ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/12/2017

אכרזה על חלק מגן לאומי גן השלושה לפי תכנית מס' ג/21732

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-31OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 519

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ו בחשון התשע"ח (15 בנובמבר 2017), שעה 9:00
סדר היום
אכרזה על חלק מגן לאומי גן השלושה לפי תכנית מס' ג/21732
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעל כהן-פארן
מוזמנים
מנהלת תחום שטחים פתוחים, משרד האוצר - מגי ברטן

יעוץ סביבתי, משרד האוצר - יסמין טלמון

ראש אגף מגון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה - אנה טרכטנברוט

מנהלת אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים הלאומיים - ענת יציב
ייעוץ משפטי
לירון אדלר מינקה
רכזת הוועדה
שוש אזולאי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

אכרזה על חלק מגן לאומי גן השלושה לפי תכנית מס' ג/21732
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. חנוכה שמח לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא אכרזה על חלק מגן לאומי גן השלושה לפי תכנית מס' ג/21732. אתם רוצים להסביר לנו?
יסמין טלמון
שר האוצר מבקש מהוועדה לקבל את הסכמתה לביטול האכרזה מגן לאומי גן השלושה, "הסחנה" כמו שהוא מוכר. התכנית היא של רט"ג. קיבלנו את הסכמת הרשות המקומית, מועצה אזורית עמק המעיינות. קיבלנו את הסכמת מועצת גנים ואת הסכמת השר להגנת הסביבה. אנחנו מבקשים עכשיו את הסכמתכם.
היו"ר דוד אמסלם
זה הבנתי. ומה במהות?
ענת יציב
אני מרשות הטבע והגנים. מטרתה של התכנית היא בעיקר אסדרת השימושים בתחום הגן הלאומי, למשל השינוי העיקרי הוא אסדרה של כל נושא עמק המעיינות שהוא עכשיו תכנית כוללת. - - - של כל תכנית של פארק עמק המעיינות מתחיל בתחום של גן השלושה. בעבר זה היה אולם ספורט, ועכשיו כל המתחם שם הוא השטח שממנו מתחילים את הטיול בתחום פארק עמק המעיינות. בו זמנית אנחנו עושים אסדרה של המצב הפיזי בשטח. למשל הדרך שמסומנת בגן הלאומי, צריך להסדיר אותה. המצב הקיים הוא לא בדרך, וגם יש שם שטח בתכנית מאושרת של כפר נופש של ניר דוד. אמנם הוא נמצא מחוץ לגדר של גן השלושה, אבל בתחום התכנית המוכרזת של גן השלושה. לכן אנחנו רוצים לגרוע את השטח הזה. זה שטח של 10 דונם.
היו"ר דוד אמסלם
מה הייעוד שלו? כפר נופש?
ענת יציב
נכון. התכנית מאושרת משנת 1995.
היו"ר דוד אמסלם
זאת הייתה תכנית מאושרת בשטח שהוא - - - ?
יסמין טלמון
שלא ביטלו את האכרזה.
ענת יציב
הוא מוכרז כגן לאומי.
היו"ר דוד אמסלם
איך אפשר לארגן תכנית כזאת?
ענת יציב
אז היה חוסר דיוק.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת ככה זה היה אז.
ענת יציב
ככה זה היה אז.
היו"ר דוד אמסלם
זאת גם תשובה טובה.
ענת יציב
אז כשלא הייתה דיגיטציה ולא בדקו את הדברים. אבל הגבול הפיזי של הגן הלאומי תואם את התכנית של כפר הנופש. אבל לתכנית עצמה יש חפיפה. היום אנחנו רוצים להסדיר את זה. במקביל לזה יש הרחבה ותוספות שהקיבוץ מוסיף שטחים לגן הלאומי, ופחות או יותר אנחנו מסתדרים. יש שם תוספות לגן הלאומי וגריעות. אז אנחנו מדברים על 17.9 דונם של גריעה לעומת כ-16 דונם של תוספת של גן לאומי; שטחים שהם איכותיים וערכיים וחשובים כתוספת לגן הלאומי. עשינו הכנה עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, והיה חשוב להם שהרצועה שנגרעת עבור כפר הנופש לא תיבנה. הייעוד שלה הוא תיירות ונופש, והיה חשוב להם שהרצועה הזאת שהרוחב שלה הוא בממוצע 20 מטר לא תיבנה.
היו"ר דוד אמסלם
רצועה לאורך הנחל?
ענת יציב
לא לאורך הנחל.
לירון אדלר מינקה
אנחנו באמצע הגן הלאומי. זה שטח שגורעים, ופה הגן הלאומי ופה כפר הנופש. פשוט שבין כפר הנופש לבין הגן הלאומי, מה שקרוב כאן, שלא יבנו פה על הגדר דברים שיכולים להפריע לגן הלאומי. זה סיכמנו קודם.
היו"ר דוד אמסלם
אתם גורעים את זה סביב הנחל עצמו?
ענת יציב
לא, זה ממש לא סביב הנחל. זה נמצא מצפון.
לירון אדלר מינקה
מה שגורעים זה רק בגבול.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
ענת יציב
היום היא משמשת דרך עפר לא של הגן הלאומי כי הגדר של הגן הלאומי נמצאת מדרום, אבל היא משמשת את הקיבוץ. זאת דרך עפר. מה שסוכם זה שבתכניות הבינוי שהן תנאי להוצאת היתרי בנייה, אם הם יחשבו באמת לבנות את כפר הנופש, מבחינת התקציב הם לא מקדמים את זה, אז הם לא יוכלו לבנות את כל מה שמותר בייעוד של תיירות ונופש. נחתם הסכם בין רט"ג לבין הקיבוץ, והועבר לייעוץ המשפטי, ואושר במועצת גנים, ומותר שם רק מה שמותר בייעוד אחר שהוא שטח פרטי פתוח.
לירון אדלר מינקה
את זה סיכמנו בהכנה מקדימה שמה שאנחנו גורעים בשטח שבין הגן הלאומי לשטח שמיועד לכפר נופש לא יהיו שימושים שמפריעים לגן הלאומי. אבל הסתכלנו שוב על התכניות, ורצינו לשאול עוד משהו על התכנית של כפר הנופש. מסדירים שם גישה לנחל של כפר הנופש שמוגדרת רק כשטח פרטי, זאת אומרת אין גישה לציבור.
ענת יציב
אבל זה מחוץ לגבולות של הגן הלאומי. התכנית מאושרת משנת 95'.
יסמין טלמון
אבל הגן הלאומי פתוח כולו לציבור.
לירון אדלר מינקה
הגן הלאומי פתוח, אבל אנחנו מדברים על נחל שעובר בשטחי הקיבוץ.
יסמין טלמון
גם היום.
לירון אדלר מינקה
גם היום, אבל כבר עושים תכנית שמשנה דברים ומציאות, ובסופו של דבר הציבור לא יכול לגשת לאזור הזה של הנחל בשום צורה. הוא סגור בתוך הקיבוץ ולהנאת הקיבוץ בלבד ולכפרי הנופש שלו.
יסמין טלמון
אבל זה לא קשור לתכנית הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
לירון אומרת שיש שם נחל שעובר בשטחי הקיבוץ, ומי שנהנה ממנו זה רק הקיבוצניקים. אני אומר לכם את זה באופן מעשי. בדקתי את זה.
יסמין טלמון
מי שבא לנפוש. אבל זה לא בתכנית הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. התכנית הזאת, כבודה במקומה מונח, אבל יש עוד צרכים. אז אם כבר מסדירים אז מסדירים כבר את כל הקומפלט. כשהירדן יוצא מהכינרת הוא עובר דרך חלק מהשדות והשטחים החקלאיים. הם סגורים שם, והקהל הרחב לא יכול להגיע אליהם. בוודאי אם יהיה פה כפר נופש שאני מניח שרק מי שישלם יוכל לבוא לשם, אז איפה כל הציבור? זה לא מעניין אותנו?
ענת יציב
שוב – התכנית של כפר הנופש אושרה ב-95'.
לירון אדלר מינקה
אבל היא מותנית בגריעה עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
את שוב מחזירה אותי חזרה. אני הבנתי הכול.
ענת יציב
רשות הטבע והגנים מכינה תכנית צמודה לתכנית של כפר הנופש שמסדירה את הגן הלאומי שהוכרז ב-1967.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשאל שאלה אחרת: מה מעמדו של הנחל עצמו מבחינת רט"ג? מה המצב הסטטוטורי שלו? הוא שמורת טבע? מהו? כלום. כל האורך שלו.
ענת יציב
יש חלק ממנו שמוכרז גן לאומי.
היו"ר דוד אמסלם
והשאר?
ענת יציב
חלק ממנו נמצא במרכז הקיבוץ.
היו"ר דוד אמסלם
מה הוא מוגדר סטטוטורית?
ענת יציב
חלק ממנו בתוך הקיבוץ.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת הקיבוץ יכול לעשות שם – זה נראה לכם הגיוני?
ענת יציב
אני שוב אומרת כמו שאמרתי - -
היו"ר דוד אמסלם
עזבי מה שהיה פעם - -
ענת יציב
ב-1936 - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם באתם להסדיר מצב מסוים, באתם להסדיר סטטוטוריקה שקיימת במקום – גריעה. אז למה לא להסדיר גם את זה?
לירון אדלר מינקה
לפחות לגבי החלק הקטן.
היו"ר דוד אמסלם
לפחות לגבי החלק שיש לו התייחסות בתכנית של כפר נופש כי שם נוגעים.
יסמין טלמון
יש אולי בלבול בין כפר הנופש שנמצא בתוך הקיבוץ ממזרח לשטח שמופיע בתכנית הזאת, ושם יש כפר הנופש של הקיבוץ עצמו, ולידו עובר הנחל, וזה לשימוש כפר הנופש והקיבוץ. זה חלק מהשטח של הקיבוץ. מדינת ישראל נתנה לקיבוץ הזה את השטח הזה. יש עוד קיבוצים בארץ שעובר בתוכם איזשהו פלג. דרך אגב, יובל אחר של אותו נחל נמצא מדרום לקיבוץ, והוא שמורת טבע נחל הקיבוצים. הוא פתוח לציבור. כולם יכולים לבוא אליו. אז יש פלג קטן שעובר בקיבוץ, והוא חלק מהשטח של הקיבוץ.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא עובר בתוך הקיבוץ. אני מכיר את זה. זה השטחים החקלאיים של הקיבוץ, זה לא הקיבוץ.
יסמין טלמון
לא, לא. יש פלג קטן מאוד צר של מטר וחצי שעובר בתוך השטח של הקיבוץ.
היו"ר דוד אמסלם
עזבי בין הבתים. אני שואל שאלה אחרת: יש חלק מהנחל שעובר בין השטחים החקלאיים.
ענת יציב
זה נחל הקיבוצים.
לירון אדלר מינקה
אבל יש חלק של הנחל שבתכנית של כפר הנופש מסדירים אותו בתור חוף רחצה פרטי פתוח. מסדירים את זה בתכנית של כפר הנופש. אז האם יש עוד חלק מהנחל שאפשר היה לאפשר גישה לציבור אז למה לא?
יסמין טלמון
זה קצת אבסורד להיתפס על החלק הקטן הזה כשבעצם אנחנו רואים פה שהנחל זורם במרכזו של הגן הלאומי שמונח כרגע לפניכם, והוא נשאר שם. שם אנחנו לא גורעים. אנחנו גורעים רק רצועה מסוימת בשולי הגן הלאומי שאינה נוגעת לרצועת הנחל. רצועת הנחל עוברת במרכז. ההמשך של אותו נחל – נכון, חלקו עובר בתוך הקיבוץ. יש כאן אזור קטן שיש דרכו גישה לכפר הנופש.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה אזור קטן? יסמין, לדעתי, אתם צריכים לעשות את המקסימום להביא את השטחים האלה לנחלת הציבור הכללי. גם אם מישהו פעם בקום המדינה נתן לאיזה קיבוץ איזה נחל – למה? ככה – בוודאי אנחנו צריכים להשתדל להחזיר את זה לציבור הכללי. מה זה "פיסה קטנה"? הכול זה פיסות קטנות, הכול זה משהו קטן.
יסמין טלמון
אבל עיקר הנחל - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "עיקר"? בחופי הרחצה אנחנו משתדלים להחזיר את הכול לציבור הכללי. אין לנו במדינת ישראל הרבה משאבי טבע כאלה שהציבור יכול לבוא ולהשתכשך בהם קצת. כמעט אין. אז אם כבר יש משהו, וגם אם בקדמת דנא מישהו נתן למישהו פתק, זה הנחל שלך, אז אנחנו צריכים היום במסגרת כל האילוצים והמאמצים להחזיר אותם לציבור. 50 מטר זה נראה לך צ'ופצ'יק של הקומקום?
יסמין טלמון
בגישה העקרונית זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו מדברים כאן על תכנית שמאושרת כבר כמה שנים טובות.
היו"ר דוד אמסלם
לכן שאלתי. זה היה מה שנקרא עבירה גוררת עבירה. הרי שאלתי, איך היא אושרה, כי הרי זה גן לאומי. אז אמרו, פעם אישרו. נכון, פעם נתנו, אישרו על גן לאומי – פעם עשו הכול. אנחנו כבר לא ב"פעם", ולכן אנחנו מנסים להשתדל לסדר את הדברים. כפר נופש יכול להיות, ולא בהכרח הנחל הזה שלו. אם מחר אתה בונה מלון ליד חוף הים זה נותן למלון את חוף הים עצמו פרטי? לא. כתפיסת עולם מדינתית אם אני יושב עכשיו בתפקידים שלכם אני עושה מלחמת עולם להחזיר את כל מה שהיה לטובת הציבור הכללי. בוודאי על כל 10 מטר אני נלחם. למה? לא חראם? אין לנו הרבה נחלים. מה יש לנו?
לירון אדלר מינקה
התכנית הזאת מתייחסת ממילא לתכנית של כפר הנופש. זאת אומרת אפשר לעשות שינוי בתכנית הזאת לגבי התכנית של כפר הנופש.
יסמין טלמון
זה אומר לבטל את האישור של התכנית שאושרה לפני למעלה מ-20 שנה.
ענת יציב
אני חושבת שאת טועה. הדבר היחיד שאפשר היה להתייחס אליו זה החפיפה בין התכנית של גן השלושה לחפיפה עם כפר הנופש. השטח הפרטי הפתוח של חוף הרחצה, אין לו נגיעה לגן השלושה. הוא צמוד, אבל אין לו חפיפה. אז אי אפשר בשום דרך להגיד - -
היו"ר דוד אמסלם
ענת, הרי אני מבין שבמסגרת כל ה"רישפל" אנחנו אמורים לגרוע את כל הסיפור של כפר הנופש גם מהגן הלאומי.
ענת יציב
לא. את הרצועה של 10 דונם - -
היו"ר דוד אמסלם
כן. זה במסגרת הדבר הזה.
ענת יציב
אז שם היה אפשר להכריח אותם לא לייעד את השטח לתיירות ונופש.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר את עצמי. אולי אני לא מבין. לכם יש טרייד אוף – אתם רוצים לגרוע מפה, להחזיר לכאן – הכול בסדר. אני מניח שאנחנו רוצים גם להסדיר את העניין של כפר הנופש כי היום כפר הנופש נמצא בשטח שהוא גן לאומי. הוא לא יכול לעבוד ככה. אי אפשר לקדם את התכנית. אז עכשיו אתם מבקשים גם לגרוע אותו, ולהסדיר את המצב הסטטוטורי שלו. אני טועה?
ענת יציב
אני אגיד לך מה מפריע לי. אתה אומר שמוסדות התכנון לא היו צריכים לאשר להם חוף רחצה פרטי.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
ענת יציב
אתם רוצים להסדיר את זה דרך תכניות הפיתוח של הגן הלאומי.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. מה את מציעה?
ענת יציב
אני לא חושבת שזאת הדרך.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה הדרך שאת חושבת? הרי אם עכשיו נאשר את התכנית אז ממילא אישרנו גם את כפר הנופש והחרגנו אותו. למה הם יבואו לפה לשבת אתנו?
ענת יציב
הם יכולים לקדם את תכנית כפר הנופש בלי קשר - -
היו"ר דוד אמסלם
היום הם לא יכולים.
קריאה
התכנית מאושרת.
ענת יציב
הם יכולים. התכנית מאושרת כבר 22 שנה.
יסמין טלמון
אבל עד שאין גריעה האישור הזה לא - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, הרי זה מותנה בגריעה. אני מניח שכשאישרו את התכנית אישרו אותה כפוף לזה שזה לא יהיה גן לאומי.
ענת יציב
יש רצועה של 20 מטר.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. יש נניח רצועה של 2 מטר. מה זה חשוב? יש תכנית מאושרת כפוף לעוד הליך, וזה ההליך הזה. לכן מבחינתנו התכנית לא מאושרת כל עוד ההליך לא הסתיים. לכן כל עוד הוא לא הסתיים אפשר לפתוח אותו מחדש.
יסמין טלמון
אבל מבחינת התפיסה של הייעוץ המשפטי של מנהל התכנון כאשר תכנית מתאשרת בחלוף הרבה מאוד שנים – ואנחנו מדברים פה על סדר גודל של למעלה מ-20 שנה, אתה לא יכול לבוא אחרי כל כך הרבה זמן ולהגיד שהתכנית לא תקפה - -
היו"ר דוד אמסלם
למה? להפך.
יסמין טלמון
- - כי היה משהו לא לגמרי תקין בהליך.
היו"ר דוד אמסלם
יסמין, לא, הפוך.
יסמין טלמון
החוק שלנו, אני יודעת אותו היטב כי זה נכון – באמת לא היה ראוי לתת לתכנית תוקף לפני שבוטלה האכרזה כי זה מה שכתוב בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
אבל ברציונל מכיוון שהתכנית ישנה אז שווה לעשות לה רה-תכנון מחדש. הרי מה שהיה לפני 50 שנה לא נכון היום; ומה שנכון היה לא יהיה נכון בעוד 100 שנה. להפך, את מחזקת את הטיעון שלנו. אם היו באים לפני 20 שנה ועושים תהליך של גריעה ובונים, היינו אומרים שזה היה אז. אבל היום? להפך, אני חושב שאתם צריכים לעצור את זה, לא אני.
יסמין טלמון
אם אנחנו מתנים היום את האישור של הוועדה בטיפול בשטח הזה התכנית של הגן הלאומי היום כמו שרט"ג מעוניינים לפתח אותו ולהכין אותו לקראת העונה הקרובה – אי אפשר יהיה לאשר אותה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. כן.
לירון אדלר מינקה
אבל התיקון הוא לעשות התנגדות מצומצמת.
יסמין טלמון
את צריכה להרחיק את הקו הכחול של התכנית הזאת כדי לכלול בה שטח שעד היום לא היה כלול בה.
ענת יציב
למה שהם יסכימו לדבר כזה?
לירון אדלר מינקה
לא אמרנו שזה יהיה גן לאומי. רק שזה לא יהיה שטח פרטי פתוח, אלא שטח שיש בו זיקה לציבור.
ענת יציב
למה שהם יסכימו?
לירון אדלר מינקה
אפשר לעשות את השינוי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תחריגו כרגע את הקטע הזה.
יסמין טלמון
את לא יכולה לעשות שינוי דרך התכנית הזאת כי הקו הכחול של התכנית הזאת לא כולל את השטח הזה של הכניסה הסגורה לנחל. את צריכה להפקיד מחדש או ליצור תכנית חדשה של אזור כפר הנופש, ושם לקבוע שתהיה גישה חופשית לציבור או משהו כזה. אבל זה לא כלול בתכנית הזאת.
לירון אדלר מינקה
אבל בתכנית הזאת את מתקנת את התכנית ההיא עם כל הקטע של הגריעה, נכון?
יסמין טלמון
אבל היא לא מתקנת אותה באזור הזה. היא מתקנת אותה בשטח אחר.
היו"ר דוד אמסלם
אבל את לא גורעת פה? את לא נוגעת בזה?
יסמין טלמון
אם תרשו לי, בסדר?

זאת התכנית של כפר הנופש.
לירון אדלר מינקה
הקיימת או החדשה?
יסמין טלמון
הישנה שאושרה ב-95'. הקו הכחול של התכנית הזאת שלנו - -
היו"ר דוד אמסלם
איפה הנחל?
יסמין טלמון
פה באמצע. רואה אותו? זה הנחל.
יסמין טלמון
הגן הלאומי הוא הקו הכחול. הוא חופף לתכנית כפר הנופש בשטח הזה. פה אנחנו מבטלים את האכרזה. זאת הגריעה המבוקשת.
היו"ר דוד אמסלם
זה היום גן לאומי - -
יסמין טלמון
זה מיועד לכפר הנופש.
היו"ר דוד אמסלם
הרצועה הזאת.
יסמין טלמון
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איפה זה ביחס לחנייה?
יסמין טלמון
רגע.

הקטע שהוא הירידה לנחל שעליה כתוב שהיא רק לבאי כפר הנופש הוא מחוץ לקו הכחול. זה הקו הכחול של התכנית שלנו – אני מראה בשני המקומות במקביל – והשטח הזה שהוא הירידה לנחל הוא מחוץ לזה. כדי שאנחנו נוכל להגיד משהו על השטח הזה אנחנו צריכים לכלול אותו.
היו"ר דוד אמסלם
מה הסטטוס של הקטע הזה?
לירון אדלר מינקה
הוא בתכנית של כפר הנופש.
יסמין טלמון
הוא בתכנית של כפר הנופש.
היו"ר דוד אמסלם
והוא לא נמצא במסגרת הגן הלאומי?
יסמין טלמון
הוא לא בגן הלאומי, הוא מחוץ לגן הלאומי. זאת אומרת אנחנו צריכים ליצור פה איזושהי פתיחה של התכנית לפיתוח הגן.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת מה שאת אומרת זה לא בדיוק התשובה שקיבלתי. את אומרת שהשטח הזה הוא בכלל לא במסגרת הגריעה שלנו עכשיו. הוא נשאר כמו שהוא, ולא נוגעים בו.
לירון אדלר מינקה
לא נוגעים בו.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך אנחנו רוצים למשוך את זה?
לירון אדלר מינקה
האמירה שלנו הייתה שאם עושים שינוי בתכנית של כפר הנופש אז בגלל - -
היו"ר דוד אמסלם
אז למה לא המשכתם את זה גם לפה?
יסמין טלמון
אני לא יודעת למה.
לירון אדלר מינקה
לא היה להם. זה בתוך הקיבוץ.
ענת יציב
כל הגריעות והתוספות חייבות להיות - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני חשבתי שהדיון הוא על המוזיאון, כמה ייתנו לו לגדול. לא על כפר הנופש.
ענת יציב
מוזיאון חומה ומגדל יתחדש השבוע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
את רוצה לשמוע משהו? הייתי שם אתמול.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא משכתם את הקו הכחול קצת יותר כדי להכניס - - -
ענת יציב
אפילו חומה ומגדל שאתה רואה שהוא מתחלק לשליש ולשני שלישים הם לא הסכימו לתת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מי לא הסכים לתת?
ענת יציב
הקיבוץ.
היו"ר דוד אמסלם
זה בבעלות הקיבוץ?
ענת יציב
כן.
יסמין טלמון
זה חלק מהשטח שלהם.
היו"ר דוד אמסלם
זה שטח של המדינה, לא? זה לא השטח של הקיבוץ. אנחנו עכשיו לוקחים מכל הקיבוצים והמושבים קרקעות לטובת בנייה. הכול בסדר. לא שואלים אותם הרבה. זה לא תכנית כבקשתך.
ענת יציב
יש להם הסכמי חכירה.
היו"ר דוד אמסלם
גם אם יש הסכמי חכירה. אנחנו מדברים על מקומות שיש הסכמי חכירה. טובת הציבור גוברת על כל דבר אחר. למה לא הארכתם את זה עד כאן? כי הם לא הסכימו?
ענת יציב
כל התוספות והגריעות היו צריכות להגיע בהסכמה. הם הסכימו. תיתנו לנו את זה, אנחנו ניתן לכם פה שטחים ערכיים של תוספת. אתה רואה? השטח הירוק הזה. פה זה המוזיאון לארכיאולוגיה – אנחנו ניתן לכם את זה ואת השטחים פה, בתנאי שאתם תיתנו לנו את השטח הזה ואת השטח - -
היו"ר דוד אמסלם
למה הם צריכים את השטח הזה? כדי שתהיה להם גישה לנהר?
ענת יציב
לא כי שם - - -
לירון אדלר מינקה
כי שם יש התכנית המאושרת.
ענת יציב
כאן הגדר של הגן הלאומי. כל הוורוד הזה זה התכנית שלהם.
לירון אדלר מינקה
בפועל בשטח הזה לא משתמשים.
ענת יציב
פה הגדר של הגן הלאומי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איפה החניון של הגן הלאומי?
ענת יציב
כל הדרך הזאת. בדיוק כאן בסוף הוורוד עוברת הגדר של הגן הלאומי. אז אנחנו חייבים להגיע להסכמות איתם. יש להם תכנית מאושרת שגם בעיני מוסדות התכנון היא מאושרת. הם לא יסכימו. בעצם אתם פוגעים בנו. אנחנו לא נצליח להגיע איתם להבנות שהם יגידו, בסדר, אנחנו מוותרים על השטח הזה.
לירון אדלר מינקה
כן, אבל צריכה להיות הגריעה.
ענת יציב
בעצם אתם אומרים לנו - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - - דרישה.
ענת יציב
אבל אין לנו קח ותן. מה אנחנו ניתן להם בתמורה?
לירון אדלר מינקה
אבל את הגריעה הם רוצים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הם רוצים את זה?
ענת יציב
לא. הם לא צריכים. פה עוברת הגדר של הגן הלאומי.
לירון אדלר מינקה
אני מבינה. ברור. אבל התכנית שאושרה - -
ענת יציב
- - - תכנית מאושרת.
לירון אדלר מינקה
אבל התכנית המאושרת בלי הגריעה היא לא תקינה.
ענת יציב
הגריעה לא משנה להם כלום, לירון.
היו"ר דוד אמסלם
היא טוענת שזה לא גן לאומי.
לירון אדלר מינקה
אני יודעת. אבל לא רצינו שזה יהיה גן לאומי. בסך הכול רצינו לקבוע שתהיה זיקה לציבור.
ענת יציב
אבל זה לא תפקיד שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי. השאלה איך אנחנו - - - זאת הבעיה. אם זה היה השטח במסגרת הגן הלאומי אז היינו מדברים על זה. אני חשבתי בהתחלה שזה שטח מהגן הלאומי, ולכן שאלתי.
לירון אדלר מינקה
לא. זה לא בתוך הגן הלאומי.
ענת יציב
אתם יכולים לפנות פה בקריאה למוסדות התכנון להכין - - -
לירון אדלר מינקה
זה לא בתוך הגן הלאומי.
ענת יציב
- - תכנית לשינוי - - - לא לרשות הטבע והגנים.
היו"ר דוד אמסלם
היא טוענת שגם את זה הם לא כל כך רוצים.
לירון אדלר מינקה
אנחנו אמרנו שהנחל הזה הוא לא בתוך הגן הלאומי, אלא בתכנית של כפר הנופש. בגלל שאנחנו עושים שינוי לתכנית של כפר הנופש בקטע של הגריעה אז יכולים להכניס שינוי גם ל - -
ענת יציב
אבל אנחנו לא מכינים - - -
היו"ר דוד אמסלם
הם אומרים שיש להם פה תכנית, ומחר הם יכולים להתחיל לבנות אותה. הם לא צריכים את זה כל כך. אנחנו צריכים אותה יותר. הם נותנים לנו פה שטחים איכותיים.
ענת יציב
תוך כדי אנחנו עושים הסדרה.
היו"ר דוד אמסלם
הם באו אל הקיבוץ, לא הקיבוץ בא אליהם. הקיבוץ מחר יכול לבנות גם פה. זה הטעות שמישהו אישר להם פעם. אני לא יודע איך אישרו להם דבר כזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה קורה שם היום?
היו"ר דוד אמסלם
לכן זאת בעיה עם התכנית הזאת. אם אני מבין ממנה אם אנחנו מקדמים - - - משאירים את המצב הזה שהוא יותר גרוע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היום המצב הוא שיש פה סירות, וכל השטח הזה לא נגיש מהגן הלאומי.
לירון אדלר מינקה
לא, זה רק של הקיבוץ.
היו"ר דוד אמסלם
על זה בוכה הנביא. בדיוק על זה אנחנו מדברים.
לירון אדלר מינקה
זה מה שרצינו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אלא אם נדרוש. השאלה אם יש לנו אפשרות לדרוש.
לירון אדלר מינקה
חשבנו שמכיוון שבתכנית הזאת אנחנו עושים שינוי לתכנית של כפר הנופש בהיבט של הגריעה, שאפשר יהיה להכניס תיקון בתכנית הזאת גם לא כדי להפוך את זה גן לאומי, אלא להגיד שיש שם זיקה לציבור, לנחל. אבל את אומרת שבגלל שהתכנית לא חלה שם - -
יסמין טלמון
לא חלה שם. אין לה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי מה ענת אמרה. עכשיו ירד לי האסימון. סך הכול אין פה מנופים. אבל אני מצפה ממנהל התכנון – זה נכון שיש תכנית ישנה מלפני 20 שנה. תשומת לב הציבור השתנתה. אנחנו עושים המון דברים ותכניות מאושרות. המדינה משנה אותן כל היום. עשיתי פה הרבה מאוד דיונים על קרקעות חקלאיות. היו פה קיבוצניקים, מושבניקים, חלק בכו. אבל בסוף אתה מבין שצרכי המדינה גוברים על הסיפור הפרטי גם אם עושים - - -. אני חושב שגם במקרה דנן גם אם היה קטע מאושר אני חושב שזה בסדר שהחוף לא יכול להיות פרטי בכפר נופש. גם רצועה של 50 מטר – אין דבר כזה. כלל עם ישראל רוצה לבוא. למה תגיד לו לא? בגלל שנתנו את זה לקיבוץ לפני 50 שנה? ואיפה אני היום? אני מבין מענת, וירד לי האסימון שאם אנחנו עוצרים את התכנית אז אנחנו עושים דבר יותר גרוע. חבל. מכיוון שכאן אנחנו רוצים לפנות שטחים יותר איכותיים לציבור בגלל רצועה שלא עניינה בכלל את הקיבוץ. רק הם באו והתחננו, אז הוא הסכים. אז אין לנו פה מנוף בתכנית עליו. אבל בהחלט אפשר ליזום. אני מצפה מכם שתיזמו כדי לשמור על הנכסים הציבוריים. מה שהיה היה. זאת תקופה אחרת. גם אם יצטרכו לתת פיצוי, חייבים להחזיר את זה. סך הכול אין הרבה מקומות שהציבור יכול להיכנס לאגני מים בארץ. זאת מדינה מדברית. אין כמעט כלום. גם לא מתקבל על הדעת שהם מביאים את החברים שלהם. אני רואה את זה, הייתי שם פעם. אם אתה לא במקרה קיבוצניק אתה לא נכנס. וכשאתה נכנס כבר אתה מתעצבן – מה, אם אני לא מכיר קיבוצניק אני לא נכנס?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
או אם אתה בא לכפר נופש ומשלם להם.
היו"ר דוד אמסלם
ואם אתה לא משלם לכפר הנופש אתה לא נכנס? ציבורית זה לא נכון.

אנחנו נאשר את התכנית כי בסך הכול אנחנו ממקסמים את התועלת הציבורית מהסיפור הזה. לכן אני מבקש את תשומת הלב, שתקראו לקיבוץ ותדברו איתם על הסיפור של התכנית הזאת.
לירון אדלר מינקה
לפחות החלק הקטן הזה.
היו"ר דוד אמסלם
רק החלק הקטן.
לירון אדלר מינקה
יש עוד שטח של נחל בתוך הקיבוץ.
היו"ר דוד אמסלם
השאר שיהיו בריאים. שישלחו אותם לקיבוץ למקומות שיש בתוך הקיבוץ, בין הבתים. מה נעשה. אבל לפחות השטח הזה שיכול להיות ציבורי ופתוח לכלל הציבור אין סיבה - - -

הקראה, בבקשה.
לירון אדלר מינקה
אכרזה על גן לאומי (גן השלושה (סחנה)) (תיקון), התשע"ח - 2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו- 26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998 בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית עמק המעיינות, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

ההחלפת שם האכרזה

1. באכרזה על גן לאומי (גן השלושה (סחנה)) התשכ"ז - 1967 (להלן – האכרזה העיקרית), במקום שם האכרזה יבוא:
"אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי גן השלושה (סחנה)), התשכ"ז - 1967".
תתיקון סעיף 1

האמור בסעיף 1 לאכרזה העיקרית, יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על השטח המתואר בתוספת ומסומן בקווים אלכסוניים דקים ושחורים, בתשריט מס' ג/23/14/א הערוך בקנה מידה 1:1,250, החתום ביד שר האוצר ביום _________ התשע"ח (___________2017)."
ההחלפת סעיף 2

במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית, יבוא:
"(ב) העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1(א) ומהתשריט האמור בסעיף 1(ב) מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי לשכת התכנון המחוזית מחוז הצפון בנצרת עילית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

ההוספת תוספת

אחרי סעיף 3 לאכרזה העיקרית, יבוא:
"תוספת
(סעיף 1(ב))
גוש 20962 -
חלקות במלואן 3, 7;
חלקי חלקות 2, 4 ,5, 8; גוש 20963 -
חלקי חלקות 3, 5, 17; גוש 20965 -
חלק מחלקה 2; "
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד האכרזה כפי שהוקראה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד האכרזה – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

האכרזה אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
האכרזה אושרה. שיהיה לכם בהצלחה. רק אני מבקש – יסמין, שימו לב למה שהערנו לגביו. תודה רבה והמשך יום טוב וחג חנוכה שמח.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35.

קוד המקור של הנתונים