ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/11/2017

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-16OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 858

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ט בחשון התשע"ח (08 בנובמבר 2017), שעה 10:15
סדר היום
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
חברי הכנסת
מוסי רז
מוזמנים
רשות המסים - משה אשר

משרד האוצר - גיא גולדמן

עוזר ליועמ"ש-ר"מ, משרד האוצר - ישי צבי פרלמן

סגנית מנהל מח' השקעות-רנ"ע, משרד האוצר - שרה קנדלר

יועץ בכיר ליו"ר רנ"ע, משרד האוצר - אופיר איל

ראש תחום פיתוח עסקי, הבורסה לניירות ערך - נתנאל עודד

פיתוח עסקי ואסטרטגיה, הבורסה לניירות ערך - דן טומס קמינצקי

כלכלן - אלי שני

יועמ"ש-איגוד החברות הציבוריות - ענת פילצר סומך

מוזמן/ת - יעקב גולד

מוזמן/ת - צחי עירון

מוזמן/ת - אורית שרייבר

מוזמן/ת - שלומי פיליפ
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשע"ז-2016
היו"ר משה גפני
משה, לא נוכל להשלים את הדיון הזה. נשלים אותו בשבוע הבא - טכנית.

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשע"ח-2017. מי מציג את התקנות? בבקשה.
משה אשר
על-פי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), יש חובה להגיש על ציבורים מסוימים, בתנאים מסוימים, להגיש דוח שנתי למס הכנסה. באופן עקרוני, למשל, שכיר, שיש לו הכנסות עד סכום מסוים, ואין לו הכנסות נוספות מיוחדות מעבר לסכום מסוים, לא נדרש להגיש דוח שנתי. באופן טבעי המעסיק מנכה את כל המסים מהכנסותיו, הבנקים מנכים עבור הפעילות בבורסה, והבנקים גם מנכים את המס בגין הריבית.

בשעתו נקבעה הוראה, שאם ההכנסות בבורסה הן עולות על 800,000 שקלים, נדרש להגיש- - -
גיא גולדמן
עכשיו אתה מפנה ל-121ב לפקודה, שזה מס יתר.
משה אשר
800, ובעקבות הורדת מס העסק זה ירד ל-630,000 שקל, אז צריך להגיש דוח שנתי.

הדבר יכול להרתיע משקיעים קטנים בבורסה שעושים פעולות במחזורים שלהם. לכן חשבנו שיהיה נכון- - -
מוסי רז (מרצ)
הכנסות של 630,000?
משה אשר
מחזור. כשמדברים על מחזור, אתה יכול להביא 50,000 שקל כמה פעמים – אתה עושה מחזור. הרווח שם או ההפסד שם הוא אינו גדול. לכן מה שאנחנו ממליצים הוא להגדיל את הסכום בנקודה הזאת ל-2.5 מיליון שקל מחזור – במקום 630,000 שקל ל-2.5 מיליון שקל מחזור.
מוסי רז (מרצ)
כמה אנשים?
משה אשר
אין לנו סטטיסטיקה מדויקת לכל אחד, אבל זה פותר בעיה של אנשים קטנים, שפוחדים להזיז את הכסף.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
אלי שני
אני אלי שני, משקיע פרטי בבורסה. כמעט אין כאלה היום. אני רוצה לספר על שני חברים שלי, שהגישו דוחות למס הכנסה. חבר אחד מהנדס מחשבים, נקרא לחקירה ברשות המסים, שבדקו את האפשרות להכריז עליו בתור סוחר. בסך הכול מהנדס מחשבים. מאז הוא כמעט לא מבצע פעולות. חבר אחר לפני כמה שבועות קיבל דרישת תשלום של 650,000 שקל, לאחר שרשות המסים הכריזה שהוא סוחר, מבצע הרבה פעולות. אז מצד אחד, יש לנו הבורסה, עם מחזורים מאוד-מאוד נמוכים.
היו"ר משה גפני
למה זה קשור תקנות?
אלי שני
זה קשור לתקנות, כי אם לרשות המסים יש אפשרות להכריז על משקיעים בבורסה כסוחרים, אז הרבה מאוד מקטינים את ההשקעות שלהם בבורסה, ואז יש לך פחות הנפקות, פחות הכנסות למדינה. אין לך אפקט העושר, והבורסה ממשיכה - וקרוב ל-200 חברות כבר עזבו. אם אתם רוצים שמשקיעים יבצעו פחות פעולות, תכריזו עליהם בתור סוחרים. אם אתם רוצים שהבורסה תפרח, ויהיה לכם גידול בהכנסות של מוסדות פיננסיים, גידול כתוצאה מאפקט העושר, גידול בצמיחה, בדיוק הפוך ממה שראיתם כאן מאז שהמס עלה, תפסיקו את האפשרות להכריז על משקיעים כסוחרים. תנו לאנשים לסחור כמיטב יכולתם. לא הגיוני?
היו"ר משה גפני
משה, נמשיך בזה. תוכל לתת לי תשובה על האופנועים?
משה אשר
אחרי הישיבה.
היו"ר משה גפני
צריך ישיבה בשביל זה.
משה אשר
נמצא לזה פתרון, אבל לא בפורום הזה.
היו"ר משה גפני
השאלה מה מאשרים, כי או אנחנו מאשרים את הרביזיה או מבטלים אותה. אנחנו שלושה חברי ועדה. הצו פוקע. אנחנו הצענו פשרה, שהאופנועים הגדולים – המחיר יעלה, האופנועים הקטנים – המחיר יירד, כפי שהצעתם, והבינוניים - לא יעלו; יישארו על 40.
משה אשר
אני מציע שעוד היום נעשה ישיבה קצרה, וננסה להגיע לפשרה מסוימת, עוד היום.
היו"ר משה גפני
אין לי מליאה. המליאה מתחילה עכשיו. אם תגיד שאתה מסכים, נצביע על הרביזיה, נצביע על מה שאתה אומר, ואפשר להניח את זה.
שגית אפיק
או תתחייבו לפרסם צו, לפי מה שאתה מסכים, ביום ראשון.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים