ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2018

מציאת פתרונות ומזעור נזקים לבעלי מוניות מהפסקת מכירת מוניות יד שניה לפלסטינאים

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-16OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 649

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ד בטבת התשע"ח (01 בינואר 2018), שעה 13:00
סדר היום
מציאת פתרונות ומזעור נזקים לבעלי מוניות מהפסקת מכירת מוניות יד שנייה לפלסטינאים, של חה"כ נאוה בוקר – המשך דיון
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

איילת נחמיאס ורבין
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
סגן מנהל המחלקה הכלכלית ברשות המסים, משרד האוצר - אורי הרוש

רפרנטית חקלאות-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הגר סיליקטר

מנהל מחוז השפלה וההר, משרד החקלאות - צפניה שאולקר

חבר ועד, ארגוני המוניות - יהודה מזרחי

יו"ר, ארגוני המוניות - יהודה בר אור

יו"ר, ארגוני המוניות - מצליח שבתאי

מנכ"ל ארגוני המוניות - שי דיין

נהג ראש מועצה אזורית מרום הגליל, ראש מועצה אזורית - ברוך טירן הלל

מזכ"ל האיחוד החקלאי, האיחוד החקלאי - דוד קוכמן

מוזמן/ת - יוסף קובני

מוזמן/ת - יוסי אדוני

מוזמן/ת - משה פינטו

מוזמן/ת - מיכאל לסר

מוזמן/ת - אסף חן

מוזמן/ת - אסרף שמעון

מוזמן/ת - משה רודנסקי

מוזמן/ת - אסרף אליהו

מוזמן/ת - עלי יצחק

מוזמן/ת - גורג הרוש

מוזמן/ת - יוסי וולפסון

מוזמן/ת - הילה קרן

מוזמן/ת - שמואל לויט

מוזמן/ת - עמרם דהן

מוזמן/ת - מרדכי אלקבץ
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה

מציאת פתרונות ומזעור נזקים לבעלי מוניות מהפסקת מכירת מוניות יד שנייה לפלסטינאים, של חה"כ נאוה בוקר – המשך דיון
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אנחנו פותחים את הישיבה הרביעית של ועדת הכלכלה ביום הזה, כולל ועדת המשנה. ברשותכם, הנושא שמונח כאן על סדר יומנו הוא - תקריאי לי אותו, גברתי?
לאה ורון
"מציאת פתרונות ומזעור נזקים לבעלי מוניות מהפסקת מכירת מוניות יד שנייה לפלסטינאים, מאת ח"כ נאוה בוקר", והיא בוודאי תגיע בקרוב.
היו"ר איתן כבל
נאוה בוקר לא הגיעה, אבל אני מתחיל את הדיון.

ברשותכם, אני רוצה להזכיר שאנחנו עצרנו את הדיון בפעם הקודמת כיוון שלא היה את הגורם המוסמך שיכול היה לתת לנו את המענה - רשות המסים. כולם ישבו מולנו ואמרו: כן, כן, כן. אבל לא היו לנו תשובות בעניין הזה. נציג רשות המסים נמצא כאן בפנינו.

אני רק אומר במשפט וחצי כדי להכניס את עצמנו לתוך התהליך. באו נציגי ארגוני המוניות, ובראשם "היהודים": יהודה את יהודה, ואמרו לנו: מדוע לא יתאפשר להם, כמו שהיה כנראה בעבר, למכור במקום לגרוט את המוניות, לבצע פעולה של מכירת המוניות לשטחים, כשבאופן הזה יש את הרווח שהם אמורים לעשות שמאפשר להם לקנות מונית, לחדש את המונית.

לא היו לנו תשובות בעניין הזה. אדוני, האם אתה יכול להשיב לנו למה לא? ואם כן, מה צריך לעשות כדי שנגיע למנוחה ואל הנחלה?
אורי הרוש
אורי הרוש, אני סגן המנהל של המחלקה הכלכלית ברשות המסים.

אני אענה שתי תשובות: אחת בנושא הפורמלי, אתן את הרקע הפורמלי. שנית, אתן גם את הרקע הענייני. ברקע הפורמלי אני רוצה להגיד שבנושא הנדון שאתם מדברים עליו יש כבר החלטה, יש החלטת ממשלה, וישנו תהליך מול ארגוני המוניות, מול ארגונים נוספים, בוועדת הכספים כדי להגיע בסופו של דבר למה שאדוני הציג, שבעצם בתום ארבע שנים ניתן יהיה לגרוט את המוניות.

התהליך הזה שהממשלה כבר החליטה עליו הוא במסגרת המיסוי הירוק, וכרגע הוא בדיון בוועדת הכספים כדי לקבל החלטה כוללת בקשר למיסוי הירוק, כשהנושא של הזיהום של המוניות שעלה פה והנושא שכיום שישנה איזושהי העדפה מסוימת לשימוש בסולר, בסופו של דבר ההעדפה הזו תרד לאורך כעשר שנים, ובסוף התהליך באמת יקוצר בצורה משמעותית הזמן שבו ניתן למכור את המונית ללא מס.

אני אתן תמונת מצב להיום, ובוא נגיד זה גם להיום וזה גם לאורך שנים. תמונת המצב, ואנחנו רואים אותה לאורך כל השנים, היא שסדר גודל של 80% מהמוניות מתחלפות בתוך חמש שנים. זה נתון שהוא די יציב. זאת אומרת, בתום תקופת הפחת בדרך כלל המונית כבר, לפחות 80% מ - - -
יהודה בר אור
הפחת שלנו ארבע שנים, לא חמש.
אורי הרוש
לא, לא. אני אומר בתום חמש שנים המוניות מתחלפות. זה בערך התקופה שבה היום מחזיקים מונית.
היו"ר איתן כבל
הוא מכיר את זה כי הוא מקבל את ה- - -
אורי הרוש
אגב, הנתונים הם ממשרד התחבורה, והם נתונים מאוד מאוד יציבים. אני אתן איזושהי תמונת מצב.
יהודה מזרחי
כשאתה אומר: יהיה בתום חמש שנים - נוספות לפרטי או שאתה מתכוון שהנהג - - -?
אורי הרוש
לא, לא - נמכרות. נמכרות החוצה, יוצאות החוצה.

אני אתן רק תמונת מצב: ב-2011 סדר גודל של מוניות היו כ-19,000 מוניות. מתוכן עד חמש שנים נמכרו לשימוש פרטי 15,435, כמובן בדירוג של שנים. ב-2016 היו כ-23,000 מוניות. 80% - זאת אומרת, כ-18,000 מוניות - כבר הוחלפו בתום חמש שנים. זאת אומרת, נמכרו לשוק הפרטי. בשנת 2017 - זה נתונים אחרונים - מתוך 24,500 מוניות, נמכרו כבר 19,600 מוניות. זאת אומרת, היום בלי ההטבה, בלי שום עידוד נוסף, המוניות מוחלפות תוך חמש שנים.

המתווה החדש שהממשלה החליטה עליו שהוא כרגע בדיון בוועדת הכספים, ואתם יודעים את זה, מדבר על זה שבתום ארבע שנים של שימוש במונית, שיעור ההטבה למכס ולמס קנייה יהיה אפס. זאת אומרת, אם נהג מונית יחזיק את המונית ארבע שנים הוא לא יצטרך לשלם שום דבר.

אני גם לא חושב שזה יהיה חכם לקחת עכשיו את סל ההטבות האלה של מיסוי ירוק ולהתחיל לפרוס אותן לפרוסות לוועדות הכנסת השונות. זה בתהליך בוועדת הכספים. יש דיונים, זה כבר התחיל.
היו"ר איתן כבל
האמת, אני לא מבין את נשיאות הכנסת.
יהודה מזרחי
אני רוצה לעשות סדר, יש פה איזה טעות.
היו"ר איתן כבל
יהודה, שניה. זה שאתה מחליט שזה טעות, זה לא אומר שזה טעות רק כי החלטת. תן לנו לעשות סדר בדברים, קודם כל.

קודם כל, מהדברים שאומר כאן נציג רשות המסים עולה שמתקיים בימים אלה דיון בוועדת הכספים של הכנסת. הוא גם מציג את הפרויקט הירוק שמונח לפתחה של ועדת הכספים.

יהודה, בואו נלך מפה ותציגו מה אתם יודעים.
יהודה מזרחי
אני יהודה מזרחי. אני אדבר בשם היושב-ראש. אני יכול לומר לך שהישיבה האחרונה היתה, ויש פה סיכום ישיבה, ב-10 לאוגוסט 2016. אז אם זה נראה נקרא: יש דיון כרגע, זה דיון מהעבר.
היו"ר איתן כבל
לא. יהודה, אני רוצה לעדכן אותך כדי שתבין. מסתבר שהפתרון לעניין הוא לא פה. אני מנסה קודם כל להבין את הסיטואציה. אני לא רוצה להתחיל להתעסק במשהו. חברתי חברת הכנסת נאוה בוקר באה והניחה בדיון המהיר את הנושא לפתחנו ונשיאות הכנסת העבירה את העניין לוועדת הכלכלה, אלא שהסתבר שבעת הזו כבר מתקיים. זה שזה היה ב-2016 וועדת הכספים לא עשתה עם זה - גם אם היא לא קידמה את זה, זה לא אומר שהאכסניה שצריכה להתקיים, או שתהיה פנייה מצדנו בסוף הדיון להגיד - -
לאה ורון
נניח כבר מסקנות על השולחן - - -, מר הרוש מסר - - -
היו"ר איתן כבל
- - להניח מסקנות על שולחן הוועדה אז ממילא זה כבר - - -

יהודה, בבקשה.
יהודה מזרחי
מה שקורה הוא שיש שני דברים. אחד, בישיבה הזו שלפני שנה וחמישה חודשים, והאדון דיבר על זה, יש עניין של לעבור לרכב היברידי וכד'. זה תהליך שצריך לאשר אותו.

אנחנו פנינו לפה על מנת להפחית מיסוי למוניות משומשות כי המגזר הערבי סגר את השערים. אי- אפשר להעביר מכוניות לשטחים. לכן, באנו לפה בבקשה שהאוצר יתחייב שבמידה ותנאי השוק ישתנו אז נבחן שוב להפחית מיסוי למוניות. זה לא קשור לישיבה שנערכת שם.
היו"ר איתן כבל
יהודה בר-אור, בבקשה.
יהודה בר אור
קודם כל, בזמנו אנחנו ישבנו בישיבה עם ערן יעקב לפני שהוא גדל, ועוד כמה חבר'ה. הסיכום בדיון הזה היה שנכון שאחרי ארבע שנים אנחנו נוכל לקבל פטור והמכונית תימכר ללא מכס. זה נכון, כל מה שנאמר פה. הנה הטיוטה של זה, גם הסיכום פה נמצא כי אני הייתי נוכח גם בדיון וגם ב- - -

אבל יש פה בעיה חדשה, ויהודה שהוא איש שעובד עם המערכות אומר שהשתנה המצב. גם זה נאמר לנו באותה ישיבה עם ערן, שאם במקרה ישתנה המצב בענף המוניות, ונניח לדוגמה שיהיה מצב שהכול ייעצר בגלל גורם שלא קשור לנו, אלא גורם חיצוני כמו עכשיו שהם מונעים את המכוניות מלעבור לשטחים ולכל שאר הדברים, אז אנחנו נדון איך אפשר להקל בינתיים עד שיעבור החוק הזה שכבר נמשך שנה וחצי, ואולי יימשך עוד שנתיים. אז מה יהיה? יש עכשיו הצטברות של אלפי מוניות שהנהגים שלהן - לא מסרו להם את המכונות כדי להחליף את המכונית במכונית חדשה יותר, עם אלפי קילומטר, והן עומדות במגרש.

אורי, אני אתן לך דוגמה, ותבין את זה גם אתה. מונית 2012 שארבע שנים בטח עברו לפי המוסכמות פה, נתקעת שם. היא עולה 7,000 - 8,000. אתה יודע כמה לוקחים עליה מכס? 10,000 - 11,000. מה זה הדבר הזה? זה מונית. אדם מקבל עליה 10 - 11 מהמתווך הזה, והמכס רוצה על זה עוד 11,000. אז הוא לא יכול למכור ואף אחד לא נותן לו מחיר.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
יהודה בר אור
לכן, יהודה אומר, ולכן זה עלה על ידי חברת הכנסת נאוה, ואתה היית בדיון הקודם גם, הוא אומר: אנחנו נמצאים עכשיו במצב שיש כוח עליון שמונע מאיתנו להעביר את המכוניות מפה לפה. אז תן לנו אפשרות לעשות משהו.
היו"ר איתן כבל
יהודה, העניין ברור. תודה.

בבקשה.
אורי הרוש
לא השתתפתי בדיון האחרון בוועדת הכספים, אבל אני לפחות יודע את הסיכומים. בחסות ועדת הכספים הגופים נשלחו יחד להגיע לאיזושהי הסכמה.
יהודה בר אור
אורי, במוניות יש הסכמה. הבעיה היתה עם התעשיינים, לא איתנו.
לאה ורון
תאמר מתי התקיימה הישיבה, ומה הכוונה "גופים"?
אורי הרוש
אני לא יודע להגיד את הישיבה, אני יכול להגיד את החלטת הממשלה.
יהודה בר אור
אני יכול להגיד לך, אני הייתי שם. לא - - -
אורי הרוש
מדובר בהחלטת ממשלה מס' 1837 שהיא מיום 11.8.2016. במסגרת ההחלטה הזו ישנו מכלול של צעדים שהמטרה שלהם היא לעודד את המעבר לאנרגיה ירוקה. בין היתר, למשאיות, למוניות, לכל הגופים. אני אפנה את גברתי. סעיף 21 בהחלטה מדבר על הנקודה הזו בדיוק.
היו"ר איתן כבל
יקירי, אני רוצה להיות ממוקד. הבנתי מהם שהדיון הרחב מתקיים, בעצלתיים או באופן מהיר - הוא מתקיים.

הם באים ומעלים נקודה אחרת שיכול להיות שאדוני לא יודע לתת עליה תשובה, ויבקש מאיתנו ללכת לבדוק אותה ויעביר לנו את התשובה בכתב. זה גם בסדר, אני רק מנסה למקד אותה. הם לא עוסקים לפי מה שאני מבין מהם בשאלת המשא ומתן על אוויר נקי - כל הסיפור הירוק. אני שם את זה בצד. הם אומרים שמבחינתם עד שזה מתקיים, הנסיבות השתנו. מה זה "הנסיבות השתנו"? עקב העובדה שהרשות הפלסטינית סגרה את השערים בפניהם הם לא יכולים לבצע את מה שהיו כל הזמן מבצעים, והרוויחו על זה את המס. הוא לא קשור לשאלות ה - - -
יהודה מזרחי
הפחת של המונית היה - - -. הנהג היה מקבל יותר כסף כי היה לו למי למכור. היום אין לו למי למכור, ועברה שנה.
היו"ר איתן כבל
ואז הוא מוצא את עצמו בנסיבות כאלה שהעלות של החלפה מונית היא הרבה יותר גבוהה, מבחינתו. זאת אומרת, המכירה שם נתנה לו איזה אפשרות שהיה לו יותר כסף ללכת ולחדש את המונית שלו.
יהודה בר אור
מקבל כסף מהמתווכים יותר. אם הוא יכול היה למכור שם, הוא קיבל יותר כסף שם.
אורי הרוש
במאמר מוסגר, התוצאה של הבקשה שלהם צריכה להיות, אם אני מבין נכון, איזשהו קיצור של הזמן שבו נהג המונית מקבל פטור. נניח שזה יקוצר מחמש שנים היום, שזה כמעט 80%, לארבע שנים שבו יפטרו את נהג המונית בכלל מתשלום מס. זה בדיוק הנושא שוועדת הכספים הולכת לדון בו. זה בדיוק הנקודה שהיא כתובה ממש בסעיף ההחלטה של הממשלה שאומר שבסופו של דבר לאחר ארבע שנות החזקה במונית יהיה פטור מלא. זאת אומרת, היום בחמש שנים יש בערך 80% פטור. בארבע שנים יהיה פטור מלא. זאת אומרת, שיפור משמעותי של מועד הפטור.
יהודה בר אור
אני נתתי לך דוגמה של 2012. 2012 זה שבע שנים.
אורי הרוש
בעקיפין מה שהוועדה נדרשת כאן לבוא ולהגיד: בואו תקצרו לארבע שנים או לשלוש שנים או לשנתיים או לחמש. אבל זה בדיוק הנושא שבו ועדת הכספים דנה ואין עדיין החלטה. אם ישנן השגות כתוצאה משינוי של הרשות הפלסטינית או מכל מיני סיבות - - -
היו"ר איתן כבל
הרוש, אני רוצה לסכם.
קריאה
אני רוצה להגיד משהו קצר שהוא הכי חשוב.
היו"ר איתן כבל
אח שלי, זה לא מעניין אותי. זה סתם, זה עכשיו דו-שיח של חירשים.
קריאה
זה לא נכון, סליחה. תן לי, בבקשה.
היו"ר איתן כבל
תרשה לי, בבקשה. אני רוצה לסכם את הדברים. יש לי יום עמוס מאוד, עוד לא סיימתי אותו.

ברשותכם, אתם תוציאו אליי פנייה מסודרת עם העניין בדיוק כמו שאתם רואים אותו. חבר'ה, בסוף בסוף אני ממשיך את הדיון הזה, אבל הייתי צריך להגיד לכם: חברות וחברים, סעו לוועדת הכספים. אבל אני לא רוצה להוציא אתכם - - -. כל הדיון הזה הוא ועדת הכספים, אין לו דבר וחצי דבר עם העניין של הוועדה.

אני מבקש שתוציאו לי מכתב. אני אעביר אותו למר הרוש והוא יצטרך להתמקד בעניין הספציפי הזה - או שהוא ייתן לכם מענה במסגרת הזו. אנחנו נעביר פנייה גם לגפני ונבקש ממנו לחדש את הדיונים, ושלום עלייך נפשי.
יהודה בר אור
הדיון לא נסגר שם בגללנו. אנחנו הסכמנו לכל מה שסוכם. זה היה בגלל שהיתה בעיה עם התעשיינים עם הגז, לא איתנו.
היו"ר איתן כבל
יהודה בר אור חברי, אני לא נכנס לעניין הזה. אני גם לא מתכוון שנקיים במקביל שני דיונים בשני מקומות. אני כבר הלכתי לקראתכם כשאמרתי לכם: אנא, העבירו לי את הפנייה. אני אעביר אותה למר הרוש ונמצא את הדרך איך להתמודד עם זה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים