ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/01/2018

דווח על פעילות תאגיד השידור הציבורי הישראלי - כאן, מימוש ההחלטות ביחס לטיפול בעובדי רשות השידור, שימור ארכיון רשות השידור והעברתו לאמצעים דיגיטאליים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים