ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/12/2017

יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-27OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 208

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח (20 בדצמבר 2017), שעה 9:10
סדר היום
יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה
נכחו
חברי הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר

זאב בנימין בגין

ג'מאל זחאלקה

עליזה לביא

עמיר פרץ

נחמן שי
חברי הכנסת
מסעוד גנאים

לאה פדידה
מוזמנים
השר לביטחון פנים גלעד ארדן

אליעזר רוזנבאום - מ"מ מנכ"ל, המשרד לביטחון פנים

מאיר ברקוביץ' - רמ"ח נוער, משטרה, המשרד לביטחון פנים

עמיחי דוד - רפרנט בטחון פנים באגף תקציבים, משרד האוצר

חגי מויאל - מ.ארצי אלמ"ב, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

איריס מנדה בן יעקב - מנהלת היחידה למיניות ומניעת פגיעה מינית, משרד החינוך

ד"ר זהר סער לביא - אחראית הערכה והדרכה, משרד הבריאות

שרה כהן - מנהלת שירות הרווחה, משרד העליה הקליטה והתפוצות

איילת גינדי - מנהלת הוסטל מפתחות, הרשות לשיקום האסיר

אירמה דואל - הוסטל מפתחות, הרשות לשיקום האסיר

ביאטריז רוזן כץ - יועצת ראש העיר חיפה לשוויון מגדרי, עיריית חיפה

מרים זלקינד - עו"ד, שדולת הנשים בישראל, הקואליציה "אקדח על שולחן המטבח"

ענבל אביב - מנהלת קשרי ממשל, ויצו

אורי טורקיה שלס - מנהלת מערך הסיוע המשפטי, ויצו

מיכל ענבר - פעילה, רוח נשית

נאילה עואד ראשד - מנכ"לית, עמותת נשים ונערות נגד אלימות

קרן הורוביץ - עו"ד, מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן

ד"ר עודד סושרד - הכל מתחיל בחינוך

תמי פרח - מוזמן/ת

יואל הדר - מוזמן/ת
מנהל/ת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
הדס לוי, חבר תרגומים

יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בוקר טוב לכולם, אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-20.12.2017 ואנחנו היום ביישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה וכמובן בהשתתפות חבר הכנסת גלעד ארדן, השר לבטחון פנים. אני מודה לכבודו על ההשתתפות בדיון.

כפי שכולם יודעים את הנושא של הוועדה הבין משרדית אשר ישבה ודנה וגיבשה המלצות למאבק באלימות בעיקר נגד נשים ובמשפחה, זה נושא שעלה כבר בכמה דיונים בוועדה והקדשנו לו שנתיים ברציפות את הדיונים של היום הבינלאומי למאבק באלימות שחל בכל שנה ב-25 לנובמבר. ב-22.11.2016 היה לנו הכבוד להצגת תכנית הפעולה הכוללת אשר גובשה על ידי המשרדים השונים כפי שאמרתי. ואנחנו ציפינו שתכנית הפעולה ברגע שמתגבשת, ברגע שמוצגת, שתעבור תהליך של אשרור ותצא לפועל.

לצערנו הרב היינו צריכות לחכות ששה חודשים אבל בסופו של דבר ביוני 2017 ועדת השרים בראשות השר גלעד ארדן, ועדת השרים למאבק באלימות אישרה את התכנית. אבל, עוד פעם אבל, התכנית אשר אושרה לא היה ברור מאיפה מקבלים את התקציב או את העלות של יישומה אשר הוערך בזמנו ב-50 מיליון ₪ לשנה והבנו שהתכנית הולכת ומתבצעת בעיקר בחלקים ממנה תוך מימון מתקציבי המשרדים או משרד הבט"פ וגם משרד הרווחה. למרות שהתכנית היא נוגעת לעוד משרדים והמשרדים האחרים גם כן אמורים לפעול בכיוון של יישום התכנית הזו.

בנובמבר השנה רצינו לעקוב אחר היישום. לצערי הרב נבצר מכלל השרים להגיע לדיון והייתי חייבת להגיד שלא באופן מפתיע. היום אנחנו מתחילות בוועדה את המעקב לאחר היישום ולבדוק כמה שאלות מרכזיות בעיקר, מול כל שר בנפרד. כפי שזכור לחלק מכם שהשתתפו בדיון ב-23.11 השנה כאשר השרים לא הגיעו אנחנו קיבלנו החלטה, הצבענו עליה בוועדה לזמן את השרים כדי שיתנו לנו דו"חות ונשמע מהם איך הם הולכים לבצע את תכנית הפעולה אשר אושרה בתכנית.

היום אני חושבת שהישיבה שלנו מתייחסת לשני דברים כבוד השר: דבר ראשון בהיותך ראש או יושב ראש ועדת השרים למאבק באלימות בעצם זאת מטריית העל שהממשלה נתנה לכל הנושא של אלימות כולל אלימות נגד נשים ואנחנו נרצה לשמוע מה בכוונתכם להוביל בתקופה הבאה מתוך התכנית אשר אושרה בוועדת השרים ואיך הולכים לממן אותה. אני מבינה שעל הביצוע אמון משרד הרווחה אבל יש חלקים שהם מתחת למשרד שלך שנשמח גם להתעדכן מה קורה איתם.

לצערנו הרב באותו יום שדיברנו בוועדה לכבוד היום הבינלאומי למאבק באלימות היו לנו שני דוחות שהוגשו לוועדה אשר עמלו בהם קשות נציגות מרכז המחקר והמידע בכנסת. אחד הדוחות היה בנוגע לנושא רצח נשים, מן מבט על על עשר השנים האחרונות ושם קיבלנו תמונה, בעיניי, די מזעזעת ומעירה אותנו שוב למצב הקיים. ואני יודעת שבדיון שהתקיים בוועדת השרים ביוני שעבר אתם הקדשתם חלק מהדיון לנושא רצח נשים.

אבל למה אנחנו מתעקשות על יישום התכנית - כאשר אנחנו יודעות שמקרי הרצח של נשים בשנתיים האחרונות, אפילו הולכים וגדלים, הדבר השני, 50% מהנשים שנרצחות הן נשים ערביות. מתוך הנשים שנרצחו 50% מהנשים היו מוכרות למשטרה שזו עלייה של 20% משנים קודמות. כמובן כל הנושא של נשים בסיכון, נשים שסובלות מאלימות הוא נושא שחשוב לנו. אבל כפי שידוע המקרה הקיצוני ביותר הוא מקרה הרצח, ולכן אני הדגשתי אותו באופן מיוחד.

אנחנו קודם כל נשמח לשמוע מה בכוונתך כיושב ראש הוועדה לעשות במיוחד שעד היום אני לא הצלחתי להוציא מאף שר, מאף גורם ממשלתי, איזה תקציב מוקצה לתכנית הזו במיוחד. בבקשה אדוני.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
תודה גברתי יושבת ראש הוועדה, תודה על ההזמנה לוועדה החשובה הזו ואני סך הכל חושב ששיתוף הפעולה בינינו, בין המשרד לביטחון פנים ובין הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי הוא שיתוף פעולה חשוב. ואולי מדברייך זה לא משתמע כך אבל אני חושב שיש שיתוף פעולה דיי מתמיד כולל העברת נתונים, כולל התייחסות לפניות פרטניות רבות שאת מציפה בפנינו, ובצדק, מתוך חשש שלך לשלומן של נשים מאויימות ברחבי מדינת ישראל.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נכון.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני אתייחס כמובן בהרחבה על הדברים שאת העלית אבל אני חייב לומר כהקדמה שאין מחלוקת בינינו הרי שהבעיה של אלימות כנגד נשים עד כדי רצח שזה באמת הקיצון והחמור והטראגי ביותר היא בעיה קשה מאוד במדינת ישראל. כשאנחנו בוחנים את סך אירועי האלימות או מעשי הרצח אז בהחלט אלימות בתוך המשפחה, בפרט אלימות כנגד נשים, זה הדבר שמגלם בתוכו אולי את האחוז הגבוה ביותר של מקרי האלימות הקשה, ולכן, ללא ספק, הציפייה שלי כשר לבטחון פנים היא שמשטרת ישראל, התחנות שלה, אגף החקירות והמודיעין שלה יקחו את הנושא הזה כאחד הנושאים המרכזיים.

אם נקצין את זה עוד יותר, זה לא נחשב להקצין וזה משהו שאת יכולה לשמוע מהשטח, בכל ביקור שלי בתחנת משטרה, בכל ביקור שלי ביחידת משטרה האמירה הברורה שלי לגבי הנושא הזה שאם יש דילמה בשימוש במשאבי המשטרה בין להקצות, למשל, עמדת האזנה לטובת מאבק בארגוני פשיעה לבין הגנה על אישה מאויימת הציפייה שלי או הדרישה שלי מהמשטרה זה שבהיבט המוסרי יש חשיבות מוסרית גדולה יותר להגן על אישה מאויימת מאשר לארגן על ראש ארגון פשע מנקמה של ראש ארגון פשע אחר. לא שזה לא חשוב, זה חשוב, אבל אם המשאבים הם מוגבלים אז זאת הציפייה שלי ממשטרת ישראל.

ואני מציע באמת שגם נציג המשטרה שמרכז את הנושא הזה יתייחס לשימוש במשאבי המשטרה ובסדר העדיפויות שזה נמצא. אני התרשמתי שלפחות בכל מה שנוגע לתחנות המשטרה הנושא הזה נמצא במקום הכי גבוה של סדר העדיפויות, קציני החקירות, בכלל המפקדים שם מאוד מאוד קשובים לנושא הזה וללוות את הנשים והמשפחות ככל יכולתם.

וצריך גם פה להציג לציבור את המורכבות של הנושא. בכל זאת הנושא הזה לא דומה לנושאים אחרים כי שוב, כאשר אתה נמצא בדילמה של תא משפחתי שהגיע להתדרדרות ולמצב כזה של חשש לאלימות לא כל ההחלטות הן בידי הממשלה, מי כמוך מבין את זה לעומק, כולל הנושא של החלטות של משרד הרווחה, החלטות של בתי משפט. ובסוף בסוף אם אישה לא מופרדת לחלוטין או מבודדת מהתא המשפחתי שלה היכולת של המשטרה להגן 24 שעות ביממה ולמנוע, לצערנו, את המקרים הטראגיים שמתרחשים היא יכולת מוגבלת.

וגם לאחר שאמרתי את כל זה כמובן צריך לוודא שאנחנו עושים הרבה יותר ונותנים את כל הכלים והתמיכה החקיקתית וגם המשאבית והפיזית למשטרה לבצע את תפקידה. ולכן כפי שאת ציינת ונמצא כאן גם מנכ"ל המשרד לביטחון פנים שהוביל את הצוות המקצועי הבין משרדי יחד עם מנכ"ל משרד הרווחה, זכרונו לברכה, יבלון, שלצערנו נפטר. אבל יחד עם מנכ"ל משרדי הם הובילו את העבודה המקצועית וגיבשו את אותה תכנית שאת ציינת בצדק שוועדת השרים בראשותי אישרה לפני מספר חודשים.

עוד הערה, תפקידי כיושב ראש ועדת השרים הוא לא תפקיד שמאפשר לי איזשהי יכולת להכריח שרים לעשות דברים בתחום משרדם וגם זה אני חושב שדבר שכולם מבינים. היכולת שלי כיו"ר ועדת שרים זה לכנס את הוועדה הזו ולבצע מעקב ולהציף ולהציג ולחשוף לציבור מה כן בוצע ומה לא בוצע וגם לתת דין וחשבון לך ולוועדה.

ואני אשמח מאוד, דרך אגב, יש כאן את התכנית כפי שאנחנו חילקנו אותה גם ביישום, מה צריך מבחינתנו לקרות בכל שנה ובשנה והוועדה יכולה לעקוב איזה משרד תקצב את היישום של זה פנימה בתקציב שלו ואיזה לא ומה מתבצע ומה לא מתבצע. יש פה את החלוקה גם מבחינת שנות הביצוע וגם מבחינת התקציבים של כל אחד מהסעיפים של כמה זה אמור לעלות. אני יכול להתייחס בקצרה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
סליחה שאני נכנסת אבל ברגע שיש ועדת שרים שמאשרת את התכנית וועדת השרים האם יש לה את הסמכות או לפחות את היכולת לדרוש את התקציב כי אפשר לאשר תכנית אבל אם לא מצמידים לזה כסף ברור שלא יתבצע.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
נכון אבל אין מושג כזה בממשלה. הממשלה לא עובדת כקולקטיב של ועדות שרים שמייצגות את הנושאים שלהם בפני משרד האוצר. כל שר יש לו אחריות מינסטריאלית על התחום של המשרד שלו. ועדת שרים אישרה פה תכנית מקצועית שרלוונטית למספר משרדים, העיקריים שבהם זה אכן משרד הרווחה ומשרד לבטחון הפנים, אבל אני לא יכול להחליף את שר הרווחה במשא ומתן שהוא מנהל מול האוצר ובסדרי עדיפויות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
על תקציב משרדו.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
נכון. אני יכול להבחן כן על מה שאני משקיע במשרד שלי ועל איך אני מתעדף את המשאבים כדי להתמודד עם הבעיה הקשה הזו וכמובן להציג לך ולוועדה איפה זה עומד היישום של התכנית. גם אני מקבל הרי דיווחים מתוך המשרדים האחרים. אין לי איזה כלי שפותח בפניי מה קורה שם לגמרי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ברור, אבל אם הבנתי ששר העבודה, רווחה ושירותים חברתיים הנו מרכז את העבודה לביצוע תכנית הפעולה הספציפית הזו, האם השר, כי בדברים שבאנו עם האוצר נאמר שאם שר הרווחה יבקש את הכסף עבור התכנית הזו אכן יקבל, כלומר האם הדרישה משר הרווחה כאחראי על ביצוע התכנית תכלול את כל התקציבים של כלל המשרדים או רק של המשרד שלו?
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
רק של המשרד שלו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אם ככה אנחנו נצטרך לשמוע ממנו על תכנית הרווחה. השאלה היא איך אפשר לעקוב אחר ביצוע התכנית אם כל משרד ימקם אותה בסדר עדיפות שונה וידרוש תקציבים או לא ידרוש תקציבים עבורה, זאת השאלה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אפשר יהיה לעקוב כי אנחנו נספק את הנתונים אבל בסוף המבחן הוא מבחן הציבור לגבי מי מיישם ומי לא מיישם. לי, כל עוד אני בתפקידי הזה ולא בתפקידים אחרים, אין לי דרך לאכוף על שר אחר את סדר העדיפויות הפנימי של משרדו. אם גברתי תעזור לי להיות בתפקידים אחרים אז אולי יהיה אבל כרגע לא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא חושבת שאתה בונה עליי בקטע הזה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
נכון והדברים נאמרו כמובן בהומור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ועניתי בהומור.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
לשם הביטחון. בכל מקרה אני חושב בהחלט שלמשרד ולמשטרה יש תפקיד מאוד חשוב ומרכזי אבל הרבה פעמים זה בהחלט מתסכל שבעיות, ופה לפעמים דרך אגב לכנסת ולוועדה יש יכולת יותר גדולה לעזור לנו מאשר לנו לעצמנו.

אני אתן דוגמה. כאשר המשטרה פעמים רבות אומרת לי, אנחנו לא קיבלנו מידע לאישה מסויימת כי חוק זכויות החולה מעדיף היום את החיסיון הרפואי שיש לצוותים הרפואיים שהם נותנים טיפול רפואי ולפעמים מגיעה אישה שברור לצוות הרפואי שהחבלה שהיא חוותה היא חבלה מכוונת אבל המשטרה לא מקבלת שום סימנים מקדימים או התראה מבית החולים כי משרד הבריאות אומר, החוק אוסר עלינו ומונע. אני כבר חצי שנה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
רופאים אמורים לדווח על מקרים של אלימות.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני חושב שהמשטרה תוכל להתייחס למגבלות הקיימות היום ומתי היא יכולה לדווח ומתי היא לא יכולה לדווח בנושא הזה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גם נמצאים אצלנו ממשרד הבריאות אפשר לשאול אחר כך.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
בבקשה. יש תמימות דעים, אגב, בצוות המקצועי, נכון אליעזר, יש תמימות דעים בצורך לשנות את חוק זכויות החולה. גם במשרד הבריאות זאת העמדה שלהם. לצערי הרב, משרד המשפטים, אנחנו כבר מולם בנושא הזה למעלה מחצי שנה. עכשיו הובטח לי, ביררתי לקראת הדיון, שעד סוף החודש הזה יופץ תזכיר חוק שמשנה סוף סוף את המצב בהקשר הזה ומשנה את נקודת האיזון בין הסודיות הרפואית, החיסיון הרפואי לבין הצורך לעדכן את המשטרה כדי שהיא תדע שיש פה סכנה לחייה או לשלומה של אותה אישה כי היא כנראה חוותה אירוע אלימות משמעותי בביתה שגרם לה להגיע לבית החולים.

אני רוצה לציין מספר פעולות שנעשו בשנה האחרונה במשרד שלי. קודם כל לגבי עובדות סוציאליות בתחנות המשטרה שזה דבר בעינינו חשוב מאוד ומשמעותי, בעיקר עובדות סוציאליות דוברות ערבית. אנחנו הגדלנו השנה את מספר העובדות הסוציאליות ותקצבנו את זה בתוספת של 4.5 מיליון ₪ כך שהיום בעצם יש בכמה תחנות משטרה?
אליעזר רוזנבאום
נדמה לי שבשלוש תחנות- - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
לא, לא, לא, מה פתאום בשלוש תחנות, כמה עובדות סוציאליות יש לנו בתחנות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש אישור של תקנים ויש שריון.
אליעזר רוזנבאום
במגזר כרגע יש - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
לא במגזר, בכלל בכל רחבי המדינה.
אליעזר רוזנבאום
25 תחנות.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
ב-25 תחנות היום כבר יש לנו עובדות סוציאליות שזה הגדלה השנה של 10 תקנים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבינה שיש, ובכל זאת באוכלוסייה הערבית קיימות שלוש עובדות סוציאליות.
אליעזר רוזנבאום
יש שלוש ואנחנו בתהליך להשלים ל-10 מתוך המספר שנאמר. אנחנו בתהליך אנחנו צריכים שגם את הרשויות המקומיות ידרבנו גם כדי לגייס כי הם מגייסים. אנחנו מממנים אבל הם מגייסים ושיעזרו בקטע הזה, קצת מתקשים. אני מקווה שהרביעית גם תתגייס בימים הקרובים ונמשיך הלאה להשלים את כל - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
זה לא מספיק עדיין, אני מסכים איתך ללא ספק וצריך להאיץ את הגיוס וכפי שאליעזר אמר אנחנו נשמח פה לשיתוף פעולה וסיוע כדי לדחוף את זה.

הנושא השני שבעיניי הוא אחד החשובים ביותר שישנו את המצב הקיים זה הנושא, המשטרה קוראת לזה צימוד אלקטרוני, אני קורא לזה פיקוח אלקטרוני. המינוח פחות חשוב, מה שחשוב זה המהות והמהות היא היכולת שתינתן בידי המשטרה אחרי מאוד בחינות של המשרד שלי האם להטיל את זה על שירות בתי הסוהר או על משטרת ישראל אז הוחלט שהמשטרה תוביל את התהליך הזה ואני מדבר כמובן על האפשרות ועל הסמכות לבקש מבית המשפט בעצם לשים על גבר שאו הפר צו הרחקה או שהוא באמת נתפס ברמת מסוכנות גבוהה איזשהו אמצעי איתור אלקטרוני שיאפשר למשטרה לפקח על כך שהוא באמת לא מתקרב ולא מהווה סכנה למשפחתו או לבת זוגו. אנחנו בשלב שהמשטרה בעצם מתחילה, זה אולי עדכון חשוב, המשטרה מתחילה בסוף החודש הזה את הפיילוט בנושא - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כי היה כתוב בתכנית שהפיילוט מתוכנן לאמצע דצמבר. אני שמחה לשמוע שאתם מתחילים.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
הפיילוט יתחיל עד סוף החודש הזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה הדצמבר שראינו בפעם הקודמת - - - היה צריך לעשות את זה במהלך השנה אז הצליחו איכשהו להגיע לקו - - - בסדר, זה חשוב מאוד רק חבל שזה קורה כל כך מאוחר.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
הרבה פעמים משהו שנשמע לנו לכאורה פשוט הוא הרבה יותר מורכב כשמדובר על מנגנונים ממשלתיים שצריכים לבחור גם את האמצעים מתוך טכנולוגיות קיימות ומחוייבים להליכים מכרזיים והסוגייה מציפה הרבה מאוד שאלות שלא חשבנו עליהן בתחילת הדרך. לשם כך בחודש ינואר תצא גם משלחת של המשרד שלי והמשטרה לספרד ופורטוגל לראות איך זה מיושם איפה שזה מיושם. אולי כדאי גם שהכנסת תשלח מתישהו נציגות לראות כי באמת זה הולך להיות בעיניי - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו סומכים על המשטרה בניגוד לכמה גורמים אחרים במדינה. יש לנו אמון במשטרה אני מוכן להכריז - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
גם אני סומך על המשטרה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יפה, אוקיי אז הגענו כבר לתמימות דעים.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
בכל אופן, מבלי להכנס לפוליטיקה שאתה רוצה לקחת אותי אליה, ואם להשאר בנושא המקצועי הזה והחשוב שאין לגביו חילוקי דעות אז השאיפה היא באמת שבמהלך 2018 בכפוף להליכי החקיקה שאנחנו צריכים לקדם איפה עומד התזכיר הממשלתי בנושא הזה?
יואל הדר
עכשיו יש דיונים עם משרד המשפטים בנושא הזה. גם הפיילוט הוא אמור להשליך על החקיקה. בעקבות הלקחים שנפיק מהפיילוט אז צריך לתקן את החקיקה כדי שנלמד ולא נעשה סתם - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
במקרה יש לי הצעת חוק שעברה טרומית ומחכה לתזכיר ומחכה לחקיקה ולשינויים - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
זאת דוגמה למשל למשהו שאנחנו עלולים לייצר מצב שמבחינה טכנולוגית המשטרה תהיה מוכנה, מבחינת הסמכויות בחוק אם החוק לא יעבור עד אז אז אי אפשר יהיה לפנות לבתי המשפט ולהתחיל לעשות בו שימוש. ובנושא הזה אנחנו תלויים במשרד המשפטים ולא בעצמנו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
השאלה למה זה לוקח כל כך הרבה זמן.
יואל הדר
הסברתי, יש את הנושא של הפיילוט. הפיילוט - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתם מחכים לראות אם זה ישליך.
יואל הדר
המטרה היא ללמוד מהפיילוט, יכול להיות לזה השלכות גם על החקיקה. לא נעשה שתי חקיקות בשביל הדבר הזה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני חולק על זה, דרך אגב, על משרד המשפטים. אני חושב שאפשר להתחיל להניע את התזכיר הממשלתי ולהתקדם במקביל.
יואל הדר
התחלנו.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
בסדר, אבל עובדה שהוא לא הופץ עדיין התזכיר.
יואל הדר
בגלל הנושא הזה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
לא, אפשר להפיץ את התזכיר כרגע כמו שהוא - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ולהכניס את השינויים תוך כדי.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
- - ובין הראשונה לשנייה והשלישית לחכות עד שיהיו המסקנות של המשטרה מהפיילוט. הפיילוט הוא שלושה חודשים.
אליעזר רוזנבאום
שני שלבים, שלושה, יש שלב ראשון זה המבויים שאנחנו מריצים על בסיס תרחישים ולאחר מכן אנחנו עוברים הלכה למעשה על - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
בסדר אז אפשר להשלים את החקיקה אחריו ואם יהיה עוד תיקונים אז להגיש תיקוני חקיקה בעתיד. הנושא הוא דחוף הרי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
דווקא זה יותר נכון כי אם דוחים את זה עד שמשלימים את הפיילוט ואז מתחילים את השינויים והפצת התזכיר זה ילך עוד שנה, ברור.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני, כפי שאמרתי גברתי, אשמח עוד פעם שבנושאים מסויימים שקשורים למשרדים אחרים, למשל משרד המשפטים, יהיו החלטות ברורות של הוועדה וקריאה למשרד לקדם בלוח זמנים מסויים את הנושא הזה.

נושא שלישי שבעיניי יש לו חשיבות מאוד גדולה זה הקמת מחלקי המשפחה במשטרת ישראל. אני אישרתי תכנית שהוצגה לי להקמה של 15 מחלקי משפחה בפריסה ארצית, כולל בתחנות לוד ורמלה כאשר הייתה שם הפרדה. בעצם המבנה המשטרתי היה כזה שהייתה, ואולי אם תרצי יתייחסו לזה מהמשטרה יותר לעומק, הייתה הפרדה בין נושאים כמו אלימות כלפי ילדים, אלימות כלפי שנים כשההסתכלות היום חייבת להיות שהתא המשפחתי כולו מצריך התמחות והתמקצעות וראייה הוליסטית כוללת כי בסוף הכל משליך על הכל בתוך המשפחה, גם המצב של הילדים וכמובן היחסים בין ההורים וכן הלאה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לצערי הרב בתחנת לוד רמלה אני חושבת שהבעייתיות הייתה הרבה מעבר. הייתה שם בעיה דיי רצינית במיוחד כשזה קשור לכל נושא אלימות נגד נשים ערביות בתוך שתי הערים האלה והרציחות שקרו באופן מזעזע ואני בעצמי, ואתה בטח יודע את זה, כי פניתי למשרד במקרים ספציפיים של נשים שהיו תחת סכנה ואיומים ובנס הן שרדו והן עדיין נמצאות היום. אני מקווה שבדיקה של מה קורה בתוך שתי התחנות ואיך שתי התחנות מתמודדות עם המציאות שהיא מציאות של פשע מעורב בעניין האלימות נגד נשים. זה לא רק האלימות שאנחנו רגילים אליה, אלא משפחות הפשע וגורמי פשע ידועים למשטרה מעורבים הרבה פעמים במקרי הרצח.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני לא מתווכח איתך, אני בהחלט חושב שצריך אנשים מיוחדים גם בהכשרה וגם בקשב שלהם כחוקרי משפחה הם יהיו עם הקשב רק לנושא הזה ולא לשום חקירות בתחום אחר. ולכן, כפי שאמרתי ההקמה של מחלקי המשפחה וזה יקרה במהלך 2018, זה גם מצריך תוספת - - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
הכוונה שהם כבר הוקמו?
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
לא, הם עדיין לא הוקמו. זה גם הסב לי עוגמת נפש, אני חייב לומר, כי ההנחיה שלי הייתה כן להתחיל ולהקים אותם והמשרד גם אישר הסתות של תקנים בתוך המשטרה. עוד פעם, יש בעיה שגם אני לא אוהב אותה תמיד לגבי איפה עוברות הסמכויות בין המשטרה והניהול שלה. לפעמים זה נוח לנו כחברי כנסת שהיא מאוד עצמאית, לפעמים זה פחות נוח לנו.

אני חושב שבמקרה הזה זה פחות נוח לנו כי ההנחיה שלי הייתה להתחיל להקים את זה ולהסית כבר תקנים בתוך המשטרה. זה מצריך תוספת של 36 תקנים. אבל אני אומר כאן כפי שהתחייבתי בנושא של הכפלת אגף התנועה כשהיה מחסור שבמהלך 2018 וזו התחייבות אישית שלי ויהי מה, המחלקים האלה יוקמו והתוספת של 36 תקנים אך ורק לנושא הזה של עיסוק באלימות בתוך המשפחה זה דבר שיקרה - - -
קריאה
מחלק תחנת משטרה ?
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
לא אנחנו מדברים על ה-16 תחנות שבהן יש הכי הרבה תיקים של אלימות בתוך המשפחה. אבל זה הפרטו וזה ישליך באופן מאוד מאוד משמעותי על ה- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כשאומרים מחלק ממה מורכב המחלק הזה?
מאיר ברקוביץ'
כמו שהשר אמר הרעיון של המחלקי משפחה שאני חושב שאת ראשיתו דיברנו פה בוועדה, הרעיון הוא לטייב את המענה המקצועי. הנושאים האלה מטופלים בתחנה אבל הם מפוזרים בין גורמים שונים שמטפלים ואם אתה רוצה לייצר הסתכלות אחידה של משפחה שמסתכלת כי לפעמים אתה יודע על אלימות בין בני הזוג רק בגלל שטיפלת בתיק של אלימות כלפי קטין ולפעמים הפוך. אם אתה מופרד אז אתה לא יכול לראות את התמונה הכוללת. אז זה היה הרעיון במקור.

כדי שמחלק משפחה יעבוד צריכים להיות לו כמה דברים. צריך שזה יהיה מחלק שיש בראשו קצין שהוא מישהו שרואה את כל החקירות האלה כמכלול. אנחנו לתוך התכנית הזאת הכנסנו שאנחנו רוצים שיהיה בתוך כל מחלק משפחה כזה עובד סוציאלי שזה לא אותו פרוייקט של עו"ס משטרה שיש לו חשיבות בנושא התיאום והוא ממומן על ידי עיר ללא אלימות או על ידי הרווחה או מישהו חיצוני אלא ממש איש משטרה שהמשרה המלאה שלו זה להיות עו"ס, לא עו"ס מטפל, אבל הוא יוצר איזשהו חיבור בין גורמי הרווחה לבין גורמי המשטרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבל גם כן עו"סים משטרה זה התפקיד שלהם, לקשר ולא לטפל.
מאיר ברקוביץ'
רק שעו"ס משטרה הוא גורם חיצוני שעובד בחצי משרה והוא שייך בעצם לרשות המקומית. אנחנו מה שרצינו שבאותם מקומות שיש את מחלקי המשפחה, אמרנו זה הרי לא בכל התחנות, העו"ס משטרה יכול לסייע בכל מיני תחנות, גם בתחנות האחרות, אלא מישהו שהוא נמצא ממש שאתה יודע שכל נושא התיאום, מבחינתנו לפחות, כל נושא התיאום מול הרווחה סגור בכל הפינות שלו כמישהו שזאת העבודה היום יומית שלו.

יש לזה עוד יתרונות שאי אפשר לעשות אותם עם עו"ס משטרה בפרוייקט האחר. למשל אם יש מישהו שנמצא שם, הרי אחד המקומות שיוצרים את הפער הכי גדול זה שמישהו או מישהי יצאה מחקירת המשטרה ועכשיו מה יקרה בזמן- - - נניח שאנחנו מתואמים עם הרווחה ויודעים להפנות והכל בסדר, אבל בזמן הזה שבין סיום מהלך החקירה ועד שמגיעים לטיפול או להמשך הטיפול ברווחה זה פער זמנים שקורים בו הרבה פעמים דברים שאין לאף אחד שליטה עליו.

היכולת שמישהו יוכל לצאת מחקירה כזאת או מישהי שנפגעה תצא מהחקירה הזאת ויכולה להפגש מייד בתחנת המשטרה עם גורם שיידע לחבר ולהפנות אותה באופן מיידי ולעשות את כל החיבורים והתיאומים הדרושים כדי שהיא תגיע ונמצא שם זמין אז יש משמעות אדירה לחיבור הממשקים אל הרווחה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז יש קצין ויש עובד סוציאלי ו?
מאיר ברקוביץ'
יש קצין, יש עובד סוציאלי, יש מהלך שלם שייעשה בחלק מהתחנות האלה, במידת האפשר שוב לפי המבנים הקיימים לייצר סביבה מתאימה, ממש מקום שאישה יכולה לבוא ולהגיש תלונה באווירה שהיא לא כמו במקום רגיל של תחנה, במתחם מותאם, זה הדבר השלישי. את המהלכים האלה, כמו שהשר אמר, אנחנו מתוכננים לבצע אותם בהדרגה כמובן בכפוף למשאבים שינתנו לבצע את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה התמחור של החלק הזה מהתכנית?
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
של מחלקי המשפחה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה עדיין היה כתוב ב-17' הקמת מחלקי משפחה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני אמרתי לפני שנכנסת שלצערי המשטרה לא הקימה אותם עדיין למרות ההנחיה שלי ולמרות שהמשרד אישר את התקנים הנדרשים ב-2017 ואני התחייבתי כאן שב-18' זה יקרה בוודאות כולל תוספת התקנים. ואם לא אז אנחנו נקצץ למשטרה תקנים ממקומות אחרים אבל זה בוודאות יקרה.

מבחינת העלות, יש אצלכם פה את העלות. התקנים זה עניין של סדר גודל של 6-7 מיליון ₪ לשנה. הנושא התשתיתי כי בחלק מהתחנות זה מצריך בינוי. אבל עוד פעם אני יכול להעריך שלא מדובר בתכנית שהסדר גודל שלה הוא מעל 15-20 מיליון ₪, זה סדרי הגודל, אני אומר את זה בעל פה בזהירות- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז אנחנו מבינים שאם זה הולך להיות ב- - -
אליעזר רוזנבאום
העלות של ה-16 תחנות זה 21 מיליון ₪, סך הכל כל התקנים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ואם זה הולך להיות ב-2018 אז יש גם את האמצעי הגנה ועכשיו גם את המחלקי משפחה, זה מעל ל-25 מיליון מינימום לא?
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
ברור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז מה עם התקציב הזה? הוקצה תקציב כזה, הושג התקציב כדי שתוכלו לבצע כי עד כמה שידוע לי.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני רוצה להסביר את העלויות. התקציב של העלות של התכנית - - - תראי, אתם מתייחסים לזה כאילו עד עכשיו היה אפס ועכשיו - - - זה לא נכון, אוקיי, יש הרבה דברים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בגלל זה אנחנו ביקשנו שתבהיר לנו.
עליזה לביא (יש עתיד)
אנחנו כבר כמה שנים מאז שקמה הוועדה - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
כן אבל כיוון ששוטר, אי אפשר לחלק בשוטר הזה כמה הוא מטפל באלימות בתוך המשפחה, הוא מגיב לאירועים, אז אני לא יודע לחלק מתוך שוטר שאני מקצה. למשל כשאנחנו מקימים עכשיו תחנות ביישובים הערבים. עכשיו חנכנו תחנת ג'סר א-זרקא ותחנת כפר כנא, הוספנו שם עשרות שוטרים. אני לא יודע לחלק את זה משאבית כמה מזה את מייחסת לאלימות בתוך המשפחה. השוטר הזה מגיב גם לאירועי גניבה וגם לאירועי אלימות בתוך המשפחה. אלא אם כן אתם מדברים על נטו כמו שעכשיו דיברנו על מחלקי משפחה שזה השקעה נטו באלימות בתוך המשפחה של אנשים שעוסקים רק בזה - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
נטו משפחה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אל תשתמשי באותה ססמא, זה שמור למשהו אחר.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני מנסה להסביר שההסתכלות הזאת היא הסתכלות חלקית על ההשקעה של המשרד ושל המשטרה במאבק בתופעה ובאלימות הזו. אם אני מסתכל נטו תוספתי רק בנושא הזה אז אני יכול להגיד שחלק מהתכנית שרלוונטי למשרד הוא סדר גודל של 165 מיליון ₪ לחמש שנים הבאות. כי החלוקה היא שמשטרת ישראל תצטרך להשקיע כל שנה 16 מיליון ₪ ועוד 28.5 בהשקעה חד פעמית שזה הבינוי של המחלקים וההצטיידות וכל מה שקשור לאיזוק האלקטרוני.

בשב"ס תוספת של 4.2 מיליון ₪ בשנה. ולהרחבה של תכנית עיר ללא אלימות שזה כל מיני פרוייקטים חברתיים או פרוייקטים בתוך המשפחה או מול המשפחה, ואם תרצו נרחיב, אז ההגדלה היא צריכה להנתן בגודל של 7.1 מיליון ₪ בשנה. ולכן כשאנחנו מסתכלים על זה בעלות שנתית של סדר גודל בין 30 ל-35-40 מיליון ₪, תלוי בהתאם להתקדמות היישום אז המשרד יצטרך להשקיע עוד 165 מיליון ₪.

אבל שוב, כפי שאני אומר, זה קצת מציג תמונה חלקית של ההשקעה בנושא. כי כשאנחנו מסתכלים על הפרוייקט של ההשקעה של הקמת תחנות ביישובים הערבים אז שם יש 1.2 מיליארד ₪ להקמה של 17 תחנות משטרה חדשות שבהכרח התחנות האלה, אני מאמין בעזרת השם, יעשו שינוי משמעותי ביכולת לתת מענה ולייצר גם הרתעה טובה יותר כנגד אירועי אלימות ביישובים הערבים.

וכשאת מדברת בצדק על החלק הגדול יותר של פגיעה בנשים ערביות אני מאמין שזה יביא לתוצאות טובות יותר. יהיה לנו מודיעין טוב יותר, תהיה מעורבות טובה יותר במה שקורה ביישובים, תהיה יכולת להגיב הרבה יותר מהר ולהכיר את מה שקורה ביישוב ואת הבעיות שיכולות להתעורר בו. ולכן אם מסתכלים על כסף בלבד אז אני חושב שגם צריך לקחת בחשבון איזשהו חלק יחסי מתוך התכנית הזו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה מעניין כי נאמר לנו אז שהעלות הכוללת של התכנית היא 250 מיליון ל-5 שנים. עכשיו אני שומעת שהמשטרה, או מה שאתם אמורים להשקיע בתכנית הזו זה 165 מיליון ₪ ל-5 שנים, זה מה ששמעתי מהשר.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
נכון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כלומר, אם אנחנו מורידים את ה-250 העלות הטוטאלית, מורידים ממנה 165, מה נשאר לשאר המשרדים?
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
קודם כל המחלקי משפחה לדעתי - - - יש דברים שהוספנו פה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תשמעו, אני מתיייחסת למה שאני שומעת, זה מה שאני שמעתי. נאמר לי 250 מיליון לתכנית הלאומית למאבק באלימות. עכשיו אני שומעת מהשר ש-165 שזה לסעיפים שנמצאים בתוך התכנית. מולי יש את התכנית וכתוב בתוך הסעיפים גם אמצעי הגנה, גם מחלקי משפחה וגם התוספת לעיר ללא אלימות, הכל נמצא בתוך התכנית הזו. אז אם זה 165 מהמשטרה ואם זה עלות כוללת של 250 אז מה נשאר.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אז תיכף אליעזר יענה רק כדי שלא תהיה כעוסה על זה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא כעוסה, אני מנסה להסביר.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני אסביר שזה לטובה. יכול להיות שבשלב של ועדה נוקטים בהערכות תקציביות. הן לא מדוייקות כי עוד לא עשו תכניות עבודה מפורטות ואחר כך כשרוצים להקים מחלקי משפחה ויורדים לרזולוזציה כבר באיזה תחנה ומה צריך לעשות וכו' אז המחירים עולים. זה יכול לקרות שזה חלק מהתהליך. אבל אליעזר תתייחס אם אמרתי כאן דברים שלא נכללו אולי בתכנית. אני מבין מה היא שואלת, לכאורה נראה שהחלק של הרווחה הוא קטן יותר למרות שהוא היה גדול יותר.
אליעזר רוזנבאום
גם בישיבה הקודמת לפני שבועיים או שלושה שבועות כשהייתה ישיבה אני ציינתי את זה. יש דברים שאנחנו עשינו עוד טרם הוועדה וגם במהלך קיום הוועדה, דברים שהגענו למסקנה שאנחנו צריכים לעשות אותם כמו התכניות שאנחנו פיתחנו במסגרת עיר ללא אלימות, נושא של הבלניות, מדריכות כלה, כדי לזהות סימנים מעידים על אלימות או דברים כאלה, זה דברים שעשינו ואנחנו ממשיכים לפתח אותם ונמשיך לפתח אותם.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
והם לא נכנסו בתחשיב של התכנית של העלות שלה? העיר ללא אלימות, 7 מיליון ₪, שכפול 5 שנים זה בעצם 35 מיליון ₪, זה לא היה בתוך התכנית?
אליעזר רוזנבאום
זה לא, זה אנחנו - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
זה למשל הסבר - - -
אליעזר רוזנבאום
חלק מהתקציבים שמנו את המספרים כי אנחנו מדגישים מה אנחנו משקיעים גם היום טרם קבלת התקציבים הייחודיים בנושא הזה. מחלקי המשפחה אנחנו כרגע יוצאים ב-17 תחנות, יש למעלה מ-70 תחנות. כלומר כשאנחנו נסיק את המסקנות ונגיע שאכן המודל הזה הוא המודל האופטימלי נצטרך להרחיב אותו בכל התחנות. אז לכן זו נקודה נוספת.

הנושא של הצמיד האלקטרוני אנחנו מתחילים בפיילוט, אנחנו לוקחים 25 זוגות כי כשאתה עושה- - - אז נגמור את הפיילוט כמובן שנצטרך - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אבל אתם מבינים, כאשר אנחנו מדווחים על 250 מיליון עלות כוללת וכאשר אנחנו לא יודעים אם ה-250 האלה מתייחסים לתכניות שרק יתחילו או תכניות שכבר התחילו ויש להן תקציבים שכבר נמצאים אל תתפלאו שאנחנו לא מצליחות להבין מה בדיוק קורה וכמה הממשלה מקצה לכל התכנית הזו. נכון או לא? כלומר, כאשר אתם לא מבהירים מה בדיוק נכנס ולמה העלויות האלה נקבעו כ-250 מיליון, אנחנו בשבילנו זכרנו את הסכום הזה.
אליעזר רוזנבאום
אנחנו תכננו, מי שתכנן - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אם זה כסף חדש או כסף שממחזרים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, כן, עד כמה שידוע לי ב-2017, ותתקנו אותי, אני לא אומרת את זה סתם, ב-2017 הממשלה לא הקצתה תקציב תוספתי לתכנית הזו. כל מה שנעשה נעשה כהמשך לתקציבים שכבר קיימים בתוך המשרד, המשרדים השונים.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
לא, זה לא נכון - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הבנתי, אז תתקנו, תגידו.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
- - אני הסתתי כספים על חשבון דברים אחרים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מהמשרד, שקיימים אצלך במשרד.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
כן, למה את חושבת שהאוצר באמצע שנה יוסיף כסף למשרדים כדי- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו רואים שמעבירים כספים ומאשרים - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אה להורדת מיסים לוידאו וזה, זה כן, כן, זה הם עשו, נכון. בסדר אני לא מייצג כאן את משרד האוצר. לנו הובהר בצורה הכי ברורה, הרי הוועדה, מה לעשות, היא התחילה בנובמבר 15' או 16' אני לא זוכר.
קריאה
2014.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
2014, אני כל הזמן אומרת, הופעתי בפני הוועדה לפני שהייתי חברת כנסת.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני עשיתי אותה, זו הייתה ועדה שעשינו אותה ביחד ב-2014 בוועדה לקידום מעמד האישה - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
בסדר ואז אחרי זה היו בחירות וכו' וכו', לא חשוב, זה כבר חלב שנשפך.
עליזה לביא (יש עתיד)
זו הייתה החלטה ב-2014 - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
מה גברתי רוצה להגיד בזה?
עליזה לביא (יש עתיד)
שאנחנו דורכים במקום אם לא הולכים אחורה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אנחנו לא דורכים במקום, אנחנו לא הולכים אחורה, אנחנו מתקדמים קדימה. דרך אגב ב-2014 אם שר האוצר דאז היה משריין מיד כשהוקמה הוועדה תקציב ליישום שלה אז יכול להיות שהיינו נמצאים היום במצב אחר.
עליזה לביא (יש עתיד)
- - - שאומרות ששום דבר לא קורה, באמת - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
- - - והכסף שנתת - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
קורה הרבה מאוד.
עליזה לביא (יש עתיד)
רצח הוא רצח זה לא משנה באיזה - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אל תטיפי לי ואל תצעקי כאילו יש פה איזה אשמה. מה שנעשה בשנה האחרונה נעשה יותר מכל מה שהיה כשהיו שרי אוצר קיימים שלא עניין אותם הנושא הזה אז אל תדברי אליי בטון כזה בבקשה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אדוני, מי שהתחיל פה על - - - האוצר זה לא אני.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
בסדר כי את אומרת ארבע פעמים שזה התחיל בנובמבר 14' כאילו קרה פה איזה משהו באשמת מישהו. יו"ר הוועדה ציינה שהאוצר, בצדק, מבחינתה וגם בתסכול שלי לא הוסיף תקציב תוספתי והוועדה המקצועית סיימה את עבודתה ב-2016, באמצע שנת תקציב.

במצב כזה כשכל התקציבים כבר משועבדים לתכניות עבודה יש שתי אפשרויות: או לכלול את זה בתכניות עבודה לשנים הבאות ושכל שר יאבק על התקציב הזה בסדרי עדיפויות, זה מה שאני עושה, ואני גם לא חיכיתי לתקציב הבא אלא התחלתי להזיז תקציבים בתוך המשרד שלי על חשבון דברים אחרים כדי שתהיה תוספת עובדות סוציאליות, כדי שיוקמו תחנות משטרה במגזר הערבי, כדי שיהיה כבר פיילוט ולא יחכו.

המפכ"ל אמר, אין לו תקציב לצמיד אלקטרוני, אני אמרתי, יש כדי שנעזור לך להעביר את החוק. אני נותן תקציב על חשבון דברים אחרים כי זה חשוב שגברים מאיימים או אלימים יהיו על - - - אז זה לא הוגן להציג את זה כלפיי כאילו ש- - - זה שהשרים שרלוונטיים שאולי יש לכם טענות אליהם לא פה אז זה לא אומר שאני צריך לספוג את זה.
עליזה לביא (יש עתיד)
- - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא צריך - - - למה ההתגוננות - - - מתרשמים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו מסכימות שבאמת יש כאלה משרדים שהזיזו מתוך התכניות- - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה סופי שעברו פה ללשון נקבה או בכל זאת יתייחסו אלינו מדיי פעם?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה קרה? מרגיש מקופח פתאום?
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא אני מרגיש במיעוט מדוכא עכשיו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, איך זה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
כואב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נוכל להתחבר לנקודת ההרגשה שלך בנושאים אחרים אבל - - - מה שבטוח שהתכנית הבין משרדית, הלאומית, מה שתקראו לה, התכנית, אני לא אחזור כל פעם על השם המלא, אנחנו דנים בתכנית, כולנו יודעים שאנחנו מדברים על התכנית הזו. התכנית הזו הייתה מוכנה באמצע או כמעט ששה חודשים וכולנו זוכרים את המאבק שהיה צריך להתחולל ולצערי לאחר הרצח של ארבע נשים באותו שבוע ועדת השרים התכנסה וקיבלה את ההחלטה.

אני עכשיו לא רוצה לחזור ולהתריע ולהגיד, ששה חודשים היה אפשר לקבל את ההמלצות, ששה חודשים לפני ולנסות להכניס את זה לתקציב בכל זאת. היום, כאשר אני שומעת שעד עכשיו התמונה לא ברורה מבחינת העלויות וגם לא ברור מה מוקצה. 2017, זהו, הסתיימה לא הוקצה שום כסף תוספתי, מה עם 2018, מה הכסף התוספתי שיהיה במשרד שלך לפחות, השר, כי שאר השרים יזומנו לוועדה בדיוק כמו שאנחנו יושבות עכשיו נשב ונשאל את השאלות האלה. השאלה האם יש כסף תוספתי להמשך ביצוע התכנית במשרד הבט"פ בשנה הבאה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
כל מה שפירטתי כאן, ואני הרי השר, אז אני מפרט כדי לספר מה התקציב שאני מתכוון להוסיף לטובת היישום הזה. בין אם זה בעניין הקמת מחלקי המשפחה ב-16 תחנות, בין אם זה בעניין יישום הפרוייקט של האיזוק האלקטרוני, הצימוד, הפיקוח האלקטרוני שמחייב גם יכולות פיקוח וקציני משטרה או אנשי משטרה שיהיו בקשב לנושא הזה כולל תובעים, כולל האמצעים הטכנולוגיים והמערכות הטכנולוגיות, גם הפרוייקטים של עיר ללא אלימות, גם פרוייקטים בשב"ס. תוסיף אליעזר.
אליעזר רוזנבאום
גם עובדים סוציאלים, גם מה ששב"ס עושה וכמובן כל תוספת שמקבל משרד הרווחה שיסגור עם האוצר את התכנית, את הסכום הכולל, אנחנו כמובן נרחיב את הפעילות לפי התכנית שנקבעה. אבל כרגע אנחנו - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
יש דברים שאנחנו יכולים ליישם לבדנו ויש דברים שזה תלוי גם במשרדים אחרים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה אבל עכשיו בדיוק שאלתי אם משרד - - - נאמר לי באופן הכי ברור שכל שר צריך להלחם על התוספת לתקציב שלו. עכשיו אני שומעת, אם שר הרווחה יסגור עם שר האוצר על התכנית, מי יביא את הכסף, תגידו לי באופן הכי ברור מי אחראי על להוציא מהאוצר את התקציב עבור התכנית הזו? אני מנסה להבין.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו, במקום הזה בוועדה הזו - - -
אליעזר רוזנבאום
כפי שהשר הציין - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני באמת מתקשה להבין את השאלה כי את חברת כנסת ותיקה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא כל כך ותיקה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
כשיש מאבק בתאונות דרכים יש לו חלק שהוא קשור למשל לתוספת שוטרים ויש חלק שקשור לתיקון כבישים מסוכנים. האם את חושבת שאת תדרשי ממני לתקן כבישים מסוכנים? לא, כי זה האחריות והתקציב של שר התחבורה. אז אני יכול להגיד בתחום שהמשרד שלי אחראי עליו. נכון לעבודת הוועדה, היא ציינה הרבה פעולות שיכולות לסייע במאבק באלימות במשפחה. יש חלק מהם שהוא ישירות תחת המשטרה והמשרד לבטחון פנים, הודעתי שאני מתחייב לתקצב את זה, כבר תקצבנו את זה במרכיבים הישירים, התוספתיים שהם נטו נטו, עוד פעם, מוחק את המילה נטו, שהם בדיוק מוקצים רק ואך ורק לנושא הזה של מאבק באלימות במשפחה, זה 165 מיליון ₪, החלק היחסי של זה כבר מתוקצב וב-2018 ימשיך להיות מתוקצב.

התחלנו ב-17' וב-18' ינתנו גם החלק היחסי, 35 מיליון ₪. אבל מעבר לזה המשטרה, וזה גם תקציב שאני השגתי, משקיעה ב-2018 340 מיליון ₪ בהקמת תחנות משטרה ביישובים הערבים שגם זה חלק מזה כל אחד לייחס איך שהוא רוצה, הולך למאבק באלימות במשפחה, מה לעשות. 344 מיליון ₪ ב-17' ו-525 מיליון ₪ ב-2018. ואני לא מסתפק רק בזה. אני יוזם כיו"ר הוועדה דיונים עם שרת המשפטים, כבר עשינו דיון או שניים כדי לקדם את התיקון בחוק זכויות החולה כדי שתהיה העברת מידע טובה יותר למשטרה. אני מנסה גם לקדם ולעזור לשרים אחרים לשפר את הנושאים האלה של מאבק באלימות במשפחה אבל בסוף הסמכויות הישירות הן באותם משרדים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא אמשיך עכשיו לשאול, אני אתן לחברי הכנסת להתייחס. חבר הכנסת גנאים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תחילה אני מודה לך על הדיון החשוב הזה. שנית, אני מצטרף לשאלות שלך בקשר לתכנית הבין משרדית. עד שהוחלט על התכנית שזה צעד מאוד חשוב בטיפול בבעיית אלימות במשפחה, במיוחד רצח נשים וכולם יודעים את חומרת התופעה במיוחד בחברה הערבית וגם לאור הריבוי והעלייה באלימות. אנחנו אולי בעידן של מובן חדש לכל מוסד המשפחה בישראל לאור ההתפרקות שאנחנו רואים למוסד החשוב הזה ששמו משפחה. לכן צר לי שעד עכשיו לא שמענו מה התקציב, איך משיגים, כמה ומתי מתחילים ליישם כי הכל אנחנו רואים שזה ייושם בעתיד ולא יודעים בסוף אם התכנית הזאת תצא לאור. בינתיים אלימות יש, בינתיים נשים נרצחות לצערי. אני מברך על הצעד בקשר לעובדות הסוציאליות דוברות ערבית, אנחנו מאוד צריכים את זה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ערביות. דוברות ערבית אנחנו מכירים את זה, כיף חאלכ - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש כאלה שהן דוברות ערבית גם טוב.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יש בשב"כ הרבה עובדות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת, הן למדו איתי באוניברסיטה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
לא רק עניין של שפה, עניין של הבנה, עניין של סביבה, עניין של הרבה דברים. אני מברך על הצעד הזה ומקווה שגם ירבו במספרם כי הן באמת משרתות ועושות שירות טוב לקורבנות לפחות של האלימות. תודה גברתי ונקווה שבישיבה הבאה נראה משהו שיתבצע באמת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חבר הכנסת בני בגין רוצה להתייחס?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מוותר לטובת חברי ועדת החוץ והביטחון. למזלי אינני חבר ועדת החוץ והביטחון בקדנציה הזו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה יודע, אי אפשר לסמוך עליך.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ואם הייתי, היו מוציאים אותי גם משם, את מבינה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בבקשה.
עליזה לביא (יש עתיד)
תודה רבה גברתי. אדוני השר, קודם כל אני רוצה להודות לך גם על הדיון הבוקר ועל הדברים שאמרת ובכלל על העבודה הרבה שלך בנושא הזה ובכלל ועל האמירה החד משמעית שלך בנושא של מועדוני חשפנות וכל ההשלכות, תודה רבה.

אני מבקשת גם לומר יש - - - להתווכח איתך, יש לנו הערכה רבה גם לעבודה שלך ולעבודה של המשטרה, אנחנו רואים את זה בשטח ובטח באנשים שלך שנמצאים בקשר איתנו כאן גם בוועדה הזאת וגם בוועדת המשנה. אז זה קודם כל.

דבר שני, תבין, המצוקה שלנו בהקשר הזה של התקציבים, כל מי שנמצא כאן מ-2014 ומהיום באמת ההיסטורי הזה - - - את שלושת המשרדים והקמה אנחנו מלווים במצוקה מאוד מאוד גדולה את חוסר הפעולה. אני לא באה נקודתית, רק תבין גם אותנו. כי מה שקורה כרגע, יו"ר הוועדה, אם היא לא תקדם את זה כאן בוועדה מבחינת הפיקוח וההתבוננות והמאגר אנחנו לא נראה שדברים משתנים. הקריאה שלנו אליך היא מהמקום הזה שלך אל מול שאר המשרדים. אנחנו פה נעשה את הוועדות אבל דברים לא מתקדמים קדימה. זו הערה אחת.

הערה נוספת אדוני, קודם כל אני רוצה להודות לך שאימצת את הצעת החוק בנושא של חוק האזיקון. זאת הצעת שיש בה הרבה מאוד, מעבר לחוק עצמו, הרבה מאוד השלכות, התנהלות והכלי שהיא מאפשרת. שמעתי את מה שאדוני השר אמר על העניין של משרד המשפטים. אבל אני רוצה לשאול אותך, למה לא לקדם את החוק הזה כהוראת שעה, גם אם צריך פיילוט והדברים - - - כבר דיברנו עליהם לפני שנה וחצי, אני יודעת שישבת עם המומחים, יודעת שאתה למדת את הנושא לעומק. אבל לנוכח המציאות הקשה בישראל למה אדוני לא מעביר את זה בהוראת שעה במקביל למה שנדרש ממשרד המשפטים.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני לא יודע אם היית כשאמרתי את זה אבל זו בדיוק עמדתי. אני חושב שאפשר להעביר את החוק ולהתחיל לקדם אותו במקביל לפיילוט וגם אם נשלים את החוק על בסיס החלק הראשון של הפיילוט לא נורא אם יהיו תיקוני חקיקה בהמשך כדי לשפר אותו עוד יותר. לצערי הרב, בכל מה שקשור לחקיקה ממשלתית, כידוע לך, ולא רק בתחום הזה, יש עוד נושאים שאת מקדמת וחברות כנסת אחרות מקדמות ואני חושב כמוכם. ומשרד המשפטים רואה את הצד של הגורם העברייני כצד, כנראה, יותר מודגש כרגע בעיניו ואני לא מצליח לקדם מולם בדברים שהם בתחום שלהם האחריות. בין אם זה גם בנושא של, למשל, אחריות פלילית ללקוחות זנות ועוד נושאים אחרים. את מכירה את עמדותיי. בנושא הזה אני מוכן לתמוך ולתמוך לקדם את החקיקה במקביל לפיילוט. הפיילוט הודעתי שמתחיל בסוף החודש הזה.
עליזה לביא (יש עתיד)
העקב אכילס היא שרת המשפטים, זה מה שאתה אומר - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני לא אמרתי מה זה עקב אכילס זה ביטויים שלך. אמרתי שעקב מחלוקות מקצועיות ביני לבין משרד אחר שהסמכות היא בידו אז הדברים לא מתקדמים בקצב שאני חושב שצריכים להתקדם. אותו דבר גם התיקון לחוק זכויות החולה שאנחנו דנים בו כבר חודשים ארוכים והוא באחריות - - - הגורם שעיכב את זה זה משרד המשפטים, נאמר לי שהחודש זה יופץ התזכיר.
עליזה לביא (יש עתיד)
תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. חבר הכנסת נחמן שי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רוצה שחברתי לאה תדבר לפניי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
נושא חדש בוועדת - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אה לא משכת את זה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא. למשוך את זה?
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
כן.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז אני אלך למשוך את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז אם את הולכת למשוך את זה את יכולה גם להשאר ואז נעביר את זכות הדיבור ל- - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
זה קשור לכולנו דרך אגב, זה קשור גם לנשים, מה שהיא עושה זה לעכב את היכולת שלנו להקים בית סוהר חדש לנשים עם תנאים טובים יותר, זה המשמעות.
קריאה
זו הייתה מניפולציה עכשיו.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אנחנו ביקשנו שבתי סוהר זה יהיה תכנית לאומית כדי לקדם את הסבסוד שלהם מהר ואת עכשיו הגעת - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני אתן לכם חמש דקות לצאת לוועדת הפנים, תפתרו את הבעיה, לא שלא אכפת לי מהנושא אבל בואו נתמקד.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
בתי עלמין יותר דחוף מבתי סוהר חדשים?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני אכבד את היושבת ראש ואני אתכנס לנושא שלשמו התכנסנו. הדבר המיוחד ביותר שנעשה זה היה הוועדה הבין משרדית. לצערי הרב היו צריכים לשבת פה שלושת השרים ולתת - - - שמעתי גם את הסקירה בוועדת הפנים על התכניות של הזה שלך ואכן נראית רגישות רבה לצרכים של הקהילה, לצרכים של נשים ואנחנו רואים התקדמות. אבל מה עשינו בזה? אם אנחנו לא מתכנסים לתכנית שהיא תכנית בין משרדית ותכנית מערכתית אנחנו מפספסים.

הטענה היא לא כלפיך שאתה כן נמצא פה ונותן מענה, כי כל יום שאנחנו לא מפעילים תכנית כוללת, תכנית מערכתית, אנחנו מסוגלים להיות אחראים ואשמים שעוד מישהי נפלה כקורבן לאלימות או שעוד מישהי חלילה נרצחה. כי הרי המטרה הייתה שאנחנו גם ברווחה וגם במשרד המשפטים וגם בנושא החינוך וגם בנושא הפנים שאתה אחראי עליו אנחנו נשב וניתן מענה משותף. לקחת חלקים מהוועדה ולעשות על זה פיילוט, ולקחת חלקים מהוועדה ולתקן את זה, זה בדיוק מה שהוועדה הגיעה למסקנה שהוא לא נכון, שצריך לצאת לתכנית מערכתית.

אני מאוד מעריכה ומכבדת שאתה משחק בתוך התקציב שלך ורואה שהנושא הזה חשוב וזה חיי אדם. אבל אני מצטערת, זה נושא כל כך חשוב ששר האוצר אמור להגיד לך, קח, זה התקציב הנוסף, תיישם את התכנית ולא שאתה תצטרך לעשות לולייניות בתוך התקציב שלך על מנת לגייס תקציב. זה תקציב חשוב מאוד ושר האוצר צריך להבין שהוא חייב לתקצב את המשרד שלך על מנת שתוכל ליישם את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. חבר הכנסת בני בגין, בבקשה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בדברי הפתיחה שלך אני נדרכתי במשפט הראשון כי אמרת שאנחנו נעסוק בהמלצות של הוועדה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
התכנית.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
המלצות של הוועדה לעניין האלימות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אה, חשבת, לא, לא, אני לא עוסקת בהמלצות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
המילה המלצות דרכה את מנוחתי לדקה שלמה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את האמת פה מרגישים מה זה אז מה המלצות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני חושב שהדברים שאמר השר מוכיחים שפה לא אומרים אז מה להמלצות החשובות של הוועדה החשובה. מי שמתמצא בעבודת הממשלה מבין שיש מגבלות על פעולת השרים והפעולה של השר ארדן המתמשכת היא פעולה מבורכת וטובה וגם נושאת תוצאות.

יש לי עדכון ואחר כך שאלה. בוועדת החוקה חוק ומשפט אנחנו דנים כבר כמה ישיבות בחקיקה של עבירות המתה, אנחנו נגיע כנראה למצב שבו יש שתי דרגות בענישה לגבי עבירות המתה ותהיה רשימה של עבירות שאם בהן נמצא הנאשם אשם הן תחייבנה מאסר עולם חובה. אחד מהסעיפים ברשימה הזאת הוא המתה הקרויה המתה במשפחה, על כבוד המשפחה וזה בגלל הטעם הנוסף שהמקרי רצח האלה, המזימות לרצוח כך או האיומים לבצע את זה הן מהוות ניסיון למשטר את האישה, לחייב אותה למשטר שהיא כאדם חופשי איננה חפצה בו אבל סביבתה לוחצת עליה ולעתים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אגב, כל מקרי רצח הנשים הם כאלה. זה מנגנון השיטור שמפעילה החברה נגד כלל הנשים. כל פעם קוראים לזה משהו אחר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זהו הטעם שבגללו אנחנו חושבים שיש פה להחמיר באופן מיוחד ועונש החובה שיחייב את בית המשפט הוא מאסר עולם ולא אחר.

אני מבקש לשאול את המשטרה או את אליעזר לגביי התיקון החשוב של מחלקי המשפחה וההכנסה של העובדת הסוציאלית. אנחנו במחסור של פסיכולוגיות ערביות ואני לא בטוח שאנחנו לא במחסור של עובדות סוציאליות. אז יכול להיות לנו תקציב אבל איך אתם רואים את זאת.

שאלה נוספת, מה יהיו דרישות התקן לעובד/עובדת הזאת, יש גם עובדים לא רק עובדות. הייתי רוצה לשמוע אם אתם מסתכלים על זה בגישה המקצועית המפורטת. אנחנו במחסור כללי לגבי עובדים סוציאליים עם ההתפתחויות החברתיות והיוזמה המבורכת הזאת נראה לאן היא תוביל במצב הזה.
אליעזר רוזנבאום
אנחנו עושים את זה עם הרשויות המקומיות ובנוסף גם עם משרד הרווחה כי בסוף משרד הרווחה מרכז את המשאב האנושי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אליעזר אני מצטערת, אפשר לרשום את השאלות כי השר עוד מעט יצטרך לצאת. אני בטוחה שמר רוזנבאום ישאר איתנו ואז תוכל לענות על השאלות המקצועיות, אני רוצה לנסות - - -
אליעזר רוזנבאום
אני כאן עד סוף הישיבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז אנא, אני רוצה לכוון את הדברים שקשורים לשר לפני שהוא ייצא כך שיוכל לענות.

חבר הכנסת נחמן שי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
תודה רבה. קודם כל, מה שאמרתי קודם לגבי אמון במשטרה, השר, אני מתכוון לזה ואני אומר את זה בהקשר רחב לא רק בהקשר לפעילות הזאת ולא רק בהקשר למה שאמר ראש הממשלה. אני מאמין שהמשטרה עושה את עבודתה באמת על הצד הטוב ביותר, על פי ערכים מקצועיים ויש לה אחריות לאומית והיא פועלת לא ממניעים פוליטיים. ואני מפציר בכל אחד לחשוב ולהאמין בכך כי זה אחד מהיסודות הכי חשובים של המדינה והחברה, ואני לא אומר את זה כדי להתגרות בך, אני יודע שלך יותר קשה להגיד את הדברים האלה - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל זו הערה שנכונה לגבי כל העוסקים בדבר במחנות הפוליטיים השונים כי אנחנו שומעים את הטענות של הטייה ימינה, הטייה שמאלה, משטרה עובדת לאט מדיי, המשטרה עובדת מהר מדיי. כדאי שזו תהיה אמירה כללית.
נחמן שי (המחנה הציוני)
חלילה, אני באמת חושב ככה, אני גם רוצה להאמין בכך כי אם לא תהיה משטרה אז הדברים הכי יסודיים של החברה יתפוררו בבת אחת ואי אפשר לשאת את זה.

לגבי הסוגייה הזאת, אנחנו קיימנו הלא דיון קודם ובו ראינו תכנית מאוד יפה, מאוד מעניינת, מאוד משכנעת, רק הדיכוי הגדול היה בה שלא היו בה אמצעים כספיים וכל אחד מבין שבלי כסף אי אפשר להבין את הדברים. מה שאתה עושה במשרד שלך ובמשטרה הוא נכון מאוד והוא חשוב ואני מברך על כך. עדיף לצאת לדרך גם בחלק מהחזית מאשר לחכות עד שכולם יצטרפו, אולי הם לא יצטרפו, אולי הם רואים את זה בעדיפות נמוכה יותר.

אתה, בגלל שזה נופל אצלך והסטטיסטיקות הן עליך והרצח הבא, חס וחלילה, מחכה לך ויתחשבנו איתך אז טוב שאתה לוקח מהמשאבים שלך כמה שאתה יכול ומשקיע. יבואו שרים אחרים מהמשרים, על הכיפאק, לא - אז לפחות נדע שהדברים האלה נעשו. אני גם מעריך את העובדה שאתה מעמיק את הפריסה של המשטרה בחברה הערבית. אני יודע שזה מכשולים עצומים אבל זה ממש מעשה בראשית. אתה דיברת על זה מתחילת הקדנציה שלך שמוכרחות להיות תחנות משטרה וזה חלק מהמאבק, ברור שזה חלק מהמאבק, יותר משטרה זה מוריד אלימות וזה יצמצם גם את הפגיעה בנשים.

אני מקווה מאוד, עאידה, שהוועדה תמשיך לשבת לשרים על הנשמה ועל הורידים שלהם בעניין הזה כי בשבילנו זה כמעט יהרג ובל יעבור להוריד את הסטטיסטיקה ואת המספרים האיומים האלה של אלימות במשפחה בחברה הערבית. ובני בגין חזר על הביטוי כבוד המשפחה ואמרנו שהביטוי הזה כבר נעקר ממקומותינו מזמן - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה היה במרכאות כפולות וגם מכופלות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו נבקש משרים נוספים להגיע הנה, נביא את ביטחון פנים כדוגמה לצעד אחד ונבקש שכולם יתגייסו לעניין כי זה ממש נושא מרכזי שאנחנו לא יכולים לוותר עליו, תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רוצה לתת לשני ארגונים להשמיע את דבריהם לפני שהשר יוצא. קודם כל אני רוצה לתת לעורכת דין מרים זלקינד משדולת הנשים ובינתיים אני אבקש מנאילה עוואד להתקדם למיקרופון כדי שתדברי אחריה. מרים.
מרים זלקינד
אני היום פה בשני כובעים, גם הכובע של שדולת הנשים וגם בשם קואלציית האקדח על שולחן המטבח. כבוד השר ארדן, אנחנו שמחות שהגעת לכאן כחלק מהמהלך של כולנו לנסות להאבק בתופעה האיומה הזאת של אלימות ברצח נשים. אנחנו יודעות שהמדינה והמשרד בראשותך עושים מאמצים גדולים כדי להאבק בתופעה זו ואנחנו מברכות על כך.

לנושא של המאבק ברצח נשים יש פרופיל ציבורי חשוב בזכות העבודה של הארגונים שיושבים כאן ליד השולחן ואני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי לעודד אתכם ללכת עוד צעד אחד קדימה במאבק הזה שעדיין לא נעשה והוא גם עולה מכל מה שנאמר כאן סביב השולחן בעיניי, וזה למנות גורם מתכלל שיטפל באלימות נגד נשים, שאנחנו יודעות שחצי מהנשים שנרצחו בשנים האחרונות היו מוכרות למשטרה.

אבל בגלל שהארגונים, משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים, לצערנו, ואנחנו שומעות את זה שוב ושוב, לא מדברים מספיק טוב ביניהם ואין גורם שמתכלל את הדברים אז הדברים האלה לצערנו ממשיכים לקרות, הנשים ממשיכות להרצח. ואותו דבר בנוגע לקשר עם משרד המשפטים ש-70% מהתיקים על ניסיון רצח לא הגיעו לכתבי אישום. זאת אומרת ששוב אין תקשורת מספיק טובה, זה דבר סופר חשוב ועולה כל הזמן מהדברים.

דבר שני, ברור לכולנו שהמשטרה והמדינה לא יכולות להכנס לכל בית ובית וכמו שאמרת, אי אפשר להגן על כל אישה 24 שעות ביממה. אבל יש דבר אחד לפחות שכן אפשר לעשות בקלות יחסית וזה לצמצם את הגישה של האוכלוסייה לנשק שאיתו נרצחות ומאויימות המון נשים שהן מיעוט מזערי מהמחזיקות בנשק אבל אחוז משמעתי ולפעמים רוב הנפגעים מנשק שמוחזק בבית. ממש לאחרונה הופץ תזכיר חוק לעירייה והוא פשוט עושה את הדבר ההפוך. במקום לנצור את הנשק אנחנו מנגישים אותו בצורה חסרת תקדים ולא מפוקחת.

המחקרים מראים בבירור שכשלא נעשה איסוף של נשק אז היו נרצחות ממוצע שלוש נשים כל שנה מנשק אבטחה. כשהתחילו לאסוף את הנשק זה נפסק. אז אנחנו קוראות לך לא לראות בנשק רק אמצעי הגנה אלא גם אמצעי שמהווה סיכון להמון המון נשים. לעגן בחוק את האחריות של הרשויות ואחראים על הנשק ולא רק על הש.ג. שזה נושא הנשק, לקבוע בחוק את העניין של ביטוח צד ג' ולקבוע מנגנונים ברורים לאיסוף ופילוח מידע על פגיעות נפגעים - - - ולנהל בקרה - - - תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. נאילה עואד ראשד , מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות, בבקשה.
נאילה עואד ראשד
שלום לכולן ולכולם, אני מברכת על הדיון. היום אני לא אדבר על האי אמון של המיעוט הלאומי במערכת המשטרתית ובהצהרות הגזעניות כלפי האוכלוסייה הערבית כי זה ישר משפיע גם על נשים נפגעות אלימות להרגיש פתוחות ולהגיע למשטרה כאשר הביטחון שלהן מאויים בתוך הבית.

גם לא אתייחס לעניין של הנשק המורשה והבלתי מורשה שמתרועע בחברה הערבית והאם מעשה והיחס של המשטרה כלפי אנשים ופושעים שמסתובבים ומאיימים על חייהן של נשים כי רוב הנשים שמגיעות אפילו למשטרה, 80% ממקרי האלימות שמגיעים למשטרה בעניין של נשים ערביות התיקים שלהן נסגרים.

אני לא אדבר גם על אלימות של חלק מהשוטרים בתוך תחנות המשטרה כלפי נשים נפגעות אלימות אפילו אם הן בחקירות.

אני אדבר שבשנת 2016 הוגשו כ-573 תיקים על נישואי קטינות, כ-148 נחקרו ורק הוגשו 26 כתבי אישום. אני הגשתי תלונה על נישואי קטינה בת 14.5 וקיבלתי הודעה על סגירת תיק מחוסר אשמה פלילית, 14.5 - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסוף חותנה?
נאילה עואד ראשד
לפי הדיווח של העובדת סוציאלית היא חותנה. ואפילו העובדת סוציאלית שנתתי את השם שלה היא לא נחקרה ולא נשאלה. אני כן אתייחס לכל העניין של צווי איסור פרסום כשנשים נרצחות וכשקיים איזשהו רצח בחברה הערבית. ישר המערכת מתייחסת בצווי איסור פרסום ואז כולם שוכחים מסיפורה של אישה ואפילו לא מכירים את השם של אותה נרצחת או השם של הרוצחים כי כולם שוכחים וזה מה שכולם רוצים שנשכח את הנשים שנרצחות או מאויימות ברצח.

אני אתייחס לעניין של העו"סיות. דיברתם על 10 ערים או כפרים, אני מברכת על הצעד הזה. השאלה שלי, באיזה חלקיות משרה. ועו"ס אזורית בחצי משרה שצריכה לשרת תמרה, קבול, שפרעם, איבילין, אני לא חושבת, היא אך ורק תכבה שריפות ולא תעשה את העבודה הטיפולית העניינית.

אני מציעה גם לאור חוסר האמון שתבחנו את העניין של כמו חוקרי ילדים שזה שייך לרווחה שתבחנו את העניין בעניין של אלימות כלפי נשים שיהיו חוקרות דרך משרד העבודה והרווחה זה יתן אפשרות שהנשים ירגישו בביטחון.

אני חושבת שמי שרוצה לבנות אמון זו המשטרה. קודם כל צריכה לבנות את האמון כלפי האוכלוסייה הערבית ואז הנשים ירגישו יותר בטוח לפנות למשטרה, להגיש תלונות וגם שיתופי פעולה. אם אתם מדברים על שיתופי פעולה אז תחשבו נשים בסכנת חיים ויהיו בסכנת חיים אז בטוח אתן מכירות ומכירים מי זה שמהווה סכנת חיים. וזו העבודה של המשטרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
קודם כל אני רוצה שוב להודות לך גברתי יושבת ראש הוועדה. הנוכחות שלי כאן היא חשובה אבל זה לא שאי אפשר בלעדיה והקשר שלי עם הארגונים, גם מעבר לזה שביקרתי פעמיים או שלוש במקלטים לנשים גם קיימתי מפגש אחד עם הארגונים. לצערי אז באותה תקופה חלק מהארגונים בחרו שלא להגיע אליו, אבל אני חושב שהעבודה של הארגונים היא עבודה מאוד מאוד חשובה והיא מציפה בפנינו הרבה פעמים ליקויים בעבודת המשטרה או בכלל שיפורים שניתן ליישם.

אני רק מציע באמת לעשות את זה בשותפות ולא בהאשמה. זה לא שאנחנו רוצים לא לעזור לנשים מאויימות ואני גם לא טענתי שהעבודה שלנו או של המשטרה היא מושלמת. ודאי שיש מה לשפר, ודאי שיש מה ללמוד. אני לא מעריך שמישהו עושה דברים במכוון או כדי שישכחו מישהי חס וחלילה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חייבת להגיד שבנושא נישואי קטינות גם אני הגשתי שאילתא על עוד מקרה במגזר החרדי.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני לא מתווכח כי יכול להיות שאת צודקת, אני לא מכיר פשוט. את יודעת, כשמציפים לארגוני בעלי חיים, תשאלו את אתי אלטמן, כל פעם שהיא רואה שיש טיפול לא מספיק טוב או אפילו ענישה של שופט או סגירת תיק מביאים את זה אליי ואני משתדל אם אני חושב שבאמת יש כאן עיוות לפנות בעצמי גם לפרקליט המדינה ולבקש את תשומת לבו ואולי כן צריך להגיש ערעור ואולי צריך לבחון מחדש למה תיק נסגר. אבל אני לא יודע לעשות את זה בצורה הזאת. ז

את אומרת, אני מזמין כל ארגון וכל אחת או אחד שיש לו איזה טרוניה על החלטות של מערכת אכיפת החוק להביא את זה ישירות ללשכתי, אליי, או דרך היועצים שלי ואם צריך אני גם אנסה לסייע בכך, אני מתחייב.

לגבי גורם מתכלל אני בהחלט חושב שזה רעיון טוב שאני אבחן אותו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש לי הצעת חוק בעניין.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
מה לרשות?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני חושב שהיא התכוונה לגורם מתכלל במשרד לבטחון פנים אם הבנתי נכון.
מרים זלקינד
גורם מתכלל כלשהו.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
רשות זה דבר חשוב וגדול אבל עוד פעם, גם פה, אני לא רוצה להכנס לזה, זה לא דבר שהוא בהחלטתי כשר לבטחון פנים, הקמת רשויות במדינת ישראל שאם האוצר מתנגד להן אז את יודעת שהסיכוי הוא לא גבוה. אבל בהחלט גורם מתכלל בין אם הוא ממשלתי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבל עכשיו יש לנו הזדמנות בתכנית הפעולה מדברים ומדגישים כל הזמן את העניין של התכלול ושל זרימת המידע בין כל הגורמים ושיתופי הפעולה - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני חשבתי שוועדת שרים לאלימות היא יכולה להיות גורם מתכלל במובן הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את האמת עם כל הכבוד, למשל, הייתה החלטה של ועדת השרים ביוני כאשר אישרתם את התכנית ששאר המשרדים ידווחו כל רבעון. האם כבר דיווחו המשרדים השונים?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הגורם המתכלל שמדובר בו הוא יוכל לגרום להם לדבר אם הם לא רוצים לדבר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הגורם המתכלל, כן, לפי הצעת החוק - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני לא יכול לפטר אף שר אחר אם הוא לא מדווח לי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה לא תפטר אבל לפחות הם ירגישו שהם חייבים להגיע כל רבעון ויגישו דוחות ויתפרסמו הדוחות ותהיה שקיפות אז הם יתחילו להזיז דברים אצלם במשרד.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הצעתי במקום לדבר על גורם מתכלל אני אשאל האם יש שולחן עגול של הנוגעים בדבר או מרובע של כל הנוגעים בדבר שמתכנס פעם בחודש כדי לדון בבעיות מעלים על סדר היום. עוסק יותר - - - לא מדבר על שרים, אני מדבר ברמת פקידים, ברמה המקצועית. זה יכול להיות גורם מתכלל אבל להטיל על השר לביטחון פנים זה לא בר ביצוע.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אין גורם כזה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
זה לא נכון - - -
קריאה
הוועדה המליצה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
המליצה.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
לא, זה לא מדוייק כיוון שוועדת שרים בראשותי מתכנסת ומבקשת מהמשרדים דיווחים על ההתקדמות ואליעזר יודע - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הם לא הגישו ברבעון האחרון.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
נכון, בסדר, אני לא מגן על המשרדים האחרים אבל הדיון הזה הוא עוד פעם, הוא דיון לא רלוונטי מולי. אין כלי להעניש משרדים אחרים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מדברת על עונש אבל כיושב ראש ועדת שרים שקבעתם שהם צריכים לדווח כל רבעון - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
אני לא יועץ לוועדה אבל אני חושב שאתם משקיעים הרבה אנרגיה במשהו שלא יביא הרבה תועלת. התועלת היא להביא שר ספציפי לפה ולמצות איתו את הדיון מה מתקדם ומה לא מתקדם.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
את הדיון ואת הדין.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו מביאים אותם, אני אמרתי את זה, קיבלתי החלטה, יצאו זימונים לכלל השרים והם יגיעו אחד אחרי השני ויצטרכו לתת דיווח, אנחנו לא נעצור את התהליך הזה. אבל - - - נעזור לך לקבל את העדכונים.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
הנקודה של רשיונות נשק אני ממש לא מתייחס בקלות ראש לנושא הזה ואני מבין שנשק שנמצא בידיים הלא נכונות גם יכול לעשות בו שימוש לרעה. אני תמיד מנסה להסביר שאנחנו נמצאים באיזשהו עידן שבו אני צריך לאזן בין האינטרס הציבורי שנשק כן יופקד בידיים מקצועיות שאולי יסייעו לצמצם נפגעים במקרה של אירוע טרור לבין הגברת הפיקוח המתחייבת על מי שמקבל רישיון כזה. אנחנו מגבירים את הפיקוח. תזכיר החוק החדש דווקא נועד במטרה לשפר את הפיקוח.

אם יש הערות אליו אנחנו נשמח לקבל אותם, לא עכשיו, אבל נשמח לקבל, זה בשלב מאוד מקדמי החוק הזה, הוא עוד רחוק מאוד מלהיות מקודם בכנסת, חוק מאוד גדול ומאוד מורכב כפי שראית ודאי. אבל אנחנו הוספנו כידוע בדיקות של פסיכולוגים. אנחנו מנסים לשפר את הפיקוח ונשמח לקבל עוד הערות כי אנחנו מבינים שזה עלול גם לייצר איומים על אולי אפילו אלימות בתוך המשפחה אם זה נמצא בידיים הלא נכונות.

תודה רבה. ואני משאיר כאן את מנכ"ל משרדי ואת היועץ המשפטי ואני מתחייב שכל הערה שתהיה כאן או הצעה תדווח לי ונטפל בה.
תמי פרח
יש המון תיקים שנסגרים בכל מיני סעיפים - - -
השר לביטחון פנים גלעד ארדן
תיקים שנסגרים - שר לא מחליט אם סוגרים תיק או לא סוגרים תיק. אתן גם לא רוצות שזה המצב שיהיה במדינת ישראל. כשיש סגירת תיק שהיא בעיניכם לא נכונה ופונים אליי או לחבר כנסת שמציף את זה אליי כבר קרה שבעקבות פנייה של חברת הכנסת תומא סלימאן אליי ביקשתי שהמשטרה תסתכל עוד פעם בדרגות בכירות יותר, תיקים נפתחו מחדש. להגיד לך שאני יכול לתת תעודת ביטוח מראש, לא יודע, זה תמיד בשיקול הדעת בסוף של החוקר והקצין חקירות.
תמי פרח
- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, אני מבקשת לא לקיים את השיח הזה עכשיו כי אנחנו צריכים להתמקד. נאמר, זה לא בסמכות של השר אבל אפשר לדבר על זה אחר כך.

תודה לשר גלעד ארדן, למרות שאת האמת אני עדיין לא מבינה על הכסף התוספתי של התכנית, אני עדיין לא יודעת מי אמון להשיג את הכסף התוספתי לתכנית הזו, האם זה אצל שר הרווחה, האם זה אצל כל שר על התכניות של המשרד שלו, עוד לא קיבלנו תשובה. אני חייבת לציין את זה כי עוד לא הבנתי מי ילחם על התקציב חוץ מאתנו. בסופו של דבר יש שרים שזאת אחריות שלהם. אנחנו יכולים לתמוך, אנחנו יכולים להפעיל לחץ, אנחנו יכולים לתשאל אבל מי השר האחראי על השגת התקציב התוספתי לתכנית הזו.
אליעזר רוזנבאום
אם אפשר להתייחס לנושא הזה. אנחנו אחרי שסיימנו לבנות את תכנית היישום תמחרנו את כל הפעולות שנדרש תקציב בעבורן. דרך אגב אני רוצה כן להעיר שיש לא מעט פעולות שהן לא תלויות בתקציב והן לא פחות חשובות ממה שמייחסים כאן לדברים. כמו כלי אחד להערכת מסוכנות שזה קשור לחקיקה של העברת מידע כי בלי העברת מידע אז הכלי הזה הוא ריק וזה לא פחות חשוב מהדברים האחרים, אולי אפילו יותר חשוב. ואני חושב שקצת מפספסים כשמתעסקים, למרות שזה חשוב, התקציב, כי אני חושב שבלי זה המנוע לא יפעל ולא יעבוד, אבל יש לא מעט דברים שם שצריך לקדם אותם והם לא תלויים בתקציב בנושא הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
פיתוח כלי מסוכנות קודם כל צריך תכלול. צריך שאתם תשבו וגם משרד הרווחה ישב. בגלל זה אמרנו שצריך איזשהו גוף מתכלל כדי לא שימשיך כל משרד לפעול בנפרד.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בסך הכל צריך לכנס ישיבה עם שלושה גורמים וישבו במקום נייטרלי אם יש בעיות של כבוד וידונו בעניין, יגיעו למסקנות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה מבין חבר הכנסת בני בגין, אני מצטערת להגיד את זה, כשאף גורם פוליטי שיש בידיו את הסמכות, כשאין שר שבא ואומר זאת התכנית שלי, אני מקדם אותה עד הסוף וקובע שהגופים המקצועיים ישבו באופן סדיר ויקבל דיווחים ויתעניין במה שקורה זה המצב שלנו. מי שרוצה יפעל, מי שלא רוצה לא יפעל.
אליעזר רוזנבאום
אם תראה את התכנית, בצד כל - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני לא באתי בטענות אני רק אומר שיש אפשרות פשוט לסדר את זה.
אליעזר רוזנבאום
הצוותים קיימים רק הייתה הפסקה כי חיכו לתקציב אז צריך לחדש את העבודה עכשיו - - - יש ראש צוות ויש את החברים בו, הם קיימים, צריך פשוט לחדש את העבודה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
על בסיס זה אמרתי את מה שאמרתי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מי אחראי על ביצוע התכנית בכללותה?
אליעזר רוזנבאום
מה שסוכם בהחלטת הממשלה שמנכ"ל הרווחה הוא אחראי על היישום והתכלול כשאנחנו חלק ממנו וכל המשרדים האחרים. אני אסכם אם צריך שאני והוא אז אני והוא נעשה את זה, זה בטח לא הבעיה.

הנקודה השנייה, לגבי התקציב, מי שניהל את המשא ומתן זה הרווחה מול האוצר. אנחנו, מעבר למה שהשר פירט כאן, את מה שלקחנו מתוך התקציבים הקיימים והסטנו אותם אנחנו כבר תכללנו ויושב פה רפרנט שלנו, עמיחי, מהאוצר, אנחנו שמנו את הסכום שאנחנו צריכים לקבל בין אם נקבל את זה במסגרת הסגירה של הרווחה או בין אם זה לא בדרישות 19' כדי שאנחנו נמשיך את הרציפות של 17'-18'.

אני מקווה שזה יגמר, מנכ"ל הרווחה לא פה אז אני לא יודע להשיב בשמו בנושא הזה. אנחנו בכל מקרה שמנו לתקציב 19' לדרישות את הסכום. אם זה ייגמר במסגרת המשא ומתן, מנכ"ל הרווחה והחלק שלנו שם אז כמובן ש- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כמה אתם דרשתם ל-2019 ו- - - כמה ביקשתם ל-2018?
קריאה
כפי שהשר ציין קודם 28 מיליון ₪ חד פעמי ו- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מדברת רק על התקציב שלכם אני עכשיו מדברת על התקציב של כלל התכנית.
אליעזר רוזנבאום
אני לא יודע אני מדבר על החלק שלי אני לא - - -
חגי מויאל
49 מיליון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
49 מיליון לשנת 2018. מה יש לאוצר להתייחס?
עמיחי דוד
כרגע אנחנו נמצאים לקראת דיוני תקציב 2019. אני לא מכיר את תקציב הרווחה - - - מול משרד הרווחה אבל כן מול המשרד לביטחון פנים. כרגע זה נמצא בדיונים - - -
חגי מויאל
49 מיליון זה מה שהוועדה קבעה כתקציב 2018 והדרישה שיצאה לתקצוב - - - בדיון הקודם האוצר טען שהוא הקצה לזה 20 מיליון לדברי האוצר אבל הדרישה הייתה 49 מיליון לשנת 2018 - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתם מבינים, יש כל מיני סכומים שנזרקים לאוויר. יש את ה-49 מיליון שהתמחור של התכנית. אף אחד לא יודע מה הדרישה שיצאה לאוצר, האם יצאה על 49 או פחות מזה. האוצר אומר, הקצינו ל-2018 - - -
חגי מויאל
49 אבל האוצר הקצה 20.
אליעזר רוזנבאום
הוא לא מכיר, הוא לא הרווחה הוא הרפרנט שלנו.
עמיחי דוד
אני אחראי על המשרד לביטחון פנים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי אז אני מבינה עכשיו שהישיבה הבאה חייבת להיות עם שר האוצר כדי שפעם אחת ולתמיד להבהיר מה בדיוק הולכת המדינה לתקצב את התכנית הזו, ל-2018 ול-2019.
קריאה
אני יכול אולי לנסות לסייע. אני לא הבנאדם הרלוונטי שמטפל בתיקים של הרווחה אבל אני יכול לבדוק את זה ולהחזיר תשובה בהתאם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה שנאמר לנו שהקצו 20 מיליון. אף אחד לא הסביר למה 29 מיליון לא נמצאים באוצר לתת לתכנית כזו חשובה.
קריאה
התקציב ב-2017 ו-2018 סגור ובהתאם תקציבי המשרדים כבר הוקמו ו- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תעשה לי טובה אל תתן לי תשובה כזו, רק לפני יומיים יצאתם בתכנית שלא הייתה כלולה והיא עולה כסף למדינה והיא מורידה מהתקציב של המדינה ובכל זאת שר האוצר יצא עם זה. אז אני חושבת שהנשים במדינת ישראל מגיע להן לחשוב ש-29 מיליון ₪ שחסרים לתקצוב התכנית הזו אני בטוחה שהאוצר יוכל למצוא אותן.
קריאה
אני לא מכיר את הסכומים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי בגלל שאתה לא מכיר אני חושבת ש- - -
קריאה
אני כן מכיר את - - - למשרד ביטחון פנים ש- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, תודה.

מיכל ענבר מרוח נשית.
מיכל ענבר
דבר ראשון אני אפתח בעובדה שאני באה מטעם עמותת רוח נשית, אני גם אישה נפגעת אלימות. היום אני מאוד מאוד מתרגשת מכוון שזה יום ההולדת של הבן שלי שממנו אני מנוכרת כשנתיים וחצי בעקבות האלימות שיש כלפיי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מזל טוב.
מיכל ענבר
תודה רבה. אני התגרשתי, דרך אגב, משוטר וזאת אחת הנקודות שאני באתי לדבר עליה. שיש את הנוהל של אישה מאויימת שהוא נוהל שגם כיום כלפי נשים מכל גווני הקשת לא מטופל כראוי, לא מתייחסים אליו כראוי, ממלאים איזשהו טופס אבל האישה באמת לא מקבלת את המענה הראוי. אם אני באה ומייצגת את הנשים או הגרושות של השוטרים הן בכלל לא נכנסות לנוהל הזה של נשים מאויימות. אין בעצם שום דבר במדינה שמגן עליהן ואני חוויתי אלימות בעקבות זאת - - -
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
מה זאת אומרת, תסבירי את העניין הזה למה אשת שוטר יש לה יחס שונה?
מיכל ענבר
כי אישה של שוטר ודבר ראשון צריכה ללכת להגיש תלונה במשטרה ואני דיברתי עם עוד נשות שוטרים ואני ניגשתי להגיש תלונה במספר תחנות שלא היו רק תחנות באזור שלי. אז דבר ראשון מסתכלים עליך כעל מוקצה מחמת מיאוס, מעבר לזה שאת אישה אז את גם יוצאת כביכול נגד המשטרה - - -
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
לא, כי זה שערורייה גדולה אם זה נכון מה שאת אומרת.
מיכל ענבר
זה עובדות בשטח.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
זה איום ונורא.
מיכל ענבר
זה מאוד מאוד לא נעים, שולחים אותי למח"ש - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבינה שגם התיקים של נשות שוטרים חייבים להגיש תלונה במח"ש ולא במשטרה עצמה.
מיכל ענבר
הגוף הראשוני שאליו את מגיעה כי מח"ש זה משרד המשפטים, הם עובדים שעות משרד מ-8:00 עד 16:00.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, הגעת למשטרה.
מיכל ענבר
כשאת צריכה להגיש תלונה או בזמן אמת או ב- - - את חייבת להגיע למשטרה. גם תלונה ראשונית לא מוגשת גם בין 8:00 עד 16:00 את לא יכולה להגיש אותה למח"ש.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את מוכנה לענות לי ישר?
מיכל ענבר
כן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את מגיעה למשטרה, קיבלו ממך את התלונה?
מיכל ענבר
את התלונה מקבלים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קיבלו את התלונה. הם לא טיפלו בה?
מיכל ענבר
הם לא מטפלים הם מעבירים אותה למח"ש.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, אז העבירו למח"ש. מח"ש טיפלה?
מיכל ענבר
מח"ש - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל זה הכלל.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
מיכל ענבר
זה הכלל כן אבל - - -
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אם יש משהו אקוטי משהו - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לו אמרנו שהמשטרה תעסוק בתלונות נגד שוטרים היו אומרים המשטרה מוטה- - -
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
לא, אבל סעד מיידי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
סעד מיידי אם - - -
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אם היא מאויימת על - - - חייבים לתת לה סעד מיידי.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה לא קשור לצד ה- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הם לא מציעים לך לגשת למקלט, הם לא מציעים לך מה בדיוק?
מיכל ענבר
גם הצעה למקלט יש, שדרך אגב גם בנושא הזה אבל זה בדיון של משרד הרווחה צריך לטפל בו, יש שם איזשהו כשל בהסבר הזה, אבל אולי שוב שיהיה מחלק משטרה ויהיה שם עו"סים אז אולי זה יטופל בצורה יותר נכונה. אבל - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מאוד מצטערת אני אצטרך להיות עכשיו להיות קשוחה במה שאני אומרת וזה לא נעים לי אבל אני חייבת. אנחנו מנסים להתמקד לקראת סוף הדיון בעניין - - - אני מוכנה לשמוע אחר כך את הנושא הטיפול במקרה ואיך המשטרה מטפלת. אבל עכשיו אנחנו מתמקדים בתכנית הלאומית ובביצוע התכנית. ואני חייבת לסיים את הדיון הזה תוך 10 דקות, אני לא אוכל לתת לזה מקום עכשיו.
מיכל ענבר
לא לזה מקום אבל אני חייבת לציין פה עוד כמה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, אני יודעת - - -
מיכל ענבר
לא שקשורים למקרה האישי שלי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה קשור לתכנית הלאומית.
מיכל ענבר
כן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז בדקה.
מיכל ענבר
מאוד חשוב כי מעבר לכל הטיפוסים יש את הנושא הזה ששוב זה מופנה נטו למשטרה שכשמגיעים לתחנות המשטרה כשאת נמצאת בסכסוך של גירושים התיקים נסגרים תחת הנושא של סכסוך גירושים ואלימות במשפחה לא מטופלת. וזה נושא שנוסף לא רק אלימות נגד נשים נשואות כשאת נכנסת בשלב הזה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מצטערת. תאמיני לי אני חושבת שזה חשוב מאוד תפקוד המשטרה ואנחנו דנים בזה כל הזמן. אבל עכשיו אי אפשר לפתוח נושאים שהם לא תחת התכנית. אני רוצה להתמקד בתכנית, בביצוע התכנית, בתקצוב התכנית. אני מאוד מצטערת.
קרן הורוביץ
אבל עאידה זה קשור להכשרה שיקבלו אותם אנשי מחלקי משפחה. הם רואים גירושים אז הם אומרים, זה תלונת שווא, זה בגלל הגירושים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת, תאמיני לי, אני מנסה להסביר, זה נושא חשוב, אני יכולה לקיים על זה דיון מיוחד אבל הוא דיון יותר מקצועי. עכשיו אנחנו ברמה של תכנית לאומית וביצוע התכנית הזו. אני מאוד מצטערת אבל זה לא הדיון עכשיו. אני מאוד מצטערת ונתתי שתי דקות ויצאנו ביותר משתי דקות.

ד"ר זהר סער לביא, רצית להתייחס, אני רוצה להתמקד לנושא של החיסיון הרפואי וחוק זכויות החולה.
זהר סער לביא
בעיקרון ההצעה לשינוי של החוק באה מהצד של משרד הבריאות והיא פחות במטרה להתייחס למצבים שהשר התייחס אליהם, של אישה שמגיעה לבית חולים ששם דווקא קיימת חובה של דיווח על - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חוק בריאות מחייב את הרופאים לדווח.
זהר סער לביא
- - -מחייבת לדווח על כל אדם שמגיע פצוע לבית החולים. אז דווקא שם הבעיה היא פחות משמעותית ואכן מדווחים על נפגעים ונפגעות שמגיעים. דווקא הטעם שרצינו מאוד לקדם את שינוי החוק הוא דווקא מהצד השני ששירותי הבריאות נתקלים במצב שהם שומעים שהולכת להיות פגיעה או שמטופל שלהם עשוי לפגוע בצורה מסוימת או עשוי לפגוע באישה או בילדים או באנשים אחרים ששם אנשים הבריאות נתקלים בבעיות קשות בהעברת המידע כי בעצם אנחנו לא יכולים לשתף במידע הזה אף אחד אם אין מצב של סכנת מוות ששם אפשר להשתמש בחוק אחר. אבל פה הבעיה - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אנחנו דיברנו על זה אתמול בישיבה.
זהר סער לביא
- - ומבחינתנו בנושא הזה הדגש פה הוא משמעותי. כן פשוט יש דיווח - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
איפה זה עומד מבחינת החקיקה או השינויים?
זהר סער לביא
לפי הפגישה האחרונה שהייתה לנו לפני כמה ימים אמור לצאת עד סוף החודש תזכיר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עד סוף החודש ייצא התזכיר.
זהר סער לביא
הפצת תזכיר חוק.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, ואז צריך לקבל את ההערות של המשרדים השונים וכו'. אוקיי אז כנראה יש התקדמות.
מיכל ענבר
אני רוצה רק שנייה אם אפשר להוסיף עוד מילה אחת שצריך מאוד מאוד להתאים בין ההגדרות של הרווחה להגדרות של המשטרה בנושא האלימות שזה משהו שהוא מאוד מאוד - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
דיברנו על זה כן. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אני חושב שלמרות שזה נחשב לדיון רגיל ו-29 מיליון מה זה בתקציב המדינה אני חושב שיש פה שאלה כבדת משקל שהאופי שלה הוא פוליטי ותרבותי עמוק מאוד. בחברות שבהן נעשה פירוק של המסגרות השבטיות ניתנה קדושה ולפעמים קדושת יתר לתא המשפחתי. אנחנו רוצים בלכידות של התא המשפחתי ובחשיבות שלו אבל התפיסה המודרנית שהצדק יחדור גם אל תוך המשפחה והגנה על זכויות אדם תחדור אל תוך המשפחה לא חלחלה מספיק לא בתפיסה של האליטות ולא בתפיסה של עמחא.

ועובדה היחס הזה שאנחנו יודעים שיש כאן הפרה בוטה של זכויות אדם בצורה יום יומית ובצורה מאוד נרחבת והיחס שלהם מתווכחים על 29 מיליון. זה ממש מסביר שאין תפיסה שיש לאדם זכויות אדם מלאות בתוך המסגרת המשפחתית. הויכוח על התקציב טומן בחובו העלמת עין והצורך והרצון של חלק גדול מהאליטות גם הבטחוניות וגם המשפטיות וגם המשטרה, הכל הכל, גם הממשלה, שזה נושא לא בדיוק שצריך להגן על זכויות האדם בו, זה לא כמו קטטה במועדון, זה לא כמו זה, זה בתוך המשפחה ואני חושב שהנושא הזה צריך לשבור אותו.

אנחנו צריכים לבנות חברה חדשה שבה מצד אחד תישמר הלכידות של התא המשפחתי והקדושה שלו וגם הזכויות אדם במסגרת המשפחתית. אני בין אלה שמאמינים ששמירה על זכויות אדם בצורה מתמדת ולא לחכות לפיצוצים גדולים בתוך המשפחה שזה מגדיל את הגירושים ואת הפירוק של התא המשפחתי, אני חושב שאם מקפידים בקטנות ימנעו את הבעיות בתא המשפחתי. אם גבר ידע, בוא נגיד אלימות היא בדרך כלל מצד גברים, שהאלימות הקטנה שלו לא תסולח על ידי החוק והיא תדווח והמסגרות של המדינה יחדרו אל תוך התא המשפחתי ויגנו על מי שהוא נוקט באלימות קטנה נגדו הוא לא יבוא - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ג'מאל.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אני חושב שאני אומר דברים חשובים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שכולכם אומרים דברים חשובים אבל אני חייבת גם כן. לא התכוונתי שתסיים בצורה כזו- - -
קריאה
זה מתחיל באלימות מילולית, הוא צודק, ויש לזה הרבה מקום, משם זה מתחיל.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
בסדר, הרעיון שלי עבר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שאני מבינה טוב מאוד באלימות אבל אני גם צריכה לעמוד בלוח זמנים ואני מבקשת שאף אחד לא יטיף לי מה זה אלימות.

בבקשה חבר הכנסת עמיר פרץ.
עמיר פרץ (המחנה הציוני)
למרות התא המשפחתי צריך לדעת שיש לנו בוסית רצינית ביותר ואנחנו מכבדים ומעריכים את כל מה שהיא עושה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא בוסית של אף אחד.
עמיר פרץ (המחנה הציוני)
של הוועדה. אז בין מה ששמעתי מג'מאל זחאלקה למה ששמעתי מחבר הכנסת בני בגין ובעיקר מאוד התרשמתי מגברת נאילה אז יש פה שני דברים ואני אומר אותם בפשטות וקיצור: יש פה מרווח שבין קדושת התא המשפחתי לקדושת האדם וזכויות ובעיקר שאלה של, כמו שאמרת, למה לא מפרסמים. ברור שלא מפרסמים כי לא רוצים לפגוע בחמולה ולא רוצים לפגוע בתא המשפחתי. אני חושב שכשמעמידים את קדושת האדם מול קדושת התא המשפחתי קדושת האדם יותר חשובה. ואני חושב שהגיע הזמן שנשים את הנורמות האלה במקום הנכון.

ומשפט אחד שאמר חבר הכנסת בני בגין דיבר על השיטור המשפחתי או המשטור. אז אני אומר בעצם בין קדושה לקדושה ובין משטור למשטרה, זה מה שאנחנו בעצם צריכים. האם המשטור הזה מצדיק יותר משטרה או פחות משטרה, איך שוברים את המשטור הזה, איך המשטור הזה לא הופך נטל על היכולת שלנו להגן על הנשים ופה מבחינתי קדושת האדם יותר חשובה מקדושת התא המשפחתי ובוודאי גם במקום שצריך להכניס משטרה צריך להכניס אותה כי לעתים המשטור הזה הופך לרצח שאחר כך אין לנו מה לעשות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. ענבל אביב, ויצו.
ענבל אביב
רציתי לשאול לגבי האיזוק האלקטרוני. אני מבינה שהשלב הראשון של הפיילוט המטרה שלו זה לבדוק את הטכנולוגיה. הייתי רוצה לשמוע מה השלב - - -
אליעזר רוזנבאום
לא רק את הטכנולוגיה, את כל המערכת. החל מהמוקד, דרך הזנקת הכוחות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתם בונים מוקד מיוחד או שמשתמשים בשב"ס.
אליעזר רוזנבאום
לא שב"ס, משטרה, מה פתאום.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עד עכשיו מי ש- - -
אליעזר רוזנבאום
לא, אנחנו התבססנו על - - -
קרן הורוביץ
מי יהיו האנשים שיענו לשיחות, יומנאי רגיל או יומנאי עם הכשרה מיוחדת?
אליעזר רוזנבאום
שוטרים. אנחנו מתבססים על המכרז שיש לנו כבר בשב"ס שאנחנו כבר מפעילים את האיזוק האלקטרוני. אנחנו לא צריכים לעשות מכרז נוסף כי יש לנו כבר טכנולוגיה יותר מתקדמת כי זה גם GPS וגם מדידת מרחק, התקרבות אחד לשני וכל מה שקשור בזה. כמובן מוקד שהמשטרה תנהל את זה צריך להזניק כוחות ברגע שיש הפרה וכל מה שקשור בזה.
ענבל אביב
אז אני רוצה לשאול מה השלב השני של הפיילוט ומה המטרה שלו. ודבר נוסף, אמר השר שאיזוק יהיה רלוונטי לגברים שהפרו צו הגנה או שיש רמת מסוכנות גבוהה. אנחנו כמובן תומכות בקריטריונים האלה והייתי רוצה לשאול האם הפיילוט יכול להשפיע עליהם באיזשהי דרך.
אליעזר רוזנבאום
אנחנו עושים את הפיילוט כדי באמת - - - זה לא רק השאלות האלה, יש לנו עוד הרבה שאלות אחרות שאנחנו נרצה לקבל תשובות דרך הפיילוט. קודם כל לראות אם הטכנולוגיה עובדת, האם יש שטחים מתים, מבנים רבי קומות שמפריעים, את כל הדברים האלה צריכים למדוד למרות שכפי שנאמר כאן בספרד ופורטוגל זה פרוייקט בהיקפים מאוד משמעותיים שם. וללמוד מהם את כל נושא משמעויות חקיקה אם יש, מה צריך בדבר הזה, כל נושא הטיפול - - -
ענבל אביב
ומי תהיה האוכלוסייה ש- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, אני נתתי לך זכות דיבור, לא מתקיימת עוד ישיבה. אני יודעת שיש שאלות מאוד מקצועיות בנושא ואפשר לפנות ואפשר לשאול או דרך הוועדה או באופן ישיר ואני חושבת שזה עניין מעניין אבל אנחנו נצטרך לעשות את זה בשלב אחר, ואנחנו העלנו את זה גם בשני שולחנות עגולים שנעשו ביוזמתי ויוזמת חברת הכנסת עליזה לביא אשר הגשנו בזמנו הצעות חוק בנידון ועברו טרומית בכפוף להצעה.

אני רוצה לברך על זה ורושמת בפני הוועדה שהובטח להתחיל לקראת סוף החודש הזה את הפיילוט. זה מפתיע שתכנית מתעכבת רק ל-10 ימים. בדרך כלל העיכובים בתכניות ובביצוע תכניות ממשלתיות הם הרבה יותר. אבל הפעם אנחנו רואים שזה זז בכיוון הנכון. אנחנו רושמות את זה ואני מאמצת גם את הגישה שדיבר עליה השר בעניין העבודה על תזכיר החוק עם משרד המשפטים במקביל לפיילוט ואפשר להפיץ את התזכיר ולהכניס בו גם את השינויים.

הרי כולנו יודעים, שינויים על חוק אפשר לעשות גם בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית, תמיד אפשר להכניס את השינויים אבל להתחיל להזיז כבר את הנושא. אחרת אם נחכה עד סוף הפיילוט זה עלול להדחות לעוד שנה. הממשלה הייתה יכולה להפעיל את התכנית הזו כבר לפני שנה. היה אפשר להתחיל לבצע את התכנית ולהקצות לה תקציבים בתקציבים של 2017-2018. לצערי הרב, אנחנו עד עכשיו נלחמים על תוספת תקציבית ב-2018 כאשר חלק גדול מהתכנית עדיין בהמתנה.

אנחנו רושמים בפנינו בוועדה גם שתוך חודש ייצא תזכיר החוק בעניין זכויות החולה עם התיקונים שמאפשרים סינכרון המידע והעברתו בין הגורמים כדי להגן על נשים שנמצאות באיום או נשים שעוברות אלימות. אני מברכת על כך ונחכה לראות את התזכיר מופץ.

בעניין התקציב, אני חייבת לרשום בפנינו שעד לרגע הזה לא נאמר באופן הכי ברור מי אחראי מבחינת הממשלה על מאבק מול האוצר כדי להשיג את התקציב. אני הבנתי שזה בעיקר שר הרווחה. שר הרווחה העביר דרישה של 49 מיליון כאשר משרד האוצר, שבינתיים מפעיל הרבה תכניות של נטו, ואמרתי את זה מאה אלף פעמים, אפשר שפעם אחת יגידו נטו נשים, הרי אין נטו משפחה אם אין נטו נשים. 29 מיליון ₪ זה גרושים במשרד האוצר. אם אפשר לעשות את זה עם כל מיני מכשירים אלקטרוניים תעשו את זה למען חיי הנשים.

שר האוצר חייב, ואני כבר הוצאתי את הזימון, להתייצב בוועדה הזו ושיסביר לכולנו למה משרד האוצר שיש לו רזרבות מגבייה לא יכול להקדיש 29 מיליון ₪ לתכנית לאומית אשר אושרה בממשלה. לא שאנחנו עכשיו שולפים כל מיני טריקים. זו תכנית שאומצה על ידי ממשלת ישראל בוועדת שרים ומן הראוי להקצות לה את התקציב הראוי לזה.

אנחנו נמשיך לעקוב אחר התכנית הזו, אני עדיין זוכרת את המאבק שהיינו צריכות לנהל גם בוועדה וגם בארגוני נשים כדי לקבל את האישור על התכנית לאחר ששה חודשים, אנחנו נמשיך את המאבק הזה כדי שהתקציב הזה ייכנס למשרדים ונתחיל לעקוב אחר היישום.

תודה רבה לכולם.
אליעזר רוזנבאום
יש עוד נקודה אחת, אני לוקח על עצמי לדבר עם מנכ"ל הרווחה לחדש את הוועדה הבין משרדית כדי לקדם את כל אותן פעולות תלויות תקציב ולא תלויות תקציב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני גם לוקחת על עצמי לדבר איתו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים