ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2017

הלקחים מהפסקת אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר והתכנית הלאומית למשק האנרגיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים