ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/11/2017

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 503

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום חמישי, ה' בכסלו התשע"ח (23 בנובמבר 2017), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017 (פ/4653/20) – של חה"כ דוד אמסלם.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

לאה פדידה
חברי הכנסת
מיקי לוי

רחל עזריה

רועי פולקמן
מוזמנים
סגנית מנהל מח' השקעות-רנ"ע, משרד האוצר - שרה קנדלר

היועץ המשפטי-רנ"ע, משרד האוצר - אמיר וסרמן

רח"ט חקירות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים - תנ"צ ערן קמין

ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - רפ"ק דקלה פוגל ברדה

קמ"ד חקירות באח"מ, המשרד לביטחון פנים - רפ"ק דפנה רומן

רח"ט חקירות, המשרד לביטחון פנים - ערן קמין

יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - יואל הדר

יועצת השר, המשרד לביטחון פנים - טל בר און

מנהל תחום עררים, פרקליטות המדינה - ד"ר יניב ואקי

ע' ליועמ"ש לממשלה, משרד המשפטים - גבריאלה פיסמן

מנהל תחום חקירות, המשרד להגנת הסביבה - עזאני שגיא

עו"ד, רשות הטבע והגנים הלאומיים - שי פרץ

יועץ משפטי, רשות ניירות ערך - אמיר וסרמן

עו"ד, התנועה למשילות ודמוקרטיה - זאב לב

יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת - דוד דהאן

מוזמן/ת - מאיר תורג'מן

מוזמן/ת - אלי כהן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
ייעוץ משפטי
עידו בן-יצחק

הדר בר-שלום
רישום פרלמנטרי
חפציבה צנעני

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017
היו"ר דוד אמסלם
האמת היא שאתמול פחות או יותר עברנו את כל משרדי הממשלה, כפי שקראנו, כפי שהקראתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל יש תיקונים, וצריך להחזיר אותו מחדש.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.
מיקי לוי (יש עתיד)
בעקבות התיקונים, אדוני, לא צריך להחזיר אותו מחדש?
היו"ר דוד אמסלם
את מה?
עידו בן-יצחק
אני אציג את התיקונים. את ההקראה אנחנו נעשה לפני ההצבעה.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. בבקשה.
עידו בן-יצחק
הנוסח, שמונח בפניכם, כולל מספר תיקונים ביחס לנוסח שהיה אתמול, ואני אציג אותם. התיקונים הראשונים בפסקאות (1) ו-(2) הם תיקונים טכניים יותר, והם נוגעים לזה שנוסח הסעיף, כפי שהוא היום, לא מדבר על החלטה של המשטרה להעביר אלא המשטרה מעבירה בהתאם להוראות הסעיף. יש מקרים שהיא מעבירה לפרקליטות, ויש מקרים של תובע משטרתי. זו לא החלטה. זה מה שקובע החוק.

שינויים יותר מהותיים – פסקה (3), שהוספנו פה, בעצם, קובעת חריג לעניין איסור ההמלצה, ובמקרה שבו המשטרה חושבת שצריך לסגור את התיק או בעגה שדוברה כאן: לגנוז את התיק, ובמקרה הזה כן אפשר יהיה לפרסם שהמשטרה המליצה לסגור את התיק.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה יקרה, אם פרקליט המדינה לא יקבל את דעתה של המשטרה, והיא פרסמה? אז, היא פרסמה.
היו"ר דוד אמסלם
כמו שהיום היא מפרסמת.
קריאה
מקובל עלי.
היו"ר דוד אמסלם
אוהב את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מאוד אוהב את זה.
היו"ר דוד אמסלם
ברוך השם.
מיקי לוי (יש עתיד)
סוף-סוף אנחנו מסכימים על משהו.
היו"ר דוד אמסלם
רק על זה?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא נתת לי תשובה?
עידו בן-יצחק
תיקון נוסף הוא בסעיף העונשין, ובעצם, יש פה שני תיקונים. דבר אחד – בעצם, אנחנו לא יוצרים עבירה חדשה, אלא מסתמכים על עבירה קיימת בחוק העונשין – לפי סעיף 117 לחוק העונשין, עבירה של גילוי בהפרת חובה. מה שאנחנו אומרים זה מה קורה כאשר העבירה הזאת נעברה על-ידי שוטר, חוקר או פרקליט בעניין פרסום ההמלצה. במקרים האלה, אז נקבעת ההוראה שהיועץ המשפטי לממשלה, אם נודע לו על עבירה כזו, הוא חייב לפתוח בחקירה. התיקון שיש פה, שלא היה אתמול, הוא שהיועץ המשפטי לממשלה "בנסיבות יוצאות דופן ובהחלטה מנומקת בכתב רשאי שלא להורות על פתיחת חקירה". כלומר, ברירת המחדל היא שהוא צריך להורות על פתיחה בחקירה, - -
קריאה
מצד ההדלפה.
עידו בן-יצחק
- - אבל בנסיבות יוצאות דופן או ובהחלטה מנומקת בכתב - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
ההדלפה חלה על כל הצדדים? גם על פרקליטיו של הנחקר?
היו"ר דוד אמסלם
אין פה פרקליטים של הנחקר. אני מסביר.
מיקי לוי (יש עתיד)
הצד השני - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל אי-אפשר. אנחנו מדברים על המלצה. בסופו של דבר, ההמלצה היא בין הפרקליטות לבין המשטרה. זה כאילו מעבר פנימי ביניהם. הנאשם לא מודע לזה. הוא לא אמור להיות שם בכלל. לכן, אם יצאה הדלפה, היא יצאה מאחד מהם.
רחל עזריה (כולנו)
אתה אומר – זה אופטימי.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא מודע. הוא בוחן את התיק, הוא מצלם אותו והוא הכול.
תנ"צ ערן קמין
ברגע שנופלת החלטה להעביר את התיק עם המלצה כזו או אחרת, אנחנו מודיעים לבא כוחו של החשוד ואומרים לו שהחלטנו להעביר את התיק ושנמצאה תשתית או לא נמצאה תשתית. הוא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
אז אנחנו בחוק כרגע לא נאפשר שאתה תעביר לו את המידע הזה, וזה יהיה ביניכם לבין הפרקליטות.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא רשאי לבוא ולצלם את התיק?
תנ"צ ערן קמין
לא. אנחנו מדברים על שלב ההעברה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד לא. דרך אגב, אנחנו עוד לא מדברים כרגע. בעצם, הוא נמצא - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לפי החוק הזה, אסור לכם להמליץ, אז זה לא משנה.
תנ"צ ערן קמין
תלוי, אבל אני מניח שיושב-ראש הוועדה ירצה לשמוע את התייחסות המשטרה.
היו"ר דוד אמסלם
שמענו. אנחנו שומעים פה.
תנ"צ ערן קמין
טרם שמעתם.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי מה?
תנ"צ ערן קמין
התייחסות של המשטרה לחוק.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אנחנו שמענו את זה אתמול, שלשום.
תנ"צ ערן קמין
לא שמעתם. לא שמעתם על התיקונים החדשים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נשמע. אין לי התנגדות. אני רק אומר, באופן עובדתי, ששמעתי את העמדה של המשטרה. אתה רוצה שאגיד לך מי דיברה פה מטעם המשטרה?
תנ"צ ערן קמין
איה גורצקי.
היו"ר דוד אמסלם
יפה.
תנ"צ ערן קמין
היא הספיקה לדבר שתי דקות, ואז הדיון הסתיים. אני אשמח להמשיך בנקודה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
בשמחה. אני רק אומר, שבעיקרון אנחנו נתנו לה לדבר קצת יותר משתי דקות. אתה לא היית כאן.
קריאה
לא סתם נקבע דיון.
היו"ר דוד אמסלם
אני יודע מה היה.
לאה קריכלי
אני רוצה רגע שתעשה הפסקה, כי אני רואה וקולטת פתאום שאין פרוטוקול. הגברת מפרוטוקול לא הגיעה. תן לי חמש דקות, נעשה הפסקה, כדי שלא יהיה מצב שאין פרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. אנחנו עושים הפסקה מתודית, בגלל שיש פה בעיה של הפרוטוקול.

(הישיבה הופסקה וחודשה.)
לאה קריכלי
הרשמת בדרך, ואתה יכול להמשיך, כי זה בשידור ומוקלט.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. אנחנו נמשיך. איפה עמדנו?
עידו בן-יצחק
תיקון נוסף, שיש בהצעת החוק, נוגע להגדרת "המלצה". ההגדרה של "המלצה" מורכבת משני חלקים, ונתחיל מהשני – כי הוא הפשוט ופה דווקא אין שינוי והוא חל על כל המקרים – והוא: עמדת המשטרה לעניין הגשת כתב אישום. בכל מקרה, הצעת החוק קובעת שזה לא יועבר.
היו"ר דוד אמסלם
זה המצב היום. גם היום הם לא עושים את זה.
עידו בן-יצחק
נכון.

העניין הנוסף הוא, שהאיסור חל רק במקרה שבו יש פרקליט מלווה. בחקירות שבהן אין פרקליט מלווה אפשר יהיה להעביר את המידע הזה. הניסוח העדכני אומר כך: "(1) עמדת המשטרה לעניין דיות מכלול הראיות לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה;". כלומר, המשטרה יכולה להעביר את סיכום התיק הכולל, את ההתייחסויות – איזה ראיות יש, איזה עדים היו והאם עד הוא מהימן והאם עם איזו ראיה יש בעיה כזו או אחרת – אבל את העמדה שלהם האם מכלול הראיות הזה מספיק כדי לבסס אשמה, זה לא יועבר. זה מה שאומר התיקון הזה.

עניין נוסף – הוספנו את ההגדרה של מהי חקירה - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה יכול לחזור על מה שאמרת? לא הבנתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
חסר שם משפט אחד: ראיות לכאורה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא הבנתי את מה שאמרת.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, מה שהוא אומר: אנחנו מדברים כרגע רק התיקים שבהם יש פרקליט מלווה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הוא מדבר על ההגדרה של "המלצה".
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי: איפה שאין, הם מעבירים רגיל.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
את זה הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
שם המשטרה תוכל להעביר, כמובן, את כל תקציר התיק, תכתוב, תנתח את הראיות ותגיד איזה עד מהימן ואיזה לא, ותיתן, בעצם, את כל תמונת המצב החקירתית ב-20 דפים, ב-30 דפים או בשני דפים, וזה לא חשוב, כדי שהפרקליט יידע בדיוק מה עמדת החוקר לגבי כל נקודה ונקודה.

הנושא היחיד, שם אסור לו לסכם בסוף, כלומר את השורה האחרונה, הוא האם לדעתו יש תשתית ראייתית, כלומר הכיוון – כל הסיכום של הראיות בתיק והאם בסופו של דבר יש תשתית ראייתית להעמדה לדין כן או לא.

דרך אגב, אני חושב שזה גם נכון ברמה הערכית. אמרתי גם לפרקליטות שגם אם לא היה כתוב בחוק, הייתי אומר להם: רבותי, קחו את כל התשתית, קחו את כל הראיות, קחו הכול, ונתחו את זה אתם. אתם לא צריכים איזה מישהו שיזמזם לכם כבר את הכיוון באוזן. אני חושב שאתה בא נקי, אתה קורא, ואתה מקבל את העמדה.

לא צריך פנטומימה. זה בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, אני אגיד לך. זה פשוט לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר מה עמדתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
זו לא שאלה של נכון או לא נכון. אני אומר מה עמדתי. אני בא מעולם אחר. אני לא שוטר ולא בא 'נעול' כשוטר. אני אזרח רגיל.

לכן, אני חושב שכאן גם אם לא היה כתוב בחוק, זה מה שאני הייתי עושה. זה כמו שאתה לא מכניס שופט לחקירה לפרטים כדי שישמע כדי שייכנס לאירוע. אתה אומר לו: "אתה נקי. שב בצד. אתה נמצא עכשיו בשלב – יטען בפניך א', ויטען בפניך ב', כדי שתשמע ותהיה מאוזן, אם אתה רוצה להיות אובייקטיבי". אני חושב שכך זה בכלל בחיים.

אתה כבר רשום לזכות הדיבור.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. הערה לגבי מה שאמרת.
היו"ר דוד אמסלם
בזכות הדיבור שאתן לך תעיר גם את זה. תרשום לפניך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה רואה? אני משתדל להיות שקט.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אני באמת מודה לך על כך שאתה לא מפריע מספיק.
עידו בן-יצחק
התיקון האחרון הוא, בעצם, הגדרת "חקירה בליווי פרקליט מלווה" שלא הייתה בנוסח של אתמול. ההגדרה היא: "חקירה שהיועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, משנה לפרקליט המדינה, פרקליט מחוז או מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה קבע לגביה כי תלוּוה על-ידי פרקליט". בעצם, זה אומר שמדובר בחקירה שנתקבלה לגביה החלטה, וזה לא מקרה שבו שוטר מרים טלפון לפרקליט להתייחס.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מהי כמות התיקים שיש להם פרקליט מלווה?
מיקי לוי (יש עתיד)
250-200.
היו"ר דוד אמסלם
בערך 200-250, משהו כזה, דומה לזה, אבל זה לא חשוב.

מיקי, אתה רוצה לדבר עכשיו? אתה רוצה את זכות הדיבור עכשיו?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא זכות דיבור, אלא הערה למה שאמרת.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה שיקרה – ואני חושש מאוד שזה מה שיקרה – שלא ימנו את הפרקליט מלווה. זה יהיה המצב הכי קל.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כי אז יקבלו המלצה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. כי אז יוכלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת המטרה – הסיכום ולא הפרקליט המלווה?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אל תטען את זה. זה לא טוב. זה לא טוב למשטרה. תאמין לי.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא.
היו"ר דוד אמסלם
גם אם זה הלכה למעשה יהיה, אל תספר.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. זה לא תלוי בכלל במשטרה. זה תלוי בפרקליטות.
היו"ר דוד אמסלם
לדעתי, הפרקליטות – הרי - - -
קריאה
היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, הם בכלל לא תובעים את העניין.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הייתה פרצה בחוק. אם לא יהיה פרקליט מלווה, הכול לא תקף.
מיקי לוי (יש עתיד)
ואז יעשו סיכום, שהסיכום עדיף על פרקליט מלווה.
היו"ר דוד אמסלם
אתן לך את התשובה. הרי בסך-הכול אנחנו דיברנו גם עם הפרקליטות אתמול, וישבנו אתם די הרבה זמן. שאלתי אותם: מי, בעצם, מבקש את הפרקליט? הם אמרו לי: זה בא משני הצדדים. לפעמים, המשטרה, בעצם, מתחילה אירוע ומבינה שהאירוע דורש ליווי, ואז היא פונה ביוזמתה, ולפעמים זה הפוך. לכן, יכול להיות שאתה יודע יותר מאשר אני, אבל לפחות זה מה שהם עדכנו אותי אתמול.

אני גם לא חושב שסוגיית פרקליט מלווה – ההחלטה היא האם יכתבו. עזוב, זה עושה אותם כאילו ליצנים. הם מבקשים פרקליט מלווה כקטע מקצועי, ואני סומך עליהם.
מיקי לוי (יש עתיד)
חוקרים. חלקם חוקרים כבר מעורכי-דין.
היו"ר דוד אמסלם
ברור לך לחלוטין שאם גם המשטרה מבקשת וגם הפרקליטות מבקשת, נניח מכל צד, זה בא מצורך מקצועי, ולא מצורך טקטי קטן כדי לעשות איזה תרגיל.
מיקי לוי (יש עתיד)
הסיכום הוא הדבר המקצועי ביותר שאתם רואים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
רחל עזריה (כולנו)
אני רוצה לשאול: מהי החלוקה בתוך 200 התיקים? איזה סוג עבירות, בדרך-כלל, נמצא ב-200 התיקים?
תנ"צ ערן קמין
לענות?
היו"ר דוד אמסלם
כן. זה אתה.
תנ"צ ערן קמין
תיקים, שההצעה מדברת עליהם, הם בעצם התיקים שמלווים ברמת חשודים בשחיתות ציבורית וארגוני פשיעה, משפחות פשע. בעצם, מה שהצעת החוק הזאת מייצרת זה חוק מיוחד לתיקים המורכבים ביותר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
וביטחון המדינה לא?
תנ"צ ערן קמין
בחלקם - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה אחת. אעשה תשובה. החוק המקורי, שאני הגשתי, כלל את כל אזרחי מדינת ישראל. באה הפרקליטות, ולא אני – אני לא שיניתי את זה. צריך להחליט; אתם רוצים שנחזיר את המקור – נחזיר את המקור, כדי שלא תהיה תשובה כזו. באה הפרקליטות ואמרה שיש 12,000 תיקים שהמשטרה מחליטה לסגור אותם, ולכן עושים בהם עינוי דין אם אנחנו לא נמליץ.
רחל עזריה (כולנו)
זה מה שאני אמרתי לך אז, דודי.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, עשינו את ההפרדה. אחרת, היינו עושים את זה באופן גורף לגבי כולם. לכן אני אומר בגדול, וגם אם לא היו ההדלפות אז בכלל לא היה בא החוק.
יואב בן צור (ש"ס)
אתם מתנגדים?
היו"ר דוד אמסלם
דקה. בתפיסת העולם שלי, מדובר על זכויות בסיס של כל אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שהסיטואציה היום היא דבר שלטעמי פוגע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובזכויות בסיסיות של כל בן-אדם – אפילו לא אזרח אלא בן-אדם. אני מניח שאם היינו מדברים כאן על כך שאנחנו עוצרים בן-אדם לארבעה ימים סתם בלי שום סמכות שיפוטית, כולם היו נזעקים: מה פתאום? זכויות בסיס. אני חושב שזה הרבה יותר גרוע כשאתה מכתים את שמו במשך שלוש, ארבע וחמש שנים לפעמים והורס לו את כל חייו ללא שום צורך. לכן אני רואה את זה מהזווית הזאת. אני הגשתי את החוק גולמי, וזו הייתה הצעה ראשונית. אתם ביקשתם לתקן אותה אז.
מיקי לוי (יש עתיד)
הגולמי זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם ביקשתם לצמצם אותה, ואז אנחנו צמצמנו, ועכשיו אתה שואל למה צמצמנו?
תנ"צ ערן קמין
אדוני, את הצעת החוק המקורית, הגולמית, כפי שאדוני מתאר אותה, לא אנחנו ביקשנו אלא אדוני ביקש.
היו"ר דוד אמסלם
ברור.
תנ"צ ערן קמין
גם היא הייתה רעה, וגם ההצעה החלופית רעה. שתיהן רעות כאחת.
היו"ר דוד אמסלם
למה היא רעה?
תנ"צ ערן קמין
אסביר לאדוני, אם ייתן לי.
רחל עזריה (כולנו)
אני רק רוצה לשאול עוד שאלה. נניח, הנשיא קצב – התיק שלו גם היה מלווה.
תנ"צ ערן קמין
הוא לווה.
רחל עזריה (כולנו)
הוא לווה. ואם עבירות של אלימות, אתה אומר שזה גם - - -? אני שואלת לגבי עבירות שבהן יש קרבן שהוא לא צד אף פעם, אבל הוא צריך להתמודד עם המציאות המתרחשת, וגם שם בעצם לא יפורסם שום דבר. אתה מבין? בעצם, אנחנו עושים עינוי דין לצד השני. אני מבינה את האבחנה של פרקליט מלווה. אני לא מסכימה אתה, אבל אני מכבדת אותך ומבינה אותה. אבל אני אומר שיש את הצד השלישי. יש את נפגע העבירה או נפגעת העבירה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עוד לא שם. הוא עוד לא בקטע של הגשת כתב אישום. אנחנו בשלבים טכניים ראשוניים – המעבר של החומר בין המשטרה לבין הפרקליטות. אנחנו יכולים להכניס גם את הנפגעים לחדרי חקירות כדי שישמעו.
רחל עזריה (כולנו)
הנפגעים הם מהרגע הראשון - - -
היו"ר דוד אמסלם
תביני. תראי לאן אנחנו הולכים. עוד מעט בכלל: בן-אדם, רק הגישו נגדו תלונה – ו"בוא ישר: אנחנו נכניס אותו לבית-סוהר ונעשה לו את הכול".
רחל עזריה (כולנו)
אבל למה שהנשיא קצב יקבל הנחה שלא מקבל אדם אחר?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רואה בזה הנחה. אני רואה בזה - - -
רחל עזריה (כולנו)
בעבירת מין למה שיהיה לו - - - ?
היו"ר דוד אמסלם
רחל, אני בא להליכים הבסיסיים של זכויות אדם. אם אנחנו מחליטים שעבריינים מסוג מסוים לא מגיעה להם שום זכות בסיסית בכלל, ובוא ונענה אותם מהרגליים ונקשור אותם וכו' – אז בסדר, תעלי את זה. אני בא כרגע בלי קשור לסוג העבירה. לכול בן-אדם, לכול נאשם, יש זכויות. יש לו זכויות כבן-אדם.
רחל עזריה (כולנו)
דודי, תקשיב. בעבירות מין מאוד-מאוד קשה, בסופו של דבר, לסיים את התיק באישום. זה מאוד-מאד קשה.
היו"ר דוד אמסלם
אז זה מתפרסם. זה מתפרסם.
רחל עזריה (כולנו)
לא. - -
מיקי לוי (יש עתיד)
הפדופיל ימשיך להסתובב.
רחל עזריה (כולנו)
- - ברגע שיש פרקליט מלווה, זה לא יתפרסם.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. בסופו של דבר, כשהתיק נסגר, - - -
רחל עזריה (כולנו)
ואפילו יותר מזה. יש פה כמה סוגי עבירות. יש את העבירות של נפגעי אלימות, אלימות, עבירות מין, פשיעה וכו'.
מיקי לוי (יש עתיד)
עבירות שחיתות.
רחל עזריה (כולנו)
כן. אני לא מדברת על השחיתות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אספר לך. בדרך-כלל, בעבירות קשות, גם של אונס וכו', יש מעצר עד תום ההליכים, והבן-אדם בכלל נמצא בבית-סוהר.
רחל עזריה (כולנו)
לא. מה פתאום? הרבה פעמים אין אפילו מעצר בית.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. לרוב, כשיש עבירות קשות - - -
רחל עזריה (כולנו)
בעבירות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לזה. לאן את מושכת?
רחל עזריה (כולנו)
כי אני חושבת שאנחנו לא יכולים לתת את ההגנה הזאת, כשזו הגנה שפוגעת - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה - - -
רחל עזריה (כולנו)
דודי, שנייה. תקשיב. יש בעיה בכל הנושא של עבירות של פגיעה מינית, אונס וכו'. מאוד-מאוד קשה להרשיע. גם כשכולם בטוחים, כלומר גם המשטרה וגם הפרקליטות, כולם משוכנעים, הרבה פעמים הם אפילו לא מגישים כתב אישום, כי הם אומרים: הסיכוי – אין לנו מספיק ראיות. מה לעשות? סליחה, אישה שנאנסת תרוץ להתקלח.
היו"ר דוד אמסלם
ואז?
רחל עזריה (כולנו)
מאוד קשה לאסוף ראיות על האירוע.
היו"ר דוד אמסלם
איך זה משנה?
רחל עזריה (כולנו)
מה שקורה פה הוא, שברגע שיש פרקליט מלווה, לא מפורסם אף אחד מהשלבים.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם אין סיכום.
רחל עזריה (כולנו)
אין סיכום. האישה הלכה להתלונן. היא חירפה את נפשה. היום אומרים להרבה נשים שעברו אונס ופגיעה מינית: אל תתלונני. מה שאת תעברי...
היו"ר דוד אמסלם
סליחה. אני אענה לך משהו מאוד פשוט, כדי שתביני. גם היום, אם אתה מפרסם את הסיפור הזה ברבים, אתה עובר את החוק, מפני שאסור לך להוציא את האינפורמציה הזאת. זה שזה דולף זה משהו אחר. וזאת, אלא אם כן - - -
רחל עזריה (כולנו)
לא, לא עניין של דולף, אלא עניין שהיא יודעת - - -
היו"ר דוד אמסלם
את לא היית כאן כל הדיונים, ולכן את לא מודעת למה שקורה כאן בהיבט הזה. היום, מי שבעצם מחליט לפרסם את ההמלצה זה היועץ המשפטי. אם מישהו פרסם את זה, זו הדלפה והוא עבר על החוק.
רחל עזריה (כולנו)
אבל נפגעת העבירה יודעת מה קורה?
תנ"צ ערן קמין
המצב היום הוא שהיועץ המשפטי מאפשר למשטרה, במקרים מסוימים, - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי. אמרתי.
תנ"צ ערן קמין
- - לפרסם את עמדתה.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאמרתי.
רחל עזריה (כולנו)
אבל נפגעת העבירה יודעת? לנפגעת העבירה כן אומרים?
קריאה
- - - מכוח חוק יסוד: נפגעי עבירה. זה לא קשור לעניין. היא מקבלת - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, קראתי את העמדה שלך באיזה שהוא עיתון או באיזה שהוא פורום לפני שבוע. אבל, בלי קשר אני רוצה לקדם את הדיון.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה ייקח פי עשרה זמן.
יואב בן צור (ש"ס)
פרסום של חקירה – זה גם היועץ המשפטי?
היו"ר דוד אמסלם
רחל, בגדול, גם היום, גם בחוק, - -
יואב בן צור (ש"ס)
זה היועץ המשפטי ספציפית או - - -?
היו"ר דוד אמסלם
- - אם יש נסיבות מיוחדת, למשל מקרה, הוא יוכל לפרסם את זה. זו לא הבעיה.
יואב בן צור (ש"ס)
על כל חקירה בנפרד?
רחל עזריה (כולנו)
לא. זה לא רק לפרסם. זה גם עניין של סיכום. אם אין סיכום, זה אומר שצריך לחכות עוד שנה.
היו"ר דוד אמסלם
לא שנה. הסברתי עוד פעם. תביני. בתיקים מהסוג הזה - - -
רחל עזריה (כולנו)
אני רוצה שאנחנו נפריד את התיקים מהסוג הזה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני אסביר לך.
רחל עזריה (כולנו)
כשיש נפגעת - - -
היו"ר דוד אמסלם
תקשיבי לתהליך. זה הולך כך: 12,000 תיקים – כשהמשטרה מחליטה שאין תשתית ראייתית, החוקר כותב, נניח, "אני ממליץ לגנוז". שאר התיקים, שזה בסדר-גודל של 18,000 תיקים, לפי מה שאמר שי ניצן, המשטרה כותבת לגביהם שיש תשתית ראייתית. מתוך 18,000 התיקים 4,000 בלבד מגיעים לבית-המשפט, ו-14,000 תיקים הפרקליטות סוגרת. איך היא סוגרת? היא קוראת את כל החומר בלי קשר להמלצה שלו בכלל. היא קוראת הכל פעם ופעמיים. מדובר על אנשים שאתה הולך להגיש נגדם כתב אישום. בגלל זה גם, הם לא מקבלים... שימי לב שזה 4,000 חלקי 18,000. הם סוגרים כמעט 80% מהתיקים שהמשטרה ממליצה עליהם. תביני את סדרי-הגודל וכמה הם לא מקבלים. לכן, זה ההליך.

היועץ המשפטי, במקרים מסוימים, כשהוא מחליט, הוא מאפשר למשטרה לפרסם את ההמלצה שלה. זה לא באופן גורף, אלא רק במקרים שהוא מחליף.
רחל עזריה (כולנו)
אין סיכוי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. רצית?
רחל עזריה (כולנו)
כבוד היו"ר, אני מבקשת שאנחנו נבדוק את האפשרות – מבחינתי, זה מאוד חשוב – שהנושא של עבירות אלימות ועבירות של פגיעה מינית ואונס, גם אם יש פרקליט מלווה, הן לא ייכללו בחוק.
יואב בן צור (ש"ס)
ואז, הכול בסדר – ותצביעי בעד?
רחל עזריה (כולנו)
אני לא אומרת מה הכול בסדר ומה הכול לא בסדר, אבל בסוף אנחנו מעצבים את החוק במדינת ישראל, ואנחנו כל הזמן, משום מה, חושבים על הנאשם ואנחנו לא חושבים על זו שנאנסה או אלה שנפגעו מאלימות, וגם הם חלק מהמשוואה. אנחנו לא יכולים כל הזמן להגן על הנאשם ולחשוב: "אוי ואבוי, יהיה לו עינוי דין", ואוי, אולי יגידו שברגע שהמשטרה המליצה, ואחר כך הפרקליטות תגיד לסגור את התיק, למרות שכולם יודעים שהוא עשה את זה ורק לא מצליחים להוכיח מעל לספק סביר.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו את מה שאת אמרת.
רחל עזריה (כולנו)
ובטח שבעבירות של פגיעה מינית מאוד קשה להוכיח מעל לספק סביר.
היו"ר דוד אמסלם
את שמעת את מה שאמרת המשטרה, ערן, כרגע. שאלת אותו מה הם 200 התיקים האלה שאת מדברת עליהם.
רחל עזריה (כולנו)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
הוא עונה לך. כל מה שאת אומרת לא קשור.
רחל עזריה (כולנו)
לא. הוא אמר שכן. הוא אמר שקצב היה בפנים.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. הוא אומר: נבחרי הציבור.
קריאה
כי הוא איש - - -
רחל עזריה (כולנו)
אז מה?
יואב בן צור (ש"ס)
הוא נבחר ציבור.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אומר: נבחרי ציבור, והוא מדבר על ארגוני פשע.
רחל עזריה (כולנו)
לא. יש אלימות.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה, בארגוני פשע אין אונס?
תנ"צ ערן קמין
אונס, זנות - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתָ. היא מרחיבה.
רחל עזריה (כולנו)
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
היא מרחיבה.
רחל עזריה (כולנו)
אלימות ופגיעות מיניות.
מיקי לוי (יש עתיד)
בציבור אין אונס?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש הטרדה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתְ. אז את מרחיבה.
רחל עזריה (כולנו)
אני מקטינה. אני אומרת: גם במקרים של פרקליט מלווה, אלה לא יהיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. אני רוצה להבין. אני רוצה להתקדם, בגלל שאת לא היית - - -
רחל עזריה (כולנו)
לא. הנשים שהתלוננו נגד קצב- - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הבנתי שאת רוצה נשים. הבנתי שזה מה שמעניין אותך.
רחל עזריה (כולנו)
נשים ואלימות – מי שיהיה צד שלישי שהוא בעצם לא צד.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני רוצה להגיד משהו. את מבינה לבד, שבסופו של דבר, 99.9% ממקרי האונס, האלימות וכו' לא נכנסים לקטגוריה של 200 התיקים האלה.
רחל עזריה (כולנו)
אבל אתה לימדת שצריך לחשוב על כל בן-אדם.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, יכול להיות שהטענה שלך היא נכונה בהיבטים האחרים, היותר רחבים, כשאת יכולה להגיד: תשמע, דודי, ככלל, - -
יואב בן צור (ש"ס)
אבל לא ממין העניין.
רחל עזריה (כולנו)
אל תיתן ציונים מי מבין ומי – לא.
יואב בן צור (ש"ס)
אמרתי "מבין"?
היו"ר דוד אמסלם
- - בלי קשר לזה, יכול להיות שאנחנו נבקש מהיועץ המשפטי: עבירות שהן עבירות של אלימות מינית או אונס – שם אנחנו נבקש ממנו שיפרסם גם את ההמלצות של המשטרה - -
רחל עזריה (כולנו)
ושיהיה סיכום.
היו"ר דוד אמסלם
- - בכל התיקים. כמעט בכל תיק יש סיכום, או לא "כל". את יודעת מה? בחלק מהתיקים אין סיכום? – זו גם שאלה. דרך אגב, אנחנו שמנו בחוק עכשיו שבכל תיק יהיה סיכום. היום, המשטרה מעבירה חלק מהתיקים בלי סיכום. אין לי מושג למה.
תנ"צ ערן קמין
לא, לא נכון.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני רוצה לומר משהו.
היו"ר דוד אמסלם
לא נכון? אז יכול להיות שלא הייתי פה ביומיים האחרונים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
סליחה. פרקליט המדינה אמר שהרבה תיקים אתם מעבירים בלי המלצה.
תנ"צ ערן קמין
יש תיקים שאין בהם שורה תחתונה, ואלה תיקים שבהם - -
מיקי לוי (יש עתיד)
גרסה מול גרסה.
תנ"צ ערן קמין
- - החוקר לא מצליח להגיע להכרעה. אגב, מדובר בסדר-גודל של 5% עד 10% ממכלול כל התיקים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, כששאלנו על הנתון, לא ידעו לתת לנו אותו.
תנ"צ ערן קמין
אבל, אדוני היושב-ראש, אני באתי קצת מוכן לוועדה.

לכן, התיקים האלה הם באמת יחסית השוליים של מרבית התיקים. יש תיקים שבהם אתה מתקשה לקבל הכרעה משפטית, בשדה המשפטי פר-אקסלנס, ובהם אתה אומר: "תשמעי, פרקליטות יקרה, אני מעביר את זה לשיקול דעתך המשפטי. אני פה לא בטוח לא לכאן ולא לכאן, ואני אשמח אם נקיים שיח סביב הסוגיה הזאת. תשמעי אותי, ונקבל החלטה". אבל, במרבית התיקים, ב-90% מהתיקים שמועברים לפרקליטות, יש עמדה לכאן או לכאן.
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, הוא כותב בפירוש? השאלה שלי, וזה גם מה שסיכמנו בחוק, שהוא יכתוב את הסיכום שלו, ואם הוא לא יוכל להגיע לידי הכרעה, הוא גם יכתוב למה. זאת אומרת, הוא יכתוב בפירוש. אני לא רוצה לשאול אותך פה על איזה תיק. בסוף השאלה אני מבקש ממך שגם תכתוב לי על זה – בתיק מסוים, מה הייתה עמדת המשטרה בעניין.
תנ"צ ערן קמין
לא בטוח שאני יכול, אדוני. יש תיקים שאפשר להעביר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אני ארצה לדעת האם הייתה לכם המלצה או לא.
תנ"צ ערן קמין
אדוני היושב-ראש, אני מציע - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה, דקה. לכן, כאן, בעניין הזה, אנחנו הבנו שנניח שיש חוקר שבתיק מסוים לא יכול לקבל הכרעה, כמו שאתה אומר. תכתוב למה. תנמק גם למה לא קיבלת את ההכרעה.
תנ"צ ערן קמין
זה כתוב. אדוני, ברשותך, אסביר מה זה סיכום חקירה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בדרך-כלל, זה משפטי לחלוטין.
תנ"צ ערן קמין
לדעתי, יש משהו שקצת אבד בדרך, והתהליך לא מספיק ברור. אדוני היושב-ראש, סיכום חקירה הוא לא איזה שהוא מסמך שמסתכם בשורה אחת. בעצם, סיכום חקירה מגבש את האחריות המשטרתית להגיע לחקר האמת.

אדוני, קראתי את דברי ההסבר הראשוניים להצעת החוק הראשונית, הגולמית, כפי שאתה מתאר אותה, ויש בה הרבה טעויות. החוקר לא אחראי להעמיד עבריינים לדין. זו אולי התוצאה הסופית, אבל הוא אחראי אך ורק על חקר האמת. לחוקר אין דת, אין מפלגה ואין צבע. הוא אחראי על האמת ותו לא. כדי שהוא יגיע לאמת הזאת, הוא פוגש את הנחקרים, את הממצאים בזירה, והוא מביט לנחקרים ללבן שבעיניים וגם לחשודים שבהם וגם לפתלתלים שבהם וגם לשקרנים שבהם, והוא מייצר מארג של ראיות. את המארג הזה, את הפסיפס הזה, הוא מתרגם לתוך סיכום חקירה. בתיקים של נבחרי הציבור או של ארגוני הפשיעה סיכומי החקירה יכולים להגיע עד כדי 300 עמודים. מדובר בדיסרטציות משפטיות ממש בחלקן, מהסיבה הפשוטה שחלק מהחוקרים הם עורכי-דין ורואי-חשבון שיודעים לעשות את העבודה לא פחות טוב מפרקליט, ויש להם עמדה מקצועית ויש להם עמוד שדרה מקצועית; אנחנו רוצים לחזק את זה. הרי אנחנו לא רוצים להחליש את זה, בסופו של דבר, אדוני היושב-ראש.

סיכום החקירה מכיל פרק ממצאים, פרק מסקנות ופרק המלצות. אי-אפשר לנתק בין החלקים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
תנ"צ ערן קמין
מאחר ושהממצאים – למשל: כשאני יושב מול אדוני ומתרשם מאמינותו או מחוסר אמינותו - - -
היו"ר דוד אמסלם
תרשום.
תנ"צ ערן קמין
אני רושם את זה כבר בפרק הממצאים. המסקנות שלי כבר שזורות אל תוך הראיות שמצאתי בזירה, והכול עובר כחוט השני לבסוף לאותה שורה קטנה.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה צריך את השורה? דרך-אגב, אם אני מראש, על כל הפסיפס, כבר הובלתי אותך עד הנקודה הזאת, למה אני צריך?
תנ"צ ערן קמין
אדוני, אני מסביר.
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, את כל זה שמענו, כולל גם הטופסולוגיה.
תנ"צ ערן קמין
אני מצטער, אבל אנסה לא לחזור על הדברים שאנשים אחרים אמרו.

לשורה התחתונה של הסיכום קשורים בעבותות כל אותן ראיות שאספתי במהלך הדרך.
היו"ר דוד אמסלם
שהם קיימים.
תנ"צ ערן קמין
שהם קיימים.
היו"ר דוד אמסלם
כל המארג נמצא. תמונת המצב ידועה לנו.
תנ"צ ערן קמין
אבל, אדוני, למה הדבר דומה? זה כאילו היית מגיש את הצעת החוק שלך הגולמית, או הנכונה או העדכנית, עכשיו ללא דברי הסבר. היית בא ומניח על שולחן הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
זה דומה לזה?
תנ"צ ערן קמין
זה דומה מאוד, אדוני.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל, אתה אומר שזה נמצא בתוך הממצאים, ושזה שזור בכולו.
תנ"צ ערן קמין
כן.
יואב בן צור (ש"ס)
מה שנשאר זה השורה התחתונה של כן ממליץ או לא ממליץ.
תנ"צ ערן קמין
נכון.
יואב בן צור (ש"ס)
ואם לא תכתוב את השורה התחתונה, זה לא דברי הסבר. דברי הסבר נמצאים לאורך כל הדרך.
תנ"צ ערן קמין
אני חייב לסיים את זה ולהסביר את התהליך, ואז אני באמת אענה לשאלות. לאחר שצוות החקירה מגבש את השורה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אגב, זה יותר דומה לטכנאי רנטגן שעושה לך את הצילום ולרופא שמפענח. הוא לא מפענח לרופא.
תנ"צ ערן קמין
בוא ואסביר לאדוני איך זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא יכול לסמן לו.
תנ"צ ערן קמין
אני עדיין אסביר לאדוני איך זה ממשיך מפה. מאותה השורה התחתונה, מאותה דיסרטציה משפטית שנכתבת על-ידי צוות חקירה שעבד קשה וכן רוצה להביע את עמדתו שאדוני מתנגד לה - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה זה חשוב?
תנ"צ ערן קמין
זה חשוב לעמדה המקצועית, וחשוב לערך ולשרשרת הערך המקצועי.

עוד לא פרסמנו שום דבר. זה עדיין בתוך הבית. זה עדיין בתוך ההוויה המקצועית שנמצאת בחקירה.
משם זה הולך למפקד היחידה
במקרה של יחידות לה"ב – ליחידות ארציות, ובמקרה של מחוזות – למפקד היחידה המחוזית.

משם זה עולה לקצין האח"ם המחוזי או לראש לה"ב במקרה של חקירות נבחרי ציבור וארגוני פשיעה.

משם זה מגיע לאישור ראש אח"ם, ראש האגף לחקירות ומודיעין, דרכי או ישירות לראש האגף לחקירות ומודיעין.

העמדה הקובעת בתוך התהליך הזה, באותם תיקים, באותם 250-200 תיקים, היא העמדה של ראש האגף לחקירות ומודיעין. זה אומר שיש, בעצם, מספר המלצות שיכולות להיות בדרך, וחלקן יכולות להיות לכיוון כזה וחלקן – לכיוון אחר, ובסוף מתגבשת החלטה.
היו"ר דוד אמסלם
לרגע לא חשבתי שהמלצה לגבי זה היא של החוקר עצמו אישית. השרשרת הפנימית, אנחנו חשבנו שהיא קיימת. זה בסדר.
תנ"צ ערן קמין
מה שאני מנסה לומר לאדוני הוא, כשהצעת החוק מדברת על המלצה, על איזו המלצה היא מדברת. היא מדברת על המלצה של צוות החקירה? היא מדברת על המלצה של ראש היחידה? היא מדברת על ההמלצה של ראש האגף?

וגם, אדוני, מהרגע שנופלת ההכרעה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בעצם, אתה אומר שיש מספר המלצות.
תנ"צ ערן קמין
נכון, ויש שיח, והוא שיח שכל הזמן - - -
היו"ר דוד אמסלם
מצוין. צריך להיות.
יואב בן צור (ש"ס)
ראש האגף עובר על כל החומר, לפני שהוא מחליט?
תנ"צ ערן קמין
בוודאי. בוודאי. אותם 250-200 תיקים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין עכשיו. כל זה מגיע לפרקליטות עם כל ההמלצות של כל האחרים, - -
תנ"צ ערן קמין
לא.
היו"ר דוד אמסלם
- - נניח הסמל, הפקד וכו'.
תנ"צ ערן קמין
לא, לא. אל"ף, אנחנו לא מסתירים שום דבר.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל.
תנ"צ ערן קמין
אני אומר.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין.
תנ"צ ערן קמין
אני מסביר. אנחנו לא מסתירים שום דבר מהפרקליטות. זו תרשומת פנימית, ולכן חלים עליה הסייגים והחסיונות שמוכרים. אנחנו לא מסתירים שום דבר בשיח מול הפרקליטות, אבל העמדה הקובעת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא שאלתי את זה. אני שואל: האם במסגרת כל המארג? הרי, כפי שאתה אומר, יש בסוף את כל הקרגלים וכו', ובסוף יש את מה שנקרא: הסיכום. איך אמר יניב? זה יכול להיות 10 עמודים, 30 עמודים, 50 עמודים או לא חשוב, וזה תלוי. אתה אומר: גם 300. בסופו של דבר, אלה בעצם נותנים את כל מארג התשתית, כולל כל הניתוח של העדים, לא עדים, כן עדים. תמונת המצב נמצאת כאן בלי קשר לשורה האחרונה.
תנ"צ ערן קמין
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אם בסוף הכול מוביל לזה שזה פה יוצא חסה, זה יוצא חסה, גם אם אני לא כותב. לכן שאלתי אותך עכשיו: אתה העלית איזה שהוא משהו שלא ידעתי אותו, כלומר ידעתי אבל לא ידעתי שהוא קיים בהיבט הזה.
תנ"צ ערן קמין
אם הצלחתי לחדש לאדוני, זה כבר טוב.
היו"ר דוד אמסלם
אם יש כמה המלצות, האם הפרקליטות מקבלת, במסגרת החומר, את כל סוגי ההמלצות, זאת אומרת השוטר הראשון אמר א', והקצין שלו אמר ב'? את כל השרשרת? היא מקבלת את הכל במסגרת חומר החקירה?
תנ"צ ערן קמין
זו החלטה של ראש האגף בתיקים האלו. אנחנו לרוב לא מסתירים את השיח.
היו"ר דוד אמסלם
לא שאלתי אם מסתירים.
תנ"צ ערן קמין
אבל אני מסביר לאדוני. אדוני לא רוצה לשמוע את התשובה. "אנחנו לא מסתירים את השיח", משמעו שאנחנו כן מעבירים את כל הדילמות שהיו בתוך התהליך הזה. אנחנו מעבירים את הדילמות, אבל ברור לפרקליטות וברור לנו שהעמדה הקובעת היא העמדה של ראש האגף. מהרגע שהעמדה הזאת נקבעת, אנחנו מודיעים לבא כוחו של החשוד ואנחנו אומרים לו: דע לך, אדוני, שהתיק עבר לפרקליטות עם העמדה הזאת והזאת.
היו"ר דוד אמסלם
זה הבנו.
תנ"צ ערן קמין
זה נדבך נוסף שלא היית מודע אליו, וציינת את זה בתחילת הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
תנ"צ ערן קמין
לכן, ההדלפה, כפי שאדוני אמר, יכולה לצאת גם מהמקום הזה.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתם אמורים להודיע את זה?
תנ"צ ערן קמין
הנחיות יועץ.
היו"ר דוד אמסלם
נפקא מינה להלכה נניח שאני החשוד, מה אני אמור לעשות עם המידע הזה לכאורה?
תנ"צ ערן קמין
זכותך לדעת.
היו"ר דוד אמסלם
זהו? ובזה זה נגמר, נכון?
תנ"צ ערן קמין
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מה אני יכול לעשות?
תנ"צ ערן קמין
אתה יכול לפנות לפרקליטות ולבקש כל מיני הליכים שהם קדם כתב אישום.
היו"ר דוד אמסלם
שהם מה? אבל הם עוד לא קראו את החומר.
תנ"צ ערן קמין
אבל שימוע ודברים מהסוג הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח ששימוע, בלי קשר - - -
תנ"צ ערן קמין
יש הליכים מקדמיים שהפרקליטות - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, טוב.
תנ"צ ערן קמין
אדוני שאל אותי למה אנחנו כל כך מתעקשים על השורה התחתונה. השורה התחתונה חשובה, אל"ף, כפי שאמרתי לאדוני, בשרשרת הערך המקצועי שלנו. אולי אדוני פחות מכיר בצורך הזה, אבל אני, כמי שאחראי על המערך המקצועי של החקירות, אומר לאדוני שבלי שורה תחתונה קשה לי מאוד לבקר את התהליך כולו.
היו"ר דוד אמסלם
את זה לא הבנתי. נניח שאני יודע את כל המארג. הרי ההמלצה של המשטרה, בסופו של דבר, גם בלי השורה האחרונה – השורה האחרונה כמעט לא אומרת כלום - - -
תנ"צ ערן קמין
היא אומרת המון, כי אתה לוקח משם, מאותה נקודה, אחורה, ואתה יודע לפענח את הדברים מאחורה לקדימה.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר. איך אמרת לי? "אני אסביר". אז אני אסביר.
רחל עזריה (כולנו)
אנחנו מנסים לקרוא את השם שלך.
תנ"צ ערן קמין
ערן קמין.
היו"ר דוד אמסלם
ערן, בסוף, למה אנחנו חשבנו שברוב המקרים צריך להמליץ? בגלל שבאה הפרקליטות ואמרה: תראו, אנחנו צריכים לסגור את התיקים לגניזה. חבל שנקרא אותם כמעט. אז בואו נשלח אותם. חבל. זה עושה שכל. הרי את כל שאר התיקים הם קוראים מהתחלה עד הסוף. הם לא קוראים מהתחלה. זה לא שאם יש תשתית ראייתית, אז הוא עכשיו מחליט לקרוא את זה מהתחלה. ממילא, אמרנו שאם זה לגניזה – זה לגניזה. כל השאר הוא קורא.

בלי קשר לזה, הוא אמור לראות את כל מארג הראיות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם יש 300 תיקים בעניינו של - - -, הוא לא קורא הכל.
רחל עזריה (כולנו)
אבל למה? למה?
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, אם הוא לא קורא, זה דבר חמור.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. למה דבר חמור? אדוני, גם בחומר החקירה - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לי.
מיקי לוי (יש עתיד)
- - יש דברים לא מהותיים ולא רלוונטיים לחקירה.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אתה עכשיו רוצה להיות בצד הזה. אני עכשיו מדבר אתו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני בצד הזה. זו הבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה. אני יודע.

שי ניצן, פרקליט המדינה, אמר לנו כאן שהם קוראים את החומר גם לא פעם אחת. הרי, בסוף, מדובר בדיני נפשות – אנשים שאנחנו צריכים אולי להעמידם לדין. פרקליט המדינה אמר: אנחנו קוראים את זה לא פעם ולפעמים גם לא פעמיים. אז אתה טוען שהם לא קוראים?
תנ"צ ערן קמין
להפך, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה הוא מתחיל מהסוף? למה הוא צריך להתחיל מהסוף?
תנ"צ ערן קמין
כי נקודת המוצא שלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
נניח שלא כתוב כלום. אז, הוא לא יקרא?
תנ"צ ערן קמין
לא, אדוני. הוא יכול לקרוא, והוא יכול לא לקרוא. אני יודע שפרקליטים – ופגשתי הרבה מהם בימי חיי – הרבה פעמים קוראים, מחליטים לקרוא את סיכום החקירה, ויש כאלה שמחליטים לא לקרוא את סיכום החקירה. אוי ואבוי לנו, אם פרקליטים לא יקראו את החומר מ-א' עד ת'. אני בטוח שיניב, שמייצג פה את הפרקליטות, יגיד את הדברים בחומרה רבה יותר.
קריאה
הוא אמר את זה.
תנ"צ ערן קמין
זה בכלל לא משנה, אדוני, כי בסוף יש לך מערך מקצועי של 2,000 ומשהו אנשים, שאני מייצג אותם כאן בפניך, - -
היו"ר דוד אמסלם
אז, הבנתי.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, שנייה. אני לא סיימתי.

- - והמערך המקצועי הזה צריך לבוא ולהגיד שורות תחתונות, כי יש ערך למה שהחוקרים אומרים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, הבנתי. תסמוך עלי. אני מבין יותר ממה...

אני רוצה לתרגם את מה שאתה אומר, ואם אתה תאשש לי את זה – אולי תבין שהבנתי. אחד מבכירי המשטרה שהתייעצתי אתו אמר לי: דודי, תשמע - - -
תנ"צ ערן קמין
עם מי?
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב.
תנ"צ ערן קמין
מתי? סתם אני צוחק.
היו"ר דוד אמסלם
אסור להדליף. אני בחקירה עכשיו?

הוא אמר לי, שזה בעצם פוגע במוטיבציות של החוקר. זה מה שאתה אמרת עכשיו. אם זה יש לזה ערך, האם זה ערך פנימי או מול הפרקליטות?
תנ"צ ערן קמין
אדוני היושב-ראש, אין לזה קשר למוטיבציה.
היו"ר דוד אמסלם
אז איזה ערך יש לזה?
תנ"צ ערן קמין
יש לזה ערך מקצועי.
היו"ר דוד אמסלם
אמרת: מקצועי. מה הכוונה?
תנ"צ ערן קמין
מקצועי לגמרי. זו השדרה המקצועית.
היו"ר דוד אמסלם
שמה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מטילים דופי במקצועיותך, לא?
תנ"צ ערן קמין
זה בעקיפין, אבל בסוף אתה רוצה – אדמה לך את זה לעולם אקדמאי. אתה מייצר עבודת מחקר. בסופה אתה תרצה להגיש שורה תחתונה לגבי מה הן ההמלצות שלך?
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אגיד לך.
תנ"צ ערן קמין
אני שואל אותך: אתה תרצה או לא תרצה?
היו"ר דוד אמסלם
אני אענה לך.
תנ"צ ערן קמין
אותו דבר החוקר. זה לא הגיוני, זה לא טבעי וזה לא אנושי לא לייצר שורה תחתונה. איזה היגיון?
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. תקשיב. ברוך השם, אנחנו קצת מבינים כמה דברים בחיים. אבל בצד השני של המאזן יש עוד משהו – יש ערך אחר. אם אתה צודק, אם אף אחד לא היה נפגע בזה, למה שלא תכתוב?
תנ"צ ערן קמין
אנחנו מדברים על - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אמרתי את זה גם אתמול.
תנ"צ ערן קמין
אין בעיה. זו - - - שנייה למקצוע.
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח שוב את הדיון. הרי אמרתי גם קודם, גם אתמול וגם שלשום, שאם לא היו הדלפות בעניין, אנחנו בכלל לא היינו מקיימים את הדיון ולא היה חוק.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, אם אנחנו מדברים על הדלפות – זה סיפור אחד, ואם אנחנו מדברים על ערך מקצועי – זה סיפור אחר. אם אתה מסכים אתי ששרשרת הערך המקצועי של החוקרים, כמו חוקרים במקומות אחרים, ואגב לא רק במשטרה אלא גם ברשויות אכיפה אחרות, ואם אתה מסכים אתי שנכון, הגיוני ואנושי שבן-אדם יסיים את העבודה שלו עם שורה תחתונה, שזה הדבר הכי מתבקש – אז בוא שנייה ונעזוב את הקטע הזה בהרבה מובנים והשיח הביקורתי שנעשה - - -
קריאה
הוא לא הכרחי.
היו"ר דוד אמסלם
אני אענה לך. כאן אני שואל ואתה עונה, ולא הפוך. אבל אני אומר: בגדול, אני מבין את כל הצורך – סמוך עלי. אנחנו עשינו כמה דברים בחיים, וגם כתבנו בחיים כמה עבודות וסיכומים. לכן, אנחנו מבינים את זה. אבל כשאני אומר מהצד השני את הנזק שיש לאזרחים, אני צריך לאזן אותו.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה רע בסיכום?
רחל עזריה (כולנו)
זהו. אני לא מבינה. לגבי הסיכום, אני לא מבינה.
מיקי לוי (יש עתיד)
להפך, אתה מאריך את התהליך.
תנ"צ ערן קמין
אבל, אדוני צודק. אדוני מדבר על התהליך - - -
רחל עזריה (כולנו)
300 קלסרים – כאילו בחייאת.
קריאה
זה מה שהיה.
רחל עזריה (כולנו)
נו, אז מה הוא עושה עם 300 קלסרים? אני חושבת על הצד השלישי.
היו"ר דוד אמסלם
תמר.
רחל עזריה (כולנו)
קוראים לי: רחל. אתה רוצה להוציא אותי?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. יש לו מאתמול...
היו"ר דוד אמסלם
ערן, אנחנו מבינים את הנושא הזה. זה גם עלה במשטרה, וזה עלה גם מבחינת הפרקליטות. אנחנו מבינים את הכול.
תנ"צ ערן קמין
ברשותך, אם אנחנו מבינים את נושא שרשרת הערך המקצועי, והבעיה, כפי שאדוני מגדיר אותה היטב, היא בנושא הפרסום או ההדלפה כפי שאדוני - - -
קריאה
הרי כל החוק – הטריגר שלו הוא - - -
תנ"צ ערן קמין
ברור לי.
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה מדבר עם הפרקליטות על הנושא - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
בוא ונדבר רק על - - -
רחל עזריה (כולנו)
כן. אז זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, חכה.
תנ"צ ערן קמין
שותפים לשיח הזה, שזה עתה פירטתי לך אותו, גם הסניגורים של הצד השני. אני לא יודע איך החוק הזה מתייחס אליהם. הוא בטח לא מתייחס אליהם בהצעה המתוקנת.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כי הם באמת יכולים.
תנ"צ ערן קמין
השיח הזה – אין ארגון בכל מדינת ישראל שעובר את התהליכים ומונע הדלפה, כפי שעוברת משטרת ישראל, וזה מתקיים גם בשאלון התעסוקתי וגם בפוליגרף שכולנו עוברים בדרגות כאלה ואחרות, ובדיוק הבלימה הזאת של ההדלפה נעשית בתוך הארגון שלנו. אין אף חוק במדינת ישראל שמייחד – אמנם בהנחיה אבל מייחד – רק לפרקליטים ורק לשוטרים את האצבע המאשימה כביכול הם המדליפים.

אדוני, אגלה לך סוד גלוי. מרבית ההדלפות מחומרי החקירה לא יוצאות: לא מהמשטרה ולא מהפרקליטים. אני אומר לך את זה באחריות מלאה. אפשר לדעת את זה בדיוק – למי האינטרס להדליף, ואיפה זה פוגע. אדוני היושב-ראש, הרי אין שום הגיון שאני אוציא חומר חקירה בחקירה שאני רוצה להגיע אתה להצלחה. מה ההיגיון שאני אדליף חומרים מתוך החקירה?
היו"ר דוד אמסלם
ערן, בוא ולא ניכנס לזה. זה לא הנושא שלי כרגע.
מיקי לוי (יש עתיד)
למשל, בשבוע שעבר הדליפו את התמונות, כדי להראות כמה הידידות היא אמיצה. זה לא בא מהמשטרה.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, מיקי.
רחל עזריה (כולנו)
אבל זה לא פרסונלי.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, אני מסיים.
רחל עזריה (כולנו)
בוא נדבר על תיקים אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, מספיק. אתה כל הזמן עושה פוליטיקה קטנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
כל הזמן.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה ממש - - -
היו"ר דוד אמסלם
כל הזמן. אתה והיושב-ראש שלך.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה היה מקצועי, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה. מספיק.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, אני אסיים.
היו"ר דוד אמסלם
אני מכבד אותך. מספיק.
תנ"צ ערן קמין
מדובר בסך-הכול בהצעת החוק המתוקנת ב-250-200 תיקים שבהם יש תיקים של ארגוני פשיעה עם עבירות מאוד חמורות, תיקים של שחיתות ציבורית עם עבירות מאוד חמורות, הטרדות מיניות בעצימות כזו או אחרת, והם התיקים שמלוּוים. התיקים האלה מוקפדים ומובחנים, והם באמת מתנהלים בפיקוח גם של בתי-משפט וגם שלנו.
קריאה
בפינצטה.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, אני חושב שאם הבעיה, כפי שאדוני ציין אותה, בנושא של הפרסום מתוך החקירה, אפשר למצוא דרכים יותר נאותות לטפל בתופעה הזאת, שאני מסכים עם אדוני שהיא תופעה לא ראויה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בעצם, החוק הזה לא מכסה אותם.
רחל עזריה (כולנו)
לא.
היו"ר דוד אמסלם
יניב, בבקשה.
יניב ואקי
אני חושב שזה גם ייתן מענה לדיון שהתפתח עכשיו, וזה יתחבר לכל מה שדיברנו ביומיים האחרונים, אם נוסיף – כי אני חושב שאדוני גם יסכים לזה – שאנחנו מדברים רק על המלצה בכתב. הרי אדוני חזר כל הזמן: אני לא רוצה לפגוע בעבודה של המשטרה, אני לא רוצה לפגוע בעבודה של המשטרה מול הפרקליטות, גורמי החקירה יכולים להתייעץ עם גורמי התביעה ולהפך. לכן אם נוסיף בהתחלה "תעבירו ללא המלצה בכתב", הרי זו הבעיה. הבעיה היא שההמלצה הזאת תודלף. על זה אדוני מדבר כל הזמן. אבל, היום, לכאורה יכול לעלות מהחוק שאי-אפשר לדבר, וזה משהו שאי-אפשר להסכים אתו.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אל"ף, אני מסכים.
יניב ואקי
אם נוסיף "ללא המלצה בכתב", זה יאפשר לנו וזה ייתן מענה בדיוק למה שאתם מדברים.
היו"ר דוד אמסלם
אין עם זה בעיה. אני מקבל את מה שאתה אומר. הרי כל הרעיון שלנו זה הסיפור בכתב.
יניב ואקי
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שאתם יכולים לדבר, ורצוי שתדברו. להפך, תלבנו כל דבר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בסוף החוק לא ישיג את מה שאתה רוצה.
יואב בן צור (ש"ס)
אם הם מדברים, בשביל מה צריך לתעד גם? הם יכולים לדבר.
רחל עזריה (כולנו)
אז גם את הסיכום אפשר. אז למה לא סיכום?
מיקי לוי (יש עתיד)
מה שיקרה הוא שצריך יותר זמן לשלוח את החומר. לדבר אסור? מה ישיגו?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
היה על זה דיון.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. תודה רבה, רבותי.

אני עובר לחברי-הכנסת.
גבריאלה פיסמן
אם אפשר, אומר הערה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
ישבנו אתמול בלילה פה, נו.
גבריאלה פיסמן
בסדר. ביחס לדברים שהעלתה כרגע חברת-הכנסת עזריה וגם אתה הסכמת לזה, אני חושבת שזה כן מעלה או מחדד את הצורך, כשאנחנו מדברים על פרסום במקרים מסוימים, לחרוג מהכלל.
היו"ר דוד אמסלם
אבל כתבנו את זה, שהיועץ המשפטי - - -
גבריאלה פיסמן
זה לא לגבי איסור הפרסום. כתבנו את זה לגבי חובת היועץ המשפטי להורות על פתיחה בחקירה. אני מדברת על הכלל של פרסום.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. גם לגבי הפרסום.
גבריאלה פיסמן
ישנם מקרים שהם מטעמים של עניין לציבור או מטעמים אחרים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא. דרך-אגב, אני לא מקבל את זה. מה זה "עניין לציבור"?
גבריאלה פיסמן
עניין מיוחד.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "עניין מיוחד"?
קריאה
פדופיל זה עניין.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, זכות הציבור לדעת. אתה פוגע בו.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. אנחנו מבינים הכול. מיקי, אתה כל הזמן - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
רגע, מה? אתה סותם לי את הפה?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא סותם. אתה כבר אמרת את זה שבע פעמים וצעקת את זה גם 20 פעם פה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז אני אומר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אמרת את זה כבר. מה זה מחדש?
גבריאלה פיסמן
אני מדברת על הפרסום. אני מדברת על אותם מקרים שהיום, לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, - -
היו"ר דוד אמסלם
אני כתבתי מכתב - - -
גבריאלה פיסמן
- - לפי אישור מיוחד של היועץ המשפטי לממשלה, יש מקום לאפשר פרסום - - -
היו"ר דוד אמסלם
גבי, זה בדיוק מה שכתבתי לו במכתב. אני רוצה לדעת על איזה סעיף בחוק הוא נשען, כשהוא מפרסם את זה.
תנ"צ ערן קמין
זו הנחיית יועץ.
היו"ר דוד אמסלם
הנחיית יועץ היא לא חוק, עם כל הכבוד, ויש כבוד.

תודה רבה. ברשותכם, אני רוצה לעבור לחברי-הכנסת. מיקי, בבקשה קח חמש דקות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רוצה בסיום.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא. אני מתכנס.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה, אתה מסיים?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, תדבר, נו.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. אני רוצה בסוף הישיבה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, דבר עכשיו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רוצה בסוף הישיבה.
היו"ר דוד אמסלם
אין.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש דברים שאני רוצה להגיד אותם בסיום.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה לדבר אחריהם?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רוצה לדבר, לפני שאתה סוגר את הדיון.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
מיקי לוי (יש עתיד)
תודה.
היו"ר דוד אמסלם
לאה, בבקשה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
החוק הזה עבר כמה וכמה שינויים, וזה מעיד על זה שבחוק הזה יש הרבה-הרבה פרצות. זה גם מה ששמענו מערן.
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, אני רואה שינויים כדבר וכשיח שאנחנו מקבלים ומשנים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
חכה, עוד לא העברתי עליך ביקורת. כרגע, זה היה דבר חיובי.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני רק אומר: להפך, חוק שנכנס כמו שהוא יוצא, אני מעריך שבסך-הכול - - -
קריאה
- - -חקירה בדיוק מול הפרקליטות.
היו"ר דוד אמסלם
חבל על הדיון. נכון.
תנ"צ ערן קמין
ומותר לה להגיד שורה תחתונה, כמו - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור לעניין.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בבית אני לא אומרת שורה תחתונה. סתם...

קודם כל, זו באמת הייתה כמחמאה לשיח שאנחנו מנהלים. השאלה היא רק לאיפה אנחנו נגיע בסוף, ואז בואו ונראה.

אני שוב חוזרת ואומרת שזה קצת תמוה בעיניי. זה נראה לי בדיוק-בדיוק כמו שמנתח יגיד "אני מנתח את הפציינט בלי סיכום והמלצה של ההיסטוריה הרפואית", ואז אלוקים ישמור לאיפה יגיע אותו חולה ומה קורה.

זה גם לא נותן מענה אמיתי באמת האם אנחנו רוצים להגן על אותו אדם או על אותם אישה – להגן עליהם באמת – מפני חשיפה או מפני ביקורת. החוק הזה לא נותן מענה. בחוק הזה יש לנו גם את הנאשם, והיום שמענו. בעצם, הנאשם גם יכול להדליף את התיק.

מעבר לזה, לדעתי, יש בדין ובשיח הזה איזה שהוא מסר מסוכן לציבור שאנחנו לא מספיק סומכים על המקצועיות של משטרת ישראל. בעיניי, זה חמור. אני רוצה לדעת שאני הולכת לישון טוב, שאני סומכת על צבא הגנה לישראל ועל משטרת ישראל.
יניב ואקי
והפרקליטות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
עד עכשיו לא היכרתי...

אלה באמת שני דברים שהם כל כך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אגיד לך: היא חיברה אתכם. בגלל שהיא ראתה את ההמלצה, היא חיברה. דילגנו שלב...
לאה פדידה (המחנה הציוני)
משטרת ישראל וצבא הגנה לישראל הם באמת משהו שהציבור מאוד-מאוד רוצה להזדהות ולהאמין לא במאה אחוזים אלא ביותר באמינות, בנאמנות, ובוודאי גם בפרקליטות וזה היה obvious.

לכן, אני לא מצליחה להבין את החוק. כבוד היושב-ראש, מלכתחילה הוא היה צריך להגיע לשולחננו לאחר שיח פתוח עם משטרת ישראל והפרקליטות כדי להבין את הצורך האמיתי שלהם. גם הם אומרים שלהם יש צרכים. וכן להביא לנו זאת זה בשל יותר לדיון שהפרקליטות, המשטרה ואתה תהיו באותו צד, על מנת שאנחנו נוכל לקבל את ההחלטה.

מעבר לזה, אנחנו צריכים לזכור שכל חקיקה משנה את פני המשפט הישראלי, משנה את הציבוריות ומה אנחנו עושים. פה אני חייבת להתייחס לאמירה שנאמרה אתמול – והרי זו ישיבה של המשך דיון – כבני בגין הציע ואמר: בסדר, אם אנחנו רוצים באמת לנתק את זה מחוק פרסונלי, ואנחנו רוצים לתת את המציאות של היום – למה אנחנו לא מסכימים שהחוק הזה יחול מהיום והלאה ולא על תיקים שהמשטרה כבר עבדה עליהם כל כך קשה?
היו"ר דוד אמסלם
ואז, תתמכו בזה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מעניין. זה יהיה מעניין לדעת.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל אם תתמכו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לדעתי, אם זה לא יהיה חוק פרסונלי, זה שווה דיון מחודש.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא דיון. אני שואל האם תתמכו בהצעה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני לא עם עצמי.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה? רק לנושא ההדלפות?
רחל עזריה (כולנו)
לא. לכל זה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אני מדבר על ההצעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה פתאום? זה חוק הזוי. איך נתמוך בו?
רחל עזריה (כולנו)
אבל, למה? זה רע. זה לא טוב.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני לא אמרתי שאני אתמוך. אמרתי שהוא יהיה שווה דיון, כי עדיין יש פרצות בחוק הזה. אבל אם אדוני רוצה להיות נקי כפיים ובאמת להעיד שזה לא חוק פרסונלי, הוא היה אומר "מהיום והלאה". אני אשמח מאוד שזה כן ייתן מענה שאנחנו, בכנסת ישראל, סומכים על המקצועיות של המשטרה ושל הפרקליטות ובטוחים בה, ונכניס פנימה את התיקונים האלה, ונוכל לצאת לציבור במסר חיובי שאנחנו בכנסת ישראל לא מחוקקים חוקים פרסונליים אלא חוקים שבאים להגן על הציבור ולעשות את העבודה הציבורית הנכונה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, לאה. דרך-אגב, אני סומך בעיניים רגועות על משטרת ישראל ברובה המוחלט ובוודאי שגם על הפרקליטות ברובה המוחלט. זה בכלל לא בא מהזווית הזאת. בוודאי ובוודאי. אני רק חושב, כפי שאמרנו קודם, שתפקיד המשטרה לחקור, שתפקיד הפרקליטות לבדוק- - - את הרעיון ושתפקיד בית-המשפט הוא לשפוט.
תנ"צ ערן קמין
זה, בדיוק, מה שאנחנו אומרים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בחייאת, דודי. כשאתה רוצה ללכת לרופא, אתה לוקח כמה אופציות?
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה בא עם הסיכום ועם הממצאים שלך, ואתה הולך לכמה מנתחים.
היו"ר דוד אמסלם
לאה, את רוצה לתת לי? אני לא רוצה להיכנס לזה. אמרתי לךְ: אני חושב שזו הדרך. כל אחד עושה את העבודה שלו. מתי העניין מתחיל להתחרבש כמעט בכל נושא? – כשכל אחד עושה את העבודה של השני. ואז, בסוף, הכול יוצא לא טוב. על זה אני רוצה להקפיד, וזו, בעצם, המטרה.

רחל, בבקשה.
רחל עזריה (כולנו)
קודם כל, אני חושבת שאחת ההגדרות היא מהי העבודה של כל אחד. אני חושבת שיש פה מחלוקת לגבי מהו תפקיד המשטרה.
רחל עזריה (כולנו)
מהו, לדעתך, תפקיד המשטרה?
מיקי לוי (יש עתיד)
לחקור ולהגיע לחקר האמת.
היו"ר דוד אמסלם
תן לי לשאול אותה. למה אתה כל הזמן קופץ?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני עוזר לה.
היו"ר דוד אמסלם
אל תעזור לאף אחד. תעזור לעצמך. בבקשה.
רחל עזריה (כולנו)
אתה רוצה שאני אענה?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
רחל עזריה (כולנו)
כן, לחקור ולהגיע לחקר האמת.
היו"ר דוד אמסלם
נו, זה מה שניסו לעשות – לחקור.
רחל עזריה (כולנו)
טוב, בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא אמרתי לפרקליטות לחקור.
רחל עזריה (כולנו)
בסדר. אבל, בסופו של דבר, ההגדרה, שאתה אמרת, שזה כמו רנטגן – אני לא מסכימה אתך, כי זה לא משהו שהוא מין צילום שפשוט עושים אותו. זה לא משהו טכני.
היו"ר דוד אמסלם
הם לא מתעסקים ברנטגן. את צודקת.
רחל עזריה (כולנו)
הבנתי אותך.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שזה לא אחד לאחד. נתתי דוגמה עקרונית.
רחל עזריה (כולנו)
בסדר. אלה יכולות מאוד מתוחכמות, ואנחנו רוצים שיהיו שם אנשים עם יכולות גבוהות.
היו"ר דוד אמסלם
יכתבו. מה הקשר?
רחל עזריה (כולנו)
אני... אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
אני תומך בזה שבמשטרה, ואנחנו בוודאי מעודדים את זה כמעט בכל פרמטר, יביאו את האנשים הכי טובים.
רחל עזריה (כולנו)
דודי, אתה יודע מה? אגיד לך, ויש פה כמה דברים. דבר אחד – זה חוק שמייצר אי-אמון מאוד גדול במשטרה. אני לא אוהבת חוקים כאלה אף פעם. עזוב את הפרסונליות. עזוב את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר לך משהו.
רחל עזריה (כולנו)
אבל, דודי, תן לי רגע. עכשיו הזמן שלי, נכון? תדבר אחר כך. בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
טוב. את צודקת.
רחל עזריה (כולנו)
דבר אחד – זה חוק שמייצר חוסר אמון בין הציבור לבין המשטרה. זה לא טוב, בטח לא בחברה משוסעת. אנחנו חברה מקוטבת. אחד הדברים היחידים שמחזיקים אותנו ביחד עם חילוקי הדעות הגדולים זה זה שיש לנו שלטון של חוק, כשבסופו של דבר כל אחד יודע שהוא יצטרך לשלם מחיר על המעשים שלו.

לכן אני מתנגדת להצעת החוק הזאת, ואני מאוד שמחה שהורדת את כל התיקים והשארת את זה רק עם פרקליט מלווה. אני לא אוהבת את זה, אבל לפחות זה לא משפיע על כל החוק במדינת ישראל ועל כל הדרך שבה המדינה מנהלת את כל החקירות. לדעתי, לא עושים את זה באבחה.

מלבד ההתנגדות הגורפת שלי לחוק, ואתה יודע את זה וגם דיברתי אתך על זה, יש פה עניין אחד שלדעתי הדעת לא ניתנה לגביו וזה הנושא של עבירות שבהן יש את הצד הנפגע. הצד הנפגע אף פעם לא מיוצג במשפט. גם כך הוא במעמד - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא במשפט.
רחל עזריה (כולנו)
בכול התהליך, בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
את יודעת מה? לא אענה. תמשיכי. בסדר.
רחל עזריה (כולנו)
גם כך הוא במעמד מאוד-מאוד מורכב. כל נפגעי העבירה במעמד מאוד מורכב. הם לא צד. קולם לא נשמע. בנושאים של עבירות מין ואלימות, ובטח בעבירות מין, הרבה פעמים הטענה היא: "סתם אמרתְ", "סתם רציתְ לדבר", "סתם רציתְ להתפרסם". אם יש המלצה של המשטרה, גם אם הבן-אדם לא מועמד לדין – אי-אפשר אחר כך לומר "לא היה כלום", כי יש את אחד השלבים. אצל הנשיא קצב, ולא משנה מה קרה בסוף, הצליחו להוכיח והגיעו הרבה מאוד נשים וזה באמת מצב די נדיר שכל כך הרבה נשים מוכנות לבוא, וכל הנשים שבאו ואמרו בשמן שילמו מחיר מאוד כבד עד היום והרבה מהן מצטערות שהן עשו את זה. אבל, בעצם, בתיקים כאלה יוצא שאין שום שלב שאומרים לה: "את צדקתְ", ושגם ציבורית אומרים לה: "את צדקת", גם אם אי-אפשר בסוף להוכיח במאה אחוז ומעל לכל ספק סביר. בגלל שאנחנו מגנים על הדבר שהכי מפחיד אותנו, שאדם יישב בכלא אם הוא לא עשה כלום, הדין מוגדר כך שצריך הרבה מאוד הוכחות, הרבה מעבר למה שאפשר להביא, בהרבה מאוד מקרים. לכן, לא מעט פושעים בונים על זה שיהיה מאוד קשה להוכיח, וממשיכים לעשות את העבריינות שלהם, כי הם יודעים שיהיה קשה להוכיח. בשם ההגנה על זה שאנחנו נמנע מאדם לשבת בבית-כלא, אנחנו, בעצם, מגיעים למצב שאנחנו מונעים מהמשטרה אפילו לומר שהיא חושבת שהבן-אדם עשה משהו שיכול להיות שבגללו צריך להעמיד לדין.
מיקי לוי (יש עתיד)
האם יש תשתית ראייתית.
רחל עזריה (כולנו)
בדיוק. בעצם, אנחנו כאילו לקחנו את - - -
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אל תפריע. אני כבר אומר לך את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני לא מפריע. זה כדי שהיא תדייק במינוח.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. אל תפריע לה אפילו לא במילה.
רחל עזריה (כולנו)
אין בעיה. אני מדייקת במינוח. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לוקח לה את הזמן.
רחל עזריה (כולנו)
בעצם, אנחנו לוקחים את השיטה - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
רחל עזריה (כולנו)
- - שאנחנו צריכים להוכיח מעבר לספק סביר - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
רחל עזריה (כולנו)
- - בשלב מאוד-מאוד מוקדם, שזה שלב שבו זה לא הוגן כלפי נפגעי עבירה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
רחל עזריה (כולנו)
לכן, אני מבקשת שבהצעת החוק הזאת יוחרג כל החלק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. הבנתי.
רחל עזריה (כולנו)
יש נפגעים.
היו"ר דוד אמסלם
חבר-הכנסת בן צור.
רחל עזריה (כולנו)
אבל מה אתה אומר על זה?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא צריך להתייחס לכל דבר. בבקשה.
רחל עזריה (כולנו)
אבל זה לא לכל דבר. אם, חלילה, הבת שלך, אתה גם לא רוצה שבגלל שלא מצליחים בסוף-בסוף להוכיח, אז בעצם כולם יוכלו להגיד לה שהיא שקרנית.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא חושב שזה קשור, אבל לא חשוב. בבקשה.
רחל עזריה (כולנו)
אם הנשיא קצב היה בפנים, זה קשור.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור. אבל לא חשוב.
רחל עזריה (כולנו)
אם זה חל על הנשיא קצב, זה קשור.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שאת לא מודעת לתהליך, אבל לא משנה.

בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
בהמשך לדברי חברת-הכנסת עזריה, אני רוצה לומר שלא נשכח שלא מזמן היה מקרה של מישהו שממש שלושה ימים לפני שהעמידו אותו לדין בוטל משפטו. צריך להסתכל גם על הצד השני.
רחל עזריה (כולנו)
זה פחות מאחוז אחד – תלונות שווא.
היו"ר דוד אמסלם
רחל, אני הקפדתי לא להפריע לך.
רחל עזריה (כולנו)
אתה צודק. אני פשוט לוקחת את התפקיד של מיקי. אני עוזרת לו.
יואב בן צור (ש"ס)
רבותי, אני רוצה לומר לכם שערן, בדברים שלו, שכנע אותי בתהליך שקורה במשטרה. זה באמת יוצא מן הכלל. יסלח לי יניב, שלדעתי הפרקליטות מתייתרת פה. אם זה עובר שרשרת כזו ארוכה של אנשים מנוסים שחוקרים ורואים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מקצוענים. הם לא פחות טובים מהפרקליטות.
יואב בן צור (ש"ס)
אולי יותר טובים.
היו"ר דוד אמסלם
זה ממה שאמר ערן.
יואב בן צור (ש"ס)
אולי יותר טובים. לשם מה הפרקליטות?
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא אמר "יותר טובים". הוא אמר: "לא פחות טובים".
יואב בן צור (ש"ס)
לא פחות טובים. בסדר, אני מפרגן להם.
תנ"צ ערן קמין
אני אוכל להשיב, אדוני?
היו"ר דוד אמסלם
לא. אין צורך. הוא אמר את זה גם כפתיח לטיעון.
יואב בן צור (ש"ס)
בוא ומשם ניקח את זה ישר לבית-המשפט ושבית-המשפט יכריע. בשביל מה שעוד מישהו יסתכל על זה? יש באמת חוקרים מצוינים, עורכי-דין ורואי-חשבון, נכון?
היו"ר דוד אמסלם
נעזוב את הציניות.
יואב בן צור (ש"ס)
לא ציניות. אני מדבר עכשיו ברצינות. למה ציניות?
מיקי לוי (יש עתיד)
אי-אפשר. החוק מגדיר מה של בית-משפט שלום ומה של בית-משפט מחוזי.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי. תן לו.
יואב בן צור (ש"ס)
אז אולי צריך לשנות את החוק ולעשות.

ערן, באמת אמרת דברים נכוחים, וזה נכון, אבל אני עדיין סובר, כמו שסובר היושב-ראש, שיכול להיות שאתם יכולים לדבר וכו' אבל יש משמעות גדולה למה שאתם כותבים. למה שכותבים יש משמעות אחרת לחלוטין.
שאלת ביניים
מתי יצא החוק – סליחה, ההנחיה הזאת – שצריכים להודיע לחשוד על המלצת המשטרה?
תנ"צ ערן קמין
מדובר בהנחיית יועץ שפורסמה, מספר 41003 מ-2003, והיא עודכנה במאי 2009.
גבריאלה פיסמן
לא, הוא לא שואל על זה.
יניב ואקי
הוא לא שואל על זה. הוא שואל על 60א.
גבריאלה פיסמן
הוא שואל על ההודעה לחשוד.
יואב בן צור (ש"ס)
הודעה לחשוד על המלצת המשטרה.
קריאה
- - - בעניין פרסומים - - -?
גבריאלה פיסמן
לא. הוא שואל על ההודעה לחשוד.
יואב בן צור (ש"ס)
אמרת שהחשוד יקבל - - -
יניב ואקי
כשאתה מעביר אלינו.
תנ"צ ערן קמין
לא. לפני שאני מעביר אליכם, אני חייב להודיע לחשוד. זה בהנחיית יועץ.
יואב בן צור (ש"ס)
זה מ-2003?
תנ"צ ערן קמין
זה מ-2003, וזה עודכן שוב ב-2009.
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, מה היה לפני 2003?
יואב בן צור (ש"ס)
לא היו מודיעים לו.
תנ"צ ערן קמין
אני לא יודע להגיד לך מה היה לפני 2003.
היו"ר דוד אמסלם
מה היה לפני 2003?
גבריאלה פיסמן
אני חוששת שיש כאן איזו שהיא אי-הבנה.
היו"ר דוד אמסלם
יש פה אי-הבנה?
גבריאלה פיסמן
הנחיית היועץ – אותה הנחיה שראש אגף חקירות התייחס אליה – נוגעת לפרסומים מחקירות. אבל הוא מדבר על הודעה לחשוד.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, אני לא דיברתי על פרסומים.
תנ"צ ערן קמין
לתת הודעה לחשוד על הכוונה לפרסמו.
גבריאלה פיסמן
לא. זה רק במקרה של פרסומים. הוא מדבר - - -
יואב בן צור (ש"ס)
על ההמלצה, כלומר על מה שאתם המלצתם בתיק.
עידו בן-יצחק
סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי נחקק בשנת 2000, והיו תיקונים אחר כך. כתוב בו: "רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך - -
היו"ר דוד אמסלם
חברה, זה מפריע. תדברו אחר כך.
עידו בן-יצחק
- -לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות... כי קיימת מניעה לכך".
רפ"ק דקלה פוגל ברדה
באיזה שלב הוא מתכוון?
היו"ר דוד אמסלם
זה כשהפרקליט מודיע לו, לא?
יואב בן צור (ש"ס)
לא, לא הפרקליט. זה המשטרה.
עידו בן-יצחק
המשטרה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל כשרוצים להגיש נגדו תביעה.
עידו בן-יצחק
לא, שהועבר חומר חקירה. כשהועבר חומר חקירה, היא מודיעה. זה בתיקון בשנת 2000.
יואב בן צור (ש"ס)
היא מודיעה, אבל היא גם מודיעה על ההמלצה.
היו"ר דוד אמסלם
וכתוב שם שהיא מודיעה על ההמלצה?
יואב בן צור (ש"ס)
היא מודיעה על ההמלצה.
היו"ר דוד אמסלם
זה שהיא מודיעה לו "תשמע, העברנו"- - -
יואב בן צור (ש"ס)
זה שהיא העבירה את החומר לפרקליטות זה בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
דקה, זה מפריע לי שם.

אני מניח שההיגיון והכוונה בזה שאומרים לבן-אדם "תקשיב, העברנו את החומר לפרקליטות" הם: אם אתה רוצה להתעניין, זה לא אנחנו כבר. זה לא אצלנו כבר. תפנה לפרקליטות. זה הליך טכני. זה כל הרעיון שנשמע לי הגיוני. עד היום הוא מתקשר למשטרה "חבר'ה, חבר'ה", ואומרים לו: "תשמע, אנחנו סיימנו את תפקידנו. מהיום תדבר עם הפרקליטות. עזוב אותנו".

בואו ונמשיך.
יואב בן צור (ש"ס)
אני אומר את זה, כי אני יודע שאנשים אחרי השנים הללו לא קיבלו הודעה כזו.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא חשוב. אני לא הולך לברר את זה עכשיו.
יואב בן צור (ש"ס)
זה בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שמקסימום אתה יכול לשאול את ערן אחר כך או לכתוב להם מכתב לגבי - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
תיק פרסונלי – תכתוב מכתב.
יואב בן צור (ש"ס)
לא. אני מדבר באופן כללי על עם ישראל. אני לא בא לייצג את עצמי או את מישהו אחר. אני בא לייצג את עם ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
ערן, אתה מפריע לי בדיון.
יואב בן צור (ש"ס)
לא נשכח שהחשודים האלה הם גם בני-אדם, וגם הם צריכים לבדוק את הזכויות שלהם מעבר לנושא פגיעה בזכות הציבור לדעת. צריך לראות באמת שכל זמן שהוא לא הואשם... הרי בסוף הכתם של החשוד, כשהוא חשוד, מתפרסם בריש גלי בכל הרשתות ובכל הטלוויזיות. כשמביאים מישהו לבית-משפט, מזמינים את הטלוויזיה.
תנ"צ ערן קמין
לא. אדוני, זה כשהוא נעצר. אפשר לעשות סדר?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מכירים הכול. הכול בסדר.
תנ"צ ערן קמין
יש כשהוא נעצר, ויש כשהוא עובר לפרקליטות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יודעים הכול. סמוך עלינו. כרגע, בא לעוד נקודה. יש כמה תחנות.
תנ"צ ערן קמין
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
התחנות האלה – אי-אפשר לקרוא לבן-אדם, אם אתם מחליטים לעצור. בוודאי שצריך לעצור אותו. מה לעשות?
תנ"צ ערן קמין
אבל יש את הפתיחה בחקירה, יש את המעצר ויש את ההעברה לפרקליטות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אני לא שם. הכול בסדר. הכול ידוע לנו. הכול מצוין.

הוא בא לעוד נקודה.
תנ"צ ערן קמין
יש גם את המצב שאני אומר לו "אני לא מצאתי תשתית נגדך", - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל דיברנו על זה.
תנ"צ ערן קמין
- - ואז אין את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל דיברנו גם בחוק הזה. התייחסנו לזה.
תנ"צ ערן קמין
לא. כשאין. התיק מלווה כשאני חושב שאין שם - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל כתבנו את זה.
תנ"צ ערן קמין
ואז, הטענה של חבר-הכנסת בן צור היא שהוא לא יודע מזה.
היו"ר דוד אמסלם
מי?
תנ"צ ערן קמין
אותו חשוד.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של דבר, כשהתיק מלווה, הפרקליט אמור לדעת את העניין – זה כל הרציונל פה – בגלל שהוא מלווה את התיק. יש אישיות פורמלית משפטית שהיא, בעצם, אמורה לרכז אצלה. בגלל זה, דרך אגב, יש פרקליט מלווה, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. גם על זה דיברנו. - -
רפ"ק דקלה פוגל ברדה
מתכוון לחשוד.
היו"ר דוד אמסלם
- - אני מרגיש את עצמי בדה-ז'ה-וו. הרי אנחנו חוזרים עכשיו על מה שדיברנו בשלושת הימים האחרונים.
תנ"צ ערן קמין
סליחה שאני גוזל מזמנך, אבל יש חשוד שהמשטרה, למשל, חושבת שאין תשתית ולא נמצאה תשתית נגדו. התיק הזה לוּוה, לשיטתו של אדוני, ועבר לפרקליטות. בפרקליטות ייקח שנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא עבר. דרך-אגב, היה פרקליט שליווה אותו.
תנ"צ ערן קמין
היה פרקליט שליווה אותו.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך להעביר. הוא יודע הכול.
תנ"צ ערן קמין
פיזית, הארגזים עברו.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל הוא לא יודע כלום.
תנ"צ ערן קמין
אבל, אדוני, לשיטתך, אותו חשוד, שהמשטרה בתיק המלווה חושבת שאין להעמיד אותו לדין – אף אחד לא יידע מזה. לשיטתך, יהיה עינוי דין של שנה.
היו"ר דוד אמסלם
זה כל הרעיון בפרקליט המלווה. אחרת, אנחנו לא צריכים פרקליט מלווה. זה מה שאמרנו כאן. על זה דיברנו אתמול עם הפרקליטות. לא אמרנו "פרקליט מלווה" סתם, אלא במהות. לכן, הגדרנו מי קובע מה זה פרקליט מלווה. אנחנו בהתחלה כתבנו הגדרה אחרת. כשישבנו עם הפרקליטות, באנו לפרקליט המלווה המהותי, שהוא מתחיל את החקירה מהתחלה ועד הסוף. איך אמרת? יש לכם חוקרים שלא נופלים מהפרקליטות, אבל אני חושב שיש גם פרקליטים שלא נופלים מהחוקרים. לכן, כשיש פרקליט מלווה שזה תפקידו ללוות את החקירה, והוא לא אמור ליפול בידיעותיו מהחוקר – להערכתי, במישור המשפטי, הוא בוודאי אמור לעלות עליו בגלל שזה המקצוע שלו המרכזי – הוא אמור לדעת הכול, והוא, בעצם, ממליץ. ההמלצה היא אצלו בראש. הרי מהו התהליך? אני ממליץ לפרקליט. למה אני ממליץ? כדי להגיד לפרקליט ולהמליץ לפרקליט מה עמדתי. אתה כבר ענית לי, ואני לא רוצה שוב לפתוח את זה לדיון, שזה צורך מקצועי פנימי כדי לחזק את עצמכם כי אתם רוצים לכתוב את הסיכום בגלל שזה מתבקש מבחינתכם.
תנ"צ ערן קמין
אני - - -
היו"ר דוד אמסלם
תן לי. הבנתי. אני מסביר. הבנתי אותך כבר. זה מתחבר לי בראש. תאמין לי שאני כבר אמרתי ליניב אתמול את דעתי גם מה הן המוטיבציות שלכם בעניין.
תנ"צ ערן קמין
מה?
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב.

לכן, אני אומר שאותי מעניין רק דבר אחד: - -
יואב בן צור (ש"ס)
ערן, אתה עורך-דין?
תנ"צ ערן קמין
משפטן.
היו"ר דוד אמסלם
- - איפה זה עוזר בסוף להחלטה בחקירה? הרי בסוף אנחנו, מה-שנקרא, שומרים על כבודנו המקצועי וכו'. זה לא מעניין. אנחנו לא מעניינים. מעניין בסוף איך בקצה יש חשוד, והאם זה עוזר לנו לגבי הגשת כתב אישום נגדו או לא. זה הסיפור. כל עוד זה לא הולך לשם, אז בשביל מה? לכן, אני לא רוצה לפתוח את הדיון. על זה דיברנו שלושה ימים.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, למה זה כל כך מפריע? אני לא מצליח להבין.
היו"ר דוד אמסלם
אם לא הצלחתי להסביר לך, אני אסביר לך אחר כך.
תנ"צ ערן קמין
תודה.
היו"ר דוד אמסלם
לא אלאה ולא אתפוס את זמנם של כולם.

בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
בכל אופן, לסיכום דבריי, אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים במקום שיש ערך גדול למילה כתובה וזה הרבה יותר מאשר דיבור. כמו שאמרנו, יש שיג ושיח בין החוקרים לבין הפרקליטות. אז אני לא רואה הבדל גדול, כשיבוא ערן ויגיד על תיק מסוים עם הפרקליט שמלווה או עם היועץ המשפטי שילווה את זה: "תשמע, למסקנתי ולדעתי, כך וכך". גם אם הוא לא כתב, יש לזה את אותו ערך לאותו אדם שכתבו עליו. ברגע שהתפרסם דבר כזה, ויכול להתפרסם, ואנחנו יודעים שקשה מאוד שזה לא יתפרסם, יש לזה באמת השלכות מאוד קשות. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, יואב.

רועי, בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
יש לי שתי שאלות. אדוני היושב-ראש, אם אנחנו מגיעים לנוסח, שאני חושב שיש פה הרבה שיפורים, ואני רוצה להבין גם את זה – האם הנוסח שמגדיר עכשיו שאפשר יהיה להעביר סיכום אבל רק את השורה התחתונה לא מספק? אני יודע שאתמול עשיתם עבודה. זה דבר אחד.
קריאה
הוא אמר שלא.
מיקי לוי (יש עתיד)
אין סיכום.
קריאה
יש סיכום.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש סיכום לגבי פרקליט.
רועי פולקמן (כולנו)
ואז השאלה שמצטברת לזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוא נגיד כך: כל מארג החקירה, כל תמונת המצב, יועבר כתובה, כולל הכול.
רועי פולקמן (כולנו)
לכאורה לא רק שורה תחתונה.
גבריאלה פיסמן
שורה תחתונה היא קריטית מבחינתנו.
רועי פולקמן (כולנו)
את זה אני מבין.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שדיברנו אתמול עם הפרקליטות. לשם אנחנו כיוונו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הוא אמר. זה כל הרעיון.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל זה, גם שינינו את הנוסחים.
רועי פולקמן (כולנו)
יחד אתם.
היו"ר דוד אמסלם
כן. ישבנו עם הפרקליטות.
קריאה
אני אמרתי - - -
רועי פולקמן (כולנו)
במאקרו אנחנו מבינים. השאלה היא האם גם לנוסח. אתה משפטן ואני – לא. אשמח להגיד מה אני מבין מהם הרוח והרצון של הוועדה, וזו שאלתי השנייה. דבר אחד – אנחנו רצינו רק את אות הקין של השורה התחתונה, כלומר שאת היכולת לסכם, את היכולת לעשות את התקציר, ולצורך העניין זה מאה ארגזים אבל בסוף מסכמים את זה ב-15 עמודי סיכום - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ואת הדו-שיח.
היו"ר דוד אמסלם
הכול. כל הקשרים.
רועי פולקמן (כולנו)
התגבשה. זה השורה התחתונה הזאת. אם לשם זה הולך ואם יש תיקוני נוסח - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן. דרך אגב, מה שהסיכום בסוף - - -
רועי פולקמן (כולנו)
זה מה שאני הבנתי. דודי, אני חוזר לשאלה: למה רק לתיקים עם פרקליט מלווה? אני אומר: בסוף יצאנו לדרך עם אמירה. אני אומר גם את עמדתי. למה יש מקום לחוק הזה? יכול להיות שהוא התקלקל בדרך.
יניב ואקי
אתה אומר: למה שזה לא יהיה גם בתיקים של מלווה?
רועי פולקמן (כולנו)
כי בסוף הרעיון היה לא בשביל נבחרי ציבור ומשפחות פשע.
יניב ואקי
למה שלא - - - כל מה שעברנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד. הוא העלה נקודה. גם בפרקליט מלווה הם יוכלו להגיש בוודאי את כל הסיכום הזה, - -
יניב ואקי
אז צריך לתקן את הנוסח.
היו"ר דוד אמסלם
- - רק בלי השורה האחרונה.
רועי פולקמן (כולנו)
אל"ף, צריך לתקן את זה.
היו"ר דוד אמסלם
על זה אנחנו מדברים.
רועי פולקמן (כולנו)
אני רק אומר: אם זה כזה פשוט ובסוף יש הכול אותו דבר כמו היום ורק עם שורה תחתונה, - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן.
רועי פולקמן (כולנו)
- - אז בוא ונשאיר את זה – בוא ונרחיב את זה לכול האזרחים, ולא לתת את הצ'ופר הזה רק - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
12,000 יועמדו לדין.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני אסביר לך.
יניב ואקי
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יניב, שנייה. דקה. רועי לא היה בפתיח. הצעת החוק שלי באמת התייחסה לכל האזרחים. באה הפרקליטות – הם פנו אלי – והם אמרו לי: תשמע, יש 12,000 איש שאנחנו חייבים לכתוב לגביהם את ההמלצה בגלל שזו המלצה של המשטרה. המשטרה כותבת שהיא רוצה לגנוז את התיק, ואם היא לא תכתוב זה – אז הוא גם יעבור עוד פעם את הויה דולורוזה ויחכה 4-3 שנים עד שיגנזו לו את התיק. מכאן בא הרעיון. אמרתי: אנחנו רוצים לפתור בעיה של 14,000, אבל אנחנו הולכים לשבש עכשיו את החיים של 12,000. אתה מבין? מכאן בא הכל. מזה נולד בכלל כל הסיפור של הפרקליט המלווה.
רועי פולקמן (כולנו)
במובן הזה, תכלית החוק אומרת שאותם אנשים – ואני מדבר עכשיו על האדם הרגיל ולא - - -
היו"ר דוד אמסלם
שהוא מעניין אותי. עזוב עכשיו את הפוליטיקה הקטנה שעושים על זה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל, בסוף, במקרה הזה, מה שקורה הוא שעדיין תהיה עליו המלצה, גם אם בסוף לא יוגש כתב אישום.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לכן, פה אנחנו חידדנו את הנושא. זה בגלל שאין לי פתרון אחר.
רועי פולקמן (כולנו)
כן, אני מבין.
היו"ר דוד אמסלם
אם, נניח, היינו אומרים "מי שאתם גונזים – תמליצו, ומי שלא – אל...".
רועי פולקמן (כולנו)
אתה אומר: זה ישרבלוף.
היו"ר דוד אמסלם
לא. מתוך הלאו, אני - - - מבין מה קורה. אז הוא לא צריך לכתוב. אנחנו כבר יודעים.
רועי פולקמן (כולנו)
ברור, ברור.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, מכאן נולד הכל. בגלל זה, זה התחיל מכאן ונגמר פה.

הטענה שעולה אבסורדית. הם – לא משנה, גם המשטרה וגם... – שאנחנו עושים חוק הפוך. הם ביקשו. הם העלו את הטענה. בגלל זה, צמצמנו את החוק.
יניב ואקי
נכון, אבל מה שאומר חבר-הכנסת פולקמן הוא שבעקבות כל השינויים נכון לעכשיו שבעצם – הרי גם אנחנו עשינו איזו שהיא אבולוציה עם החוק הזה, וכולנו התעמקנו איך למזער את הנזק, וזה לא שאנחנו מסכימים אבל אנחנו מנסים למזער את הנזק - - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. בוא נשאיר את זה שם.
יניב ואקי
אז, למה שגם לגבי תיקי ליווי – ואני שם גניזה בצד – ותיקים שאינם בליווי אפשר יהיה להעביר את סיכום החקירה רק בלי השורה התחתונה?
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
יניב ואקי
היום יש אבחנה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשמח מאוד.
רועי פולקמן (כולנו)
אז את זה צריך להבהיר.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אנחנו נשמח מאוד - - -
יניב ואקי
בתיקי ליווי אי-אפשר להעביר - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה.
יניב ואקי
שתי האפשרויות.
היו"ר דוד אמסלם
יניב, אגיד לך מה הייתה הבעיה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אפשר להעביר.
קריאה
אפשר.
קריאה
זו הכוונה.
היו"ר דוד אמסלם
יניב, בסופו של דבר, הרי אמרנו - - -
יניב ואקי
לא. את זה אני רוצה.
קריאה
אבל זה לא לסיכום. זו השורה התחתונה.
יניב ואקי
השאלה היא האם אפשר לקבוע כך – אם לא הובנתי, וזה לא כתוב בכלל – שבסעיף הראשון יהיה "ניהלה המשטרה חקירה בליווי פרקליט מלווה וכו'" ואז שאפשר יהיה להעביר כמו שמופיע בסעיף (2)? בסעיף (1) אתה כותב "תעבירו ללא המלצה". "ללא המלצה" זה אומר: עמדת המשטרה לעניין דיות מכלול הראיות, - -
היו"ר דוד אמסלם
"עמדת המשטרה לעניין דיות". זה הסיכום.
יניב ואקי
- - ועמדת המשטרה לעניין הגשת כתב אישום.

בהמשך להערתו של חבר-הכנסת פולקמן, האם אפשר, לגבי תיקי ליווי, להוסיף שכן תועבר לנו עמדת המשטרה לעניין דיות מכלול הראיות? למה בתיקי ליווי לא? זה רק לגבי זה, ולא לגבי עמדת המשטרה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, זה החוק.
קריאה
זו המהות.
יניב ואקי
לא. לגבי סיכום חקירה, בלי השורה התחתונה לעניין - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל, זה בדיוק. אתם הגדרתם שדיות הראיות זאת ההמלצה וזו השורה האחרונה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה נראה לי לסתום את הסכר עם האצבע.
היו"ר דוד אמסלם
אתם הגדרתם, ולא אני. אתמול ישבנו כאן.
קריאה
"דיות הראיות" זה בכלל - - -
רפ"ק דקלה פוגל ברדה
זה מינוח משפטי, וזה ממש לא - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אולי צריך שהמשפטנים יישבו על הנוסח, כי הכוונה הייתה שגם בתיקי ליווי אפשר להעביר סיכום.
היו"ר דוד אמסלם
יניב, אנחנו ישבנו אתמול - - -
יניב ואקי
בתיקי ליווי גם לאפשר את התכלול של הסיכום, אבל רק לעניין הראיות בלי המלצה.
היו"ר דוד אמסלם
יניב, בסוף, חשוב לנו סיפור השורה האחרונה. זה מה שדיברנו אתמול. אתמול שאלתי אתכם מה זה "דיות הראיות". זה מונח משפטי שלא הכרתי. אתם תסכמו. הרי בסך-הכול זה הקונצפט שסיכמנו עליו. בסופו של דבר, המשטרה תעביר את כל מכלול התיק, כולל תקציר מנהלים ותכתוב שם הכול. היא תפרט לך את כל תמונת המצב ממהימנות העדים או לא מהימנות העדים, איזה קשר יש וכול תמונת הקרב, הכול מכול כל, והיא תוסיף לך גם דברים מיותרים כמו "הוא שתה בירה 'גולדסטאר'" ומה שאתה רוצה. היא רק בסוף לא תכתוב לך את שורת המחץ, שזה נותן את המוטיבציה לשוטרים, שלדעתם יש בתיק תשתית ראייתית להגשת כתב אישום. זהו. דרך-אגב, זה הדבר היחיד שמפריע להם. אני מעריך שהמשפט הזה לא מעלה ולא מוריד כלום, אחרי שאתה קורא את כל התיק הזה. הרי אתה לבד יודע. הרי המפות מובילות לאותם מקומות. אתה יודע. אם זה יוביל אותך למקום נכון, ל-א' – אתה תגיע ל-א'. זה כמו הציורים שבהם אתה עובר עם הקו ובסוף זה מוביל אותך לקצה.
גבריאלה פיסמן
אבל זה לא נכון. אסביר.
רפ"ק דקלה פוגל ברדה
אם זה לא משנה, למה לא לפתוח?
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. אני לא רוצה לפתוח את הדיון שוב. לשם, בעצם, אנחנו מדברים. לכן, אתם תנסחו את החוק כך שאתה בתיקים שיש בהם פרקליט מלווה תקבל את כל התקציר שאתה רוצה, להוציא את השורה האחרונה שדיברנו עליה. תנסח את זה איך שאתה מבין.
עידו בן-יצחק
אין לי בעיה לשנות נוסחים, אבל מה שיניב אומר זה בעצם להוריד את המשפט הזה לגמרי. זו המשמעות של מה שהוא אומר. זה לא מה שיצא כאן.
היו"ר דוד אמסלם
ישיב, אתמול ישבנו כאן בערב אתכם ועם הייעוץ המשפטי. אני אמרתי את אותם הדברים שאני אומר עכשיו בדיוק, וזה המשפט שיצא בין המשפטנים.
רועי פולקמן (כולנו)
אם יש טעות, צריך לנסח את זה יותר טוב.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אם יש פה דבר שאתה חושב - - -
יניב ואקי
כל מה שהערתי עכשיו זה לנסות ולשכנע - -

קריאה

למזער נזקים.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. בוא ונסכם. אני שם.
יניב ואקי
- - שגם בלי ליווי נוכל לתקשר בצורה יותר מיטבית.
היו"ר דוד אמסלם
יניב, אתה תשב אחרי זה עם עידו, ותנסחו את מה שדיברנו עכשיו.
רועי פולקמן (כולנו)
אחלה.

אני כן אגיד מילה, והבנתי מרחל שיש את עניין ההטרדות המיניות. האם זה נכנס לקטגוריה של תיקים שיש להם פרקליט מלווה? אם זה לא, זה לא משנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בוודאי שכן. כשנשיא מדינה מטריד ואונס – מה, אין לו פרקליט מלווה?
רועי פולקמן (כולנו)
אז יכול להיות שצריך לשקול תיקון או החרגה לעניינים האלה, אם אלה תיקים בעלי - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני לא מצליחה להבין. מה אם הוא חף מפשע? דווקא זו החרגה שאני לא מצליחה להבין אותה.
רועי פולקמן (כולנו)
רחל הציגה את זה קודם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אם הנשיא היה חף מפשע? אם הוא אשם, מגיע לו הכול.
מיקי לוי (יש עתיד)
הלבנת הון.
רועי פולקמן (כולנו)
דודי, אני רוצה רגע להתייחס לעניין הכללי. מה שקורה בפועל זה בחלק הראשון, שעוסק בסיכום והמלצות, בניגוד לכוונה, שאנחנו תמכנו בה, ואני גם חושב שהיא נכונה, של לנסות למנוע את סיפור אות הקין על אנשים, לא נשאר לנו הרבה, לצערנו, כי לא הצלחנו למצוא – מסיבות כאלה ואחרות לא נשאר לנו הרבה בשר לעניין הזה. לכן, הליבה של החוק הזה, שאולי זה גם הדבר שבעיניי היה יותר נכון שיהיה ליבת הדיון שלנו, היא סיפור הפרסום. לכאורה, בסוף, לא מפריע לנו. מבחינתי, שתהיה המלצה. מה מפריע לנו? מפריע לנו שהופכים בן-אדם לאשם שנה לפני שבסוף אין כתב אישום. הרי זו ליבת החוק. אתה אמרת את זה. לכן, לגבי ההמלצות וכל הדבר הזה – אפרופו השיח שלנו על הרטרואקטיביות שלנו וכו' – אנחנו אמרנו עמדה מאוד ברורה שאנחנו לא חושבים שזה יכול לחול על חקירות שכבר מתנהלות. זה יכול לפגוע בפועל היום.
היו"ר דוד אמסלם
אמרת את זה. לדעתי, לא רלוונטי, אבל בוא ונמשיך.
רועי פולקמן (כולנו)
לגבי פרסום, פרסום זה דבר ברור, כי גם היום לכאורה אין מחלוקת, ואני חושב שגם אין מחלוקת, לא עם הפרקליטות ולא עם המשטרה, שפרסום והדלפות הם דבר - - -
רפ"ק דקלה פוגל ברדה
יש הבדל בין הדלפות לפרסום.
מיקי לוי (יש עתיד)
פרסום זה לא הדלפות. אני נגד הדלפות.
רועי פולקמן (כולנו)
יפה. דודי, אני חושב שהדבר שעליו אנחנו צריכים לשים את הדגש: לטעמי, מהחלק הראשון לא נשאר הרבה, ואני לא יודע אם בכלל הוא נחוץ כרגע. אבל בחלק השני יש שני מרכיבים, ואחד תוקן כאן לגבי חקירה או לא חקירה. ראיתי את התיקון, ואם זה מקובל על משרד המשפטים – אין לי בעיה עם זה. אני רק חושב שהייתה עוד נקודה לגבי הפרסום. אתה אמרת: אם היום רוצים לפרסם תיק, אין קריטריונים מתי כן ומתי לא. דיברנו על זה כאן בדיון.
קריאה
רשמתי את זה. רשמנו.
קריאה
יש.
רועי פולקמן (כולנו)
אין קריטריונים. איפה יש קריטריונים?
גבריאלה פיסמן
יש הנחיית יועץ בעניין הזה.
רועי פולקמן (כולנו)
אם זו הליבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
גם פה אנחנו כתבנו.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם היום זה קורה.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור להנחיית יועץ. כתבתי ליועץ המשפטי מכתב ורציתי לדעת על איזו סמכות חוקית ההנחיה הזאת נשענת. אני מקווה שנקבל תשובה על זה. אבל באירועים מהסוג הזה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
איפה ההנחיות? איפה זה מופיע?
מיקי לוי (יש עתיד)
אין.
תנ"צ ערן קמין
את ההנחיה שלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין חוק. אומרים שהחליטו משהו פנימי.
קריאה
זה הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
רועי פולקמן (כולנו)
הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, חלק מהחקיקה זה זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אוי ואבוי. אם זה יהיה בחקיקה, יהיה אסור לו. אל תדאג.
רועי פולקמן (כולנו)
מה שאומר מר קמין בדיון כאן הוא, בעיניי, הליבה של כל העסק הזה. (1) מתי מפרסמים? אתה אומר: בואו נפעיל את שיקול הדעת – פגיעה בביטחון, סיכון מיידי לביטחון הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
אז, כתבנו. אני חושב שהסיפור של הפרסום לא מעלה ולא מוריד שום דבר. צריך להבין.
רועי פולקמן (כולנו)
למה? זו ליבת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
רועי פולקמן (כולנו)
עזוב מהסיכום.
היו"ר דוד אמסלם
על מה אנחנו מדברים? על פרסום המלצת המשטרה.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נמצאים באיזה שהוא הליך. אנחנו יכולים גם לפרסם באמצע החקירה מה עמדת המשטרה. סתם, לאן הגעתם? – בוא וניתן דו"ח מצב. אני בא מהרציונל הבא, וזה מה שאמרתי קודם: המשטרה חוקרת, הפרקליטות אמורה לעבור על הראיות, ובית-המשפט ישפוט.
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
היו"ר דוד אמסלם
זה התהליך. אם מישהו כופר בתהליך הזה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אבל, דודי, במובן של התקשורת - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה, דקה. ברגע שאני מבין שזה התהליך, לשם אני מכוון את העסק. לכן, אני חושב שהמשטרה לא אמורה להמליץ, בגלל שאני חושב שממילא 80% מההמלצות שלה לא מתקבלות על-ידי - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אבל, דודי, מה שהם אומרים הוא שבמציאות של החוק הזה זה עניין אדמיניסטרטיבי. אם יש תקציר המלצות והוא יגיע לעיתונאי והוא יישב עם אחד החוקרים, והוא יגיד לו "תשמע, תראה את התיק. חמור, מצאנו ראיות וזה", אז מה ייצא? - -
היו"ר דוד אמסלם
לא.
רועי פולקמן (כולנו)
- - תהיה כותרת בעיתון: "המשטרה מצאה, להבנתנו...". יראיינו פרשנים, ואולי קצת יותר פרשנים, ויגידו: "להבנתנו, מסיכום המלצות המשטרה, יש פה תשתית ראייתית".
מיקי לוי (יש עתיד)
מסיכום המשטרה. אין המלצות.
רועי פולקמן (כולנו)
הרי כך יתנהל הדיווח העיתונאי. הפרשן המשפטי המכובד בערוץ הטלוויזיה יגיד: "להבנתי, משיחותי עם הגורמים המעורבים ומקריאת סיכום החקירה, יש כאן תשתית להמלצה לכתב אישום". אז, בעצם, לא עשינו, בעניין הטכני, כלום. אם בסוף, טכנית, יש פה סיכום או אין סיכום, זה לא האירוע.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם אם לא יהיה סיכום.
רועי פולקמן (כולנו)
הליבה, שעוד פעם אני אומר שהבאת אותה ממקום צודק, של אות הקין על אנשים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל מה זה אות הקין? אות הקין זו אותה שורה. צריך להבין.
רועי פולקמן (כולנו)
לא. השורה בעיתון היא אות הקין, ולא השורה בנייר שהם כותבים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, אני מסביר.
רועי פולקמן (כולנו)
השורה בעיתון.
מיקי לוי (יש עתיד)
חופש העיתונות. מה אתם רוצים לעשות? זו מדינה דמוקרטית, הלו.
היו"ר דוד אמסלם
תן לי רק שנייה.

בסוף, ברגע שאין שורה, אז אין שורה. גם אם יהיה כתוב בעיתון, אין שורה. העלמנו את השורה. גם אם מישהו כותב בעיתון, אין שורה כזאת.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל, אותנו, האזרחים, מעניין העיתון. אתה חושב שמישהו קורא את הנייר?!
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. נניח שמחר מישהו כותב: "המשטרה המליצה לפרקליט מלווה". עונים לו: אין דבר כזה. אסור לה להמליץ. היא לא המליצה. לכן, זה לא משנה. אם מעבירים לו את כל התיק – תראה, אני לא נלחם בכל תופעת ההדלפות. אי-אפשר.
קריאה
אבל זה העיקר שלנו. על הדרך - - -
היו"ר דוד אמסלם
גם הסברתי את זה אתמול. הרי ההדלפות באות מכול הכיוונים. הן באות מהמשטרה, הן באות מהפרקליטות והן באות גם מהנאשם, העדים, מעורכי-הדין שלו, וזה כל המכלול הזה. ברגע שאנחנו נבוא ונגיד "רבותי, כל הדלפה, המשטרה תהיה חייבת לחקור" – אני חושב שזו גזירה שאי-אפשר בכלל לעמוד בה. מדוע? - -
רועי פולקמן (כולנו)
הנוסח שרשמת פה יותר הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
- - בגלל שיהיו איזה 2,000 חוקרים שיתחילו לחקור איזה 7,000 איש שמעורבים, - -
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
היו"ר דוד אמסלם
- - וההוא כבר סיפר להוא וההוא סיפר להוא, ובסוף גם לא ימצאו אף אחד. לכן, ברמת התכליתיות, אני מבין שזה גל שהוא לא תקין אבל מה נעשה. לכן, תפסתי פה נקודה אחת מאוד קטנה, שהיא בסוף בין הפרקליטות לבין המשטרה. היא לא קושרת את הנאשם. בסופו של דבר, אני לא חושב שהבן-אדם צריך לקבל, על בסיס החוק, מידע מהמשטרה על הנושא הזה של החקירה, בגלל שאם הוא יקבל את המידע אז עוד פעם חזרנו לאופציית ההדלפה ולא עשינו כלום.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, שם אנחנו גם נסדיר בחוק שהוא אמור לקבל, וזאת כדי להגן על כלל הציבור. אני חושב שהערך שם יותר גדול. מה אני חושב שיקרה בדרך? לחקירה זה לא ישנה שום דבר. בסוף, להחלטת הפרקליטות, שזה מה שחשוב, זה לא ישנה דבר וחצי דבר, בגלל שזה בסוף הנושא המרכזי: מה יצא מהצינור של הפרקליטות? לכן, אני חושב שבדרך נחסוך עוגמת נפש לפחות מחלק מהאנשים. כמה חלק? לא יודע. זה יכול להיות 20, 50, 200 או 1,000.
רועי פולקמן (כולנו)
לגבי החלק הראשון, ואני מסכם בזה, עוגמת הנפש לאותה קבוצה שם מדובר בתיקים שהם בעלי עניין ציבורי רב, זה – השורה התחתונה שאין אותה – לא יעשה כלום. אם בסוף חוקרים ראש ממשלה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מסכים. מסכים.
רועי פולקמן (כולנו)
אוקיי.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. יכול להיות שלא ידליפו. היועץ המשפטי לממשלה -- -
היו"ר דוד אמסלם
98% מעוגמת הנפש, ונחסוך לו אחוז.
רועי פולקמן (כולנו)
בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
רשאי היועץ המשפטי לממשלה כן להורות לפרסם.
היו"ר דוד אמסלם
זה ברור. בבקשה.
גבריאלה פיסמן
בכל מקרה, אנחנו מתנגדים לסעיף הזה. מבחינתנו, אנחנו מתנגדים לסעיף הזה.
רועי פולקמן (כולנו)
לאיזה סעיף?
גבריאלה פיסמן
לסעיף של סמכות היועץ, חובת היועץ, להורות על פתיחה בחקירה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא. כתוב "אלא אם ינמק".
גבריאלה פיסמן
אין כזה דבר חובת יועץ.
היו"ר דוד אמסלם
את זה הבנו, אבל זה לא מה שהוא אומר.
רועי פולקמן (כולנו)
הוא יכול לנמק, כשהוא לא פותח.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אלא אם יש לו סיבה טובה.
גבריאלה פיסמן
אין חובה לפתוח בחקירה, אלא ביחס לעבירת פשע.
יניב ואקי
ברירת המחדל צריכה הפוכה. לפי חוק סדר הדין הפלילי כיום, סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר סמכות ומתי כן ומתי לא. - -
היו"ר דוד אמסלם
בגלל זה לא חוקרים.
יניב ואקי
- - בגלל זה - - - גם בעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
הרי אם הם היו חוקרים לפחות איזה 20% מההדלפות, לא היינו מעלים.
רועי פולקמן (כולנו)
בעצם, בעיניי, הדבר המשמעותי היחיד שיכול להיות מהחוק הזה הוא הסיפור של הפרסום, אם אנחנו מנסחים אותו נכון.
קריאה
זה לא יקרה.
רועי פולקמן (כולנו)
לכן, אני חושב שבזה צריך להתעסק. דרך-אגב, אין לו משמעות על חקירות. בקיצור, אין לו משמעות. אני חושב שזה החלק הרלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי. מה עשית? אנחנו התחלנו בחוק ככה: צמצמנו אותו ונתנו לו הגנות גם לאחרים. בסופו של דבר, תראה מה עשינו. צמצמנו אותו, נניח, ל-200. דרך-אגב, זה עולם ומלואו. אם הייתי מספר לך שמדינת ישראל פוצעת חמישה אנשים, שחושבים גם להתאבד, - -
קריאה
כל אדם הוא עולם ומלואו.
היו"ר דוד אמסלם
- - היית אומר לי: "תשמע, חמישה אנשים למצב הזה? זה חמור מאד". אתה עכשיו אומר לי: "200 איש? כאילו, עזוב, שטויות, דודי". זה 200 איש בשנה.
רועי פולקמן (כולנו)
כן, אני אומר שהאירוע הסמלי כאן הוא המשמעותי.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להסביר. אם הייתי חושב שבסוף זה ישפיע על הפרקליטות ביציאה מהצינור, הייתי אומר: "אתה יודע מה?...".
רועי פולקמן (כולנו)
אתה אומר שאין לזה השפעה.
היו"ר דוד אמסלם
אין לזה שום השפעה, ורק בדרך הכפשנו את האנשים האלה על לא עוול בכפם. דרך-אגב, אנחנו גם צריכים להסביר בסוף שהפרקליטות סגרה. בן-אדם יוצא ואומר: "ראיתם? המשטרה המליצה, אבל תראו איזו משטרה יש לנו. בסוף, הפרקליטות בחנו את הכול והכול הפוך".
רועי פולקמן (כולנו)
בסדר. אפשר לצאת זכאי גם במשפט בבית-משפט. לא סוגרים את הפרקליטות. זה גם קורה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אם הפרופורציות בבית-המשפט היו... מה שהמשטרה מחליטה לסגור תשים בצד, והוא לא במשחק. זה כאילו היה פתוח, והם סגרו לעצמם. נשארו מכול הסיפור הזה – תבין טוב – 18,000 תיקים.
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
היו"ר דוד אמסלם
מתוך 18,000 התיקים שהומלצו הפרקליטות סוגרת 14,000.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. חלק היא מחזירה למשטרה. היא לא סוגרת את כל ה-14,000.
היו"ר דוד אמסלם
תן לי. אני שמעתי. פרקליט המדינה אמר שמתוך ה-18,000 4,000 מגיעים לבית-משפט, ו-14,000 הוא הגדיר כך: חלק המשטרה ממליצה ואנחנו לא מקבלים, וחלק המשטרה לא ממליצה. שאלתי עכשיו את ערן כמה, ולא ידעו לענות. ערן אמר: 10%. תבין טוב: מ-90%. אתה מבין טוב את האירוע? אם בתי-המשפט בסוף היו מזכים מהפרקליטות 80% מהתיקים, בוודאי שהיינו עושים פה דיון ואומרים: שנייה, מה קורה פה? משהו פה לא בסדר. אם הפרופורציות היו הפוכות, ניחא. אתה מבין?

ואם גם היה עובר פרק זמן קצר. נניח שהמשטרה הייתה מקבלת החלטה, והפרקליטות, אתה יודע מה, שבועיים ו'חתכה' את העניין – אז זה היה: שבועיים קיבלת מה-שנקרא על החשבון איזו הכפשה, אז עברו שבועיים. לא נורא, הציבור עוד זוכר גם מה היה, אם באמת הפרקליטות סגרה. בדרך-כלל, עוברות לפחות שנה, שנתיים או שלוש שנים מהאירועים האלה, ואף אחד כבר לא זוכר איפה התחלת. העולם שלך בכלל כבר נהרס לך. כל זה לא במשוואה.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, לפי אותו היגיון, צריך להגיש לבית-המשפט בלי כתב אישום ושבית-המשפט יבחן.
היו"ר דוד אמסלם
ערן, קיבלת את זכות הדיבור? אני מדבר אתו עכשיו.

לכן, מכאן אני בא. אתה מבין? אני מנסה לאזן. בוודאי שאין לי עניין לפגוע אפילו בקוצו של יוד בסיפור של הפרקליטות עצמה. בסופו של דבר, היא לא תבוא מוכנה לתיק. אם היינו אומרים להם "חבר'ה, תנו להם רק חלק מהראיות. אל תיתן לו את כל המארג", אתה צודק. זה לא על זה. אבל אני רואה פה נזקים מול גאוות יחידה: חבר'ה, מה, עשינו את כל העבודה ולא סיכמנו? אז מי יסכם? הפרקליטות? ואיפה אנחנו? מה קורה? מה, אין לנו מה להגיד? עשינו את כל העבודה? אנחנו עשינו את כל העבודה הזאת. זה אנחנו, המשטרה.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה יוצא מנקודת הנחה שזה היוקרה המקצועית בין המשטרה לפרקליטות.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא נכון. זו האשמה לא נכונה.
רועי פולקמן (כולנו)
לפי זה, יידעו איך לפרסם?
היו"ר דוד אמסלם
לא למי לפרסם. אמרתי כרגע שזה לתחושתי, כיון שנפקא מינה להלכה מה שיוצא בקצה בצינור – לא ראיתי כלום. אני רואה בדרך - - -
רועי פולקמן (כולנו)
יש תפקידים שונים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אמרתי. אני מסכים.
גבריאלה פיסמן
אדוני היושב-ראש, הסבירה המשטרה, - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, הבנתי את הכול.
גבריאלה פיסמן
- - שהשורה התחתונה הזאת היא חלק אינהרנטי מעבודת המשטרה, וחלק חיוני מעבודת הפרקליטות.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, זה ממש לא מה שאמרנו.
היו"ר דוד אמסלם
יניב, אתה אמרת את מה שאמרת, והבנתי אותך מצוין.
תנ"צ ערן קמין
אם אתה מתרגם את זה בצורה הזאת, אז לא הבנת.
היו"ר דוד אמסלם
אני לקחתי את זה לאן שאני חושב שזה שם.
תנ"צ ערן קמין
זה, בדיוק, העניין. אדוני לקח למקומות לא נכונים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אין בעיה. הרי אתה אמרת לי את זה גם קודם. אני מבין, בהבנה שלי, את מה שאני מבין, ואתה, בהבנה שלך, מבין את מה שאתה אומר.
תנ"צ ערן קמין
אדוני, זה לא עניין של הבנה. זה עניין של שיח מקצועי ולא של הבנה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.

מיקי, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה סוגר את הדיון אחר כך?
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה רוצה שנעשה? יש עוד מישהו?
יניב ואקי
יכול להיות שהדברים נאמרו, אבל זה לנסות ולחדד גם לאור הדברים שהועלו פה, בעיקר על-ידי חבר-הכנסת פולקמן ואני חושב שגם חברת-הכנסת עזריה לגבי פרסום. אפשר להכיר או לאפשר מציאות. המציאות הרבה יותר מורכבת ממה שנדמה. לא אחת אנחנו נתקלים בזה שאנחנו מנסים לכבול את שיקול הדעת, ואחרי זה זה עולה לנו במחירים של כל הצדדים. אני כן חושב שצריך לאפשר איזה שהוא פתח – אולי פתח צר, פתח שאפשר להבנות את שיקול הדעת – אבל כמו ההנחיה שקיימת היום לגבי היועץ. היועץ, ולא אף אחד אחר, ראש התביעה הכללית, לא יכול לחשוב בתיקים המתאימים שיש עניין לציבור, שזה חשוב מטעמי חקירה, מטעמים של נפגעי חקירה ומכל מיני שיקולים אחרים, לאפשר בתיקים המיוחדים האלה את הפרסום? אנחנו נחסום ממנו בחוק?
רועי פולקמן (כולנו)
איפה אתה מרגיש שהוא לא יכול? חסר - - - פרסום?
יניב ואקי
החוק קובע שלא. הנחיית היועץ קובעת שכן. צריך להסדיר את הפתח הזה. זה חשוב. זה מנימוקים מיוחדים שיירשמו. זה ראש יחידה. אני לא אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. דקה.
יניב ואקי
היועץ המשפטי לממשלה לא יכול לאשר בתיקים המיוחדים?
היו"ר דוד אמסלם
יניב, אני רוצה להבין. הרי, בסופו של דבר, תבין את מה שאתה אומר. תן לי, למשל, נימוק אחד למה המלצת המשטרה, מבחינתך, כדאי שתתפרסם בציבור.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא המשטרה מפרסמת.
יניב ואקי
לא המשטרה. יועץ יפרסם.
היו"ר דוד אמסלם
תגיד לי אחד.
רועי פולקמן (כולנו)
איפה החוק אומר את זה?
יניב ואקי
החוק אוסר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תן לי רק שנייה. בהסתברות, כשיש פרקליט מלווה - - -
יניב ואקי
בוודאי. זה כל החוק.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט אעבור אליך. אני רק אשמע אותו – הוא העלה את זה.

אתה איתי?
יניב ואקי
כן.
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, כשפרקליט מלווה את התיק, הוא מלווה את התיק מתחילתו ועד סופו, והם יושבים והפרקליטות מודעת לכל מה שקורה במהלך התיק. לכאורה ההמלצה היא לפרקליט. הרי לכאורה מהי ההמלצה? זה לפרקליט ולא לתקשורת. זו לכאורה המלצה מקצועית לפרקליט. היא אומרת לו: "תשמע, כל מה שכתבנו, בסוף אנחנו שמים לך את זה". לפרקליט היא כאילו כלי עבודה.
יניב ואקי
אדוני מבין שהנושא הזה של פרסום של תיקים מורכב ומורכב מאוד. יש פה כל מיני אינטרסים. יש גם את זכות הציבור לדעת.
היו"ר דוד אמסלם
איזו זכות? של מה?
מיקי לוי (יש עתיד)
שראש העיר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זכות של מה? אני רוצה להבין.
יניב ואקי
לפעמים, חשוב לפרסם דברים, - -
היו"ר דוד אמסלם
למה? תסביר לי למה.
יניב ואקי
- - כדי שאולי, במירכאות כפולות, "להזמין" לו תלונות.
היו"ר דוד אמסלם
שמה? להמלצת המשטרה, אחרי שהיא כבר סגרה את התיק?
יניב ואקי
מה זה "סגרה את התיק"? עוד לא הוגש כתב אישום. זה עובר מיחידה חוקרת ליחידה תובעת.
היו"ר דוד אמסלם
הרי אנחנו לא אומרים לך "אל תפרסם את שמו של החשוד".
יניב ואקי
יש חוק בעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מספר לך שהייתי בפנל, שם שמעתי שופט שאמר שלדעתו עד שלא בעצם מוגש כתב אישום לא צריך בכלל לפרסם את שם החשוד.
יניב ואקי
אז למה שיוגש כתב אישום? ברגע שהוא יורשע.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה. לא. כשמוגש כתב אישום, ההוא כבר בא לבית-משפט.
רועי פולקמן (כולנו)
לא. לפעמים, יש לזה ערך חקירתי.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שאתה רוצה לדעת ולפרסם משהו בציבור, ומבחינת החקירה הכול בסדר ומתפרסם. אתה אומר שהבן-אדם סיים את החקירה ורוצה להעביר את החומר לפרקליטות בסיום החקירה. לכן הוא כותב שורה אחרונה, והוא כבר מעביר. השאלה היא האם הוא מעביר את זה עם השורה האחרונה או בלי השורה האחרונה.
יניב ואקי
אבל הוויכוח בינינו לא עקרוני.
היו"ר דוד אמסלם
למה, לדעתך, צריך לפרסם את זה?
יניב ואקי
כולנול מסכימים שככלל אסור להדליף ואסור לפרסם.
היו"ר דוד אמסלם
לא ככלל. אני מדבר כרגע על התיקים שאתה מדבר עליהם.
יניב ואקי
למה לא להשאיר פתח מסוים בסמכות מאוד מצומצמת?
היו"ר דוד אמסלם
אני על זה גם מלין. הרי אני טוען שהיועץ המשפטי כאן – אני מחכה לתשובה שלו – לא נשען על משהו שהוא, לדעתי, חוקי. אני לא רואה שום דבר כרגע, אלא אם כן הוא יאיר את עיניי.

דרך-אגב, יש כאן התערבויות, שהן, לפעמים, התערבויות במגרשים שאסור שיתערבו בהם אנשים. לדוגמה: אם אתה מתערב במגרש פוליטי כזה או אחר רק כתוצאה מזה, בסוף לא קורה כלום. לכן, אתה צריך להסתכל - - -
רועי פולקמן (כולנו)
יש יועץ משפטי, אבל הממשלה צריכה לאשר.
היו"ר דוד אמסלם
ליועץ המשפטי לממשלה אין שיקול דעת בכול נושא. צריך להיות בחוק שנותנים לו.
קריאה
מה שהוא אומר שאין פה בכלל 'שפיל' לתת.
רועי פולקמן (כולנו)
איפה כתוב שאסור לו לפרסם? איפה אתה רואה את זה?
קריאה
למה שיפרסם?
יניב ואקי
חד וחלק, זה החוק.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה לא מבין. מגנים על ראש הממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
מה יפרסם? את המלצת המשטרה?
רועי פולקמן (כולנו)
יבוא ויגיד שהסתיים שלב החקירה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. בוודאי.
יניב ואקי
מתוך הנחיית יועץ.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אומר שהיועץ ייתן למשטרה אישור לפרסם את ההמלצה שלה. זו הכוונה.
רועי פולקמן (כולנו)
הכוונה היא לא לשורה התחתונה.
היו"ר דוד אמסלם
על השורה התחתונה הוא מדבר.
רועי פולקמן (כולנו)
הוא יכול לפרסם שהסתיימה החקירה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
יניב ואקי
לא שהסתיימה החקירה. אני רוצה לאשר את מה שאנחנו חושבים, וכך כתוב היום בהנחיית יועץ: "ככלל" – והדברים לא נאמרו סתם – "לא יפורסם סיכום תיק החקירה הנערך על-ידי הגוף החוקר כך וכך. עם זאת," – וזה הכלל, וזה מציית לחוק – "במקרים בעלי עניין ציבורי מיוחד, כשהגוף החוקר סבור כי יש עניין מיוחד, יוכל הגוף החוקר, - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "עניין מיוחד"?
יניב ואקי
רגע, רק אשלים.

- - לאחר התייעצות וקבלת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה" – לא פחות – "ככל שמדובר" – תראו כמה תנאים והגבלות שאנחנו גזרנו על עצמנו – "במקרים בעלי עניין ציבורי ברמה המקומית, כגון חקירות על ראש רשות מקומית, חבר מועצה או עובד בכיר, יבוצע פרסום, כאמור, על-ידי הגוף החוקר" – שוב – "לאחר התייעצות עם פרקליט המחוז. - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
למה?
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, למה?
יניב ואקי
- - במקרים בעלי רגישות מיוחדת - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל, למה?
יניב ואקי
- - וכן במקרים של מחלוקת יובא הדבר להכרעת פרקליט המדינה".
היו"ר דוד אמסלם
למה?
יניב ואקי
למה לא להשאיר את ההתייעצות?
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, על זה בוכה הנביא. אני שואל: למה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
למה?
היו"ר דוד אמסלם
זו הבעיה.
קריאה
לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אגיד למה. אם חשוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
תגיד לי אתה: אם, נניח, ראש רשות נחקר במשטרה, והמשטרה, בעצם, גיבשה את כל התשתית שדיברנו עליה בלי השורה האחרונה והעבירה לך, למה אתה חושב שמישהו במדינת ישראל צריך לבוא ולתת את השורה האחרונה?
רועי פולקמן (כולנו)
אני גר במועצה שהסיפור הזה קורה בה עכשיו, ויש רבים כאלה. למה זה קורה? הרבה מאוד עובדים מפחדים. הם מחכים לדעת.
קריאה
בוודאי.
רועי פולקמן (כולנו)
המועצה משותקת, ורק כשהם מבינים שכנראה הולך להיות מוגש כתב אישום... מה הם אומרים לעצמם? אם לא יוגש כתב אישום, הוא יחזור וינקום בי. ואז הם מחכים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא הבנת.
רועי פולקמן (כולנו)
אני אומר לך ששמעתי את זה מאנשים. שאלתי אותם: למה אתם לא הולכים למשטרה? הם אומרים: מה זאת אומרת? אם אנחנו נגלה שהוא מתחמק, שהרי זה לא רצח או משהו שאתה יודע שזה לזה הוראות, הוא יחזור למועצה ויפטר אותי.
יניב ואקי
זו דינמיקה ידועה של מתלוננים מתי להיחשף.
רועי פולקמן (כולנו)
במקרה הזה, רק כשהם שומעים שיש המלצה לכתב אישום, והשאלה היא מתי זה קורה, הם מוכנים לבוא לדבר, כי עד אז הם בפאניקה.
מיקי לוי (יש עתיד)
רועי, בדיני נפשות אם מישהו נאנסה על-ידי מאן דהוא ופורסם – היא לא הגישה תלונה, כי היא פחדה מהסביבה ומכל הדברים האחרים ומהבושה הציבורי, אבל ברגע שהיא יודעת שהוגש כתב אישום זה מעודד אותה לבוא ולהגיש תלונה חדשה. - -
רועי פולקמן (כולנו)
צריך אולי למצוא מנגנון שהוא לא הרמטי.
מיקי לוי (יש עתיד)
- - וזה יותר חמור.
רועי פולקמן (כולנו)
דרך-אגב, צריך לחשוב על זה. אני מבין את הנקודה. שלא תבין – אני לא מתעלם ממה שמפריע לך, - -
יניב ואקי
בוודאי.
רועי פולקמן (כולנו)
- - כי אני מבין ואתה גם צודק. אבל אני יכול לראות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני המום ממה שאתה אומר לי עכשיו.
רועי פולקמן (כולנו)
אני אומר לך ששמעתי. הם בפאניקה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. בסופו של דבר, תראה את הפרופורציות.
רועי פולקמן (כולנו)
הם בפאניקה.
היו"ר דוד אמסלם
אני כרגע נכנס לפרופורציות. אני אומר בגדול, שאני חושב שבסופו של דבר, כפי שאתה אומר, גם אנשי ציבור דמם לא מופקר. אתה-יודע, זה לא איזה מישהו שמותר לעשות. דרך-אגב, קריירות שלמות נהרסו רק על זה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל, השאלה היא איפה המשקל.
היו"ר דוד אמסלם
המשקל הוא בוודאי תמיד בזכות החפות של הבן-אדם.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל , זה גם טובת הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. דרך-אגב, טובת הציבור היא גם שאתה לא מכפיש ראש רשות שלא אשם. זה טובת הציבור שרוצה אותו.
קריאה
יותר גרוע שאתה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. אתמול ציטטתי משפט שז'בוטינסקי כתב: - -
יניב ואקי
זה שולב בדברי ההסבר.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.

- -מוטב שיחטא היחיד מול החברה מאשר החברה מול היחיד.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של דבר, תראה לאן הגענו. אני אומר לך שעוד מעט אנחנו קרובים לזה שרק המשטרה קוראת למישהו לחקירה, ובכלל מהרגע הזה כבר הכנסנו אותו לבית-סוהר והכול וחילטנו לו את החשבונות. אנחנו כבר קרובים לשם.
רועי פולקמן (כולנו)
הרשתות החברתיות.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. זו הטלת דופי בעבודת המשטרה, כי זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא דיברתי על המשטרה עכשיו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אמרת: משטרה, - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אמרתי שרק - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
- - רק הוא יבוא למשטרה, חקירות - - -
יואב בן צור (ש"ס)
מיקי, מה פתאום? זה הפרסום של זה.
רועי פולקמן (כולנו)
השאלה אם אין פתרון.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני לא אומר כלום. - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. זה מפריע.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה צודק שיש פה בעיה. מצד שני, יש גם את טובת הציבור. אם בסוף הפרקליטות לא יכולה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
- - - שחקרו מישהו.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, לא שחקרו.
קריאה
על זה הוא מדבר.
רועי פולקמן (כולנו)
חלפו שנתיים, וגילינו שיש פה case. אז אני אבוא לדבר. לפני זה לא אבוא לדבר. למה שאני אלך לדבר עם המשטרה? אני לא אבוא.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להגיד לך משהו. בגדול, אם אני אקח את מה שאתה אומר ואנחנו נעשה לזה איזו שהיא הקצנה יותר גדולה, אנחנו נבקש מהמשטרה לפרסם כל חודש מה קרה עד עכשיו בחקירה ושתיתן לנו דו"ח ביניים.
מיקי לוי (יש עתיד)
זו קיצוניות לצד השני.
רועי פולקמן (כולנו)
זה צריך להיות מידתי.
היו"ר דוד אמסלם
זה המידתי. אני מסתכל ואומר שאני מכיר הרבה אנשי ציבור שדרך-אגב נפגעו רק מההליך הזה, שאתה מדבר עליו, ובסופו של דבר, גם הפרקליטות לא הגישה נגדם כלום. חלק נוסף זה בית-המשפט, אבל לגבי זה אין ברירה; ברגע שהפרקליטות מחליטה, היא מחליטה ואנחנו לא יכולים להגיד להם כלום, וזה בסדר. אבל, בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים לצמצם גם את כמות ההכפשות והנזקים.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה חייב להוציא עדויות.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא חשוב.
רועי פולקמן (כולנו)
זה מותר לו?
היו"ר דוד אמסלם
בזה מדליפים כל הזמן מה יש.
יניב ואקי
אבל, זה בדיוק העניין. אנחנו לא רוצים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. ההדלפות קורות - - -
יניב ואקי
זהו בדיוק. בוא נלך בדרך המלך, ואז יהיה פחות אינטרס להדליף.
רועי פולקמן (כולנו)
עבירות של משפחות פשע – איך תגרום לאנשים למסור עדויות?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי לא בזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא חשוב. זה לא חשוב.
רועי פולקמן (כולנו)
אם אתה אומר לי לגבי הדלפות, אז בסדר.
קריאה
אז, מסיבות מיוחדות - - -
רועי פולקמן (כולנו)
איך המשטרה או הפרקליטות יגרמו לאנשים לגשת ולמסור עדות? הם מפחדים מהנתבע.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, אני חושב שאנשים שרוצים למסור עדות לא מחכים למה שאתה אומר. זו לא הסיבה, ואין סיבה כזו. אם זו הסיבה, אז בוודאי שלא בשביל זה אתה מכפיש בן-אדם על הדרך. שהמשטרה תפעיל עוד חוקרים.
מיקי לוי (יש עתיד)
היועץ המשפטי, שהוא בהיררכיה גבוהה, בוחן את זה. יש פקיד ממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של דבר, הפרקליטות מקבלת את זה. זה לא מידע לציבור, זאת אומרת, חבר'ה, זה לא קטע של "בואו, אנחנו כבר הולכים לסגור על הנאשם, אז בואו ותתלוננו". אני לא חושב שזה הולך לשם, ואני גם לא חושב שיש היגיון להכפיש בן-אדם מהסיבה שאתה מדבר עליה, ציבורית, הגיונית.
רועי פולקמן (כולנו)
לא להכפיש, אבל אם לקרוא לעובדים - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור. תבין טוב. זה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
נמצאה תשתית ראייתית. זה לא סתם להכפיש אותו.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אני אומר - - -
רועי פולקמן (כולנו)
חקרנו ומצאנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
זו הפרקליטות. לכן אמרתי שאתה חוזר חזרה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אז הם רוצים להכין כתב אישום ולעבות אותו.
יניב ואקי
אבל יכול להיות שזה חלק מהדברים שהיועץ ישקול.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר לך.
יניב ואקי
זה חלק מהדברים שהיועץ ישקול. אם ההמלצה כבר בשלב - - -, - -
מיקי לוי (יש עתיד)
- - -היועץ המשפטי לממשלה - - -
יניב ואקי
- -אז גם את זה הוא ישקלל בעניין האישור של הפרסום.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר להפך. אני חושב שלגבי אנשי ציבור על אחת כמה וכמה שאתם לא צריכים לפרסם, בגלל שהפרסום כשלעצמו הוא הבעייתי. דרך-אגב, הוא הבעייתי, ושם לא מדובר על עוד תלונות.
תנ"צ ערן קמין
יש הרבה תלונות. ודאי שכן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבקש רשות דיבור.
יניב ואקי
ייתכנו מקרים שלא. יש אינטרסים אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני חושב שזה חלק מהאינטרסים, לפעמים כשנכנסים לעניין, שאני רואה אותם כאינטרסים פסולים וגם התוצאה שלהם פסולה.
יניב ואקי
בכול מצב?
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר שבאופן בסיסי לבן-אדם יש זכות החפות, אלא שגם את הזכות הזו שלא מכפישים אותו על הדרך - - -
יניב ואקי
אין ויכוח.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר שיש פה את התבניות שדיברתי עליהן, וזו מהות החוק. אחרת, מה עשינו בכול החוק?
יניב ואקי
אנחנו לא משנים את המהות.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. לכאורה, גם היום אסור להם לפרסם. עכשיו, אתה אומר לי שבדרך-כלל התיקים המשמעותיים הם תיקי הליווי, ושם, בעצם, היועץ כבר יודיע. אז מה עשינו בכל הסיפור הזה?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבקש רשות דיבור. רועי, רגע. הפכתם את זה לוויכוח בין שניכם, ואני מנסה להיות ילד טוב.
רועי פולקמן (כולנו)
דבר, דבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
למשל – וצר לי שאני לוקח את נשיא המדינה הקודם – אם כל הנושא של נשיא המדינה הקודם לא היה מפורסם, זה לא היה מעודד מתלוננות נוספות לבוא ולתת עדות.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שזה פורסם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל, לפי מה שאתה אומר היום, היועץ המשפטי לממשלה לא יוכל לתת.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא הבנת. תראה איך זה עובד. אתה מבלבל פה את היוצרות, - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבלבל את היוצרות?
היו"ר דוד אמסלם
- -למרות שאתה שוטר ואפילו מפקד מחוז. בעצם, מתי המשטרה כותבת את הפאנץ'-ליין? כשיסיימו, - -
מיקי לוי (יש עתיד)
עזוב. בלי.
היו"ר דוד אמסלם
- - כלומר כשהיא סיימה את החקירה.
מיקי לוי (יש עתיד)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
כשהיא סיימה את החקירה, זה כבר פורסם בעיתונים, באו האנשים, עוד מתלוננים, שמעו וראו. זו הדינמיקה שקורית. בסוף-בסוף, נגמר ועברו השנתיים או שלוש השנים, חקרנו ונגמר וסיכמנו את כל התשתית – ובסוף כתבנו שורה. זה כל הסיפור פה. זה השלב שכבר הסתיימה החקירה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. אתה יודע כמה תיקים חוזרים מהפרקליטות להשלמות?
היו"ר דוד אמסלם
אתה איתי?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
הסתיימה החקירה בשלב הזה, ואז הם מעבירים את זה לפרקליטות. אם הפרקליטות תרצה השלמות חקירה, היא מחזירה להם בדברים ספציפיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
כל התהליך שאמרת כבר קרה. הוא קרה בעיתון. יש כבר את הפרטים. אנשי ציבור כבר פורסמו.
רועי פולקמן (כולנו)
לא. כי הפרקליטות עוד לא אמרה: מסתמן כיוון של אשמה.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי לך. זה כבר קרה בסוף.
רחל עזריה (כולנו)
כן, אבל לאנשי ציבור יש גם את ההזדמנות להביא את הגרסה שלהם בעיתון, ולאדם פרטי אין את ההזדמנות הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אנחנו לא רוצים לתת להם: לא את ההזדמנות הזאת - - -
יניב ואקי
אגב, זה מופיע גם פה: "בטרם יפורסם מידע, תינתן לחשוד הודעה על הכוונה לפרסמו".
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. בוודאי.
רפ"ק דקלה פוגל ברדה
לזה התכוון רח"ט חקירות.
היו"ר דוד אמסלם
על זה כל הסיפור הזה. מה? אז מה עשינו בזה?
תנ"צ ערן קמין
אלה הנחיות היועץ.
היו"ר דוד אמסלם
דרך-אגב, מה זה "הנחיות יועץ"? לדעתי, דבר כזה הוא דרמטי, ואין דבר כזה הנחיות ואין סמכות כזו ולא צריכה להיות ליועץ, - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אם תיקח את ההנחיות של היועץ - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - ובוודאי לא בנושא מהסוג הזה.

מיקי, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
יופי. אני מבקש מאדוני להתאפק ולא להפריע לי.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא אפריע לך.
קריאה
הוא יתאפק בדיוק כמוך.
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה זמן יש לי?
היו"ר דוד אמסלם
חמש דקות. אתה רואה? 13:10.
מיקי לוי (יש עתיד)
אין בעיה. מתאים לי.

אני לא חי בשלום עם החוק הזה. הרי אתה כבר יודע שתפיסת העולם שלי היא שהחוק הזה הוא, בהחלט, חוק הזוי לחלוטין, והוא יפגע בעבודת המשטרה ויפגע בעבודת הפרקליטות. היה פה פרקליט המדינה והסביר לוועדה מה עניינו של פרקליט מלווה. פרקליט מלווה אינו משתתף בכל שעות העבודה, בכל הדיונים. הוא מנחה הנחיות מקצועיות. הוא לא יכול לבוא ולדעת את שפת הגוף של אותו נחקר. הוא לא יכול לדעת אם הוא הזיע או לא. הוא לא יכול לדעת כמעט על איך הוא הגיב לשאלה כזו או לא הגיב לשאלה כזו או ניסה להתחמק. יש דברים שכשאתה לא נמצא בתוך החדר אתה לא יכול לדעת. לכן, העניין הזה שאם יש פרקליט מלווה לא עושים סיכום, זוהי טעות שהולכת לפגוע בעבודת הפרקליטות יותר מאשר בעבודת המשטרה. עיני בכלל לא בעבודת המשטרה. התאריך יתארך לאין שיעור. מה יקרה לפרקליטות? היא תתחיל כמעט מאפס, למרות שאותו פרקליט, לכאורה אני אומר, היה מצוי וליווה את החקירה עצמה.

בעניין הזה, אני אומר שאני חושב שנשף המסיכות הזה יסתיים, כי כל מה שאנחנו מכוונים זה ל-200 איש. זה חוק פרסונלי לחלוטין, ושלא תהיה פה אי-הבנה. למי אנחנו מכוונים? שרים, ראשי ערים, מנכ"לים של משרדי ממשלה, נשיא, ראש ממשלה – ואני עושה כאן הפסקה מתודית ואפילו אומר להבדיל – וראשי משפחות הפשע. אנחנו הולכים להגן על ראשי משפחות הפשע בתוך כל החוק הזה?! אנחנו השתגענו?! אבל זה מה שיקרה וזה מה שזה יביא.
היו"ר דוד אמסלם
ראש הפשע – אתה אומר כאילו שאם נגיד שהמשטרה ממליצה, הוא ייפגע.
מיקי לוי (יש עתיד)
למרות שיש לך זכות, סיכמנו שאתה לא מפריע לי.
היו"ר דוד אמסלם
צודק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
דודי, תוסיף 20 שניות.
היו"ר דוד אמסלם
הוספתי 20 שניות.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה פשוט יהיה חבל. זו רמיסה של סדרי שלטון.

אני אומר לך עכשיו למה החוק הזה לא נתן את דעתו. מעבר לפגיעה בעבודת המשטרה, התהליך עצמו יתארך בצורה מהותית ומשמעותית. כשיש תיק מהותי שיש לו 300 קלסרים עם 30 ארגזי קרטון, אותם אני מכיר וראיתי, אותו פרקליט יתחיל כמעט מאפס, אפילו שהוא ליווה. הוא לא מודע לכל הדקויות. אתה תגרום בחוק הזה לעינויי דין בגלל הזמן שיתארך בנושא הזה, ואין בכלל ויכוח.

החוק הזה לא נתן את דעתו לכך: מעבר לפגיעה בעבודת המשטרה ובפרקליטות המדינה, מה לגבי רשות המיסים? מה לגבי הלבנת הון? – כן להוציא? לא להוציא? מה לגבי שירות ביטחון כללי? – כן להוציא? לא להוציא? מה לגבי רשות ניירות ערך שראיתי אותם פה? – כן להוציא? לא להוציא? אני שואל. כך מתחיל התהליך הזה לעטוף הרבה מאד רשויות ולפגוע בעבודה שלהן.
יש לי הצעה לאדוני
אתה רוצה למנוע את ההדלפות? מה אתה עושה? אתה יורה פגז על זבוב. זה מה שאדוני עושה. בוא ונלך ונטפל בנושא ההדלפות. אני מוכן ללכת אתך לחוק חדש ולהכפיל את העונש הרשום בחוק ומה שאתה רוצה. אבל, מה עשית? הלכת וגירדת את האוזן השמאלית עם היד הימנית – לא אתה אישית אלא החוק הזה. זה מה שהוא עשה.

אני אומר לאדוני שראוי שנטפל בהדלפות. גם אני לא מסכים להדלפות. הן קורות, ולצערי, הן ימשיכו לקרות, כי אנחנו חיים במדינה דמוקרטית וקשה לסתום את כל החורים, כמו שקשה לסתום את ההדלפות בזמן מלחמה מהקבינט הביטחוני-מדיני. משם יצאו ההדלפות הכי גדולות.

עכשיו אנחנו סותמים את הפה גם ליועץ המשפטי לממשלה, ואומרים לו: לא, לא, לא. הסמכות שניתנה לך, מתוקף היותך יועץ משפטי לממשלה, אתה לא תחליט מתי לפרסם ומתי לא לפרסם. אנחנו נגיד לך מתי לפרסם. אדוני, לא שמעתי איש מקצוע אחד בחדר הזה, בימים האחרונים, שתמך בחוק הזה: לא מהמשטרה, לא מהפרקליטות ולא פרקליט המדינה שהטריח את עצמו לבוא ולדבר כאן. החוק הזה פשוט הזוי. הוא חוק פרסונלי.
מפלגת כולנו אומרים
אני מאוד מקווה שאתם תעמדו בעניין הזה, שאי-אפשר שהחוק הזה יהיה רטרואקטיבי, גם אם הוא יחוקק ואנחנו לא מסכימים לו – ונראה אם תעמדו על העניין הזה – התחולה שלו תהיה ברגע שהוא נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל היא פתיחת חקירות מרגע זה ואילך.

מה שאתם עושים הוא שמעבר למשפחות הפשע אתם הולכים להגן על - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה עברת.
מיקי לוי (יש עתיד)
שנייה, אני מסיים. אני רוצה לעמוד בעניין הזה. אני מכבד את מה שהוא אומר.

הולכים להגן על האנשים הכי חזקים במסדרונות השלטון. זה מה שזה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

רבותי, מישהו רוצה לומר עוד איזה משפט מחץ לסיום?
גבריאלה פיסמן
אנחנו, כמובן, חוזרים על הדברים שאמרנו לך גם בפגישה אתמול. העבירה הפלילית, גם כפי שהיא כעת, לא מקובלת עלינו.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא שמענו.
גבריאלה פיסמן
העבירה הפלילית, כפי שהיא מנוסחת כעת, למרות ההפניה לסעיף 117 לחוק העונשין, - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני יודע שכל החוק לא מקובל עליכם. אז בשביל מה לכם להיכנס לסעיפים?
גבריאלה פיסמן
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
היו פה שלושה סעיפים.
גבריאלה פיסמן
אני רוצה להגיד שהעבירה הפלילית מיותרת.

אנחנו לא רואים מקום לקביעת עבירה ספציפית על עובדי ציבור ספציפיים שממילא חלות עליהם הוראות רבות, ובוודאי השוטרים שיש להם גם דין משמעתי מאוד-מאוד פרטני ועובדי מדינה שיש להם דין משמעתי של עובדי המדינה. אין שום הצדקה לקבוע כאן הוראת עונשין ספציפית.

ביחס לחובת היועץ המשפטי לפתוח בחקירה, יניב כבר התייחס לדברים. אני, בכל זאת, אחזור ואומר שהסעיף הזה חסר תקדים. יש את סעיף 59.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנו. את חוזרת. שאלתי אם מחדשים משהו. שאלתי אם יש למישהו משהו לחדש שהוא לא אמר.
גבריאלה פיסמן
זה סיכום.
תנ"צ ערן קמין
המלצה אחרונה, לפני שתיאסר עלי הזכות הזאת או החובה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
איזו?
תנ"צ ערן קמין
להמליץ.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה היה טוב...
תנ"צ ערן קמין
במעשה מחשב אחרון אולי אדוני יסכים להכניס את ההצעה הזאת לאיזה שהוא תהליך של עיבוד קצת יותר מורכב, כדי שנוכל להגיע למשהו שהוא יותר הגיוני?
קריאה