ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/12/2017

חילופי גברי בוועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-06OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 287

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, י"ז בכסלו התשע"ח (05 בדצמבר 2017), שעה 11:15
סדר היום
חילופי גברי בוועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר

איל בן ראובן
מוזמנים
אורלי אליאל – מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

חילופי גברי בוועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
היו"ר שלי יחימוביץ
בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. אנחנו עוסקים בחילופי נשי וגברי בוועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים. במקום חברת הכנסת קארין אלהרר מ-יש עתיד שהייתה חברה בוועדת המשנה, יבוא חבר הכנסת איל בן ראובן מהמחנה הציוני. זאת על פי סיכום והסכמה בין יש עתיד למחנה הציוני.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

חילופי הגברי בוועדת המשנה אושרו.
היו"ר שלי יחימוביץ
פה אחד התקבלת לוועדת המשנה, איל. ברוכים הבאים.

תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:17.

קוד המקור של הנתונים