ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2017

א. הקמת ועדת משנה לספורט ב. הקמת ועדת משנה לחינוך בלתי פורמלי ג. הודעה על הרכב ועדת משנה לצער בע"ח

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

פרוטוקול של ישיבת ועדה

×?ומניטק

2017-11-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 488

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, י"ח בחשון התשע"ח (07 בנובמבר 2017), שעה 12:10
סדר היום
א. הקמת ועדת משנה לספורט ב. הקמת ועדת משנה לחינוך בלתי פורמלי ג. הודעה על הרכב ועדת משנה לצער בע"ח
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

איתן ברושי

יוסי יונה
חברי הכנסת
מאיר כהן

יואל רזבוזוב
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

א. הקמת ועדת משנה לספורט ב. הקמת ועדת משנה לחינוך בלתי פורמלי ג. הודעה על הרכב ועדת משנה לצער בע"ח
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום 7 בנובמבר 2017 – יום השחרור שלי מצה"ל היה ב-7 בנובמבר 1981 – י"ח בחשוון התשע"ח. יש לנו שתי ישיבות היום, אחת אחר השנייה. אפתח את הראשונה. הנושא הוא הקמת ועדות משנה לוועדת החינוך.

אני מודיע על הקמת ועדת משנה לספורט. מה לעשות שנושא החינוך שואב את כל זמני ואני צריך להאציל סמכויות. אנחנו רוצים שהספורט במדינת ישראל יקבל ביטוי בוועדת משנה, שיעמוד בראשה חבר הכנסת עודד פורר. אני מודיע לפרוטוקול:

אני מביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה היום, בי"ח בחשוון התשע"ח (7 בנובמבר 2017), על הקמת ועדת משנה לספורט, בהרכב הבא: חבר הכנסת עודד פורר – יושב-ראש, חברת הכנסת מירב בן ארי – חברה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין – חבר, חבר הכנסת אמיר אוחנה – חבר, חבר הכנסת איציק שמולי – חבר. הוועדה רשאית לעסוק בנושאים הבאים: מניעת אלימות בספורט, סדרי עדיפויות בחלוקת הקצבות לליגות הגבוהות על ידי מועצת ההימורים, הסכמי השיווק של ה"טוטו וינר", הנגשת הספורט לספורטאים שומרי שבת וכן כל נושא שיתואם עם יושב-ראש הוועדה. תוקף פעילות הוועדה: מיום הקמתה ועד תחילת פגרת הקיץ 2018. הוועדה החליטה כי ליושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט יש סמכות להחליט כי בנושא מסוים תדון מליאת הוועדה למרות שהוא בסמכות ועדת המשנה.

נצביע ביחד על שלוש ההודעות לגבי הקמת ועדות המשנה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני ממלא מקום קבוע והצטרפתי עכשיו לישיבה.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת יואל רזבוזוב, דע לך שאמרנו שאם היית חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט, אין טבעי יותר ואין ראוי ממך, אבל אתה תמיד מוזמן ותוכל להשתתף בישיבות.
הקמת ועדת משנה לחינוך בלתי פורמלי
אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה מהיום, י"ח בחשוון התשע"ח (7 בנובמבר 2017), על הקמת ועדת משנה לחינוך בלתי פורמלי, בהרכב הבא: חברת הכנסת מירב בן ארי – יושבת-ראש, חבר הכנסת יעקב מרגי, עבדכם הנאמן, יהיה חבר, חבר הכנסת מסעוד גנאים – חבר, חבר הכנסת חיים ילין – חבר, חבר הכנסת עודד פורר – חבר, חבר הכנסת מוטי יוגב – חבר. הוועדה רשאית לעסוק בנושאים הבאים: תנועות נוער וארגוני נוער, פעילות מתנ"סים ומרכזי נוער וצעירים, מכינות קדם צבאיות, שנות שירות. תוקף פעילות הוועדה: מיום הקמתה ועד תחילת פגרת הקיץ 2018. הוועדה החליטה כי ליושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט יש סמכות להחליט כי בנושא מסוים תדון מליאת הוועדה למרות שהוא בסמכות ועדת המשנה.
ועדת משנה שלישית
אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה מיום י"ח בחשוון התשע"ח (7 בנובמבר 2017) על הקמת ועדת משנה לצער בעלי חיים, שגם זה בסמכותה של ועדת החינוך, התרבות והספורט, בהרכב הבא: חבר הכנסת איציק שמולי – יושב-ראש, חבר הכנסת חיים ילין – חבר, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס – חבר, חברת הכנסת מירב בן ארי – חברה, חבר הכנסת אברהם נגוסה – חבר. הוועדה רשאית לעסוק בנושאים: הרחבת החינוך למניעת צער בעלי חיים במערכת החינוך, החמרת הענישה למתעללים בבעלי חיים, לרבות הטמעת עקרונות אלו במערכת המשפט, אמצעי שיפור במערך ההכשרה למניעת צער בעלי חיים בגופים מסחריים. תוקף פעילות הוועדה: מיום הקמתה ועד תחילת פגרת הקיץ 2018. הוועדה החליטה כי ליושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט יש סמכות להחליט כי בנושא מסוים תדון מליאת הוועדה למרות שהוא בסמכות ועדת המשנה.

אנחנו מצביעים על שלוש ועדות המשנה. מי בעד הקמת ועדות המשנה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – אין

נמנעים – אין

ההודעות על הקמת ועדת המשנה לספורט, ועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי וועדת המשנה לצער בעלי חיים נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
5 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ועדות המשנה אושרו פה אחד.

אנחנו נועלים את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20.

קוד המקור של הנתונים