על זה בישיבה הבאה לבקשתו של חבר הכנסת עודד פורר.

אנחנו עוברים ל-224, עמוד 72. ירושלים ומורשת.
מעיין ספיבק
הפנייה נועדה לתקצוב סכום של 38 אלף ו-38 אלפי שקלים במזומן, ו-304 אלף ו-450 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב לתקצוב ביצוע החלטות ממשלה שנושאן הוא פיתוחה הכלכלי והתיירותי של ירושלים, וכן תקצוב תוכניות של המשרד שמטרתן פיתוח אתרי מורשת.
מירב בן ארי (כולנו)
אתרי מורשת בירושלים או בכלל?
מעיין ספיבק
עיקרי הפנייה - תקציב הרשאה להתחייב בסך של 200 מיליון שקלים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1483 מיום 2.6.2016 בנושא תוכנית היובל לפיתוח הכלכלי של ירושלים שמטרתה לקדם את פיתוח העיר ירושלים בתחומים אשר לה יתרון יחסי בהם. תקציב הרשאה להתחייב בסך של 10 מיליון ו-800 אלף אלפי שקלים ו-3.5 מיליון שקלים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3238 בנושא פיתוחה הכלכלי של ירושלים, תוכנית מרום. תקציב הרשאה להתחייב בסך של 50 מיליון שקלים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2678 מ-28 במאי, 2017, תוכנית לפיתוח אגן העיר העתיקה בירושלים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. שאלות? מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 224 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

227 עד 228 עמוד 78. למה אתם לא מביאים את הפניות שלכם יחד? למה זה בנפרד, כל הזמן? זו כבר פנייה שלישית או רביעית. אתם לא רוצים להראות שמשרד התחבורה מקבל הרבה כסף? כי אחרי זה כשיש פיתוח ויש - - - אתם אומרים שאתם עושים הכל. אנחנו גם מביאים לכם כסף.
אלי מורגנשטרן
הפנייה הזו כוללת, למעשה, 372 מיליון שקל במזומן ועוד 1.2 מיליארד בהרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
מסילת העמק?
אלי מורגנשטרן
הפרויקט המרכזי זה מסילת העמק, מסילת עכו-כרמיאל, יש מסילה בכביש 531 - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הרכבת הכי רווחית שהיתה פה אי פעם. זה יהיה יותר רווחי ברכבת לאילת.
אלי מורגנשטרן
וכבישים עירוניים זה בעיקר הרשאה להתחייב, זה סלי פרויקטים שמשרד התחבורה - - -
היו"ר משה גפני
מה זה תוכנית מספר 4 לדיור ולתחבורה ציבורית? כולם עוסקים בדיור היום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כותבים על כל דבר "דיור" כי לוועדה יש אמפתיה גדולה לדיור, אבל זה לא שייך לדיור. הרי מה קורה? הם אישרו 80 אלף דירות, ואחת לא בנו. למה? כי אין לזה כבישים, ואין בתי ספר, אין כלום. בונים דירות על הנייר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? הפניות אושרו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניות 227–228 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

אנחנו עוברים לעודפים. בקשה מספר 04 018 – הלמ"ס.
חזי כהן
מדובר בפניית עודפים של הלמ"ס בסכום של 4 מיליון ו-650 אלפי שח עבור מכרזים של אבטחת מידע בלמ"ס. הלמ"ס מוגדר כתשתית מידע קריטית על ידי מערך הסייבר הלאומי, וככזה צריך רמות אבטחה מאוד גבוהות לנתונים אצלו. מדובר בכסף בהתאם לביצוע של המכרזים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור העודף הזה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניה 04 018 אושרה.
היו"ר משה גפני
אושר.

09 008. משרד החוץ.
חזי כהן
מדובר בהעברה של עודפים משנת 2016 לשנת 2017 במשרד החוץ, בסכום של 23 מיליון ו-315 אלפי שח לטובת תשלום התחייבויות של הנציגויות, בהתאם למפורט לכם בדברי ההסבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אירוח וביקורים של ראש הממשלה, עוד פעם. מה שהוא אמר זה אחד, ומה שכתוב זה משהו אחר.
קריאות
- - -
מירב בן ארי (כולנו)
אמרת שזה של הנציגויות בחו"ל.
חזי כהן
כן. אני אסביר, יש פה גם את נציגי משרד החוץ ואם צריך הם יסבירו, גם.
היו"ר משה גפני
מי כאן ממשרד החוץ?
משה בן נון
בעיקרון מדובר על כספים ועודפים משנת 2016 שהם בעיקרון התחייבות על הפעולות שאנחנו עושים. משרד החוץ בעיקרון מאגם בתוכו גם תשלומים של משרדים אחרים, גם בחו"ל וגם בארץ. חלק מהסכומים שכתובים כאן, כמו 8 מיליון ו-880 זה - - - נציגויות בחו"ל. מדובר על שכירויות, אחזקה, תפעול ושכר שאנחנו מבצעים בחו"ל. חלק נוסף זה לפעילויות בארץ, עוד 8 מיליון, של פעילויות משותפות של משרדים, כמו אגרקסקו, שפתחנו, כמו עבודה מול משרד הכלכלה, וכו', שאנחנו מבצעים את התשלומים.

