ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/11/2017

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים מושביים בענף הבקר ויצרנים בענפי העיזים והכבשים), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-30OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 612

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ב' בכסלו התשע"ח (20 בנובמבר 2017), שעה 11:00
סדר היום
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים מושביים בענף הבקר ויצרנים בענפי העיזים והכבשים), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יצחק וקנין

איילת נחמיאס ורבין

נורית קורן
חברי הכנסת
שרן השכל

חיים ילין
מוזמנים
יועצת משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - אסתר זנזורי פריאל

סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון, משרד החקלאות - אסף לוי

רפרנטית חקלאות-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הגר סלקטר

רפרנטית בצוות תמ"ס באג"ת, משרד האוצר - שירה דימניק

מנכל"ית, המועצה לענף החלב בישראל - מיכל קראוס

סמנכ"ל, המועצה לענף החלב בישראל - יצחק שניידר

יועצת משפטית, המועצה לענף החלב בישראל - עילית סקפה לנדאו

מנכ"ל, התאחדות מגדלי בקר - אביתר דותן

יו"ר מועצת ההתאחדות, התאחדות מגדלי בקר - ישראל טוטי בלוך

יו"ר אגף הקרקעות, תנועת המושבים, תנועות ההתיישבות - פלג אוריון

מנהלת איגוד המזון, התאחדות התעשיינים

-

גליה שגיא

ראש מחלקה כלכלית, פורום קהלת - אשר מאיר

חוקרת, פורום קהלת - שלומית קפלן

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את מועצת החלב - יעל שילוני

שדלן/ית - מירב שמולי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים מושביים בענף הבקר ויצרנים בענפי העיזים והכבשים), התשע"ז-2017
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, גברתי מנהלת הוועדה, היועץ המשפטי, רשמת, דובר, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. ברשותכם, נתחיל תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים מושביים בענף הבקר ויצרנים בענפי העיזים והכבשים), התשע"ז-2017. בכוונתי לסיים את הדיון היום כדי שנוכל להוציא - -
חיים ילין (יש עתיד)
ב-10 דקות אתה סוגר אותו.
היו"ר איתן כבל
יקירי, כשחקלאים מגיעים לפה שום דבר הוא לא מהיר.
חיים ילין (יש עתיד)
תסתכל, אין כמעט חקלאים.
היו"ר איתן כבל
לפעמים לא צריך יותר מאחד. תראה את עצמך.
חיים ילין (יש עתיד)
ברור. אנחנו אוהבים את הקרן ורצים לנגוח.
היו"ר איתן כבל
מי מציג את העניין? מיכל, בבקשה.
מיכל קראוס
אני מנכ"לית מועצת החלב. יש לנו תקנות שבאות להסדיר את תהליך המכירה – ניוד – של המכסות במגזר המשפחתי. לצערי, אנחנו תקועים כבר 11 חודשים כשאי אפשר לבצע את הניוד כי אין תקנות. התקנות הסתיימו בסוף 2016, ומאז אין לנו תקנות. יש לא מעט חקלאים, וכל חקלאי שרוצה לפרוש מהענף לא יכול לקבל את התמורה בגין המכסה שלו, וזה תוקע את החקלאים. לכן יש החשיבות שאנחנו - -
היו"ר איתן כבל
אם זה היה כל כך חשוב אז למה מ-2016 לא התקדמנו?
מיכל קראוס
לא לשאול אותי שאלות כאלה קשות. משרד החקלאות יענה. אני לא יודעת לענות תשובה.
לאה ורון
הצורה הלשונית זה "לא התקדמתם".
מיכל קראוס
זה לא אני. אנחנו היינו מוכנים כבר מזמן לגמור.
היו"ר איתן כבל
אסף תכף מתחמם עם הלשון. אני רואה אותו - -
אסף לוי
מבריק.
חיים ילין (יש עתיד)
מיכל - - -
היו"ר איתן כבל
אבא שלה היה אחד המורים הראשונים שלי בפוליטיקה, אם לא הראשון בהם.
מיכל קראוס
כבוד יושב-ראש הוועדה, יש חשיבות גדולה שנסיים את זה היום כי עדיין לוקח זמן עד שזה יפורסם ברשומות - -
היו"ר איתן כבל
גברתי מעכבת אותנו.
מיכל קראוס
אז הנה, פתחתי.
היו"ר איתן כבל
אסף, היו כאן שני דגשים – על העניין של 2016, וזה כל כך חשוב שזה מובא בסוף 2017.
אסף לוי
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, גברתי מנהלת הוועדה, חברי הכנסת, באמת כמו שמיכל אמרה, התקנות האלה חשובות. התעכבנו כי לקח לנו זמן להגיע לנוסח גם עם השותפים שלנו במועצה, גם עם משרד המשפטים. אנחנו נעשה את זה. אנחנו נשתדל לעבוד הרבה יותר מהר. התקנות האלה עכשיו ילוו אותנו מעתה ואילך. התקנות הקודמות היו במסגרת הסכם לוקר, ולכן הן היו מ-2014 עד 2016. בדקנו את כל השינויים שנעשו מלוקר והתאמנו גם את המנגנון שהיה בלוקר למנגנון הקיים עם התאמה קטנה שתאפשר העדפה לקטנים. המנגנון שמוצע כאן בתקנות זהה למנגנון שעובד בשטח, והיה גם בתקנות הקודמות, רק עם תיקונים כאלה ואחרים שנדגיש תוך כדי הדיון. כנדרש, התקנות האלה הועברו למועצת החלב להתייעצות. הועברו שלושה סייגים שבחנו אותם, ולא ראינו לנכון לקבלם. אני מעריך שהם יעלו שוב כאן, ואני אגיב בהתאם תוך כדי תנועה על הסעיפים הרלוונטיים.
היו"ר איתן כבל
תודה לאדוני.

מישהו רוצה לומר מילה לפני שאנחנו עוברים להקראה?

מי אדוני?
אשר מאיר
אני אשר מאיר מפורום קוהלת.
היו"ר איתן כבל
נכון, כבר הייתם אצלנו בענייני תקשורת בעיקר. אבל לא רק.
אשר מאיר
וחלב.
היו"ר איתן כבל
נכון, אתה צודק.
אשר מאיר
בעצם למדתי להגיד - - -
היו"ר איתן כבל
תתאמן.

בבקשה, אדוני היועץ המשפטי, איתי.
איתי עצמון
אני מבקש הערה מקדימה לפני הקראת התקנות. התקנות האלה מכוח חוק תכנון משק החלב נועדו כפי שציין כאן סמנכ"ל משרד החקלאות, לקבוע הסדר קבוע לא במסגרת הוראת שעה לעניין העברת מכסות. משכך אני חשבתי שהאכסניה הנכונה לתיקון איננה בתקנות משרדו, אלא בתיקון לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד-2014. אלה תקנות שקובעות בעצם את העקרונות הכלליים לעניין קביעת מכסות – חלוקה וכולי. תקנה 2 לאותן תקנות גם קובעת שקביעת מכסות חלב ליצרנים, שינוען, העברתן, התנייתן בתנאים וכל פעולה אחרת בקשר אליהן תיעשה על-ידי ועדת המכסות לפי תקנות אלה – תקנות מדיניות הפיתוח שאלה התקנות שמגיעות לאישור הוועדה בכל פעם שיש שינוי בהיקף הייצור הכולל. אלה תקנות שבדרך כלל רלוונטיות לתקופה מסוימת בלבד.
לאה ורון
זאת אומרת שהאכסניה של התקנות האלה איננה נכונה בכלל.
איתי עצמון
היא איננה נכונה. אינני יודע מדוע הדבר אושר על-ידי משרד המשפטים. אני מציע שהוועדה תאשר את העיקרון. אנחנו, כמובן, נעשה את ההתאמות הטכניות הנדרשות, אבל התיקון יהיה בתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב). הדבר, כמובן, משפיע על שם התקנות, על המספור, על ההפניות וכמובן גם על הגדרות שקיימות כאן. בהצעת התקנות שמונחת על שולחן הוועדה, חלק מההגדרות אין בהן צורך כי הן כבר קבועות באותן תקנות שאותן נתקן.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
עו"ד עצמון, אנחנו העברנו את ההערה הזאת לפני הדיון למשרד החקלאות?
איתי עצמון
כן, ודאי. זה - - - על-ידי משרד המשפטים. הם הסכימו אתי. מי שמאשר את חקיקת המשנה של משרדי הממשלה זה מחלקה של משרד המשפטים שמאשרת את הפורמט. פשוט ברגע שקיבלתי ראיתי שזה לא המיקום הנכון.

עוד נקודה קטנה - -
אסתר זנזורי פריאל
אני מהלשכה המשפטית של משרד החקלאות. ברגע שקיבלנו את ההערה של איתי ביום רביעי פעלנו לשנות את הנוסח. אבל כדי לא ליצור בלבול בוועדה ולא - -
איתי עצמון
שם התקנות.
אסתר זנזורי פריאל
- - כדי לא ליצור גם שינוי בשם הדיון אז מה שהמליץ לנו איתי לעשות, זה להקריא את התקנות בנוסח הזה, ואת כל ההתאמות הטכניות - -
איתי עצמון
כי אלה שינויים טכניים.
אסתר זנזורי פריאל
את זה כבר עשינו. יש לנו נוסח אחר שהוא כבר מתוקן עם המספור והכול, אבל בגלל כל הרגע האחרון לא רצינו לבלבל את הוועדה.
איתי עצמון
הוועדה, כמובן, תאשר את המהות כפוף לתיקונים הטכניים.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי.
איתי עצמון
רק עוד נקודה קטנה תוך כדי עיון בתקנות קביעת מכסות חלב שאותן נתקן. ראיתי שנעשתה טעות בפרסום ברשומות ב-2014, ויש שתי כותרות של פרק ו': יש פרק ו' – הוראות שונות ופרק ו' – הוראות מיוחדות. אני מציע שנתקן את הטעות הטכנית הזאת בהזדמנות זאת גם עכשיו.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז. כל הכבוד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
איתי עצמון מוכן לתת ייעוץ למשרדי הממשלה בזמנו הפנוי.
היו"ר איתן כבל
אני לא אגיד לך לפעמים איך משרדי הממשלה מגיעים. תוך כדי תנועה. פה לומדים לדיון את הדברים. אבל זה דיון אחר.

מי מקריא? אסתר, בבקשה.
אסתר זנזורי פריאל
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים מושביים בענף הבקר ויצרנים בענפי העיזים והכבשים), התשע"ז–2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-38 לחוק תכנון משק החלב, התשע"א–2011 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת החלב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א'
הגדרות

הגדרות

בתקנות אלה –

"החלטת הממשלה" - החלטת ממשלה מספר 5177 מיום ה' בחשוון התשע"ג (21 באוקטובר 2012);

"יום פנייתה של ועדת המכסות" – המועד שבו נשלחה הפנייה מוועדת המכסות לפי חותמת הדואר הרשום או לפי רישומי הדואר האלקטרוני של ועדת המכסות, אם הסכים היצרן כי הודעות הוועדה יישלחו אליו באמצעות דואר אלקטרוני, לפי העניין;
"יצרן" - כל אחד מאלה
יצרן מושבי;

יצרן חלב עיזים או כבשים שלא נקבעה לו מכסה לייצור חלב במשק סגור בהתאם לתקנה 36;

"יצרן מושבי" – יצרן חלב בקר שאינו יצרן שיתופי כהגדרתו בתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), התשע"ה- 2015 ואינו בית ספר חקלאי או מכון מחקר חקלאי;

"יצרן בשותפות" – יצרן שמייצר את מכסתו במסגרת היתר שותפות עם יצרן אחר לפי סעיף 7(ה)(2) לחוק ובמועד הגשת הבקשה לפי תקנות אלה חלפו 5 שנים לפחות או יצרן שייצר את מכסתו בהיתר שותפות בתקופה האמורה וטרם חלפו 18 חודשים ממועד ביטול היתר השותפות על ידי ועדת המכסות;

"יצרן מקבל" – יצרן המבקש לקבל מנת מכסה מועברת לפי תקנות אלה;

"יצרן פורש" – יצרן המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות את מכסתו;

"מנת מכסה" – חלק ממכסה;

"שנה שוטפת" - השנה שבה נבחנת הבקשה;
חיים ילין (יש עתיד)
יצרן פורש זה מי שמוכר את כל המכסה?
אסף לוי
כן. אין חלקיות.
לאה ורון
מה המשמעות של פדיית המכסה? באיזה סכומים מדובר?
אסף לוי
תכף נגיע אליו בהמשך. זה מנגנון של מכרזה שמוצא את האיזון בין ביקוש להיצע. יש הצד המוכר והצד הקונה. המנגנון שאחרי זה נעבור עליו יכול להיות בכמה שלבים. זה יכול להיות בשלב הראשון או בכמה פעימות, ובעצם נגיע למחיר שיהיה בין ביקוש להיצע, ואז מתקיים ההליך.
לאה ורון
אבל באיזה סדר גודל מדובר?
אסף לוי
המחיר ההתחלתי שמוצהר בתקנות זה 2.30 שקל לליטר חלב. המנגנונים שנקבעו לאחרונה ב-2016 זה 2.10. נכון?
עילית סקפה לנדאו
לא, 2.3. אותו מחיר.
איתי עצמון
בטרם הוועדה תצביע על תקנה 1 אני רק אומר שהגדרת תקנות מדיניות הפיתוח נמחקה. יכול להיות שנידרש להגדיר את תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014 מכיוון שנעשה שימוש במונח הזה לאחר מכן. עוד הערה שלא אמרתי קודם – התיקונים ב"עקוב אחר שינויים" שמופיעים על גבי הנוסח שבפני הוועדה הם גם תוצאה של הערות שהעברתי למשרד. אלה הערות שהמשרד קיבל, והן כבר הוטמעו בנוסח. אלה הערות של מהות, ולא תיקונים טכניים.
היו"ר איתן כבל
יש הערות?
חיים ילין (יש עתיד)
יש לי רק שאלה: "יצרן מושבי – יצרן חלב בקר שאינו יצרן שיתופי". מה קורה אם זה שותפות של כמה מושבניקים?
אסף לוי
זה מופיע בהמשך.
חיים ילין (יש עתיד)
או שזה הגדרות, ואז אתה כבר צריך לציין את זה פה או שזה לא הגדרות.
אסף לוי
יצרן מושבי בשותפות הוא עדיין יצרן מושבי. אחר כך בדיון של המהות "יצרן בשותפות" – יש זכות עדיפה ראשונה לשותפות לקנות את מכסתו.
חיים ילין (יש עתיד)
אבל פה כתוב "יצרן שיתופי". אני יודע למה אתה מתכוון.
אסף לוי
לא, שיתופי זה קיבוצי. זה לא שותפות.
חיים ילין (יש עתיד)
אני יודע, אבל שאלתי שאלה אחרת. יכול להיווצר בלבול כי כשאתם כותבים "שיתופי" מדובר גם על "משפחתי".
אסף לוי
אבל כתוב "בשותפות", לא "שיתופי". כל התקנות האלה מדברות רק על המושבי. לא, סליחה, חבר הכנסת ילין - -
חיים ילין (יש עתיד)
אני מסתכל בהגדרות. אני פשוט מנסה להגיד לך שיצרן שיתופי יכול להתפרש גם כאגודה שיתופית קיבוץ.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מודה ומתוודה שכשהוא אמר "שיתופי" אני לא חשבתי ישר על נהלל, אני חשבתי על - -
אסתר זנזורי פריאל
אתה מדבר על הגדרת יצרן מושבי?
חיים ילין (יש עתיד)
אני מדבר על ההגדרות.
אסף לוי
איזו הגדרה?
חיים ילין (יש עתיד)
יצרן מושבי.
אסתר זנזורי פריאל
"יצרן מושבי" – יצרן חלב בקר שאינו יצרן שיתופי כהגדרתו בתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), התשע"ה- 2015 ואינו בית ספר חקלאי או מכון מחקר חקלאי;
היו"ר איתן כבל
לא שומעים אותך.
אסתר זנזורי פריאל
אני מקריאה את ההגדרה של יצרן מושבי. ככל הנראה, חבר הכנסת התכוון להגדרה של יצרן מושבי.
חיים ילין (יש עתיד)
למה את צריכה ללכת על ההגדרה של השלילה? את מבינה מה אני אומר? היא לא ברורה.
עילית סקפה לנדאו
אני היועצת המשפטית של ועדת המכסות. יצרן מושבי הוגדר כך כי רצינו לכלול במגזר המושבי גם מקרים שיש שם אגודות של יצרנים מושביים. כדי לא להיכנס כאן להגדרה שכוללת - -
חיים ילין (יש עתיד)
בוא נדבר במושגים של באר-טוביה. איך מוגדרת באר-טוביה? הרי כולם שם משפחתיים מושביים, אבל יש שם אגודה שיתופית שמאגדת אותם.
עילית סקפה לנדאו
אבל זאת לא אגודה שיתופית שהיא יצרן חלב. יש שם אגודה מייצגת. היא אגודה שמייצגת את יצרניה.
חיים ילין (יש עתיד)
עזבו, אני לא מבין. אתם חושבים שההגדרות פה נכונות?
עילית סקפה לנדאו
כן. הכי נכון היה פשוט להגיד שהיצרן המושבי זה כל מה שהוא לא יצרן שיתופי.
חיים ילין (יש עתיד)
תודה רבה. זה בדיוק מה שחשבתי שצריך להיות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אז למה לא עשיתם את זה ככה?
עילית סקפה לנדאו
זה מה שרשום כאן. יצרן מושבי הוא יצרן שאינו יצרן שיתופי.
היו"ר איתן כבל
תודה. הערות נוספות? תודה רבה. אני מעלה להצבעה. תקנה 1 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד תקנה 1 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 1 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
חיים ילין (יש עתיד)
זה כולל כל השינויים שצריך לעשות?
היו"ר איתן כבל
בוודאי.
איתי עצמון
את כל השינויים הטכניים וההתאמות אנחנו נעשה.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה, נא להמשיך.
אסתר זנזורי פריאל
פרק ב': העברת מכסה של יצרן

הודעה על בקשה לפרישה ולהעברת מכסה

יצרן רשאי להודיע לוועדת המכסות על בקשתו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתו לפי תקנה 7, אם חלפו 5 שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו; בבקשתו, יתחייב היצרן הפורש להפסיק את ייצור החלב בתוך 30 ימים מיום הודעתה של ועדת המכסות לפי תקנה 12.

בבקשה לפי תקנת משנה (א) יפרט היצרן האמור מהי התמורה המזערית שהוא מבקש בעד ליטר מכסה מועבר.

על אף האמור בתקנת משנה (ב), יצרן שהפסיק את ייצור החלב ושבמועד הגשת הבקשה חלפו 18 חודשים או יותר מיום שחדל לעסוק בייצור חלב, לא נדרש לפרט בבקשתו את התמורה המזערית כאמור, והתמורה בעניינו תהיה התמורה הסופית שתיקבע ועדת המכסות לעניין אותו הליך לפי תקנה 7 לכל היצרנים הפורשים.

דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (א) תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.
היו"ר איתן כבל
הערות? אין.

אפשר להצביע? מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד תקנה 2 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 2 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 2 אושרה.
אסתר זנזורי פריאל
בדיקת הבקשה לפרישה וקביעת היקף המכסה המועברת

ועדת המכסות תבדוק את בקשת היצרן הפורש כאמור בתקנה 2 ותודיע לו בכתב, בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה במועצת החלב, מהו היקף המכסה המותר להעברה (להלן – היקף המכסה המועברת).

ועדת המכסות תחליט על היקף המכסה המועברת בהתאם למכסת החלב שנקבעה ליצרן באותה שנה, בתוספת מנות מכסה שהופחתו ממכסתו בשל תת-ביצוע, לפי תקנה 6, בשנה השוטפת ובשנה שקדמה לשנה השוטפת, ובניכוי תוספות המכסה שלהלן:
איתי עצמון
כמובן, את ההפניה לתקנות קביעת מכסות חלב צריך למחוק.
אסתר זנזורי פריאל
כן, הכול יצטרך לרדת.
לאה ורון
זה מחוק.
איתי עצמון
זה יישאר לפי תקנה 6 מכיוון שאנחנו בתוך המסגרת של תקנות קביעת מכסות חלב.
אסתר זנזורי פריאל
תוספות שהוקצו ליצרן בחמש השנים האחרונות לרבות השנה השוטפת, לפי תקנות מדיניות הפיתוח;

תוספות מכסה שהוקצו ליצרן חלב בקר בחמש השנים האחרונות, לרבות השנה השוטפת, לפי סימן א' בפרק ב' לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 או לפי הליך להעברת מכסות חלב בקר בין יצרנים שמכסת החלב שנקבעה להם והייתה בתוקף בזמן הליך , שיישמה מועצת החלב ערב תחילתן של תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014, לפי החלטת הממשלה, הייתה מתחת ל - 700,000 ליטרים.
איתי עצמון
אני מציע שכאן תסבירו בקצרה מדוע מפחיתים מהמכסה את אותן תוספות שמנויות בפסקות (1), (2) וגם מה ההבדל. אני מבין שפסקה (2) רלוונטי רק ליצרן חלב בקר.
מיכל קראוס
אני אסביר?
אסף לוי
בבקשה, מיכל.
מיכל קראוס
זה גורם ייצור שמדינה מקצה. אדם שקיבל אותה הקצאה של מכסה אין סיבה, כמו שאנחנו רואים, שהוא יפדה את זה בטווח של 5 שנים, ויקבל על זה תמורה. יכולה להיות סיטואציה שמחלקים השנה מכסות, אדם אחרי חצי שנה אומר שהוא פורש, ומיד עושה מזה ביזנס ומוכר את מכסתו. לכן קבענו את זה גם במגזר השיתופי ל-5 שנים, ואנחנו חושבים שזה נכון – גם במגזר המשפחתי 5 שנים – הקצאת מכסה של גורמי ייצור על-ידי המדינה, אי אפשר לסחור בהם.
איתי עצמון
אבל מה היחס בין פסקות (1), (2)?
אסף לוי
אני רק עוד אוסיף. איתי, מה שאתה אומר על סעיף 3(ב)(2) זה בעצם נטרול לוקר. הרי ב-2016-2014 במסגרת מתווה לוקר היה נוהל ניוד שהמדינה התערבה בניוד וסבסדה את הפער בין 20 אגורות שהיצרן הרוכש קנה לבין 2.70 שהיצרן הפורש קיבל. כאן מדובר על כך שבן אדם שקנה מכסה ב-20 אגורות במסגרת הסכם לוקר לא יהיה שכיר במתווה הניוד הגדול שאנחנו מדברים עליו כאן בסעיף.
מיכל קראוס
במשך 5 שנים. אותו דבר. כי את אותן תוספות מכסה במנות של 50,000 ליטר הם קיבלו ב-20 אגורות, ואז אנחנו אומרים שגם את המכסות האלה הם לא יכולים למכור בטווח של חמש שנים.
איתי עצמון
אבל התוספות שמנויות בפסקה (2) אינן כבר באות בגדר פסקה (1)?
אסף לוי
לא. יש תוספות שניתנות בכל שנה במסגרת תכנית הפיתוח.
איתי עצמון
זה פסקה (1).
אסף לוי
זה פסקה (1). פסקה (2) זה כשעדיין לא עברו 5 שנים מסוף לוקר, ולכן נדרש להכניס כאן - -
איתי עצמון
אה, מכיוון שבעצם התחלתם במתווה לוקר עוד לפני שהיו תקנות.
אסף לוי
נכון.
היו"ר איתן כבל
הערות נוספות? אין.

מי בעד תקנה 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד תקנה 3 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 3 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 3 אושרה.
לאה ורון
חבר הכנסת חיים ילין מצביע במקום חבר הכנסת יעקב פרי.
חיים ילין (יש עתיד)
תודה רבה. קוראת מחשבות.
אסתר זנזורי פריאל
זכות סירוב ראשונה לשותפים ומחיר ליטר מכסה המועבר לשותפים
קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי תקנה 2 של יצרן בשותפות, תפנה ועדת המכסות לכל יצרן בשותפות עם היצרן הפורש, אשר המשיך בייצור חלב באותה רפת, ותודיע לו על זכאותו לקבל את מכסתו של היצרן האמור או חלק ממנה, במחיר האחרון שנקבע בהליך להעברת מכסות בין יצרני חלב בקר משפחתיים, יצרני חלב עיזים או יצרני חלב כבשים, לפי העניין; היו מספר יצרנים בשותפות כאמור מעוניינים לקבל את מכסתו של היצרן הפורש, תחולק המכסה באופן שווה ביניהם, אלא אם יוסכם אחרת בין היצרנים.

יצרן שותף שוועדת המכסות פנתה אליו לפי תקנת משנה (א), רשאי להודיע לוועדת המכסות, בתוך 21 ימים מיום פנייתה אליו, על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש לפי תקנה 2, או חלק ממנה.

דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (ב) תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.

לא הודיע יצרן שותף על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש, בהתאם לתקנה משנה (ב), תצטרף המכסה של היצרן הפורש בשותפות לסך כל היקפי המכסות המועברות בהליך העברת המכסות הקרוב, כמפורט בתקנה 7.
איתי עצמון
כלומר יצרן יכול לקבל חלק, אבל מי שפורש צריך לפדות את הכול.
אסף לוי
נכון.
מיכל קראוס
אם רוצים את ההסבר לדבר הזה – פשוט בשותפות הושקעו הרבה מאוד השקעות בהקמת רפת גדולה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
התקנה מנוסחת לעילא ולעילא. מדברת בזכות עצמה. כשמגיע מגיע.
היו"ר איתן כבל
מי בעד תקנה 4? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד תקנה 4 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 4 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 4 אושרה.
אסתר זנזורי פריאל
התמורה הראשונית ועדכונה

התמורה הראשונית שתיקבע ועדת המכסות בתחילת כל הליך העברה תקופתי, כאמור בתקנה 7 (להלן - התמורה הראשונית), היא כמפורט להלן:

2.3 ש"ח בתוספת מע"מ לליטר מכסת חלב בקר מועבר;

3.9 ש"ח בתוספת מע"מ לליטר מכסת חלב עיזים מועבר;

3.5 ש"ח בתוספת מע"מ לליטר מכסת חלב כבשים מועבר.

ועדת המכסות תעדכן את התמורה הראשונית לפי תקנה 7(ו).
איתי עצמון
איך נקבעו הסכומים?
מיכל קראוס
התחלנו ב-2.8 שקלים. בהתחלת מתווה לוקר זה היה הסכום הראשוני שנקבע אז - -
איתי עצמון
את מתייחסת לחלב בקר?
מיכל קראוס
כן. והכול בהתאמה. התחלנו ב-2.8 שקלים, ולאט לאט זה פחת. עכשיו אנחנו מיוצבים על 2.3 שקלים. אנחנו יכולים להגיע עד 1.8 שקלים. כרגע אנחנו לא יכולים לרדת מתחת ל-1.8 שקלים.
אשר מאיר
למה אי אפשר פשוט לקבוע שזה נקבע לפי הסכם בין הצדדים? למה התקנות צריכות לקבוע מה המחיר של המכסות הנסחרות?
אסף לוי
כי יש הרבה קונים והרבה מוכרים.
אשר מאיר
בכל השוק זה ככה, ולא צריך תקנה.
מיכל קראוס
אנחנו מפרסמים שהמחיר הראשוני הוא 2.3 שקלים בבקר. זכותו של המוכר לכתוב באותו נייר שהוא ממלא, מהו מחיר המינימום שבו הוא מוכן למכור את המכסה. זה יורד ב-10 אגורות. הוא יכול לכתוב 1.2 שקלים, הוא יכול לכתוב 2 שקלים, הוא יכול לכתוב 1.9. הוא יכול להגיד שהוא מוכן למכור רק ב-2.3 שקלים. זאת אומרת מועצת החלב זה הפול, ואנחנו מרכזים את כל הבקשות.
אשר מאיר
אז מה המשמעות של המחיר ההתחלתי שמוזכר בתקנות, אם כן? זה כמו בורסה.
קריאה
המכסה הנמכרת היא כמות גדולה ושווה המון כסף. אף אחד לא יקנה לבד מכסה שלמה.
מיכל קראוס
הוא שואל, למה לכתוב 2.3 שקלים?
אשר מאיר
בסופו של דבר זה לא המחיר - - - בעסקה, אלא המחיר - - - במכרז.
אסף לוי
צריך להתחיל באיזשהו מספר גם את תהליך הניוד. גם אני שאלתי, למה לכתוב בכלל מספר ולמה לא להתחיל במספר גבוה, וליצור ציפיות כאלה ואחרות. גם בתקנות הקודמות נקבע מספר, פשוט כאן החלטנו לשים את המספר שהיום זה המחיר המקסימלי שנהוג היום בהליכי המכירות. צריך להתחיל את תהליך המכרזה באיזשהו מספר, ולכן נקבע פה המספר. המספר יכול להיות כל מספר – זה יכול להיות גם 2.5 שקלים וגם 3 שקלים, אבל אז זה היה יוצר סתם עבודה וסתם תהליך. אז התחלנו עם המספר הנהוג, ואם נידרש תמיד נוכל לחזור לוועדה כדי לתקן את המספרים.
לאה ורון
זה המחיר המקסימלי?
אסף לוי
המחיר המקסימלי.
עילית סקפה לנדאו
גם לפני מתווה לוקר כשהיו הליכים שנקבעו לפי היצע וביקוש בצורה שונה, זאת אומרת לא היה מחיר ראשוני, אלא כל אחד יכול היה להציע כל מחיר – גם הקונים וגם הפורשים – המחיר האחרון שנקבע לפני שהתחיל מתווה לוקר היה קרוב ל-2.3. 2.31, משהו כזה. אחר כך כשקבעו במתווה לוקר מה שהיה 2.8 זה רק היה המכירה בין הקטנים של הסבסוד. זאת לא הייתה מכירה לפי הנוהל של סימן ב'. בסימן ב' לאותן תקנות של מדיניות הפיתוח 2014 המחיר הראשוני שנקבע בבקר היה 2.3 שקלים.
היו"ר איתן כבל
תודה.

מי בעד תקנה 5?

הצבעה

בעד תקנה 5 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 5 אושרה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני רוצה לומר שמתווה לוקר גרם לכך שלפחות חצי מהמשק המשפחתי המושבי נסגר. אם היו לנו 380 חקלאים במשק המשפחתי – ואני לא מדבר על המושבים שבנו בהם רפתות מרכזיות. שם החזיקו מעמד כי מחיר המטרה בהיקף כזה של גידול של מספר יצרנים עמד במתווה לוקר. כל אלה שהיו במסלול הזה, שלצערי, לא הלכו לרפת מרכזי – מעל 230 נכון להיום פרשו מהענף. זה לא פלא כי מחיר המטרה במכסה כזאת של מה שהיה 500-450 אלף ליטר לא מחזיר. לכן לא הייתה ברירה. קבעו את המחירים האלה ועשו שכל בדבר.
היו"ר איתן כבל
חבר הכנסת וקנין, אני לא רוצה לפתוח כאן את הדיון מה מקומו של המשק המשפחתי בחקלאות. זה דיון שנוגע כמעט לכל נושא שמונח כאן לפתחנו מהפטם ועבור לביצים.
חיים ילין (יש עתיד)
למשל הביצים.
היו"ר איתן כבל
הביצים הם עדיין שחקנים, לא משנה מה מצבם.
חיים ילין (יש עתיד)
אבל תראה מה הוא מנסה להוביל. אם הם לא יתאחדו ביחד - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
בחלב אני הייתי המתריע הגדול ביותר. למה? אני מתריע על זה בביצים שזה שייך אלי. עובדה שכל המושבים – מושב אחיהוד שהלך לרפת גדולה – נשארו שם שלושה חקלאים שהחליטו להשתגע שבשום פנים ואופן לא נכנסים. הם היום מתאדים. אותו דבר ביישובים אחרים. באותם יישובים שהלכו לרפת מרכזית זה עובד. אותו דבר בקיבוצים. אבל המושבים שלא הלכו למערכת הזאת, לצערי הרב, כולם התאדו.
היו"ר איתן כבל
זה היה בפטם אותו דבר, זה היה בחלב.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון.
יצחק וקנין (ש"ס)
גם בביצים זה לא יעזור אם לא ילכו. ואלה ענפים מתוכננים. החלב והביצים אלה ענפים מתוכננים.
היו"ר איתן כבל
חברים, בואו נמשיך. יש לי עוד דיון ארוך היום.
איתי עצמון
תקנה 5 אושרה, נכון?
היו"ר איתן כבל
תקנה 5 אושרה.

נמשיך לתקנה 6.
אסתר זנזורי פריאל
מועד קיומו של הליך העברת מכסות

ועדת המכסות תבצע, לפי הצורך ופעם בשנה לפחות, הליך להעברת מכסות של יצרני חלב בקר, עיזים וכבשים, כמפורט בתקנה 7.
איתי עצמון
כאן יש שינוי לעומת ההסדר שהיה בתוקף עד סוף 2016, נכון?
עילית סקפה לנדאו
נכון. בהסדר הקודם היה רשום שהיא תבצע מדי רבעון, אבל מניסיון אמרנו שוועדת המכסות רואה את הדרישה לקיום הליך אז בהתאם לצורך אנחנו יכולים לעשות הליך פעם בשנה לפחות, אבל יכול להיות גם יותר.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני הייתי מעדיף שתביאו את התקנות האלה פעם בשנתיים. למה כל שנה?
אסף לוי
אלה חדשות קבועות.
איתי עצמון
ההסדר הזה יהיה קבוע.
אסף לוי
זאת לא הוראת שעה.
אשר מאיר
המכירה הזאת היא רק במגזר המושבי או גם הרפתות השותפות רשאיות לרכוש את המכסות האלה במסגרת התקנות שאנחנו מדברים עליהם היום?
אסף לוי
יש תקנות נפרדות של המגזר השיתופי והמגזר המשפחתי. לאור המדיניות בענף לשמר את המצב הקיים יש תקנות בתוקף למגזר השיתופי, ואלה התקנות למגזר המושבי.
אשר מאיר
השאלה אם אפשר באותה מסגרת לנייד מכסות.
מיכל קראוס
התשובה היא לא.
אשר מאיר
על זה אנחנו מדברים. באנו היום בעיקר כדי להגיד שאנחנו חושבים שצריכים ניוד. זה לטובת הרפתות עצמן וגם לטובת ניוד - - - זה חובה לשמר את המכסות אם מישהו כבר פורש בתוך המגזר - -
נורית קורן (הליכוד)
איזה אופטימי אתה.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני מציע שהצעתך תובא לדיון אחרי שנגיע להסכם עם הפלסטינים. אני אמרתי את זה בהומור. אני אומר את זה כדי לחדד לך עד כמה העניין במערכות הוא מאוד קשה. אני לא מזלזל. אינני קובע עמדה.
אשר מאיר
אף אחד לא זלזל. אני מביע את דעתי.
היו"ר איתן כבל
בוודאי, אני מאפשר. אינני קובע עמדה. אני רק אומר לך שזה לא מה שמונח ברגע זה בלו"ז של השיעור.
אסף לוי
חלק מהמדיניות של המשרד.
אשר מאיר
- - -
אסף לוי
חלק מהמדיניות לשמר את המשק המשפחתי זה להשאיר את המכסות כרגע באותה מסגרת.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להגיד משהו לפורום קהלת. יש לי ויכוח גדול עם פורום קהלת - -
אסף לוי
אחד?
היו"ר איתן כבל
לא. אם זה היה רק אחד לא הייתי אומר את ההערה. ברמה העקרונית הוויכוח שלי הוא שאני מנסה כל הזמן לתת כוח למשק המשפחתי, לשמר אותו ולתת לו מקום בתהליכים כיוון שיותר ויותר כוחות גדולים דורסניים מאוד נכנסים. יש מקומות שאין לה ברירה, למדינת ישראל, אלא עדיין לשמר את המשק המשפחתי בנושא המטילות בגליל המערבי. כל מה שתגיד נגד, אני לא מתעלם מזה. אני לא לא רואה.
אשר מאיר
במילה אחת – יש הבדל בין משק אזורי למשק משפחתי. אנחנו חושבים שההתיישבות בפריפריה היא ערך חשוב ועידוד ההתיישבות, אבל אנחנו חושבים שהמיקוד במגזר החקלאי הוא טעות מאוד גדולה. זה דבר שפוגע מאוד בהתיישבות.
נורית קורן (הליכוד)
לא הבנתי אותך.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זאת אומרת חשוב להתיישב, אבל לא חשוב שתהיה חקלאות.
אשר מאיר
נכון, בדיוק.
נורית קורן (הליכוד)
- - - לשמור את החקלאות.
אשר מאיר
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים, אלה תקנות. כל הנושא שמדבר עלו אשר זה דיון עקרוני. הוא בחקיקה ראשית ולא מתכתב עם זה. פה זה רק תוצאה של זה. זה בסדר להעיר אותנו קצת.
איתי עצמון
בעקבות ההסבר שנתתם לתקנה אני רק רוצה לשאול כדי להיות בטוח. כתבתם: "ועדת המכסות תבצע לפי הצורך ופעם בשנה לפחות". יש מקרים שבהם אין צורך לבצע במשך יותר משנה הליך כזה?
מיכל קראוס
עוד לא היינו במצב הזה. היו לנו תקנות של 2016-2014.
איתי עצמון
אני רק רוצה לחדד שאם הנוסח נשאר כך זה אומר שפעם בשנה אתם צריכים לבצע הליך.
אסף לוי
פעם בשנה יפרסמו, ואם לא יהיו דרישות ההליך מת.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני מעלה להצבעה את תקנה 6. מי בעד?

הצבעה

בעד תקנה 6 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 6 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 6 אושרה. תודה.

נתקדם, בבקשה.
עילית סקפה לנדאו
הליך העברת מכסות

בתקנה זו -
"המועד הקובע" - המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מנת מכסה ולפרישה מייצור חלב בתמורה הראשונית, כפי שפרסמה ועדת המכסות 21 יום לפחות לפני אותו מועד;
"המועד הקובע המעודכן" - המועד האחרון להגשת בקשות של יצרנים מקבלים לקבלת מנת מכסה בתמורה המעודכנת, כפי שפרסמה ועדת המכסות;
"התמורה המעודכנת" - התמורה שתשולם עבור כל ליטר מכסה מועבר, כפי שקבעה ועדת המכסות לפי תקנת משנה (ו).

ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב, הודעה על קיומו של הליך להעברת מכסות, את התמורה הראשונית ואת המועד הקובע. הודעה כאמור תישלח בדואר אלקטרוני לכל יצרן שמסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו למועצת החלב.

ועדת המכסות תרכז את הסך הכול המצטבר של היקפי המכסה המועברת, שאושרה על ידה עד למועד הקובע, לפי תקנה 3, שלא הועברה ליצרנים שותפים לפי תקנה 4 (להלן - המאגר); ועדת המכסות תעדכן את המאגר בכל מקרה של עדכון התמורה לפי תקנת משנה (ו).
עילית סקפה לנדאו
"שאושרה על-ידי"
לאה ורון
"שאושרה על-ידה".
אסף לוי
עשינו יש כאן שינוי סמנטי.
איתי עצמון
סמנטי מהותי?
אסף לוי
תכף נסביר אותו.
איתי עצמון
אם הוא טכני אנחנו נוכל לעשות זאת לאחר הדיון. אם הוא מהות חבל שלא יידעתם אותי לפני הדיון.
עילית סקפה לנדאו
זה היה דקה לפני הדיון.

יצרן המעוניין לקבל מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, יודיע לוועדת המכסות בכתב, עד למועד הקובע או המועד הקובע המעודכן, לפי העניין, על בקשתו והתחייבותו לקבל מנת מכסה בתמורה האמורה ומהי מנת המכסה שאותה הוא מבקש לקבל; דוגמת טופס להודעה לפי תקנת משנה זו תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.

התקבלו הצעות לפי תקנת משנה (ד) לקבל במצטבר את סך כל המאגר בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, תעביר ועדת המכסות את המכסות בין יצרן פורש ליצרן מקבל במועד שייקבע בהודעת הוועדה ליצרנים לפי תקנה 12; היה הביקוש לקבלת מכסה גבוה מההיצע, תחושב מנת המכסה שיקבל כל יצרן מקבל בהתאם לתקנה 9, 10 או 11, לפי העניין.

לא התקבלו בוועדת המכסות הצעות מיצרנים לפי תקנת משנה (ד) לקבלת סך כל המכסות במאגר בתמורה הראשונית, לא תבצע ועדת המכסות העברת מכסות בין יצרן פורש ליצרן מקבל, ותפחית את התמורה הראשונית ב - 10 אגורות לליטר מכסת חלב בקר מועבר וב- 20 אגורות לליטר מכסת חלב עיזים או כבשים מועבר (להלן - התמורה המעודכנת);
חיים ילין (יש עתיד)
אם ב-2.30 זה לא קורה, ואין מצב של ניוד מכסות, אתם מורידים את המחיר, ומתחילים את כל התהליך מחדש?
עילית סקפה לנדאו
זה לא בדיוק התחלה של כל התהליך מחדש, אלא במסגרת אותו הליך אנחנו פונים שוב לכל היצרנים. לא פורשים, לא מקבלים עוד בקשות לפרישה, אלא פונים לכל היצרנים, ואומרים להם שהמחיר ירד ל-2.2 – מי עכשיו מעוניין ובאיזו כמות הוא רוצה?
חיים ילין (יש עתיד)
מי שפורש יודע שהוא מקבל מחיר יותר נמוך?
עילית סקפה לנדאו
נכון.
חיים ילין (יש עתיד)
לא חוזרים אליו?
אסף לוי
לא. כי כתבנו בסעיף הראשון שבבקשה שלו לפרישה הוא כותב את המחיר המינימלי שהוא מוכן לפרוש אתו.
עילית סקפה לנדאו
כשיצרן מגיש בקשה לפרישה - -
חיים ילין (יש עתיד)
הוא כתב שהמחיר המינימלי הוא 2.2, ואתם הורדתם ל-2.1 שקלים - -
עילית סקפה לנדאו
אז הוא יצא מהלופ.
חיים ילין (יש עתיד)
הוא יצא אוטומטית?
אסף לוי
כן. אז הוא יוצא מהלופ.
חיים ילין (יש עתיד)
זאת אומרת שיכול להיות מצב כזה שאם אתם מורידים ב-10 אגורות אין מי שיעביר מכסות. זאת אומרת גם לא יהיה קונה כי תהיה מכסה.
עילית סקפה לנדאו
נכון. אני מעדכנת את המאגר שלי לפי הבקשה.

אני בסיפא של תקנת משנה (ו):

"ועדת המכסות תעדכן את מאגר המכסה המועברת בהתאם לבקשות היצרנים הפורשים שהוגשו כאמור בתקנה 2(ב) (להלן - המאגר המעודכן);"

ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב את התמורה המעודכנת ואת המועד הקובע המעודכן; הודעה כאמור תישלח בדואר אלקטרוני לכל יצרן שמסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו למועצת החלב;

לא התקבלו בוועדת המכסות, עד המועד הקובע המעודכן, הצעות מיצרנים לפי תקנת משנה (ד) לקבלת סך כל המכסות במאגר המעודכן, בתמורה המעודכנת, תפעל ועדת המכסות לעדכון מחדש של התמורה המעודכנת ולפרסומה כאמור בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), ויחולו הוראות תקנת משנה (ד), בשינויים המחויבים.
אסף לוי
אני רק רוצה, בבקשה, להקריא את התיקון בסעיף (ג). איתי, זה בסדר?
איתי עצמון
כן. מכיוון שזה תיקון שיש בו גם ענייני מהות כדאי שהוועדה תבחן אותו.
אסף לוי
אני אסביר למה התיקון הזה התבקש. בגלל שהמועד הקובע זה המועד שניתן להגיש את הבקשות, אבל מאחר שלמועצה יש 14 ימים לבדוק את הבקשות יש פה לקונה שצריך לחדד את זה, אז הסעיף החדש: "ועדת המכסות תרכז את סך הכולל המצטבר של היקפי המכסה המועברת שהוגשה עד למועד הקובע, ואושרה על-ידה".
איתי עצמון
מי הוגשה? לא הבנתי.
אסף לוי
הבקשה הוגשה.
מיכל קראוס
לוועדת המכסות.
איתי עצמון
התחלת לקרוא: "ועדת המכסות תרכז את סך כול המצטבר של היקפי המכסה המועברת". זה לא מתחבר פשוט בעברית.
אסף לוי
"שהוגשו". כן, זה היקפי המכסה. אז "שהוגשו".
איתי עצמון
אז תמשיך.
אסף לוי
"שהוגשו עד למועד הקובע ואושרו על-ידה". זה 14 יום.
איתי עצמון
אתה מבקש להבחין בין מועד ההגשה למועד האישור.
אסף לוי
נכון. כי למועצה יש 14 יום מהמועד הקובע לקבוע את המכסה. כאילו נוצר פה סוג של לופ.
איתי עצמון
יכול להיות שצריך עוד קצת לטייב את הנוסח, אבל זה העיקרון.
אסף לוי
זה העיקרון.
עילית סקפה לנדאו
בעצם תקנה 7 היא התקנה שמסדירה את כל ההליך שדיברנו עליו.
היו"ר איתן כבל
מי בעד תקנה 7?

הצבעה

בעד תקנה 7 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 7 אושרה.
היו"ר איתן כבל
אושר.
איתי עצמון
תקנה 7 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 8, בבקשה.
עילית סקפה לנדאו
הגבלת מנת מכסה של יצרן מקבל

בבקשה לפי תקנה 7(ד), ירשום היצרן המקבל את גובה מנת המכסה המבוקש על ידו כמפורט להלן:

יצרן בקר מקבל, יציין את מנת המכסה המבוקשת כמספר שהוא מכפלה של 10,000 ליטרים ושאינו עולה על 200,000 ליטרים.

יצרן עיזים או כבשים מקבל, יציין את מנת המכסה המבוקשת כמספר שהוא מכפלה של 5,000 ליטרים ושאינו עולה על 40,000 ליטרים.
חיים ילין (יש עתיד)
שאלה. אני רוצה לקנות 10,000 ליטר, מקסימום 200. אבל אין מספיק. אתם מחלקים פריט בסוף? איך אתם מחלקים?
עילית סקפה לנדאו
כן. בתקנות 9, 10, 11 מפרטים מה קורה כשהביקוש גדול מההיצע. יש שם שינוי קטן - -
חיים ילין (יש עתיד)
בסדר.
היו"ר איתן כבל
אביתר, בבקשה.
אביתר דותן
אני מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר. קודם כול משהו באופן כללי לגבי זה, אבל גם הסתייגות ספציפית לדבר הזה. מועצת החלב הוא הגוף המקצועי שמנהל את ענף החלב. יש פה שלוש הסתייגויות שעלו במועצת החלב, וזאת ההסתייגות הראשונה שיש לנו.
היו"ר איתן כבל
אתה מתייחס למה שד"ר אסף לוי כבר אמר שהם לא קיבלו - -
אסף לוי
למה הוא לא שמע את זה?
חיים ילין (יש עתיד)
60 דקות הוא היה בפקקים.
אביתר דותן
20 דקות הלכתי, 20 דקות חיפשתי חנייה, 20 דקות נכנסתי.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
אביתר דותן
מועצת החלב ברוב מוחלט קיבלה את ההסתייגויות המקצועיות שלנו. הם הגיעו לד"ר אסף לוי למשרד החקלאות, והם לא קיבלו את הגישה הזאת.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אני מניח שעוד מעט ידבר.
ישראל טוטי בלוך
אני יושב-ראש מועצת התאחדות מגדלי בקר ושולחן החלב בתנועת המושבים. בתקופה האחרונה כשמגיעים אליך זה כמו שטרקטור נכנס בחורף לחלקת אדמה ומשאיר קוליסים, הטרקטור שאחריו יכול לנסוע רק בקוליסים. זה מה שעושה לנו משרד החקלאות. אנחנו הגענו ברגע האחרון לתקנות - -
אסף לוי
מה?
ישראל טוטי בלוך
בשלוש ההסתייגות האלה יש סכנה שאם לא יתקבלו לא יהיה ביקוש למכסה, ובאופן מלאכותי המחיר ירד. אם יקבלו את ההסתייגויות שלנו - -
אסף לוי
זה בדיוק הפוך.
ישראל טוטי בלוך
בדבר הזה זה אולי הפוך. אתם רוצים שנדבר על כל ההסתייגויות?
קריאה
אנחנו עכשיו נמצאים בסעיף 8.
ישראל טוטי בלוך
ההסתייגות הזאת מדברת על כך שמנת המכסה היא 200,000. בעבר זה היה 100, והעלו את זה ל-150. בחוק החלב כתוב שבחלוקת המכסות יוקטנו הפערים בין היצרנים או שמעלים את הכמות שיצרן יכול לקנות. זאת אומרת זה בניגוד לחוק. במועצת החלב ההצעה שלנו להסתייגות שאם בטקט הראשון לא יהיה מספיק ביקוש, ויש מגבלה של 150 בטקט השני יעלו את זה ל-200.
היו"ר איתן כבל
זאת הרצאה ארוכה מדי. יש נקודה בסוף.
ישראל טוטי בלוך
הנקודה היא שאין צורך להעלות את זה ל-200 בשלב הזה, ואם רוצים להעלות ל-200 אז רק כשלא יהיה ביקוש. זה היה 150.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה. אתה רואה שאפשר להגיד את זה גם במשפט.

בבקשה, ד"ר אסף לוי.
אסף לוי
הסעיף הזה הוגדל מ-150 ל-200 בדיוק כדי לשמור על אלה שרוצים לפרוש, ושלא תהיה ירידת מחיר, ושלא יהיה עודף היצע על הביקוש. כי ברגע שבאופן מלאכותי אני מגביל את הביקוש אני גורם לזה שהמחיר יירד. אני הצעתי למצוא את הפתרון, אבל הוא יצר סרבול בתקנות ובהליך, ואנחנו לא חושבים שההגדלה מ-150 ל-200 יוצר את הפערים או פוגע בחוק. אנשים מעוניינים ורוצים לגדול. אני רוצה לאפשר להם לגדול בהתאם ליכולת שלהם. אני לא רוצה לפגוע ביצרנים הקטנים ולהגיד עכשיו שבעצם יש לי עודף היצע על הביקוש למרות שיש מבקשים שרוצים לקנות יותר אבל מוגבלים מ-150 ל-200, ואז המחיר יורד אוטומטית. כי ברגע שהביקוש לא עולה על ההיצע אנחנו יורדים מ-2.3 שקלים ל-2.2 שקלים ונמוך מזה. לדעתי המקצועית, לא הייתה צריכה להיות פה בכלל מגבלה. אבל בשלב הראשון אני כרגע שם 200. לדעתי, זה מספר סביר שיוצר את האיזון בין הדברים. הרעיון הוא לשמור על אלה שרוצים לפרוש. זאת הפנסיה שלהם. אני לא רוצה שבאופן מלאכותי תהיה פה ירידת מחיר. בסוף זה כוחות שוק.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך את זה ככה – הדברים שאסף אומר לי נשמעים לי בסדר כי בסוף נקודת המוצא היא לשמור על הקטנים. יש דילמה כל הזמן בענף החלב כמו שמתקיימת בענף הפטם ובענף הלול: מצד אחד נותן את האנרגיה והכוח למשק, ומצד שני כל עוד מדינת ישראל לא קיבלה החלטה אחרת שאומרת, אנחנו את הקטנים שולחים הביתה אני רוצה לעשות את המאמץ לשמור עליהם. רוב הקטנים האלה – אפרופו קהלת – זה לא אנשים שנמצאים בלב מדינת ישראל; הם נמצאים בפריפריה של מדינת ישראל. אני רוצה לתת להם, עם כל הקשיים. אני לא רוצה לפרק אותם.

משפט אחרון, בבקשה.
ישראל טוטי בלוך
אין פה שום עניין לקטנים. קטנים לא יקנו 200 אלף ליטר כי אין להם. זאת אומרת משק שיש בו 500 600 אלף ליטר לא ילך לקנות עכשיו 200 אלף ליטר. זה לא בשבילם. זה בשביל הגדולים שיבלעו עוד ועוד.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת אתם שניכם באים בשם הקטנים - -
ישראל טוטי בלוך
- - -
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני מפרשן אתכם עכשיו. אני לא יודע. אתה אומר שאתה בא להגן על הקטנים, וד"ר אסף לוי אומר שהוא זה שבא דרך התקנה הזאת להגן על הקטנים.
אסף לוי
לצד הרוכש הקטן יש הטבה בסעיף הבא שמאפשרת לו זכות ראשונים אז מבחינתי הקטנים מופיעים גם בצד המוכר וגם בצד הרוכש. בצד המוכר זה כאן – אני לא רוצה שבגלל שיש עודף היצע על ביקוש המחיר יירד; ושלב הרכישה זה בתקנה הבאה.
היו"ר איתן כבל
כן, בבקשה. שם ותפקיד.
פלג אוריון
אני יושב-ראש אגף המשק של תנועת המושבים. אני שמח לתת פה הצעת ביניים. למעשה, אנחנו מדברים פה על תקנות לטווח הארוך. יש התנגשות בין הטווח הקצר לבין הטווח הארוך. אנחנו נמצאים זמן רב אחרי הליך הניוד הקודם, ואף צד לא היה רוצה להגיע למצב שיש עודף היצע על הביקוש. זה יכול לגלגל כדור שלג, ואנחנו לעולם לא יודעים.

מצד שני חשוב, בעיני, לקבוע את הכמות כפי שהיא נהוגה היום שזה 150 אלף - -
אסף לוי
למה?
פלג אוריון
אני אסביר. כדי לא ליצור שוני גדול בכמות המכסות, ולפזר אותן באופן יחסי בצורה אחידה. אני מציע להוסיף השלמה – להשאיר את זה כאן 150 אלף, ולקבוע שאם לא נעשה הליך ניוד במשך שנה, והצטברה אז המנה תהיה 200. זה יפתור את הבעיה בטווח הקצר, וישאיר אותנו לטווח הארוך עם הכמות המקדימה.
אסף לוי
זה לא פותר את הבעיה.
היו"ר איתן כבל
אסף ופלג, אני אומר את זה לכולם. זאת הכרעה מקצועית. זאת לא הכרעה שעכשיו אני יכול לומר לכם עכשיו - -

שנייה, זה שאתה עושה לי ככה זה לא עושה אותך יותר צודק. כמו שהוא עושה ככה זה לא עושה אותו יותר צודק.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני רוצה לחדד איך המערכת עובדת – מה מקומו של משרד החקלאות ומה מקומכם. כי אם לא אני לא אעביר את זה היום. אני אגיד לכם שאם זה כזה דרמטי – עם כל הכבוד לי ולשרן שנכנסה עכשיו יש כאן הכרעה מקצועית נטו. אני אגיד לכם, לכו, אם אתם לא יודעים להגיע ביניכם להבנות. אני אלך ללמוד את העניין. אני לא יודע להגיד, כי הם חברים שלי, ואותך אני מכבד ומעריך, ואתה משרד החקלאות. זה לא - -
שרן השכל (הליכוד)
אבל יש פה גם אינטרס משותף. צריך לדעת גם מאיפה הם מגיעים.
היו"ר איתן כבל
לכן מה שאני אומר לך, שרן, זאת בדיוק הנקודה. אם הם לא מצליחים להגיע ביניהם להבין בתוך המחלוקת המתקיימת ביניהם אני אומר להם, סעו הביתה, תבואו אלי כשאתם תהיו מוכנים, תנהלו ביניכם את השיח. אני לא יודע לנהל את השיח הזה עכשיו.
אסף לוי
אדוני היושב-ראש, אני מוכן להציע פשרה שיהיה כתוב 150, ובתנאי שהליך הניוד הראשוני מסתיים. במידה שצריך לרדת במחיר אז מעלים את המגבלה. ואז אם בהליך הניוד הראשוני הניוד מסתדר על המחיר, ולא פוגעים בקטנים המוכרים אני מוכן להכניס את המגבלה של 150. אם צריך יהיה להוריד מחיר המגבלה עולה.
עילית סקפה לנדאו
רק שתבינו – זה לעשות שוב את כל ההליך.
אסף לוי
בסדר. זה המחיר.
היו"ר איתן כבל
חברים, לא בגלל עניין טכני כזה או אחר – אז תחליטו. אם ההצעה של ד"ר אסף לוי מקובלת עליכם, בבקשה.

רצית לומר משהו, שרן?
שרן השכל (הליכוד)
לא. אני בינתיים מקשיבה.
היו"ר איתן כבל
למה אני שואל אותך? זה לא מכיוון שאני מתעניין כל כך. אני אומר את זה במחילה. אני רוצה להצביע, ואני רוצה לדעת אם את מצביעה אתי. אם את לא מצביעה אתי אני אתקדם.
שרן השכל (הליכוד)
אני אישית מאמינה שמשרד החקלאות עשה את החישובים ועשה עבודה מעמיקה. אני סומכת על ההחלטה שלו, ולכן לדעתי שתיגש להצביע על ההצעה המקורית של משרד החקלאות.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת אנחנו לא מצביעים עכשיו יחד.
לאה ורון
בכל מקרה חברת הכנסת שרן השכל תצביע במקום חבר הכנסת דוד ביטן.
היו"ר איתן כבל
אני לא אצביע עד ש - -

הוא הציע פשרה. או שתלכי על הפשרה או שסתם תיאלצי אותי להביא חברי כנסת.
שרן השכל (הליכוד)
מה המשמעות של הורדה של 50?
אסף לוי
החשש שלי הוא שברגע שיהיה כתוב 150 ההליך הראשון לא ייסגר, ונצטרך להוריד את המחיר ליצרנים הפורשים. בסיטואציה הזאת אני לא מוכן להיות. לכן הצעתי פשרה שנקבל את 150 שנציגי החקלאים מציעים, ובתנאי שזה לא מוריד את המחיר ליצרנים הפורשים. בהנחה שהביקוש וההיצע לא נסגרים אני רוצה לפרוץ את המגבלה של 150. צריך למצוא את הדרך לרשום את זה, ואם זה אומר לעשות הליך ניוד חדש ייעשה ניוד חדש. אני מנסה לרבע את המעגל.
היו"ר איתן כבל
אם הפשרה הזאת מקובלת עלייך אני אצביע.

חברים יקרים, סיימנו.
איתי עצמון
- - -
היו"ר איתן כבל
לא, היא מסכימה.
אסף לוי
אבל החברים אומרים פה שזה יוצר - -
מיכל קראוס
זה יוצר מצב שצריך לעשות שוב הליך. אז, בסדר, מועצת החלב וועדת המכסות יעבדו קשה. אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
מיכל, בעניין מנהלי טכני אני לא אמנע מאתנו להגיע לפשרה הזאת.
מיכל קראוס
נכון.
היו"ר איתן כבל
אז אם נצטרך לעשות שוב את ההליך נעשה אותו.
עילית סקפה לנדאו
לטעמי, המשמעות של ההסדר הזה היא פגיעה בחקלאים. החקלאים הם אלה שמביעים את זה, ולדעתי זאת פגיעה בהם.
שרן השכל (הליכוד)
החקלאים היוצאים.
היו"ר איתן כבל
עילית, העניין של מה נפגע או לא נפגע תלוי במקום שבו אתה נמצא. אם, חס וחלילה, אני אחשוב לרגע שהנציגים האלה שיושבים פה הם בעצם כלי משחק של כוחות כאלה ואחרים בתוך המערכת זה איום ונורא. אני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה. הנחת העבודה שלי היא שמועצת החלב ששם נמצאים נציגי החקלאים – אני לא מדבר עכשיו על תפיסת עולם. קהלת מציגה תפיסת עולם שאפשר להסכים איתה או לא להסכים איתה. אבל בכל מקרה הנחת העבודה שהם בעד החקלאים של עצמם. אם הטענה שלך אכן תתברר כנכונה שהפעולה שלהם פוגעת בחקלאים אין לי מה להגיד. אז אם יסתבר שאכן זה כך אז בפעם הבאה. זה הרי לא יקרה בעוד 2000 שנה.
אסף לוי
אדוני היושב-ראש, הטיעון שזה יוצר יותר פערים ב-50 אלף ליטר לא על זה יקום וייפול הענף.
היו"ר איתן כבל
נכון.
אסף לוי
הטיעון המרכזי ליצור יותר פערים - -
היו"ר איתן כבל
חברים, טחנו את זה עד דק.

בבקשה, איתי.
איתי עצמון
אני מבקש שתגידו מה השינוי בנוסח, שלהבנתכם, צריך להטמיע. שנית אני לא בטוח אם לא צריך לעשות שינויים גם בתקנה 7 בעקבות זה.
אסף לוי
זה תוקע את כל - -
איתי עצמון
אבל פשוט אם תגידו פחות או יותר מהם השינויים שצריך לערוך בתקנות.
היו"ר איתן כבל
חברים, בואו נתקדם. נשאיר את זה לסוף.
איתי עצמון
תקנה 8 לא אושרה.
היו"ר איתן כבל
יותר נכון לא הוצבעה.
אסף לוי
העניין הוא לא של מה בכך לנסח את הפשרה שהצעתי.
היו"ר איתן כבל
אז מה אתם מציעים – נדחה את זה בחודש?
איתי עצמון
אתם יכולים להגיד ברמה העקרונית. אנחנו אחר כך נעבוד על הנוסח. אבל ברמת המהות צריך לדעת על מה מצביעים.
היו"ר איתן כבל
אתם לא הבנתם מה ד"ר אסף לוי אמר?
אסף לוי
הבינו.
לאה ורון
היושב-ראש הציע - -
אסף לוי
הבעיה שצריך להקריא, וצריך להתעסק בזה, וקולי ערב כמו עורב.
היו"ר איתן כבל
אני גם יכול להקריא. אין בעיה. זה לא מסובך. אני אקריא את תקנה 9.

חישוב מנת המכסה שיקבל יצרן בקר מקבל

התקיים האמור בתקנה 7(ה), ביחס ליצרן חלב בקר, והיצע המאגר או המאגר המעודכן, לפי העניין, קטן מהביקוש לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, תקבע ועדת המכסות את מנת המכסה שתועבר לכל יצרן מקבל, בהתאם להיקף מכסתו של היצרן המקבל ולפי השלבים הבאים:

יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ- 700,000 ליטרים (להלן - יצרנים קטנים), יקבלו את מנת המכסה שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר, תחושב מנת המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 7(ד), לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של היצרנים הקטנים המקבלים.
היו"ר איתן כבל
מזל שפרות לא צריכות לפרש את זה. אני אקריא את (ב), ואז תסבירו. אני מבין אבל זה כזה - -

נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א) (להלן - יתרת המאגר), תחולק מכסה זו בין כלל היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 7(ד), לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקוש המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.
אסף לוי
אדוני היושב-ראש, הסעיף הזה נותן את ההעדפה ברכישה ליצרנים הקטנים המשפחתיים. מי שמתחת ל-700 יש לו זכות ראשונים. אם הביקוש מהיצרנים הקטנים גובר על ההיצע של המכירה מיצרנים אחרים אז עושים פלאט בתוך היצרנים הקטנים. אם נותר עודף מכירה מהיצרנים הקטנים זה עובר לשאר היצרנים. אם שם יש עודף ביקוש על היצע אז גם שם עושים באופן יחסי אחיד לכל אחד מה שהוא רצה לקנות.
היו"ר איתן כבל
הערות?

מי בעד?

הצבעה

בעד תקנה 9 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 9 אושרה.
היו"ר איתן כבל
חישוב מנת מכסה שיקבל יצרן עיזים מקבל

התקיים האמור בתקנה 7(ה), ביחס ליצרן חלב עיזים והיצע המאגר או המאגר המעודכן, לפי העניין, קטן מהביקוש לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, תקבע ועדת המכסות את מנת המכסה שתועבר לכל יצרן מקבל, בהתאם להיקף מכסתו של היצרן המקבל ולפי השלבים הבאים:

יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ- 300,000 ליטרים (להלן - יצרנים קטנים), יקבלו את מנת המכסה שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר, תחושב מנת המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 7(ד), לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של היצרנים הקטנים המקבלים.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת אתה עושה לי בעצם פה - -
אסף לוי
אותו דבר.
איתי עצמון
אותו דבר, פשוט בענף העזים.
היו"ר איתן כבל
כן, בענף העזים.
אסף לוי
סעיפים 9, 10, 11 זה אותו דבר לכל ענף.
היו"ר איתן כבל
נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א) (להלן - יתרת המאגר), תחולק מכסה זו בין כלל היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 7(ד), לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקוש המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.
איתי עצמון
זאת תקנה 10. אתה מבקש להצביע על הכול כמכלול?
היו"ר איתן כבל
כן כי זה אותו דבר.
אסף לוי
זה אותו דבר לענפי הצאן.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני רואה שזה אותו דבר.

חישוב מנת מכסה שיקבל יצרן כבשים מקבל

התקיים האמור בתקנה 7(ה), ביחס ליצרן חלב כבשים והיצע המאגר או המאגר המעודכן, לפי העניין, קטן מהביקוש לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, תקבע ועדת המכסות את מנת המכסה שתועבר לכל יצרן מקבל, בהתאם להיקף מכסתו של היצרן המקבל ולפי השלבים הבאים:

יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ- 200,000 ליטרים (להלן - יצרנים קטנים), יקבלו את מנת המכסה שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר, תחושב מנת המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 7(ד), לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של היצרנים הקטנים המקבלים.

נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א) (להלן - יתרת המאגר), תחולק מכסה זו בין כלל היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 7(ד), לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקוש המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.
אסף לוי
סעיפים 10, 11 זה הקבלה של סעיף 9 לענף הכבשים והעזים.
איתי עצמון
עם השינויים המחויבים בעיקר עם המספר.
היו"ר איתן כבל
בוודאי. 700.

מי בעד תקנות 10 ו-11?

הצבעה

בעד תקנות 10, 11– פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות 10, 11 אושרו
היו"ר איתן כבל
תקנות 10 ו-11 אושרו.
היו"ר איתן כבל
בתקנה 12 יש עניין טכני אז תעצרו אותי אם יש הערות.

הודעת ועדת המכסות

התקיים האמור בתקנה 7(ה), תפרסם ועדת המכסות הודעה על כך באתר האינטרנט של מועצת החלב ותשלח הודעות ליצרנים הנוגעים לעניין כמפורט להלן;
בהודעה ליצרנים הפורשים יפורט היקף התמורה לה הם זכאים והמועד האחרון להעברת חשבונית מס כדין בשל התמורה אותה הוא זכאי לקבל;
בהודעה ליצרנים המקבלים תודיע ועדת המכסות מהי מנת המכסה שהם זכאים לקבל בהתאם לתקנות 9, 10 או 11, לפי העניין, מהו סך התשלום שעליהם להעביר ומהו המועד האחרון להעברתו.
ועדת המכסות תשלח הודעות כאמור ליצרנים, כאמור בתקנת משנה (א), לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר יצרן לוועדת המכסות, ככל שמסר, ואם אין בידי ועדת המכסות כתובת דואר אלקטרוני של היצרן – בדרך אחרת כפי שתחליט ועדת המכסות.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לשאול כאן שאלה שאנחנו שואלים בכל מקום. הרי הוא בא ומבקש. למקום שהוא רשם שהוא מבקש שישלחו לו.
עילית סקפה לנדאו
היצרן מתבקש לכתוב את הדואר האלקטרוני שלו.
היו"ר איתן כבל
לא. פה את כותבת דואר אלקטרוני. אבל אם הוא רוצה שלא יהיה לו דואר אלקטרוני או עדיין אין לו דואר אלקטרוני? יש כאלה, אני מניח.
עילית סקפה לנדאו
אז בדרך אחרת כפי שתחליט ועדת המכסות.
היו"ר איתן כבל
אני הבנתי. שאלתי שאלה פשוטה.
עילית סקפה לנדאו
אם היצרן יכול לבקש לאן לשלוח לו?
היו"ר איתן כבל
כשהיצרן מגיש הוא אומר, אני רוצה שאת ההודעות תשלחו לי לכתובת מסוימת.
עילית סקפה לנדאו
בהחלט.
היו"ר איתן כבל
לכן צריך שייכתב - -
שרן השכל (הליכוד)
"בדרך שבחר היצרן" במקום "בדרך שתחליט ועדת המכסות".
היו"ר איתן כבל
בכל מקום אנחנו עושים את זה.
עילית סקפה לנדאו
בסדר. אם היצרן מבקש בדרך אחרת אז, כמובן, זה יישלח - -
היו"ר איתן כבל
כן. פשוט מאוד כי בכל מקום אנחנו עושים את זה בדיוק בגלל ריבוי האפשרויות. אז אתה לא יודע מה הרצון של כל אחד.
איתי עצמון
אז אני רק רוצה לוודא – הכוונה היא שוועדת המכסות תשלח הודעות ליצרנים בדרך שביקש היצרן למסור לו הודעות או שאתם מבקשים בכל זאת להשאיר - -
היו"ר איתן כבל
הסיפא בכל מקרה תישאר. כי יכול להיות שבזמן שהוא ביקש קרו אלף ואחד דברים, והוא לא עדכן.
איתי עצמון
אבל מייל כדאי - -
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי שזה לא יהיה.
עילית סקפה לנדאו
אני מבינה את הכוונה שאם הוא ביקש שנשלח לו בדרך אחרת זה יישלח בדרך שהוא ביקש.
איתי עצמון
אלא אם כן ביקש לשלוח לו הודעות בדרך אחרת.
אסף לוי
הוא לא יכול לבקש יונת דואר. הוא יכול לבקש או בדואר אלקטרוני או דואר. מה זה דרך אחרת? יש שתי אופציות – דואר אלקטרוני או דואר.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
זה יכול להיות מסרון. היום האפשרויות להודעה - -
אסף לוי
זה עניין רשמי. צריך להיות תיעוד בכתב ולא מדיה.
היו"ר איתן כבל
בסדר, קיבלתי.
איתי עצמון
אלא אם כן הוא ביקש לשלוח לו הודעות בדואר.
היו"ר איתן כבל
מי בעד תקנה 12 עם התיקון?

הצבעה

בעד תקנה 12 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 12 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 12 אושרה.

העברת התשלום והעברת מכסות

ועדת המכסות תאשר את העברת מנת המכסה ליצרן מקבל שקיבל הודעה לפי תקנה 12, רק לאחר קבלת מלוא התמורה שעליה הודיעה לו בעד מנת המכסה, בתוספת מע"מ, עד למועד האחרון שנקבע להעברת התשלום לפי תקנה 12.

לא הועבר התשלום על ידי היצרן המקבל עד למועד האחרון שנקבע להעברת התשלום לפי תקנה 12, תבטל ועדת המכסות את בקשתו של היצרן המקבל ותפחית את מכסת החלב שנקבעה לו באותה השנה ב-30,000 ליטרים ליצרן חלב בקר, וב-10,000 ליטרים ליצרן חלב עיזים או כבשים; מנת מכסה שהופחתה מיצרן לפי תקנה זו, תישמר לזכות היצרן במהלך השנה השוטפת והשנה העוקבת ותוקצה לו לייצור בשנה שלאחר השנה העוקבת להפחתת המכסה.

בוטלה בקשה של יצרן מקבל לפי תקנת משנה (ב), תפעל ועדת המכסות להעברת מנת מכסה זו בהליך העברת המכסות הבא; במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, רשאית ועדת המכסות לחלק את מנת המכסה בין היצרנים המקבלים, בהתאם לתקנות 9, 10 או 11, לפי העניין.
איתי עצמון
מהם אותם מקרים מיוחדים? אתה יכול לתת דוגמה לוועדה?
עילית סקפה לנדאו
אני מניחה שהמקרים המיוחדים פה יכולים להיות - -
היו"ר איתן כבל
מה זה מניחה? אתם כתבתם את המקרים המיוחדים. אתם צריכים לדעת, לא להניח.
עילית סקפה לנדאו
אנחנו יכולים לדעת רק מהניסיון שהיה לנו עד עכשיו.
היו"ר איתן כבל
זה מה שאני אומר. זאת הכוונה שלי.
עילית סקפה לנדאו
הניסיון שהיה לנו עד עכשיו הוא שיצרן ביקש לשנות, וזה לא שינה באופן מהותי את התשלום ואת ההיקף שיקבל כל יצרן. כלומר זה היה בשוליים.

אנחנו מדברים פה על המקרים של הפורש או המקבל? של יצרן מקבל. זאת אומרת אם יצרן מקבל מבטל את הבקשה שלו, ויש לי עוד מכסה לחלק, וזה לא משנה לי בצורה מהותית את החלוקה בין כל היצרנים המקבלים, לפי תקנות 9, 10, 11 אז אני יכולה עוד לעשות את זה במסגרת אותו הליך. אם זה משנה ההעדפה היא שזה יעבור להליך הבא כי כולם כבר קיבלו את ההודעות על התשלום.
איתי עצמון
כלומר זה חריג.
עילית סקפה לנדאו
זה חריג. בדיוק.
היו"ר איתן כבל
כן, מיכל.
מיכל קראוס
אני אתן דוגמות ספציפיות. אנחנו קובעים יום קובע גם למוכרים ולאחר מכן יום קובע גם לקונים. יכולה להיות סיטואציה לפני היום הקובע של המוכרים שפתאום המוכר התחרט והחליט לא למכור. זה עדיין לא השפיע על ההליך. אבל ברגע שנגמר היום הקובע של המוכרים זה סגור. ואז הקונים – הקונה משוכנע שיש לו הכסף. הוא ידע לפני כן שיש לו הכסף, אבל פתאום בפרק הזמן של שבוע הימים הזה או של השבועיים שיש בין היום הקובע של סגירת המוכרים לסגירת הקונים מתברר שאין לו כסף. זה מקרים מיוחדים.
היו"ר איתן כבל
תודה. ברור.
מיכל קראוס
אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון כי היו מקרים כאלה.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי. אני מעלה להצבעה את תקנה 13. מי בעד?

הצבעה

בעד תקנה 13 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 13 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה. תקנה 13 אושרה.
פרק ג'
הוראות כלליות לעניין העברת מכסות

מעמדה של מנת מכסה מועברת

מנת מכסה שהועברה ליצרן מקבל לפי תקנות אלה, היא חלק ממכסתו לכל דבר ועניין.

על אף האמור בתקנת משנה (א), בשנה שבה התבצעה העברת מנת מכסה ליצרן מקבל, תהווה תוספת המכסה חלק יחסי ממכסתו לפי מספר החודשים שנותרו מיום קבלת המכסה עד סוף השנה, לרבות החודש שבו פורסמה ההודעה באתר האינטרנט של מועצת החלב לפי תקנה 12.
היו"ר איתן כבל
הערות?
ישראל טוטי בלוך
כן. לי יש.
היו"ר איתן כבל
בבקשה. אסף, זאת כנראה ההסתייגות השנייה.
ישראל טוטי בלוך
בדירקטוריון מועצת החלב התקבלה ההסתייגות שלנו לגבי הסעיף הזה. אנחנו דרשנו שכל הרבעון ייחשב כמכסה שנקנתה. הסיבה היא שיש כבר מכסות שעוד לפני ההליך הפרות נמכרו, והפסיקו לחלוב פרות. זאת אומרת אם זה לא יהיה, יהיה מצב שיהיה חלב שלא עבר מיד ליד. תהיה מכסה לא מנוצלת באותה שנה.
אסף לוי
חשבתי שאסור להעביר אם אין הליך ניוד. לא הבנתי מה אני מבקש להכשיר פה.
ישראל טוטי בלוך
להכשיר?
אסף לוי
כן. מה זאת אומרת שעברו פרות שנחלבו, ולא יהיה חלב? אני לא מבין את זה.
שרן השכל (הליכוד)
יש המכסה השנתית, ואז הם קנו פרות, והם לא יכולים לנצל את המכסה של החלב.
אסף לוי
בן אדם קונה את הפרות, לפי מכסתו. זאת אומרת אם עכשיו הוא ייצר שלא בהתאם למכסתו – זה מה שהוא אומר? אני מנסה להבין מה הוא אומר.
ישראל טוטי בלוך
ב-2017 לא בוצע הליך מתחילת השנה. יש יצרנים שכבר מתחילת השנה הפסיקו לחלוב פרות, והמכסה שלהם כרגע לא מנוצלת. מצד שני יש רפתנים שידעו שהולך להיות הליך, וכבר מייצרים את החלב ומתכננים לקנות את החלב. זה הביקוש שאנחנו מדברים עליו.
היו"ר איתן כבל
בשונה מהפעם הקודמת שידעתי להתכתב איתכם קצת קשה לי פה. יש פה משהו טריקי שלא מסתדר לי. זה לא יושב לי טוב.
ישראל טוטי בלוך
מה?
היו"ר איתן כבל
ליצרן יש מכסה, הוא הפסיק לחלוב, ההוא כבר מתכנן. יש פה משהו שלא - -
אסף לוי
כדי שזה יהיה יותר מדויק בעקבות הערה שקיבלנו מהמועצה בהתייעצות שינינו את זה לחודשים. בנוסח הקודם זה היה אחרת. כדי להתאים את זה כדי שלא תהיה פגיעה אמרנו – מהחודש שנודעה ההודעה. הוא עוד לא קנה ועוד לא רכש – אז מהחודש שהמועצה פרסמה.
היו"ר איתן כבל
נראה לי סביר. מיכל, מה דעתך? אני מכניס אותך לפלונטר?
מיכל קראוס
כן.
היו"ר איתן כבל
אז אנחנו נכריע. אנחנו נלך על הנוסח הזה. לדעתי, התיקון סביר, אפשר לחיות אתו.

אני מצביע על תקנה 14. מי בעד?

הצבעה

בעד תקנה 14 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 14 אושרה.
היו"ר איתן כבל
ביטול העברת מכסה מיצרן פורש

ועדת המכסות לא תבטל העברת מכסה מיצרן פורש לאחר המועד הקובע שנקבע לפי תקנה 7.

על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית ועדת המכסות, לבקשת יצרן פורש ומנימוקיםמיוחדים שתפרט בהחלטתה, לבטל את בקשתו לפרוש מייצור חלב, ובלבד שלא עודכן המחיר הראשוני לפי תקנה 7(ו) וטרם ניתנה ליצרנים המקבלים הודעה לפי תקנה 12.
היו"ר איתן כבל
מי זה אורי יהודה אריאל הכהן?
אסף לוי
שר החקלאות ופיתוח הכפר.
היו"ר איתן כבל
אה, בסדר.
אסף לוי
נכון להיום. אלא אם כן אתה יודע משהו שאני לא יודע.
היו"ר איתן כבל
הסבר קצר.
אסף לוי
אדוני היושב-ראש, רק בשביל הסדר, לפני שאתה קורא את התקנה האחרונה - -
היו"ר איתן כבל
קראתי את התקנה האחרונה.
אסף לוי
לפני שאתה מאשר את התקנה האחרונה לחברים יש הסתייגות שלא קשורה לתקנות האלה. אני מבקש לתת להם הזדמנות להגיד את ההסתייגות כדי שלא נסגור את הדיון.
איתי עצמון
בכל מקרה הדיון לא נסגר כי יש תקנה שלא אושרה.
היו"ר איתן כבל
יש תקנה 8 שעדיין לא אושרה.
אסף לוי
אה, שמעתי עליה.
היו"ר איתן כבל
קודם כול נסיים את תקנה 15. יש הערות?
אסתר זנזורי פריאל
מה עושים אם יצרן פורש מתחרט?
עילית סקפה לנדאו
מיכל הסבירה שזה יכול להיות משני הצדדים. אם יצרן מבקש לפרוש לפני המועד - -
היו"ר איתן כבל
ואם הפוך. הבנתי.

מי בעד תקנה 15?

הצבעה

בעד תקנה 15 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 15 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנה 15 אושרה.

נחזור לסעיף 8.
איתי עצמון
אני מציע כדי לאפשר לנו גם גמישות בניסוח הטכני יותר תגידו את המהות ואת העקרונות בצורה מסודרת, ותסבירו לוועדה מה העקרונות שיוטמעו בנוסח.
אביתר דותן
יושב-ראש הוועדה, אנחנו מוותרים על 8. נשאיר את זה כמו שמשרד החקלאות רוצה.
היו"ר איתן כבל
וואלה? סבבה.
אביתר דותן
אפשר להתווכח על זה כל היום. זה גוזל זמן.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור.

אתה רוצה לומר משהו על 8?
ישראל טוטי בלוך
לא. זה יותר קשור ל-14. השלישית שלא קשורה לתקנות.
היו"ר איתן כבל
קודם כול בואו נסיים את תקנה 8.

מי בעד 8 כפי שהוקרא?

הצבעה

בעד תקנה 8 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 8 אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה. תקנה 8 אושרה. על זה נאמר: "אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה".
ישראל טוטי בלוך
דיברתי על הכול ניסים – זה הכול ניסים.
היו"ר איתן כבל
בסך הכול במערכת יחסי העבודה שלי עם אסף, ויש עוד אחד, צביקה – כיף לי לעבוד איתם. ואני יודע שגם אם אני מתווכח איתם וגם אם אין בינינו הסכמות אנחנו יודעים שהדברים נעשים ממקום נקי, מקצועי, איכותי. לכן נוח לי גם להתווכח אתו ולקבל. לכן עשיתם נכון בעניין הזה.

כן, בבקשה, ישראל, ההסתייגות שלכם.
ישראל טוטי בלוך
נתנו פה יתרון לקטנים לקנות מכסות, זאת אומרת להם יש קדימות. אבל לא כדאי להם לקנות מכסות כי הם יקבלו פחות בחלוקת המכסות הבאה. זאת אומרת מי שמתחת ל-700 - -
היו"ר איתן כבל
אתם עושים לי מעשה אריאל. אז השר בא שאני אדאג להעדפה לאיזו מערכת. זוכר מי זה היה? היצרנים הקטנים.
אסף לוי
- - - שיבואו אליך השנה.
היו"ר איתן כבל
אני בעד, רק שיתאפשר להם גם לממש את זה.
אסף לוי
אני אתן לו לסיים, ואני אתן תשובה.
ישראל טוטי בלוך
אם לא יהיה כתוב בתקנות האלה שמה שהם קונים עכשיו לא ייחשב להם בחלוקת המכסות לפחות 5 שנים אז אין להם שום סיבה - - -. רק שיסביר.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. הקרב בין הגדולים – ואפילו לא בין הגדולים, זה לא נכון להגדיר את זה ככה. הקרב בין הקטנים לבין הבינוניים הוא קרב שלא ייגמר כי הבינוני רוצה להיות גדול. ואם הוא יכול להיות גדול זה רק על חשבון הקטנים כי הסיכויים שהוא יקבל את זה מהגדול – אלא אם כן חס וחלילה ההוא מתמוטט או אני לא יודע מה, וזה לא דבר שבדרך כלל קורה בתדירות גבוהה. בדרך כלל אם יש מישהו שנופל אלה הקטנים ולא החזקים. כשהייתי אצלכם בכינוס של מועצת החלב בשנה הקודמת – בשנה הזאת אני לא אוכל לבוא או לא באתי, אני כבר לא זוכר אם אני לפני או אחרי - -
קריאות
זה מחר בבוקר.
אסף לוי
אתה עוד יכול להתחרט.
לאה ורון
לא, הוא לא יכול.
היו"ר איתן כבל
אין סיכוי.

בשורה התחתונה אני רוצה לייצר מצב שאנחנו לא אומרים "קטנים" כמצוות אנשים מלומדה ולא מאפשרים להתחזק. כי זה לא מספיק להגיד שזה שנה ראשונה. לוקח גם הזמן שאתה נכנס לתלם. אני מבין מה שהחקלאים אומרים.
אסף לוי
אדוני היושב-ראש, יש טעם במה שישראל אומר, אבל המקום זה לא התקנות האלה. בכל תקנות הפיתוח שאנחנו מביאים לאישור הוועדה, בכל השנים הקודמות שגם אני ניהלתי את התקנות האלה ובנוסח התקנות שהובא לאישור הוועדה ל-2018 מופיע הסעיף המבוקש. בכל נקודה שהתוספות מחולקות אנחנו מנטרלים את הרכישה.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. יש לי בקשה. אני רוצה שמשרד החקלאות יוציא לנו מכתב שתהיה בו התחייבות שלטונית של השר בהמשך לתקנות.
אסף לוי
אני לא יכול לדבר בשם השר. אני יכול להמליץ ולבקש. אני יכול להגיד שהמדיניות שלי ושל המשרד שאושרה על-ידי השר, בטח ל-2018 - -
היו"ר איתן כבל
אסף, אבל למה לנו סתם? שנינו מבינים עניין. אני מצפה ממך שהשר יוציא לנו פנייה מסודרת שבה המדיניות שאתה מדבר עליה תבוא לידי ביטוי. כי אני למדתי כאן כלל בשנים שאני נמצא בכנסת, ובוודאי כיושב-ראש ועדה, ואני אומר את זה גם לך, חברתי, שרן – כשאנחנו יושבים פה הכול בסדר. אחר כך כל אחד הולך לדרכו. הסמנכ"לים מתחלפים, השרים מתחלפים, חברי הכנסת מתחלפים, וגם ההתחייבויות מתאדות להן. אני רוצה שאחר כך יריבו ביניהם על משהו שמתקיים שם. אתה גם רוצה להתקדם, אני מניח. אז תוציא לנו - -
אסף לוי
כשתהיה השר אני רוצה להיות המנכ"ל שלך.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים