ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/11/2017

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-03OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 506

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ט' בכסלו התשע"ח (27 בנובמבר 2017), שעה 14:25
סדר היום
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017 (פ/4653) של חה"כ דוד אמסלם – הכנה לקריאה הראשונה – רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

יעל כהן–פארן

לאה פדידה
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

דב חנין

יוליה מלינובסקי

אברהם נגוסה

רועי פולקמן
מוזמנים
יואל הדר - עו"ד, יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עמית מררי - עו"ד, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק

הדר בר-שלום

אריאל רייס (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017, פ/4653/20, הצעת ח"כ דוד אמסלם – רביזיה
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הרביזיה שהוגשה על ידי מספר חברי כנסת על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017. חבר הכנסת דב חנין, אנא תנמק במשך 2 דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מציע לוועדה לפתוח את הדיון מחדש ולקבל חוות דעת רצינית על השינויים הגדולים שנעשו, לקראת ההצבעה הסופית בהצעת חוק.

אני רוצה לומר כמה מילים על אותה חלופה 4 של איסור הפרסום, שבעצם משנה מאוד את המשטר המשפטי הקיים היום. לפי המשטר המשפטי הקיים היום, היועץ המשפטי לממשלה יכול, והוא אכן מאפשר פרסום המלצות חקירה במקרים רבים שבהם הוא חושב שיש עניין לציבור. לפי המצב שייווצר אחרי חקיקת פסקה (4) אי אפשר יהיה לפרסם המלצה או למסור אותה. אותו אלמנט שנמצא בסעיף 117 לחוק הקיים, שאומר שהאיסור חל על מי שאין לו סמכות לעשות משהו שהוא ללא סמכות כדין, כאן האלמנט של "ללא סמכות כדין" ירד ואנחנו בעצם נשארים במצב שבו אין שום אופציה לפרסם. שוטר, חוקר או פרקליט לא יכול לפרסם המלצה. הוא לא יכול גם לקבל הסמכה לפרסם. הדבר הזה הוא שינוי דרמטי מאוד בחוק.

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני יודע שאתה בתור יוזם הצעת החוק אין לך עניין שחוק כזה יגיע לבית-המשפט העליון ואז יגידו: "בהליכי ההכנה של החוק הזה נפל פגם יסודי ולכן פוסלים אותו," כמו את חוק הדירה השלישית. לכן אני חושב שגם באינטרס שלך לפתוח את הדיון, לשמוע עמדה משפטית ולהחליט.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, תודה רבה.

רבותי, אני מביא את הרביזיה להצבעה. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 9

נמנעים – אין

הצעת הרביזיה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
3בעד, 9 נגד. אני קובע שהרביזיה נדחתה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:28.

קוד המקור של הנתונים