ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/11/2017

צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (שינוי התוספת לחוק), התשע״ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים