ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/10/2017

הגשת דוח מבקר המדינה - 68א

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

פרוטוקול של ישיבת ועדה

×?ומניטק

2017-10-30OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 272

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, ה' בחשון התשע"ח (25 באוקטובר 2017), שעה 15:30
סדר היום
הגשת דוח מבקר המדינה - 68א
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין

מבקר המדינה (השופט בדימוס) יוסף שפירא

אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

צחי סעד - מנהל החטיבה הכלכלית, משרד מבקר המדינה

עמיחי שי - לשכת מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הגשת דוח מבקר המדינה - 68א
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, גברתי יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, עוד הזדמנות לומר לך בהצלחה, הצלחתך היא בהחלט הצלחה של כולנו, של המדינה, גברתי מנהלת הוועדה, את לא חדשה בתפקיד, שמחים לראות אותך, אדוני המנכ"ל, מנכ"ל משרד המבקר, וכל הצוות של המבקר.

אדוני, קודם כל תודה רבה לך, כרגיל, בשם הכנסת ובשם האזרחים, על הגשת עוד דוח ענייני, רציני, הפעם הוא מתרכז בנושאים כלכליים. אני לא ארחיב, אנחנו תיכף נשמע, גם ממך, בוודאי לאחר מכן מיושבת ראש הוועדה, על הכוונות שלה לגבי הדוח, אבל נושא אחד אני כן אציין, זה נושא שקרוב מאוד ללבי, נושא של הגנת הסביבה שאתה מתייחס אליו בכמה וכמה היבטים.

זה לא סוד שגם המוסד שלך, דיברנו על זה פעם, גם נאה דורש, גם נאה מקיים. אם פעם הכרכים של הדוח היו מפוזרים כאן בכל הבניין, אז עכשיו הגשה דיגיטלית מאפשרת גם להגיש דוח וגם לשמור על הסביבה. זה לא סוד שגם אנחנו בכנסת עסוקים בנושאים האלה, אבל אני הייתי אומר שחוץ מכל היופי של נושא הגנת הסביבה, הנושאים הירוקים, בעיניי הדוח הנוכחי זה עוד הוכחה מני רבות שביקורת זה לא עניין תיאורטי ולא רק עניין של ממשל תקין. אולי קצת נגזים, אבל בעצם לא נגזים, אנחנו נגיד שמדובר במקרים רבים ממש בהצלת חיי אדם וההשלכות של האירועים, אם הם לא מבוקרים והם לא נבדקים בזמן אמת, ואדוני יודע לעשות את הדברים בזמן אמת, אני חושב שאנחנו פשוט מסכנים גם את חיי עצמנו, ודאי את חיי הדורות הבאים, אם מדובר בנושא שהתייחסתי אליו.

לכן יישר כוח לך עוד פעם ואני חוזר ואומר שאתה ואנשיך עושים עבודה מצוינת ומיותר גם לציין שאנחנו נעשה את הכול שיהיו לכם כל התנאים, אבל כל התנאים, להמשיך ולעשות את עבודתכם נאמנה. תודה רבה. אדוני.
מבקר המדינה יוסף שפירא
כבוד יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יואל אדלשטיין, גברתי יושבת ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, להלן שלי, מנהלת הוועדה, גב' חנה פריידין, הנהלת משרד מבקר המדינה, צוות הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

כפי שאמרתי אתמול בטקס חילופי יושבות ראש הוועדה, אנחנו מודים מקרב לב ליושבת הראש היוצאת, חברת הכנסת קארין אלהרר, על שיתוף הפעולה המלא בין הוועדה בראשותה לבין מוסד מבקר המדינה, שיתוף פעולה שסייע רבות לחיזוק אפקטיביות הביקורת. כך גם אנחנו מודים לה על עמידתה האיתנה כנגד כל ניסיון לפגוע במוסד מבקר המדינה ובעובדיו, בין מטעמים אידיאולוגיים ובין על ידי מבוקרים שאינם מרוצים מן הביקורת. את, שלי, כפי שנאמר אתמול על ידי רבים, ובצדק, הנך האדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון. דעי שעובדי משרד מבקר המדינה הינם דוגמה ומופת ליושרה אישית ומקצועית ומוסד מבקר המדינה יעמיד לרשותך את דוחות הביקורת המקצועיים שהם נקיים מכל הטיה שהיא. כך היה וכך יהיה גם בעתיד.

ולעניין הדוח שאני מניח עתה על שולחן הכנסת, הדוח שהינו החלק הכלכלי של הדוח השנתי, השופט מנחם אילון ז"ל, המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, אמר פעם, 'כלל גדול בידינו שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד, גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה ויש שאף לנשמה יתרה'. גם כלכלתה של מדינת ישראל אינה יכולה להתנהל ללא נשמה יתרה ואיננה יכולה למלא ולממש את ייעודה להיטיב עם כלל ישראל ותושביה ואזרחיה של המדינה ללא שקילת שיקולים חברתיים וציבוריים בעת קבלת ההחלטות.

אף אני מאמין שגם ביקורת המדינה איננה יכולה להיות ולהתקיים ללא הפניית המבט לעבר האנשים השקופים והנדכאים בחברה וגם הביקורת נדרשת לנשמה יתרה. לפיכך גם בחלק הכלכלי של הדוח, שברובו הינו בגדר הביקורת הקלאסית והשיטתית, כפי שנקבע בסעיף 2 לחוק היסוד, ניכרת מדיניותי לשים דגש על סוגיות חברתיות ובוודאי בתחומים כלכליים ותשתיתיים.

אדוני יושב ראש הכנסת, לא ארחיב בסקירה על פרקי הדוח, שהרי הדברים כתובים עלי ספר ומדברים בעד עצמם והם יבואו לדיון לגופם באופן מקצועי ומעמיק במסגרת דיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ואולם פטור בלא כלום אי אפשר. לפיכך אפנה זרקור לחלקם, לאלה המוסיפים נדבכים חדשים לנושאים שביקורת המדינה כבר עסקה בהם גם בעבר.

בפרקים שעוסקים במשרד האוצר וברשות המסים בו ישנו פרק הדן בטיפולה של רשות המסים בעסקאות מקרקעין. פרק זה מהווה חוליה נוספת בעיסוק של משרד מבקר המדינה בסוגיית מחירי הדיור בישראל. מפרק זה עלה שישנן החלטות חשובות ומהותיות המתקבלות ללא בסיס עיוני מספק. אין צורך להכביר במילים על מהותיות הטיפול במחירי הדיור כחלק מהמאבק ביוקר המחיה ועל מנת להימנע משינויי מדיניות תכופים יש, בין היתר, לבסס החלטות אלה על מידע וידע מספקים.

כך גם בהמשך לדוח המיוחד שפרסמתי לאחרונה בנושא טיפול המדינה בקשישים סיעודיים השוהים בביתם, הרי שבדוח המוגש לך, אדוני היושב ראש, והמונח על שולחן הכנסת, ישנו פרק העוסק בסוגיית הסדרת הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים. פרק זה מגלה כשל מהותי בתחום זה שנמשך כבר 20 שנה. לאור חשיבות הפרק הזה אף החלטתי באופן חריג להקדים פנייה לשר האוצר בעניין הזה, כפי שפורסם לאחרונה גם באמצעי התקשורת.

לצד העיסוק בסוגיות חברתיות וכלכליות דוח זה כולל, לצערי, גם ממצאים בסוגיות של מינהל בלתי תקין של גופים מבוקרים כאשר בכל הנוגע לתאגידי מים ניתן לומר שחלקם אף מנוהלים באופן רשלני עד כדי הפקרות. בפרק העוסק בחברת רפאל ישנם אף ממצאים מדאיגים בתחום הליכי איתור, מינוי בכירים ועוד. כפי שציינתי פעמים רבות, לצד הדגש על ההגנה על הזכויות החברתיות וחיזוק ההגנה על זכויות האדם אמשיך להיאבק ללא אפשרות בנגע של מינהל בלתי תקין ושחיתות שלטונית ופרקים אלה מהווים חוליה נוספת במאבק בלתי פוסק זה.

אדוני יושב ראש הכנסת, גברתי יושבת ראש הוועדה, חובתי הציבורית להתריע על כוונות לפגוע בכלל שומרי הסף, לרבות במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. לשמחתי נאמרו אתמול בטקס חילופי יושבות ראש הוועדה דברים ברורים וחד משמעיים בנושא הזה וניתנה התחייבות מצדכם שלא תיתנו יד לצמצום סמכויותיו של מוסד מבקר המדינה ופגיעה בעצמאותו ובמעמדו החוקתי ואני סמוך ובטוח שכך יהא.

אני מודה לכנסת ישראל על הסיוע הרב לחיזוק אפקטיביות הביקורת ומקווה להמשך עבודה משותפת לטובת כלל אזרחי המדינה ותושביה. תודה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
בבקשה, גברתי יושבת הראש.
היו"ר שלי יחימוביץ
אדוני יושב ראש הכנסת, כבוד מבקר המדינה, תודה על קבלת הפנים החמה. הדוח הזה, שמוגש היום, מוגש בצלו של איום על מעמדו של מבקר המדינה והניסיון לצמצם את סמכויותיו למה שמוגדר לכאורה כביקורת רק על מה שהתרחש והסתיים. לו רעיון העיוועים הזה היה מוחל הדוח הזה לא היה מונח פה על השולחן, כיוון שכל פרקיו מתייחסים לדברים שמתרחשים כאן ועכשיו ויש צורך לתקנם לפני שייגרמו עוולות נוספות ולפני שיאבדו חיי אדם, בין אם מדובר על עשרות גשרים לא בטיחותיים שיכולים לקרוס בכל יום ולהביא למותם של רבים, הרי לו היינו מחכים שיקרוס הגשר ויגרום לאסון המוני, כי אז הדוח לא היה מוגש, ובין אם הפרק שאותו בחרת לציין, ובצדק רב, בדבר הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים. המידע כבר בידינו, אבל הדוח הזה מבסס, מאמת ומביא נתונים לכך שבעצם כמיליון בני אדם נפלו קורבן למשהו שאפשר לכנות אותו הונאה שיטתית, הם שילמו במיטב כספם על מה שחשבו שביום מן הימים יביא להם מזור ויביא להם לעת זקנה ולעת צורך סיעודי וגילו בעצם שברגע שבו הם זקוקים לזה יותר מכל אותו חיסכון כלל לא קיים.

קראתי מרותקת את הדוח הזה, אפשר לקרוא אותו כמו ספר מתח, ורבים בו הסעיפים. גם סוגיית מיסוי ההשקעות הזרות, שבאמת לא נבדקה מעולם ומדינת ישראל איבדה מיליארדים רבים שיכלו לשמש לצרכי ציבור, גם היא מאוד חשובה.

אני מודה לך על הדוח הזה, זה דוח חשוב מאוד, מעמיק מאוד, אנחנו כמובן נעסוק בו ביסודיות רבה בישיבות נפרדות של הוועדה לביקורת המדינה ואת ההתחייבות של אתמול, אני מוכנה לחזור עליה בכל עת, לפגוע במעמדו של מוסד המבקר משמע לפגוע באזרחי מדינת ישראל. ביקורת אמיתית טיבה שהיא נעשית שעה שאפשר עוד לתקן ולא אחרי שאסון מתרחש. אז אשתדל לעשות עבודתי נאמנה ותודה רבה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
תודה לך.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 15:45.

קוד המקור של הנתונים