ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/11/2017

חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-30OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 608

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ה בחשון התשע"ח (14 בנובמבר 2017), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (מס' 22), התשע"ח–2017 (מ/1113).
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

עבד אל חכים חאג' יחיא
מוזמנים
סגן בכיר ברשות שון ההון, ביטוח וחיסכון - אסף מיכאלי

ראש ענף ביטוח כללי, משרד האוצר - ניר ברטל

עו"ד, לשכה משפטית, משרד האוצר - איה שוורץ

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר - ירון גולן

מתמחה בלשכה המשפטית אגף שוק ההון, משרד האוצר - שחר אסרף

צוות ביטוחי חבויות בשוק ההון, משרד האוצר - ודיע עואד

עו"ד, מח' ביטוח כללי אגף שוק ההון, משרד האוצר - בתיה מור

משפטנית, יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הילה דוידוביץ

סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה - חוה מרים ראובני

משרד ראש הממשלה - ע"ד

יועצת משפטית, משרד ראש הממשלה - ש"פ

מנכ"ל קרנית - איתן השחר

מנהלת מחלקת תביעות, קרנית - ליטל כספי

יועץ משפטי, קרנית - אלון בלגה

סמנכ"ל איגוד חברות הביטוח - גיל סלומון

יועץ משפטי, איגוד חברות הביטוח - ירון אליאס

חבר לשכה, לשכת סוכני הביטוח - אריאל מונין

מנהלת מחלקת חיתום וייעוץ ביטוחי, ענבל חברה לביטוח - ורד נשר

עמותת תנו יד לחרש נכים למען נכים, עמותות וארגונים למען אנשים עם מוגבלות - דן מיכאל קדרון

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח בישראל - טל אלוביץ

שדלן/ית (ח.ב הקבינט ישראל בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח בישראל - צח בורוביץ

שדלן/ית (עו"ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה), מייצג/ת את לשכת סוכני ביטוח בישראל - יעל גויסקי אבס

שדלן/ית (עו"ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה), מייצג/ת את לשכת סוכני ביטוח בישראל - מיכאל שאינסקי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

מרב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (מס' 22), התשע"ח–2017, מ/1113
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. מתנצל על האיחור הקל, היינו בדיון אחר. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשם, דוברים, הנושא שעל סדר יומנו: חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי, התשע"ח–2017. בבקשה.
מרב תורג'מן
אתה רוצה שאזכיר מה היה בדיון הקודם?
לאה ורון
ב-5 ביוני 2017.
מרב תורג'מן
נכון. כידוע הצעת החוק מסדירה שני נושאים, אחד זה הפטור מחובת ביטוח על רכב שהוא רכוש המדינה, שהמדינה התירה את השימוש ברכב; או רכב שלא הותר השימוש בידי המדינה אך נעשה שימוש לצרכי המדינה. וגם מוצע להחיל את הפטור לגבי השב"כ והמוסד. לגבי המשטרה – פה זה כבר מעוגן היום בחוק.

בעניין זה עלו בדיון הקודם שתי שאלות: האחת לגבי הגדרת השימוש ברכבי המדינה, מה ההגדרה של צרכי המדינה? והשאלה הנוספת שעלתה: אדם שנפגע ברכב שבעצם נעשה בו שימוש לצרכי המדינה, כיצד הוא ידע את מי הוא צריך לתבוע אם הרכב הזה פוגע בו?

הנושא השני שמוסדר בהצעת החוק הוא ביטול החובה להחזיק תעודת ביטוח מקורית ולאפשר להנפיק תעודת ביטוח באמצעים אלקטרוניים. בנושא הזה גם כן עלו מספר סוגיות. הראשונה בהן הייתה בזמנו היעדר תיאום מול משרד התחבורה בנושא דרישות פקודת התעבורה להחזיק תעודת ביטוח מקורית, אם זה בהקשר של העברת בעלות ואם זה בנושאים שונים שאולי נשמע בעניין הזה את חוה.

בנוסף, נידונה הסוגיה של מאגר המידע שמנוהל על ידי קרנית, משום שיש כוונה להרחיב את היקף המידע שמגיע למאגר המידע. ואת החובה לעדכן אותו אונליין, כיום הוא מעודכן על בסיס חודשי, כך שבעצם יתאפשר גם למשטרה לקבל את המידע, האם קיים ביטוח בתוקף? וגם בעיקר את השאלה, מה קורה כאשר שני רכבים בעצם מתנגשים, וכיצד ניתן לאמת את תוקפה של תעודת הביטוח כאשר מחליפים את הפרטים? איך ניתן יהיה לגשת למאגר המידע הזה.? ושאלות גם בהקשר של הגנת הפרטיות, כיצד אנשים נכנסים למאגר ומקבלים את המידע הזה?

רק אזכיר שהצעת החוק הוקראה בדיון הקודם.
היו"ר איתן כבל
כן, אני יודע. ברשותכם, אני רוצה להזכיר, כבר התקדמנו מאוד בדיון הקודם, ואני חושב שהיינו לקראת – יש כמה נקודות שפשוט אנחנו צריכים לתת עליהן את הדעת, אם יש כאן מי שרוצה לתת עליהן את הדעת. ואם לא, נחזור להקראת הדברים. כן, רצית? בבקשה, שם ותפקיד.
גיל סלומון
גיל סלומון, סמנכ"ל איגוד חברות הביטוח. בנוגע לסעיף 13, זה נושא גם שעלה בדיון הקודם, ודובר שנדון בו שוב. לא הזכרת את זה פשוט, את הנושא של מה קורה בביטול וחידוש תעודה דיגיטלית בנקודה של העברת בעלות. והרי אם אני קונה ממך, כבוד היושב-ראש, רכב בפורמט החדש, ואתה יכול להגיד לי: אני משאיר לך את הביטוח עד סוף החודש.
היו"ר איתן כבל
אה, נזכרתי. אני רוצה להזכיר.
מרב תורג'מן
זה עלה.
גיל סלומון
מתי זה מתבטל?
היו"ר איתן כבל
ביטוח החובה ממשיך גם אל הקונה.
גיל סלומון
עד מתי?
היו"ר איתן כבל
עד שהביטוח מסתיים.
גיל סלומון
ואם ביטוח החובה מסתיים עוד שנה?
היו"ר איתן כבל
למה לא?
אסף שילון
ואם בעל הפוליסה מבטל את הביטוח?
היו"ר איתן כבל
הבנתי. תקשיב, אני מבין את הדרישה שלכם. כאילו זה עוד – לא, זה בסדר גמור, אפשר עוד לעשות סיבוב כלכלי על - - -
גיל סלומון
לא, לא, לא, לא.
היו"ר איתן כבל
אה, לא, זה לא קשור בכלל?
גיל סלומון
לא.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת, יש לכם רק איזה בעיה טכנית?
גיל סלומון
אתה תמיד אומר שאנחנו לא ל"ו צדיקים, אבל במקרה הזה אנחנו צודקים. זה המקרה. אני מצטט אותך.
היו"ר איתן כבל
אתם לא מל"ו צדיקים? אתם אפילו לא ברשימת ה-100 הראשונים.
גיל סלומון
כבוד היושב-ראש, אם יורשה לי בדקה.
היו"ר איתן כבל
נתייחס לזה. יש כאן גם את הנציגים של רשות שוק ההון, הם יציגו את הדברים. ברור לך שיש כאן איזה בעייתיות, אם לא, לא היית מעלה את זה.
גיל סלומון
נכון.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. הבנו.
מרב תורג'מן
ורק לגבי סעיף 24, באמת כמו שראיתם את הנוסח, אני מניחה, שהופץ, יש הסכמה לתיקון. זו הייתה ההערה השנייה שלכם, ולכן גם לא הקראתי אותה.
קריאה
את ההערה. אין הסכמה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. ברשותכם, איך את מציעה שאנחנו - - -
מרב תורג'מן
אני מציעה שאולי תציגו שוב את העניין הראשון, וככל שיש הערות - - -
היו"ר איתן כבל
בואי נלך ככה: יש כאן שתי נקודות. בואו נפרק את השתיים-שלוש נקודות שמונחות על המדוכה, נפנה אותן, וברגע שנקבל – לפחות אנחנו, חברי הכנסת – נקבל עליהן את ההחלטות, נעבור להקראה, ואז גם זה ילך באופן הרבה יותר מהיר. אז בואו נסיים, קודם כול אני מציע, את העניין של סעיף 13. נסיים אותו, ולאחר מכן נלך לקרנית, אני חושב שיש לכם, אם אינני טועה.
איתן השחר
כן. לא היינו בישיבה הקודמת, אז לפחות שישמעו את עמדתנו.
היו"ר איתן כבל
אי ידיעה אינה פוטרת. ככה זה בחקיקה.
גיל סלומון
נכון. לכן אנחנו פה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, בבקשה.
ירון גולן
אדוני, שלום. ירון גולן, סגן היועץ המשפטי לרשות שוק ההון.
היו"ר איתן כבל
כולם הבינו את מה שנאמר פה - - -
גיל סלומון
עוד לא הספקתי - - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אז תן לו, נראה לי תיכף תהיה לו התכווצות שרירים מרוב שהוא מחכה להגיד. בבקשה, תשתחרר.
גיל סלומון
משוחרר. אני רוצה לספר סיפור קצר. אני חוזר למקרה, כבוד היושב-ראש, שאני מוכר לך אוטו. אני מוכר לך נניח רכב, וביטוח החובה הוא על שמי. בעולם החדש אני יכול, ברגע שמכרתי לך את הרכב, ללחוץ על הכפתור ולבטל את הביטוח הדיגיטלי.
היו"ר איתן כבל
חובה דיגיטלי, כן.
גיל סלומון
אתה לא יודע שאני עושה את זה. אתה לא יודע. עכשיו, אני יכול גם להגיד לך: סע, אני בסוף החודש אסגור את הביטוח. אבל חזרתי הביתה ואשתי הזכירה לי שאני יכול לקבל הפרשים כספיים. אבל אני לוחץ על הכפתור וגם אתה לא יודע, הביטוח בוטל. מה שקורה, שבעולם הזה, בגלל שאין את הדבר הזה הפיזי של להחזיר את התעודה פיזית – שאגב אם אני זוכר נכון, זו גם עבירה פלילית מי שלא עושה את זה – זאת אומרת, החזרת הנייר היא לא קיימת יותר, נשאר רק העניין הזה של לחיצת הכפתור בעולם דיגיטלי.

ולכן בעולם חדש שכזה, אני חושב שזה הדבר הכי הגיוני, שייקבע שתהיה נקודה מאוד ברורה, לי ולך, מתי ביטוח החובה הזה מפסיק, כי אחרת אתה לא יודע. אתה. ותיסע בלי ביטוח, כי זה נגמר.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. אתה רוצה עוד משהו לחדד את זה, שתבין יותר? חידדת את זה מספיק. בבקשה.
ניר ברטל
ניר ברטל, רשות שוק ההון. התכלית היא זהה. אנחנו גם רואים שלציבור יש קושי כיום, בגלל שיש תעודה מודפסת, לבטל את הפוליסה ובעצם לקבל חזרה את כספי הביטוח ששילמו בעודף מחברות הביטוח, כי הן אומרות: עד שאתה לא מחזיר לי את הפוליסה אני לא מבטח לך ולא מחזיר לך את ה-1,000 שקל של החצי שנה שנשאר לך.

אז אחת מהתכליות של התיקון הזה זה גם להקל את העניין הזה. להקל את העניין שבו יש העברת בעלות על הרכב, גם למוכר וגם לקונה יהיה הרבה יותר ברור איך לבטל ואיך לרכוש ביטוח חדש. וכל הרעיון הוא להקל על זה, גם על חברות הביטוח וגם על המוכר וגם על הקונה.

עכשיו, אסביר גם איך זה הולך להיות.
היו"ר איתן כבל
לא דיברתם ביניכם?
ניר ברטל
דיברנו. ישבנו, נפגשנו.
גיל סלומון
לא הצלחנו.
ניר ברטל
לא, הצלחנו להיפגש.
גיל סלומון
לא, הצלחנו להיפגש. אנחנו נפגשים המון.
היו"ר איתן כבל
אבל אני רוצה להבין. זאת אומרת, הוא בא להקל, אתה רואה את זה כ - - -
גיל סלומון
לא, בסעיף 13 לא הצלחנו.
היו"ר איתן כבל
לא, מה שהוא מציג עכשיו זה לא הצלחתם? הוא אמר ש - - -
גיל סלומון
לא, בסעיף 24 יש פה איזה התקדמות, אבל - - -
היו"ר איתן כבל
בסדר, אני יודע. הבנתי. אני אומר את זה פה.
ניר ברטל
גם לפני הדיון הקודם - - -
היו"ר איתן כבל
לא, אני מנסה להבין, הוא אומר שזה בא לקראתכם גם.
גיל סלומון
לא, להיפך.
היו"ר איתן כבל
אתה אומר: זה רע מאוד שזה בא לטובת הלקוח?
גיל סלומון
זה גם לא טוב ללקוח וגם לא טוב לנו, אבל יחסית לסיטואציה הקודמת של הנייר אנחנו הולכים אחורה, כי הענן הזה של האי בהירות מתי הביטוח פוקע - - -
היו"ר איתן כבל
אני מנסה להבין את הדבר, לחדד את העניין הזה, שלא – אתה יודע, אני תמיד אומר: היה לי את המטה הכי טוב בעולם, באה המלחמה והרסה לי אותו. מרוב שאתה מסדר ומארגן את הסיטואציה, אחר כך כשהיא הופכת להיות יוצאת מן הכוח אל הפועל, אתה מוצא שהיא לא, והחשש – זאת אומרת, אני מבין את מה שאדוני אומר, אבל אני גם מבין את החשש שלו. זאת אומרת, שעלול להיווצר כאן – אי הבהירות הזו, שעלולה, אתה יודע – ולנסוע בלי ביטוח בכלל זה – ביטוח חובה זה - - -
מרב תורג'מן
גם עבירה פלילית.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני אומר: זה כבר סיפור דרמטי.
מרב תורג'מן
מעבר לעניין של הפיצוי.
גיל סלומון
ואתה לא במודעות בכלל שאתה - - -
היו"ר איתן כבל
תגיד, מה, אתה מתלהב?
גיל סלומון
לא, אני עוזר לך.
היו"ר איתן כבל
אל תעזור לי. אני בסדר.
ניר ברטל
המטרה היא לייצר מצב שיהיה הרבה יותר בהיר וקל לכולם.
היו"ר איתן כבל
אבל הוא אומר - - -
ניר ברטל
אסביר איך זה יקרה. בעצם ביטוח רכב חובה מוגדר ומוסדר בכמה רבדים.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה שכולם יקשיבו לזה. אין לי כאן איזו עמדה חלוטה. זאת אומרת, העניין הוא איך זה בסוף מתכתב במציאות. וכל אחד מאתנו הוא גם נהג וגם מוכר וגם קונה. זאת אומרת, תנסו להתנתק לרגע מהמקום שכל אחד מגיע אתו, והאם ההצעה הזו באמת יכולה לעשות לכולנו חיים יותר פשוטים והעניין הרבה יותר מובן? בבקשה.
ניר ברטל
ביטוח רכב חובה מושתת על מספר אדני חקיקה, חקיקה ראשית וחקיקה משנית. ויש הפרדה בין מה הרזולוציה שכל חקיקה מתייחסת. למשל, הפקודה שעליה אנחנו מדברים היום קובעת חובה להוציא תעודת ביטוח. אבל חקיקת המשנה, תקנות שהוציא שר האוצר או הוראות שהוציא המפקח, קובעות בדיוק מה יהיה הנוסח, מה יהיו המילים, איך מבטלים אותה, איך מוציאים אותה, ואת כל הפרוצדורות שהן יותר ברזולוציות הנמוכות, שזה המקום המתאים לרזולוציות האלה. כך יהיה גם כאן.

