ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/11/2017

תמיכה בהוסטלים לשיקום אסירים משוחררים מכורים - מעקב מיום 13.11.17

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-28OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 104

מישיבת הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יום שני, ב' בכסלו התשע"ח (20 בנובמבר 2017), שעה 10:30
סדר היום
תמיכה בהוסטלים לשיקום אסירים משוחררים מכורים - מעקב מיום 13.11.17
נכחו
חברי הוועדה: תמר זנדברג – היו"ר
מוזמנים
אייל מדן - רפרנט רווחה, אגף תקציבים משרד האוצר

איריס נהרי - סגנית מנהל השירות, משרד הרווחה

איריס כהן נגר - רב כלאי, רכזת טיפול בהתמכרויות, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

שחר ריימונד גול - רמ"ד תכנון וארגון, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

אריה ביבי - מנכ"ל, הרשות לשיקום האסיר

צביה דרעי - מדריכה, הרשות לשיקום האסיר

ארנת אורמיאן רבינו - מנהלת מרכז שיקום לנשים אסירות משוחררות, הרשות לשיקום האסיר

יצחק אליהו - פעיל חברתי

יותם רבינו - פעיל חברתי
מנהל/ת הוועדה
בת שבע פנחסוב
רישום פרלמנטרי
עופרה ארגס - חבר המתרגמים

תמיכה בהוסטלים לשיקום אסירים משוחררים מכורים - מעקב מיום 13.11.17
היו"ר תמר זנדברג
ישיבת ועדת הסמים והאלכוהול של הכנסת, זאת ישיבת מעקב משבוע שעבר. אנחנו נעשה אותה קצרה ותמציתית, ואם הנושא לא ייפתר, אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא. מעכשיו כל יום שני בשעה 9:30 בבוקר יהפוך להיות היום שלנו, לפתירת משבר ההוסטלים.
אריה ביבי
לדעתי אנחנו מרגיזים את האוצר ואת הרפרנטים שלנו והחבר'ה האלה מתחילים כבר לצייץ שאם נמשיך בדרך הזו, לא רק לא נקבל כסף, עוד אנחנו מרגיזים אותם גם.
היו"ר תמר זנדברג
המצב מחמיר אתה אומר. אולי כדאי שלא?
אריה ביבי
הכלבים נובחים והשיירה ממשיכה, וכנראה שזה לא עוזר.
היו"ר תמר זנדברג
אז בוא נקבל רק עדכון ברשותך. אייל, תודה שהצטרפת אלינו שוב. אנחנו שוחחנו גם בטלפון. תן לנו עדכון, רק אגיד לפרוטוקול שאנחנו כאן בנושא איום או הסכנה הפוטנציאלים בסגירת ההוסטלים שמפעילה הרשות לשיקום האסיר. אותנו זה מאוד מאוד מדאיג כי אנחנו רואים בהוסטלים האלה את אחד מכלי השיקום המרכזיים וברור לנו שסגירה, חס וחלילה, קל מאוד להוריד עליה את השלטר, אבל אם חס וחלילה זה יקרה יהיה מאוד מאוד קשה להקים מחדש ואנחנו רואים בזה כלי טיפולי שיקומי באמת אולי המרכזי ביותר.

התגלעה לנו כאן איזו שהיא מחלוקת תקציבית שביקשנו ביום שני שעבר לקחת מרש"א ומהאוצר את השבוע לבדוק והתכנסנו אחרי שבוע, ומה העלתה הבדיקה אייל?
אייל מדן
בוקר טוב.
אריה ביבי
אתה רגוע? אל תתעצבנו, אני כבר פוחד.
אייל מדן
אני מאוד רגוע. אני רוצה להתייחס לנושא בשני דברים. נושא ראשון זה ה-5.5 מיליון שהם על פי החלטת ממשלה שהייתה, יש החלטת ממשלה מס' 1840.
אריה ביבי
50 מיליון כי הורידו לנו חצי מיליון מהתקציב, ואמרו שזה - --
אייל מדן
5.5 מיליון שתוקצבו בבסיס התקציב. תן לי לסיים.
היו"ר תמר זנדברג
בוא ניתן לו ואחרי זה אתה כדי שיהיה לנו את הדברים מסודרים בפרוטוקול.
אייל מדן
5.5 מיליון שתוקצבו בבסיס תקציב 17-18, זה נמצא בבסיס וכבר החלטת ממשלה - - -
היו"ר תמר זנדברג
להוסטלים?
אייל מדן
החלטת ממשלה שתקצבה משהו מאוד ספציפי, תקצבה, ואני מקריא מסעיף 4.ג "להטיל על הרשות לשיקום האסיר ועל הממונה התקציבים במשרד האוצר לסכם את הקצאת המשאבים הנדרשים במסגרת אישור תקציב 17-18 לצורך הקמת מרכזי נוער אזוריים אשר יעסקו בבניית תכניות שיקום איכותיות בקהילה ובמתן סל שירותים מקצועיים, במטרה להגדיל את מספר המטופלים בתחום הנוער וכן בשיקום של אוכלוסיות מורכבות המתאפיינות" וכן הלאה. הכסף הזה נמצא בבסיס התקציב, לא נוצל. נוצל ממנו, אמרת שמיליון - - - שאלה ראשונה שעולה מדוע כסף שידעו עליו כבר באוגוסט 16' והוחלט עליו ובסיכום התקציבי של שנת 2018 הוסכם על 5.5 מיליון ויש לי את הסיכום התקציבי כאן, מדוע הכסף הזה לא נוצל על ידי הרשות לשיקום האסיר, אני לא יודע.
אריה ביבי
אני יכול - - -
היו"ר תמר זנדברג
אחריו, רגע. תן לו לסיים. הנושא שלנו זה ההוסטלים.
אייל מדן
נכון. עכשיו לנו, בגלל שהרשות היא רשות עצמאית אין לנו יכולת באמת, ואני אתייחס לשני דברים בנושא הזה. ההתנהלות של הרשות היא בעייתית, זה אנחנו יודעים. היא נמצאת בגרעון של בערך שליש מהתקציב שלה, 12.5 מיליון, שכל סך התקציב של הרשות הוא סביב ה-37 מיליון ב - - - אתה רואה 30 אבל אנחנו רואים את התקציב בסך הכל.
אריה ביבי
היא אמרה לתת לך לדבר, אני מכבד את יושבת הראש.
אייל מדן
מה שאני רוצה להגיד, ההתנהלות בעייתית, יש לזה כמה דברים שיכולים לתמוך בזה, אחד זה שהדו"חות הכספיים של שנים 2013 עד 2016 נחתמו רק בימים האחרונים, רק עכשיו. הדבר השני, רש"א באה וביקשה כיסוי גירעונות. לכן המנכ"ל של משרד הרווחה ביקש שנעשה בדיקה, הוחלט שלפני שמעבירים כסף לגירעונות, שתיעשה בדיקה מעמיקה לאן הולך שם הכסף כי אנחנו לא יודעים. אם הכסף הולך באמת לטיפול באסירים משוחררים ולהוסטלים ולפעילות השוטפת, זה דבר אחד. אם הכסף הולך להוצאות הנהלה וכלליות ודברים אחרים, זה משהו אחר, ואנחנו לא יודעים – זאת האמת, אנחנו לא יודעים.
היו"ר תמר זנדברג
אתם עשיתם איזו חגיגה לאחרונה, בתי מלון?
אייל מדן
התשובה היא שאנחנו פשוט אין לנו את הידע הזה ולחשבים שלנו אין את הידע. בימים אלה נערכת בדיקה וכבר נקבעו פגישות בין הרשות לשיקום האסיר ומשרד האוצר כדי להבין את ההתנהלות, וברור שכל כיסוי גירעונות יהיה צריך להיות מלווה בתכנית הבראה, לא משנה מה. תכנית הבראה שתשים את הרשות לשיקום האסיר במקום שהתקציב שיוצא שווה לתקציב שנכנס, ולא מעבר לו.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. עכשיו אם אפשר רגע בכל זאת לפני שאני מעבירה לביבי, התייחסות להוסטלים, הדאגה שלנו. שוב, אתה רפרנט רווחה, זו לא ועדת הכספים פה. לנו אכפת שההוסטלים לא ייסגרו. איך במסגרת הבדיקה הזאת, גם מבחינת לוח זמנים וגם מבחינה מקצועית, אנחנו נבטיח שבתוך הדבר הזה ההוסטלים – אני חוזרת עוד פעם – הם היום איזו שהיא קרן אור. קח בחשבון, אתה יודע, אנחנו הולכים לפיילוט הזה של סל שיקום. נושא מרכזי בתוך הדבר הזה זה איזה שהוא פתרון דיור כלשהוא. הוסטלים, דירות מעבר, דיור מוגן. לא יעלה על הדעת שבתוך תהליך כזה המעט שכבר קיים לאוכלוסייה הכי נזקקת הוא זה שייסגר וישלם את המחיר. אז איך תבטיחו שזה לא יקרה?
אייל מדן
אני אומר, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של הבדיקה. אנחנו מבינים את הרגישות ולכן אנחנו עושים את זה בהקדם האפשרי. במידה ובאמת הבדיקה תראה שהכסף שחסר הוא בגלל באמת איזו שהיא בעיה תזרימית, אנחנו לא יודעים, אבל ברגע שנבדוק ונראה, אם יימצא שיש משהו בהתנהלות שהוא לא מתוקצב נכון, זה ייפתר. אבל אנחנו רוצים לפני שאנחנו מעבירים תקציב של משלמי מיסים, ואנחנו מתעסקים פה בכספי ציבור בסופו של דבר, אנחנו רוצים לדעת שהכסף הולך למקומות שאליו ראוי שהוא ילך ולא למקומות אחרים, ואנחנו לא יודעים.
היו"ר תמר זנדברג
ולהוסטלים?
אייל מדן
אז אני אומר, בגלל הרגישות, אנחנו נמצאים בימים אלה בבדיקות.
היו"ר תמר זנדברג
כמה זמן זה צפוי לקחת?
אייל מדן
אני אוכל לבדוק. אני מניח שבשבועות הקרובים. שבועיים-שלושה. אני לא רוצה להתחייב כרגע.
אריה ביבי
גבירתי יושבת הראש, האוצר מכדרר. כשאני נכנסתי להיות מנכ"ל - - -
היו"ר תמר זנדברג
שזה היה בחודשים האחרונים.
אריה ביבי
בדיוק. ואני לא פראייר.
היו"ר תמר זנדברג
אתם בדקתם שאתם לא מענישים אותו על גירעונות עבר?
אייל מדן
אני רוצה להתייחס לזה. גירעונות העבר היו 8 מיליון, זה אומר - - -
אריה ביבי
תן לי שניה, אתה דיברת, אני אגיד גם על הגירעונות.
אייל מדן
חברת הכנסת שאלה אותי.
אריה ביבי
היות ואני לא פראייר, ושלא יגידו לי שבמשמרת שלי זה קרה, ישר באתי ועשיתי את החשבונות, ואני יודע לעשות חשבונות, ואז אמרו לי 'תשמע, יש פה 8 מיליון שקל גרעון ויש התחייבויות ל-2017 בעוד 4.5 מיליון. זאת אומרת ביחד 12.5 מיליון שקל גרעון'. אנחנו לא רק לא עשינו חגיגות, אלא עצרנו הרבה דברים. האוצר נתן 5.5 מיליון שקל לנוער. מה עשו? לקחו חצי מיליון לקיצוץ רוחבי. מה אתה לוקח מאיתנו, אתה לוקח מכבשת הרש את החצי מיליון הזה, אבל עזוב את זה, בוא נמשיך הלאה. את ה-5.5 מיליון הזה אנחנו קיבלנו ביולי השנה. ואז אני באתי לאוצר, זה מה שאני קיבלתי, בכלל עד שהעבירו לנו את זה זה הגיע ביולי. עזוב מה שאצלך רשום באוצר.
אייל מדן
אני רק אגיד לפרוטוקול שב-2016 התקציב המקורי - - -
אריה ביבי
כשאני באתי התחלתי להשתמש בזה.
אייל מדן
אני רק אגיד שהתקציב המקורי ב-2016 היה 29.436, וב-2017 הוא היה 36.436. לכן זה 5 מיליון יותר.
אריה ביבי
מי שעשה את ההתחייבויות זה אני, עם הנוער. עד שהתארגנו, באתי וחתכתי ואמרתי 'להתחיל להתחייב, יש 5.5 מיליון'. בסוף אמרו 'לא, יש 5 מיליון'. אמרתי בסדר, להתחיל להתחייב. איך אפשר לגמור 5.5 מיליון, סתם לזרוק לפח? לא. התחייבנו, כמו שעשינו הוסטלים למבוגרים, עשינו לנוער. אחד בתל אביב, אחד בירושלים אנחנו הולכים עוד בחיפה, אבל הוצאנו רק 2 מיליון מה-5 האלה. ובאתי ואמרתי תשמעו 'אתם נותנים לי כל שנה 5 מיליון לנוער, בשנה הבאה אני מבטיח לכם שאני אגמור את ה-5 כי זה התקציב, כי עכשיו רק התחייבתי. יש לי עוד 3 מיליון שצבועים בנוער, בואו נעביר את זה להוסטלים, בואו נעביר את זה למשהו אחר'.

יש עוד עז, איפה העז? ההוסטל 'בית החסד'. יש בית חסד בחיפה זה הוסטל לא יהודי, ואני צריך לתת את השכירות שלו, 600,000 שקל. למה אתם עושים ממני צינור? קחו את הכסף מהאוצר תתנו לו ישר. למה אני צריך לתת מהתקציב שלי?
היו"ר תמר זנדברג
זה ההוסטל הרביעי כביכול, שהוא לא - - -?
אריה ביבי
כן. אני צריך לתת 600,000 מהתקציב שלי שבכלל הוא לא שייך אלי, אני לא מנהל שלו, אני לא עושה כלום. למה אני צריך לתת 600,000 עליו?
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. אייל, אני חוזרת רגע אליך. שתי שאלות. אחת - - -
אריה ביבי
סליחה, בנושא הבראה. אני באתי קודם כל הראשון שכינס את המועצה זה אני. במשך שישה חודשים שאני נמצא, עוד לא שישה חודשים, פעמיים כינסתי את המועצה. במשך שש שנים לא כינסו את המועצה בכלל, אז איך אתה רוצה שיחתמו על הדו"חות? אני לא מאשים אף אחד, שלא יצא שאני כאילו מאשים את הרווחה או את המנכ"ל או את הזה, אבל יו"ר המועצה היה צריך לכנס את זה. אני באתי כמנכ"ל וזו לא אחריותי, אבל אני באתי ואמרתי את המועצה נכנס. כינסתי את זה לפני שלושה חודשים וכינסתי את המועצה בשבוע שעבר עוד פעם, על מנת שיחתמו לי על כל דו"חות התקציב, והם חתמו לי דרך אגב. בא המנכ"ל יחד עם מנכ"ל משרד האוצר ואומרים לי "תשמע, אתה צריך להיכנס לתכנית הבראה" אני מוכן, תכסו לי את החובות, אני מוכן להיכנס לתכנית הבראה. תכנית הבראה רק טובה בשבילי. אבל תכנית הבראה תבוא ותגיד לי "תחסל הוסטלים" אתה יודע למה? כי היא תגיד לי שהוסטלים גוזלים ממני הרבה כסף. אין לי מקום אחר, כל המטה שלי הוא מטה אופרטיבי, אם אתה יודע מה זה. המטה שלי זה לא מטה, מי שישמע, המטה שלי הוא אופרטיבי. אני הכנסתי שני תקנים לתקן אחד, מהמזכירות שלי הורדתי גם את הנהג וגם את המזכירה. זאת אומרת המטה שלי הפך להיות מטה אופרטיבי. כל היתר עובדים בשטח. אז מהם אני לא אוכל לקצץ, רק מההוסטלים.
היו"ר תמר זנדברג
אייל, שאלה. הבנו שאחד מסלעי המחלוקת שבעצם הוא רוצה להעביר כביכול את הכסף שיועד לנוער כרגע בטווח הקצר להוסטלים, לסגור עם זה את הגרעון, ואתם אומרים שהחלטת ממשלה ייעדה את זה לנוער.
אריה ביבי
למחוק לי צבע. זה הכל.
אייל מדן
אני לא יכול למחוק החלטת ממשלה. זה כסף שאמור להיות מחויב לנושא הזה, זו החלטת הממשלה.
היו"ר תמר זנדברג
אייל, כמו שאתה יודע יש לנו פה משחק כפול רגיל, אנחנו רואים את זה בכל ועדה. מצד אחד אומרים 'זה כסף צבוע, צריך להיות מועבר לזה', ומצד שני כל פעם שצריך כסף לעוד משהו אומרים 'יש לכם כסף בתקציב, תחלקו אותו אחרת, איך שאתם רוצים' יש פה דיבור כפול שאנחנו מכירים אותו, אני לא נכנסת אליו. אני שואלת אותך דבר אחר, ממש נקודתי. אנחנו עכשיו סוף נובמבר 2017. זה לא עניין אישי, אבל רשות שיקום האסיר לא תוציא בחודש 5 מיליון אחורה, ולא חשוב הוויכוח ביניכם אם מיולי, מיולי שנה שעברה, אתם תעשו את הבדיקה שלכם, אני לא נכנסת, אבל באמת, לא כדאי עכשיו במקום להתבצר בעמדה, לא שווה עכשיו לתת להוסטלים את חבל הנשימה הזה? שוב, העניין שלנו הוא ההוסטלים. הוועדה ממש ממש מודאגת.
אייל מדן
אני אגיד כמה דברים. אחד – כסף שנמצא בתקנה מסוימת יכול להיות כמו שנאמר, מחויב כדין. אם עכשיו ניתנו 5 מיליון לנושא, הוא יכול לפתוח התחייבות תקציבית והכסף - - - אם הוא הוצע לנושא מסוים לפי החלטת ממשלה, לדעתי צריך להשאיר אותו במקום הזה וזה לא כסף שהולך לאיבוד. אם מחייבים את הכסף הוא עובר כעודף מחויב בשנה הבאה. זו עובדה.
אריה ביבי
לא, תן לי. אתה מכיר את ה תקציבן של משרד הרווחה?
אייל מדן
ברור שאני מכיר.
אריה ביבי
אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי 'כסף לנוער בשנה הבאה, אני אתן לך רק 2 מיליון'. אמרתי לו 'למה'? הוא אומר 'את ה-3 מיליון מהשנה אני מעביר לך לשנה הבאה'. אז מה עשיתי?
אייל מדן
אני לא יודע מה סגרת עם משרד הרווחה.
אריה ביבי
לא סגרתי. הוא אמר לי את זה ואני ניתקתי את הקו. זה הכל. לא סגרנו. סגרתי את הקו רק.
אייל מדן
אני לא יודע לגבי הדין והדברים שהיו בינך ובין התקציבן של משרד הרווחה, אני יודע מה קורה עם כספים שמחויבים לשנים, זה קורה בכל התקציב. כסף יכול להיות מחויב ולצאת בשנה הבאה אם הוא לא מנוצל כולו באותה השנה. אני חוזר לזה שידעתם - - -
אריה ביבי
לא, סליחה. תענה לי רק על זה, בתוספת על מה שיש לי? תענה לי רק על זה. בתוספת מה שיש לי? יש לי 5 מיליון לנוער. ה-3 ילכו לנוער? זאת אומרת יהיו לי 8 בנוער? אני לא צריך 8 בנוער.
אייל מדן
אם חייבת בשנת 2017 - - -
אריה ביבי
איך אני יכול להתחייב? אני לא אזרוק כספי מדינה סתם.
אייל מדן
זה לא לזרוק.
אריה ביבי
אני מתחייב לדברים שהם אופרטיביים, שהם רציניים. באו אלי ואמרו לי 'תשמע, תתחייב במיליון שקל למבנים' אמרתי סליחה, אני לא מתחייב כי אני לא רוצה לזרוק כספי מדינה. מה אני אעשה בשנה הבאה, אני אזרוק את מה שהתחייבתי?
אייל מדן
אין פה עניין של זריקת כספי מדינה.
אריה ביבי
אתם מכריחים אותי להיות פושע.
אייל מדן
אני ממש לא מכריח אותך להיות פושע. הכסף שאתה מחייב, אתה אומר שהתחלת תכנית ביולי 2017, נכון?
אריה ביבי
נכון.
אייל מדן
אז יולי 2017, אם חייבת עכשיו 5 מיליון בעצם הכסף אמור להספיק לך עד יולי 2018, מסכים?
אריה ביבי
לא. לא מסכים. אתה יודע למה? כי זה לא הולך כמו שאתה חושב. זה שאני שוכר מבנה, אני מביא לו רהיטים. אחרי רהיטים, אני מחפש את הנוער בבתי הכלא ואז אני מביא אותם. והם לא באים בבאלק. הם באים אחד-אחד. זאת אומרת אני יכול להוציא מהכסף רק 2 מיליון אפילו אם אני - - -
אייל מדן
הדבר היחיד שאני רוצה עוד לומר, להתייחס לגבי הנקודה של הגרעון השוטף והאם זה היה לפניו או לא.
אריה ביבי
אמרתי לך שאסור לעצבן אותם.
אייל מדן
אני ממש רגוע. אני מדבר ברוגע. הגרעון הנצבר עד לפני כניסתך, עד לפני השנה האחרונה אני לא יודע אם זה היה תוך כדי או אחרי, אני לא רוצה להיכנס לזה, היה גרעון של 8 מיליון. היה גרעון שוטף של 1-2 מיליון בשנה. בשנה האחרונה הגענו ל-4 מיליון. אנחנו לא יודעים להגיד למה, למה 4 מיליון גרעון שוטף בשנה אחת, מעבר ל-8.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי, זה אתם תעשו את הבדיקה וזה בסדר גמור. אבל השאלה שלי היא אחרת, איך אנחנו כאן יוצאים עם התחייבות שבטח עד, וגם עד סוף השנה שאתם תעשו את הבדיקה הזאת, ההוסטלים לא ייסגרו ולא ייפגעו?
אייל מדן
אמרתי, אנחנו עושים בדיקה - - -
אריה ביבי
כי מחר יש לך עוד דיון.
היו"ר תמר זנדברג
רגע.
אריה ביבי
יש עוד דיון על זה. וכל שבוע יהיו ארבעה דיונים.
אייל מדן
בסדר, בין הדיונים אנחנו צריכים גם לעשות את הבדיקה. אבל אם נבוא לפה, יכול להיות כל היום פה ואז לא נעשה את הבדיקה.
היו"ר תמר זנדברג
איך אנחנו מבטיחים שההוסטלים לא ייפגעו?
אייל מדן
אני לא יודע להבטיח שנכסה את הגרעון הזה, אנחנו עושים בדיקה, נבנה תכנית הבראה, ואני מניח כמו שאמרתי, בשבועיים-שלושה הקרובים תהיה תכנית ואז אפשר יהיה לדון ולהגיד מה הולך להיות עם ה- - -
היו"ר תמר זנדברג
אבל הכוונה שלכם, ההוסטלים כלולים בתוך התכנית.
אייל מדן
בתכנית הבראה, כמובן.
היו"ר תמר זנדברג
זאת אומרת בחזון שרש"א עובדת ויכול להיות שהייתה שם הפקרות ניהולית וצריך לעשות תכנית הבראה, ויכול להיות שהם ישתמשו בכסף לשקם יותר אסירים, ויכול להיות שתגלו בסוף הבדיקה שצריך להגדיל את התקציב של רש"א.
אייל מדן
יכול להיות, אני לא יודע.
היו"ר תמר זנדברג
רגע. כך או כך ההוסטלים הם חלק מתפיסת העולם שלכם כרפרנט רווחה ובפעילות של רש"א והם לא ייסגרו?
אייל מדן
ברור. ברור. אין לנו שום דבר רע להגיד על ההוסטלים, הפעילות היא פעילות מבורכת וחשובה. אם זה לא הובן מדבריי, אז אני מתקן. הפעילות היא חשובה.
היו"ר תמר זנדברג
שוב, מטריד אותנו שהם יפלו קורבן לבחינה התקציבית הזאת, ושוב, מה שסוגרים זה יהיה, אם בכלל, לפתוח מחדש?
אייל מדן
נכון. אני לא יודע להגיד לך עכשיו מה תוציא הבדיקה ומה היא תגיד. ככל שהבדיקה תגיד שזו התנהלות לא תקינה, בכל מקרה - - -
היו"ר תמר זנדברג
מה זה לא תקינה? ואם הבדיקה תגיד שההוסטלים הם חלק גדול מדי לטעמכם מפעילות רש"א, מה תעשו?
אייל מדן
זה יידון, ואני עוד לא יודע להגיד מה תהיה ההחלטה. גם לא אני זה שמחליט האם להשלים את הכסף או לא. אני לא זה. זה גם באחריות - - -
אריה ביבי
אז למה אתם לא מביאים את הזה אם אתה לא זה? באמת. תביאו את הזה. פעם אחת תביאו את הזה ונשב פה.
אייל מדן
מנכ"ל משרד רווחה בסופו של דבר מחליט האם לתקצב יותר.
אריה ביבי
אם אתם לוקחים אותי לשנה הבאה בלי רגל, אני אלך צולע. זאת אומרת בשנה הבאה אתה תיקח אותי עם הגירעון, אז מה עשיתי?
אייל מדן
טוב. אני אמרתי את דבריי.
היו"ר תמר זנדברג
אני חייבת להגיד שאני יוצאת מפה אפילו הרבה יותר מודאגת ממה שנכנסתי לגורל ההוסטלים.
אייל מדן
מדוע?
היו"ר תמר זנדברג
לא שמעתי התחייבות. תכנית הבראה זה סבבה, תכנית הבראה זה נכון אם היה מחדל ניהולי נגרר, אם היה כסף שהוציאו על בתי מלון ועל רכבים ומזכירות פיקטיביות ולא על כסף לשיקום, אז תקצצו משם, רק אני אשמח כי יהיה יותר כסף להוסטלים ולאסירים. אבל לא שמעתי שבכל מצב, בין אם זה היה מצב כזה והכסף יועבר למקום שצריך ובין אם הייתה פעילות שגדלה וגדלה ולא יכלו להגיד 'לא' לאסירים וקלטו אותם לטיפול, ההוסטלים הם חלק בלתי נפרד ואינטגרלי מהשיקום שרש"א מעניקה והם יהיו חלק מכל תכנית פעולה עתידית, מרגע זה והלאה.
אייל מדן
אני יכול להגיד את הכוונות, אני לא יודע מה תהיה ההחלטה. אין כוונה לפגיעה בפעילות. כמובן שהכוונה היא שתמשיך ותתקיים הפעילות החשובה של רש"א,
היו"ר תמר זנדברג
וההוסטלים בתוכה.
אייל מדן
כן. ההוסטלים, שיימצא שהפעילות והתקצוב שלהם הוא תקין, כמובן שאנחנו רוצים שתמשיך הפעילות שלהם. אין על זה ספק.
אריה ביבי
אני אגיד לך, אתם אנשי האוצר, צריכים ללכת לאופטומטריסט מיד. כי אתם לא רואים את הדברים נכון, ואגיד לך למה, כי רש"א צריכה לגדול פי 10 מהיום. כי יש את שנת השבעים, וישחררו אסירים ואף אחד לא יטפל בהם. עכשיו רוצים לעשות תשעה חודשי עבודות שירות ואנחנו נצטרך לשאת בחלק מזה. איפה אתם עומדים? אתם אפילו לא הכנתם תכנית. אני הכנתי תכנית, אני מוכן לתת לכם את התכנית. אתם לא עובדים נכון. אם אתם חושבים שרש"א או מנכ"ל רש"א אשם, תביאו ועדה בודקת שתבדוק איפה הכסף הלך. אגורה אחת, גם המנכ"ל הקודם, אגורה אחת לא הלכה על מותרות ברש"א.
אייל מדן
אני רוצה רק להתייחס לזה, שלהגדיל את רש"א על חשבון גרעון זו לא התנהלות תקינה. ואם אתה רוצה להגדיל את רש"א, זה צריך להיות במסגרת תקציב רש"א שהוחלט על ידי משרד הרווחה לפי סדרי העדיפויות שלו. אי אפשר להיכנס לגרעון ולהכניס את ה- - -
אריה ביבי
מדינת ישראל צריכה לתת סדרי עדיפויות.
אייל מדן
נכון.
אריה ביבי
מדינת ישראל. בסדרי העדיפויות, לשקם מישהו זה עולה בין 10,000 ל-20,000, בבית הסוהר זה עולה 150,000 בחוץ זה עולה מיליונים. תעשו אתם את החשבון.
אייל מדן
עוד פעם אני אומר, להגדיל את פעילות רש"א ולהיכנס לגרעון בגלל זה, זה לא במנדט של שלה.
אריה ביבי
אנחנו נתחיל מיד - - - איפה הייתם עד עכשיו? למה רש"א הגיעה ל-12 מיליון ואף אחד לא דיבר? איפה הייתם?
היו"ר תמר זנדברג
טוב. אז כאמור ידוע לנו שבאמת גם מחר יש דיון בוועדת העבודה והרווחה והבריאות בנושא הזה.
אריה ביבי
זה גם כן פול גז בניוטרל. אין מישהו שיחתוך.
היו"ר תמר זנדברג
אנחנו נעשה כאן אצלנו בוועדה דיון מעקב בעוד שבועיים מהיום. ביום שני בעוד שבועיים. אמרת שבועיים-שלושה, שבוע כבר עבר, אז אנחנו במקסימום.
אריה ביבי
אני גם יכול לישון פה, זה לא יעזור.
היו"ר תמר זנדברג
לא, אנחנו נעשה פה דיון מעקב, בבקשה גם אתה כמובן מעדכן את יעל ואת כל שאר הגורמים במשרד.
אריה ביבי
אבל שיבואו עם תשובות.
היו"ר תמר זנדברג
הוועדה בזמן הזה גם תפנה למנכ"ל משרד הרווחה ולשר בנושא הכללי של רש"א ובתוך זה הבטחת ההוסטלים.
אריה ביבי
השר שלי לא רוצה לסגור בשום אופן. אני כבר אומר לך. השר שלי לא רוצה לסגור.
היו"ר תמר זנדברג
אז יכול להיות שגם הוא צריך להיכנס לזה, השר שלך ידוע כשר שיש לו הרבה כוח.
אריה ביבי
הוא איש של רווחה, אבל יחד עם זאת - - -
היו"ר תמר זנדברג
התכוונתי כוח בממשלה. כוח פוליטי. אז יכול להיות שהוא צריך להיכנס לנושא ולעזור לך, אני לא יודעת, יכול להיות שהוא צריך לגבות אותך בשבועיים האלה.
אריה ביבי
הוא רוצה לעזור, אבל הוא רוצה לעזור בגירעונות. את ההוסטל אני אפגוש בשנה הבאה ובעוד שנתיים ובעוד שלוש.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. אנחנו נכניס גם את המנכ"ל וגם את השר לנושא ונעשה כאן דיון מעקב בעוד שבועיים בדיוק, באותו נושא, נושא ההוסטלים, ונצפה מכם לתשובה. אם זה עובר מבחינתכם דרך הבחינה הכוללת זה בסדר גמור, אנחנו לא ועדת כספים. תעשו את העבודה שלכם, זה כספי ציבור וחשוב לנו מאוד שכמובן יהיה ניהול תקין.

אני כן רוצה להגיד שמבחינתנו כעמדה מקצועית, הוועדה כאן רואה בהוסטלים חלק לא רק אינטגרלי אלא משמעותי ומוביל מהשיקום ומהעבודה של רש"א ולכן אני כבר אומרת, לא תהיה מקובלת עלינו תשובה שההוסטלים יקרים מדי וזה חלק גדול מדי מתקציב הרשות ולכן שיסתדרו וימצאו משהו אחר, אלא זה גולת הכותרת וככל שכמה כסף שזה לוקח, וזה גם מספרים קטנים. קיימנו את הדיון בשבוע שעבר, אנחנו בשאיפה להגדיל מאוד את הפתרון הזה בתוך תחום השיקום. אז בטח ובטח שללכת לכיוון ההפוך ולסגור את הקצת הזה, ונכון, זה עולה כסף, זה עולה. אבל זו פעילות, זה לא כרטיסי טיסה או דברים כאלה. מאוד חשוב לנו שתיאמר האמירה הזאת, אנחנו לא יודעים מה יהיו תוצאות הבדיקה ומה חלוקת התקציב וכולי, ההוסטלים הם בליבת עבודת השיקום ולכן חייבים להיות מועלים על נס בכל עבודה שיקומית.
אריה ביבי
עוד מילה אחת.
היו"ר תמר זנדברג
בבקשה.
אריה ביבי
אם תלכו להפרטה, אתם הרי אוכלים את השיניים עם ההפרטה של מעונות הנוער. אפילו המנכ"ל דיבר איתי אם יש אפשרות שאני אקח את זה, ואמרתי לו שצריך לתקן חוק ואנחנו עובדים על זה. עשו הפרטה עם אשל ואז יחימוביץ ואני הגשנו בג"צ וביטלנו את זה, החזרנו את זה לשירות בתי הסוהר. כל אדם שהוא מבחוץ, שהוא ירצה להרוויח כסף על חשבון המדינה, אנחנו המטפלים הכי טובים.

אני מוכן לעשות איתכם הסכם, שתתנו לי כל שנה להוסטלים 3 מיליון בנפרד בנוסף לתקציב שיש לי ואני מבטיח לכם שאני עושה עוד הוסטל בתחילת השנה הבאה. אם תיתן לי את ה-3 מיליון, בתחילת השנה הבאה אני עושה עוד הוסטל. זרקתי לך כפפה.
היו"ר תמר זנדברג
טוב. כאמור אלה המסקנות. יש לנו את המשמר החברתי? הם לא הגיעו. טוב. אני מודה לכולם, ננעל בשלב זה את הישיבה. את כל הדיון עשינו בשבוע שעבר ונעשה אותו גם בעוד שבועיים. תודה אייל.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים