ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/11/2017

הגשת דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-28OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 281

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, ג' בכסלו התשע"ח (21 בנובמבר 2017), שעה 15:00
סדר היום
הגשת דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מוזמנים
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין

מבקר המדינה יוסף חיים שפירא

עמיחי שי - יועץ בכיר למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

מירה רזין - מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הגשת דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני המבקר, גברתי יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, אנשי משרד מבקר המדינה. אני, אדוני, כדבר שבשגרה רוצה להודות לך על עוד דוח חשוב ועמוק ורציני, אתם פשוט צוות בלתי נלאה מבחינת היכולת שלכם תוך פרק זמן קצר לספק עוד דוחות שנוגעים בסוגיות החשובות ביותר של חיינו במדינת ישראל, הפעם זה השלטון המקומי. והנה, אפרופו חיינו במדינת ישראל, הרי כל הדברים היומיומיים והמשמעותיים כל כך בחיינו, לחצות את הכביש בבטחה, לראות סביבה נקייה ואפילו באמת לפעמים סוגיות שקשורות לחיים עצמם, כפי שמקובל לומר, בטיחות ומצב התחזוקה של הכבישים הפנים עירוניים, כל הדברים האלה תלויים בשלטון המקומי, ואדוני, אתה כרגיל, ניגשת יחד עם אנשיך לראות איפה הבעיות.

אתם לפעמים מציינים גם את הדברים הטובים, וזה טוב, דיברנו על זה בעבר, אבל כאן הייתי רוצה לגעת בשתי סוגיות שלדעתי אי אפשר להתעלם מהן. האחת, נושא מאוד מאוד מדובר בשנים האחרונות וזה הנושא של בטחון המידע. זה לא סוד שגם מבחינת צנעת הפרט, אבל אפילו גם בסוגיות הביטחוניות הרגישות ביותר, היכולת לחדור למאגרים שונים במדינה כלשהי, במדינת ישראל במקרה דנן, היא בדרך כלל לא יכולת לחדור למחשב של המוסד או משרד ראש הממשלה, אלא חשבונות פרטיים, חשבונות עירוניים, דברים לכאורה תמימים ביותר, מאפשרים לאחר מכן כל מיני תופעות שאנחנו אפילו לא רוצים להעלות על הדעת וזה, כמו שאמרתי, עוד לפני שדיברנו על זכויות הכי בסיסיות של האזרח לגבי שמירת המידע הפרטי עליו ועל משפחתו ועל כל מה שיש לו או אין לו. כאן אתה, לצערי, מצאת ליקויים. כולי תקווה שבאמת הדברים האלה יבואו לטיפול חיש מהר.

הנושא השני הוא גם כן נושא מאוד מדובר, הנושא של אכיפת חוקי הבנייה, דבר שהוא פשוט איזה שהיא אווירה מתמשכת. לצערי בחלק מהמקרים המוזכרים מדובר פה באמת במקורב זה או אחר או כמה גרושים ואז איכות החיים נפגעת, איכות הסביבה נפגעת, הכול מסביב נפגע.

לסיכום אני רוצה באמת להודות לך על הדוח, כמו שאמרתי, שנוגע לסוגיות של חיי כולנו, כל אחד מאיתנו גר ברשות מקומית זו או אחרת, ולקוות, אבל בעצם אין פה מה לקוות, אני סמוך ובטוח שהוועדה בראשותך, גברתי, תדע גם להמשיך את הטיפול מכאן, גם לעשות דיונים מעמיקים וגם לגרום לכך שמי שמוזכר כאן שלא לטובה יידע ויצטרך גם לטפל ולתקן את הדברים. אז תודה לך, אדוני.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
אדוני יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יואל אדלשטיין, גברתי יושבת ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, חבריי לצוות שערך את הדוח, ביסודיות, כפי שאדוני אמר, וברחבי כל הארץ. מעמד הגשת הדוח אמנם הוא טקסי, חגיגי משהו, אבל מהדוחות עולים ליקויים משמעותיים. אילו היינו צופים ממבט מעוף הרחפן על הרשויות המקומיות, נשוא הדוח המוגש כאן היום, היינו למדים שלא הכול גן עדן. אכן ישנן רשויות מקומיות שמתנהלות נכון וראויות לשבח, אולם עדיין בחלק לא מבוטל מהן, לצערי, ההתנהלות הינה לקויה, כפי שעולה מקריאת שני הכרכים עבי הכרס שלפנינו. דוח ביקורת זה מהווה את התמהיל הראוי בביקורת המדינה ומעיד על האופן בו מופעל שיקול הדעת בתוך מנעד הסמכויות של מבקר המדינה.

דוח זה עוסק בביקורת לאחר מעשה וביצירת נורמת התנהגות ראויה בכל התחומים שנקבעו בחוק יסוד מבקר המדינה. לצד זאת בפרקים המתאימים בדוח זה נעשתה ביקורת בזמן אמת, אף שטרם הושלם תהליך הביצוע. דוגמה לכך הינו הפרק הנוגע לפרויקט בנייה ברמת חובב בו נבנה בניין המועצה ומרכז המבקרים של הרשות. במהלך ביצוע הפרויקט מצאנו ליקויים משמעותיים בניהול הבנייה שהשליכו על יציבות המבנה. נמצא שהפכו את הבניין בנאות חובב לגבינה שוויצרית מהבחינה זאת שקדחו ביסודות העשויים מבטון כאלף קידוחים וזאת בצורה לא אחראית וללא אישור קונסטרוקטור וכן יצקו את הבטון ללא נוכחות של מהנדס שלד הבניין האחראי על הבטיחות והקונסטרוקטור. גם חוזק הבטונים לא עמד בדרישות. יכולתי כמובן להמתין עם הגשת הדוח עד סוף הפרויקט ואולי עד תום שנת הבדק ואז לבקר את הליכי התכנון והביצוע של הפרויקט, אלא שבזמן זה, לאור הליקויים המשמעותיים שהיו בפרויקט ספק אם לאורך התקופה מבנה זה היה נותר לעמוד על תילו. נכון להיום, בעקבות הביקורת, הופסקה הבנייה עד להשלמת הבדיקות מבחינה קונסטרוקטיבית ובטיחותית.

ביקורת בזמן אמת איננה מתערבת בהליך הביצוע או בשיקולי המדיניות, אלא מלווה את התהליך ומונעת אסון ופגיעה בנפש או פגיעה משמעותית בקופה הציבורית ולעתים מונעת אף פגיעה בשלטון החוק. כך היה עשרות בשנים וכך ראוי שיהיה, שהרי בעיקר בזמן אמת, כפי שנאמר על ידי חז"ל, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. יתרונה המשמעותי של הביקורת זה ראיית התהליך מהצד ולא הראייה בדיעבד. כל מי שמנסה להסיט את הדיון למחוזות אחרים משיקוליו הוא אינו אלא טועה ומטעה את הציבור וצר לי על הניסיון שנעשה אך לפני יומיים לפגוע אנושות בסמכויות מבקר המדינה ובהיותו שומר סף משמעותי ביותר.

אני רוצה להודות ליושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, המביעה את עמדתה התקיפה כנגד הפגיעה במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור וכן להודות לכל מי שעומד עמידה איתנה לימין הדמוקרטיה וערכיה וכנגד כל הניסיונות לפגיעה בבית המשפט העליון, במוסד מבקר המדינה ובכלל שומרי הסף. עמדה מוסרית זו אינה פשוטה בימים אלה ואנו מעריכים זאת מאוד.

אדוני יושב ראש הכנסת, אני מודאג. כאזרח מדינת ישראל אני מייחל לכך שהרוחות הנושבות בין כותלי בית זה ישקטו. ראוי שסוגיות הנוגעות לאיזון הנדרש בין רשויות השלטון השונות ויישום עקרון היסוד של האיזונים והבלמים יידונו בכבוד ראש, בשיקול דעת ובריסון עצמי ויתקבלו בהסכמה רחבה. חוששני שאם לא נלמד לנהוג כבוד זה בזה הן בין אדם לחברו ובין רשות שלטונית אחת לרעותה עתידה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בה נוהג שלטון דמוקרטי המחויב לעקרונות של שוויון וזכויות אדם, בין היתר על פי חזונם של נביאי ישראל, לא יתגשמו. חוסנו של העם היהודי לאורך כל הדורות נבע מרמתו המוסרית ומאפשרותו לקבל ביקורת באהבה. תודה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה.
עיתונאי
אדוני, אתה רוצה להתייחס ליוזמות האחרונות שהועלו בוועדת חוקה להגבלת מוסד המבקר?
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אולי אחרי הדברים של יושבת הראש.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
אני יכול רק לומר לך שאני לא בא חשבון גם עם מבוקריי.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה לך, אדוני יושב ראש הכנסת, על דבריך שהאירו אכן פרקים חשובים מאוד בדוח הזה, ותודה לך, כבוד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא. אמרת דברים נכוחים וברורים והצורך לגונן על מוסד מבקר המדינה שוב מתגלם בפנינו בשני הכרכים האלה שנמצאים כאן לפנינו. אין מוסד אחר בכל רחבי המדינה שעושה את עבודת הביקורת באופן כה מקצועי, כה מעמיק, כה נטול פניות פוליטיות, כה לא עושה חשבון אף עם מי שמבקר אותו, כמוסד מבקר המדינה ובעצם הוא המוסד היחיד ששם את החיץ בין ההתנהלות הנורמטיבית הרגילה של כל מוסדות המדינה ובין השלב ההרבה יותר חמור שבו מתרחש האסון, או בו מתרחש מעשה השחיתות שבגינו כבר צריכה המשטרה לחקור.

כל האזור הרגיל של חיינו הנורמטיביים נבדק באופן יומיומי בידי מוסד מבקר המדינה. בבואנו להגן על המוסד הזה, עם כל הכבוד הרב שאני רוחשת לך, כבוד המבקר, אנחנו לא מגנים על אדם זה או אחר, אנחנו מגנים על מוסד ממוסדות המדינה וזה הרעיון, וסליחה על הפומפוזיות, תקומת העם היהודי בארצו משמעה הקמת מדינה והעם היהודי היה לעצמו לריבון. הריבונות הזאת מתבטאת במוסדות המדינה, בבית המשפט העליון, במוסד המבקר, במשטרה, במערכת החינוך, במערכת הבריאות וכן הלאה וכן הלאה וכל מי שמבקש לפגוע בהם, להחליש את כוחם ולקפד את ראשם בעצם פוגע במדינה ופוגע באזרחיה, שהמבקר והדוחות שלו הם בדיוק המגן על הציבור מפני שימוש לרעה ושחיתות בכספי הציבור ושמירה על טוהר המידות, על המינהל התקין, על נקיון הכפיים ושמירה על החוק.

בדוח הזה, למרבה הצער, גם אנחנו רואים היטב שחלק ממי שמבקשים לקפד את ראשו של המבקר ולפגוע בכוחו של המוסד הזה הם המבוקרים עצמם שהביקורת לא מוצאת חן בעיניהם. טבעי לא לאהוב להיות מבוקר, אבל זו דרכה של מדינה דמוקרטית ואני מקווה שנמשיך לשמור על חוסננו בהיבט הזה ובהיבטים רבים אחרים.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:15.

קוד המקור של הנתונים