ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/12/2017

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים