ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/11/2017

החלטת משרד הביטחון לחייב חיילי מילואים להחזיק בלאומי קארד לשם קבל ההטבות של מועדון "בהצדעה"

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-12OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 623

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י' בכסלו התשע"ח (28 בנובמבר 2017), שעה 14:00
סדר היום
החלטת משרד הביטחון לחייב חיילי מילואים להחזיק בלאומי קארד לשם קבלת ההטבות של מועדון "בהצדעה"
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

רועי פולקמן
מוזמנים
ראש מטה אגף כוח אדם, משרד הביטחון - מירב קירשנר

יועץ קצין מילואים הנכנס, משרד הביטחון - יואב זינאתי לביא

קצין מילואים ראשי, משרד הביטחון - ארי סינגר

יועצת קמל"ר לענייני ממשל, צה"ל, משרד הביטחון - יונת ריין ספיר

עו"ד, משרד הביטחון - גל כהן

סגן ראש האגף, משרד הביטחון - חיים ניר

ראש היחידה למילואים, משרד הביטחון - אייל יוסיפסקו

ראש חטיבת רכש שירותי רפואה שיקום ותש', משרד הביטחון - יאיר טל

ראש אגף חיילים משוחררים, משרד הביטחון - חמדה מרק

ראש מדור פנסיה ביטוח וחיסכון, משרד הביטחון - אלירן קנטן

ע. דובר אכ"א, משרד הביטחון - שלי סוקולוב

ראש תחום סיוע, משרד הביטחון - שירן גרציאני

הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל - עודדה פרץ

עו"ד, הרשות להגבלים עסקיים - ניר ימין

מנהלת תחום שיווק לקוחות פרטיים, לאומי קארד, חברות כרטיסי האשראי - נטלי בורנשטיין

חבר, העמותה למען משרתי המילואים - איתי נבו לנדסברג

חבר, העמותה למען משרתי המילואים - רועי נוימן

חבר, העמותה למען משרתי המילואים - עמית ברק

משרת במילואים, העמותה למען משרתי המילואים - גל שפון

אלוף משנה במילואים - משה פישר

נציג הפורום, צו 8 - פורום המילואים של ישראל - דוד בקר

חבר בפורום, צו 8 - פורום המילואים של ישראל - הראל ורבין

נציג תנועת "אם תרצו" - אלון שוורצר

שדלן/ית (כהן-רימון-כהן), מייצג/ת את חברת ישראכרט - אליס פקר

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את לאומי קארד בע"מ - אורלי בן שמאי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה

החלטת משרד הביטחון לחייב חיילי מילואים להחזיק בלאומי קארד לשם קבלת ההטבות של מועדון "בהצדעה"
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, גברתי מנהלת הוועדה, דובר. זה הדיון השלישי שלנו להיום ואנחנו דנים היום בהחלטת משרד הביטחון לחייב חיילי מילואים להחזיק בלאומי קארד לשם קבלת ההטבות של מועדון "בהצדעה".

ברשותכם, ביקשתי לזמן את הדיון הזה אצלי בעקבות ההודעה שקיבלנו שמחייבת אותנו, את חיילי המילואים, או את כל מי שמשרת ונמצא כמי שביצע את שירות המילואים המשמעותי או שירות פעיל כפי שקורא לזה החוק, יחד עם העמותה למען משרתי המילואים. אנחנו רגילים לראות בדרך כלל כאן את חברי אבי סייג, אבל נבצר ממנו להגיע. הוא זה שבדרך כלל גם מנהל בחזית עבורנו את המאבקים ואת הקרבות בעניין הזה.

אני רוצה להבהיר במה דברים אמורים, לפחות איך הדברים מתקבלים בעיניי. לאחר מכן נאפשר את ההסבר כאן לצה"ל, למערכת הביטחון, לכל מי שנוגע בעניין.

אני רוצה להזכיר את הדבר הבא כדי שנבין את ההבדל בין "בהצדעה" לבין מערכות אחרות. בזמנו בוועדה מקבילה פה, בוועדת החוץ והביטחון, התקיים דיון שהייתי שותף לו. הייתי כיושב-ראש ועדת המשנה למוכנות צה"ל. גם ניהלתי את הדיון המסוים שעסק בעניינים הנוגעים להטבות לחיילי צה"ל. כמדומני שצחי הנגבי אז אפשר לי גם לנהל את הדיון כמי שעסק בשאלות האלה. אני תבעתי יחד עם חבריי לעמותה שהגיעה העת שיהיה לחיילי המילואים מועדון משלהם. לא, סליחה - ביקשתי ותבעתי שחיילי המילואים יהיו חלק מ"חבר", זו היתה נקודת המוצא. אמרתי: מדוע לא נהיה חלק מ"חבר"? האם אנחנו לא נותנים מעצמנו? מה שקרה בשורה התחתונה זה שבהמשך לכך ולאחר דין ודברים כשהסתבר שיהיה יותר קל להגיע לשלום כנראה בינינו לבין הפלסטינאים מאשר שאנחנו נהיה חלק מ - - -
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
אבל למה? תשתחררי. את יודעת מה? זו האמת. הסיכוי שהיה מתאפשר לנו להיות חלק מ"חבר" הוא כמעט דומה, ואני אתן הנחה, שאולי היינו מצליחים להתחבר לפני השלום עם הפלסטינאים.
חמדה מרק
אבל יש כרטיס אשראי.
היו"ר איתן כבל
לא, אני מדבר איתך קודם כל על המצב העובדתי. קמו על רגליהם, הרכיבו רגליים נוספות, נתנו לנו בעיטות מכל הכיוונים שלא יקום ולא יהיה, ומה פתאום ואיך. אנחנו רק מילואימניקים. אמרנו: אוקי, בסדר. זה לא תקופת מזוזואיקון תחתון, לא צריך ללכת למיקרופישים באוניברסיטה העברית. זה היה כמעט אתמול, לפני כמה שנים, שהתקיים הדיון והוויכוח הזה. ואז ראש אכ"א מילואים הקודם חייק העלה את ההצעה ואמר: חברים וחברות, בואו נלך על המהלך שבו אנחנו מדברים על הקמת מועדון "בהצדעה", והתחייב שהם יתחילו ללכת ולעשות את הדברים כמו שצריך.

אכן, בהתחלה היו חבלי לידה לא פשוטים. משרד הפנים נתן הטבות לטפסים של ביטול אגרה למי שרוצה לרדת מהארץ וכל מיני דברים כאלה. זוכרים את זה? זה היה בסדר בפולקלור של ההתחלה של הפעילות, ולאט לאט לשמחתנו המועדון תפס נפח יפה, ועוד ארוכה הדרך.

הציפיות שלנו והמחשבות שלנו מה היכולות שיכולות להיות בתוך הכרטיס הזה - כי נקודת המוצא היא, ואני רוצה שיהיה ברור, "בהצדעה" איננו מועדון לקוחות. כדאי שהטרמינולוגיה הזו תשתנה. זו הטבה במסגרת ההטבות שמערכת הביטחון, צה"ל, חשבו לנכון אז שצריך לתת לחיילי המילואים. כשמדברים על הטבה או מועדון לקוחות יש כאן שתי נקודות התייחסות אחרות לגמרי.

אדוני קצין מילואים ראשי, ברוכים הבאים בצל קורתנו. אני ואתה עוד לא נפגשנו גם כראש השדולה של המילואים. ארי סינגר, אני מאחל כמובן לך בהצלחה בתפקיד, ואני בטוח בשמי ובשם כל היושבים כאן ובשם חיילי המילואים. בעזרת השם תעשה מלאכתך נאמנה ותוציא טוב תחת ידיך למען חיילי המילואים.
ארי סינגר
אמן.
היו"ר איתן כבל
פניתי למשרד הביטחון. התשובה שקיבלתי היתה אחת המבזות והמביכות שקיבלתי כאן בכנסת. ממש חוץ מלבעוט לי בראש ולכדרר את הראש שלי בחוצות, זה מה שנעשה. ממש הובכתי מהתשובה. בשורה התחתונה כשראיתי גם שוועדת החוץ והביטחון לא בדיוק ממהרים מסיבות כאלה ואחרות לקיים את הדיון וכל אחד מספר לי סיפור אחר, מצאתי לנכון. יש ועדה, וזו בדיוק הוועדה הזו שממונה על העניינים הספציפיים האלה. אולי לא מהזווית של המילואים, אבל היא ממונה על העניין הזה מהזווית של כרטיסי האשראי ומועדוני לקוחות. גם חברים של "בהצדעה" ישבו בוועדה הזו כאן רק לא מזמן והשתדלנו לסייע כמיטב יכולתנו. לא תמיד בהצלחה, אבל לפחות הרצון שלנו הוא כמובן למען הלקוחות. ניסינו והשתדלנו.

ברגע שהתקיים כאן הדיון, קיבלנו פה בקשה לפגישה עם הגברת קירשנר. ישבנו עם תת-אלוף מירב קירשנר יחד עם הצוות שלה והיא הציגה בפנינו מצג אחר, אני מוכרח לומר. אני צריך שהדברים גם יונחו וייאמרו - מצג אחר לגמרי. אני מקווה שמול היריבים שלנו ההתכתבות קצת יותר טובה בתוך המערכות, אבל לפחות במה שקשור לפה. אני לא אגיד, אני אאפשר כמובן למירב. יש בינינו מערכת יחסים מאוד טובה. חשוב לי להדגיש את זה כראש השדולה שנותנת לנו רוח גבית בהמון דברים, אם לא בכל הדברים. לא רק אליי, גם לעמותה. יחד עם זאת, בעניין הזה באנו לעשות פה סדר ולקבל את ההבהרות מאל"ף ועד ת"ו בדיוק איפה הדברים עומדים. אני מזכיר, בסוף בסוף זה הטבה. זה לא שירות, זה הטבה של חיילי המילואים.

ברשותכם, רק אאפשר לנציג העמותה להציג את הדברים מנקודת המבט שלהם. כמובן שאשמח שאנחנו נתקן כפי שתיקנת אותי, אבל אחר כך. קודם כל נשמע אותם.

אדוני, בבקשה.
איתי נבו לנדסברג
איתי לנדסברג, אני במה שהיה פורום מג"דים, מח"טים, טייסים במילואים משנת 95', והיום אנחנו העמותה למען משרתי המילואים.

אני רוצה להזכיר שכל הנושא הזה של הכרה והוקרה נולד אחרי הרבה שנים של מאבק על חוק המילואים. המדינה התחייבה להכיר ולהוקיר, לא התחייבה למסחר את חיילי המילואים. אני אומר מראש, אנחנו דורשים לבטל את המכרז הזה, לצרף את חיילי המילואים לארגן "חבר" כמו שאמר פה יושב- ראש הוועדה ולהפסיק לסחור על גבם - זה קודם כל.

אני רוצה להסביר מה קורה. מועדון "בהצדעה" שנועד להוקיר את חיילי המילואים באמצעות הנחות והטבות הפך למסחטת כספים של משרד הביטחון. אם כל חייל מילואים נדרש לשלם 10 שקלים בחודש, 120 שקל בשנה כפול 220,000 חיילי המילואים, תעשו חשבון, אנחנו כבר ב-24 מיליון שקל שמשרד הביטחון התחייב להעביר 15 מיליון מתקציבו לעניין של "בהצדעה". בפועל, הוא לא צריך להעביר כלום. המועדון שנועד לכלל החיילים נמכר לחברה מסחרית שלא כל החיילים רוצים בשירותיה, ואלה שלא מוכנים לקבל את שירותיה הוצאו מהמועדון. איפה כאן ההכרה ואיפה ההוקרה?

משרד הביטחון בניגוד לתפקידו הממלכתי בעצם סוחר בזכויות חיילי המילואים, בזכויות של ההכרה והוקרה. גם התקציב שהוקצב למועדון מחוסל ומשרד הביטחון מבצע מין קומבינה שהוא גם שותף לרווחים. כלומר, דרך המועדון מוכרים כל מיני מוצרים, ומשרד הביטחון מתחלק 60:40 עם החברה המסחרית. מי שלא מאמין, שיקרא כאן את הסעיפים בחוזה שלהם. את הדבר הזה צריך לבטל.

צריך לבטל את כל המכרז הזה ולהחזיר לכל חיילי המילואים, בלי הבדל דת, גזע, מין וכרטיס אשראי, את הזכויות שלהם במועדון "בהצדעה". לחלופין, אנחנו דורשים שיצרפו את חיילי המילואים למועדון "חבר". אני חושב שהדבר הזה לא יכול להימשך. תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה. הטענות כפי שהן מועלות כאן הן לא פשוטות. אני מאוד מקווה שזה לא כך כי כשדיברנו הדברים הוצגו אחרת. לא סתם ביקשתי להתחיל עם הדברים כיוון שאני יודע. שמעתי כבר את הנתונים האלה והיה חשוב לי שהם יישמעו מפי אנשי העמותה.

תת-אלוף מירב קירשנר, בבקשה.
מירב קירשנר
קודם כל, צהריים טובים. כאמור, מירב קירשנר ראש מטה אגף כוח אדם. בתפקיד קודם רח"ט תומכ"א. אני מזכירה את זה משום שזה התפקיד שבו הייתי אחראית גם על אכ"א מילואים שמרכז את הטיפול במילואים במטה הכללי, וקודם קודם בכלל ראש מחלקת המילואים של זרוע היבשה.

קודם כל, אני מודה על ההזדמנות להופיע בפני הוועדה והפורומים השונים ולהסביר את הדברים. מדוע מודים? משום שמטרת ההחלטה שלנו, שאגב התקיימה בסוף תחקיר שאני ביקשתי לבצע עוד בתפקידי הקודם, היתה להביא בשורה למשרתי המילואים הפעילים ולמנף את ההטבות שניתנות על-ידי מועדון "בהצדעה". אנחנו עסקנו בזה משום שאתם ביקשתם - חיילי המילואים, אנשים מהבית הזה. כולם העלו לי כל הזמן את הרצון לפרוץ דרך לכיוונים נוספים, להעשיר את ההטבות, ובזה עסקנו. ביצענו סקר וקיימנו תחקיר על מנת לבחון את הדרכים למנף את ההטבות שניתנות על ידי המועדון.

בפתח הדברים נאמר שלמדנו במרוצת השיח שהתקיים בשבועות האחרונים שלא הסברנו נכון את המהלך, ואנחנו לוקחים על זה אחריות. לכן, מודים על ההזדמנות להסביר.

מערך המילואים בראייתנו הוא מרכיב חיוני וקריטי ביכולת ההכרעה של צה"ל. כך אנחנו מתייחסים למערך הזה. התפקיד שלנו הוא באמת להוקיר בכל דרך את העשייה ואת משרתי המילואים הפעילים. אני מזכירה שהרחבנו גם את ההיבט הזה של משרתים גם למפקדים אחרי עבודת מטה ארוכה. מיד נראה את עיקרי הדברים.

אנחנו מסתכלים על צה"ל כעל מערכת אחודה שיש בה שותפות ואחריות למשימה, וכך אנחנו מצפים מעצמנו לטפל במערך המילואים. אנחנו מקפידים לזכור שהמערך הזה פועל מתוקף חוק. עם זאת, אנחנו לא סתם תבענו את המילים "נבחרת משרתת", כי אנחנו חושבים שמי שמבצע מילואים ובאמת נושא בעומס הזה שהוא גם זכות, נכון לטפל בצורה ראויה ולמצוא את הדרך להוקיר באופן הכי רחב שרק אפשר.

נרצה להציג לכם את הרקע, הזכאים היום, מהי ההחלטה שהתקבלה ומדוע קיבלנו אותה, ומה הבשורה שבראייתנו ההחלטה הזו יוצרת.

אני רוצה להדגיש שעד עכשיו חשבתי שיש דברים שרק לא הסברנו נכון, אבל בדברים שנאמרו קודם יש פשוט דברים שהם לא נכונים הלכה למעשה. יכול להיות שחלקם נמצאים במכרז והם אפשריים ברמה הכללית. נצא עוד מעט למכרז חדש, המכרז ההוא היה כבר לפני מספר שנים, וצה"ל כאמור לא עוסק במכרזים. נשמח שתציעו לנו הצעות ונטייב אותו. זה קורה כבר ב-2018. אבל לא נגבה שקל מחיילי המילואים על ידי המועדון וגם לא ייגבה שקל בעבור הכרטיסים. אני אומרת את זה על הסף.

יותר מזה, צה"ל לא יפחית בכלום מהכספים בכל שנות התר"ש, וגם זה תיכף יוצג וגם ייכתב באתר, מהכספים שמושקעים במועדון. ההיפך, אנחנו מתכוונים לייצר מועדון שיש בו יותר תקציבים ויותר הטבות.
איתי נבו לנדסברג
כמה?
מירב קירשנר
אני מאוד רוצה להראות לכם את הדברים. אם יהיו אחר כך שאלות אענה.
אייל יוסיפסקו
אני אייל יוספיקו, ראש עתכ"א מילואים. המצגת עלתה. אנחנו שמים פה שקף אב שמדבר על המערך ואיך אנחנו מסתכלים פנימה, ונגעה בזה הרמ"ט.

הרקע להקמת מועדון "בהצדעה" - המועדון הוקם בשנת 2010, גם זה הוזכר פה. המטרה היתה חיזוק, הערכה והוקרה של המשרתים במילואים. אנחנו רואים במועדון מרכיב נוסף במסגרת המעטפת. אני חוזר על מינוח "מרכב נוסף". הוא מתוקצב על-ידי צה"ל מדי שנה כ-15 מיליון שקלים. נכון לזמן הזה, 120,000 חברים שמחזיקים בכרטיס אשראי "בהצדעה".

אנחנו יודעים להגיד על עצמנו את השורה התחתונה פה שהמועדון זוכה להתייחסות חיובית.
היו"ר איתן כבל
אתם צריכים לתקן את הציוץ שלכם כי נולדו אלף מחזיקים בין השיחה לבין הציוץ. אתם הוצאתם הודעה על 121, ופה 120. סתם רציתי להראות שאני מתכתב עם החומר.
איתי נבו לנדסברג
השאלה היא לא כמה מחזיקים אלא מה הפוטנציאל. כמה אנשים? לפי הנתונים שלנו זה 220,000.
היו"ר איתן כבל
שניה, אחרי זה נעסוק בזה.

בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
גם אויבי ישראל קוראים את פרוטוקול ועדת הכלכלה. תנפח את המספרים. תגיד: חצי מיליון פוטנציאל, שני מיליון פוטנציאל.
אייל יוסיפסקו
בשקף שמוצג פה, ואני מעריך שכל השותפים לעבודה פה מכירים את הזכאות, מי שסיים שירות מילואים ומי ששוחרר בכבוד ומי שהוא משרת מילואים פעיל כשזו אוכלוסיית המיקוד.
היו"ר איתן כבל
יש הגדרה מה זה משרת מילואים. אם אינני טועה, 20 יום לשלוש שנים.
אייל יוסיפסקו
נכון, אדוני לא טועה. 20 יום בשלוש שנים, למעט אלו שהשתחררו בשלוש שנותיהם הראשונות, בשנתיים, או הראשונה והשנייה או השנייה והשלישית, בביצוע של 14 יום.

סוגיית המועדון בהיבט התקציב והניהול - יש פה את המקור התקציבי של 15 מש"ח במימון צה"ל ו-5 מש"ח שאלו רווחי הסליקה ומוגדרת כהכנסה.

ההטבות - למעלה מ-1,500 הטבות, וסדר גודל מכירות של כ-90 מש"ח בשנה.

בהיבט של הפעילים באתר, וזה מי שפעיל באתר בהיבט הטכני, כ-100,000 פעילים באתר. למעשה, אנחנו מדברים על כ-120,000 מחזיקי כרטיס אשראי. אנחנו רואים פה גידול ב-15,000 מאוגוסט האחרון.

התפלגות הרכישות במועדון מדברת פה על מספר תחומים והם מוצגים כאן לפניכם, מה באטרקציות, מה בכרטיסים לקולנוע בין יתר התחומים.
מירב קירשנר
גם מזה אנחנו למדנו לטובת השנים הבאות שבהן להבנתנו יהיה לנו יותר כסף, מה הן ההעדפות שלכם. גם קיבלנו מאנשי מילואים יותר בקשות בהקשרים של נופש, פנאי, כרטיסים, וכיוצא בזה. נראה לכם לאן אנחנו רוצים להתרחב.
רועי פולקמן (כולנו)
לאחרונה דיברנו הרבה על ההסתכלות על המשפחה כיעד של תפיסת המילואים המעודכנת. אני חושב שחשוב שזה גם יתבטא בהטבות למשפחה. כל הזמן אומרים: המשפחה צריכה להרוויח מזה, זה לא רק משרת המילואים לכשעצמו. ממילא הם משתמשים בזה, וגם קמל"ר החדש דיבר על זה כאחד היעדים המרכזיים שלו. אני חושב שזה חשוב.
ארי סינגר
ארי, קצין מילואים ראשי. בסוף כמעט כל הדברים פה בן אדם לא עושה לבד. אני איש מילואים ואני אבא לארבעה מילואימניקים וכולם מחזיקים "בהצדעה", כולם פעילים. לא בשביל זה הקמנו את המועדון, אבל שכשבן אדם הולך להטבה עם אשתו או עם בן/בת הזוג או עם הילדים והוא אומר: אני קיבלתי הנחה בגלל שאני מילואימניק, יש לזה מסר נוסף לעצם ההטבה הכספית.
אייל יוסיפסקו
פה זה דף להתרשמות של איך נראה האתר.
עיקרי הממצאים
בסקר שבוצע הודות המועדון, והסקר מדבר פה בקרב הפעילים - כלומר, מי שיש לו כרטיס אשראי - העמדות המתגבשות הן חיוביות. בולטת שביעות הרצון הגבוהה מהשירות, גם מהפעילות וגם מההטבות, ובטח מאיך שהאתר נוח וידידותי. מוצגים פה הציונים. המקרא בצד ימין. מדברים פה על השביעות או מהמחירים או על מגוון הפעילויות או ההטבות, האם זה נותן מענה, וגם על האתר עצמו.
מירב קירשנר
זה סקר ופה מוצגים נתונים כמותיים. מעבר לזה, יש גם את התחושות שלנו ואת הפניות שאנחנו מקבלים. אני הייתי רח"ט תומכ"א במבצע האחרון. עוד בטרם סיום המבצע קיבלנו מבול של בקשות מנשות משרתים, מבני זוג, מהמשרתים עצמם. הלכנו עם הבקשות, הקדמנו את נקודת הזכאות כדי לאפשר ליותר אנשים להיכנס. אנחנו חשים את הדרישה להרגיש שייך ולזכות בהטבות האלה, מה שמבחינתנו מאוד נכון.
אייל יוסיפסקו
השקף הבא מבטא את זה שהמועדון הוא מרכיב מיני כמה של הטבות למשרתים או מפקדי מילואים פעילים. אני לא אעבור פה נושא נושא. הם מוכרים גם בבית הזה וגם למי שעוסק בתחומים. המועדון הוא מרכיב נוסף מיני כמה.
מירב קירשנר
אני אתמול הצגתי תוכנית עבודה של אגף כוח אדם. אחד הדברים שמקבל ביטוי, מבחינתנו, זה נושאים שהכנסנו לתוכנית, לא ראשונה אבל שחשוב לצה"ל לשמר בפנים, כמו נופשי מג"דים, ואתם יודעים שהוספנו על זה, אפרופו משפחות, כמו חינוך למילואים, חיזוק המשרתים, סופי שבוע למשרתים ובני/ בנות זוג ברמה היחידית באופן ייחודי. כל הדברים האלה הם מרכיבים משלימים שבחלקם הרעיון הוא לייצר יותר לכידות ברמת היחידה עצמה, ובחלקם הרעיון הוא הוקרה לשם הוקרה.
אייל יוסיפסקו
כשאנחנו מסתכלים פה על המועדון, ואני חושב שיש פה חלק מהתשובות לדברים שנתבקשנו לענות עליהם, מטרת העל היא הרחבת ההטבות שניתנות לרווחת חיילי המילואים. היו פה ביטויים של "להרוויח", ואני חושב שזה תגמול על המעשה הנאצל הזה של שירות מילואים שהשכיחות שלו מוכרת גם לכם. כספי הסבסוד - אנחנו רוצים שיופנו לטובת הזכאים בלבד. פה חיוב חובת כרטיס האשראי זה משהו שאם תרצו ניכנס אליו. אבל בעצם זה שאין כרטיס אשראי - - -
היו"ר איתן כבל
מילה לפני כן, חשוב מה שנאמר כאן. האם יש באמת מצב שבו מהעמלות שנגבות , וזה הולך 60 : 40, זאת אומרת 60% - כאן הציג, נכון?
חיים ניר
חיים ניר, אני אחראי על מועדון "בהצדעה" במשרד הביטחון. אני אגיד לך מה שכתוב. אנחנו לוקחים מהרווחים של החברה 40% ומחזירים אותם לסבסוד לטובת - - -. זאת אומרת, אם החברה קונה מוצר בשקל, ולמילואים מוכרת אותו ב-1.10 שקל, אז לא נותנים לה את כל הרווח הזה. היא מחזירה אותו לחברי המועדון. זאת אומרת, חברי המועדון נהנים גם מהמחיר הכי זול שקיים בשוק וגם מהרווחים של החברה. אם היו רווחים כאלה מחזירים אותם לסבסוד של חברי המועדון.
איתי נבו לנדסברג
אבל לפי הבדיקה שלנו המוצרים יותר יקרים והסבסוד הזה נכנס אליכם לתוך תקציב הביטחון. הוא לא נוסף על ה - - -
חמדה מרק
לא נכנס שקל.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, זה לא עכשיו האם חייזרים נחתו בשנות ה-50 או ה-40, זה שחור לבן - או שזה אכן נכון מה שנאמר כאן או שלא.
רועי פולקמן (כולנו)
יש כאן טענה מוזרה קצת בהקשר. יש פה הרבה דברים שצריך לבחון למה עשו את זה. אבל להגיד שמשרד הביטחון מנסה לגזור קופון על מועדון "בהצדעה"? אני בא ממפלגת כולנו, אנחנו נהיה מאוד מבסוטים. אפשר לקצץ בתקציב הביטחון כי הכנסות צה"ל לעתיד יבואו ממועדון "בהצדעה"? זה נשמע לי טיעון לא רציני. מה, המוצרים יותר יקרים? אפשר לבוא ולהגיד שהשירות פחות טוב, שזה מקשה על אנשים להוציא את הכרטיס, שיגרמו להם עלויות. אבל להגיד שהצבא על הפקקטה כמה מיליונים האלו הוא עושה סיבוב דרך המועדון? זה בעיניי טיעון שאלא אם יש לך הוכחות, זה נשמע לי טיעון לא לעניין.
היו"ר איתן כבל
יש פה כמה טענות שחשוב שיובהרו: סיפור ה- 60: 40, באמת מה המשמעות שלו, עניין ה-10 שקלים שניגבה, כן או לא. אלה דברים שזה כן או לא. אין כאן יום לימודים.
מירב קירשנר
תשאל.
היו"ר איתן כבל
אני מכבד אותך, מירב. אני מאפשר לכם. אבל אני רוצה שאנחנו נצא מכאן שמה שעדיין לא ברור לנו גם ייכתב בצורה ברורה ויובא אלינו כמסמך כתוב כדי שהדברים פה יהיו ברורים. אין כאן אמצע, או שזה נעשה או לא.
רועי פולקמן (כולנו)
להגיד שהמוצרים יותר יקרים, אי-אפשר להוכיח. איך נדע?
איתי נבו לנדסברג
אבל הדברים הכי חשוב שמחייבים את חיילי המילואים לכרטיס אשראי מסוים, ומי שלא מקבל מאבד את הזכויות "בהצדעה".
רועי פולקמן (כולנו)
זה דיון אחר.
היו"ר איתן כבל
תיכף נגיע לזה. רק רציתי שהדברים יונחו.
חיים ניר
מבחינת ה-10 שקלים - לא לוקחים אגורה אחת מאף חייל מילואים.
היו"ר איתן כבל
אני יכול להגיד לכם שבפגישה המקדימה שהיתה לי עם מירב והצוות שלה - אני יכול להגיד אולי מפה נולדה גם הטעות - היה ויכוח. היו כאלה שסברו שאולי נכון לגבות את ה-10 שקלים, זה לא כצעקתה. הצבא קיבל החלטה בעניין הזה. בדיוק לאור העובדה שמדובר בהטבה ובהוקרה לעניין הזה התקבלה החלטה נכונה, למרות שגם ה- 10 שקלים זה לא "היום הרת עולם". אבל אני סבור שצדק צה"ל שקיבל את ההחלטה הנבונה בעניין הזה לא לגבות את ה-10 שקלים.
מירב קירשנר
אגב, זה לא עכשיו. זה כבר שנים כך.
היו"ר איתן כבל
לא משנה, העובדה הזו ברורה.
אייל יוסיפסקו
שימור השקעת צה"ל במועדון - 15 מיליון שקלים בתוכנית הרב שנתית. זאת אומרת, 15 כל שנה למשך התוכנית הרב שנתית. לדעתי, עניתי פה על השאלות שנשאלנו האם צה"ל מתכנן על רווחי הסליקה כדי להוריד את המימון.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך עוד דבר בעניין הזה של ה- 15 מיליון. חשוב שהדברים ייאמרו וזה נוגע לפתיחה של הדברים שלך, תת אלוף מירב קירשנר. כי מה ביקשנו בעניין הזה? אבי סייג ואני ביקשנו בשם העמותה להיפגש איתכם ולעשות תיאום ציפיות. אולי נוכל לעזור לכם.

מה קרה? חשוב שהדברים ייאמרו. אני הלכתי לעשות את הבירורים. עזבי את אבי סייג. את זוכרת? הייתי כולי טעון כי נאמר על-ידי גורמים בכירים במערכת, לא איזה סגן מפקד חוליה מצומצמת.
חמדה מרק
מי אמר?
היו"ר איתן כבל
את רוצה שאני אגיד שמות?
חמדה מרק
הוא מתעסק עם זה.
היו"ר איתן כבל
אני אמרתי שדיברתי איתו?
חמדה מרק
לא איתי גם.
היו"ר איתן כבל
את צודקת. אני אמרתי אתם? אבל יש עוד תא"לים ומנכ"לים. מערכת הביטחון זה גוף גדול. יש שני מגדלים בבניין שבו אתם נמצאים בקריה. את גרה בחדר אחד וגם הוא בחדר אחד. אתם לא כל מערכת הביטחון, אתם לא כל צה"ל. אני שמח שאתם רוצים לקחת על כתפכם את הכול. הנה, יושבת כאן העוזרת הנכבדת שלי, מאיה עזריה, והיא יודעת את התשובות שהרתיחו אותנו. התשובות הן לא מאיזה סגן של הסגן של התת-סגן. דרך אגב, חלק מופיע פה כתוב. לא באתי לעשות שיימינג לאף אחד, אלא אני בא כדי לקדם את העניין. נוצר נתק וכל אחד בא עם הסיפור שלו. הגדילו ואמרו. אני עמדתי לדבר איתו ועם כחלון שאמרו לי: תשמע, כל הסיפור מסתכם ב-5 מיליון שקלים. אמרתי: וואלה, אולי נלך ונמצא לזה פתרון. על 5 מיליון שקלים מערכת הביטחון תתמוטט? נפנה לכחלון שיבוא ויציל את מערכת הביטחון.

גם הדברים שנשמעים אולי בעיניכם מופרכים שאומר איתי בשם העמותה, התרוצצו כאן לא בצורה של מר שמועתי, אלא אנשים שהם מוסמכים לפחות בהגדרת התפקיד שלהם.

לכן, אני שמח שאני עושה את הדיון פה ולא במקום אחר. אנחנו מניחים בדיון את הדברים ומבהירים אותם. לכן, גם ה-15 מיליון שקל. יכול להיות שכל אחד לקח את זה למקום אחר.
מירב קירשנר
אנחנו לא באים כדי להתנצח אלא כדי להפריך דברים לא נכונים ולשים את הדברים לאשורם. ההחלטה הזו לא נולדה ביום בהיר. היא התקבלה אחרי תחקיר שביצענו שכוונתו היתה למנף את מועדון "בהצדעה" - זו המטרה. אנחנו הולכים להרחבת ההטבות שניתנות. כל כספי הסבסוד ללא יוצא מהכלל יופנו לטובת הזכאים. חבר הכנסת כבל, אנחנו מצאנו, וכך כנראה מתנהלים בכלל, שבמקום שבו אין חובת שימוש בכרטיס אז כספי הסבסוד הולכים גם לחברים, למקומות עבודה, לא למקומות שאליהם התכוונו. ולא לשם כך מערכת הביטחון משקיעה כסף.
היו"ר איתן כבל
כן, החייל שקונה לכל החבר'ה.
מירב קירשנר
נכון. אנחנו מתכוונים חד משמעית, ואגב, יש דברים אחרים בצה"ל שאני לא יודעת להגיד את זה עליהם בהסתכלות תר"שית, להמשיך בהשקעה במועדון בהיקף ששמנו כל השנים.
רועי פולקמן (כולנו)
האם אפשר לשאול שאלות על התקורות כי התמונה הכללית ברורה? המאקרו ברור.
מירב קירשנר
מיד אנחנו נגיד גם מה אנחנו חושבים שהולך להיות.

הכרטיס הוא חינמי, וגם על זה היו כל מיני הערות והארות, לא כשנמפיקים ולא אם מנפיקים מחדש ולא חידוש - שום דבר. כרטיס חינמי, נקודה. המועדון, אני מזכירה, לא השיק את הכרטיס עכשיו. לראייה, אנשי המילואים מבינים את המסרים ויש גידול ניכר.
היו"ר איתן כבל
כמעט גיליתם סוד צבאי כמה חיילים פעילים יש לנו.
מירב קירשנר
אנחנו לא מגלים. פעילים מילא, על המערך כולו אנחנו לא מגלים. ההכנסות מסליקה או מהחזרי הסליקה עומדים היום פחות או יותר על 5 מיליון שקלים כאשר עשינו אילוסטרציה בהסתכלות על סוף 2018, לא על קצה התר"ש, וההבנה שלנו היא שההכנסות האלה יוכפלו בהנחה שההתנהלות תהיה התנהלות דומה.
היו"ר איתן כבל
ככל שתהיו יותר טובים כך יהיה לנו יותר אינטרס להשתמש בזה.
מירב קירשנר
נכון. כל הכסף הזה יוחזר לטובת החיילים.

מה עוד אנחנו מתכוונים לעשות? להעשיר הטבות למפקדים במילואים כשאני מזכירה שיש עכשיו גם אוכלוסייה כזו, הרחבת הסבסוד להטבות בזכות הכסף הזה, לתת תנאי אשראי טובים יותר שזה אופציונאלי כמובן למי שבוחר, וכרטיס אשראי שהוא כרטיס אשראי למג"דים - להכניס שימושים פנימה. זה מה שאנחנו רואים בהסתכלות בהשוואה בין 2016 ל-2018 - מחר בבוקר. התקציב הוא אותו תקציב, ההכנסות מסליקה יוכפלו - זה כאמור תחזית. כמות כרטיס האשראי - אנחנו רואים גידול. כבר כיום יש לנו 120,000 כשב-2016 היינו על 90,000. נגדל בכרטיסי הרוכשים, ובהלימה אנחנו גם מניחים שבסכומים שיוצאו לחודש.

אנחנו רוצים להמשיך להיות מועדון מוביל ולזנק בזה, להרחיב את היקף חברי המועדון הפעילים והיעד שלנו הוא לגדול ב-30%, להרחיב את היקף והמגוון של ההטבות ולשמור את שביעות הרצון של המשרתים ברמה גבוהה.

אנחנו הולכים למכרז חדש ב-2018. כאמור, לא משתמשים בכל תנאי המכרז, ולכן לא רלוונטי לקרוא שם את השורות הקטנות שלא מופעלות ולא מתקיימות הלכה למעשה. אנחנו רשמנו את הדברים. הארתם והערתם, יכולים להמשיך להציע. אני נפגשת עם כל עמותה, עם כל בעל תפקיד שרוצה. כמובן ראש עתכ"א מילואים וקמל"ר. אנחנו נלמד, נאסוף עוד בקשות, ונתקדם.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להציע הצעה ואפנה אותה גם אליכם. אני סבור שזה בסדר גמור, והייתי חלק ושותף יחד עם העמותה לכתיבת הקביעה שמי שעושה שירות פעיל שמשמעותו בשלוש שנים 20 ימים. אני חושב שצריך גם הגדרה לאחור: מי שפורש ומסיים שירות מילואים מכובד. זאת אומרת, כמו ב"חבר" שיצרו מדרגה של מי שמסיים את תקופת השירות הקבע שלו, אפשר לייצר מדרגה חד משמעית לחיילי מילואים שנתנו מעצמם. בכל זאת, 20 - 30 שנה, כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא.
חמדה מרק
זה בעבודה, אנחנו מדברים על זה. כבר העלינו את זה כתהליך. קוראים לזה מועדון "ממשיכים".
היו"ר איתן כבל
אז אנחנו גם מביאים גאולה לעולם. זה חשוב ויפה. אני שמח שאתם חושבים על העניין הזה כי הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב. זה גם סוג של הוקרה, בוודאי לאלה שלא היו חלק מההוקרה שנים לאחור.

בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
מה במבנה של המכרז יש בתקורות? כלומר, כמה מסך כל ההכנסות וההשקעה שלכם מותר מבחינת המכרז בתקורות? הרי יש מפעיל שצריך להוציא תקורות בעניין.
חיים ניר
המכרז חולק לשני סוגים של הטבות: מוצרים מסובסדים ומוצרים לא מסובסדים כמו ב"חבר". למוצרים המסובסדים הספק מתחייב להביא את המחיר הכי זול בשוק. זאת אומרת, אף מועדון, אף אחד, לא יכול לקנות יותר זול מהמחיר הזה. על זה אנחנו נותנים לו 5% עמלה. את המחיר הזה אנחנו מסבסדים לפי חלוקה שאנחנו גובים.
רועי פולקמן (כולנו)
לגבי המוצרים - אני מניח שזה היה גם בלי קשר ללאומי קארד, המודל הזה לא קשור.
חיים ניר
ללאומי קארד אין קשר.
רועי פולקמן (כולנו)
אני שואל עכשיו על המצב שהשתנה ברגע שיש גורם מפעיל מועדונים.
חיים ניר
כל הזמן היה גורם מפעיל מועדונים ללא קשר לכרטיס אשראי.
היו"ר איתן כבל
הם היו פה בלי קשר בכלל ל - - -
רועי פולקמן (כולנו)
הבנתי. זאת אומרת, הבאתם גוף שהפעיל את המועדון בשבילכם ובלי קשר לכרטיס האשראי. מודל התקורות הזה היה אותו דבר אז.
חיים ניר
בהתחלה היה 11%, ירדנו ל-5% בעקבות המכרז - 6% פחות. אבל מוצרים לא מסובסדים שהוא יכול למכור כמה שהוא רוצה ובמחיר שהוא רוצה מאחר והוא תחרותי, אמרנו: אם אתה מכניס משהו למועדון, אנחנו לוקחים 40% מהרווח שלך על הדבר הזה ומעבירים אותו. 5% מהמחזור של המוצרים המסובסדים הולך לתפעול, למחשוב, לעבודה, לכל.
רועי פולקמן (כולנו)
ברור. אז אפשר לקחת גוף מפעיל מועדונים כמו לאומי קארד, ויש עוד כאלה - - -
חיים ניר
לא לאומי קארד - חברה. לאומי קארד לא מפעילה.
רועי פולקמן (כולנו)
יש להם גוף מפעיל מועדונים, יש להם הרבה מועדוני לקוחות.
חמדה מרק
לא, לא.
חיים ניר
החברה המפעילה של מועדון לאומי קארד זה חברת Knowledge.
רועי פולקמן (כולנו)
אם יש גוף שמפעיל את המועדון, מה הרווחתם? יצא לי בעברי להתעסק בזה בארגוני הסטודנטים. מה אתה מרוויח מזה שזה דווקא כרטיס אשראי? כי אני מבין שאתה רוצה גוף שינהל לך את כל המערך הזה וידע לעשות את זה. בשביל מה אתה צריך את כרטיס האשראי?
חיים ניר
כשאתה הולך לקנות בסופרסל, בסופרסל חברת כרטיס אשראי לוקחת 1% עד 2% בשבילה.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון, אז יש פה עוד תקורות.
חיים ניר
לא, זה לא תקורות. אני אומר: אני רוצה אחת משלוש חברת כרטיסי האשראי. כמה אתם מוכנים להחזיר לי מהעמלה הזו שלכם? מהסליקה? מי שייתן לי את המקסימום. לא לקנות במועדון, כשאתה הולך לקנות בשופרסל - - -
רועי פולקמן (כולנו)
התועלת מהמעבר הזה - - -
היו"ר איתן כבל
אני אחדד, אני מבהיר אותו בחייו. הוא מנסה להבין מה התועלת שצומחת דווקא מהעובדה שאנחנו - - -
רועי פולקמן (כולנו)
נכון. מה שאתה אומר לי: יש לי עוד מקור לכסף, אותם 5 מיליון וגידולי 10 של הסליקה. בזה שאני מביא את זה לחברת אשראי, היא אומרת לי: אתה הבאת לי לקוח שסולק על הכרטיס שלי, אני מרוויחה מזה משהו ואתה תקבל מזה משהו. כל המהלך הזה נוצר בשביל ה- 5 - 10.

מה ההגדרות על הup-sale- מבחינת החברות? זאת אומרת, היכולת שלהם לעשות שיווק למוצרים נוספים? הרי בסוף בשביל חברות האשראי הביזנס כאן הוא לקוח. מה ההגבלות שלהן? מותר להן לשווק לי כל מוצר? אני לקוח לאומי קארד רגיל?
חיים ניר
לאומי קארד לא משווק כלום בכלל. הוא לא יכול לפנות לחייל מילואים, רק המועדון.
רועי פולקמן (כולנו)
זה מוגדר במכרז?
חיים ניר
כן, אסור לו. רק החברה שזוכה יכולה לפנות בפרסומת לחברי המועדון, ובתנאי שהסכימו לקבל פרסום. הרי אנחנו לא מעבירים נתונים לחברה שזכתה.
רועי פולקמן (כולנו)
חברת האשראי יודעת שאני לקוח שלה, חייל מילואים יודע שיש לו כרטיס אשראי שלה.
חיים ניר
לא. אני שולח פרסומת לאיש המילואים, אס אם אס: אתה יכול להיות חבר מועדון "בהצדעה". אתה נכנס למועדון, נרשם בעצמך. מסכים לתנאים שם, מסכים לקבל פרסום או לא מסכים.
רועי פולקמן (כולנו)
מהרגע שיש לי כרטיס אשראי אני גם לקוח של חברת האשראי והיא יכולה לשווק לי מה שהיא רוצה בתור לקוח שלה. נתתי כאן מוצר ששווה הרבה מאוד כסף לחברת האשראי שבו נתתי לה לקוח.
חמדה מרק
היא נותנת לך חצי אחוז על זה. זה ה-5, 6 ו-10 מיליון. מתחלקת איתך ב - - - הסליקה.
רועי פולקמן (כולנו)
אז כל האירוע כאן זה הכסף הזה. זה לא מייעל את המוצרים, זה פשוט נותן לי עוד - - -
חמדה מרק
זה מייעל לך את הקנייה.
מירב קירשנר
זה גם מבטיח את זה שרק מי שחבר יוכל לקנות מההטבות שאנחנו מסבסדים.
רועי פולקמן (כולנו)
אוקי, אז יש פה שתי תשובות למה עשו את זה בכלל - כי אנחנו יודעים על הבעיות שיש עם זה.
חיים ניר
המטרה השנייה היא חשובה מאוד. המטרה השנייה, ה-15 מיליון, 5 מיליון, 30% היה הולך על אנשים שהם לא זכאים.
מירב קירשנר
אנחנו בדקנו את זה לפי גילאים, וכיוצא בזה.
היו"ר איתן כבל
מה קורה עם חיילים שאין להם חשבון בנק?
חיים ניר
לכל אחד יש פתרון.
חמדה מרק
זאת ההתחייבות.
היו"ר איתן כבל
הנחתי. אני עוסק בזה גם היום בשוטף בהצעת חוק שאני הנחתי. איך אתם נותנים לו?
חיים ניר
הוא ממשיך באותו כרטיס שלו. אנחנו עושים אותו חריג במועדון ואז הוא קונה בכרטיס כפי שקנה עד היום. זאת אומרת, אין בעיה לאף אחד.
היו"ר איתן כבל
איתי, בבקשה.
איתי נבו לנדסברג
קודם כל, אני מבקש שתציגו את המכרז שזכה. שימו אותו פה על הלוח כדי שנוכל לראות את הסעיפים הבעייתיים שלו. שנית, אני רוצה תשובה למה אתם מחייבים את חיילי המילואים לכרטיס אשראי של חברה מסחרית שאנשים נדרשים גם לתת פרטים אישיים שלהם. איתן, לדעתי יש גם פה איזושהי בעיה ביטחונית על העניין הזה שחברה מסחרית נכנסת לכל פרטי אנשי המילואים שחברים במועדון "בהצדעה".
היו"ר איתן כבל
הרי גם אם נעבור ל"חבר", גם שם אנחנו מחויבים בכרטיס.
רועי פולקמן (כולנו)
זה כסף, זה 5 ו-10 מיליון שקלים למועדון. זה ההסבר. השאלה היא למה? זה התשובה. בואו נבין מה הבעיות, אבל התשובה היא כי זה מוסיף 5 או עד 10 מיליון שקלים.
איתי נבו לנדסברג
אבל יש כאן התערבות של המדינה בחיים האישיים הכלכליים של אנשי המילואים. אין שום סיבה שזה יקרה, ואין שום סיבה שיחייבו אותם לכרטיס אשראי מסוים אם הם לא רוצים.

השאלה השלישית שאני רוצה לדעת ושאלתי את זה בתחילת הדיון - אומרים שיש כאן 120,000 אנשים עם מועדון "בהצדעה". כמה זכאים יש? למה אלה שהם זכאים לא קיבלו? וכמה אנשים נפלטו מהמועדון בגלל הדרישה הזו עכשיו שיהיו חברים בכרטיס הספציפי הזה?
חיים ניר
אף אחד לא נפלט.
היו"ר איתן כבל
זה מה ששאלתי. את הדברים האלה גם אבקש בכתב בצורה מסודרת כדי שהדברים יהיו סדורים מולנו. הטענה היא שנכון לרגע זה כ-80% ממה שהיו חברי מועדון, כבר יש להם את הכרטיס החדש. שאלתי שאלה נוספת גם בעקבות השיחה איתכם והיא מה קורה עם אלה שאין להם ולא רוצים להיות חלק מזה. הוא אומר שהם יכולים - - -
חיים ניר
סליחה, לא מי שרוצים. כל מי שלא זכאי לקבל כרטיס מסיבה כלשהי יכול להמשיך בכרטיס שלו.
היו"ר איתן כבל
בכרטיס הרגיל שלו וכתוב עליו - - -
חיים ניר
כל מסורב אשראי או כל מסורב של - - -
היו"ר איתן כבל
מישהו שאין לו.
חיים ניר
חשבון בנק אי-אפשר.
היו"ר איתן כבל
דוד, בבקשה.
דוד בקר
כבוד היושב-ראש, חברי הוועדה, משתתפי הדיון, שמי דוד בקר, יושב-ראש צו 8 - פורום המילואים בישראל.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שהגיע הזמן שתיכנסו גם אתם לעמותה הגדולה, או שרק בצו 8 תיכנסו.
דוד בקר
אנחנו עמותה שדואגת לקידום זכויות המילואימניקים. קיבלנו בחודשיים האחרונים לפחות עשרות תלונות ממילואימניקים שכועסים לגבי כרטיס האשראי של מועדון "בהצדעה": זה מועדון שהוקם לטובתנו, ולאחרונה אנחנו מרגישים ששכחו את מי הוא אמור לשרת.

יש פער בין מה שמופיע בתקנון של הכרטיס לבין מה שנאמר פה על-ידי הנציגים של מועדון "בהצדעה". אם אתם טוענים את מה שאתם טוענים אז תעדכנו גם את התקנון בהתאם ולא כל מיני סעיפים עמומים כאלה ואחרים ולא ברורים שאחרי זה אנשים שואלים שאלות.
להלן עיקרי התלונות שקיבלנו
לגבי עצם חיוב השימוש בכרטיס אחד - אנחנו דיברנו. זאת אומרת שהפטור מדמי כרטיס הוא על תנאי. זה מה שמופיע בתקנון. הפטור מדמי כרטיס הוא על תנאי. זאת אומרת, רשום בתקנון שפעם בארבע שנים נבחנת החברות של המילואימניק במועדון, ואפשר לבטל. זה מה שרשום, שאחרי שהמועדון - - -
היו"ר איתן כבל
חיים, זה כמו האותיות הקטנות. יש פה אנשים שישבו וקראו אותיות קטנות. זה כמו משכנתא שגם זה שמחתים אותך לא יודע על מה. יש אחד בבנק תמיד שיודע מה האותיות הקטנות. יש שם חברים, ואולי אתה אפילו לא יודע על אלו שיושבים כאן עכשיו לצדנו בשולחן, אפילו לא מודעים לעניין שזה בכלל נעשה במחלקה אחרת. יש את האותיות הקטנות האלה. כנציגי חיילי מילואים זה בדיוק תפקידם - לוודא מה הן האותיות הקטנות האלה.
דוד בקר
נכון. אנחנו קראנו את כל האותיות הקטנות. רשום שם שמי שמאבד את הזכויות שלו כחבר מועדון "בהצדעה", הכרטיס הזה הופך להיות כרטיס אשראי רגיל, ואז בעל הכרטיס מחויב ב-12.9 שקלים לחודשים דמי כרטיס.
מירב קירשנר
שיבטל.
דוד בקר
אבל אם הוא מבטל הוא לא יכול להיכנס לאתר והוא לא יכול לנצל את ההטבות של מועדון "בהצדעה".
מירב קירשנר
אבל זה בדיוק מה שאנחנו רוצים.
היו"ר איתן כבל
דוד, תלך עם סיפור הדרך שאתה מתחיל עד הסוף כמו שצריך. אתה אומר שאם יש מחזיק שלא רוצה להיות חבר והוא מבטל - - -
דוד בקר
אז הוא מאבד את ההטבות שלו כמשרת מילואים פעיל.
היו"ר איתן כבל
אם הוא כבר לא חבר מועדון אז הוא לא חבר מועדון - זה ברור כשמש לאור הירח. תרשה לי, דוד. אמרתי להם שאני חושב שצריך לייצר מעגל נוסף של אלה שהם לא בהגדרה של החוק חיילי מילואים פעילים. ב"חבר" בנו מסלול דומה של חבר'ה שהם כבר לא משרתים פעילים בקבע.
דוד בקר
אני מדבר על משרתים פעילים. אנחנו קיבלנו דיווח על מילואימניק שביטל את כרטיס "בהצדעה", והוא איבד את הסטטוס של משרת מילואים פעיל בפורטל המילואים.
מירב קירשנר
אין דבר כזה, אין קשר.
דוד בקר
קיבלנו צילום מסך של מילואימניק.
היו"ר איתן כבל
חברים, זה צה"ל. אין כמוכם. נו, באמת - אנחנו מכירים ואנחנו יודעים. גם אנחנו משרתים שם. לא נפרט את הכול, זה חדר פתוח.

דוד, אני מבקש לקבל את התלונות כיושב-ראש הוועדה את כל התלונות שהונחו בפניך. אנחנו נעביר אותן לצה"ל, ונתבע תשובה על כל עניין ועניין, קודם כל, בלי שום קשר.
דוד בקר
תקבל. יש לי עוד כמה נקודות קצרות. קיבלנו דיווח מחבר קיבוץ לא מופרט שבגלל שיש להם איזשהו חשבון שיתופי או משהו כזה, כל המילואימניקים חברי הקיבוץ לא יכולים להוציא את הכרטיס. אם אומרים שיש דאגה לכל מילואימניק או - - -, אז לא טופל.
היו"ר איתן כבל
אבל חיים אמר שמי שיש לו סיבות כאלה ואחרות, מבעל חשבון אשראי בעייתי או מוגבל, או הקיבוץ ההוא עדיין לא מופרט, הוא מקבל כרטיס שהוא הכרטיס הקיים, וכתוב שהוא לא - - - -
איתי נבו לנדסברג
איפה זה מפורסם?
היו"ר איתן כבל
בשביל זה אנחנו פה.
דוד בקר
הוא לא קיבל. קיבלנו גם תלונות שמילואימניקים קיבלו הטבות צרכניות גם ממועדון "בהצדעה", או מחברות שקשורות למועדון "בהצדעה". הם ביקשו להפסיק לקבל את ההצעות האלה והם עדיין המשיכו לקבל. אגב, אחד מהמתלוננים זה חבר עמותה שלנו.
היו"ר איתן כבל
אני מציע לך רק שתראה לי כמה פטנטים גם במקומות אחרים שיפסיקו אחרי שאתה מודיע להם.
דוד בקר
אני אשמח.

יש פה עמימות של העברת מידע אישי לצד ג' - מה שאמרת.
היו"ר איתן כבל
תיכף אעסוק בעניין הזה, זו שאלה חשובה.
דוד בקר
אין כפל מועדונים, זה מופיע בתקנון של לאומי קארד ושל מועדון "בהצדעה". יש לי חברים שהם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב שמחזיקים כרטיס לאומי קארד. הם אומרים: אם יש לנו כבר כרטיס של לאומי קארד, למה אנחנו צריך להוציא עוד כרטיס לאומי קארד? אם אנחנו כבר חברים בחברת האשראי הזו, למה לא לשים את מועדון "בהצדעה" על כרטיס לאומי קארד הקיים? למה לסרבל את הבן אדם?
היו"ר איתן כבל
אם זה נכון אז אני לא ישן טוב בלילה.
חמדה מרק
לא כל מי שיש לו כרטיס הוא גם זכאי.
היו"ר איתן כבל
לא, אני יותר רחוק ממך ואני הבנתי מה הוא אמר. הנחת העבודה שהוא אמר היא שאם יש לי עכשיו כרטיס ואני חבר "בהצדעה", אני לא צריך להוציא עוד כרטיס.
חיים ניר
אי-אפשר ואני אגיד לך למה. חברת כרטיס האשראי על כל מועדון, היא מתחלקת איתו בהטבות מסוימות. נניח ויש לך כרטיס של שופרסל, היא לא יכולה לתת לך גם שופרסל, גם "בהצדעה", גם רואי חשבון, גם זה.
היו"ר איתן כבל
אתה רואה? בסוף יש שכל בזה.

אומרת המנהלת שבמסגרת ההטבה תתנו ארנק גדול לכל הכרטיסים כבר.
דוד בקר
נקודה אחרונה - רשום בתקנון שבני משפחה שמחזיקים בכרטיס לא יכולים להיכנס לאתר "בהצדעה" באמצעותו. נגיד ובת הזוג מחזיקה בכרטיס ובן הזוג נמצא במילואים אז - - -
היו"ר איתן כבל
כפרה עליך, אתה מקליד עם מצלמה? לאשתי יש את כל הנתונים שלי. היא מכניסה את כל הנתונים. אם אין לה את הנתונים אז זה לא יעזור לה, ולא משנה אם היא אשתי או לא יודע מה.
דוד בקר
ברור, אבל למה שזה לא יהיה מוגדר מראש?
היו"ר איתן כבל
עשה לי טובה, אתה יודע מה קורה במשפחות כשהבעל לא רוצה לתת לה והיא לא רוצה לתת לו, והוא לקח לה את הכרטיס ואין להם בכלל חשבון משותף. למה לי להיכנס לזה? אם אני או אשתי משרתים במילואים, וזה נכון לגבי כל אחד, אני בא ואומר לה: הנה, קחי את תעודת הזהות ואת כל הפרטים. תיכנסי ותמלאי, תעזבי אותי. אגב, אין לי עד היום מושג איך נכנסים ל"בהצדעה". אשתי עושה את זה.
דוד בקר
אבל למה שלא תהיה לה מראש את הגישה הזו? היא מחזיקה בכרטיס משל עצמה.
חיים ניר
הוא לא מוכן לתת לה זכויות. זה עניין בין בעל לאישה.
היו"ר איתן כבל
זה עניין בין בעל ואישה.
דוד בקר
אבל אם היא מחזיקה כרטיס "בהצדעה" והיא לא יכולה להיכנס לאתר אז מה הכרטיס הזה שווה?
היו"ר איתן כבל
דוד, אתה מקשיב לעצמך? הנחת העבודה היא שכרטיס זה פרטים. גם אם הילדה הקטנה שלי בת החמש וחצי יודעת להקליד, ואני אמרתי: הנה, תכניסי פה ופה. נתתי לה והלכתי. השאלה היא האם בן או בת הזוג שיש להם את הזכות לכרטיס "בהצדעה" מוכן לתת לבן או בת הזוג שלו את הכרטיס עם כל הנתונים.

תודה, דוד.

בבקשה.
הראל ורבין
הראל ורבין מצו 8. אני חבר בצוות המחקר של העמותה. לפני שאגש לעיקר רציתי להתייחס לנקודה שדוד העלה. ההצעה של דוד היא שאשתו של המילואימניק תוכל לגשת להטבות הכרטיס תחת תעודת הזהות שלה.
היו"ר איתן כבל
לא, זה לא. חברים יקרים, זה לא אוכל.
הראל ורבין
לגבי עיקר הדברים - הייתי רוצה להפנות את תשומת הלב של הוועדה לתקנון הכרטיס. קודם כל, נטען שהמילואימניקים מחזיקי הכרטיס לא יחויבו, גם לא בעתיד, בדמי כרטיס. זה שונה ממה שכתוב בתקנון הכרטיס של לאומי קארד.
היו"ר איתן כבל
אבל כבר אמרנו, יקירי. אני אסכם את זה כחלק מהסיכום של הדברים שלי. הטענות העתידיות של מה צריך לבדוק, לבחון, מונחות כאן. הן יהיו חלק מהסיכום. אבקש את זה כמובן בכתב ממערכת הביטחון כדי שהפעם לא תיפול שגגה ושאני לא אקבל את זה מאיזה גורם שהטעה אותנו ויצר את כל המהומה הזו.

בבקשה, אדוני.
עמית ברק
צהריים טובים, שמי עמית ברק. אני מילואימניק כבר עוד מעט עשרים שנה. אני לא מייצג פה אף ארגון.
היו"ר איתן כבל
במקרה הזה.
עמית ברק
במקרה הזה, או שחצי. אני עושה מילואים ביחד עם אבא שלי ועם אחי באותו גדוד. זה חצי כבר ממועדון "בהצדעה".

יש לי שאלה בעקבות הדיון. אם יש מכרז על 2018, למה חייבתם עכשיו לעבור לכרטיס אשראי? אני השתמשתי בכרטיס הרגיל, אחי ואבא שלי השתמשו בכרטיס האשראי, ולא היה שום הבדל. הכול עבד. למה לכפות עכשיו על החיילים? תעשו את זה אחרי המכרז החדש. למה צריך את כל הסיפור הזה עכשיו? אם יש מכרז ב-2018 למה היה צריך לעשות את זה עכשיו?
איתי נבו לנדסברג
למה לכפות שימוש בכרטיס לאומי קארד? אולי תענו על השאלה הזו.
היו"ר איתן כבל
חיים, בבקשה.
חיים ניר
כל מכרז שאנחנו עושים אותו - הרי יכולנו גם לעשות את זה ב-2010, אבל אף אחד לא היה עונה לנו ונותן לנו הצעות. אנחנו לקראת המכרז הקודם סוגרים. ברגע ששלוש החברות יראו שבאמת סגור, יראו את כמות האנשים שיש, אז המצב שלנו הוא הרבה יותר טוב מאשר לבוא ולהגיד עוד פעם. זה עשינו במכרז הזה, לא היה לנו שום - - -, ואמרנו אנחנו נכפה לסגור את המועדון. כתבנו שאחרי שנה שהמועדון יתחיל לעבוד נסגור אותו. ובאמת אחרי שנה התחלנו לעבוד על סגירה, אחרי שמירב החליטה עם התנאים האלה. ברגע שייסגר המכרז הבא, אנחנו מאמינים שנקבל תנאים יותר טובים.
רועי פולקמן (כולנו)
בסוף יש פה איזה שאלה ערכית שצריך לשים אותה על השולחן, ויכול להיות שזו החלטה נכונה. אם אני יודע שאני יכול להכפיל את התקציב למועדון "בהצדעה" בזכות זה שמחייבים אותך להביא כרטיס אשראי, עם כל ההגבלות שנוודא שזה קורה, ואז אתה אומר לחייל המילואים: מכפילים לך את התקציב להטבות. היקף ההטבות יגדל בזכות זה כי יש פה עוד כסף - זה הכול. המחיר מבחינתך זה האי-נוחות הזו, ויהיו כל מיני הגבלות על איך אתה תוכל ויחייבו וכו'.

השאלה עכשיו אם זה שווה לך. אני אומר לך: תקשיב, תקבל פי 2 הטבות בכפוף לזה. בא הצבא ואומר: יש לי 15 מיליון שקל. זה סגור, לא יפחת. אני יודע לשים שם 25 אם אני עושה את זה דרך כרטיס אשראי. אם נעשה סקר בין חיילי המילואים יכול להיות שיגידו לך: בשביל שיוסיפו לי עוד פי 2 הטבות, שווה לי הדיל הזה. שוב, אין פה צודק או לא צודק כי אני מבין את הטיעון של הצד השני. אבל אם אני מבין שזה כנראה יוסיף 10 מיליון שקלים לתוכנית, כמעט יכפיל את תקציב מועדון "בהצדעה", אולי זה מוצדק, עם הרבה שלייקס. נוודא שלא עושים שיווק ולא מפעילים אף אחד. 10 מיליון שקלים זה לא כסף קטן.
היו"ר איתן כבל
תודה.

אדוני, בבקשה.
גל שפון
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני גל שפון, אני חייל מילואים. בשנתיים האחרונות עשיתי מעל ל-200 ימי מילואים כשבכל שנה מעל ל-50. עד עכשיו זכיתי למענקים של משרד הביטחון בתור משרת מילואים כדי לעודד את שירות המילואים שלנו כי אני גם סטודנט ועובד, והכול היה נחמד ויפה.

פתאום אנחנו צריכים להוציא את כרטיס האשראי הזה. כבר יש לי ארבעה כרטיסי אשראי: יש לי כרטיס של חשבון הבנק שלי, יש לי כרטיס של לאומי קארד כי אני סטודנט באוניברסיטת תל אביב, יש לי כרטיס לחו"ל כי אני צריך לטוס מדי פעם, ויש לי גם כרטיס של שופרסל. למה אני צריך כרטיס אשראי חמישי? איפה העמלות? למה המדינה צריכה להתערב בניהול הפיננסי שלי ולקבוע לי איך להתנהל, ובעצם לאלץ אותי.
רועי פולקמן (כולנו)
הם אומרים שאין.
קריאות
אין עמלות.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, תנו לגל לסיים.
גל שפון
תודה. ריבוי כרטיסי אשראי כבר הוכח בתור אחד מהגורמים לכניסה לגירעונות והתנהלות פיננסית לא נכונה. למה המדינה מאלצת אותנו להתנהל בצורה שגויה? יכול להיות שלי כבר יש ארבעה, יש אנשים שיש להם אחד. למה מראש אני צריך להתנהל עם שניים, שלושה או ארבעה?
היו"ר איתן כבל
תודה. אני אשיב. זה המבחן שלנו. אחד הדברים שעלו לי לראש, וגם אמרתי את זה למירב: למה אני צריך? הנה, נמצאת כאן עודדה פרץ סגנית של המפקחת על הבנקים שגם עוסקת באופן ספציפי, ולא לחינם היא כאן. ברור שריבוי כרטיסים מייצר גם ריבוי הוצאות - אין אפס. אתה לא שם את הכרטיס בזכוכית אחרי שצילמת אותו ושובר אותה רק במקרה חירום. זה לא עובד כך. יש כרטיס ובסוף הוא מפתה, הוא קורץ אליך. הוא קורא אליך בלילה: בוא אליי, בוא אליי. אנחנו מכירים את זה. אתה מקבל את דף חיובי כרטיסי האשראי ואתה שואל את עצמך: מה קניתי? פה 20 שקל, שם 30 או 50 ו-150 שקל, ואז אתה מגיע לסכומים.

השאלה שלו היא נכונה. אינני מתעלם מהשאלה שלך. אתה בסוף מעמיד משקולת של זה מול זה, וזה מה שאמר ידידי חבר הכנסת פולקמן. אתה יכול להיות אנלוגי, וזה בסדר להיות אנלוגי, שבהם אתה מקבל עוד הטבה עד שוועדת השרים תתכנס בעוד שבעת אלפים שנה מאז הפעם האחרונה שהיא התכנסה והיא תגיד: אנחנו נשקול, אולי ניתן לך באיזה מכרז שאחר כך עד שאתה תקבל אותו הנשמה שלך תצא, ויעשו לך חיבוט ערבה עד שאתה מקבל אותו, לבין המצב שבו אנחנו מדברים בנסיבות שבו הולך העולם אם אני רוצה או לא רוצה. גם אני לא אהבתי את העובדה שיהיה לי עוד כרטיס חדש. זה בכלל מטריף אותי לעשות עוד כרטיס חדש. אבל בשורה התחתונה אם אתה אומר: אם כתוצאה מכך אני יודע לקבל הטבות יותר משמעותיות לנו כחיילי מילואים, אז בסוף אני אומר: כן, אני מוריד את הראש ויהיה לנו עוד כרטיס שאני יודע שהוא מכניס לי עוד 5 או בעוד שנה או שנתיים כבר יגיע לסבסוד של 10 מיליון שקלים - זה משמעותי.
גל שפון
אני מצטער, זה פשיטת רגל מוסרית של המדינה. המדינה לא היתה חושבת לתת כרטיסי אשראי לכל אוכלוסייה אחרת, לא לחרדים, לא לאנשים שמקבלים קצבאות מביטוח לאומי, רק למילואים. עליהם אתם יושבים פעם אחר פעם. מה זה 5 מיליון בתקציב של 400 מיליארד?
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא הדיון.
היו"ר איתן כבל
זה ממש לא הדיון. היתה לי הזכות להיות הראשון בעניין הזה כשהעליתי את העניין הזה. כשהתחלתי באתי לזה מהיבט ערכי. אתה יכול להגיד על כל דבר ועל כל נושא: למה לחיילי המילואים את זה וזה וזה? על זה אנחנו נלחמים פה. בסך הכול, ניסינו פה. בואו לא נהפוך את זה עכשיו לאיזה דגלים שעכשיו אנחנו מתרוצצים ומעלים פה אידיאולוגיות כלכליות-חברתיות. אנחנו בסך הכול רוצים לצ'פר חבר'ה במילואים. בואו לא נעשה מזה עכשיו מרקס החדש, וזה מבלי לזלזל כהוא זה. אחת השאלות הראשונות ששאלתי היתה השאלה: למה אני צריך את זה? אני לא יוצא מהאטמוספירה, זה ברור לנו. בואו נחזור, אנחנו כאן ומבינים את העניין.

בבקשה, שתי התייחסויות אחרונות.
משה פישר
אני רק רוצה התייחסות קצרה. אני משה פישר, אלוף משנה במילואים. המשקל האמיתי של הנושא הזה הוא לא כזה גדול, אבל המשקל הערכי והאתי שלו הוא ענק. צריך לשקול טוב איך מבשלים את התבשיל הזה בלי שבאמת הוא יידבק בצורה מאוד מבאישה.
היו"ר איתן כבל
זה יהיה בסיכום שלי, תודה. אתייחס לזה.

כן, בבקשה.
אלון שוורצר
שמי אלון שוורצר, תעודת "אם תרצו".
היו"ר איתן כבל
אה, פה עשיתם כאילו ביניכם. הרווחת שאלה.
אלון שוורצר
לא, הוא חבר אבל כבר לא איתנו בארגון. אנחנו כמובן מלווים את כל הנושא הזה כבר כמה שנים. אדוני דיבר בתחילת הדיון שזה לא עוד מועדון לקוחות אלא יש פה באמת משהו ערכי. לפני כמה שנים יחד עם החברים מצו 8 העלינו ל"בהצדעה" את העניין של איך באותו אתר, באותו מועדון לקוחות בסופו של דבר, בא לידי ביטוי גם איזשהו צד יותר לטובת המילואים. לכן, הוסיפו שם את המשלים למילואים שזה באמת לבן או בת זוג. אבל כן עדיין חסר שם איזושהי התייחסות. בסוף אנחנו חיילי מילואים. אני רואה שכולם פה עושים את ה - 20-30 יום בשנה, וקונים את החולצה הטרמית ולפעמים את פק"ל הקפה. זה למרות שהיתה איזושהי תקופה שזה היה. אולי זה ירד בגלל עניין כלכלי, אבל זה לא רק עניין כלכלי.

זה רק התייחסות, זה לא לב העניין כאן. לי חסר בסוף באתר של מועדון "בהצדעה" איזושהי התייחסות לחייל המילואים. יש המון הטבות יפות ביום יום, אבל כשאתה הולך למילואים. לא רק להגיע לצאלים ולקנות שם את כל החנות.
היו"ר איתן כבל
אני מוכרח לומר לך, אני משופצ"ר מאוד. אתה צודק.
אלון שוורצר
אני גם. אני רס"פ, אבל אני דואג לחיילים שלי.
מירב קירשנר
תציע לנו, אנחנו נכניס כל מה ש - - -
אלון שוורצר
יופי.
הראל ורבין
נקודה אחרונה שכדאי לתת אליה את תשומת הלב היא מה שקשור בהעברת מידע, שיווק ופרסום למילואימניקים. לפי התקנון הקיים לחברת לאומי קארד ולחברה המסחרית Knowledge for You יש את הזכות להעביר ביניהם פרטים אישיים של מילואימניקים לצורכי פרסום. זו נקודה שחשוב לשים עליה את תשומת הלב.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור. אמרתי כבר שאתייחס. נדמה לי שאיתי העלה כבר את העניין הזה.

אדוני, קצין מילואים ראשי, בבקשה.
ארי סינגר
אני לא רוצה לחזור על מה שאתה וחבר הכנסת פולקמן אמרתם על הדילמות, ומה שהכי חשוב זה להטיב עם חיילי המילואים ושיש צדדים לכאן ולשם.

אני רוצה להעלות פה שלוש נקודות וחצי שלא עלו פה: דבר ראשון, יש מוקד פניות מילואים. כל חייל שיש לו בעיה יכול לפנות למוקד והוא מקבל תשובה מידית. חבל שזה לא מגיע למוקד. זה מגיע אליי. אנחנו נוכל למצוא פתרון לכל הבעיות האלו שעלו. זה מעגל קצר וגם לא צריכים להטריח את יושב-ראש המקרה ולהביא לו את המקרים. תביאו את המקרים אחרי שפניתם ולא קיבלתם תשובה מספקת.

הנקודה שנייה זה הנושא של הלמידה. כל פעם שקובעים, תמיד יש מה ללמוד ולעשות בקרה. יש ישיבה פעם בשבוע עם נציג משרד הביטחון, נציג אכ"א ונציג שלי כקמל"ר, ואנחנו לומדים. בכל תהליך תמיד חשובה מאוד הלמידה. אנחנו לא מקובעים, אנחנו גמישים.

נקודה אחרונה, והדבר אולי החשוב ביותר, היא שאני רוצה להתייחס למה שאמר משה פישר. אני רואה את הנכס החיוני של מערך המילואים באמון שלו במובן הרחב שלו. בסוף עם זה יוצאים למלחמה, בסוף זה רוח הלחימה. זה נוגע כמעט בכל מערך המילואים.

אני מסכים שהאירוע הזה של "בהצדעה" הוא דבר שצריך לדברר אותו בצורה טובה יותר. ההחלטה בסופו של דבר התקבלה אחרי עבודה רצינית, ואני יכול להגיד "רצינית" כי היא היתה לפני התקופה שלי. קיבלו החלטה ועכשיו צריך לממש את ההחלטה בצורה הטובה ביותר כשהכותרת היא להטיב עם אנשי המילואים.

בעקבות הסיפור הזה יצא מכתב לכל המג"דים שמסביר את התהליך הזה. זה יורד למטה במפגשים כאלו ואחרים. אני כמעט כל שבוע נמצא בשטח ומדבר עם חיילים על הסיפור הזה. יש מקום כמובן, וזה יתווסף, לשני דברים: אחד, גם מכתב שמסביר את המהלך במכתב, וגם בשאלות נפוצות. נשאלה שאלה: האם גובים עמלה? התשובה היא לא, ואין כוונה. יש בהחלט, וזה אחד הלקחים שלמדתי כבר כקמל"ר, שכל מה שעושים צריכים באמת לשים את האמון של המערך, לוודא שהאמון לא נסדק.
עוד שתי הערות קטנות בשוליים
ראשית, כמות אנשי המילואים שהולכת לעשות מילואים השנה הולכת להגדיל את עצמה בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה כמובן יגדיל את הזכאים.
איתי נבו לנדסברג
כמה עוד זכאים?
ארי סינגר
הרבה, אני לא רוצה להגיד מספרים. אני לא יכול להגיד מספר.
קריאות
בלי מספרים.
איתי נבו לנדסברג
למה לא? תגיד ליושב-ראש הוועדה. תן לו פתק של מספר הזכאים לעומת כמה אנשים חברים במועדון.
היו"ר איתן כבל
אני יודע, מירב אמרה לי.
ארי סינגר
זה מספרים שאני מעדיף לא להיכנס אליהם.
איתי נבו לנדסברג
צריך לבדוק למה אנשים שזכאים לא - - -
היו"ר איתן כבל
ברור, ברור. זה באופן טבעי השאלה הראשונה אחרי השאלה למה צריך בכלל.
ארי סינגר
זה כבר יכניס עוד כסף למועדון.

נקודה אחרונה שגם לא עלתה פה זה היכולת שלנו דרך "בהצדעה" בשעת חירום להטיב מאוד עם הצרכים שנולדים מהחירום. זה דבר שיש לנו עליו תוכניות מגירה, זה דבר שמתכננים אותו. שלא יקרה ושלא נצטרך להפעיל אותו, אבל בהנחה ואם יקרה מצב חירום, מצב ביטחוני מיוחד, אנחנו יודעים להכניס גם את "בהצדעה" למהלך אחר.
היו"ר איתן כבל
תודה.

מירב, בבקשה.
מירב קירשנר
כאמור, אני שמחה על ההזדמנות להסביר, גם אם קצת באיחור.

אני מודה לכל אנשי המילואים שבאו לכאן כי אנחנו באמת רואים בכם שותפים. כמו שאמר הקמל"ר ארי, אנחנו מזמינים אתכם לפנות, להעיר ולהאיר לנו, ולהציע לנו הצעות. אנחנו מבטיחים להתייחס - זה אחד.

שנית, יש לנו מטרה אחת כמי שבאמת הזמינה את העבודה הזו, והיא הרחבת ההטבות וטיפול טוב יותר באנשי המילואים. המועדון שלנו, שלכם, שווה היום הרבה יותר. לכן, אנחנו בטוחים שכשנצא למכרז החדש יהיה לנו כבר מנוף אחר כדי לקבל הטבות יותר טובות לחיילי המילואים. אני לא רוצה להתחייב, אבל אנחנו - אנחנו נזהרים פשוט, לכן כתבנו כיוונים - כבר היום יודעים במה אנחנו עוסקים, איזה דברים חדשים אנחנו רוצים להכניס. אנחנו רוצים להגדיל את הסבסוד בכרטיס הנטען לצורך העניין ולפרוץ דרך לאפיקים נוספים שרמזתי עליהם בהתחלה. עד שלא נסכם אותם לא נצא איתם.

אנחנו נדאג לפרסם יותר טוב את הדברים באתר, גם באתר המילואים וגם באתר מועדון "בהצדעה". כאמור, נמשיך ביחד. תודה.
היו"ר איתן כבל
קודם כל, תודה. אני באמת שמח על המפגש הזה. אני חושב שזה לקח מאוד גדול למערכת הביטחון ולצה"ל. אני מקווה שבדברים אחרים השמועות לא יהיו. דמי בנפשך ששמועות כאלה היו קורות בעניינים הרי גורל. השמועות כאן התקבלו. זה לא היה שמועות. כפי שציינתי, הנתונים ניתנו לנו מאנשים שמוגדרים כאנשים מוסמכים, וחלקם - אמרתי לך את זה גם כן בשיחתנו, ואינני פה כדי לעשות שיימיניג למישהו.

בשורה התחתונה, כפי שגם חבריי אמרו, מועדון "בהצדעה" הוא לא מועדון הטבות רגיל. הוא מועדון הוקרה. זה אחד הכלים של צה"ל ומערכת הביטחון להוקיר את העובדה שחייל המילואים מתגייס. לצערי, עדיין למרות הכול מערכת הביטחון - זה פחות צה"ל - לא עומדת בהתחייבויות שהיא לקחת על עצמה. זה לא כלפיכם. יש חובת התכנסות של ועדת השרים והיא צריכה לתת מעת לעת רשימה של הטבות כאלה ואחרות. בשנים האחרונות או הרבה שנים היא כבר לא מתפקדת בצורה שהיינו מצפים. מירב, אני יודעת מתי היא התכנסה לאחרונה. את יודעת בדיוק מה אני מתכוון.
מירב קירשנר
בעבר לא, בשנתיים האחרונות - - -
היו"ר איתן כבל
על זה אני מדבר. נוצר פער מאוד גדול. מירב, את יודעת את זה. שנים שזה לא קרה. אני יודע בדיוק במה דברים אמורים.

קודם כל, דוד, אני מבקש להעביר אליי את כל הטענות שיש לכם.

איתי, מה שאני מבקש מכם זה למרקר. אני אשב עם אבי והוא יכין לי את כל אותן טענות שיכול להיות שאין להן שום שחר ובסיס, אבל הן מופיעות בחומרים שמונחים בפני הציבור, ובוודאי בפני חיילי המילואים. צריכה להינתן התייחסות כפי שניתנה כאן, שתינתן גם בכתב, בצורה מסודרת, לכל השאלות: מה קורה אם הוא מפסיק ולא מפסיק, אם הוא מפסיק להיות חבר במועדון, האם גובים ממנו עמלות או לא - כל אותם אלמנטים שמספרים את סיפור הדרך של הכרטיס.

נקודה נוספת זה כל השאלות הכספיות הנובעות מהמעבר לכרטיס: דמי שימוש, עמלות, כמה גובים, לא גובים. ראוי שכל השאלות האלה יובהרו בצורה מסודרת במכתב אליי כפי שאני גם ביקשתי.

אני לא מבקש, אני תובע שיהיה פרסום כמו שאתם שולחים לי באס אם אס את הודעות שלכם. אבל שזה לא יהיה פרסום למיטבי לכת. הרבה פעמים שולחים הודעות שמי שמבין אותם זה רק מי ששלח אותן. אני מבקש שזה יהיה פרסום קריא, נגיש ומסביר בדיוק לחייל המילואים את האופציות שעומדות בפניו, את העובדה שאם אין לו חשבון בנק או אם הוא מוגבל או אם הוא בין הקיבוץ שדוד מדבר עליו, אז שיידע שיש לו אופציה ושלא ננעלה בפניו האופציה. כשלא מסבירים, כשהוא מגיע הוא אומר: מה אני עושה? יכול להיות שהוא אפילו עוד לא ניסה לפנות, הוא אפילו לא יודע. אבל אם אתה לא נותן את הדברים האלה ומניח אותם לפתחו של חייל, אדם, קצין במילואים או לא, הוא לא יודע. לכן, אני מבקש את כל הנתונים האלה.

ארצה לקבל מכם התייחסות גם שהוצאתם. תשלחו לי גם עותק מההודעה לחייל המילואים. הרי יש כבר הצטרפות גדולה מאוד לכרטיס, אבל לפחות גם הם צריך לדעת ולקבל הבהרות. אני רוצה שתדעו דבר אחד - ישבה כאן יותר מפעם אחת נציגה ממשרד הכלכלה שמציגה את זה שכשכותבים לאדם שמדובר בצ'ופר או הנחה אז רוב הסיכויים שהוא יקנה ושהוא יצטרף. אני לא רוצה לתת כאן הרצאה למה אנחנו קונים כשכתוב הנחה או למה אנחנו קונים ב- sale או במחיר מופחת. ברוב המקרים אף אחד לא בודק. נדמה לך שאתה יודע. זו שיטת שיווק שמתחקה עם אופן התנהלות האדם ומוח האדם. אותו דבר פה. הרוב עשו את זה כי אמרו להם שעושים ושזה בטח יהיה יותר טוב. אני מבקש שיהיה פרסום מסודר שיעביר את זה.

לגבי העברת מידע - אני רוצה שתוציאו לי בצורה מסודרת איזה כללים אתם קבעתם לגבי העברת מידע. קודם כל, זה אסור על-פי חוק. אנחנו יודעים שזה איסור באיסור מפורש. זה לא עכשיו עניין שאתה מודיע לי בטובה שלא תעביר, זה איסור בחוק מאגרי מידע להעביר פרטים ומידע . הוועדה הזו עסקה ודנה בזה בצורה מאוד מאוד משמעותית ומעמיקה. אז אנא, קחו לתשומת לבכם. ואם יש הסכמות כאלה ואחרות, אנחנו רוצים לדעת אותן.

הנקודה הבאה היא העתיד. הרי מה קורה לרובנו? אין לנו שמץ של מושג מה יורד לנו, מה לא יורד לנו. לי קרה מקרה עם בזק. יום אחד הם הודיעו לי שהם נענו לפנייתי לא מזמן לנתק אותי מאיזה תוכנית וזה כשמעולם לא ידעתי שאני בתוכנית הזו. הסתבר אז שנפתחה תיבת פנדורה מהודעה סתמית שהם שלחו לי ושהם טוחנים אותי. אני לא בדקתי בכלל, שנים טוחנים אותי. אגב, זה נכון לרובנו. רובנו לא בודקים, וכך הדברים מתנהלים.

אם יש תוכניות שאתם יודעים לגביהן כבר עכשיו, אני מבקש לדעת לגבי העתיד, שינויים, מעבר במכרז חדש - כל אותם אלמנטים שיכולים לשנות את מצבו של חייל המילואים. כי מה שאנחנו עכשיו פה, אלה דברים ברורים, בוודאי אחרי שנקבל את החומר. אם יש תוכניות לשינוי כזה או אחר שעלולה להיות בהן מידה אולי או חשש לפגיעה בחייל המילואים, חובתנו לקבל את המידע הזה ולדעת אותו מבעוד מועד, ולקבל החלטה אם אנחנו מעוניינים בכלל ללכת לתהליך הזה - כן או לא.

דבר אחרון - מירב, אנחנו לא יריבים שלכם. אתם אמורים לשרת את חיילי המילואים. אני יודע שלפחות חלקכם הגדול, אם לא כולכם, עושה מאמץ גדול בתנאים לא פשוטים כדי לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר. אנחנו שותפים שלכם. צו 8 רק לא מזמן קמו, אבל העמותה של חיילי המילואים שהתחילה כפורום מג"דים ומח"טים וכל חיילי חפ"שים, כבר הרבה שנים פועלת בשטח, מ-95'. הרבה בזכות הפעילות הזו השתנה המצב באופן דרמטי. היום יש חיילים שלא יודעים אפילו איך היה פעם, אין להם מושג. הם מקבלים היום את הדברים כאילו זה ברור מאליו כשעד 95' כשהפעילות החלה, צה"ל ומערכת הביטחון ראו אותנו כברורים מאליהם. הקמת כל ההתארגנויות האלה יצרו קצת איזון בתוך המערכת.

אני מודה לכם. אני מצפה לקבל את החומר במהירות. תפנימו את הלקח.

תודה למירב, תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 15:32.

קוד המקור של הנתונים