ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/11/2017

הצעה לסדר היום - דיון מהיר של חה"כ יואל חסון בנושא דו"ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת חושף שרשות הכבאות לא ערוכה להתמודד עם שריפות, הצעה לסדר היום - דיון מהיר של חה"כ טלב אבו עראר היערכות רשות הכיבוי לשריפות, הצעה לסדר היום - דיון מהיר של חה"כ נאוה בוקר בנושא דו"ח של הממ"מ חושף שרשות הכבאות לא ערוכה להתמודד עם שריפות

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-28OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 277

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ"ד בחשון התשע"ח (13 בנובמבר 2017), שעה 12:00
סדר היום
1. הצעה לסדר היום - דיון מהיר של חה"כ יואל חסון בנושא דו"ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת חושף שרשות הכבאות לא ערוכה להתמודד עם שריפות

2. הצעה לסדר היום - דיון מהיר של חה"כ טלב אבו עראר היערכות רשות הכיבוי לשריפות

3. הצעה לסדר היום - דיון מהיר של חה"כ נאוה בוקר בנושא דו"ח של הממ"מ חושף שרשות הכבאות לא ערוכה להתמודד עם שריפות
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר

יוליה מלינובסקי
חברי הכנסת
טלב אבו עראר

סעיד אלחרומי

נאוה בוקר

מסעוד גנאים

יואל חסון
מוזמנים
מנהלת ביקורת בכירה, משרד מבקר המדינה - מאיה נוי

מנהלת ביקורת, משרד מבקר המדינה - פנינה גונן

מנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה - יובל חיו

גמלאי, משרד מבקר המדינה - יוסי הירש

רע"ן תכנון כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים - איתן הורן

עוזרת היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - בר לוי

מבקר כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים - אבינועם בירן

נציב כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים - דדי שמחי

נציג ועד העובדים כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים - יעקב דדון

רפרנט בטחון פנים ותעשיות צבאיות באג"ת, משרד האוצר - עמיחי דוד

משפטנית במחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - רעות בינג

מנהל אגף ביקורת פנים, משרד הפנים - מקסים ניסים בוסקילה

מנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ארז ברקאי

עוזרת לענייני ביקורת המדינה, משרד הביטחון - חגית אורן-מוסט

רח"ט כשירות ותכניות ברחל, משרד הביטחון וצה"ל - אורי מנשאף

סמנכ"ל משאבי טבע, איכות הסביבה - אלון זסק

ראש תחום ניהול והערכת סיכונים חומ"ס, המשרד להגנת הסביבה - יוסי רבי

מרכז המחקר והמידע של הכנסת - אוריאנה אלפסי

ועד עובדים, ארגון הכבאים המקצועיים בישראל - אסף וענונו

ראש מינהל ביטחון, מרכז השלטון המקומי - יוחאי ואג'מי

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את קק"ל - יהושע שלמה זוהר
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעה לסדר היום - דיון מהיר של חה"כ יואל חסון בנושא דו"ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת חושף שרשות הכבאות לא ערוכה להתמודד עם שריפות, של ח"כ יואל חסון (מס' 8012(
היו"ר שלי יחימוביץ'
שלום לכולם. אנחנו מתכנסים לדון כאן בבקשה לדיון מהיר של חבר הכנסת יואל חסון ושל חברת הכנסת נאוה בוקר ושל חבר הכנסת טלב אבו עראר על היערכות רשות הכיבוי לשריפות. בהצעת הדיון המהיר של חבר הכנסת יואל חסון, הוא קורא לנושא: דוח המחקר של הכנסת חופש שרשות הכבאות לא ערוכה להתמודד עם שריפות, כותב חבר הכנסת חסון, וכך גם שני חבריו. הדיון הזה יימשך שעה, אלא אם נמצה אותו לפני כן.

יואל, אתה רשום ראשון אבל אני מבקשת ממך לאפשר לחברת הכנסת נאוה בוקר, שקשורה קשר ישיר וטראגי לנושא הזה לפתוח. חברת הכנסת בוקר, תציגי בפנינו את הנושא. אחר כך יואל חסון, אחר כך חבר הכנסת טלב אבו עראר.
נאוה בוקר (הליכוד)
תודה רבה שלי, ותודה רבה על קיום הדיון הזה, על החשיבות שלו. את החשיבות שלו כולם מבינים. הדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביע לצערנו על חוסר מוכנות של ראשות הכבאות בפערים עצומים בין היעדים שהוצבו לה כשהוקמה ב-2013 לבין המצב בשטח.

אני חייבת להגיד, לפני שאני אדבר על כל הליקויים, אני רוצה לומר שהמצב מאז אסון הכרמל בשנת 2010 ועד היום, בשבע השנים האחרונות חל שינוי מבורך, שינוי מאוד גדול במערך הכבאות וההצלה, כולל הקמתה של טייסת כיבוי שמונה היום 14 מטוסים, שבאמת מצילים חיים. אבל אנחנו כאן כי בדוח הזה נחשף שקיים מחסור של כ-2,000 לוחמי אש, מאות רכבי כיבוי ועשרות תחנות כיבוי. אנחנו עושים תמיד השוואות למדינות אחרות, ואם לצערנו על כל כבאי אחד במדינות מתוקנות - על כל 1,000 אזרחים במדינות מתוקנות יש כבאי אחד, אצלנו על כל 4,000. אז תביני את הפערים בממוצע. אנחנו מדברים על בעיה של אזורי החיץ, שהתקנות לא הוסדרו מאז אסון הכרמל למרות שזו היתה אחת המסקנות החשובות ביותר בדוח מבקר המדינה, שאם היו אזורי חיץ בזמן האסון, האסון הזה היה נמנע.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אנחנו מיד נשמע על כך תשובות, איפה זה עומד.
נאוה בוקר (הליכוד)
גייסנו 250,000,000 שקלים מקק"ל, והכספים האלה לא הגיעו ליעדם לצערי הרב, למרות שיש אישור. זה אושר בוועדת הפנים. דני עטר, יושב ראש קק"ל הקצה את הכספים האלה ולצערי, עד היום, וחלפו בסביבות שנתיים, הכספים לא הגיעו לרשויות המקומיות לצורך הקמת אזורי חיץ. שלא לדבר על בעיות נוספות שנוגעות לכוח האדם, גיל הפרישה של לוחמי האש. אני יודעת שאת טיפלת בהם בעבר. ציוד מתאים לטיפול בשריפות ברבי-קומות וכולי.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אני חייבת לציין בהמשך לדברים של חברת הכנסת בוקר, שאמנם אנחנו נערכים לעסוק בכשלים, ויש רבים, אבל גם אני, בפרספקטיבה שלי, כמי שעסקה במערך כיבוי האש עוד לפני אסון הכרמל בוועדת הפנים של הכנסת, אני גם יכולה להגיד שהמצב אז היה מחפיר, והיום הוא פחות מחפיר. חל שינוי משמעותי שאי אפשר להתעלם ממנו אבל אני מודה שהזדעזעתי לראות שהשינוי כל-כך כל-כך לא מספיק. אם היינו צריכים איזה שהוא לקח שנמצא ככתובת אש על כל משמעויות המשפט הזה מול עינינו - זה אותו אסון נוראי בכרמל, ונראה שלפחות ברמה המנטלית וברמה הביצועית של משרדי הממשלה, הלקח הזה לא לחלוטין נלמד. אז אנחנו נרצה כאן בהמשך לשמוע תשובות.

חבר הכנסת יואל חסון, יו"ר סיעת המחנה הציוני, בבקשה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תודה רבה לך גברתי היושבת ראש. תודה על הדיון. אני מקבל את מה שאתן אומרות על העניין הזה של השינוי המשמעותי והחשוב מאז אותו אסון קשה. חשוב גם להחמיא כאן לכנסת. אני חושב שהכנסת היתה מרגע אסון הכרמל, הוועדה לביקורת המדינה עצמה יחד עם מבקר המדינה, חוללו באמת תהליך של פיקוח אמתי על הממשלה שהוביל וגרם לשינויים משמעותיים של התקדמות במערך הכבאות בישראל, ובהחלט זה היה אירוע כל כך טראומטי, שבאמת רק במקרים כאלה לצערי, גורם להרבה גורמים להתעורר ופתאום לעשות פעולות שהן פעולות דרמטיות ולמצוא פתאום תקציבים, וגם זה לא היה בקלות. אני זוכר את הדיונים שהיו בוועדה לביקורת המדינה, היו דיונים מאוד מאוד קשים, לא פשוטים. היה גם דוח ביקורת קשה מאוד, שהרבה מהאנשים ומהפוליטיקאים המנהיגים ניסו להתחמק מאחריות וניסו שלא תדבק בהם האשמה בדבר הזה אבל אנחנו אחרי זה. אנחנו רוצים לראות איך הדברים מתקדמים מאז.

אני לא יודע אם את יודעים, זה לא כל כך פורסם אבל הובא לידי מידע שממש יום אחרי התחקיר שהיה בערוץ 2, וצריך באמת להגיד למחלקת המחקר של הכנסת יישר כוח על דוח ממש מצוין, שריכז את כל הנתונים בצורה ממש שניתן ללמוד ולעשות דרכם, ובאמת אחר כך היה תחקיר בערוץ 2 שהתבסס על הנתונים הללו, וממש יום למחרת היה בהרי ירושלים שריפה שנמשכה 24 שעות, שלא הצליחו להתמודד אתה, שאפילו משאית כיבוי נשרפה בתוך מתחם השריפה, ובנס גדול לא נגרם שם אסון ולא נשרפו חיים הכבאים. זו אולי דוגמה גדולה-קטנה לזה שעדין אנחנו נמצאים בפערים. עדין כשאתה עושה השוואות ובדיקות, אנחנו לא נמצאים עד הסוף. לא כל התקציבים הועברו כמו שהיתה מחויבות אליהם, גם התקציב שאת דיברת עליו וגם אחרים. אנחנו נמצאים בפערים של עשרות פערים בנושא כוח האדם. כוח אדם זה הליבה, זה בסוף האנשים שאמורים להתמודד עם האש, להתמודד עם האירוע, ושם אנחנו נמצאים בפערים ממש של עשרות אחוזים. גם בכשירות כלי הרכב – יש עדין בעיה גדולה מאוד בכשירות כלי הרכב.

הנושא של אזורי חיץ – לא מטפלים מספיק באזורי חיץ, יש עם זה בעיה גדולה מאוד. תחנות הכיבוי, וגם אני מדבר על המחלוקות בין מינהל התכנון לנציבות הכבאות לגבי אחריות על בטיחות אש בבניינים, שגם היא מושפעת. יש לנו המון המון בניינים בישראל שלא יודעים בכלל, לא מסוגלים להיערך לבניה, וגם התכנון לפעמים קצת לוקה בחסר גם בבניינים חדשים.

ולכן, מבחינתי, הנושא הזה חייב להיות על שולחנה של הכנסת כל הזמן, בטח בוועדה לביקורת המדינה, שגם רשות הכיבוי עצמה וגם משרדי הממשלה הרלוונטיים ידעו שאנחנו מפקחים, אנחנו עוקבים, אנחנו בודקים. אנחנו רוצים לצמצם את הפערים האלה כדי להציל בשורה התחתונה חיים, וגם למנוע שריפות.
היו"ר שלי יחימוביץ'
תודה יואל. חבר הכנסת טלב אבו עראר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תודה גברתי היושבת ראש, ברוכים המשתתפים כאן, בישיבה זו. אצלנו יש פסוק בקוראן שאומר: (אומר דברים בערבית). המציל נפש אחת כאילו הציל את כולם.
היו"ר שלי יחימוביץ'
גם אצלנו. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בדיוק. ולכן, לפי הדוח - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
אני הפכתי את זה לאוניברסאלי יותר על דעת עצמי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
היום יש כ-120 תחנות בארץ ואמורות להיות לפי ההמלצות 225. 50% ממה שצריך. השאלה כאן כמה מה מהתחנות האלה בחברה הערבית בכלל או בנגב בפרט? הידעתם, חברים, שיש 200,000 בני אדם ללא תחנה אחת בכל הנגב בחברה הערבית? רק ברהט יש תחנה אחת ובשאר הישובים לא, המוכרים והלא מוכרים. גם יש כאלה ישובים שמרוחקים מהצירים הראשיים - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
טלב, מדובר גם בישובים שהם בסדר גודל כמו ישובים יהודיים שיש בהם תחנת כיבוי?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ'
כי יש ישובים ממש קטנים, אתה יודע.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בישוב ערערה בנגב יש 18,000 בני אדם. תראי לי ישוב יהודי עם 18,000 ללא תחנת כיבוי.
היו"ר שלי יחימוביץ'
תכף נשאל את השאלה הזאת.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
באמת, הגיע הזמן שנבין את המצב טוב ונענה מענה. לכן, ברוב השריפות בחברה הערבית בנגב – ניקח דוגמה, אולי מסעוד יתייחס בכלל, בנגב כוחות הכיבוי אש מגיעים אחרי השריפות. באים התושבים, עוזרים אחד לשני אבל כיבוי אש מגיע אחרי השריפה. ולכן, אני לא רוצה להאריך בדיבור אבל כמה פעמים, זה לא פעם אחת אלא מספר פעמים ביקשנו להקים שלוש תחנות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב: הראשונה בחורה ובכסיפה, שזה ישרת את כביש 31 ואת כביש 336. אני מדבר כאן לא רק על שריפות, זה גם ישרת את תאונות הדרכים בכבישים האלה לכולם. השנייה באזור - - - בנגב, כביש 25 וגם כביש 80 שמחבר בין צומת ערערה בנגב לערד או באר-שבע-ערד. והשלישית באזור ביר הדאג'. ביר הדאג' יכולה לשרת את כביש 40 וכביש 1222. זה המצב. תקציבים, הבנתי שיש. אז מה - -
נאוה בוקר (הליכוד)
לא חסר תקציבים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אז מה מעכב את הממשלה לטפל בנושא הזה, הכי חשוב שיש לנו? ובעיקר, גם מערך כיבוי אש בכלל לא ערוך למה שקרה אתמול - רעידת אדמה. טוב שהגיעה אלינו בדרגה נמוכה וכך אני מקווה שימשיך בדרגה גם יותר נמוכה. חס וחלילה אם תגיע - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
שלא יהיו בכלל רעידות אדמה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
חס וחלילה אם יהיו רעידות אדמה... תודה רבה. סיימתי.
היו"ר שלי יחימוביץ'
תודה רבה. אנחנו תכף נחזור לחברי הכנסת אבל לפני כן, מי עשה את הדוח של מרכז המחקר והמידע? אוריאנה. אז בקצרה אם אפשר את פרטי הדוח. אנחנו נגיד שבעקבות הדוח הזה שודרה כתבת תחקיר בחדשות ערוץ 2 של גלעד שלמור, בהמשך לדוח, וככה הנושא צף ועלה שוב לתודעה, וטוב שכך.

אחר כך, אחרי אוריאנה, נציב כבאות והצלה נמצא כאן? אז אתה תדבר אחרי כן ונשאל אותם=ך האמנם? בבקשה.
אוריאנה אלפסי
ב-2012 המשרד לביטחון פנים ביקש ממומחים בטכניון לחבר לו דוח תרחיש ייחוס לגבי הכבאות. לפי הדוח הזה, זמן התגובה המקובל כמו בעולם כולו כדי שכוחות הכיבוי יגיעו לאירוע הוא עד שבע דקות, והתקן להיקף כוח אדם הוא לוחם אחד על 1,000 נפש. מחברי הדוח הגיעו למסקנה מכל מיני חיתוכים שבישראל צריך 225 תחנות ו-8,600 לוחמי אש. בנוסף, לדברי הרשות, הרשות טוענת שיש צורך ב-716 רכבי כיבוי. רק רכבי כיבוי, לא חומ"מ, לא רכבים של קק"ל, לא רכבים של פקע"ר. דוח הטכניון, אני אציין שהוא נשאר בגדר תפיסה אך בניין הכוח של הרשות התבסס בחלקו על דוח הטכניון.

רשות הכיבוי אימצה תקן ביניים שמחברי הדוח כתבו, ולפיו זמן התגובה להגיע לשריפה הוא עד 15 דקות ולכן, צריך 164 תחנות כיבוי ברחבי הארץ ו-455 רכבי כיבוי ו-4,000 לוחמי אש. נכון לתחילת 2017 יש 120 תחנות, כ-1,950 לוחמי אש ו-348 רכבי כיבוי. כלומר, מספר התחנות ורכבי הכיבוי, אנחנו רואים שיש פער.

במהלך כתיבת המסמך, הרשות מסרה לנו שהם עובדים על תרחיש חדש לדוח הטכניון, ואכן יש לרשות תרחיש חדש שעדין לא אושר על ידי השר לביטחון פנים, שלפיו יש צורך ב-4,400 לוחמי אש בחירום ו-3,300 בשגרה. כלומר, יש הבדל בין התרחיש החדש לבין מה שהטכניון המליץ.

אני אעבור לסוגית אזורי החיץ – אזורי חיץ זה שטח אדמה ללא צמחיה שנועד למנוע התפשטות של שריפה מיער לישובים שסמוכים ליער. מאז חקיקת חוק הכבאות ב-2013 אין תקנות בגלל מחלוקות בין הרשויות, בין השלטון המקומי, בין קק"ל, בין רשות הטבע והגנים בעיקר לגבי המימון של יצירת קווי החיץ - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
יש פה נציגים של קק"ל ורשות הטבע והגנים?
קריאה
אני מרשות הטבע והגנים. ברשותך, אבקש להתייחס בקצרה כי אני צריך לצאת לדיון אחר.
היו"ר שלי יחימוביץ'
תאלץ לחכות עוד כמה דקות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
גם אני צריכה לצאת לדיון אחר ואני מתאזרת בסבלנות.
אוריאנה אלפסי
- - ראשות הכבאות פרסמה את רשימת הישובים ברחבי הארץ שהם בסיכון, שהם סמוכי יער, ולכן צריכים ליצור סביבם קווי חיץ. היא מפורטת במסמך שלנו הרשימה הזאת, לפי מחוזות, לפי מועצות אזוריות. אפשר להתרשם איפה הבעיות הגדולות. הנציב במקביל גם פרסם הנחיות מקצועיות בעניין קווי החיץ אך בגלל שאין עדין תקנות, לא ברור מה התוקף של ההנחיות המבצעיות, האם הן מחייבות, והאם בכלל הרשימה הזאת מקובלת על כלל הגורמים.
נאוה בוקר (הליכוד)
אין תקנות כי אין תקציב. כל שר מתנער.
אוריאנה אלפסי
או בגלל שאין תקנות.
נאוה בוקר (הליכוד)
אנחנו יודעים איפה הבעיה, קיימנו שלושה דיונים בנושא הזה. גם בוועדה שלי שני דיונים וגם בוועדת הפנים של דודי אמסלם, ולצערי זה נופל בין השרים. כל שר מתנער מאחריות.
היו"ר שלי יחימוביץ'
תכף נבדוק את זה.
אוריאנה אלפסי
לגבי השטחים של קק"ל, שאמורים לעבור בהסדר עם המדינה – אגף התקציבים באוצר מסר לנו כי הכספים של קק"ל שאמורים לעבור יועדו למטרות אחרות שאינן יצירת קווי חיץ. וקק"ל ענתה לנו, אני אקריא: החלטה שתוצאתה היתה כי מתוך הכספים שהעבירה קק"ל לאוצר, לא יוקצה סך של 250,000,000 ש"ח לטובת קווי חיץ אינה על דעתה של קק"ל כי אם של הממשלה והובלת האוצר על פי סדרי עדיפויותיה. עמדת קק"ל היא ש-250,000,000 ש"ח הם חלק מהסכום בסך מיליארד ש"ח שהעבירה קק"ל למשרד האוצר, וקק"ל אינה מחויבת בהעברת סכום נוסף לטובת - - -
נאוה בוקר (הליכוד)
שלי, אני רוצה להסביר משהו - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
נאוה, אי אפשר שתסבירי כל נושא. תדברי אחר כך שוב ונדון עם הנוגעים בדבר.
אוריאנה אלפסי
לגבי בניינים גבוהים: במסגרת הכנת המסמך פנינו לרשות וביקשנו נתונים לדעת כמה בניינים גבוהים בארץ. הרי כל אחד שנמצא בתל-אביב רואה את הבנייה העצומה. להם לא היו נתונים, גם למרכז השלטון המקומי לא היו נתונים, גם לפורום ה-15 שמייצג את הערים הגדולות לא היו את הנתונים, ואז על דעת עצמנו - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
נתונים על מה? על מספר רבי הקומות בישראל? לא יכול להיות שאין נתון כזה.
אוריאנה אלפסי
אין נתונים, הם אמרו שאין.
היו"ר שלי יחימוביץ'
מנהל התכנון, משרד השיכון.
אוריאנה אלפסי
פנינו למרכז למיפוי ישראל. אני נתתי להם את ה - - - לפי כל מיני קריטריונים כמו גיל המבנה, גובה המבנה - -
נאוה בוקר (הליכוד)
היא צודקת, גם אנחנו פנינו.
אוריאנה אלפסי
הרשימה הזאת מפורטת במסמך לפי ישובים ולפי מקומות.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אם אפשר לקצר ולסיים.
אוריאנה אלפסי
מהנתונים עולה שיש 42,744 בניינים גבוהים מעל 13 מטר. 53% מהם הם בניינים ישנים, אפרופו רעידת האדמה. ואפרופו רעידת אדמה אני אגיד שיש 10% מהמבנים שנמצאים במחוז חיפה, כש-57% מהמבנים במחוז חיפה הם בניינים ישנים.
רק עוד משהו קטן
בדוח של ועדה פנימית של הרשות שבחנה את בטיחות האש בבניינים הגבוהים - באפריל 2017 הם כתבו: המציאות מראה כי בבניינים רבי קומות רבים בישראל לא מבוצעת תחזוקה סדורה של סידורי בטיחות אש.

גיל הפרישה – על פי חוק הכבאות עובדי הרשות הם עובדי מדינה וזה בניגוד לשוטרים ולאנשי השב"ס ולכן, הם כפופים לנציבות והם רשאים להתאגד וגיל הפרישה שלהם הוא 67 ולא 57, כמו יתר הגופים הביטחוניים.
היו"ר שלי יחימוביץ'
שזה אבסורד כי יותר מכל גוף ביטחוני אחר, הם צריכים לפרוש בגיל מוקדם יותר. נדרש מהם כושר גופני הכי גבוה שאפשר.
אוריאנה אלפסי
יש ועדה שהמליצה על פרישה בגיל 55. המשרד לביטחון פנים מסר למבקר המדינה בשנת 2017 כי במערך הכבאות יש לוחמי אש ותיקים שאינם עומדים בדרישות הכשירות הגופנית אך אין לרשות הכלים והתקציב שיאפשרו ליישם כמה מהפתרונות שבחנה למצב זה, ושבהם הפרישה לגמלאות בגיל 57 והצבת לוחמים לתפקידים - - - ועוד.
היו"ר שלי יחימוביץ'
תודה רבה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
קורסי הכשרה לכבאים יש?
אוריאנה אלפסי
יצא עכשיו מכרז.
היו"ר שלי יחימוביץ'
ישנו פה הנציב עצמו, תוכל לשאול אותו. רב טפסר דדי שמחי, נציב כבאות והצלה, בבקשה. שמעת כאן שורה ארוכה מאוד של דברים, אז אם תוכל להתייחס אליהם. קודם כל, אתה מרוצה ממה שיש לך?
דדי שמחי
אני לא מרוצה אף פעם אבל אני חושב שמצבנו הוא לא כמו שגברתי יושבת הראש הגדירה, פחות ממחפיר. אני, בתור נציב הכבאות, נעלבתי. אני חושב שמצב הכבאות הוא מצב סביר. אני חושב שהתבצעה רפורמה מדהימה - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
אני מתנצלת אם פגעתי בך, וזה בטח לא היה כלפיך. מבחינתי אתה צריך לקבל את כל התקציבים ואת כל התקנים שאפשר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בדיוק, אנחנו בעדך.
דדי שמחי
אני מבין, אבל אם יורשה לי, אני מבין שיש שתי גישות בוועדות: גישה אחת לבוא ולהגיד כמה אני מסכן כדי שיתנו לי עוד כסף, וגישה שנייה לבוא ולהגיד את המצב האמתי לאשורו, ולהגיד מה אני צריך באמת. אני כל חיי נקטתי בגישה השנייה. ולכן, אני חושב שמצב הכבאות הוא מצב סביר, הוא מצב אפילו טוב מינוס. הוא לא פחות ממחפיר ולראיה, מה שקרה פה בנובמבר 2016. אני חושב שיש לי לוחמים מצוינים שעושים עבודה מדהימה. אנחנו משתפרים כל הזמן. אני חושב שבחמש השנים האחרונות, אם יורשה לי לפרט קצת מספרים, נוספו במדינת ישראל 900 לוחמי אש, נוספו 400 למטה המבצעי. נוספו כ-150 רכבי כיבוי, כבאיות. נוספו 14 מטוסים. כל זה בחמש שנים. לדעתי, שאפו, כל הכבוד. יש עוד הרבה עבודה, יש עוד הרבה מה לעשות אבל אנחנו לא חוששים מעבודה כלל.

אני רוצה לומר כמה דברים לגבי דוח הטכניון – דוח הטכניון הוא דוח טוב שנעשה במהירות בתחילת הרפורמה כדי שיהיה בסיס כל שהוא להתחיל את העבודה ויהיה איזה פוש להתקדם. דוח הטכניון לא לקח את כל הפרמטרים הרלוונטיים. דוח הטכניון התבסס על התפתחות דמוגרפית, התפתחות אורבנית ועורקי התחבורה. הוא לא שקלל בדוח הזה את סוגי המבנים, גובה המבנים, רמת האוכלוסייה, רמת הידע, רמת הבטיחות מניעה באש, וכל זה משנה את כל הדברים. ולכן, אנחנו עשינו עבודה שנמשכה ארבעה חודשים. עשינו התאמות לדוח הטכניון וצריך לאשר את זה אצל השר שלנו, ואז נוכל גם להציג את זה אבל אני רוצה לומר שוב: יש עוד הרבה עבודה, יש עוד הרבה מה לעשות אבל אני חושב שבסך הכל הרשות מצתה באופן נכון יחד עם המשרד לביטחון פנים את התקציב שהיא קיבלה בטר"ש הקודם. יושב פה גם נציג האוצר. אנחנו חייבים לקבל תכנית רב-שנתית נוספת מ-2019 ל-2025 על מנת להמשיך את הרפורמה הזאת, ובאמת למצב את הכבאות במקום טוב מאוד, כמו שהיא צריכה להיות.
היו"ר שלי יחימוביץ'
כמה לוחמי אש חסרים לך?
דדי שמחי
היום לתרחיש של 3,300 לוחמי אש שאני צריך חסרים לי בערך 1,300 לוחמי אש. עכשיו, אני רוצה לומר פה ולהיות הוגן: גם אם מחר תפילו עלי 1,300 לוחמי אש, כנראה שיש לי בעיה לקלוט אותם, זה לא כזה פשוט. אני חושב שאם נבנה טר"ש מסודר לחמש השנים הבאות, אני קולט עכשיו 120 לוחמי אש. בסוף 18 אני אגיע ל-2,070 לוחמי אש. אני בסוף 20-23 רוצה להגיע ל-3,000 לוחמי אש. לגייס אותם בצורה מסודרת ולהכשיר אותם כראוי, כמו ארגון מסודר, ואז הכל יעבוד.

יש לנו היום 119 תחנות. אנחנו בנינו ב - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
סליחה, גברתי היושבת ראש, שנה הם לא גייסו לוחמי אש. נכון? שנה.
נאוה בוקר (הליכוד)
עכשיו היה גיוס של 100.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, זה מהותי. שנה לא היה גיוס. אז את מבינה שהפער הצטבר. אנחנו שומעים פה סיפורים קצת - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
אז תני לו להשיב על זה.
דדי שמחי
אז בואי אני אמשיך בסיפור, ברשותך: זה כן משנה אבל אני קיבלתי מכסה לגיוס כל שנה. כדי לעגל את המספרים, בכל שנה 50 כבאים. אז אם לא גייסתי ב-2016 כבאים, אז ב-2017-2018 אני מגייס 100 כבאים, כלומר כפול שניים.
היו"ר שלי יחימוביץ'
ואתה מסוגל לגייס 100 כבאים?
דדי שמחי
כן.
נאוה בוקר (הליכוד)
אתה יודע שלי הובטח שתוך שנתיים לאחר אסון הכרמל יגוייסו 1,200 לוחמי אש. עד היום כמה גויסו? - - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
גויסו 900.
דדי שמחי
אני לא מתכוון לחפור לעצמי בור אבל אני חושב שאם בשנתיים הכבאות היתה מגייסת 1,200 כבאים, מצבה היה בכי רע.
נאוה בוקר (הליכוד)
זה התחשיב שדיברנו עליו.
היו"ר שלי יחימוביץ'
מבחינת תקנים, התקנים האלה עומדים לרשותך?
דדי שמחי
אני עכשיו מגייס 120 כבאים, יש לי תקן ל-120 כבאים. אנחנו מגייסים אותם. דרך אגב, אני אראה אותם בתחנות או עם ישראל יפגוש אותם במאי 18, זה מה שיהיה. זה תהליך מיון ארוך, תהליך הכשרה ארוכה - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
המשכורת שלהם נמוכה, בגלל זה יש לך בעיה - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
אני מבקשת מחברת הכנסת מלינובסקי, תני לו לסיים.
דדי שמחי
מה שכן צריך, ופה אני באמת אשמח אם זה מה שיצא מהדיון הזה, שהתכנית הרב-שנתית של הכבאות מסתיימת בסוף 18. ולכן, אנחנו מאוד רוצים וחייבים, והשר שלנו אתנו, שהאוצר יאשר לנו תכנית רב-שנתית של חמש שנים, מ-19 עד 23 - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
כמו לצה"ל. אותו דבר.
דדי שמחי
כאחד שבא משם אני יותר מאשמח.
היו"ר שלי יחימוביץ'
זה הגיוני. טר"ש זה דבר הגיוני ומתבקש, בטח למערך שהוא חצי לוחם בעצם.
דדי שמחי
נכון. הוא ממש לוחם.
היו"ר שלי יחימוביץ'
סליחה, לוחם לגמרי. אני מתכוונת שאתם לא נלחמים באויב, זה הכל.
דדי שמחי
קיבלתי. אני מזכיר גם שאנחנו הוספנו, יש לנו גם 14 מטוסי כיבוי שחונים אצל המשטרה. יש לנו עוד ארבעה מסוקים - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
נעשה בהם שימוש?
דדי שמחי
רב מאוד בכל 14 מטוסי הכיבוי והם עוזרים לנו מאוד בדבר הזה. אז זו נקודה אחת שעלתה פה בדיון. הנקודה השנייה לגבי גיל הפרישה: גיל הפרישה זה אירוע שמבחינתי הוא לרועץ. אני חושב ובטוח שגיל הפרישה של לוחם האש צריך להיות המינימום 55 ומקסימום 57. צריך לראות איך פותרים את האירוע הזה. יש לי עוד אירוע מאוד מאוד חמור ובעייתי זה המעבר בין משמרות ליום. היום לוחם אש שרוצה לעבור מהמשמרת לעבודת יום, הוא מפסיד בגלל זה הרבה מאוד כסף, סכום בלתי הגיוני בעליל וצריך לפתור גם את זה.

ואני אגיד לך עוד נקודה מאוד חשובה, גברתי יושבת הראש: לצערי היום בכבאות, כנראה כתוצאה מההיסטוריה, יש לי היום בערך – את, שאת בקיאה בדבר הזה, משהו כמו 20 חוקות שכר שונות. יש לי שמונה שעוני נוכחות שונים. היום, כדי להבין מה קורה בתוך הכבאות, צריך להיות מינימום החשב הכללי. יש לי כבאים שנוסעים באותה כבאית - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
ממה זה נובע?
דדי שמחי
זה נובע מה as is הישן. מזה שגוררים - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
כי בסך הכל השינוי המבני היה מאוד דרמטי במערך כיבוי האש.
דדי שמחי
נכון מאוד. יש הטוענים שהיה צריך עוד חצי מילימטר של שינוי והיה היפוך שלם של הקערה. זה לא קרה אבל - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
כמה לוחמי אש נשארו מהתקופה הקודמת?
דדי שמחי
בערך 1,000.
היו"ר שלי יחימוביץ'
וכמה חדשים? אז זה ארגון ששינה את פניו בצורה מאוד מאוד דרמטית.
דדי שמחי
נכון מאוד.
נאוה בוקר (הליכוד)
כן, אבל אתם לא לוקחים בחשבון את אלה שפרשו כי כמות הלוחמים שפרשו, בעצם לא העלינו את מספר כוח האדם בהרבה, ויש גם הרבה אנשי מטה, מנהלה.
דדי שמחי
אין הרבה אנשי מטה. קמב"ץ? קצין מבצעים בתחנה ומפקד תחנה ומפקד מחוז וקצין הדרכה בתחנה הם מטה מבצעי. הם חלק בלתי נפרד מהכוח הלוחים.
נאוה בוקר (הליכוד)
מנהלה, נציבות - - -
דדי שמחי
קצין לוגיסטיקה – הרי לא אני אמרתי, קודמי כבר אמרו הרבה לפני שבלי לוגיסטיקה, הם לא מטה. המנהלה הזאת מכפילה כוח. אני לא יכול לעבוד רק עם לוחמים, אני צריך את כל האנשים האלה ולכן זה חשוב.

עכשיו, אם אני יכול – גיל הפרישה, דיברנו. מעבר משמרות ליום - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אולי תתייחס בבקשה למה שביקשתי, למה שדיברתי.
היו"ר שלי יחימוביץ'
רגע טלב, תן לו.
דדי שמחי
תאמין לי, התכוננתי. הכינו לי גם דף.
היו"ר שלי יחימוביץ'
יש לו די הרבה נקודות לענות עליהן.
דדי שמחי
אז זה לגבי גיל הפרישה. אני חושב שכבאות והצלה בישראל – חייב להיות גוף ביטחוני על כל המשתמע, ואז חלק גדול מאוד מהבעיות יפתרו, גם בעיית גיל הפרישה, גם בעיית המעבר ממשמרות ליום, בטוח במדינה כמו שלנו, שלא מאוימת רק משריפות ופגעי טבע אלא גם מאיומי המלחמה והטרור.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אזורי חיץ.
דדי שמחי
אזורי חיץ - אנחנו הוצאנו תקנות כבר בנובמבר 2016 על אזורי חיץ. תקנות מקצועיות מאוד שאומרות מה צריך לעשות ומה צריך להיות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מתי הוצאתם?
דדי שמחי
בנובמבר 2016 יצאו תקנות לגבי אזורי חיץ. זה 76 מטר שצריך לדלל את הצמחייה בהתאמה. פרסמנו את רשימת הישובים שצריכים לפעול בהתאמה. כיוון שאני לא יכול לחייב את הישובים לבצע את הדברים האלה כי במצטבר, הסכום שזה אמור לעלות זה 300,000,000 שקלים, וסוכם בזמנו, כך הבנתי, עם הקק"ל שהם יעבירו את הסכום, יש פה עכשיו איזה ויכוח שהוא לא ברמתי, האם הכסף שקק"ל העבירה כולל את ה-300,000,000 או לא כולל את ה-300,000,000 ש"ח.
היו"ר שלי יחימוביץ'
לפי קק"ל כולל ולפי הממשלה לא כולל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
גברתי היושבת ראש, אחרי מה שהממשלה עושה לקק"ל, אני לא בטוח שגם הכסף הזה יגיע.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אבל הם רוצים לקבל שני מיליארד, ומתוך השני מיליארד אולי הם יקצו את ה-300,000,000 האלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אשרי המאמין.
אוריאנה אלפסי
הם אומרים שזה הוקצה למטרות אחרות שאינן קווי חיץ.
היו"ר שלי יחימוביץ'
הממשלה אומרת.
אוריאנה אלפסי
אגף התקציבים. ממש באלו המילים.
היו"ר שלי יחימוביץ'
שהם מלכתחילה לא יועדו לאזורי חיץ. טוב, אנחנו תכף נשמע אותם.
נאוה בוקר (הליכוד)
אבל לא מכבדים החלטה של ועדת הפנים? זה אושר הרי. דני עטר התחייב וזה אושר על ידי ועדת הפנים בהצבעה. אז מה? אין חובה לקיים את ההחלטה הזאת?
היו"ר שלי יחימוביץ'
אושר במה? בחקיקה? את בוודאי יודעת, חברת הכנסת בוקר, שהצבעה בוועדה על החלטה מסוימת, אין לה תוקף מעשי ואני אגיד לך גם יותר מזה: גם החלטת ממשלה בנושא מסוים, רוב הסיכויים שהיא לא תתקיים. כל עוד אגף תקציבים לא מעביר את הכסף ושם את החותמת וצובע את הכסף, אין החלטה.
נאוה בוקר (הליכוד)
אז מה יהיה?
היו"ר שלי יחימוביץ'
תכף נראה.
דדי שמחי
לגבי אזורי חיץ – זה 300 - - - אני נפגשתי עם פורום ראשי הרשויות לפני שבועיים ואמרתי להם שאני ממליץ להם שחשוף עדיף משרוף גם אם אין לזה תקציבים. ראו אירוע זיכרון יעקב, ראו אירוע חיפה - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
משהו מאזורי החיץ כן נעשה?
דדי שמחי
כן, קורה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
איזה אחוז מאזורי החיץ?
דדי שמחי
האחוזים הם אחוזים קטנים אבל זה קורה במיוחד בשל מה שנקרא יוזמה ונחישות של אותו ראש רשות מקומית כי הוא הבין שבסוף שווה לו להשקיע כי אחרת האזור יישרף. אין ספק שצריך לפתור את הנושא הזה. למיטב הבנתי, השר לבט"פ מטפל בזה, וזה אמור להתקדם.

הנושא הבא שדובר עליו זה על תחנות במגזר הערבי. לצערי הרב, אני יכול לחזק חלק ממה שאתה אומר, לא את מספר התחנות אבל בכל שנה יש כ-17 אנשים שנספים כתוצאה מדליקות במדינת ישראל. הרוב המוחלט הוא מהמגזר הערבי ולכן אנחנו פועלים בתחום הזה במספר מישורים. מישור אחד זה המישור של הסברה ומניעה - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
וספציפית למגזר הבדואי שעליו דיבר חבר הכנסת אבו עראר?
דדי שמחי
אין לי פה את הפילוח. לפני חודשיים עשיתי יום קהילה במגזר הבדואי. נפגשתי עם כל ראשי הרשויות במגזר הבדואי. אנחנו נפגשנו עם הרשות לפיתוח – אני לא בקי במינוח. הרשות של - - - לעשות שיתוף פעולה במערך הבדואי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
עם איזה בדואים?
דדי שמחי
יש לנו תחנה ברהט. אנחנו בונים עכשיו תחנת מתנדבים בכסייפה ואני יכול לספר לך, התכוננתי לדיון, לפני שבועיים רכשנו מגרש בחורה להקים תחנת כיבוי בחורה. השר לבט"פ הנחה לתת דגש בכיוון הזה, אז אני מקווה שנקבל תקציב לטר"ש הבא, נבנה תחנה - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אפשר לעשות גם בערערה, בכביש 25.
היו"ר שלי יחימוביץ'
טוב, אנחנו לא נקבע כאן עכשיו מיקומים לתחנות כיבוי אבל הטענה של חבר הכנסת טלב אבו עראר שהשריפות, בסוף לא מערך הכיבוי מכבה אותם אלא התושבים עצמם, זה נכון?
דדי שמחי
אני מציע לחבר הכנסת הנכבד, אני מזמין אותך לבוא לביקור במחוז דרום. אני אראה לך את כל הדוח ואתה תראה כמה שריפות אנחנו כיבינו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני לא מכחיש.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אמרת את זה בצורה נורא גורפת, שאת כל השריפות במגזר הבדואי מכבים התושבים הבדואים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
- - - שיש רק בישוב אחד כיבוי אש, זו המציאות. אני לא ממציא דברים גברתי.
היו"ר שלי יחימוביץ'
חס וחלילה. כזה דבר לא אמרתי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הם באים אבל מגיעים באיחור.
אוריאנה אלפסי
במחוז דרום יש 22 תחנות.
קריאה
שם שכיחות השריפות יותר גבוהה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
תמשיך בבקשה.
דדי שמחי
זה לגבי התחנה בחורה, נקים תחנות מתנדבים. אנחנו עושים הסברה בבי הספר, גם עשינו הסברה פעם ראשונה בהיסטוריה במזרח ירושלים, בבית ספר לבנות.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אולי לגבי תחנות מתנדבים – תסביר לי קצת. יש שם עובדים שיהיו? יש רכב כיבוי?
דדי שמחי
בוודאי.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
מי יפעיל אותו? מה הכוונה תחנת מתנדבים?
דדי שמחי
מכיוון שאין סיכוי שגם אם נלך – דרך אגב, גם התרחיש של הטכניון שמדבר על להגיע לכל שריפה בשבע דקות, זה לא קורה בכל העולם. אפילו בלוס אנג'לס יגידו לך 15 דקות בחלק מהמקומות אבל זה בהכפלת הכוח על ידי יחידות מתנדבים. כלומר, תהיינה יחידות מתנדבים בישובים מבודדים. המשמעות היא שבטירה יש לי תחנת מתנדבים עם 20 מתנגדים עם רכב כיבוי. יש להם מדים, הם עוברים הכשרה ואם יש שריפה, התחנה האזורית מקפיצה אותם והם קופצים לכבות את השריפה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
הרכב נמצא שם?
היו"ר שלי יחימוביץ'
אני מבקשת, אני תכף אתן לך רשות דיבור, בסדר?
דדי שמחי
בוודאי. יש שם תחנת הזנקה. יש שם 20,30 מתנדבים עם מדים שעברו הכשרה, עם רכב שאני נותן להם, כבאית שאני נותן להם וזה עובד. יש כאלה בטירה, יש לנו מתנדבים באבו סנאן, יש לנו כאלה בכפר עזה, באיו"ש, ובעזרת השם, אינשאללה, יהיה גם בכסייפה. זה מה שהולך להיות.
לגבי בניינים גבוהים
אנחנו עשינו בדיקה ויש חוסר התאמה בין הנתונים. להבנתנו, יש 42,000 בניינים גבוהים. זה מעל 29 מטר, שזה פחות או יותר 10 קומות.

לדעתי עניתי על הכל.
היו"ר שלי יחימוביץ'
בסדר, ישאלו אותך עוד שאלות בהמשך.

חברי הכנסת, בקצרה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
תודה גברתי.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אני מבקשת מחברי הכנסת, אנא בקצרה. זה דיון קצר, דיון מהיר, אז נאפשר גם לכל האורחים לדבר.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
תודה גברתי היושבת ראש, גם ליוזמי הדיון החשוב הזה. אני חושב שבכלל נושא הכבאות עלה לתודעה הציבורית אחרי האסון, האסון שקרה. זה אסון שכולנו זוכרים אותו ואנחנו לא צריכים ניעור כל כמה שנים כדי להתעורר ולהתלבש על נושא חשוב במדינה. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לדיונים כאלה, למעקב צמוד אחרי נושא חשוב זה.
ולדדי אני אומר
אנחנו אתך, עם הרשות. הדיונים האלה הם ללחוץ על הגורמים המסוימים שאמורים להעביר תקציב, שאמורים לחזק את הרשות, המטרה שלנו שרשות הכיבוי תגיע למצב האופטימלי של שירות תקין לתושב, לכלל התושבים.

אני שאלתי לגבי נקודות המתנדבים, אני חושב שזה רעיון טוב, רעיון מצוין, שאפשר להרחיב אותו.
היו"ר שלי יחימוביץ'
זה גם קיים במערך כיבוי אש.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
הוא אמר לי שזה בכסייפה, בחורה רכשו עכשיו מגרש אבל אפשר להרחיב אותו למקומות אחרים ואז מספקים את רכב הכיבוי. מד"א עושה את זה בצורה מצוינת ביישובי הבדואים וזה מאוד מצליח. תודה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
חברת הכנסת מלינובסקי, בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תודה רבה גברתי היושבת ראש. אני מכירה את הכיבוי מ-2008, עוד כשהייתי חברת מועצה. אז לעומת מה שהיה בפועל, בשטח, היום המצב אידיאלי.
והיו"ר שלי יחימוביץ'
חד-משמעית.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה שהיה באיגודי ערים בזמנו... אבל אני רוצה שאנחנו נפנה את תשומת ליבנו לכמה נקודות כי זה הנכס הכי גדול למערכת בני אדם, זה החומר האנושי. זה אנשים שיוצאים למשימה. לאור ההיסטוריה, אף אחד לא אשם בכך אבל לאור ההיסטוריה יש לנו פערי שכר אדירים בכבאות, וזה לא טוב לאף אחד. נכון? יש לנו אנשים שעובדים כתף לכתף ומרוויחים פי שלוש יותר או פחות, איך שנסתכל על זה, באותו רכב ובאותה משימה. יש לנו אבטלה סמויה בכבאות. אם אנחנו עכשיו נבדוק כמה אנשים בגלל הגיל ומצב פיסי ויש גם את הנתונים בדוח, לא מסוגלים לבצע את תפקידם ומעבירים אותם לתפקיד כזה או אחר או שהם פשוט – נושא גיל הפרישה הוא נושא קריטי כי ברור שכולנו בגיל מסוים, לבצע את אותן משימות כפי שאנחנו מצפים שהכבאי יבצע, זה מאוד קשה.

הבעיה פה הרבה יותר עמוקה כי הכל התחיל ברפורמה הגדולה אז, שאחד הדברים למה הם לא כמו שוטרים או סוהרים? בגלל הדרישה לוועדת העובדים. האבטלה הסמויה, העבודה כתף אל כתף שזה פערי שכר. פערי שכר, הכל נובע משם. אני בהחלט, אני מאוד מכבדת אותך, אני לא נגדכם אבל אם אנחנו רוצים כבאות טובה, כבאות מקצועית, כבאות שיודעת לענות לכל הדרישות ושמכבדת את עצמה, צריך לעשות שינוי יסודי. ואגב, גברתי היושבת ראש, את יודעת למה לא היה גיוס בשנה שעברה בכבאות? בגלל הוויכוח בין ההנהלה וועד העבודים. זאת אומרת, - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
ויכוחים בין הנהלה לוועדת עובדים אפשר לפתור בהידברות טובה, ואני מברכת על זה שלכבאים יש ועד עובדים. זה חשוב מאוד. בכל העולם זה ככה.
דדי שמחי
אפשר להתווכח על זה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אגב, ברוב העולם גם המשטרה מאוגדת. אנחנו יוצאי דופן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה לא צריך להיות חד-משמעי. יכול להיות שוועד העובדים – זה מצוין לדברים מסוימים אבל בגופים כמו כבאות, שזה באמת גוף מציל חיים ובגופים כמו משטרה וסוהרים, את לא מצפה שהמשטרה לא תצא לטפל בפשע בגלל הוויכוחים - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
עוד לא קרה שכבאים לא יצאו לכבות שריפה בגלל שהם היו בסכסוך עבודה. מעולם מעולם מעולם. הם האנשים הכי אחראים שיש.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נכון. אני מנסה להתקדם לכיוון אחר - זה מה שיש. זה נבע מהיסטוריה מסוימת, טוב שזה כבר לא שם אבל עדין זו הבעיה האקוטית בכל הסיפור הזה כפי שהגדרתי אותו. גם פערי שכר, אני חושבת שזה אפילו פוגע. שני אנשים ברכב אחד לאותה משימה מרוויחים סכומים שונים בתכלית. גם הנושא של – ואתה יודע את זה, בן אדם בגיל 57, 60 לא מסוגל לעשות את אותה עבודה. אז אנחנו מחפשים להם הכשרה אחרת, שזה לא עובד כי יש שם גם כן - -
קריאה
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז זה נקרא אבטלה סמויה. אני חושבת שהבעיות האלה גם כן צריכות טיפול והתייחסות.
קריאה
- - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
רגע, אני אתן לך רשות דיבור תכף.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אל תפרשו אותי לא נכון. זה לא נגד, זה בעד ארגון הכבאות. תודה. זה בעד, זה בעדכם, זה בעדנו, הציבור הרחב. תודה רבה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
בהחלט. אנחנו רוצים להושיט כל סיוע אפשרי, אם אפשר, למערך הכיבוי, לעובדיו ולמנהליו.

חבר הכנסת גנאים, בבקשה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה גברתי היושבת ראש. אני גם מברך את חברי על הדיון החשוב הזה. אין ספק שהנושא חשוב מאוד, מדובר בחיי אדם. אני חושב שבעניין הכבאות צריך את שני המישורים החשובים: עניין המניעה, עניין התודעה והחינוך לחיים בטוחים כדי למנוע את השריפות. זה חשוב מאוד. אנחנו יודעים שהאחוז הגבוה, לצערי הרב, למשל הילדים הנפגעים או אפילו המתים, זה מתאונות חצר, אם זה גם משריפות, זה במחוז דרום, בישובים הערבים בדרום ובכלל אצל הערבים. לכן, צריך להשקיע מאוד בחינוך ובהעלאת התודעה.

דבר שני, היה לי ואני אז נדרשתי לו והיה לי דיון על עניין הכבאות בחברה הערבית בוועדה של נאוה, ועדת המשנה לכבאות והצלה, שעושה עבודה נהדרת ומצוינת.
נאוה בוקר (הליכוד)
תודה רבה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
ויחד דיברנו על עניין פתיחת תחנות או נקודות בחברה הערבית, והיה דיבור על העניין של תמרה ושל ערב ֶה. אני מאוד רוצה לשמוע מה קרה שם, אם יש התקדמות?
נאוה בוקר (הליכוד)
גם סחנין, 40 דקות הגעה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
40 דקות הגעה? זה מזעזע.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
שם יש בעיה. אני פה אומר לכל האחראים בעניין הכבאות וההצלה שאנחנו כולנו בסוף באים כדי לתמוך בכם משום שמדובר בדבר שמציל חיי כולם. תודה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
תודה. האוצר, אנחנו ספציפית עכשיו על קווי החיץ.
עמיחי דוד
אני אתחיל בזה שאגיד שלגבי העלות שלהם אנחנו כרגע מבצעים בחינה מחודשת. הגיעו אלינו כל מיני נתונים שגורמים לנו לחשוב שאולי העלות שהוצגה בהתחלה אולי היא לא העלות - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
שהיא יותר נמוכה ממה ש - -
עמיחי דוד
אנחנו לא יודעים. כרגע, בבחינה מחדש, נאמר גם במסגרת הדוח שצפויה פגישה בזמן הקרוב, זה נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ'
פגישה בין מי למי?
עמיחי דוד
פגישה פנימית בנוגע לעלויות. אני רפרנט בט"פ. זה לגבי העלויות של קווי החיץ. חוץ מזה, זה נכון לגבי הפרויקטים של קק"ל, שעוד לפני שזה הועלה, הפרויקטים של קק"ל היו סגורים אבל זה כן הועלה במסגרת הדיונים. בקק"ל הוחלט לממן פרויקטים אחרים ולכן, כרגע אנחנו בוחנים - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
הכסף שקק"ל העבירו נועד מלכתחילה לקווי החיץ ואחר כך מוסב למטרה אחרת?
עמיחי דוד
עד כמה שאני יודע לא.
היו"ר שלי יחימוביץ'
טוב, מלכתחילה מה שאתה אומר שלא הועבר כסף מקק"ל לצורך הזה אלא לצרכים אחרים?
עמיחי דוד
היתה בחינה מחודשת וניסיון - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
בחינה מחודשת של מי?
עמיחי דוד
של הפרויקטים של קק"ל.
היו"ר שלי יחימוביץ'
באוצר. אחרי שהכסף הזה יועד לקווי החיץ?
עמיחי דוד
לא רק באוצר, ביחד עם קק"ל היתה בחינה מחודשת של הפרויקטים וניסיון להוסיף. זה לא היה במסגרת הפרויקטים לפני וזה לא הגיע לסיכום. יש דיון פה, בתוך הדוח שאומר שזה בגלל הממשלה אבל זה לא - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
אבל סליחה שאני מתעקשת – קק"ל, מבחינתם, העבירו במסגרת המיליארד או מה שזה לא יהיה 300,000,000 לקווי חית. הם מבחינתם העבירו ואתם אמרתם: לא, אנחנו מתעדפים פרויקטים אחרים?
עמיחי דוד
היה סכום מסוים שהיה צריך לעבור, היה סכום כולל לפרויקטים ואחרי זה,
עמיחי דוד
לא, לא. היה סכום מסוים שהיה אמור לעבור - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
והוא לא עבר.
עמיחי דוד
לא, היה סכום כולל לפרויקטים, שאחרי זה, במסגרת הסכום הזה בחנו איזה פרויקטים אמורים - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
לא יכול להיות, זה לא הגיוני. קודם מעבירים סכום ואחרי זה מחליטים לאיזה פרויקטים? לא נשמע לי הגיוני.
עמיחי דוד
קודם ידעו מה הסכום, ואז בחנו איזה פרויקטים יכולים להשמיש את הסכום הזה לטובתם.
נאוה בוקר (הליכוד)
סליחה, אתה מדבר על ועדת הארבעה?
עמיחי דוד
כן.
נאוה בוקר (הליכוד)
שיושבים מזכיר הממשלה ועוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה - -
עמיחי דוד
אני מדבר על דיונים, אני לא הייתי בוועדה, אני לא יודע מה היה בדיונים של ועדת הארבעה שדיברו על הפרויקטים - -
דוד דהאן
בין מקרקעי ישראל לקק"ל יש דיבורים ביניהם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
כאמור, לצערי הרב מאוד אין כאן נציג של קק"ל אבל נציג שמורות הטבע והגנים אולי – הוא הלך.
עמיחי דוד
לא, אבל זה לא במסגרת רשות הטבע והגנים, זה במסגרת של קק"ל. זה לגבי הקווי חיץ.

אני רוצה להוסיף לגבי התקציב והטר"ש של הכבאות – במסגרת דיוני התקציב הקרובים ל-2019, הכבאות כמובן מוזמנים להעלות את הנושא של הטר"ש הבא דרך המשרד לביטחון פנים במסגרת דיוני התקציב שלהם.

הועלה כאן גם טיעון שלא כל התקציבים במסגרת הטר"ש הקודם הועברו. זה לא נכון, התקציבים הועברו חוץ מכמובן התקציבים של 2018 שיועברו ב-2018.
בנושאי שכר – גיל הפרישה
הגיל של הכבאים, כמו כל שאר עובדי המדינה במסגרת נציבות שירות המדינה ולכן, יש כללים של נציבות שירות המדינה ושל כלל עובדי המדינה - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
זה ברור לכם שלא יכול להיות לוחם אש בן 65.
עמיחי דוד
נכון. יש פה בעיה נקודתית. אנחנו לא מתנגדים עקרונית להפיכה של הכבאות לגוף ביטחוני. דיברנו על זה גם ישירות עם הכבאות.
היו"ר שלי יחימוביץ'
בתנאי שלא יהיו מאורגנים מן הסתם.
עמיחי דוד
לא נכנסנו לאיך ולמה. עקרונית, אין לנו התנגדות אבל זה דורש בחינה, זה נושא משמעותי שהתחלנו לדבר אתו יחד עם הכבאות.
היו"ר שלי יחימוביץ'
משמעותי מאוד גם מבחינה תקציבית.
עמיחי דוד
נכון. אני לא יודע גם אם מבחינה תקציבית. זה הועלה במסגרת שיחות שלנו עם הכבאות. אני לא יודע מה המשמעות התקציבית של זה. אין לנו התנגדות עקרונית, אנחנו מוכנים - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
קובי דדון, תציג את עצמך ותוארך המלא.
יעקב דדון
אני מארגון העובדים. לא חשבתי לדבר פה כי יש לי תיאום עם הנציב אבל מאחר ודיברו על עובדים ואבטלה סמויה אני חייב לדבר. עובד, אני חושב שמתחילת תהליך הקליטה ועד הפרישה שלו, הוא עובר כל מיני אירועים שהם מאוד קשים. לא משנה אם זה חבר כנסת או כל בן אדם שחושב, שרואה כבאי, מה הוא עובר בתהליך, אם זה אירועים קשים, אם אנחנו רואים גופות, אם אנחנו נקלעים לאירועים שאנחנו עלולים גם למות. הסיכון שלנו הוא רגעי, יום יומי לאורך כל השירות שלנו. ולבוא ולהגיד אבטלה סמויה זה קצת מעליב. זה קצת מעליב שבן אדם שאחרי 10 שנים או אפילו אחרי שנה נפצע וצריך לשבת בבית שנתיים ולהיות נתמך על ידי ביטוח לאומי – להגיד אבטלה סמויה, שאני צריך לדאוג לו לפרנסה, זה לא יפה. הכבאים עובדים מאוד קשה. אדוני הנציב בא מהצבא ורואה את הכבאים, הוא מסתובב בכל התחנות. אנחנו עובדים קשה. נכון שצריך להוריד את גיל הפרישה אבל מפה לאבטלה סמויה, אני לא מקבל את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
יוזמי הדיון, יש מישהו שאתם רוצים לשמוע או לשאול אותו שאלה נוספת?
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיד משפט: תראו, אנחנו שומעים את הנציב הזה לא רק בדיון הזה אלא גם בדיונים אחרים. אתה באמת מדבר גם מתוך גאוות יחידה וגם רצון לחזק את הגוף שאתה עובד מולו אבל אני חושב שאתה צריך לראות בנו, בכנסת, גורם שאתה צריך קצת פחות להתגונן ויותר לשתף כי אני חושב שעדין יש המון בעיות ואתה יודע שיש בעיות כי אתה מתמודד אתן יותר מאתנו. אני חושב שהרבה פעמים, גם ראיתי אותך בדיונים אחרים בוועדת הפנים, אתה עוד במקום של התגוננות מול חברי הכנסת. אני אומר לך שחברי הכנסת, לא קואליציה, לא אופוזיציה, כולם באמת רוצים כי הכנסת באמת ליוותה את התחום הזה ותרמה תרומה עילאית לעובדה שהממשלה החליטה לשים לזה פתאום תשומת לב. אני אומר לך שלצערי לא האסון היה מספק פה אם הכנסת לא היתה לוקחת את זה ממש כפרויקט וגם זה חצה קואליציה-אופוזיציה. אז אני הייתי רוצה קצת יותר להבין מה באמת חסר, מה הדבר הכי דחוף עכשיו לעשות, שאותו נעלה לראש סדר העדיפויות ונילחם על זה.
היו"ר שלי יחימוביץ'
נציג מבקר המדינה יובל חיו, מנהל החטיבה שאחראי בין היתר על ביטחון פנים וראשות הכבאות. בבקשה יובל.
יובל חיו
גברתי יושבת הראש, אני אולי אפתח בכך שמשרדנו עוסק כמעט באופן רצוף בביקורת על ראשות הכבאות. זה התחיל, אני אציין את השנים האחרונות, את הדוח על אסון הכרמל ולאחר מכן התמודדות עם שריפות בבניינים רבי קומות והיערכות להתמודדות עם אירועי חומרים מסוכנים לאחר שהרשות קיבלה סמכויות בתחום הזה. לאחרונה פרסמנו דוח לא פשוט, מורכב, בנושא של ניהול ההון האנושי בראשות הכבאות וההצלה, ואני כן יכול לומר שאנחנו עוסקים גם השנה בדוח ביקורת, שבין היתר יעסוק בשאלת אזורי החיץ וההתקדמות או חוסר ההתקדמות שיש בתחום הזה, ואנחנו שוקלים להיכנס בעת הקרובה גם לכל הנושא של טייסת הכבאות. אז זה קודם כל כדי לתת איזו שהיא תמונת-על לגבי העיסוק שלנו.

אני אתייחס קונקרטית לדוח שפורסם לאחרונה כי זה סדר הדברים הנכון, להתייחס למה שפורסם, ואני אומר שהדוח על ניהול ההון האנושי העלה ממצאים מהותיים על הכשירות המקצועית, הגופנית והבריאותית של לוחמי האש. אני לא אכנס כרגע לפירוט הממצאים אבל אני אומר את זה ככותרת: כן צריך לתת את הדעת לפערים שהועלו. אנחנו היינו בשיח עם הפיקוד של ראשות הכבאות. הם ערים לפערים האלה, הם יודעים שהם צריכים להתמודד אתם, ומאחר ומדובר בגוף חירום אז הצורך פה מודגש עוד יותר.

עסקנו במעגל נוסף במסגרת הדוח הזה, בכל הנושא של ניהול תחום השכר ותשלומי השכר בראשות, ואם אני אצביע על נקודה ספציפית שמשקפת את המעגל הזה, זה חולשה מהותית בתחום הבקרה על התחום הזה. המשמעות של זה, זה לא מעט כסף. אנחנו לא באים בדוח לומר לאיזה כיוון הדברים הולכים. אין את הבקרה שלפיה ניתן לדעת האם משולמים התשלומים כפי שהם צריכים להיות משולמים, ומדובר בהיקף כספי אדיר.

גברתי היושבת ראש, אתייחס בסוף הדברים כרגע לשני תחומים: אם אני יוצא מתוך הדוח שפורסם במאי האחרון אז אני יכול לומר שקיים הקושי בתוך הארגון לחבר בין היותו גוף מבצעי, גוף חירום שעוסק בהצלת חיים שאמור לפעול על בסיס מבצעי ופיקודי לבין ארגון שאמור לטפל, לנהל מאות אלפי עובדים עם היבטים של שכר ויחסי עבודה והכשרה ותנאים שלה אנשים האלה. החיבור בין שני המעגלים הללו לא מתקיים ברשות עדין בצורה יציבה עם רמות קשיים שאנחנו מכירים בארגונים בממוצע במערכת הציבורית. וכשזה בא לידי ביטוי בגוף חירום, זה בעייתי. אני חושב שגם הנציב וגם הארגון עצמו יודע שזו בעיה שנמצאת על סדר היום. שוב, כמשרד מבקר המדינה אנחנו לא ננקוט עמדה לכיוון כזה או אחר אבל מרגע שזה כבר מלווה את הארגון שנים, אני חושב שגם השרים שאחראים על הנושא הזה – אני מדבר על השר לביטחון פנים בהיבט האחריות הישירה, אני גם מדבר על שר האוצר שיש לו זיקה לתחום הזה – ככל שהדברים אינם מגיעים להסדרה וליציבות, צריכה להיות מעורבות של השרים בנושא הזה. והצד השני הוא הצד שדיברו עליו פה, הוא הנושא של הנחת טר"ש מסודר לארגון. הגדרה ברורה של איום הייחוס, ומתוך זה לבנות את בנין הכוח ולדבר על הפעלת הכוח בצורה שוטפת ומסודרת. זה תחום שאני לא אפרט בו כי כרגע אין דוח ספציפי מהתקופה האחרונה שעוסק בזה. שני המעגלים האלה, אני חושב שהם המעגלים המהותיים שאתם הרשות צריכה להתמודד.
היו"ר שלי יחימוביץ'
משפט סיכום כי אנחנו צריכים לסכם.
דדי שמחי
אני רוצה לומר לחבר הכנסת חסון: אני מבין מה הפוטנציאל ואני אומר לך דבר כזה: הבעיה המרכזית היום בכבאות והצלה היא בעיית תרבות ארגונית ויחסי עבודה, ויש אנשים שבורחים מהאירוע הזה. זו הבעיה המרכזית, לא שום בעיה אחרת. אני אומר עוד פעם - -
היו"ר שלי יחימוביץ'
מי בורח מזה?
דדי שמחי
- - אני גם מצולם. זאת בעיית יחסי עבודה ובעיית תרבות ארגונית. זה הכל. כל השאר פתיר לחלוטין. אני מאמין שיהיה טר"ש, אני מאמין שהתקציבים יגיעו אבל הבעיה, מה שעוצר את הכל זה תרבות ארגונית ויחסי עבודה. אני לא ידעתי שנמצא פה רפרנט המבקר. אני הבאתי את הדוח הזה, גברתי יושבת הראש, זה דוח מכונן. יצא במאי, חודש אחרי שהגעתי. זה דוח מכונן. אם יטופל מה שכתוב כאן בדוח, אני מתחייב כאן קבל עם ועדה, שהכבאות תקפוץ 20 שנים קדימה, חד וחלק. זה דוח שכתב המבקר, דווח מכונן.
היו"ר שלי יחימוביץ'
כמה אתם קרובים ליישום הדוח הזה באחוזים?
דדי שמחי
10% זה אופטימי.
היו"ר שלי יחימוביץ'
10% זה יותר מאפס.
דדי שמחי
ולמרות שיושבים פה נציגי הוועדה, יש לי הסכם שלום, הסכם "סייקס פיקו" שאפשר להתקדם קדימה. אני אומר חד וחלק: אם שואלים אותי מה אתה רוצה? אתה שואל אותי אדוני, חבר הכנסת, מה אתה רוצה? שזה ייפתר. השאר, אני פותר את הכל. תבדוק אותי.
היו"ר שלי יחימוביץ'
חברים, קודם כל תודה למציעים על הדיון החשוב. חבר הכנסת טלב אבו עראר, חבר הכנסת יואל חסון, חברת הכנסת נאוה בוקר. אני מודה גם לך רב טפסר דדי שמחי. אין שום ספק ושוב, זה מוסכם על כולנו שנציבות הכיבוי עברה שינוי דרמטי בגלל כמה גורמים, חלק מהם טראגיים אבל זאת עובדה. אני לא מצליחה להבין למה צריך הסכם שלום ביניכם לבין הוועד. אני לא רואה שום סיבה למלחמה. הרי גם ההנהלה וגם הוועד רוצים את טובת הארגון ורוצים לשרת את הציבור. ולכן, לא המצאתם את סוגיית יחסי העבודה במשק והדברים האלה הם ברי פתרון. התפקיד של האדון הזה הוא לייצג את העובדים, הוא עושה את מלאכתו נאמנה, והם בשום פנים ואופן לא רוצים לפגוע בארגון. הרי העובדים זה המשאב שלכם, אין לכם משאב אחר. יש כמובן משאבים אחרים, יש ציוד וכן הלאה אבל בלי לוחמי אש מצוינים הדבר הזה לא יתפקד.

לגופו של עניין, יש כמה דברים שאנחנו כן מבקשים לברר: הוועדה, בדיון הבא שלה בעניין, תברר יותר לעומקו את סוגיית התקצוב של קווי האש כי יש כאן גרסאות סותרות וזה לא הגיוני. גם מדובר בסכום לא מאוד גדול והמניעה של הדבר הזה, היא לכשעצמה חוסכת ממון רב אחר כך. רק את סוגיית קווי האש - - - כבר יחסך כסף. זה לא עלות. להיפך, זו השקעה בתשתיות שהיא ממש ממש הכרחית.

סוגיית גיל הפרישה היא סוגיה מאוד משמעותית שצריך לפתור אותה. כבר אמרתי את זה ואני אומר עוד פעם: אולי יש נדירים שהם "סופרמנים" אבל לוחם אש מעל גיל 60, בטח קשה לו מאוד מאוד לתפקד, וזה בלשון המעטה. זה גם דבר שדורש פתרון וגם אחריו אנחנו נעקוב.

וסוגית הטר"ש, היא מאוד חשובה. ארגון כל כך חשוב שאחראי לטיפול באסונות שיכולים להיות בסדר גודל עצום, כמובן נקווה ונתפלל שלא אבל הדבר הזה יכול לקרות בין אם בשלום בגלל אסונות טבע, בין אם במלחמה, יכולה להיות לכם הרבה עבודה. ולכן, זה שאין טר"ש, אין ספק שזה חייב להיות כמו בצה"ל.

אז אנחנו בעתיד נזמן ישיבה נוספת ונבקש תשובות. גם הוועדה תבקש עוד לפני הישיבה להיכנס יותר לעובי הקורה בעניין של התקצוב של קווי האש. אני מודה לכולם.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10.

קוד המקור של הנתונים