ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/01/2018

צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (שינוי התוספת לחוק), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 541

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ה בכסלו התשע"ח (13 בדצמבר 2017), שעה 8:30
סדר היום
צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעל גרמן

לאה פדידה
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
רמ"ד אבטחת גו"צ לשעבר, המשרד לביטחון פנים - עופר יצחק

תובעת רישוי ארצית אג"ת, המשרד לביטחון פנים - רעות מרציאנו

ע' יועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון פנים - תמר לברטי

יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - יואל הדר

עוזר ליועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - מאיר פוקס

ע' ליועמ"ש לממשלה, משרד המשפטים - גבריאלה פיסמן

משפטנית במחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - רעות בינג

מנהלת תחום הפעלה ורמת שירות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מיה אלקבץ

ראש אגף סייבר חירום וביטחון, רשות האכיפה והגבייה - אורי צור

מנכ"ל הכנסת לשעבר - דן לנדאו

עוזר הממונה על הביטחון, שירות התעסוקה - רוני דוידיאן

קב"ט ממונה על אירועים חריגים, שירות התעסוקה - עומר קליימן

קב"ט, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - הלל ברפי

יועמ"ש, מרכז שלטון מקומי - מרים סלומון

מנהל אגף בטחון ובטיחות, רכבת ישראל - יהודה שקד

הנהלת בתי הדין הרבניים - משה גורט

מנכ"ל, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים - דוד שיטרית

מוזמן/ת - ולדמיר סברדלוב

מוזמן/ת - אלינור רשתי
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור

אריאל רייס
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשע"ו-2016. בבקשה, אריאל.
אריאל רייס
תודה רבה. בוקר טוב. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור מסדיר בין היתר את סמכויות המאבטחים. בשנת 2012 תוקן החוק עקב ריבוי מקרי אלימות כנגד עובדי מוסדות רווחה ולמאבטח ניתנה סמכות אם הוא רואה מעשה אלימות או אדם אחר קורא לעזרתו כאשר ראה מעשה אלימות ואף כאשר עדיין לא בוצע מעשה אלימות ויש איום ממשי לביצוע מעשה, עדיין למאבטח יש סמכות רחבה מאוד. הסמכות שמקנה לו זה לדרוש מאותו אדם אלים להזדהות, למנוע את כניסתו למוסדות הרווחה, זה להוציא אותו ואף לעכב אותו עד לבואו של שוטר.

תיקון נוסף שבוצע בשנת 2014 נגע לעצם הוספת מקורות שבהם למאבטח יש סמכות רחבה זו - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש לו גם סמכות לבדוק אותו גופנית? את זה לא אמרת.
אריאל רייס
למאבטח יש סמכויות נוספות - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אמרת לעכב.
יואל הדר
חיפוש על הגוף.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
את זה לא אמרת.
אריאל רייס
אני מדבר ספציפית על מעשי אלימות. יש לו בנוסף לזה עוד סמכויות שהחוק מקנה, אני רק מדבר על מצב שבו בוצע מעשה אלימות, והוא מקבל סמכויות נוספות שהן מעין סמכויות שיטור. זה סמכויות נוספות על הסמכויות הרגילות.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאתה אומר אריאל, שאנחנו דנים כרגע על האקסטרה. לא מה שיש.
אריאל רייס
בשנת 2014, אני חוזר, נוספו עוד מקומות שבהם למאבטח יש סמכויות רחבות אלה, בתי חולים מוסדות רפואיים, מוסדות חינוך, אצטדיוני ספורט, מקומות של משחקי מזל, מועדונים, פאבים ודיסקוטקים – באותם מקומות כבר כיום יש סמכות למאבטחים לפעול באקסטרה, כמו שדודי ציין.

סעיף 11א לחוק בא לתת את הסמכות לשר לביטחון פנים לשנות את המקומות האלה בצו, והוא קובע אם שוכנע כי קיים חשש לפגיעה בשלום הציבור באותם סוגי מקומות כתוצאה ממעשי האלימות. כתפיסה הסעיף בא להגיד שאנחנו רוצים להתמקד במקומות שבהם יש מעשי אלימות, שבהם יש בעיה של מעשי אלימות. ברמה העקרונית מאבטח, תפקידו לעמוד בכניסה לשער. אין זה מתפקידו לטפל באותם מתקוטטים אלימים. זה התפקיד של המשטרה. כשאנחנו מעבירים סמכויות מהמשטרה למאבטח, יש פה מעין הפרטה של תפקידי המשטרה.

כדי לא לסטות מהכוונה של המחוקק, אני אצטט ברשותכם מספר ציטוטים מדיונים קודמים, כשהמחוקק הראה את דאגתו. חבר הכנסת אורי מקלב: כולם יודעים את החלק הטוב, אבל אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בנתינת סמכויות אכיפה. תראו מה קרה כשנתנו לפקחי הרכבת הקלה אפשרות אכיפה על עליה של נערים ללא כרטיס. תראו לאן זה הגיע, לאן הידרדר - - -. חבר הכנסת דוד צור: אני לחלוטין מסכים שתהליך ההפרטה הזה – זה נוגע להפרטת המשטרה – הוא תהליך במדרון חלקלק, כשהמדינה לוקחת את עצמה אחורה בהרבה מאוד תחומים. נציגי הממשלה כשהציגו את התיקונים לחוק – משרד המשפטים: לאפשר מתן סמכויות למאבטחים ספציפיים באזורים מאוד מאוד מצומצמים, שמוגדרים כאזורים שמועדים לאלימות. נציג המשטרה מסכים – אני רק אומר שמבחינת המשטרה הדגש צריך להיות דווקא על מקומות המועדים לאלימות.

הצו שמונח בפנינו בא להוסיף עוד מקומות. על זה אנחנו נדון היום.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה אומר שמסוכן להפריט, אבל אתה רוצה להוסיף.
אריאל רייס
זה לא אני. אני היועץ המשפטי לוועדה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה מביא דברים בשם אומרם.
אריאל רייס
השר לביטחון פנים רוצה להוסיף, ותפקידנו כוועדה לבחון את הדברים.

המקומות הנוספים שנדון בהם היום הם רכבת ישראל, הרכבת הקלה, סניפי רשות האכיפה והגבייה, סניפי שירות התעסוקה, סניפי מינהלת רשות האוכלוסין וההגירה, בתי הדין הרבניים, סניפי חברת דואר ישראל, קניון הכולל עשרה בתי עסק לפחות או ששטחו 1,000 מטרים רבועים לפחות, בתי מלון, בריכות שחייה ציבוריות או פארק מים, אולם שמחות, גני אירועים ואמפיתיאטרון או מקום אחר לעריכת אירוע תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמיים, שנועד ל-500 משתתפים או יותר.
היו"ר דוד אמסלם
ברשותך, אני אחלק את זה לשלושה מקבצים. יש מבחינתי שלושה מקבצים, יש המקבץ של מה שנקרא הרכבת, הרכבת הקלה, יש נושא רשות האכיפה ושירות התעסוקה, רשות האוכלוסין וההגירה, יש את בתי הדין הרבניים, שזה המקבץ השני, ויש את שאר הדברים האחרים, שזה מקבץ שברובו זה סקטור פרטי שמפעיל אותם.

הייתי רוצה לשמוע את עמדת משרד המשפטים וגם את עמדת המשטרה לגבי כל מקבץ ומקבץ, איך הם רואים את זה.

בקטע הפרטי, כשאנחנו מדברים על קניונים, אנחנו מדברים על בתי מלון, על בריכות, תסבירו לי למה מסעדות לא, ולמה סתם איזה בנק לא. אני יכול להביא לכם 1,000 דוגמאות אחרות. בבקשה, נתחיל במשטרה, בצד המבצעי.

דרך אגב, צריך להבין עוד דבר. השירותים הממשלתיים, נקרא לזה נניח "רכבת", "שירות התעסוקה", בגדול זה של המדינה, והמדינה היתה צריכה לשים שם שוטר. אם לא היתה בעיה של תקנים ולא היתה בעיה של כסף, אני מניח שהיה שוטר עומד שם. לכן זה סמכויות שהמדינה משחקת בינה לבין עצמה. היא מדינה. זה שונה מאשר סופרמרקט. אני רואה את זה אחרת לגמרי. למדינה יש סמכויות שאין לאחרים, היא גם לוקחת רמת סיכון מסוימת או לוקחת לעצמה סמכויות שאין לגורמים פרטיים, וזה בסדר, בגלל שהיא מדינה. בבקשה.
עופר יצחק
אני ראש מדור תכנון ואמצעים באגף התכנון, עד לפני שלושה שבועות ראש מדור אבטחת גופים ציבוריים בחטיבת האבטחה באגף המבצעים. בתפקיד הזה הייתי ארבע שנים והרשימה הזאת של הפריטים האלה היא ביוזמה שלנו, של חטיבת האבטחה.

אני אומר כמה מילות רקע לפני שניכנס לתוך הרשימה הזאת. בעיקרון חטיבת האבטחה או משטרת ישראל מנחה גופים על-פי שני חוקים עיקריים: חוק הסדרת הביטחון וחוק רישוי עסקים. במסגרת שני החוקים האלה אנחנו מנחים עשרות אלפי מאבטחים, כאשר הגופים האלה, שהם מונחים על-ידי המשטרה מפוקחים ביומיום.

במסגרת ההנחיה אנחנו קובעים את מדיניות האבטחה לגופים, אנחנו קובעים את הקריטריונים למאבטחים, אנחנו קובעים את רמת ההכשרה שלהם, ובסופו של דבר גם מבצעים פיקוח ובקרה על מה שקורה בגופים המונחים. כלומר, כל המערך כולו של הגופים המונחים מפוקח על-ידי משטרת ישראל, מרמת הגיוס של המאבטח ועד העבודה השוטפת שלו.

המאבטחים האלה קיבלו סמכויות, הם מחזיקים בסמכויות לפי חוק סמכויות ולפי הסמכויות שנתונות בחוק הסדרת הביטחון למאבטחים.

במסגרת ההנחיה או במסגרת העבודה השוטפת זיהינו פערים במקומות מסוימים. הפערים קשורים לטיפול באלימות. אם רגע ניכנס לרשימה הזאת, נראה שבמקומות הספציפיים האלה – אגב, זה משהו שחשוב להגיד. מערך האבטחה הפרטי שמועסק על-ידי הגופים השונים עושה עבודה נהדרת, ראינו את זה בשנים האחרונות כאן בירושלים ובמקומות אחרים. מערך האבטחה, המאבטחים, עושים עבודה מצוינת בכל מה שקשור למשימות שמוטלות עליהם, והם הגורם הראשון שמתעסק או מטפל באירועים. הם האנשים הראשונים שנמצאים בחזית ונותנים מענה לאירועים שבהם הם אמורים לטפל.

בעיקרון כמו שאמרתי זיהינו פערים ביכולת של המאבטחים לטפל בנושא אלימות. כל מה שקשור לנושא הטרור, יש להם סמכויות. יש להם גם סמכויות בחוק סמכויות, ובהסדרת הביטחון גם מתוקף חוק הסדרת הביטחון, אבל כאשר הם נדרשים לטפל באלימות הם לא יכולים להתעסק עם זה, כיוון שאין להם הסמכות הזאת, לכן הרשימה הזאת נוצרה.

אנחנו מאוד חרדים לנושא הזה של הפרטת הסמכויות של המשטרה. לא היינו רוצים להוציא סמכויות מהמשטרה לגורמים פרטיים. זאת נקודת המוצא וזו הנחת היסוד שלנו, אבל אנחנו כן חושבים שבמקומות מסוימים, במקומות שבהם יש אירועי אלימות ובמקומות שבהם המאבטחים נמצאים במקום ויכולים לתת מענה ראשוני לפני שהמשטרה מגיעה, צריך לתת להם.

דיברת על הרכבת או הזכרת אותה, אפשר לקחת כדוגמה את הרכבת שחוצה את מדינת ישראל לאורכה וגם לרוחבה, ולא תמיד אפשר כשמתפתח אירוע לעצור רכבת ולהביא משטרה למקום. כשנמצא מאבטח כל הזמן על הרכבת, הוא יכול לתת מענה.
היו"ר דוד אמסלם
השאלה שלי היא שונה טיפה. בסופו של דבר בוודאי שאנחנו רוצים לעצור כל אלימות, זאת לא שאלה. אף פעם אנחנו לא יודעים איפה האלימות תהיה. יכול להיות שבבריכה ניתן לו את הסמכות. אחלה, בבריכה, אף אחד לא רב איתו, אלא להפך, נכנס אחד לאיזה מסעדה, מתחיל שם. היית בא לפי נושא, היית אומר: תשמע, איפה שיש אלימות ויש מאבטח, אני חושב שהוא צריך לפעול כך וכך. זה כמו שאני מניח שאם יש טרור, אתה אומר לכולם: זה לא משנה מי, מו, מה, זאת התגובה ברגע שאתה רואה אירוע מהסוג הזה. אז הייתי מבין את ההיגיון.

אני לא מקבל אותו ברמת החיתוך, אני עוד מעט אסביר לך למה, בגלל שבסופו של דבר אתה צריך לעשות איזה איזון בין רמת האלימות לבין הפוטנציאל שאנשים יפעילו כוח כשלא צריך. זה נראה לי הרבה יותר סביר שזה יקרה בהיקפים הרבה יותר גדולים. זה כאילו מיני שוטר שלא שוטר. אין לו אחריות של שוטר, הוא לא שוטר עם הכשרה, הוא גם לא משדר שוטר עם מדים וכו', שהאזרח תופס אותו ככה, אלא הוא מבחינתו עוד מאבטח כמו בסופר. למה שתעצור אותי? זה אירוע אחר.

לכן אני אומר שכאשר זה מוסד מדינתי, אני יותר מבין את זה. בגלל שזה של המדינה, המדינה באה ואומרת: רבותיי, בביטוח הלאומי אני מחליטה כך וכך. למה? אני רוצה סמכויות לעצמי, אני מדינה. אתה רוצה בבריכה שלא תהיה לך אלימות, אין בעיה, תיקח שני מאבטחים מסיירת מטכ"ל, תשלם לכל אחד 200 שקל לשעה, 2 מטר על 4 מטר, הם יעמדו ואף אחד לא יעשה כלום, רק יראה אותם.
עופר יצחק
צריך לזכור שכל המערך הזה, מערך האבטחה בגופים הציבוריים, גם ברכבת וגם במשרדי הממשלה, הם כולם אזרחיים, כולם במגזר הפרטי. אין שום עובד מדינה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. דרך אגב, גם הצבא מחזיק חברות במחסומים, שהם לא חיילים, אבל הם מתייחסים לזה כאילו הוא צבא, בגלל שזו המערכת. גם המשטרה עצמה מחזיקה מאבטחים בכותל.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה לא המקרה.
היו"ר דוד אמסלם
המשטרה יכולה לתת להם את הסמכויות והיא יכולה לבקש עבורם סמכות, בגלל שהם שבמעטפת שלה. זה מין סוג קבלן משנה שלך, אבל האחריות היא שלך. לכן בגופים הממשלתיים אני מבין את ההיגיון שהממשלה באה ואומרת: רבותיי, אין לי כסף, אני לא יכולה לשים שוטר, אני במקרה הזה לוקחת אבטחה ברמה מסוימת ואני רוצה לתת לה סמכות. למה? בגלל שאני מדינה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כמה זמן שוטר עובר הכשרה כדי להיות שוטר?
עופר יצחק
הוא עובר הרבה מאוד ימים, חודשים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כמה זמן מאבטח עובר הכשרה להיות מאבטח? הוא צריך להיות יוצא צבא, בלי עבירה פלילית והוא יודע להיות מאבטח.
עופר יצחק
לא מדויק. לא מדויק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רובם.
עופר יצחק
אם נסתכל רגע על הגופים שנמצאים פה - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
שנייה. לא סיימתי את השאלה. אומר גם היושב-ראש בצדק: אנחנו נותנים לבן-אדם שמשתכר 29.6 שקלים, שההכשרה שלו להיות מאבטח היא מינימלית – אנחנו נותנים לו אחריות, שיקול דעת, סמכות, שניתנת בדרך כלל לשוטר או שוטרת שעברו הכשרה מקצועית. האם אנחנו לא מכבידים עליו באחריות? האם אנחנו לא קלי דעת בזה שאותו אדם, שרק עכשיו השתחרר מהצבא, הוא אדם מבוגר שמאבטח לפרנסתו?
עופר יצחק
בעיקרון כמו שאמרתי כל המאבטחים שהם בגופים המונחים, גם ברישוי וגם בהסדרת הביטחון, עוברים הכשרה. ההכשרה נקבעת לפי אופי התפקיד שלהם, לפי מדיניות האבטחה שנקבעה. נמצאים כאן אגב מנהלי הביטחון של הגופים השונים. אם ניקח למשל את רכבת ישראל, ההכשרה הבסיסית של המאבטח היא 15 יום ואחר-כך הם עושים הכשרות נוספות, הם מגיעים ל-28 ימי הכשרה, על מנת לעבוד כמאבטחים.

ניקח את משרדי הממשלה ואגב גם ברכבת הקלה. במשרדי הממשלה ההכשרה המינימלית היא שמונה ימים. הם עוברים הכשרה של שמונה ימים, הכשרה בסיסית בבתי הספר, כשאנחנו מפקחים עליהם, ואחר-כך הם עושים הכשרות נוספות תוך כדי תפקיד. הם כולם עוברים ריענונים במהלך השנה. למשל מאבטח ברשות האוכלוסין, שעושה הכשרה בסיסית של שמונה ימים, עובר במהלך כל שנה שישה ריענונים, זאת אומרת, בכל חודשיים בערך הוא - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
החוק מסייג את זה, דודי? רק למאבטחים שעברו הכשרה מונחית? האם זה מודגש בחוק?
היו"ר דוד אמסלם
מה שעופר אומר שסיפור ההכשרה זה גם סיפור משטרתי. המשטרה יכולה להחליט מחר שהכשרה מהסוג הזה, זה חצי שעה וחודשיים. זה לא חוק, זה עניין שלו. זה פיקוח. זה דבר פלואידי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה לא טוב.
עופר יצחק
זה לא פלואידי, כיוון שאנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברמת החוק. אני מדבר על החוק. אתם יכולים לעשות דיון מקצועי פנימי ולהחליט: תשמעו, רבותיי, אתם לא צריכים אישור של אף אחד, אנחנו היום רוצים לקצר ביומיים פה, להוסיף שם ארבעה ימים. זו העבודה שלכם. בהיבט הזה אני מתכוון שזה דבר שהוא גמיש.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אפשר לסייג את החוק? - - -
יואל הדר
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
זה קטע מקצועי שלהם. זה לא הסיפור שלנו.
יואל הדר
זה לא קשור בחוק.
מירי פרנקל-שור
אנחנו דנים בתיקון צו, אנחנו לא דנים בתיקון החוק. אני רק מבקשת להוסיף - - -
היו"ר דוד אמסלם
מירי היועצת המשפטית של הוועדה. בבקשה.
מירי פרנקל-שור
בהמשך לשיחה שניהלנו בנושא, כמו שאמרתי לכם בפגישה המקדימה, יש כאן עליית מדרגה בסוג המקומות, וצריך לבחון ולהתייחס לכל מקום ומקום. כאשר יש הרחבה של סוג המקומות, מבחינת תפיסת האבטחה לא צריך להיות שינוי רק לגבי המקומות, צריך גם להיות שינוי לגבי תפיסת דמות המאבטח. אין דמות מאבטח שיש לו את הסמכויות הבסיסיות, כאותו דמות מאבטח בפרופיל שאני חושבת שאתם צריכים לחשוב עליו, שמקבל סמכויות לאלימות. זה גם לא אומר, כמו שאמרתי לכם, שכל מאבטח בכל מקום צריך שיהיו לו הסמכויות הנרחבות הללו. הבעיה שאנחנו לא נמצאים כאן בתיקון חוק, אנחנו נמצאים כאן בתיקון צו, כך שסמכויות הוועדה כאן מוגבלות, אבל כמובן שצריך להתייחס לנושא.
תמר לברטי
אני ראש מדור יחידות מבצעיות בייעוץ המשפטי למשטרה. אני רוצה להזכיר שחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור נועד לטפל גם בנושא האלימות. זאת אומרת, זה לא משהו נלווה שמתפתח רק עכשיו, אלא מלכתחילה סעיף התכלית שלו מתמודד גם עם אירועי אלימות. זה דבר ראשון.

דבר שני, לגבי ההבחנה - - -
מירי פרנקל-שור
אם את כבר מעלה את זה, צריך לזכור איך התחיל החוק ומה היתה האלימות באותו זמן. והכוונה ממש לא היתה להרחיב לכאלה סמכויות לבריכות שחייה, בתי מלון וכו' וכו'.
תמר לברטי
זה נכון, אבל הצעדים שנעשו בהמשך נועדו להשלים את הסמכויות שמוקנות על-פי החוק, כדי להתמודד עם תופעות שהחוק מלכתחילה בא להתמודד איתן.
היו"ר דוד אמסלם
זה פחות חשוב האבולוציה. אני רוצה לשאול שאלה, ותעני לי, תמר. בסופרמרקט נכנסים יותר אנשים מאשר לבריכות שחייה בשוטף. למה בסופרמרקט אתם לא חושבים שצריך? סופר גדול כמו רמי לוי או יינות ביתן או שופרסל. שם בדרך כלל בן-אדם מבוגר שבודק - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בבריכה בדרך כלל רשות מקומית שמה מאבטח שלא עבר שום הכשרה.
עופר יצחק
רשות מקומית לא שמה מאבטח, רק אם היא רוצה.
תמר לברטי
המאבטחים שם מוצבים על-פי דרישות המשטרה, שניתנות במסגרת הפיקוח שלה על-פי חוק רישוי עסקים.

רשימת המקומות גובשה בהתאם לאירועים שהיו בפועל והביאו לתובנה שיש שם תופעה שצריך לטפל בה.
היו"ר דוד אמסלם
למשל בתי מלון. בית מלון זה עסק פרטי סגור, בדרך כלל עם צוות גדול וכו'. אני לא רואה בכל רבע שעה מכות בבית מלון.
עופר יצחק
דווקא בבתי המלון וגם בבריכות השחייה של בתי המלון נחשפנו לתופעה של אלימות, לתופעה שאנשים שותים - - -
מירי פרנקל-שור
אפשר לקרוא למשטרה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תסביר לי את הנושא של הבריכות הציבוריות. אני לא מצליחה להבין.
היו"ר דוד אמסלם
עופר, אני מנסה להוביל אתכם לכך שבסופו של דבר אתה צריך לאזן את זה. בסוף יש בן אדם שאתה לא מכיר, הוא לא שוטר, לא עשית לו גיוס, אתה לא יודע מי זה. גייסה אותו איזה חברת כוח-אדם, הוא הגיע, אתה לא מודע למבנה האישיות שלו. לכן אתה משתדל לתת לו את המינימום הנדרש לעבודתו, בגלל שאחרי זה יכול להיות שחלק מהם, אפילו לא רובם, אפילו חלק קטן, יעשו בזה שימוש לא מושכל באותה עת. כשמדובר באלימות זה דבר קריטי. זה לא שנקרא למשטרה או שתצא, זה פיזי ואתה לא יודע לאן זה יתפתח בכלל. זה דבר שאתה יודע איך הוא מתחיל, ובדרך כלל זה איזה מילה, מישהו מקלל מישהו או לא מדבר אליו יפה, ואז מהר מאוד זה מתפתח למקום לא טוב, ויכול להיות שבעסק הזה רב הנזק על התועלת.

כשבן-אדם בא למוסד ציבורי, בתודעה שלו, אני אומר לך – הוא בא לביטוח הלאומי למשל – הוא מבין שהוא בא למוסד מדינתי. ההוא בשער, הוא לא יודע שהוא מאבטח מאיזו חברה, הוא מבין שזו המדינה. מראש הוא מקבל עליו בתודעה דברים אחרים. כשהוא נכנס לבית מלון, זה לא כמו שהוא נכנס לרשות ההגירה במבנה הנפשי שלו, כשהוא נכנס פנימה. לבית מלון הוא שילם, הוא חושב שמגיע לו הכול. רשות ההגירה – הוא יודע שזה משרד ממשלתי. זה כמו שהוא נכנס למס הכנסה. לכן אני חושב שאתם צריכים לעשות את ההבחנה הזאת.

אני חושב שהוא ילך ויאבד שליטה על העסק הזה לאט לאט, ונגיע לתופעות הרבה יותר גרועות, שזה כבר מגע פיזי. בדרך כלל כשזה מגע פיזי אלים, נניח מישהו זרק כיסא על הרצפה, ההוא כבר מפרש את זה, זה כבר מגע פיזי אלים בין שני אנשים שיכול להוביל למקומות לא טובים, תוצאות קשות מאוד, לעומת שהוא יראה שיש אלימות, הוא יגיד לו: חכה, אין בעיה, משה, תתקשר למשטרה שתבוא. ואז אין פה אינטראקציה אלימה ביניהם. הוא לא מגיב, מכילים את האירוע, מתקשרים למשטרה. אני מניח שגם המשטרה כשהיא מבינה שיש אלימות בבית מלון או בבריכה, היא מבינה שזה לא קטטה קטנה בין שני אנשים באיזה מגרש כדורגל שעכשיו הם משחקים. היא מבינה שזה אירוע במקום שיש המון אנשים, אז היא נזעקת למקום מהר.

אני בבטן מרגיש שזה לא - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כל בריכה עירונית ביישוב? זה מה שאתם מתכוונים בבריכה?
עופר יצחק
לא. אני מדבר על כל בריכה שנמצאת בצו רישוי עסקים, כפי שהיא מוגדרת שם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אין בריכה שהיא לא ברישוי עסקים, אפילו הבריכה ביוקנעם היא ברישוי עסקים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה זה "אפילו"?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
50 איש מתרחצים שם, יש רישוי עסקים. מי פותח בריכה בלי רישוי עסקים?
עופר יצחק
יש בריכות - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש בריכות פרטיות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אולי מִקווה.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, צריך רישוי עסקים, בוודאי. לא משנה, בעיקרון, את צודקת לאה. בסך-הכול הבריכות העירוניות דורשות רישוי עסק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הן דורשות רישוי עסק, אז כל בריכה עירונית היא חלק בעניין הזה. זה קצת אבסורד.
יואל הדר
כפי שחברתי ציינה לגבי החוק, למרות מה שהיה בזמנו, חוק הוא דבר צופה פני עתיד, זה לאו דווקא לאותה שעה, זו לא היתה הוראת שעה. הנושא של האלימות זה דבר שקורה לא רק אצלנו, הוא קורה בעולם כולו. החוק עצמו התכוון לעתיד. הוא לא עשה הבחנה בין הרמה של פעילות חבלנית עוינת לבין אלימות. מבחינת סעיף 1 לחוק נאמר במפורש שהשימוש בסמכויות לפי חוק זה יהיו לשם שמירת ביטחון הציבור מפני פעילות חבלנית עוינת ומפני אלימות. זו המטרה של החוק.

כעיקרון, הרי אנחנו לא באים כל יום לוועדה כי לצרף גופים - - -
מירי פרנקל-שור
יואל, זו היתה המשמעות, לתת מלכתחילה סמכויות למאבטחים פרטיים, לא הרחבה של סמכויות. 6(א) הגיע מאוחר יותר.
יואל הדר
הייתי אז. אני זוכר את התקופה.
מירי פרנקל-שור
זו היתה פריצת הדרך. אומרים שהמשטרה מתפרקת מכוחה ואנחנו מעבירים את הסמכויות למאבטחים פרטיים.
יואל הדר
המטרה היא להגן על שלום הציבור, אני לא יודע אם המשטרה מתפרקת. קודם כול המטרה היא להגן על ביטחון הציבור. זה דבר ראשון.
מירי פרנקל-שור
השאלה איך.
יואל הדר
אנחנו לא נמצאים בכל יום בוועדה כדי לבקש להוסיף גופים נוספים, ולא אמרנו שאנחנו רוצים את כל הגופים, גם המשטרה לא רוצה את זה. זה לא בגלל שהמשטרה באה ואומרת שהיא רוצה לתת סמכויות. דווקא ברוב השנים שאני נמצא בתפקיד אנחנו לוחצים על המשטרה להעביר סמכויות לכל מיני דברים והמשטרה לא רוצה. זה מה שקורה בינינו לבין המשטרה. היא חושבת שזה התפקיד שלה, היא לא רוצה לתת לאזרחים והיא חוששת מה יקרה אם היא תיתן לאזרחים. כל מה שנאמר בוועדה, זה מה שהמשטרה אומרת לנו כל הזמן, כשאנחנו חושבים שהתפקיד הציבורי שלנו זה כן לאפשר הגנה על האזרחים. אנחנו יודעים את המצוקה בגלל כוח אדם, לא בגלל סיבה אחרת, ולכן יש הצדקה בדברים מסוימים לתת סמכויות למאבטחים, וזה גם אינטרס המשטרה שהמאבטחים האלה יעברו הכשרה, מפני שאם הם לא יעברו הכשרה, זה יביא יותר מעשי אלימות. אתם מדברים פה כאילו המשטרה רוצה, היא לא רוצה. המשטרה ככלל לא רוצה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה היא לא רוצה?
יואל הדר
היא לא רוצה לתת סמכויות דווקא למאבטחים האזרחיים, זה לא האינטרס שלה, מפני שאם היא תיתן בלי - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גם במגרשי הכדורגל?
יואל הדר
ככלל היא לא רוצה.
מירי פרנקל-שור
שם יש סדרנים.
יואל הדר
מה שקרה שבמגרשי הכדורגל שיצרו חוק מיוחד למניעת אלימות בספורט. ב-2009 ישבתי פה ומה שקרה שאמרו שיש יותר מדי שוטרים במגרש וזה מה שמביא את האלימות. זו היתה הגישה אז. זה מה שקרה באנגליה עם הגדרות, ולכן הכיוון היה הפוך, שצריך דווקא לתת לאזרחים, לסדרנים אזרחיים, כי זה מוריד את רמת האלימות. זו היתה הגישה ב-2009, ולכן יצרו חוק מיוחד למניעת אלימות בספורט. אני חושב שהחוק הזה די מצליח. לא נדרשתי להרבה תיקונים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא עולה ביוקר לקבוצות.
יואל הדר
יכול להיות, אבל המטרה היתה למנוע אלימות. יכול להיות שזה עולה ביוקר. זכויות אדם עולות כסף, אז גם הנושא של מניעת אלימות. בסופו של דבר זה למנוע את האלימות.

מה שקרה במהלך השנים פה שבאנו מדי פעם לוועדה, לעתים לא קרובות, והוסיפו גופים אזרחיים. זו לא פעם ראשונה שהוסיפו גופים אזרחיים לתוספת לחוק. אני מדבר רק על האזרחי, על פאב, מועדון, מקום שבו משחקים באמצעות מכונות, מגרשי ספורט, אצטדיונים. אני לא מדבר על המקומות הציבוריים. המשטרה סברה שיש מקום להוסיף את הגופים האלה.
מירי פרנקל-שור
יואל ב-6(א), הפאב, הדיסקוטק והכול זה היה בזמנו. 6(א) הוסף לאור אירועי האלימות שהיו בערבי שבתות בפאבים. הכוונה היתה לתת את זה לאירועים מצומצמים, לגופים מצומצמים, לאור תופעה מסוימת שהיתה.
יואל הדר
פה לא מדברים על כל מכולת שכונתית. לא מדברים על הוספת כוח-אדם, מדברים על כוח-האדם הקיים. אין הכוונה להוסיף עלויות נוספות על האזרחים, אלא רוצים לתת הגנה לאזרחים. גם המקומות האלה שהמשטרה באה, היא באה לא בגלל שהיא חלמה על המקומות האלה, אלא משום שלפני שהבאנו את זה לפה, המשטרה עשתה בדיקה לגבי מקומות שקרו בהם מעשי אלימות. אם לא היו קורים בהם מעשי אלימות, לא היינו מביאים את זה, לא היינו מעלים על דעתנו דווקא להוסיף את זה. בגלל מעשי האלימות הבאנו את המקומות האלה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
האם אפשר לקבל דיווח?
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. דקה. יש עוד מקומות שיש אלימות ואתם לא נותנים?
יעל גרמן (יש עתיד)
בוודאי. בתי חולים.
היו"ר דוד אמסלם
בכל מקום שיש אלימות אתם עושים את זה?
יואל הדר
הם קיבלו, הוסיפו אותם לתוספת. איפה שהיתה אלימות הוסיפו אותם לתוספת.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש גם בתים שיש בהם אלימות.
יעל גרמן (יש עתיד)
נניח קופות חולים?
יואל הדר
לא.
יעל גרמן (יש עתיד)
בקופת חולים היה אחד ממקרי האלימות החמורים ביותר, שרפו אחות.
יואל הדר
במרפאות כן.
תמר לברטי
בתי חולים, מרפאות וכל מוסד אחר שתפקידו העיקרי - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
מה זה מרפאות? מרפאות זה קופות חולים.
יואל הדר
לא במשרדים, איפה שיש קהל.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כמה מקרי אלימות היו בבריכה בשנה האחרונה?
יואל הדר
יש להם אפשרות, יש להם סמכות היום, במרפאות של קופת חולים. זה גם עלה. אני זוכר שגם אז דיברו על הנושא של קופת חולים. איפה שהיתה אלימות, ניסינו לתת מענה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה בטוח שיש היום אפשרות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין אלימות בבנקים?
עופר יצחק
יש אירועי אלימות בבנקים, בהחלט.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההבדל בין בנק לדואר?
עופר יצחק
אין הבדל. ראינו עלייה בתופעה הזאת.
מירי פרנקל-שור
השאלה אם הפתרון לאלימות צריך להיות בהסמכת מאבטחים או לפעמים אפשר לחשוב על פתרונות, בדואר למשל, שלא בהכרח על-ידי סמכויות. אמת מידה לא יכולה להיות תור שאנשים מתחילים להתרגז.
יואל הדר
לא. מעשי אלימות, לא תור.
מירי פרנקל-שור
מתי מתחילים מעשי אלימות? כאשר אנשים מתרגזים.
יואל הדר
היכן שלמשטרה יש דיווחים על מעשי אלימות. אתם אומרים, למה לא פה ולמה לא פה? המשטרה בדקה בדיוק את זה, למה פה ולא פה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
איפה התוצאות של הבדיקה? כמה מקרי אלימות היו בבריכה בשנה האחרונה?
עופר יצחק
אין לי את המספרים כרגע.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין את העניין. ברור שזה לא כמה המשטרה החליטה שבא לה. ברור שהיא מבינה שיש מקומות שיש בהם אלימות, היא גם בדקה עצמה מבחינה סטטיסטית איפה מוקדי האלימות. בחלק ממוקדי האלימות היא הבינה שהיא לא יכולה להעביר, גם לא נשמע הגיוני, והיא תטפל בזה, ובחלק היא אמרה: נגלגל את זה, תעברו הלאה.

אני מבין את הרציונל, אבל אתה מבין על מה אני מדבר. השאלה עכשיו איפה החיתוך. זאת השאלה. אני חושב שוב שהסיפור הזה יעמיס, אבל אם היה לנו למשל, כפי שלאה אמרה, אם היה לנו בחוק או בתקנות רמת אבטחה שאנחנו יודעים להגדיר – סתם לדוגמה נניח שאתה אומר שיש רמת אבטחה שהיא אקוויוולנטית לשוטר ברמת היכולות והאיכויות של המאבטח, וברור שיש לזה נגזרות כלכליות לא פשוטות – אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
תמר לברטי
ברור שרמת ההכשרה של המאבטחים נגזרת בין היתר מהיקף וסוג הסמכויות שנותנים להם. לא מדובר בהכשרה אחידה. ככל שנותנים להם סמכויות רחבות יותר - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, תמר, אבל כפי שאמרתי זה משהו פנימי במשטרה וזה לא בחוק. עדיין אני חושב שסמכויות של עיכוב להשתמש באלימות פיזית, יכול להיות שהמאבטח הזה יבוא, יעצור בן-אדם, ישבור לו את הפרצוף, בגלל שהוא יגיד: הוא דחף אותי. אני רואה בזה דברים הרבה יותר שליליים. בדרך כלל במוקדים האלה יש לחץ. בבריכה יש הרבה שמש, הרבה אנשים, יש אווירה נפיצה יחסית, אני רואה בזה רק נזק, לא תועלת. אני חושב שזה יכול להביא את זה למקומות הרבה יותר גרועים. אם יש בבריכה אלימות, הרבה יותר נכון בהיבט הזה להגיד למאבטח: עזוב, תספוג את זה, תתקשר שנייה למשטרה ויבואו.
תמר לברטי
אין כוונה לא להתקשר למשטרה ואין כוונה שהמשטרה לא תגיע. הכוונה היא לתת מענה ראשוני.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה מענה ראשוני? שהוא יכול להשתמש באלימות, בכוח.
רעות מרציאנו
גם היום יש לו סמכות להשתמש בכוח, כוח סביר.
היו"ר דוד אמסלם
לא חיפוש.
רעות מרציאנו
גם היום יש לו סמכות להשתמש בכוח סביר. זו אותה סמכות, זה רק מרחיב את זה.
תמר לברטי
כשיש אירוע אלימות אגב, אדם פרטי גם יכול להשתמש בכוח.
היו"ר דוד אמסלם
לא. למאבטח היום יש סמכות להשתמש בכוח סביר?
רעות מרציאנו
בהתאם לסמכויות שלו.
תמר לברטי
במקרים מסוימים. במקרה של סירוב לדרישות שלו על-פי דין.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
פה מרחיבים את זה, אמרת.
רעות מרציאנו
יש לו במקרה של סמכות עיכוב. אם יש חשד לנשק.
מירי פרנקל-שור
- - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם בן-אדם בא, רואה מישהו שאולי הוא חושב שיש לו נשק, זה משהו אחר, בוודאי. אבל נניח בבריכה. שמעתי לא מזמן כאן ביער ירושלים שהתפתחה תקרית בין שני מאבטחים לבין כמה אנשים, הם זרקו כיסאות אחד על השני. אם על המאבטח יש סמכויות אמיתיות לאלימות על-פי חוק, אני מניח שהיינו מגיעים שם למקום אחר, וזה מפחיד אותי יותר.
יואל הדר
אני מבין מה שאתה אומר.
היו"ר דוד אמסלם
בתי מלון. לכן, יואל, הסיפור הזה די מטריד. תזכור תמיד שיש X אחוזים, אני לא יודע מי הם, אני לא יודע כמה להגדיר אותם, אם זה 10%, 20% או 3%, שלוקחים את זה צעד אחד יותר מדי, וכבר מדובר באלימות, ובאלימות אתה לא יודע מה להגדיר, זה לא תופס לו את הידיים, יכול להיות שהמשטרה כבר הגיעה והבן-אדם שוכב ואתה מזמין לו אמבולנס של נט"ן, והוא אומר לך: מאבטח, מה אתה רוצה. יש לי סמכות, זה מה שעשיתי כדי לנטרל אותו.
יואל הדר
אותו דבר יכולת להגיד לגבי בתי חולים. יש שם יותר אלימות.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. קודם כול, אתה צודק. אני יכול להגיד את זה גם לגבי שוטרים וכו' - -
יעל גרמן (יש עתיד)
בדיוק. בדיוק זה מה שרציתי לומר.
היו"ר דוד אמסלם
- - אבל יש מדרג בחברה, הרי בסוף אתה צריך לתת סמכויות למישהו, אחרת יהיה פה גן החיות התנ"כי. אתה אומר שלשוטרים יש סמכות, בוודאי, אחרת מה נעשה, אז אתה נותן אותה לאנשים אחרים במשורה. בן-אדם הגיע למוסד ציבורי – אמרתי קודם – כשבן אדם נכנס לבית חולים, כשבן-אדם נכנס למס הכנסה, באווירה שלו זה לא כמו שהוא נכנס לבית מלון או לבריכה. הוא מבין שזה מוסד ציבורי, הוא רואה מאבטח, אז הוא מבין שזה משהו ממסדי, הוא לא מתנהג כמו שהוא הולך לבית מלון ולבריכה או מחר גם לסופר. יבואו הסופרים ויגידו לו: שמע, גם אצלנו, המסעדות ובסוף ניתן - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
גן חיות, ספארי, לונה פארק.
היו"ר דוד אמסלם
כן. ואז ניתן סמכויות לכולם לאלימות. יואל, לקחתם את זה צעד אחד יותר מדי.
יואל הדר
להפך, ברגע שאתה רואה מאבטח, אתה נזהר יותר. אם אין לו סמכויות, ואתה יודע שאין לו סמכויות, אתה נזהר פחות. זה לשני הכיוונים.
היו"ר דוד אמסלם
בן-אדם שמגיע לבריכה, הוא לא בא עם ספר סמכויות. הוא לא יודע.
יואל הדר
נכון. גם לא לבית חולים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אמרתי שלבית חולים הוא בא בתודעה. הוא לא יודע מה הסמכויות של המאבטח, אבל הוא מבין שזה מוסד ממשלתי.
יואל הדר
בית חולים הוא לא מוסד ממשלתי, אבל לא חשוב.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
האווירה.
היו"ר דוד אמסלם
בראש שלו זה מין משהו ציבורי, ממשלתי כזה.
יואל הדר
להפך. לרוב אנשים באים במועקה לבית חולים, הם לא באים להרביץ בבית חולים. פתאום באיזה שלב משהו גורם לאירוע שקורה. אותו דבר גם לבריכה אנשים לא באים כדי להרביץ, זו לא המטרה, לרוב הם באים לשחות. מי שמגיע לרמה כזאת, צריך מענה בדיוק כמו בית חולים. הגיעו לרמות מסוימות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
למה אתם לא מציגים מסמך למה בחרתם את המקומות האלה?
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. דקה. יואל, אני אתן לך תשובה ונעבור לחברת הכנסת גרמן. בסך הכול זה חוזר למה שאמרתי בהתחלה. אם הרציונל שלך היה שכל אלימות, לא משנה איפה היא מתפתחת, היא קשה ואני רוצה לעצור אותה, היינו נותנים לכל המאבטחים סמכויות. אתה אומר להם: אם ראיתם אלימות פעם בשנה, תפעלו. אבל היות שגם אנחנו עושים את המדרג, אנחנו מבינים שזה מסוכן, הרי אנחנו נותנים לאנשים סמכויות, כפי שאמרתי חלק מהם לוקחים את זה צעד אחד, או שניים, או ארבעה יותר. לך תיכנס לו לראש אחרי שהוא פרק את הבן-אדם, בגלל שהוא חשב שהוא עשה ככה וככה, והוא אומר לך: אדוני, זה הסמכויות שנתת לי. מה אתה רוצה?
תמר לברטי
אם קוראים את החוק רואים שהוא - - -
יואל הדר
הבאנו במשורה בדיוק בגלל העניין הזה.
תמר לברטי
צריך גם לראות את הסמכות של שימוש בכוח, גם היא מוגבלת, גם היא מותנית בתנאים וגם יש מדרג.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להביע דעה קצת שונה. בכלל כשאנחנו מדברים על ביטחון, אנחנו תמיד מדברים על איזה מנעד בין זכויות אדם לבין הביטחון, ואתה כאן מבטא את הדעה של זכויות אדם, שאתה לא רוצה שאדם ייפגע מפני שהמאבטח קיבל ג'ננה.

ראשית, כמו שאתה בעצמך אמרת, זה יכול לקרות גם לשוטרים. ברור שהמצב האידיאלי היה שהמשטרה תעמיד שוטרים בכל המקומות שבהם יש אלימות. זה הדבר הטוב ביותר. הם מוסמכים, הם יודעים והם מוכשרים. מוכשרים מבחינת כישרון, אבל בעיקר מבחינת הכשרה איך להתמודד עם מצבים כאלה, ואנחנו יודעים שאין למשטרה את כוח-האדם, את הסד"כ הדרוש כדי להעמיד בכל המקומות.

עכשיו השאלה האם אנחנו, ועדת הפנים, מבחינת ביטחון הפנים, יכולים להרשות לעצמנו לראות את כל מקרי האלימות. אני באתי במיוחד רק בגלל הנושא של מוסדות רפואיים. אני הייתי מזועזעת ממה שקרה באיכילוב, אבל לא רק באיכילוב גם מה שקרה בחולון. מה שקורה היום, איך אנשים מרשים לעצמם לתקוף אנשי ציבור - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה לא פה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה לא בהרחבה.
יואל הדר
זה כבר בפנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
שאלתי אותך. בשביל זה באתי.
יואל הדר
זה כבר נמצא בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
זה כבר עבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
באתי כדי לברר אם זה נמצא בפנים.
מירי פרנקל-שור
יעל, זה נמצא.
היו"ר דוד אמסלם
זה כבר היה.
יעל גרמן (יש עתיד)
נחה דעתי. אבל משכך, אני בכל זאת רוצה לבוא ולומר שבכל מקום שבו אנחנו חווים אלימות, כן צריך לשים, כי אתה מסתכל על אדם שהפעילו נגדו אובר אלימות. זה נורא ואיום וצריך לעשות משהו. אני מסתכלת על הציבור. אתה יודע שעובדות סוציאליות נרצחו? הן נרצחו. אני יודעת על אחת, על הבת של צבי גבעולי, שנרצחה, והוא כתב על זה ספר.
היו"ר דוד אמסלם
את מדברת על מוסדות ציבור.
יואל הדר
גם מוסדות רווחה, זה גם בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
זה כבר בחוק. זה קיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
שירות התעסוקה, רשות האכיפה והגבייה, מנהלת רשות האוכלוסין וההגירה.
היו"ר דוד אמסלם
זה כבר קיים.
מירי פרנקל-שור
לא, היא צודקת. זה עכשיו מבקשים.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה עכשיו, חברים. מדברים עכשיו על אלה. אלה מוסדות ציבור שיש בהם פוטנציאל לאלימות. אני מסתכלת על האיזון.
היו"ר דוד אמסלם
זה לגבי מוסדות ציבור. אמרתי. זו ההבחנה שאני עושה, אבל נגיד במסעדה, בריכה, סופרמרקט, יש הרבה אנשים.
יעל גרמן (יש עתיד)
בזה אני פחות משוכנעת.
מירי פרנקל-שור
זאת השאלה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת השאלה שאנחנו מדברים עליה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל לגבי מוסדות ציבור - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. כפי שאמרתי אזרח בתודעה שלו, כשהוא מגיע למוסד ציבורי, הוא מבין שזו המדינה. הוא מתנהל אחרת גם בראש שלו, הוא מבין. כשהוא רואה את המאבטח, הוא רואה אותו בראש שלו כבר כדמות של שוטר, כמשהו סמכותי מאוד.
יעל גרמן (יש עתיד)
דווקא המדינה מעצבנת, אז כשהוא מגיע, הוא יכול - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב - - -
יואל הדר
למה בפארק? בפארקים זה כבר קיים, בפארקים זה כבר נמצא בחוק. הוא לא חושב שהפארק זו המדינה.
מירי פרנקל-שור
הבעיה שהכנסת מאשרת חוקים שמלכתחילה יש אתם בעיה כזאת, הפרטת הסמכויות, ועל הגל הזה באים. ההבנה היתה שהעברת סמכויות המשטרה, סמכות לשימוש בכוח לאנשים פרטיים, צריכה להיות מאוד מאוד במשורה.
יואל הדר
היא במשורה, זה מה שאמרתי.
מירי פרנקל-שור
לא. זה מה שאמרתי, ואמרתי את זה לעופר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני פשוט לא סיימתי.
מירי פרנקל-שור
- - - יש כאן קפיצת מדרגה.
היו"ר דוד אמסלם
מירי, רק תני לחברת הכנסת לסיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
באיזון הזה אני בוחרת בשמירה על הציבור במקרה הזה מפני אלימות, אבל אני כן מסכימה שחייבים להכשיר את המאבטחים האלה ממש כמו שמכשירים את - - -
יואל הדר
ברור. זה האינטרס של כולנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
והסנקציות צריכות להיות מאוד חמורות.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, איחרת לדיון. הם נתנו סקירה גם לגבי ההכשרה, יש להם כל מיני סוגי הכשרות, כל מיני רמות של מאבטחים. הם כבר דיברו על זה. בבקשה, לאה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
החוק כמו שהוא, גם ככה, בעייתי מאוד בין הסמכות לאכיפה לבין זכויות הפרט. הוא בעייתי ביותר. אנחנו באים ומבקשים צו הרחבה על מקומות. דבר אחד, אתם לא מציגים נתונים, מה מספר מקרי האלימות שהיו בשנה בבריכה ציבורית או במלון. דבר שני, לדעתי זה יגרום לחיכוך הרבה יותר גדול עם הציבור. זה ייתן מנעד יותר גדול. אדם שבא לבית מלון, לבריכה או למקום ציבורי, הוא לא משער לעצמו שיש סמכויות כאלה למאבטח, זה יכול לגרום לחיכוכים מיותרים, זה יכול לגרום אפליה, לקחת קבוצת אוכלוסייה מסוימת שמגיעה לשם, להתחיל לחפש, לבדוק אותה ולעשות את הדברים האלה. לכן יש פה רוחב יד לקחת מקומות שהם לא ממשלתיים, לא מעוגנים, לא מסודרים ולהוסיף חטא על פשע. לקחת חוק שגם ככה הוא בעייתי, הוא פוגע בזכויות הפרט.

דבר נוסף. יש פה משהו, ואמרתי בתחילת דבריי, שהוא בלתי אפשרי, לקחת מאבטחים שלא עוברים הכשרה מוסדית כמו שאמרת, אלא לדברים מסוימים מאוד. מאבטח שמקבל את משכורת המינימום שלו, נפיל עליו אחריות כזאת, משימה כזאת, ודברים כאלה שלא נוכל לעמוד בזה ולא נוכל לאכוף את זה?

אני חושבת שהחוק הזה נולד בחטא ואסור להרחיב את הסמכויות, בטח ובטח לא למקומות כאלה. אני לא מבינה את ההיגיון, למה בריכה ציבורית כן ולא הספארי? אין פה נתונים. במקומות האלה שהם לא מוסדיים, הם ממשלתיים, בכלל אסור לנו לעשות את זה לדעתי.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, אתה רוצה לומר משהו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קודם כול, אני מברך את היושב-ראש, מאחל לו הצלחה בתפקידו החדש. הוא עשה פה בהחלט דברים חשובים.

אנחנו נעים פה על ציר מאוד דק, גם בשאלה של חוק המישוש וגם בדברים אחרים. מצד אחד מדינה שסובלת מאירועים ביטחוניים, כשלעולם אנחנו לא יודעים איפה הקצה שלהם, כשמישהו נפגע, לא כל-כך מעניין אותו מה היה החוק, הוא היה רוצה לסכל את הפיגוע. מצד שני, התבשרנו השבוע על תפיסה של מחלקה של הפשע המאורגן, לא חולייה, וכפי שזה נמסר זו הצלחה גדולה של המשטרה. הזכרתי את מגרשי הספורט, אני מכיר גם כראש רשות את הדילמה של אירועים תרבותיים-ציבוריים, ספורט, ובסופו של דבר אנשים רוצים לקבל את הביטחון ואת השקט, וכשזה לא עובד לא כל-כך מעניין אותם למה. כשזה עובד, הם לא תמיד מבינים בדיוק מי דאג לזה. לכן אני לא מקבל חלק מהעמדות של המחנה הציוני בקטע הזה.

השאלה היא איפה הגבול של רגישות לזכויות אדם כשיש איום על קיומו של האדם. ראינו את זה באירופה, ראינו את זה בעולם המערבי, שעוד לא התרגל להתמודד עם הפיגועים, כי אצלם לא ברור מה קודם למה, זכויות הפרט למות או חובת המדינה להגן על אזרחיה. כלומר, יש מקומות שמותר לך למות, העיקר שלא יפשפשו בתיק שלך, והעולם המערבי לא הבין את ההתפתחות שחלה בנושאים האלה, מה שכבר חווינו על בשרנו עשרות שנים. לכן יש פה שאלה לא פשוטה.

המשטרה דלת אמצעים, מקימה את השומר החדש כדי להגן מהפשיעה החקלאית, מקימה את המשמר האזרחי, כדי להגן מפני פיגועים. איזה אימון יש למשמר האזרחי? הרשמה של חמש דקות לקבל קרבין ולהסתובב ברחוב אחר-כך איתו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
קרבין עוד יורה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קרבין יורה, ובעיקר הוא יכול להרוג, במיוחד כשיורים אחד על השני. תמיד כשיורים על כוחותינו פוגעים, ולכן השאלה תמיד מה האלטרנטיבה.

כראש מועצה היו לי 400 מתנדבים עם מדים ונשק, שיוצאים להגן במרחב הכפרי. זה הכוח היחיד של מדינת ישראל, כי עם כל הכבוד מג"ב ומשטרה בקושי מגיעים, והם מסתובבים, ועליהם מוטלת האחריות. מתנדבים – איזה סמכויות יש להם? בעיקר היכולת שלהם להבין מה לעשות במצבים כאלה. הסמכות העיקרית זה להפעיל את הראש. זה הדבר העיקרי.

תמיד הייתי אומר לחבר'ה שעוד יש להם שיער, שהראש נועד לא רק לסרק אותו, ולחבר'ה האלה יש יכולת להפעיל את הראש, בגלל הניסיון שלהם. כולם בוגרי יחידות.

לכן השאלה תמיד מה הגדרת המטרה פה. פה מתווכחים מה הסמכויות. אני שואל מה האחריות, לא הסמכות. קודם כול, מה האחריות שמוטלת. האם אומרים לשומר בשער של הבריכה שהוא אחראי שלא יטבעו פה או שלא יהיה פה פיגוע? מזה נגזרת הסמכות. אם הוא מציל, שיבוא עם בגד ים. אם הוא אחראי למנוע פיגוע, צריכה להיות לו יכולת אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מסיים.
היו"ר דוד אמסלם
לא. התבלבלת. אנחנו לא מדברים על אירועי טרור, אנחנו מדברים על אלימות ועל סדר ציבורי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע. דקה. אדוני היושב-ראש, קודם כול, למדתי ממך שאפשר לדבר על מה שרוצים. אני צוחק.
היו"ר דוד אמסלם
דבר על מה שאתה רוצה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היועץ המשפטי, אני לא בטוח שמישהו יודע להגיד שכאשר נכנסים לאצטדיון כדורגל או לאולם קונצרטים כמו בכל המקום, הבעיה היא רק סדר ציבורי או גם מניעת כניסה של גורם עוין. עוד לא הוכח שכל פיגוע הוא רק לזה או לזה. יש גם וגם, וראינו את זה גם באירופה. לכן לפי דעתי, אדוני יועץ השר, הבדיקות שעושים בכניסה לעזריאלי הן לא כדי למנוע גניבות, לבדוק אם הוא קלפטומן, בודקים אותו אם יש לו סכין. לקלפטומן מספיקה מצלמה כדי לראות מי גנב ולחייב אותו בקופה. בשביל לראות אם יש לו סכין, בודקים במכשירים האלקטרוניים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לכן אני מסכם ואומר שמדינת ישראל היא מדינה מיוחדת, אי-אפשר בכנסת להתעלם מהאופי המיוחד של המדינה. כשמדברים מה הורג פה יותר, זה רימון הלם שזורקים במגרש כדורגל שמוריד למישהו אצבעות? חזיזים שהורידו אצבעות? מה זה בדיוק החזיזים שהורידו אצבעות? לכן לדעתי מוכרחים להגיד על מה ממונה האבטחה, ובהתאם לאחריות שלה לתת לה את האמצעים ואת הסמכויות, אחרת זה בדיחה, ויש לא מעט אבטחה שהיא בדיחה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. גבי, בבקשה.
גבריאלה פיסמן
קודם כול, צודק חבר הכנסת ברושי, החוק הקיים נועד להגן גם מפני אלימות וגם מפני טרור. אלה שני ההיבטים של החוק. יש לי תחושה שלא לגמרי מובן הפער בין החוק הקיים או בין הסמכויות שנתונות היום לכל מאבטח לבין הסמכויות שמתבקשות כאן.

מבחינת המצב המשפטי חשוב להבין שהיום לכל אדם, לרבות אנשים פרטיים שכלל לא הוכשרו, יש סמכות להתמודד עם מעשי אלימות מכוח סעיף 75(ג) לחוק המעצרים. גם אדם פרטי שעומד בפני סיטואציה של עבירת אלימות שמתרחשת לנגד עיניו, יכול לעשות שימוש בכוח סביר כדי לעכב את אותו אדם ולמנוע את הסלמת המצב.

הסמכות האקסטרה שיש כאן למאבטח, יש לה שני היבטים: היבט אחד מבחינת הסמכות המניעתית. יש לו איזו סמכות פרוספקטיבית. זאת אומרת, הוא יכול להתערב רגע לפני התרחשות מעשה האלימות. ברגע שהוא נוכח שיש איזה איום ממשי, זה הרגע שהוא יכול להתערב. והיבט שני הוא במידת השימוש בכוח שהוא יכול להפעיל ביחס לאדם פרטי או ביחס לסיטואציה של מאבטח רגיל, שבמקום שזה יהיה מידת שימוש בכוח, שאין בה כדי לגרום לאדם חבלה, המבחן הוא שימוש בכוח סביר.
היו"ר דוד אמסלם
יש פוטנציאל חבלתי, כמו שוטר.
גבריאלה פיסמן
נכון. אני חושבת שהדברים שנאמרו כאן בעבר הם דברים נכונים. צריך לשמר את הרציונל. הסמכויות האלה לא צריכות להיות נתונות לכל מאבטח באשר הוא, אלא באותם מקומות מועדים לאלימות. יש כאן בתוספת שורה של מקומות שהמשטרה - - -
היו"ר דוד אמסלם
גבי, את חיה בשלום עם המקומות האלה?
גבריאלה פיסמן
עם אותם מקומות שבאמת יש בהם חשש מוגבר לאלימות אני חיה בשלום.
היו"ר דוד אמסלם
הרי בסופו של דבר זו שאלה אמפירית. אם אנחנו באים מזווית של מספר המקרים האלימים, אני מניח שיש גם אם נבדוק בסופרים. איפה יש אלימות בדרך כלל? איפה שיש הרבה אנשים ויש לחץ, ואז יש פוטנציאל אלימות. השאלה האם בכל מקום כזה, שם נאפשר למאבטח - - -
גבריאלה פיסמן
אני מסכימה עם החשש.
היו"ר דוד אמסלם
איך אמרת? גם היום יש לו סמכות להפעיל עליו מה שנקרא "כוח מניעתי מסוים", לא לפצוע אותו. אנחנו כבר נותנים לו סמכויות גם לפצוע את הבן-אדם.
תמר לברטי
כוח סביר בהתאם לסיטואציה, בהתאם לאימון.
היו"ר דוד אמסלם
תביאי בחשבון כפי שאמרתי, אני חוזר על עצמי, שמתוך X מאבטחים אני מניח ש-90%-80% ינהגו בסדר, 10% יכול להיות שלא יבינו את הסיטואציה עם עצמם וייקחו את זה כמה צעדים קדימה, ובסוף תמצא את הבן-אדם בבית חולים, בגלל שהוא התחצף אליו טיפה, זה מה שמפחיד אותי בעניין.
תמר לברטי
דבר ראשון, הם עוברים הכשרות, ודבר שני, הניסיון מלמד עד עכשיו, והמאבטחים שהוסמכו על-פי החוק, גם הבסיסיים וגם אלה שהוסמכו במקומות נוספים, שאנחנו לא מכירים אירועים חריגים כאלה, תקן אותי אם אני טועה. כל הקונספט מבוסס על ההכשרה.
יואל הדר
עד היום נתנו אותם בעיקר למוסדות ממשלה, בתי חולים - - -
עופר יצחק
בפאבים למשל.
היו"ר דוד אמסלם
גם בפאבים יש לו?
עופר יצחק
זו סמכות היום במועדונים.
יואל הדר
זה מקום קצת יותר מאשר כל המקומות האחרים.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה כלי מועד לפורענות.
מירי פרנקל-שור
היתה תופעה של אלימות קשה בעמק האלכוהול.
היו"ר דוד אמסלם
אומרת מירי ששם נולד העניין.
מירי פרנקל-שור
תופעה של אלימות קשה.
היו"ר דוד אמסלם
שם היו התופעות ולא ידעו מה לעשות.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה מועד לפורענות.
יואל הדר
אם שם זה לא קורה, קל וחומר במקומות אחרים.
תמר לברטי
שוב, הרעיון הוא מענה ראשוני. הרעיון הוא לצייד את המאבטחים בסמכויות, לתת מענה ראשוני עד לבוא שוטר.
היו"ר דוד אמסלם
ברור. לפעמים עד שבא שוטר, הבן-אדם כבר "עשה" את העבודה.
מירי פרנקל-שור
כמו שאמרה גבי, בחוק המעצרים לכל אדם יש משמעות - - -
תמר לברטי
פה זה משלים את הצעד המניעתי, רגע לפני שקורה אירוע אלימות.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא קיבלנו תשובה לשאלה של לאה, שלדעתי היתה שאלה טובה מאוד, מה הם הנתונים שמראים שאכן דווקא המקומות האלה ולא אחרים. אני מציעה שאנחנו נאשר את המקומות הציבוריים, ולגבי המקומות הפרטיים, נבקש מהם להביא הוכחות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא יכולים לאשר חצי.
יעל גרמן (יש עתיד)
שיביאו צו חדש עם המקומות הציבוריים, ולגבי המקומות הפרטיים שיוכיחו לנו שאכן המקומות האלה הם במובהק מועדים לפורענות.
תמר לברטי
מהבחינה הזאת אין כל-כך רלוונטיות לשאלה אם המקום הוא מקום ציבורי או מקום פרטי, השאלה היא שאלת היקף התופעה של האלימות.
מירי פרנקל-שור
חייבת להיות לך אמת מידה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עושים את ההבחנה.
תמר לברטי
בהנחה שבפאב יש תופעת אלימות קשה וצריך לתת שם למאבטחים סמכויות להתמודד עם האירוע עד שיבוא שוטר - - -
מירי פרנקל-שור
זה כבר היה. היתה תקופה של אלימות קשה. זה היה הטריגר.
היו"ר דוד אמסלם
יש מה שנקרא "אקסטרה תופעה אלימה", שהיא בלתי ניתנת לפתרון. אנחנו מבינים, כפי שאמרה מירי, שמזה נולד העניין. אמרו: בואו נטפל בפאבים, כל היום יש שם מכות, לפעמים זה מגיע לאלימות - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אלכוהול, עישון, בלגן.
היו"ר דוד אמסלם
אומרים: שם נעשה את זה. משם התחילו להרחיב את זה לאט-לאט. זה היה המקור והתחלנו להרחיב. שם זה פרטי ושם נולד העניין. שם היה המקום שלא השתלטו עליו. אמרו: בואו נעשה משהו.

לא דיברנו בינינו אפילו, אבל אלה האינסטינקטים שלנו בבטן, שהסיפור הציבורי הוא ברור. אני באמת מאמין שאזרח מגיע למקום ציבורי, התודעה שלו היא שונה.
גבריאלה פיסמן
זה לא רק המקום הציבורי. יש פה חלק מהמקומות שמנויים, שיש שם אוכלוסייה מוחלשת והיא נמצאת בנסיבות - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
באולם שמחות יש אוכלוסייה מוחלשת? בבריכות שחייה? באמפיתאטרון? בקניון?
גבריאלה פיסמן
ממש לא. אני לא מדברת על המקומות האלה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לכן יהיה לנו יותר קל אם המשטרה תביא נתונים כמה מקרי אלימות היו בשנתיים האחרונות במקומות האלה.
גבריאלה פיסמן
אני מסכימה שצריך לשמר את הרציונל שאומר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
יש פה סטיגמה שאוכלוסייה מוחלשת שווה אלימות.
גבריאלה פיסמן
לא. אני מדברת על מקומות שמנויים, רשות התעסוקה, מינהלת רשות האוכלוסין. אלה מקומות שנמצאות בהם אוכלוסיות יותר רגישות - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
רשות האכיפה והגבייה יש אוכלוסיות מאוד-מאוד חזקות.
גבריאלה פיסמן
יש שם אוכלוסיות שנמצאות במצב רגיש יותר.
יואל הדר
אני רוצה להציע הצעה.
היו"ר דוד אמסלם
תן לגבי לסיים.
גבריאלה פיסמן
בחלק מהמקומות שמנויים כאן, אני כרגע מדברת על חלקם, יש רציונלים שמבססים את החשש המוגבר לאלימות, יש למשטרה גם נתונים שיכולים לבסס את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
על זה אין ויכוח.
גבריאלה פיסמן
לכן אני חושבת שצריך לעבור מקום-מקום ולראות איך ניתן לווסת את ההצדקה ביחס לכל אחד מהמקומות שמנויים פה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש פה נציג המאבטחים. אפשר לשמוע אותו?
יואל הדר
אני רוצה להציע הצעה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אפשר לשמוע את נציג המאבטחים, דודי?
יואל הדר
רק להציע הצעה, לנסות שתעכלו את ההצעה. בכל המקומות שאני חושב שאין בעיה לגביהם, כל המוסדות, מה שקוראים פה "ציבוריים" – אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים, כי אני לא רוצה שתדחה את זה, כי יש חשיבות שהם כן יקבלו את הסמכויות – שהוועדה תאפשר. לגבי המקומות הפרטיים, חובת ההוכחה תהיה עלינו. אדוני יאשר אותם לשנתיים בהוראת שעה, רק למקומות האלה, ואנחנו נצטרך להוכיח מה קרה בתום השנתיים לגבי המקומות האלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו לא רוצים לאשר אותם בכלל. אנחנו רוצים שתתנו לנו הצדקה לאשר.
יואל הדר
ניסינו להביא את הנימוקים למקומות האלה ונראה אם היה צריך או לא היה צריך. אנחנו מביאים דווקא את המקומות האלה ולא מקומות אחרים, כי היו בהם מעשי אלימות, אחרת לא היינו מביאים אותם בכלל. ולכן כדי להוכיח לוועדה ולציבור את ההצדקה, נאשר אותם רק לשנתיים.
היו"ר דוד אמסלם
ולדימיר, בבקשה.
ולדימיר סברדלוב
אנחנו מנסים עכשיו להכשיר דברים שכבר קיימים בשטח. יש לי למשל תעודת בודק ביטחוני, אני מוסמך על-ידי המשטרה, עברתי קורס במטווח אולימפי של ארבעה ימים ופעם בחצי שנה אני עובר ריענון. במסמך כתוב שיש לנו את כל הסמכויות שאנחנו כביכול מנסים להפעיל על המאבטח. לי יש חיפוש, יש עיכוב, יש לי כוח סביר, על זה אני מוסמך מזמן. אני בודק ביטחוני בקניון, בסינמה סיטי, כשיש יותר מעשרה בתי עסק. זה כבר בשטח, זה כבר עובד. לפי הניסיון שלי, 15 שנה כנציג מאבטחים בוועדת הפנים, אני יודע שבכל מקרה מה שרוצה השר, מה שרוצה הממשלה, אנחנו נותנים לזה יד. דבר שאי-אפשר למנוע.

מה שאנחנו מבקשים, שאם כבר מטילים עלינו את כל הסמכויות האלה שלא יכולים למנוע, לפחות אדוני היושב-ראש, מזמן הבטחת לפתור את הבעיה של ביטוח מאבטח שנפגע או נפצע בתוקף תפקידו.

דרך אגב, בסקירה שקיבלנו כתוב בסעיף 6, שיש שם עניין של ביטוח מאבטח, אבל אף אחד לא אמר לנו, המאבטחים, אף אחד לא יודע מה בדיוק טיב הביטוח של מאבטח, כמה עולים חיים של מאבטח שנהרג בתוקף תפקידו, האם אנחנו קשורים לביטוח לאומי, שזה תאונת עבודה.

אם יש מעשה איבה, לפחות יש ביטוח לאומי לפעולות איבה. אם זה מעשה פלילי, אנחנו חשופים וגם המדינה חשופה, כי כל הפיגועים, אני קורא לזה "פיגועים", למה שהיה למאבטח בבנק הפועלים, למאבטח בחצי חינם, שנהרגו בתוקף תפקידם מידיהם של נוכלים, שזה לא עניין של פעולת איבה. כשזה פלילי, המדינה חשופה. הם הגישו תביעות לכל גוף וגוף שיש במדינה. אין תשובה ברורה מה רמת הביטוח. זה דבר אחד.

אין לנו הגנה משפטית. יכול להיות שעכשיו אני הולך להגיד דברים גרועים, אבל מבחינתי מאבטח שלא קיבל בבירור מה הביטוח שלו במקרה שהוא נפגע, אם הוא לא קיבל הגנה משפטית והוא קיבל סמכויות, צריך לקחת ממנו את הסמכויות. צריך לקחת כי הוא לא שבוי. איך זה יכול להיות?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין מה שאתה אומר, זה לא קשור לדיון שלנו. יש מצב שהגשתי הצעת חוק שהגשתם לי בעניין הזה של הביטוח?
ולדימיר סברדלוב
בטח. יש לך.
היו"ר דוד אמסלם
תדבר איתי. אני קצת אתפנה בשבוע הבא, אני אכנס שוב לעניין. אתה צודק שדיברת איתי בזמנו. אני אנסה שוב להיכנס לעניין ולבחון את הסוגיה הזאת.
ולדימיר סברדלוב
יש עוד בקשה. אם אנחנו כבר מדברים על כל הסמכויות, אין לנו מח"ש. אין שום גוף שהוא כתובת למאבטח, לטוב ולרע. אין לנו לאן להתלונן, לאן לפנות. אין לנו כתובת, לא משטרה, לא המשרד לביטחון פנים, לא משרד המשפטים, אין לנו אבא בענף האבטחה, אין לנו כתובת. אף אחד לא מגן עלינו. יש כל מיני גופים, אבל כתובת אין לנו.
היו"ר דוד אמסלם
רכבת ישראל – מישהו רוצה לומר משהו? דן לנדאו.
דן לנדאו
בוקר טוב. שאני אתחבר לסנטימנט של חברי הכנסת וגם למה שאתה אדוני היושב-ראש פתחת בצורך להבחין בין שני העולמות, בין הממשלתי-ציבורי לבין העולם הפרטי, ואנחנו כמובן לא מביעים עמדה בעניין הזה, אבל אם זה הכיוון, אנחנו יכולים לחדד את ההבחנה הזאת בין הגופים המונחים לבין גופים אחרים, ואז גם אם חברי הכנסת קצת מרגישים לא טוב עם ההרחבה הגדולה כל-כך של הסמכויות לגבי הרחבת הסמכויות לגופים כמונו, גופים מונחים, יכול להיות שתרגישו קצת פחות חוסר נוחות ואולי תהיו מוכנים, לפחות בשלב הזה, כן להחיל את הדין המוצע עלינו.

בקטנה, כמה נקודות עובדתיות. תשוו למשל את מספר הנוסעים שעוברים בנתב"ג ב-24 שעות למספר הנוסעים שעוברים אצלנו. בנתב"ג בימים הכי עמוסים, ימי השיא, עוברים 90,000-80,000 נוסעים, אצלנו ימי השיא, והם מתרחשים בכל שבוע, 270,000-260,000 נוסעים ביום.

רכבת ישראל היא גם גוף על-טריטוריאלי, אנחנו חוצים את המדינה, עוברים ממחוז למחוז - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש לי רעיון. היות שאנחנו כבר קצרים בזמן, על רכבת ישראל אין מחלוקת בינינו, לא רק בגלל הכמויות, זה גם - - -
דן לנדאו
אם אין מחלוקת, אני מציע שתאשרו את זה לגבי רכבת ישראל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אי-אפשר להפריד את זה כרגע. אי-אפשר לקצץ.
מירי פרנקל-שור
דן, תסבירו את הסוגיה של האלימות. מה הצורך להסמיך?
דן לנדאו
רכבת ישראל היא אולי הדוגמה המובהקת ביותר לפער הקיים בין הסמכויות שיש לנו, שהן בְעולם מניעת הטרור, לבין הסמכויות שפחות יש לנו בְעולם מניעת הפרת הסדר.
היו"ר דוד אמסלם
האם יש לכם הרבה אירועים של הפרות סדר, של התפרעויות וכו'?
דן לנדאו
יש פה מנהל אגף ביטחון, הוא יכול לתת לכם בשלוף נתונים על הדברים הללו.
יהודה שקד
בוקר טוב. יש לנו בשנה מאות אירועי הפרות סדר, מתוכם עשרות מקרים של אלימות כלפי אנשי הטיפול של רכבת ישראל, כלפי הפקחים, כלפי מנהלי התחנה, מנהלי המשמרת, וכמובן גם לגבי מאבטחים שנמצאים בחזית התחנה, והם אלה שבבוקר עושים את הבידוק לאותו ציבור נוסעים שמגיע ונכנס פנימה.

עלית על נקודה מרכזית מאוד. מגיעים בבוקר, יש לחץ, יש תורים, צריך להמתין בסבלנות כדי לעשות את הבידוק שהוא בידוק יעיל. בדרך כלל מגיעים בדקה ה-90 וחייבים להיכנס מהר מהר פנימה ומתפתח עימות. עם זאת, כפי שנאמר כאן על-ידי משטרת ישראל כל מערך האבטחה של רכבת ישראל עובר בבית ספר שהוא בית ספר מוסמך על-ידי משטרת ישראל, על מנת שיינתנו להם הסמכויות הללו. לפני שעושים שימוש באלימות, אנחנו עושים הכול על מנת שלא ייעשה שימוש באלימות, לרבות שימוש בתרסיס פלפל, כדי לא להגיע למצב שמתפתח עימות שהוא עימות אלים ונגרר לכיוון שאנחנו לא רוצים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. תודה רבה. הבנו. התאחדות בעלי האולמות, בבקשה.
דוד שטרית
בוקר טוב, הייתי רק רוצה לשאול על החלוקה בין הגופים המונחים, הממשלתיים, והפרטיים. אני באמת חושב שהוא נכון, אבל השאלה היא אחרת, האם תבקשו או תדרשו - - -
עופר יצחק
כל הגופים שנמצאים פה הם גופים מונחים על-ידי המשטרה ברישוי עסקים או בהסדרת הביטחון. הם כולם מונחים.
מירי פרנקל-שור
בעלי האולמות הם בתוספת השלישית?
רעות מרציאנו
לא בחוק רישוי עסקים.
מירי פרנקל-שור
אז הם לא בתוספת השלישית. יש הבדל בין להיות מונחה ברישוי עסקים - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כל קפיטריה צריכה רשות.
תמר לברטי
הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ובחוק רישוי עסקים. אלה שני - - -
מירי פרנקל-שור
יש הבדל בהנחיה אם גוף מונחה לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים או אם אתה מונחה ברישוי עסקים?
רעות מרציאנו
מה ההבדל?
מירי פרנקל-שור
אני שואלת.
רעות מרציאנו
שני המקומות מונחים על-ידי המשטרה, הן מכוח חוק רישוי עסקים והן מכוח החוק להסדרת הביטחון.
מירי פרנקל-שור
אני לא מכירה את החוק לרישוי עסקים, אבל החוק להסדרת הביטחון זה לאבטחה פיזית של המקום, לאיזה צורך - - -
רעות מרציאנו
חוק רישוי עסקים זה מכוח רישוי סמכויות.
תמר לברטי
חוק רישוי עסקים מביא להגדרה מוניציפלית של הרשות המקומית. בשרשרת האישורים - - -
מירי פרנקל-שור
מה המשטרה מנחה - - -
תמר לברטי
בשרשרת האישורים יש כמה נותני אישור, לכל אחד מהם - - -
מירי פרנקל-שור
מה המשטרה - - -
תמר לברטי
לגבי שלום הציבור ומניעת התפרצויות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
גם לקפיטריה יש רישוי עסקים.
מירי פרנקל-שור
חוק רישוי עסקים הוא לא חוק באותה תפיסה כמו החוק להסדרת הביטחון.
רעות מרציאנו
שני החוקים טעוני אישור משטרה. בתוך חוק רישוי עסקים יש כמה פריטים שהם טעוני אישור משטרה, ושם מנחה המשטרה מהטעמים האלה של שלום הציבור וביטחונו - - -
תמר לברטי
ההנחיה מאוד דומה.
מירי פרנקל-שור
מה זה אומר?
תמר לברטי
כמה מאבטחים, איפה הם יוצבו, מה יהיו ההכשרות שלהם, איזה אמצעים צריך.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה גם במסעדות ובבתי קפה, אז למה לא שמתם פה מסעדות ובתי קפה?
תמר לברטי
אלה הן דרישות המשטרה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הם מנסים לבלבל אותנו, סליחה.
תמר לברטי
המשטרה קובעת על-פי חוק רישוי עסקים, קובעת מה תהיה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
חוק רישוי עסקים מבקש גם את ההנחיה של המשטרה, איזה אבטחה לשים בכניסה לבתי קפה ולמסעדות. למה לא שמתם מסעדות ובתי קפה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בתיאטרון.
תמר לברטי
הם לא - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
מה לא?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
גם בתיאטרון.
רעות מרציאנו
אין במסעדות מאבטחים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בתיאטרון זה מעל 500 איש, וגם צריך רישוי עסקים וכן הלאה.
רעות מרציאנו
מסעדות זה פריט רישוי שטעון אישור משטרה, ונכון להיום אין דרישת אבטחה.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה לא שמתם את זה פה?
יואל הדר
כי אין מאבטח.
יעל גרמן (יש עתיד)
אותו דבר פה.
יואל הדר
איפה שיש מאבטח רוצים תוספת של סמכויות. איפה שאין מאבטח - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בבריכות מעל 600 איש יש מאבטח. למה בתיאטרון לא?
תמר לברטי
חוק רישוי עסקים קובע מה מעסיק - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. נעשה סדר. בבקשה.
תמר לברטי
חוק רישוי עסקים קובע מהם העסקים שטעונים רישיון עסק, ואלה מביניהם טעונים אישור של משטרת ישראל.
מירי פרנקל-שור
זו תפיסה מסוימת של רישיון עסק.
תמר לברטי
זו תפיסה של רישיון עסק שהמקום של המשטרה ביחס לרישיון העסק הוא לטפל בנושא של שלום הציבור וביטחונו, במניעת התפרצויות. בסופו של יום ההנחיה המשטרתית לעסק או לגוף המונחה לפי חוק הסדרת ביטחון היא - - -
מירי פרנקל-שור
את אומרת אותם באותה נשימה, וצריך להבחין בין תפיסה של הנחיה לפי חוק רישוי עסקים לבין הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים. כאשר אתם עוברים על התוספת, על התוספת השנייה והשלישית, שהמשטרה מנחה לביטחון פיזי מפני איומים ומפני תפיסת אבטחה שהמשטרה מייצרת היא אינה אותה תפיסת אבטחה של רישוי עסקים.
תמר לברטי
אותה תכלית.
עופר יצחק
אני אנסה רגע לפשט את זה. אם אני לוקח את אולמות השמחה וסתם לדוגמה חברת חשמל, מתקן תשתיתי שמעולם לא הנחיתי, הוא מונחה בחטיבת האבטחה. כשאני מסתכל - - -
מירי פרנקל-שור
אתה מנחה אותו בביטחון הפיזי.
עופר יצחק
אני אנסה לפשט את זה. אם אני מסתכל על מתקן תשתיתי כמו חברת חשמל, אני מדבר על אמצעים טכנולוגיים: מצלמות, גדרות, מערכות התרעה וכו', אני מדבר על מערך אבטחה שמורכב ממאבטחים שעברו הכשרה כלשהי.
מירי פרנקל-שור
אתה מדבר על מערך אבטחה בהתאם לתפיסת אבטחה שהמשטרה מייצגת. זה לא יכול להיות. אין היגיון במה שאתם אומרים.
עופר יצחק
המתקן השני, שזה אולם שמחות, כשאני מתייחס אליו במסגרת תפיסת האבטחה, אני מדבר על אמצעים טכנולוגיים, אני מדבר על מצלמות, אני מדבר על מערכות התרעה ואני מדבר על מערך מאבטחים שמוכשר בצורה כזאת או אחרת.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
למה תיאטרון לא?
יעל גרמן (יש עתיד)
למה מסעדה לא?
מירי פרנקל-שור
לא יכולה להיות אותה תפיסה לרישוי עסקים להסדרת הביטחון.
תמר לברטי
- - - היא גם תיאטרון, אבל התכלית היא אותה תכלית.
מירי פרנקל-שור
תסתכלי מה אומר לך חוק רישוי עסקים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מעל 700 איש.
מירי פרנקל-שור
הוא אומר לך: מניעת סכנה לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. אותה תפיסת אבטחה שיש לכם לביטחון הפיזי, לחברת חשמל, לתשתיות קריטיות וכו', לא יכולה להיות אותה תפיסת אבטחה.
תמר לברטי
יכול להיות שהיא תבוא לידי ביטוי בהנחיות שונות. ההנחיות יהיו אולי שונות בהתאם לאיומים.
עופר יצחק
ההנחיות שונות. לא דומה אולם שמחות למתקן תשתית.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה בהנחיה שלכם. אתם באים, אתם בודקים אם יש לי את כל הדברים - - -
תמר לברטי
אם נפתח את דרישות המשטרה שניתנות לעסקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברשותכם, אני רוצה לסכם.
דוד שטרית
אדוני היושב-ראש, אומנם פתחתי, אבל לא אמרתי את הבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
דוד שטרית
השאלה האם הולכות ומשתנות ההגדרות. הרי יש אולמות שצריכים רק בודק, יש אולמות שצריכים מאבטח. דבר שני, הרישוי משתנה בין מקום פתוח למקום סגור ועם כמות המשתתפים. אין ספק שיש הבדל בעלות הכלכלית בין מאבטח לבין בודק. האם זה הולך להשליך עלינו גם מבחינה כלכלית?
יעל גרמן (יש עתיד)
ברור. אתה חושב שהמדינה תשלם לכם?
היו"ר דוד אמסלם
מה ששואל דוד. אולמות אירועים וגני אירועים - -
עופר יצחק
תפיסת האבטחה לא משתנה.
היו"ר דוד אמסלם
- - זה קבוצה גדולה מאוד. יש אולם אירועים של 50 איש ויש אולם של 5,000 איש. יש דיפרנציאציה גם מבחינתם.
עופר יצחק
לשאלה שלו, זה לא יגרום לשינוי תפיסת האבטחה. זה לא הרעיון כרגע.
יעל גרמן (יש עתיד)
לשאלתו התשובה היא שהם יישאו בעלויות.
יואל הדר
לא.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתם תישאו בעלויות?
יואל הדר
אין שינוי בתפיסת האבטחה. המאבטח הקיים מקבל עוד סמכות.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אם זו התשובה זה דבר חמור. אם במכלול אתה נותן לכולם, אז אם יש לו בודק, גם הוא יקבל עכשיו את אותן סמכויות לגבי הנושא של האלימות. הבודק, שהוא נמצא בדרג הרבה יותר נמוך, אני מניח.
עופר יצחק
אנחנו מדברים על מאבטחים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן הוא שאל, אז תגיד לו שאתה מדבר על מאבטחים.
יואל הדר
רק על מאבטחים.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני רוצה לסכם. בסך-הכול אני מרגיש שהסיפור הזה דורש ליטוש או שיש חוסר הבנה שלנו. אתם חיים את החיים ואולי יש פער בין מה שאנחנו מבינים לבין מה שאתם מרגישים ומשוכנעים שזה נכון. אין ספק שכולנו רוצים לעזור למשטרת ישראל במובן זה שתהיה להם הסמכות גם להפעיל אנשים, כדי שהם יוכלו להתערב במצבי אלימות, בוודאי במצבי אלימות קשים. אבל כפי שאמרתי קודם, צריך להביא את זה לאיזון נורמלי, אחרת, כפי שאמרה גם גבי, גם היום לאזרח רגיל מן השורה, אם יש אלימות, הוא יכול להפעיל אפילו סוג של כוח מסוים כדי לעצור את האלימות. פה אנחנו מדברים על כוח שהוא כוח סביר, הכוונה היא כוח כמו של שוטר. ומכאן אנחנו יכולים לקחת את זה שוב לאיזה קצה, ואין לדבר סוף.

לכן אני מרגיש שהרשימה יותר מדי רחבה, כך אני מרגיש, וזו לא רק שאלה אמפירית, זו לא רק שאלה איפה יש לנו קצת יותר מדי אלימות. זה לא ככה. אני חושב שצריך גם לפי הנושא. אם זה נושאים ציבוריים, כמו שאמרתי קודם, הם מקבלים איזו התייחסות ציבורית, ובקטע הפרטי אני חושב שזה רק איפה שיש אלימות חמורה מאוד מאוד, כמו שהיה בפאבים למשל וכו'.

לכן אני מציע שהיות ואי-אפשר להצביע סעיף-סעיף - - -
יואל הדר
למה אי-אפשר?
היו"ר דוד אמסלם
ככה אמרו לי.
יואל הדר
למה? אפשר לעשות את זה.
רעות מרציאנו
לחלק בין המקומות.
מירי פרנקל-שור
אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל, אבל אם אתם בהסכמה - - -
יואל הדר
חבל לפגוע במקומות הציבוריים.
מירי פרנקל-שור
יואל, נאשר ושאר הדברים אם תחשבו - - -
יואל הדר
נביא עוד פעם צו.
מירי פרנקל-שור
תביאו עוד פעם צו. בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, נסכם דבר כזה, בוודאי ובוודאי במה שאין מחלוקת, בואו נקדם. חשבתי שאנחנו צריכים לאשר קומפלט.
מירי פרנקל-שור
אם יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. קודם כול, נתחיל ככה, אנחנו מדברים על מסילת ברזל, הכוונה לרכבת ישראל.
אריאל רייס
8 זה רכבת ישראל.
מירי פרנקל-שור
רכבת ישראל הארצית.
היו"ר דוד אמסלם
בכל מקרה בנושא של הסעות המונים אין בעיה. הסעות המונים זה דבר שמקבל איזה שינוי, זה דבר שהוא בתנועה וכו'. יש לזה תוקף הרבה יותר משמעותי, זאת אומרת, הסכנה הרבה יותר גבוהה, שזה גוף גם נוסע, גם בתנועה וגם יש אלימות בפנים. יש לו שני מרכיבים שמכפילים אחד את השני. רכבת ישראל – יש בעיה עם זה, חברת הכנסת גרמן?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. אני מסתכלת על 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
אמירי פרנקל-שור
אני רוצה לטעון לעניין 14.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר. 13 בטוח.
היו"ר דוד אמסלם
נסכם ככה ש-8, 9, 10, 11, 12, 13 – כולנו מסכימים. לאה, אין מחלוקת בעניין הזה. לדעתי מ-14 וצפונה תעשו קצת עבודה, אפילו פגישות פה עם החברים, כדי לשכנע אותם, בעיקר תשבו עם הייעוץ המשפטי כאן, כי הוא לא חי עם זה בשלום. נעשה עוד ישיבה לגבי ההמשך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו מאשרים עד 13.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסעיפים 13-8, כולל 13, שירים את ידו.

הצבעה

בעד סעיפים 13-8 לצו – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

סעיפים 13-8 לצו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התשע"ו-2016, אושרו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא היו לי מספיק נתונים.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שאנחנו מאשרים עד 13. בכל השאר הם יעשו עוד עבודה. תודה רבה ויום טוב לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים