ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2017

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-29OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 23

מישיבת וועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שלישי, י"ח בחשון התשע"ח (07 בנובמבר 2017), שעה 14:00
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
רויטל בר - סגנית מנהל אגף שח"ר, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

שולמית כהן - מפקחת ארצית ליקויי ראייה ושמיעה, משרד החינוך

ליאת מזרה - מדריכה ארצית נגישות, משרד החינוך

מירב צדוק - מנהלת אגף בינוי ותקצוב, משרד החינוך

אילן שי - עו"ד, ממונה ייעוץ משפטי, משרד החינוך

עדן אברהם - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ערן טמיר - עו"ד, יועמ"ש, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אמיתי שוחט - מנהל תחום שילוב בחינוך, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חן שטרן - מפקחת ארצית נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

רות דיין מדר - מנהלת מח' חברה, המרכז לשלטון מקומי

טליה דוד - עו"ד, יו"ר ועדת נגישות לאנשים עם מוגבלויות, לשכת עורכי-הדין

איתן עמרם - עמותת מכון עמרם

רויטל לן כהן - עו"ד, הנהלת הקואליציה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

מיכל שיק הר-טוב - עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת נגישות ישראל

מרים בר ניר - חברה בוועד המנהל, עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

בועז אחד העם - יו"ר, המרכז הישראלי ללימודי חירשות

קובי אמינוב - פעיל, המרכז הישראלי ללימודי חירשות

טל בוסידן - מתרגם לשפת הסימנים

הניה מרמורשטיין - מנהלת בתפקיד, עמותת על"ה

ישראל אבן זהב - יו"ר, פורום הארגונים לתקנות נגישות

נתי ביאליסטוק כהן - מנכ"ל, המרכז לעיוור בישראל

יוסף לוי - נהג מנכ"ל, המרכז לעיוור בישראל

ראובן ברון - יועץ נגישות, המרכז לעיוור בישראל

אביבית ברקאי-אהרונוף - ארגון בזכות
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה),

התשע"ה-2015
היו"ר אילן גילאון
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו ממשיכים בדיון על הנגשה פרטנית שהחלנו בו בשבוע הקודם.
אייל לב ארי
אנחנו ממשיכים עם התקנות. בנוסח המתוקן הוספנו נוסח קודם שראיתם לגבי הנגשת חומרי לימוד כדי שהנושא יתחיל להידון כאן בוועדה. אנחנו בעמוד 1: "חובת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה". הבאנו רק את תקנת משנה (ב) של הנגשת חומרי הלימוד:

"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) שירותי חינוך המסופקים ישירות על ידי משרד החינוך יונגשו על ידו ובכלל זה מבחני בגרות, מבחנים ארציים וחומרי למידה שזכויות היוצרים עליהן של משרד החינוך."
היו"ר אילן גילאון
גם על זה יש מחלוקת?
אייל לב ארי
יכולה להיות מחלוקת.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אני מארגון "בזכות". הנוסח הזה מוציא למעשה את רוב ספרי הלימוד מחובת הנגשה.
היו"ר אילן גילאון
אני לא מדבר על ספרי הלימוד. תיכף נדבר עליהם.
אביבית ברקאי-אהרונוף
בכלל חומרי הלמידה. מדובר כאן על חומרי למידה שמסופקים ישירות על ידי משרד החינוך.
היו"ר אילן גילאון
מעבירים אותם למי? לבעלות? לבעלים? לרשות המקומית?
אביבית ברקאי-אהרונוף
קודם כול, זה מותיר איזו עמימות כי לא ברור מי אמור להנגיש את חומרי הלמידה הללו, אבל גם אם מתייחסים לספרי הלימוד, חומרי למידה שזכויות היוצרים עליהם הן של משרד החינוך – למיטב הבנתי אין הרבה חומרי למידה כאלה.
רויטל לן כהן
פעם הייתה להם הוצאה. היום אין.
אביבית ברקאי-אהרונוף
היום רוב ספרי הלימוד הם ספרים של כל מיני חברות, ספרים שמקבלים את אישור האגף לספרי לימוד של משרד החינוך.
היו"ר אילן גילאון
כלומר, מי שמאשר הוא משרד החינוך.
אביבית ברקאי-אהרונוף
מי שמאשר את זה הוא מי שצריך להנגיש את חומרי הלמידה.
היו"ר אילן גילאון
מי שמאשר צריך להיות אחראי על ההנגשה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אני רוצה להזכיר שמדובר בהנגשה פרטנית. גם כאשר מדובר על ספרי לימוד לילדים עם עיוורון אנחנו מדברים על כך שמוגשת בקשה עד לתאריך מסוים, נשלחת רשימה של ספרי לימוד.
היו"ר אילן גילאון
זה אושר דרך בג"ץ.
אביבית ברקאי-אהרונוף
נכון, דרך הבג"ץ. יש הסדר מסוים לפיו נשלחת רשימה על ידי מנהל בית הספר למשרד החינוך, רשימה של ספרי לימוד שאותו תלמיד עם מוגבלות בראייה זקוק להם, ומשרד החינוך מחויב לספק לו את אותם ספרי לימוד מונגשים עד לתחילת השנה. משרד החינוך לא עושה את זה בעצמו. הוא עושה את זה על ידי הספרייה לעיוורים. גם כאן כשמדובר בספרים לילדים עם מוגבלות שכלית שצריכים פישוט לשוני אפשר לעשות את זה דרך המרכז להנגשה קוגניטיבית. בכל מקרה, מדובר בבקשה פרטנית ולא באיזו בקשה להנגיש עכשיו את כל ספרי הלימוד.
היו"ר אילן גילאון
מה הצעתך? העיקרון ברור, חבר'ה, לא צריך להוסיף על כל דבר, לא צריך להוסיף על המובן מאליו. הבנתי, משרד החינוך הוא שמאשר את הספרים והוא שצריך גם להנגיש אותם.
רויטל לן כהן
אדוני, זה לא רק ספרים. אני מבקשת להוסיף דבר מה.
היו"ר אילן גילאון
את תקבלי רשות עוד מעט. משרד החינוך, בבקשה.
אילן שי
אני מן הלשכה המשפטית במשרד החינוך. הוראה שמחייבת להנגיש חומרי למידה, כולל ספרי לימוד, נכללה בתוספות. עמדתנו היא שהבעלות, שהיא האחראית לבצע את ההנגשה, היא שתידרש, מבחינת האחריות, לא מבחינת ביצוע. יכול להיות שהיא תתקשר עם גורמים אחרים.
היו"ר אילן גילאון
אבל אתם הגורם המאשר של חומרי הלימוד. לא כך? משרד החינוך מאשר "מקראות א' כיתה ה'", למשל.
אילן שי
כאשר אנחנו מאשרים ספרי לימוד זה לא שתוך כדי כך אנחנו מאשרים את ההתאמה של כל ספר לימוד במסגרת הנגשה פרטנית לכל תלמיד. תהליך אישור ספרי הלימוד באגף לאישור ספרי לימוד לא כולל, ולא יכול לכלול, את ההנגשה הפרטנית של אותו ספר לימוד או אותו חומר למידה ביחס לכל תלמיד. החובה הזאת מוטלת על הבעלות, להנגיש את ספרי הלימוד. אנחנו מוכנים ביחס לאותם ספרי לימוד שהם בבעלות שלנו, שזכויות היוצרים שלהם עלינו, לקחת על עצמנו את האחריות הזאת.
רויטל לן כהן
על מה כבר יש לכם זכויות יוצרים?
אילן שי
אבל לא לקחת את האחריות על ההנגשה של כל ספרי הלימוד, גם לגבי ספרי לימוד שהם לא בבעלות שלנו.
רויטל לן כהן
אני רוצה לחדד ולהסביר את רוחב היריעה פה. ההידבקות לספרים מיותרת. אנחנו לא מדברים רק על ספרים. אני עורכת-דין מקואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. אנחנו מדברים על ספרי לימוד, על חוברות עבודה, על דפי עבודה, על מבחנים, על בחנים, על כל חומר שמגיע לתלמיד ושבעצם לא נגיש לו. התוצאה היום היא שמרבית הילדים אין להם הנגשה, והתוצאה היא שבכלל מוציאים אותם מן השיעור.
היו"ר אילן גילאון
נדמה לי שעל כך אין ויכוח. הוויכוח הוא כרגע שכל אחד מטיל את האחריות על מישהו אחר.
רויטל לן כהן
הם מדברים רק על ספרים ואני רוצה לחדד.
אילן שי
זה לא נכון.
רויטל לן כהן
מדובר גם על חוברות, על דפי עבודה שהמורה מכינה, על מבחנים ועל בחנים ולא רק על מבחני בגרות, כי גם את המיצ"ב לא מנגישים. אתה יודע מה התוצאה של זה? שביום של המיצ"ב מבקשים מהילדים לא להגיע.
היו"ר אילן גילאון
יש מישהו שלא הבין את הדברים כפי שרויטל לן כהן אומרת? נכון, זה לא רק ספרי לימוד. אדרבה, ספרי הלימוד כנראה היום תופסים פחות מקום מאשר תפסו בעבר.
רויטל לן כהן
נכון, ואני רוצה להסביר למה לא הגיוני לבקש מן הבעלות, כי אם נבקש מן הבעלות, התוצאה היא שב"אורט" ילמדו ילדים בסגנון אחד וברשת "בית אקשטיין" ילדים ילמדו בסגנון אחר, וילדים שלומדים בכפר סבא לעומת ילדים שלומדים בתל אביב וילדים שלומדים בירושלים לא ילמדו אותו דבר.
היו"ר אילן גילאון
אין תקן נגישות אחד?
רויטל לן כהן
לא. הם רוצים שהבעלות תעשה. נגיד שהבעלות תחליט שהיא עושה את ההנגשה אז בכל עיר יעשו אחרת? זה משרד החינוך, זה משרד ארצי. הילדים צריכים ללמוד באותו סטנדרט.
היו"ר אילן גילאון
אבל יש תקן נגישות. זה לא מה שאת אומרת, סלחי לי. זה נכון גם לגבי כל תחום אחר. אני תוהה אם הבעלות צריכה לעשות את זה או משרד החינוך צריך לעשות את זה, אני לא יודע. למה משרד החינוך לא עושה את זה?
רויטל לן כהן
כי הוא לא לוקח אחריות על החינוך במדינת ישראל.
היו"ר אילן גילאון
אילן שי, אתה יודע מה לא מובן לי, בעיקר מהזווית שמי שמקבל את ההחלטה מסיר מעצמו את האחריות. זו בעיה, כי הרי אתה צריך לקבוע את הסטנדרטים האלה, לא הרשות המקומית ולא כל גוף אחר. אני מבין שבסופו של דבר זו שוב בעיה כספית.
אילן שי
לא אמרנו שהבעיה כספית, לא אמרנו שלא נתקצב את זה. אמרנו שהאחריות לביצוע- - -
רויטל לן כהן
היא שלכם, האחריות שלכם.
אילן שי
האחריות היא של הבעלות.
היו"ר אילן גילאון
רויטל לן כהן, את לא יכולה להמשיך כך פה. את תדברי ברשות.

אם אין לכם בעיה לתקצב את זה אז היכן בדיוק הבעיה שלכם? אתם לא רוצים לקחת על זה אחריות?
אילן שי
לא אמרנו שלא נתקצב את זה. אמרנו שמי שעליו האחריות לבצע את זה הוא הבעלות, כפי שהאחריות הכוללת על ההנגשה היא אחריות של הבעלות על מוסד החינוך. בניגוד למה שנאמר כאן- - -
רויטל לן כהן
אדוני, אי אפשר להשוות הנגשת מבנים לפדגוגיה.
אילן שי
ההוראות בתוספות עוסקת לא רק בספרי לימוד.
היו"ר אילן גילאון
זה מופיע בתוך החוק שנחקק ב-2005, ומה שאת דורשת ומה שאני חושב – אולי נצטרך לעשות בעניין זה שינוי חקיקה, אני עוד לא יודע.
אילן שי
ההוראה בתוספת מדברת לא רק על ספרי לימוד אלא גם על חומרי לימוד, חוברות עבודה וכן הלאה.
היו"ר אילן גילאון
בסדר, אף אחד לא התכוון לומר אחרת.
רויטל לן כהן
אבל הבן שלי לומד במציאות, ובמציאות הקיימת היום משרד החינוך לא מנגיש, ואילו בית הספר והרשות המקומית לא יכולים להנגיש.
היו"ר אילן גילאון
עוד לא הוצאתי אף אחד מן הוועדה הזאת. את לא מנהלת פה את הדיון. עכשיו תשבי בשקט ותדברי כאשר יאפשרו לך, זה הכול.
בועז אחד העם
אני מן המרכז הישראלי ללימודי חירשות. אני רוצה להציג דוגמה. יש לנו בעיה עם הסוגיה של ההנגשה שאיננה עומדת בביקורת חיצונית או באיזו תפיסה. למשל ילדים חירשים, מתאימים להם את המבחנים והם עוברים אותם, אבל במבחן המציאות הם מסיימים את בית הספר התיכון עם רמת קריאה וכתיבה של ילדים בכיתה ו'–ז'. הם עברו את המבחנים שהתאימו להם אבל המבחנים האלה לא תואמים את מה שמצופה. לכן האפשרות שתתבצע הנגשה – מי יבצע את ההנגשה זה סוגיה אחת, אבל השאלה היא גם אם ההנגשה הזו עומדת במבחן.
היו"ר אילן גילאון
אני כרגע מדבר על מי יבצע את ההנגשה, לא איך תתבצע ההנגשה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אני רוצה להזכיר שמי שמגיש את הבקשה זה בעצם הבעלות. כלומר הבעלות צריכה להגיש פה בקשה להנגיש משהו שהיא אמורה לשאת בו. בעלות יכולה להגיד: הילד הזה לא זקוק לספרי הלימוד האלה, הילד הזה זקוק לחומרי למידה אחרים שעלותם תהיה פחותה יותר. כלומר יש פה ניגוד עניינים מובנה בסיטואציה הזאת של חומרי למידה.

מעבר לזה, אחרי שחומרי למידה יונגשו על ידי הבעלות הם יצטרכו לעבור אישור מיוחד של אגף ספרי לימוד כדי לראות שאכן ההנגשה הייתה תקינה והלימה לספר הלימוד שאישרתם? אתם מאשרים את ספרי הלימוד ולכן נראה לי אך טבעי שגם את ההנגשה אתם תבצעו, אתם תאשרו. זה אותו גוף ואתם אחראים לספק את אותם שירותי חינוך לכל הילדים. לא יכול להיות שלילדים מסוימים תאשרו את ספרי הלימוד ואילו לילדים אחרים תסתפקו באיזה אישור של הבעלות.
היו"ר אילן גילאון
אילן שי, יש היגיון במה שהיא אומרת. הלא כך?
אילן שי
אני חולק על חברתי. ראשית, לעניין הטענה שיש ניגוד עניינים: אני לא רואה שום הבדל בין הנושא הזה לבין כל אחד מן הנושאים האחרים שמטופלים בנגישות.
היו"ר אילן גילאון
ההבדל הוא בזה שאנחנו מדברים על הנושא הזה עכשיו.
אילן שי
אפשר לטעון שאסור שהבעלות תגיש את הבקשה מכיוון שהיא בניגוד עניינים בכל אחד מן הנושאים שבהם היא זו שמבקשת את התקצוב ואת האישור שלנו, אז היא תנמיך את רמת השירות כדי לחסוך כסף. מכיוון שאנחנו מתקצבים את הבעלויות ב-100%, גב אל גב, קשה לי לקבל את הטענה הזאת.

ביחס לאנלוגיה בין אישור ספרי לימוד לבין הנגשה של ספרי לימוד, אנחנו לא כותבים את ספרי הלימוד אלא אנחנו מאשרים אותם. אם אתם רוצים ליצור את האנלוגיה תכתבו שההנגשה של חומרי לימוד תאושר על ידי משרד החינוך.
היו"ר אילן גילאון
היא תאושר בכל מקרה. מי יהיה אחראי להנגשה? הרי אתה מאשר, לא מישהו אחר מאשר.
אילן שי
אנחנו מאשרים. כאשר אנחנו נאשר את הבקשה להנגשה של חומרי לימוד ושל ספרי לימוד אנחנו נבדוק גם את האיכות של מה שמבקשת הבעלות.
היו"ר אילן גילאון
אבל זה לא הנושא. השאלה הוא מי יהיה אחראי להנגיש.
אילן שי
העמדה שלנו, שהאחריות על הביצוע צריכה להיות של הבעלות.
היו"ר אילן גילאון
כלומר, אתם המאשרים והבעלות היא שתנגיש. אז היא צודקת.
קריאה
ביחס לילדים עם עיוורון אתם תמשיכו לתת את ההנגשה?
אילן שי
אנחנו נמשיך לעשות את מה שעשינו. אני חושב שזה לא דומה בדיוק.
ערן טמיר
אני מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת מורכב. קודם כול, הייתי שמח מאוד ורוצה, ואני חושב שיש לצפות ממשרד החינוך להיות אחראי על ההנגשות האחרות, כפי שהוא אחראי על ההנגשה לילדים עם מוגבלות ראייה. אני לא רואה את הנפקא מינה הגדולה ואשמח לראות, כי אני חושב שמשפטית יש עם זה בעיה. אכן אשמח לשמוע שאתם כן תיקחו על זה את האחריות.

מאידך גיסא, החוק המסמיך אותנו מ-2005, צריך שיהיה ברור, מטיל את האחריות על הבעלות ולא על משרד החינוך. מה שמבקשים כאן פשוט לא כתוב בחוק.

נכון שזאת עמדה נכונה וראויה מצד העובדה שהחינוך בישראל הוא חוק חינוך חובה, זכות-יסוד מוקנית, ובוודאי זכות השוויון היא זכות מוקנית, ולכן יש צורך שמשרד החינוך ייקח על זה אחריות, בדיוק כפי שהוא לקח את האחריות בנושא של ילדים עם מוגבלות ראייה. זה לאו דווקא צריך להיות בתקנות.
היו"ר אילן גילאון
אני יודע שהחוק מ-2005 מסבך לנו את החיים לאורך כל הדרך, אבל זה מה שיש.
מיכל שיק הר-טוב
אני מעמותת "נגישות ישראל". אנחנו כל הזמן שואלים מי אחראי על ביצוע ההנגשה. השאלה איזו הנגשה. כאשר מדברים על ברייל – זה קל. לדעתי אין בעיה לרשות לבצע את ההנגשה הזאת. אבל כאשר אנחנו מדברים על התאמת נגישות למשל לתלמיד עם בעיה קוגניטיבית, למשל פישוט לשוני, אנחנו כבר נכנסים למקום אחר. זה אולי בדיוק החשש שהציפה רויטל לן כהן, שבעצם כל רשות תעשה את זה באופן אחר. יש כאן חשיבות לכם במשרד החינוך, ברמה של נגישות פדגוגית, לקבוע איך חומרי הלימוד יוצגו לתלמיד עם בעיה קוגניטיבית כזו או אחרת, עם הפרעת קשב כזו או אחרת, עם אוטיזם כזה או אחר. זה סופר-חשוב.
רויטל לן כהן
מה אם לא פדגוגיה במשרד החינוך?
אילן שי
אני חושב שהחשש שהיעדר האחידות יפגע באיכות, המענה לכך הוא באישור של משרד החינוך, שיכול לפקח על הפתרונות. חלק מזה שיש מגוון של בעלויות- - -
היו"ר אילן גילאון
תבין, אנחנו לא חסידי האחידות, אבל יש מקום אחד שבו האחידות היא חשובה מאוד, וזה דווקא בתחום הזה, לא בשאר הנושאים במשרד החינוך.
אילן שי
חלק מן המגוון שיש בגורמים שנותנים חינוך נותן גם יתרון בכך שיש סוגים שונים ומגוון של תוכניות לימוד, שיטות לימוד. המגוון הזה, אנחנו חושבים שהוא חיובי, כל עוד הוא נמצא ברמת איכות מסוימת. בהיבט של ההנגשה עבור תלמידים למשל עם סוג של קושי קוגניטיבי יכולות להיות גם מספר אפשרויות ומגוון של מענים שיכולים לתת.
היו"ר אילן גילאון
מי אמור לדעת את זה אם לא משרד החינוך? מי אמור לקבוע את זה?
אילן שי
מי שאמור לדעת את זה טוב יותר ממטה משרד החינוך זה אותם גורמים שנמצאים בשטח. אם מישהו פיתח באיזשהו בית ספר מערך שיעור מיוחד, מי שיידע טוב יותר איך אפשר להנגיש אותו זה אותו מורה ואותו בית ספר שיש לו את מערך הלימוד הזה מאשר המטה במשרד החינוך. אם יש בית ספר דמוקרטי שיש לו שיטת לימוד מיוחדת, מי שיידע הכי טוב איך להנגיש אותה זה בית הספר ולא המטה.
היו"ר אילן גילאון
תעשה לנו טובה: מה הקשר בין בית ספר דמוקרטי לבין הנגשה?
אילן שי
חומרי הלימוד של בית ספר דמוקרטי הם לא אותם חומרי לימוד של בית ספר אחר.
רויטל לן כהן
לא נכון. הבן שלי לומד בבית ספר דמוקרטי.

אני רוצה להגיד שני דברים. ראשית, לעניין הזרמים השונים בחינוך, כולל הדמוקרטי, הם עדיין לומדים אותה מתמטיקה ואותו תנ"ך וההיסטוריה היא אותה היסטוריה. יש דברים שלא השתנו. התנ"ך – אלפי שנים הוא אותו תנ"ך, וההיסטוריה – כבר הייתה. את הספרים האלה אפשר להנגיש.
היו"ר אילן גילאון
דווקא התנ"ך הוא היחיד שמשתנה כל הזמן.
רויטל לן כהן
אני רוצה להציג דוגמה. במשך שנים בחינוך הרגיל מנעו מילדים אוטיסטים ללמוד תנ"ך. כל פעם אני מספרת את זה. עד שיום אחד הגעתי לביקור בבית ספר ממלכתי-דתי וגיליתי שם ספר מונגש מבחינה קוגניטיבית. לקחתי את הספר והתחלתי להפיץ אותו, וראה זה פלא, פתאום ילדים עם מוגבלות שכלית ואוטיזם התחילו ללמוד תנ"ך בבית ספר יסודי. עשיתם הנגשה, אבל בגלל שזה היה חשוב מאוד לממלכתי-דתי עשו אותה רק שם, לא טרחו להעביר אותה הלאה. והנה הספר הזה משרת עוד מאות ילדים.

יש המון דברים, שלא רק שאפשר, אלא שצריך להנגיש אותם בצורה אחידה. אחר כך הם צריכים ללמוד לבגרות – זה לאותה בגרות.
ערן טמיר
אבל, רויטל לן כהן, בואי נתקדם. אף אחד לא מתווכח על זה.
רויטל לן כהן
אני מנסה להגיד שיש דברים שצריך להנגיש אותם פעם אחת. המורים בבתי הספר הם בדרך כלל מורים לחינוך רגיל, וגם המורים של החינוך המיוחד לא יודעים.
ערן טמיר
גם הם לא אומרים שזה עניין של המורים.
היו"ר אילן גילאון
תודה. קודם כול, בניגוד למה שאתם חושבים, אנחנו נגד פלורליזם בנגישות אלא כל נגישות צריכה להיות כפי שהיא צריכה להיות. יש פשרה? בואו נשמע את הפשרה.
אייל לב ארי
התחברנו יותר עם ההצעה של מיכל שיק הר-טוב, לאפשרות שמשרד החינוך יקבע את ההנחיות וינחה כיצד להנגיש את חומרי הלמידה באופן אחיד. הביצוע של ההנגשה יחול על הבעלות.
רויטל לן כהן
איך? לא הבנתי איך.
אייל לב ארי
הכללים איך להנגיש את חומרי הלימוד ייקבעו באופן אחיד על ידי משרד החינוך.
רויטל לן כהן
אילו כללים אפשר לקבוע למשל לפישוט לשוני?
היו"ר אילן גילאון
אותו דבר שאמרת קודם, זה מה שאפשר לקבוע.
קריאה
יש כללים לשפה פשוטה, יש כללים ברורים מאוד.
רויטל לן כהן
אני יודעת, ועדיין כל אחד יכול לעשות את זה אחרת. האם לא ראוי שהילדים ילמדו אותו דבר?
היו"ר אילן גילאון
רגע, את לא "סגורה" על עצמך מה את רוצה? את רוצה שכל אחד יעשה בדרכו או את רוצה שיהיה מקור אחיד?
רויטל לן כהן
אני רוצה שיהיה מקור אחיד.
היו"ר אילן גילאון
על כך מדובר כאן, זאת הפשרה.
קריאה
מי מתקצב את זה?
קריאה
המשרד אמר מראש שהוא מתקצב.
היו"ר אילן גילאון
זה מקובל עליכם? המפרט לגבי ההנגשה יבוא ממקור אחד, ממשרד החינוך, ואילו הביצוע יהיה על ידי הבעלות. אתם במשרד החינוך גם לא התנגדתם למימון, כפי ששמענו.
קריאה
ומי יאכוף שזה יהיה ב-1 בספטמבר ולא ביוני? מי יאכוף שב-1 בספטמבר לילד יהיו ספרים?
רויטל לן כהן
היום אין להם ב-1 בספטמבר ספרים. בל נשלה את עצמנו.
קריאה
אנחנו רואים שהילדים העיוורים מקבלים ספרים רק בחנוכה.
רויטל לן כהן
למה? בגלל זה אמרתי שיש חומרי הוראה מסוימים שראוי שמשרד החינוך ינגיש אותם כבר היום ויהיה אפשר להשתמש בהם בכל שנה מחדש. עובדה שבממלכתי-דתי לומדים מאותם ספרים כבר שנים.
היו"ר אילן גילאון
הדעת נותנת שכך זה קורה.
קריאה
רק עכשיו הותקנו תקנות.
היו"ר אילן גילאון
לא הבנתי שאתם מנגישים כל ספר בנפרד בעבודת יד או מקרמה. זה מוסכם לגמרי. אני מניח שמה שעושים בו שימוש רב-פעמי הוא מונגש.
נתי ביאליסטוק כהן
כנראה בספרים כבר לא עושים שימוש רב-פעמי בבתי ספר.
היו"ר אילן גילאון
לא נדבר רק על ספרים כי מדובר בכלל על חומרי למידה. בואו נתקדם. עליכם מקובל שקביעת התקן לגבי ההנגשה היא עליכם. נכון? מקובל. יפה. הביצוע חל על הבעלות, שזה או רשות מקומית או רשת או משרד החינוך עצמו כאשר הוא בעלים.
אייל לב ארי
ממשיכים לתקנה 5. נותרו פתוחים נושא המועדים ונושא ההתאמה הזמנית, כלומר בקשה להתאמה תוך כדי שנת לימודים, לא התאמה עקב מוגבלות שנוצרה לפתע פתאום.
אביבית ברקאי-אהרונוף
רק מבחינת הפרוצדורה, זה אומר שהבעלות בעצם יש לה את רשימת ספרי הלימוד, היא בוחרת לאילו ספרי לימוד התלמיד זקוק והיא שמנגישה. אם הורה חושב שיש ספרי לימוד שהילד שלו זקוק להם, הוא פונה לבעלות כדי שתנגיש?
אייל לב ארי
כן.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אבל הבעלות לא חשבה שזה נכון, אז יש פה איזו התנגשות.
אילן שי
קביעת ההחלטה אילו ספרי לימוד ילמדו באותה שכבה היא החלטה שבית הספר מקבל, הבעלות.
אביבית ברקאי-אהרונוף
כל ספרי הלימוד הללו יונגשו לתלמיד?
אילן שי
כן. הספרים שברשימה שבית הספר קובע לצורך השאלת ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים, אני לא יודע בדיוק מתי זה, בינואר או בפברואר – אותם הוא יודע שהוא צריך להנגיש.
היו"ר אילן גילאון
אבל הכול מאושר בסופו של דבר על ידכם בשל כל מיני אילוצים אחרים, שזה הורים וכולי.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אני מבקשת שזה ייכתב בתקנות.
רויטל לן כהן
אני רוצה להסביר משהו. חלק מן המקצועות וספרי הלימוד נקבעים בתל"א (תוכנית לימודית אישית) ובתח"י (תוכנית חינוכית יחידנית) ואותם הם מושכים עד נובמבר. היום יש לנו ילדים שעוד לא התחילו ללמוד עם חומרי לימוד כי עוד לא כתבו להם תל"א ותח"י. מה נעשה?
אילן שי
במסגרת התיקון של חוק חינוך מיוחד, כפי שראיתם בנוסח, אנחנו מטפלים גם בנושא של התל"א והמועדים לתל"א ותל"א שתהיה בתוקף בתחילת שנת לימודים המשכית מן השנה הקודמת. אנחנו מכירים את הסוגיה הזאת.
רויטל לן כהן
איך אפשר שזה יהיה המשכי מן השנה הקודמת?
היו"ר אילן גילאון
די, מספיק כבר, רויטל. מה התחולה של הדבר הזה?
אילן שי
אנחנו מכירים את הבעיה הזאת אבל המקום להסדיר אותה הוא במסגרת החקיקה של החינוך המיוחד, חוק התאמות ושירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שאתם מכירים, שם נטפל בנושא התל"א.
היו"ר אילן גילאון
אבל איך אתה עושה שימוש בזה?
אילן שי
אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שתלמיד נמצא באוויר כי אין לו תל"א בתוקף.
היו"ר אילן גילאון
היא טוענת שעד עכשיו יש ילדים שעוד לא קיבלו את זה.
אילן שי
זה המצב היום אבל אנחנו רוצים לתקן את זה במסגרת תיקון של חקיקה בנושא חינוך מיוחד.
קריאה
ראשית, ייקח זמן עד שזה יתוקן. ושנית, יש פה בעיה של אכיפה. אתם יודעים טוב מאוד, במיוחד במוכשר, שלא נכתב תח"י לפעמים עד סוף השנה. מי אוכף, מי בודק שנכתב תח"י? רויטל לן כהן אמרה שלפעמים בתל"א נכתב מה הם ספרי הלימוד שהילד זקוק להם.
היו"ר אילן גילאון
מה המשתנים בעניין הזה מבית ספר לבית ספר, ממקום למקום? אני יודע שגם להורים יש השפעה מסוימת על מה שמתקבל. אני מניח שבסופו של דבר צריך לבוא אישור של משרד החינוך על כל מה שמתקבל באותו מקום. נכון?
אילן שי
כן.
היו"ר אילן גילאון
איפה כאן הבעיה מבחינת ההחלה והתזמון, שב-1 בספטמבר כל ילד יקבל את חבילת הספרים שלו מותאמת?
אילן שי
לגבי ספרים שהם לא ספרים ייחודיים לאותו ילד אני חושב שאין בעיה. אותם ספרים שנלמדים בכל שכבת הלימודים. אם יכולה להיות בעיה זה בעיקר בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או לגבי תלמידים בשילוב, שיש להם תוכנית לימודים מיוחדת שלא בדיוק תואמת את התלמידים האחרים. אנחנו מכירים את הבעיה, שלפעמים התוכנית החינוכית של אותו תלמיד מתאחרת בהשוואה לילדים אחרים.
היו"ר אילן גילאון
מה עושים כדי שזה לא ייגרר בשנה שלאחר מכן ויקרה שוב אותו דבר?
אילן שי
אנחנו רוצים לתת מענה לסוגיה הספציפית הזאת, לא רק בנושא הנגשת ספרי הלימוד אלא באופן כללי, כי יש לזה היבטים נוספים, במסגרת חקיקה חדשה בנושא החינוך המיוחד שאנחנו עובדים עליה כרגע.
היו"ר אילן גילאון
כשאני שומע על חקיקה מיוחדת שעובדים עליה כרגע בנושא הזה אני נכנס לחרדה איומה. הדגש הוא בעיקר על "עובדים עליה כרגע".
אילן שי
יש לנו טיוטה שכבר הפצנו.
ערן טמיר
הנושא חשוב ואני לא מצליח לראות איך בתקנות האלה אנחנו פותרים אותו. יש לכם הצעה קונקרטית? מה ההצעה?
רויטל לן כהן
כן. גם בתקנות האלה. ההחלטה על ספרי הלימוד וחומרי הלימוד של הילד צריכה להתבצע לפני תחילת השנה. זה הכול.
קריאה
הרבה לפני תחילת השנה.
ערן טמיר
לא בטוח שזה אפשרי כי לא מכירים את הילד.
רויטל לן כהן
מצדי שיעשו את זה בשבוע האחרון ללימודים של השנה הקודמת. שיעשו את זה לגבי ילד שמכירים.
היו"ר אילן גילאון
ילד שצריך הנגשה נרשם הרבה לפני כן. מה זה "לא מכירים את הילד"? ילד שצריך לעלות לכיתה א' צריך להירשם כאשר הוא בן 4, אז איך לא מכירים את הילד? יש זמן. הבעיה היא לא של זמן.
רויטל לן כהן
האם לא יודעים מה לומדים בכיתה א'? בכיתה ג'? בכיתה ז'?
ערן טמיר
דרך אגב, הדרישה שההתאמות יהיו מוכנות לפני פתיחת שנת הלימודים מופיעה בחוק.
נתי ביאליסטוק כהן
הבעיה היא שבישראל שנת הלימודים פורצת "בהפתעה" כל פעם ב-1 בספטמבר.
היו"ר אילן גילאון
אבל אנחנו לא עוסקים בישראל עכשיו. אני רוצה להתקדם. אני מבין שאין לך בעיה עם זה, אילן שי, נכון?
אילן שי
נכון.
היו"ר אילן גילאון
יפה, זה יירשם.
נתי ביאליסטוק כהן
צריך גם זמן סביר. אנחנו מכירים את הבעיה הזאת כי בכל שנה היא חוזרת על עצמה.
היו"ר אילן גילאון
חברים, אנחנו עוסקים פה בכתיבת תקנות וחוקים. האכיפה לא נמצאת ביד שלנו, היא ביד של מישהו אחר. אני מכיר פה כל כך הרבה דברים, האמן לי, שאם היו אומרים עליי אותם הייתי קובר את עצמי 50 מטרים באדמה ומת מהבושה, ששכנים לא יראו אותי.
נתי ביאליסטוק כהן
אם אין סטנדרט שקובע מה הוא המועד האחרון שבו ניתן להעביר את רשימת החומרים אז גם אין מה לאכוף כי הכול בסדר.
היו"ר אילן גילאון
תקרא לנו את הסעיף כפי שסיכמנו אותו.
אייל לב ארי
סיכמנו שלסעיף שהוקרא ייכנסו העקרונות הבאים:

משרד החינוך יקבע כללי הנגשה אחידים;

ביצוע ההנגשות של חומרי הלימוד ייעשה על ידי הבעלות;

התקצוב יהיה על ידי משרד החינוך;

והנגשת חומרי הלימוד תיעשה ככל האפשר לפני תחילת שנת הלימודים, לפחות של ספרי הלימוד. יש את חומרי הלימוד השוטפים שאותם אי אפשר להנגיש מראש.
אילן שי
את המבחן של אמצע השנה אי אפשר להנגיש בתחילת השנה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
שיהיה ברור שספרי הלימוד יונגשו לפני פתיחת השנה.
קריאה
לכן יש הבדל בין ספרים גנריים לבין חומרי לימוד שהם אד-הוק.
רויטל לן כהן
אתה מכיר את הבן שלי. אנחנו לא מדברים על ילד מורכב אקדמית. הוא בכיתה ט'. עד היום מעולם לא הנגישו לו את חומרי הלימוד. לא יעלה על הדעת להמשיך במצב הזה.
ערן טמיר
אם יהיו תקנות יצטרכו להנגיש את זה.
רויטל לן כהן
האמירה "ככל האפשר עד תחילת השנה" גוררת אותנו באופן קבוע לאמצע השנה, ואז אומרים לי: אנחנו כבר באמצע השנה".
ערן טמיר
אולי יכול להיות מקרה שמגלים שהילד זקוק למשהו אחר ממה שתכננו. מה יעשו אז?
רויטל לן כהן
צמד המילים "ככל האפשר" במשרד החינוך הוא תמיד המלצה לזמן נואיבה. הוא נמצא לפני בגרויות, וזה לא קורה.
ערן טמיר
כי אין תקנות.
רויטל לן כהן
לא, כי "ככל האפשר" זה זמן נואיבה.
היו"ר אילן גילאון
מה החלופה שיכולה להיות במקום "ככל האפשר"? "ככל האפשר" זה באמת קצת פרווה.
קריאה
אולי "תוך זמן סביר".
רויטל לן כהן
לא רוצה "זמן סביר", לא רוצה "ככל האפשר". אני רוצה שיהיה ברור.
נתי ביאליסטוק כהן
צריך לחייב את מוסדות החינוך להעביר את הרשימה, אם נותנים להם זכות לבחור מה היא רשימת חומרי הלימוד שלהם באופן עצמאי במסגרת מה שמותר, הם חייבים להעביר אותה לפחות חודשיים-שלושה לפני תחילת שנת הלימודים.
ערן טמיר
אתם מדברים כאילו אתם מנותקים. אני מכיר את הנושא מכמה זוויות. לפעמים משנים או מחליטים על ספר מסוים או על חוברת מסוימת בשלבים מאוחרים למדי. לפעמים עושים טעות ומשנים אותם, ואז לא יהיה מספיק זמן כדי לעשות את הפישוט הלשוני. פישוט לשוני – זה דבר שלוקח המון זמן.
נתי ביאליסטוק כהן
על זה הציבור מלין.
היו"ר אילן גילאון
למה אתם ממחזרים את עצמכם? הבעיה ברורה. השאלה מה לעשות.
קריאה
השאלה אם משרד החינוך מוכן להתחייב על תחילת שנת הלימודים. אפשר להתחייב לזה?
היו"ר אילן גילאון
אם לא תהיה ברירה אז נוריד את המילה הזאת. אני מביא בחשבון שיש כבר חומרים מוכנים. אכן יש חומרים שיוצאים באמצע השנה. אני יכול להבין את זה.
נתי ביאליסטוק כהן
אני גם יכול להבין את זה, אבל קשה לי להבין למה מנהל בית ספר לא יכול לדעת חודשיים, שלושה חודשים, ארבעה חודשים לפני תחילת שנת הלימודים מה תהיה רשימת הספרים לשנה הבאה. זה נשגב מבינתי. רשימת הספרים הרי מופצת בשבוע האחרון לפני היציאה לחופש הגדול.
היו"ר אילן גילאון
מה אתה יכול לשנות פה?
ערן טמיר
אני חושב שיש פה הישג גדול בזה שייכתב במפורש שספרים יהיו נגישים לפני תחילת שנת הלימודים.
רויטל לן כהן
לא רק ספרים. חומרי לימוד.
אילן שי
אתם נעים במטוטלת שבין חומרי לימוד לספרי לימוד.
ערן טמיר
מבחן שעושים אותו בפסח לא רלוונטי שהוא יהיה מונגש. אי אפשר להנגיש אותו קודם. הוא גם חומר לימוד. אפשר הכול.
היו"ר אילן גילאון
כמה עורכי דין יש פה? מי פה לא עורך דין? בסך הכול אני מבקש להגדיר תהליך של שנה קלנדרית. מה הבעיה? אי אפשר?
ערן טמיר
אני חושב שהתוצאה שעליה הוחלט פה בוועדה, שהספרים יהיו נגישים לפני תחילת שנת הלימודים – אם אפשר לכתוב "מטעמים מיוחדים שיירשמו" אז אפשר להחריג את זה.
היו"ר אילן גילאון
ולא יאוחר משנה לאחר מכן לגבי מה שיוצא באמצע השנה.
אמיתי שוחט
לא יאוחר מחודש מרגע שהחליטו על חומרי הלימוד. נקודה.
רויטל לן כהן
תודה.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה לך. אי אפשר לאמץ כשלים שנמצאים בשטח.
ערן טמיר
פישוט לשוני זה תהליך ארוך מאוד.
נתי ביאליסטוק כהן
זה צריך להיות לפני תחילת הלימודים.
רויטל לן כהן
הממלכתי-דתי כבר עשה, כבר יש את החומר.
ערן טמיר
השאלה אם יעמדו בזה.
היו"ר אילן גילאון
אבל למה להוציא ספר באמצע השנה שאתה לא יכול להנגיש אותו בתוך 30 ימים?
ערן טמיר
אי אפשר להיות כל כך מקובעים. אנחנו מכירים את המערכות.
היו"ר אילן גילאון
אני מכיר את המערכות ורוצה לשנות את המערכות. ראשית, בכל 1 בספטמבר מוכן כל מה שבא בשנה הקודמת. שנית, אם אתה מצרף חומר לימוד שלא במועדו, שהדבר הזה יהיה מותנה בכך שאתה יכול להנגיש אותו בתוך 30 ימים. זה מה שהוא אמר. תגיש את החשבונית לחבר הכנסת אלאלוף. בסדר?
אמיתי שוחט
אם היית נותן לי לדבר בתחילת הדיון האמן לי שהייתי נותן את הפתרון.
ערן טמיר
מיכל שיק הר-טוב, כמה זמן לוקח להנגיש ספר של 120 עמודים בפישוט לשוני?
אמיתי שוחט
זה לא רלוונטי.
קריאה
למה להגדיר את הכול כיוצא מן הכלל?
נתי ביאליסטוק כהן
ספרים צריכים להיות כבר בתחילת השנה. אם אתה צריך דף לימוד ודף עזר ואיזה חומר של 2 או 4 עמודים לבחינה אפשר לעמוד בזה.
ערן טמיר
בוודאי, אבל אנחנו מדברים על ספרים.
נתי ביאליסטוק כהן
אבל זה מה שקורה באמצע השנה. לא יעלה על הדעת שבאמצע השנה תגלה שחסר לך ספר.
קריאה
מדברים על חומרי למידה, לא רק על ספרים.
היו"ר אילן גילאון
זה בדיוק נכון. ספרים משנים אחרי זמן רב, מתוקף התחולה שלהם, וחומר למידה, שזה מבחן, זה דף, זה חוברת, הוא דבר קצר יותר מטבע הדברים. אם אתה רוצה להכניס חומר באמצע השנה שלא במועדו, שתהיה לך יכולת להנגיש אותו בטווח קצר, כי אחרת למה אתה מכניס את זה?
נתי ביאליסטוק כהן
דרך אגב, בתחילת הלימודים, בחודש, חודשיים הראשונים שיהיה להם את כלי הלימודים הבסיסי, ספר.
ערן טמיר
אני מסכים. לכן הכלל הוא שזה יהיה מוכן קודם, כך אמרנו.
אילן שי
אבל אי אפשר "לסגור" את זה בלי חריגות.
בועז אחד העם
קודם דיברתם על גמישות, קשיחות, ריכוזיות, ביזור, הכול, אבל לא נגעתם בדבר אחד – מי קובע את האיך, שזה האיכות. מה שמפריע לנו זה האיכות של ההנגשה.
היו"ר אילן גילאון
אמרנו שמשרד החינוך קובע את זה.
בועז אחד העם
אם אין בקרה, מה שקורה הוא שאם נותנים למורים עצמם, פעמים רבות מטילים עליהם לעשות את ההנגשה עצמה, אז אנחנו נשארים רק עם משהו טכני: עשינו הנגשה, אבל זה לא עומד בשום סטנדרט אחר, זה לא מוכח. מה זה החינוך, זה בייביסיטר? אני מבקש להוסיף בקרה חיצונית כדי שאפשר יהיה למדוד את זה, לראות מה הם עשו, איזה דוח. אני רוצה בקרה כדי לראות, כי זה האיכות. במה אנחנו עוסקים פה? חינוך לשם יופי?
היו"ר אילן גילאון
הוא מדבר על בקרה על התהליך.
בועז אחד העם
כן, אני רוצה בקרה על החומר המונגש, זה האיכות.
היו"ר אילן גילאון
אתם רוצים אומבודסמן לזה? אני רוצה לדעת. אתם צריכים את נציב קבילות הנגישות? אני לא מבין מה. יש נציבות בשביל זה. נכון? זה המוסד, זה הסמכות שלו.
רויטל לן כהן
כן ולא, כי כשאנחנו פונים אליהם ואומרים שצריך לתבוע את משרד החינוך הם לא יכולים כי משרד ממשלתי אחד לא יכול לתבוע משרד ממשלתי אחר ואנחנו נשארים תקועים באמצע עם ילדים שלא דואגים להם, והנציבות, בצדק, לא יכולה לעזור. נכון או לא נכון? נכון.
ערן טמיר
בנושא הזה אני מסכים.
רויטל לן כהן
הוא לא יכול לעזור לילדים שהולכים לבית-ספר ולא מקבלים חומרי לימוד.
ערן טמיר
מה שאמרת לא מדויק. זה נושא אחר שחשוב להגיד אותו פה.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה שנתקדם. "נסגור" את הנושא הקודם מבחינת ניסוח. בואו נתקדם לפרק הזמן הארוך הזה שאנשים צריכים לרשום ילדים לבית ספר.
ערן טמיר
חייבים להגיד שהתקנות האלה לא באות במקום ההסדר שנקבע על ידי בג"ץ בהקשר של ילדים עם מוגבלות ראייה, שזה ממשיך להיות תקף כפי שהיה קודם.
חן שטרן
אני מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אני תוהה מה יקרה, אנחנו מדברים פה על חומרי לימוד באמצע השנה, אבל לפעמים, מתוך זה שרואים שלילד יש מצב אקדמאי מסוים מחליטים לתת לו ספר תגבורת מסוים, ואז את הספר הזה להנגיש תוך חודש – השאלה אם זה באמת דרישה אפשרית בכלל.
רויטל לן כהן
שייתנו את זה בדפי עבודה.
חן שטרן
אבל אם מחליטים לתת לילד ספר, אני חושבת שלא נכון שתרצי להוריד את זה לדפי עבודה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אם משרד החינוך היה מנגיש היה לו את ספרי הלימוד המונגשים על ידו והוא היה יכול לתת את המענה. כשבעלות מסוימת מנגישה עבור ילד מסוים ובעלות אחרת זקוקה לספר הזה, היא לא יודעת שזה כבר הונגש.
אמיתי שוחט
היות והדברים האלה עולים כסף, אני סומך על בעלויות שיידעו להעביר מן האחת לשנייה ושיידעו לבקש.
חן שטרן
השאלה אם אפשר יהיה להגיד שזה יכול להיות אפילו הנגשה הדרגתית לפי קצב התקדמות.
היו"ר אילן גילאון
לא יכולים לתת תשובה ספציפית לכל עמוד ועמוד. זה חלק מן האילוץ שיש כאן, באיזה שלב להגיש את הבקשה לספר. ספר או חומר שאיננו מונגש אין לו משמעות. זה ברור?
נתי ביאליסטוק כהן
חלק מן הדברים היו נפתרים אם היה מאגר מידע על ספרים מונגשים.
ערן טמיר
אפשר להקים אותו.
נתי ביאליסטוק כהן
אולי אחד הפתרונות הפשוטים והבסיסיים הוא שהמשרד יוודא שיש איזה פורטל עם מאגר מידע של כל הספרים שהונגשו לכל הצרכים ופשוט כל מי שצריך ישלוף מן המדף.
היו"ר אילן גילאון
לא נכתוב את זה בתקנות.
רויטל לן כהן
כך במשך שנים יכלו ילדים בחינוך הרגיל ללמוד תנ"ך, כאשר בחינוך הממלכתי-דתי כבר למדו את זה מזמן. במשך שנים מנעו מהם ללמוד תנ"ך. תתביישו. לא, אתם לא מתביישים. חבל באמת.
אייל לב ארי
אם היו יושבים בשולחן עגול לפני הישיבה זה היה יכול להיפתר.
אילן שי
זה לא היה יכול להיפתר בשולחן העגול.
רויטל לן כהן
מה הנוסח בסוף?
היו"ר אילן גילאון
"לא יאוחר מ-30 ימים".
אילן שי
"30 ימים" זה לא ריאלי.
איתן עמרם
מדובר בילדים שלנו, מדובר בכך שאנחנו דואגים לשוויון. לא יכול להיות שיְקַבעו את חוסר הידע של הילדים שלנו.
ערן טמיר
אני רוצה שיהיה שוויון גם בלשכת עורכי הדין, ודי לחכימא ברמיזה.
איתן עמרם
זה קשור לגמרי. אני מבקש לעמוד על הנקודה הזאת ולא לתת פריבילגיה לאף אחד להשאיר את הילדים שלנו בבערות, נקודה.
נתי ביאליסטוק כהן
זה לא רק בערות. תבין שילד יושב בכיתה ו"מטפס על הקירות".
רויטל לן כהן
"ככל האפשר" ירד?
היו"ר אילן גילאון
קבענו "30 ימים".
אילן שי
אני רוצה לציין שלא ראיתי את הנוסח ואנחנו צריכים עוד לראות אותו.
אייל לב ארי
אני קורא אותו בפעם השלישית: "משרד החינוך יקבע כללי הנגשה אחידים והביצוע יהיה על ידי הבעלות". תקצוב ההנגשה יהיה על ידי משרד החינוך. זה לא ייכנס לנוסח אבל זה העיקרון שנאמר פה. "ההנגשה של ספרי הלימוד תיעשה לפני תחילת שנת הלימודים ואם היא לא מתאפשרת לפני תחילת שנת הלימודים – לא יאוחר משלושים ימים לאחר מכן".
אילן שי
הנוסח לא מקובל עלינו. הוא גם לא עונה על מה שנדרש כאן.
נתי ביאליסטוק כהן
זה גם לא מה שנאמר פה.
אילן שי
אם חומר הלימוד התבקש אחרי 1 באוקטובר, זה שייקבע "30 ימים אחרי תחילת שנת הלימודים" לא מתייחס אליו.
היו"ר אילן גילאון
למה אתה מערבב שמחה בשמחה? זה "שאלת קיטבג" לגמרי. למה אתה לוקח קיטבג על הגב שלך? אני לא מבין.
אילן שי
כי זה עולה מן הנוסח "30 ימים אחרי תחילת שנת הלימודים".
היו"ר אילן גילאון
לא, ברגע שאתה מוציא כל חומר חדש לא בתחילת השנה אתה צריך להיות מסוגל בתוך 30 ימים להנגיש אותו. אחרת, אל תוציא אותו. זה הכול.
קריאה
ובשנה הבאה יהיה לך נהדר, יהיה לך הכול מוכן.
היו"ר אילן גילאון
הבעיה היא לא תחילת שנת הלימודים. הבעיה היא במועדים שהם לא תחילת שנת הלימודים. אני לא מבין למה לכם להתנגד לזה. איפה הבעיה?
נתי ביאליסטוק כהן
חומרים שנוצרים במהלך שנת הלימוד לצורך כזה או אחר של כיתה או של בעלות יונגשו תוך 30 ימים לכל היותר.
היו"ר אילן גילאון
זה מה שאמרנו. אילן שי, זה מקובל עליכם, אין בזה שום בעיה.
בועז אחד העם
מה עם הבקרה?
היו"ר אילן גילאון
נחשוב על זה.
אייל לב ארי
בתקנה 5 היו שני עניינים: הראשון הוא נושא המועדים, השני הוא מקרה שמוגשת בקשה תוך כדי שנת הלימודים.
היו"ר אילן גילאון
אלה מועדים ארוכים כי התכנון הוא רחוק-טווח, בעיקר בחברה שבה אנשים עוברים דירה ממקום למקום. 18 חודשים ועוד 3 חודשים זה אומר שכל ילד בגיל 4 צריך לדעת לאיזה בית ספר הוא הולך, וגם קורים דברים במהלך החיים.
רויטל לן כהן
גם באיזה בית ספר תיכון ובאיזו מגמה הוא ילמד.
היו"ר אילן גילאון
השאלה כרגע היא איך מקצרים את הטווח הזה ככל האפשר, עם ידיעת כל האילוצים, שאפשר לעבוד רק כאשר בית הספר לא עובד. אולי צריך לבנות גם כאן מדרג של נגישויות. יש הבדל בין מעלית לבין רמפה, יש הבדל בין רמפה לבין מעלון וכולי. אנשי משרד החינוך, מה אתם אומרים?
ישראל אבן זהב
השאלה שלי, אחרי שקראתי את כל מה שכתוב פה, ראשית, מי מממן את זה? אלה עלויות כבדות מאוד, גם של תכנון וגם של ביצוע. בתכנון עם כל המפרטים וכל מה שנדרש פה זה כמה חודשים טובים של עבודה כך ש-18 חודשים זה פשוט קצר מדי.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו לא דנים בשאלת המממן. אנחנו דנים כרגע במועד.
ישראל אבן זהב
המועד לא ריאלי כי אתה מוציא תלמיד לפחות לשנתיים מתוך רצף הלימוד שלו.
ערן טמיר
אתה מתכוון שזה לוקח זמן רב.
רויטל לן כהן
אם סופרים את הכול, זה מה שיקרה.
נתי ביאליסטוק כהן
חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, כל אחת מהן זה רק 3 שנים.
היו"ר אילן גילאון
במקום שחשבנו שעברנו אותו כבר, וכנראה מסתבר שלא עברנו אותו, כרגע מסתבר ששר הפנים בכלל לא חתם על התקנות שהיה צריך לחתום עליהן. חשבנו שאנחנו הולכים להנגשה רגילה, אין יותר הנגשה פרטנית, כי זה מה שראוי לקרות קודם כול במשרד החינוך. אם לא במשרד החינוך אז איפה? את בתי הכלא אנחנו מנגישים ואילו את בתי הספר לא? זה מדהים. כנראה שאנחנו עדיין בבעיה בעניין הזה. כי אז הכול ייפתר. אנחנו לא ננגיש כאשר יבוא הילד שצריך את זה אלא ננגיש שמא יבוא אדם שזקוק להנגשה, זה הרעיון המרכזי בנגישות. כרגע אנחנו עדיין דנים בהנגשה הפרטנית ובמועדים הארוכים שיש בתוכה ובתכנון הבלתי אפשרי. ואתה עוד מוסיף ואומר כבעל מקצוע שזה אפילו לא מספיק זמן.
ישראל אבן זהב
זה לא ריאלי.
היו"ר אילן גילאון
אני חושב ש-18 חודשים לגבי הביצוע, ועוד 3 חודשים לגבי האישור, זה המון זמן, ואת זה גם צריך לקצר.
ישראל אבן זהב
מה עושים בזמן הזה? מה התלמיד עושה?
היו"ר אילן גילאון
נשמע את תשובת משרד החינוך. נצטרך לנעול את הישיבה, יש בעיות חמורות מאוד בקק"ל, שגם אותם צריך להנגיש. בבקשה, משרד החינוך.
אילן שי
ביחס להבחנה בין המועדים, יש בתקנות הבחנה בין אותם מקרים שצריך היתר בנייה, שזה בעיקר פיר מעלית ומעלית, לבין הנגשות אחרות שהמועדים לגביהן קצרים יותר. זה לגבי ההבחנה בין סוגים שונים של הנגשות.

ביחס למועדים של הכנת הבקשה למשרד החינוך וקבלת ההחלטה על ידי משרד החינוך: העמדה שלנו היא שהמועדים האלה, שגם בהם יש הבדל בין בקשה שמצריכה היתר בנייה, שעבורה צריך לקבל החלטה בתוך 60 ימים, לבין בקשות בנושאים אחרים שעבורן צריך לקבל החלטה בתוך 30 ימים, נראה לנו שהם פרקי זמן סבירים מבחינת מהות אותם דברים שצריכה הרשות המקומית או הבעלות להכין כדי שאפשר יהיה לדון בבקשה. לקצר את הטווחים ולהעמיד רף שהם לא יוכלו לעמוד בו מבחינת הצורך בתכנון אדריכלי, עבודה של קונסטרוקטור כאשר צריך פיר מעלית – העמדה של אנשי המקצוע שלנו היא שאלו פרקי הזמן שסוג כזה של עבודה מצריך.
אביבית ברקאי-אהרונוף
פיר מעלית אמור להיות בכל מוסדות החינוך. אנחנו מדברים על מעלית, לא על פיר מעלית.
ערן טמיר
גם היתר בנייה צריך להיות.
היו"ר אילן גילאון
פיר מעלית לוקח את מרב הזמן, כמדומני. זה לא יכול להתבצע ב-12 חודשים?
ישראל אבן זהב
אם רוצים – יכולים.
היו"ר אילן גילאון
זה לא משָמַים, זה לא תורת משה מסיני.
אילן שי
המענה שאנחנו רוצים לתת הוא לגבי הרישום המוקדם. אם היום רישום מוקדם מתאפשר 15 חודשים לפני הלימודים, יש להאריך את פרק הזמן הזה כך שתהיה הלימה בין התקופה של הרישום המוקדם לבין המועדים שקבועים בתקנות.
טליה דוד
אני רוצה להציע משהו, אבל אל תגידו שאני אמרתי את זה. אני מציעה שתזמינו נציג מן השלטון המקומי. יש הליך מקוצר להוצאת היתרים.
היו"ר אילן גילאון
יפה מאוד.
טליה דוד
יש מקרים של הליך מקוצר, כמו למשל במבנים מסוכנים. אפשר לרתום את העיריות לזה ולהוציא הליך מקוצר להנגשות של בתי הספר.
היו"ר אילן גילאון
אתם מוכנים לקבל את הרעיון הזה?
רות דיין מדר
אני לא יודעת מה זה הליך מקוצר.
טליה דוד
אסביר לך. כשהעירייה יודעת, נקבעים נהלים שבהליך מסוים, למשל במבנה מסוכן, יש מפרט של הרישוי באותו מקום והוא יוצר תהליך עבודה מזורז יותר.
היו"ר אילן גילאון
מה שנקרא "פטור מחובת הנחה".
טליה דוד
במקום שנה וחצי זה לוקח 4 חודשים.
רות דיין מדר
אבל עדיין צריך לעבור תהליך של מכרז, צריך אישור, צריך תקצוב.
היו"ר אילן גילאון
לגבי אותם דברים במקרה הזה יש לנסות לקצר את משך הזמן.
רות דיין מדר
אין ספק שהמטרה של כולנו היא לקצר את ההליכים ואף אחד לא מושך את ההליכים בכוח. אני מדברת בשם מרכז השלטון המקומי, הרשויות המקומיות. אין ספק.
היו"ר אילן גילאון
היות ואני בא מן הדיסציפלינה הזאת אז אני מכיר שאת מה שאפשר לעשות באישורים של 3 חודשים אפשר לעשות גם ב-30 ימים, תלוי מה. כאן יש מרכיב של תכנון ארוך-טווח מדי ואי אפשר, זה הרי לא אנושי. אני לא יכול לדעת איפה לשים את הילד שלי.
רות דיין מדר
אין ספק שהמטרה היא לקצר את התהליכים. אין ספק שמשרד החינוך כבר עשה כברת דרך בתהליך וסייע לנו לקצר תהליכים.
היו"ר אילן גילאון
מה שטליה דוד אומרת כאן, לפי מיטב ידיעתי, נכון, אפשר לעשות את זה. זה מה שאני מבקש.
רות דיין מדר
צריך לוודא שמבחינה משפטית זה אפשרי.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה "לגרד" חודש פה, חודשיים שם.
נתי ביאליסטוק כהן
צריך לוודא שחוק התכנון והבנייה תומך בזה. כל רפורמת המרפסות הגדולה שמקצרת הליכים להיתרים לשטויות – זה באמת דבר חשוב שאפשר לעשות אותו מהר יותר.
היו"ר אילן גילאון
אתה צודק, אבל זו צריכה להיות החלטה מערכתית. אילן שי, לקראת הדיון הבא- - -
אילן שי
זה לא בתחום שלנו.
היו"ר אילן גילאון
בתחום שלכם לדבר עם הרשויות המקומיות כדי להביא הצעה. זה כן בתחום שלכם, בוודאי.
ערן טמיר
איפה שאפשר לקצר אז לקצר.
היו"ר אילן גילאון
איפה שאפשר לקצר – מקצרים. אף אחד לא רוצה דברים לא הגיוניים.
בועז אחד העם
אני רוצה להוסיף לגבי תרגום לשפת סימנים. בבתי ספר מזמינים אותי למשל לפגישה דחופה עם המורה בשביל לשים תרגום לשפת סימנים. 30 ימים זה זמן ארוך מדי, אני רוצה לקצר את זה.
היו"ר אילן גילאון
אתה חוזר שוב לנושא הקודם.
אילן שי
זה לא בנושא הקודם, זה בנושא הנוכחי, אבל לדעתי זה לא מחייב קיצור. אם הורה צריך תרגום לשפת סימנים, הוא לא צריך 30 ימים לפני כל אסיפת הורים להגיש בקשה. הוא מגיש את הבקשה לפני שהילד שלו נרשם לכיתה א'.
בועז אחד העם
אני לא מדבר על אירועים קבועים, לא לזה התכוונתי.
היו"ר אילן גילאון
נדבר על זה בישיבה הבאה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00.

קוד המקור של הנתונים