לגבי משרד ראש הממשלה ונסיעות רוה"מ אנחנו העברנו פירוט מלא של שנת 2016 על נסיעות - -
היו"ר משה גפני
נכון.
משה בן נון
- - שבו היה פירוט מלא, אותו אנחנו מבצעים ומשלמים. בחלק מדרישות - - - משרד ראש הממשלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מיליון שקל בביקור בניו יורק. אדוני - - -
חזי כהן
זה לא רק נסיעות ראש ממשלה, זה גם נסיעות של שרים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש פה ניסיון קלוקל להוריד באופן מלאכותי את עלויות נסיעות ראש הממשלה. אני אסביר. בסעיף אחד אומרים כמה עולה המטוס, בסעיף אחר אומרים כמה עולה האבטחה, בסעיף השלישי אומרים כמה עולה המלון, כדי שהציבור לא יידע. זה דבר שלא ייעשה. זה בסדר גמור שראש הממשלה נוסע לצרכים מדיניים. זכותו המלאה של הציבור לדעת כמה זה עולה לו.
משה בן נון
חוץ מאשר עלויות אבטחה שמשולמות על ידי השב"כ, כל עלויות ראש הממשלה, וגם שרים, וגם מהאופוזיציה ומהקואליציה שנוסעים משולמות על ידי משרד החוץ אחרי שמקבלים התחייבות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז מה אישרנו קודם? לפני חמש דקות הצבענו על 60 מיליון שקל תוספת לנסיעות ראש הממשלה. באיזה משרד זה היה?
משה בן נון
משרד ראש הממשלה. אני אסביר: אנחנו הגורם המשלם בחו"ל.
היו"ר משה גפני
ההסברים הם מיותרים. הם מיותרים. מעלה חבר הכנסת רוזנטל טענה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים לדעת כמה עולות לציבור הישראלי הנסיעות - - -
היו"ר משה גפני
מעלה חבר הכנסת רוזנטל טענה ואני רוצה תשובה על זה. משרד החוץ – ההעברות ברורות. הסברתם את ההעברות ואני רוצה להצביע. מה שמעלה חבר הכנסת רוזנטל – הוא אומר שאת ההוצאות, אני לא מדבר על שב"כ ולא על ביטחון, אבל כמה עולה נסיעה גם של ראש ממשלה וגם שר – צריך שזה יהיה מדויק, בלי קשר להעברות שמעבירים אותן. בפעם הבאה כשמשרד ראש הממשלה יבוא עם בקשה אני אבקש שתגידו כמה עולה נסיעה של ראש ממשלה.

מי בעד אישור הפנייה של העודף של משרד החוץ? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניה 09 008 אושרה.
היו"ר משה גפני
העודף אושר.

אנחנו עוברים ל 70 015.
יובל טלר חסון
הפנייה נועדה להעברת עודפים מחויבים בתקציב משרד הבינוי והשיכון.
אילן גילאון (מרצ)
רחמנא ליצלן, אני יודע שעוד כמה ימים מסתיימת השנה הזאת, 2017. איך מבזבזים את הכסף הזה עד סוף השנה?
יובל טלר חסון
הפנייה נועדה להעברת 4.3 מיליארד שקל בעודפים מחויבים.
היו"ר משה גפני
שואל חבר הכנסת אילן גילאון איך אפשר לבזבז תוך שבועיים 4 וחצי מיליארד.
יובל טלר חסון
אני יכול להבטיח לכם שהתקציב המיועד הוא לא תקציב שהולך להתבזבז, אלא תקציב שמועבר בין שנים כעודף מחויב. מרבית העודף הזה - -
היו"ר משה גפני
זה עודפים, זה לא העברות.
יובל טלר חסון
- - נובע מהכנסות מקבלנים. משרד השיכון מבצע עבודות פיתוח תשתיות. בזמן שהוא מבצע עבודות פיתוח תשתיות הוא משווק קרקע ומקבל מהקבלנים הכנסות לטובת פיתוח תשתיות. עבודת פיתוח התשתיות לא קורית במשך שנה אחת, אלא במשך בין שלוש לארבע שנים. לכן, מה שקורה פה זה שאנחנו מעבירים עודף שקיבלנו מקבלנים, קיבלנו אותו כהכנסה, הוא נכנס לתוך התקציב כעודף מחויב שנועד לעבודה ספציפית, הוא לא תקציב - - -
אילן גילאון (מרצ)
כדי שבסוף השנה הבאה תעשו את אותו תרגיל.
יובל טלר חסון
זה לא שנעשה את אותו תרגיל - - -
אילן גילאון (מרצ)
זה מה - - - אם אתם לא מסוגלים לנצל את התקציב - - -
יובל טלר חסון
זה לא תקציב.
אילן גילאון (מרצ)
באותה הזדמנות – אני רוצה לבקש משהו מהוועדה הנכבדה, ממשרד האוצר, ממדינת ישראל. אני עוסק בנגישות. אפשר לכתוב פה במקום, נניח 64 אלף אלפי שקלים – אפשר לכתוב 64 מיליון שקל, כדי שאנשים יבינו במה מדובר? כל השפה המסובכת - - - אני חדש פה ואני רוצה לדעת - - -
יובל טלר חסון
אני מסביר את העודף בפניה 70 014: בנוסף יש פה העברת עודף של תקציב של משקים סגורים בסך 50 מיליון שקל, אותו עודף שדיברתי עליו קודם, שלא חויב בשנה הקודמת אלא יחויב בשנה הנוכחית, וכן עודף בתקציב האשראי שהיה בעברו בסעיף 70, בסעיף הפיתוח של משרד הפיתוח, הועבר לתקציב הסיוע ואנחנו מעבירים את העודף כרגע לתקציב הפיתוח. תבוא בהמשך השנה פנייה להעברה לתקציב הסיוע, בשבוע הבא – לדעתי זה יישלח לוועדה עוד השבוע, שבה הכסף הזה מועבר לסעיף 42 שם ניתן האשראי. הכסף הזה מיועד למתן אשראי לזכאים במסגרת חוק הלוואות לדיור.
היו"ר משה גפני
הודעה 70 014 – מי בעד הודעת העודפים? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הודעה 70 014 אושרה.
היו"ר משה גפני
ההודעה אושרה.

70 015 – מי בעד אישור ההודעה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הודעה 70 015 אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה, ההודעה אושרה.

22 004 בעמוד האחרון, של המשרד לשירותי דת, שאני עיכבתי הרבה זמן. לגבי נושא שירותי קבורה. יש שתי פניות. את הפנייה הזאת אני מבקש להעביר, הם טוענים שהם כבר שילמו עם זה. יש לי השגות גדולות על כל העניין הזה אבל אני חושב שאם אני מעכב את זה הלאה אז אני גורם נזק גם לקבלנים. אז אני מבקש את אישור הוועדה לפנייה הזאת. מי מסביר? אתם לא בסדר. הבעיה של הבוחרים שלי זה שאני איש ממלכתי. הייתי צריך לעשות פה - - - לא חשוב.
יובל טלר חסון
מדובר בהתקשרות שבוצעה לפני ארבע שנים במסגרת החלטת ממשלה לתמיכה בקבורה רוויה. התקציב המדובר הוא עודף מחויב שעובר בין שנים לטובת מימון של הרשאה להתחייב שיצאה כבר מהמשרד. בתי העלמין יצרו קשר עם קבלנים לטובת הקמת - - -
מירב בן ארי (כולנו)
מה זה קשור למשרד השיכון? הוא רק מציג.
קריאות
זה לא משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור ההודעה הזו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הודעה 22 004 אושרה.
היו"ר משה גפני
ההודעה אושרה.

לגבי הנושא של ים המלח, ששאל חבר הכנסת רוזנטל. אני אמרתי שאני מגיש רביזיה, עד שלא תבואי עם התחייבות ברורה מהאנשים המוסמכים והממונים שהכסף הזה לא ייגרע מתקציב 2017.
מיכל גלברט
אכן בדקתי את הנושא והכסף לא ייגרע. כל המזומן שיידרש ב-2018 יתוקצב, לרבות, אם יידרש, ה- 60 מיליון שקלים הללו.
היו"ר משה גפני
אז אני מסיר את הרביזיה והבקשה אושרה.

36 016.
יובל טלר חסון
משרד הכלכלה. מדובר בעודף מחויב בין העברה מ-2016 לשנת 2017. זה התקציב השוטף של משרד הכלכלה, יתרת העודפים המחויבים, בין אם זה תפעול, רשם האגודות השיתופיות, הכשרה מקצועית, תקציב המחלקה להכשרת הנדסאים ונציבות שוויון הזדמנויות.
היו"ר משה גפני
שאלות? מי בעד אישור ההודעה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הודעה 36 016 אושרה.
היו"ר משה גפני
ההודעה אושרה.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים