ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/11/2017

מכירת מזון לא בריא לתלמידים

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-30OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 503

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ט' בכסלו התשע"ח (27 בנובמבר 2017), שעה 10:40
סדר היום
מכירת מזון לא בריא לתלמידים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מסעוד גנאים
מוזמנים
עירית ליבנה - מפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך

מיכל חורין - עורכת דין, לשכה משפטית, משרד החינוך

דובי כהן - מנהל אגף א' אכיפה, משרד החינוך

דור שלום כהן - מנהל אגף אכיפה, משרד החינוך

אורית זילברברג - דיאטנית, אחראית על הבקרות, משרד הבריאות

מיכל מנקס - סמנכ"ל חברה וחינוך, מרכז השלטון המקומי

רחלי הכהן - עורכת דין, המועצה לשלום הילד

זאב גולדבלט - מנכ"ל, פורום ועדי ההורים היישוביים

אורה חכם - יו"ר פורום ציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך

יהודית אילני - עוזרת פרלמנטרית של חברת הכנסת חנין זועבי

איתי גוטלר - עמותת "מהיום", הפורום לאורח חיים בריא

צור טהון - חברה בצוות הזנה, פורום ועדי ההורים היישוביים

אורית חזון מנדל - חברת צוות ההזנה, פורום ועדי ההורים היישוביים

איתי פרקש - "פוד רבולושיין ישראל"

פטריק ביתן - עמית מחקר

אסף - חייל

נופר - חיילת

מיכל גל בורגן - מוזמן/ת

עידן בנימין - מוזמן/ת

צבי חנן שמחה - מוזמן/ת
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר המתרגמים

מכירת מזון לא בריא לתלמידים
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 27 בנובמבר 2017, ט' בכסלו תשע"ח. הנושא – מכירת מזון לא בריא לתלמידים. לא רק מכירת מזון לא בריא, גם בכלל המזון הלא בריא שמסופק במוסדות החינוך.

קודם כול נתחיל מהמכירה. הייתה כתבה שלמרות ההצהרות, אוכל לא בריא נמכר לתלמידים. אני הייתי רוצה לשמוע ממשרד החינוך, א', מה הנהלים, איך מוכרים מזון בבתי הספר, אם יש מכרזים, איך הם נעשים, איך נעשה הפיקוח, מעבר לנוהל. נוהל יכול להיות כתוב ולא ממומש. כולנו מסתובבים בסביבות בתי הספר ורואים כל מיני מכוניות מפויחות שפולטות את כל הגזים הרעילים ומוכרים סנדוויצ'ים, מוכרים שקשוקה וצ'יפסים לא רק עם תיבול מן הצומח, גם תיבול כימי ותיבול של רעלים נוספים. מסתבר כנראה שזה יותר טעים, לא בהכרח יותר בריא, אז יאמרו לי, אני לא מוכן לקבל את התשובה הזו, שהפיקוח שלנו עד לשער, עד לגדר בית הספר. אני מראש אומר, אני לא אסתפק בתשובה כזו. אם המזנונים שבתוך בתי הספר, שניתנים במכרז במקרה הכי טוב או במקרה הכי גרוע ניתנים לכל מי שלא רוצה להמשיך, השאלה כמה פעמים המזנון הזה מפוקח, איך הוא מפוקח ואם יש תקלות. בבקשה, משרד החינוך.
מיכל חורין
בוקר טוב, עורכת דין מיכל חורין ממשרד החינוך.

אני רוצה להזכיר שהקפיטריות האלה, המזנונים מצויים בשטח בעצם של הבעלויות של הרשויות המקומיות ושל הבעלויות של מוסדות חינוך ולכן בראש ובראשונה האחריות על מה שקורה בקפיטריות האלה זו אחריות של הבעלות.
היו"ר יעקב מרגי
מיכל, אני אעצור אותך. את יודעת, מאחר והחינוך שניתן בתוך בתי הספר הוא חינוך שניתן על ידי הבעלות, לכאורה מה הקייס שלך בכלל להתערב כל השנה בבתי הספר? זו לא אמירה. התחלת לא טוב.

אני פניתי למשרד החינוך, כי משרד החינוך הוא הריבון. הוצאתם נהלים שמחייבים את הרשויות, את הבעלויות, תאמרו. הפתיחה לא טובה, אבל לא אפריע לך.
מיכל חורין
כמו כל מה שקורה בשטחים של מוסד החינוך, האחריות היא בראש ובראשונה של הבעלות. יש לנו חוזר מנכ"ל שיש בו איזה שהן הנחיות כלליות לגבי הקפיטריות האלה. אני כן מזכירה שיש תקנות שאמורות להסדיר את הנושא הזה גם לגבי קפיטריות שמצויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
עזבי את התקנות. התקנות לא מאושרות בגלל ויכוח פוליטי. חוזר מנכ"ל מדבר רק על נהלים או מדבר גם על טיב המזון?
מיכל חורין
הוא מדבר גם על נהלים, מה צריך להיות בקפיטריה כזאת, רישיון עסק וכיוצא בזה, אבל גם פרטי מזון אסורים ופרטי מזון מותרים. עירית תוכל להרחיב בעניין הזה, אבל שוב, בגלל שמדובר בשטחים של מוסד חינוך, אנחנו פחות מפקחים על העניין הזה, לפחות עד שיהיה לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין פיקוח.
מיכל חורין
בשלב הזה עד שייכנסו לתוקף התקנות שבעצם מסדירות את כל העניין, אין פיקוח במשרד.
היו"ר יעקב מרגי
אז למה להוציא חוזר מנכ"ל בכלל? בבקשה, עירית.
עירית ליבנה
קודם כול חוזר מנכ"ל הוא חוזר שמדבר על כל הסוגיות, גם בבית ספר, גם באירועים, גם בהבאת מזון, לא רק במכירה. אני לא צריכה להגיד לך, אנחנו דנים כל הזמן בנושא של השינוי הזה של תזונת ילדים. להזכיר, ששליש מהילדים שלנו בכיתה ז' עם עודף משקל וכל מבוגר שני. אנחנו יודעים וזה עולה לכותרות. אמרנו שהתהליך צריך להיות תהליך חינוכי שיש בו גם עקרונות תזונתיים. את העקרונות התזונתיים עצמם, בפירוש כתוב מה מותר ומה אסור. יש פה גם תהליכים חינוכיים, כי כשמדובר בגן ילדים, יש פה תפקיד של הגננת, יש פה תפקיד של ההורים. יושבים פה הורים שיוכלו לתמוך ולהגיד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תראי, אם היועצת החינוכית הייתה מפעילה את המזנון, לא היה דיון היום.
עירית ליבנה
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
הרי כולנו יודעים בסוף מי מקבל את המזנון לידיים שלו.
עירית ליבנה
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
ואם בחוזר מנכ"ל כתוב, אני מתאר לעצמי, אני מקווה שזה רשום, חטיפים לא בריאים, ואף אחד לא מפקח על זה, מה הועילו חכמים בתקנם?
עירית ליבנה
קודם כול חוזר המנכ"ל פורסם עוד לפני, וכל פעם שודרג בעקבות החוק, בעקבות התקנות. מלפני שבע שנים או שש שנים שהוצאנו, התקדמנו, עוד לפני החקיקה בכלל. אין לנו את הכלים לאכוף ואנחנו כן נחזור לתקנות, כי בתקנות ידובר גם, ובשביל זה גם דודי פה, לדבר על זה שכשתהיה לנו את היכולת לפקח מבחינה מנהלתית, מבחינה ארגונית, מנהל בית ספר כשהוא בא לקיוסקאי ואומר לו, שמע, אל תמכור, אומר לו - מי אתה בכלל? לא נעים.
היו"ר יעקב מרגי
מי הוציא את המכרז?
עירית ליבנה
הרשות המקומית או הבעלות. אם זו הבעלות של הרשות המקומית, אז הרשות המקומית. אם זו בעלות אחרת, אז הבעלות. אנחנו עובדים עם מרכז שלטון מקומי. הם גם רוצים כמונו, אבל אנחנו באותה סירה.
היו"ר יעקב מרגי
האם וידאתם שהמכרז שהשלטון המקומי או הבעלות מוציאה, תואם את הוראות חוזר מנכ"ל?
עירית ליבנה
קודם כול זה רשויות-רשויות.
היו"ר יעקב מרגי
מה הקשר? אל תגידו לי רשויות-רשויות. אנחנו מתעסקים בחינוך. אם היועצת הייתה מוכרת במזנון, אני מבין, יש לה השקפה, ראייה חינוכית, בית הספר שם אותה כדמות חינוכית. סתם אני מביא את היועצת. יכולה להיות כל דמות אחרת. זה יוצא למכרז על בסיס עסקי. מפעיל הקיוסק, יש לו אינטרס להרוויח כמה שיותר. הוא יכניס כל מיני פריטים שמדברים לגרות את הילדים ואת הנערים. הקטע של בריאות התלמידים לא מעניין אותו.

פה בדיון הזה כשדיברנו על התקנות, לא זוכר מי היה מטעם משרד החינוך, אומר, בלי שום קשר אנחנו עובדים לפי הנהלים. אני חושב שחיים הלפרין אמר את זה, שבלי שום קשר אנחנו עובדים לפי התקנות, אז אי אפשר לבוא ולהגיד לי, אין תקנות אז אנחנו לא מפקחים.
עירית ליבנה
כי את ההזנה באמת עם הספקים שלנו אישרנו לפי התקנות למרות שעדיין התקנות לא עברו, אבל במכרז שהוצאנו בפירוש הכתבנו מה הנוהל שצריך, אבל זה משהו שאנחנו מפעילים ואנחנו מנהלים.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. משרד החינוך, מישהו רוצה להוסיף משהו? צור.
צור טהון
שלום, שמי צור ואני אחד מהנציגים של פורום ועדי ההורים היישוביים.

עוד דוגמא לאיזשהו תוצר של ריב בין בעלויות פחות משנה לי. מה שחשוב לנו כהורים זה שכל יום שנמשך המצב הנוכחי ונמכר מזון לא בריא בבתי הספר, הוא יום שאבד.

אני רוצה לתת דוגמא לחשיבות של האכיפה מתחום אחר רגע. הייתי ביום שבת במשחק כדורגל עמוס קהל ולהפתעתי הרבה ובניגוד למה שהורגלתי, אף אוהד בסביבה הקרובה שלי ובאופק שלי לא הדליק סיגריה. זה לא בגלל שהפסיקו לעשן ולא בגלל שאין חקיקה, זה בגלל הפחד מאכיפה, וזו דוגמא טובה איך זה עובד. גם לחץ חברתי.

לנו כהורים קשה מאוד ללמד את הילדים בבית לא לאכול אוכל לא בריא כאשר זה מונח להם מול העיניים ונגיש להם בכל רגע נתון בבית הספר. ביקשת לא לדבר על נושא התקנות, אבל אני עדיין מזכיר שהן לא אושרו. החוק קיים משנת 2014, שלוש שנים, אז אני שוב פעם מצר על העובדה הזאת ואני שמח על הדיון הזה, אבל תוצאות אין.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אורית חזון מנדל
אורית חזון מנדל מפורום ועדי הורים יישובים.

אני רוצה להוסיף גם למה שצור אמר לגבי התקנות. זה ממש חשוב לאשר אותן. אתה אומר לא להתייחס לתקנות, אבל זה ממש חשוב העניין של התקנות. מה שחשוב פה זה האכיפה והפיקוח על המזון. בלי זה המצב לא ישתנה. זה חייב להשתנות. היום ביררתי לגבי הפיקוח גם בצהרונים. עדיין לא ידוע מי מפקח על הגוף, משרד החינוך? משרד הבריאות? חוסר ודאות. זה ממש הולך לאיבוד.

לגבי התקנות, ברגע שזה יאושר אז כן תהיה אכיפה וכן יהיה שינוי.
היו"ר יעקב מרגי
כולנו תקווה. לא בהכרח. מבטיח לך שלא נהיה מובטלים.
אורית חזון מנדל
אם יהיה פיקוח אז דברים ישתנו, נראה את התוצאות בשטח. לפנינו חנוכה, פורים, שיש את משלוחי המנות ואת כל הממתקים, את כל המארזים האלה בתוך השקיות ומכירת מוצרים לא בריאים בדוכנים גם בבתי ספר יסודיים וגם בתיכונים, כל המזנונים ואין לזה סוף, באמת. זה חייב להשתנות ובהקדם. העניין של התקנות זה ממש בהול.
היו"ר יעקב מרגי
מיכל.
מיכל מנקס
מיכל מנקס, מרכז שלטון מקומי.

אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כול, השאלות ששאלת הן מאוד נכונות והמצב הוא לא אופטימלי. עם זאת צריך לזכור, אנחנו מדברים על כמה וכמה דברים. ישנן רשויות שמקפידות על כך, ובעלויות, כולל רשתות שמקפידות על כך באמת מהתחלה ועד הסוף, בין אם מה מותר למועצת תלמידים או לוועד ההורים לעשות, מה הזכיין של הקיוסק היה ויש, יכול למכור וכו', כולל גם, אגב, הצגת מחירים, זאת אומרת זה הולך להרבה מאוד מישורים. נכון, יש מקומות שזה לא עובד.

אין ספק שאכיפה תעשה את הצעד הנכון. מה שאתה העלית אדוני היושב ראש, אני חושבת שזה רעיון מצוין, של לעבור על המכרז שעומד לצאת ולא לצאת למכרז ברשות להפעלת קיוסק עד שאין קבלה של אישור של מי ממשרדי הממשלה, בין אם זה משרד החינוך או משרד הבריאות, משום שיש כאן אספקטים באמת חשובים.

בסך הכול אנחנו באמת עובדים בשיתוף פעולה, לא שמסכימים על כל דבר, אבל מסכימים על התכנים לטובת הילד, וכן, צריך גם לקרוא להורים, למועצת התלמידים לפחות בשכבה הבוגרת להיות שומרי הסף, משום שככל שלמנהלת אין 'סיי' מול בעל הקיוסק, היא בכל זאת יכולה ויש לה נגישות מיידית למנהל אגף החינוך. כל דבר שקורה צריך לדווח, ואם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תהיה הנחיה למנהל בית ספר, לא צריך תקנה בשביל זה, חוזר מנכ"ל שמנחה את מנהל בית הספר לפנות לאלתר למשרד החינוך ולרשות המקומית בכל לקונה שהוא מוצא לנכון, אז במקביל אני חושבת - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיכל, רוכלות בסביבת בית הספר?
מיכל מנקס
זאת בעיה לא פשוטה. הפיקוח העירוני אמור לאכוף אותה. צריך לדווח. הרבה פעמים לא מדווחים ולא קוראים לפיקוח העירוני. אפילו הייתי מזעיקה קב"ט מוסדות חינוך. מבחינתי זו סכנה לילדים. גם זה יכול להיעשות בהנחיות של חוזר מנכ"ל.

היו"ר יעקב מרגי

אין ספק, אם מנהל בית ספר רואה מה שנקרא בעגה הצבאית מהתקופה שלי, גזלן, לא יודע היום איך קוראים לו, בסביבת בית הספר, יום, יום, יום, יום, זו הסכמה שבשתיקה.
מיכל מנקס
בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מאמין שאם יזמינו פיקוח עירוני, לא יאכפו את זה. צריך לאכוף את זה קודם כול.
אורה חכם
יש גמלאים שאין להם מה לעשות. כל יום הם רצים, אין להם מה לעשות. תהפכו אותם לנאמני בריאות, תכשירו אותם. כולם יכולים להכשיר אותם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, רעיון נפלא.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה וסליחה על האיחור.

אני חושב שהעניין והנושא מאוד חשוב, מאוד חשוב לבריאות הילדים שלנו, מאוד חשוב לבתי הספר, למנהלי בתי הספר.

אני עד להרבה בעיות וסכסוכים. ביישובים מסוימים, בכפרים ובערים מעורבים בזה עולם תחתון, מעורבים בזה כנופיות. "של מי הקיוסק הזה? אני רוצה לפתוח". זה קרוב משפחה, זה מקורב מפלגה. זו מציאות שהיא מאוד מעיקה ומציקה לכל פועלו של בית הספר ולתלמידים ולך תתווכח עם מישהו שבא ועושה אבו עלי ורוצה בכוח לבנות קיוסק אחד. רק לפני חודש אני התערבתי בבעיה כזו, בלי שמות. הוא הצמיד את הקיוסק שלו לגדר של בית הספר ופתח צוהר. מה זה?
אורה חכם
איפה הרשות?
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
הרשות התערבה, אבל אחרי אבק ואחרי כל המאמצים האלה.

העיקר זה התלמידים שלנו. צריך לפקח ולוודא שלא נותנים להם מזון שהוא מזיק ולא בריא, אחד. שניים, שלא יהיה בית הספר זירה למאבקי כוח בגלל שהצד הזה רוצה שהקיוסק שלו, המסעדה שלו, האוכל שלו והאחר לו.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי התקנות, אי אפשר שלא להתייחס אליהן. אין ספק שהתקנות אמורות לעשות סדר.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
לצערי, לא הזכרתי, מנהל בית הספר איבד את חייו בשנה שעברה בגלל זה, בטייבה. נרצח.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות צריכות לעבור ובתקווה שאכן המשרדים הנוגעים בדבר ימצאו את הדרך והתקנים ויאכפו ויעשו את עבודתם נאמנה. לצערי הרב הקואליציה עוד לא אזרה אומץ להפיל את הרביזיה של חבר הכנסת יעקב אשר, שהגיש. הוועדה אישרה את התקנות, אלא שבדקה התשעים הגישו דיון חוזר. הוועדה אמרה את דברה. גם אני אמרתי דברים. אני חושב שהתקנות צריכות לעבור ללא תנאי כזה או אחר. כשיגמרו ההתקשקשויות בקואליציה אני מקווה שנצליח להעביר את התקנות. בינתיים ילדי ישראל אוכלים מזון לא בריא בגלל ויכוחים קטנוניים בתוך הקואליציה. הנה אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה ואני מצר על כך. הלוואי והיינו יכולים לגמור זאת כבר מזמן.

רבותיי, אפשר להתקשקש, שמשרד יאמר, זה השלטון המקומי, והשלטון יאמר, זו הבעלות והמשרד, והמשרד יגיד, זה בעלויות, וההורים. אם לא יהיה שילוב ידיים של כולם ביחד, הורים מגיעים לבתי הספר, רואים מזון לא בריא, להתריע. משרד החינוך צריך לדבר עם השלטון המקומי בסוגיה הזו עוד אפילו בלי התקנות, לתאם שאם יש מכרזים, לרענן את זה ולהביא למכרזים חדשים, עם כל הכבוד, לעשות כל מה שאפשר לעשות. מה שקורה היום, תשאלו הורים רבים, ילדים מעדיפים לא לקחת את הכריך מהבית. הוא מעדיף לקחת 20 ₪ מהכיס שלו, לקנות שטויות, לקנות טוסט לא בריא או בורקס או צ'יפס של תפוצ'יפס שכולו מלח ושמן ומתועש, וזה חוזר מבית לבית, מבית לבית. ברגע שבקיוסק ימכרו אך ורק דברים בריאים, תאמינו לי שהכריך של האימא יהיה עדיף ומבוקש יותר וגם הילדים יאכלו אוכל יותר בריא, עם כל הכבוד. בבקשה, אדוני.
איתי גוטלר
היי, קוראים לי איתי גוטלר, אני מייצג פה את עמותת "מהיום", הפורום לאורח חיים בריא.

אני רק רציתי לציין שבנושא התקנות ספציפית, אנחנו מתעתדים כמו שאנחנו עשינו בארבע השנים האחרונות וזה נקבע יחד עם הוועדה, לקיים דיון ב-19 בדצמבר, ביום שלישי בחודש הבא, דיון במסגרת יום הסוכרת הבינלאומי, כאן בוועדה, וזה יכול להיות נושא שאפשר להעלות אותו ולהציף אותו עוד פעם יחד עם משרדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תעזור לנו לעזור לך. תפעילו על הגורמים הנוגעים בדבר, לכו ליו"ר הקואליציה, לכו ליעקב אשר, תשבו להם פה.
איתי גוטלר
אנחנו עושים את זה ונשמח לקדם את זה.

אני רק רוצה לציין עוד שתי נקודות קטנות. לגבי החברה הערבית, באותו יום, ועדה אחר כך תהיה ועדת בריאות שתעסוק בנושא של סוכרת והשמנה בחברה הערבית. אתה מאוד מוזמן להגיע. אני חושב שזו נקודה שהיא מאוד בוערת ספציפית גם בחברה הערבית וחשוב להתייחס לזה.

באותו יום גם תהיה שדולה לאורח חיים בריא, שרצינו לעשות דיון, עירית שעושה עבודה מעולה, אני חייב לציין. הזמנו גם את מנכ"ל משרד הבריאות וגם את מנכ"ל משרד החינוך. הבריאות אמר שהוא יכול להגיע, החינוך לא.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא מסתפק בעירית? אתה חייב את המנכ"ל?
איתי גוטלר
אנחנו רוצים את המנכ"ל למרות שעירית עושה את העבודה.

לגבי מה שנאמר פה על הנושא של - - - , אם האכיפה בתוך בתי הספר תתקיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם המנכ"ל של משרד החינוך יסתובב בכנסים, הוא ימצא את עצמו ננזף פה יום-יום על דברים שהוא לא מספיק לעשות.
איתי גוטלר
אני חושב שלנושא של אורח חיים בריא הוא צריך גם להשתתף בכנסים.

רק אומר מילה אחרונה. אם הנושא של התקנות, יפתרו בעזרת השם את הפיקוח בתוך בתי הספר, אז בהחלט לעיריות יש את היכולת לאכוף במסגרת חוקי העזר הקיימים את הנושא של הגזלנים, אבל לעיריות אין את היכולת במסגרת חוקי עזר עירוניים לאכוף את המזון שנמכר בפיצוציות שנמצאות ממול לאותם בתי ספר, אבל אתה מטפל בגזלן שנמצא על שפת המדרכה ליד בית הספר, אתה לא מטפל במזון וכו'.
היו"ר יעקב מרגי
מה לעשות, אני רק יו"ר ועדת החינוך ולא יו"ר ועדת על.
איתי גוטלר
אני מסכים. עכשיו, איך עם זה מטפלים? עלה פה רק הנושא של האכיפה. יש את הנושא של המדיניות ואת הנושא של חינוך לתזונה בריאה בבתי ספר. עירית הובילה כמה תוכניות נהדרות. אם המדינה הייתה לוקחת את זה כמשימה ומשקיעה יותר כספים, החינוך היה יותר טוב ואנשים לא היו קונים במקומות האלה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

נמצאים איתנו חיילים במסגרת קורס להשלמת השכלה תיכונית, שפרוסים בכל רחבי הארץ. האם מישהו מכם רוצה לומר משהו על מערכת החינוך שלנו?
אסף
אני אסף, אני נמצא בקורס תג"ת, השלמת שתים עשרה שנות לימוד.

למדתי בתיכון באורט שפירא בתל כביר. אותו דבר זה גם אצלנו, אתם יכולים לטפל בעניין של מה שנמצא בתוך בית הספר עצמו, בקפיטריה, אבל זה לא מונע מאיתנו ללכת למקום מחוץ לבית הספר ולקנות שם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אתה מחזק את הדברים שנאמרו כאן. עוד מישהו?
נופר
קוראים לי נופר, אני ממודיעין. אני חושבת שזה שיש קפיטריות, זה גם יוצר ממש פערי מעמדות. אצלנו בבית הספר היו אנשים שלא יכלו לקנות כלום כי אין כסף, כי לא נעים.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק, גם במודיעין. זה אנחנו אומרים בוועדות, לא בהכרח מקום מגורים מעיד על - - - .

אני חושב שהדברים שאמרה נופר הם נכונים. זה יוצר לחץ חברתי, פערי מעמדות.
מיכל מנקס
יש גם סיפור של חובות, "תרשום לי".
היו"ר יעקב מרגי
נכון, יש הרבה תופעות שצריך בכלל לשקול את זה. עוד לא שקלנו. יכול להיות שעדיף לבטל את זה, לא יודע, זה דיון בפני עצמו. אוקיי, תודה.

בבקשה, נציגות ההורים.
צור טהון
שמי צור, נציג פורום ועדי ההורים.

עוד נקודה שאני רוצה להעלות פה רק שניתן עליה את הדעת. משיחות שקיימתי עם בעלי קיוסקים ועסקים, אוכל בריא, יש נטייה לתמחר אותו הרבה יותר גבוה. ברגע שקיוסקים יעשו את האדפטציה לאוכל בריא, הוא יתומחר פי 2. צריך לתת על זה את הדעת. א', מיעוטי יכולת לא יוכלו לרכוש אותו, ב', מה עשינו פה? זה ירחיק אנשים. צריך לתת על זה את הדעת.
היו"ר יעקב מרגי
אני יוצא מתוך הנחה תמיד שהכריך של אימא הוא יותר בריא ויותר טעים. זו ברירת המחדל שלי.

מי רצה לומר עוד משהו לפני שאני נועל את הדיון? בבקשה.
איתי פרקש
אני איתי מפוד רבולושיין ישראל. אני מייצג בארץ שף בשם ג'יימי אוליבר שהוא עוסק הרבה בנושא הנ"ל.

בארץ עובדים בעיקר עם הגופים העירוניים ועם המשרדים ואני רוצה להגיד שני דברים. א', הקונספציה שאוכל בריא יקר יותר היא לא נכונה. הצלחנו להוכיח את זה בפיילוט שעשינו בעיריית תל אביב ולייצר מנות שעלות הייצור שלהן היא 5 שקלים, מנות מלאות שעומדות בכל הקריטריונים של חוזר המנכ"ל. ב', היום מבחינת תשתיות, ברוב בתי הספר אין חדרי אוכל, כי פעם בתי הספר הסתיימו יותר מוקדם, ולהוסיף חדרי אוכל לקיים, אני מבין שזה אי אפשר, אבל לפחות בתי ספר חדשים שנפתחים, אם היו מתכננים שם חדרי אוכל, הייתה אפשרות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להחזיר אותם לתקופות שלנו.
איתי פרקש
הם נשארים עד 16:30 בבית ספר, הם צריכים לאכול.
עירית ליבנה
איתי, אתם הוכחתם בתל אביב שגם כשאין חדר אוכל, אפשר לעשות את זה. אנחנו יודעים את זה.
איתי פרקש
נכון. בתל אביב הצלחנו לייצר מנות שהעלות שלהן בסופו של יום לילד או למשק בית היא בין 15 ל-18 שקלים ליום, ארוחת צהריים מלאה שכוללת הכול, ובהזדמנות הזאת אפשר גם להגיד שאפשר להרחיב ולהגדיל במידת האפשר את חוק ההזנה ואז בכלל אנחנו נהיה במקום אחר, אבל הנושא של קפיטריה שמוכרת פריטים, זה רק תחליף מסוים לבית ספר שמגיש אוכל או מגיש ארוחת צהריים, וככל שהילדים נמצאים שם ביום לימודים ארוך יותר, זו מחויבות שלנו לדאוג שזה יקרה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
יהודית אילני
שמי יהודית אילני, יועצת פרלמנטרית של חברת הכנסת חנין זועבי שנבצר ממנה להיות כאן.

בחורה מוקם מטבח קהילתי שמופעל על ידי נשים שמתגוררות בחורה. המטבח הזה מספק מנות אוכל בכל מוסדות החינוך באזור והיום הגענו למקומות אחרים, והוא מספק תעסוקה לנשים, כאשר בחופשת הקיץ המטבח הזה מספק אוכל לקייטנות ולמוסדות. הוא בעצם יוצר שילוב גם של אוכל בריא, גם של אוכל בסגנון שהילדים אוהבים וגם העצמה של הנשים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה לך. אני חושב שיותר מאשר האצבעות שיש לי בכפות הידיים, הצגנו את המיזם החשוב הזה של הנשים בחורה בכל מיני ועדות, עוד מהקדנציה הקודמת. אני קורא לרשויות המקומיות לאמץ את המודל הזה ולשכפל אותו. אני חושב שזה הוכיח לא רק במגזר הערבי. גם בכמה שכונות בירושלים באו והציגו את המיזם הזה. זה אוכל יותר בריא, יותר טעים, יותר זול, וגם איך אומרים? win-win, כולם נהנים מזה.

רצית להוסיף משפט?
איתי גוטלר
כן. זה נכון שנאמר פה, ואיתי הוא דוגמא לכך שלא צריך חדרי אוכל, אבל אם הייתה גם יכולה להיעשות פנייה של הוועדה לגורמי התכנון במדינה, בכל פרוגרמה עתידית של בתי ספר, להכניס נושא של חדר אוכל ולהתאים את מבני בתי הספר למציאות שבה יש חדר אוכל שמגיש אוכל טוב ושאפשר גם לשבת ולאכול כמו שצריך ולא המבנה הנוכחי של הקפיטריות בבתי הספר, זה גם משהו שאני ממליץ לוועדה לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מיכל חורין
סליחה אדוני, אני רק רוצה להזכיר שמשרד החינוך מזין בכל מקום שיש בו היום חינוך ארוך. בשלב הזה אין יום חינוך ארוך בכל הארץ.
היו"ר יעקב מרגי
הוא מזין בצהרונים, איפה שיש.
מיכל חורין
לא רק בצהרונים, גם ביישובים בהם יש יום חינוך ארוך.
היו"ר יעקב מרגי
בצו יוח"א.
מיכל חורין
נכון. בשלב הזה אין צו יוח"א ולכן חובת ההזנה על המשרד לא חלה בכל הארץ.
היו"ר יעקב מרגי
אבל איפה שהוא מזין, אני מקווה ששם המזון הוא בריא.
עירית ליבנה
שם על פי התקנות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה.
מיכל חורין
בסוף, התפריטים בתקנות הועתקו מתוך חוזר המנכ"ל.

אני כן רוצה להזכיר שבסוף מדובר בשטח של הרשות המקומית ושל הבעלות ולכן האחריות בעניין הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אני שוב לסיום אומר - - -
מיכל חורין
נכון, אבל עלה פה רעיון של מכרז.
היו"ר יעקב מרגי
גבירתי, אני לא מחוקק את החוק, לכן הזהירות שלך מתבקשת. אם הייתי מתקן את התקנות, והאמירה שלך לפרוטוקול היא חשובה, אבל אני בכוונה עוד בתחילת הדיון רציתי לומר לך שאני לא מסתפק בזה, כי מבחינתי אתם הכתובת, אתם הרגולטור, אתם המנחים. אם אתם לא המנחים, אז תתכבדו ותצאו בכלל מהחינוך, תעבירו אותו לרשות המקומית. אם אתם המנחים ואתם קובעים, אז אתם הרגולטור. מבחינתי, אם הרשות המקומית כשלה, זה היה צריך להדליק נורה אדומה אצלך. אם הבעלות כשלה, זה צריך להדליק נורה אדומה אצלך. זו ההסתכלות שלי, זו הראייה שלי כיו"ר ועדת חינוך לומר לכם. נכון שמבחינה משפטית, שטח, הכול בעלות, את צודקת מאה אחוז, אבל אתם מתכללים, אתם צריכים להביא את המשנה הסדורה הזו למנהלי בתי הספר, לרשויות המקומיות, למורים, עד לקצה, עד לתלמיד.
מיכל חורין
נכון, אתה צודק אדוני בעניינים האלה, אבל אני רוצה להזכיר, קודם כול את התכנים שאנחנו מכניסים לתוך מערכת החינוך לגבי תזונה בריאה, אנחנו מקווים שמשם זה ישפיע על התלמידים, ומעבר לזה אני רוצה להגיד, דיברו על זה שבסוף הכוח הוא הכיס, זאת אומרת מי שיכול להשפיע בסופו של דבר בשלב הזה עד שתהיינה תקנות שיאפשרו לנו להטיל עיצומים גם על בעלי קיוסקים ובעלי קפיטריות, בסוף זה מי שנותן את האישור לפעול בתוך מוסד החינוך, ואנחנו מקווים באמת שהתקנות יכנסו לתוקף במהרה בימנו ושיהיה לנו כוח.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אני מסכם.

הוועדה מודה לכל האורחים, גם לחיילים ולמפקדים על הנוכחות בוועדה. אני חושב שהחיילים ראו אמנם דיון לא סוער, לא כבד כל כך, על המזון הבריא בבתי הספר, אבל חוויתם תהליך עבודת ועדה בכנסת ביום שגרתי וקחו את זה אתכם וקחו את ההמלצות שלנו להצליח בחיים. יש לכם את כל האפשרויות. אין היום, ואני אומר לכם כמי שהיה בשנות ה-60'-70' תלמיד ביסודי. התגייסתי בשנת 78'. סיימתי את התיכון והתגייסתי. היום אפשר לומר, אין תלמיד, אפילו בוגר במדינת ישראל שירצה להתקדם, כולל באקדמיה, ולא יוכל לעשות את זה, ולא משנה מה הסיבה. אם זה כלכלית, אל תראו את זה הר גבוה. יש מנגנוני סיוע שאפשר להתגבר על המחסום הכלכלי.

גם ביכולות הלימודיות, היום כבר מכירים בקשיים מסוימים. בתקופות שלנו זה לא היה. היום יודעים לסייע, יודעים ללוות, לכן אני אומר לכם, תנצלו את ההזדמנות הזאת. אל תראו שלוש שנים אקדמיה, ארבע שנים, כאיזה הר גבוה שלא ניתן. השנים עוברות ובסוף מסתכלים אחורה ורואים מה החמצנו. תנצלו את זה. הצבא נתן לכם הזדמנות לסיים תעודת גמר תיכונית, אל תספקו בה. תסיימו את זה בהצלחה, תעפילו הלאה.

הוועדה שמעה מצוקת המשרד והרשויות המקומיות לאכוף את מכירת המזון הבריא בגלל אי תקנת התקנות. הוועדה קוראת למשרד החינוך להביא את התקנות לכלל אישור בוועדה תוך גיבוש הסכמות עם חברי הכנסת המסתייגים.

הוועדה קוראת למשרד החינוך לקיים דיון מעמיק בדבר נחיצותם של המזנונים בבתי הספר בהתייחסות לסוגיות החברתיות והבריאותיות.

תודה רבה,

הישיבה נעולה. אנחנו נקיים ישיבות מעקב בהמשך על ההתפתחות בסוגיה הזו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים