ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/12/2017

דיון מהיר לועדת החינוך בנושא תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך, תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך, תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-11OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 513

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, י"ח בכסלו התשע"ח (06 בדצמבר 2017), שעה 9:30
סדר היום
1. תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך, של חבר הכנסת יוסי יוני

2. תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך, של חבר הכנסת עודד פורר

3. דיון מהיר לועדת החינוך בנושא תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך, של חבר הכנסת מסעוד גנאים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

מסעוד גנאים

חנין זועבי

יונה יוסי

עודד פורר
חברי הכנסת
מאיר כהן

שולי מועלם-רפאלי

איילת נחמיאס-ורבין
מוזמנים
שר החינוך נפתלי בנט

שמואל אבואב - מנכ"ל משרד החינוך

חיים הלפרין - מנהל היחידה לתכניות משלימות למידה, משרד החינוך

דוד מזרחי - מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

טליה נאמן - מנהלת מינהל חברה ונוער בפועל, משרד החינוך

מירי נבון - מ"מ מנהל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

איתי חנן - עוזר אישי למנכ"ל, משרד החינוך

נטלי אטדגי - יועצת מנכ"ל, משרד החינוך

מיכל צדוקי - יועצת מנכ"ל, משרד החינוך

נעה היימן - רכזת חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

רותי לוי - עורכת דין, ראש חטיבת חינוך בהסתדרות המעו"ף

עמוס חדד - MA, סגן מנהל בית ספר

יובל חלביה - יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית

בר מלכה - נציג מועצת התלמידים והנוער הארצית

איריס הרינג - יו"ר הנהלת הורים כפר תבור

פז כהן - יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים

עדנה דוד - סגנית מזכ"לית הסתדרות המורים ויו"ר סניף חיפה

קונסטנטין שוויביש - מנכ"ל ארגון איגום

רות כהן - גמלאית משרד החינוך

יעל אודם - הערוץ השני

מתן צדוק - לשכת הקשר של הסתדרות המורים בכנסת

מאיר אסרף - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עורכי דין), מייצג/ת את הסתדרות המורים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רכזת תחום פרלמנטרי בכירה
רבקה וידר
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר תרגומים

1.תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך, של חבר הכנסת יוסי יונה

2.תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך, של חבר הכנסת עודד פורר

3.דיון מהיר לועדת החינוך בנושא תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמידי ישראל במערכת החינוך, של חבר הכנסת מסעוד גנאים
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. שישה בדצמבר 2017, י"ח בכסלו תשע"ח.

הנושא – במסגרת דיון מהיר בוועדת החינוך בנושא תקצוב הרפורמה לקיצור מספר ימי החופשה של תלמיד ישראל במערכת החינוך. תרחמו עלינו בכותרות של הדיון. ההצעה של חבר הכנסת פרופסור יוסי יונה ושל חבר הכנסת עודד פורר, שיגיע בדקות הקרובות ושל חבר הכנסת מסעוד גנאים, שנמצא איתנו כאן. נמצאת איתנו גם חברת הכנסת חנין זועבי, פוקדת את הוועדה תדיר. תודה רבה לך.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
גם לך.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
מה פוקדת, מבקרת?
היו"ר יעקב מרגי
פוקדת אמרתי. אתה יודע כמה חברים יש לי בוועדה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אני אומר מספר מילות פתיחה. קודם כל נקדם בברכה את מנכ"ל משרד החינוך, שנראה לי התאהב ברעיון, נתחיל להזמין אותו בתדירות גבוהה יותר. יותר נעים לו פה מאשר במשרד. יש לו את רן ארז על הראש, את מנהלי המחלקות, אגפים, מחוזות.
שמואל אבואב
גן עדן.
היו"ר יעקב מרגי
גן עדן. אל תקנא. אומרים תמיד הדשא של השכן נראה ירוק יותר.

רבותי, כפי שזכור לכם-. עודד, נכנסת ולא הרגשתי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו מתגנבים בשקט ופתאום אנחנו מופיעים.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, זו שיטה. כפי שזכור לכם, ועדת החינוך הקימה ועדת משנה, שבחנה את סוגית ימי החופשה במערכת החינוך, לאור שיח ציבורי ער שהתקיים בחברה הישראלית, שהלוח העברי, ימי העבודה, לא הכי מסונכרנים אחד עם השני. אני מגלה גילוי נאות, בהקימי את ועדת המשנה לא הייתה לי שום כוונה להחליף את קובעי המדיניות במשרד החינוך, אבל הייתה לי כוונה כן להמליץ בפניהם. אני חושב שוועדת המשנה עשתה עבודה, בין אם ההמלצות נראות למישהו או לא נראות, ישימות או לא ישימות, אני חושב שעשתה ועדה מצוינת בקצב ממש מהיר, כדי להביא בשורה.

אני אומר לחברי הוועדה שאנחנו צריכים, למרות שעדיין לא מתאפשר לנו להגיש את ההמלצות לשר החינוך ולהנהלת משרדו, עצם העובדה שאנחנו מתכנסים היום, אחרי שהרפורמה הוכרזה על ידי שר החינוך וקיבלה את ברכתו של שר האוצר בזמנו, החברה הישראלית שמחה ונערכה פחות או יותר לדברים, ברוח הדברים שנאמרו. אני חושב שזה הישג ראשון של ועדת המשנה, קודם כל.

המסמך, הדו"ח הוא דו"ח. דו"ח שנכתב. נאמרו שם דברים, ניתחו שם ניתוחים חשובים ואני מאמין שהוא יהווה בסיס להמשך הדיונים בסוגית החופשות. כמובן אני חייב לומר, כפי שנאמר כבר אז, שלאף אחד לא הייתה כוונה לעשות את זה בצעד אגרסיבי, הכל בהסכמה ובתיאום ותמיד תמורת משהו, כך שגם אם ארגוני המורים יכנסו לסוגיה הזו בהידברות ובנפש חפצה, עם ראש פתוח וידיים נקיות, כפי שאנחנו באים, יכול להיות שהם ימצאו בזה ברכה יותר ממה שאנחנו חשבנו.

לכן אני אומר את הדברים, כי אני יודע שלא רצינו להיות אגרסיביים בדחיפת המשרד לקבל את ההמלצות. אפילו כאקט סימבולי חששנו שמא יתפרש מצד ארגוני המורים, שיש פה איזה צעד אגרסיבי בניגוד להסכמי העבודה. לא רצינו. רצינו לפתוח את שנת הלימודים כסדרה. אני מודיע חד משמעית, הכל יהיה בהסכמה, בתיאום, בהבנה. אם המשרד יירצה לאמץ אחד מהדברים. לכן הייתי חייב לשים זאת על השולחן כדי להבהיר שאין פה כוונה חד צדדית.

הדיון הזה הוצע על ידי חברה כנסת שמיד אני אעביר את רשות הדיבור למציעים. לאחר מכן נשמע את התכנית של הרפורמה, איך שהיא מוצגת בפרוטרוט, לא כפי שהוצגה בראשי פרקים בציבור. הנה שמענו שאנחנו אוטוטו, זה נקרא מושג של ערב שבת בין השמשות, כמעט חנוכה ואין מימון לרפורמה הזו, אין תקציב לרפורמה הזו. אז אני מקווה שמהדיון הזה אנחנו נצא היום עם בשורות, נהיה יותר אופטימיים.

אבל למה להקדים את המאוחר? ניתן לחבר הכנסת המציע הראשון, חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה. אני חושב שאיתרתי לך את הדברים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, כן.
היו"ר יעקב מרגי
לא מוותר על הדברים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני יושב הראש, אני שמח שאנחנו מקיימים את הדיון הזה. אני שמח שמצטרף אלינו מנכ"ל משרד החינוך, מר אבואב, ואני שמח על הנוכחות של חברי הכנסת ושל כל הציבור שנמצא כאן, שיש לו עניין מאד גדול בנושא שלשמשו אנחנו התכנסנו, ביקשנו התכנסותה של ועדת החינוך.

כפי שהקדמת, אדוני ואמרת, הבקשה שלנו לקיים את הדיון הזה, עלתה על הרקע של קיומה של הבנה והסכמה בין משרד החינוך לבין משרד האוצר, באשר למתווה המוצע. בעצם מה שמוצע כאן, זה ליצור או לקצר את החופשות על בסיס העיקרון של חופשת הקיץ וכאן צריך להדגיש ולומר, ההסדרים שמוצעים, כפי שאני רואה אותם, צריכים להיות בתיאום מלא עם ארגוני המורים וגם אולי אני וחברי עודד פורר חלוקים כאן בעניין הזה.

אין צורך בחקיקתו של חוק עם ההסדר הזה, ולדעתי בסופו של דבר מן הראוי שהוא יקוים. אם ההסדר הזה אכן ייושם, אז אמנם אנחנו יכולים להביא בשורה והבשורה היא בעיקר להורים, שאם אנחנו מדברים היום על נטו משפחה, אני לא חושב שיש ביטוי משמעותי חזק יותר, מהדהד יותר, מהיישום של הרפורמה הזו, משום שמחד אם נקצר את החופשות – כפי שאמרת העדר ההלימה הזו – אם נקצר את החופשות אנחנו מדברים על חופשות חנוכה ופסח. מדובר ב-10 ימים. מי שיעשה את העבודה זה לא המורים, משום שאנחנו גם חרדים ודואגים לשלומם ולרווחתם של המורים.
היו"ר יעקב מרגי
אלא אם כן הם ירצו זאת.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, הם לא רוצים. ואנחנו יודעים שאחת התופעות המאד חמורות בתחום של ההוראה זה השחיקה והנטל המאד מאד כבד שמוטל על כתפיהם ואין שום מקום להכניס אותם כאן לתוך הסד הזה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אבל אם מורה צעיר, נמרץ, חדש.
היו"ר יעקב מרגי
עזבו, זה יוסי יונה. תן לו.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
האמן לי, אנחנו יודעים לפי הנתונים שבידינו, לאחר מספר שנים מאד מצומצם כשליש מהאנשים שנכנסים לתחום ההוראה עוזבים את התחום בגלל שחיקה ובואו לא נוסיף על הנטל על כתפיהם.

עכשיו הסוגיה המרכזית שניצבת בפנינו, אדוני יושב הראש, זה עניין של המימון. קיימת הסכמה ואנחנו לא יודעים מדוע משרד האוצר כאן גורר רגליים. זה לא רק נטו משפחה במובן שזה מסייע להורים, זה גם מסייע למשק, משום שמשעה שההורים מתפנים להישאר במקום העבודה שלהם, הרי התועלת בסופו של דבר למשק הישראלי היא מאד מאד גדולה.

אנחנו מדברים כאן על הוצאה של כ-500 מיליון שקלים כדי לממן את הפרויקט הזה. מאידך, ישנן הערכות שהמשק יכול לצאת נשכר בכמיליארד שקלים. ולכן זה נכון מבחינת מערכת החינוך, זה נכון מבחינת הילדים, כי אלה שיהנו מהחופשות שלהם בסוג כזה של קייטנות, אפשר לנצל את זה לשם העשרה בוודאי.

במקרים הרגילים אתם יודעים מה קורה, כאשר ישנן את החופשות הללו, ההורים בעבודה. אלה שיש להם לשלם עבור חלופות ראויות משלמים ואלה שאין להם, לא משלמים ולכן גם זה יוצר פער מאד משמעותי באיכות, אם תרצו שירותי החינוך שהילדים האלה מקבלים בחופשות הללו.

לכן אני מכאן מבקש לקרוא, אדוני יושב הראש, למשרד האוצר לממן מיידית את הסכום שהובטח; ואני גם רוצה להתייחס לסוגיה מאד מאד ברורה. שמענו ממשרד האוצר שבעצם הם רוצים להשהות את ההחלטה בדבר התקצוב רק לינואר, ככה שיידעו מה הם הולכים לעשות בעודפים שנצברו בקופתה של המדינה. אני רוצה לבוא ולומר שאין שום קשר, משום שאנחנו מדברים על תכנית שהיא לא חד פעמית, אלא אנחנו מדברים על תכנית שהיא רב שנתית. זאת אומרת שהיא צריכה לבוא לביטוי בתקציב השוטף של משרד החינוך.

ולכן הדיון הזה בעודפים שנצברו או לא נצברו בקופת המדינה, אינו רלבנטי לסוגיה שאיתה אנחנו מתמודדים. תודה אדוני יושב הראש.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. המציע השני, חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תודה אדוני. אני מודה לך גם על קיום הדיון ואני גם חייב להודות למנכ"ל שהגיע לפה. אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב, אף על פי שלצערי לא מצאתי ולא יצא לי לפגוש אותך או את השר בוועדת המשנה לענייני קיצור החופשים והתאמתם לימי העבודה במשק ואני חושב שחבל שכך מהסיבה הפשוטה. המצב שבו אנחנו נמצאים היום ואני מצטער, אני אומר את הדברים נכוחה, על אף יחסינו האישיים הטובים. הוא לא הפתעה. מי שמכיר את המערכות יודע שזו לא הפתעה והיה לנו ברור שנגיע לסיטואציה הזו היום. אמרנו את זה גם בדיוני הוועדה, כי ההצעות האלה עלו ככותרות כאלה או אחרות בתקשורת, מהסיבה הפשוטה שזה פלסטר.

אני ממשיך בדברים שסיים חברי יוסי יונה, זאת לא תכנית שתיכנס – גם כשהיא תתוקצב – באופן כזה שיבוא מחר שר אחר ושרים מתחלפים, זו סיטואציה ידועה במדינת ישראל, זה קורה. יבוא מחר שר אחר והוא יחליט שהוא כן רוצה תכנית כזאת או שהוא רוצה את התקציב הזה. כמו שהיה שר אחד שהחליט שהוא צריך את התקציב הזה, אז הוא השהה את הגידול בבית הספר של החופש הגדול, במקרה זה השר הנוכחי, בשנה שעברה. הוא אמר אני אפרוש את זה על טווח יותר ארוך ממה שהיה מתוכנן. וזה בסדר, כי זה בדיוק הגמישות שיש לכל שר, אבל אנחנו לא חושבים שבנושא הזה צריכה להיות גמישות.

הנושא הזה של ימי הלימודים אל מול המשק והחופשות, הוא נושא שלא צריך להיות גמיש, הוא נושא שצריך להיות ברור, ידוע לכולם. יש גם עניין חשוב פה ביכולת התכנון. ראינו את זה גם בהזזה של ל"ג בעומר ביום אחר, לאן זה לקח את כל המשק.

אז אני חושב ואני רואה בהגעה שלך לפה דווקא בעניין הזה, אולי פתיחה של דרך, כי אנחנו אמרנו בוועדת המשנה ואני אומר את זה שוב, אנחנו מניחים את זה לפתחם של משרד החינוך ומשרד האוצר. ועדת המשנה עשתה בעניין הזה עבודה מאד רצינית, מאד סיזיפית, שהביאה גם מסקנות אחרי שהיא שמעה את כל הגורמים כולם, שיכול היה להוות לכם נקודת פתיחה. יכול להיות שחלק מההמלצות לא יתקבלו, יכול להיות שחלק כן יתקבלו, אבל הן המלצות שרואות פעם ראשונה את התמונה הכוללת. אגב, לא רק דרך הפריזמה של התלמיד או של המורה או של ההורה, אלא את הכל ביחד.

בגדול היא נתנה בשורה לכלל המשק. היא נתנה בשורה כי היא אמרה אנחנו לא חותכים את מספר ימי החופשה של המורים באופן דרמטי, אלא אנחנו פורשים את זה בצורה אחרת שתקל על עומס הלימודים. זאת אומרת אם אתה מקצר את החופש הגדול, אבל אתה יודע שלממשלה יש תכנית של שישה סופי שבוע ארוכים ואתה אומר אני רותם את ארגוני המעסיקים ורתמנו אותם לעניין הזה, להסכים לתכנית הזו שהם סירבו לה ובלבד שזה יבוא כחלק מעניין כולל.

אז את שישה סופי השבוע הארוכים האלה אתה יכול לפזר בשנת הלימודים, איפה שמתאים ונוח לכם. שאם אתה יודע שיש ערב חג ביום שני, אז תיתן גשר ביום ראשון. אם אתה יודע שהחג מסתיים ביום חמישי, תיתן את הגשר ביום שישי. ואפשר לעשות את זה שנה קודם, כי גם החגים זה משהו שבמקרה הזה אנחנו גם יודעים מראש. זה לא תלוי בשרים ולא תלוי בחברי הכנסת. החגים מגיעים במועדם, לשמחתנו.

שינוי נוסף - - -
היו"ר יעקב מרגי
לסיכום.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אסכם בעוד שני דברים. השינוי הנוסף שהוא ההתחלה לפי הלוח העברי וההתאמה, זה אפילו לא עניין של ימים, אלא עניין שייתן חודש רצף עד חופשת החגים. זה נכון גם למורים. גם המורים שמתמודדים עם פתיחת שנה והמאמצים שיש בקליטה של תלמידים, כי אחר כך הם צריכים לעשות את זה עוד פעם אחרי החגים. גם לזה יש משמעות.

ובסוף אדוני, הפן הכלכלי. הוועדה מצאה גם ממשרד האוצר וגם מהמועצה הלאומית לכלכלה, שהגישה המצמצמת אומרת שהגידול בתוצר הוא 90 מיליון שקלים והגישה המרחיבה – 250 מיליון שקלים, אחרי ניכוי ההוצאות. נטו. זה הגידול בתוצר. ואם אני לוקח את מה שאני יכול לחשב להכנסות המדינה, זה אומר ש-38% מהתוצר הולך להכנסות המדינה, אז אנחנו מדברים על גידול בהכנסות המדינה. על כל יום כזה בין 34 מיליון שקלים ל-95 מיליון שקלים, זה אומר שיש כסף והכסף הזה ברפורמה כזו, יכול ללכת למורים ולהעלות את שכר המורים בעניין הזה וככה לצאת לדרך חדשה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת מסעוד גנאים. בואו נתפוס קודם את הדוב ואחר כך נשפוט לו את העור.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני יושב הראש. אני מצטרף לדבריהם של חברי בקשר לעיכוב התקצוב של הרפורמה, למרות שקראנו ששרי האוצר והחינוך סיכמו ויש הסכמה ביניהם על הרפורמה ועל הקיצור ב-10 ימים. אין ספק שההסכמה או להיות מתואם עם המורים זה דבר עקרוני לפי דעתי ואני לא חושב שהמורים הם גורם מעכב, אלא להיפך.
היו"ר יעקב מרגי
במקרה הזה אני חושב שהם לא גורם מעכב.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
את הרפורמה אני יודע בקשר לחינוך היהודי, בקשר לחנוכה, פסח וכו'. במערכת החינוך הערבית אין הרבה חופש לחגים. יש לנו שני חגים, או שלושה. שניים ושלושה. כולם אולי שבעה ימים. אז אני לא יודע מה יקרה שם, אם הרפורמה חלה או לא חלה. מה אפשר לקצר שם? אני לא יודע. אז אני רוצה לשמוע. והעיקר שבימים האלה הילדים יועסקו גם בדברים חינוכיים וזה לא יהיה שטח הפקר. זה חשוב מאד.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חנין, בבקשה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אוקיי, קודם כל אני מתחברת לתכנית לא בתור תכנית של קיצור החופשה. למרות החיבור להורים העובדים אין לה ביטוי גם לקונספט של החופש. בשבילי זה מאד חשוב ואני חושבת שבשביל תלמידי בתי הספר זה מאד חשוב. אנחנו גם משנים את הקונספט של החופש. החופש הוא לא ניתוק מוחלט מהתהליך החינוכי, הוא דווקא הזדמנות לפצות אם יש לזה תשתית - וכאן יש בעיה בחינוך הערבי - לפצות את הילדים לפעמים על תחליף חינוכי שיש בו דיכוי ליצירתיות של התלמיד ויש לו דיכוי לאישיות של התלמיד. בחינוך הערבי מאד מאד נחוצות כל ההזדמנויות האלה, שנותנות לתלמיד ביטוי עצמי ונותנות לו להתבטא ולחשוף ולגלות את הכישורים המיוחדים שלו.

הבעיה היא בתשתית תמיד. כל תכנית של חינוך לא פורמאלי, אתה לא יכול ליישם אותה מאה אחוז, אפילו לא 70% בבתי ספר שאין לנו כל כך הזדמנויות של מופעי תרבות, של לוגיסטיקה של חדרים מרווחים ותמיד יש בעיה ביישום.

אני חושבת שכאשר אנחנו מפתחים תכנית שהיא במטרה כן תכנית נכונה, אנחנו צריכים אותה, היא תכנית חיובית, צריכים להשקיע מאמץ יותר גדול בשאלה איך אנחנו מיישמים אותה בחינוך הערבי, בבתי הספר הערבים. וכל עוד שאין את התשובה הזאת בכל תכנית שהיא, לא רק בתכנית הזאת, זאת אומרת שאנחנו עוצמים עיניים אחרי שאנחנו שבעי רצון שהתכנית הזאת טובה, היא כן הולמת לחינוך היהודי, אבל אם אנחנו לא ממשיכים האם ואיך היא הולמת את החינוך הערבי, את בתי הספר, את הלוגיסטיקה, את התשתית שם, אז אנחנו לא עושים כלום.
היו"ר יעקב מרגי
חשוב.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אולי דווקא וזה תמיד נעשה ומגדיל את הפער. אנחנו מבחינים בכל תכנית טובה שהיא מועילה למגזר היהודי פי ארבעה מאשר היא מועילה למגזר הערבי. מה זאת אומרת? אנחנו רק מגדילים את הפער. בסוגיה הזאת צריכים שינוי קונספט במשרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
מאה אחוז.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו אומרים את זה תשע שנים – אני ומסעוד – אנחנו לא מרגישים שמשהו משתנה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
וכל חברי הכנסת הערבים, לא ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. לא, בואי אני אתקן אותך, חנין. ישבו פה בדיון לא מזמן, לפני כשבועיים, חברי כנסת דווקא מהרשימה שלך שהסכימו עם הסקירה של משרד החינוך שמשאבים שהוסטו בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות לטובת החינוך במגזר הערבי הם לאין ערוך. יכול להיות שבגלל סיבות אובייקטיביות, עדיין אנחנו לא רואים את זה, אבל אין ספק שיש הסטה, יש תשומת לב. צריך כנראה לעשות את זה ביתר מקצועיות.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני אמרתי, אני מסכימה עם המטרה. איך ליישם את זה, יש בעיה. איך להתאים את זה לאפשרויות של החינוך הערבי, יש בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מוצא חובה לאחל הצלחה למנכ"ל. זאת ההזמנות הראשונה שאני רואה אותו בוועדת החינוך ולפחות אני יכול להעיד כראש עיריית דימונה, נשמתו נמצאת במקום הנכון. הרבה הצלחה בעזרת השם.
שמואל אבואב
תודה רבה.
מאיר כהן (יש עתיד)
ראה, כל החלטה שתתקבל ובלבד שהיא תהפוך לתקנה סדורה, שלא נצטרך בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, אלה שיחליפו אותנו, לשבת כאן עם הסיפור הזה. אין שום ספק שצריך לצמצם את החופשות. היה לי אפילו הכבוד להיות קצת אחרי הקלעים כשהתחילו עם הסיפור של הכיתות הלומדות בחופש. אני חושב שזה הפתרון הטוב ביותר, אין בלתו וככל שמשרד החינוך ימצא לזה תקציבים ויארגן את זה במציאות היומיומית שלנו, אני חושב שגם ועדי ההורים וגם התלמידים יקבלו את זה בברכה.

אני מכבד את מה שעודד עשה ובהחלט עשו עבודה יפה מאד, אבל בסופו של דבר אם באים להורים, אם המשרד יידע לבוא להורים ולהגיד להם רבותי, תוך שנתיים שלוש, מגן חובה עד כיתה ו' אנחנו מתחייבים שיהיו עוד 30 ימי למידה או 28 ימי למידה, אני חושב שזו עסקת החבילה הטובה ביותר להורים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. כפי שאמרתי בהתחלה, אין ספק שההנעה והגל שהציבור הוביל והדיון המקדים שהיה בוועדת החינוך, עד כדי הקמת ועדת משנה על ידי בראשות עודד הניעה את התהליך. אני שמח שהשר לקח את זה לכיוונים שבהסכמה. לא הייתה לו כוונה לעשות, אבל אני חוזר על זה כי נכנסו אנשים באמצע. מלכתחילה בהקמת ועדת המשנה לא הייתה שום כוונה לקרוא תיגר, לא ליזום או לכפות איזה מהלך אגרסיבי שלא בהסכמה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
להיפך. ארגוני המורים לקחו חלק בדיונים.
היו"ר יעקב מרגי
הם נטלו חלק פעיל. גם אם הסכימו, זה נייר כתוב של ועדת משנה שבחנה וטחנה את הנושא, שיונח על שולחנו של השר לימים שיתעסקו עם סוגית החופשות, כפי ש - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, הימים האלה. בימים האלה צריכים האלה צריכים להתעסק בסוגיה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
כולנו תקווה, אבל היום, לאור הצלילים ששמענו, שאין עדיין בתקציב מקור מימון לתכנית הרפורמה של החופשות, חנוכה, פסח, אני כולי תקווה שבסוף הדיון אחד הדברים שישמחו אותנו, שבאמת גם ההורים, גם המשק, החברה בישראל התכוננה לכך. התכוננה להכרזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל אדוני, חנוכה זה בשבוע הבא. וגם אם תצא מפה בשורה, ההורים כבר סידרו לעצמם את חנוכה. הבשורה הזו כבר לא רלבנטית אליהם. את זה גם צריך לדעת.
היו"ר יעקב מרגי
תתפלא לדעת שלא כולם יודעים עדיין.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני לא בטוח שכל ההורים סידרו להם את חנוכה וגם החלטה מחר או מחרתיים תתקבל בברכה אצל ההורים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה לא יכול לבוא להורה ולהגיד לו תשמע-. הכל יתקבל בברכה, אבל זה משהו - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אני לא יודע, ההורים שלי לא תכננו את חנוכה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
לא, עודד, יש פה משהו מ - - -. אם אנחנו רוצים את זה, אז צריך לשאוף שזה יהיה הכי מוקדם שאפשר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, זה ברור, אני רק אומר אי אפשר - - -
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
והכסף צריך לעבור ממשרד האוצר.
היו"ר יעקב מרגי
שולי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אי אפשר לבוא עם זה בשבוע האחרון ולהגיד להורים - - -
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
סליחה אדוני. הייתי יותר משעה בכביש. כל תושבי גוש עציון בדרך לירושלים לרקוד בבשורה הגדולה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מכירים זאת כל בוקר. אני אתן לך עצה, אני לא יודעת אם את מסוגלת לעשות את זה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
שבעזרת השם מכירים בבירת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
כן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עד עכשיו לא הכרתם?
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
ראית? ועוד בגוש עציון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תושבי גוש עציון מכירים?
היו"ר יעקב מרגי
שולי, הנה חופשת חנוכה מתקשרת ל - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זה יותר חשוב, אתם צריכים את ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
טוב, רבותי.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זה בשבילכם.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אתם רוצים להפוך את זה לדיון מדיני ואז אנחנו - - -
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
איך, איך, איך, איך ידעתי.
היו"ר יעקב מרגי
חנין, שולי, תודה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זה פסיכולוגי. אתם לא יכולים להסתדר בלי הכרה, כי זה לא שלכם. זה מה שחשוב.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
חנין זועבי, תודה. נגמר החיוך. שולי, את רוצה להתייחס עכשיו?
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
לא, אני אשמע.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. אנחנו ניתן רשות דיבור למתן צדוק, או לעדנה דוד. בבקשה.
עדנה דוד
בוקר טוב. אני סגנית מזכ"לית הסתדרות המורים ויושבת ראש סניף חיפה והמרחב. מתוקף התפקיד שלי, אבל גם מתוך הניסיון שלי של 19 שנים במערכת, שבהן הייתי גם מורה, מחנכת, סגנית מנהלת ומנהלת, אני אומרת שהמתכונת של בית הספר של הקיץ, מתכונת שבפועלת בהצלחה מזה מספר שנים, היא מתכונת מוצלחת מאד, שנותנת מענה הן לתלמידים, הן להורים. מאפשרת את החופשה למורים. היא איננה על גב המורים. זו עמדה נחרצת של המזכ"לית שלנו, יפה בן דוד. זה הפתרון הנכון שפ ועל כרגע גם בשטח.

צריך לזכור שהמורים עובדים היום באקלים מאד קשה. הרבה מאד דרישות. לחצים בלתי פוסקים. החופשות האלה הן אמנם חופשות שנועדו להירגעות, מילוי מצברים, אבל גם להכנה של חומרים ולהגיע בכל פעם מחדש, ממש לפני שאנחנו עוברים למערכה. וכבר דיברנו כאן, היינו כאן בוועדה לנושא האלימות ושאר הדברים במערכת.

אתם חייבים לשמור על ימי החופשה של המורים והמתכונת של בית הספר של הקיץ פועלת בהצלחה בקיץ.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני רוצה לשאול שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה אדוני.
מאיר כהן (יש עתיד)
ואם כן משרד החינוך יוכל לקצץ את החופשות ויבוא בדין ודברים עם הסתדרות המורים, עם הארגונים ויגיד אני מוכן לפצות אותם, לשפות אותם. אני בא מהשטח, אני אומר לך שכמעט כל המורים יהיו שמחים שמשכורתם תגדל במידה ויישאלו אותם על דבר כזה.
היו"ר יעקב מרגי
הכוונה היא אכן כך. או החלפת ימים או שיפוי כספי, או גם וגם. בוא, אבל למה להידרש לזה עכשיו? רבותי, זה לא ועדת המשנה.
עדנה דוד
בבית הספר של הקיץ יש אפשרות בחירה למורים.
היו"ר יעקב מרגי
גברת עדנה, אני הייתי מציע, בואו, זה לא הוגן לשים אותה עכשיו - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
היא לא צריכה.
מאיר כהן (יש עתיד)
האם הסתדרות המורים תסכים למהלך כזה? שזה יהנה וזה לא יחסר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מאיר, אבל אם זו בחירה. זו יכולה להיות בחירה.
עדנה דוד
בבית הספר של הקיץ יש אפשרות בחירה.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, לא, בחנוכה זה לא בחירה.
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, תודה. רבותי, בואו נשמור על דיון איכותי. פז כהן, אתם צלע במשולש. תציג את עצמך.
פז כהן
קצר ולעניין. אני פז כהן, יושב ראש פורום ועדי ההורים היישובים, שהרמנו את המחאה גם בנושא של החופשות והפער הגדול שיש בישראל. כל הנתונים הוצגו בוועדה, בשיתוף פעולה מלא. עבדנו ביחד עם כולם. עבדנו עם ועדת החינוך של הכנסת, שיזמה את תת הוועדה. עבדנו יחד עם יעל והחברים, כשחשבנו על פתרונות מחוץ לקופסא. עבדנו יחד עם משרד החינוך ומשרד האוצר. ישבנו ביחד בישיבות, שמשרד החינוך הוביל אותן.

ידענו הרבה קשיים בדרך. הרבה אי הסכמות. ביקשנו דברים ונכנסו פנימה לתוך התכניות של משרד החינוך, כמו נושא הגנים. בסוף הגענו לקו הסיום והתקציב לא קיים וזה הדבר הכי מתסכל שיכול להיות לנו. זאת אומרת הצלחנו לייצר שיח, עצרנו את כל הנושא הכוחני של ההפגנות וההתלהמות או התסכול הזה שיצא החוצה. הוא נותב בצורה מאד מסודרת לממשלה. אני חייב לשבח את משרד החינוך, שלמרות שהיו אי הסכמות בדרך, הגענו בסוף למשהו שלפחות ייתן בשורה להורים והדבר הזה הוצג לנו ובסוף אין תקציב.

אני חייב להכניס באותה נקודה גם את נושא הצהרונים, שגם בו יש את נושא החופשות והדבר הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא לא נקדים את המאוחר. יהיה דיון אחר על הצהרונים. לא לערבב.
פז כהן
אבל התקצוב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרת.
פז כהן
מילה אחרונה למשרד האוצר. שנת הלימודים מתחילה בספטמבר ונגמרת בספטמבר.
היו"ר יעקב מרגי
נעה, בסוף אני אתן לך להתייחס.
פז כהן
אני מאד מעריך. אני יודע שכולם שומרים על הקופה הציבורית וזה חשוב, אבל שנת הלימודים נגמרת בספטמבר ומתחילה בספטמבר. תקציב המדינה נגמר בדצמבר. כשמתקצבים תכניות, קובעים תכניות לשנה הקרובה, תקבעו אותן עד סוף שנת הלימודים בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אנחנו נעבור למצגת.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אבל אני רוצה לשאול שאלה עקרונית.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. אנחנו קודם כל נציג מה היא הרפורמה, כדי שיהיה לנו על מה לדסקס בכלל. בואי נראה על מה. יכול להיות שלא צריך לריב עליה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
בדיוק, והיא לא רלבנטית לבתי הספר הערבים. היא לא רלבנטית לחופשות בבתי הספר הערבים, נכון?
היו"ר יעקב מרגי
אם המנכ"ל לא ישכנע אותנו, יכול להיות שלא נשחרר אותו. אני אתן לך הזדמנות לשאול ותקבלי תשובה.

בבקשה אדוני המנכ"ל.
שמואל אבואב
בוקר טוב אדוני יושב הראש, חברי הכנסת. אנחנו שמחים על המפגש הזה, שבו יש לנו הזדמנות נוספת להציג את המוכנות של התכנית, שהשר בנט הנחה להכין בגני הילדים ובבתי הספר לחופשות שבמהלך השנה.

אחרי שהשר הנחה מדיניות ברורה של סייעת שנייה, צמצום מספר הילדים בכיתות, המשך של בתי הספר בחופש הגדול, על אף העובדה שהתקציב איננו מקובע באופן קבוע, השר הנחה להמשיך ולהפעיל את בתי הספר של החופש הגדול - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
מה יהיה בשנה הבאה?
שמואל אבואב
אני כבר מסביר. ומתוך כך ניגשנו לשותפות הבאה. האחת עם ועדת החינוך של הכנסת, שתיים, עם הסתדרות המורים. רבותי, מי שחושב שאפשר להפעיל רפורמה שלא בהידברות, שלא בהסכמה, לעניות דעתי הצנועה איננו יודע על מה הוא סח.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושב שיש פה מישהו שלא - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא היה פה אחד שאמר. אף אחד לא אמר את זה.
שמואל אבואב
לאחר מכן המשכנו את השותפות עם השלטון המקומי, כי השלטון המקומי זו הפלטפורמה, זו התשתית לקיום, וקיימנו שיתוף פעולה עם ארגוני ההורים. ומתוך הבסיס של העיקרון הבא, אי אפשר להשית את התכנית הזו על גבם של המורים, כי הם יוצאים לחופש ואי אפשר לחייב אותם לעבוד בימי החופש. ומתוך העיקרון שצריך כסף תוספתי, כי איש לא משווה לנגד עיניו שיילקח כסף מהשוטף. מתוך שהעקרונות הללו באנו לתכנית הבאה.

מה המטרות שלה? מטרה מספר אחת היא לתת מענה הורים העובדים. מדוע? מאד ברור. יש 14 ימי חופש במהלך השנה. ההורים באותם ימים עובדים ולילדים הצעירים אין פתרון.

מטרה מספר 2 – לצמצם פערים ולתת הזדמנות שווה לכל ילד. לא רק למי שיש לו כסף ויכול לממן בחופשות חנוכה ופסח פעילויות ומסגרות עתירות הוצאה, אלא ליצור שוויון הזדמנויות, שגם לאלה שאין אפשרות לממן את זה באופן פרטי, יתאפשרו להם המסגרות הללו ויהיו ביחד. לא מסגרות לחזקים במקום אחד ולחלשים במקום שני. אינטגרציה ושוויון הזדמנויות.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כלומר זה רק - - -
שמואל אבואב
מטרה מספר 3 - להקל על נטל תשלומי ההורים. דובר רבות ואין מה להכביר במילים. הנטל על ההורים הוא כבד ולכן זו הזדמנות להקל עליהם.

ולבסוף מדובר במטרה שיש בה תכנית של העשרה, תכנית של מיצוי פוטנציאל, מיצוי לא רק של מסגרת בייבי סיטר שמוצאת להם פתרון שאיננו משמעותי, איכותי וטוב.

מתוך המטרות הללו שאלנו את עצמנו מי קהל היעד ומה היקף התלמידים בו מדובר בחופשות המדוברות, בחנוכה ופסח.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא, אז אני רוצה עכשיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי לא, לא עכשיו.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
על מה מדובר - - -
היו"ר יעקב מרגי
תני למנכ"ל לסיים. חנין, אני אתן לך.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אבל אני רוצה להמשיך את ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל חכי, הוא עוד לא גמר את הסקירה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
שאלה בסיסית.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אחרי שהוא יגמור את הסקירה. חנין, אל תפריעי.
שמואל אבואב
אני גם אסביר - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא צודק, זה לא נכון כך. תני לו לסיים את הסקירה. יכול להיות שיש לך תשובות בסקירה.
שמואל אבואב
אני אסביר את ההתאמה הייחודית. אני לא אדלג על העיקרון שהתכנית מותאמת לאוכלוסיות שונות ב - - -, באופי וב - - -
היו"ר יעקב מרגי
את תקבלי תשובות. אם לא תקבלי אני כאן בשבילך.
שמואל אבואב
ואדבר על החברה הערבית. זה מתוכנן פה, טיפה סבלנות. אם כן, במה מדובר? מדובר בגני הילדים גם בחינוך הרגיל וגם בחינוך המיוחד ונגיע להיקף של 494,000 ילדים בגני הילדים.

האוכלוסייה השנייה – כיתות א', ב' ו-ג'. ההיקף הוא 461,000 ילדים. זה קהל היעד, לשם שמנו פעמינו, לשם כיוונו את התכנית ולשם נערכנו מיידית לצאת גם בחנוכה וגם בפסח.

מה המתכונת - המתכונת היא שהתכנית תופעל מיום ראשון עד יום חמישי. בבתי הספר היא תתחיל מהשעה שמונה עד השעה אחת, בגני הילדים משעה שבע וחצי ועד השעה אחת. כפי שציינתי, זה מיועד לגילאי 3-6 בגילאי הילדים, כיתות א', ב' ו-ג'. חינוך רגיל וחינוך מיוחד.

איפה זה יתבצע – זה יתבצע באכסניה הקיימת של מוסדות החינוך, בגני הילדים ובבתי הספר, על בסיס ההצלחה של בתי הספר של החופש הגדול ובהפעלה ותפעול של השלטון המקומי. כמה ילדים יהיו במסגרות, באיזה היקפים, על ילדי מי – בגני הילדים יפעלו 22 ילדים בקבוצה. בכיתות א', ב' ו-ג' – 25 ילדים בקבוצה ובחינוך המיוחד 8 ילדים בקבוצה.

מה המרכיבים של התכנית, בכדי ליצור איכות, סטנדרטיזציה ורמה גבוהה של התכנית – צוותי החינוך המותאמים לגילאים הללו. הדבר השני, רכז יישובי שמנהל את כל המערכה בבתי הספר ובגנים, במבט מוניציפאלי ברמה מתכללת יישובים. הדבר השלישי, שתהיה בתקציב אפשרות להביא לידי ביטוי פעילויות משמעותיות של העשרה, של פעילות תרבות. בתוך כך ציוד מתכלה וציוד נדרש לטיפול הכולל. אדם שיתפעל את זה - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אדוני המנכ"ל, סליחה שאני שואל אותך, מי בונה את הסילבוס? מי בונה את התכנית?
שמואל אבואב
בסופו של דבר המתכונת - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
בכדי שזה לא יהיה עוד קייטנה, מי בונה את התכנית?
שמואל אבואב
כסף עובר לשלטון המקומי על בסיס המתווה הזה והשלטון המקומי מפעיל, כפי שהוא מפעיל בקייטנות של החופש הגדול. ההצלחה היא התשתית.
היו"ר יעקב מרגי
באותה מתכונת.
שמואל אבואב
אותו דבר, בדיוק, בדיוק. התבנית היא אותה תבנית.
מאיר כהן (יש עתיד)
כלומר אתם לא נותנים איזה גבולות גזרה שכן יהיו נניח מקצועות העשרה אנגלית ומתמטיקה?
שמואל אבואב
אז כבר אני אגע בזה. מי כוח האדם בסופו של דבר ומה קבענו בסטנדרט של מספרים אנשים מלווים את מספר הילדים. אז בגן יהיו גננת או אדם מוסמך וסייעת ובבתי הספר זה אדם אחד מורה או שני מדריכים. אדם שיש לו את ההסמכה שהוא עבר לזה.

איך זה יעבוד תקציבית – אשכולות 1, 2, 3 ו-4 זה ללא תשלום. באותו מערך דיפרנציאלי של התשלומים של החופש הגדול, זאת תמונת המצב הזאת.
מאיר כהן (יש עתיד)
נהדר. יש לך כסף?
שמואל אבואב
רגע, אני תיכף אסביר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא משאיר אותנו במתח.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה נהדר.
שמואל אבואב
בסוף נגיד כמה זה עולה, אבל אני מסביר את הדיפרנציאציה שהיא יושבת על התשתית של בתי הספר.
מאיר כהן (יש עתיד)
מכובד מאד.
שמואל אבואב
האשכולות הגבוהים יותר ישלמו 20 - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אדוני המנכ"ל, אני כל הזמן מדברת על זה בוועדות ואני חייבת לחדד את זה שוב. לא יכול להיות, באמת, ההסתכלות של משרד החינוך חייבת להשתנות בתוך העיר. לא יכול להיות שבירושלים, שהיא מדד 3, אז תושבי רחביה יקבלו את מה שבנתניה, לצורך העניין בשכונת דורה, לא יקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
זו שאלה שנשאלת כמעט בכל - - -
מירב בן ארי (כולנו)
זה משגע אותי כל פעם. למה לא לעשות מדד שטראוס שכבר קיים, שבודק בתי ספר. עם כל הכבוד יש שכונות בירושלים שלא צריכות אותך ויש שכונות בנתניה שמאד צריכות אותך ושכונת שביב בהרצלייה, שמאד צריכה אותך. וואלה, יש שם הורים שלא יכולים לשלם.
שמואל אבואב
טוב.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יתייחס לזה בהמשך. תודה מירב. שאלה במקום שחוזרת על עצמה כמעט בכל דיון.
מירב בן ארי (כולנו)
תודה. כי זה פריפריה חברתית.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני חושב שהעיקרון של החינוך הציבורי הוא עיקרון שלא אומר שצריכים לרדת לרזולוציה.
מירב בן ארי (כולנו)
למה, יש מדד שטראוס, מאיר.
מאיר כהן (יש עתיד)
ואם ירושלים היא במדד 3, אני חושב שמגיע לכולם לקבל.
מירב בן ארי (כולנו)
למה? אבל יש שם שכונות שיכולות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מאיר, אבל בסוף אתה מגיע למצב שיש שכונות ברחובות שבמדד גבוה, בקריית משה, ואתה לא יכול לתת את זה ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, הנושא ברור, לא צריך לפתח דיון. נקודה, ברור. בבקשה.
שמואל אבואב
העלות.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יתייחס, אם הוא לא יתייחס נדאג שהוא יתייחס.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אתה תיישם את זה?
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, תן לו, הוא יתייחס ואם לא אני אזכיר לו. משלמים לי תוספת על זה.
שמואל אבואב
רבותי, בכדי להוציא את זה לפועל ולהביא לידי ביטוי 10 ימים של חופשה בחנוכה ובפסח, העלות הנדרשת היא 400 מיליון שקלים. זה 40 מיליון שקלים בפרישה ארצית לכל יום. לשאלתו של חבר הכנסת מאיר כהן, הנה המתכונת והתוכן ומרחב האפשרויות. משיר של יום והעשרה באנגלית ותכניות יצירתיות והפגה באומנות ובספורט ובמחשבים ובהעמקת למידה. כל זה יכול לבוא לידי ביטוי בשני אופנים. אלה שירצו להפעיל את אז זה השעה אחת, אז יתחילו בשעה שמונה עד השעה אחת. אלה שירצו להשתמש במסגרות הקיימות של הצהרונים, שממילא כבר קיימים ומשולמים, יוכלו להמשיך את המועד השני שהוא מהשעה אחת עד השעה ארבע אחר הצהריים. ולכן יש פה אפשרות שזה מכסה, תראו אפילו יום ארוך.

איך זה יעבוד במגזר היהודי ואיך זה יעבור במגזר הערבי.
היו"ר יעקב מרגי
חנין, תקשיבי עכשיו.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כן, אני מקשיבה.
היו"ר יעקב מרגי
אני כאן, שומר עלייך.
שמואל אבואב
אם היה מזדמן לך, חברת הכנסת חנין זועבי, להסתובב כעת במפעל הגדול שהתחילו אותו בחוג לכל ילד בחברה הערבית, היית רואה את הקשר החד-חד ערכי בין ההתאמה התרבותית התפיסתית, התכנית שהחברה הערבית רוצה לצקת לתרבות שעות הפנאי, היית רואה את זה היום שזה קיים. המשרד מממן היום חוג לכל ילד ומאפשר לרשות המקומית ולבית הספר להוציא את זה בחותם, באופי שזה נראה ראוי בעיניהם. ולכן אם את תסתובבי, את תראי פעילויות של תרבות מוסיקה, ששייכת לחברה הערבית. את תראי העשרה בכל מיני דברים.

לעצם העניין פה. הכוונה - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני מסתובבת. אני רואה דברים שונים.
שמואל אבואב
בסדר, האמיני לי שגם- - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סליחה, שאלה.
שמואל אבואב
אז הנה פה התשובה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מכל הדבר היפה זה בסופו של דבר, מה קורה עם משרד האוצר?
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, אבל הוא עדיין לא סיים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, הוא סיים.
שמואל אבואב
לא.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. המגזר הערבי, אני משלים את השאלה של חברת הכנסת חנין. אדוני המנכ"ל חנוכה ופסח מדבר למגזר היהודי.
שמואל אבואב
הנה התשובה. רבותי, לנגד עינינו.
היו"ר יעקב מרגי
יפה.
שמואל אבואב
אנחנו לקחנו את החופשות של החברה הערבית המתקיימת היום במערכת החינוך והתאמנו אותה לתכנית של ימי הגנים ובתי הספר במהלך השנה. ורואים שחופשת האביב מביאה לידי ביטוי, הרי אם לא היינו עושים את זה, אז היינו משאירים את זה רק במתווה של המגזר הממלכתי והממלכתי דתי היהודי. יש פה התאמה, יש פה לוח זמנים מוגדר, ברור. יש פה התאמה למגזר הערבי.

אני מסכם. משפט אחרון.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני המנכ"ל יש לי שאלה אליך.
שמואל אבואב
משפט אחרון. התכנית הוכנה. יש בה שותפות והסכמה רחבת היקף. היא הייתה יכולה לצאת לדרך כבר בחנוכה. משלא הגיע התקציב כרגע, זה ברור שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ להתארגן לקראת פסח בכדי להוציא את זה לפועל, וככל שהזמן עובר זה ברור שצריך זמן התארגנות. זה בסוף בתי ספר וכל מה שקשור לה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני, שאלה. אני הבנתי שהתכנית הזו, לאורך כל דרכה, ישנה איזו שהיא הסכמה עקרונית ביניכם לבין משרד האוצר.
שמואל אבואב
לא.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
עכשיו אתה אומר לנו שמשרד האוצר גורר רגליים.
שמואל אבואב
אין תקציב. רבותי, אין תקציב.
היו"ר יעקב מרגי
רגע.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הייתה הבנה. שר האוצר - - -
שמואל אבואב
אבל אין תקציב.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל שר האוצר אמר בהזדמנויות שונות, שהוא אכן רואה בחיוב את התכנית הזו והוא מתכוון למממן אותה.
היו"ר יעקב מרגי
יועץ שר החינוך, שב בבקשה. אתה מפריע לדיון.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
השאלה איפה נתקע, אדוני.
שמואל אבואב
זה תקוע בעניין ואני רוצה לחדד - אין תקציב.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אני חושב שהשאלה לא צריכה להיות מופנית למנכ"ל, כי עצם הדיון כאן זה שאנחנו יודעים שהנושא לא תוקצב. אנחנו נשמע את משרד האוצר. משרד האוצר נמצאים כאן. שלום ליאת.

יעל אודם.
יעל אודם
שלום רב, בוקר טוב. תודה שאתם נותנים לי - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מחזה שגרתי בוועדות הכנסת, אבל יעל אודם היא חינוך ואני לא מוותר על זה.
יעל אודם
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
ואם מישהו יילך לוועדת האתיקה, אני אתייצב ואגן על העמדה הזאת.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
היא שותפה למאבק.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה גברתי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה לזכותם, הם הציפו את המאבק.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
היא שותפה למאבק.
היו"ר יעקב מרגי
תנו קרדיט. עכשיו יעל ברשות דיבור, לא חברי הכנסת.
יעל אודם
קודם כל תודה רבה שאתם נותנים לנו עוד פעם לדבר ותודה שאתם מארחים אותנו כאן. אני חושבת שבישיבה הזו יש משהו חסר תקדים שסוף סוף נציגי הסתדרות המורים פה והם כאן בטוב, כדי לעזור לזה לקרות, כי גם הם מבינים שזה וולונטרי ואפשר שיעבדו ואפשר שלא ובסך הכל שמענו שוב ושוב שיום כזה במשק, שבו הילדים נמצאים ללא מסגרת וההורים נאלצים לקחת חופשות, עולה למשק מיליארד שקלים. ולכן לא ברור איך לא מאשרים את אותם 400 מיליון שקלים ל-10 ימים, כשמדובר במיליארד שקלים ליום כזה.

ראינו את העבודה של משרד החינוך פה, מאד מאד מרשים. זה נתונים שלא נתקלנו בהם לפני כן. העלות, הפרישה, מאד מאד יפה. אפשר לעבוד צעד צעד. נכון, חנוכה כבר מאחורינו, חנוכה כנראה לא יקוצר, אבל פסח עוד לפנינו ואיסרו חג של שבועות. אני חושבת שצריך להביא את הכסף. כשרים רוצים הם יודעים להביא את הכסף וזה יתכן. יש פה את כל הצדדים וכולם אומרים שזה אפשרי. פשוט צריך לגרום לזה לקרות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חברות הכנסת מירב בן ארי, איילת נחמיאס-ורבין. לאחר מכן נשמע את נציגי משרדי הממשלה ואורחים, אם ירצו, ככל שיתיר לנו הזמן. הדיון ננעל בחמישה לאחת עשרה.

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.
מירב בן ארי (כולנו)
תודה רבה אדוני. ראשית, אני אקבל התייחסות על מדד שטראוס שדיברתי עליו?
שמואל אבואב
אני כבר אומר עכשיו, המודל של האשכול נקבע על ידי האוצר. זה האשכולות. אנחנו נשמח, לא רק נשמח. אנחנו שומעים את הקולות הללו, שיש שונות בתוך אשכול. ולכן בשמחה ובחפץ לב - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אבל אדוני המנכ"ל - - -
שמואל אבואב
ליצור דיפרנציאציה.
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי המנכ"ל - - -
שמואל אבואב
אבל צריך לשבת עם האוצר על זה. אני לא יכול לקבוע.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, בסדר. אלף נשב. זו החלטה שבני האדם קבעו, לא גזירה משמיים.
שמואל אבואב
בסדר, אני לא יכול לעשות את זה לבד.
היו"ר יעקב מרגי
נכון, נכון, מקובל. יש לי התכתבות איתך גם לגבי סוגית הצהרונים.
מירב בן ארי (כולנו)
הצהרונים, אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
יש מועצות אזוריות, שם יש יישובים מבודדים שאפשר למדוד אותם.
שמואל אבואב
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
הרי משרד האוצר בוועדת הכספים עשה זאת. בטבלת הטבות המס ירד פר יישובים קטנים. לגבי שכונות פריפריאליות, נקרא להן לצורך העניין, בערים חזקות - - -
שמואל אבואב
נכון, נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב או לתת חופש, להשאיר שוליים, לתת לרשויות חזקות חופש פעולה לסבסד את אותן שכונות בלבד. חייב. זו החלטה של בני אדם, שאנחנו צריכים לקבל. אני לא חושב שאם האוצר קודם כל קודם כל תקצב - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הרי הממשלה קבעה שזה לא משרד נגב גליל ופריפריה, אלא פריפריה חברתית. תכניסו את זה בממשלה הזו, שזה נכנס - - -
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, אבל גם בקייטנות. מרגי, אני מוסיפה לזה כי זה טיעון שלי. גם בקייטנות משרד האוצר בנה את זה לפי דירוג של מדד ה - - -
שמואל אבואב
אשכולות. סוציו אקונומיים.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, זאת גם כבר עשו את זה בשיתוף פעולה של אוצר וחינוך. אז אין סיבה - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מנגנון ידוע, מוכר ואנחנו נדרוש שזה יוכר.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, בקייטנות. אז זה מה שאני אומרת.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נשיג את התקציב קודם כל, אחר כך - - -
שמואל אבואב
חברת הכנסת בן ארי, הקייטנות מיועד לפי אשכולות. אם רוצים לעשות דיפרנציאציה בתוך האשכול - - -
מירב בן ארי (כולנו)
של מדד הטיפוח.
שמואל אבואב
בסדר, נגיד שלפי מדד הטיפוח, אבל דיפרנציאציה בתוך האשכול, אין לך מנדט במשרד החינוך. אנחנו לא יכולים לקבוע.
היו"ר יעקב מרגי
נשמע את האוצר.
מירב בן ארי (כולנו)
אז אני אומרת ש - - -
קריאה
הוא צודק.
מירב בן ארי (כולנו)
אין בעיה. אז אני אומרת שגם יש לי איזה קשר קל עם שר האוצר וגם אני אבקש.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, יפה, תודה רבה לך.
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, שנייה.
מאיר כהן (יש עתיד)
את צריכה לבקש משר האוצר לשים בפסח 400 מיליון שקלים. יש לו כסף.
מירב בן ארי (כולנו)
שנייה, שר האוצר כבר חיובי, שר האוצר מביא את זה לדיוני התקציב של שנת 2019.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא לא צריך להיות חיובי, הוא צריך לחתום על השיק.
מאיר כהן (יש עתיד)
יודעים פה. הנושא יעלה. אפשר להיות פה רגועים ובטוחים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
2018.
היו"ר יעקב מרגי
2018, לא 2019.
מירב בן ארי (כולנו)
ב-2018-2019.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה מירב, תמשיכי.
מירב בן ארי (כולנו)
עוד משהו אחד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אולי שכבר תתייחס גם לצהרונים.
היו"ר יעקב מרגי
תן לה לדבר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רק אומר.
היו"ר יעקב מרגי
תן לה לסיים, עודד.
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, אני רק רוצה להבין משהו אחד. מבחינתכם, אדוני המנכ"ל, המתווה שהצגתם אמור להתחיל בעצם לראשונה בפסח?
שמואל אבואב
אנחנו היינו מוכנים לחנוכה.
מירב בן ארי (כולנו)
לחנוכה. חנוכה לא יהיה.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה. אל תאמרי לא יהיה.
מירב בן ארי (כולנו)
מרגי, חנוכה – לא יקרה.
היו"ר יעקב מרגי
הדיון לא ננעל.
מירב בן ארי (כולנו)
אז יש לי חדשות בשבילך, הדיון יינעל ובחנוכה לא יקרה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה שכן. מה איכפת לך?
מירב בן ארי (כולנו)
אז בסדר. חבל לטפח ציפיות.
היו"ר יעקב מרגי
אופטימי חסר תקנה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה יודע מה, זה יהיה נס חנוכה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה מירב. סיימת?
מירב בן ארי (כולנו)
כנראה שצריך איזה שמונה ניסים בשביל זה, אבל בסדר. אני רק שואלת עכשיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
פה זה 10 ימים, זה לא 8.
מירב בן ארי (כולנו)
קונקרטית המתווה הזה אמור מבחינת המשרד לחול בפסח? זה מה שאני שואלת.
היו"ר יעקב מרגי
חנוכה, פסח.
שמואל אבואב
אני אמרתי. התכנית הייתה מוכנה לחנוכה ולפסח. בגלל סד הזמן כעת והעדר התקציב, כעת איננה יכולה לבוא לכדי ביטוי בחנוכה, כשאנחנו נמצאים על מפתנו ובעוד שבוא זה החופשה. אנחנו ערוכים ומוכנים לגשת מיד לכל ההכנות לפסח.
מירב בן ארי (כולנו)
אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
מאיר כהן (יש עתיד)
כמה כסף צריך רק לחנוכה, עכשיו. מיידית.
שמואל אבואב
כל יום הוא 40 מיליון שקלים.
מאיר כהן (יש עתיד)
אז כמה ימים אנחנו מתעסקים בחנוכה?
היו"ר יעקב מרגי
חמישה. אם זה 10 - - -
שמואל אבואב
אם אנחנו רוצים להפעיל את זה רק בפסח, זה חמישה ימים כפול 40, זה 200 מיליון שקלים. אם רוצים 10 ימים על פני השנה זה 400 מיליון שקלים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מירב, אבל למה את לא פועלת אצל החבר שלנו?
מירב בן ארי (כולנו)
אני יודעת איפה הדברים עומדים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני לא יודע. אני רוצה לשמוע.
מירב בן ארי (כולנו)
אני לא רוצה לטפח תקוות שווא באנשים.
היו"ר יעקב מרגי
נועה תייצג את האוצר. איילת, בבקשה.
מירב בן ארי (כולנו)
נועה תייצג. היא יודעת.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
טוב, קודם כל אני רוצה לברך את - - -
היו"ר יעקב מרגי
נא לאפשר לחברת הכנסת שולי מועלם לשבת סביב השולחן.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני רצה מהר, שולי.
היו"ר יעקב מרגי
איילת, אין לי זמן. זה יום רביעי. חמישה לאחת עשרה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
ידידי, קודם כל תודה רבה לך, חבר הכנסת מרגי, על זה שאתה נותן לי גיבוי בשנתיים וחצי האחרונות דיון הזה, במאבק הזה, שאני התחלתי להוביל אותו ואני מודה לחברי שנמצאים כאן, כי זה באמת קרב על אופי החברה הישראלית. אנחנו מתייחסים לזה בימי חופשה, יום חופשה פה. לא. זה איך אנחנו רואים את המשפחה הישראלית.

אני מברכת את שמואל אבואב שנמצא כאן, מנכ"ל משרד החינוך. אגב, לצערי עד היום על מכתבים ששלחתי בשנת 2016 בענייני חופשות, אני לא קיבלתי תשובה. אנחנו חייבים להבין שהמהלך, כולל מהלך שמדובר בו במשרד האוצר בנושא שחלוף ימי השישי - - -
מירב בן ארי (כולנו)
שלחוף?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שחלוף. כן, שחלוף ימי שישי.
מירב בן ארי (כולנו)
זו מילה חדשה?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, זו מילה. זו החלפה של ימי שישי בימי חופשה אחרים. אני בכלל לא בטוחה שזה פתרון רע כל כך, אבל אני אומרת לכם במלוא הרצינות, זה מאד חמור בעיני שרפורמה שאתם הודעתם עליה לפני תחילת השנה הנוכחית, סביב חנוכה, לא יוצאת לפועל. כל נושא התקציב היה צריך להיות מוסדר. אי אפשר לצאת בהצהרות, לתת תקווה להורים, לתת פתרונות למורים ואז להגיע למצב שבו לא, זה לא קורה.

ואני אגיד לך מדוע. משום שאנחנו נגיע עוד הפעם אל פני פסח ואני לא יודעת מה יהיה עד פסח. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה עד פסח ואנחנו לא נדע מה קורה, כי יכול להיות שגם בפסח זה ייפול בין הכיסאות.

ולכן חבר הכנסת מרגי, אלף כמובן שבסוף החודש הקרוב יהיה דיון בבג"ץ שאותו הגשתי בנושא ימי החופשה ואני - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
יהיו בחירות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה בדיוק העניין, חבר הכנסת מאיר כהן. כשאנחנו באים ונותנים תקווה לציבור בארץ, אנחנו צריכים שזה יהיה אמין. שאפשר יהיה לסמוך עליו. לא יכול להיות, עם כל הכבוד, שיצאו בהצהרות ואז יבואו לא, אבל הדבר הזה לא נסגר, הדבר הזה.

בסופו של דבר אתם יודעים מה? כולם זקוקים לוודאות. הילדים, ההורים ובעיקר בעיקר המורים. כל המערכת זקוקה לוודאות הזאת של איך נראים ימי חופשה.

הרי חבר הכנסת מרגי, למה אני הגשתי בסופו של דבר את הבג"ץ? בשביל הוודאות. בשביל הוודאות שלוח חופשות לא יהיה דבר נזיל ולא יהיה דבר שאי אפשר להבין ממה הוא מורכב וממה הוא מובנה, גם כלפי המורים וגם כלפי המשפחות. נקודה.

ולכן צריך למצוא את הדרך להגיע למימון גם של חנוכה. אני איתך בעניין הנס. זה לא נס. זה אחריות ציבורית. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. חברת הכנסת שולי מועלם.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
תודה רבה אדוני. אני מתנצלת גם בפני המנכ"ל. חברי הכנסת וחלק מהציבור שיושב פה מכירים את הזגזוגים בין ההצבעות בוועדות השונות.

אני חושבת שאין שאלה בכלל על חשיבות הרפורמה הזאת, כמו רפורמות נוספות שקורות במערכת החינוך והמטרה שלהן היא טובת ילדי ישראל וטובת מדינת ישראל וטובת החברה הישראלית וטובת העם היהודי כולו.
מירב בן ארי (כולנו)
היושב בציון.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
השאלה היא פשוטה. יש הסכמה על הרפורמה הזאת, יש הסכמה על זה שרוצים לעשות את השינוי, להביא את בית הספר של החופש הגדול לימי חופשה נוספים, להקל באמת המארג המשפחתי במדינת ישראל, שכולנו בעדו ותומכים בו. והשאלה הגדולה היא רק מתי יגיע המימון שהובטח. והמימון הזה הובטח וסוכם.

אני לא בטוחה שאני רוצה להעלות פה בסוגריים או לא, אדוני, את זה שאנחנו רגע לפני שנת 2018.
היו"ר יעקב מרגי
אני בדרך כלל אומר שמה שלא בטוח לא מעלים.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
הבנתי אותך. רגע לפני ינואר 2018 והמעונות.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני רוצה לשאול את חברת הכנסת שולי מה זה הובטח וסוכם? האם יש מסמך שאנחנו יכולים לבוא לשר האוצר?
היו"ר יעקב מרגי
אין התחייבות שלטונית. הייתה הבנה. הבנה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
הייתה הבנה שהממשלה - ושר האוצר הוא חלק מההבנה הזאת – שיש הסכמה - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
הנה, השר הגיע. יפה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
אה, הנה השר הגיע.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, תמשיכי, תסיימי.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
אני אסיים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אז שהשר יגיד אם הייתה הבנה או הסכמה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
הייתה הבנה ויש הסכמה ושאלת המימון היא השאלה האחרונה שנשארה.
מאיר כהן (יש עתיד)
רבותי, שר החינוך נכנס ובאמתחתו 400 מיליון שקלים.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
מעולה. כמו עוד דברים מצוינים שהוא עשה, גם את זה הוא יצליח.
מאיר כהן (יש עתיד)
נכון, נכון, אני מסכים איתך.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
לכן אני מרשה לעצמי להגיד - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מאד מאד מאד שמחה שהשר הגיע לדיון הזה, אחרי שאנחנו מנהלים אותו כבר שנתיים וחצי.
היו"ר יעקב מרגי
חברת הכנסת מועלם, סיימת?
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
כן אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
סוף סוף.
היו"ר יעקב מרגי
אלף אני מקדם בברכה את שר החינוך. אני חושב שגם הנוכחות של השר וגם של המנכ"ל מראה שבאמת הנושא הזה על השולחן. אין לי ספק ש - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
קרוב לליבם. מה זה על השולחן?
היו"ר יעקב מרגי
על השולחן, קרוב לליבם ולא לחינם גם דחפו והכינו נייר מפורט - אין לי ספק שגם שר האוצר ואנחנו נשמע את עמדת משרד האוצר – תומך - - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אולי יבוא גם שר האוצר?
היו"ר יעקב מרגי
הלוואי. אם שומעים אותנו, הלוואי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מירב, שר האוצר יבוא?
מירב בן ארי (כולנו)
הוא לא יבוא, אפשר להירגע.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. מאחר ששר החינוך - - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
חאלס, על המקום לפתור את זה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה חברי, מאחר ששר החינוך, מר נפתלי בנט, כיבד אותנו והוא אמור לצאת למשימה אחרת, הוא ביקש כמה דקות. אז נשמע את השר ולאחר מכן נמשיך את הדיון.
שר החינוך נפתלי בנט
בוקר טוב לכולם. תודה ליושב הראש, ידידי יעקב מרגי, למנכ"ל המשרד, שמואל אבואב. זה לא סוד שאנחנו הצבנו מספר יעדים עם כניסתנו לתפקיד. חלק ניכר מהם בוצעו בצורה יוצאת מן הכלל, אם זה הקטנת כיתות, שהיום בכיתות א' עד ג' אנחנו עומדים על ממוצע של 27 ילדים בכיתה ובשנה הבאה זה יעלה ל-ד' ואז ל-ה' ול-ו'. ברוך השם מערכת החינוך היא אישית יותר.

אם זה משהו שראיתי אך הבוקר, הסייעת השנייה בגני הילדים. מעל 5,100 סייעות שניות. גננת מובילה בכל רחבי הארץ. לראשונה מנטורית ועם זה כמובן המהפך במתמטיקה, במדעים בפריפריה.

אנחנו גם חרטנו על דגלנו צמצום הפער העצום שקיים בחינוך המיוחד, שזה תחום שהוא מאד מאד קרוב לליבי. אנחנו בדפיציט, אבל גם הולכים על מהלך של רפורמה מבנית ולא רק עוד כסף. גם עוד כסף - - -
היו"ר יעקב מרגי
שתובא לוועדה בימים הקרובים.
שר החינוך נפתלי בנט
היא תובא לוועדה וההיגיון בגדול זה מי שצריך יקבל ומי שלא צריך, לא יקבל ועל ידי זה נפנה משאבים למי שבאמת צריך. וכמובן כל נושא המגזרים, בדגש על המגזר הערבי, שפה אני חושב כל מי שמביט משפשף עיניו ואומר וואו. המגזר הערבי בווקטור מאד מאד חיובי למעשה בכל הפרמטרים. ראיתם את זה גם במיצ"בים.

לענייננו. יש למעשה שני יעדים כרגע שמאד חשובים בעיני. היעד הראשון זה סגירת הסכם השכר והזנקת המשכורת התחילית של מורי ישראל. הכשל לאורך עשרות רבות של שנים, זה תמיד בהסכמי השכר דאגו בעיקר לוותיקים יותר, שזה גם חשוב, אבל למעשה יצרנו מצב כמעט בלתי אפשרי למורה מתחיל, אידיאליסט מוכשר, לצלוח את השבע שנים הראשונות. היעד שלנו זה 8,000 שקלים. נותר עוד פער בנוגע לתזמון של התשלומים. אנחנו עובדים על זה סביב השעון. אני מצר על זה שיש כמובן אי נעימות עם העיצומים החלקיים, אבל אני משוכנע שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר ואנחנו נמצאים שם.
לגבי החופשות
אנחנו הצבנו את זה גם כיעד, צמצום ימי החופשה והבעיה הקשה של חוסר ההתאמה בין ימי החופשה בבתי הספר לבין מקומות העבודה. כבר רבים וטובים, כולל ידידנו בתקשורת, עשו חישובים מאד מאד יפים שהראו, אבל אנחנו גם יודעים שה-RY על כל יום חופשה למדינת ישראל - הReturn on investment-, ההחזר על ההשקעה, הוא החזר חד משמעית בתפוקה, בעבודה - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
למה לא מבינים את במשרד האוצר?
שר החינוך נפתלי בנט
שנייה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
ואולי חבל ששר האוצר לא פה. זה נשמע כמו נושא - - -
היו"ר יעקב מרגי
שולי, רבותי, סליחה, עם כל הכבוד.
שר החינוך נפתלי בנט
אני הנחיתי את מנכ"ל המשרד לבצע את כל ההיערכות כבר לחנוכה. ביצענו את ההיערכות. כרגע ברמה ריאלית אני לא רואה שזה מתכנס לחנוכה. נהיה אמיתיים עם עצמנו. אני יודע גם שידידי שר האוצר, גם הוא בעצמו התבטא בצורה מאד מאד חיובית בעניין, וכמו שעשינו בשותפות את הסייעת השנייה ובשותפות את הקטנת הכיתות, אני משוכנע ששר האוצר יעביר את הכסף. למעשה זה כל מה שנותר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל הוא אמר לך אדוני השר - - -
שר החינוך נפתלי בנט
כל ההיערכויות בוצעו. כל המערכות מוכנות. נותר להעביר את הכסף. אז מכאן אני קורא גם לידידי ושותפי בממשלה, שר האוצר כחלון, בהחלט להעביר את הכסף. וכאן גם המקום לומר, גם בנוגע לרפורמת הצהרונים, שבהחלט הקלה על הרבה מאד אנשים, גם כאן אנחנו – ופה זה בכלל אקוטי. אם הכסף לא יעבור, אנחנו באחד בינואר לא יודעים להמשיך לסבסד ולכן זה קריטי. חייבים פשוט להעביר את הכסף. יצאו בהכרזות טובות - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
על כמה מדובר, כל הסכום?
שר החינוך נפתלי בנט
זה תלוי באורך הזמן.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה תלוי בכמה שעות ביום.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל אדוני, זאת בדיוק הייתה הנקודה, שעלתה גם בוועדה שדנה פה בנושא התאמת ימי החופשה. זה חייב להיכנס לתוך בסיס התקציב. אתה, לא אתה ולא מי שלא יבוא בהמשך, לא צריך כל הזמן לרדוף אחרי התקציבים האלה. זה פעם אחת.
שר החינוך נפתלי בנט
זה נכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
פעם שנייה אדוני, וזאת הבקשה שלנו אליך, והיא הייתה גם כשהגשנו את המסקנות של קיצור ימי החופשה. אתם מנהלים עכשיו משא ומתן על העלאת שכר המורים. הוא חשוב. צריך, מבורך. זה חייב, לדעתנו, לבוא ביחד. זאת אומרת אם כבר עושים איזו שהיא רפורמה, הרי המורים, אם יהיה פה ניוד וחלק מהמסקנה שלנו היא בכלל ניוד של ימי החופשה. זאת אומרת למשל להתחיל את שנת הלימודים בא' באלול. תקשרו את זה ביחד לתוך העלאת שכר המורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
עודד, השר קצוב בזמן ואני רוצה - - -
מירב בן ארי (כולנו)
בשכר המורים זה כבר עלה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אז אני רוצה לומר, אדוני השר, אני מובילה את המאבק הזה שנתיים וחצי על החופשות ואני אומרת לך ששכר המורים צריך לעלות לא ב - - - , אבל הוא חייב לעלות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, רבותי. אין לנו בעיה להזמין את השר לשעת שאלות.
שר החינוך נפתלי בנט
אני פשוט צריך עכשיו לגעת במה שעודד אמר בעניין הזה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תיגע בבקשה גם במה שאני אמרתי.
שר החינוך נפתלי בנט
ובמה שיוסי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
באמת, שאלה קצרה. האם אנחנו מדברים כאן על מאבק של קרדיטים, או שיש באמת התנגדות עקרונית להעברת התקציב? מה? הדבר ברור. כולם מסכימים - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שאלת שאלה קשה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
הייתה הסכמה עקרונית.
היו"ר יעקב מרגי
אז שאלתם.
מירב בן ארי (כולנו)
הסכמה - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה דיונים של חברי כנסת. אני מאחל לכם להיות יו"ר ועדה כל הזמן. חברי - - -
מירב בן ארי (כולנו)
זה 400 מיליון שקלים, את יודעת. צריך למצוא לזה מקור תקציבי, כי זה לא יוצא ממשרד החינוך.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
בהחלט.
מירב בן ארי (כולנו)
אז יהיה מקור תקציבי לזה, אבל זה לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא פותחים, עם כל הכבוד, אני לא פותח שום דיון. כרגע אנחנו מתעסקים בימי החופשה. אני לא רוצה להסיט את הדיון לשום מקום.
שר החינוך נפתלי בנט
תראו, לעצם העניין. בוודאי שכשרוצים רפורמות בנות קיימא, זה חייב להיות בבסיס התקציב. זה מובן וזה ברור. לכן למשל את כל הסייעת השנייה והקטנת כיתות, הכנסנו לבסיסי התקציב. עם זאת, אני גם יכול להבין את המהלך של שר האוצר, שלמשל בתי הספר של החופש הגדול, עוד אצל קודמי בתפקיד, תזכרו, זה לא החל בבסיס התקציב. זה החל כ - - -
קריאה
- - -
שר החינוך נפתלי בנט
כן, ואז אתה מכניס את זה לאיזו שהיא מסילה ומרגיל את המערכת. ומה שנקרא שיבוא שר - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה אך טבעי בשנה הראשונה. רבותי מתי יצא קול קורא?
שר החינוך נפתלי בנט
אני לא מתרגש. בשורה התחתונה, קודם כל אני מברך פה את כולם על ההירתמות, באמת את כולם, מההורים, מערוץ 2, מכל חברי הכנסת, באמת, אין פה אופוזיציה וקואליציה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה כבר לא ערוץ 2. היום זה החדשות וזה.
שר החינוך נפתלי בנט
כן, החדשות. באמת נתרמו בצורה אחראית. אני חייב לזוז. אני מאד אופטימי בעניין, אבל אני חייב לומר, אנחנו יודעים לבצע בצורה כמעט מושלמת את הדברים, אבל באמת צריך להעביר את הכסף.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. תודה מכובדי, כבוד השר. אני חושב שחשוב שהגעת ושמעו את הדברים מכלי ישיר ולא באמצעי. גם ראינו את הרצינות ואת הנחישות.

לפני שאני אתן לנעה היימן, שיושבת בסבלנות ושומעת ושומעת, מתאפקת. היא רוצה לומר על מה אתם רבים, הכל קיים. נשמע את מר חדד. יש לך בדיוק דקה. ועוד תנאי – בנושא החופשות.
עמוס חדד
רק.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה. תציג את עצמך.
עמוס חדד
אני עמוס חדד מאופקים. איש מערכת החינוך בגמלאות, כ-40 שנה. שלחתי מכתב מפורט לכבוד השר. כל הזמן הצבעתי שהוא היה פה.
היו"ר יעקב מרגי
חשבתי שאתה מצביע אלי, לכן נתתי לך לדבר.
עמוס חדד
אוקיי. לגופו של עניין, אני שלחתי הצעה מסודרת, שאומרת שניתן בוודאות גמורה, בדוק, לבטל את חופשת הקיץ בצורה מוחלטת. כמו כן לצמצם כשמונה ימים ימי חופשת החגים, ללא ביטול חופשות מורים. הכל מתוכנן פה. שלחתי גם את המצגת כאן לוועדה. אמנם הקדימו את הדיון משבוע הבא לשבוע הזה. תכנון מסודר וסך הכל, לא נעים לי, יש פה אנשי משרד האוצר, סך הכל נדרש תקציב מזערי. כל המשאבים ברובם קיימים.
היו"ר יעקב מרגי
מר חדד, בשמחה, בדיון שיתקיים בעזרת השם בסוגית כלל החופשות, תוזמן וניתן לך במה וגם נבחן את המצגת שלך. תודה אדוני. תודה שהגעת מאופקים. זה חשוב. יש בזה אמירה. למרות שאתה בגמלאות עדיין אתה מחובר רגשית ורוצה להשפיע ולעזור, ועל זה תבורך כאזרח. כל הכבוד.

נעה.
עמוס חדד
הערה קטנה: אשמח מאד אם התכנית שלי תעבור איזה שהוא ליטוש של - - -
היו"ר יעקב מרגי
של אנשי מקצוע.
עמוס חדד
של מישהו מהמקצוע, מהמשרד. התכנית מצויה בידם.
היו"ר יעקב מרגי
כל הכבוד על הכנות והאישור. תודה.
עמוס חדד
אני אומר את זה למנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
אני אקבל אותה ונראה מה אנחנו עושים איתה. נעה.
נעה היימן
בוקר טוב.
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה שאלות, או שאת רוצה לדבר חופשי?
נעה היימן
מה שאתם רוצים.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, תדברי. ראית ושמעת את הקולות.
נעה היימן
ראיתי ושמעתי את הקולות. תקציב 2018 ותקציב 2017, כפי שזכור לכם בוודאי, אושר בחודש אוגוסט 2016 בממשלה ואם אני זוכרת נכון בנובמבר 2016 על ידי הכנסת. קודם כל לשאלות בסיס התקציב, התקציב בנוי וגמור, כולל בסיסו, וכל שינוי בבסיס התקציב יכול להיות החל משנת 2019, כי בסיס 2018 כבר אושר על ידי הכנסת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז אתם עובדים על זה כעת? אתם הרי מכינים את תקציב 2019.
נעה היימן
בוודאי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שם זה יהיה בבסיס?
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
2019?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, היא תסביר.
נעה היימן
לתקציב 2017-2018 התווסף סעיף לחוק התקציב, שקבע כי תהיה רזרבת התאמות לשנת 2018.
היו"ר יעקב מרגי
או.
נעה היימן
במידה ותחזית ההכנסות תעלה על המצופה בתחזיות, מכיוון שהתקציב הוכן כבר בשנת 2016, סוכם כי הממשלה תקבל החלטה על השימוש באותה רזרבת התאמות, החלטה שאחר כך תבוא לאישור ועדת הכספים של הכנסת. דיון בחלוקת רזרבת ההתאמות נקבע כרגע ל-11 בינואר 2018, יחד עם אישור תקציב 2019.

הנושא הזה, כמו יתר הנושאים שבהם דנה הממשלה, אמור לעלות על ידי הממשלה ב-11 בינואר.
היו"ר יעקב מרגי
רק אני שואל, אני מבקש לא לקפוץ. נעה, אני שואל שאלה. ברור, מוסכם, מקובל, טכניקת עבודה. מאחר שהתאריך נקבע, באמת צריך לקיים דיון על איך מחלקים את הרזרבה. מאחר שיש הצהרת כוונות חיובית של שר האוצר כלפי הרפורמה הזו, השאלה למה. למה לא ניתן לקיים ישיבה אד-הוק? על דברים פעוטים מכך אנחנו מקיימים אפילו משאלים טלפונים בממשלה. הייתי שם ארבע שנים. אני יודע לומר לך.

אני באמת לא מבין. כי אם את אומרת שהדיון יהיה בינואר, זאת אומרת שאנחנו לא יודעים איך אנחנו מפעילים את תכנית החופשות, אנחנו לא יודעים איך מפעילים את החודשים הראשונים של הצהרונים.
נעה היימן
אני לא קובעת - - -
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
ואני רוצה להוסיף.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, שולי.
נעה היימן
מכיוון שאני לא קובעת את התאריך לישיבות הממשלה, אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. ישיבת ממשלה - - -
נעה היימן
הממשלה החליטה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, ישיבת ממשלה - - -
נעה היימן
מי שהחליט על ה-11 בינואר 2018, זאת לא אני.
היו"ר יעקב מרגי
שרים מבקשים. הטכניקה היא - - -
נעה היימן
החליטו על זה ראש הממשלה והשר האוצר.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא בא בטענות אלייך. הטכניקה היא ששר מבקש להעלות נושא לממשלה. אני חושב שצריך להעביר את בקשתנו לשר האוצר, לומר לו לזמן ישיבה ליום ראשון הקרוב, שמדברת ספציפית, אד-הוק, על תכנית החופשות בצהרונים.
מאיר כהן (יש עתיד)
אדוני, אני רואה הרבה תכניות נחמדות. אני לא רואה נחישות סביב השולחן הזה וזה לא יהיה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
אני ממש גם חייבת להגיד משפט.
מאיר כהן (יש עתיד)
חשוב שתצא מכאן קריאה שוועדת החינוך מחייבת ותומכת שכבר בחנוכה, זה 200 מיליון שקלים, משרד האוצר יכול למצוא בשנייה אחת.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
נעה, אני גם רוצה להגיד שאנחנו שומעים שאותו מהלך - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מאיר - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יוסי, היא מדברת.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
קרדיטים.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, זה לא קרדיטים.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
אנחנו שומעים שאותו מהלך אמור להיות גם על הרפורמה בסיעוד ויחד עם זאת ברפורמה בסיעוד די ברור שמשרד האוצר אומר שיהיה כסף ב-2018, לא מחכים לישיבת הממשלה בינואר 2018. כבר היום שר האוצר הכריז על זה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
נעה היימן
גם הרפורמה בסיעוד מחכה להחלטת - - -
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
הרפורמה בסיעוד היא לא הרפורמה בחינוך. בואו נגיד לפחות את אותו דבר שאמר שר האוצר על הרפורמה בסיעוד, שיגיד עם הרפורמה בחינוך.
מאיר כהן (יש עתיד)
תבואו לוועדת הכספים, תראו איך 400 מיליון שקלים עפים מצד אחד לצד השני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רבותי, נעה נשאלה והיא רוצה לענות.
נעה היימן
גם תכנית הסיעוד מחכה להחלטת הממשלה ב-11 בינואר 2018.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
מצוין. אז אפשר שהשר יגיד על רפורמת החופשות מה שהוא אמר היום על הרפורמה בסיעוד? שיהיה כסף לרפורמה הזאת בשנת 2018? לפחות את זה אני הייתי מבקשת.
נעה היימן
אני לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
נעה, אני חושב שוודאי שאת לא הכתובת, את האמצעי.
מאיר כהן (יש עתיד)
אם ההורים - - -
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
בואו - - - את ההורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, שולי, אי אפשר ככה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אם ההורים היו לשון המאזניים בכנסת, היו מקבלים עכשיו את ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, אי אפשר ככה. רק תקשיבו לי. אילת, אני לא יכול להתמודד עם הקצב. נעה, אני יודע, את תגידי לי ואת לא חייבת לאשר. אני לא אכניס אותך לזה. את יודעת שעמדת אגף התקציבים שונה מעמדת השר. מבחינה טכנית אגף התקציבים מעוניין ויכול ורוצה להעביר את ההחלטה לפני ינואר. כי אין פה איזה פרוצדורה שהיא שבירת כללי העבודה של אגף התקציבים.
נעה היימן
בעניין של פרוצדורה אני אסביר גם. המקור התקציבי לשינויים בשנת 2018, כלומר לתוספות תקציביות למשרד החינוך, מעבר לקיים בו, בואו נזכיר שבשנת 2018 משרד החינוך קיבל משאבים רבים לרפורמות רבות, לבקשת השר בנט, כגון חוג לכל ילד - - -
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
מצוין.
נעה היימן
תכנית חדשה שסוכם עליה והתווספה לשנת 2018. תכנית לחיזוק לימודי האנגלית. תכנית לחיזוק לימודי המתמטיקה. כך שתוספות תקציביות לבסיס התקציב לשנת 2018 קיבל משרד החינוך. עכשיו אנחנו מדברים על תוספת חדשה, שהתווספה לאחר דיוני התקציב וזה בסדר וזה לגיטימי. יש תוספות כאלה. אבל המקור התקציבי לממן תוספת תקציב שהיא מעבר לקיים היום במשרד החינוך, היא אחד משניים.

אפשרות אחת היא שמשרד החינוך יחליט שהוא מפסיק להפעיל תכנית אחרת, אבל לא זה הרצון של משרד החינוך ולא זה הרצון של היושבים בחדר, שמשרד החינוך - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
ככה אתם אומרים למשרד הביטחון כשהוא רוצה עוד ארבעה מיליארד שקלים? כי אנחנו ראינו שם. באמת, נו.
נעה היימן
אני לא רואה שמשרד הביטחון קיבל. הרבה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, מאיר. זה רציני.
נעה היימן
הרבה משרדים מבקשים הרבה מאד תוספות תקציביות, אבל זה לא אומר - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל פה - - - פה זה לא אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא ככה. אילת, סליחה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה לא הוצאה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. בואו - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
והתוספת לנטו משפחה?
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, רבותי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
והתוספת לנטו משפחה - מאיזה סיכומים תקציביים היא הייתה?
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אתם יכולים לצלוף לשם חופשי, זה לא הכתובת. היא לא הכתובת.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, זו לא הכוונה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, אמרתי לצלוף. חכי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הם נתנו תוספת לנטו משפחה, מאיזה מקור?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רבותי. אנחנו כאן בכנסת - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
גם זה חשוב. לא צריך - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא אומר שזה לא חשוב. רק מה המקור. הם כל הזמן אומרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
עודד.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל למה כל הזמן אתה מתעסק בדברים האלה?
היו"ר יעקב מרגי
מירב, תודה.
מירב בן ארי (כולנו)
הרי בסוף הם גם יוצאים למתווה, אז למה?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו כאן בכנסת בדבר שבשגרה ודבר שהוא בשגרה, אם לא פעם אחת, פעמיים ולפעמים אף יותר ביום מכנסים את ועדת הכספים ועושים את ההעברות וההטיות כאלה ואחרות. באמת, אני לא חושב שיש פה עניין של קרדיטים. אין פה עניין של קרדיטים. לפעמים יש גם עקשנות יתר או לקדש איזו פרוצדורה כלשהי. אני אומר חד משמעית, אין לי ספק גם בכנותו ובכוונתו של שר האוצר כשהוא אמר שהוא תומך ברפורמה ויתקצב אותה. באת לא ברור לי.

יושבים פה סביב השולחן כל האנשים שחפצים ברפורמה הזו כי זה לא עניין אישי של מאיר, של יעקב, של שמואל או של יעל. זה עניין של כלל החברה הישראלית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
נטו משפחה.
היו"ר יעקב מרגי
זה נוגע בכל בית כמעט בישראל וזה לא נגיעה - - -
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
והרווח - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תנו לי רבותי. לכם יש כושר, תנו לי. זה נוגע כמעט בכל בית בישראל. זו סוגיה שחוצה כל מגזר, כל חברה על פני כל הקשת במדינה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היא גם לא עולה כסף.
היו"ר יעקב מרגי
סוגיה שכל הכלכלנים ועודד אומר בצדק - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היא לא עולה כסף.
היו"ר יעקב מרגי
אני אחרי זה, כי יש הסכמה. אני אפילו לא מנסה לשכנע, כי זה מכניס כסף. לכן אנחנו יושבים פה כמעט בתסכול. אני בדרך כלל לא מתוסכל בדיונים שלי, כי אני יודע לחתוך אותם. אני פה בתסכול. כולם מסכימים, כולם רוצים ולא מאפשרים את הקידום הזה.

אני אומר לך, אני אקרא לשר האוצר ואני אדבר איתו גם כן ואני קורא לך להעביר את זה. כי אין סיבה ואני אומר לכם בצורה הכי כנה, אם אני הייתי יודע שאני מכנס היום את הישיבה הזו - מישהו הוליך אותי שולל או הרדים אותי – שחנוכה לא בפנים, אני הייתי משתולל עוד לפני כן. אין דבר כזה.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
וגם מה עם האחד בינואר של הצהרונים?
היו"ר יעקב מרגי
תנו לי רגע. כשאני אמרתי לאיילת חנוכה יהיה, עד שלא שמעתי, אני התאכזבתי כששמעתי את זה מהמנכ"ל, שהוא השלים עם רוע הגזרה. זה לא סיפור מההפטרה. השלטון המקומי יודע להרים את זה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל הם אומרים שיהיה.
היו"ר יעקב מרגי
איילת, תודה. המנגנון קיים, השיטה ידועה, התכנית כתובה. אני לא מקבל את זה שלא ניתן. מדברים על כך שכבר חנוכה לא ואני שומע ואני לא מבין. קצרה-. לא יודע. אני לא יודע איזה יכולת. אני לא רוצה להתבטא בצורה, כי באמת כולם רוצים, כולם מסכימים. על פרוצדורה אנחנו לא מיישמים? על פרוצדורה?
נעה היימן
הפרוצדורה היא החלטה - - - את התכנית - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, יש החלטה. אלא תבואי תאמרי לי, נעה, זה לא החלטה, זו פרוצדורה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא מסכים איך.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לך. אלא אם כן תאמרי לי שהשר לא החליט. אנחנו מדברים פה שהשר החליט, הסכים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מציע לאוצר שיעביר להם את הכסף, כי לדעתי הם לא יכולים בתוך שבוע להרים את התכנית. ואני אומר את זה בלי קשר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני יושב הראש, ברשותך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לראות איך הם מגייסים מדריכים תוך שבוע.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
נעה יושבת כאן - - -
איריס הרינג
איך אנחנו יכולים באמת להבין שזה לא יהיה לנו גם בפסח? איך הגברת - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק אם תמתיני בסבלנות אני אתן לך להגיב.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני יושב הראש, ברשותך, זו שאלה אלייך נועה. אומר כאן יושב ראש הוועדה שהוא משתומם, הוא תמהה, הוא חסר אונים, כי הוא לא יודע אפילו מה המענה. האם את יכולה להרחיב את ידיעתנו בנושא הזה ולומר מה היא עמדתו של משרד האוצר באשר למימון הנושא הזה של חופשות הלימודים? זה אחד.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
אנחנו לא אחרי זה?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
דבר שני אני רוצה באותה הזדמנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אתם יכולים להתקשקש. חמישה לאחת עשרה אני נועל את הדיון. אני רוצה לומר סיכום, אז אל תפריעו.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
נועה, ושאלה נוספת זה בעניין הצהרונים. אנחנו עכשיו מגיעים לתחילת ינואר ועל הדבר הזה, עד כמה שאני מבין, עליו קיימת הסכמה, ישנן החלטות תקציביות והנה מחלקת החינוך עומדת בפני שוקת שבורה. תחילתו של ינואר אין כסף. האם את יכולה להרחיב ולהשיב על השאלות האלה?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, פז.
פז כהן
אנחנו רוצים אלף לוודא שהחופשות ייצאו לפועל, בטח בפסח. ב' להבין מי האחראי. אם זה דרג פוליטי, אז אנחנו נפנה לדרג הפוליטי ואם זה דרג פקידותי, אז דרג פקידותי. אנחנו קוראים לחברי הוועדה, שהוועדה תקרא לוועדת כספים שתעצור את כל ההעברות התקציביות. עד שהתקציבים של הצהרונים ושל החופשות לא עוברים, אל תעבירו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא קוראים לי רן ארז. יש לי אחריות. בבקשה, רצית משפט.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
אני רק משפט. נועה, אני מציעה שמשרד האוצר יהיה חייב לצאת באיזו קריאת הרגעה להורים על שני הנושאים האלה. אני חשבתי שאנחנו כבר אחרי ההסכמות, שברורה עמדת האוצר שהוא תומך גם בצהרונים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אחרי. לי אין ספק.
שולי מועלם–רפאלי (הבית היהודי)
וגם בסיפור החופשות והחלת בתי הספר של החופש הגדול בחנוכה ובפסח. אם ההורים יתחילו עכשיו לחשוש גם על פסח, אנא אנו באים? מה תעזור בכלל ישיבה בינואר, אם לא ברור עכשיו?

לדעתי הקריאה הזאת, אדוני, צריכה לצאת היום, גם מהוועדה וגם מהאוצר. נראה לי שמשרד החינוך פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בואו תקשיבו, אני אומר משפט לפני הסיכום. תקשיבי נעה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מה, אתה לא נותן לה להשיב?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני אתן לה להשיב. לפני שאת משיבה, אני רוצה שתתייחסי. תראי, אם אני הייתי יודע שאת אומרת כאן בצורה נחרצת שבדיון בממשלה בתחילת ינואר תהיה החלטה לתקצב, אני הייתי קופץ עם משרד החינוך, עם דודי, שלא מקשיב לי, למצוא את המשחק הפנימי בינתיים להריץ את התכנית. אבל אני רוצה לשמוע ממך דברים נחרצים. שאלו אותך פה חברי הכנסת ואנחנו נכנסנו לדיון בביטחון מלא שאנחנו אחרי החלטה. אני רוצה לשמוע אם יש עמדה של המשרד, אני מבקש לדעת את העמדה של המשרד. יהיה בית ספר של החופשות?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה נאמר על ידי השר בכנסת.
נעה היימן
העמדה המקצועית שלנו כמובן בעד התכנית. אנחנו חושבים שהיא תכנית טובה. עם זאת, צריך למצוא לה מקורות תקציביים. כאמור, הדיון על מקורות תקציביים יתקיים ב-11 בינואר. מי שמחליט בסופו של יום איזה מקורות תקציביים להזיז לאן - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה האוצר באישור הממשלה.
נעה היימן
זה הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
האוצר באישור הממשלה.
נעה היימן
הממשלה צריכה לקבל החלטות ויש - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
וזה המענה גם ביחס לצהרונים?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, אני לא רוצה לייצר את הדיון על הצהרונים, תודה. לא, אל תייצר לי במשפט דיון של שעתיים. מה פתאום?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה, עם כל הכבוד.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אז אנחנו מזמנים דיון בשבוע הבא על הצהרונים.
נעה היימן
גם תכנית טובה ככל שתהיה, גם תכנית שנחשבת השקעה, גם תכנית שתביא לשיפור הפריון, הצמיחה או ההכנסה הפנויה של ההורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני חייב לנעול את הדיון. תקשיבו, רבותי. הוועדה קודם כל מודה לחברי הכנסת המציעים ולחברי הכנסת שהצטרפו לדיון ולכל האורחים שתרמו לדיון.

הוועדה מצרה על כך שההבנות בין שר האוצר לשר החינוך, שהובאו לידיעת הציבור, הציבור בישראל והחברה בישראל, מערכת החינוך בישראל, הרשויות המקומיות נערכו על סמך הבנה זו, לא באו לידי מימוש בגלל פרוצדורות מנהליות בלבד.
מירב בן ארי (כולנו)
זה לא פרוצדורות, זה בגלל - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תחלקי עלי אחר כך.
מירב בן ארי (כולנו)
אי מציאת מקור תקציבי.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, יש מקור תקציבי.
מירב בן ארי (כולנו)
אדוני, זה לא פרוצדורה מנהלית.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תקשיבי - - -
מירב בן ארי (כולנו)
ואין מה לכלול את זה בסיכום.
היו"ר יעקב מרגי
מירב הייתי שר וכשהאוצר אמר לי תרוץ, אני אחריך, רצתי.
מירב בן ארי (כולנו)
אני יודעת שהיית שר, אבל זו לא פרוצדורה. זה אי מציאת מקור תקציבי.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, זה פרוצדורה. תני לי.
מירב בן ארי (כולנו)
יושב לידך המנכ"ל ומהנהן.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, תודה. אני בסיכום.
מירב בן ארי (כולנו)
זה לא עניין של פרוצדורה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה ל - - -
מירב בן ארי (כולנו)
על פרוצדורות לא היו מפילים רפורמה כזאת.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, אני לא רוצה לנעול את הדיון בלי סיכום. בחמישה לאחת עשרה אני נועל את הישיבה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא להעלות את מס החברות בעוד אחוז - - -
מירב בן ארי (כולנו)
זה לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, הוועדה קוראת לשר החינוך ולשר האוצר להתכנס בימים הקרובים, לגבש הסכמות והבנות איך התכנית של החופשות יוצאת לפועל, למרות שהדיון מתקיים בממשלה רק בינואר 2018.

הוועדה קוראת לשר האוצר להורות למשרדו, באמצעות אגף התקציבים, למצוא דרך להתחייב למשרד החינוך או להעביר את אותם 400 מיליון שקלים לטובת יישום תכנית החופשות, להוציא אותה לפועל. אני חושב שבמידה וזה לא ייעשה ייגרם כאן עוול אלף לממשלה, ב' לכנסת ו-ג' לציבור. לממשלה ולכנסת על משבר אמון של החברה בהצהרות של שרים ובהכרזות של שרים ובהסכמות ששרים מגבשים ולאחר מכן לא מוצאים להן מימון. זה לא עניין של מה בכך. זו רפורמה משמעותית, שעיני הציבור נשואות אליה.

הוועדה תשמח לקבל את תשובת משרד האוצר גם או בכל דרך שהיא, אפילו אם אני אקבל טלפון משר האוצר שיאמר לי – תכנית החופשות יוצאת לפועל, אנחנו נשמח. נכנס את הוועדה, נודיע ונכריז ונודה לכל הנוגעים בדבר. אין שום סיבה - - -
יעל אודם
ונוציא שמפניות. נפתח מהדורה.
היו"ר יעקב מרגי
נכון. יעל תפתח מהדורה, אני אומר לעמית סגל שיתאפק וייתן ליעל לפתוח מהדורה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:56.

קוד המקור של הנתונים