ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/11/2017

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-05OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 25

מישיבת וועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאותלתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שלישי, י' בכסלו התשע"ח (28 בנובמבר 2017), שעה 14:00
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
אילן שי - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

אילנית שושני - מנהלת אגף בינוי מוסדות חינוך, משרד החינוך

מימי פלאצ'י - מפקחת ארצית באגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך

עדי נועם סביר - עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

ליאת מזרה - מדריכה ארצית נגישות באגף זהירות בדרכים, משרד החינוך

שולמית כהן - מפקחת ארצית ליקויי ראייה ושמיעה, משרד החינוך

רויטל בר - מפקחת ארצית באגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

אילנה בניש - מורשה נגישות שירות, משרד החינוך

מירי מאיר שטטמן - מפקחת ארצית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך באגף תקציבים, משרד האוצר

רות דיין מדר - מרכז שלטון מקומי

אמיתי שוחט - מנהל תחום שילוב בחינוך, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות

חן שטרן - מפקחת ארצית נגישות השרות, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות

ערן טמיר - יועמ"ש, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות

אביבית ברקאי-אהרונוף - עו"ד, בזכות

איתן עמרם - יו"ר ועדת נגישות לבעלי מוגבליות בלשכת עו, לשכת עורכי הדין

טליה דוד - יו"ר ועדת נגישות לאנשים עם מוגבליות, לשכת עורכי הדין

אסתר קרמר - חברה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

רויטל לן כהן - הנהלת הקואליציה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

מיכל שיק הר-טוב - מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת נגישות ישראל

מנחם גולדין - מנהל יחידת המידע ומיצוי זכויות, ארגון קשר - משפחות עם צרכים מיוחדים

יעל וייס-ריינד - מנהלת העמותה, ארגון אופק לילדינו

מרים בר ניר - חברת הנהלה עוצמה, עוצמה - פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

אורנה מילוא - עוצמה - פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

עינת קרן - מפעילת קבוצת תמיכה לסטודנטים ברצף-העברית, אס"י - קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל

בועז אחד העם - יו"ר, המרכז הישראלי ללימודי חירשות

נתי ביאליסטוק כהן - מנהל כללי, המרכז לעיוור בישראל

גל רוקניאן - מורשית נגישות השירות, המכון לקידום החירש

ישראל אבן זהב - רכז תחום נגישות, פורום הארגונים לתקנות נגישות

הניה מרמורשטיין - מנהלת מעונות, עמותת על"ה

חנה פלוטניק - מנכ"לית, עמותת ביחד

ראובן ברון - מת"ל - ועדת העבודה והרווחה, ועדת עבודה
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015
היו"ר אילן גילאון
אנחנו מתחילים. חבר'ה, תראו, אני רק הערה מקדימה. אנחנו חייבים את התקנות האלו, כי כל זמן שהתקנות האלו לא קיימות לנציבות אין שום יכולת לאכוף שום דבר. אני כבר הבנתי שיש כמה דברים שלא תהיה לנו ברירה, לי לא תהיה ברירה, אלא ללכת לחקיקה נוספת, חדשה, למשל בנושא של הסייעת. זאת אומרת, בגדול, הכיוון שלי הוא שכל מה שקשור למונגש הוא נגישות. אני חייב שהיום נתקדם, שנסיים את העניין הזה, שנסיים פרק אחד. אייל, בוא נתחיל בהקראה מהירה כמו במכירה פומבית, כדי שלא יבואו יותר מידי רעיונות.
אייל לב-ארי
אנחנו מתחילים מהתוספת השישית, עמוד 3 למטה.
מיכל שיק הר-טוב
שמתבטלת, כי איחדנו את החוק.
אייל לב-ארי
כן, אני השארתי את זה רק לצורך ההקשר והנוחות. כמו שראיתם, מה שמתחת לכותרת כן נמחק.

שילוט מותאם לאנשים עם מוגבלות, תוך הוספת מידע בסמלים ואמצעים אחרים;

כיסוי והסרת מכשולים;

כתוביות תקשורת תומכת חלופית (להלן – תת"ח) על מגירות ותאים של תלמידים;

ביצוע מטלות במקום נפרד (פינו תעבודה יחידניות), תוך הימנעות, עד כמה שאפשר, מרעש סביבתי והפרעה; וכן חדר לעבודה פרטנית עם תלמיד;

התאמה אקוסטית של כיתה באותם מקרים שבהם אין די בהושבת התלמיד במיקום מתאים; ההתאמה תבוצע באמצעות בחירת מיקום שקט לכיתה, ווילונות, כיסוי רגלי רהיטים בגומי, רצפה רכה ובמקרים חריגים, איטום פרצות, זיגוג כפול בחלונות, דלת כבדה עם פסי אטימה, והתאמה באמצעות הזזת מזגן ושימוש ברכיבים בולעי קול;

התאמות תאורה למניעת סנוור וריצוד;

סימון בצבעים נוגדים;

הנגשה של חניה או תחנות הורדה אם הן מצויות בתוך שטח בית הספר;

אם יש בבית הספר שרותי הסעדה בחדר האוכל תבוצע הנגשה של אחד השולחנות לפי תנאי ת"י 1918 חלק 1 לעניין שטח חופשי לכיסא גלגלים (2.6.1) חללים חופשיים לברכיים וכפות רגליים (2.6.2) וטווח הגעה לחזית (2.6.3.1);

אם יש בבית הספר שירותי הסעדה וההסעדה בחדר האוכל היא בשיטת השירות העצמי – שבה הסועד נוטל את המזון אל צלחתו בעצמו – יוודא הבעלים כי כל סוגי המזון המוצעים לציבור יהיו בטווח הגעה של אדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיפים הדנים בטווח הגעה לכיסא גלגלים (2.6.3.1 עד 2.6.4);

הנמכת לוח עבור תלמיד המתנייד באמצעות כיסא גלגלים;

שולחן וכיסא מתאימים לתלמיד עם מוגבלות בניידות;

מנוף להרמת אדם עם מוגבלות לשימוש בשירותים;
רויטל לן כהן
לגבי (11) – הנמכת לוח עבור תלמיד המתנייד באמצעות כיסא גלגלים. מה קורה אם יש לנו תלמיד קטן קומה שזו המוגבלות שלו? ברגע שאנחנו מייחדים את זה פה לתלמיד ספציפי, אנחנו - -
היו"ר אילן גילאון
אם אני יכול להבין נכון, זה לוח שאפשר להנמיך אותו פחות או יותר כמו הדוכן בכנסת, לא? לגובה המתאים, כדי שהמתבונן יוכל לצפות בלוח בנוחות.
רויטל לן כהן
זה לא רק לצפות, זה גם אם הוא בא לפתור תרגיל על הלוח הוא לא צריך לטפס על כיסא כדי לעשות את זה.
היו"ר אילן גילאון
לכתוב, לצפות, כל מה שאפשר לעשות על לוח.
רויטל לן כהן
להשתמש.
היו"ר אילן גילאון
להשתמש, מצוין.
רויטל לן כהן
אותו דבר (12).
אייל לב-ארי
אני חושב שצריך לחשוב, בעקבות הערה של חן, ולשקול את אותו דבר לגבי (9) ו-(10).
היו"ר אילן גילאון
מה הייתה ההערה של חן?
אייל לב-ארי
פשוט היא לא נכנסה, כי היא הייתה אחרי הפצת הנוסח, היא עדיין לא תואמה עם משרד החינוך. העניין של אדם נמוך קומה, הדבר הזה משליך גם לגבי (9) ו-(10).
חן שטרן
גם על הסרת מכשולים שיש בניגוד החזותי והמישושי בסעיף (2). אם בוחרים לכסות, שיהיה ניגוד חזותי ומישושי, שזה יסומן.
רויטל לן כהן
לגבי (9) ו-(10), זה צריך להתאים גם למי שהולך עם הליכונים, בין אם זה קדמי או אחורי, לא רק כיסאות גלגלים.
היו"ר אילן גילאון
חבר'ה, אתם צריכים מפתח אוניברסאלי לרשום - - ?
רויטל לן כהן
בגלל זה אני אומרת, לא צריך להתייחס לסוג מסוים של מוגבלות. זה צריך להיות מותאם לצרכים של התלמיד, נקודה.
אילן שי
התקן הישראלי מתייחס לזה? זה הנוסח של סעיף שנוסח על ידי שמואל.
רויטל לן כהן
ונגיד שהוא לא מתייחס לזה, מה נעשה? מה, לא ניתן - -?
קריאה
חוק שוויון - -
אילן שי
זה מתייחס - -
רויטל לן כהן
חוק שוויון זכויות.
אילן שי
אפשר להפנות את זה - -
קריאה
לאנשים עם מוגבלות.
רויטל לן כהן
להגיד את המילה "זכויות", כי המטרה של החוק הזה היא זכויות, לא שוויון.
אייל לב-ארי
זה מותאם.
היו"ר אילן גילאון
אני עכשיו הולך על סידור בכנסת, בדוכן, שיהיה מותאם לכל מי שמדבר מולו, מכל הבחינות. זה מה שאני קורא לו המטריצה, או הדבר הזה שאתה מקבל את השיקוף שלך בתוכו.
רויטל לן כהן
אדוני, זה כמו שכששמים טלוויזיה היא נמצאת על ציר על הקיר ואפשר לעלות ולהוריד. אם יש את המוט הטלסקופי לתלות את הווילון במקלחת, גם אותו אפשר לשנות. אם אפשר אותם, אפשר גם אחרים.
אייל לב-ארי
תת"ח – כולל התאמה של חומרי למידה ושימוש בסימן תת"ח;

ארון אישי עם מנעול לאחסנת ציוד התת"ח; הארון והמנעול ניתנים לתפעול עצמי בידי התלמיד;
רויטל לן כהן
למה רק תת"ח?
היו"ר אילן גילאון
מה זה תת"ח?
רויטל לן כהן
תקשורת תומכת חליפית.
אייל לב-ארי
שולחן וכיסא המתאימים לצורך שימוש בציוד תת"ח;

שקעי חשמל נוספים בכיתה לצורך שימוש בציוד תת"ח;
רויטל לן כהן
אם היינו כותבים נכון את סעיף (12), אז לא היה צריך את סעיף (16).
היו"ר אילן גילאון
אתם לא נפגשתם לפני זה שוב? אין ביניכם הידברות בנושאים כאלה? כולם דברי טעם, אבל - -
רויטל לן כהן
פעם הייתה לנו פגישה לפני, היא לא קורית יותר.
אילן שי
אני לא נתקלתי בזה שפגישות קודמות חוסכות זמן.
רויטל לן כהן
זה לא חוסך זמן, כי אתם מתעקשים לא לעשות את התפקיד שלכם כמשרד חינוך, אתם מתעקשים להיות משרד הבייביסיטר.
אייל לב-ארי
ערכה טכנולוגית מותאמת לתלמיד המשתמש בתת"ח;
רויטל לן כהן
למה בתת"ח? מה עם שאר הדברים לצורך שימוש טכנולוגי? מה עם תמ"ס?
קריאה
מה עם מחשב?
קריאה
יש תמ"ס.
נתי ביאליסטוק כהן
מה עם מכונת ברייל?
אילן שי
את יכולה להיזכר בדיון הקודם, מופיע שם תמ"ס.
רויטל לן כהן
לא צריך לכתוב את המילים "בציוד תת"ח".
היו"ר אילן גילאון
רויטל, את צודקת בעיקרון, לא צריך לחזור על אותם דברים.
נתי ביאליסטוק כהן
זו טכנולוגיה מסייעת.
רויטל לן כהן
כן, טכנולוגיה מסייעת.
קריאה
ברגע שיש טכנולוגיה מסייעת, צריך להתאים את כל האמצעים שנדרשים כדי לאפשר את השימוש בה, לאו דווקא לרשום לתת"ח, כי אז זה מגביל.
בועז אחד העם
אפשר לכתוב את המילה "לרבות"?
היו"ר אילן גילאון
לא לרבות. אפשר לכתוב את ראשי התיבות שכוללים גם את המסייעת.
רויטל לן כהן
טכנולוגיה מסייעת.
נתי ביאליסטוק כהן
זה נכון גם לסעיף (17).
אילנה בניש
זה טכנולוגיות מסייעות.
היו"ר אילן גילאון
תרשום תת"ח ומה שמסייע לתת"ח.
נתי ביאליסטוק כהן
זה לא בהכרח מסייע לתת"ח. טכנולוגיה מסייעת זה שם כולל, כשתת"ח הוא אחד ממנו.
היו"ר אילן גילאון
אני מסכים איתך.
אילנה בניש
טכנולוגיות מסייעות.
היו"ר אילן גילאון
טכנולוגיות מסייעות. אילנה אמרה את זה מצוין.
רויטל לן כהן
לרבות טכנולוגיה מסייעת.
אילן שי
אנחנו לא יכולים להסכים לזה.
רויטל לן כהן
מה, אתם חברת החשמל?
היו"ר אילן גילאון
טכנולוגיות מסייעות זה מספיק טוב, זה כולל את הכל, זה לא משאיר את אף אחד בחוץ.
בועז אחד העם
מי מחליט מה זו טכנולוגיה מסייעת?
רויטל לן כהן
תשנו את חוק חינוך חובה, תעשו חינוך חובה רק לילדים שלא צריכים כלום ואין להם הורים, הם יתומים.
אילן שי
אנחנו הגדרנו שקעי חשמל לצורך מספר מסוים של דברים שהסכמנו לספק. לא בדקנו עלויות תקציביות וגם לא את האפשרות שבעוד איזה סוג של טכנולוגיה מסייעת תהיה התקנה של עוד שקעים בכיתה.
רויטל לן כהן
אין לתאר.
היו"ר אילן גילאון
אתה צריך לגשת בחזרה למשרד?
אילן שי
כן.
היו"ר אילן גילאון
אבל זה לא הגיוני בעיניך הדבר הזה?
אילן שי
אני רק רוצה להראות כמה הדיונים בשולחנות לפני עם הנציבות ועם הארגונים הם לא יעילים, מכיוון שכרגע הארגונים חשבו על זה בפעם הראשונה, הם לא העלו את זה אף פעם באף דיון. גם הנציבות לא העלתה.
רויטל לן כהן
סליחה. אולי כי לא הגענו אף פעם - -
היו"ר אילן גילאון
אני שואל אותך, מבחינת הרצף הלוגי של הדברים, האם זה לא נראה לך הגיוני ברגע שאתה עושה תשתית כזאת? תבין, כל האסון שלנו בנגישות הוא בגלל אי עשיית התשתיות נכון, אי ההשקעה בתשתיות שיכולות היו להיות הרבה יותר זולות מאשר להוסיף כל פעם בהדרגה את הדברים. זה לא נראה לך הגיוני?
אילנית שושני
כן, אבל כבר יש 4,000 מוסדות קיימים. לא יכולים להתעלם מהעובדה שצריך לטפל במה שקיים.
היו"ר אילן גילאון
על מה מדובר? מה עוד יכולים להמציא?
אילנית שושני
קודם כל, יש שקעים בכיתה. אתם כבר קובעים שצריך נוספים. יכול להיות שלא צריך נוספים. אם נצטרך, נצטרך לחשוב על זה.
רויטל לן כהן
נראה לך שהוא יחכה שנתיים לשקע כמו שהוא מחכה לערכה?
אילנית שושני
לא שנתיים. אני מסכימה עם תשתית, אבל לא כולם - -
היו"ר אילן גילאון
אני מקבל את מה שאת אומרת. אני כן רוצה לאשר את זה. במידה ותגידו לי בפגישה הבאה שזה לא אפשרי כי יש סדר עדיפויות אחר, ושגם תקציבית אתם לא עומדים בזה, אני אשמע אתכם
ערן טמיר
אנחנו עכשיו קוראים את התוספת השישית, וזה אחרי שבעצם התקבלה החלטה שצריך לאחד את הכל. אני מציע לקרוא את הדברים. בגלל שיש דברים שיש בהם חזרות, ובגלל שחלק מהאמצעים שמדובר עליהם עכשיו מופיעים פה, חלק מופיעים בתוספת אחרת, אני חושב שבכל מקרה נצטרך לעשות איזה שהוא סיבוב על כל התוספות כדי לראות שזה מאוחד, ואז לסדר את הכל.
היו"ר אילן גילאון
מתי?
ערן טמיר
אם נצליח לסיים היום, כשנצטרך עוד מליאת ועדה כדי לאשר, נביא את הכל. זאת ההצעה שלי. חבר הכנסת גילאון, אני ממש מבקש, וזאת הערה שאמרנו לכולם. כולנו התבקשנו, כולל אנחנו, דרך אגב - עכשיו אני רואה שגם לנו יש עוד הערות שלא עלו, אבל אני עוצר את זה - להביא את הכל מבעוד מועד, לא להעלות את הדברים בפעם הראשונה כאן, זה פשוט מעכב אותנו נורא, דברים שהיו יכולים להיכנס, דברים שלא היו יכולים להיכנס. אפשר היה להעביר חלק מהערות, חלקן הערות - -
היו"ר אילן גילאון
אבל ההערה הזאת לא הייתה מגנה כרטה.
ערן טמיר
אבל זה חלק מהעניין, כי אנחנו כל הזמן מתעכבים בגלל סוג כזה של הערות. חלק מההערות היו מאוד נכונות.
היו"ר אילן גילאון
אמרתי בתחילת הישיבה, אנחנו חייבים להתקדם. יש תהליכים, יש תאריכים. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. הנציבות לא יכולה לאכוף כלום, בגלל שהתקנות האלו לא בידנו, גם אם הן לא יהיו מושלמות כפי שאני הייתי רוצה. לכן, אני אומר, אל"ף, נראה לי שהתיקון הזה מבחינת הטכנולוגיות הוא לא כזה דרמטי שצריך לחזור למשרד, אפשר להתקדם איתו. אם תהיה בעיה, אני אשמע אותה בקשב. באמת, אילן, אפילו אני בתור אחד - - שיהיה התת"ח הזה.
אייל לב-ארי
לגבי שקעי החשמל, לצורך שימוש בציוד טכנולוגי מסייעת.
נתי ביאליסטוק כהן
אגב, זה גם נכון ללוקרים. אתה יודע, חבר הכנסת גילאון, זה מסוג הדברים שגם כשאתה קורא את התקנות 15 פעם, אתה פשוט לא מעלה בדעתך שיש פה בעיה. מה, בגלל שזה לא תת"ח לא ייתנו לו לשים את התמ"ס בלוקר, הוא יצטרך לסחוב אותו הביתה? אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה פשוט לא מעלה על דעתך. פתאום פה זה צף.
היו"ר אילן גילאון
נתי, אבל אתה פה נמצא בין משפטנים, תבין.
ראובן ברון
בפעם הקודמת דיברנו על התוספת הרביעית, בין השאר, וסוכם פה שאני אגיש את כל מה שכתוב שם. היו שם כמה שגיאות, כמה דברים מיותרים, אולי חוסרים ניסוחיים. שלחתי לאילן. עכשיו "קול המון כקול שדי". אילן שי, קיבלת, נכון?
קריאה
אילן יצא.
מיכל שיק הר-טוב
כל התיקונים שראובן הצביע עליהם נבעו מכך שהתוספת התמקדה בעיוורון. הביטול של התוספות בא לבטל, והתיקונים שלו היו במקומם.
ראובן ברון
אני לא יכול לוודא את זה, כי חשבתי שאם אתם תהיו עדים, אני אדע - - כל פעם שלחתי אותם מחדש, אבל לא ראיתי שהשתנה.
אייל לב-ארי
אני אגיד, ראובן, שהכנסנו את ההערות שלך. הם גם התקבלו על ידי הוועדה, אבל גם, בהמשך למה שהיה בדיון בוועדה, משרד החינוך ביקש לבדוק את ההערות האלו. הן מופיעות אצלי בנוסח.
ראובן ברון
אני שלחתי רק אליו.
ערן טמיר
מה שהוא אומר זה שמשרד החינוך עוד לא אישר את זה. זה לא הדיון היום.
ראובן ברון
רוב ההערות שפה היו לתוספת השישית. כל מה שתגידו מופיע בתוך מה שאני הכנסתי, כולל מכשולים, טכנולוגיה תומכת, חלונות.
ערן טמיר
נכון. בגלל זה הצעתי שאחרי שגומרים לקרוא את זה, צריך יהיה לראות את כל הרשימה. ראובן, זה מה שאמרתי, שהולכים לעשות תוספת אחת, ואז נעבור עליה מהתחלה.
ראובן ברון
אם כבר, אז לקבל את זה קודם הביתה, לראות שאכן זה כך.
ערן טמיר
ישירות אליך, בדיוור ישיר.
אייל לב-ארי
לפני אישור התקנות, יישלח נוסח של הכל.

מחשב אשר מותקנת עליו תוכנה להפקת סמלים עבור משתמשי תת"ח;

טאבלט שיספוק עם התוכנות המתאימות כפי שנקבעו על ידי מומחי התחום במתי"א;

אמצעים עבור המוסד להכנת לוחות תת"ח; מצלמה דיגיטלית, מכונת למינציה, מדפסת צבע;

כתוביות תת"ח על קירות הכיתה לשיתוף תלמיד בתכני הלימוד;

סמלול וקידוד צבעים.

הדרכה - -

אני חושב שנושא ההדרכה צריך לרדת מכאן, כי הוא נושא בתוך התקנות עצמן. נושא ההדרכה צריך להיות בגוף התקנות. נושא ההדרכה, גם בדיונים הקודמים ובפגישות שהיו, לדעתנו לא צריך להיות בתוך התוספת אלא כתקנה נפרדת בגוף התקנות. יש על זה, אני מניח, דין ודברים עם משרד החינוך.
אילנה בניש
זה לא על פי התקנות הכלליות?
אייל לב-ארי
לא. הכוונה שזה לא יהיה בהכרח לפי התקנות, שזה לא יהיה בדיוק אחד לאחד לפי התקנות הכלליות. הנוסח יהיה, כמו שמיכל אמרה, מותאם.

התאמת חומרי לימוד, ובכלל זה ספרי לימוד, ניירות עבודה, חוברות עבודה, מבחנים ובחינות בגרות לרבות שיכתוב ושימוש בסמלים, פורמט אודיו, פישוט לשוני, הכנת תקציבים, והכל בהתאם לצורכי התלמיד;
בועז אחד העם
נתון לביקורת חיצונית. זה גם היה בתוספת החמישית. גם אמרנו את זה.
אייל לב-ארי
אני אבדוק.
בועז אחד העם
אפשר עם רמ"א.
רויטל לן כהן
אני פשוט רוצה לוודא. כשילד בבית ספר יסודי מבקש התאמות, למשל במבחנים, אומרים לו: לא , רק בבגרויות. אני רוצה לוודא שבתקנות האלו לא נמצא את עצמנו שוב בזה שאומרים שהתאמות והנגשות יש רק בתיכון.
אייל לב-ארי
לא.
רויטל לן כהן
אני מבינה. זה מפחיד אותי. אני רק שמה את זה על השולחן כך שיהיה בפרוטוקול שאמרתי.
אייל לב-ארי
אם היה כתוב בחינות בגרות וזהו, זה רק בחינות בגרות, אבל כתוב מבחנים, לא בחינות בגרות.
נתי ביאליסטוק כהן
אולי תכתוב כך: מבחנים, לרבות בחינות בגרות.
ערן טמיר
נתי, באמת, בשביל מה?
נתי ביאליסטוק כהן
אם עולה קושי מהשטח, אז - -
ערן טמיר
בשביל זה יש את התקנות. אם כתוב מבחנים, אז למה רק בחינות בגרות?
רויטל לן כהן
אני מסופקת מזה שהוועדה אמרה שברור לה שזה לכל גיל.
ערן טמיר
זה כתוב.
רויטל לן כהן
מצוין.
היו"ר אילן גילאון
ככה זה משתמע ממה שכתוב.
רויטל לן כהן
שיהיה בפרוטוקול, אני יודעת בדיוק מה אני אומרת.
היו"ר אילן גילאון
ההערה הזאת תהיה בפרוטוקול.
רויטל לן כהן
מצוין.
יעל וייס-ריינד
לגבי סעיף (25), מפורטים פה כל מיני פורמטים, אבל לא מצוין ברייל והתאמות אחרות.
נתי ביאליסטוק כהן
זה ברביעית.
יעל וייס-ריינד
אבל הכל אוחד.
נתי ביאליסטוק כהן
עוד לא אוחד.
אייל לב-ארי
הכל אוחד כהחלטה, כן.
היו"ר אילן גילאון
יעל, גם אני לא שולט בזה, תאמיני לי. זה בסדר מה שאת אומרת. טמיר אומר לי שזה בתוספת הרביעית.
אייל לב-ארי
מתן אפשרות להגיש עבודות ושיעורי בית באמצעות האינטרנט;
מיכל שיק הר-טוב
ערן, אני לא זוכרת מה היה בתוספת הרביעית והחמישית. האינטרנט ירד?
ראובן ברון
לא, הוא מופיע ברביעית.
מיכל שיק הר-טוב
עדיין לא התקבלה תשובה?
נתי ביאליסטוק כהן
עדיין לא אוחד.
היו"ר אילן גילאון
מיכל, זה כמו הענן באייפון. זה שם.
מיכל שיק הר-טוב
זה עדיין נידון אצלכם?
בועז אחד העם
צריך לדון בזה עם השלטון המקומי.
מיכל שיק הר-טוב
שלטון מקומי יושב לידי כאן.
אילנה בניש
מה לא בסדר עם האינטרנט?
היו"ר אילן גילאון
הכל בסדר.
מיכל שיק הר-טוב
זאת אומרת, עדיין אין תשובה?
ערן טמיר
למה אין תשובה? זה אושר בפעם הקודמת.
מיכל שיק הר-טוב
לא, זה לא אושר.
היו"ר אילן גילאון
נגיע לזה.
אייל לב-ארי
הנגשת בחינות לפי צרכיו של התלמיד, בין היתר, מתוך האמצעים הבאים: הארכת זמן בבחינות, התעלמות משגיאות כתיב, שעתוק בחינות, דף נוסחאות מורחב או ארגון שונה של דף נוסחאות רגיל, הכתבת מבחן או הקראת שאלון הבחינה בידי קורא, ובאנגלית – השמעת שאלון הבחינה; שימוש במיליון אלקטרוני באנגלי; הגדלת שאלון בחינה, נוכחות איש צוות מוכר לתלמיד בחדר הבחינה.
בועז אחד העם
פה גם צריכה להיות המילה "לרבות".
רויטל לן כהן
אני יודעת שכתוב פה לרבות, אבל מאחר ולמי שבסופו של דבר קורא את זה וצריך לתת לתלמיד הנגשות - -
היו"ר אילן גילאון
תביאי רעיון.
רויטל לן כהן
אני רוצה שגם תיווך יהיה כתוב פה בצורה מפורשת, כי כשצריך היום לתווך לילד עם אוטיזם מבחן, התשובה של המנהלות זה שהן לא מסכימות כי מגלים לו את התשובות.
אורנה מילוא
זו לא התשובה של המנהלות, זו התשובה של משרד החינוך.
רויטל לן כהן
גם של משרד החינוך.
היו"ר אילן גילאון
תיווך זה השם של הפעולה?
רויטל לן כהן
כן.
רויטל לן כהן
תיווך זה תיווך, הקראה זו הקראה. זה לא אותו דבר.
שולמית כהן
יש כל מיני התאמות, כולל הסבר השאלון. אני לא חושבת שאין היענות לזה.
היו"ר אילן גילאון
השאלה אם המילה "תיווך" היא המילה המתאימה פה כדי לתכלל את הכל.
שולמית כהן
לא, אני לא חושבת שהמילה "תיווך" זה נכון. אני חושבת שצריכה להיות מטרה מאוד ספציפית למה נכנס אדם נוסף לתוך החדר - האם צריך להסביר את השאלון, האם צריך להקריא לו את השאלון, האם צריך לשכתב את השאלון, האם צריך לכתוב את זה עבורו.
רויטל לן כהן
תיווך זה תיווך, זה לא הקראה.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו בדיוק רוצים בחוק לעשות להיפך, לא לתת את כל המרכיבים.
שולמית כהן
אנחנו כן חושבים שצריך לתת. אנחנו חושבים שלילד עיוור מישהו צריך לשבת ולהקריא. אני חושבת שילד חירש, מישהו צריך להיכנס לשם ולהסביר לו את מה שכתוב.
רויטל לן כהן
מה עם אוטיסט?
שולמית כהן
זה לא משנה, צריך לכל ילד התאמות.
רויטל לן כהן
נכון להיום, הם מסרבים לתווך בגיבוי שלכם.
שולמית כהן
אנחנו רוצים לתת לכל תלמיד מענה לצרכים שלו.
היו"ר אילן גילאון
זה ברור. אני שואל, איך אני לא משאיר בחוץ כלום.
שולמית כהן
אני לא קיבלתי את זה מראש, אז לא ידעתי מה הנושא של הדיון. אם הייתי מקבלת את זה מראש, הייתי מביאה את כל ההתאמות הקיימות. יש מאות התאמות שקיימות. אנחנו כן רוצים שההתאמות תהיינה ספציפיות. אנחנו מוכנים להביא לפעם הבאה את כל ההתאמות הקיימות.
רויטל לן כהן
סליחה, אבל אילן ידע, נכון? אי אפשר להגיד - -
אורנה מילוא
אני חושבת שעל הנושא של תיווך צריך לענות. משרד החינוך לא מאפשר תיווך. תיקים של ילדים עם לקויות למידה שהוגשו בבקשה לבחינות בעל פה - נדחו, משום שנאמר שבבחינה בעל פה תיווכו לילד, וזה אסור לתווך לילד. ילד, למשל, יש בעיה של שליפה של מילה. אם הבוחן בעל פה מאתר שהבעיה היא בעיה של שליפה, הבעיה איננה בעיה שהילד לא למד את החומר, לא יודע את החומר, לא מבין את החומר, אלא בעיה נוירולוגית שהוא לא מצליח לשלוף, אסור לו לעזור לילד לשלוף. זה צרכי הילד. הילד יכול להיות ילד מצטיין, יכול להיות ילד שיודע מצוין, אבל יש לו קושי טכני מסוים.
היו"ר אילן גילאון
לדבר הזה אין מענה?
רויטל לן כהן
אין. אדוני כלל אוטיסטים שמבינים מסרים גלויים ולא סמויים.
אורנה מילוא
כיוון שהחשש הוא מהונאה בבחינות בעל פה - -
שולמית כהן
טוהר הבחינות.
אורנה מילוא
אני מבינה את החשש. יש לנו בחינות בפיזיקה שבהן הבוחן יכול לעזור לתלמיד על מנת שהוא לא ייכשל בכל הבחינה. הוא צריך לדווח. מי שבודק את הבחינה מחליט האם התיווך הזה היה לגיטימי, האם התיווך הזה צריך לעלות לתלמיד בנקודות. אפשר לעשות גם בבחינות בעל פה. במידה והבוחן מרגיש צורך לתווך, הוא ידווח על כך, וידונו אם זה בסדר או לא בסדר.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה ששולמית תסביר לגבי הילד שקופצת לו המילה. האם יש מענה לילד הזה ולכל ילד שקופצת לו מילה אחרת?
רויטל לן כהן
לא קופצת לו המילה, זו הבעיה.
היו"ר אילן גילאון
לא קופצת לו המילה.
שולמית כהן
תראה, אני יכולה לספר לך שאנחנו יותר ויותר מדייקים את ההתאמות שלנו לתלמידים, כולל לשלוח לילדים - את זה אני פשוט יודעת בעל פה, זה הנושא שאני מטפלת בו - את בחינת הבגרות ב-Word ביום הבחינה. זה משהו שיעל יכולה להעיד עליו.
רויטל לן כהן
מה זה קשור למה שאנחנו דיברנו?
שולמית כהן
כל מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו כן מנסים לדייק ולתת מענים לצרכים של הילד. גם ההחלטה של מה הצורך שלך זה משהו שנעשה ביחד עם הילד.
היו"ר אילן גילאון
מה מפריע לכם התיווך?
שולמית כהן
שוב, אני לא יודעת להגיד לכם, כי אני לא זוכרת בעל פה. אני לא מכירה את כל ההתאמות הקיימות.
היו"ר אילן גילאון
מה החשש מפני התיווך הזה?
שולמית כהן
עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו לגבי החשש, וזה משהו שאני התמודדתי איתו לאחרונה. אם המטרה שלנו שהילד יצא עם בגרות מבית הספר ובזה סגרנו את הבאסטה, אז אוקי. אני בשבוע שעבר הייתי בישיבה עם דוד גל, מנהל אגף הבחינות. הוא אמר לי: תשמעי, אין לי בעיה, אני לא רוצה שהילדים האלה יעשו בחינה, אני מבחינתי שישבו בכיתה, יעשו את הבחינה בתוך הכיתה, את בחינת הבגרות, ואני אתן ציון. זה לא מה שאנחנו רוצים. הילדים האלה, יש לנו עניין שהם יגיעו למוסד להשכלה גבוהה. אני רוצה לספר לך, הרבה מאוד ילדים לא הצליחו למוסד בגלל שהם התרגלו להתאמות כאלו ואחרות שהאוניברסיטה לא מוכנה להכיר בהן, לא מוכנה לשמוע עליהן.
רויטל לן כהן
מה זה שייך?
היו"ר אילן גילאון
שולמית, אני מקבל בהתרגשות שאת רוצה לעשות את ההתאמות גם באוניברסיטה, זה בסדר גמור, אני בעד זה לגמרי. אני חושב שצריך להיות רצף. אני לא מעלה על דעתי מצב, שאני לא יודע לתאר אותו, שילד לא יצליח בגלל שאין לו את מה שהוא צריך. אני לא מעלה על דעתי שאפילו לילד אחד בכל המדינה אין את הדבר שאתם קוראים לו "תיווך" – אני הייתי מוצא לזה אולי שם אחר - לבחינה. זה יותר חשוב מהחשד לגבי ההונאה, אם את שואלת אותי. לגבי ההתאמות של האוניברסיטה, זה משהו אחר.
שולמית כהן
אני רוצה להשיב לך. אני משיבה לך על משהו שאני יודעת בוודאות, כי אלה תלמידים שהם באחריות שלי. הילדים עם ליקויי הראייה והעיוורים, אין התאמה שהם זקוקים לה ולא קיימת במערך ההתאמות של הבחינות. יכולים להעיד פה "אופק לילדנו", שזאת עמותה. אני מאמינה שבמוגבלויות האחרות יושבים אנשי מקצוע שגם הם מדייקים את ההתאמות בהתאם לצרכים של הילד.
רויטל לן כהן
הן רק לא מגיעות לתלמידים.
היו"ר אילן גילאון
האם יש מקרה פרטני שאתם יכולים להצביע עליו שהוא נפל בין הכיסאות בגלל הדבר הזה?
רויטל לן כהן
בטח, שבוע שעבר, ילד ברחובות.
היו"ר אילן גילאון
מה קרה?
רויטל לן כהן
ילד אוטיסט מרחובות. לא הסכימו לתווך לו את המבחן. הוא ענה תשובות אחרות ממה ששאלו, כי הוא הבין אחרת את השאלה. הוא נכשל.
היו"ר אילן גילאון
הבנתי, בסדר.
ערן טמיר
לפי מה שאני מבין דווקא מהדברים של משרד החינוך, הם כן מוכנים לתת את ההתאמה הזאת, רק לא בכל מצב.
קריאה
לא כתיווך. כתוב גם "בין היתר", אז למה צריך - -?
ערן טמיר
מה זה תיווך?
היו"ר אילן גילאון
למה אתם קוראים תיווך? מה זה התיווך הזה? התערבות של עוד גורם, זה התיווך? מה הבעיה?
ערן טמיר
במקום לדבר בשפה של סיסמאות, תסבירו לי.
היו"ר אילן גילאון
אם ילד צריך סייעת בבית ספר, זה פוגע בשוויון אם הוא זקוק לזה? למה בבחינה זה משהו אחר? איפה הבעיה? תסבירו לנו את ההיגיון.
אורנה מילוא
נתתי דוגמה.
מימי פלאצ'י
יש מערך התאמות שהוסדר ומוסכם במשרד החינוך. אני לא אומרת שלא. אני לא זוכרת התאמה מסוג תיווך.
רויטל לן כהן
נכון.
מימי פלאצ'י
מה שמנחה את הגיבוש של מערך ההתאמות זה מתן התאמה לתלמיד מבלי לפגוע במהות הבחינה. זה אומר שזה שונה מהמושג השגור "הקלות". זה לא ספציפית לתלמיד שאת מדברת עליו. אני לא רוצה להתבייש, אני רוצה לתת מידע. המידע אומר שיש מערך התאמות שתלמידים על פי תפקודם, כמו ששולמית תיארה, זכאים להן כדי לקדם את ההצלחה שלהם, זאת מבלי לפגוע במהות הבחינה, ושהציון שלו יהיה שווה ערך לכל ציון של תלמיד אחר.
רויטל לן כהן
פשוט תתביישו לכם.
מימי פלאצ'י
אני לא זוכרת – זה לא אומר שאין - התאמה מסוג תיווך. יש התאמה של הקראה, של שכתוב. אני חושבת ששווה לבחון לפעם הבאה, לשלוח לחברי הוועדה - -
היו"ר אילן גילאון
איך זה נראה לך, גברת פלאצ'י? את הרי בת סמכא בנושא הזה. האם עזרה של גורם נוסף בתוך המארג הזה, שהוא הדבר המתאים לפעמים בצורה מודולרית לילד כדי לעשות את הדברים, זה עניין של פגיעה בשוויון?
מימי פלאצ'י
אני לא אומרת.
עדי נועם סביר
אנחנו צריכים לבדוק את זה מול אגף שפ"י, הם אחראים על התחום של לקויות למידה.
אורנה מילוא
נניח שהשאלה כתובה בצורת סביל. אני רואה שהילד למד היסטוריה מצוין, אבל כשמנסחים לו את השאלה בצורה סביל הוא איננו מבין אותה. כשמנסחים לו בצורת פעיל, הוא כן מבין אותה. זה תיווך. אני לא התערבתי כאן. עכשיו אני רוצה להגיד בקשר לעניין הזה של הכנת הילדים לאוניברסיטה.
היו"ר אילן גילאון
זה כמו תרגום, מה שאת אומרת.
אורנה מילוא
זה תרגום. זה יכול להיות תרגום כזה, זה יכול להיות שילד עונה לי על שלושה מרכיבים מתוך חמישה.
היו"ר אילן גילאון
הרעיון ברור.
אורנה מילוא
אני אומרת לו, עכשיו תחזור על כל המרכיבים. זה תיווך. זאת אומרת, אני יודעת שהילד הזה, אם אני אתחיל להגיד לו: בוא עכשיו, תתעלם רגע מהשאלה, תיזכר במה שאתה יודע, תראה מה ענית, מה לא ענית, זה תיווך. כשאני מדווחת למשרד החינוך שזה מה שעשיתי, הם פוסלים את האפשרות של בחינה בעל פה לילד כי אני כביכול לא שמרתי על טוהר הבחינות. אם לא הייתי רוצה לשמור על טוהר הבחינות, לא הייתי מדווחת.
היו"ר אילן גילאון
מה שהופך את זה לדבר הזה זה נוכחות של גורם נוסף בין הבחינה לילד. אני רוצה להבין מה הבעיה כדי שנוכל לפתור אותה.
אורנה מילוא
אני מסבירה. אין בעיה שיהיה גורם נוסף, אבל גורם שיהיה מת.
היו"ר אילן גילאון
את רוצה גורם נוסף חי.
אורנה מילוא
אני רוצה מתווך.
היו"ר אילן גילאון
חבר'ה, אל תתעקשו על סמנטיקה. אני רוצה את אותה פונקציה. מתווך בשבילי זה גם מתווך דירות. אני רוצה שיהיה בן אדם כזה, מה שאתם קוראים לו "מתווך". מתרגם זה בסדר? אני רוצה לקרוא לו מתרגם.
אורנה מילוא
אוקי, אז אני רוצה עכשיו להגיד עוד דבר בקשר להתייחסות שנאמרה על מה קורה כשהילדים יגיעו לאוניברסיטה והם התרגלו - -
היו"ר אילן גילאון
את לא תגידי, זה לא רלוונטי, זה לא מעניין.
אורנה מילוא
אני מאוד המתנתי לפי בקשתך ,לא העליתי דברים.
היו"ר אילן גילאון
אבל אני בראש שלך. אני חושב שהאוניברסיטה צריכה להתאים את עצמה.
אורנה מילוא
בשביל שהילד יגיע לאוניברסיטה ויהיה מסוגל לעמוד בדרישות האוניברסיטה, ולי יש ילד כזה - - בתיכון הוא קיבל את מה שהוא קיבל, עכשיו באוניברסיטה הוא מקבל את מה שהוא מקבל. הכל מצוין. זו לא הבעיה שלי. הבעיה שלי זה שבשביל להגיע לאוניברסיטה הוא היה צריך, כשהוא היה בתיכון, לא רק התאמות, אלא שילמדו אותו, שינגישו לו את הלמידה. אני עשיתי את זה באופן פרטי. הילד שלי יודע להסתדר עם הרבה מאמץ מתוך הבית. אנחנו חוזרים עוד פעם לזה שהדבר העיקרי הוא הנגשת הלמידה.
בועז אחד העם
נגעת בהיבט וברעיון. יש פה איזו שהיא בעיה של הבנה, מכיוון שיש היבט טכני והיבט פדגוגי. מערכת החינוך דוגלת בהצטיינות. הם אומרים שיש פה פגיעה בערך הפדגוגי. מה הם אומרים? הם אומרים: אם מעבירים לו את השאלה בדרך אחרת, בעצם ביטלת את כל הערך של המבחן. אפשר לשאול את אותה שאלה בכמה דרכים, ואז לוודא שהבן אדם הבין אותה. מה המטרה של תיווך? המטרה של תיווך זה שמי שכתב את המבחן חשב על אדם מסוים, כשמי שעושה את המבחן הוא אדם אחר. התיווך זה - -
היו"ר אילן גילאון
יש תוכנה שיכולה למלא את מקומו של המתרגם הזה?
בועז אחד העם
המתווך הוא בעצם בן אדם שמכיר את הבן אדם שעושה את המבחן כך שהוא יכול בעצם לסייע לו לעבור את המכשול הפדגוגי. באיך שהסעיף כתוב התיווך קיים, רק התחושה מהגורמים כאן זה שמשרד החינוך, אם זה לא כתוב באופן מפורש, יתעלם מזה.
היו"ר אילן גילאון
התחושה שלי זה שאני צריך מתרגם שיתרגם לי את מה שאתם אומרים לי, אני לא מבין.
אייל לב-ארי
משרד החינוך לא נותן תיווך גם עם הנוסח הזה.
היו"ר אילן גילאון
זה בסדר מבחינתכם שיהיה גורם שיכול - -?
קריאה
מי הגורם שמתווך?
עדי נועם סביר
אנחנו צריכים לבדוק את זה מול אגף שפ"י.
היו"ר אילן גילאון
אני חייב לגמור את העניין. אם צריך שיהיה גורם משגיח, אני - -
עדי נועם סביר
אבל הם לא רוצים משגיח, זה משהו קצת מעבר. אנחנו צריכים לבדוק את זה.
היו"ר אילן גילאון
מתי את עונה לי על זה? אני לא צריך ישיבה לזה. היום יום שלישי. ביום חמישי תוכלו לתת לנו תשובה על זה?
עדי נועם סביר
תוך יומיים?
רויטל לן כהן
למה פישוט לשוני כן ותיווך לא? לא יכול להיות שבכל דבר תלמיד עם מוגבלות נתקל בחומה.
בועז אחד העם
יש פה חילוקי דעות עקרוניים. הגורמים שואפים להרחיב כמה שיותר את ההתאמות וההנגשות, משרד החינוך שואף כמה שיותר לדאוג כדי שתהיה שליטה. אני רוצה להבהיר שאנחנו יכולים להרחיב ולהגדיל. השליטה - -
היו"ר אילן גילאון
אני חושב שיש הבנה. אנחנו בכיוון של הבנה, אז למה? כן, הם צריכים שיהיה משהו בין שליטה להרחבה.
בועז אחד העם
אבל שירחיבו, שיאפשרו את הכל, ואז ידחו כל בקשה פרטנית. למה הם מתעקשים על רשימה סגורה?
קריאה
זו לא רשימה סגורה.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה, אני סיימתי את הדיון בנושא הזה. אני עד יום חמישי אקבל את התשובה ממשרד החינוך לגבי איך להגדיר או איך לנסח את המשפט הזה כך שיהיה הגורם הזה. אם תרצו, עם פיקוח, אם תרצו, בלי פיקוח, זה כבר עניין שולי.
עדי נועם סביר
אפשר משהו יותר כללי, או שחייבים - - ?
היו"ר אילן גילאון
אפשר משהו שנותן מענה לכל צורה, זאת אומרת, לכל גבעה תהיה רמה.
עדי נועם סביר
האם יש מצב שזה יהיה מתוך מערך ההתאמות של משרד החינוך?
היו"ר אילן גילאון
אבל אז, מה יהיה עם הילד שזה לא פתר לו את הבעיה כי לא נתנו לו?
אמיתי שוחט
אי אפשר לפתור את הכל בתקנות האלו.
היו"ר אילן גילאון
ברגע שיש ילד אחד, לא פתרתי את הבעיה.
אמיתי שוחט
יש עכשיו מחלוקת מאוד גדולה בנושא של הלקויות למידה. משרד החינוך עשה רפורמה בנושא של לקויות למידה. זה נושא שמצריך הרבה עבודה בתוך המשרד, אני חושב, וגם מבחוץ. אני אישית לא מסכים. יש דברים שאני מסכים, כמו לזה שהם לקחו את המבחנים עליהם. אני חושב שזה מבורך. מצד שני, אני לא מסכים עם המסלול עד שמקבלים את ההתאמות. אי אפשר את כל מה שיש לנו עם משרד החינוך להפיל על התקנות האלו.
היו"ר אילן גילאון
לא דיברנו על הכל, דיברנו על דבר שנראה הגיוני. עובדה שהגברות ממשרד החינוך אומרות שהן יביאו לנו תשובה. אני רואה את זה בתור נכונות, לא בתור אי נכונות.
מימי פלאצ'י
אני חושבת רק שהאמירה הכללית, כפי שהוצעה כאן, מאפשרת את מה שקורה להרחבה של ההתאמות המתעדכנות, כמו התאמה באמצעות טכנולוגיה, שזה משהו שהשנה התאפשר באנגלית. אם אנחנו כותבים משהו כללי, שההתאמות יהיו בהתבסס על מערך ההתאמות המאושר של משרד החינוך, זה מאפשר להחיל מחדש הרחבות בתוך המדיניות.
היו"ר אילן גילאון
אני לא בטוח שהבנתי מה את אומרת. אני רוצה שתבואו עם מענה לבעיה שעלתה פה, זאת אומרת, איך זה יהיה סגור בצורה הרמטית, אבסולוטית, עד אחרון האנשים שצריך להשתמש בזה. אם תביאו את התשובה הזאת – סבבה, אין לי בעיה.
עדי נועם סביר
אנחנו נבדוק את זה.
אייל לב-ארי
בבחינות בשפה לא רשמית – הקלטת התשובות של הנבחן; שאלון מותאם הנגזר משאלון הבחינה הרגיל; מבחן בעל פה; גמישות בשעת הבחינה, נוכחות אנושית במהלך בחינה לצורך תיווך בזמן הבחינה; שאלון פתוח במקום רב ברירתי;

פה יש תיווך.

התאמת התכנית החינוכית לתלמיד, כגון קביעת סדרי עדיפויות, דילול חומר, והחלפת חומרי לימוד;
גל רוקניאן
אני רוצה להתייחס לבחינה באנגלית. חשוב שיהיה ברור שהמבחן הוא בעל פה בשפה של הילד. אם הוא דובר שפת סימנים, שיסבירו לו בשפת הסימנים שלו. צריך להוסיף את המילה "לרבות". צריך לאפשר את המרחב.
היו"ר אילן גילאון
אין לכם בעיה עם זה, אני מבין. הבנו את הבעיה. משרד החינוך, אני חושב שלא צריכה להיות בעיה.
גל רוקניאן
אני לא יודעת לקרוא שפתיים באנגלית.
עדי נועם סביר
אבל זה מבחן ממוחשב.
גל רוקניאן
אין לי יכולת לדבר באנגלית. אם זה בשפת הסימנים, אני יכולה לעשות את הבחינה.
היו"ר אילן גילאון
זה במקום שמדובר בבחינה בעל פה.
שולמית כהן
הם פטורים ממבחן בעל פה.
בועז אחד העם
אילן, זו אחת הסיבות שהם באים אלי ללמוד אנגלית.
רויטל לן כהן
לא חבל ההפליה הזאת?
היו"ר אילן גילאון
מה, לפטור אנשים עם חירשות ממבחן בעל פה?
רויטל לן כהן
כן, ואני אגיד לך למה.
אייל לב-ארי
סיוע ותמיכה בשימוש בעזרים הטכנולוגיים הניתנים לתלמיד עם מוגבלות;

הדרכה הניתנת לתלמידים בכתב או בעל פה תינתן לתלמיד עם מוגבלות בצורה מותאמת;

פיצול מטלות למטלות משנה, אשר תבוצענה באופן עוקב תוך הפסקה בין מטלה אחת לאחרת או במועדים נפרדים;

אם נעשה שימוש בשילוט אלקטרוני או במסך מידע המתחלף לאחר זמן, המידע הניתן בשלטו יתחלף תוך פרק זמן סביר לקריאה נוחה; נעשה שימוש באותיות זזות, מהירותן לא תעלה על 1 מטר ב-5 שניות;

דרכים חלופיות לביצוע אסיפת הורים עם הורה עם מוגבלות למשל באמצעות שיחה אודיו ויזואלית באמצעות מחשב ורשת האינטרנט;

חומרי לימוד, חוברות עבודה ודפי עבודה – פישוט לשוני של הכתוב על דפי עבודה והדפסתם בדפוס נגיש;
רויטל לן כהן
זה לא היה קודם ב-(12)?
ערן טמיר
יכול להיות.
אייל לב-ארי
יצירת טפסים מותאמים לתלמידים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות;

התאמות של מידע הנמסר לתלמידים עם מוגבלות;

התאמות של מידע הנמסר להורים שהם אנשים עם מוגבלות, לפי פרק ח' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לפי פרק ח' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013;
מיכל שיק הר-טוב
הכוונה לתקנה (29)?
אייל לב-ארי
לדעתי זו תקנה (29). תקנה (29) כבר מוזכרת בגוף התקנות.

זימון לאספות הורים באופן הנגיש להורה עם מוגבלות;

תקנון בית ספר מונגש לאנשים עם מוגבלות;

הקצאת חדר לצורך אכילה בפרטיות;

בחירת מקום הישיבה של התלמיד בכיתה תוך התחשבות במוגבלותו;

בבית ספר שבו יש מערכת כריזה – המידע הנמסר במערכת הכריזה יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות; המידה יימסר בדיבור איטי וברור ובשפה פשוט עד כמה שניתן.
רויטל לן כהן
יש אפשרות גם להתאמה לאנשים שמערכת הכריזה פוגעת בהם? יש אנשים שמערכת הכריזה קשה להם בגלל קושי אודיטורי. האם במקום כזה לא ישתמשו במערכת כריזה, או יתאימו את הדציבלים שלה?
היו"ר אילן גילאון
זה מקרה קלאסי של ניגוד. יש את זה גם בנושא של ניגוד צבעים.
ערן טמיר
דווקא פה הניסוח הוא כללי.
אייל לב-ארי
הוא כללי. הוא דווקא בא לטובתך.
גל רוקניאן
אפשר להוסיף כתוביות.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה להבין איך פותרים את הניגוד הזה.
ערן טמיר
איזה ניגוד?
היו"ר אילן גילאון
מה שאתה אומר שהוא כללי?
ערן טמיר
מה שכתוב זה שאם יש מערכת כריזה, היא תהיה נגישה. לא כתוב איך.
היו"ר אילן גילאון
אם מישהו נכנס לחרדה מרמקול, אז - -
ערן טמיר
אז ינמיכו.
גל רוקניאן
כתוב שהמידע יימסר בדיבור איטי. זה לא עוזר לנו.
אייל לב-ארי
לא, המידע שנמסר יהיה נגיש.
בועז אחד העם
שההודעות יימסרו בדרכים נוספות.
רויטל לן כהן
מדברים על המידע כנגיש, לא מדברים על ההתאמה לאדם עם מוגבלות.
אמיתי שוחט
אם אני זוכר נכון, התוספות האחרות מדברות על התאמה לאנשים עם מוגבלות שנייה, ושם יש חלופה.
היו"ר אילן גילאון
בוא נלך בעיה בעיה.
בועז אחד העם
"ובדרכים נוספות" אפשר להכניס?
ערן טמיר
בסדר, ובדרכים נוספות. הכל פה זה בדרכים נוספות.
היו"ר אילן גילאון
יש סתירה בניגוד צבעים בין אוטיזם לקוצר ראיה. יישבנו אותו בזמנו בתקנות.
ערן טמיר
בועז, הכל פה זה ברשימה פתוחה.
היו"ר אילן גילאון
איך מבחינת הניסוח אני יכול להבין באופן חד משמעי שאין סתירה בין דבר לדבר? יכול להיות שזה כתוב, אני לא אומר, רק אני לא מבין.
ערן טמיר
האמירה היא כללית. צריך שיהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות. אם יש תלמיד שצריך הנמכה, ינמיכו. אם יש תלמיד שצריך שיעשו ווליום יותר גבוה, יגבירו. אם יש שני תלמידים, אחד כזה אחד כזה, צריך למצוא את הפתרון.
רויטל לן כהן
אבל, ערן, כתוב "מידע". הכוונה בסעיף מתייחסת רק למידע. אני מתייחסת לעצם השימוש במערכת.
ערן טמיר
אם לא אכפת להם, אז המידע והשימוש במערכת הכריזה יהיו נגישים.
אביבית ברקאי-אהרונוף
היה סעיף שמתייחס לכל הנגשה אחרת לה יזדקק התלמיד, מעין סעיף סל שהיה בתוספת. הסעיף הזה נמחק מהתוספת.
אייל לב-ארי
אני חושב, כמו שאמיתי אמר, שזה נכנס לתקנות עצמן, לגוף התקנות.
היו"ר אילן גילאון
אבל אנחנו לא יכולים ככה לעקוב, חבר'ה, שכל דבר יגידו לנו שהוא נכנס לתוך התקנות.
ערן טמיר
זה אמור להיות בגוף התקנות.
אייל לב-ארי
אתם תראו את זה בתקנה 14(ד).
אמיתי שוחט
ב-14(ד) כתוב כך: בנוסף לאמור בתקנות אלו, זכאי תלמיד או הורה עם מוגבלות להתאמות נגישות נוספות, בין היתר בהתחשב בתקן הישראלי, בהנחיות הטכניות בחוק חינוך מיוחד, במטרה לאפשר נגישות למוסד החינוך ולשירות הניתן. זאת אומרת, העברנו את זה מהתוספות לתקנות עצמן.
ערן טמיר
שיהיה ברור שזו רשימה לא סגורה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
עוד תשובה אחת שחסרה פה היא לגבי מתקני חצר, הנגשה של מתקני חצר.
ערן טמיר
לא הייתה בכלל?
אביבית ברקאי-אהרונוף
לא הייתה תשובה של משרד החינוך.
ערן טמיר
הם היו אמורים להעביר לנו תשובה.
קריאה
אני חושבת שדיברנו על מתקני חצר גם בעבר. אלי פנו בנושא הצללה. אמיתי יתקן אותי אם אני טועה.
רויטל לן כהן
לא דיברנו רק על הצללה.
קריאה
שאלו אותי על הצללה, ואז עלה הנושא של הצללה של מתקנים. זה היה רעיון שבא מהמשרד. אמרנו שלא נאמר הצללה של 20 מטר וזהו, אלא נייצר איזה נוסח שנותן - מה שאני מכירה כמושג של המהנדסים והאדריכלים - הצללה אפקטיבית. לא בכל בתי הספר יש מתקנים. אגב, זה לא בפרוגרמה, אמרתי את זה בעבר. בגני ילדים יש מתקני חצר, בבתי ספר יש רק מגרש.
קריאה
גם בבתי ספר יש - -
קריאה
זה לא בפרוגרמה של משרד החינוך. רשות יכולה להוסיף, אבל זה לא משהו שמשרד החינוך מחייב כפרוגרמה. בפרוגרמה בגנים יש מתקני משחקים. שם, אגב, זה מוצלל, זאת אומרת, ארגז חול בפרוגרמה שלנו חייב להיות עם צל, חייב להיות עם סככה. מה שביקשנו שנגדיר זה איזו שהיא הצללה אפקטיבית, זאת אומרת, אם יש מתקני חצר, שהם יהיו מוצלים, לא סתם להניח הצללה מאחורי הבניין שלשם הוא הולך ואפילו נמצא בסוג של עונש מול כל החברים שלו. את הדבר הזה היה צריך לחדד, כי הווריאציות הן רבות. זאת אומרת, אני צריכה להבין מה הגודל של מגרש משחקים כזה. ביקשו ממני מגרשי ספורט, וזה היקפים מאוד גדולים. לקרות מגרש ספורט, למשל, זה במאות אלפי שקלים בכל בית ספר. אני ביקשתי לנסות ולקבל עוד כמה דוגמאות מהשטח כדי לגבש המלצה סופית בעניין הזה, אבל אנחנו כן לקראת דיון בנושא של הצללה אפקטיבית, אם זה מה שחשוב לומר.
אמיתי שוחט
הנושא של המתקנים עלה בשולחן עגול כשדיברנו בשלטון המקומי. אם אני זוכר נכון, אמרתם שמתקנים אתם לא מנגישים.
קריאה
נכון. אני חוזרת על זה גם כאן. זה לא בפרוגרמה של משרד החינוך, רק בגנים.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אבל התקנות חלות גם על גני ילדים.
קריאה
אין בעיה, רק שבגנים אמרתי שזה מוצל.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו רוצים לעבור לעניין של האינטרנט עכשיו.
נתי ביאליסטוק כהן
אם הכוונה היא לפטור את הצורך בהצללה בזה שהפרוגרמה מפנה לאיזה שהוא מקום - -
היו"ר אילן גילאון
היא לא נתנה לך תשובה. מאיפה אתה יודע מה הכוונה?
נתי ביאליסטוק כהן
על גני ילדים היא אמרה שאין צורך כי ארגז החול מוצלל. אני לא יודע, הילד שלי, אני זוכר, גם טיפס על סולמות, גלש במגלשות. לא הכניסו אותו רק לארגז החול. אם צריך לטפל בזה במישור של גני ילדים, צריך לטפל בזה במישור של גני הילדים, לא להיתלות על הפרוגרמה.
היו"ר אילן גילאון
זה לא מה שהיא אמרה, נתי?
נתי ביאליסטוק כהן
זה מה שהיא אמרה.
היו"ר אילן גילאון
זה מה שאמרת?
נתי ביאליסטוק כהן
מה מוצל בגני הילדים?
קריאה
מבחינת החוק – זה בשיתוף עם משרד הבריאות - נדרשת הצללה בגן ילדים של 25% משטח החצר. בבתי ספר - 15%. זה לא מתנגד למה שאתה אומר. אני אמרתי שאנחנו מחייבים, לפחות מתוך ה-25% שנדרשים, שחלק מזה יהיה על ארגז החול, אבל אפשר את כל יתר האחוזים לעשות על מתקני חצר. זה לא בסתירה למה שאתה אומר. יש 25% הצללה. יכולה להיות על כל מתקני החצר, יכולה להיות גם על חלק.
נתי ביאליסטוק כהן
יכול להיות שההצללה לא תהיה אפקטיבית, כי 10 מטר יהיה על ארגז החול, כל היתר בפינה, כמו שאמרת שהוא יצטרך לעמוד במרחק מחבריו.
היו"ר אילן גילאון
זה מה שהיא ביקשה לבוא ולהביא לך הצעה.
קריאה
בסדר, זה מה שאמרתי שכרגע נמצא בדיונים. יש אחוז של הצללה. מה שביקשנו זה שהדבר הזה לא יהיה אחוז, אלא יהיה אחוז מוגדר אפקטיבית מול פעילות התלמידים בחצר.
נתי ביאליסטוק כהן
זה בגני הילדים?
קריאה
זה בגני הילדים. חוק חינוך חובה, מה שנקרא.
היו"ר אילן גילאון
היא צריכה לבוא ולהגיד מה זו ההצללה האפקטיבית, איך. לא רק האחוז, גם הצל.
קריאה
זה לא פשוט.
ערן טמיר
אז מה כותבים?
קריאה
צריך לנסח את זה.
היו"ר אילן גילאון
לא כותבים כלום.
אייל לב-ארי
נושא שנשאר פתוח ולא נדון אבל כן הוזכר בתוספת השישית זה נושא האינטרנט. די התלבטנו לגבי הנגשה של האינטרנט עצמו, כמו בתקנות השירות הרבות, כיוון שהתקנות האלו הן תקנות של הנגשה פרטנית. מה שאנחנו אולי מציעים, וזה עדיין דבר שצריך גם התייחסות של משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי, זה שלגבי אתרים חדשים תהיה לפחות תשתית מתאימה שמונגשת. כשיהיה צורך בהנגשה פרטנית, זה כבר יהיה מעבר לפינה, לא לבוא ולבנות את זה מאפס, להבדיל מאתרים קיימים.
אילנה בניש
נתבקשתי להכין דוח על ידי משרד החינוך שבוחן את ההיתכנות התשתיתית של אתרי בתי הספר במצבם הנוכחי כיום. ערכתי בדיקה תשתיתית. המטרה הייתה לבדוק אם בכל פלטפורמה מזוהים מרכיבי נגישות, וזה לפי תבחינים שאני בחרתי מתוך הניסיון האישי שלי ושל אנשים עם מוגבלויות. מה שמצאתי זה שבמרבית אתרי בתי הספר, לפחות לפי הרשימה שהוצעה לי, התשתיות הן בהחלט מאפשרות לממש סט של קריטריונים שמהווים בסיס לתשתית נגישה. בית ספר לא בונה אתר חדש כל שנתיים, הוא בונה אתר חדש כל 5,7 או 10 שנים. זה לא הוגן להפלות את התלמידים שגם ככה מופלים בנושא של הנגשת אתרי אינטרנט. בדוח שלי צירפתי את כל הפלטפורמות הנגישות, כמו אתרי גוגל, אתרי WordPress, וממשקים גדולים נוספים כמו מיקרוסופט. הם ממשקים שכבר מותאמים לצורכי הנגישות בהתאם להנחיות WCAG 2.0 במרמת התשתית. אם הנגישות כבר שם, אז אין הרבה עבודה בהיבט הזה. שוב פעם, אם מחליטים שרק אתר חדש התשתית שלו תהיה נגישה, זאת באמת הפליה.
היו"ר אילן גילאון
זה לא מה שנאמר כאן. אנחנו רוצים להפסיק את ההנגשה הפרטנית. אנחנו רוצים שבכל מה שהוא חדש, שכל מערכת חדשה תהיה מוכנה מראש.
אילנה בניש
ואם היא קיימת?
היו"ר אילן גילאון
תראו, הנושא הפרטני הוא אנטי נגישות, שיהיה ברור. זה עיקרון שהוא אנטי נגישותי. את זה צריך להבין. כל מה שהוא פרטני הוא אנטי נגישותי. לא בכדי נתתי את הדוגמה של הרכבת שהיינו בה השבוע, שאני צריך להודיע מראש. אני לא צריך להודיע כלום. אני רוצה שכל תשתית תהיה, כשאני ניגש אליה, מוכנה לכל דיכפין, לכל צורה, לכל מוגבלות. זאת השאיפה. כמו שבנושא של ההנגשה הפרטנית במשרד החינוך - אני מדבר על מבנים פיזיים - הגענו להסכמות עם משרד החינוך שכל מה שחדש או כל מה שגדל ב-50% ממה שהיה עד כה יהיה חדש, אותו דבר יהיה באינטרנט. זה מה שאנחנו מדברים, חס וחלילה לא מה שאת אומרת כאן.
אילנה בניש
לפי מה שהבנתי, זה רק על אתרים חדשים.
היו"ר אילן גילאון
באתרים חדשים אנחנו לא רוצים שתהיה יותר הנגשה פרטנית. את כל מה אתם עושים חדש אתם מראש מנגישים, גם אם אין לכם משתמש אחד.
אילנה בניש
אני רוצה להבין. אני לא נמצאת כאן לאורך כל הדיונים, אני באתי במיוחד לעניין הזה. אתרים קיימים זה לפי בקשתו של תלמיד?
מיכל שיק הר-טוב
כן, זה מה שנאמר.
אייל לב-ארי
בקיימים זה הנגשה פרטנית.
מיכל שיק הר-טוב
זה לא בסדר, כי אתר חדש לא נבנה כל יום. היא צדקה במה שהיא אומרת. זה אומר שאתרים יישארו ללא נגישות ואם ילד יצטרך, הוא יצטרך לבקש. זה ייקח הרבה זמן לבנות אתר.
אייל לב-ארי
אילנה, אם הבנתי אותך לפי מה שאמרת, הבדיקה שלך באה והעלתה שהאתרים הקיימים היום מוכנים להנגשה.
אילנה בניש
בחלק גדול, לפחות לתבחינים מאוד הכרחיים לאנשים עם מגבלת ראייה ולאנשים עם הגבלה מוטורית, אני חושבת שכן, בהתאם להנחיות WCAG 2.0. אני גם ציינתי בדוח שלי במפורש שאין אתר נגיש במאה אחוז שיעמוד בדרישות התקן הנוכחי, התקן הישראלי. זה בלתי אפשרי להגיע למצב כזה. אני אמרתי שמשרד החינוך צריך יהיה לאמץ איזה שהוא סט כללים, שיהיו באמת איזה שהן דרישות מינימום, כי בסופו של דבר מי שמתעסק עם הנגישות של האתרים, ואני רואה את זה, מבקש: אני רוצה אישור שהאתר נגיש, והיום אין דבר כזה במצב הנוכחי.

למה שאמרת, אילן, חשוב מאוד להבין שבאינטרנט לומדים גם מעבר לשעות בית ספר. זאת אומרת, נניח שחס וחלילה יש לנו איזה שהוא מצב שבו תלמיד לא יכול להגיע לבית ספר כי יש איזו שהיא בעיה בתשתית של בית הספר, או כי הוא חולה - הנגישות של אתר האינטרנט היא סופר סופר חשובה - הוא בעצם יכול לקיים את הלמידה מרחוק.
נתי ביאליסטוק כהן
סלח לי, אילן, שאני כופר בעיקר, אבל אני רוצה להבין למה יש סטנדרט אחד לבעלי עסקים בישראל, סטנדרט אחר לזרועותיה של המדינה, בין אם זה דרך הרשויות, בין אם זה דרך משרד החינוך.
היו"ר אילן גילאון
מה כוונתך?
נתי ביאליסטוק כהן
ישבנו על תקנות נגישות השירות באינטרנט במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. אני חושב שכל בית ספר, לפחות במקרה חדש, לא צריך לבנות - -
היו"ר אילן גילאון
מה אמרנו כאן, נתי?
נתי ביאליסטוק כהן
כל השיחה מדברת בכלל על תשתית, לא על אתר.
אייל לב-ארי
כי התקנות הן תקנות פרטניות.
נתי ביאליסטוק כהן
אני אומר שוב, השיחה מדברת על תשתית, לא על אתר.
היו"ר אילן גילאון
תשמע, אני על השולחן הזה אמרתי שלא יכול להיות שבית כלא יהיה מונגש ובית ספר לא, אז קל וחומר - -
נתי ביאליסטוק כהן
להבנתי, לגישתי, כל אתר שמוקם על ידי מוסד חינוך במדינת ישראל לא צריך ליפול באיכות הנגישות שלו מאתר שמעלה חנות נעליים, עם כל הכבוד.
היו"ר אילן גילאון
קטונתי לענות לך, אם אני לא יודע מה ההבדל בין חנות נעלים ובין זה מבחינת הדרישות. אני חושב שזה להיפך. מה שאני דורש מאתר של בית ספר אני פחות דורש מאתר של חנות נעליים.
נתי ביאליסטוק כהן
כל הדיון פה נעשה על התשתית, זאת אומרת, אומרים: אתם לא חייבים את האתר נגיש, אבל שיהיה עם תשתית.
אייל לב-ארי
התקנות הן תקנות של הנגשה פרטנית.
נתי ביאליסטוק כהן
בסדר. תבין, ההבדל בין לבנות אתר ללבנות אתר נגיש הוא ממש ממש קטן, בטח כשאנחנו מדברים על אתר של ארגון יחסית קטן שמשרת מערכת סגורה של לקוחות.
היו"ר אילן גילאון
אני מודה בעוונותיי, זה אחד השטחים הכי חלשים אצלי. אני מוכן ללמוד.
נתי ביאליסטוק כהן
אני מבין את הפרטנות, אבל הפרטנות היא תוצאה של המכלול.
אילנה בניש
אני רוצה, ברשותכם, להוסיף עוד נקודה מאוד מהותית. מחקר מאוד מוקדם ב-2009 מצא שהדרך המועדפת על תלמידים עם לקויות ראייה ועיוורון להגשת מטלות ולהגשת - -
ערן טמיר
בסדר, אילנה, אבל זו לא הנקודה. כולם יסכימו, אף אחד לא יגיד שלא. אני רוצה להבין מה העמדה שלך, כי עד עכשיו לא הבנתי. אני מבין שאת מדברת כיועצת של משרד החינוך, לכן אני חוזר ואומר, אין לנו מה לעשות. נתי, אתה רוצה? צריך לשנת את החוק הראשי. יש פה 120 חברי כנסת, על זה הם נבחרו, זה מה שהם החליטו. אמר עד עכשיו משרד החינוך, וזה אני גם שואל אותך, שיש זכות לנגישות גם באינטרנט. אם יבוא ילד או הורה, הם יקבלו הנגשה פרטנית, יתאימו להם את האתר. עלתה פה הנקודה על כך שזה יכול להיות מאוחר מידי, שצריך שהתשתית תהיה מוכנה קודם, כדי שכשיגיע הילד או ההורה הם יוכלו להעלות תכנים נגישים או להפוך אותם לנגישים. אני לא הבנתי, אילנה, מה את אומרת. צריך להנגיש את התשתית מראש או לא?
אילנה בניש
ודאי שכן.
ערן טמיר
וזאת עמדת משרד החינוך?
אילנה בניש
אני לא משרד החינוך.
ערן טמיר
לא הבנתי. כולם מסכימים שזה חשוב.
נתי ביאליסטוק כהן
מרבית התשתיות מאפשרות הנגשה.
מיכל שיק הר-טוב
ערן, היא לא מייצגת את משרד החינוך.
ערן טמיר
היא אמרה שהיא הכינה דוח, שהיא מייצגת את משרד החינוך, בגלל זה שאלתי את זה. אז אני שואל את משרד החינוך.
עדי נועם סביר
אנחנו מדברים על אינטרנט או על אתר - -?
ערן טמיר
אתר אינטרנט.
נתי ביאליסטוק כהן
אתר אינטרנט של בית הספר.
עדי נועם סביר
אילן אמר שלא להכניס לתקנות הנגשה פרטנית, כי אנחנו רוצים שתהיה הנגשה כללית של האתרים הבית ספריים ללא קשר לתלמיד מסוים.
ערן טמיר
לא הבנתי כלום. זה אומר שהנגישות תהיה מראש?
היו"ר אילן גילאון
אתם יותר מרחיקי לכת מאיתנו.
ערן טמיר
אז מעולה, מכניסים את זה. כל הדיון מיותר.
מיכל שיק הר-טוב
ערן, אבל לא רק לאתרים חדשים, גם לאתרים קיימים.
ערן טמיר
היא לא עשתה את ההבחנה.
עדי נועם סביר
יגבשו נוהל.
מיכל שיק הר-טוב
לא נוהל, בתקנות.
עדי נועם סביר
לא כנגישות פרטנית.
ערן טמיר
מה זאת אומרת "לא כנגישות פרטנית"?
עדי נועם סביר
לא על רקע בקשה ספציפית שיש עכשיו תלמיד או הורה מסוים שמבקש.
ערן טמיר
האם אתם מסכימים להכניס את זה לתקנות?
עדי נועם סביר
לא, כי שוב, זה לא יהיה כהנגשה פרטנית.
היו"ר אילן גילאון
אז לא הבנתי.
ערן טמיר
גם אני לא הבנתי.
נתי ביאליסטוק כהן
הם רוצים להוציא את זה.
ערן טמיר
אולי נשמע את העמדה של משרד החינוך, ננסה להבין אותה.
עדי נועם סביר
אני אומרת, וזה מפיו של אילן שיצא, שאנחנו בעד שלא יהיה בתקנות סעיף שמדבר על הנגשה פרטנית של האתרים הבית ספריים, כיוון שיהיה הליך של הנגשה כללית של האתרים. אני לא יודעת לתת פרטים מאוד ספציפיים, כי זה רק עכשיו - -
מיכל שיק הר-טוב
ערן אומר - -
עדי נועם סביר
לא כהנגשה פרטנית.
ערן טמיר
את לא יכולה להגיד דבר כזה. מבחינה משפטית את לא יכולה להגיד דבר כזה. אלו תקנות של נגישות פרטנית. אי אפשר להגיד שהתקנות האלו לא יעסקו בכלל בנגישות של שירותים שניתנים דרך האינטרנט. אם הבנתי נכון את הוועדה, היא מציעה איזה שהוא נוסח של פשרה כדי שכולם יוכל לחיות עם זה. תגידו אם זה בסדר. קודם כל, נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה שזקוקים לשירותי אינטרנט נגישים. זה בוודאי צריך להיות, כי אלו התקנות.
מיכל שיק הר-טוב
נכון.
ערן טמיר
עוד דבר מציעה הוועדה, וזה שאם כבר בונים אתר חדש, תעשו כבר שהתשתית שלו תהיה נגישה.
נתי ביאליסטוק כהן
תעשו את האתר נגיש.
ערן טמיר
זאת העמדה של הוועדה. תגידו מה אתם חושבים.
קריאה
מה עם הקיימים?
רות דיין מדר
לאיזה אתר אינטרנט חדש אין היום תשתית של נגישות?
ערן טמיר
מעולה. אם אין התנגדות, בכלל אין בעיה, ובוודאי שאין התנגדות לכתוב את זה.
בועז אחד העם
ערן, יש פה מהלך רוחבי של משרד החינוך. מה שאתה אומר זה שבמידה ויש משהו ספציפי, תהיה בקשה ספציפית לשירות.
ערן טמיר
בתקנות האלו צריכה להיות התייחסות. הוועדה ביקשה הצעה. זה נשמע מאוד סביר. אם מרכז השלטון המקומי אומר שבכלל אין בעיה כי אתרים חדשים ממילא נגישים, אז מעולה, אפשר לכתוב את זה.
היו"ר אילן גילאון
אז התפרצנו לדלת פתוחה.
קריאה
אני הבנתי מאילן שזה בעייתי.
היו"ר אילן גילאון
מה בעייתי? זאת התפרצות לדלת פתוחה. אין פה שום בעיה. אתם יותר מרחיקי לכת מאיתנו.
רות דיין מדר
תראו, הרשויות המקומיות נמצאות כיום בעיצומן של הנגשות.
היו"ר אילן גילאון
"בעיצומן" זה לא סעיף לתוך התקנות שלי.
רות דיין מדר
אני יכולה להגיד משפט?
היו"ר אילן גילאון
את יכולה להגיד משפט, אבל אמרת קודם שכל מה שאתם עושים חדש הוא מונגש, לא?
רות דיין מדר
בתי הספר היום לא מונגשים על ידי הרשויות המקומיות. האתרים לא מונגשים כרגע על ידי הרשויות המקומיות. כשבונים היום אתר, הנגישות היא "בילט אין" בפורמט של הבנייה, בתשתית של בניית האתר.
ערן טמיר
אז מה הבעיה?
רות דיין מדר
אני לא ראיתי, וזה מהניסיון המקצועי שצברתי בשנתיים-שלוש האחרונות בנושא הזה, תשתיות של אתרים לא נגישים באתרים חדשים שנבנו. אם מישהו חושב אחרת, שיגיד לי.
היו"ר אילן גילאון
איפה הבעיה? אנחנו רוצים לאשר מצב קיים.
רות דיין מדר
לא צריך לעשות תקנות נפרדות.
ערן טמיר
לא תקנות.
רות דיין מדר
היועצת של משרד החינוך אומרת שצריך תשתיות של נגישות. תסבירו לי על מה מדובר. מה זו תשתית לנגישות שהם ביקשו? מה זו תשתית? למה אתה מתכוון כשאתה אומר "תשתית"?
מיכל שיק הר-טוב
זו הפלטפורמה שעליה בנוי האתר.
אילנה בניש
אם את לוקחת אתר של SharePoint, הוא כבר מגיע "בילט אין" עם נגישות.
רות דיין מדר
יפה, זה מה שאני אומרת.
ערן טמיר
אם זאת הכוונה, זה בסדר.
רות דיין מדר
על איזה תשתית את מדברת?
אילנה בניש
על זה אני מדברת. אני לא מבינה למה ההמולה. אנחנו כולנו מדברים ומסכימים על אותו דבר.
רות דיין מדר
אז בשביל מה צריך תקנות להנגשת תשתית, אם כל התשתיות מגיעות היום - -?
אילנה בניש
לא אמרתי שצריך תקנות להנגשת תשתית.
רות דיין מדר
זה מה שאמרה הנציגה ממשרד החינוך.
היו"ר אילן גילאון
אל"ף, כי לא בכל מקום זה ככה, ובי"ת, כי גם את המובן מאליו אני רוצה בתקנות. זה למה.
נתי ביאליסטוק כהן
התקנות, בגלל שהן מדברות על התאמה פרטנית, אמרו: אל תעשו אתר נגיש, אבל תוודאו שיש תשתית שמאפשרת את זה, once מישהו ירצה.
מיכל שיק הר-טוב
נתי, שכשמישהו ירצה תוכן נגיש, כבר אפשר יהיה להעלות - -
ערן טמיר
לזה הוא התכוון.
נתי ביאליסטוק כהן
זה מה שאמרתי.
היו"ר אילן גילאון
זה מה שהוא אמר. אם כולם שמחים עם זה, גם אני מאוד שמח. כל הכבוד.
נתי ביאליסטוק כהן
אני אומר, אם כבר התשתית נגישה, ואילנה אמרה שמרבית האתרים - -
רות דיין מדר
חבר הכנסת גילאון, מטעים אותך.
היו"ר אילן גילאון
במה מטעים אותי, גברתי?
רות דיין מדר
בתשתיות.
ערן טמיר
אל תגידי במה אנחנו מטעים.
היו"ר אילן גילאון
אם מטעים אותי, תגידי לי במה מטעים אותי.
אילנה בניש
אילן, אני מבקשת להבהיר נקודה אחת כך שזה יהיה כתוב בפרוטוקול. אני לא בדקתי את הנגישות של האתרים, אני בדקתי את הנגישות של התשתיות. אני בדקתי את ההיתכנות הטכנולוגית להטמעת נגישות באותם האתרים.
ערן טמיר
משרד החינוך יבדוק את ההצעה הזאת.
היו"ר אילן גילאון
משרד החינוך לא יכול להיעתר לזה? אתם רצתם יותר רחוק ממה שאנחנו רצנו.
עדי נועם סביר
אילן היה אמור להיות כאן איתי. הוא היה פשוט חייב לצאת. אני לא רוצה שיצא איזה משהו - -
היו"ר אילן גילאון
ביום חמישי תתנו לנו את שתי התשובות.
עדי נועם סביר
ביום חמישי הזה?
היו"ר אילן גילאון
כן.
אילנה בניש
תראו, עם כל זה שיש מוכנות של חלק גדול מהתשתיות של אתרי אינטרנט לנגישות, ניסיוני מהעשור האחרון מלמד אותי שלא תמיד זה בא לידי מימוש גם כשמבקשים, לכן אני מבקשת לשקול, וזאת הצעה שלי, בלי שום קשר לשום דבר, שתלמיד עם מוגבלות שיצטרך את חומרי הלימוד שלו בפורמטים מונגשים או כדי להגיש מטלות או שיעורי בית, שתינתן לו האפשרות לעשות את זה באמצעות דואר אלקטרוני.
נתי ביאליסטוק כהן
זה רשום בתקנות. אגב, זה מאוד חשוב.
היו"ר אילן גילאון
זה קשור לחוק שאנשים הם בני אדם.

תודה רבה לכולם, הייתם נפלאים.

הישיבה ננעלה בשעה 15:37.

קוד המקור של הנתונים