ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/11/2017

הפחתת אגרות לחיילי מילואים פעילים (רואי חשבון, נוטריונים, חוקרים פרטיים ושומרים): תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ז-2017 תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון)(תיקון), התשע"ז-2017 תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון)(מס' 2)(תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 867

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ט' בכסלו התשע"ח (27 בנובמבר 2017), שעה 12:00
סדר היום
הפחתת אגרות לחיילי מילואים פעילים (רואי חשבון, נוטריונים, חוקרים פרטיים ושומרים):תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ז-2017תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון)(תיקון), התשע"ז-2017תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון)(מס' 2)(תיקון), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

מיקי רוזנטל
מוזמנים
אייל יוסיפסקו - ראש עתכ"מ, משרד הביטחון

הודיה מיארה - משקי"ת דוברות אכ"א, משרד הביטחון

לאה רקובר - יועצת משפטית, משרד המשפטים

יזהר קנה - נשיא לשכת רואי החשבון בישראל, לשכת רואי החשבון בישראל

אייל זשצקי - יועץ הנשיא, לשכת רואי החשבון בישראל

דניאל פרץ - יו"ר לשכת חוקרים פרטיים בישראל, לשכת החוקרים הפרטיים בישראל

פיני שכטר - מ"מ יו"ר, לשכת החוקרים הפרטיים בישראל

דן מיכאל קדרון - עוזרו של משה בר, עמותת תנו יד לחירש
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הפחתת אגרות לחיילי מילואים פעילים (רואי חשבון, נוטריונים, חוקרים פרטיים ושומרים): תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ז-2017

תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון)(תיקון), התשע"ז-2017

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון)(מס' 2)(תיקון), התשע"ז-2017
היו"ר משה גפני
שלום לכולם. אנחנו עוברים לתקנות רואי חשבון, תקנות חוקרים פרטיים והפחתת אגרות לחיילי מילואים פעילים. הדיון היה בעניין הזה של הפחתת אגרות, ולאחר שאישרנו את זה אני הגשתי רביזיה. הגשתי רביזיה בגלל שתי סיבות: סיבה אחת – אני לא חושב שצריך לשלם אגרה על מי שאומר "אני פטור מבחינה", והוא צריך לשלם על זה נדמה לי 900 שקל. אני כבר לא זוכר, עבר מאז זמן רב. אותו דבר לגבי חוקרים פרטיים. אני סברתי ואני סבור גם עכשיו שחוקרים פרטיים שמשלמים אגרה על הרישיון שלהם, אחרי זה, כשהם פותחים משרד, הם צריכים שוב לשלם רישיון.

אני משנה את התפיסה בעניין של האגרות כאילו זה מקור להכנסת כסף לאוצר המדינה. זה לא יכול להיות. זה צריך להיות משהו הגיוני. בן אדם משלם אגרה, הוא צריך לדעת על מה הוא משלם את האגרה, ואם היא לא מתאימה אנחנו לא צריכים לאשר את זה. אני עשיתי טעות באישור בגלל שהיה צריך להוציא את שני הדברים האלה. לאחרונה, על כל דבר צריך ללכת לוועדת האגרות. אני מאוד אקפיד עכשיו, אני אומר את זה. אני מאוד אקפיד על העניין הזה שהאגרות יהיו מותאמות לעניין.

דיבר איתי גיל ברינגר. אני ביקשתי משגית שתשב אתכם כדי לנסות להגיע להסכמה, ולא מצא חן בעיני שבסוף אמרתם: גיל ברינגר יסכם אתה עניין עם גפני. אם יסכם את העניין עם גפני אז בסדר, אז למה צריך לשלוח אנשים שישבו אתכם? לאיזה צורך? זה לא יכול להיות הדבר הזה. אמר לי גיל, בגלל שאיילת שקד דיברה אתי מאז 100 פעמים – אולי לא 100, אולי 99, היא לא דיברה אתי בכלל על העניין הזה, זה בכלל לא היא בגלל שאם זה היה חשוב לה, היא היתה אומרת לי. אבל בסדר, גיל טוען שאני הבטחתי לו שאני אסיר את הרביזיה. אני לא זוכר שאני הבטחתי לו אבל אני רוצה לדעת, נאמרו לי כל מיני דברים, אני רוצה לדעת מכם מה הולך להיות עם שני הסעיפים האלה?
לאה רקובר
אני היועצת המשפטית של משרד המשפטים. אנחנו, במשרד המשפטים, נערכים לאו דווקא בהקשר של שתי האגרות הספציפיות שיושב ראש הוועדה התייחס אליהן, אנחנו עושים בדיקה כוללת של כל האגרות. יש לנו צוות שאסף נועם, עורך דין מהלשכה שלי מוביל, והוא בוחן את כל האגרות. במסגרת הזאת, יש לנו כוונה לבחון את האגרה על בקשה לפטור ממבחנים, לא רק במקצוע ראיית החשבון אלא אף במקצועות נוספים. העניין הוא שכרגע, לשנת 2018 התקציב כבר סגור, ואין לנו אפשרות כרגע לקבוע פטור מאגרה אבל יש לנו כוונה מאוד מאוד רצינית כן להפחית את האגרות על בקשה לפטור ממבחנים.

אני רק אומר משהו - -
היו"ר משה גפני
מתי?
לאה רקובר
תכף אני אומר, אני רק רוצה לומר משפט - - - לעיתים, בקשה לפטור ממבחן, היא לא כרוכה בעבודה מנהלית מאוד מאוד מורכבת, ובמקרים האלה כן נרצה לבטל או להפחית את האגרה ולהתאים אותה לתשומות של המשרד בעניין. לעתים מדובר בפטור שמתבסס על תארים מחו"ל או על תעודות מחו"ל, שזה קצת יותר מורכב ואז התמונה משתנה. באופן עקרוני וכללי, אני אומרת כאן ומצהירה: יש לנו כוונה לבחון את הדבר באופן מאוד מאוד חיובי וכן להפחית. כלומר, שנציע לפטור לגמרי אני לא יכולה לומר אבל הכוונה שלנו באמת להגיע לפחות ל-50%, ובאגרות מסוימות אפילו ליותר. זאת הכוונה שלנו.

לגבי שנת 2018, אנחנו מתקשים עכשיו לעשות את הדבר הזה כי התקציב סגור לשנת 2018.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אנחנו מדברים על 2019? לא נאמר לי כך. לי לא נאמר כך.
לאה רקובר
אני לא יודעת למה אדוני - -
היו"ר משה גפני
לי נאמר שעושים את זה בינואר 2018. עכשיו עובדים על זה ואמרו שיעשו את זה בינואר 2018.

תגידי לגבי חוקרים פרטיים.
לאה רקובר
גם לגבי חוקרים פרטיים אנחנו חושבים שיש צדק בטענה שיש קושי בגביית אגרה למשרדים אבל עדין, יש פעולות של פיקוח ובקרה שנעשות לגבי משרדים של חוקרים פרטיים, בעיקר בנושא של התמחות ולכן, פטור מלא מאגרה, אנחנו רואים בכך קושי אבל יחד עם זאת, מה שאנחנו חשבנו, זה כיוון המחשבה שלנו וגם דיברנו על כך בישיבה עם שגית, להפחית את האגרות שישלמו חוקרים פרטיים שמחזיקים משרד. זאת אומרת, בחשבון הכללי, הסכומים האלה - -
שגית אפיק
היום הם משלמים גם וגם.
קריאה
זאת אומרת, הכפל עדין יתקיים את אומרת.
שגית אפיק
לא, לא יהיה כפל אבל יהיה - -
קריאה
זאת אומרת, במקום שייקחו 1,500 על משרד ועוד 500, אז ייקחו 2,000 או 1,800.
לאה רקובר
אני לא יודעת מה המספרים האלה שאתה נוקב בהם - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, היא לא אמרה את זה. זה לא מה שמדאיג אותי ברגע שזה יגיע לכאן, היא אמרה את ההיפך. היא אמרה שהם מבינים וזה כיוון החשיבה שלהם, שכאשר חוקר פרטי מקבל רישיון כחוקר, ולאחר מכן הוא מבקש רישיון גם על המשרד שהוא עכשיו פתח, הם לא יגבו את התשלום המלא על העניין הזה אלא - -
לאה רקובר
תהיה הפחתה על האגרה של החוקרים עצמם ולא של המשרד. זה הכיוון כי לגבי המשרד יש הצדקה לקביעת אגרה ולקביעת אגרה עבור ניהול של משרדים, יש כן עבודה שמתבצעת.
דניאל פרץ
כן אבל בכל זאת אני אומר שגם על פי החוק, אדם מקבל רישיון למשרד, הוא ממילא חייב להיות חוקר פרטי. זאת אומרת, אותו רישיון למשרד מקפל בתוכו את הרישיון.
לאה רקובר
נכון. ולכן אנחנו נפחית את האגרה שהוא ישלם - -
דניאל פרץ
למה להפחית אותה? הרי אם יש לו רישיון למשרד אז הוא חוקר פרטי בהכרח.
לאה רקובר
אני מבינה את מה שאתה אומר אבל כאשר אנחנו מציעים סכומי אגרות, הם מבוססים על תקציב כלכלי של העלות של הניהול - -
היו"ר משה גפני
רק שתסבירי גם לנו, שנדע. אני, חוקר פרטי – לא שאני חוקר פרטי אבל סתם. אני הוצאתי רישיון להיות חוקר פרטי, אני משלם אגרה. אני משלם רישיון, כמה האגרה?
לאה רקובר
519 שקלים.
דניאל פרץ
אחרי חמש שנים, אתה אז רשאי לפתוח משרד.
היו"ר משה גפני
אחרי חמש שנים. אני דווקא רציתי לפתוח אחרי שנתיים. אני החלטתי לפתוח משרד. לפי החשיבה שלכם החדשה, מה הייתי? אני שילמתי 500 שקל כשקיבלתי רישיון.
לאה רקובר
ואז אתה רשאי לעבוד כחוקר פרטי אבל נניח שאתה רוצה לאמן מתמחה בתחום, אתה יכול לעשות את זה אך ורק אם יש לך משרד. זה מה שקובע החוק.
היו"ר משה גפני
לא, את לא שמעת מה אני הולך לעשות. אני אמרתי שקיבלתי רישיון, שילמתי אגרה ואחרי חמש שנים פתחתי משרד. מה איתי אז לפי החשיבה שלכם?
קריאה
עוד אגרה.
היו"ר משה גפני
רגע. מה לפי החשיבה שלכם הולך לקרות?
לאה רקובר
לפי החשיבה שלנו זה דורש מאתנו, כמשרד המשפטים, לפקח על הניהול של המשרד, ויש פעולות שאנחנו מבצעים.
היו"ר משה גפני
מה יהיה איתי? אני פותח משרד אחרי חמש שנים, מה אתם מבקשים ממני אגרה?
לאה רקובר
אגרה נוספת של - -
היו"ר משה גפני
לא, לפי החשיבה שלכם.
לאה רקובר
לפי מה שאנחנו הולכים לתקן, אנחנו לוקחים את האגרה - העניין הוא שאנחנו רוצים לבצע הפחתה. כרגע מה שאנחנו סבורים שכדאי שנעשה וזה נמצא בשלבי חשיבה, אנחנו נפחית את האגרה שישלם אותו חוקר שמבקש להחזיק משרד.
קריאה
מדוע לא לבטל אותה לחלוטין?
היו"ר משה גפני
רגע, אתם מבינים הכל, אני לא מבין כלום. מה עושים איתי לפי החשיבה שלכם? אני עכשיו באתי לשלם אגרה למשרד.
לאה רקובר
לפי החשיבה שלנו, ברגע שאתה משלם אגרה עבור משרד, תהיה הפחתה של האגרה בגין היותך חוקר פרטי.
היו"ר משה גפני
מה תהיה ההפחתה?
לאה רקובר
אלה סכומים שאנחנו חשבנו עליהם - -
היו"ר משה גפני
רגע, בסדר. אני לא יכול לעשות אתכם שום דבר חוץ מלחשוב מה אתם חושבים אבל אחרי זה תבואו לפה ואז אני אעשה את מה שאני חושב.
לאה רקובר
להפחית ב-50% - -
היו"ר משה גפני
את הרישיון.
קריאה
איזה רישיון?
היו"ר משה גפני
אגרת הרישיון של המשרד.
קריאות
- - -
שגית אפיק
את האגרה הנמוכה יותר.
היו"ר משה גפני
אני שילמתי כבר.
לאה רקובר
נכון, אז מהיום אתה אמור - - -
היו"ר משה גפני
רגע גברת רקובר. אני לא מבין מהר.
לאה רקובר
אתה מבין מצוין.
קריאה
מדי שנה 450 אנשים משלמים 1,820 שקלים.
היו"ר משה גפני
אני משלם את הרישיון כחוקר. אחרי חמש שנים, אני בא ורוצה לפתוח משרד.
לאה רקובר
ואז אומרים לך - -
היו"ר משה גפני
וכמה לשלם לפי החשיבה שלכם?
לאה רקובר
לפי החשיבה שלנו אתה תשלם את אותה אגרה שמשתלמת היום, זה מה שאנחנו אומרים, 1,300 שקלים אבל כאשר אתה תבוא לשלם את האגרה השנתית כחוקר פרטי בשנה הבאה, היות שיש לך משרד, תהיה הפחתה של 50%.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אני אשלם 1,300 מלא, כמו שהיום - -
שגית אפיק
פעם ראשונה אתה משלם 2,600.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני משלם מלא על המשרד, ואני אשלם 260 שקל על הרישיון.
לאה רקובר
כן. זה כרגע מה שאנחנו עושים.
שגית אפיק
פעם ראשונה 2,600 ו-1,000. פעם שניה אתה משלם 1,300 ו-500, והיא אומרת לך שהיא מציעה את ה-500 להפוך ל-250. ה-1,300 יישאר אותו דבר.
פיני שכטר
אני ממלא מקומו של יושב ראש לשכת חוקרים פרטיים דניאל פרץ. הגברת רקובר הבהירה בתוך דבריה עניין מאוד חשוב: היא מסבירה שבאגרות שלנו אנחנו מממנים את הפיקוח על משרדי החקירות ועל המתאמנים.
לאה רקובר
מי זה שלנו? למה אתה מתכוון "שלנו"?
פיני שכטר
מי שיש לו רישיון לניהול משרד חקירות. בוועדת הרישוי או בוועדת ה - - - יושב או יושבת אדם אחד, אישה אחת ששמה - - - כהן, שהיא אחראית על הפיקוח על כל משרדי החקירות שמעסיקים מתאמנים. יש רק אחת כזאת. אני מאמן כבר שלוש שנים את המתמחה שלי, היא עוד לא ביקרה במשרדי. על מה אני משלם לה משכורת?
לאה רקובר
אני אשמח מאוד שתפנה שאילתה שנענה אבל אני רוצה להגיד לך שבהתאם לחישובים שלנו, מערך הביקורת על ההתמחות הוא מערך מלא. אני מוכנה - -
פיני שכטר
מערך מלא של אדם אחד. זאת עובדה.
לאה רקובר
אפשר לבדוק את הדבר הזה, וזאת שאלה אחרת שלא נמצאת עכשיו על שולחן הדיונים - -
פיני שכטר
היא נמצאת משום שהיא שוות ערך כספי. אתם טוענים שיקשה עליכם להקל עלינו בתשלום האגרות כי אנחנו צריכים למממן את הפיקוח על המתאמנים אבל הפיקוח הזה כמעט ולא קיים בפועל.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מסיים את החלק הזה. אני מבקש לומר כך: היות ונאמר לי על ידי גיל ברינגר שאני התחייבתי שאני אסיר את הרביזיה - -
פיני שכטר
- - -
קריאה
הוא לא היה כאן אף פעם.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי, מה הדיון פה? אני הבנתי מגיל ברינגר שמדובר על תחילת 2018. אני לא הבנתי שעכשיו נחכה. עד אז יכולות להתחלף שלוש ממשלות ואני לא יודע מה שיקרה ב-2019, יהיה כסף, לא יהיה כסף. יש כסף שהולך לנטו משפחה, אולי לא יהיה כסף לנושא של האגרות. אני לא מסיר את הרביזיה עכשיו. אני הולך לדבר שוב עם גיל ברינגר. אני הולך לשמוע ממנו, הרי סוכם שזה יהיה כך, כך סוכם, וכל ההתבססות נגדי זה בגלל שסוכם, בגלל שאני התחייבתי. בסדר, אני לא יכול להתווכח על העניין הזה, יכול להיות שהוא תפס אותי בטלפון – יכול להיות, אני לא מתווכח אבל ברור לי שדובר על תחילת 2018.
לאה רקובר
אז יושב ראש, ברשותך, אני אקפוץ לוועדת הפנים עכשיו, אני אשאל אותו ואני אחזור לפה כי חבל לנו - -
היו"ר משה גפני
לא יהיה עכשיו, אני עכשיו מסיים את הדיון, עם כל הכבוד. בלאו הכי זה הכל תחילת 2018. אתם עושים פאניקה כאילו שמי יודע מה קורה. הכל בתחילת 2018.
לאה רקובר
לא, לגבי משרתי המילואים - -
היו"ר משה גפני
לא את מדברת אתו, אני אדבר אתו בגלל שהכל מתבסס על זה שדיברתי אתו. אני מודיע לך שאם לא היה אצלי חשש של התחייבות, שאני התחייבתי לו, אני לא הייתי מאשר את זה. זה דבר שהוא לא בסדר. בעבר, לפני חודשיים, היה אותו דבר ושינו את האגרות. אין היגיון בכל האגרה הזאת שבן אדם פטור מבחינה, אז על זה הוא משלם 900 שקל? ואין היגיון בחוקרים פרטיים, שעכשיו הם באים ופותחים משרד ופתאום הם צריכים לשלם סכומים כאלה. לא יכול להיות דבר כזה – הנה גיל ברינגר. אני תכף אדבר אתך. אני שמעתי מגיל ברינגר שמדובר על 2018. אם זה עובר ל-2019 אני לא אשנה את התחייבותי אבל אני אדבר אתך בארבע עיניים אחר כך.
גיל ברינגר
על מה?
היו"ר משה גפני
על מה שהתחייבתי.
גיל ברינגר
אבל מסירים את הרביזיה?
היו"ר משה גפני
לא, עכשיו לא. אני קודם אדבר אתך ואז אני אסיר. אני רוצה לדבר אתך בגלל שגברת רקובר אומרת שהכל מדובר, כל התהליך שדיברנו בטלפון, הכל מדובר על 2019.
גיל ברינגר
איזה תהליך? לא הייתי פה בדיון.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. זה לא הדיון הזה, בסדר.
גיל ברינגר
אנחנו כבר חודש וחצי לא בדיון הזה. אתה אמרת לי שאתה מסיר את הרביזיה, תקן אותי אם אני טועה. אמרת לי? אז בבקשה תסיר את הרביזיה. אני מגיע אליך באמצע הדיון של - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אתה לא צריך להגיע באמצע הדיון של ההמלצות. לא יהיה יותר דיון בעניין הזה, אני אסיר את הרביזיה.
גיל ברינגר
אתה מסיר את הרביזיה היום?
היו"ר משה גפני
אני קודם רוצה לדבר אתך בגלל שהיא אומרת שזה ל-2019 כל הדיון. גיל, אני אדבר אתך.
גיל ברינגר
אני חוזר עכשיו לוועדת הפנים אבל אתה יכול להסיר את הרביזיה?
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אני אדבר אתך.
גיל ברינגר
אבל הרביזיה תוסר היום?
היו"ר משה גפני
כן. לא. לא. אני צריך לשבת אתך לדעת למתי, ואחרי שאשב אתך תוסר הרביזיה.
גיל ברינגר
אבל זה יקרה היום?
היו"ר משה גפני
אחרי שאני אשב אתך, אני לא צריך את הדיון בוועדה בשביל להסיר את הרביזיה.
גיל ברינגר
אבל אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים להסיר אתה רביזיה. זאת פעולה פשוטה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אפשר לשבת ולדבר אתך ולהגיד מה התחייבתי ומה אתה התחייבת. אני אשתדל לעשות את זה היום, אנחנו כולנו פה בגלל שאחרת לא תהיה המלצת משטרה אז אנחנו פה כולם. תודה רבה. אני עושה הפסקה רבע שעה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:31.

קוד המקור של הנתונים