כיום סעיף 9 לפקודה, שהוא המרכזי פה בתיקון, אומר: חובה להוציא תעודה. אנחנו בסך הכול אומרים: אפשר להוציא אותה גם באמצעים דיגיטליים. זה בגדול על רגל אחת כל התיקון שלנו.
היו"ר איתן כבל
עד כאן ברור.
ניר ברטל
עד כאן ברור. עכשיו, נבוא אחרי זה, והם יודעים את זה, וגם דיברנו על זה, ונעשה בהתאם לזה גם את התקנות המסדירות איך מוציאים פוליסה, איך מבטלים פוליסה, בעולם החדש הזה.
היו"ר איתן כבל
סליחה, פשוט כדי שנחדד את זה. אתה אומר: אנחנו בשלב הזה לא עוסקים בטכניקה של איך זה יתבצע בפרקטיקה.
ניר ברטל
בדיוק.
היו"ר איתן כבל
אלא אתה אומר: בשלב הזה אנחנו אמורים לבצע את הפעולה המתבקשת, ממעבר מהנייר, ה"תסריך" הזה - - -
ירון גולן
לאפשר.
היו"ר איתן כבל
לאפשר, בוודאי. מעבר דיגיטלי, היום העולם הולך כולו למקומות אחרים, אני מניח שזו בתחילה תהיה אפליקציה שתוכל להציג אותה או משהו כזה.
ניר ברטל
יש חברות שיש אפליקציה, יש חברות - - -
היו"ר איתן כבל
אני מניח. לכן, מה שאני מנסה לומר, כשאתה אומר שהשלב הבא, שמלין עליו נציג חברות הביטוח, שתשבו ותבנו את הכללים, כשהחששות שלך יתפוגגו.
ניר ברטל
רק שתי הערות. בגלל זה נתנו כניסה לתוקף מאוד ארוכה – תשעה חודשים – בדיוק למצות את הדיונים האלה.
היו"ר איתן כבל
נכון, אמרת לי.
ניר ברטל
אנחנו תמיד מפרסמים הוראה לפני. ונתנו גם אפשרות לשר האוצר - - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי, תודה.
ניר ברטל
רגע, חצי משפט אחרון. היו חברות שלא באיגוד חברות הביטוח שאמרו: למה אתם בכלל עושים את התיקון הזה? כבר היום אפשר לעשות את זה. אבל אמרנו: לא, צריך לבוא בדרך המלך, לעבור דרך ועדת הכלכלה, לקבל את האסמכתא שאפשר לעשות את זה בצורה דיגיטלית ולהעביר את העולם הזה למאה ה-21.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, תודה לך. כן, בבקשה.
אריאל מונין
אריאל מונין מלשכת סוכני הביטוח. אני רוצה לחדד לפחות לך, אדוני היושב-ראש, את הפרקטיקה בשטח.
היו"ר איתן כבל
איך תהיה פרקטיקה אם עדיין אין את זה?
אריאל מונין
לא, מה שקורה היום ומה יהיה. אסביר.
היו"ר איתן כבל
אה, אתה מתכוון מה יהיה.
אריאל מונין
קודם כול, בואו לא נתרגש. 3 מיליון תעודות חובה יוצאות בשנה, לא כולן מוחלפות באותה שנה. האזרח לא מחליף כל הזמן. לדעתי, משרד התחבורה יודע, מדובר בכרבע שדרשו להחליף את רכבם, כי כל שנה רביעית מחליפים רכב.

לגבי ה-75% הנותרים. יקבלו תעודה אלקטרונית, תודה לאל, כי לא יצטרכו לשלוח להם בדואר – קיבלו או לא קיבלו. יהיה להם מסמך איכשהו טכנית ביד. ובזה נפתרה כל הבעיה ל-75% מהאוכלוסייה. לגבי ה-25% האחרים, שיחוו החלפת רכב, פשוט המצב היום הוא גם אבסורדי. הרי בוא נחשוב שאני ואתה נפגשים ואני מוכר לך את הרכב, ואני אומר לך: אחי, אל תדאג, אני משאיר לך את הביטוח.

גם חוקית, אני לא משפטן, איך יכול להיות שאני מאשר לך לנסוע ברכב שהוא בכלל כבר לא שלי? כי כבר עשינו העברה, הרכב שלך. חברת הביטוח, והם צודקים מהבחינה הזאת, קיבלה אותי לביטוח, כי אני נהג נחמד, בלי תאונות, לא עבריין. היא נתנה לי מחיר בשבילי. כשאתה קונה, אולי בכלל יש לך שלילת רישיון?
היו"ר איתן כבל
הוא מעביר לו אבל את ביטוח החובה.
אריאל מונין
מה קורה היום? אגיד לך.
היו"ר איתן כבל
ביטוח חובה זה לא משנה אם אתה נהג טוב או נהג רע - - -
גיל סלומון
למה? אני יכול לסרב.
אריאל מונין
כן, אבל היום יש חיתום אחר לגמרי. כלומר, המדינה, ובצדק, כשרצתה להוזיל את הפרמיה, אמרה: בוא נכניס הרבה פרמטרים שיובילו להוזלה.
היו"ר איתן כבל
כמה סרבנות? יש לך מושג?
גיל סלומון
אני לא יודע לדבר על נתונים, גם אסור לי להגיד.
היו"ר איתן כבל
רק התלהבת מלהגיד אני יכול לסרב לו. תביא נתון. אם זה אפס פסיק - - -
אלון בלגה
אין.
היו"ר איתן כבל
אין, נו, בחייך.
ירון אליאס
מבוטחים בביטוח חובה?
אריאל מונין
לא, הסרבנות היא לא גדולה. העניין הוא - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
רק המחיר יותר גבוה, זה כן.
היו"ר איתן כבל
שם ותפקיד.
ירון אליאס
ירון אליאס, אני נציג חברות הביטוח. אני אומר: מבוטחים בביטוח חובה המועמדים לביטוח שמסורבים, למעשה מגיעים אל "הפול". כמעט כל מבוטחי "הפול" הם מבוטחים שלמעשה סורבו על ידי חברות הביטוח.
היו"ר איתן כבל
טוב, אחר כך "הפול" יתייחס.
אריאל מונין
משפט אחד אני יכול להשלים?
היו"ר איתן כבל
כן, ודאי, שניים.
אריאל מונין
תודה. אז מה שקורה היום, יש איזושהי אי בהירות בציבור, כי כשאני ואתה מחליפים רכב, ומה לעשות עם ישראל מחליף רכב בדרך כלל ביום שישי בצהריים, כי זה הזמן ללכת ל"דינמומטר" ולעשות את הבדיקות. ודרך אגב, שתדע לך, מהשטח, הרבה אנשים מחליפים רכב ואז מתקשרים לסוכן, אומרים: החלפתי רכב – מה אתה רוצה שאעשה עכשיו אם עכשיו כבר 19:00 בערב לדוגמה?

ולכן האקט הזה של החלפת הרכבים חייב להיות מוסדר. מצד אחד, חברות הביטוח באמת לא יכולות - - - את הרכב, כי אשתמש בתעודה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, נתת לי הרצאה. מה אמרת לי בשורה התחתונה?
אריאל מונין
בשורה התחתונה, כמובן שלדעתי גם חברות הביטוח בעד כל הנושא הזה, האוצר רוצה את זה ובצדק, רק את הטכניקה של ההחלפה, זה הדבר הכי חשוב. ואפשר לתת את הטכניקה - - -
היו"ר איתן כבל
אצלנו בשכונה אומרים: כפרה עליך. נתת הרצאה שעה.
אריאל מונין
אז אגיד.
היו"ר איתן כבל
עכשיו את מה שביקשתי שתתייחס, אתה אומר: הם ישבו ביניהם. את זה אנחנו יכולים לעשות לבד.
אריאל מונין
אם אני הייתי יושב ביניהם היינו מגיעים למספר – ארבעה ימים, שבוע, שיש תעודה בתוקף עד הביטול.
היו"ר איתן כבל
אח שלי, עזוב, לא חשוב, לא אקנוס אותך על ביטול תורה. בבקשה.
ירון גולן
אני רוצה לחדד משהו שחשוב שיהיה על השולחן.
היו"ר איתן כבל
הבנו. מנסים לתת לזה מענה, אתה חופר לנו כבר.
גיל סלומון
לא, עוד נקודה.
ירון גולן
אדוני, הבקשה פה, חשוב לי להדגיש שהיא לא קשורה ישירות בכלל לתיקון שלנו. וחשוב להביא את זה על השולחן, וכתבנו את זה גם במייל ללשכה המשפטית עם השאלות של הוועדה. הבקשה פה היא בקשה שלא קשורה לתיקון על התעודות האלקטרוניות. היא בקשה אחרת, שכמו שכתבנו: יש בה אלמנטים לא פשוטים - - -
ירון אליאס
אבל היא משליכה - - -
גיל סלומון
לא, סלומון זה אני, הוא אליאס.
היו"ר איתן כבל
מה זה חשוב, מאותו מקום באתם. אני, ברשותכם, רוצה עכשיו לעשות סדר ולהתקדם עם זה. תראו, אני רוצה את הפרקטיקה. מכרתי לך רכב. יש לי את התעודה האלקטרונית החדשה. עזוב עכשיו איך תגיעו, בוא ננסה עכשיו לעשות את סיפור הדרך לתהליך הזה, כדי שנדע אם אנחנו בכיוון ויש ויכוחים קטנים או שיש כאן בעיה. לי יש את ביטוח החובה שלי. אחת מן השתיים: או שלך גם יש ביטוח חובה על הרכב שלך, או שאין לך רכב, כי אתה קונה את זה לרעייתך או לבתך או לבנך. כי הנחת העבודה היא שמי שבא לרכוש רכב, רוב הסיכויים, אני מניח שזה 75%–80% נופלים בתוך זה, שאין בכלל בעיה – לי יש את ביטוח החובה שלי, לך יש את ביטוח החובה שלך, ביצענו את ההעברה הטכנית של הבעלות על הרכב, ממילא יש לי את הביטוח שלי ולך - - -
קריאה
לא, הביטוח הוא על הרכב.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, תודה רבה לכם. מה אמרתם? אחד מכם. שם ותפקיד.
איתן השחר
איתן השחר, מנכ"ל "קרנית". הביטוח משויך לרכב מסוים. זה שיש לך ביטוח - - -
היו"ר איתן כבל
הבנתי. אוקיי. אני לומד משהו. חשבתי פשוט שהביטוח הוא שכל – אם זה אישי, אז זה אומר שבכל מקרה צריך לבצע את ההעברה. עכשיו, זה אומר שקודם כול צריך לעשות כל מאמץ שזה לא יהיה ביום שישי. אבל מעבר לעובדה הזו, איך אנחנו סוגרים – הרי זה לא משנה, דרך אגב, כי כשהיה לך לפני האלקטרוני, אתה הולך פיזית, ואז אתה מבצע את הפעולה הזו מה שנקרא "גב אל גב", ואתה מסיים את העניין.
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
שנייה. תראה, יש כלל, אתה אורח חדש אצלנו. בדרך כלל אלה שמגיעים אלינו לדיונים עסוקים בלהסביר לעצמם, הם לא מסבירים למי שלא בקיא וצריך גם לקבל את ההחלטות. אתה מגיע, עוד לפני שאני שואל אתה כבר יודע. זה בסדר, אני לא מלין על זה. אלא שאנחנו צריכים להצביע על זה ולאשר את זה, ועד שלא נבין בדיוק את הרזולוציות לא נוכל להתקדם.

עכשיו, מה העניין? הבנתי את הכול עד לרגע זה. החשש הכבד הוא, בעיקר כמו שמנכ"ל "קרנית" ברגע זה אמר לי וחידד לי, שמדובר בעצם בביטוח על הרכב, זה לא שיש לך את ביטוח החובה על הרכב שלך, אז זה אוטומטית עובר – לא. זה אומר שחייב שיתבצע פה אקט.

עכשיו, אני לא מוכן בחקיקה, אפילו לא בטוח בתקנות שאסכים, שיהיה הליך שהוא יגיד לי שהוא יעשה, הוא יעביר לי – אתה מבין? הוא יכול למצוא את עצמו שעה בלי ביטוח. כבר לא נדבר על העבירה הפלילית שבעניין, אני מדבר אתך על הליך חס וחלילה שהאיש נפגע. זאת אומרת, בבאג הזה שמתקיים יכול להיות פה אסון, שאחר כך אני לא יודע מה להגיד לך.
אלון בלגה
אין לו פתרון.
היו"ר איתן כבל
אני שם לב. לכן אני מחדד את העניין הזה. חברים יקרים, זו בעיה.

מה שאני מנסה לומר לכם בעניין הזה: אני צריך פתרון. אתה יכול להגיד למישהו: אח שלי, סמוך עלי? יכול להיות שהוא באמת איש ישר דרך והוא באמת התכוון לעשות את זה, אבל אני כבר לא מדבר על פרח מזיכרונו, אנשים נקלעים לסיטואציות שהם בכלל – אירוע קשה, ילד שלו. כל אחד מאתנו פה חווה את הדברים האלה ביום-יום. או משהו שהוא משמח ובכלל פרח מזיכרונו. יש כאן בעיה.

חברים, פה זה עניין טכני. אני צריך פה לדעת איך האקט הטכני הזה מתבצע, בלעדי העובדה שאתם יודעים לתת לי – ואני רוצה ללכת אתכם, כי בסוף אם עשינו גם דיגיטלי והשארנו את זה כמו קודם, אז מה עשינו? שזאת גם שאלה שצריך לשאול אותה. אני כבר נותן לאדוני.
רק אני אומר
שאף אחד לא יתבלבל, אנחנו הולכים לעשות את זה דיגיטלי, כי אני חושב שהעולם במקום ההוא. רק מה, באופן טבעי דברים חדשים יוצרים עניינים חדשים. ולא צריך להיבהל מזה, צריך למצוא את הדרך איך לתת לזה את המענה, זה הכול. אנחנו לא נבהלים. זה לא משהו שעכשיו נגיד: נדחה את זה למועד – לא, ממש לא. כל העניין הוא שאני רוצה שתמצאו לי את הדרך איך לגשר מעל הבעיה הזאת. כן, בבקשה, שם ותפקיד.
אלון בלגה
אלון בלגה, היועץ המשפטי ל"קרנית".
היו"ר איתן כבל
בבקשה, אלון.
אלון בלגה
חבר הכנסת כבל, כולם פה הציגו את הנושא של המכירה, שהוא אקט חשוב. אקט הרבה יותר נפוץ זה כשהבן שלי יוצא עם חברים לבלות. הוא קצת שתה או החבר שלו שתה, החבר שלו אומר לי: תנהג באוטו שלי. בני או חברו אדם רציני – אני רוצה לראות את הביטוח. מסתכל, יש ביטוח – נוהג. זו רק דוגמה אחת בלבד. בעולם כל המערכת בנויה - - -
היו"ר איתן כבל
אני לא אוהב את ההתחלה שלך, אסביר לך גם למה. אל תספר לי את הבעיות.
אלון בלגה
את הפתרונות.
היו"ר איתן כבל
שנייה, אני לא שם. אני הרי יודע לאיזה כיוון "קרנית" חותרת. אני לא שם. אני אומר לך עכשיו פה את מה שאני מבקש: אני רוצה פתרון. אם יש לכם רעיון שיודע להתכתב עם הבעיות שלכם כ"קרנית", עם הבעיות של חברות הביטוח האחרות, כדי למצוא את נקודת ההשקה שאנחנו יודעים לתת עליה – את הבעיות כבר הבנתי.
אלון בלגה
זו התשובה. אין בעיה לייצר תעודה דיגיטלית. כלומר, כשאתה לוקח על הכפתור, מקבל במדפסת שלך תעודה שהיא מקור, מופיעה עליה חתימה מקורית וזה המקור, אתה מחזיק את זה באוטו. אין שום בעיה לעשות חיתום דיגיטלי.

הנקודה היחידה שאנחנו מבקשים, וזו עמדתנו – ואז יש נייר שנמצא לך באוטו, וזה חיתום דיגיטלי ותעודה דיגיטלית לכל דבר. אלא מה? כשאתה מוכר את האוטו, אותם 20% או מה שלא יהיה, הוא חייב להחזיק את המסמך הזה, לא למסור אותו, להחזיר אותו לחברת הביטוח כדי לבטל. זה הכול.
היו"ר איתן כבל
מר "קרנית", תקשיב, אני מנסה להגיד לכם את הדבר הבא: אני רוצה לראות את זה מנקודת המבט שלי. אל תתזז אותי. אח שלי, אתה מתזז אותי. לא מתאים לי שתתזז אותי. אני מנסה למצוא את הדרך מה שפחות להיפגש אתך, מה שפחות להיפגש עם אנשי משרד התחבורה, מה שפחות להיפגש עם הרשויות. אם עשיתי את כל הכרטיס הזה בשביל שאפגש עם מי מכם, לא עושה כרטיס. למה לי כרטיס? בשביל שאפגש אתך? שיהיה לי יותר מקום בכיס?

נו, באמת, המחשבה היא שהעולם נמצא במקומות אחרים והדיגיטציה, אני מניח, תתכתב, גם בהמשך היא תלך ותתפתח, ויהיו לה ערכים נוספים, אני לא יודע לומר אותם, שיכול להיות ששם יהיה כרטיס הבריאות שלך, ששוטר יבדוק ויראה אם מותר לך לנסוע כי עשית בדיקת עיניים לפני זמן או לא. לא יודע, אני סתם אומר, סטרטאפ.
גיל סלומון
יש לי בשבילך פתרון.
היו"ר איתן כבל
לא. מה שאני מנסה להגיד לכם: לי לא נראה הגיוני – אני אומר: אם יש מוקד כזה, מוקד דמיוני, שכשאנחנו עושים את העברת הבעלות, זאת אומרת יש את האישור הזה, כשאתה מצבע, אישור טלפוני, שהוא יודע שהוא מאשר לך את הביצוע ולך את – זאת אומרת, באותו רגע הוא שולח לך. היום מה הבעיה? כמו שאתה עושה העברה בנקאית היום באפליקציה שלך או קונה משהו או שיש לך תקלה, בשנייה ההיא אתה מקבל הודעת סמ"ס שמודיעה לך. למה לא? ברגע שהוצאת, מודיע לך המוקד.
אפילו אגיד לך משהו
אתה אפילו לא צריך מישהו שם. זה הכול ממוחשב. כמו שיש לך היום – מה, יש לך מישהו שעומד ב"ישראכרט" או בכל חברות כרטיסי האשראי ומקליד ואומר? לא, ברור, היום הכול ממוחשב. הוא יודע למסור לך את ההודעה, שנותנת לך את האישור בעצם, את הביצוע של ההעברה. זאת אומרת, שמאותו רגע יש לי את הביטוח חובה על הרכב הזה. הוא מאשר. זה הכול. כך נראה לי. כי אם אני צריך לפגוש אתכם ב"קרנית" – אני יודע, רק אני אומר את זה, מה זה חשוב. אני אומר: בעניין הזה שאני צריך להתכתב עם מאן דהוא מהפקידים – לא רוצה.
אז אני אומר לך
חברים, קחו את הסעיפים האלה, תבטלו. אבל אני רואה בזה דבר שהוא חשוב. זה לא כצעקתה, זה עניין טכני שאפשר לתת עליו פתרון. כן, בבקשה.
ניר ברטל
נוכל להציג את הפתרון שלנו.
היו"ר איתן כבל
אאפשר לך.
גיל סלומון
הפתרון המתבקש במקרה הזה, שבעת העברת הבעלות יפקע הביטוח. ידע כל בן אדם - - -
היו"ר איתן כבל
עשה לי טובה.
גיל סלומון
עכשיו, עוד דבר.
היו"ר איתן כבל
לא, תקשיב שנייה. אתה עושה לי פני תם. אין מצב שאני מאפשר פקיעת ביטוח. אין חיה כזו. חברים יקרים, למה לכם? לא מאפשר דבר כזה, לא יקום ולא יהיה.
גיל סלומון
אז פרק זמן - - -
היו"ר איתן כבל
ואתה לא מבקש בקשה כזו אם חברות הביטוח לא מרוויחות מזה משהו. אין סרט כזה.
גיל סלומון
אז רגע, אני רוצה להגיד עוד נקודה. צריך לקבוע או פרק זמן קצר מאוד, שידע האזרח שקונה - - -
היו"ר איתן כבל
אני מנסה להגיד לך אבל באותו רגע. אין סרט כזה שאי אפשר שיהיה מוקד שאתה מקבל ממנו את - - - במקום. אין סרט כזה, אני אומר את זה לכם. כמו שיש לך, אני אומר את זה, בכרטיסי אשראי, אתה רוכש או שיש לך תקלה או סירוב, הוא שולח לך את זה מיד במקום. בשנייה. או שאתה מנסה להיכנס לקוד האישי, הוא יודע לשלוח לך את זה במקום. מה, הוא לא ידע לשלוח את זה במקום? למה, מה קרה?
ניר ברטל
אדוני קלע בדיוק לאחד מהפתרונות שאנחנו מציעים. שני משפטים. היום למי שמוכר רכב יש שתי אפשרויות: לתת את התעודה לקונה או לשמור אותה אצלו. אין שום פתרון אחר – להגיד לו: אני נותן לך אותה לשבוע, אני נותן לך אותה לשעה. אין שום פתרון אחר. ברגע שאנחנו מבטלים את העניין הזה של תעודת נייר, אתה יכול לייצר מגוון פתרונות. למשל, אתה יכול להגיד לחברת הביטוח: עוד שבוע אני הולך למכור את הרכב, אז עוד שבוע אני רוצה שתבטלי, או עוד שבוע אני רוצה שתעבירי את הביטוח לא', ב', ג', ד'.
היו"ר איתן כבל
לא יקום. נשמה, אח שלי, אנחנו כאילו לא, אבל כאילו. אח שלי, אני אומר לך: לא יקום, לא יהיה. אני לא נותן שום פרק זמן, שום פרק זמן. אני לא סומך על אף אחד. בינינו, לא סומך על עצמי, שבטווח הזה - - -
ניר ברטל
נכון. זה בדיוק העניין.
היו"ר איתן כבל
על זה נאמר: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אדם נקלע לסיטואציות שלא יודע מה. אל תלך אתי לכיוון הזה, אני רוצה שתיתן לי את הכיוון עליו אני מדבר.
ניר ברטל
אנחנו אתך. אנחנו שמה בדיוק במקום הזה. אנחנו רוצים להבטיח שאף אחד לא ייסע דקה ולא שנייה בלי ביטוח חובה.
היו"ר איתן כבל
בדיוק, תודה רבה.
ניר ברטל
זה מה שאנחנו רוצים.
ירון גולן
- - - בסעיף 13 היום.
היו"ר איתן כבל
לא משנה, אני רוצה שנוודא שכל העניין הוא – ועוד דבר, כל עוד אין פתרון טכני לעניין הזה אי אפשר יהיה שהסעיף הזה ייכנס לתוקף. בבקשה.
אסף שילון
אסף שילון, איגוד חברות הביטוח. אני מ"כלל" ביטוח, אבל בשם איגוד חברות הביטוח כרגע. אני רוצה להסביר: מוכר רכב וקונה רכב, אנחנו לא מכירים את הרוכש של הרכב. זאת אומרת, אי אפשר בצורה של אפליקציה כזו או אחרת או בצורה דיגיטלית שתישלח אליו הודעה שהתבטל לו הביטוח, כי אנחנו בכלל לא מכירים אותו, אנחנו לא יודעים שהוא אפילו עשה העברת בעלות.

עכשיו, עוד דבר שצריך לזכור, שבחיתום אנחנו מתמחרים את הפוליסה בהתאם לתנאים, לפרמטרים של אותו נהג ספציפי שנוהג ברכב.
קריאה
זה אותו נהג.
אסף שילון
מה זה אותו נהג? לא, אם מכרתי לך את הרכב, אתה לא אני, עם כל הכבוד.
קריאה
ויש לך נהג צעיר בפנים, כשלא היה נהג צעיר.
אסף שילון
היום הפקודה אומרת, שאם אתה לא היית מתקבל אצלי לביטוח, אין לך ביטוח.
היו"ר איתן כבל
אז תסלח לי, אענה לך. אם אתה במצב שבו אתה בעייתי, זה כמו בניקוד, הוא אומר לך: קבל סירוב.
אלון בלגה
אין סירוב.
אסף שילון
לא הבנתי, אדוני.
היו"ר איתן כבל
שנייה.
ירון אליאס
תקבל את הסירוב אחרי - - -
היו"ר איתן כבל
אני מבין עניין.
אסף שילון
לא, יש לי עוד נקודה.
היו"ר איתן כבל
הרי לא פתאום אתה אומר: וואלה, תפסתי אותו. אני מניח שיש לכל נהג – אתה מייצר היסטוריה לנהג.
אסף שילון
לא, אבל יש לי פתרון שאני רוצה להציע.
היו"ר איתן כבל
אה, אחרי שהפחדת אותנו יש פתרון?
אסף שילון
אני מסביר את הנקודות הבעייתיות ברעיונות שעלו פה, ואני רוצה להציג פתרון פשוט.
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי שזה פשוט.
אסף שילון
לא, זה ברור שזה לא פשוט, אחרת לא היינו מתכנסים פה. יש פתרון שהוא הרבה יותר ברור. כל מה שחברות הביטוח פה רוצות זה ודאות: אנחנו רוצים לדעת מתי אנחנו מבטחים ומתי אנחנו לא מבטחים, בשביל שנוכל לתמחר בהתאם את הפוליסה.
היו"ר איתן כבל
את זה אני מקבל.
אסף שילון
הצענו שתהיה תקופת פרק זמן מהעברת הבעלות, שבעה ימים שבהם יהיה יכול הרוכש של הרכב למצוא לעצמו ביטוח אחר. בתקופה הזאת הוא מבוטח.
היו"ר איתן כבל
חברים, עשו לי טובה. תקשיבו, אתם לא יכולים להבהיל אותי, להפחיד אותי שבן אדם דקה לא יהיה בלי ביטוח, ועכשיו אתה נותן לו שבוע.
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
אל תענה לי. כשאתה אומר לי לפני כן שההעברה היא על הרכב עצמו.
אסף שילון
לא הבנת.
היו"ר איתן כבל
לא הבנתי או שאולי לא הסברתי טוב?
אסף שילון
יכול להיות שאני לא הסברתי טוב.
היו"ר איתן כבל
אז אל תפיל את זה עלי.
אסף שילון
אומנם התעודה היא פר רכב, זה נכון, אבל גם הפרמטרים של הנהג הם מתומחרים. גם הפרמטרים של הרכב וגם הפרמטרים של הנהג מתומחרים, ובהתאם יוצאת הפוליסה. אגב, היום לא שינינו כלום בפקודה. אם אני מכרתי לך את הרכב ואתה הנהג - - -
היו"ר איתן כבל
יש לי הצעה.
אסף שילון
שנייה.
היו"ר איתן כבל
לא, עזוב, מכם אני לא "יצא ראש". אני יודע, אתם יותר מדי מחודדים על הכיוון שלכם. יכול להיות מצב שאני דבר אחד מוכן לו. תקשיב, הלכתי אתך, קיבלתי ממך איזה טיפ שאני מוכן ללכת אתו, ככה בלי ששמת לב אפילו. תראה, יכול שיהיה מצב שבו נניח הפעולה הזו התבצעה, הפעולה האוטומטית, והגיעה אליך, באת ביום ראשון בבוקר, כי זה היה ביום שישי, לא היה לך זמן לראות את זה על הצג, ואתה אומר: אוי ואבוי, ביטחנו את יענקל מזה וזה.
גיל סלומון
אתה לא יודע.
היו"ר איתן כבל
שנייה. תסלח לי, מה זה, אתה לא יודע אם מתבצע זה? סליחה, אז נייצר מצב - - -
גיל סלומון
בבקשה.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אולי אפשר לייצר מצב שיהיה לך כזאת כוכבית שאומרת לך היום זה וזה וזה. לא יודע איך, חברים. תקשיבו, הבעיה שלכם שאתם עניינים טכניים הופכים לעניינים עקרוניים. ואני לא מקבל את זה. טכניקה אפשר לתת עליה תשובה. יותר טובה, פחות טובה. בגלל זה הם ביקשו תשעה חודשים, כדי לנסות ולגשר. למה אמרו תשעה חודשים? כי גם הם מבינים שיש כאן עניינים שצריך לתת עליהם את הדעת ואי אפשר ככה לכדרר אותם. לכן אני אומר את זה ככה: פתרונות טכניים אפשר לתת.

אני רק אומר לך את הדבר הבא. זה לסיכום, כי אני לא רוצה להרחיב. אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול איך אני מצפה, כדי שתדעו מה אני מצפה, כי אתם תבואו, יהיה כתוב כאן שזה לא יאושר עד ש - - - לכן אתם צריכים לתת פתרון, שאין מצב שבו יום אחד או דקה הנהג נוסע בלי ביטוח חובה. זה אסור. המחשבה שאייצר מצב שכזה לא מתקבלת בכלל על הדעת, אני לא יודע להצביע על דבר כזה.

דבר שני, שחברות הביטוח, שכל ביצוע כזה באפליקציה שאתם עושים יודע להתכתב עם חברת הביטוח. הרי אני לא רוצה חס וחלילה להכשיל, אין לי עניין. הם יודעים כמה אני אוהב אותם, חברות הביטוח. מטורף עליהם. אז הפרוטוקול הרי לא מכיר ציניות – זה ממש לא נכון שאני אוהב אתכם. אבל אני אומר את זה בעניין הספציפי הזה - - -
גיל סלומון
זה לא אישי.
היו"ר איתן כבל
לא, חס וחלילה. עוד יש לך ייחוס משפחתי, נשוי ל - - - אז אני לא יכול. אבל אני אומר ברצינות עכשיו בעניין הזה, שאין לי כוונה, חס וחלילה, שמי מהחברות, למרות כל מה שאתם אומרים ב"קרנית" - - -
איתן השחר
לא נתת לנו לומר.
היו"ר איתן כבל
אאפשר לכם, ודאי.
קריאה
יש עוד היבטים.
היו"ר איתן כבל
כן, יש עוד, בסדר, אני אומר את זה. בבקשה, "קרנית".
איתן השחר
שלוש נקודות. הנקודה הראשונה: מדובר פה בעצם במסגרת או באיזה תיקון שנמצא מלמעלה, וצריך למלא אותו בתוכן של תקנות וחקיקה, אני לא בטוח שתשעה חודשים זה זמן ריאלי. מה גם שמדובר פה בשינוי טכני מאוד גדול בכל ענף הביטוח ו"קרנית".

יש פה הסתמכות על מאגר המידע של "קרנית". דיברת על המוקד, בעצם החקיקה הזאת מדברת על מאגר מידע של "קרנית" שאמור לשמש את כל הענף, להיות מעודכן אונליין, כי אחרת אין לזה תועלת. היום הוא מעודכן אחת לחודש. זה אומר שאם מישהו החליף ביטוח בתחילת החודש, אדע אל זה בסוף החודש. אני לא בטוח שענף הביטוח יודע לעדכן אונליין את מאגר "קרנית" בנתונים.

ודבר שלישי, המאגר הזה, חל עליו חוק הגנת הפרטיות. בעקבות הדיון הקודם שנערך פה, גם רשמנו את המאגר זה כמאגר רשום במאגר רשמי המידע, וזה מותנה בכך שהנתונים שם הם נתונים של מספר רכב וקיומה של חברת ביטוח, לא יותר. החלפות, פוליסת סחר, נהג נקוב בשם – אין סיכוי שיופיע במאגר הזה. זה תעודות זהות ושמות, אין סיכוי. כל האוכלוסייה הזאת לא נכנסת למאגר. תחליף רכבים, אף אחד לא ידע מזה – תחליף ביטוחים.

והדבר האחרון שאולי הוא קצת עדין – יש הרבה מאוד רבדים באוכלוסייה שלא יודעים להיכנס לאפליקציות. אנחנו פוגשים אותם.
היו"ר איתן כבל
בוא נגיד את זה ככה: אני לא מתכוון שהחוק הנוכחי יבטל לחלוטין - - -
ניר ברטל
לא, הוא מאפשר. חברת ביטוח שרוצה להמשיך לעבוד בעולם הישן יכולה.
היו"ר איתן כבל
בוודאי. אני מניח.
איתן השחר
אז דובר פה על חברות ביטוח אחרות שהן לא באיגוד, שהן תומכות וכדומה. אני לא יודע איזו אוכלוסייה מגיע אלי ואיזה אוכלוסייה מגיעה - - -
היו"ר איתן כבל
העניין הוא כזה: זה כמו הקרב שאני מנהל עם הבנקים. אף אחד לא מנסה לעצור את הקדמה.
איתן השחר
גם "קרנית" לא.
היו"ר איתן כבל
לא חשוב. לא, זה לא שאתם – אתם לא יכולים גם לעצור את הקדמה.

העניין הוא אחר. מה שאני מנסה לומר, שתמיד תמיד יש קבוצה, שאני לא מוכן שבאקט הזה שבו אתה מבצע את השינוי הדרמטי, אתה לא מתחשב בכלל האוכלוסיות. זה מה שאני אומר לבנקים: יש אנשים מבוגרים, למרות שיש היום אנשים מבוגרים שיודעים לעשות, אבל הם המיעוט שבתוך זה.

אותו דבר כאן. זה לא שאני עכשיו בא ואומר: אוקיי, לא מתאפשר לך. אני מניח שיש תהליך, שבסופו של עניין גם – זה כמו עם האנלוגי והדיגיטלי, להבדיל אלף אלפי הבדלות. בסוף, אתה יודע, אנשים לאט-לאט מבינים שהאיכות היא אחרת, המחירים גם יורדים בהתאם, ואז הם מתחברים לדיגיטציה.

אותו דבר פה. יש פה יותר מדי דברים בחקיקה שכבר יש לי פרספקטיבה. אני רק נראה טוב, אבל אני כבר זקן, ואני פה כבר מספיק זמן כדי לראות שבעבר איזה מלחמות, ואנשים פה, והיום זה – זאת אומרת, אספר לילדים של הילדות שלי שהיה דבר כזה פעם, הם יגידו: באמת, ככה עשיתם? זה חלק מההתנהלות, ככה דברים מתקדמים גם כן.

אז תמיד, אתה יודע, כולם שומרי החומות, כולם נטורי קרתא, כל אחד מסביר לי למה לא. ואני בסך הכול רוצה, יש כאן שולחן של אנשים חכמים, ואני נותן לכם את הקרדיט בעניין הזה, שמבינים שהקדמה היא כאן וצריך לקדם אותה. יש בעיות טכניות: יכול להיות שהתשעה חודשים, כמו שאתה אומר, לא מהווים זמן מספיק כדי להתמודד עם העניין, אז נייצר סעיף שאומר - - -
מרב תורג'מן
לא, יש. יש אפשרות להאריך בעוד 18 חודשים.
היו"ר איתן כבל
יפה, הנה.
מרב תורג'מן
אתה כבר מכיר חקיקה.
היו"ר איתן כבל
נכון. כמשל. או לחלופין, אתה יודע, יש בעיות אחרות, אז אפשר לתת עליהן את הדעת. אולי אדוני לא יודע, אבל בכל העניינים שנוגעים לשמירה על זכויות הפרט, אני לא חושב שיש בכנסת הרבה לוחמים – יש, אבל שעוסקים בזה גם בפרקטיקה היום-יומית. אני אפילו יותר ממשרד המשפטים הרבה פעמים, ואת יודעת את זה, עורכת הדין הילה דוידוביץ, נמצא אפילו במרחק מכם, שאתם באמת שומרי הסף במידה רבה בתהליך הזה.

לכן אני מבין את העניינים האלה. אני רק טוען שאלה דברים שיש להם פתרון, שאם שני הצדדים משילים מעל עצמם את האגו ואת הבעיות, שהוא אומר: אוקיי, עכשיו בוא נראה איך באמת פותרים את זה. ואני חושב שלכל הדברים האלה יש פתרון, כי באמת זה לא לעניין, כל הנסיעה לחברת הביטוח. לא מתאים. לא מתאים. אין מזה כלום – לעמוד בתור. אנחנו מנסים להמעיט את העניין הזה.

לכן מה שאני מציע זה את הדבר הבא: אמרתם, התרשמתי מאוד מהדברים של "קרנית", אבל מצד שני גם ראיתי שיש פתרונות. יכול שיהיו פתרונות לכל אחת מן הבעיות שהצגתם. האמת, בהתחלה חשבתי שזה "היום הרת עולם, היום תעמיד במשפט", אבל זה פחות מזה. בעיות טכניות. גברתי, גם להנהן זה כאילו התפרצות בדיבור. מימיקה היא גם בוועדה הזו - - -
קריאה
נרשמת בפרוטוקול.
היו"ר איתן כבל
כן. אי אפשר ככה לעשות לי תנועות של זה ולחשוב שאנחנו עוברים לסדר היום.

לכן מה שאני מנסה לומר לכם, ברשותכם: נאשר את הסעיף הזה. אבל יחד עם זאת, אני כבר אומר לך, נבקש שתבואו אלינו להציג בפנינו את הדין ודברים.
גיל סלומון
את 13 אתה מאשר?
היו"ר איתן כבל
כן כן.
קריאה
13 זה לא התיקון.
אסף מיכאלי
תשמע, זה כבר לא - - - זה כבר ערמומי.
היו"ר איתן כבל
חברים, אם כולכם לא הבנתם, כי כל אחד רצה להבין מה שהוא רצה, אני מתייחס לתיקון המבוקש. כשנגיע וניכנס אליו שנייה, אני אומר – הרי מה אני עושה עכשיו, אני לוקח דבר-דבר ומפרק אותו – ניכנס פנימה, נעבור עליו ונאשר אותו, נוסיף לו, נחדד אותו. אבל אני רוצה קודם כול שנפרק את המוקשים, כמו שאני עושה הרבה פעמים כשיש מוקשים. כבר פירקנו מוקש אחד, הנחנו אותו עכשיו בצד.

אני רק אומר באופן עקרוני שעמדתי היא כעמדת הרשות, זאת אומרת שכן ללכת למעבר לדיגיטציה. וצריך לתת לה את הזמן המספיק, להושיב את הצדדים, ללכת על הכיוונים עליהם אני מדבר. אם מנכ"ל "קרנית" אומר שמדובר בהשקעות כספיות גדולות כאלה ואחרות, אני מניח שנמצא את הפתרונות לכל התהליך, כי הדבר, שאתה רוצה גם לדעת, שזה יהיה בזמן אמת. אבל לי הכי חשוב, אני אומר את זה, שלא יהיה בן אדם יום אחד, דקה אחת, בלי ביטוח. כן, אדוני.
אלון בלגה
זה לא מקובל, אבל אני רוצה לחזק את דבריך בנקודה אחת בלבד.
היו"ר איתן כבל
תודה.
אלון בלגה
רק בביטוח חובה בית המשפט העליון קבע שהביטוח לא פוקע אלא ממשיך את חייו הלאה כדי להגן על האזרח. אני מבקש שלא תהיה פגיעה ברעיון, כמו שאמרת, שאני מכרתי את האוטו – הביטוח חי. הכלל הוא: הביטוח חי. אחר כך נדבר איך נבטל אותו. כי כל הביטוחים האחרים מתבטלים, חוץ מביטוח החובה, וזה לא המצאה של - - -
ירון אליאס
בכפוף לחריגים.
אלון בלגה
ככה אמר בית המשפט העליון.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. אני מודה לך ששמת אדני ברזל מתחת לרגלי בעניין הזה. מה הנושא השני שביקשנו אותו?
קריאה
פטור מחובת ביטוח.
קריאה
לגבי רכבי המדינה.
ירון גולן
אדוני, הנושא השני שהיה זה תיקון סעיף 6(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי. הוועדה ביקשה שנערוך בדיקה, האם היו תלונות של מבוטחים שנפגעו מרכב מדינה שבעצם הוא פטור מפוליסה ונתקעו בלי מענה? וערכנו בדיקה, ולא מצאנו שום פנייה או שום תלונה של התנהלות גוף פטור, כהגדרתו בסעיף 6 לפקודה, במתן פיצוי במסגרת תאונות דרכים, ולא היה - - -
קריאה
- - -
ירון גולן
ויש פה נציגים מ"ענבל" אם צריך. הם בעצם המבטחים של המדינה, שעומדים מאחורי - - -
היו"ר איתן כבל
אבל למה שהם יגידו שיש בעיות?
אסף מיכאלי
לא, שיגידו אם הם קיבלו או לא קיבלו.
היו"ר איתן כבל
שנייה, חברים יקרים, אני מצטער, אני רוצה לנסות להבין. או שאתם לא מבינים או שאני לא מבין. וזה יכול להיות. תראו, מה התלונות המרכזיות שהיו? הטענות היו שכשאתה נפגע מרכב שהביטוח הוא של המדינה, הנפגע מוצא את עצמו מכדרר אחר כך כדי לקבל את הצדק עבורו, את הכספים שלו. זה לוקח זמן, כי זה לא מול האיש, זה חברת ביטוח.

וזו לא המצאה, זה לא מישהו מאתנו אמר את זה כי הייתה לו הארה בלילה. זה נושא שאני לא זוכר בכמה פורומים, בדיונים שהיו לנו – דרך אגב, בהקשרים אפילו אחרים – שהנושא הזה עלה כאן. עכשיו, למה את אומרת שאין בעיה? גברתי, רק שם ותפקיד. אם את כבר פה, תיכנסי לפרוטוקול.
ורד נשר
ורד נשר, "ענבל". רכבי המדינה בעצם מגובים, מכוסים – זה לא ביטוח – מכוסים על ידי הקרן הפנימית של האוצר בביטוח גם רכוש וגם חובה. הכיסוי ניתן לרכבים ששייכים למדינה, לרכבי המדינה יש כיסוי. מי שנפגע פגיעת גוף כתוצאה מרכב של המדינה פונה ליחידה והיחידה פונה אלינו, ויש פיצוי. זאת אומרת, כאן אין שום בעיה, אין לקונה מבחינת הכיסויים, יש כיסוי גם לתביעות גוף וגם לתביעות רכוש.
היו"ר איתן כבל
לא, הטענה לא הייתה שאין, בסוף ברור לי שהיה כיסוי. אני אומר שהנפגעים לא מצליחים להתמודד עם המדינה. זה לא כמו חברת ביטוח, אתה מחליף פרטים אחרי, והעניינים מתגלגלים כמו שאנחנו מכירים בכל מקום. הטענה היא שמול רכבי הליסינג, זאת אומרת שהמדינה היא זו שבעצם נותנת את הסוג של ביטוח - -
ורד נשר
כיסוי.
היו"ר איתן כבל
- - לא משנה עכשיו השם – כיסוי או כל עניין אחר – יש המון בעיות. את אומרת שאת לא מכירה דבר כזה?
ורד נשר
לא, אני לא מכירה את הבעיה, מפני ש"ענבל" מתנהגת - - -
היו"ר איתן כבל
כי אתם נקודת קצה, אתם אפילו לא - - -
ורד נשר
לא, "ענבל" מנהלת את כל התביעות. "ענבל" מתנהלת, מהבחינה הזאת, כמו כל חברת ביטוח אחרת. זאת אומרת, אני לא מוצאת מדוע נפגע שנפגע כתוצאה מרכב משטרתי - - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא חשבתי. גברתי, אף אחד לא טען שאם פגע בך רכב ממשלתי, היחס צריך להיות מועדף. אני מדבר על הבירוקרטיה של התהליך. זאת אומרת, הטענה היא שהבירוקרטיה בתאונה מן הסוג הזה מקבלת משנה תוקף. אתם מכירים את זה אצלכם באוצר? אתם מכירים טענות כאלה?
ירון גולן
אדוני, עשינו בדיקה בעקבות בקשתך. שום תלונה שהגיעה אלינו.
היו"ר איתן כבל
טוב, חבל שחבר הכנסת - - -
ורד נשר
בוא נגיד שבן אדם נפגע כתוצאה מרכב משטרתי. התביעה לא מוגשת ל"ענבל", היא מוגשת ליחידה. אנחנו מטפלים - - -
היו"ר איתן כבל
טוב. בסדר, גברתי.
ורד נשר
אם זה נתקע שם?
היו"ר איתן כבל
לא, אני רוצה לומר את הדבר הבא: תראו, הבנתי, אבוא בדברים גם עם חבר הכנסת פרי. מתכוון לאשר מקסימום, אם לא את הכול, היום לאשר את זה. אם חבר הכנסת פרי יציג בפני עובדות שמשנות את היחס שלי, אכנס את הוועדה ויחד ננסה למצוא את התיקון לעניין. הרי בסוף אנחנו רוצים לתת לזה מענה נכון, זה לא בא ממקום שאני עכשיו מנסה – אם יש בעיה אז צריך לתת לה את הפתרון, זה הכול.
מרב תורג'מן
אדוני הזכיר רכבי ליסינג. מה לגבי רכבים מושכרים שיש שימוש על ידי גורמי הביטחון? האם יש איזשהו הבדל או הבחנה לגבי הביטוח?
היו"ר איתן כבל
אני לא חושב.
ורד נשר
כרגע יש פתרון למשטרה. המשטרה אצלנו, ברגע שיש נזק - - - של רכב, אני מדברת עכשיו על רכב שהוא לא רכב משטרתי ולא רכב של המדינה - - -
מרב תורג'מן
נכון. משהו שרק נעשה בו שימוש לצרכי - - -
ורד נשר
נעשה בו שימוש לצורך פעילות מבצעית. אנחנו מכירים בנזקים בשני מצבים: מצב של רכב תפוס, אני מדברת של המשטרה. המשטרה למשל מלאימה רכב, לוקחת את הרכב, מעבירה אותו לאחסון לדוגמה. תוך כדי הנהיגה פוגעים במישהו – אנחנו מכסים את הנזק הזה, גם רכוש וגם גוף. גם של בוחני התנועה שמגיעים לאזור ולוקחים את הרכב הפגוע לחניה אנחנו גם מכסים. כל נזק אחר של גוף, יש לנו הסדר עם המשטרה שהמשטרה תכסה את זה.

כוחות המוסד והשב"כ – אין להם הסדר. עכשיו, רכב שנפגע והוא רכב שהוא לא ממשלתי אלא רכב פרטי, הביטוח לא יכסה את זה, מהסיבה הפשוטה, מפני שזה נעשה לצורך פעילות מבצעית.
היו"ר איתן כבל
מה זה רכב פרטי?
מרב תורג'מן
רכב שאתה שוכר מחברת השכרה והוא לא מבוטח.
היו"ר איתן כבל
נו, אז מי אמור לתת - - -
ורד נשר
יש להם פה לקונה. יש להם פה בעיה - - -
היו"ר איתן כבל
נכון להיום?
ורד נשר
נכון להיום אין להם פתרון ביטוחי אצלנו ב"ענבל".
היו"ר איתן כבל
אז מה קורה? בן אדם נפגע - - -
ירון גולן
אדוני, מזה בא התיקון. זה התיקון. ברגע שהתיקון יעבור - - -
היו"ר איתן כבל
מה קרה, דרך אגב, עד עכשיו לאנשים שנפגעו? ובטח נפגעו כאלה.
ורד נשר
תראה, אם נפגע איש השב"כ או המוסד, יש לו את קצין התגמולים והוא מפוצה על ידי קצין התגמולים. אבל אם הוא פגע בהולך רגל, אז או ש"קרנית" פיצתה אותו או שהיחידה פיצתה אותו. אין להם פתרון ביטוחי.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
איתן השחר
יש לנו ויכוח עם "ענבל" בנושא זה. "ענבל" והמשטרה. כי "קרנית" באמת פיצתה, אבל פנינו אליהם - - -
היו"ר איתן כבל
אני מניח ש"קרנית" לא מתלהבת, גם "קרנית" צריכה לפעול על פי אמות מידה מסוימות, והיא לא יוצאת – ברור.
ניר ברטל
התיקון עכשיו מיישב את המחלוקת ביניהם.
קריאה
בא להסדיר את הלקונה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. מה עוד יש לנו? אז נצלול. בבקשה.
מרב תורג'מן
אז הם יקראו שוב את הצעת החוק?
ירון גולן
כן.

חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' - - -), התשע"ז – זה צריך להיות התשע"ח – 2017.

החלפת סעיף 6

1.

בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970‏ (להלן – הפקודה), במקום סעיף 6 יבוא:

"רכב שסעיף 2 לא חל עליו

6.

(א) סעיף 2 לא יחול –

(1) לגבי רכב מנועי שהוא רכוש המדינה, ובלבד שהמדינה התירה את השימוש בו או שהשימוש בו הוא לצורכי המדינה;
היו"ר איתן כבל
כן.
ירון גולן
זה התיקון של סעיף 2א רבתי לחוק. אני עובר לתיקון - - -
היו"ר איתן כבל
שנייה. מה רצית, לאה, לשאול לגבי סעיף - - -
לאה ורון
סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי קובע את חובת הביטוח. פה פוטרים שורה של כלי רכב מנועי מחובת הביטוח, אבל מה נותנים לנפגע? אין פה שום דבר.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
זה סעיף 6א היום.
ירון גולן
אקרא שנייה את סעיף 6א היום לפקודה שמסדיר את העניין וקובע: מי שפטור מחובת ביטוח לפי סעיף 6 יהיה חייב לתת כל פיצוי שמבטח היה חייב לתת אילו הייתה קיימת פוליסה לפי סעיף 3.
לאה ורון
נכון. אוקיי.
היו"ר איתן כבל
תודה. את רוצה גם להעלות איזה נקודות?
מרב תורג'מן
לא בהקשר של סעיף 1.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. הלאה.
ירון גולן
תיקון סעיף 9

2.

בסעיף 9 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בטופס שנקבע" יבוא "בהתאם לטופס שנקבע" ובסופו יבוא "תעודת ביטוח כאמור בסעיף קטן זה ניתן להוציא באמצעים אלקטרוניים";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) המבטח ימציא למבוטח את תעודת הביטוח שהוציא כאמור בסעיף קטן (א); הרשות רשאית לתת הוראות לגבי אופן המצאת תעודות הביטוח למבוטחים.";

(3) בסעיף קטן (ב), הרישה עד המילים "אחת, אך" – תימחק;

(4) סעיף קטן (ה) – בטל;

(5) בסופו יבוא:

"(ו) מבטח ישמור עותק של תעודת הביטוח שהוציא לפי סעיף קטן (א), בדרך אלקטרונית או בדרך אחרת שאישרה הרשות, ורשאית הרשות לתת הוראות לעניין השמירה על תעודות ביטוח בידי מבטח."
היו"ר איתן כבל
אוקיי. סיימת?
ירון גולן
אדוני, אני מציע שנקרא את כל - - -
היו"ר איתן כבל
כן, תקריא את הכול.
ירון גולן
תיקון סעיף 24

בסעיף 24 לפקודה, בסופה יבוא "הומצאה לבעל פוליסה תעודה באמצעים אלקטרוניים, יראו בהודעה של המבטח, שנשלחה באמצעים אלקטרונים, אודות הביטול כממלאת אחר הוראות סעיף זה ובלבד שהמבטח וידא בדרך כלשהי שבעל הפוליסה קיבל את ההודעה."

ביטול סעיף 27

3.

סעיף 27 לפקודה – בטל.

תיקון סעיף 39

4.

בסעיף 39 לפקודה, במקום "לבדיקה את" יבוא "לבדיקה, לרבות באמצעים אלקטרוניים, את".

אז עצרתי עד התחילה. זה בעצם כל הסעיפים שקשורים לתעודות האלקטרוניות.
אלון בלגה
זה סעיף שלא קיים.
קריאה
זה בנוסח שפורסם לדיון.
קריאה
נוסף סעיף מהדיון הקודם?
ירון גולן
זה נוסח שפורסם לדיון הזה.
לאה ורון
תיקון לסעיף 24 הופץ ופורסם באתר האינטרנט של ועדת הכלכלה, רק שהוא פורסם ממש אתמול לפני הישיבה.
קריאה
אה, אתמול?
לאה ורון
כן, כן.
היו"ר איתן כבל
יש לכם בעיה עם זה?
לאה ורון
אבל זה בטח גם יהיה גורלו של צרכן שלא בודק בזמן את אתר האינטרנט - - -
היו"ר איתן כבל
כן, שם ותפקיד.
מרדכי פדר
מרדכי פדר. אני חושב שצריך להוסיף פה שזה בתנאי שזה בעל הפוליסה שביקש את הביטול. מפני שאיך שזה רשום זה יכול לבוא ביוזמה של חברת הביטוח, וזה לא טוב ללקוח.
מרב תורג'מן
לגבי סעיף 24 הוא מעיר.
ניר ברטל
זה ברור מאליו. אני לא יכול לבטל את הפוליסה שלך.
מרדכי פדר
לא, אבל אם חברת הביטוח מחליטה מעצמה לבטל את הפוליסה, אז זה לא יהיה תקף.
מרב תורג'מן
מדובר פה על בעל הפוליסה.
מרדכי פדר
אם בעל הפוליסה ביקש לבטל אז אפשר להודיע לו ככה, אבל אם היוזמה באה מחברת הביטוח, אי אפשר רק לתת לנו דרך האלקטרוניקה, צריך - - -
ירון גולן
אדוני, סעיף 24 ברישה כתוב כך – אני מקריא – מבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיפים 19 או 21(א) בקשר לחבות, אם לפני המאורע שגרם למוות או לחבלת הגוף שמהם נובעת החבות בוטלה הפוליסה בהסכמה הדדית או בתוקף הוראה שבפוליסה.
מרדכי פדר
זה מה שאני אומר. אז אם אתם רוצים להודיע ללקוח על זה שהפוליסה בטלה, אם הוא מכר למשל וכו' וכו' – לא דרך האלקטרוניקה.
ניר ברטל
אי אפשר להודיע. לכל היותר אפשר לבקש את הסכמתו לזה, אי אפשר להודיע לו. הביטול הוא בהסכמה. הוא צריך להסכים.
היו"ר איתן כבל
בכל מקרה הוא אומר: הביטול יהיה בהסכמה.
אסף מיכאלי
החשש שלך טופל. הערה במקום.
היו"ר איתן כבל
כן, זאת אומרת החשש בוטל. שם ותפקיד.
ירון אליאס
ירון אליאס מאיגוד חברות הביטוח. בהזדמנות החגיגית הזאת שאנחנו דנים בסעיף 24 ומבקשים לתקן אותו, אנחנו רק רוצים להפנות לדברים שאמר בית המשפט העליון – ואני יודע שאדוני גם מכבד את בית המשפט העליון – רק לפני חודשיים - - -
היו"ר איתן כבל
למה אדוני אמר את זה? כאילו יש כאלה שלא?
ירון אליאס
בהחלט, לצערנו, יש לא מעט שלא.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
ירון אליאס
ולכן הדגשתי את הנקודה הזו. אבל אני רוצה להקריא משפט אחד שאומר בית המשפט העליון לגבי סעיף 24 שאנחנו דנים בו כרגע. והוא אומר לגביו, שהתמורות שחלו במצב המשפטי מצריכות התאמה ועדכון של ההסדר, ועניין זה הוא למחוקק לענות בו.

כלומר, בית המשפט למעשה ממליץ למחוקק לבטל את ההסדר הזה, כי הוא הסדר ארכאי שהתאים לאיזושהי תקופה טרום כניסתה של "קרנית" למערך של הגנה על נפגעים בתאונות דרכים. ואם כבר אנחנו דנים בסעיף 24, אז מן הראוי אולי, לא בהכרח במהלך הישיבה הזאת, אבל במסגרת התדיינות עם רשות שוק ההון, לדון בעצם נחיצותו של הסעיף או למעשה באי נחיצותו של הסעיף לאור השתנות המצב המשפטי מאז חקיקת החוק. זה יותר נכון לדעתי מאשר לתקן הסדר, שהוא למעשה הסדר שבית המשפט העליון אומר שהוא הסדר כבר מיותר וצריך לעבור מן העולם.
קריאה
אדוני, המשמעות - - -
היו"ר איתן כבל
תודה. קודם כול, תן לו. לא כל יום מצטטים ככה את בית המשפט העליון. בבקשה.
אלון בלגה
יפה ציטט, רק לא נכון. מדוע? בית המשפט העליון לא אמר לבטל – אמר להתאים. זה מה שאנחנו עושים ברגע זה - - - אני רוצה להציע הצעה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
אלון בלגה
עוד פעם, אדני ברזל וכו'. חברת הביטוח תרצה להודיע בדרך אלקטרונית או בדרך אחרת לבעל הפוליסה. אבל כיוון ששמענו לפני רגע שהיא תהיה מחוברת למאגר המידע ותדע שהרכב נמכר למשה, שתשלח את ההודעה גם למשה: שים לב, משה, קיבלת אולי תעודה, היא בוטלה. לכתוב בדרך האלקטרונית, להודיע למוכר הרכב אם הם יודעים על כך. למה לא?
גיל סלומון
על מי האחריות? על חברת הביטוח?
אלון בלגה
נכון מאוד.
גיל סלומון
לא. בעל הפוליסה.
אסף שילון
בעל הפוליסה רוצה לבטל, לא חברת הביטוח.
קריאה
כן, אבל זה הולך לקראת הלקוח.
היו"ר איתן כבל
אבל מנכ"ל "קרנית" אמר לפני כמה דקות שבמאגר שלכם הרי לא רשומים שמות ולא רשומים - - -
אלון בלגה
בחברת הביטוח, לפני רגע שמענו, הם רוצים לדעת אם קנה את האוטו אדם רע.
היו"ר איתן כבל
נכון.
אלון בלגה
הם רואים, הם מחוברים לממשק – אוקיי, הייתה העברת בעלות - - -
גיל סלומון
איזה ממשק? אין ממשק.
היו"ר איתן כבל
חברים, השטויות על חשבונו, תיכף תדברו את השטויות שלכם. מה אתם מעירים לו? הבן אדם רוצה להעיר את ההערות שלו, ואתם תקשיבו לו. זה הכול. אחר כך יגיע תורכם שהם יעירו לכם. בבקשה.
אלון בלגה
אם חברת הביטוח לא מחוברת למאגר מידע ולא יודעת שהרכב עבר לבעלות משה, היא לא יכולה לשלוח לכל העולם. אבל אם אתם רוצים להיות מחוברים, ותדעו שהרכב עבר לבעלות משה, ואתם מבטלים למבוטח, תשלחו גם לבעל הרכב את ההודעה. זה הכול. ואז כולם יודעים: שים לב, דיר באלק, אל תיסע עם התעודה, היא בוטלה.
גיל סלומון
אתה מטיל עלינו אחריות?
אלון בלגה
כן, לשלוח.
גיל סלומון
הרי אם הוא לא - - -
היו"ר איתן כבל
סלומון, זה טוב לך להטיל את האחריות על האחרים.
גיל סלומון
לא, זה אחריות שלו, זה עבירה פלילית.
היו"ר איתן כבל
זה בסדר לפני דקה.
גיל סלומון
זה עבירה פלילית.
אלון בלגה
קיבלת פרמיה.
גיל סלומון
זה עבירה פלילית אם הוא לא עושה את זה. אז האחריות שלי לגרום לו לא לעשות עבירה פלילית? עד איפה אנחנו הולכים?
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, אגלה לך, החבר סלומון, משהו שכנראה אתה לא יודע. בעולם החדש שלנו, אפרופו תיקון והתאמות, היום בחקיקה המתקדמת של הגנת הצרכן כל סיום התקשרות אתה חייב להודיע אותה.
גיל סלומון
כשאני יודע מי הבן אדם.
היו"ר איתן כבל
אבל תדע, אני מניח.
גיל סלומון
מאיפה אדע?
היו"ר איתן כבל
אני לא חושב שהיועץ המשפטי של "קרנית" התכוון שתשלח מכתב עם יונת דואר, תחפש את המישהו הזה - - -
אלון בלגה
חוה תיתן לו את התשובה עוד רגע, איך הוא ידע.
חוה ראובני
הוא צריך את הזכות החוקית לקבל את המידע הזה.
גיל סלומון
אין לנו.
חוה ראובני
העברות בעלות נעשות במרשם כלי הרכב שמנוהל על ידי משרד התחבורה. המאגר חסוי לפי חוק הגנת הפרטיות. איגוד חברות הביטוח מקבל מאתנו, בין על פי התוספת החמישית ובין אם בעקיפין, דרך המאגר מניעת תאונות ביטוח שיש שם מידע מסוים, אבל אין שם עדכון בזמן אמת על העברות בעלות. אתה לא יודע כל פעם שהרכב עובר - - -
היו"ר איתן כבל
הם אמרו את זה. נדמה לי שהיועץ המשפטי אמר.
מרב תורג'מן
אבל עכשיו יהיה את המידע הזה אצל "קרנית" - - -
איתן השחר
לא, "קרנית" לא יכולה לעשות שימוש במאגר לצרכי חברות הביטוח.
היו"ר איתן כבל
טוב, רבותי, העניין הוא כזה: כיוון שאנחנו לא צריכים לקבוע את התהליך ברגע זה – הרי ממה נפשך? אם לא יצליחו למצוא לזה פתרון, אז יש בעיה. אז התהליך יעוכב, אין מה לעשות. בסוף הליבה של המעבר לדיגיטציה – הם מבינים את זה – מחייב שיינתן פתרון שבביצוע ההחלפה הנהג לא נכנס, מקבל את המפתח, וכשהוא מניע את רכבו לא יהיה לו את הביטוח החובה על הרכב. ברור שזה לא יקרה.

הם צריכים למצוא את הפתרונות, הצעה כזו ואחרת שאתה בזמן אמת, אתה מבצע את זה, ואתה מקבל את ההודעה לטלפון שלך, שאומר לך: הנה – אני לא נכנס לזה. אני רק מנסה לחשוב במושגים שמתקיימים היום במרחב, אני מניח שהפתרונות יהיו בהתכתבות עם רעיונות מן הסוג הזה.

עכשיו, אם הם לא יצליחו להביא את הפתרונות האלה, אז יש בעיה. הרי ברור להם, גם הם מבינים. יש כאן שני אלמנטים מרכזיים – אם תרצה שלושה, אפילו שניים וחצי. אלמנט ראשון: הקטנת הבירוקרטיה. אני לא רוצה לבוא אליך. שזו היום נקודת מוצא בסיסית. לא רק פה. היא חלק היום משירות שאנחנו מבקשים להחיל אותו לא רק פה אלא בכלל. אתה יודע, אתה לא כל חייך עוסק בביטוח. אני מניח שגם אתה הולך לעשות פעולות כאלה ואחרות במקומות אחרים. כשאתה אומר לעצמך: למה אני צריך לבוא אליהם? למה אני צריך לחכות בתור? אז את זה כל אחד בחלקו. זו נקודה אחת.

נקודה שנייה שאנחנו מבקשים, שאין סרט כזה שמישהו נוהג ברכבו בלי ביטוח. זאת אומרת, אלה שתי נקודות מרכזיות שבלעדיהן אנחנו לא – אם מי מהדברים האלה מתבטל, אז זה לא שווה, לא עשינו כלום, סתם שפכנו מילים והשחתנו את זמננו. זאת ליבת העניין הזה.

עכשיו, יש עוד נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון: האם משרד התחבורה – ואני לא יודע אם חוה יודעת לתת לי את התשובה, למרות מעמדה הרם, בוודאי בוועדה, אבל אני לא יודע אם היא יודעת להגיד לי את העניינים הטכניים בתוך המשרד, כי בסוף צריך כאן היערכות מקצועית, עם פיילוט, ארגונית. וגם ככה כל המשרדים שלהם, זה לא בדיוק תענוג להגיע אליהם. בעזרת השם יום אחד - - -
חוה ראובני
למה אדוני אומר ככה?
היו"ר איתן כבל
למה? את מבלה כל יום שם?
חוה ראובני
לא.
היו"ר איתן כבל
תודה. בגלל זה את אומרת את זה. אבל אם היית מבלה, אז כנראה - - -
חוה ראובני
אנחנו מנסים לגרום לאנשים לא לבוא - - -
היו"ר איתן כבל
ברור. אבל עדיין אלה שנאלצים, כי עוד לא טיפלתם בעניין הזה, להגיע אליכם, עליהם אני מדבר. רחמנות. אבל אני מקווה, באמת אני יודע שאתם עושים בימים אלה עבודה גדולה בלשנות כל מקום ומקום, כך שהמגע יהיה הרבה יותר נעים. אבל דרך אגב, אני שומע את זה כבר הרבה שנים, איזה 20 שנה, שאוטוטו כבר לא יהיו תורים. אבל בסדר, לא חשוב, נגיע לזה בסוף. אנחנו לא מודאגים. לא יודע אם בתקופתנו, אבל נגיע.

אבל אתם בכלל תהיו ערוכים לזה? כמה זמן צריך בשביל זה לדעתך?
חוה ראובני
למה? לפי ההצעה הזאת אנחנו לא צריכים לעשות מאומה. אם מדברים כאן על התחלה של העברת מידע על כל העברת בעלות לאיגוד חברות הביטוח, זה מעורר שאלות משפטיות ואחר כך גם שאלות ביצועיות. למרות שממשק בינינו לבין האיגוד קיים, אז גם אם תיווצר התשתית המשפטית, לא נראה לי מאוד מורכב להוסיף לו עוד שדה.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. דבר אחרון שאני בכל זאת רוצה שיינתן או מענה, או שתי נקודות לפני כן. נקודה ראשונה, אני רוצה שתגידו לי כמה לקוחות שביקשו לרכוש את ביטוח החובה סורבו.
ירון אליאס
אני לא בטוח שיש לנו את הנתונים האלה, שאנחנו יכולים לאסוף אותם.
היו"ר איתן כבל
אז כפרה עליך, כמו שאצלנו, פעם שנייה אני אומר לך: איך אתה אומר לא, כשהוא - - -
גיל סלומון
מבחינת הגבלים עסקיים, לא בגלל נושא אחר. אנחנו כאיגוד לא יכולים לבקש נתונים עסקיים - - -
היו"ר איתן כבל
אה, זאת הסיבה?
ירון אליאס
בעיקרון לכל חברה יש מדיניות - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, סליחה, הבנתי. אני רוצה בסך הכול לדעת אם דרככם או דרך פנייה, שהרגולטור הממונה יודע להגיד - - -
חוה ראובני
כמה יש מבוטחים ב"פול"? זה לא פחות או יותר - - -
ירון אליאס
לא כולם בהכרח מסורבים, אבל זה פחות או יותר.
חוה ראובני
רובם הגדול.
אלון בלגה
- - - של ה"פול". 90% זה אופנועים, שבכלל לא מסורבים, הם לא מבטחים אופנועים בכלל.
קריאה
מי שב"פול" - - -
היו"ר איתן כבל
את שלך כבר סיימת. הבנו. זה כבר לא אצלך. רק העלית את הבעיה. אוקיי, מה שאדוני אומר, היועץ המשפטי של "קרנית" אומר שקודם כול הם מקשקשים.
קריאה
לא, לא, לא.
אלון בלגה
אני אומר: לקוחות "הפול" - - -
היו"ר איתן כבל
קודם כול הוא אומר את הדבר הבא – הבנתי בדיוק – שהטענה שלהם היא מופרזת, הם מנסים לייצר כאילו יש פה איזו בעיה גדולה. הרי איך השיטות? אם אתה לא מצליח לעקר את החוק בדרך מסודרת, אתה מחפש את הכיוונים האחרים כדי לטפל.
גיל סלומון
לא.
היו"ר איתן כבל
לא, לא, לא.
גיל סלומון
זה לא הסיפור. לא במקרה הזה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. מה שאני מנסה להגיד, שבשורה התחתונה יש בעיה, אבל היא לא דרמטית. זאת אומרת, אפשר למצוא - - -
קריאה
שאלת המסורבים - - -
היו"ר איתן כבל
הנה המשגיח כשרות הגיע – מעודי, היועץ של הממונה על שוק ההון.
אסף מיכאלי
בקצב שהדיון ממשיך, כל פעם אנחנו מביאים עוד.
היו"ר איתן כבל
כן, אני רואה. אולי סוף סוף דורית - - - אולי נזכה לראות אותה?
אסף מיכאלי
אין שום סיבה שלא. אין שום סיבה. זה כולם on call.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. מה, אמרו לך שיש בעיה?
קריאה
באתי לאכול איתם צהריים.
היו"ר איתן כבל
עד כדי כך האוכל גרוע שם? ברור לי שאתה צוחק.

ברשותכם אני רוצה לומר כך, שצריך לתת בכל זאת, אני לא יודע עדיין איך, אבל אני מבקש מכם, כי העמדה שהם הציגו, אני לא רוצה כך לנפנף אותה כלאחר יד. אני חושב שצריך בכל זאת לראות איך הם מתכתבים עם זה, שזה יכול להיות אם בהודעה או פנייה. יכול להיות שהוא יגיד: מה, חברת הביטוח לא יודעת בשום שלב שמישהו מבוטח אצלה?
ירון אליאס
עלה פה פתרון מצוין. חברי העלה. אני חושב שאם משרד התחבורה כאן יירתם לזה זה עשוי לפתור את הבעיה בצורה מעולה.
היו"ר איתן כבל
שמה?
ירון אליאס
כשעושים העברת בעלות בדואר של הרכב, אפשר יהיה לבקש לראות ביטוח חובה. כמו שאתה עושה טסט היום, כשאתה הולך לעשות טסט, לא מעבירים את האוטו טסט אם אתה לא מציג למכון רישוי תעודת חובה.
קריאה
כמו בליסינג.
ירון אליאס
אותו דבר. שילכו לעשות העברת בעלות בבנק, יציגו - - -
היו"ר איתן כבל
הי, עוד פעם אתה שולח אותי לבנק?
ירון אליאס
ממילא אתה שם.
קריאה
אתה פיזית שם.
חוה ראובני
לזה אני רוצה להתייחס. לזה שתי תשובות: אחת, אנשים לא יעשו ביטוח לפני שהרכב עבר על שמם.
היו"ר איתן כבל
ברור. צודקת. רק חברות הביטוח, כשהם הולכים לקנות הם עושים לפני.
חוה ראובני
הביטחון שלהם שהרכב שהם קונים כשיר לעבור אצלם – הוא לא מבוטל, גנוב, מעוקל וכו' – זה רק אחרי שעבר בעלות בדואר. אז הם לא יעשו ביטוח קודם. דבר ראשון.

דבר שני, בראייה שלנו, וזה דבר שהוא חשיבה אצלנו, אנחנו שואלים את עצמנו האם אנחנו צריכים להיות גורם מפקח על הנושא של קיומו של ביטוח חובה? אצלנו לא אוהבים את המשימה הזאת. בוודאי שלא נרחיב אותה גם לשלב של העברת הבעלות.

שלוש, זה בדואר, זה זמן דלפק, כל שנייה שם עולה כסף. לנו, וכמובן בגלגול לאגרה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, תודה.
גיל סלומון
אבל אתם הרישוי, אתם הרי צריכים - - -
היו"ר איתן כבל
לא, עזוב.
קריאה
לתת פתרון.
חוה ראובני
אבל אנחנו לא אוהבים את זה שמכון הרישוי צריך לבדוק את תעודת הביטוח. בראייה שלנו זה לא צריך להיות.
היו"ר איתן כבל
חוה, אתם לא אוהבים כלום. חוה, בחייך, משרד התחבורה, מה הוא אוהב, לא אוהב. יש משרדים שאתה מגיע, וכאילו האזרחים הופכים להיות נטל. אתה משרת אותם ואתה מרגיש מרירות כזו, שבכלל מישהו הגיע לדלפק.
אסף שילון
רק פתרון למה שחוה הציגה.
היו"ר איתן כבל
לא פתרונות עכשיו. היא אדם שאני מאוד אוהב ומעריך. אני מציע שתנסה גם אתה, תיפגש איתה אחרי – מה שאני בטוח שלא תעשה. זאת ההצעה שלי.
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
לא נדון בזה עכשיו. בבקשה, חאג' יחיא.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כשאני מדברים על הביטוח, דנו בוועדה הזו במיוחד על הביטוח. אני רוצה רק להעלות את הנקודה של ה"פול" ושל הסוכנים הערבים שלא פותחים להם חובה והם צריכים ללכת ל"פול". ואותו מבוטח, אם אני מגיע לסוכן הערבי, הוא לא יכול, אני צריך דרך ה"פול". ואם אני עובר מטייבה לכפר סבא, שזה ליד, מבטחים אותי אצל אותו סוחר וזה לא משתנה.

אני חושב שהעניין הזה של ה"פול", שזה פוגע, כאילו לא פותחים את המחשב לאותם סוכנים ערבים, אני חושב שזה צריך להגיע לקיצו כי כבר עבר כל גבול. לא יכול להיות שסוכן שלך, של אותה חברת ביטוח, הוא טוב כשהוא מביא את הצד ג' - -
היו"ר איתן כבל
חאג', תן לי לחדד את זה עוד יותר ממה שאתה - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אמרנו צד שלישי, את המקיף, את העובדים גם שיש להם את הפנסיה – בכול, אבל בביטוח חובה אומרים: אתם עוברים הרבה תאונות דרכים. אז מה, לא יעלו לדרך? אנחנו ביום של תאונות הדרכים.
היו"ר איתן כבל
חאג', מה שאתה אומר זה אפילו יותר מזה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ברור. יש בתוך זה עניין עסקי ועניין גזעי. גזעני אפילו. אני רוצה לשמוע גם מחברות הביטוח.
גיל סלומון
לא, אנחנו לא מייצגים את ה"פול".
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתם לא מייצגים את ה"פול", אבל חברות שלכם חוסמות את הסוכנים הערבים.
היו"ר איתן כבל
חאג', אני צריך לסיים. חאג', ברשותך, אני רוצה לומר את הדברים בצורה ברורה בעניין הזה. תראו, זה נושא שהוצג בפני, הייתי גם - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
היה דיון בזה. זימנו פה דיון.
היו"ר איתן כבל
שנייה. היה גם דיון פה, גם הוזמנתי בנצרת לפורום סוכני הביטוח הערבים, ודיברתי שם והתייחסתי לעניין הזה. אני כבר אומר גם לך, אדוני מר מעודי, שאתה מכיר, כבר העליתי את זה בפניך יותר מפעם אחת. אני מבין את הבעייתיות מצדכם, אני לא יכול לנפנף אותך כלאחר יד, את הטענות שעולות כלפי – אבל יחד עם זאת, אין חיה כזו שאי אפשר לתת פתרון, כי בשורה התחתונה זה נראה גזעי. ממש, ממש. בכסף הטוב זה עובר לסוחר, בכל הדברים שסוכני הביטוח הערבים נותנים הכול בסדר. אי אפשר כל הזמן רק לפעול בצורה שכזאת. אם יש בעיה, בוא נתמודד איתה, בוא נציף אותה, בוא נעשה קמפיין בעניין הזה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אותם נהגים ילכו לסוכנים היהודים ויבטחו אותם. אם אצל הסוכן שלי אני לא יכול לקבל את החובה, אני הולך - - - מקבל אותה - - - אותו נהג.
היו"ר איתן כבל
זה ברור. חאג', אתה צודק. הוא אומר לך: מה העניין? הוא אומר: אתה לא רוצה לבטח אותי, אני הולך למישהו אחר. מה קרה? מה העניין?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אמרתי, זה גזעני וגם עסקי.
היו"ר איתן כבל
בוודאי. לכן התחייבתי שיהיה דיון מיוחד בעניין הזה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כי גם ביקשתי. פניתי בכתב וגם פניתי בעל פה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. גברתי, שאלה אחרונה ואני רוצה להצביע.
מרב תורג'מן
אדוני, הזכרת את הנושאים שצריך לבחון אותם ולמצוא להם פתרון לקראת יישום ההסדר, ואני כן שוב רוצה להפנות את תשומת לבכם לעובדה שתעודת ביטוח חובה מהווה מעין ראיה לכך שיש ביטוח לרכב. לצורך העניין, אם אני עכשיו עולה על רכב של השכן שלי או של אחד מקרובי המשפחה שלי, מה מצפים ממני שאעשה? הרי החובה לבדוק אם יש ביטוח חובה שחל על רכב היא חובה שמוטלת על הנהג. עכשיו, מצפים ממני לכאורה שאצור קשר עם מאגר המידע של "קרנית".
אסף מיכאלי
לא, מצפים ממך אותו דבר כמו היום.
מרב תורג'מן
לא, כי יש - - -
קריאה
מי זה ממך?
מרב תורג'מן
אני פותחת היום את תא הרכב, מוציאה את תעודת הביטוח, ויודעת שיש ביטוח לרכב. מצפים ממני לפנות ל"קרנית" כדי לוודא שיש ביטוח תקף.
אסף מיכאלי
ואם את לא מוצאת? אותו דבר. אנחנו לא משנים את - - -
מרב תורג'מן
אני לא מבינה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
יהיה לך מסמך בתוך המייל, שהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת על ידי חברת הביטוח.
מרב תורג'מן
במייל?
ירון גולן
את יכולה להדפיס ולשים אותו - - -
מרב תורג'מן
בסדר, אבל עדיין - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, היועצת המשפטית מעלה כאן נקודה. יכול להיות שאנחנו לא מבינים אותה כי אתם משננים אותה. כל החוכמה היא שנבין, לא שתצעקו. תודה. בבקשה, גברתי.
מרב תורג'מן
אין חובה הרי להדפיס את תעודת הביטוח. למעשה אני יכולה להחזיק אותה גם במייל, בטלפון הנייד כתמונה. אתם מצפים למעשה שאפנה לשכן שממנו לקחתי את הרכב ואבקש ממנו לראות את תעודת הביטוח המקורית, כדי לוודא כל פעם שאני עולה על הרכב שיש ביטוח תקף לרכב? אני מנסה להבין איך זה יעבוד בפרקטיקה, מעבר לעניין של – אוקיי, יש תעודת ביטוח, אני לא צריך לבדוק. איך זה יעבוד?
ירון גולן
החובה לא תשתנה וגם ההתנהלות לא אמורה להשתנות. יש המון חלופות. חלופה אחת זה באמת שתדפיסי את תעודת הביטוח - - -
מרב תורג'מן
אבל אין חובה להדפיס את תעודת הביטוח.
אסף מיכאלי
אנסה להסביר עוד פעם.
היו"ר איתן כבל
שם ותפקיד.
אסף מיכאלי
אסף מיכאלי, סגן המפקחת. אנחנו לא משנים דבר בדין. זאת אומרת, האחריות היא אותה אחריות כאשר אדם נכנס לרכב, לוודא שיש לרכב תעודת ביטוח. אתה יכול לממש את האחריות הזאת בכל אחת מהדרכים: אם התעודה הודפסה – באמצעות דפוס; אם התעודה זמינה באמצעים דיגיטליים – באמצעי הדיגיטלי. שום דבר באחריות של אדם שנכנס לרכב וצריך לוודא שיש תעודה לא משתנה, לא אם יהיה תיקון ולא אם לא יהיה תיקון.
מרב תורג'מן
אבל גם האמצעי הדיגיטלי כבר לא יהווה הוכחה לכך - -
אסף מיכאלי
בוודאי שהוא יהווה.
לאה ורון
רבותי, אל תפריעו לעורכת הדין תורג'מן לדבר.
מרב תורג'מן
- - לכך שהביטוח הוא בתוקף. לצורך העניין, המידע יהיה מצוי אונליין, בהנחה שיהיה מצוי אונליין, בידי "קרנית". אני אצטרך לפנות ל"קרנית" כדי לוודא שבאותם רגעים ממש הביטוח הוא בתוקף. הרי זה מה שיקרה בפועל.
איתן השחר
לדעתנו, את צודקת. זה בדיוק מה שיהיה, שבכל פעם לפני שתעלי לאוטו תצטרכי לוודא שיש ביטוח בתוקף.
מרב תורג'מן
איזה דרכים יהיו לי כדי לוודא שיש ביטוח בתוקף?
ניר ברטל
יהיו לך מספר דרכים.
היו"ר איתן כבל
לפני שאתה אומר, אני רוצה לחדד משפט. תראו, לא יכול להיות שבכל הדיון הזה אני מנסה לעצור כל ניסיון להביא אותי לשיח נוסף עם איזשהו פקיד, אם זה פקיד וירטואלי או לא חשוב מה. היום כשאתה נכנס לאוטו, אם אתה רוצה לבדוק, למשל יש לי במשפחה – תבדוק. אוקיי, בסדר, נכנס, בודק, אתה רואה את הדברים האלה במקום. יש לך אפשרות לראות אם התעודה היא בתוקף.

מה עורכת הדין תורג'מן מעלה? היא אומרת: שמע, יש כאן עניין, שכשאני לא בעל הרכב - -
מרב תורג'מן
נוהג מזדמן ברכב, לא משנה מאיזו סיבה.
היו"ר איתן כבל
- - נוהג מזדמן ברכב. או לחלופין, מה קורה אם שוטר עוצר אותי. ויש שוטרים שבא לו להגיד לך: תראה לי ביטוח. אנחנו מקווים שגם עכשיו החוק ישתנה, והם יוכלו לבקש – זה אחד מהנושאים, דרך אגב, שאנחנו מבקשים בחקיקה אחרת, תיקון 112, ששוטר יוכל לדרוש גם את תעודת הביטוח. ומה העניין? הוא יצטרך להתקשר למוקד? כי אין לו את ההעתק שבו הוא יכול להגיד - - -
מרב תורג'מן
- - - תשלח לי עכשיו תמונה של - - -
היו"ר איתן כבל
כן, גברתי, שם ותפקיד רק.
ליטל כספי
ליטל כספי, "קרנית". רק עוד עניין אחד לחדד, בהמשך למה שעורכת דין תורג'מן אמרה, זה שגם אחר כך יש סכנה דווקא להגברת ההתדיינויות המשפטיות, כי זה לא רק שבאותה נקודה כל הזמן צריך לבדוק, כביכול להתחבר למוקד הווירטואלי או מה שזה ולראות, אלא גם בבוא היום, למשל אם תגיד: באמת בדקתי וזה מה שראיתי באותו זמן, אצטרך לראות, מבחינת "קרנית" שהיא אומרת: כן בדקתי והייתי בסדר ורציתי לראות אם יש ביטוח, והבנתי מהדיגיטלי שכן, אצטרך לראות מה היא ראתה באותה נקודת זמן, מה שגם לא אפשרי לפחות היום. זאת אומרת, לראות את ההיסטוריה של מה היא ראתה, כי מה שאראה היום זה כבר לא משנה, יכול להות שזה השתנה.

זאת אומרת, אני חושבת שזה גם עוד משהו שיגביר את ההתדיינויות המשפטיות ויהווה בעיה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אדוני הסגן או מי מכם - - -
ניר ברטל
ההערה היא בהחלט במקום, איך בעולם החדש, שאנחנו כבר לא עם ניירות, אפשר לדעת כשאתה עולה לרכב שיש לו ביטוח. יש מספר פתרונות שיהיו לזה, נתנו עליהם את הדעת, פשוט זה לא - - -
היו"ר איתן כבל
חלק מהחוק.
ניר ברטל
החוק הוא לא אתה כותב איך זה, זה בתקנות יהיה. אחת מהן תהיה למשל, נורא פשוט: אתה פונה לחברת הביטוח - - -
היו"ר איתן כבל
לא, אל תפתח, עשה לי טובה. אל תיתן הצעה. אתה יודע למה לא תיתן? כי עכשיו זה יפתח דיון אם זה אפשרי או לא אפשרי.
ניר ברטל
רק לסיים - - -
היו"ר איתן כבל
ברשותך, תן לי. עזוב, הבנתי. יש לנו 9 חודשים לכניסת החוק פלוס 18 חודש. אני מבקש ככה: בעוד חצי שנה לקיים דיון בהתקדמות שלוש – זה כבר לא שתי הנקודות עליהן דיברנו, אל התוספת שהעלתה אותה עכשיו כאן עורכת הדין תורג'מן שגם בעניין הזה יש לנו פתרונות. זו נקודה אחת.

נקודה שלישית, בכל מקרה הכללים לא ייכנסו לתוקף בלי אישור של ועדת - - -
מרב תורג'מן
אין - - -
היו"ר איתן כבל
אז סליחה, אני רוצה להעביר. עקב הבעייתיות הגדולה, אני אתכם לחלוטין, אתם רואים, אני הולך לאשר את הדברים, אבל אני חייב שלאורך כל הנתיב יהיה לי מה שנקרא ה-lineman הזה שרץ ומניף לי את הדגל ואומר: סליחה, הם עדיין לא - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה באופסייד.
היו"ר איתן כבל
כן, בדיוק, אתה באופסייד.

זאת אומרת, אני מתחבר לגמרי לבקשה שלכם. ולכן גם ראיתם, תוך כדי הדיון ניסיתי לבטל את כל הטענות כלפיכם. אבל בסוף יש כאן עניינים שאני לא יכול למצוא את עצמי מתעלם מהם לגמרי.

ולכן אחזור על הנקודות. אני מזכיר לכם: איך אנחנו אונליין מבצעים את ההעברה, כך שנהג לא נוסע אפילו מטר או נכנס לרכב כשאין לו לפני כן את האישור לביטוח חובה. פעם שנייה, זה העניין הזה, כפי שהציגה אותו עורכת הדין תורג'מן, ההוכחה הזאת שאם אתה לא נמצא בתוך הרכב, שיש לך מענה לעניין הזה. וגם צריך כבר להתארגן, כי המשטרה, אני מציע לכם גם לבוא בדברים עם משטרת ישראל, כי תיקון 112 זה אוטוטו הולך להיכנס. וחד משמעית פה חייב שיהיה סנכרון בין המשטרה לבינכם איך זה הולך להתבצע.

והנקודה השלישית שגם אני אותה מבקש נוגעת לבקשה של חברות הביטוח, איך הם יכולים להתכתב עם המציאות. אם יש להם טענה כלפי מי במאגר "קרנית", שהם ידעו שאם פתאום איזה מישהו שהוא כזה מפלצתי, יהיה להם את הסיפק לאחר מכן לבוא ולפנות ולבקש, להגיד: סליחה, אנחנו - - -
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי?
מרב תורג'מן
אני יכולה להגיד משהו בהקשר של התקנות שיובאו, הכללים שיובאו לאישור ועדת הכלכלה? יש פה שני עניינים: אחד, בהצעת החוק מוצע שהתחילה תהיה בתום תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, ואולם רשאי שר האוצר בצו לדחות את התחילה ב-18 חודשים נוספים. אז כאן אני מניחה שאדוני מבקש שהדחייה תהיה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת?
היו"ר איתן כבל
לא הדחייה. הכניסה לתוקף. אסביר לך איפה הבעיה שלי. אם יבוא השר ואומר: שמע, לא סיימתי עדיין בתשעה חודשים – בסדר. החשש שלי שאנחנו לא נהיה פה, ולא יהיה מי שיהיה כאן לשים לב לדברים האלה. ועוד תשעה חודשים, מבחינתם הם כאילו פתרו את הבעיות לשיטתם ונסעו. אני רוצה שהדברים האלה יונחו, כי יכול להיות שהם כבר לא יהיה שם. הוא בכלל רוצה לחתור תחת הממונה, כבר לא להיות סגן. וזה רוצה להיות בכיר. וזה בכלל רוצה לעבור, קיבל הצעה מבחוץ.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
וההוא מפטרים אותו בכלל.
היו"ר איתן כבל
כן. דרך אגב, אף אחד מאתנו שקיבל את הכללים האלה לא יהיה כאן, ויבואו אחרים. לכן אני אומר, ובאמת אני אומר את זה, זה חשוב ומשמעותי, כדי שגם מי שיבוא אחרינו וינהל את העניין ידע להתכתב עם הדברים האלה.
ירון גולן
אם אני יכול להתייחס, התיקונים המשלימים שאנחנו נדרשים לעשות הם בין היתר תיקונים שמצריכים אישור של ועדות אחרות פה בכנסת. לדוגמה, תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), אלה תקנות שבסמכות שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, באישור - - -
היו"ר איתן כבל
אתה עסוק בלשכנע אותי שאני צודק?
ירון גולן
לא - - -
היו"ר איתן כבל
ההיפך, אתה עוד נותן לי את הכלים לחשוב - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה מחזק.
היו"ר איתן כבל
- - אתה מחזק כמה אני רוצה שהדברים יהיו מונחים על אדני ברזל.
ירון גולן
לא זה, מה שאני רוצה לנסות להניח את דעתו של אדוני, שכבר היום הסמכויות שלנו הן לא סמכויות בלעדיות שלנו, אנחנו צריכים לעבור פה - - -
היו"ר איתן כבל
לא - - -
מרב תורג'מן
אבל מה אתה רוצה, שבתוך תשעה חודשים ההוראה לא תיכנס לתוקף אלא אם כן מגיעים לוועדה?
היו"ר איתן כבל
אני רוצה שאם הם מאשרים את זה, אם התשעה חודשים הם הזמן שמספיק להם, יכול להיות שיקרה נס - - -
ניר ברטל
אפשר להציע הצעה?
היו"ר איתן כבל
לא, שנייה. קודם כול תבינו אותי. איך אתם מציעים הצעה אם אתם לא מבינים? ולכן השאלות. תקשיבו, אני אומר את הדבר הבא: אני מאשר את החוק. אני רק אומר לכם - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יכול להיות שאתקע לך אותו.
היו"ר איתן כבל
לא תיתקע לי אותו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתנגד לחוק.
היו"ר איתן כבל
בסדר, יכול להיות. אבל אני אומר את זה ככה, אני רוצה להסביר: בהנחה וקרא נס ועברו תשעה חודשים, והצלחתם להשלים את התיקונים. אתם אומרים: וואלה, הצלחנו, פתרנו את הבעיה הזאת, פתרנו עם "קרנית", הכול בסדר. אני רוצה שהאישור הסופי לכניסה של החוק לתוקף יתבצע אחרי שהשתכנעה הוועדה שבאמת כל אחת משלוש הנקודות האלה - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש דבר כזה בחוק?
מרב תורג'מן
התחילה פה - - - בשלושה חודשים. איך אפשר להחזיר את זה שוב לוועדה כדי להכניס את זה לתוכו?
היו"ר איתן כבל
אז אני לא יודע. אני מנסה להגיד את הדבר הבא - - -
גיל סלומון
אולי תיתן לנו שבועיים-שלושה ונחזור?
היו"ר איתן כבל
לא. אולי, היועצת, תקשיבי מה אני מנסה להגיד. אני מנסה להגיד את הדבר הבא: אני מקבל את הבקשות שלהם. באופן עקרוני, קבענו סייגים, הכול בסדר. עכשיו, הכניסה לתוקף של החוק, יש לו פרק זמן של תשעה חודשים, ולאחר מכן 18 חודש נוספים, השר יכול - - -
מרב תורג'מן
יש סמכות לדחות את התחילה ב-18 חודשים נוספים.
אתי בנדלר
דחייה אחת או דחייה מצטברת שלא תעלה על 18 חודשים? למה הכוונה?
מרב תורג'מן
תקופה שלא תעלה על 18 חודשים. אני מניחה שזה מצטבר.
היו"ר איתן כבל
כן, אבל זה פחות חשוב לי.
אתי בנדלר
בסדר, אבל צריכים גם את זה להבהיר.
היו"ר איתן כבל
אני מנסה למצוא את הפתרון לבעיה הזאת. כיוון שהכניסה לתוקף, מנקודת המבט שלי, צריכה שיתממשו בה, לפחות על פי תפיסתי, שלושה תנאים, שמניתי אותם כאן. עכשיו, שהועלו כאן מתוך הבעיות האמיתיות, זה לא עכשיו שמישהו פה – מה העניין? לשיטתם כבר היה אפשר להעביר את זה כמעט פה. מבחינתם הכול יהיה בסדר, הכול יסתדר. עכשיו, אני לא יודע. הסתדר, לא הסתדר, הסתדר קצת. הרי כל אחד בא מהמקום שלו, ומה שבעיניו הסתדר בעיני לא הסתדר.
אתי בנדלר
שלושת הדברים האלה שאמורים להסתדר מעוגנים בהצעת החוק או - - -
מרב תורג'מן
זה נושאים שעולים עקב ההסדר.
היו"ר איתן כבל
זה נושאים שעולים עקב ההסדר. אני חייב להוציא מן הכוח אל הפועל את התהליך, אבל היישום - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
היישום של ההסדר לא יהיה טוב אם לא יהיו תשובות.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. זאת אומרת, מבחינתם כמעט הכול בסדר. אלא שאני אומר: אתה צריך להביא לי א', ב', ג'. אם לא תבצע את הפעולות האלה - - -
מרב תורג'מן
שלא כולן הן בתקנות גם. כי אחרת אפשר היה לומר שההסדר לא ייכנס לתוקף כל עוד לא הותקנו התקנות.
אתי בנדלר
נכון. לכן שאלתי אם מדובר על הסדר שהוא לפי חוק או לא.
מרב תורג'מן
בדיוק. אבל יש הסדרים שהם לא בהכרח מבוססים מכוח החוק. ולכן אני לא יודעת איך אפשר לעשות את זה.
אתי בנדלר
ואין מקום לפרט את זה בחוק: ובלבד שעד לאותו מועד 1, 2, 3?
מרב תורג'מן
מצאו פתרון - - -
ירון גולן
אולי נציע שנקבע בחוק הוראה שאומרת ששלושה חודשים לפני כניסת החוק לתוקף, נבוא לוועדה ונציג את - - -
אתי בנדלר
רגע. ונניח שהצגתם והוועדה לא שבעת רצון - - -
ירון גולן
אל"ף, יהיה זמן לתקן. ואם נראה שהזמן הזה לא מספיק, תמיד אפשר לדחות את כניסת החוק לתוקף.
אתי בנדלר
אני רק רוצה להסביר משהו, ירון. זה נשמע סביר על פניו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה לסמוך עליהם.
אתי בנדלר
העניין הוא שיכולה להיות מחלוקת, כי לדעתכם בתאריך הכניסה לתוקף בעוד תשעה חודשים, אתם תדווחו בעוד שישה חודשים לוועדה שהדברים הסתדרו להבנתכם, אבל בדיון שייערך כאן בוועדה הוועדה לא תתרשם שהדברים הסתדרו לשביעות רצונה. מה אז? אתם תכניסו את החוק לתוקף, למרות אי שביעות רצון הוועדה.
היו"ר איתן כבל
זה החשש.
אתי בנדלר
ולזה אתה לא נותן פתרון בהצעה הזאת של דיווח בלבד.
ירון גולן
אני רק רוצה להגיד משהו שאמרנו בהתחלה. יש פה הסדר, זה מין איזה כדור שמתחיל עכשיו. ויש לנו עוד - - -
היו"ר איתן כבל
אין ויכוח, יקירי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לתת תשובות על שלוש השאלות, כמה זמן אתם חושבים שאתם צריכים?
היו"ר איתן כבל
לא, יש לו זמן. יש לו תשעה חודשים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, אני לא מדבר על תשעה חודשים. אני רוצה, אם אפשר, לצמצם את הזמן הזה ולצאת בלי כל - - -
היו"ר איתן כבל
לא, ממש לא.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
השאלה כמה זמן אתם צריכים.
ניר ברטל
נבוא שלושה חודשים לפני שהחוק נכנס לתוקף לתת דיווח לוועדה. אם התשובות שניתן לא יהיו מספקות עומדות כמה חלופות. אחת, יש לנו שלושה חודשים עם מה שנתנו לכם לבוא לתקן ולתת דיווח נוסף.
היו"ר איתן כבל
זה ברור.
אתי בנדלר
אוקיי.
ניר ברטל
אופציה שנייה זה לבטל את הכניסה לתוקף של החוק, ופשוט לחוקק - - -
אתי בנדלר
אבל זה בידיים שלכם. לוועדה אין אמצעי - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, סליחה, מה שאני מנסה להגיד לכם - - -
מרב תורג'מן
כדי לא להכניס את זה לתוקף יידרש תיקון לחוק.
היו"ר איתן כבל
מה אני מנסה להגיד לכם? אם אנחנו פה נפגשים עוד חצי שנה, ובטוח בוודאות שאנחנו נפגשים פה בעוד חצי שנה, אני יכול לנהל אתכם את הדין ודברים. אני באמת לא יודע. אצלכם יכול להיות שיבוא מישהו אחר בכלל - - -
אתי בנדלר
מי השר הממונה על החוק הזה?
ירון גולן
שר האוצר.
ניר ברטל
יש לנו קצת ביצה ותרנגולת עם החוק הזה. עד שהוא - - -
אתי בנדלר
האם להערכתם שר האוצר יסכים לבקשה לחתום על מכתב שבו הוא מתחייב, שאם התנאים המוקדמים לכניסת החוק לתוקפו לא התמלאו לשביעות רצון ועדת הכלכלה, הוא ידאג לדחות את תחילת החוק עד למילוי אותם תנאים? ברמה של מכתב התחייבות.
היו"ר איתן כבל
מה כל כך מסובך? אתם ואנחנו רוצים את אותו דבר. הרי מה העניין? גם אתם רוצים שזה יהיה טוב. מה אני מפחד? חברים יקרים, אנחנו יכולים לייצר פה כאוס. לא במתכוון, לא מתוך כוונה רעה. נבוא לעשות טוב ונמצא את עצמנו מקללים.
אתי בנדלר
תראו, האלטרנטיבה היא שהתנאים האלה יפורטו בחוק עצמו, וייאמר שתחילתו של החוק בתום תשעה חודשים, ואולם לא התמלאו התנאים 1, 2, ,3 ,4 לשביעות רצון ועדת הכלכלה, ידחה השר – אפשר לכפות עליו את זה בחוק, את התחילה, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה, נכון? כי אנחנו לא רוצים לפרט, כך אני מבינה, את התנאים האלה בחוק עצמו.
מרב תורג'מן
כשהוא מדבר על הקטנת הבירוקרטיה, שזה אחד מהתנאים, למשל שנהג לא ינהג ברכב כשאין לו יום אחד ביטוח, זה לא משהו שאפשר להכניס את זה כתנאי לחוק.
היו"ר איתן כבל
יש לי הצעה. אני לוקח חלק מהדברים שאמרה אתי וחלק מהדברים שאמר לי הסגן. תראו, הרי זה אמור לעבור את השבוע, עשרה ימים, עד שזה יעלה למליאת הכנסת לקריאה השנייה והשלישית. בזמן הזה אתם תביאו לי מכתב של השר. אני מניח שאין מצב שהשר יתנגד לזה, ואם צריך שאסביר – אני לא רואה בעיה. וגם הוא יבין את העניין, הרי גם לו אין עניין לבוא לברך ויימצא מקלל. תביאו לי מכתב. אני יודע שאתה לא יכול להתחייב בשם השר. אני מודע לזה.
אתי בנדלר
לכן שאלתי אם אתם חושבים - - -
היו"ר איתן כבל
לא, ולכן גם צריך להגיד את הדברים. אני לא מצפה. אני עושה את זה ככה: אאשר. נכניס את הבקשה שהשר עד לקריאה השנייה והשלישית - -
אתי בנדלר
עד להנחת הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
להנחת הצעת החוק, כן, כן. - - יביא מכתב שהוא מתחייב, שאם ו - - -
אסף מיכאלי
הוא לא יקדם.
היו"ר איתן כבל
אז הוא לא יקדם את זה. המכתב יגיע אלי - - -
אתי בנדלר
לא לא יקדם – הוא יפעל לדחיית תחילת החוק.
היו"ר איתן כבל
צריך לייצר גם בשוק כיוון. מקסימום לא אעביר, אעצור את זה, לא אקדם את זה.
אתי בנדלר
ההוראה תהיה לא להניח את הצעת החוק עד שאין לנו - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני חושב שאולי אגיש רוויזיה, ואמשוך אותה אם הם נתנו.
היו"ר איתן כבל
נכון, זה מה שאמרתי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אם לא נתנו, אז הרוויזיה מתקיימת ונדון מחדש.
היו"ר איתן כבל
חאג' ואני מגישים רוויזיה.
אתי בנדלר
בקשה לדיון מחדש.
היו"ר איתן כבל
בקשה לדיון מחדש.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מוכן, אם התנאים שמדברים עליהם יתקיימו, אני מושך את הרוויזיה. ואז מתקדמים, אין לנו בעיה.
אתי בנדלר
כן, כולל הדיווח לוועדה.
היו"ר איתן כבל
מה התיקונים בבקשה?
מרב תורג'מן
יש למעשה שלושה תיקונים, תיקוני נוסח ותיקונים מהותיים. התיקון הראשון הוא לסעיף 24. יש כאן בקשה של משרד המשפטים להוסיף את המילים בסוף הסעיף – טוב, זה כמובן ינוסח קצת אחרת – "ויראו את תאריך וידוא הקבלה בתאריך מתן ההודעה". הילה, את רוצה להסביר?
הילה דוידוביץ- בלומנטל
כן, פשוט זה חסר. סעיף 24 קובע שהמועד שייראו כתאריך מתן ההודעה, אם ההודעה נמסרה בדואר רשום, זה התאריך המסומן באישור המסירה. אבל לא הוספנו את המקביל עם הביטול הוא אלקטרוני.
היו"ר איתן כבל
בסדר. הלאה.
מרב תורג'מן
תיקון נוסף הוא שהדחייה ל-18 חודשים תהיה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מן הסתם.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
מרב תורג'מן
והשאלה אם אדוני עדיין עומד על כך שתהיה חובת דיווח לוועדה בתום - - -
היו"ר איתן כבל
אני בכל מקרה בעוד חצי שנה רוצה חובת דיווח, כדי שיעזור לנו להתקדם בעניין עצמו.
אתי בנדלר
אוקיי. צריכים לראות איך לנסח את זה, כי אני דוחה את התחילה, אנחנו רוצים כעת דיווח לפני תאריך התחילה. אז שיהיה ברור שנפתור את זה ברמה של הניסוח - -
מרב תורג'מן
שזה ייכנס לתוקף למעט יתר הסעיפים - - -
אתי בנדלר
- - בתוך שישה חודשים מיום הפרסום, ידווח שר האוצר – מי אמור לדווח?
אסף מיכאלי
הרשות.
אתי בנדלר
תדווח הרשות לוועדת הכלכלה.
מרב תורג'מן
- - - הרשות.
אתי בנדלר
לא, אם זה יו"ר הרשות, מנהל הרשות.
ניר ברטל
תוך חצי שנה מפרסום, או שלושה חודשים טרם כניסת החוק לתוקף?
ירון גולן
יש הגדרה בפקודה ל"רשות".
הילה דוידוביץ- בלומנטל
זה שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך.
אתי בנדלר
בדיוק כך. זה רעיון מצוין – שר האוצר או מי שהוא הסמיך ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת על התקדמות ההליכים הנדרשים לשם יישום החוק.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה. אני יכול להעלות להצבעה?
ירון גולן
אפשר לקרוא את סעיף התחילה רק?
מרב תורג'מן
כן. למרות שהוא הוקרא בדיון הקודם.
ירון גולן
הוא הוקרא בדיון הקודם. נחזור.

תחילה

5.

(א) תחילתו של סעיף 1 לחוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

(ב) תחילתם של סעיפים 2 עד 4 לחוק זה בתום תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, ואולם רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בצו, לדחות את מועד התחילה האמור לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים, אם נוכח כי נדרש פרק זמן נוסף להיערכות ליישומו של חוק זה.

תחולה

6.

הוראות סעיפים 2 עד 4 לחוק זה יחולו לגבי פוליסות שתחילת תקופת הביטוח הנקובה בהן חלה במועד התחילה לפי סעיף 5(ב) לחוק זה או לאחריו.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אז אני מעלה להצבעה, ברשותכם, את החוק, קודם כול עם התיקונים, בכפוף גם להתייחסויות ולמכתב שביקשנו גם מהשר. מי בעד? ירים את ידו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני בעד. ורוויזיה.

הצבעה

בעד הצעת החוק, בכפוף לתיקונים – פה אחד

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (מס' 22), התשע"ח–2017, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. ואנחנו מגישים רוויזיה שנינו, כדי שזה גם יהיה מסודר בתוך ההליך הכללי.

אני חושב שהחוק חשוב, רק שכולנו נתנהג בראש פתוח. ואני מציע לכל הגורמים שסביב השולחן הזה, מרגע זה להתחיל לחשוב יצירתי איך מסייעים בקידום התהליך ולא באיך מונעים את התהליך. תודה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ואני מבקש, גם העניין של ה"פול", לזמן ישיבה.
היו"ר איתן כבל
אמרתי. יהיה דיון בעניין הזה, זה כבר התחייבתי.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:21.

קוד המקור של הנתונים