ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/10/2017

הקמת ועדת משנה לנושא צער בעלי חיים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

פרוטוקול של ישיבת ועדה

×?ומניטק

2017-10-25OMNITECHהכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 477

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ג' בחשון התשע"ח (23 באוקטובר 2017), שעה 11:00
סדר היום
הקמת ועדת משנה לנושא צער בעלי חיים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

איציק שמולי
חברי הכנסת
מאיר כהן

איילת נחמיאס ורבין
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הקמת ועדת משנה לנושא צער בעלי חיים
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. היום ה-23 באוקטובר 2017, ג' בחשוון התשע"ח, אני מתכבד לפתוח את הישיבה השנייה של ועדת החינוך, התרבות והספורט במושב החורף שמתחיל היום ולאחר מכן מיד לפתוח את הישיבה השלישית. התכנסנו לצורך שתי ישיבות כאשר הראשונה אותה אני פותח עכשיו ונושאה הוא הקמת ועדת משנה לנושא צער בעלי חיים.

אני מודיע לוועדה ועל כך נצביע.

אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבת מיום 23 באוקטובר 2017 על הקמת ועדת משנה לצער בעלי חיים בהרכב הבא: חבר הכנסת איציק שמולי יהיה יושב ראש ועדת המשנה, החברים בוועדה יהיו: חבר הכנסת איתן ברושי – אני לא יודע אם הוא יכול כי הוא כבר לא חבר ועדת החינוך – חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, חברת הכנסת מירב בן ארי, חברת הכנסת נורית קורן.

אני לא חושב שצריך לקיים דיון על כך. אנחנו נקיים הצבעה.

מי בעד אישור הקמת ועדת משנה לנושא צער בעלי חיים? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הקמת ועדת משנה לנושא צער בעלי חיים נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ועדת המשנה אושרה. אני נועל את הישיבה ועובר לישיבה הבאה.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:02.

קוד המקור של הנתונים