ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2017

ישיבת מעקב בנושא תכנון ובנייה בישוב יאנוח-ג'ת עקב צווי הריסה שניתנו בישוב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

פרוטוקול של ישיבת ועדה

×?ומניטק

2017-11-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 5

מישיבת ועדת משנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה

לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

יום שלישי, י"ח בחשון התשע"ח (07 בנובמבר 2017), שעה 12:00
סדר היום
ישיבת מעקב בנושא תכנון ובנייה ביישוב יאנוח-ג'ת עקב צווי הריסה שניתנו ביישוב
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר – היו"ר
חברי הכנסת
שרן השכל

סאלח סעד
מוזמנים
עפיף עמאר - סגן ממונה מחוז צפון, משרד הפנים

מיכל מריל - מנהלת אגף א' תכנן ובקרה, מנהל התכנון, משרד האוצר

ורד סלומון ממן - אדריכלית, משרד הבינוי והשיכון

אורי דביר - רפרנט בינוי ותכנון, משרד האוצר

נועה עמירב פטאל - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מעדא חסבאני - ראש המועצה המקומית יאנוח-ג'ת

נביה נאסר אלאדין - יועץ לענייני דרוזים, מרכז השלטון המקומי

טליה אברבוך - יועצת פרלמנטרית

חליל חבקה - תושב יאנוח-ג'ת

ג'סאן חבקה - תושב יאנוח-ג'ת

סמיר חבקה - תושב יאנוח-ג'ת

רהיג' חטיב - מייצג משפחות מיאנוח-ג'ת

חטיב זהר אלדין - תושב יאנוח-ג'ת

והא חמדאן - תושב יאנוח-ג'ת

והא חמדאן - תושב יאנוח-ג'ת
מנהל/ת הוועדה
ליאת סעדון
רישום פרלמנטרי
ר.ל., חבר תרגומים

ישיבת מעקב בנושא תכנון ובנייה ביישוב יאנוח-ג'ת עקב צווי הריסה שניתנו ביישוב
היו"ר חמד עמאר
צהריים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת המשנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות. הנושא היום הוא ישיבת מעקב בנושא התכנון והבנייה ביישוב יאנוח-ג'ת עקב צווי הריסה שניתנו ביישוב. אנחנו קיימנו ישיבה בנושא יאנוח-ג'ת ב-18.7 וקיבלנו סקירה מראש הרשות, גם ממנהל התכנון. מאז ה-18.7 היו שני צווי הריסה ביישוב יאנוח והתנהל דיון בבית משפט. אחד הבתים נהרס על ידי הבעלים. הבית השני, אחרי שסיימו לבנות אותו והיה מוכן ונקבע מועד לחתונה, בית המשפט קבע שאו שמשלמים 100,000 שקל או שהורסים את הבית. תשלום של 100,000 שקל על מנת לא להיכנס לבית, בית המשפט לא מאפשר להם בכלל להיכנס לבית שלהם, שהם בנו והוא מוכן לחתונה. אז אנחנו נדון בנושא הזה. נשמע את בעל הבית, נשמע את מינהל התכנון מה קורה במתחם הזה, במיוחד איפה שנמצא הבית ונשמע את ראש הרשות.

בדיון הקודם ראש הרשות, בסקירה שלו, אמר לנו כמה מתחמים יש ביישוב. אמר לנו שמתחמים 2 ו-7 תוך יומיים צריכים לצאת לפרסום, מ-18.7. אני מקווה שיצאו לפרסום מאז. מתחם 11, ייקח לו שבועיים לצאת לפרסום. שני מתחמים יומיים, מתחם 11 שבועיים. מתחמים 6, 12, 8 ו-10 לקראת סיום תהליך התכנון, אנחנו רוצים לשמוע איפה עומדים המתחמים האלה. נאמר לנו שיש הבטחה תקציבית של שר האוצר על מיליון וחצי למתחם חדש שאמורים לתכנן. נשמע גם מה קורה בנושא הזה של המיליון וחצי, כי אני מבין שהבתים נמצאים איפה שחסר הכסף. נכון, או שאני טועה?
קריאה
כן.
היו"ר חמד עמאר
לכן הייתי חייב לעשות דיון מעקב כמה שיותר מהר ואני באמת רוצה להודות לכל מי שהגיע לכאן, גם בעלי הבתים, גם ראש הרשות, גם משרד הפנים, גם המשרדים האחרים שהגיעו לכאן, גם נציג של השלטון המקומי, ואני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה. רק לפני שחזרנו ב-26.10 דיברתי עם הוועדה ונקבע כבר באותו שבוע לקיים את הדיון הזה, כי אני ראיתי אותו כדיון דחוף. הייתה לנו בעיה כי לראשי הרשויות היה נושא של השתלמויות ודחינו את זה להיום, אבל אני מאמין שאנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, גם בנושא של התכנון והבנייה ביאנוח עד שנסיים את זה. כמו שאני אמרתי, אנחנו עוקבים אחרי כל יישוב ויישוב, יש לוועדת הפנים יש תפקיד חשוב וראינו את ההישג שהצלחנו לעשות אותו ביישוב שפרעם, עם שכונת אבו-שהאב. אחרי כמה וכמה דיונים כאן, התבשרנו שהתכנית אושרה, תכנית המתאר הורחבה והשכונה נכנסה והתחילו בתכנון מפורט. אני מאמין שכל יישוב שאנחנו ניכנס אליו נצליח להגיע לתוצאות טובות.

אני קודם כל רוצה לשמוע את ראש הרשות בקשר למתחמים שאמרתי, 1, 2 ו-7, אם פורסמו, 11 ושאר המתחמים עם התקציב החסר, איפה אנחנו עומדים. יש לנו כאן שתי משפחות שהשקיעו את מיטב כספן, הם לא אנשים שיש להם עודף תקציבי, הכסף שהיה להם, הם באו והשקיעו אותו ואחרי זה היו חייבים להשיג עוד 100,000 שקל בשביל להפקיד אותם, אז אנחנו רוצים לשמוע בשורות טובות בקשר למתחם החדש שאתה אמור להתחיל לתכנן. בבקשה, שם ותפקיד לפרוטוקול.
מעדא חסבאני
מעדא חסבאני, ראש מועצת יאנוח-ג'ת. בראש ובראשונה אני באמת רוצה גם להודות לכבודך, יושב ראש הוועדה, על המעקב ועל הליווי של כל תהליכי התכנון שקורים בתוך המגזר בכלל ואצלנו ביאנוח-ג'ת בפרט. בחרתי לעשות את הסקירה שלי הפעם הפוך, כלומר אני לא אחזור על הסקירה שעשיתי בפעם הקודמת אלא אדבר יותר על מה שנשתנה באמת לטוב ולרע, מה שנקרא, לחיוב ולשלילה, מאז המפגש של הוועדה פה בפעם הקודמת.

אני אפתח ואני אומר שהדבר המשמעותי ביותר שמדיר שינה מעיניי, מה שנקרא, ואותי מאוד מדאיג, הוא כל הסיפור של חוק האכיפה המוגברת וחוק קמיניץ שנכנס לתוקף. לצערי, אנחנו הראשונים או היישוב הראשון שהתמודד מול האכיפה הזו, שלהבנתי ולפי מיטב שיפוטי, עד כמה שיכול להיות ענייני ואובייקטיבי, הצווים שניתנו והתהליך שנעשה הוא לא בדין ולא בצדק, אני הכרזתי על זה בבית המשפט ואני אומר את זה גם פה, כי שתי החלקות האלו, שני המבנים שניבנו הם בשטחים שנמצאים בתהליך תכנוני מתהווה. לצערי ההתייעצות הייתה התייעצות לא עניינית ובסוף הגענו לתוצאה שהגענו אליה, שבית אחד, הבעלים החליטו להרוס אותו ביוזמתם כי לא יכלו לעמוד בנטל הפיקדון הכספי, והדירה השנייה, נאלצו להקפיא את כל הבנייה שם, לעצור את התהליכים וללכת לשכור מקום על מנת לתת לבן שלהם, שהיה מיועד להיכנס לדירה הזו, לגור בשכירות לאחר שהתחתן. נאחל לו מזל טוב באותה הזדמנות.

כאב לי מאוד כל מה שהיה שם. אני חושב שהאכיפה הזאת, כל הסיפור של התהליך שקורה כנגזרת מהחוק במגזר הדרוזי הוא מאוד מאוד בעייתי, הוא מאוד פוגעני, במיוחד שלא בדיוק הרשויות הן האשמות העיקריות בכל התוצאה ובכל המצב שנקלע אליו המגזר הדרוזי בהיבט של בנייה ותכנון. לא כל האחריות רובצת על הכתפיים שלנו, יש חלק נכבד מאוד גם לממסד, לדורי דורות לאחור לא טופל הנושא הזה כראוי.
היו"ר חמד עמאר
אני רק רוצה לקטוע אותך, נמצאים איתנו משרד המשפטים. בישיבה שקיימנו עם היועץ המשפטי לממשלה ועם נכבדי העדה, עם ראשי רשויות, ואני הייתי נוכח שם, גם שמעתי את ההצהרה בתקשורת, גם את היית שם, הוא אמר "האכיפה תבוא אחרי התכנון", לא אכיפה ואחרי זה תכנון. מה שקרה ביאנוח זה ההיפך הגמור מהמשפט "האכיפה תבוא אחרי התכנון". אני אשמח שתתייחסי גם לנקודה הזאת.
מעדא חסבאני
אז אני אומֵר, זו סוגיה שהיא בהחלט מחייבת איזושהי הסתכלות או בחינה מחדש של כל סוגיית האכיפה, בדגש על השטחים שנכללים בתוך תכניות ההרחבה, בין אם אלו התכניות המאושרות ובין אם אלו תכניות הנמצאות בתהליך תכנון מתהווה. זה דבר מאוד מהותי, מאוד משמעותי, ובעיניי מה שקרה ביאנוח הוא דבר שנוגד כל היגיון. אמרתי את מה שצריך להגיד בבית המשפט, אמרתי את זה גם ליועץ המשפטי לממשלה, גם כתבתי. זה הדבר הראשון.

הדבר השני, עד עכשיו, גם בעקבות הדיון שהיה פה, הסיפור של שר האוצר, ההתחייבות השלטונית של שר האוצר, לא מומשה. אנחנו לא קיבלנו את מה שהובטח והתחייב על ידי שר האוצר לגבי העמדת תקציב של מיליון וחצי שקל, לטובת קידום תכנון התכנית התוספתית של יאנוח ג'ת. כלומר זה לא קרה. אבל מה כן? אנחנו נכנסנו לתהליך ופה זה המקום גם להגיד מילה טובה, באמת, הרבה הערכה, לוורד סלומון, האדריכלית של משרד השיכון, שבשלושה החודשים האחרונים היא גם נכנסה לעובי הקורה בהיבט של תכנון שכונה לחיילים משוחררים. אנחנו היינו אחרי תכנון מאוד מתקדם, לכאורה, ומהר מאוד התגלה לנו בדיון המקצועי, שהובילה אותו ורד, שאנחנו הלכנו לתכנית שהסיכוי שלנו לקדם אותה בהמשך הוא מאוד נמוך ועצרנו, היינו מספיק אמיצים להגיד "עצור" ואנחנו, יחד איתה, בליווי שלה, יחד עם המחוז, התחלנו תהליך מחודש לגבי שח"מ חדש, הבנוי על בסיס מתחמים והמשלב גם אדמות מדינה וגם אדמות פרטיות והוא ייתן מענה לחיילים המשוחררים וגם לחלק מהתכנית התוספתית. באמת, יישר כוח על המהלך הזה, שהצליחה גם - - -
היו"ר חמד עמאר
לא שכונת חיילים משוחררים נפרדת?
מעדא חסבאני
לא נפרדת, אלא בשילוב של חיילים משוחררים יחד עם אדמות פרטיות, על בסיס אדמות מדינה ואדמות פרטיות - - -
היו"ר חמד עמאר
ומי יהיה אחראי על הפיתוח שם?
מעדא חסבאני
משרד השיכון.
היו"ר חמד עמאר
זו סוגיה מאוד חשובה.
מעדא חסבאני
סוגיה חדשנית ואני חייב להגיד, רעיון מבריק של ורד, אני מברך על כך.
היו"ר חמד עמאר
לא קיבלתי תשובה, מי יהיה אחראי על ה - - -
מעדא חסבאני
אמרתי, משרד השיכון.
היו"ר חמד עמאר
גם על הפרטי וגם על ה - - -
ורד סלומון ממן
כן, אני תיכף אתייחס לזה. אני אסביר.
מעדא חסבאני
כן, זה חידוש מעניין. ובעניין הזה, אני שילבתי בעדיפות ראשונה, למרות שאנחנו אמורים לשבת על זה ב-20 לחודש בדיון מאוד מקצועי ובמעקב סטטוס עדכני, אני שילבתי את שתי יחידות הדיור, גם של ח'ליל וגם של ואפה, כלומר, שתי החלקות האלו שולבו בתוך המתחמים המיועדים, קיבלו העדפה לגבי התכנון שלהן והקידום שלהן. את זה אנחנו נראה ב-20 לחודש, במסגרת הדיון המקצועי שלנו במחוז ונוכל להתקדם קדימה.

הנושא של מתחמים בתכנון המפורט, במתחמים שבאדמות פרטיות. אז גם פה מיכל - - -
היו"ר חמד עמאר
שתי החלקות, שני הבתים שאיתם יש לנו את הבעיה ושיש עליהם צווי הריסה, אתה אומר ששניהם ייכנסו לתוך המתחם החדש שאתם מתכננים עכשיו עם משרד השיכון.
מעדא חסבאני
נכון.
היו"ר חמד עמאר
שייתן לנו פתרון.
מעדא חסבאני
נכון מאוד.
ורד סלומון ממן
מדובר לא במתחם אחד אלא בכמה מתחמים ואני אסביר. כיוון שבאמת הפתרון המיטבי מבחינתנו לאור תכנית המתאר, לאור מערך הקרקעות והקניין של יאנוח ג'ת עומד, ראינו לנכון לפרק את זה למתחמים קטנים מעורבים, קרקע פרטית עם קרקע מדינה. יש למשרד הבינוי והשיכון אפשרות ליזום את התכנון הזה באחוזים הנכונים. ניתנה לנו כזאת - - -
היו"ר חמד עמאר
התקציב של תכנון קרקע פרטית בתכנית חומש, זה נמצא אצלכם, נכון?
ורד סלומון ממן
גם, נכון, נכון. התכנון בקרקע פרטית ניתן - - -
היו"ר חמד עמאר
כי בתכנית החומש הקודמת לא היה לכם ניצול אפילו של שקל אחד לקרקע פרטית.
ורד סלומון ממן
נכון.
היו"ר חמד עמאר
אני מקווה שהפעם תנצלו את זה.
מיכל מריל
תכנית חומש 959?
היו"ר חמד עמאר
לא, הקודמת. לא היה לכם ניצול של שקל אחד. אני עשיתי - - -
ורד סלומון ממן
זה נכון, זה מאוד קשה, זה לא קל.
היו"ר חמד עמאר
אני יודע.
ורד סלומון ממן
זה לא קל. גם הפתרון הזה - - -
היו"ר חמד עמאר
זה מאוד משמח אותי שאני שומע עכשיו שלנושא הזה נכנסתם - - -
ורד סלומון ממן
כן, כי יש מאמץ ניכר משני הצדדים, גם מצד הרשות, שכמו שאמר יפה מאוד ראש המועצה, ניסינו לקדם איזושהי תכנית שהסיכוי שלה הוא קלוש אז בשביל מה להתאמץ עליה אם יודעים שהיא נדונה לכישלון? במקום זה לעשות סוויץ' בראש וללכת על מתחמים קטנים, תואמים לתכנית מתאר, בתיאום עם מנהל התכנון, אני חושבת שזאת הדרך. זה יותר מאמץ, זה יותר קשה, נכון, צריך שיתוף פעולה, צריך גם קצת יותר זמן, אבל עושים את זה, אפשר לעשות את זה.
מיכל מריל
אבל המתחמים האלה שאתם מקדמים הם לא המתחמים שקיימים בתכנית המתאר.
מעדא חסבאני
לא בתכנית הקיימת של 18234, אלא בתוספתית.
מיכל מריל
כן, אבל היא אמרה שזה תואם את תכנית המתאר, זה לא בתוך תכנית מתאר.
היו"ר חמד עמאר
יש שם 300 דונם שאינם תואמים, 300 דונם. בדיון הקודם דובר עליהם, על אותם 300. השר הבטיח כסף ייעודי לנושא הזה.
מעדא חסבאני
לתכנון של הדבר הזה, כן.
היו"ר חמד עמאר
אני רוצה לברך את חברי, חבר הכנסת סאלח סעד, שהגיע לישיבה. אני אתן לו עוד מעט, אחרי שיסיים ראש הרשות, שיגיד כמה משפטים בנושא.
מעדא חסבאני
לגבי התקדמות בתכנון המפורט בתכנית המתחמים של יאנוח ג'ת, אנחנו, כפי שאני הצגתי בדיון הקודם, מתחמים 2 ו-7, אנחנו אכן הפקדנו, השלמנו את התנאים להפקדה. אנחנו כרגע נמצאים בשלב של גמר הפרסום. אנחנו כרגע לומדים את הסיפור של ההתנגדויות יחד עם המחוז. יש מספר התנגדויות, אני עוד לא ראיתי את כל ההתנגדויות שהוצגו שם. אנחנו נקדם, אמורים לקדם דיון יחד עם הוועדה המחוזית על ההתנגדויות ולדון בהתנגדויות ולפי זה גם נתקדם.
היו"ר חמד עמאר
גם 11 פותחה?
מעדא חסבאני
לא, 11 לא. זה לגבי 7 ו-2. לגבי 11 התעוררה בעיה שהיא מילוי התנאים, שזה מה שפגע בהפקדה בסוף. יש שם רצועת שצ"פ שהיא צמודה לכביש והרוחב שלה מוגדר בתכנית, על פי התקנון הוא 10 מטרים וגם בהצגות המקדימות שלנו היה צריך להסתפק ב-3 מטרים, הדבר הזה מחייב בחינה נוספת של הוועדה המחוזית, יחד עם מנהל התכנון. אנחנו צריכים לשבת להגיע לסיכום בהיבט הזה וזה התנאי האחרון כדי לפרסם את המתחם, לצאת להפקדה.
היו"ר חמד עמאר
על זה נאמר תוך שבועיים, הוצגה הבעיה ונאמר תוך שבועיים.
מעדא חסבאני
לא, התנאים מולאו. התנאי הזה, הוועדה לא מקבלת אותו. כלומר, מבחינתנו זה מחייב דיון נוסף, יחד עם מינהל התכנון והיועצים, לראות מה עושים כאן. אני הוצאתי את זה כבר בשבוע שעבר בכתובים על מנת לראות איך מתגברים על הבעיה הזאת.
ורד סלומון ממן
למחוז אולי, לא אלינו.
מעדא חסבאני
למחוז, לוועדה המחוזית. לראות איך מתגברים כי היו הבנות בינינו לבין המחוז שזה כן יצומצם. זה לא עלה כתנאי מחייב. הסתבר שרואים את זה אחרת. יש מחלוקת בעניין הזה, נראה מה עושים פה, איך מתגברים.
היו"ר חמד עמאר
מדובר על 10 מטרים מקרקע פרטית.
מעדא חסבאני
10 מטרים שטח ציבורי צמוד לדרך בקרקע, לצד הכביש, זה לא באדמה פרטית. אמרתי, באדמה פרטית, אבל מבחינתנו הצו צריך להצטמצם ל-3 מטרים, זה מספיק רצועת הכביש שתהיה בשצ"פ 3 מטר לאורך הכביש. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהצגנו בעבר, גם בדיונים המקדימים בוועדה המחוזית ולא הייתה התנגדות. עכשיו שמו את זה כהתנגדות, לא ברור לי למה, אבל זו הסוגיה שמעכבת אותי עכשיו בפרסום המכרז.
קריאה
מי זה 'שמו'?
מעדא חסבאני
זו הוועדה המחוזית.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו יכולים לקבל נתונים על 6, 12, 8, 10 ו-1, 4, כי על אלה נאמר לקראת סיום תהליך, איפה אנחנו עומדים?
מעדא חסבאני
במתחמים, במתחם 6 וגם ב-12, אנחנו סיכמנו פחות או יותר את רוב התכנון המפורט, יחד עם הבעלים. עלו סוגיות שמחייבות דיון חוזר עם הוועדה המחוזית על מנת לסכם אותן, כתוצאה מהתכנון המפורט עם הבעלים, וזה הדבר שעיכב אותנו בהפקדת התכניות האלו. אנחנו ממתינים כרגע לקראת דיון, יחד עם הוועדה המחוזית ונרצה פה את מינהל התכנון למרות שמיכל מלווה אותנו מקרוב באמת. הם היו אצלנו לא מזמן בביקור. אנחנו נקיים את הדיון הזה על מנת לסגור את הפערים האלה, או את המחלוקות האלו, שעלו ונראה איך מתקדמים להפקדה.
היו"ר חמד עמאר
אתה יכול לתת לנו לפחות לוח זמנים?
מעדא חסבאני
אני לא יודע, אני אמרתי - - -
היו"ר חמד עמאר
כי אני לא מתכוון לעזוב את הנושא של יאנוח. אני אמשיך, כמו שעשיתי עם שפרעם, עד שאני מגיע לפתרון ותוצאה. הפרוטוקול שם, הנה, אני אומר לך, אתה אמרת בעצמך על אותם מתחמים "אנחנו לקראת סיום ואישור והפקדה".
מעדא חסבאני
נכון.
היו"ר חמד עמאר
זה היה ב-18.7. עברו מאז ארבעה חודשים בדיוק. אנחנו נעשה דיון המשך בעוד בערך שישה חודשים, אני רוצה שיהיה לי רשום בפרוטוקול מתחם זמנים, שנגיד שאנחנו התחלנו להתקדם.
מעדא חסבאני
רק שתדע שאנחנו כל שלושה שבועות מקיימים דיון - - -
היו"ר חמד עמאר
יפה מאוד.
מעדא חסבאני
רק שתבין, לא בהכרח מה שאנחנו מסכמים עם הבעלים ביום רביעי, כל יום רביעי זה קורה, ביום רביעי הזה, עוד שלושה שבועות זה תקף, כי לוקח 24 שעות עד שהוא חוזר בו מהסיכום כי אח שלו לא מסכים וההוא לא מסכים. זה סיפור מההפטרה, לא פשוט. אנחנו רוצים להגיע עם מקסימום הסכמה ועם מינימום התנגדות, כי זה יחסוך גם את התהליך בהמשך ולכן מה שנראה לנו בדיון של סוף יולי ככמעט מוצר מוגמר ויש הסכמות, פתאום מריבות ופתאום סיפורים מארץ הסיפורים.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
להיות ראש מועצה זו עבודה קשה, זה ברור לכולם.
מעדא חסבאני
לא, אין לי בעיה עם עבודה קשה. אני עושה כל מאמץ על מנת באמת לא לנסות ללכת נגד הציבור אלא יחד עם הציבור, כי בסוף, התהליך הזה, גם כשהוא לוקח יותר זמן, הוא הרבה יותר קצר מאשר להגיע, להפקיד ומתנגדים. זה סיפור לא פשוט.
היו"ר חמד עמאר
אז לא קיבלנו תשובה.
מעדא חסבאני
נראה לי שעם כל המחלוקות האלו כבר, להערכתי, עד סוף השנה נגמור להפקיד, זה היעד שלנו.
היו"ר חמד עמאר
אז בערך בסוף ינואר אנחנו נקיים ישיבת המשך. אם עד סוף השנה אז בסוף ינואר אני מתכוון לקיים ישיבת המשך בנושא ואז אנחנו נראה איפה אנחנו מתקדמים.
מעדא חסבאני
גם על מתחמים 1, 4, 5, 13 ו-14 קיימנו דיון יחד עם מינהל התכנון. אנחנו חתמנו גם על החוזים, גם תוקצבו, כולל מתחם 3 שהתווסף. מיכל נתנה לזה את האישור במסגרת התקציב הקיים שלנו. אנחנו גם יוצאים לתכנון פה עם צוות תכנון - - -
היו"ר חמד עמאר
כאן לא חסר תקציב, אמרת בישיבה שיש לך 600,000 שקל.
מעדא חסבאני
תיכף אני אגיד לך איפה החוסר. למתחמים האלה יש לנו תקצוב, יצאנו לדרך גם פה, יחד עם צוות אחוד שחיברנו אותו ביחד ואנחנו מקווים שפה, בעניין הזה, אנחנו נמצאים פה בתהליך מתקדם כבר, למרות שכביכול החתימה של החוזה באה קצת באיחור, אבל התהליך התכנוני רץ במקביל. לא המתנו.

אין לנו תקצוב עדיין למתחם 9 ומתחם 15 מהתכנית. אלה שני מתחמים שאין להם מענה תקציבי ויש לי פער תקציבי לאותם מתחמים שתוקצבו על ידי משרד השיכון, טרום החלטת הממשלה. שם חסר תקציב לטובת התצ"ר. זה מה שאמרתי בפעם הקודמת, שחסר לנו כסף לתצ"רים, למתחמים 2, 7, 10, 11, שחלקם, כלומר, יש לנו שני מתחמים מתוכם שהם כבר אחרי הפקדה. יש פה חוסר בתקציב להשלמת התצ"ר.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
מי צריך להזרים את התקציב?
מעדא חסבאני
זה מינהל התכנון. יש פה שתי ביקורות ופה אנחנו - - -
היו"ר חמד עמאר
ממה שהבנתי מהאוצר בשיחות שלי על הישיבה שנושא כסף זה לא הבעיה. זה מה שנאמר לי.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
ככה כל הזמן אומרים.
היו"ר חמד עמאר
בתכנית של המגזר הדרוזי, נושא של תקציבים - - - זה מה שנאמר לי על ידי האוצר.
מעדא חסבאני
אני רק רוצה להבהיר נקודה פה. מתחם 2, מתחם 7 ומתחם 11, אלה מתחמים שתוקצבו על ידי משרד השיכון לפני התכנית ולא תוקצבו עד לרמת תצ"ר. מינהל התכנון, כשנכנסה החלטת הממשלה לתוקף, אז הוא תקצב את שאר המתחמים עד רמת תצ"ר וזה הפער, זו הדלתא שחסרה לנו פה.
היו"ר חמד עמאר
בכמה תקציב מדובר?
מעדא חסבאני
אני אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, תיכף אני אגיד לך. אני העליתי את זה גם במשרד השיכון, הדבר הזה הוצג. זה 300,000 שקל, נדרשים 300,000 שקל בערך למשימה הזאת.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
למה המינהל לא מעביר את הכסף הזה? אפשר לשאול שם?
מיכל מריל
אני יכולה להתייחס לכול.
היו"ר חמד עמאר
אני אתן לך להתייחס ואנחנו נקבל סקירה. אני מבקש מראש הרשות לסכם את הדברים.
מעדא חסבאני
אני מוטרד מאוד מנושא שהעליתי בפעם הקודמת ואני מעלה את זה פה, זה גם עלה בדיון שהתקיים אצלי יחד עם מיכל, אני אמשיך להעלות את זה עד שאני אהיה בטוח שהסיפור הזה מאחוריי. בתקנון נרשם שהתצ"ר הוא תנאי למתן היתר לבנייה ואני בשום אופן לא מסכים לדבר הזה. העליתי את זה מתחילת התהליך. למה? כי ברגע שהגענו, כלומר, האזרח, כשהוא ממתין בכיליון עיניים, עד שהוא יראה את המוצר הזה מוגמר, נגמר התהליך, אושרה התכנית, עכשיו, עד שיגמרו את הרישום זה לוקח זמן. צריך להתבסס על החלוקה המוסכמת בתכנית שמופקדת ומתוקף זה לתת את ההיתר ולא להתנות את זה בתצ"ר מאושר. אם נמתין לתצ"ר מאושר אנחנו באסון. כאילו עשינו את כל התהליך, הזענו כל כך הרבה בדרך וזה הרבה מאוד זמן, חודשים ושנים, ואסור ליצור התניה בין התצ"ר המאושר לבין היתר, שהתקבל מתוקף תכנית איחוד וחלוקה מופקדת ומאושרת. זה דבר מהותי ביותר.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו נשמע את מינהל התכנון בנקודה הזאת, מה עמדתו. תודה רבה. אם נצטרך נחזור אליך, אני רוצה קודם כל לתת לחבר הכנסת - - -
מעדא חסבאני
אם מותר לי רק משפט אחד.
היו"ר חמד עמאר
בבקשה.
מעדא חסבאני
אני רוצה להגיד פה במעמד הזה, ואני אומר את זה כבר במספר הזדמנויות, אם רוצים לקדם את התכנון בתוך המגזר הדרוזי חייבים להקים בחוק ועדת תכנון ובנייה ייעודית, עם סמכויות מוגדרות, שתטפל בכל הבעיות. אחרת אנחנו לא נתקדם. מתקדמים בקצב מאוד אטי.
היו"ר חמד עמאר
חוץ מ - - - ועדת תכנון מקומית, אין לנו באף מקום, נכון?
מעדא חסבאני
לא, לא.
קריאה
יש בעלויות מרחביות.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
המטרה של השאלה של ראש המועצה היא שנקים ועדת תכנון ייעודית, המטרה שלה - - -
מעדא חסבאני
עם סמכויות.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
זה רק לאשר את תכנית המתאר בלי הבירוקרטיה?
מעדא חסבאני
חד משמעית, לפרק זמן מוגדר, שלוש שנים או לא יודע מה, על מנת ללוות את התהליך ולפתור את הבעיות. עד כאן. תודה רבה.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. אני רוצה לברך את חברת הכנסת שרן השכל שהגיעה לישיבה. אני אתן לך אם את רוצה גם להגיד כמה דברים, בבקשה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
שלום לכולם. זה טוב וחשוב שאנחנו נפגשים כאן. תודה לחמד, יושב ראש ועדת המשנה של ועדת הפנים. אל"ף, אתם יודעים, אני חבר כנסת חדש, לא הייתי בכל הדיונים הקודמים, אבל הנושא של התכנון והבנייה במגזר הדרוזי, במיוחד ביאנוח, מדבר ללבי המון, מדבר ללבי הרבה מאוד. מה שחשוב כאן, כמובן שהפרטים, אני לא מכיר אותם, פרטי הפרטים, לא מכיר אותם אבל חשוב לנו מאוד לקצר את תקופת הבירוקרטיה. לא יעלה על הדעת שמשרדי הממשלה, אם זה מינהל התכנון או האוצר, אני לא יודע מי מטפל בדברים האלה מעבר לשני המשרדים האלה, תוקעים את יאנוח או כפרים אחרים שנים על גבי שנים ולא מאשרים תכניות מתאר. זה מחדל שאני אומר לכם פה, הדברים האלה צריכים לשים אותם על השולחן והדבר הזה לא יימשך.

אם ראש המועצה מגיע ועושה את כל העבודה שלו וחסרים לו עוד, נגיד, 300,000 שקל לאיזו תכנית מסוימת של חלקה כזאת או אחרת והאוצר לא מעביר לו ומזה הוא תקוע בקידום תכנית מתאר – זה אסון. הדברים האלה, צריך לטפל בהם מן היסוד, ממש מהיסוד ואנחנו לא צריכים להיות - - - צריכים לעמוד על המשמר.

אני חושב שכל מה שקורה בכפרים שלנו זה שערורייה אחת גדולה ומישהו צריך לתת את הדין כאן. זה לא יעלה על הדעת. חברים, צריכים להבין, עשרות שנים לא מאשרים תכנית מתאר – מה זה צריך להיות? איפה אנחנו נמצאים, באיזו מדינה? מדינת ישראל היא מדינת חוק. בירוקרטיה על גבי בירוקרטיה, שנים על גבי שנים לא מאשרים תכניות מתאר. ביאנוח, נדמה לי, 15 שנים אם לא יותר, לא אישרו תכנית מתאר. בְּראמה, אמרו לי, שמ-75' אין תכנית מתאר מאושרת. בית ג'אן – מ-79'. את זה אני יודע כי אני גר שם. מה זה צריך להיות? אתם יודעים מה? צריך לשקול להקים ועדת חקירה פה. מה קרה כאן? מישהו צריך לתת את הדין כאן. אנחנו כאן בכנסת לא ניתן לדבר הזה שיימשך, אם זה בוועדת הפנים, אם זה בוועדות אחרות, אם זה במליאה, אם זה בכל מקום, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. נבחרנו כאנשי ציבור לשרת את הציבור, לשרת את האזרחים ולא ניתן לדבר הזה שיימשך.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל. אחרי זה נעבור למשרד הפנים, נשמע אותו ואת אחת המשפחות שקיבלו צו הריסה.
שרן השכל (הליכוד)
תודה רבה, חבר הכנסת חמד עמאר, על הדיון הזה. היה לי חשוב להגיע כדי לקבל סקירה מעמיקה על מה שקורה וכדי לשמוע גם ממשרד הפנים וממשרד השיכון. יצא לי לבקר בהרבה כפרים לאחרונה. אני יודעת שכמו שנאמר לפני כן, יש פה מחדל של שנים, שלא אושרו תכניות בנייה. חבר'ה צעירים שנאלצו אפילו לפעמים לפלוש, פלשו לקרקעות או דברים כאלה, שמנסים עכשיו להסדיר, אבל יש בעיית בנייה חמורה לחבר'ה של המגזר. יותר מכך, הרבה חיילים משוחררים, חיילים שעדיין משרתים בקבע בצבא, במג"ב, במשטרה, באים ומספרים שאין להם ברירה, הם לא יכולים לקנות יותר דירות ליד המשפחה, ליד ההורים, הם נאלצים לעזוב את המקום ולגור בערים אחרות. הדבר הזה לא מקובל ואנחנו יודעים שזה מחדל של שנים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים פה שיתוף פעולה בשביל הציבור.

אני מבינה, מהעוזרים שלי, ששלחו כמה מכתבים וישבו גם עם השר גלנט, נדמה לי שהוא הראשון שבאמת עושה טיפול יסודי, ממה שאני מבינה ממנו, הוא התחיל כבר אישורי בנייה של כמה מקומות, תכניות בנייה, יש אישורים להרבה יחידות דיור. הוא אמר לי שהתכנית הבאה היא בג'וליס, שאני מבינה ששם אמורים עכשיו לבוא ולאשר גם כן הרבה מאוד יחידות דיור.

בכל מקרה חשוב לי לבוא ולומר לראשי המועצות שגם אני פה לרשותם. זו בעיה של כולנו. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משתפים פעולה כדי לפתור את זה ואני פה לרשותכם. כמובן שאשמח לשמוע את הסקירה איפה הדברים עומדים כרגע.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה לך. גם העוזר שלך דיבר איתי בנושא, הוא אמר שאת רוצה לשבת איתי על הנושא. אני גם מוכן לשבת איתכם, לתת לכם סקירה כללית על מה שקורה במגזר הדרוזי בנושא תכנון ובנייה. אני עוקב אחרי זה מאז שנכנסתי לכנסת. על כל יישוב אני יכול לתת לך את כל הפרטים ואנחנו במצב מאוד קשה. לכן ההצעה של ראש המועצה המקומית, אני מקווה שתהיה גם חבר כנסת, תת אלוף במילואים, להקים ועדה מיוחדת, זה נשמע מאוד הגיוני. המציאות מחייבת.

בבקשה, נציג משרד הפנים. עפיף עמאר, שם ותפקיד לפרוטוקול.
עפיף עמאר
עפיף עמאר, סגן ממונה מחוז צפון של משרד הפנים. אני רק באתי להביע את התמיכה המיוחדת ביישוב יאנוח-ג'ת, כי אני חושב שעד שהגענו לשלב של ראש רשות שלוקח את נושא התכנון כמשימה מרכזית, זה לקח הרבה זמן. בעבר לא היו משימות כאלו חשובות בעיני ראשי רשויות, אבל בעשור האחרון או בחמש שנים האחרונות, אנחנו עדים לכך שיש שינוי מגמה וראשי הרשויות, מעבר להתעסקות בנושאים המוניציפליים והתקציביים, הם התחילו לעסוק בצורה מיוחדת בנושא התכנון. זה חשוב, כי בלי התכנון והבנייה וגם האכיפה, שזה נטל גם עליהם, אנחנו לא נוכל להתקדם.

אני יכול להעיד שיש ראש רשות בין היותר טובים במחוז הצפון, מתוך 94 ראשי רשויות. מעדא, אנחנו מכירים גם מעברנו הצבאי ביחד, הוא איש עשייה, עושה ימים כלילות לקדם את הנושא התכנוני, בהחלט. אני יכול להעיד שהרשות הזאת, מבחינתנו, היא בין הרשויות היותר טובות מבחינת ההתנהלות המוניציפלית והתקציבית. חסר לה את הנדבך של התכנון וקידום הנושא הזה של המתחמים, מה שאתם מדברים עליו.

צר לי להגיד פה שהנושא של התכנון היה שייך למשרד הפנים. אנחנו הרבה אין לנו say בקטע הזה כרגע. אנחנו מקווים שנושא התכנון וְועדות התכנון והועדה המחוזית יחזור לידינו, למשרד הפנים, ואז נוכל לתת מאמץ שם ולקדם את הנושא הזה יותר טוב.

אני יכול רק לבשר על הימצאות או פעילות הוועדות הגיאוגרפיות שיש במחוז כרגע, שתי ועדות גיאוגרפיות שעושות מלאכה יוצאת מן הכלל לקידום הנושא של שטחי שיפוט. גם שם ליישובים הדרוזים יש מה לקדם ומה להוסיף שטחים ואנחנו מטפלים בנושא הזה. תודה רבה שנתתם לי גם את הרשות לדבר.
היו"ר חמד עמאר
תודה. אחת המשפחות, מי רוצה לדבר?
רהיג' חטיב
אני אדבר בשם המשפחות.
היו"ר חמד עמאר
לפרוטוקול את השם.
רהיג' חטיב
עורך הדין חטיב רהיג', אני מדבר בשם המשפחות בכפר יאנוח. קודם כל אני מודה לכם שהזמנתם את המשפחות. התכנון ביאנוח ובכלל התכנון מאוד מאוד איטי, עם כל הכבוד לכל מי שנמצאים פה. למה אני אומר את זה? אנשים מהשורה, רואים בכפר ורדים לידינו, בדיוק, כפר ורדים נוסד בשנת 82' כמדומני ורק לפני חודש אישרו להם, אם אני לא טועה, 1,500 יחידות דיור. תוך כמה זמן? פחות מעשר שנים. הכפר הזה הוא כבר פי שניים מיאנוח. איפה כל המתכננים שלנו? כל זה לא מעניין את האזרח הקטן. מעניין, בסופו של דבר, שאני בתור אזרח, אקבל את החלקה שלי. אני בונה על חלקה פרטית שלי, אני לא בונה על שטח של המדינה, אני לא פולש, סליחה חברת הכנסת שאמרתְ פלישה, בכפרים שלנו כמעט אין פלישה. ביאנוח, אני אומר.
שרן השכל (הליכוד)
בחלק יש. לא דיברתי על יאנוח, דיברתי כתופעה כללית.
מעדא חסבאני
אני אגיד לך, היא ישבה עם אנשים בירקא ויש לנו שם בעיה עם כמה מתחמים. אני יודע איפה היא דיברה ולאיפה התכוונה, הייתה לנו שם בעיה עם כמה מגרשים אז אני מכיר את הסיפור, לכן אני לא אמרתי לה. בדרך כלל אין פלישות אצלנו, אנחנו בונים על קרקע פרטית, אבל יש לנו בעיה ספציפית ביישוב ירקא, עם כמה חלקות שם שהייתה פלישה לקרקע של המינהל, לפני חלוקה של חלקות לחיילים.
שרן השכל (הליכוד)
חבר'ה צעירים - - -
רהיג' חטיב
אני מכיר כל האנשים בכפר, גם מייצג כמעט רובם בכפר ואני מכיר את הלך הרוח טוב. ביאנוח אין פלישה, אני יכול להגיד לך, לא על אדמת מינהל בכלל. כל מי שבונה, בונה על אדמה שלו. המשפחה, משפחת חמדאן, רק לפני שנה באו אליי, אני אסביר לך בדיוק איך זה קרה. הם באו אליי, רוצים לקנות אדמה לבן שלהם. אני מצאתי להם אדמה שגובלת בתכנית ההרחבה והם קנו את האדמה. עד עכשיו, האדמה, עדיין לא רשמתי אותה בטאבו אפילו ועל מנת שיזרזו את העניין, רק על מנת שיזרזו, אפילו בטאבו, התיק שלהם מונח כבר ארבעה-חמישה חודשים בטאבו ועדיין לא נרשם, מבעיות של הטאבו, אני לא אכנס לזה עכשיו. זה הכאב של המשפחה הזאת. באו, שילמו הרבה כסף, ממש הרבה כסף עבור החלקה הזו ומצד שני הם נדרשו לשלם עוד 100,000 שקל על מנת שייהרסו, אז איזה אבסורד יש פה.

משפחת חבקה גם, אני ייצגתי אותם בהתנגדויות קודמות, על אי הכללת החלקה שלהם בתכנית המתאר הקודמת והובטח לנו אז, אני מדבר על שנת 2013-2012, שגם הכניסו אותה, ולשמחתי עכשיו שמעתי מחברי ראש המועצה שיש תכנית חדשה שמקדמים. זה משמח מאוד, אבל עוד פעם, משמח, אני שומע - - - בפעם שעברה גם הייתי בישיבה, לא דיברתי, אבל התכנון וההליך הזה עצמו לוקח הרבה זמן, לוקח הרבה משאבים מאנשים. אנשים נכנסים למערבולת שהם לא יודעים איך לצאת ממנה. מצד אחד יש להם בנים שלוחצים עליהם, רוצים לבנות, רוצים שתהיה להם גם משפחה וגם וגם וגם, מצד שני הממסד מקשה מאוד, ועדות התכנון מאוד מקשות, מאוד מקשות. מי שאומר לי לא, בבקשה, אני יכול להביא לו גם דוגמאות - - -
היו"ר חמד עמאר
אני רוצה לשמוע, מה מצבה של המשפחה שאתה מייצג עכשיו?
רהיג' חטיב
המשפחה, משפחת חמדאן ומשפחת - - -
היו"ר חמד עמאר
משפחת חמדאן הרסה.
רהיג' חטיב
נהרס. משפחת חבקה, הבית, כמו שהובטח, לא נמשך, נכון?
קריאה
לא, לא.
רהיג' חטיב
שילמו 100,000 שקל עבור הפיקדון ואנחנו רוצים לזרז את העניין על מנת שהבן אדם יוכל לקבל את ההיתר הזה ושה-100,000 יוחזרו אליו בהמשך, שלא ייאלץ לשלם עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, אתה מבין? זה המצב היום, נכון להיום. לכן אנחנו מבקשים מכל מי שנמצא פה, מכבודכם, לזרז את העניין ולא סתם למרוח את זה. אם צריך דחיפה, חברי הכנסת, אני רואה שיש לנו פה קאדר שבאמת מוכן לעזור ורוצה לעזור, אנחנו מאוד מודים לכם, בשם הכפר ובשם כל אנשי יאנוח, ורק בסופו של דבר רווחתנו ורווחתכם, זה יעזור לכולנו. אנחנו מודים לכם מאוד.
היו"ר חמד עמאר
תודה. מינהל התכנון, בבקשה.
מיכל מריל
שלום לכולם. אני רוצה להתייחס - - -
היו"ר חמד עמאר
שם ותפקיד לפרוטוקול.
מיכל מריל
מיכל מריל, מנהלת אגף א' תכנון ובקרה, מינהל התכנון. אני אתחיל מהרמה היותר גבוהה כי זה עלה כאן, הנושא של תכניות המתאר במגזר הדרוזי, שלא מקודמות. זה נושא שעולה כל פעם בכל ועדה ואני כל פעם סוקרת ומסבירה שכל יישובי המגזר כרגע מסודרים מבחינת תכניות מתאר. אם נסתכל על עוספייה, על דליה, על ריחניה, כסרא-סמיע, אבו סנאן, בית ג'אן, ראמה, פקיעין, ג'וליס, עין אל-אסד, כל אלה נמצאים או בתכנון מתקדם מאוד או לקראת הגשת מסמכי התכנית או בשלבים סטטוטוריים. בכל התכניות האלו התווספו אלפי דונמים כשטחי פיתוח.

צריך להגיד, תכנית מתאר היא לא תכנית מפורטת ואי אפשר להוציא מתוכה היתרי בנייה, אבל זה צעד אחד קדימה וזה מהלך היסטורי. זה מהלך מאוד מאוד גדול שנעשה. חלקם נמצאים כבר בשלב של התנגדויות. סתם לדוגמה, ראמה נמצאת כבר בשלב של התנגדויות, כל החלק הדרומי שמדרום לכביש 85 הוא שטח ענק להרחבה. אנחנו עובדים על תכנון מפורט עכשיו, במסגרת החלטת הממשלה. פקיעין קיבלו שטחים נוספים להרחבה, אנחנו עובדים על תכנון מפורט. אותו הדבר גם בירקא, אנחנו עובדים על תכנון. בירקה כבר יש תכנית מאושרת, יאנוח-ג'ת יש תכנית מאושרת, כפר קמא יש תכנית מאושרת. ריחניה נמצאת בסוף שלב התכנון. אני אשמח לקבל איזשהו מידע קונקרטי - - -
סאלח סעד (המחנה הציוני)
את יכולה לתת לנו לוחות זמנים?
מיכל מריל
רגע, לוחות זמנים זה סוגיה אחרת.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
כל מה שאת אומרת זה בסדר גמור, אבל האזרח הפשוט רוצה לבנות את הבית שלו, את קורת הגג שלו.
היו"ר חמד עמאר
חברים, חבר הכנסת סאלח, אני היום רוצה, הוועדה שאני עומד בראשה רוצה לקיים יישוב יישוב. אני רוצה לקיים סקירה על יאנוח. את הישיבה הבאה אני רוצה לקיים על מראר, אז אני אקבל סקירה על מראר מדויקת. אני עכשיו רוצה על יאנוח ואיפה אנחנו מתקדמים ביאנוח. זו מטרת הישיבה של היום ואני רוצה להגיע לתוצאות ביאנוח. מה שקורה בבית ג'אן חשוב לי ובירקא זה חשוב לי, אבל מטרת הישיבה היום זה יאנוח.
מיכל מריל
מאה אחוז. התייחסו לזה – הגבתי. לגבי יאנוח-ג'ת, מינהל התכנון פועל במסגרת החלטה 959 והחלטה 2332. כל התקציבים משתי ההחלטות האלו חולקו לכל היישובים על פי קריטריונים שווים. זה עבר ועדת מכרזים אחרי עבודה ענקית שעשינו. בחנו את הצרכים עם ראשי הרשויות, מיפינו את המתחמים האלה, אם יש להם סיכוי והיתכנות לעבור בוועדות, ועל פי זה החלטנו איזה מתחמים לתכנן. הכספים חולקו לכולם, לכולם. בנוסף לזה שריינו תוספת תקציבית לכל המתחמים שבהחלטה 2332 מכיוון שהוקצו רק 8 מיליון ל-12 היישובים והבנו שזה לא מספיק, וגם הקצינו בצורה אחידה ושווה לכולם לפי הצרכים כמובן ולפי קריטריונים אחידים.

ליאנוח-ג'ת הוקצו סך הכול משהו בסדר גודל של 2.6 מיליון לכל המתחמים. מקודמים לפי החלטה 2332 מתחמים 8 ו-12. המתחמים האלה נמצאים כבר לקראת סוף תהליך התכנון שלהם. אחד מהם כבר הוגש אלינו לבחינה, אנחנו בודקים את זה, אנחנו נעביר התייחסות ונראה ביחד איך אפשר לשפר את התכנית, כי המטרה בסופו של דבר היא להביא תכניות שהן כבר מבושלות תכנונית, ביחד עם המחוז שלנו ואיתנו, כדי שלא נצטרך לעבור מחסומים או אבני דרך באמצע. בחלק הזה צריך קצת אורך רוח, כדי שבאמת נבשל את התכנית בצורה נכונה.

לגבי מתחמים 4, 5, 12, 13 ו-14, כמו שאמר מעדא, הוקם צוות תכנון חדש, כרגע עשינו כבר ישיבת התנעה ראשונה, הציגו את הסקירה הראשונית. יש לנו כמה התייחסויות לזה, אבל בגדול, המתחמים האלה מתקדמים. אגב, אם איחדתם את הצוותים, אז תעדכנו אותנו כי אנחנו לא קיבלנו שום עדכון בנושא הזה.

לגבי המתחמים 2 ו-7, אלה מתחמים שכבר הופקדו, פורסם להפקדה, תקופת ההפקדה הסתיימה לפני שבועיים שלושה. כרגע בוחנים במחוז את ההתנגדויות שהתקבלו. על תכנית אחת התקבלו, לדעתי, משהו כמו 18 התנגדויות, לתכנית השנייה, מתחם 7, נדמה לי, התקבלה התנגדות אחת של המועצה. ברגע שיעברו על ההתנגדויות ויכינו את התכנית לדיון היא תיכנס לדיון, היא מקבלת סדר עדיפות מהבחינה הזאת.

לגבי מתחם 11 אני מבינה שיש מחלוקת בנושא השצ"פ. צריך להבין, זה נחמד שיש מחלוקת עכשיו אבל יש החלטה, יש חוק. יש החלטה של ועדה מחוזית לקדם תכנית במתכונת מסוימת עם 10 מטרים. עכשיו, אחרי החלטת ההפקדה יש חילוקי דעות בעניין הזה, מה עושים? צריך להחזיר את זה לדיון? אולי הפתרון הנכון הוא במסגרת שלב ההתנגדויות, לקדם את התכנית ובמסגרת שלב ההתנגדויות לדון בזה? צריך לבחון את זה.
היו"ר חמד עמאר
זו אחת ההצעות שרציתי להגיד לראש הרשות, להביא את זה להתנגדויות עכשיו - - -
מיכל מריל
אוקיי, בסדר, אבל צריך ל - - -
היו"ר חמד עמאר
לפחות להפקיד, לפרסם ואת ההתנגדות של המועצה ואז אנחנו הולכים צעד אחד קדימה.
מעדא חסבאני
זה מה שרצינו, אבל המחוז עצר את זה. זה מה שרציתי שיהיה.
מיכל מריל
בוא נראה רגע, מה זה "המחוז עצר את זה"? צריך לבדוק את זה. מה זה "עצר את זה"?
היו"ר חמד עמאר
כמינהל תכנון, בואו נבדוק את הנושא הזה. לצאת לפרסום ואחרי זה, בשלב ההתנגדויות, להגיד בין 10 ל-3 ואז אנחנו מתקדמים, הולכים צעד אחד קדימה.
מיכל מריל
אני רוצה להסביר. מה זה "עצר"? אנחנו לא עוצרים את זה כי אנחנו רשאים, אנחנו בעדכם - - -
מעדא חסבאני
לא, לא, לא, לא.
מיכל מריל
אבל העניין הוא שיש נורמות תכנוניות מסוימות. ברגע שמבקשים להוריד שטח שמיועד לשטחי ציבור פתוחים, יש נורמות, יש תקנים איך לתכנן. אתה לא יכול סתם כך לתכנן לציבור שלם בלי שיהיו לו גינות משחקים כמו שצריך, רחובות נורמליים עם רוחב נורמלי, כל הקריטריונים התכנוניים האיכותיים, אי אפשר בקלות כזאת למחוק שצ"פ, זה לא עומד - - -
מעדא חסבאני
לא, אבל, מיכל, מיכל.
מיכל מריל
אני לא אמרתי שאי אפשר, אני אומרת - - -
מעדא חסבאני
היה דיון עם אלכס שפול, תקשיבי רגע, היה דיון עם אלכס שפול לפני שהתחלתי את התהליך התכנוני והצגנו שם את הרוחב של 3 מטרים. הדיון השני היה בראשותו של יהונתן ואף אחד לא העיר על זה מילה אחת, אחת לא. היה דיון יחד עם אורי אילן וגם - - -
מיכל מריל
דיון בוועדה המחוזית או דיון - - -
מעדא חסבאני
כן, דיון בוועדה המחוזית - - -
מיכל מריל
שלושה דיונים בוועדה המחוזית או דיונים פנימיים?
מעדא חסבאני
לא, דיון מקדמי, עשינו דיון מקדמי ולא הייתה התנגדות ולא הייתה הערה אחת אפילו והכול בסדר גמור. אני התייחסתי לזה בהצגה שלי, למה צריך 3 מטרים ואף אחד לא אמר מילה ועל בסיס זה יצאנו לתכנון. עכשיו מה קורה? השינוי הזה הוא שינוי מהותי כי זה משבש את כל טבלת האיזון וגם את כל שטחי הציבור.
מיכל מריל
אתם הגשתם את התכנית כך בסופו של דבר.
מעדא חסבאני
הגשנו אותה עם 3 מטרים.
מיכל מריל
הגשתם אותה - - -
מעדא חסבאני
עם 3 מטרים ועל בסיס זה זה גם נבנה, בהתאם לכל התהליך שעשיתי עם הוועדה. פתאום - - -
מיכל מריל
דנתם על זה בוועדה המחוזית?
מעדא חסבאני
כתבתי להם.
מיכל מריל
לא, לא, לא, דנתם בדיון שהתקיים בוועדה המחוזית, בדיון להפקדה? דנתם בנושא הזה?
מעדא חסבאני
זה לא עלה, הם לא העלו את זה.
מיכל מריל
זה הופיע בהחלטה?
מעדא חסבאני
לא מופיע כלום, אין הערה אפילו ושמו את זה כתנאי אחרי זה. שמו בתנאים.
מיכל מריל
בהחלטה.
מעדא חסבאני
בהחלטה. בתנאים להפקדה פתאום הופיע לי. זה מה שהיה.
היו"ר חמד עמאר
יש אפשרות, כמו שאת הצעת, שההתנגדות תהיה אחרי הפרסום?
מיכל מריל
יש אפשרות כזו.
היו"ר חמד עמאר
כי התכנית בנויה על 3 מטר של המועצה אז הוא לא צריך להביא תכנית חלופית. התכנית בנויה על 3 מטר.
מעדא חסבאני
אני כתבתי גם ליהונתן וגם לאורי אילן מכתב בעניין הזה ואני אמור לפגוש אותם בשבוע הבא. אני רוצה שהדבר הזה, קודם כל שחררו את זה, אחרי זה נדון - - - כי באמת, לאורך כל הדיונים הדבר הזה לא עלה, לא שמו את זה כתנאי.
מיכל מריל
בסדר, אבל אני חושבת שוועדת הפנים זה לא התפקיד שלה לדון - - -
מעדא חסבאני
לא, לא הפנים.
מיכל מריל
לקבל החלטות תכנוניות פה.
היו"ר חמד עמאר
לא, לא, לא, זה לא התפקיד שלנו, התפקיד שלנו הוא לזרז ולפקח.
מיכל מריל
בסדר, אז הנה, נקבעה כבר ישיבה בלשכת התכנון, תגיעו לאיזושהי הסכמה בעניין הזה. אני לא יכולה להוציא פה איזושהי הבטחה שאפשר או שאי אפשר. אני מציעה שזה ילובן בישיבה שתתקיים בלשכת התכנון.
היו"ר חמד עמאר
מתי יש לךָ ישיבה, אמרתָ?
מעדא חסבאני
יש לי פגישה עם אורי אילן, פגישה אישית על כמה סוגיות, אחת מהסוגיות זה זו.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
מחר הוא בא אליי לכאן, מחר הוא בא אליי לכאן, אילן, עם כל התכניות של היישובים הדרוזיים. אני רוצה ממנו דיווח על כל מה שקורה בכפרים הדרוזים, מחר הוא מגיע אליי לפה.
מיכל מריל
הייתה לכם עוד שאלה.
מעדא חסבאני
מתחם 7 - - -
מיכל מריל
מתחם 7, אמרנו שהוא נמצא - - -
היו"ר חמד עמאר
כן, יש התנגדות אחת, והוא אמר שחסרים לו 300,000 שקל לתצ"ר.
מיכל מריל
תראו, העניין הזה של החוסר התקציבי, לנו אין אפשרות כרגע לתקצב שטחים שהם מעבר להחלטת הממשלה. אתם מבינים שאנחנו צריכים - - -
מעדא חסבאני
לא, 8 ו-7. כל התקציב של החלטת הממשלה חולק?
מיכל מריל
כל התקציב חולק ואין לנו אפשרות לתת מעבר לזה. למה אני נותנת ליאנוח-ג'ת ולא לכסרא-סמיע? למה ליאנוח-ג'ת ולא לעוספייה? כולם מבקשים, כולם מבקשים. עכשיו יש דיון על יאנוח-ג'ת, בסדר, אבל מה עם שאר הרשויות שגם מבקשות, מה אני אומרת להן?
מעדא חסבאני
תתני לפי קצב ההתקדמות. אנחנו כרגע נמצאים לקראת - - -
מיכל מריל
לא, תראה, אם היית יושב במקומי היית מבין שזה בעייתי.
מעדא חסבאני
אני לא רוצה לשבת במקומך - - -
היו"ר חמד עמאר
אחת ההצעות שלנו, וזה לא קשור אליכם, הייתה ניוד תקציבי בתוך ההחלטה, כי יש בהחלטה כסף שלא מנוצל בכלל. אותו כסף שלא מנוצל, לנייד אותו לתכנון ובנייה, וזו הייתה ההצעה שלי בוועדת הכספים.
מיכל מריל
תראה, ניוד תקציבי אנחנו עושים. למשל ביאנוח-ג'ת הוספנו עוד מתחם קטן, כי התקציב הספיק, זה לא הבעיה. כל מה שבמסגרת ההחלטה ואפשר לתת – בסדר. אנחנו יכולים עוד מתחם פה, מתחם שם, אבל התקציב שאתה מבקש למתחם נוסף, אין לנו מיליון וחצי בשביל לזה.
היו"ר חמד עמאר
לא, אני לא מדבר על המיליון וחצי. מיליון וחצי זה הבטחה של השר, זה בינו לבין השר. אני מדבר על ה-300,000 שקל שחסרים ל-7 ו-2.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אותם מתחמים שהעלה ראש המועצה כאן, שחסר לו תקציב או שלא עבר תקציב.
היו"ר חמד עמאר
לא על המיליון וחצי, מיליון וחצי, מה שחדש, בוא נשאיר את זה. אנחנו שלחנו מכתב לשר מהוועדה, אפילו לא קיבלנו תשובה מהשר על המיליון וחצי שהובטחו, אבל אנחנו לא מדברים על המיליון וחצי, אני מדבר על ה-300,000 שקל, שנותנים לנו את הפתרון לשלושה המתחמים האלה.
מיכל מריל
תראו, הנושא הזה, אנחנו צריכים לבחון אותו איך אפשר לעשות את זה במסגרת ההחלטה, מכיוון שאלו בעצם תכניות לצרכי רישום שהן לא מהתקציבים שהוקצו פה למתחמים האלה. אם יש פה עודפים, יש עודף של 300,000 שקל מכל התקציב שלנו?
מעדא חסבאני
לא.
מיכל מריל
מכל התקציב שנתַנו לכם, אני לא חושבת.
מעדא חסבאני
זה לא 300,000. להשלים את המתחמים בתכנון זה 9, 15 - - -
מיכל מריל
כמה אתה צריך לתוספת של תצ"רים?
מעדא חסבאני
לתצ"ר 300,000 שקל עבור מתחמים 11, 2, 7.
מיכל מריל
אבל אין. בתוך התקציב הזה אין יתרה של 300,000.
מעדא חסבאני
בסדר, אז תני לי - - -
מיכל מריל
הסוגיה היא תוספת תקציבית.
מעדא חסבאני
בקיצור, חסר פה תקציב.
מיכל מריל
חסר תקציב.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אפשר להציע למינהל הצעה?
מיכל מריל
הסוגיה היא תקציב לצורכי תכנון ולצורכי תצ"ר.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו נקיים בנושא הזה דיון בוועדת הכספים, כי אמרתי, אני לא התכוונתי ניוד רק מתוך המינהל, מהתקציב המיועד לתכנון. אני דיברתי על כלל התקציב של 2.2 מיליארד, יש תקציבים שם והרבה תקציבים, שאפילו שקל אחד לא מנוצל מסעיפים מסוימים, שמותר מהסעיפים להעביר לכם את הכסף. העלינו את זה בוועדת הכספים כבר והאוצר לא הביע ההתנגדות לנושא ואמר, 'נבדוק את הנושא'. אני רוצה לראות את בדיקת הנושא ואיפה אנחנו עומדים בנושא של ניוד תקציבים.
מיכל מריל
זה בידיים שלכם.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. משרד השיכון, בבקשה.
ורד סלומון ממן
כפי שאמרתי בהתחלה - - -
היו"ר חמד עמאר
באופן ברור נאמר שהמיליון וחצי לא נמצאים בתקציב ונאמר על ידי מנהל התכנון שאין את המיליון וחצי. מה שהובטח לראש הרשות על ידי השר, אין את הכסף הזה ואין אפשרות, מינהל התכנון לא יכול לתת את התקציב.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני רוצה ברשותך להציע הצעה למִינהל. הצעה, רק בגדר של הצעה. הרי מה שחסר לראשי המועצות היום, אני מניח שמחוץ ליאנוח-ג'ת, אנחנו מדברים עכשיו על יאנוח-ג'ת, בשבוע הבא או אני לא יודע מתי מראר ואחרים, זה כסף לתכנון של תכניות המתאר עד אישורן הסופי. למה שמִינהל התכנון יחד עם האוצר, לא ייקח את הכסף הזה, אל תתנו לראשי מועצות, אתם תשלמו למתכננים. אתם תשלמו למתכננים. אתם לא צריכים להעביר 300,000 שקל, אתם תלוו את המתכננים, אתם תשלמו למתכננים, עד אישורן הסופי של תכניות המתאר.
מיכל מריל
תכניות המתאר?
סאלח סעד (המחנה הציוני)
בהחלט.
מיכל מריל
או המפורטות. תכניות המתאר - - -
סאלח סעד (המחנה הציוני)
גם המפורטות. אתם יכולים לשבת עם ראש מועצה, תגידו לו, 'אנחנו רוצים ממך מפרט, כמה אתה צריך מאיתנו כסף עד סיום אישור תכנית המתאר שלך, כולל המפורטות, כולל החלקות, כולל תת-חלקות'. זו הצעה שלדעתי אתם צריכים לקנות אותה - - -
היו"ר חמד עמאר
יש הבדל בין תכניות לבין מפורטות, המפורטות במשרד השיכון. בוא נשמע את משרד השיכון כי התקציב מחולק לשניים, המפורטות זה משרד השיכון - - -
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אז משרד השיכון, משרד האוצר וועדת המִינהל, זה אותו הדבר מבחינת האזרח הפשוט.
ורד סלומון ממן
המפורטות בהחלטה 959, מתוך 15 רשויות 12 רשויות הן תחת התכנון של מינהל התכנון - - -
היו"ר חמד עמאר
ושלוש רשויות, ירקא - - -
ורד סלומון ממן
לא, שלושה יישובים זה אבו סנאן, בית ג'אן וג'וליס, הם תחת משרד השיכון, המפורטות.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
מיכל, אפשר לקחת את ההצעה הזו?
מיכל מריל
זו החלטה שמצריכה תקציבים. התכניות המתאריות הן בהיקפים יותר - - - כדי להגיע לתכנון מפורט של כל המתחמים, זה כבר הרבה יותר, זה מעבר - - -
מעדא חסבאני
נו, ודאי, לי למשל, ל-9 ול-15 אין לי תקציב, זה 640,000 שקל לבד.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אתם פוטרים את ראשי המועצות בדרך הזו.
מיכל מריל
רגע, צריך להגיד שיאנוח-ג'ת, אני חושבת שאין אח ורע ליאנוח-ג'ת, שכמעט רוב תכנית המתאר כבר מכוסה בתכנון מפורט באמצעות התקציבים הממשלתיים. רוב היישוב שלך, כבר כמעט כולו, מתוכנן, שלא כמו יישובים אחרים שחצי מהם לא מתכוננים.
מעדא חסבאני
את אומרת כמעט, אני רוצה את הכול, מה לעשות? מבחינתי המשפחה הזו זה אותו הדבר.
היו"ר חמד עמאר
חסבאני, זה אחד הדברים שאנחנו גם בוועדת הכספים מלווים ודנים, כי מניסיון שלי כאן בכנסת והרבה שנים אני יושב בכנסת, גם בוועדת הכספים, מהתכנית יש הרבה סעיפים שלא מנוצלים ובסוף שנה - - - כמו שאמרת על התכנון בקרקע פרטית, אפילו בתכנית של המגזר הערבי, 800 מיליון שקל אז, היו שם 132 מיליון שקל לתכנון בקרקע פרטית, 61 לא נוצל. התכנית הייתה לפני שש שנים, שבע שנים. אז אנחנו, גם כאן אנחנו צריכים לשבת ולראות עם מינהל התכנון ומשרד השיכון, שכל נושא תכנון ובנייה, באותם סעיפים שלא מנוצלים, שנעביר את הכסף למינהל התכנון ששם יהיה לנו. זו השמנת של תכנית החומש בעצם, זה התכנון והבנייה. בבקשה, משרד השיכון.
ורד סלומון ממן
אנחנו התגייסנו במקרה של יאנוח-ג'ת בגלל המקרה המיוחד שהוא חוזר על עצמו בהרבה יישובים אבל במקרה הזה, כיוון שמינהל התכנון מטפל במרבית המתחמים של יאנוח-ג'ת אנחנו זיהינו את הסיפור של צמוד הדופן וראינו בזה איזושהי הזדמנות לסייע. לכן אנחנו והתגייסנו באופן נקודתי לאותם מתחמים שהם מחוץ לקו המתאר אבל צמודי דופן, שראינו בהם פוטנציאל, שיש להם סיכוי טוב להתאשר. אנחנו עושים את זה ביחד עם מינהל התכנון, אנחנו עושים את זה יחד עם הוועדה המחוזית, אבוי לנו אם לא יהיה את שיתוף הפעולה הזה. לכן במקרה הספציפי, איפה משרד הבינוי השיכון נכנס כאן לתמונה? זה באותם מתחמים שדיבר עליהם ראש המועצה בתחילת הדיון, אותם מתחמים שאמרנו: בואו נתגייס לנסות למצוא - - -
היו"ר חמד עמאר
אבל דיברנו על מה שהוא מחוץ לתכנית.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
את מדברת על מחוץ לתכנית.
ורד סלומון ממן
נכון - - -
היו"ר חמד עמאר
מינהל התכנון מודע לנושא הזה ומקדם עם זה איתכם?
ורד סלומון ממן
כן, אז אני מסבירה שוב. אותם מיליון וחצי שקלים שראש המועצה מבקש, אותה הבטחה שלטונית הייתה אמורה לטפל באיזושהי הרחבה מסוימת של תכנית המתאר. תכנית מתאר ליאנוח-ג'ת יש, היא מסודרת.
היו"ר חמד עמאר
אני יודע, אני מדבר על התוספת.
ורד סלומון ממן
יפה, על התוספת. על זה היה הוויכוח. כיוון שהבנו שזה הולך להתממש, הולך להיות, ההרחבה הזאת תהיה מתישהו, אמרנו, בואו נתקדם באופן נקודתי במקומות שיש להם היתכנות גבוהה שזה יקרה בסוף, אוקיי? שהתמ"א 35 מאפשרת את זה, שאני לא פולשת לשטחים פתוחים אלא אני בתוך תחום שהוא ממש טריוויאלי לפיתוח, זה ברור שזה יקרה, ואמרנו ששם נלך ושם הייתה הסכמה. אז אנחנו צריכים לעבוד פה במקביל, להרחיב את תכנית המתאר ובמקביל אנחנו עושים מפורטות. אם היינו צריכים לחכות לתכנית המתאר אז היינו בבעיה.
היו "ר חמד עמאר
אני מבין אותך. בכמה זמן זה אמור לתת לנו את הפתרון לפחות למשפחה שאמורה להיכנס לבית שהוא מוכן וזה בתחום, במקום שאת מדגישה אותו?
ורד סלומון ממן
קשה לי כרגע להתחייב - - -
היו"ר חמד עמאר
כי בית המשפט נתן לנו שנה.
ורד סלומון ממן
אני שמעתי, שמעתי. עודכנתי כמובן והנציג שלנו היה גם בבית המשפט, שמענו שנתקבלה הארכה. אנחנו נעשה כל מאמץ. קשה לי כרגע להתחייב ללוחות זמנים. אני לא מאשרת את התכניות, אני בכל זאת הולכת גם למוסד התכנון ומאשרת שם, אבל אני חושבת שבשיתוף פעולה אפשר יהיה לעשות את זה במהירות המרבית. קשה לי מאוד להגיד כרגע. גם לנו יש פגישה בסוף נובמבר יחד איתי, אני האדריכלית הראשית של המשרד, באמת, מאוד חשוב לי לעזור ולסייע, אני מגיעה באופן אישי כדי לטפל בתכניות האלה, באמת, עם הרבה רצון טוב, אבל יש דברים שהם לאו דווקא תלויים במשרד הבינוי והשיכון.
היו"ר חמד עמאר
מינהל התכנון מודע לנושא של ההרחבה?
מיכל מריל
אנחנו מודעים. להבנתי התקיימה ישיבה במחוז.
ורד סלומון ממן
נכון.
מיכל מריל
ביקשו מכם לעשות בדיקות משלימות, טופוגרפיה, שטחים פתוחים. אחד הבתים יושב על שטח יער בתכנית מתאר ארצית ליערות, צריך לדעת, לשים את זה על השולחן גם, להיות מודעים לזה. אתם תמשיכו את התיאומים עם המחוז. יש לכם צוות תכנון?
ורד סלומון ממן
כן, יש צוות תכנון ויש גם תקציב, תודה לאל.
מעדא חסבאני
נכון.
ורד סלומון ממן
יצאנו לדרך.
מיכל מריל
אני רק מציעה שתהיו בקשר שוטף עם לשכת התכנון, כי אני הבנתי שהייתה ישיבה, אין כרגע קו כחול שנתחם.
מעדא חסבאני
עוד לא, זה יהיה - - -
היו"ר חמד עמאר
חשוב שיהיה תיאום בין מינהל התכנון למשרד השיכון עם המועצה, שנגיע לתוצאות כמה שיותר מהר.
מעדא חסבאני
המועצה מובילה את זה באופן אישי. אני, באמת יחד עם ורד, גם הסתובבנו בתוך המתחמים האלה, לפני, דרך אגב, כל צווי ההריסה, ממש לפני, ואלה אותם איתורים, דרך אגב, מיכל, שאת גם מכירה מהרשימה ששלחתי.
מיכל מריל
מה שאתה העברת לי, העברת לי רשימה של גושים וחלקות.
מעדא חסבאני
נכון.
מיכל מריל
את אותן חלקות העליתי במפות ה-GIS שלנו. על חלקן אני יכולה להגיד לך כבר עכשיו שזה לא הולך לקרות.
מעדא חסבאני
ברור. אני מדבר על צמוד דופן ובמקומות למשפחה, על בסיס הקריטריונים שסיכמנו ב-24 לנובמבר 2014, מול - - -
מיכל מריל
לא נקבעו קווים - - -
מעדא חסבאני
לא, לא, לא, בלי קווים. העקרונות, אמרתי.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. משרד המשפטים, בבקשה. את היית בישיבה ואני שמעתי גם את ההצהרה של היועץ המשפטי לממשלה, שהייתה הצהרה ברורה, הוא אמר, "אכיפה תבוא אחרי התכנון" ומה שקרה כאן ביאנוח, שאפילו לפני שנכנס חוק קמיניץ כבר היו צווי הריסה, מהירים מאוד. האם אנחנו יכולים לקבל הסבר ממשרד המשפטים בנושא?
נועה עמירב פטאל
שלום, נועה עמירב ממשרד המשפטים. אני אתחיל מאותה ישיבה שהייתה עם היועץ שהייתי בה ובישיבה הוצג לנו מסמך מדיניות שהתבקשנו לשנות ממדיניות אכיפה שסוכמה בעבר. בישיבה שהייתה אצל ארז קמיניץ בסוף אפריל הוסכם לצמצם את מדיניות האכיפה שהוצגה כאן לוועדה במהלך תיקון 116 ולהסכים שמדיניות האכיפה המדינתית תתמקד מחוץ לקו כחול, גם כשמדובר בקו כחול של תכנית שהיא לא מאושרת. בדרך כלל מדיניות האכיפה היא מחוץ לקו כחול מאושר בתכניות, אבל הוסכם בכל זאת, שגם במקרים שמדובר בקו כחול לא מאושר, ככל שהדבר מאושר על ידי מִינהל תכנון ויש תכנית שכבר הוגשה, נקלטה ובאמת הדברים נעשים בהסכמה. האמירה של היועץ, שהיא פרי של שיחות וישיבות ארוכות, כבר כמה שנים שמתקיימות אצלנו ישיבות, היא אמירה שאנחנו לחלוטין עומדים מאחוריה, שהיא לא אומרת שאכיפה תבוא אחרי התכנון, אלא שאכיפה ותכנון צריכים ללכת ביחד וזה, אני חושבת, אינטרס שהוא משותף פה לכולנו כי בסופו של דבר אם יש תכנון, למשל, שקובע שכאן יהיה גן הילדים ומישהו יום אחר כך יבנה - - -
היו"ר חמד עמאר
אני לא מדבר על הנקודה זאת.
נועה עמירב פטאל
בדיוק, זאת אומרת האכיפה באה - - -
היו"ר חמד עמאר
אני יודע כי אני השתתפתי בהרבה ישיבות עם היועץ המשפטי - - -
נועה עמירב פטאל
נכון, היינו יחד בישיבות האלו והאכיפה באה בשביל, בין היתר, לממש את התכנון. וגם, בסופו של דבר, לקבוע איזשהם גבולות שאנחנו מהם לא זזים יותר. זאת אומרת, הם יהיו הגבול.
היו"ר חמד עמאר
נכון, על זה גם אנחנו הסכמנו, וכל ההנהלה של העדה הדרוזית, גם כל התושבים מסכימים.
נועה עמירב פטאל
אני רק אגיד שאנחנו עדיין בשיח מתמשך וגם אני בקשר עם ראאד, העוזר של השייח', ובדיוק הוא העביר לי רשימה אתמול של נושאים. זאת אומרת תהיה ישיבה נוספת אצלנו בהמשך לאותו ביקור של היועץ, אבל זה לא אומר שמדיניות האכיפה לא ממשיכה. המדינה ממשיכה לפעול בהתאם לאותו סיכום דיון שהפצנו. זה אומר שכשיש בנייה מחוץ לקו כחול - - -
היו"ר חמד עמאר
כן, אבל עכשיו שמענו ששני הבתים אמורים להיכנס לתוך זה ועדיין לא נקבע קו כחול ביאנוח.
נועה עמירב פטאל
אבל כאן אני אגיד שני דברים, אחד ברמה הפרטנית ואחד ברמה הכללית. קודם כל יש פה שני בתים שנעשה לגביהם הליך בבית משפט. בסוף, אם רוצים לדון בהם פרטנית אז צריך ללכת לבית משפט. היו פה הסכמות, היה פה הליך ובית המשפט, הגיעו להסכמות בפניו והוא אישר אותן. זו אמירה קודם כל נקודתית שאני לא נכנסת פה לדיון הספציפי. אני כן אגיד ובהחלט אפשר ללמוד מהמקרה הזה באופן כללי שבכל הוצאת צו נערכת היוועצות ונעשה גם בירור מול מינהל תכנון כדי לעמוד בדיוק באותו סיכום של מדיניות אכיפה. במקרה הזה, מהבירור מול המחוז, עלה שהבתים האלה, לא הוגשה תכנית שנקלטה כמו שסוכם.

אני מבינה שכן בכל זאת היו כאן ניסיונות לקדם, היו פה שיחות, הייתה כאן התקדמות מול משרד השיכון ולכן בסופו של דבר המדינה הסכימה בינתיים להקפיא את הצווים ולראות אם אכן יש היתכנות. ההסכמה הזאת ניתנה בתמורה להקפאת המצב כרגע, אבל צריך לזכור, גם מיכל אמרה את זה עכשיו, עוד אין קו כחול וראש המועצה הסכים, זאת אומרת, בסופו של דבר, אחרי שייערך הדיון התכנוני, יכול להיות שיגיעו להחלטה, ואני רק נותנת כאן את זה כדוגמה, ש"הבית הזה לא", או ש"גוש חלקה הזה, שפה תעבור הדרך". בעובדה שכל פעם מישהו יבנה, בטח ובטח מחוץ לקו כחול, אבל אני חייבת לומר שזה נכון גם בתוך קו כחול, מישהו יבנה ואחר כך התכנון, שכבר ישבו מתכננים וישבו ותכננו וחשבו ויצטרכו כל פעם לשנות את התכנון, בסוף לא יהיה מענה לאף אחד ואני לא חושבת שאף אחד מאיתנו רוצה - - -
היו"ר חמד עמאר
זו בדיוק הנקודה שאנחנו רצינו להגיע אליה, שיהיה לנו מצב שאנשים לא יבנו במקום של כביש מתוכנן - - -
מיכל מריל
אבל זה קורה.
נועה עמירב פטאל
זה קורה.
היו"ר חמד עמאר
ממה שאני שומע מראשי הרשויות עכשיו כמעט ולא.
מיכל מריל
קורה, אני אתן לך דוגמאות לא בפורום הזה. אנחנו יושבים עם מתכננים, מראים לציבור ולמחרת כבר יש - - - בשטח, על השטח שהוקצה לצרכי ציבור.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אחרי שסיכמתם עם אותו ראש מועצה?
מיכל מריל
אחרי שסיכמנו.
היו"ר חמד עמאר
נאמר לה על ידי ראש מועצת ירקא שהיה לו דבר כזה והוא בעצמו התערב ועצר את הנושא.
מיכל מריל
יכול להיות, אבל אני אומרת שיש מקרים.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו גם אמרנו את זה בכל ישיבה, אנחנו רוצים להגיע למצב של תכנון - - -
מיכל מריל
צוותי התכנון מתקשרים אלי מהשטח ואומרים לי, "מיכל, נולדו עוד שני מבנים, מה עושים?" אז עכשיו לשנות את הדרכים, להוציא מדידה חדשה? להוציא תקציב נוסף? מה לעשות?
היו"ר חמד עמאר
אני יודע, תשמעי, אני מכיר את הבעיה, אנחנו חייבים להגיע לפתרון. גם ראשי הרשויות צריכים להיות - - -
רהיג' חטיב
ביאנוח אין דבר כזה.
מעדא חסבאני
לא, זה לא יאנוח. יאנוח – אין לי כלום.
מיכל מריל
זה לא ביאנוח.
היו"ר חמד עמאר
אני מרגיש שינוי אדיר במגזר מבחינת התפיסה הזאת. אני מרגיש שינוי כי הם מרגישים שאנחנו מתקדמים וברגע שרואים שיש התקדמות יש שינוי. אני אגיד לכם, עורך הדין שמייצג את המשפחות העלה את הנושא של כפר ורדים ואני אמרתי, יש הבדל אדיר בין קרקע מדינה לקרקע פרטית. קרקע מדינה, אתה יכול לתכנן כביש 20, 30 מטר, אף אחד לא שואל אותך, אבל כשאתה בא לקרקע פרטית ואתה רוצה לתכנן, אתה צריך להתחשב לפעמים בהוא שיש לו דונם אדמה אחד ואם אנחנו לוקחים לו את ה-45% או ה-30% ויש לו שישה-שבעה ילדים, בסופו של דבר לא תהיה לו אדמה לבנות בתים לילדים שלו וגם האפשרות לבנות לגובה לא קיימת אפילו. אני רוצה לשמוע מהאוצר. הגיע האוצר, נכון?
אורי דביר
נכון.
היו"ר חמד עמאר
בישיבה הקודמת דיברנו על הנושא וראש הרשות העלה את הנושא של מיליון וחצי שקל תקציב שהובטח על ידי שר האוצר. אותם מיליון וחצי הם בעצם המחסום שלנו בלהתקדם בכל תכנית המתאר, בכל התכנית של היישוב יאנוח-ג'ת. אנחנו רוצים לשמוע מהאוצר שהמיליון וחצי שהובטחו נמצאו, יש אפשרות לקבל אותם, יש אפשרות להמשיך ולהתקדם. נכנס משרד השיכון לתמונה והוא עושה עבודה טובה עם המועצה ומינהל התכנון, אז איפה אנחנו עומדים עם המיליון וחצי?
אורי דביר
תן לנו עוד קצת זמן, אנחנו רוצים לבחון את זה, גם, כמו שאמרת, גם עם משרד השיכון וגם עם מינהל תכנון, הם באמת עושים עבודה. גם הבנתי שהמשרד לפיתוח אזורי מעורב פה ומנסה לבחון איזה מועצות דרוזיות יש בהן בעיה וצריך לתגבר את התקצוב שלהן. אחרי שנעשה איזשהו מבחן נראה איך באמת אפשר לעזור, גם דרך מינהל התכנון או דרך משרד השיכון, כשיסתיימו העבודות האלו.
היו"ר חמד עמאר
תכנית החומש שלנו, 959, היא עם תקציב גדול. אני מכיר את זה. בקדנציה הקודמת עברתי על כל סעיף וסעיף והיא אושרה על ידי הממשלה הנוכחית בקדנציה הזאת, אבל באותה תכנית אנחנו דיברנו על ניוד תקציבי.
אורי דביר
בתוך ההחלטה.
היו"ר חמד עמאר
בתוך ההחלטה. מתי אנחנו יכולים לקבל מהאוצר מיפוי, איפה הכסף נמצא ולא ימומש וניתן להעביר אותו לתכנון ובנייה, כי אמרתי, השמנת של כל התכנית מבחינתנו זה התכנון והבנייה. אם אנחנו פותרים את הבעיה של תכנון בנייה במגזר הדרוזי, בשבילי זה המחסום הגדול ביותר.
אורי דביר
מיכל עושה המון בשביל לקדם.
היו"ר חמד עמאר
אני יודע, אני יודע ואני מכיר את העבודה שלה, אני פוגש אותה הרבה כאן בוועדות ואני יודע את העבודה שלה.
אורי דביר
גם פה וגם בוותמ"ל, המשרד באמת עושה המון בשביל לקדם את התכנון, גם במגזר הערבי וגם במגזר הדרוזי.

בקשר לניוד התקציבים אנחנו בדיוק עכשיו יושבים עם מחלקת התקציבים של מינהל התכנון. בדיוק יש לנו ישיבה בעוד שעה ויש לנו גם ישיבה גדולה בשבוע הבא, באמת להבין איפה התקציבים ב-959, איזה רשויות קיבלו, איפה הפערים, איפה יש עודפים שלא מוצו. כשנסיים את העבודה הזאת נהיה הרבה יותר חכמים.
היו"ר חמד עמאר
אתה נציג האוצר, מתי אתה חושב שתהיה לנו אפשרות לקיים דיון בנושא בוועדות הכספים? כי אני רוצה להוביל דיון כזה בוועדת הכספים על תכנית החומש.
אורי דביר
אני אעדכן אותך, אנחנו נודיע לך - - -
היו"ר חמד עמאר
אם אתה יכול לעדכן אותי. אני לא רוצה לקיים דיון ותגיעו לא מוכנים. אני רוצה שתגיעו מוכנים לישיבה ונקבל ניוד תקציבי ואיפה אנחנו יכולים לנייד תקציב.
מעדא חסבאני
לא הבנתי את המיליון וחצי, לא הבנתי. אין להם קשר בכלל ל-959, אין קשר להחלטת הממשלה.
מיכל מריל
לא, אבל הוא אומר לנסות אולי מתחומים של משרדים אחרים, להעביר את זה לתכנון ובאמצעות זה לחלק. אבל זה חייב להיות מידתי ושווה לכל - - -
היו"ר חמד עמאר
לא, ראש הרשות אמר, ההבטחה השלטונית הייתה, ושר זה הבטחה שלטונית, שהמיליון וחצי לא קשורים לתכנית החומש. הוא אמר, "אם חסר לך מיליון וחצי", זה מה שהבנו בישיבה, "אתה תקבל אותם".
אורי דביר
אנחנו באמת בוחנים האם חסר מיליון וחצי. יכול להיות שיש תקציבים, גם בשיכון, גם במינהל התכנון. תן לנו לסיים את העבודה - - -
מעדא חסבאני
אני חייב להגיד לך, תקשיב, אני חייב להגיד לך - - -
היו"ר חמד עמאר
כמה זמן אנחנו צריכים לחכות עם זה? כי אני מתכוון לפני סוף השנה לקיים דיון המשך.
אורי דביר
יהיו תשובות. בדיוק עכשיו התחלנו, אתה מכיר את העבודה של שר האוצר על תקציב 19', ותוך כדי כל העבודה הזו - - -
היו"ר חמד עמאר
אני יודע, אני יודע.
מעדא חסבאני
אני רוצה להגיד, תקשיב רגע, אורי, תקשיב, על המיליון וחצי שקל שניתנה הבטחה, היא ניתנה באוגוסט 16'. אני נתבקשתי להעביר חומרים, לְמה אני צריך את הכסף הזה, למינהל התכנון. מינהל התכנון בדק את זה, הוחזר חזרה לאוצר. ביקשו שאני אגיע לאמיר הלוי, הגשתי, הוא אמר לי, "אוקיי, אנחנו נבדוק - - -
מיכל מריל
אתה מבקש תכנון מפורט?
מעדא חסבאני
לתכנית התוספתית. לא קשור לתכנון המפורט, התכנית המשלימה.
מיכל מריל
אני שואלת רק, אתה מבקש תכנון מפורט?
מעדא חסבאני
כן.
מיכל מריל
מיליון וחצי לתכנון מפורט?
היו"ר חמד עמאר
לא, לא, לא, לתוספתי, לתכנית המתאר, הרחבת המתאר ב-300 דונם.
מעדא חסבאני
הרחבת התכנית על פי הסיכום שהיה עם בינת שוורץ ב-2014. זה היה תנאי לאישור התכנית הזאת.
מיכל מריל
הבנתי, אבל ההשלמה יכולה להיות בשתי רמות. ברמה אחת מתארית, כלומר - - -
היו"ר חמד עמאר
זה מתארי, הוא מדבר על מתארי, לא מפורט.
מיכל מריל
ברמה אחרת זה תכנון מפורט.
מעדא חסבאני
ודאי.
מיכל מריל
על מה אתה מדבר, מיליון וחצי, על השלמה מתארית שאי אפשר להוציא היתרי בנייה?
מעדא חסבאני
לא, אני רציתי גם הרחבה מתארית וגם תכנון מפורט. דיברנו על 300 דונם, לזה אנחנו צריכים לפתור את הבעיה.
מיכל מריל
צריך היה לעשות תכנון, לקבוע קו לתכנון מפורט.
מעדא חסבאני
צריך לעשות את התכנון. זה בדיוק, לתכנון הזה צריכים את הכסף.
היו"ר חמד עמאר
ודווקא שני הבתים האלה נופלים שם, ממה שאני מבין, כשמתחילים לתכנן, שני הבתים האלה נופלים שם.
מיכל מריל
שני הבתים האלה - - -
מעדא חסבאני
שתי המובלעות. תקשיבי, גם פה אנחנו הולכים ליפול עוד פעם. מה שאנחנו עושים עם משרד השיכון, עם ורד, זה שהלכנו על שילוב, גם שח"מ וגם פרטי ואז באותה תכנית אנחנו מנסים לתת מענה, במקרה הזה זה משתלב. זה מתחם אחד, שני מתחמים נפרדים, אבל זה לא נותן את המענה להתחייבות של מינהל התכנון. כך כתוב. הראיתי לך את זה, מיכל.
מיכל מריל
כן, אבל זו התחייבות שהיא לא תקציבית, התחייבות תכנונית אולי.
מעדא חסבאני
איך תובילו תהליך תכנוני בלי כסף?
מיכל מריל
זה לא.
מעדא חסבאני
מה לא?
מיכל מריל
לא כתוב שם על כסף שנתקצב. מה שהיה כתוב במכתב הזה זה - - -
מעדא חסבאני
לא, מינהל התכנון מתחייב לכסף. אני אומר עוד פעם - - -
מיכל מריל
לא. זה לא היה כתוב. במסמך הזה שאתה מדבר, מסמך ההבנה שהיה עם בינת שוורץ, לא היה כתוב שמינהל התכנון יתקצב.
היו"ר חמד עמאר
לא, הוא לא מדבר על זה.
מעדא חסבאני
זה לא מה שאמרתי.
היו"ר חמד עמאר
הוא לא בא בטענות למינהל התכנון. הגיע אליו השר, שר האוצר, והוא הציג לו שיש לו תוספת של 300 דונם ואמר לו, "בשביל שאני אתכנן חסרים לי מיליון וחצי", השר אמר לו, "תגיש את הניירות, תקבל את המיליון וחצי שקל". אנחנו מדברים על הבטחה שלטונית של שר האוצר לתוספת של מיליון וחצי, לא קשור למינהל התכנון.
מעדא חסבאני
מינהל התכנון הכיר בצורך. מסמך ההבנות, שיש לי אותו פה, זה מכיר בצורך וזה היה התנאי לאשר את תכנית 18234, כי 60% מהיישוב לא קיבל מענה. לכן אמרתי, אני מוכן לאשר את התכנית הזו, לא לעכב אותה ולא לפתוח אותה מחדש, בתנאי שיינתן לי אישור להוספת שטחים, שטחי פיתוח נוספים צמודי דופן, למשפחות שלא קיבלו.
היו"ר חמד עמאר
אני רק רוצה לשאול. ידוע לכם הנושא של מיליון וחצי? אתם דנתם בזה? קיימתם דיון על מיליון וחצי באוצר, שהשר הבטיח?
אורי דביר
אנחנו התחלנו לבחון את זה, אמרתי - - -
היו"ר חמד עמאר
כי זה היה באוגוסט 2016.
מעדא חסבאני
אבל אני חייב להוסיף משהו. רגע, כי זה מוציא אותי מדעתי. הבחינה שאתה מדבר עליה זה תורת הכדרור. אני מומחה לתורת הכדרור. אל תכדרר אותי - - -
אורי דביר
לא, לא, אני לא - - -
מעדא חסבאני
נמאס לי כבר מהכדרור הזה. תקשיב, היינו בקטע של הכדרור. מינהל התכנון בדק את הצורך על פי המסמך הזה, מכיר בצורך. אני עשיתי את המיפוי של הצרכים שלי והעברתי אותם. אחרי זה ביקשו עם אמיר הלוי, הייתי אצלו, הוא אמר, "אוקיי, אנחנו נבחן דרך אחרת להעביר לך". אביגדור יצחקי, הלכתי לאביגדור יצחקי, היה דיון אצל אביגדור יצחקי, אביגדור יצחקי אמר, "רגע, סליחה, אנחנו נעביר את זה דרך הוועדה המחוזית" אצל אורי אילן. היינו אצל אורי אילן, גם הוא אמר אותו דבר, "אין לנו את התקציב ממינהל התכנון, לא נוכל לקבל כסף ולכן ננסה למצוא דרך, דרך משרד השיכון". הגענו דרך משרד השיכון עד למנכ"ל, לחתימה. היועץ המשפטי, החשב המלווה שלו, אמר, "אל תאשר, לא מאשרים כי אתה לא בתוך שלושת היישובים הנכללים בהחלטת הממשלה לתכנון מפורט, לכן לא נוכל להעביר את הכסף". חזרנו חזרה למשרד האוצר. תאמין לי, אנציקלופדיה יש לי על הסיפור הזה, נמאס לי כבר לשמוע את זה.
אורי דביר
אבל רגע, היושב ראש ביקש שנבחן גם את אפשרות של ניוד זכויות וגם את המיליון וחצי ואם אפשר לשלב - - -
מעדא חסבאני
טוב, הבנו את הסיפור.
אורי דביר
הוא אמר שהוא עושה את הדיון עד סוף שנה ואנחנו ניתן את כל התשובות.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אורי, שנייה אחת, תקשיבו, אני קודם הצעתי הצעה. ראש המועצה, גם שר האוצר אמר את זה, התחייב להעביר כספים לצורך תכנון תכניות המתאר. הוא אמר את זה בתקשורת, זו הייתה התחייבות שלטונית. אצל כל ראשי המועצות הוא אמר את זה ואנחנו היינו נמצאים שם. מה שאני מבקש, אתם צריכים לבחון אפשרות, אפשרות רצינית ביותר, תעזבו מראש את ראש המועצה, תנו לו לעסוק בדברים אחרים, כולל גם תכנוניים. אתם צריכים לקחת את הענין של התכנון, לתקצב ולהעביר באופן ישיר למתכננים. תעזבו את ראש המועצה. אם חסרים לו 300,000 שקל במתחם הזה או במתחם השני, תיקחו את זה, אתם צריכים לשלם את הכספים האלה. הרי יש דחיפות מסוימת.
קריאה
אבל למה עד סוף השנה? לא הבנתי למה עד סוף השנה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
מה אשם האזרח הפשוט?
חטיב זהר אלדין
מה אמר השר? אני אצטט מה אמר השר, "זה כסף קטן, קיבלת אותו".
סאלח סעד (המחנה הציוני)
הוא אמר הרבה דברים, צריך לבצע את זה.
היו"ר חמד עמאר
קודם כל, תודה רבה לכולם, כל מי שהגיע לכאן. אני מסכם את הדיון. זה דיון שאני יזמתי אותו כדיון המשך ואנחנו קבענו גם דיון המשך בוועדה הזו, לראות מה קורה עם יאנוח-ג'ת. אנחנו מתכוונים לעשות את זה בסוף ינואר.

הנושא של מיליון וחצי שקל, אני חושב שכשמגיע שר למועצה מקומית, ואני מדבר איתך כנציג של האוצר, שברגע שתבחנו את זה תבחנו את זה בצורה חיובית מאוד, כשמגיע שר, יושב עם ראש המועצה, עם כל חברי המועצה, עם המהנדסים, עם כולם והוא אומר להם, "אם הבעיה שלכם היא מיליון וחצי – אתם תקבלו את המיליון וחצי". ואם הוא מבטיח את זה באוגוסט 2016 ואנחנו עכשיו לקראת סוף 2017, כאן אנחנו נכשלנו וגם האוצר נכשל. ואנחנו רואים שבגלל הכישלון שלנו יש שתי משפחות שבית אחד גמור, אתה יודע מה זה להיות עם בית שאתה יכול להיכנס, לפתוח את הבית ולגור בו ואתה לא גר שם, אתה גר בשכירות, בגלל שאין תכנון? זה דבר מאוד קשה גם למשפחות. לעמוד מרחוק ולהסתכל על הבית שלהן שלא יכולות להתקרב ולא יכולות להיכנס.

לכן אני מבקש, אנחנו נקיים דיון בוועדת הכספים, אני אדרוש את זה ואני אבקש מיושב ראש ועדת הכספים לקיים דיון תוך שלושה שבועות מהיום, לראות את הנושא של הניוד התקציבי, לראות איפה אנחנו עומדים עם המיליון וחצי שקל, האם נמצאו המיליון וחצי והאוצר יצליח לגייס את המיליון וחצי שקל. ואתה יודע, אם האוצר רוצה זה לא כל כך בעיה. כאן שר האוצר רוצה, הוא בעצמו אמר שהוא רוצה להעביר את הכסף. לכן אני מקיים דיון גם בוועדת הכספים בנושא של ניוד תקציבי ומיליון וחצי שקל שהובטחו ליאנוח.

את האמת, היום אני יצאתי בהרגשה יותר טובה מהדיון הקודם, אני רואה שאנחנו מתחילים להתקדם ואני מקווה שכך גם בקשר ל-300,000 שקל, כי ברגע שנגיע לניוד התקציבי אז למתחמים שחסר את הכסף הזה, נצליח להעביר אותם למינהל התכנון. תודה רבה לכולם, תודה לכל מי שהגיע.

הישיבה ננעלה בשעה 13:21.

קוד המקור של הנתונים