פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-04OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 501

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ג' בכסלו התשע"ח (21 בנובמבר 2017), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

תמר זנדברג

אורן אסף חזן

אכרם חסון

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ'

לאה פדידה
חברי הכנסת
קארין אלהרר

יהודה גליק

דב חנין

יואל חסון

חיים ילין

עליזה לביא

מיקי לוי

יוליה מלינובסקי

רויטל סויד

רועי פולקמן

מיכל רוזין

מיקי רוזנטל
מוזמנים
פרקליט המדינה, משרד המשפטים
מנהל תחום עררים, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
עוזרת הפרקליט, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
ע' ליועמ"ש לממשלה, משרד המשפטים
משרד המשפטים
עוזרת דובר, משרד המשפטים
שי ניצן
ד"ר יניב ועקי
סיון פיכמן
גבריאלה פיסמן
אבישי קראוס
עדן קליין

יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים
רמ"ח חקירות, המשרד לביטחון פנים
ע' יועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון פנים

יואל הדר
נצ"מ מוטי שיף
סנ"צ איה גורצקי

מלווה-חטיבת הדוברות-מ"י, המשרד לביטחון פנים - שבתי גרברצ'יק

קמ"ד חקירות באח"מ, המשרד לביטחון פנים
ראש תחום הסדרה ביטחונית, משרד הביטחון
דפנה רומן
טלי מ.

מנהל תחום חקירות, המשרד להגנת הסביבה - שגיא עזאני

עו"ד בלשכת היועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רון חלפון

סגן בכיר ליועץ המשפטי פלילי, משרד האוצר - רבקה פיינר

רפרנט ממשל ומינהל באג"ת, משרד האוצר
סגנית מנהל מח' השקעות-רנ"ע, משרד האוצר
היועץ המשפטי-רנ"ע, משרד האוצר

אייל טולדו
שרה קנדלר
אמיר וסרמן

סגן מנהל אגף אכיפה, משרד החינוך - אמיר שהרבני

עו"ד משרד החינוך, משרד החינוך
יועמ"ש הרבנות הראשית, המשרד לשירותי דת
מיכל חורין
הראל גולדברג

חוקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה - ד"ר גיא לוריא

רכז חופש העיתונות, ארגון העיתונאים - משה רייניש רונן

מנהל חטיבת אכיפת חוק, רשות הטבע והגנים הלאומיים
עו"ד, רשות הטבע והגנים הלאומיים
רון מלכא
שי פרץ

מנהל תחום מדיניות וחקיקה, התנועה לאיכות השלטון - דניאל דושניצקי
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור

עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017, פ/4653/20, הצעת ח"כ דוד אמסלם
היו"ר דוד אמסלם
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017, שלי, הכנה לקריאה ראשונה. אני רוצה להגיד איך אנחנו מתנהלים מכאן והלאה: היום אנחנו נדון בהצעת החוק, לא נצביע היום, מחר קבעתי דיון נוסף רק להצבעות. אני רוצה להיכנס עכשיו להצעת החוק עצמה. אני רוצה לספר לכם מה הרציונל סביב הצעת החוק שלי, לאחר מכן נקריא אותה – זה מספר סעיפים – נפתח אותה לדיון, נשמע את הח"כים, לאחר מכן את אנשי המקצוע ומחר נמשיך בהצבעות על החוק.

לפי תפיסתי והבנתי, המצב היום הוא לא חוקי. היום משטרת ישראל פועלת לא על פי החוק. אני חושב שהתפקיד של המשטרה הוא לחקור, התפקיד של הפרקליטות הוא לשקול את הראיות והתפקיד של בית המשפט הוא לפסוק את פסוקו. בזו הדרך בעצם אמור ההליך להתנהל. אני טוען שהחוקר צריך להביא את הראיות, את הממצאים העובדתיים. בן אדם שחוקר אירוע זה חלק מהעבודה שלו, לכן הוא גם נגוע בעניין, הוא עצמו הרי מביא את העובדות, הוא חלק מהעניין, לכן הוא לא יכול לחלק ציון גם לעבודה של עצמו.

הטריד אותי דבר נוסף – הפרקליטות בסופו של עניין היא גוף שאמור לשקול את שיקוליו באופן נקי, ללא שום השפעות, הם צריכים לראות את הראיות ולשקול אותן בצורה הכי נקיה והכי עניינית, לכן חשבתי שזה לא נכון שהפרקליטות בעצם ישמעו מהי המלצת המשטרה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל, אדוני, אני מבקש שתשנה את המילה – אין המלצה.
היו"ר דוד אמסלם
תכף, בהגדרת החוק אתה תבין גם שהגדרנו את מה שאתה אומר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מכיר את ההגדרה היטב.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זו גם מכבסת מילים שלא מן העניין, היא גם לא אינטליגנטית. המשטרה אומרת שהיא לא ממליצה אבל היא כותבת שיש תשתית ראייתית להעמדה לדין, מבחינתי זה היינו הך וגם עגנו את זה גם בזה. המלצה – בדיוק ההגדרה הזאת של החוק שכתבנו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה היה אבל המניע להצעת החוק?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. אני כרגע רוצה לדבר על הצעת החוק עצמה. שאלתי את עצמי: אם הפרקליטות היא הגוף האחרון שאמור לפסוק את פסוקו – וזה התפקיד שלו באופן מוגדר – והמלצת המשטרה לא מעלה ולא מורידה שום דבר הלכה למעשה מבחינת הפרקליטות, אז אם כך, מדוע הם ממליצים? לכן הגשתי את הצעת החוק, כדי שתסדיר את העניין.

אני רוצה לומר לאזרחי מדינת ישראל, צריך להבין שבסופו של דבר זה כמו נדנדה – למי שיש יותר סמכויות מול האזרחים, לאזרחים יש פחות חירות. זו הנדנדה. זה לא סמכויות מול כלום. אם למשטרה יש יותר מדי סמכות בנושא – לאזרח יש פחות חופש. זה האיזון. לאזרחי מדינת ישראל יש זכויות אזרח בסיסיות, אף אחד לא אמור להכפיש אותם. זה גם נוגד לדעתי את חוק יסוד: כבוד האדם. הרי מה קורה בפועל? ועל זה אני מלין – יש כ-40,000 תיקים שנחים וחונים במגרשה של הפרקליטות. יש הרבה יותר תיקים אבל סמכות המשטרה לטפל בהם, אנחנו מדברים כרגע רק על ה-40,000 ומשהו תיקים שהפרקליטות אמורה לטפל בהם. המשטרה בכשליש מהם – אני עושה את זה בגרוסו מודו, לא חשוב כרגע אם זה עוד 5% לכאן או לכאן – ממליצה לסגור את התיק, שליש היא ממליצה והפרקליטות מחליטה לסגור, ועם כשליש נוסף הפרקליטות מגיעה לבית המשפט. אנחנו מדברים כרגע על אותם אנשים שהמשטרה מחליטה שיש תשתית ראייתית להעמדתם לדין, ראו מקרה מנדלבליט עצמו. המשטרה, בפרשת מנדלבליט, המליצה להעמיד אותו לדין.
קארין אלהרר (יש עתיד)
והוא עדיין מתנגד להצעה.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה, אני רק אומר. דרך אגב, זו גם שאלה, כשהתחלנו את הדרך הוא לא התנגד.
מיקי לוי (יש עתיד)
עוד יותר טוב, זה אומר שהפרקליטות לא מתנגדת באופן אוטומטי.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע, אחרי זה אני אתן לך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מתנצל.
היו"ר דוד אמסלם
ראו למשל רק מקרים אחרונים שהיו – הרב דוד הריסון, ראינו את הסיפור של גיל שפר, זה רק מקרים מפורסמים שקראנו אבל יש אלפי אנשים כאלה במדינת ישראל שאנחנו לא שומעים עליהם.

הרבה פעמים פרק הזמן מהחלטת המשטרה להחלטת הפרקליטות לפעמים הוא שנים. הבן אדם בינתיים הולך, לפעמים מפטרים אותו במקום עבודתו, לפעמים משפחתו מתפרקת כתוצאה מזה, ילדיו הולכים לבית ספר עם אות הקין הזאת, אבא עבריין, כי המשטרה החליטה שיש תשתית ראייתית. החליטה המשטרה. לכן אני חושב שזה דבר חמור מאוד. זה לא מוסיף דבר וחצי דבר לחקירה עצמה. שמעתי את פרקליט המדינה אומר שאנחנו צריכים אולי עוד 100 משרות, אני כמעט צבטתי את עצמי. אמרתי: בגלל 100 משרות אתם על הדרך מכפישים עוד אלפי אנשים? תיקחו 2,000 משרות בשביל בן אדם שלא יוכפש. זה בכלל שיקול? אנחנו מדברים כרגע על זכויות אדם בסיסיות שאנחנו רוצים לשמור עליהן – ובגלל כמה משרות?

אבל אני אגיד לך למה בעצם ביקשתי ושיניתי את הצעת החוק – מסיבה מאוד פשוטה, בגלל שהיה בה היגיון כשדיברנו עם משרד המשפטים. הם באו וטענו שבערך השליש הזה, 40%, שהמשטרה ממליצה לפרקליטות לסגור –אם הם לא יכתבו את זה אז הפרקליט יצטרך לעבור על זה ואז יכול להיות שהם יקבלו החלטה עוד ארבע-חמש שנים וחבל. אם אפשר לסגור לו היום, למה לחכות ארבע-חמש שנים? אמרתי: צודקים. בגלל זה איזנו את הצעת החוק כך שבגדול היא באה לומר שבתיקים שיש בהם פרקליט מלווה – קרי הפרקליט מלווה את התיק, מכיר אותו ומודע לו מתחילתו ועד סופו – אין משמעות ואין שום צורך בהמלצת משטרה. ממילא הפרקליט מבין קצת יותר מאותו חוקר, הרי זה המקצוע שלו להחליט. לכן אין שום עניין שהוא ימליץ.

בגלל הסיבה שאמרתי לכם כרגע – של אותם אנשים שהמשטרה ממליצה לסגור להם את התיק ואז מבחינתי שהפרקליט גם לא יקרא את התיק אלא כבר יאשר, אין שום טעם לעשות להם עינוי דין – לכן הסכמנו כאן שבשאר המקרים המשטרה תוכל לכתוב את המלצתה, מה שנקרא להלן "סיכום חקירה" וזה יהיה אסור לפרסום, בגלל שבסופו של דבר אנחנו בעיקר בסוף באים לפרסום. זה הסיפור. הרי העבודה הפנימית בין המשטרה לבין הפרקליטות לא מעניינת אותנו, הם יכולים לדבר ביניהם כמה שהם רוצים והכול בסדר, זה דבר שהם עושים כל יום. הבעיה שהם מוציאים פרסום שמכפיש הרבה מאוד אנשים. לפי החשבון שלי יש עשרות-אלפי אנשים במדינת ישראל שמסתובבים כך לאורך כל השנים. דרך אגב, מי שעבר חוויה כזאת לא שוכח אותה עד גבעת שאול, אף פעם, אף פעם. קשה לו גם לסלוח. לכן אנחנו באים להגן על אזרחי מדינת ישראל. זה מה שמעניין אותי.
תמר זנדברג (מרצ)
אז זה בעצם לא חוק ההמלצות, זה חוק ההדלפות.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. לכן אנחנו אימצנו את העניין הזה ומי שבעצם ידליף על אותו סיכום בין הפרקליטות למשטרה – זו עבירה פלילית שדינה יהיה שנת מאסר, וגם תהיה חובה כמעט לחקור את העניין הזה כי לא יכול להיות שדם של אנשים יישפך ללא שום צורך. זה גם לא מוסיף כלום להחלטה. אם זה היה מוסיף משהו להחלטה של אותו פרקליט, ניחא, אבל על הדרך להכפיש אותו חמש-שש שנים, עם אות קין על מצחו, כשבסוף הפרקליטות כותבת לו את אותו מכתב, אחרי חמש-שש שנים, אף אחד כבר לא זוכר מה קרה בכלל, הבן אדם כבר מורשע באופן בסיסי מתחילת הדרך. לכן אני חושב שהעוול הזה חייב להיפתר ויפה שעה אחת קודם. חבל של עשיתי את זה מיומי הראשון בכסת, ואני גם מצטער ולא יודע איך התפתח נוהג כזה במדינת ישראל עד היום. אין לי מושג.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה באמת לא עשית את זה ביום הראשון שלך בכנסת?
קארין אלהרר (יש עתיד)
באיזה מקרים יש פרקליט מלווה?
היו"ר דוד אמסלם
זה דבר שאני בבית הכנסת – יש עוד כמה דברים שלא עשיתי – על זה באמת אני אומר סליחה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי אתה מבין שהכול שאלה של תזמון.
תמר זנדברג (מרצ)
מה עם שאר הדברים שלא עשית?
יעל גרמן (יש עתיד)
כל הנושאים - - -
היו"ר דוד אמסלם
גברת גרמן, את יודעת שאצלי לא מפריעים.
יעל גרמן (יש עתיד)
שלום, מה שלומך?
היו"ר דוד אמסלם
ברוך-השם.
יעל גרמן (יש עתיד)
יופי, אני שמחה.
היו"ר דוד אמסלם
גם איחרת וגם הפרעת, אני מבקש לא להפריע. אני אתן לכם את זכות הדיבור. מבטיח לכם שכל אחד ידבר. תמיד אצלי כולם מדברים – לא תמיד כשהם רוצים ומתי שהם רוצים אבל כולם מדברים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אפשר רק שאלה – באילו מקרים ממונה פרקליט מלווה?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לזה, אני משאיר את זה לפרקליטות. אני מעריך שמדובר בתיקים רגישים, תיקים ציבוריים, תיקים שהם לא בהכרח של אנשי ציבור. אני מניח שבתיקים מורכבים שהפרקליטות מחליטה או המשטרה מבקשת. לא נכנסתי לנוהל איך זה עובד, יכול להיות שגם איש מפורסם ציבורית שהוא לא איש ציבור, אני מעריך שיכול להיות שזה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
כי אם הכוונה היא באמת להגן על כל האזרחים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי, אני רוצה להתקדם. אני אענה לך. הצעת החוק הראשונית שלי אמרה כולם – אני אסביר עוד הפעם – היות ול-40% אנחנו כנראה הולכים לעשות עוול בהחלטה הזו, בגלל זה שינינו. לא בגלל שאנחנו רוצים לעזור למפורסמים, אלא בגלל שאנחנו רוצים לדאוג דווקא לאחרים, ה-40% שהמשטרה רוצה לסגור להם. אם אנחנו נכניס את כולם לאותה קטגוריה אז עכשיו, עד שהפרקליטות תקרא את אותם תיקים של אותם אנשים שהמשטרה כבר המליצה לסגור להם, ייקח לה עוד ארבע-חמש שנים, ואז מה? לקחנו עוד בן אדם שכבר מחר בבוקר אנחנו יכולים להוציא אותו מהרשימה, מהכלוב הזה, ואומרים לו: לא, אתה כלוא בכלוב כי לפרקליטות אין מספיק כוח אדם, תחכה, הם צריכים לקבל החלטה בנושא שלך.

דרך אגב, אם פער הזמנים היה שבוע-שבועיים לא הייתי מגיש את הצעת החוק הזו, זה ברור לכם, אבל יש פה משהו מבני עקום במדינת ישראל שהרבה פעמים אנשים מקבלים את החלטות הפרקליטות אחרי שלוש-ארבע-חמש שנים מהרגע שהמשטרה העבירה את התיק. אבל אני לא נכנס לזה כרגע בגלל שאם הייתי רוצה לעשות את החוק הנגדי הייתי אומר להם: רבותי, תקבלו החלטה תוך שבוע, אבל הם היו אומרים: איך תוך שבוע? מה, אתה מגביל אותנו? אנחנו לפעמים צריכים לחשוב חודשים רבים, מורכב וכו'.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אם היה להם סיכום חקירה אולי אפשר היה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, גם עם הסיכום.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אם יש סיכום חקירה זה מקל עליהם.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי. אני אומר, בסופו של דבר כאן כרגע הם גם מאריכים את הזמן וגם אתה יוצא מצורע מהיום הראשון, לכן אני חושב שצריך להפסיק את העניין הזה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הסעיף האחרון עלה בטרומית? הסעיף האחרון שמופיע בלשון החוק, שהקראת את זה, בטרומית זה עלה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, זה סעיף חדש.
היו"ר דוד אמסלם
לא, ההצעה הטרומית שלנו דיברה על כולם, הסברתי. היא בסופו של דבר אמרה שבכלל אסור למשטרה להמליץ. כתוצאה מהשיחות שקיימנו, סיפרתי מה שקרה עם ה-40%, לכן בעצם שינינו. לא מדובר כרגע על העיתונאים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לי זה נראה שהסעיף האחרון שלא היה בטרומית הוא על עיתונאים. בוא נשתיק גם את העיתונאים.
תמר זנדברג (מרצ)
לא נשתיק אותם, נשליך אותם לכלא. לא הולך להשתיק, לכרות יד.
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע לי. אני אומר, גם הסיפור הזה של העיתונאים זו טעות סופר שנפלה בפנינו, אנחנו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה "בפנינו"? כמה אנשים חותמים?
היו"ר דוד אמסלם
בפני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה אתה חתום על החוק הזה. יש עוד אנשים שחתומים על החוק? זה אתה בלבד.
היו"ר דוד אמסלם
אני. כשאני אומר "בפנינו" הכוונה בפני, אני בדרך כלל מדבר בלשון רבים, בשביל לא להראות כאילו אני – בגדול, אנחנו מתכוונים לשנות את זה והכול יהיה בסדר, העיתונאים יכולים להירגע.
תמר זנדברג (מרצ)
למה לשנות?
מיקי לוי (יש עתיד)
אז מה? אולי אדוני יכול לגלות את אוזנינו.
היו"ר דוד אמסלם
במובן הזה, אמרתי, אני לא התכוונתי מלכתחילה, היתה פה איזושהי טעות בהבנה, אבל בסופו של דבר, עיתונאי, מבחינתי, שמקבל אינפורמציה, כל עוד היא לא פוגעת בביטחון מדינת ישראל, שיפרסם אותה, זה התפקיד שלו. אנחנו לא באים אליו. הטענה כרגע, וגם הסנקציה, תהיה מול הפרקליטות והמשטרה, שאלה גורמים ממלכתיים שאם תהיה הדלפה היא מאחד מהם.
תמר זנדברג (מרצ)
ואם זו הדלפה מהפרקליטים של החשוד?
היו"ר דוד אמסלם
אז אם תביני שאין אופציה כזאת אז הכול בסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
אז מה יקרה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה קורה כל הזמן.
היו"ר דוד אמסלם
אין אופציה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתה לא רואה שיש סעיף של עורך דין? - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני הייתי עיתונאי ואני אומר לך, זה קורה מכול מיני גורמים, גם מהמשטרה, גם מהפרקליטות אבל גם מעורכי הדין הפרטיים, אדוני.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש, אדוני, תרגילי חקירה שהפרקליטים של הנאשם מפרסמים.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה לא לחסל חשבון עם עיתונאים בהזדמנות הזאת, תמר? למה לא לחסל חשבון עם העיתונאים? זאת יופי של הזדמנות.
היו"ר דוד אמסלם
רק שניה, אתה קיבלת את זכות הדיבור?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אבל אני עיתונאי עם ניסיון ואתה לא עבדת בזה. אני קיבלתי הדלפות מכולם.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני מבקש לא לצרוח פה. אני רוצה לנהל דיון מסודר. אני רק אענה לך, דב חנין, בהיגיון – אנחנו לא מדברים על החקירה, ההדלפות ימשיכו מהחקירות רגיל, אני לא שם, אני לא יכול לעצור את זה למרות שזו עבירה פלילית. בוודאי ובוודאי ידוע לך שהחקירות לא מודלפות רק מעורכי הדין והעדים, אז בואו נחלק את זה כל אחד לפי חשבונו, כל אחד לפי ההיגיון שלו. בואו ניקח את זה בחלוקה ליניארית – שליש-שליש-שליש.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אז נייצר מדינה ללא הדלפות? המדינה היחידה בעולם – מדינת ישראל, בכפוף לכנסת ישראל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זוהיר, קודם שנצליח לייצר סיעה ללא הדלפות.
היו"ר דוד אמסלם
החקירה תתנהל כמו שהיא מתנהלת היום, רגיל, וההדלפות, אל תדאגו, ימשיכו רגיל. אנחנו מדברים - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל שנה מאסר.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא מדברים על החקירות.
יעל גרמן (יש עתיד)
רק על מי שמפרסם, חבר'ה, על העיתונאים.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, אני לא רוצה לקרוא לך פעם ראשונה לסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
תקרא, אם אתה רוצה תקרא.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
תודה רבה, חיכיתי לזה. זה היה ברור.
יואל חסון (המחנה הציוני)
על מה? מה היא עשתה?
היו"ר דוד אמסלם
יואל, גם לך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא צריכה לעשות, זה בסדר גמור. אני מרגיזה אותו בכך שאני אומרת את האמת. מי שאומר לו את האמת מרגיז אותו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, בעקבות ההתנהגות הזאת אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר דוד אמסלם
תעשה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא, אתה צריך לעצור את הדיון, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
אני עוצר את הדיון לחמש דקות, לך תעשה התייעצות סיעתית.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תודה רבה. התייעצות סיעתית של סיעת המחנה הציוני.
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, אמרו לי פה שהיות ואין הצבעה אז אין התייעצות סיעתית. דרך אגב, אתה יכול אבל לצאת להתייעץ.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אין הצבעה עכשיו?
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי מראש, היום לא תהיה הצבעה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה אומר שאתה הולך לעשות דיון של שעתיים, זה הכול, על חוק כל כך דרמטי, ואחר כך אתה הולך לעשות הצבעה וזהו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבין מדויק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ב-8:45 בבוקר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
ב-08:45. זה מה שאתה הולך לעשות ואתה מבין שהתהליך הזה הוא לא תקין. אני רוצה שתבין. אתה מבין או לא מבין?
היו"ר דוד אמסלם
יואל חסון, אל תגיד לי אם אני מבין, אתה מפריע לי.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני שואל, תענה לי.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רוצה לענות לך.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תענה לי, אנחנו לא סטטיסטיים פה. אנחנו לא סטטיסטיים.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני קורא לך לסדר פעם שניה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מאה אחוז, תהנה. אנחנו לא סטטיסטיים.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני לא רוצה להוציא אותך מהדיון.
יעל גרמן (יש עתיד)
מי אמר שאנחנו לא סטטיסטיים?
יואל חסון (המחנה הציוני)
סטטיסטיים את אומרת?
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה רוצה לצאת מהדיון צא לבד, דרך אגב. אתה לא צריך שאני אוציא אותך.
יואל חסון (המחנה הציוני)
היא אומרת שאנחנו סטטיסטיים, היא חברת ועדה, היא יודעת.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי לך, אם אתה רוצה להפריע אני אוציא אותך, לא אצלי, ואני מכבד אותך.
יואל חסון (המחנה הציוני)
חבר כנסת מתבטא – זה להפריע?
יעל גרמן (יש עתיד)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
כשאין לו רשות דיבור – כן.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה דיון, אדוני, זה דיון, זו ועדה.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני מוציא אותך עוד דקה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול את אדוני שאלה שנוגעת להליך.
היו"ר דוד אמסלם
רק שניה. יואל, אל תיתן לי הנחיות איך לנהל את הדיון. כל פעם שאתה מגיע לכאן זה מה שאתה עושה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אל תניף אצבע אלי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מאה אחוז.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני מבקש ממך, תכבד אותנו ותן לנו לנהל את העסק כמו שאנחנו מבינים.
יואל חסון (המחנה הציוני)
כולנו מנהלים, ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא צריך ממך שום אישורים ושום הנחיות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי מה ששאלת, דב – מיקי, אני כבר אתן לך, אני אפתח את זה לדיון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כי כתוב "חומר חקירה", זה מה שכתוב.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מסביר: אנחנו נסדר את כל ההצעה, ההצעה בסופו של דבר שתצא משולחן הוועדה מדברת על ההמלצה בלבד. ההמלצה, קרי המלצת המשטרה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא כתוב.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נכתוב את זה, זה מה שאמרתי. אם הייתם מקשיבים הייתם מבינים.
יעל גרמן (יש עתיד)
זאת אומרת שההצעה הזאת היא לא הצעה שאנחנו דנים עליה כרגע?
תמר זנדברג (מרצ)
אז זו סתם הצעת החוק פה שהומצאה? מה שכתוב לא רלוונטי, מה שלא כתוב נוסף, מה שכן כתוב איננו – מה זה הדבר הזה?
היו"ר דוד אמסלם
גברתי, זה כתוב אצלנו בהצעה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כרגע כתוב: "המידע מחומר חקירה".
היו"ר דוד אמסלם
אז אנחנו נשמע את ההערות שלכם ונתקן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כרגע כתוב "סיכום חקירה".
היו"ר דוד אמסלם
גב' גרמן, כשאנחנו נגיע אליך תעירי את ההערה, אם אני אקבל אותה אז אני אטמיע אותה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, האם לא נדמה לך ש"גב' גרמן", השם הזה, עולה תכופות בפיך ללא כל פרופורציה למה שקורה פה?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
יעל גרמן (יש עתיד)
תחשוב על זה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא חושב.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז, אנא, חשוב על זה. קח את זה לתשומת לבך.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, כשאני אגמור את הדיון אני אחשוב על זה לעומק. תודה רבה. אני מבקש, עכשיו אנחנו נקריא מספר סעיפים ולאחר מכן אני אפתח את זה לדיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אפשר לשאול אותך שאלה שהיא לא נוגעת למהות, רק לתהליך החקיקה?
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אמרת שחצי מהסעיפים לא רלוונטיים, אני לא מבינה מה יש פה להקריא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול אותך שאלה לא לגבי המהות של החוק אלא לגבי התהליך, אם אפשר, לפני שנכנסים למהות.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
האם לא ראוי באמת שנושא כל כך מורכב לא יהיה יוזמה של חבר כנסת פרטי בלי שהוא נועץ בגופים הרלוונטיים – המשטרה, הפרקליטות, מועצת העיתונות וכו' – בלי להתייחס עכשיו אם החוק טוב או לא, וזה היה מונע אולי הרבה חילוקי דעות מיותרים? האם זה לא ראוי בעיניך? יש לך פררוגטיבה כמחוקק לחוקק מה שאתה רוצה, אין שאלה, השאלה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אין לו את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מותר לו להציע מה שהוא רוצה ואני אגן על זכותו להציע מה שהוא רוצה.
יעל גרמן (יש עתיד)
להציע כן, לא לחוקק.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני נותן לך תשובה. בדרך כלל אני מתייעץ עם מספר אנשים כשאני מגיש הצעות חוק, בדיוק כמו שאתה מגיש, אנחנו פותחים את זה לדיון כדי לשמוע - - -
תמר זנדברג (מרצ)
עם איזה איש התייעצת על ההצעה הזאת?
היו"ר דוד אמסלם
מה זה חשוב לך?
תמר זנדברג (מרצ)
חשוב. אולי זה איש מאוד מאוד בכיר? לנו זה נראה שהתייעצת עם איש מאוד מאוד בכיר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אדוני, התייעצת על זה עם ראש הממשלה? התייעצת עם ראש הממשלה? התייעצת עם ראש הממשלה? תענה לוועדה על השאלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
עם הפרקליט.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני מבקש ממך לצאת החוצה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה זאת אומרת?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא את יואל חסון החוצה. קראתי כבר קריאה שניה וזו השלישית.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתה לא מוכן להגיד אם התייעצת עם ראש הממשלה? אתה לא מוכן להודות אם התייעצת עם ראש הממשלה על החוק הזה, כן או לא?
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני מבקש ממך לצאת החוצה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
כן או לא? האם הוא ביקש ממך לעשות את החוק הזה? תגיד את האמת.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אתה חושב שאתה שוטר, אני מבין.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תגיד את האמת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא אותו החוצה. צא החוצה, דבר יפה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
למה אתה לא עונה?
היו"ר דוד אמסלם
דבר יפה, נו, באמת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
האם ראש הממשלה ביקש ממך את החוק הזה? ביקש או לא ביקש?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט אני אצטרך לתת לך גם מה בישלתי אתמול בלילה.

(חבר הכנסת יואל חסון הוצא מאולם הוועדה.)
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני שאלתי שאלה לא פרובוקטיבית אלא לגמרי עניינית.
היו"ר דוד אמסלם
הדיון נועד - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל לפני הדיון, לפני שאתה מגיש הצעת חוק.
היו"ר דוד אמסלם
שניה, תקשיב, מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם יש לי משהו עם האוצר אני הולך לאוצר, אני הולך לפרקליטות אם אני צריך, למשרד המשפטים. זה נושא כל כך מורכב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך את התשובה, שמעתי אותך. אני התייעצתי עם מספר אנשים בעניין הזה, כולל אנשים שמצויים בנושאים האלה, ובגלל זה אני עושה את הדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
כולל אנשים שתחת חקירה בנושא שחיתות?
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, גב' תמר זנדברג. עכשיו אני פותח את זה לדיון, אנחנו נשמע אותם, בשביל זה הדיון כאן. בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה לא חושב שהיה צריך להתייעץ קודם עם הגורמים האלה?
היו"ר דוד אמסלם
לא חושב. אני עשיתי את התהליך הרגיל כפי שאני חושב שאני עושה אתו. אני מתייעץ עם מי שאני מבין, אתה תתייעץ עם מי שאתה מבין.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפשר לשמוע את פרקליט המדינה?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אולי אפשר לשמוע את פרקליט המדינה?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט אנחנו בוודאי נשמע אותו, איזו שאלה. מה, הוא לא בא לפה כדי רק לשמוע אתכם ולשלוח אותו הביתה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תיארתי לעצמי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא, הוא בא לשמוע אותך, דודי. רק אותך.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לפעמים כדאי גם לשמוע, לא נורא.
היו"ר דוד אמסלם
זה החוק שלי, אני מציע אותו. את רוצה להציג אותו את או מה?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא, לא הבנת אותי נכון.
היו"ר דוד אמסלם
בכל מקרה, אנחנו נקריא את הצעת החוק כפי שהיא בטאבלטים, אנחנו נשמע את ההערות, אנחנו נשנה מספר רכיבים שלה ואחרי זה אני אפתח את זה לדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל כרגע אמרת שכבר מה שכתוב פה זה לא מה שאתה מתכוון שיהיה, כמו לגבי המפרסם.
היו"ר דוד אמסלם
אז אנחנו עכשיו נשנה, עכשיו, תוך כדי.
תמר זנדברג (מרצ)
אז אנחנו עכשיו מקריאים את מה שכתוב פה או מקריאים את התיקון, שאנחנו לא יודעים עדיין מהו?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נקריא את הכול, ניתן לך צ'אנס גם לשנות לנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אולי יהיה פה צ'אנס לתיקון, תמר, זה לא קורה הרבה. אולי. ממש.
תמר זנדברג (מרצ)
שיטת העז הזאת מוכרת לנו.
היו"ר דוד אמסלם
מירי, בבקשה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תמר, תיזהרי להגיד את השם של ראש הממשלה כי את נקראת לסדר כשאומרים את השם שלו.
היו"ר דוד אמסלם
אל תלכי לשם.
עידו בן יצחק
"תיקון סעיף 60

1.

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982, (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 60, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה1)

(1) ניהלה רשות חוקרת חקירה בליווי פרקליט מלווה, והחליטה על העברת החומר שהושג בחקירה לפרקליט המדינה או לפרקליט המחוז, לטיפולו של פרקליט, תעבירו ללא סיכום חקירה".
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לי הסתייגות לסעיף 1.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, יש שלושה סעיפים, נגמור להקריא אותם ואז ניתן לכם להעיר לגבי כל הסעיפים.
עידו בן יצחק
"(2) ניהלה רשות חוקרת חקירה ללא ליווי של פרקליט מלווה והחליטה על העברת החומר שהושג בחקירה לפרקליט המדינה או לפרקליט המחוז, תעבירו עם סיכום חקירה.

(3) בסעיף קטן זה –

"סיכום חקירה" – עמדת הרשות החוקרת לעניין התשתית הראייתית לביסוס האשמה כנגד החשודים בחקירה ועמדתה לעניין הגשת כתב אישום;

"פרקליט מלווה" - פרקליט המלווה את רוב חקירה;" – כאן מופיעות לכם מה ההגדרות שקבועות היום בחוק.

""רשות חוקרת" – רשות המוסמכת על פי דין לחקור עבירה."

תיקון סעיף 241

2.

בסעיף 241(ב) לחוק העיקרי, אחרי "חוקר כאמור יעביר" יבוא "בכפוף להוראות סעיף 60(ה1)"".
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה אומר?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. בבקשה.
עידו בן יצחק
"תיקון חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)

3.

בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), תשס"ב-2002, בסעיף 13 –

(1) במקום כותרת הסעיף יבוא "עונשין";

(2) האמור בו יסומן "(א)", ובסופו יבוא:

"(ב) המפרסם מידע מחומר חקירה או המוסר חומר כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלו, בלא רשות בית משפט, דינו – מאסר שנה;

(ג) נודע ליועץ המשפטי לממשלה על ביצוע עבירה לפי הוראת סעיף קטן (ב), יורה היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך על פתיחת חקירה."
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים קודם כל שנשמע את פרקליט המדינה ואחרי זה אתכם?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כן, כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן, בהחלט.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כן, בהחלט.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, אדוני פרקליט המדינה.
שי ניצן
שלום, תודה רבה. אני קראתי כמובן עיין היטב את הצעת החוק וקודם כל אני רוצה לומר כמה דברים כלליים, אחר כך אני אתייחס ביתר פירוט. יש כאן שני נושאים שיכולים לעלות: אחד, האם רשאית המשטרה להעביר לפרקליטות עם תום החקירה את עמדתה באשר לשאלה אם יש תשתית ראייתית מספקת או לא ובאשר לשאלה האם היא ממליצה להעמיד לדין או לא. זו שאלה אחת. המשטרה חוקרת, מסיימת, מעבירה את התיק, האם מותר לה להגיד מה דעתה בשתי השאלות האלה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זו לא אותה שאלה?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
כן, תחדד את זה עוד פעם.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא אומר, זו שאלה אחת.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
הוא אמר שתי שאלות וזה נשמע אותו דבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
זו שאלה אחת והוא עובר לשנייה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא, הוא אמר סיכום והמלצה, אז דודי שואל אם זה לא אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
האם המלצה וסיכום זה לא היינו הך?
שי ניצן
לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, ממש לא. מה פתאום. סיכום זה סיכום והמלצה זו המלצה. אדוני כותב חוק, ראוי שיידע על מה הוא כותב. אם אתה לא יודע את ההבדל אנחנו בצרות.
מיקי לוי (יש עתיד)
תנו לפרקליט המדינה לדבר, חברים.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אנחנו בצרות, טוב? אני לא יודע כלום, אתה מבין, אנחנו בצרות. בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חס וחלילה.
שי ניצן
יש לי רק בקשה, באתי כדי להסביר כל דבר שטעון הסבר, באתי כדי להגיד את עמדתנו, עמדת היועץ המשפטי לממשלה, עמדתי, ובאתי כדי להשיב לשאלות, נדמה לי שזה יהיה יעיל – אני לא חלק מהוויכוח הפוליטי כמובן – אני אשמח אם חברי הכנסת יאפשרו לי לדבר ברצף, היושב-ראש כמובן יכול לשאול כרצונו, ואחר כך, אם יהיה זמן, אני אשמח לענות לכל שאלה.

אני אסביר בגדול: תיק נחקר על ידי המשטרה, בסוף החקירה החוק קובע שבתיקים היותר חמורים ככלל, תיקי פשע, התיק עובר לפרקליטות. צריך לומר שיש עוד המוני תיקים שמועברים לתביעה המשטרתית. ככלל, רק 10% מהתיקים עוברים לפרקליטות, אלה התיקים היותר חמורים, 90% עוברים לתביעה המשטרתית. רק שתיבנו במספרים – מדי שנה אנחנו מקבלים סדר-גודל של 30,000 עד 35,000 תיקים מהמשטרה, זה ה-10%, זה תחום עיסוק הפרקליטות. בסוף חקירה אנחנו בודקים את התיק ואנחנו מחליטים מה עמדתנו, האם להגיש כתב אישום או לא. למי שלא מכיר, יש שני שיקולים: אחד, האם יש תשתית ראייתית מספקת; שאלה שניה, שמכונה בחוק האם יש עניין לציבור – שזה ביטוי שאנחנו לא אוהבים אותו – אבל אנחנו קוראים לזה האם מכלול הנסיבות מצדיקות, למשל האם זה דבר שולי, האם יש נסיבות אישיות מיוחדות, זה שיקולי עניין לציבור.

באופן עקרוני, מתוך 30,000 תיקים, לצורך הדיון, אנחנו מגישים כתבי אישום בכ-4,000 תיקים. כלומר, סדר-גודל של 15%-20% בלבד מוגש. כל השאר – או נגנז, או, יש כמה אלפי תיקים שמועברים לתביעה המשטרתית כי הגענו למסקנה שזה בעצם שלהם. אבל בגדול, סדר-הגודל מהתיקים שלא מועברים – כ-20% בלבד מוגש כתב אישום. פילוח יותר מדויק - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כל מה שעובר זה רק מה שהמשטרה חושבת שיש תשתית ראייתית?
שי ניצן
לא, המשטרה בכל התיקים של פשע לצורך העניין חייבת להעביר את הכול – זה לא בדיוק פשע, בגדול זה פשע, התיקים היותר חמורים נקרא לזה – חייבת להעביר את הכול, אסור לה לגנוז לבד. 40% בערך מהתיקים שמגיעים אלינו מהמשטרה, כ-12,000 תיקים בשנה, מגיעים עם המלצה של המשטרה לגנוז כי הם מגיעים למסקנה – בדרך כלל זו התשתית הראייתית – שאין תשתית ראייתית. שאר התיקים מועברים, או עם המלצה להגיש או לפעמים בלי המלצה, כי הם לא חייבים לגבש המלצה כמובן.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא?
שי ניצן
למה הם לא חייבים?
היו"ר דוד אמסלם
הרי אם צריך המלצה אז צריך.
שי ניצן
יש תיקים מורכבים עם שאלות משפטיות כבדות. לא תמיד המשטרה מגבשת עמדה. אנחנו לא חושבים שהם חייבים. רוב התיקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין את העניין. האם המשטרה לא ממליצה איפה שקשה לה להמליץ? הם לא מספיק מקצועיים כדי להמליץ?
שי ניצן
זה לא קשור למספיק מקצועיים. א', לא בדקתי כל תיק ותיק אבל בגדול - - -
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, אנחנו מדברים רק בגדול.
שי ניצן
יש תיקים שלהם ברור שאין תשתית ראייתית מספקת.
היו"ר דוד אמסלם
זה הבנו.
שי ניצן
הבנו. יש תיקים שלהם ברור שיש תשתית ראייתית מספקת, גם שם הבנו.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לפי החשבון שלי מדובר על כמעט 20,000 תיקים – 16,000 תיקים.
שי ניצן
לצורך העניין יש 30,000: 12,000 מועברים עם המלצת גניזה, זה נקרא לגניזה מהירה – ואני יכול לומר, דרך אגב, שכמעט כל התיקים שהמשטרה ממליצה לגנוז, די נדיר שאנחנו מחליטים בניגוד לעמדת המשטרה בכל זאת להגיש, יש כמה עשרות מתוך 12,000 התיקים, שזה הגיוני. לגבי 18,000 התיקים האחרים – בגדול, כ-3,000 תיקים אנחנו מעבירים לתביעה כי מגיעים למסקנה שזה אצלה, מה-15,000 תיקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
ששם בעצם המשטרה ממליצה לסגור.
שי ניצן
אמרתי, או שהיא ממליצה או שהיא מעבירה בלי המלצה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא לסגור.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא לסגור.
היו"ר דוד אמסלם
הם מחליטים להמשיך ואתם בעצם - - -
היו"ר דוד אמסלם
שם, מתוך 15,000 התיקים, בגדול - - -
היו"ר דוד אמסלם
שזה כ-50% מהסך הכול הכללי.
שי ניצן
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, אבל מתוך זה הוא מגיש רק כ-4,000, שליש.
שי ניצן
מתוך זה חלק נגנזים – כ-25% נגנזים על עילה של היעדר עניין לציבור, שאנחנו מגיעים למסקנה שזה לא מתאים לניהול הליך פלילי, אולי זה מתאים למשמעתי, אולי להסדר מותנה, אולי לכלום. זה כרבע. יש עוד כ-7,000-8,000 תיקים שלמרות שהמשטרה לא המליצה לגנוז אנחנו מגיעים למסקנה שאין מספיק ראיות, שזו כמות גדולה, כי מתוך 15,000 יש 7,500 – 50% מהכמות הזאת נגנזת. ובכ-3,500, לצורך העניין, מהתיקים אנחנו מגישים כתב אישום, שזה בסך כ-20% מהתיקים שהגיעו בלי המלצת סגירה. זה קודם כל שתכירו את המספרים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לפרוטוקול, בעיני זו תעודת כבוד ממש לפרקליטות.
שי ניצן
תודה.
תמר זנדברג (מרצ)
בלי המלצת סגירה ובלי המלצה בכלל?
שי ניצן
אמרתי, אצלנו התיקים מחולקים: תיקים שמגיעים עם המלצת גניזה – זה נקרא אצלנו "מסלול גניזה מהירה", אם המשטרה כבר המליצה, וגם את התיקים האלה בודקים הרבה פחות ביסודיות, יושבים עם החוקרים לפעמים, עוברים ומחליטים, לפעמים הם באים עם ערימות.
תמר זנדברג (מרצ)
זה ברור.
שי ניצן
וכל שאר התיקים – או שמגיעים עם המלצה שהם אומרים: יש תשתית ראייתית, או שמגיעים לפעמים בלי המלצה.
תמר זנדברג (מרצ)
והפילוח שנתת כרגע זה על הסך הכול הזה?
שי ניצן
זה על סך כול התיקים.
תמר זנדברג (מרצ)
לא חשוב אם הגיע עם המלצה להגשת כתב אישום או בלי המלצה?
שי ניצן
לא, אמרתי, ה-12,000 תיקים שממליצים לגנוז – כמעט כולם נגנזים.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא מדברת על לגנוז – כל השאר?
שי ניצן
ה-18,000 תיקים האחרים, המספרים בגדול - - -
היו"ר דוד אמסלם
4,000.
שי ניצן
כ-4,000 תיקים אנחנו מגישים.
תמר זנדברג (מרצ)
זה מתוך עוגה, שהעוגה שנותרה אחרי המלצת גניזה כוללת גם כאלה שהגיעו עם המלצה להגיש כתב אישום, גם כאלה שהגיעו בלי המלצת פתיחה, העוגה היא הכוללת?
שי ניצן
נכון.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
במצב שיש היום יש לכם שיקול דעת בריא.
תמר זנדברג (מרצ)
ברור. הפרקליטות היא לא חותמת גומי.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. אני מבקש לתת לו לדבר, תרשמו את השאלות. בגדול אנחנו מדברים על כ-14,000 תיקים שבסוף בתוצאה – אני מדבר מבחינת התוצאה – לא מוגש כתב אישום ובגינם המשטרה או המליצה או שהיא השאירה פתוח.
שי ניצן
נכון מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, כמה משאירים פתוח בגרוסו מודו?
שי ניצן
אני לא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, 90%-10%? בגדול.
שי ניצן
אני לא יודע. כיוון שיש שיקול דעת למי שמסכם את החקירה, לקצין, להעביר, לא מכתיבים לו: תגיד המלצה, נותנים לו שיקול דעת. אם זה מורכב – יש כאן אנשי משטרה, הם יודעים טוב ממני - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, כשמדובר על "מורכב", מה הכוונה – שקשה לו?
שי ניצן
אני לא יודע אם זה קשה לו. יש תיקים עם סוגיות משפטיות כבדות, יש תיקים עם סוגיות הלכתיות כבדות - - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא תמיד המשטרה יודעת לנתח את העניין המשפטי.
תמר זנדברג (מרצ)
יש ביקורת? יש צ'ק בוקס? יש להם המלצות או שזה תלוי בטקסט הפתוח?
היו"ר דוד אמסלם
שניה, את לא שואלת שאלה מתי שאת רוצה. אני מבין ממך שבעצם זה נתון לשיקול דעת של אותו חוקר ואני מניח – הרי אם הוא היה פרקליט הוא היה צריך לקבל החלטה. מכאן אני מבין שהוא לא חייב לקבל החלטה, אחרת היית מאלץ אותו לקבל את ההחלטה. זה אומר גם, אני מבין, שאתם יכולים לחיות גם בלי החלטה בגלל שבסופו של דבר בין כה וכה אתם קוראים את התיקים.
שי ניצן
אז אני אסביר. קודם כל רציתי להביא את המספרים כי אני חושב שזה חשוב מאוד להבין כי למשל, בתחילת דרכו של החוק עלתה טענה – וחבר הכנסת סמוטריץ ציין את זה – שכביכול הפרקליטות היא חותמת גומי של המשטרה, אז נדמה שכשרואים ש-50% מהתיקים שהמשטרה לא ממליצה לגנוז אנחנו סוגרים, ועוד 25% סוגרים על - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
יש שיקול דעת.
שי ניצן
אז נדמה לי שאנחנו קצת מפעילים שיקול דעת, או כפי שהגברת הגדירה, שיקול דעת בריא.

עכשיו אני רוצה לדבר על איך אנחנו רואים את הצעת החוק הזו ולמה אנחנו חושבים – ועמדתי ידועה – שיש בעייתיות קשה בהצעה. אבל בשביל זה אני רוצה לומר שאני רוצה להבדיל בין שתי שאלות – וכאן חזרתי לנאום הפתיחה, בזה רציתי לפתוח – שאלה אחת היא האם אוסרים על המשטרה להעביר את עמדתה? שאלה שניה היא האם אוסרים על המשטרה לפרסם את המלצתה, בהנחה שמועברת המלצה. בעיני אלה שתי שאלות נפרדות לחלוטין.

לגבי הפרסום, אני אתייחס לזה אחר כך, אני אגיד במילה אחת שיש כאן שאלה מורכבת. מצד אחד, יש אינטרס במקרים בעלי עניין ציבורי שהציבור יידע איפה עומד התיק ומה עמדת המשטרה, אני חושב שזה אינטרס אחד. מהצד השני יש אינטרס כבד משקל, שהיושב-ראש דיבר עליו, שהמלצת משטרה לא מחייבת ובהחלט לא תמיד גם מתקבלת. לכן, אם אדם הולך כשהציבור יודע שהמשטרה המליצה להגיש נגדו כתב אישום ובסופו של יום זה לוקח כמה חודשים, אני מקווה שנדירים המקרים – מה זה "אני מקווה"? הסטטיסטיקה מראה שאין כמעט תיק שזה לוקח למעלה משנתיים, כי אדוני אמר "כמה שנים". בגדול, ב-90% ומעלה זה מתקבל תוך שנה ופחות, יש כמה אחוזים בין שנה לשנתיים אבל לא משנה, גם חודש זה הרבה, גם שבוע זה הרבה וזה פוגע. לכן יש פה אינטרס כבד משקל.

בשאלה הזאת אני רוצה לומר, יש הנחיית יועץ משפטי לממשלה שהוצאנו בדיוק כדי להתמודד עם הדבר וההנחיה קובעת שככלל המלצת המשטרה – וכשאני מדבר על המלצת המשטרה לצורך הדיון, אני אחר כך ארד לרזולוציה, אני מתייחס גם לעמדתה האם יש תשתית ראייתית מספקת וגם באותם מקרים שהיא אומרת: אני ממליצה להגיש כתב אישום – את זה אסור לפרסם. זו הנחיית היועץ המשפטי לממשלה. למעט במקרים חריגים שבהם או היועץ המשפטי או פרקליט המדינה מגיעים למסקנה שיש עניין ציבורי לספר לציבור מהי המלצת המשטרה, שם היועץ המשפטי או פרקליט המדינה רשאים לאפשר למשטרה לפרסם את המלצתה, כאשר אנחנו גם צריכים לאשר את הנוסח. הם לא מפרסמים מה שהם רוצים, הם מעבירים אלינו טיוטה ואנחנו מאפשרים.
תמר זנדברג (מרצ)
כמה כאלה?
שי ניצן
יש כמה עשרות אני מניח, אולי אפילו פחות.
תמר זנדברג (מרצ)
אז זה לא ה-15,000 שמסתובבים עם עננה קודרת מעל ראשם.
היו"ר דוד אמסלם
תמר, אני קורא לך לסדר פעם שניה.
תמר זנדברג (מרצ)
על מה?
היו"ר דוד אמסלם
על זה שהתפרצת עכשיו.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה "התפרצתי"? אני לא מבינה מה זה. זה כלא פה?
היו"ר דוד אמסלם
את לא תישאלי שאלה פה בלי לבקש.
תמר זנדברג (מרצ)
למה?
היו"ר דוד אמסלם
ככה אני החלטתי, ככה אני מנהל דיונים.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת "את לא תישאלי שאלה"?
היו"ר דוד אמסלם
תמר זנדברג, אני לא רוצה להוציא אותך.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מצטערת - - -
היו"ר דוד אמסלם
תמר זנדברג, זו לא פעם ראשונה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה לא פעם ראשונה? אני חצי שנה לא ישבתי פה בוועדה בגלל שכל פעם שאתה רואה אות, או שאתה משפיל אותי או שאתה מוציא אותי. די, מספיק עם הדבר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
תמר זנדברג. אני מבקש להוציא אותה. פעם שלישית – אני מבקש להוציא אותה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, סליחה, אני לא יוצאת עכשיו. סליחה, אני מצטערת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא אותה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני לא יוצאת עכשיו. לא, אני לא יוצאת עכשיו. לא, סליחה. את לא רוצה בכוח, בצדק את לא רוצה בכוח, אני מצטערת, לא, אני לא יוצאת. אני לא יוצאת עכשיו. סליחה, אתה לא יכול להוציא אותי מדיון כזה על שטות כזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא אותה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני לא יוצאת. לא, לא, סליחה, דודי, זה לא בסדר.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
דודי, תניח, תשאיר, תשאיר אותה.
יעל גרמן (יש עתיד)
נו, באמת, תשאיר אותה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא בסדר, דודי, סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, את לא תעשי מה שאת רוצה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אל תתערבו. אני מבקש להוציא אותה – תוציאו אותה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
תמר, תצאי ותחזרי בעוד דקה.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה לא להתערב? זה עוול.
היו"ר דוד אמסלם
"אני לא יוצאת" – עוד מעט תפעילי עלינו אלימות. "לא יוצאת".

(חברת הכנסת תמר זנדברג הוצאה מהאולם הוועדה.)
היו"ר דוד אמסלם
אני הייתי מבקש להבין מה השיקולים של הפרקליטים ושל היועץ המשפטי או של פרקליט המדינה כן לפרסם המלצה של המשטרה שאין מבחינתה שום משמעות להחלטת הפרקליטות אחר כך, מה שנקרא החלטת ביניים, על הדרך?
שי ניצן
קודם כל, כפי שאני אסביר עוד מעט, יש משמעות לא מבוטלת להמלצת המשטרה, אני אסביר תכף למה, אבל כאשר מוגשת המלצה לגבי איש ציבור לצורך העניין – נתמקד בזה כי אני יודע שזה מה שמעניין כרגע את אדוני - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, לא מעניין.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא, הכול.
שי ניצן
לא שמעתם מה אמרתי – אמרתי שאני יודע שזה מה שמעניין את אדוני, לא אמרתי שזה מעניין אתכם, אני מניח.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מה שהוא אומר שמעניין, זה לא מה שמעניין אותו. הוא אומר שהוא בא להגן על הציבור, הוא בא להגן על נבחרי הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, למה אתם רוצים להפריע?
שי ניצן
ניקח את הפרשה הידועה, 242, למשל, שבה הוגשו כבר 10 כתבי אישום. כאשר המשטרה העבירה את המלצתה הם סברו שיש עניין לציבור, זו פרשה שהיו בה חקירות מאוד יסודיות, מאוד רחבות, על טענות של שחיתות והמשטרה סברה שמגיע לציבור לדעת מה עמדת המשטרה. אנחנו סברנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה? אני רוצה להבין למה.
שי ניצן
אני מסביר לך למה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אלה נבחרי ציבור, דודי.
היו"ר דוד אמסלם
לציבור מגיע לדעת, במקרים מסוימים אולי גם לדעתך, גם מה קורה בתוך חדרי החקירות. בוא נשדר אותם באופן ישיר החוצה, למה לא?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
גם מה קורה עם הטרדות מיניות בתוך המשטרה מגיע לנו לדעת, אדוני הפרקליט, במחוז שלך.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה זה שייך, נו?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש. יוליה, אני קורא לך לסדר.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו נגיע לכך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אין בעיה, תזמני דיון. מה את מבלבלת?
שי ניצן
אני רוצה לחדד. מה שאנחנו מאשרים לפרסם זו לא המלצה. מזה 15 שנה המשטרה לא מעבירה בתיקים האלה בוודאי המלצה אם להעמיד לדין או לא, זה נקבע לפני 15 שנה על ידי השר לנדאו באישור היועץ המשפטי לממשלה. היא מעבירה את עמדתה האם יש תשתית ראייתית מספקת - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה ההבדל ביניהם?
שי ניצן
יש הבדל עצום, כי הסברתי שלפי החוק בשביל להגיש כתב אישום צריך שני תנאים: אחד, תשתית ראייתית מספקת, שניים, עניין לציבור, שזה כולל שיקולי מדיניות, שיקולים אישיים וכיו"ב. לכן, בהחלט יכול להיות מצב – ויש אלפי תיקים – שהמשטרה חושבת שיש תשתית ראייתית מספקת ואנחנו לא מגישים כתב אישום למרות שאנחנו מסכימים אתה.
היו"ר דוד אמסלם
אז להפך, זה בעצם תומך בעניין יותר. אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר – אתה אומר שבנושא של תשתית ראייתית היא יותר חריפה מאשר המלצה להעמיד לדין. בסופו של דבר, ההמלצה להעמיד לדין לוקחת גם את השיקול הציבורי. האם יש תשתית ראייתית לכאורה פעם אחת, ובנושא השני שיש עניין לציבור באותה תשתית. אתה מחבר שני דברים.
שי ניצן
הסיבה היא מאוד פשוטה – המומחיות של המשטרה, אדוני, היא בראיות.
היו"ר דוד אמסלם
בתשתית הראייתית, יפה.
שי ניצן
השאלה אם יש עניין לציבור או לא היא שאלה הרבה יותר שנתונה לפתחנו. כלומר, הם מתמקדים בראיות, אנחנו, תפקידנו, קודם כל כמובן מציאות ראייתית, שניים, שיקולי מדיניות. לכן הסיכום היה לפני 15 שנה שהמשטרה קודם כל רק מעבירה לנו את עמדתה על התשתית הראייתית, ואם היא רוצה לפרסם והיא מקבלת אישור הם מפרסמים רק את העמדה האם יש תשתית ראייתית לדעתם או לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
וזה באישור או פרקליט המדינה או היועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
הרי בסופו של דבר אתה מקבל את התיק מהמשטרה ואתה קורא אותו. אם הם כתבו שם, כפי שאמרת קודם: אנחנו ממליצים לסגור, אז סביר להניח שאתה אומר: עזוב, זה הולך ישר לגניזה, הכול בסדר. בהנחת עבודה שהם כותבים שיש תשתית ראייתית, אתה אומר: רק רגע, לא מעבירים את זה ישר לבית המשפט, אני צריך לקרוא את זה, זה דיני נפשות. אני קורא את זה פעם, פעמיים, כדי לגבש את העמדה שלי.
שי ניצן
לפעמים עשר.
היו"ר דוד אמסלם
לפעמים עשר. אתה לא חושב שהעמדה שלך צריכה להיות מנותקת בכלל ולבוא ממקום נקי לקרוא את הראיות בלבד, רק את הראיות, את העובדות - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אז הוא יצטרך לכתוב את הכול מחדש, כפל עבודה.
היו"ר דוד אמסלם
שניה. אתה איש המקצוע שאמור לקחת את העובדות ולפרשן אותן לראיות משפטיות. זו בעצם העבודה שלך.
קארין אלהרר (יש עתיד)
ממש לא.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. לכן אני חושב שבסופו של דבר השאלה היא האם זה לא פוגע בשיקול הדעת שלך במובן זה שמעמיד אותך גם באור קצת לא טוב – למה? בגלל שעכשיו אתה צריך להתנצל בסופו של דבר לפני הציבור ולספר להם למה סגרת את התיק, הרי המשטרה אמרה שיש תשתית ראייתית.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל רוב התיקים נסגרים והוא לא מתנצל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה הצעת שניתן לו לדבר ושני משפטים הוא לא השלים. שניים. על כל דבר יש לך שאלה. גם לי יש מלא שאלות אני מתאפק אז אולי גם אדוני יתאפק.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק. בבקשה.
שי ניצן
אני אשיב לשאלה ואז ברשותכם אני אמשיך ברצף.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הוא שואל כמה נסגר מחוסר אשמה.
שי ניצן
השאלה נוסחה על ידך בצורה הברורה ביותר, לא זו בלבד שאני לא חושב - - -
היו"ר דוד אמסלם
יוליה, זה מפריע לנו.
מיקי לוי (יש עתיד)
היה מצב שלא ידעו הציבור על סטס? תגידי לי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תמשיך, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
יוליה, מיקי, מספיק. דרך אגב, אני גם אומר לך, מיקי, ליושב-ראש מותר תמיד לשאול, זה בסדר. אני עכשיו באתי מהוועדה של איתן כבל, דיברתי שתי דקות, הוא דיבר שעה, הכול בסדר. אני גם לא אומר לו איך לנהל את הישיבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין בעיה, מותר לי להעיר לך, אתה יכול לקבל את זה. קיבלת את ההערה שלי.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל לא להפריע לי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא הפרעתי לך, הערתי לך הערה עניינית לגמרי, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
שי ניצן
לא זו בלבד שאני חושב שיש בעייתיות אם אני אקשיב להמלצת המשטרה, כפי שאמרת, אני חושב את ההפך הגמור. אני חושב שזה חיוני שאני אשמע את המלצת המשטרה ואני אסביר למה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
קבלן יבנה בלי תוכנית הנדסית?
שי ניצן
אני מנסה באמת להגיד כבר כמה משפטים ברצף איפה הבעייתית בהצעת החוק. כיוון שנדמה לי שכולם פה עם לב פתוח, יכול להיות שהדברים שאני אומר ישכנעו את האנשים. איך אנחנו עובדים? המשטרה חוקרת, המשטרה גובה את העדויות לצורך הדיון מ-40 עדים, המשטרה היא זו שרואה אותם פנים אל פנים, היא זו שיכולה להתרשם אם הם אומרים אמת או שקר, זו המומחיות שלהם, בשביל זה יש למדינה משטרה. בסוף החקירה הם יושבים עם עצמם, בוחנים את כל הראיות שנאספו, את המסמכים, יושבים – וזו עבודה קשה שבלעדיה למדינה אין קיום – ומגבשים את עמדתם האם הם חושבים שפלוני דובר אמת ואלמוני דובר אמת או שהוא משקר, או שהוא מעלים, ואז הם מתכללים את הכול. הם האנשים שמכירים הכי טוב את התיק והם מגבשים עמדה האם הם חושבים שיש תשתית ראייתית מספקת או אין תשתית ראייתית. עם זה כיום הם באים אלינו.

אני, תפקידי לבדוק את הכול מא' ביסודיות מרבית. אין מצב בעולם שיוגש כתב אישום בלי שפרקליט קרא את החומר מהאות הראשונה עד האות האחרונה. אין מצב בעולם. אבל יש להם יתרון גדול במובן שהסברתי. לי יש את היתרון – אנחנו, תפקידנו לדעת לנתח ראיות, תפקידנו לדעת לפתור בעיות משפטיות ולהחליט, גם אנחנו לא בית משפט אבל להחליט האם יש סיכוי סביר להרשעה, שאז אנחנו הולכים לבית משפט, או אין.
יואב בן צור (ש"ס)
כמה באחוזים יש למשטרה?
היו"ר דוד אמסלם
תן לו לסיים.
שי ניצן
תתנו לי, בבקשה, שלוש דקות ברצף, לא יותר.
היו"ר דוד אמסלם
קח חמש דקות.
שי ניצן
תודה. יש להם את היתרון הזה. ואיך העבודה הולכת? בוודאי בתיקים מורכבים, אנחנו יושבים אתם, מדברים אתם, שואלים אותם מה דעתם, וחשוב לנו מאוד לשמוע את דעתם, הרי בסופו של דבר אני רוצה להגיע לחקר האמת. אני לא קוסם, אני לא בוחן כליות ולב, אני איש מקצוע ותפקידי לעשות את המיטב שאני יכול והם עוזרים לי בזה. פה הצעת החוק באה ואומרת: לא, הם לא יעזרו לך, אתה לא תשמע את עמדתם, אתה תקרא את הניירות היבשים ותקבל החלטה. אני חושב - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זאת לא ההצעה שלנו.
שי ניצן
ההצעה היא שלא נוכל לקבל את עמדתם אם יש תשתית ראייתית מספקת או אין.
היו"ר דוד אמסלם
איפה שיש פרקליט מלווה.
שי ניצן
ההצעה המקורית היתה - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב את המקורית, אני שיניתי אותה.
שי ניצן
אז באותם תיקים, בבקשה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שהקראתי עכשיו, אתה התייחסת להצעה אחרת.
שי ניצן
מאה אחוז. באותם תיקים שיש פרקליט מלווה – שעוד מעט אני אסביר, השאלה מתי יש פרקליט מלווה או לא היא שאלה מורכבת, שאלה אותי חברת הכנסת קארין אלהרר, אני תכף אסביר – אבל באותם תיקים, אדוני, שיש פרקליט מלווה, שרק אליהם מתייחסת הצעת החוק, שהם מטבע הדברים, כמו שכולם מבינים, התיקים היותר מורכבים, היותר רגישים, לתיקים שיכולות להיות יותר השלכות רוחב, באותם תיקים אתה אומר לי – לא אתה, סליחה, אם הכנסת תחליט, ואנחנו נכבד את זה כמובן – שם אתה תפעל לא בדרך המיטבית האפשרית, הם לא יגידו לך מה דעתם, אתה לא יכול לשמוע אותם.

אם רוצים שאנחנו נילחם בפשיעה בדרך המיטבית, אם רוצים שאנחנו נילחם בשחיתות בדרך המיטבית, תנו לנו את הכלים האופטימליים לפעול. לבוא ולקשור יד אחת מאחור, או אצבע אחת מאחור, בעניינים שאני מסכים עם אדוני לחלוטין, זה דיני נפשות ממש, אני רוצה שאני אוכל לפעול בדרך המיטבית. אני אומר לך אחרי ניסיון של עשרות שנים אישיות, אבל ניסיון של אלפי שנים מצטברות, שאנחנו חושבים שחשוב שנוכל לשמוע את עמדת המשטרה. זו בעיה אחת שאני רואה בהצעת החוק.

בעיה שניה, גם אם נתעלם מהנושא של שיתוף הפעולה, בסופו של דבר, איך זה הולך במשטרה? הם חוקרים "איקס" עדים ועכשיו הם צריכים לגבש עמדה לעצמם האם הם כבר השלימו מצב שיש להם תשתית ראייתית מספקת או לא השלימו. בדיונים הפנימיים הם יודעים שהם יצטרכו לתת דין וחשבון לנו. אם הם יבואו עם התיק ויגידו: אנחנו חושבים שיש תשתית ראייתית מספקת ואני אבוא ואגיד להם: על מה אתם מדברים? איך אמרתם דבר כזה? חסר זה וחסר זה וחסר זה – יש להם בעיה. לכן הם רוצים לבוא אלינו, כמו כל אדם שעושה את עבודתו, אחרי שהם רגועים. אבל אם אתה אוסר עליהם להגיד לי את עמדתם הם מסירים אחריות. הם יגבו את העדויות מ-10-20 העדים הראשונים יגידו: בבקשה, תיקח את התיק, תודה רבה, שלום. זה פוגע גם באפקטיביות של עבודת המשטרה, לא רק בשיתוף הפעולה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה גם קורה בתיקים שהם לא ממליצים? זה מה שאתה אומר? אומרים לך שלום והולכים?
שי ניצן
הם לא אומרים שלום והולכים, אני יכול לשבת אתם ולבדוק.
היו"ר דוד אמסלם
הרי חלק מהתיקים הם לא ממליצים.
שי ניצן
ניסיתי להסביר, יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז מה, זה בגלל שהם חאפרים שם?
שי ניצן
חס וחלילה. יש תיקים מורכבים עם שאלות משפטיות, לצורך העניין תקדימיות, שהם אומרים: זה לא במומחיות שלנו, זו שאלה תקדימית, אני לא יודע לגבש עכשיו עמדה. לכן אני חושב שלחייב אותם זה לא דבר נכון. כמו שאמרתי, יש כאן שתי זוויות, שכל אחת רצינית בפני עצמה: אחת, אני חושב שהעבודה שלהם תהיה הרבה פחות טובה אם הם לא יצטרכו לקחת את האחריות ולהגיד לי: עכשיו לדעתנו יש תשתית ראייתית מספקת, זו פגיעה מסוג אחד. הפגיעה השנייה היא בשיתוף הפעולה וביכולת שלי להגיע למסקנה אופטימלית.

נושא שלישי שאני רואה בעייתיות בהצעת החוק של אדוני – כיוון שזה צומצם לקבוצה מסוימת של תיקים נדמה לי שיש כאן חשש של פגיעה בשוויון ואני אסביר. שאלה אותי – והבטחתי להשיב, אני חושב שזה מעניין לכולם – מה זה תיקים שיש בהם פרקליט מלווה. אין לזה הגדרה בחוק. החוק לא מדבר על זה, זאת פרקטיקה שהתפתחה במשך השנים.
רועי פולקמן (כולנו)
רק נאמר בכמה תיקים כאלה יש? בכמה תיקים יש להם פרקליט מלווה?
שי ניצן
כשתבין מה מורכבות האמירה פרקליט מלווה תבין שאין לזה תשובה כי אני אסביר למה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל, אדוני, תסביר שפרקליט מלווה אינו מצוי בחקירה 24/7, אין לו את שפת הגוף, אינו מצוי בכל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מיקי, בוא ניתן לו לתאר. מיקי, אני מבקש ממך, כולם נותנים לו לדבר, תן לו לדבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, כי יש פה תחושה, פרקליט מלווה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איזה כיף זה להיות גבר, שלא כל מילה שאתה מוציא מהפה אתה נזרק החוצה. פריבילגיה.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי לוי, פעם אחרונה שאתה מתפרץ.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה אמרתי? ביקשתי רק הנחיות מפרקליט המדינה.
שי ניצן
השאלה מה נקרא פרקליט מלווה היא שאלה מורכבת. זו פרקטיקה שהתפתחה בשטח בגלל המציאות. יש תיקים שבהם במהלך חקירה המשטרה מתלבטת בשאלה מסוימת, הם מרימים טלפון לפרקליטות, לפרקליט המחוז או למישהו שהם עובדים אתו, שואלים אותו כמה שאלות, האם אתה חושב ככה, האם אתה חושב ככה. זה סוג אחד. האם זה נקרא פרקליט מלווה? ספק.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
איזה מין שאלות?
שי ניצן
למשל: האם אפשר לדעתך לבצע האזנות סתר? האם החוק יאפשר בנסיבות האלה? האם אפשר לעצור? האם יש כאן עילה למעצר? כל מיני שאלות - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בסדר, זה לא קשור למהות החקירה עצמה.
שי ניצן
קשור מאוד למהות של החקירה. זו הרמה הכי נמוכה, התייעצות טלפונית. יש רמה מעל זה, כשתיק קשה, או מורכב, או שנתקלים באיזו שאלה, אנחנו עובדים אתם יום-יום כל היום, אז הם באים לפרקליט – אגב, הרבה פעמים באים לא רשמית לפרקליט המחוז, באים לפרקליט שהם מכירים, שהם יודעים שהוא מומחה לתאונות דרכים, ומתייעצים אתו בכל מיני שאלות שעולות תוך כדי החקירה – האם בכלל יש ללכת לכיוון הזה, לכיוון חקירה מסוים, או לא. יש רמה שנייה.

רמה שלישית – יש תיקי מעצר. יש במדינת ישראל אלפי אלפי תיקי מעצר, כלומר, תיקים שהחקירה מתנהלת כאשר החשוד הוא במעצר. בתיקים האלה, לפי החוק, אם אתה רוצה בסוף החקירה לבקש מעצר עד תום ההלכים – ולצערנו יש הרבה מאוד מקרים שאתה נאלץ – ניתנים לפרקליטות חמישה ימים ללמוד את התיק, גם אם זה תיק של עשרות ארגזים. לכן, בחיים זה לא עובד שגומרים את החקירה ובאים, אלא באים אלינו בשלב הרבה יותר מוקדם - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה במסגרת 40,000 התיקים שדיברנו עליהם?
שי ניצן
30,000 תיקים, כן.
היו"ר דוד אמסלם
גם תיקי המעצר?
שי ניצן
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
הפרקליט המלווה הוא פרקליט מהפרקליטות או יכול להיות מהתביעה המשטרתית?
שי ניצן
לא, כשמדברים על פרקליט מלווה מדברים מהפרקליטות. בתיקים של תביעה משטרתית יכול להיות תובע משטרתי מלווה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
שי, אולי כדאי להסביר שפרקליט מלווה לא נכנס לחקירה, לא מבינים את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא אמר את זה, הוא אמר שלוקח זמן ללמוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
די, זה לא בסדר, תנו לו לדבר. חבר'ה, גם לי יש שאלות.
שי ניצן
אני מבטיח גם לחברי הכנסת מיקי וסויד שאני לא אשכח להסביר מה עושה פרקליט מלווה. אני קודם אסביר שאין לזה הגדרה בכלל כי יש כל מיני רמות של ליווי. רמה מעל – בתיקי מעצר מביאים לנו את התיק ממש בשלב מוקדם, יש תיק רצח, יכולים כבר להתייצב בפרקליטות יום או יומיים אחרי כדי שנכיר, כדי שניתן עצות, ואז לאורך כל הליווי – לכן, יש אלפי תיקי מעצר, כמעט לכל תיק מעצר אפשר להגיד שיש פרקליט מלווה.

וסוג אחרון לצורך העניין זה תיקים בלי מעצר אבל בגלל רגישותם, מורכבותם, תקדימיותם, חדשנותם, השלכות רוחב וכיוצא באלה, אנחנו מחליטים מראש, בהתייעצות עם המשטרה, שיהיה. למשל, תיק נגד שר, לא עלינו, או חבר כנסת, לא עלינו, או ראש עיר, לא עלינו, סביר - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לא צריך להגיד "לא עלינו", היו דברים מעולם.
שי ניצן
לא עלינו – שלא יהיו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא יהיה בעתיד.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אני אוציא אותך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אפילו פעם אחת לא קראת לי.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
די, דודי, נו, אל תהיה כזה קשוח.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק, חאלס.
שי ניצן
בתיקים כאלה, אנחנו מראש, בתיאום עם המשטרה, נסכם שיהיה פרקליט שמלווה, למה? כי אלה תיקים מאוד רגישים. אתה רוצה לבצע חיפוש? יש זהירות בגלל החסינות, אם זה חבר כנסת. אתה רוצה לבצע חלילה האזנת סתר? יש חוקים מיוחדים. אלה תיקים רגישים. אמרתי אישי ציבור אבל זה לא רק, יש תיקים למשל של ארגוני פשיעה. תיק 512 – לא ליווה אותו רק פרקליט אחד אלא שלושה פרקליטים, במשך שנים, כי זה תיק ענק ואתה חייב שפרקליט ילווה ויעזור. תיקי פשיעה קשים, תיקי ארגוני טרור, יכולים להיות כל מיני סוגים.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות גם איש ציבור שהוא לא איש ציבור קלאסי, נבחר ציבור, נניח איזה זמר גדול או משורר, שאתם מרגישים גם – ?
שי ניצן
יכול להיות.
היו"ר דוד אמסלם
תיק שיש לו עניין ציבורי.
שי ניצן
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
פרופיל ציבורי גבוה.
שי ניצן
כן, תיק שיש לו פרופיל ציבורי גבוה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זאת ההגדרה שאתם קבעתם.
שי ניצן
תיק שיש לו פרופיל ציבורי גבוה יהיה בגלל הרגישות, כי אם דוגמן צמרת חשוד אז יש לדבר הזה רעש ציבורי ואנחנו רוצים בדברים האלה להיות יותר זהירים.
היו"ר דוד אמסלם
אז כפי שאמר מיקי, איפה שיש פרופיל ציבורי.
שי ניצן
אם שואלים אותי: כמה תיקים של ליווי חקירה יש? – עכשיו אתם מבינים למה אני לא יכול לענות. התיקים מהסוג האחרון שמראש מחליטים – זה לא חייב להיות מראש, בדרך כלל, אגב, זה עוד בשלב החקירה הסמויה, הרי בהרבה תיקים יש. אם זה עקב תלונה אז אין חקירה סמויה אבל יש תיקים, מה שנקרא תיקי חשיפה, מגיע אלינו איזה מידע מודיעיני, הרבה פעמים בא אלי ראש אח"ם, ראש אגף החקירות, יושב אתי, אומר לי: תשמע, קיבלנו מידע כזה וכזה, אנחנו בחקירה סמויה, ואז הוא אומר לי בדרך כלל: אני מבקש שתמנה לי פרקליט מלווה, אני מחליט איזה פרקליט וממנים. אז תיקים כאלה, תיקים בגלל רגישות ציבורית, אני מניח שיש כמה עשרות בשנה, לצורך הדיון 100-200, לא משנה, זה סדר-הגודל.
היו"ר דוד אמסלם
פולקמן, הוא דיבר על 200 בערך בשנה, זו התשובה.
שי ניצן
תיקים כאלה של ליווי חקירה - - -
היו"ר דוד אמסלם
עם רגישות ציבורית גבוהה.
שי ניצן
פרופיל ציבורי. אבל גם צריכים להבין, זה לא רק פרופיל ציבורי, לארגוני פשיעה לפעמים אין פרופיל ציבורי – מי שמע על ארגון פשיעה באילת? אבל לי זה תיק דרמטי שכל אילת מושפעת מהדבר הזה, אני רוצה שיהיה פרקליט מלווה כדי להגיע למקסימום. יש לצורך העניין בין כמה עשרות לכמה מאות בשנה. אם מדברים על ליווי חקירה של מעצר – אלפים בשנה. אם מדברים על ליווי חקירה שמתייעצים אתנו בשלב כזה או אחר, זה יכול להיות הרבה התייעצויות – אני לא יודע, אולי עשרות-אלפים. אז זה, אני מצטער, אין לי תשובה יותר מדויקת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
השאלה אבל על איזה חלק הצעת החוק – על ה-200?
היו"ר דוד אמסלם
אני מקבל את ההערה הזאת. אז אנחנו מדברים בהצעת החוק, אני לפחות מדבר – תודה על שהערת את עינינו בעניין הזה – על חקירה, לא על מעצר, על תיקי חקירה.
שי ניצן
מעצר תמיד בא עם חקירה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא על מעצר עד תום ההליכים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אמרת שיש תיקי מעצר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בלי מעצרים עד תום ההליכים.
שי ניצן
חקירות יכולות להתנהל – או חקירה תוך כדי מעצר, או חקירה בלי מעצר. יש תיקים בפרופיל ציבורי גבוה שמתנהלים תוך כדי מעצר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אמרת שיש אלפים עם פרקליט מלווה, זה מה שאמרת עכשיו.
שי ניצן
אמרתי, כמעט לכל תיק מעצר בעצם יש ליווי פרקליטותי, נכון, אבל יש גם תיקים בפרופיל ציבורי שיש בהם גם מעצר.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בסופו של דבר אתה אומר שיש אלפי תיקים שיש בהם פרקליט מלווה, זה מה שאתה אומר.
שי ניצן
נכון. אנחנו חושבים שהצעת החוק הזאת היא לא טובה, אבל אם נניח, אז ההגדרה של פרקליט מלווה היא הגדרה שמבחינתנו אין לה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, אנחנו נשים את זה כצריך עיון, איך להגדיר אותה יותר נכון.
שי ניצן
אוקיי, הלאה. אחרי שהסברתי מה זה פרקליט מלווה, ובהנחה שנניח נצליח להביא איזושהי הגדרה שתמקד רק לאותם כמה מאות תיקים שכנראה אליהם היתה הכוונה, יש פה בעיה נוספת. מעבר לפגיעה באותם תיקים, לצורך העניין ב-300 תיקים, באפקטיביות של חקירת המשטרה ובהסרת האחריות מהם, ודווקא בתיקים הכי רגישים והכי מורכבים, מעבר לפגיעה ביכולת של הפרקליטות לקבל את ההחלטה הכי נכונה – שבסוף זה אינטרס של כל מי שיושב כאן בחדר, שאנחנו חס ושלום לא נגיש כתב אישום כשלא צריך להגיש וחס ושלום שלא נפספס ולא נגיש כשצריך להגיש, אלה שני אינטרסים שכולם חושבים – יש כאן פגיעה בשני מישורים אבל יש גם פגיעה במישור שלישי. כולנו בעד שוויון בפני החוק וצריך שיהיה איזשהו הסבר סביר, רציונלי, למה באותם 300 תיקים לא תועבר המלצת משטרה ובכל עשרות-אלפי התיקים האחרים תועבר המלצת משטרה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי את זה, בפתיח הסברתי את זה.
שי ניצן
אדוני הסביר, ואני אפילו הקשבתי ברוב קשב, אני מודה שאני לא מצליח למצוא את – לכן אמרתי, אתה שמת את הדגש על הנזק שנגרם לאדם מפרסום.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי שאתה תאמר את כל מה שאתה תאמר אני אשאל אותך מה קורה בצד השני של המשוואה. אתה עכשיו כרגע מדבר על החקירה, עוד לא דיברנו על האזרחים הנפגעים. זה המחיר. אני הסברתי אז, פרקליט מלווה מבחינתי זה בן אדם שמצוי בפרטי החקירה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אז את זה צריך לחדד.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. זה מה שאני מבין, היות והוא המומחה – להפך, אתה אמרת שחלק מהחוקרים הם לא פרקליטים ולכן לפעמים יש להם דילמות והם לא יודעים מה לעשות, אז אני מביא את איש המקצוע הבכיר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, אבל, דודי, צריך להבין קודם כל מה זה פרקליט מלווה.
היו"ר דוד אמסלם
תני לי להציג את הקו שלי. עוד מעט נדבר מה זה פרקליט מלווה. דרך אגב, בצרפת יש שופט-חוקר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל יש לנו שיטת משפט אחרת, דודי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר כרגע את הרעיון, את הרציונל. מבחינתי, פרקליט מלווה שנמצא זה הבן אדם המרכזי באירוע. הוא מנתב, בגלל שהוא איש המקצוע הבכיר, את האירוע בצד המשפטי. לכן חשבתי בהיגיון שאם יש מישהו בכיר שהוא מנתב – ודרך אגב, הם מדברים ביניהם, אתה מציג את זה כאילו מדובר בכך שהם חוקרים איזה שנתיים ופתאום נפגשים איזה רבע שעה עם איזה פרקליט.
שי ניצן
תלוי באיזו חקירה.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של דבר יש אינטראקציה יומית. אתה גם אמרת, הם באים כל יום, שואלים אותנו, לפעמים זו שאלה קטנה, לפעמים שאלה גדולה, אנחנו גם מדברים בינינו והדיבור ביניכם הוא דיבור יומי, וכך צריך להיות, דרך אגב, אני מאמין שככה צריכה להתנהל חקירה. בסופו של עניין, הפרקליט המלווה הוא בעצם האיש הבכיר בכל האירוע הזה, הוא גם המנחה והוא גם הבן אדם המרכזי בכל הצד המשפטי ובחקירה עצמה. לכן אין טעם להמליץ לו, הוא הרי יודע בדיוק כמו החוקר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל זה לא נכון, דודי.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר מה אני מבין, יכול להיות שאת מבינה יותר בחקירות, אני לא כל כך. לכן, זה היה הרציונל ששם הוא לא צריך לקבל את ההמלצה מאותו אחד שהוא פחות בכיר ממנו. אני מניח שכשאתה מדבר כרגע בשם פרקליטות המדינה, אני לא שואל איזה מישהו שאתמול בא אצלך: בוא תגיד לנו מה עמדתך. אתה מייצג את כל העמדה, אתה הבן אדם הבכיר במערכת, אתה מייצג אותה.
שי ניצן
נכון מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, הפרקליט המלווה הוא הבכיר בקטע המשפטי של כל החקירה הזאת, לכן לא צריך להמליץ לו. למה עשינו את הדיפרנציאציה? בגלל 12,000 התיקים שהמשטרה סוגרת. הסברתי מה התועלת. אחרת באמת היינו הולכים על זה באופן מלא. לכן חשבתי שבאיזון הכללי אנחנו לא יכולים לעשות נזק כל כך גדול לאנשים בגלל הדבר הזה. מצד אחד, אנחנו רוצים להציל את ה-16,000, אבל מצד שני אנחנו עושים עוול ל-12,000, לכן הבאנו את האיזון כאן שלדעתי הוא המקסימלי בעניין הזה.
שי ניצן
זה ברור לגמרי אבל נדמה לי שכאן בדיוק הרגע לענות על השאלה ששאלו חברי הכנסת סויד ולוי, להסביר מהו פרקליט מלווה, אני חושב, פשוט בגלל שאולי לא מכירים מספיק, שחלק מהאנשים לא יודעים. במדינת ישראל, בניגוד לשיטות משפט אחרות, יש משטרה ויש פרקליטות והמשטרה לא כפופה לפרקליטות. החקירה לא מנוהלת על ידי הפרקליטות. פרקליט מלווה לא נותן הוראות למשטרה מה לעשות, וכאשר יושב לצורך העניין, או ראש אגף החקירות עם פרקליט המדינה או קצין אח"ם מחוזי עם פרקליט המחוז, אנחנו לא נותנים להם הוראות איך לחקור ומה לחקור, זה לא עובד ככה. פרקליט מלווה כשמו כן הוא – הוא נועד ללוות אבל לא להחליף את המשטרה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שלא, אחרת הוא יחקור.
שי ניצן
אבל זה יותר מזה. זה לא מצב, כמו שאמרת, שיש גורם בכיר שנותן הוראות. זה ממש לא ככה.
היו"ר דוד אמסלם
הצד המשפטי, לא?
שי ניצן
אז זה מה שאני רוצה להסביר. בסוף כל חקירה בנויה קודם כל על העובדות, על העדים ועל הראיות, ומי שמומחה לדעת אם לחקור אותו, איך לחקור אותו, מה לשאול אותו, זה קודם כל המשטרה. אנחנו יושבים שם באמת, חלק מהעניין המרכזי, זה אולי בגלל שאלות משפטיות שעולות בחקירה וסוגיות מורכבות משפטיות ואז אנחנו נותנים עצות. אנחנו גם באמת עובדים באותם 300 תיקים לצורך העניין יד ביד, אבל אני לא נמצא בכל החקירות, אני לא יושב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה מכיר את האינפורמציה הבסיסית.
שי ניצן
ודאי שאני מכיר את האינפורמציה הבסיסית.
היו"ר דוד אמסלם
אז בשביל מה הוא מלווה? את מה הוא מלווה?
שי ניצן
לא רק שאנחנו מכירים את האינפורמציה הבסיסית, אנחנו מכירים גם את האינפורמציה המעבר לזה. אבל עדיין, מה שאני מנסה להגיד, זה לא מצב שאני יכול להחליף – אני אקח כדוגמה את תיק 512, ארגון פשיעה, תיק אדיר, תיק רחב היקפים. אמרתי, היו שם כמה וכמה פרקליטים שליוו, אז הם ישבו וכו' אבל בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להיות בכל פרט, כי יש שם 30 חוקרים שחקרו את התיק הזה ושלושה פרקליטים ליוו. אז אנחנו מקבלים דיווחים, מתייעצים אתנו בשאלות משפטיות, אומרים האם ללכת לכיוון כזה או כיוון אחר, אבל מי שמנהל את החקירה זה המשטרה ובחיים אנחנו לא נחליף את המשטרה. אפשר להחליף את כל השיטה במדינת ישראל כמו באירופה. לכן, אתה מציג את זה כאילו יש גורם בכיר והוא מכיר את הכול - - -
היו"ר דוד אמסלם
בצד המשפטי, הרי אנחנו מדברים על המלצות משפטיות.
שי ניצן
לא, ממש לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ממש לא.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל המשמעות היא שלמרות שיש פרקליט מלווה עדיין הוא לא יכול להיות מעורה בכל הניואנסים של התיק, זו המשמעות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה עניין עובדתי, דודי.
שי ניצן
חבר הכנסת אמסלם, מה זה "תשתית ראייתית"? ניקח תיק רצח שיש בו ראיות נסיבתיות, תיק רצח מורכב בסוף – כשאומרים "יש תשתית ראייתית", באים ואומרים: יש לדעתנו תשתית לזה שבזמן הרצח יש לי שלושה עדים שמעידים שהם ראו את האוטו מגיע, ושני עדים שמעידים שתפסו את האקדח, וחמישה עדים ככה וארבעה עדים ככה, ולכן אני חושב שיש לי ראיות שהוא זוהה במסדר זיהוי על ידי שניים ושלושה אחרים לא זוהו בוודאות. הוא אמור לנתח קודם כל את הראיות. השאלות המשפטיות – זה בא אחר כך. קודם כל אני צריך לדעת מה עמדתם.
היו"ר דוד אמסלם
העובדות, בוודאי.
שי ניצן
זה הראיות.
היו"ר דוד אמסלם
הפרקליט לא חשוף לראיות?
שי ניצן
בוודאי שהוא חשוף אבל זה מה שאני מנסה להסביר, העולם הוא לא מתמטיקה. השאלות למשל, אם אותו אחד שבא ואמר: אני זיהיתי אותו, היתה לו קסדה אבל דרך הקסדה זיהיתי אותו או לא, האם אתה מאמין לו, אתה לא מאמין לו, הוא אמר משהו מיד אחרי האירוע, הוא לא אמר משהו, אלה לא שאלות משפטיות, אלה שאלות עובדתיות וראייתיות שרוב - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, זה קצת ויכוח עקר, הרי לא יכול להיות ויכוח על זה שכשיש פרקליט מלווה הפרקליטות יותר מעורבת. האם היא שולטת במאה אחוז? כנראה שלא. היא בוודאי יותר קצת יותר מעורבת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היא לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא "כנראה". סמוטריץ, נכון אבל המילה "כנראה" מיותרת. היא לא שולטת, היא בעניינים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא לא שולטת, אבל היא ודאי מעורבת יותר מאשר כשאין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל כל מי שעוסק בזה יודע את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, אני מבקש ממך, גם ככה הדיון הוא קצת טעון ואנחנו רוצים לשמוע את פרקליט המדינה. בבקשה.
שי ניצן
אני רוצה לחדד. אסור לנו למשל – אנחנו לא משתתפים בחקירות כי אחרת נצטרך להעיד ואנחנו חייבים לנתק בין הפרקליט, לכן אנחנו לא משתתפים בחקירות, כדי שלא יקראו לנו ויגידו מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. רק המשטרה יכולה לעשות את זה ואין תחליף בדבר הזה. בסופו של דבר, אדוני, השאלות המשפטיות הן הקומה השנייה נקרא לזה, וברוב התיקים גם השאלות המשפטיות הן יחסית לא מורכבות. גם בחקירות גדולות ורגישות, בתיקים שאתם יכולים לדמיין אותם, קודם כל צריך לדעת מה העובדות – קיבל, לא קיבל, נתן, לא נתן.
היו"ר דוד אמסלם
אבל העובדות כתובות בחקירה. הרי כשהפרקליט - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל זה לא רק העובדות.
היו"ר דוד אמסלם
רק שניה. החוקר כותב את החקירה עצמה. זאת אומרת, הוא חוקר את מי שהוא רוצה לחקור, את העד או את החשוד, והוא רושם את מה שהוא אומר. אתה קורא את מה שהוא אומר, הרי אתה מתרגם את העובדות לשפה המשפטית.
שי ניצן
אתה צודק, אבל אני צריך - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
דודי, אבל היתה אינטראקציה, יש אינטראקציה בחקירה.
שי ניצן
יש מה שנקרא סימני האמת - - -
היו"ר דוד אמסלם
נכון, אז אתה מדבר עם השוטר תוך כדי החקירה. זה לא שהוא בא פתאום, הביא לך את התיק והלך הביתה, יש אינטראקציה כמעט יומית.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כן, אבל יש הרבה עדויות, דודי.
שי ניצן
נכון, יש אינטראקציה רחבה דווקא. למרות שבתיקים הגדולים דווקא, צריך להבין, אנחנו לא יודעים כל עד וכל עדות וכל דבר בזמן החקירה, בסוף החקירה אנחנו מקבלים ואז אנחנו יושבים וקוראים מא' עד ת', אבל זה קריטי לנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה נותן לך שהוא כותב למטה "יש תשתית ראייתית"? תסביר לי עכשיו אתה.
שי ניצן
זה נותן לי שהאדם - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא כתב לך את המשפט, הוא נתן לך את כל התיק עם כל הראיות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא לא כותב את זה ככה, דודי. אתה לא ראית בחיים שלך טופס המלצה, בגלל זה אתה מדבר ככה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
זה לא נבנה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין פה זדון אפילו, יש פה סתם אי ידיעה שלך, אני לא רוצה להגיד בורות. אתה לא ראית תיק המלצה, באמת. אתה לא ראית.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, לא ראיתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו הבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
אני בור ואתה בן אדם חכם, מבין הכול. סיכמנו את זה כבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני פחות חכם ממך.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין, אתה רואה את כל הראיות, הוא כותב את כל העדויות, את כל הראיות, הן מופיעות בקלסר, בסוף הוא אמור לתת לך את הפאנץ' ליין, בסוף. זה הרי המלצה. מה זו המלצה בסוף? הוא כותב לך: לאחר שקראתי את הכול אני חושב שיש תשתית ראייתית. מה המשפט הזה עושה לך בכלל? מה הוא נותן לך?
שי ניצן
המשפט הזה עושה לי – אני מנסה למצוא דוגמה עולם הכנסת אבל זה פשוט - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אל תסתכן בזה.
היו"ר דוד אמסלם
מה הוא עושה לך? הרי אתה קורא את כל התיק חזרה?
שי ניצן
אני קורא אותו מא' עד ת' וחזרה.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. עכשיו היתה לך שאלה לגבי עד מסוים למשל, אתה לא יודע, לא היית בחקירה, אם הוא אמין או לא אמין, אתה לא קורא לו, אומר לו: תגיד לי, העד הזה נראה לך אמין יותר, פחות?
שי ניצן
ועוד איך אני עושה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה עושה את זה, אז מה זה נותנת לך שורה תחתונה?
שי ניצן
אז אני אסביר לך. קודם כל, צריך לראות איך נראה סיכום חקירה בתיקים האלה. זה מסמך של כמה עמודים, לפעמים זה יכול להיות של שלושה, לפעמים יכול להיות של עשרה, לפעמים של 30, לפעמים של 100 עמודים, שבו עוברים עד עד ואומרים: זה אמר כך ואז מנתחים – הרי זה לא טכני – מנתחים האם אנחנו מזהים את הרוצח. נרחיק עדותינו – מדובר ברוצח ששלושה אנשים ראו אותו בערב ועוד שניים ליד וכו', ואז אומרים: העד הזה אמר כך והעד הזה כך, אז בא בסוף חוש המומחיות של המשטרה וחוש המומחיות של ראש צוות החקירה, וזה דבר ששווה הרבה, והוא אומר: אחרי ששקלתי, יש כאן כך וכך וכך, אני חושב שבבית משפט זה צריך להספיק בשביל להגיד שהאיש הזה הוא הרוצח.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר אתו, הרי אתם מדברים.
שי ניצן
אתה רוצה שאני אדבר אתו וזה לא יהיה לי כתוב?
היו"ר דוד אמסלם
גם אם זה כתוב, הוא יכול לכתוב לך את זה.
שי ניצן
הוא יגיד לי את זה בעל פה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. הוא יכול לכתוב לך, הכול בסדר. הוא יכול לכתוב לך 20 עמודים, 30, 100, מה הוא חושב. למה המשפט בסוף שיש תשתית ראייתית, המשטרה מודיעה, כותבת "יש תשתית ראייתית" - - -
שי ניצן
היא לא מודיעה, אומרת את דעתה.
היו"ר דוד אמסלם
למה חשוב לך המשפט הזה?
שי ניצן
חשוב לי לדעת שזו דעתה.
היו"ר דוד אמסלם
למה? הרי אתה עובר סעיף-סעיף - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה אמור להיות מנותק מהם.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל זה לא משפט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש או אין ראיות ויש או אין המלצות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מבין, אני בשלב ההבנה. אתה הרי אתה אמור לעבור דף-דף, שורה-שורה, לפעמים יש אלפי מסמכים, אלפי דפים, אתה עובר דף-דף, יש לך שאלה, הרי אתה קורא לבחור, אתה אומר לו: תקשיב, פה לא הבנתי בדיוק מה דעתך לגבי אמינות העד בנושא הזה, מה דעתך לגבי – אתה עובר אתו הרי שורה-שורה. בסופו של דבר, למה שורת המחץ למטה חשובה לך?
שי ניצן
בגלל שיש לי חשיבות רבה לדעת מה חושב האדם, ובדרך כלל זה לא חוקר אלא ראש צוות החקירה, שבחן את הכול ויש לו עמדה על המהימנות של זה והמהימנות של זה, זו לא מתמטיקה, רבותי. להחליט אם להגיש כתב אישום - - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שזו לא מתמטיקה, למה זה חשוב?
שי ניצן
בגלל שזה מאוד חשוב לי לדעת, הוא השותף הבכיר שלי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל הוא כתב לך את זה.
שי ניצן
אבל אתה אומר שלא יכתוב לי.
היו"ר דוד אמסלם
לא, הוא לא כותב לך. תראה, ברוח הדברים הוא כותב לך הרי - - -
שי ניצן
הוא בסופו של דבר צריך להגיד – הדוגמה של רוצח וזיהוי היא דוגמה מצוינת – הוא יכול להגיד לי: לזה אני מאמין, לזה אני לא מאמין.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יכתוב לך פה. אתה עובר אתו. הוא כותב לך: לזה אני מאמין, לזה - - -
שי ניצן
הוא יכתוב לי אבל בסוף יש דבר שנקרא חוש המומחיות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זאת הבעיה, למה הוא יכול להגיד שהוא מאמין ולמה לא מאמין.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף אתה שואל אותו: מה עמדתך בבטן? מה אתה אומר?
שי ניצן
לא בבטן – מה עמדתך בשכל? ופה יש לו יתרון - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל הוא כבר תרגם לך את השכל בכל.
שי ניצן
לא, אבל זה לא עובד ככה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה בכלל לא נכון, דודי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה תכלול, לתכלל את כל הדברים.
שי ניצן
כאשר אתה רצית ללכת על הצעת החוק הזו, התייעצת עם כמה אנשים והם אמרו לך: תראה, הסעיף הזה נראה לי טוב, הסעיף הזה בעייתי וכו', בסופו של דבר אני מניח שאמרת לו: עזוב, עכשיו בוא נתכלל, אתה רוצה את החוק הזה או אתה לא רוצה את החוק הזה? החוק הזה יעשה טוב לאינטרס הציבורי או יעשה רע לאינטרס הציבורי? יעזור לפתור בעיות או לא? יש משהו של תכלול. אתה לא יכול לדרוש ממני לנתח – בן אדם מורכב מיד, מיד, מרגל, מרגל, אבל בסוף יש מכלול.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. יש לי עוד שאלה אחת. אתה ניתחת את הצד הזה של הנוסחה – האמת היא שהרבה תועלות ברמת המהות אני לא רואה כאן אבל אתה אומר: תשמע, אני רוצה לדעת מה הוא חושב, חשוב לי. אתה יודע מה, דודי? אני לא מתחשב בעמדתו כי אני צריך לקרוא את הראיות, חשוב לי אבל לדעת מה הוא חושב. אני מתחבר אבל אני שואל שאלה אחרת: בצד השני של הנוסחה יש 16,000 איש שנהרסו חייהם רק בגלל שחשוב לך – מה אתה אומר על זה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
הפרסום, דודי, אז מה שמעניין אותך זה הפרסום.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. ואיך זה עוזר בכלל - - -
שי ניצן
נהרסו חייהם בגלל מה? בגלל שהוא אמר לי מה דעתו?
יעל גרמן (יש עתיד)
בדיוק להפך יכול להיות, בדיוק להפך.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בגלל פרסום.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת אלהרר, למה את מפריעה לי?
מיכל רוזין (מרצ)
כל הסיפור זה הפרסום.
תמר זנדברג (מרצ)
כרגע הוא גם אמר שיש נורא מעט מקרים כאלה של פרסום, שבסופו של דבר בכלל מישהו יפרסם את זה, תוכן עיתונאי. לא בכל תיק יפורסמו המסקנות לציבור.
היו"ר דוד אמסלם
שניה, זה מפריע לי. הרי בסופו של דבר אם אין פרסום, דבר אתו, תעשה מה שאתה רוצה. אלא מאי?
שי ניצן
לכן אני אומר, תתמקד בפרסום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
אבל היות ובפרסום אני לא יכול, בגלל שהיום גם ההדלפות הן עבירה פלילית ואתם לא חוקרים אותה – הרי אם הייתם חוקרים כל הדלפה לא הייתי מגיש הצעת חוק, אבל אתם מחליטים שהדלפות זה מותר כנראה במדינת ישראל. אני מניח גם שהדלפות באות מכול הצדדים, ואני מסכים, הן באות גם מהפרקליטות, הן באות גם מהמשטרה והן באות גם מהעדים, כולם. אין פה איזה צדיק ורשע, להפך, ההדלפות מצד הפרקליטות והמשטרה הן הכי חמורות בגלל שהם אנשי החוק.
שי ניצן
ברור, אם יש.
היו"ר דוד אמסלם
הרי בוודאי אתה מסכים אתי שגם משם בא משהו. משהו. אני לא יודע אם זה 20%, 30% - - -
שי ניצן
אני מסכים אתך.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני שואל שאלה אחרת – הרי ברור שבתופעה הזאת אני לא יכול להילחם בגלל שאתם לא נלחמים בה.
שי ניצן
לא, אני לא מסכים.
היו"ר דוד אמסלם
עובדה – מתי פתחתם בחקירה לאיזושהי הדלפה?
מיכל רוזין (מרצ)
אז רגע, כל המטרה של החוק שלך היא לא לאפשר את ההדלפות, שאנחנו בעד?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל ההדלפה אפשר - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אדוני היושב-ראש, אפשר לדבר לפי סדר?
היו"ר דוד אמסלם
כל המטרה של החוק שלי היא להגן על אנשים שלא הוגש נגדם כתב אישום, המשטרה טענה שיש תשתית ראייתית, ובסופו של דבר נסגר להם התיק ונהרסו חייהם במשך כמה שנים טובות.
תמר זנדברג (מרצ)
כמה כאלה יש?
היו"ר דוד אמסלם
יש כ-16,000.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל הבעיה היא הפרסום.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אז תטפל בפרסום - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
דודי, כמה מה-16,000 האלה פורסמו שמותיהם?
היו"ר דוד אמסלם
החוק מתייחס לפרסום.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל אתה אומר פה שהבעיה שלך לא עם זה שהמשטרה תכתוב את ההמלצה שלה אלא הבעיה של הפרסום.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, איזו שאלה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אז תגיד את זה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל, דודי, על הפרסום אנחנו מסכימים.
תמר זנדברג (מרצ)
כמה כאלה יש שפורסם בעניינם? ראש ממשלה ועוד כמה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, אפשר לקבל רשות דיבור מסודרת?
היו"ר דוד אמסלם
שניה, אני אחדד את זה, אני עכשיו אפתח את זה. הרי בסופו של דבר, אדוני פרקליט המדינה – אני חוזר על השאלה שלי – בצד השני של המשוואה יש אזרחים, אזרחים שיש להם זכויות יסוד, דרך אגב, של כל אזרח. אני מניח שהמערכת לא צריכה להכפיש אותי על הדרך גם אם זה מתאים, גם אם אתה רוצה לדעת מה העמדה של המשטרה. אם בסוף דמי נשפך ברחוב במשך כמה שנים, עד שבעצם הפרקליטות מחליטה לקבל את ההחלטה – דרך אגב, זה 50% אמרת, 50%. מתוך 30,000 תיקים 14,000 תיקים הם כאלה, בקטגוריה. זה לא איזה שניים-שלושה תיקים, שגם עליהם הייתי עושה את הדיון. 14,000 איש בסופו של דבר בשנה, אם אני עושה את זה במצטבר ואין רצידיביזם, אני חושב שחצי מיליון איש גם מסתובבים ככה במדינה.
שי ניצן
מה זה "מסתובבים ככה"? שהמשטרה המליצה לנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, שהמשטרה המליצה לכם וזה פורסם - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
98% מההמלצות האלה לא מתפרסמות בכלל, זה לא מעניין אף אחד, רק 2% אולי מתפרסמים.
היו"ר דוד אמסלם
וזה פורסם בגלל שבסופו של דבר כל אחד בקהילה שלו, כל אחד באזור שלו, זה מפורסם. אם אתה עובד עירייה אז יכול להיות שבעירייה שלך כולם יודעים על זה בגלל שהם מתעניינים מה קרה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אבל הבעיה היא הפרסום, לא ההמלצה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני שואל אותך: מה לדעתך דינם של אותם אנשים מול התחושה שלך שאתה רוצה לדעת מה הוא חושב?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
על איזה תיקים מדברים? אם יש 15,000, זאת אומרת שמדברים עכשיו על אנשים – על איזה אנשים מדברים עכשיו?
שי ניצן
דקה. שאלת אותי, אני משיב. קודם כל, אתה מציג את זה כאילו 15,000 איש נפגעים בשביל שהתחושה של פרקליט המדינה תהיה קצת יותר טובה – באמת. בואו ניקח את הדיון לזה: מה זה התחושה שלי? אני רוצה שאני אאשים את האנשים שצריך להאשים אותי – וזה האינטרס שלך לא פחות משלי – ואני רוצה שחלילה אני לא אאשים מישהו שלא צריך להאשים אותו, וזה האינטרס שלך.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. זה לפי מה שאתה קורא, לפי הראיות שיש.
שי ניצן
אני לא אומר איך חבר כנסת יעשה את העבודה שלו הכי טוב, אבל כן יודע איך פרקליט יעשה את העבודה. וכדי לאפשר לי לעשות את העבודה הכי טוב – זה לא אינטרס שלי וגם לא אינטרס של המשטרה, זה אינטרס של הציבור בישראל - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, אבל איפה הפגיעה בציבור?
שי ניצן
זה מה שפתחתי ואמרתי: ברור לי – ואני חושב שברור גם לאדוני – שמה שמטריד אותך זה הפרסום - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אז תגיד את זה בחוק.
שי ניצן
אפשר לעשות, ואמרתי, חוק שמתמקד בשאלה של האם מותר לפרסם את עמדת המשטרה או אסור.
היו"ר דוד אמסלם
זה החוק שלנו.
שי ניצן
לא.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, זה לא החוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, דודי, לא, אם זה היה, זה לא היה מעורר כזה אנטגוניזם.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה מפריע אבל?
שי ניצן
החוק שלכם אומר: בכל תיק שיש ליווי לא תוגש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה אמרת שיש 300 תיקים כאלה.
שי ניצן
לא, אני אמרתי שתלוי איך אתה מגדיר, אבל בהנחה שיש - - -
היו"ר דוד אמסלם
שאנחנו נגדיר, כן. 300 כאלה, זאת אומרת - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
200, 200 הוא אמר.
שי ניצן
המקרים הכי רגישים, הכי מורכבים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נגדיר אותם.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, אז זה חוק על 200 תיקים או על 15,000? אני רוצה להבין.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. עוד מעט אני אסביר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי אנחנו נדבר?
היו"ר דוד אמסלם
כשאני אגמור את השיח.
שי ניצן
אז אתה מדבר על הפגיעה באותם 300 איש שהתיקים שלהם מלווים - - -
היו"ר דוד אמסלם
ועוד האחרים גם.
שי ניצן
האחרים – החוק לא דן בהם.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אסור, אנחנו לא מאפשרים את הפרסום שלהם.
שי ניצן
לזה עוד לא הגענו אבל זה דבר שטעון דיון בנפרד, דק, בואו נדבר קודם כל בנושא המרכזי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אולי אתם תדברו בניכם ואנחנו נלך?
מיקי לוי (יש עתיד)
אין בעיה, זה בסדר, זה מקצועי לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
יוליה, את יכולה ללכת, לא החזקתי אותך. בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השיחה הזאת חשובה מאוד בשביל שתבינו על מה מדובר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
חשבתי שאתה אומר את זה רק לחברי אופוזיציה, אתה אומר גם לחברי קואליציה. הצגת יחיד.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני עם כולם אותו דבר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
הצגת יחיד.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, החזרנו אותך.
שי ניצן
אני חושב שיש דרכים להילחם בהדלפות. אני חייב להגיד שהמפכ"ל הנוכחי שם לעצמו את זה כמטרה והוא הנהיג במשטרה – והמשטרה תסביר את זה יותר טוב ממני – מבחני אמינות שעולים על דברים כאלה. נדמה לי שהתופעה של הדלפות היא תופעה מאוד בעייתית. יחד עם זאת, לפתוח בחקירות, יש לזה בעייתיות בפני עצמה. יש מקרים שנפתחו חקירות, קשה מאוד – צריך גם להגיד את האמת – בחקירות קשה מאוד, אפשר להצעיד את כולם לפוליגרף ולהיכנס לנבכי נפשו של אדם, זה מאוד בעייתי מבחינת זכויות הפרט הנחשד. בדרך כלל, על כל תיק יש 100 איש שמכירים ואתה צריך להצעיד 100 איש. לכן השאלה הזאת מתי פותחים בחקירה או לא היא שאלה מורכבת. זה לא אומר שלא צריך להילחם בהדלפות, ואני הראשון שאגיד שהבעיה הכי קשה של הדלפה היא אם היא באה חלילה משורות עובדי הציבור, כלומר מהמשטרה, או הפרקליטות, הממשלה או כל דבר כזה.
תמר זנדברג (מרצ)
אם זה בא משם.
שי ניצן
אמרתי אם. אם, זה יותר חמור מאשר סניגור שמדליף. אבל אני חושב שלא צריך לשפוך את התינוק עם המים. יש כאן בעיה שמטרידה אותך, היא בעיה בעיני אמיתית, אני חושב שצריך להתמודד בה במישור שצריך להתמודד בה. אגב, אם מטריד אותך הדלפות אני חייב להגיד משהו שהוא חצי לא רשמי, נניח שהחוק הזה יעבור, אסור יהיה למשטרה לכתוב בתחתית – יהיה לה מותר לכתוב את כל 10 העמודים אבל לא את השורה התחתונה, באמת אתה חושב שאם מישהו רוצה להדליף, ולא חלילה שאני חושב אבל נניח, נניח, שיהיה מישהו שרוצה להדליף, אז לא נקרא בעיתון שהמשטרה חושבת שהתגבשה תשתית ראייתית?
היו"ר דוד אמסלם
לא, אבל אני אסביר לך מה יקרה - - -
שי ניצן
אז זה הפתרון?
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך למה זה הפתרון. בגלל שעד היום בהדלפות אתם אומרים: חבר'ה, זה לא אנחנו, יש את הנאשם, יש את העדים – יש 100 עדים, עכשיו סיפרת לנו - - -
שי ניצן
לא, על השאלה אם יש תשתית ראייתית מספקת או לא.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. זה יהיה או אתם או המשטרה, ולכן אני סמוך ובטוח שאתם מבינים, אתם אנשי החוק, אתם נמצאים באיזשהו סד שאתם מבינים זה או זה או זה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
למה, היום הדלפות זה מותר? לא הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
היום ההדלפה היא אסורה - - -
שי ניצן
אז גם היום אם זה יוצא זה רק יכול לבוא מאתנו.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
שי ניצן
יש את השורה התחתונה - - -
היו"ר דוד אמסלם
היום זה מותר, אין בעיה, זו לא הדלפה.
שי ניצן
אבל אסור לפרסם.
היו"ר דוד אמסלם
היום זה מותר, היום המשטרה באה ומוציאה אפילו הודעה רסמית.
שי ניצן
אבל אני הסברתי, מותר לפרסם את זה רק באישור היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
היום המשטרה יכולה לפרסם את זה ואין לה שום בעיה עם זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא נכון.
שי ניצן
לא נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה לא יודע את החוק.
שי ניצן
מתוך 20,000 תיקים, או לא יודע כמה, מתוך 30,000 תיקים, מותר למשטרה לפרסם את עמדתה רק בעשרות בודדות של תיקים בשנה, בכל השאר זה אסור. איזה עשרות? הסברתי מקודם, זה רק עשרות בודדות. אגב, אפשר היה – ואני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהמצב היום בסדר, אבל אם יהיה חוק שיאמר: אסור לכם בשום תיק לפרסם את העמדה, אז אני לפחות יכול להבין, יש כאן אינטרס בעד, אינטרס נגד, הכנסת תעשה ותגיד. אבל בשביל להשיג את התוצאה הזאת לבוא ולהגיד: אתם תסירו אחריות, אנחנו לא נוכל לשתף פעולה, אני חושב שזו תוצאה גרועה, לא לי, לא לפרקליטות, זו תוצאה גרועה לציבור של מדינת ישראל. אם רוצים שנגיע לתוצאה המיטבית, ואני מבקש ואני בטוח שאתם כרויים להקשיב, תנו לנו את הכלים שדרושים לנו, וכולם, אני מקווה, מבינים שהכלי הזה הוא דרוש. אל תפגעו במשהו שיפגע בציבור.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
פרקליט המדינה, מאיפה הגעת למסקנה שהאינטרס הציבורי רלוונטי פה?
מיקי לוי (יש עתיד)
האינטרס הציבורי לא חשוב, יואל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה ברור שהחוק לא מבטא אינטרס ציבורי.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להעביר את זכות הדיבור לח"כים, בבקשה, לפי הרשימה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
הגיע הזמן באמת.
היו"ר דוד אמסלם
קארין אלהרר, בבקשה. כל אחד שתיים-שלוש דקות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תודה רבה. אדוני יושב-הראש, אתה גם מציע החוק, אני מאמינה, באמת אני מאמינה לך, שמה שהוליך אותך בהצעה הזו זה הרצון שלא לפגוע באזרחים שבסוף יכולים להינזק במקום שבו יש המלצות לגביהם, הם מתפרסמים בציבור ובסוף לא יקרה עם זה שום דבר וכאילו עושים משפט שדה בכל מיני זירות. אבל העובדה שסיכום החקירה לא יגיע לפרקליטות לא פותר את הבעיה הזאת, וקיבלת חידוד יתר מהדברים שאמר כאן פרקליט המדינה – ותודה על הסקירה. אני חושבת שהחשש האמיתי שמוביל אותך – ואני יכולה להבין אותו גם – זה הנושא של הפרסום. אפשר להתווכח מה צריך לפרסם, מה לא צריך לפרסם. אני אבוא ואומר שנבחרי ציבור – שאני מבינה שגם אם לא אומרים את זה זה הפיל הלבן בחדר – מקבלים על עצמם מעצם היותם - - -
תמר זנדברג (מרצ)
נבחר ציבור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה כל נבחרי הציבור.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, תמר, כולנו נבחרי ציבור. מקבלים על עצמם - - -
תמר זנדברג (מרצ)
משום מה שנים נחקרו נבחרי ציבור ואף אחד לא בא עם חוק כזה עד שנחקר נבחר ציבור אחד.
היו"ר דוד אמסלם
למה את מפריעה לה?
תמר זנדברג (מרצ)
אני עוזרת לה.
היו"ר דוד אמסלם
גב' זנדברג, אל תעזרי לאף אחד.
קארין אלהרר (יש עתיד)
עד היום לא הגיע, היום הגיע, צריך לדבר על הדברים בצורה פתוחה וגלויה. נבחרי ציבור צריכים לדעת שכשהם מגיעים לזירה הזאת הם לוקחים על עצמם, עם כל הקושי – ואני מבינה את הקושי, לא קל שהשם מופיע בכותרות בהקשרים לא נעימים – אבל זה משהו שבעיני זכות הציבור לדעת יכולה לגבור בנושא הזה. אני באמת חושבת, אני מאמינה לכנות שלך שאתה רוצה להגן על האזרחים שבאמת על לא עוול בכפם, הצעת החוק הזאת לא פותרת את הבעיה. אני הייתי מבקשת, מכיוון שהדברים באמת הוסברו כהלכה, פשוט להתאים את הצעת החוק. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. דרך אגב, פרקליט המדינה, אני מודה לך על כל הסקירה שעשית לנו. לאה פדידה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מן הסתם, לאחר דברי פרקליט המדינה היינו אמורים להתפזר כי הדברים נעשים כמו שצריך, אבל אני מבינה שיש אי אילו תיקונים שבאמת מפריעים ואנחנו רוצים לעשות אבל מדאיג אותי מאוד שמצד אחד אנחנו רוצים לתקן ומצד שני אנחנו הולכים לפגוע בטובת הציבור בעיני, כי אם אנחנו לא נותנים למשטרה לתת סיכום אחרי מה שאתה הסברת, נמשל הדבר בעיני לכך שאני אומרת לקבלן הבניין: תבנה בית בלי להסתמך על דברי המהנדס, בלי הטופוגרפיה, בלי היסודות, בלי הבינוי, ואז אני לא יודעת אם אנחנו נוכל להיות תחת אותה קורת גג שאותו קבלן בנה. אם אכן עבודת המשטרה היא חשובה ואין כוונת הוועדה הזאת, וכוונתך, היושב-ראש, לפגוע בעבודת המשטרה ובעבודת הפרקליטות, אנחנו צריכים כן לתקן את הסעיף הזה ולאשר להם לתת סיכום. אגב, בהצעת החוק שלך לא כתוב המלצה, כתוב שאסור לתת סיכום וסיכום הוא דבר חשוב, כולנו יודעים.

בנוסף, אני מבקשת לדבר על הסעיף האחרון, שלא הוקרא בקריאה הטרומית, לבקש מעיתונאי שהגיע לידו דבר, לא לפרסם. זה בלתי נסבל, בלתי אפשרי, ולהפיל עליו - - -
היו"ר דוד אמסלם
בגלל מה שאמרת עכשיו אנחנו נשנה את זה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תודה רבה. בלתי אפשרי להפיל עליו את התיק ואם הוא יפרסם אז שנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני כבר אמרתי את זה בהתחלה, בסדר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז מצוין. כן, אותו אדם או אותה אישה שנמצאים בתהליך חקירה, זכותם הבסיסית להישאר כרגע אנונימיים, אני בעד זה, אבל מאידך, על מנת שלא יאשימו לא אותך ולא אותנו שזה נעשה בעיתוי לא לו ושזה נהיה חוק פרסונלי, בוא נהיה נקיים ונשמע את פרקליט המדינה, נחליף את זה שהמשטרה כן רשאית לתת סיכום, וכן נגן על חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת, וזכות הציבור לקבל את השירות הטוב ביותר מהמדינה.

אני רוצה להגיד עוד משפט שמלווה אותי. במדינה דמוקרטית החוק צריך לא רק להיעשות, גם להיראות, על מנת שאנחנו נהיה תמימי דעים שעשינו הכול, הציבור יידע שבבית הזה כולם שווים בפני החוק וגזר הדין.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חבר הכנסת מיקי לוי.
מיקי לוי (יש עתיד)
תודה רבה. אדוני, אני כבר מבקש את סליחתך אבל אני רואה טעם לפגם שההצעה – ומאות מילים דנו בעניין הזה – נדונה בוועדה הזאת. נושא כזה אמור להיות נדון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, סדר הדין הפלילי, לא אמור להיות נדון בוועדה הזו.

דברי פרקליט המדינה, אדוני, מייתרים את החוק שלך לחלוטין. אני אומר לך חד משמעית, וטוב יעשה אדוני אם יגיד: פרקליט המדינה שכנע אותי, המערכת עושה עבודה טובה. צריך לתקן, אני מבין שמטריד אותך נושא ההדלפות, גם אותי נושא ההדלפות מטריד, אבל גם כשאתה תעשה את זה לצורך העניין, פרקליטיו של הנאשם יוכלו להדליף מגמתית כדי לטפטף לאוזנה של הפרקליטות – והיו דברים מעולם, אני רואה את הפרקליט המדינה מנענע את ראשו, אני יודע על מה אני מדבר. זה לא יעצור.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אלה המדליפים הראשיים, מה אתה עובד עלינו?
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אני אוציא אותך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אלה המדליפים הראשיים. זה, לפני שהם כתבו כתב אישום, הוא כבר מופיע בתקשורת.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה לא תפגע בפרקליט, הוא פקיד בכיר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוא לא אלוהים.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא בכיר ואתה לא תפגע בו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
פרקליט המדינה הוא לא אלוהים. פרקליט המדינה בסך הכול.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. עוד מילה אני מוציא אותך. דרך אגב, אני מבקש ממך גם – לא מקובל עלי התנועות האלה, "הם". עזוב, פרקליט המדינה יושב פה, אנחנו מכבדים אותו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תכף אני אגיד לו מה שאני חושב, אל תדאג.
היו"ר דוד אמסלם
יש גם דרך. אפשר להעביר ביקורת, אפשר הכול, אבל בוודאי לא לזלזל.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני חושב שגם הם צריכים לזכור אבל שיש דרך, חץ דו-כיווני.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, אתה חבר כנסת, מאתנו נדרש - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
מה שמבקש פרקליט המדינה ומה שמבקשים אנחנו – תניחו להם למצות את הכלים שעומדים בפניהם כדי להגיע לחקר האמת, למיצוי המרבי של תיק החקירה. תראה, אין בכלל ספק שזה חוק פרסונלי, אתה הרי אמרת, אדוני, שאם היו נמנעות ההדלפות אתה בכלל לא היית בא לעניין הזה. אז אולי קודם אדוני ילך וימנע את ההדלפות בוועדת חוץ וביטחון? זה יותר חשוב מאשר הדברים האלה. אבל נשאיר את העניין הזה, ואני לא רוצה עוד הפעם לדבר על מה אמר היועץ המשפטי לממשלה ומה הוא הבהיר בחוות דעתו לשרים בעניין הזה, שתהיה פגיעה ממשית, ממשית, ביעילות עבודת החקירה וביעילות הפרקליטות.

לצערי, יצאתי בדיוק כשפרקליט המדינה דיבר על פרקליט מלווה ועכשיו אני יכול להעיד מהניסיון שאני צברתי. פרקליט מלווה אינו נכנס עם צוות החקירה לחקירה עצמה, וראינו שאתמול, כשנכנס הצוות - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא אמר את זה, הוא אמר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני לא הייתי, אני מתנצל.
היו"ר דוד אמסלם
אז אין צורך שתחזור על הדברים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז לא ידעתי מה הוא אמר.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אמר שהם לא בחקירה.
מיקי לוי (יש עתיד)
יפה מאוד. לשיתוף הפעולה בין הגופים החוקרים לבין הפרקליטות יש חשיבות מהותית. אנחנו נגרום נזק ועינויי דין לאלפי אנשים נוספים אם אנחנו נבטל את נושא הסיכום, ההמלצות. תוריד את זה מהלקסיקון – אין. ומה נגמר? בסך הכול כמות קטנה של תיקים מגיעה לאישורו של פרקליט המדינה או היועץ המשפטי לממשלה על מנת להוציא הודעה לעיתונות, וזכות הציבור לדעת מהי עמדת המשטרה, זה חשוב מאוד ואנחנו לא יכולים לפגוע בזה. יש כאן פגיעה קשה מאוד באינטרס הציבורי. חשוב שהציבור יידע אם נגד ראש העיר שלו נפתחה חקירה בגין מעשה מגונה, מעשה אונס, שליחת יד - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זוהי הודעה על פתיחת החקירה, אנחנו עוד לא שם.
מיקי לוי (יש עתיד)
בסדר, אבל לסיכום יש חשיבות משמעותית.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, הייתי בפאנל, סתם שתדע, שישב שופט מחוזי ואמר שהוא בעמדה שלא צריך לפרסם את שם החשוד עד שלא מגישים כתב אישום, אבל תמשיך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה יודע מה? אפשר לדבר על זה. אתה יודע מה? אם הערת אז אפשר לדבר.
היו"ר דוד אמסלם
תתקדם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אומר לך, אדוני, שהציבור כולו משלם. ועכשיו פוליטיקה – אין לי ברירה – את החשדות בפלילים - - -
היו"ר דוד אמסלם
חייבים לפרנסה, אתה אומר.
מיקי לוי (יש עתיד)
כן. כנגד ראש הממשלה. ראש הממשלה לכאורה, לכאורה – הנה, אני זהיר בדברי – נהג שלא כדין והציבור כולו נענש בחוק הפרסונלי הזה. ואני אומר לך שיש כאן ניסיון – דבר נוסף, אתה אמרת שתתקן את זה – להשתיק גם את העיתונאים.
היו"ר דוד אמסלם
תשאיר את זה לאחרים. הרי אתה יודע, אמרתי לך, זו טעות סופר - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אני משאיר את זה לעיתונאים. אני איש מקצוע, הם יותר טובים ממני בעניין הזה. ואני אומר, אדוני, באמת יש לך הזדמנות אחרי ההסבר של פרקליט המדינה לבוא ולהגיד: בואו נידבר, בואו נראה מה אנחנו עושים. החוק הזה רע, החוק הזה רע מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא אמרת שזה לפי סדר הכניסה?
היו"ר דוד אמסלם
זה סדר הכניסה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה סדר הכניסה?
היו"ר דוד אמסלם
תמר זנדברג, אל תפריעי לי, בבקשה. אני לא צריך להתנצל בפניך, זה מה שאני מקריא וזהו. בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני חייבת להגיד שבעיני החוק הזה הוא חוק פחדני. הוא מרוקן מתוכן כי מה שהשארתם בהצעת החוק הזאת, אחרי דיונים עם הפרקליטות והיועץ המשפטי, מתייחס אך ורק לתיקים הגדולים, מלווים בפרקליטות כביכול, אבל אני רוצה להתייחס ל-90% מהתיקים שכתב האישום שם מוגש על ידי המשטרה, על ידי תובע משטרתי, שישב בארוחת צהריים עם החוקר המשטרתי ואחר כך הוא מגיש את כתב האישום. 90% מהתיקים, אדוני היושב-ראש, אפילו לא מגיעים לפרקליטות, וזה פשוטי העם, אנשים רגילים, לא עם עורכי דין, לא משפחות פשע שיש להם סוללה של עורכי דין, ולא נבחרי ציבור – רגילים. 90%. המשטרה מגישה, המשטרה חוקרת ותולה אחר כך.

מ-30,000 שמגיעים אליך כל שנה, 12,000 מגיעים עם המלצת משטרה לסגור. זו ההמלצה היחידה שצריכה להגיע. זו ההמלצה, בעיני, היחידה שהמשטרה יכולה להרשות לעצמה להגיד: סוגרים. צריך להיות קיר ברזל בין לבין המשטרה. אתה לא צריך להיות מושפע מהם כי אתה צריך לפעול על פי עקרונות המשפט. השיקול שלך שונה מהם. הם משטרה, זה הגוף שחוקר, הדנ"א שלהם שונה משלך, אתה צריך לחשוב אחרת. אתה צריך להפריד בין השיקול שלך לשיקול שלהם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
באמת, דנ"א? אנחנו בני אדם.
היו"ר דוד אמסלם
לאה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
סליחה, אני לא הפרעתי לאף אחד, ישבתי פה בסבלנות. אני נורא מתרגשת כי אנחנו חושבים שכל החוק הזה הוא רק לנבחרי ציבור או מישהו ספציפי – לא, הוא חשוב כי אם אנחנו נשמע פה את הסנגוריה הציבורית על העוולות שקורות בתיקים הקטנים, לא פשע, התיקים הקטנים, הנאשמים הרגילים, שאין להם כסף לכל סוללות עורכי דין ויועצי תקשורת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אבל הם לא כלולים בחוק הזה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
סליחה, תמר. אז אני רוצה שהם יהיו כלולים. אני אגיש על זה הסתייגות כי אני רוצה שלא יהיו המלצות של המשטרה בשום תיקים, חוץ מהמלצה אחת – לסגור. זו ההמלצה היחידה שאתם אמורים לקבל.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל יש עבריינים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מיקי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
וכשאתה מקבל תיק אתה לא צריך להיות מושפע בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, מהחוקר, כי מין הסתם הם ישבו על התיק, יש להם דעה. אתה צריך לראות את זה מהדף הלבן. כמובן שהם מסכמים את התיק, וזה בסדר גמור, אבל מפה ועד ההמלצה לתשתית ראייתית – אין להם סמכות לקבוע את זה.

אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. ב-2001, אדוני היושב-ראש, אנחנו שכחנו, או שלא ידענו, היתה החלטת ממשלה להביא לאיחוד בין התביעה המשטרתית לפרקליטות – זה מה שצריך לעשות. אין מקום לתביעה משטרתית בתוך המשטרה, זה צריך להיות מופרד, זה צריך להיות בגוף שלך, בפרקליטות. אין תיקים קטנים ותיקים גדולים, יש בן אדם אחרי כל תיק. אחרי כל תיק יש בן אדם ומשפחתו. מה שעשו עם מח"ש, שהפרידו את זה. יתרה מזאת, המכון הישראלי לדמוקרטיה, בנובמבר 2014 – חבר'ה, המכון הישראלי לדמוקרטיה – כתב בדיוק את אותן מסקנות. אז, הנה, לכם, תמר, מיקי, תיכנסו לשם, הם לא נגועים בשום דבר, זה המכון הישראלי לדמוקרטיה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אז מה, זה אומר שהוא צודק?
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, עזוב.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הם מגישים אותן מסקנות ואומרים: צריך להפריד, לא צריכה להיות תביעה משטרתית שם, אין המלצות כי זה פוגע באמון הציבור במשטרה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד 10 שניות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש לי את ההמלצות – זה לא אותו דבר.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אם אנחנו חושבים שאנחנו מדינה כזאת מתוקנת – אז לא. רוב מדינות העולם כבר הבינו שהמודל הזה הוא מודל לא בריא. אנגליה, שאנחנו כביכול אימצנו את השיטה שלהם בקום המדינה, כבר ב-1986 עשתה שינוי במערכת ואין תביעה משטרתית ואין המלצות. באיחוד האירופי הבינו את זה, בקנדה ובארצות-הברית הבינו, ואתם מדברים פה על הגנה על הדמוקרטיה. הם לא פחות טובים מאתנו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, יוליה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בוא נדייק, את מדברת על - - -
היו"ר דוד אמסלם
בכללים אצלי בוועדה – גם חבר כנסת או מישהו אחר שאומר דברים שאנחנו לא מסכימים אתם וגם דברים מוטים אנחנו לא עונים לו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא עונים לו?
היו"ר דוד אמסלם
לא, שומעים. זה לא דיאלוג.
יואל חסון (המחנה הציוני)
למה להתייחס?
היו"ר דוד אמסלם
אין פה איזה דיאלוג בין האנשים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא דיאלוג, רק אמרתי - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
אין דיאלוג, יש פה מונולוג. זה ברור. אין דיאלוג.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, הכנסנו אותך, אתה כל הזמן - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתה צודק, אני מצדיק אותך שאין דיאלוג.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, העקיצות שלך לא ראויות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מונולוג.
היו"ר דוד אמסלם
ברור?
יואל חסון (המחנה הציוני)
ברור.
היו"ר דוד אמסלם
יעל כהן-פארן לא כאן. רויטל סויד יצאה, אכרם חסון, יעל גרמן, יואב בן צור. מיקי רוזנטל, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה. בגלל שיש שתי דקות - - -
היו"ר דוד אמסלם
שלוש. ב-48 תפסיק לדבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שלוש אפילו. אני לא יכול לטעון לגוף העניין. אני אספר לך שני סיפורים מחיי העיתונאיים. קודם כל, אני אומר לך, דודי, אני לא מאשים אותך שאתה מגן על ראש הממשלה, אני חושב שאתה מדבר מדם לבך, ודווקא בגלל שאתה מדבר מדם לבך ובגלל שאתה איש לא טיפש אז אני חושב שגייסת את כל הדם אבל לא הבאת גם את הראש לגמרי לחוק הזה. אני אומר לך את זה בגלל שאני חושב שאתה איש לא טיפש. הסוגיה שאתה מעלה היא סוגיה חשובה, היא חשובה מאוד אפילו, ואני אספר שני סיפורים מתולדותי כעיתונאי. אני העיתונאי היחידי לדעתי שעשה סדרת כתבות בערוץ 10 איך מחסלים אנשי ציבור באמצעות משפט בתקשורת, היחידי אולי שעשה את זה, כי יש תופעה כזאת, יש תופעה כזאת וצריך להגיד אותה בכנות, יש תופעה כזאת, אבל יש גם הפוך.

אני הייתי אז ראש מערכת החדשות ב"ידיעות אחרונות" והתקשר אלי מקורב לביבי בעת חקירת עמדי ואמר לי: תקשיב, עכשיו פושטים על הבית של נתניהו, עכשיו עכשיו עכשיו. שלחנו לשם צלמים וכו', אותו אחד למחרת התייצב ב"קול ישראל" ב"רשת ב'", ב"יומן צהריים" וצעק איך זה יכול להיות שהמשטרה מדליפה את זה, אותו אחד שהדליף לי את הסיפור. אז המשטרה מדליפה והפרקליטות מדליפה ועורכי הדין מדליפים – כל אחד מדליף מסיבותיו שלו. אם אנחנו רוצים להשיג תכלית באמת לעניין הזה ולהגן על הציבור הרחב ולא על נבחרי הציבור – נבחרי הציבור צריכים לשלם את המחיר, וזה נאמר פה לפני, וזה מחיר קשה. אני אומר לך, גם אני "אוכל אותה" לפעמים, כותבים עלי כל מיני דברים, לא נעים, לא סימפטי. אין מה לעשות. זה המחיר. הציבור רשאי לדעת אם המשטרה חושבת שיש ראיות נגד אדם מסוים, ואני אומר שבכל מקרה שעניינו נבחר ציבור, אין בכלל ספק שצריך לפרסם את זה, גם אם אחר כך הוא מזוכה – וסיפרתי לך מה אני עשיתי בעניין הזה, יותר מכול אחד אחר.

אבל, אני חושב שהחקיקה שלך היא קצת – אני לא יודע איך להגיד את זה בלי להעליב – קצת בעייתית. למה היא בעייתית? אתה באת גם עם החוק הקודם שנגע למשטרה, לחקירות ראש ממשלה, שמת אותו על השולחן ואחר כך, תוך כדי תנועה, אתה משנה אותו, וגם את החוק הזה, וסעיפים מהותיים, לא איזו טעות טכנית. אני ממליץ לך את הדבר הבא, אם אתה באמת רוצה לקדם את הסוגיה הזאת של פגיעה בחפים מפשע מעצם הפרסום, כולל בנבחרי ציבור – שדמם לא הפקר, דמם לא הפקר – בוא נעשה את זה באופן מסודר, נשמע את כל הצדדים ונקבל החלטה מושכלת שתגן על מה שאתה רוצה להגן. כי עכשיו יש תחושה שהמניעים לא טהורים, שהעיתוי בעייתי – ואני יודע שהגשת את זה מזמן כבר אבל עכשיו אתה מקדם את זה – ויש תחושה שיש ניסיון לפגוע במשטרה בעצם הריכוז הזה של החוקים שמועלים על ידך, אולי לפגוע באמינות המשטרה לקראת משהו, אני לא יודע ואני גם לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, תתכנס.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אומר לך, הרעיון להגן על הציבור הוא ראוי, הדרך שבה אתה עושה את זה לדעתי היא מהירה ותוביל להחלטות לא ראויות וזה חבל, כי כן יש על מי להגן ולמה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה. האמת שאנחנו יושבים פה כבר עוד מעט שעתיים ואני כל הזמן מתלבטת האם להתייחס לחוק לגופו של עניין ברצינות או להתייחס אליו כאיזשהו דיל פוליטי בשביל להגן על ראש ממשלה מושחת. אז בהתחלה הכניסו את העז של אסור לחקור ראש ממשלה, אחר כך ירדו מהעץ לענף התחתון ועכשיו אנחנו מדיינים פה כאילו שאין פה פיל בחדר שקוראים לו ראש ממשלה מושחת בחקירות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
איך את כבר קובעת?
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, תן לה.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל מכיוון שפרקליט המדינה פינה מזמנו ויושב כאן שעתיים – ואני בטוחה שיש לו דברים יותר חשובים לעשות, כמו למשל לבחון את הכשלים החמורים בחקירה של דין יששכרוב, והוא חייב להתפנות לדברים האלה, ובכל זאת פינה מזמנו וכיבד אותנו לפחות שעתיים והתייחס לגופו של עניין – אז אני כן רוצה להתייחס לגופו של עניין, לשתיים-שלוש נקודות בקצרה.

קודם כל, הדבר המרכזי שהחוק הזה בא להגיד – אין בו צורך. כי שמענו כרגע – ויצא המרצע מהשק – לא 15,000 אנשים מסתובבים עם עננה או עם גוש חמאה, מה שלא יהיה, אלא בסופו של דבר החוק הזה מתכנס ל-200 איש בערך, לפי הנתונים שאמר כאן פרקליט המדינה, בחקירות עם רגישות ציבורית, שזה ראש ממשלה, או שר או זמר, אגב, שלא צריך להיות נבחר ציבור כדי להיות אדם שיש לא רק רגישות ציבורית אלא גם עניין לציבור לדעת. אני, למשל, רוצה לדעת אם הזמר שאני שולח את הבת שלי להופעות שלו הוא חשוד או נחקר בהטרדה מינית של קטינות, כן או לא. זה דבר מאוד מאוד רלוונטי לציבור כי הציבור בא באינטראקציה עם האנשים האלה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
החוק לא מדבר על זה, תמר.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לה.
תמר זנדברג (מרצ)
ולכן, בסופו של דבר החוק הזה מיועד לאנשים האלה. אז אפשר לשלוח הביתה רגועים את אותם 15,000 איש שעומדים בחקירות, או בפני המלצת משטרה או בפני כתב אישום, כי להם זה לא יתפרסם בשום מקום, אין עלון שכתובים בו אנשים שלא מעניינים את הציבור. זה הולך באמת – ואני פה מצטרפת לדברים של מיקי – יש בהחלט תופעה כזו שהתיקים האלה מנוהלים בתקשורת. אנחנו לא יודעים כרגע אם אתם המדליפים, או אתם, או החשודים, או הפרקליטים של החשודים, אני לא הייתי לא עיתונאית ולא פרקליטה אבל שמעתי הערכות לכאן ולכאן.

אבל, מצד שני, צריך גם את זה להגיד, חברות וחברים, אי אפשר לעמוד בפני העולם שמתנהל בעיני הציבור אל מול אנשים שמתנהלים בעיני הציבור. אם נחסום את זה בהמלצה, זה יצא בהדלפות, נחסום את זה בהדלפות זה יצא בכל זאת בהדלפות, בויקיליקס. העולם הוא פתוח. יש דברים, וגם את זה צריך להגיד – אז כבר הבנו שאתה שינית את זה, זה כבר לא חוק ההמלצות, זה חוק ההדלפות, כי זה מה שמעניין – אבל, חברות וחברים, גם זה צריך להיאמר, גם הדלפה יש לה תפקיד במדינה דמוקרטית. שומר סף או פקיד או שוטר או פרקליטה, שנמצא ורואה עוול נוראי שנעשה על ידי המערכת, לא יכול לתת יד לטיוח הזה אם וכאשר קיים, והיו מקרים מעולם, הדלפה זה הכלי שלו. התקשורת והעיתונאים הולכים ובודקים - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה שומע מה היא מדברת, אדוני היושב-ראש?
היו"ר דוד אמסלם
עוד 20 שניות את מסיימת.
תמר זנדברג (מרצ)
התקשורת והעיתונאים – כשמודלף להם מידע, בהנחה שהמידע הוא אמת, הולכים, בוחנים, מאמתים אותו ומפרסמים אותו. אחרת הם היו - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
בהנחה. ומי מתקן - - -
היו"ר דוד אמסלם
מספיק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
סליחה.
תמר זנדברג (מרצ)
אחרת הם יהיו נתונים לתביעות לשון הרע ולתביעות אתיקה, והדברים ידועים ופורסמו לאורך השנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה, תודה רבה.
תמר זנדברג (מרצ)
ריבונו של עולם, גם וודוורד וברנסטין התחילו מ"גרון עמוק", בלי זה לא היינו יודעים את אחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות האנושות המודרנית. ולכן - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. דיברת חצי דקה יותר מכולם.
יואל חסון (המחנה הציוני)
ולכן? אני במתח – ולכן?
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה אתה רוצה להכניס גרון עמוק עכשיו, לאן אתה הולך?
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תודה רבה. אדוני, אני קודם כל רוצה באמת להודות לפרקליט המדינה, אני לפחות החכמתי מאוד מדבריו. כשאמרתי קודם שזו תעודת כבוד לפרקליטות זה לא רק בגלל הבחינה העניינית אלא בגלל שהיתה לי איזו תחושה של אצבע קלה על ההדק של כתבי אישום, והנתונים בכלל, בלי קשר לשאלת המלצת משטרה כן או לא, לפחות אותי קצת הרגיעו אז תודה.

לגבי החוק, אין ספק, אדוני פרקליט המדינה, שהמלחמה בפשיעה ובשחיתות ומיצוי הדין הם אינטרסים חשובים מאוד מאוד מאוד אבל הם בשום פנים ואופן לא האינטרסים הציבוריים היחידים שיש במרחב. אלה האינטרסים הציבוריים שאתה, מתפקידך, מופקד עליהם וזה בסדר גמור שאתה כאן דידקט, שאותם אתה מייצג כאן בוועדה. אני חושב שאנחנו, כחברי כנסת, יכולים וצריכים לשקול מרחב יותר גדול של אינטרסים שנמצאים במרחב הציבורי, ביניהם שמירת שמם הטוב של חשודים ונחקרים, כיבוד ההליך הדמוקרטי, הכרעת העם, הימנעות מהשפעה על ההליכים הדמוקרטיים או על ניהול ענייני המדינה באמצעות כל מיני חקירות – לא, חס וחלילה, שמישהו מתכוון לזה בחקירות אבל העובדה היא שזה משפיע – יציבות שלטונית, הרבה מאוד אינטרסים שאני חושב שהם אינטרסים ציבוריים חשובים לא פחות.

אנחנו, כמשפטנים, מכירים לא פעם מציאות שבה האינטרסים מתנגשים וכשהם מתנגשים אנחנו צריכים לייצר איזונים, לפעמים האיזון הוא אופקי, לפעמים האיזון הוא אנכי, לפעמים ערך אחד צריך לסגת בפני ערך אחר ולפעמים אפשר ליישב את שני הערכים. אני חושב שהצעת החוק הזו בגדול – יש לי הערות פרטניות אליה, אני מבין שכרגע זה לא השלב הזה, לסעיפים השונים – מנסה לאזן בין כל האינטרסים הציבוריים הללו בצורה שלא דוחה את אחד מהם לחלוטין אלא מנסה איכשהו ליישב את שניהם.

אני חושב שהנקודה המרכזית ביותר היא שאלת הפרסום. לי פחות יש בעיה עם זה שהמשטרה מגבשת איזושהי השקפת עולם. אני כן חושב, שי – אתה דיברת קודם על כך שכדי לקבל החלטה נכונה טוב לכם לקבל גם את המלצת המשטרה – שגם פה יש דילמה. מצד אחד זה טוב לכם, מצד שני זה בוודאי משפיע במשהו על שיקול דעת. יש ערך בלקבל את המידע ואת ההמלצות ואת הסיכום, יש גם ערך בלבוא לשולחן נקי ולהסתכל עוד פעם, בהנחה שבתוך החקירה אנחנו עלולים לא פעם להיקלע למצבים של קיבעונות מחשבתיים. זה ודאי קורה.
היו"ר דוד אמסלם
חצי דקה.
מיקי לוי (יש עתיד)
300 קלסרים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם אני אגלוש בעוד חצי דקה גם לא יקרה כלום. בתוך חקירה בוודאי שיש קונספציות, יש ערך למישהו שבא מבחוץ, נייר חלק, פורס את כל החומר, הכי אובייקטיבי בעולם, לא מושפע מהמלצות אחרות. אז אני אומר, יש בזה צדדים לכאן ולכאן.

רק עוד הערה אחרונה בהקשר של השוויון. בוודאי שעל בסיס אותו רציונל של הצעת החוק הזו, שמנסה לאזן בין האינטרסים השונים, היה נכון לומר: אנחנו מבקשים שהמשטרה לא תסכם ולא תיתן המלצה בשום תיק - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
היא לא ממליצה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שקר, מה שאתה אומר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בעיני יותר נכון שהפרקליטות תבוא לזה בראש נקי. אני מבין, אגב, את הקושי שבזה, אני נוטה לכיוון הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, בוא תתחיל להתכנס.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל יכול להיות שזה באמת מטיל נטל גדול מדי על הפרקליטות ואז שוב במסגרת אותה מלאכת איזון עדינה שאנחנו צריכים לעשות אנחנו מפרים את האיזון לצד השני. אני חושב שיש הבחנה רלוונטית – הרי שוויון זה כן quality relevant– יש שוני רלוונטי בין שני הנושאים שבהם מטפלים. כמו שאמרתי קודם, נכון שהעובדה שיש פרקליט מלווה לא הופכת אתכם לשולטים בחומר במאה אחוז, עדיין יש משהו שיכול לעזור לכם בהרצה. מצד שני, בוודאי אתם יותר שולטים, יותר מכירים. אז, שוב, כשאני צריך לאזן – אם תחליט הכנסת שיש מקום לייצר את האבחנה בין חקירות שיש בהן פרקליט מלווה ללא, אני בעד שבכל החקירות המשטרה תעשה את עבודתה ותחקור, לא תמליץ, ואתם תצטרכו לגבש את ההשקפה שלכם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם זה מוגזם מדי ואין ברירה וצריך לתעדף, אז יש שונות רלוונטית שצריך לקחת ולמקם באיזושהי נקודת איזון.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. יואל חסון, בבקשה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תודה. אדוני היושב-ראש, האמת שאני מתפלא על חברי חברי הכנסת שמתייחסים ברצינות לדיון הזה ובאמת נותנים לך הערות על מהות החוק, על מה הם חושבים שצריך להיות ומציעים כל מיני הצעות. אתה מסתכל על השעון באדיקות ממש, אה? אולי תסתכל עלי? תקשיב לי?
היו"ר דוד אמסלם
תרשה לי גם לא לענות על זה מפאת כבודך.
יהודה גליק (הליכוד)
זו טענה חצופה. זו טענה חצופה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי פזילה, כשאני מסתכל על השעון אני רואה אותך.
יהודה גליק (הליכוד)
זו טענה חצופה כי היא פוגעת באמון שלך בחברי כנסת. הוא הגיש הצעת חוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
יהודה, אל תפריע לו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בכל אופן, אני אמרתי שאני מתפלא על חברי שהם אנשים באמת רציניים והם יודעים שכל הדיון הזה נולד בחטא, קודם כל במקום שהוא מתקיים, אין שום רלוונטיות לוועדה הזאת, אין שום ידע, לא מקצועי, לא ארגוני, לא מהותי, שיכול ללוות הצעת חוק מהסוג הזה. זאת האמת, אין לה מקום לדון בחדר הזה. זה קודם כל.

דבר שני – ואנחנו גם נשמע את זה, אני מאמין שזה ייחשף גם בקרוב – כל החוק הזה נולד בחדרים אפלים על ידי אנשים שהעבירו את זה לחבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת אמסלם הוא שליח שמוביל כאן הצעת חוק שמשרתת אינטרסים של אנשים אחרים.
יהודה גליק (הליכוד)
יש לך הוכחות לזה?
יואל חסון (המחנה הציוני)
חד-משמעית, בזמן הנכון אנחנו גם נוציא אותן.
היו"ר דוד אמסלם
יהודה, לא להפריע לו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
גם אחרי הדיון הזה, "דיון" במירכאות, אז ידונו ויחשבו – זה לא יקרה פה, חברים. החוק הזה לא יבנה פה, לא ייכתב פה ולא ינוסח פה. זה לא יהיה פה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה ממש מעליב אותנו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתה יודע את זה, בצלאל, אתה יודע את האמת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מסכים.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אף אחד מאתנו פה לא ישפיע על פסיק מהחוק הזה. מקיימים דיון של שעתיים על חוק כל כך משמעותי שכבר קובעים מראש שההצבעה עליו תהיה מחר בבוקר. הכול כאן מוכן מראש והלילה ישבו ויסיקו וידונו – אגב, כנראה עד הקריאה הראשונה לא יהיו שינויים גדולים, הסיפור הגדול יחל אחר כך, אבל גם מצדנו הוא יחל אחר כך. גם אנחנו מכינים את עצמנו, אדוני, ואנחנו יודעים שהחוק הזה - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
תראה איך כולנו רועדים, יואל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
החוק הזה הוא חוק שנולד לחלוטין ממטרות פרסונליות - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
כולם חשים את הפחד באוויר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
הוא חוק שבא לשרת מטרה מאוד ברורה, אגב, לא רק של ראש הממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
שניה, יואל. פרקליט המדינה צריך לעזוב, הוא כתב לי כאן שהוא חייב לעזוב.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, אני חייב שהוא ישמע את הדברים שיש לי להגיד.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "חייב"?
אורן אסף חזן (הליכוד)
עד שהוא ירד ממרום האולימפוס לכבד אותנו אני חייב שהוא ישמע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא בטוח שחברי כנסת שרוצים להאשים אותו צריכים לדבר בדיון הזה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני חייב שהוא ישמע את הביקורת על המדליף הראשי, חייב שהוא ישמע את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, פרקליט המדינה כתב לי שיש לו התחייבות אחרת עכשיו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
רבע שעה, כבד אותנו עוד רבע שעה.
היו"ר דוד אמסלם
זו החלטה שלו. עשר דקות?
אורן אסף חזן (הליכוד)
עשר דקות, אני אהיה קצר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני עוד דקה מסיים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה אפילו תסכים עם דברי, תאמין לי.
שי ניצן
ללא ספק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני בטוח. אני בטוח. הנה, הוא כיבד אותנו, אני מעריך את זה מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, בבקשה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אז אני אסיים ואומר שההצעה הזאת היא לא הצעה שמשרתת רק את ראש הממשלה, היא משרתת גם אנשים נוספים שאפשרו בין השאר שההצעה הזאת תגיע לכאן, לוועדה הזאת, כי זה גם משרת אותם ואנחנו נלווה את הדבר הזה. כמו שאמרתי, זה תסריט ידוע מראש. אין מה לעשות עד ההצבעה מחר. עשית את המונולוג שלך, אנחנו קיבלנו שתי דקות, או שלוש דקות, התהילה המפוקפקת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה שלוש וחצי.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל הדיון האמיתי ברצינות, מצדנו לפחות, יחל אחרי הקריאה הראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת אורן חזן, ואחריו יהודה גליק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פרקליט המדינה, אני שמח שכיבדת אותנו בנוכחותך. קודם כל, גילוי נאות, גם לי לעתים יש תחושה לא נעימה שהחקיקה הזאת מגיעה בזמן לא מתאים, וכבר אמרתי שלו אני הייתי ראש הממשלה הייתי יוצא קבל עם ועדה ומודיע שהחוקים האלה לא יחולו עלי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל הוא מקבל את המרות של הכנסת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הייתי בא ואומר שאני לא מתכוון להתחבא או להסתתר מאחורי החוקים האלה. אבל אני, לא מתפקידי להטיף מוסר לאף אחד אחר, ככה אני מרגיש. לצד הדבר הזה, החוק הזה הוא החוק הכי מוצדק ונכון שיש. השיטה הזאת של הדלפות היא שיטה מסוכנת, מכוערת, שפלה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, אולי תמשיך את הגילוי הנאות? יש עוד משהו שאתה צריך להגיד לוועדה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תכף, אל תדאג, אתה תשמע את הסיפור האישי שלי, את האפליה הקיצונית, את הניסיון לחיסול ממוקד, אתה תשמע הכול. אל תדאג, שלוש דקות, אני אנצל אותן עד תום.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אני מבקש ממך, תתייחס להצעת החוק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
כן, אני מתייחס להצעת החוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כללי האתיקה מחייבים שיהיה גילוי נאות גם מבחינתו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תראה, מיקי, סבלנות היא מעלה, אני למדתי לחיות אתה מצוין. שב רגע בשקט ותראה שאתה תופתע.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, מספיק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
השיטה הזאת שבה מדליפים מימין ומשמאל, שזה שומר לזה וזו שומרת להוא וההוא שומר להיא, והכול על הגב של נבחרי הציבור, היא הזויה ומסוכנת. כן, גילוי נאות, גם אני עומד בפני כתב אישום - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מזל טוב.
אורן אסף חזן (הליכוד)
ניסיון לחיסול ממוקד. נשאיר את זה רגע בצד, נדבר על העובדות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
למה רוצים לחסל אותך? למה רוצים לחסל אותך אבל?
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע לו, יואל.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תשמעו סיפור. חבר כנסת נוסע כאחרון האזרחים לאילת, נעצר על מהירות. שומו שמיים. השוטר בשטח אומר לו: יקירי, המשך לדרכך. 20:00, מהדורת החדשות בערוץ 2 נפתחת בכך שחבר הכנסת העבריין נתפס במהירות מופרזת ומתכוונים להזמין אותו ביום ראשון לשימוע, לבית משפט, לשלול את רישיונו. אני לא יודע מזה שום דבר. ב-23:00 מרים לי טלפון השוטר, אני לא עונה אז הוא שולח לי סמס: אורן, איפה אתה נמצא? אני רוצה לבוא, יש לי משהו למסור לך, ורק אז הוא בא ומוסר לי את הדוח.

מגיעים לבית המשפט, אדוני פרקליט המדינה, שואל השופט בבית המשפט באילת את נציג התובעת: למה, ריבונו של עולם, אתם כאן? הרי רק היום חתמתי לכם על מאות הסדרי טיעון בדיוק באותו נושא, הרי הוא נמצא בברירת המחדל להפוך את זה לקנס. עונה לו התובע, בלי בושה – וזה מופיע בפרוטוקול – זו הוראה מהממונים עלי. השופט מבקר אתכם. לא זאת בלבד, מחליט החלטה אבל לפרקליטות זה לא הספיק – הרי אנחנו נוותר חלילה לחבר הכנסת חזן? גוררים אותי למחוזי וגם שם אתם מפסידים ולא מקבלים את מה שביקשתם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אורן, עוד דקה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
דקה, אל תדאג. הפריעו לי פה גם. ומקבלים ביקורת נוספת. אבל לא זו בלבד, אתם מדברים אתי על המלצות משטרה? ב-1 בספטמבר 2015, כותרת, פוש בערוץ 2 שיוצא: שלושה קצינים בכירים מודחים מתפקידם. לא עוברים 30 שניות, פתאום משום מקום המשטרה מחליטה, או ממליצה, להעמיד לדין את חבר הכנסת חזן. אופס, ספין בשקל וחצי שעובד, ופתאום, במקום להתעסק ברשלנות של אותם קצינים בכירים - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז עכשיו יהיה חוק חזן, לא חוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, מספיק. יש לך עוד 30 שניות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אגב, אני מחריג את עצמי גם מהחוק, אין בעיה. במקום להתעסק בזה, מתעסקים בחבר הכנסת חזן. ואז מגיע עוד סיפור, אדוני פרקליט המדינה, כשאת חבר כנסת תוקפים, מאיימים עליו, מכים אותו, זה עובר לידכם, אז מה אם מאיימים? אז מה אם הוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שניה, ברשותך משפט אחד, דודי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא יכול להיות מצב שמה שמבחינתכם הגיוני ולגיטימי למאות אנשים, כשזה נוגע לנבחרי ציבור זה אחרת לגמרי. לא יכול להיות שכשהשופטת גרסטל החליטה לבקר אתכם, מצאתם את הדרך - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
משפט אחרון, מפריעים לי כל רגע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה אין כתב אישום נגד מיקי לוי? למה נגד חברת הכנסת סויד אין? למה אתה - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
משפט אחרון.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי רוזנטל, מספיק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תתבייש לך, תתבייש לך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני אסביר לכם.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה העניין של הוועדה הזאת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא בסדר, שיטען את הטענות שלו בבית משפט, לא פה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אל תדאג, אני גם מתכוון לבקר שם - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא בסדר מה שהוא עושה. תלך לבית משפט, תגיד שינכלו לך.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אני לא רוצה להוציא אותך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא בסדר מה שהוא עושה פה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני גם מתכוון לבקר שם. אני מקווה שתתמכו בזה שהמשפט יהיה ציבורי והציבור ישפוט אותם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אורן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
משפט אחרון.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, נגמר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לך לבית משפט. חצוף. חצוף.
אורן אסף חזן (הליכוד)
דודי, לא יכול להיות מצב שהם ישתמשו בכוח שלהם כדי לפגוע בבכירים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רק כשלא יכולים לענות לך אתה גיבור? בבית משפט היית כזה. כזה גם אז היית.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כזה גם אז היית. עכשיו אתה גיבור כי אין מי שסותר אותך?
אורן אסף חזן (הליכוד)
מיקי, אני דווקא 1.80 מטר, אני לא כזה נמוך.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
משפט אחרון.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל הפריעו לי.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני לא הפרעתי לאף אחד לדבר וכשהפרעתי קראת אותי לסדר. משפט אחרון.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אורן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
דודי, זה לא בסדר. אני רוצה משפט אחרון.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, תקשיב לי, הדיון כאן הוא על הצעת החוק, לא - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני שמתי סטופר, אתה נותן שלוש דקות לכל אחד, אני רוצה את שלוש הדקות שלי. מה קרה, האמת כואבת?
היו"ר דוד אמסלם
אבל קיבלת יותר משלוש דקות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הפריעו לי פה בלי הפסקה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לך לבית משפט, מה זה שייך?
אורן אסף חזן (הליכוד)
אל תדאג, אני אלך, עם חיוך, ואני גם אנצח, בדיוק כמו שהיה בעבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, ראינו, ראינו.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, מספיק. אורן, אני מבקש ממך, כבד אותי, כאן זה לא הדיון הפרטי שלך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אין בעיה, אז על החוק משפט אחרון.
היו"ר דוד אמסלם
תקשיב, אנחנו הגשנו הצעת חוק - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה רק הדיון הפרטי של ח"כ אמסלם, לא הדיון הפרטי שלך. זה הדיון הפרטי שלו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אל תפריע לנו, יואל. שב ואל תפריע לנו. דודי, אני מבקש משפט אחרון.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני בפעם הבאה גם לא אחזיר אותך. אני כל פעם מצטער שאתה חוזר מחדש לכאן.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אין קריאה לנצח, אתה יודע.
היו"ר דוד אמסלם
אתה עושה מה שאתה רוצה, מעליב איך שאתה רוצה, אני סותם את הפה רק מפאת כבודה של הכנסת. אתה חושב שאתה חכם גדול, בן אדם מבריק, מותר לך להגיד לכולם הכול, יודע הכול. אל תפריע לי. כל פעם זה חוזר על עצמו. היית פה שלוש ישיבות מאז שאני פה בכנסת וכל שלוש הישיבות הפרעת והתנשאת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אם אתה רואה בזה התנשאות זו לא הכוונה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני סך הכול אומר את דעתי.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש ממך, נתנו לך את זכות הדיבור, בזה זה נגמר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
משפט אחרון, ברשותך, בקצרה, בפחות מ-20 שניות.
היו"ר דוד אמסלם
לא על הנושא הזה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
על הנושא של החוק. רבותי, העניין הזה של המלצות שמשנות סדרי עולם, שאנשים מסתובבים עם כתם על הגב שלהם שנים על גבי שנים, ואז באיזו ידיעה קטנה הפרקליטות אולי מחליטה לסגור את התיק ואף אחד לא שומע על זה, הוא דבר מסוכן. הם איבדו לחלוטין את הצניעות, הם נשארו עם הכוחנות הפקידותית והדבר הזה הוא פסול.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה שאתה אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לאה, מספיק. תודה. יהודה גליק, בבקשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
החוק הזה מוצדק ואם צריך נחוקק גם עוד חוקים, עד שהם יחזרו למקום שלהם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו מקשיבים לך, הוא לא מקשיב לך.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך לעזור לי. לאה, כאן לא מתנהלים ככה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה לא קק"ל פה.
היו"ר דוד אמסלם
ככה לא מתנהלים פה. אני פה נותן את זכות הדיבור, מכבדים כל אחד שמדבר גם אם לא מסכימים אתו. בבקשה.
יהודה גליק (הליכוד)
אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה חשוב לך שפרקליט המדינה יישאר כאן? בגלל שהוא כתב לי שהוא ממהר אז רק בגלל הבקשה של - - -
יהודה גליק (הליכוד)
יכול להיות שיהיה חשוב מאוד שהוא ישמע את מה שאני עומד להגיד.
שי ניצן
הוא האחרון, לדעתי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא, אני אחרונה.
יהודה גליק (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, כבוד פרקליט המדינה, ראשית, אני מוכרח לומר שאני שותף לתחושה הציבורית העקרונית גם במובן מסוים לגבי העיתוי של הדיון וגם בעיקר לגבי העברת הדיון לוועדה הזאת, לא השתתפתי בהצבעה הזאת כיוון שחשבתי שזה לא היה נכון. אבל אני רוצה לדבר עניינית להצעת החוק שעלתה.

אני רוצה לומר שתי הערות: א', לפני כשלוש שנים עברתי ניסיון התנקשות בחיי, ואני לא מדבר על ניסיון ההתנקשות המפורסם שירה בי מחבל, כי זה היה ניסיון פחות כואב, אני מדבר על ניסיון התנקשות שבו משטרת ישראל תפרה לי תיק, כולל שני קצינים שהעידו עדות שקר מפורש, ויצאתי זכאי. רק שיהיה ברור – יצאתי עם זיכוי מוחלט. לא לחינם בתפילת 18 יש רק ברכה אחת שעליה נאמר "והסר ממנו יגון ואנחה" – "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה". נושא המשפט – אדם שעבר משפט יודע שהיגון והאנחה, הלילות שהוא לא ישן בלילה, השעות שהוא מפסיד על הדבר הזה, משפט, זה נושא נורא, אדם שעומד בפני משפט.

לא לחינם קבעה המערכת שיש משטרה ויש פרקליטות, כי תפקיד הפרקליטות, להבנתי, הוא לבקר את עבודת המשטרה. כאשר החומר מגיע לפרקליטות מנוסח עם ההמלצה הברורה, הפרקליטות הרבה מאוד פעמים – ואני אומר לכם, במקרה שלי – לא בדקה את החומר, כי אילו היתה בודקת את החומר היתה יודעת שכל מה שהיה שם, אצלי, היה תפירת תיק. היה קצין, הורה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקשיבו, מה שקורה כאן זה לא בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
תן לו לדבר, מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא בסדר. אין מי שמגן על הפרקליטות. הוא מספר סיפור - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אלפי אזרחים יכולים להיות פה ולהגיד את הדברים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אני קורא אותך לסדר פעם שניה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקרא לי לסדר, אדוני. כל אחד בא לפה עם הסיפור האישי שלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אני מבקש שתוציא אותו, הוא כבר גמר לדבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מנהל ועדה פה, זה הפך להיות ניהול חשבונות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה עכשיו אפוטרופוס על כל אחד, על מה שהוא אומר?
אורן אסף חזן (הליכוד)
ניהול חשבונות, זה מה שעובר על הציבור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ניהול חשבונות. תתביישו לכם.
היו"ר דוד אמסלם
תוציא אותו, בבקשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה מה שעובר על הציבור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה קשור לחוק? - - -

(חבר הכנסת מיקי רוזנטל הוצא מאולם הוועדה.)
היו"ר דוד אמסלם
אורן, מספיק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, הניסיון להגיד כאילו זה פרסונלי הוא פסול.
יהודה גליק (הליכוד)
אני הייתי אזרח מן השורה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה בסדר שאתה מביא את הדוגמה האישית שלך בקשר לחוק כדי לתת אותו כדוגמה. בבקשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
נכון, זה הסיפור.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מביא אותו כדוגמה. חברים, אני אדם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא צריך להתנצל בפני מר רוזנטל. מתחילים לנהל לנו גם את הדיון, מה להגיד כבר פה.
יהודה גליק (הליכוד)
היה מפקד מחוז שאמר לגברת להעיד נגדי עדות שקר. היו שני קציני משטרה שהעידו עדות שקר. זאת אומרת, הם באו ואמרו: אנחנו ראינו – הבאנו סרט וידאו וראינו שלא היה ולא נברא. ראו את הקצין מגיע.
היו"ר דוד אמסלם
חבר את זה לחוק.
יהודה גליק (הליכוד)
עכשיו לחוק, ולכן זו בדיוק הנקודה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
כל אחד שופך את התסכולים שלו פה.
יהודה גליק (הליכוד)
נכון, אבל כן, אני מרגיש את זה - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, יואל, זה התסכולים של הציבור במדינת ישראל כי המערכות האלה איבדו את הבושה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אמרתי, מי שעובר את בחייו תומך בחוק, הוא מבין על מה אני מדבר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תלמד מהמנוסה ולא מהמנסה, יואל. תלמד מהמנוסה.
יהודה גליק (הליכוד)
התחושה היתה שמהרגע שהתיק הגיע מהמשטרה לפרקליטות, הפרקליטות ויתרה על העבודה, לא עשתה את עבודת הביקורת כי היא קיבלה את מה שהמשטרה המליצה וכתבה. לא לחינם יש פה שתי מערכות. לכן אני אומר חד-משמעית, החוק הזה נותן צדק, נותן לפרקליטות שולחן נקי בלי שהיא נגועה בהמלצה של המשטרה. הנקודה שכן הייתי רוצה לומר – להבנתי, נכון להיום, המשטרה לא רצה לתת המלצות אבל במקרים שבהם היא כן עושה את זה, עיני הפרקליטות מעוורות על ידי המלצת המשטרה כי היא יוצאת מתוך הנחה שהמשטרה יודעת הכול. לצערי, תפקיד הפרקליטות הוא בדיוק הנקודה הזאת – לשים את הביקורת על עבודת המשטרה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
קודם כל, אי אפשר בשום דבר וצורה שהיא לנתק, לא את הצעת החוק, לא את המומנטום שבו היא עלתה, לא את הוועדה שבה היא מתנהלת, אצלך, בוועדת הפנים, ולא בוועדת חוקה, אי אפשר לנתק את זה באירועי היום, מחקירות ראש הממשלה. אי אפשר. זה לא משנה אם נצהיר, כמה שנצהיר – תצהירו, יותר נכון – שזה לא יכול על ראש הממשלה, יש מסר, המסר הזה עובר חד וחלק, הוא עובר לחוקרים, הוא עובר למשטרה, הוא עובר לפרקליטות. זה לא מנותק מכול סדרת החקיקה שאתה, חבר הכנסת אמסלם, יושב-ראש הוועדה, וחלק מחבריך, העליתם. וזו לא פעם ראשונה שאני גם אומרת וחוזרת שזה חלק ממסע דה-לגיטימציה שאתם עושים גם נגד הפרקליטות, גם נגד בתי המשפט, ועכשיו גם נגד המשטרה ונגד רשויות החקירה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל, רויטל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לה, מספיק.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
קודם כל, אם אתם רוצים שאנחנו נדון בחוק הזה באמת בצורה מזוקקת ומדויקת ולגופו של עניין, מה היתה המהירות לעלות אותו עכשיו? מה היתה המהירות להביא אותו לוועדת הפנים ולא לוועדת חוקה ולא לנהל אותו באכסניה האמיתית שלו? משמע, לא יעזור כל מה שתגידו פה, יש אינטרס לחוק הזה והוא בטח ובטח לא להגן על האזרח הקטן במדינת ישראל. זה דבר ראשון.

עכשיו לגופו של עניין, לגבי החוק, אם אני אולי לא הייתי מכירה היטב את המטריה הזאת והייתי מסתכלת על הצעת החוק הייתי חושבת שיש כך: יש סיכום חקירה, יש איזשהו משפט בסוף שיש תשתית ראייתית או אין תשתית ראייתית, אחר כך השאלה אם לפרסם את זה – שתכף נדבר על זה – בבחינת שזה משפט אחד ורק אותו אנחנו לא רוצים שיהיה כתוב. זה לא כך. הדברים לא מתנהלים כך. אנחנו מסכימים על כך שהם צריכים לסכם את חומר הראיות – למזלי הרב, גם על זה היתה בהתחלה מחלוקת, אין על זה מחלוקת – ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה אם מקיימת תשתית ראייתית או לא.

בערכאת ערעור לא שומעים עדים ואז נקודת המוצא היא שלא מתערבים בענייני מהימנות כי אי אפשר היה להתרשם בדיוק מהעד ואי אפשר היה בדיוק לדעת מה, כי כשקוראים את זה לא מבינים את התמונה הכוללת. אין הבדל. אין פה הבדל. כשיש בסופו של דבר צוות חקירה שבא ופוגש את העדים וחוקר אותם, ואת החשודים, ההמלצה שלו לא מסתמכת רק אם יש או אין תשתית ראייתית, זה סוג של מכלול שאי אפשר לנתק אותו.

הפשרה שהצעתם כאן היא ההפרדה בין אם יש פרקליט מלווה או אין פרקליט מלווה היא הפרדה מלאכותית, כי קודם כל, אם אנחנו באמת דואגים לאזרח הקטן למה אנחנו מחילים את זה רק על פרקליטות המדינה, פרקליטי המחוז והפרקליטים? איפה כל תיקי המשטרה? שם נמצאים האזרחים הקטנים. האזרחים הקטנים נמצאים בכל תיקי המשטרה והחוק הזה לא חל עליהם.
אורן אסף חזן (הליכוד)
המלצה לא צריכה להתפרסם בשום מקום.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אם אתה דואג באמת לאזרח הקטן, לא החלת עליו את החוק הזה בכלל. זה דבר אחד. דבר שני, יש פרקליט מלווה או אין פרקליט מלווה – מה זה פרקליט מלווה? אם הפרקליט המלווה נכנס - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא הסביר לנו כבר.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא. מה יקרה אם הפרקליט המלווה נכנס לתמונה בישורת האחרונה כי פתאום מגלים שבצוות החקירה הם לא בדיוק מבינים – אז יש פרקליט מלווה או אין? אבל הוא לא היה בכל החקירה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אמרנו, אנחנו נחדד את הסיפור של הפרקליט המלווה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אתה יודע כמה פעמים פרקליט מלווה מגיע רק בסוף, אחרי שצוות חקירה עושה את המלאכה? ואתה יודע מה? לפעמים יש צוות חקירה אחד ואין בו פרקליט ומעבירים את זה לצוות חקירה שני ואז - - -
היו"ר דוד אמסלם
עוד חצי דקה, רויטל. את כבר דיברת שלוש דקות, בואי תסכמי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ולכן, כל החוק הזה באמת באמת הוא מיותר.
היו"ר דוד אמסלם
זה הבנו.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
הפשרה פה היא מעוותת. אבל, יש דבר אחד שהוא מוצדק פה - - -
היו"ר דוד אמסלם
וואלה? באמת?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
כן, תתפלא.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תן לה עוד חצי דקה.
היו"ר דוד אמסלם
נשמע.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תראי איך העלית לו חיוך על הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
חשבתי שבדברים האלה אין קואליציה-אופוזיציה, תוציא את ראש הממשלה מהסיפור והכול בסדר.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
כן, אבל אתה לא מוציא. הדבר היחיד שאפשר בהחלט לקבל אותו הוא לגבי הפרסום. שנת מאסר, קצת הפלגת, הפלגת עם שנת המאסר - - -
היו"ר דוד אמסלם
כמה את רוצה? שמונה חודשים מתאים?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
הפלגת עם שנת המאסר הזו, אבל בוא נדבר על הרעיון. הרעיון הוא בהחלט - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, שנת מאסר לקחנו את זה מהיום, זה המצב היום. גם היום הדלפות זה שנת מאסר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, אבל זה לא העיתונאים.
קריאה
שלוש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
שלוש שנים, סליחה, אנחנו פה עשינו הנחה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
היית לארג', עשית הנחה גדולה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל מכיוון שמה שאנחנו רוצים זה לא לפגוע, לא בעבודת המשטרה ולא בעבודת הפרקליטות, ואנחנו כן רוצים שיגיע תיק מלא, ואם כבר אז תחיל את זה על כולם, אז בכל מה שקשור לפרסום באמת אפשר למנוע את זה למעט במקרים מיוחדים שבהם ירשמו, בין אם זה נבחרי ציבורי או בין אם זה אנשים שיש אתם - - -
יהודה גליק (הליכוד)
ראשי ממשלה ששמם מתחיל בב'.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
החוק הזה ממילא לא חל.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
שיש לגביהם אינטרס ציבורי שיהיה בהם פרסום, פה אפשר בהחלט לקבל את זה. כל השאר – מיותר לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אדוני פרקליט המדינה, תודה רבה לך שהגעת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אדוני הפרקליט, אני רק מקווה שאנחנו לא נחשוש לומר מה שעל ליבנו, שמא תתפרו לנו תיק, או שמא תדליפו עוד איזה קטע לפני - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חזן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני פעמיים העברתי ביקורת – פעמיים קיבלתי כותרות. פעמיים.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חזן, אני אוציא אותך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני אצא לבד, זה בסדר. אני רק מקווה שאני לא אצטרך לפחד כנבחר ציבור להעביר ביקורת במליאה שמא את הכאפה אני אקבל, עוד פעם כותרת. תסתכל במראה ותהיה נאמן לעצמך.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חזן, אני קורא לך לסדר פעם שניה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
קראתי לי כבר פעם שניה. אתה רוצה להוציא אותי – תוציא אותי.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אוציא אותך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני אצא לבד.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, צא לבד.
מיקי לוי (יש עתיד)
ההערות שלך מכוונות לקבל כותרת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
ממש לא, ממש לא. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך, מיקי? אני רואה את הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, מספיק. אני מבקש להוציא את אורן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני יוצא, אני יוצא.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה סופרסטאר, רואה את הציבור.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, אני לא סופרסטאר, אני סופרמן.
מיקי לוי (יש עתיד)
השאלה דרך איזה כוונות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מיקי, אתה, במקום לדבר שטויות היית צריך לדאוג לשכר השוטרים כשהיית סגן שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, אני מבקש החוצה. הייתי מבקש לשמוע קודם כל את עמדת המשטרה, בבקשה.
איה גורצקי
אדוני היושב-ראש, אני חושבת שנאמרו כאן דברים רבים, אני רק רוצה לחדד בנימה אמיתית איך אנחנו, אנשי המקצוע – ואת זה, אדוני היושב-ראש, חשוב לי שתבין ותדע – החוקר בשטח, רואה את העבודה שלו. השיח המקצועי עם הפרקליטות הוא אחד הדברים החשובים לנו מאוד ואני אומרת את זה אחרי שנים רבות של עבודת שטח, גם כפרקליטה, גם כתובעת, ולא רק כמי שישבה כאשת מטה בייעוץ המשפטי של המשטרה. כשאנחנו חוקרים את התיק – דיברו על זה בתקשורת – אנחנו לא שואבי מים וחוטבי עצים. לא יכול להיות שרק נאסוף את הראיות ונרשום את הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
למה? זה פוגע לכם באגו או מה? או שזה משפיע על משהו?
איה גורצקי
אני חושבת שאפשר להגיד הרבה דברים אבל אני לא מדברת ממקום של אגו, אני מדברת אך ורק ממקום - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז תסבירי לי למה.
איה גורצקי
אני אסביר, אדוני, ויש לי הרבה כבוד והערכה לאדוני, ואדוני יודע את זה גם. אנחנו עושים את העבודה כי אי אפשר רק לכתוב או רק לאסוף. אחד הדברים החשובים ביותר במהלך חקירה זה החשיבה והניתוח, והניתוח לא נעשה לעצמי, לנייר, הוא נעשה בראש ובראשונה כשאנחנו דורשים מכול חוקר וחוקר לדעת עם מה הוא מתמודד. זה לא מספיק עכשיו לאסוף עדות מהעד הזה או מהעד הזה, צריך לדעת שהעד הזה הוא שותף, וזה עד מדינה, וצריך לדעת שהראייה הנוספת שאספתי ממנו היא ראיה מחזקת ולא מסייעת, או ההפך. אם השוטר לא יידע - - -
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. למה שלא יידע? למה שלא יעשה את זה?
איה גורצקי
הוא עושה את זה גם היום. אם השוטר לא יידע משום שזה מה שאומר בסופו של דבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה התפקיד שלו, הוא חוקר. אני מניח שיש קורס חוקרים, מלמדים אותו איך לחקור.
איה גורצקי
זה לא מספיק.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יודע שהוא צריך לחקור, הוא צריך להפעיל כל מיני מנגנונים, לקשור כל מיני דברים, בוודאי. זאת לא השאלה בכלל.
איה גורצקי
גם באוניברסיטה לומדים הרבה דברים. בשטח, ביום-יום, כשלא יהיה את השיח המקצועי הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
יהיה את השיח, יש את השיח.
איה גורצקי
החוקר לא יוכל להגיד: אני ממליץ שיש ראיות משום שההמלצה הזאת היא אסורה. לפי הצעת החוק הוא יוכל להגיד: יש לי עדות של א', יש לי עדות של ב', בבקשה תקבלו החלטה. זה פוגע ומצמצם את השיח.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, איה, אני שאלתי את פרקליט המדינה והוא ענה לי בכנות. הרי בסופו של דבר העסק מתנהל בצורה משולבת. אני מדבר כרגע על 40,000 התיקים שנמצאים מול הפרקליטות, ובעיקר התיקים הכבדים, יש עליהם דו שיח כמעט יומי, אתה מתייעץ, אתם מדברים אתם, הם מדברים אתכם, בוודאי, הרי יש פה איזה סנכרון של המערכות. זה לא שאיזה חוקר קם, חוקר את פלוני, בלי קשר חוקר את אלמוני, לא מבין מה הקשר ביניהם, לא מתייעץ עם הפרקליט. בוודאי שזו הדינמיקה שקורית ביום-יום, וטוב שכך. הרי בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לחקר האמת. הרי אם המשטרה לא תמצא את העבריינים, מי שיסבול זו החברה, בוודאי ובוודאי, בשביל זה משלמים לכם משכורת. אבל מה שמפריע לי והחיבור שעד היום לא יושב לי בראש טוב זה שהפרקליט אמור לקבל את כל הראיות.

אני הבנתי, אם אתם ממליצים לסגור זה טוב לי. אני אומר: עזוב, אם המשטרה כבר, שהיא טיפלה בנושא, ממליצה – גם הוא אמר, הוא אמר: ברמה כמעט מוחלטת אנחנו מקבלים את ההמלצה, חותמים עליה, סוגרים, שהאזרח ילך לביתו ויחגוג את זיכויו, את הסגירה, אחלה. אבל אנחנו מדברים על כמעט 14,000 תיקים שבסופו של דבר המשטרה ממליצה, טוענת שיש תשתית ראייתית, והפרקליטות בסופו של יום סוגרת אותם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
11,000, לפי הנתונים ששי אמר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, 14,000. יש 30,000 תיקים, 12,000 תיקים המשטרה סוגרת, 4,000 מגיעים לבתי משפט ו-14,000 תיקים – זה הכי הרבה, כמעט 50% – נמצאים בתווך, עליהם אנחנו מדברים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא אמר אבל שלא בכולם המשטרה ממליצה, הוא אמר ש-8,000 - - -
היו"ר דוד אמסלם
על כולם המשטרה או ממליצה או לא ממליצה. דרך אגב, איפה שהמשטרה לא ממליצה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
מסכמת, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, מיקי.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, אבל זה מהותי, כי כל הזמן יש תחושה כאן "ממליצה להעמיד לדין".
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כתבתנו כאן שמבחינתי ההמלצה היא הסיפור של הסיכום, בסדר? מה אכפת לך? זה בהגדרה של החוק. אני שאלתי אותו, בצדק: אם כך, איפה שאתם לא ממליצים, אז מה? זה תיק חסר? זה לא בסדר? מה, הם לא יודעים מה לעשות עם זה? הרי הוא אמר בצדק: לא, אנחנו מתקדמים, אנחנו אנשי המקצוע.
איה גורצקי
אני אשיב.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני דווקא רוצה להתחבר לשאלה אחרת. תראי, בסוף מדובר בדיני נפשות, מדובר כמעט ב-14,000 איש, זה כמעט 50% מכול התיקים שמגיעים לפרקליטות, זה לא שניים-שלושה אנשים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה יותר אנשים כי בכתב אישום אחד יש לפעמים הרבה מאוד מעורבים.
היו"ר דוד אמסלם