ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/11/2017

צו שדה התעופה דב הוז (שינוי מועד המעבר), התשע״ח-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-11OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 507

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"א בכסלו התשע"ח (29 בנובמבר 2017), שעה 8:30
סדר היום
צו שדה התעופה דב הוז (שינוי מועד המעבר), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

לאה פדידה
חברי הכנסת
איתן ברושי

מיקי לוי
מוזמנים
מינהל אכיפה וזרים, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - משש ענבל

יועמ"ש, רשות האוכלוסין - דניאל סלומון

לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - לירון גבאי

לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - נועם כהאן

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - עמרי איתן בן צבי

ראש תחום חקיקה שב"ס, בטחון פנים - בן ציון

עוזרת יועמ"ש, בטחון פנים - בוסנה ירדני

יועמ"ש, בטחון פנים - יואל הדר

יועמ"ש חטיבת המודיעין, המשרד לביטחון פנים - אורית גן מור

ע' יועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון פנים - הדס פטר

עו"ד בלשכת היועמ"ש, משרד התחבורה - רון חלפון

קשרי חוץ, נציבות האו"ם לפליטים - שרון הראל

מנהל מרחב, עיריית תל אביב-יפו - הראל שחר

חבר מועצת העיר, עיריית תל אביב-יפו - שלמה מסלאוי

פעיל בנושא המסתננים, עיריית תל אביב-יפו - אבי כהן

מקדמת מדיניות וקשרי ממשל, אס"ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט - עלוה קולן

קמפיינרית, ארגון אמנסטי - חן בריל אגרי

פעילה, עמותת עוטף תחנה מרכזית - שפי פז

רכז מחקר, המרכז למדיניות הגירה ישראלית - אברהם תומר

מוזמן/ת - אלדד מוראש

מוזמן/ת - פרנסין דוידי

מוזמן/ת - גילת בן שחר

מוזמן/ת - לורנס בוטוניק

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג) מייצג/ת את ארקיע קווי תעופה ישראליים, עיריית אילת - ליטל סבר

שדלן/ית (משרד עו''ד-מיתר, ליקוורניק, גבע,לשם,טל) מייצג/ת את עיריית אילת - ינקי פפר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

צו שדה התעופה דב הוז (שינוי מועד המעבר), התשע"ח-2017
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: צו שדה התעופה דב הוז (שינוי מועד המעבר), התשע"ח-2017.

זכות הדיבור לתומר רוזנר.
תומר רוזנר
אני אסביר בקצרה. לפני כשבעה חודשים אישרה הכנסת חוק שנקרא "חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות)", שמטרתו בעצם להבטיח את המשך התעופה האזרחית בשדה דב. זאת המטרה העיקרית של החוק.

החוק עוסק בכך שהתעופה האזרחית תימשך בשדה התעופה כל עוד נמשכת שם התעופה הצבאית. אבל, בינתיים, כדי לאפשר את פינוי בית הנתיבות הקיים, נקבעה הוראה שאומרת שעד 1.12.2017 ייבנה טרמינל זמני שאליו תעבור התעופה האזרחית באופן זמני ובעצם תימשך משם.

הצו בעצם מבקש לשנות את התאריך שנקבע מ-1.12, לדחות אותו בשמונה חודשים עד סוף יולי 2018.

את הנימוקים יציגו נציגי ממשלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בנימוקים שלכם תשתדלו להסביר לנו למה לא מילאתם אחרי חוק שהכנסת חוקקה.
אריאל יוצר
קודם כל, מילאנו לחלוטין אחר החוק ואנחנו עומדים בתנאים שלו, כי החוק אפשר לנו להגיע לכאן ולבקש הארכה.

כמו שתומר ציין, באמת במסגרת החוק נדרשנו לפנות את הטרמינל הקבוע ובמקומו לבנות טרמינל זמני שיישב בתוך שטח הבסיס הצבאי. ההליכים המקדמיים שנדרשו מאיתנו כדי להעביר את הטרמינל הזמני עד דצמבר 2017 כללו מספר דברים. קודם כל, היה צריך להפעיל כאן הליך תכנוני קצת אחר, מה שנקרא "הלכת האפיפיור", שבו אפשר להוציא היתר ולא מכוח תכנית. זה כמובן בהתאם לחוק התכנון והבנייה . ההליך הזה מחייב סדרת התייעצויות. ביצענו התייעצות עם מתכננת מחוז תל-אביב. בנוסף, היינו צריכים לאפיין את הדרישות המכרזיות של הטרמינל הזמני. בזמן שחוקקנו החוק ובו נקבע התאריך של דצמבר 2017, אנחנו הנחנו שיהיו דרישות בנייה מסוימות. הדרישות האלה, בהתאם לדרישות של רשות שדרות התעופה, תיאומים עם משרד הביטחון. היו דרישות יותר משמעותיות ממה שחשבנו קירה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למרות שמדובר על דבר זמני.
אריאל יוצר
לחלוטין, אבל מדובר על דבר זמני שממנו בסוף אמורים נוסעים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בסוף זה יהיה קבע.
אריאל יוצר
מבחינתנו זה כמובן דבר זמני. כך זה מנוסח בחוק וכך אנחנו מתכוונים לפעול. אבל הדרישות שהועברו הן דרישות שבהן אנחנו חשבנו שזה יהיה מבנה מסוג מסוים ביום שבו חוקק החוק. המבנה הוא מבנה בעל מאפיינים קצת אחרים ולכן ההליך הזה התעכב. כמובן שגם היה צריך לפרסם מכרז לביצוע ולבחון את העלויות. כמו כל מכרז לנסות להגיע לעלויות המינימליות שבסוף עומדות בסטנדרטים הרצויים. את כל התהליך הזה עשינו. אנחנו מצויים לקראת סוף ההליך המכרזי. על-מנת שאפשר יהיה להמשיך לבצע טיסות משדה התעופה שדה דב, אנחנו מבקשים הארכה מהוועדה של הכנסת, כמו שאמר תומר, עד יולי 2018.
תומר רוזנר
יש כבר סיכום תקציבי לתקצוב חתום?
אריאל יוצר
בוודאי. יש מקור ויש כסף. לכשייחתם המכרז באופן סופי. זה אמור לקרות בפרק זמן מאוד קרוב כי זה נמצא באמת בסוף.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זאת אומרת שטעיתם בשנה בלוח זמנים?
אריאל יוצר
לא. מה זה טעינו בשנה? כשחוקקנו את החוק לפני 7 חודשים, מה שחשבנו שייבנה דאז היה שונה לחלוטין. אז חשבו שיהיה שם אוהל ושביל עיזים. סליחה על השפה הציורית, אבל זה בגדול מה שחשבנו שיקרה.

על-מנת שבאמת אפשר יהיה לעשות שם טרמינל, על אף שהוא זמני, נדרשו דברים קצת יותר משמעותיים. לכן החריגה היא לא חריגה בביצוע אלא חריגה באפיון הדברים הנדרשים.

מי שמכיר את הפרויקטים האלה יודע שזה עניין לא חריג. זה יכול לקרות ולכן גם הוועדה אפשרה לנו להגיע לכאן ולבקש הארכה.
היו"ר דוד אמסלם
מבחינת לוחות הזמנים שאתם מבקשים, עד מתי אתם רוצים את ההארכה?
אריאל יוצר
עד 31.7.2018.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אז יהיה גמור המבנה?
היו"ר דוד אמסלם
תן לי.

עכשיו זאת הארכה ראלית מבחינתכם, כולל מה שנקרא "שלייקס" ולא תבואו עוד פעם?
אריאל יוצר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אם תבואו זה סתם בושה. אם אתם צריכים עוד חודש, תבקשו עכשיו.
אריאל יוצר
מסכים חד משמעית.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת. אני רוצה לומר שנמשכת ההתנהלות התמוהה והלא מובנת בכל מה שקשור לשדה תעופה חיוני כמו שדה דב. ההתנהלות לא מובנת מההתחלה. עוד לא ברור כמה יעלה הסיפור הזה, כולל התביעות של בעלי הקרקעות וכולל שאלות אחרות. הרי יש מתווה שאפשר היה לאמץ אותו, שחתומים עליו גם ראש העיר אילת וגם ראש העיר תל-אביב. שדה דב הוא שדה חיוני.

אם אני מבין נכון, ביום שייגמר במנה המיותר הזה, תיאורית יסתיים פחות או יותר המועד. ההחלטה לדחות בשנתיים אני לא חושב שהיתה נכונה. לסגת מהרעיון המטורף של פינוי טוטאלי, אלא להשאיר את שדה טוב במתכונת מצומצמת של מנחת פלוס, כאשר הפעילות שלו תהיה מהמסלול ומערבה שדה צבאי מראש סוכם שהוא לא יהיה, וגם זה לא השתנה ממה שראיתי כשהייתי לאחרונה שם.

לכן, כדאי שההחלטה תישקל מחדש.

אדוני היושב ראש, אתה מוכיח שיש לך יכולת לקדם חוקים. ההצעה שלי לא לאשר את הבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע מה המשמעות?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דקה. אפשרות אחת, שהיא מיותרת. אנחנו כבר מאחרים תקופה ארוכה . אתה יודע שזה לא ייגמר כמו שהוא אומר ואז כשייגמר יצטרכו להרוס את זה, כי מדובר בפינוי שנדחה בשנתיים. לא נשאר זמן לממש את החלום של המבנה המאולתר הזה. אני מציע לא להקים את המבנה ולא להתבזות ולחסוך את הכסף הזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש כבר תביעה בבג"צ נגד המדינה על זה שלא פינו את הטרמינל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חשבתי שיעשו אוהל. אוהל יכול היה להיות מוכן מזמן. הולכים ומקימים מבנה, מוציאים מיליונים, כדי להצדיק את כל המהלך השגוי הזה.

לכן, מאחר ואני מניח שתוגש הצעת חוק לא לפנות את שדה תעופה כליל ויש הבדל בין לבנות 12,000 יחידות יוקרה או 9,000 או 10,000 ולהשאיר את השדה.

אני מציע, אדוני היושב ראש, לא לאשר את הבקשה, לא להקים את המבנה. צריך להקים שם דבר מאולתר.
היו"ר דוד אמסלם
המשמעות היא שביום שישי מפסיקים את הטיסות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ראיתי שיש שביתה בלי קשר.

בסוף צריך שכל ישר. לא צריך מכרז ולא צריך כסף. צריך להקים שם מבנה מאולתר שהוא זמני. עד שיגמרו להקים את המבנה הזה ולהוציא עליו מיליונים כבר יפרקו אותו לפי התפיסות שלכם. לפי התפיסה שלי לא מפנים את שדה דב. תרדו מהעניין הזה. אם לא יכולים להתעלל.

הייתי לפני כמה ימים באילת. דרך אגב, תשאל מתי נ פתח שדה עבדה, שדה רמון? גם שם הממשלה מפגרת. לממשלה מותר לעשות את כל השגיאות, אנחנו צריכים לתת להם את כל הגיבוי וגם אסור להעיר לפקידים כי הם נציגי השרים.
אריאל יוצר
להעיר מותר.
היו"ר דוד אמסלם
להעיר מותר.

אני מניח שבאמת שר התחבורה עיכב את כל מה שאתה אומר – אתה צודק. זה בדיוק כמו שאני עכשיו אגיד לך שאתה אשם בכל התחלואים של כל החקלאים. באמת, אני מצפה ממך - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא אמרתי ששר התחבורה עיכב. אתה שאלת אם יעמדו בלוח זמנים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר שבסופו של דבר כל פרויקט במדינת ישראל מקום המדינה ועד היום, תמיד בסוף יש גלישה גם בתקציב וגם בביצוע. מה אתה עכשיו מאשים את כל העולם? את יוצר? אותו? את מי? או את הקבלן שעובד שם?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תשאל כמה זמן ייקח מגמר הפרויקט עד פינוי טוטאלי של שדה התעופה?
היו"ר דוד אמסלם
תשאל אותו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לכן אין זמן, חבל להקים את המבנה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר אותו. כמה זמן להערכתם המבנה יהיה בשימוש?
אריאל יוצר
החוק קבע סעיף נוסף. הוא אמר שלאחר שהצבא יפונה לא יהיו טיסות אזרחיות. החלטת הממשלה קבעה שהבסיס הצבאי מתפנה ב-1.1.2019. אבל, כמו שאמר יושב ראש הוועדה, ואני מניח מתוך ניסיון, לדברים האלה יש נטייה מסוימת.
היו"ר דוד אמסלם
יוצר אומר שאנחנו חיים במדינת ישראל ולדברים יש את הדינמיקה של עצמם.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רק מבקש, אדוני, שהפקידים הבכירים של האוצר ידווחו לוועדה ולאדוני ביום סיום המכרז. זה היה עקב האכילס בפעם הקודמת. אז לוועדה תהיה שליטה על העניין הזה. לפחות שידווחו לך שאנחנו נמצאים במשבצת הזאת.

לך אני אומר, אתה רוצה לנהל את הקרב? יהיה לך מהרגע הזה עד סוף 2019. תנהל את הקרב ואני אצטרך אליך. אבל אם לא נאשר את זה היום ולא תצביע איתנו בעד, המשמעות היא שביום שישי סוגרים. אין מה לעשות, זה המצב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה סוגרים בשישי?
אריאל יוצר
כי זה החוק.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב את הפקידים, עזוב את האוצר, את שר האוצר ואת שר התחבורה. בסוף יש תושבים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ברור, בשביל זה אני פה.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. אז אם באת לפה, לכן אתה צריך להיות בעד כרגע.

כפי שמיקי אמר, אנחנו ניתן להם עוד איזה חודש וחצי ונקיים דיון מעקב איפה הדברים עומדים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
חודש וחצי מספיק?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תשקלו את זה, בשביל מה להשקיע כסף?
היו"ר דוד אמסלם
הוא אומר שתוך חודש וחצי הוא מסיים את המכרז אז בואו נוודא שאנחנו צועדים לשם. שלא יקרה שבעוד חודש וחצי יסתבר שזה יצא לחופשה, להוא נפלה העט.
תומר רוזנר
נציג משרד המשפטים, אנחנו רוצים להבין, בעקבות המערכת ההסכמית ומערכת התביעות השונות והעתירות שיש לבעלי הקרקעות הפרטיים, שיש להם זכויות במתחם. חלק מבית הנתיבות הזמני, או הדרך לבית הנתיבות הזמני משתמשת בקרקעות אלה. כיצד תשפיע לדעתכם הה ארכה על המעמד שלהם ועל הזכויות שלהם? הם זה נלקח בחשבון.
עמית שטאובר
אני מהלשכה המשפטית באוצר.

החוק קבע למעשה בסעיף 5 את המנגנון לתשלום פיצויים לאותם בעלי קרקעות. הוא קבע למעשה שני שלבים. השלב הראשון זה לפי סעיף 2, שבו שדה התעופה ממשיך לתת את השירותים במסוף הקיים ולאחר מועד המעבר פיצויים עבור השימוש בטרמינל הזמני. לכן, גם אם עכשיו אנחנו משנים את מועד המעבר, עדיין בעלי הקרקעות מפוצים במסגרת החוק. מבחינתנו וגם מבחינת החוק אין כאן פגיעה בהם.
הראל שחר
כמו שעמית אמר, אנחנו לא חושבים שזה משנה את מערך הזכויות או פוגע בזכויות הקנייניות שלהם כמו שהחוק קבע. במידה וצריך לפי המנגנון של החוק, יש מנגנון של פיצוי.
תומר רוזנר
כמובן נציין לפרוטוקול שהם הוזמנו להציג את עמדתם פה ובחרו לא להגיע.
היו"ר דוד אמסלם
נציגי הבעלים זה באמת מאוד חשוב. הם הוזמנו והחליטו לא לבוא.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם אפשר, משרד הביטחון רוצה להגיב בעניין?
צביקה קרמן
אנחנו מתכננים בתחילת 2019 לפנות את השדה סופית. בהליך המכרזי יש קבלן שמחכה. ברגע שהכול ייגמר ויחליטו איזה תצורה מקימים את זה, הוא יצא לעבודה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? לא הבנתי. אתה מדבר על הזמני?
צביקה קרמן
כן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
משרד הביטחון מקים את זה?
צביקה קרמן
משרד הביטחון הוא הקבלן.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשאל בשביל הסקרנות שלי. צביקה, למה זה התעכב עד עכשיו?
צביקה קרמן
זה התעכב בגלל מכלול דברים. כמו שנאמר, בתחילה חשבו על אוהל וראינו שאוהל זה לא כל-כך קורה.
היו"ר דוד אמסלם
חשבנו אוהל יומיים וזה לא קרה. הלאה.
צביקה קרמן
המתכננים ישבו עם רש"ת וגילינו שלהרים טרמינל - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי מוביל את התכנון?
צביקה קרמן
משרד הביטחון הוביל את התכנון באפיון של רש"ת. לאט לאט כשאתה פתאום מגלה טרמינל, אתה מגלה שזה אזור בטחוני מסוג אחר ודרכי הגישה אליו צריכות להיות בצורה אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
אני בא מתחום התשתיות, כל חיי כמעט עסקתי בזה. זה לא בסדר המצב שהגעתם אליו. מדובר על משהו זמני, משהו קטן, משהו לא משמעותי. משהו שכמעט לא דורש היתרים. אתם יכולים להביא את זה במסלולים הכי מהירים, שאין דברים כאלה במדינת ישראל בהליך הרגיל.

אמרו שבעה חודשים – חבל. אני חושב שזה לא בסדר ברמת התוצאה. אני חושב שיום הטרמינל כבר יכול היה לעמוד. לא רציתי להגיד את המשפט הזה כי בדרך-כלל אני לא מסתכל אחורה. מאחר ואתם מובילים גם את התכנון וגם את הביצוע, אז באמת תזדרזו. זה חשוב. תזדרזו, תגמרו עם זה ובואו נגמור עם כל הסאגה הזאת. בסדר?
צביקה קרמן
התכנון מוכן. היזם צריך לקבל החלטה.
היו"ר דוד אמסלם
מי זה היזם?
היו"ר דוד אמסלם
אתם סיימתם תכנון? יש כתב כמויות?
צביקה קרמן
יש כתב כמויות.
היו"ר דוד אמסלם
המכרז מוכן?
צביקה קרמן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם קבלן, פרסמת אותו כבר?
צביקה קרמן
פרסמו, יש קבלן.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה הוא לא עובד? הוציאו לו צו תחילת עבודה?
תומר רוזנר
לא, יש שם מחלוקת.
צביקה קרמן
הוציאו לו צו תחילת עבודה ואמרו לו לעצור כי יש מחלוקת לגבי התצורה של הטרמינל.
היו"ר דוד אמסלם
בין מי למי? אחרי המכרז?
צביקה קרמן
אחרי המכרז.
היו"ר דוד אמסלם
מי החליט שיש לו מה להגיד בעניין?
צביקה קרמן
הוטל עלינו להתייעץ עם מתכננת מחוז מרכז תל-אביב. התכנון הקיים נוגע בקו הירוק שאמור לעבור שם של הרכבת הקלה. היא רוצה שנזיז את הטרמינל למקום אחר, ומעכב את היכולת שלו לעבוד.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שבעצם המבנה כפי שהוא – זאת אומרת שהסיפור כרגע הוא על המיקום של המבנה ולא התצורה שלו.
צביקה קרמן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
היא טוענת שעצם המיקום יושב על הקו הירוק. היא לא מבינה שזה זמני?

דרך אגב, מה הסמכות שלה להתערב בעניין? אין לה שום סמכות.
צביקה קרמן
המועצה הארצית הטילה עלינו להתייעץ איתה.
היו"ר דוד אמסלם
התייעצת? שמעת? תתקדם.

אני אגיד לך למה חבל לך על הזמן. הקו הירוק לא ישונה, תסכים איתי. דרך אגב, ייקח 4 שנים רק לשנות לו את התוואי. אז לכן אתה מבין שהטרמינל יהיה שם. הרכבת לא תגיע לשם עוד הרבה מאוד שנים, אז לכן תתקדם.
תומר רוזנר
הקו הירוק זה עוד 7-8 שנים.
צביקה קרמן
אני מבין את מה שאתה אומר ואפילו מסכים. בכל זאת, משרד הביטחון משמש פה כקבלן. מוטל עלינו לבחור בין שתי אופציות, לדרוס תכנון שמנהל התכנון לא אוהב אותו - - -
היו"ר דוד אמסלם
צביקה, אני רוצה להציע לך הצעה. נקלענו לאירוע לא טוב. אם לא היו תושבים לכאורה, אז הייתי אומר לכם, ביקשתם שישה חודשים, להתראות, לא מקיים דיון ותעשו מה שאתם רוצים. אני גם אומר לשר האוצר: לך תסביר לאילתים למה אין להם שדה תעופה.

זה לא הגיוני. אתה לא סתם קבלן. לא הביאו את "דניה סיבוס" ואמרו להם תתחילו אתם להתקדם. אתה משרד הביטחון. אתה בעצם נמצא על 90% מהשטח. אתה עושה את ההתאמה בשטח שלך. בשביל זה בחרו אותך. לא בחרו אותך בגלל שעברת ברחוב ואמרו לך: בוא תיכנס שנייה, אולי אתה יודע לעשות איזה טרמינל קטן. בוא קח את העסק ברצינות.

אני מניח שאם זה היה פרויקט צבאי זה היה נראה אחרת. אם היית מקבל את המשימה מצה"ל, זה היה נראה אחרת.

בוא תשמע לי. תתקדם, אין לנו הרבה זמן. זה משהו מאוד זמני וארעי. כבר סיימתם את התכנון. ברגע שסיימתם את התכנון נגמר התכנון, גם אם אחרי זה מישהו נ זכר פתאום שהוא מתנגד. אתם הולכים פה על הליך מאוד מקוצר, מה שנקרא "הליך האפיפיור". בואו תסיימו עם זה. חשוב שהטרקטור יעלה לשטח ויתחיל לעבוד. יש קבלן, יש תכנון, יש הכול. יש רק איזה פקיד אחד שלא מוצא חן בעיניו כי יעבור שם קו רכבת בעוד 20 שנה.

אני אעשה דיון עוד חודש בערך ותנו לנו דוח סטטוס איפה הדברים עומדים. קח את זה כך צביקה, תתקדם. קח את המשימה, תתקדם איתה.
עמית שטאובר
"צו שדה התעופה דב הוז, (שינוי מועד המעבר), התשע"ח-2017.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ז-2017 (להלן – החוק) ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שינוי מועד המעבר

1. מועד המעבר האמור בסעיף 3א לחוק ישונה ליום י"ט באב, התשע"ח, 31 ביולי, 2018".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הארכת הצו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצו אושר
היו"ר דוד אמסלם
הצו אושר.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:00.

קוד המקור של הנתונים