פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-20OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 520

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ל' בכסלו התשע"ח (18 בדצמבר 2017), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81) (הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

תמר זנדברג

אכרם חסון

יעל כהן-פארן

לאה פדידה
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

ענת ברקו

מסעוד גנאים

יואל חסון

מיקי לוי

מיכאל מלכיאלי

שולי מועלם-רפאלי

יוליה מלינובסקי

אברהם נגוסה

עודד פורר
מוזמנים
עו"ד, בטחון פנים - רויטל גור

מ"מ תובעת ראשית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - אנט שקורי פליישמן

פרקליטה-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - לילך וגנר

משקיף, המשמר החברתי - אריה לוי
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81) (הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת), התשע"ח-2017
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום:הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 61) (הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת), התשע"ח-2017.

חבר הכנסת מיקי לוי. 3 דקות לנימוק ההסתייגות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, בוקר טוב לכולם. דעתי על החוק הזה ידועה. אני לא רוצה לחזור על כל הדברים שנאמרו כאן. דעתי על החוק הזה ידועה. בכל זאת אני מבקשת להקריא מכתב ששלחתי אליך עם עותקים לעורכת הדין מירי פרנקל, עורך הדין איל ינון היועץ המשפטי לכנסת, עורך הדין דוקטור אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה ועורך הדין שי ניצן פרקליט המדינה.
כך כתבתי ולצערי לא זכיתי לשום מענה
"לכבוד חבר הכנסת דוד אמסלם, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
הנדון
חשש כבד מפגיעה בשוטרים ובחוקרים כתוצאה מתיקון 81 לחוק סדר הדין הפלילי.

אני פונה אליך טרם אישור החוק לקריאה שנייה ושלישית בוועדה שבראשותך, בעקבות הסתייגותה של חברת הכנסת יעל גרמן בוועדה בנוגע לתיקון סעיף 60(1)(יא)(5), בעניינה הגבת כי מה שחשוב לך זה רק נושא הפרסום ולא העברת המידע מהמשטרה לפרקליטות.

על כן אודה לך אם תוכל לדון רק בסוגיה זאת.

רק בסוגיה זאת, כי מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו הולכים לגרום עוול לשוטרים או לחוקרים, שבהיסח הדעת, או אפילו יביאו סיכום של הדבר הזה של תיק החקירה והנה הם צפויים - עשו עבודתם נאמנה והם צפויים לשלוש שנות מאסר. זה קבוע בחוק.

לכן ביקשתי ממך במכתב שלי לדון בנושא הזה כי הוא לא ראוי להיכנס אל תוך ספר החוקים של מדינת ישראל, לעשות עוול לאותם שוטרים וחוקרים נאמנים.

לצערי המכתב נשלח ב-13.12 ולא זכיתי לכל מענה.

אם אדוני חושב שעדיין יש מקום לבוא ולדון בסעיף הזה, שהוא סעיף מאוד דרקוני, הוא בא לקעקע באמת את עבודתם של חוקרים ושוטרים שעושים עבודתם נאמנה. אם הם יעשו, אוי ואבוי, חס וחלילה, יסכמו את התיק, הם צפויים לשלוש שנות מאסר והחוק מחייב לפתוח בחקירה פלילית נגדם.

אני חושב שחצינו כאן קו אדום והיה ראוי כי המשפטים האלה ירדו מהחוק שהוגש על ידך. הם אינם ראויים והם באים לפגוע בשוטרים ובחוקרים.

אני לא אנצל את כל השלוש דקות, למרות שהפריעו לי. אם אדוני ימצא לנכון, אני אודה לו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

יש רק מנמק אחד, אני מביא להצבעה.

רבותי, מי בעד הרביזיה שירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד - 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהרביזיה לא נתקבלה והחוק עבר.

תודה רבה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני לא רוצה להתייחס?
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אמרתי לך, אתם דיברתם יחד 12 שעות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה לא הופך את זה לפחות בושה, אדוני היושב ראש.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
החוק הזה נחקק בתנועה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, חג חנוכה שמח.
מיקי לוי (יש עתיד)
דודי, לא מצאת לנכון להשיב על המכתב הזה שפוגע בשוטרים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשיב לך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אחרי שהחוק יעבור תשיב לי, הבנתי אותך.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשיב לך.
היו"ר דוד אמסלם
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים