ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2017

בקשת פטור מהקמת תאגיד מים לפי סעיף 6א(ג) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 - המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-20OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 636

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ד בכסלו התשע"ח (12 בדצמבר 2017), שעה 11:30
סדר היום
בקשת פטור מהקמת תאגיד מים לפי סעיף 6א(ג) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 - המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

ג'מעה אזברגה

עבד אל חכים חאג' יחיא
מוזמנים
יוסי בנישתי - אגף תקציבים, משרד הפנים

יוסי אל-עזרה - מנהל אגף ייעוץ משק המים, משרד האנרגיה

מעין גנץ פורת - עו"ד, המשרד להגנת הסביבה

אתי נתן זלצמן - ראש תחום שפכים, המשרד להגנת הסביבה

דוד לוגסי - מנהל הגנת הסביבה, שירותי בריאות כללית

ניר וילנר - סגן בכיר ליועצת משפטית, רשות המים והביוב

דוד פטר - לשכת משפטית, רשות המים והביוב

ג'והר חלבי - גזבר, מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

ליאור אוחנה - יועץ משפטי, מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

שלו בראנץ - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

בקשת פטור מהקמת תאגיד מים לפי סעיף 6א(ג) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 - המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, בוקר טוב, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, מקווה לעשות אותו אפילו שלוש פעמים, זה לא יהיה רע מצדנו. אני רוצה להזכיר שהיום נר ראשון של חנוכה. בשבילי אני חושב שזה אחד החגים הכי משפחתיים שיש בתוך כל החגים. ברשותכם, גברתי מנהלת הוועדה, הייעוץ המשפטי, רשם, דובר.

ברשותכם, אני לא אפתח הבוקר בשיר, אלא אני רוצה לומר כמה מילים לזכרו של הרב אהרון לייב שטיינמן. הבוקר נלקח לבית עולמו המנהיג המרכזי של הזרם הליטאי במגזר החרדי, הרב אהרון לייב שטיינמן, בן 104 היה במותו, לאחר פטירתם של הרב שך והרב אלישיב הפך לסמכות הרוחנית העליונה במגזר החרדי. הרב שטיינמן היה תלמיד חכם עצום ומידת הענווה הייתה בולטת מאוד באישיותו, כל מעשיו והילוכו מתוך אהבה גדולה לכל יהודי באשר הוא. גם בסוגיות רגישות הצליח הרב ברגישות רבה להנחיל את ערכיו, הוא העניק הסכמה שבשתיקה להקמת הנח"ל החרדי בצה"ל ואף אישר פתיחת מקומות עבודה לנשים בתחום ההייטק בערים החרדיות ועודד תעסוקת נשים חרדיות. הרב שטיינמן היה דמות מתונה גם בעניין הגיוס לצבא והוביל קו פשרני כשהורה לתלמידיו להתייצב ללשכות גיוס לחתימה על דחייה ואסר עליהם לקיים הפגנות.

חז"ל אומרים על מיתת צדיקים כי קשה לפני הקדוש ברוך הוא לגזור מיתה על הצדיקים וקשה לפני הקדוש ברוך הוא מיתת אהרון כשבירת הלוחות. כנראה חז"ל כיוונו גם ליום הזה, יום פטירתו של הרב אהרון לייב שטיינמן, יהי זכרו ברוך, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן. כל מרכז הארץ פקוק, הכול סגור, אני מניח שיש שם עשרות אלפים, הוא באמת היה, מה שאנחנו נוהגים לכנות בעולם הקודם שלי, גדול הדור ואחד מפוסקי ההלכה, אם לא ה-, הגדולים והמשפיעים ביותר בעולם החרדי, בוודאי בעולם הליטאי.

אוקיי, אנחנו נעשה מעבר חד. אני רוצה להזכיר לכם שהדיון הזה הוא בנושא בקשת פטור מהקמת תאגיד מים לפי סעיף 6א(ג) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן. ברשותכם, מי מציג את הבקשה?
ליאור אוחנה
אני אציג.
היו"ר איתן כבל
שם ותפקיד.
ליאור אוחנה
עורך דין ליאור אוחנה, יועץ משפטי של מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן. נמצא איתי גם מר ג'והר חלבי, הגזבר המיועד של המועצה שאמור להיכנס לתפקידו בשבועות הקרובים.
היו"ר איתן כבל
שיהיה בהצלחה.
ליאור אוחנה
קודם כל בשם ראשת המועצה, הגב' סיגל שאלתיאל הלוי, הישיבה נקבעה במועד שבו יש ישיבת מליאה - - -
היו"ר איתן כבל
תתקדם, בסדר, התנצלותה התקבלה.
ליאור אוחנה
בגלל שזה ככה על אותו מועד של ישיבת המליאה היא - - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
ליאור אוחנה
התנצלותה התקבלה. מה שקורה לגבי מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, כידוע יש כיום שתי מועצות תעשייתיות בארץ, השנייה זו נאות חובב, שהיא עברה גם את אותו תהליך של פטור מתאגיד מים לפי סעיף 6 לחוק, המעמד של המועצות האלה הוא די ייחודי, אפשר לומר, הן משרתות רק מפעלים חיוניים בעוד אין להם בעצם תושבים. אנחנו הגשנו את הבקשה ב-2016 לקבל את הפטור לאחר שנאות חובב עברה את אותו מסלול, שר הפנים הסכים לפטור את המועצה מתאגוד, הסכמה של שר התשתיות - - -
היו"ר איתן כבל
מה ההיקף של המים שאתם צורכים במועצה?
ליאור אוחנה
אני יודע להגיד בכסף, לא בכמות, סדר גודל של 2 מיליון שקל. אנחנו ספק מים, אנחנו צורכים ישר ממקורות ומספקים למפעלים.
היו"ר איתן כבל
מעניין אותי לדעת אם אתם - - - יש כאן מישהו מרשות המים?
ניר וילנר
כן.
היו"ר איתן כבל
התקנות החדשות שהעברנו לגבי איסור ניתוקי מים.
ניר וילנר
קודם כל אתם דנים באיסור ניתוקי מים בישיבה הבאה - - -
היו"ר איתן כבל
אני מבין, לא משנה, אני מבין. אני לא מכיר את זה, אני זוכר את זה, זה הרי דיון לא ראשון בעניין.
ניר וילנר
כן, אבל אני פשוט לא עוסק בתחום של הניתוקים באופן ישיר לכן אני לא רוצה להגיד - - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי, כי מה שמעניין אותי האם כשהעברנו את התקנות, יש שני סוגי תקנות, יש את התקנות הכלליות של איסור ניתוקי מים שהעברנו - - -
איתי עצמון
שחל רק על תאגידי המים ו - - -
היו"ר איתן כבל
ויש את התיקונים שמבקשים, שכבר אנחנו עוסקים בהם בדיון שני או שלישי, כמדומני. אני רק לא זוכר האם סוג כזה של אירוע נכלל באחד משני המקומות - --
איתי עצמון
האם בתקנות מכוח חוק המים או האם בכללי מכוח חוק תאגידי מים?
היו"ר איתן כבל
תודה, אמרת את זה בלשון המשפטית.
ליאור אוחנה
זו שאלה, אני יכול להגיד בצד הפרקטי, אני יועץ משפטי של המועצה שש שנים, אנחנו עם 99.5% גבייה - - -
היו"ר איתן כבל
הבעיה היא עם החצי.
ליאור אוחנה
יש לנו רק מפעלים, כמו שאמרתי, אין לנו תושבים - - -
היו"ר איתן כבל
לא משנה, כוונתי - - -
ליאור אוחנה
לא קרה בשש השנים שלי שניתקנו - - -
היו"ר איתן כבל
זו השאלה, אני לא במקום עכשיו, אני לא עושה בדיקה. יש חוק ותוך כדי תנועה אתה מזהה מה שנקרא - - -
איתי עצמון
השאלה של יושב ראש הוועדה היא למעשה האם משתאשר הוועדה את הפטור מחובה להפעיל את שירותי המים והביוב באמצעות חברה, בלשון החוק זה תאגיד מים וביוב, האם האיסור על ניתוק מים יחול עליה מכוח הכללים שאושרו בוועדה באחרונה לפי חוק המים, מכיוון שהכללים לפי חוק תאגידי מים וביוב לא יחולו.
ניר וילנר
הכללים שמובאים אליכם אלה הכללים מכוח חוק תאגידי מים וביוב.
קריאה
לא, אבל אלה כללים שנוגעים למפעלי תעשייה.
ניר וילנר
בסדר, אז אני אומר, השאלה אם בזה שהוא מקבל פטור הוא יוצא מהחריג הזה ונהיה על פי כללי המים, שגם שם יש סעיפי ניתוק. אז כמו שאמרתי לך, אני לא עם התקנות מול העיניים ולכן אני לא יכול לתת תשובה חד משמעית, אבל ברגע שהוא יוצא מאחד הוא עובר לשני, זה לא שהוא נשאר באחד - - -
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה שתבדוק את זה ותוציא לנו תשובה מסודרת.
ניר וילנר
בסדר גמור. שהכוונה שלכם שכמובן זה יחול על כולם?
היו"ר איתן כבל
בוודאי. אין כאן חריגים, אין סיבה גם, הכוונה היא אותה כוונה. מספיק שיש מפעל שאולי חס וחלילה פתאום - - - אתה יודע, לחיים יש את הדינמיקה משל עצמם.
ליאור אוחנה
מהנקודה שהפסקתי, אז קיבלנו את אישור שר הפנים למתן הפטור ושר התשתיות ושר האוצר גם נתנו את הסכמתם. חשוב לי לומר, המועצה נמצאת היום בתהליך בהשקעה מאוד גדולה של כ-50 מיליון שקל פרויקט ליצירת פתרון קצה לשפכים למט"ש עכו. אנחנו מובילים את הפרויקט, אנחנו אמנם רק 70% ממנו, איתנו תאגיד אל עין ומועצה אזורית מעלה יוסף, שאמורים גם להתחבר לקו הזה, קו של 18 קילומטר ואנחנו, מתוך ראייה לאומית, מובילים את הפרויקט הזה כשחשוב לנו שלצד זה גם נוכל להפעיל סנקציות על מפעלים מסוימים במקרים של חריגה. על מנת לחוקק חוקי עזר אנחנו חייבים לקבל את הפטור בצורה רשמית. נשאר לנו רק לקבל את ברכתה של הוועדה הזו.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. מישהו רוצה להתייחס? גברתי, רק להצטרף לשולחן, שם ותפקיד, בבקשה.
מעין גנץ פורת
מעין פורת גנץ, עורכת דין מהמשרד להגנת הסביבה. רק חשוב לנו לציין, בהמשך לשאלת יו"ר הוועדה לעניין תחולת כללי תאגידי מים וביוב על המועצה המקומית, אם היא תקבל פטור, צריך לשים לב שהיא תסדיר את נושא השפכים המזהמים שיוזרמו מהמפעלים, בחקיקה או בכל אמצעי אחר, כך שלא ייגרמו זיהומים. כיום הנתונים שלהם שיוצאים מהמט"ש הם די מדאיגים, אז צריך לשים את הדעת על הנקודה הזאת.
היו"ר איתן כבל
תיכף אני אתייחס. תודה לך, גברתי. כן, בבקשה.
ניר וילנר
אני אתייחס בשתי נקודות. אחת, לגבי חוקי העזר, את ההערה לא הבנתי. בכל מקרה, כללים, בין אם אתה רשות מתואגדת או רשות לא מתואגדת, הכללים שחלים עליהם זה כללי רשות המים, שהיא קובעת את הכללים ולא המועצה את חוקי העזר, לכן את ההערה לא הבנתי, אבל חשוב לחדד את הנושא הזה.

לגבי הנושא השני, עלתה פה שאלה גם בנאות חובב, שאלת הפטור, מה המשמעות הפטור, פטור זמני או פטור קבוע, אז אתם בטח ערים לדיונים שמתקיימים בכלל בנושא תאגיד המים והביוב, האם בכלל יהיו או לא יהיו, אבל כמובן שאם החוק יילך לכיוון של תאגוד אזורי, בוא נלך לצד השני, של מה שקורה היום בחוק, ויהיה נגיד תאגיד לכל אזור הצפון, אז הפטור יהיה פחות רלוונטי ויצטרכו לחזור בו. אני לא חושב שצריך לקבוע את זה כזמני או קבוע, פשוט אני אומר שהפטור שניתן, כמו שהוא ניתן כך הוא גם יכול לחזור.
איתי עצמון
זה תמיד נכון.
ניר וילנר
וזה תמיד נכון, כמו שאיתי אומר, חשוב להבהיר את הנקודה הזו.
היו"ר איתן כבל
הוא אמר. בסדר, הבנו.
איתי עצמון
ככל שיבקשו לבטל את הפטור יהיה צורך להביא שוב את ההסכמות של השרים הרלוונטיים ולחזור לאישור הוועדה.
היו"ר איתן כבל
בסדר, הוא יתאמן רק על התהליך - - - אוקיי. זה ברור לנו וזה בסדר גמור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
העניין הזה פה, כבר רשות המים נמצאת פה, יש יישובים שבכלל בנוסף למה שרשום פה ואני מסכים, יש יישובים כמו ג'סר א-זרקא שאף תאגיד לא רוצה לקבל אותם. העמדה שלי זה לבטל את כל התאגידים, אבל אנחנו לא שם עדיין. יש יישוב בשם ג'סר א-זרקא - - -
היו"ר איתן כבל
הוא שואל מה עושים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אין תאגיד שמוכן בכל מקום, אפילו ואדי ערה, שזה די רחוק, ומקומות אחרים באזור, אף תאגיד לא רוצה לקבל אותו.
היו"ר איתן כבל
אף אחד לא רוצה לקבל את ג'סר א-זרקא?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כן, לא רוצים לקבל אותם כחלק מתאגיד.
היו"ר איתן כבל
לצערנו. זה לא רק תאגיד.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בכלל. היו רוצים אולי - - - לא יודע, לא רוצה להשתמש ב - - -
היו"ר איתן כבל
זה אחד המקומות, דרך אגב, הכי מדהימים שיש בישראל.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש להם חוף שצריך - - -
היו"ר איתן כבל
אחד האחרונים שאתה אומר, וואלה חוף, שאתה מגיע אליו שאתה באמת מתחבר ל - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מקרה כזה, מה עושים? כי בינתיים זה תוקע להם, כבוד היושב ראש, את תכנית ההבראה, תוקע להם כספים שהם צריכים לשפר את רשת המים - - -
היו"ר איתן כבל
אני יודע, אני הייתי אצלם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ויש להם 42% בהפסדי מים. השאלה, הפנייה הייתה אליך ואתה לא איתי. אני אומר, היישוב הזה, רשת המים שלו מאז 68', אין לו רשת חדשה, אנחנו יודעים מה המצב של רשת כזו, יש לו 42% הפסדי מים ואף אחד לא רוצה לקבל אותו. מה אתם עושים במקרה כזה? זה תוקע אותו בתכנית הבראה, לא יכול לקבל כספים ולא יכול לקבל כספים גם כדי לחדש שאם הוא עובר לתאגיד הכסף הזה עובר לתאגיד. בינתיים הוא במצב אי ודאות, המצב של היישוב הזה. אני לא מדבר על ראש רשות, אני מדבר על יישוב.
ניר וילנר
פה אנחנו מדברים בנושא שהוא מעט שונה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני יודע שזה מעט שונה, אבל אני מנצל את ההזדמנות לשאול אתכם, במקרים כאלה, אני מכיר מקום אחר שאני הייתי בו. אני הייתי ראש עיריית טייבה. טייבה, רק לפני שנה נכנסה לתאגיד, כי גם לא רצו אותה. אני בעצמי כראש רשות לא רציתי להיות בתאגיד והתנגדתי, ואני עדיין מתנגד לקיומם של התאגידים, אבל במקרה כזה שיש תקציבים, התקציבים נמצאים במשרדי ממשלה, נמצאים אצלכם, נמצאים במקומות אחרים, אתה לא בתוך תאגיד אתה לא מקבל את התקציבים האלה וזה המצב של ג'סר א-זרקא. אני לא חושב שיש עוד יישוב אחר ש - - -
היו"ר איתן כבל
שעומד באותו מצב.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני אומר, אין עוד יישוב והם במצב סוציואקונומי 2, המצב הכי גרוע, הם לא יכולים לבוא עם המצ'ינג בשום דבר, לא בחינוך ולא ברווחה והמצב של המים. לא רק זה, אלא הם משלמים קנסות עבור זה שיש להם 42% הפסדי מים. יש לכם פתרונות? יכול להיות שיש מקום אולי - - -
היו"ר איתן כבל
לדעתי הוא לא יודע שיש דבר כזה, ג'סר א-זרקא.
ניר וילנר
לא, יודע יודע.
היו"ר איתן כבל
אתה יודע? לא, סליחה, לא - - -
ניר וילנר
אנחנו יודעים, זה נושא כואב.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש מקום אולי ל - - -
ניר וילנר
דנו בזה גם רבות בוועדה המשותפת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בכל הסנקציות על אלה שלא נמצאים בתאגידים, אני חושב שצריך להחריג אותם. או שיבואו - - -
היו"ר איתן כבל
חבר הכנסת חאג' יחיא, העלית את זה, אין לנו יכולת לתת לזה מענה בתהליך הזה, אבל זה מסוג אותם נושאים שבכל הנוגע לדיון בוועדה המשותפת, זה אחד המקומות שיצטרכו לתת להם מענה. בסוף בסוף לא משנה איזו החלטה תתקבל, לבטל את התאגידים או לצמצם אותם, אתה חבר של כבוד פה, אתה מהכי הכי פה, תבוא לוועדה ואנחנו נעלה את זה. אם צריך אני אעזור לך בהעלאת העניין.
קריאה
סליחה, אבל למה הם לא עושים את אותו מסלול עם - - -
היו"ר איתן כבל
יש לי הצעה אליך, תתעסק במה שיש לך.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, יכול להיות - - - אתה יודע מה? הם לא ידעו, אבל לפי מה שאני רואה פה שר הפנים פנה ו - - -
היו"ר איתן כבל
עזוב.
קריאה
מקבל בשתי ידיים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, אנחנו רואים פה שר הפנים ושר הפנים תוקע את המצב הזה. ראינו מצב דומה, דרך אגב, בעוספיה ו - - -
היו"ר איתן כבל
כן, אני יודע, אני מכיר את זה. אני רק אומר לך, אתה אפילו לא מדמיין למה אתה נכנס, אז תגיד תודה שהצלתי אותך.
קריאה
תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
אין בעד מה. אוקיי, ברשותכם. אני יכול להעלות להצבעה? אוקיי. מי בעד אישור הבקשה לאישור ועדת הכלכלה לפטור מתאגוד למועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, לקבלת פטור מתאגוד בהתאם לסעיף 6א לחוק תאגידי מים, התשס"א-2000? ירים את ידו. תודה רבה. הבקשה אושרה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

בקשת פטור מתאגוד בהתאם לסעיף 6א(ג) למועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן, אושרה
היו"ר איתן כבל
שיהיה לכם בהצלחה. לפני שאתם הולכים, אני שכחתי, אני מזהיר אתכם, אם הדוחות של המט"ש של הגנת הסביבה, שתדעו לכם, אתם תשמעו ממני. אני אומר את זה לכם בצורה הכי הכי ברורה, באמת אתם לא יודעים עם מי אתם מתעסקים בעניינים האלה.
קריאה
המסר יותר מברור.
היו"ר איתן כבל
בסדר? זה לא אחר כך יהיה 'שתו לי אכלו לי'. שלא יהיו תירוצים כאלה שאנחנו שומעים ממועצות קצת יותר גדולות וחזקות מכם. שתו לי ואכלו לי זה 'בדיוק הלכתי, לא שמתי לב, זה כלום, זה רק, השטוצר נפתח', כל מיני כאלה. בבקשה, אנא, זה לא מתאים למועצה שהם דוגמה ומופת שדווקא בעניין הזה תיפלו.

תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים