ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/10/2017

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

פרוטוקול של ישיבת ועדה

×?ומניטק

2017-11-02OMNITECHהכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 22

מישיבת וועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שלישי, י"א בחשון התשע"ח (31 באוקטובר 2017), שעה 14:00
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
מפקחת ארצית, משרד החינוך - שולמית כהן

מפקחת ארצית, משרד החינוך - רויטל בר

מדריכה ארצית נגישות באגף זהירות בדרכים, משרד החינוך - ליאת מזרה

מפקחת ארצית באגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך - מימי פלאצ'י

מנהלת אגף בינוי מוסדות חינוך, משרד החינוך - אילנית שושני

עו"ד, משרד החינוך - אילן פרץ שי

מנהלת אגף א חינוך מיוחד, משרד החינוך - רחל אברמזון

רפרנט חינוך באג"ת, משרד האוצר - דניאל לורברבוים

מפקחת ארצית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - מירי מאיר שטטמן

ממונה (חקיקה)-משפטים, משרד המשפטים - דן עמוס אורן

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - עדן אברהם

רכז נגישות מנהל החינוך עיריית ירושלים, המרכז לשלטון מקומי - אבי הלד

מנהלת מחלקת חברה, מ.שלטון מקומי - רות דיין מדר

מנהל תחום שילוב בקהילה, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות - אמיתי שוחט

יועמ"ש, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות - ערן טמיר

חברת ועדת פורום נגישות לשכת עו"ד, לשכת עורכי הדין - ניצן פלדמן

חברת ועדה נגישות לאנשים עם מוגבליות, לשכת עורכי הדין - רונית רם

מנהלת מח' נגישות על מוסדות החינוך, עיריית ירושלים - מרים ארד

יור" ועדת נגישות לאנשים עם מוגבליות, לשכת עורכי הדין - טליה דוד

חבר ועד המנהל, ארגוני הנכים - אשר משה רוכברגר

הנהלת הקואליציה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - רויטל לן-כהן

מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת נגישות ישראל - מיכל שיק הר-טוב

מנכ"לית, ארגון אופק לילדינו - יעל וייס ריינד

יו"ר, ארגון אופק לילדינו - גילה זיידל

חברת וועד מנהל, עוצמה - פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש - מרים בר ניר

פעילה, עוצמה - פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש - ארנה מלוא

יו"ר, המרכז הישראלי ללימודי חירשות - בועז אחד העם

מאלפת כלבי שירות - פז בר

מנכ"ל לטם - טבע נגיש לכולם - עמוס זיו

מאלף כלבי ש ותרפיה - גל רויטשטיין

עו"ס מרכז איל"ן, איל"ן - בת כהן

עו"ס ראשי, איל"ן - אבנר עוקבי

מורשית נגישות השירות, המכון לקידום החירש - גל רוקניאן

עו"ד- עמותת נגישות ישראל - עדי מרלה

נציג עמותת מכון עמרם - איתן עמרם

מנכ"ל המרכז לעיוור - נתי ביאליסטוק כהן

נהג מנכ"ל המרכז לעיוור - יוסף לוי

יו"ר ועדת הנגישות, פורום הארגונים לתקנות נגישות - ישראל אבן זהב

מנהלת, עמותת על"ה - הניה מרמורשטיין

עו"ד האגף לקידום זכויות, אלו"ט - נעמה אריעם ענתבי

מתורגמן, ערוץ הכנסת - טל בוסידן

מוזמן/ת - דן קדרון

מוזמן/ת - סמדר אונה

מוזמן/ת - ראובן בראון

מוזמן/ת - רוני דרם

מוזמן/ת - אביבית ברקאי-אהרונוף
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015
היו"ר אילן גילאון
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו עוסקים בפרטני כרגע. אייל יקרא. אני מבקש קודם כל לדבר על הסעיפים שהם בהסכמה, ואחרי זה מה שאנחנו לא מסכימים.
אייל לב ארי
נתחיל בתקנה 1. אנחנו מתקנים את ההגדרה בעל מוסד חינוך. במוסד חינוך רשמי - רשות החינוך המקומית ולעניין המדינה – בתי הספר המפורטים בהודעה על הרשאה להתחייב לפי סעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951. במוסד חינוך שחל עליו חוק הפיקוח – הגוף בעל הרשיון מהמנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי חוק הפיקוח או גוף שקיבל פטור מתחולת חוק הפיקוח בהתאם להוראות תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים), תש"ל – 1970.

משרד החינוך מבקש לשנות את ההגדרה שירותי חינוך.

בתקנה 2 - למען הסר ספק אקריא את כל התקנה, חוץ מתקנת משנה (ב), שעדיין לא גובש לה נוסח מוסכם.

(א) בעל מוסד חינוך יבצע התאמות נגישות במוסד החינוך שבו לומד, או עתיד ללמוד תלמיד, לצורך הנגשת שירותי החינוך שנותן מוסד לתלמיד עם מוגבלות, כמפורט בתקנות אלה.

(ג) תקנת משנה (א) תחול, בשינויים המחויבים, גם על הורה עם מוגבלות שהוא הורה לתלמיד.

עשינו רק תיקון נוסח, שתקנת משנה (א), כיוון שהתקנות הן הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה, של אנשים עם מוגבלות, כדי שיהיה ברור – לאור הערה שקיבלנו – שגם הכלל שחל לגבי התלמיד, יחול גם לגבי הורה לתלמיד, שההורה הוא האדם עם המוגבלות, מבחינת ההנגשה הפרטנית במוסד.

(ד) ההנגשה לתלמיד או הורה תבוצע לפי העקרונות הבאים: (1) תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של תלמיד או הורה, ומתוך יחס אדיב ומכובד המאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני; (2) כחלק בלתי נפרד מן השירותים הניתנים והמיועדים לכל ציבור התלמידים או לכל ציבור ההורים ולא בנפרד מהם, וזאת בכפוף לתקנות אלה למעט: (א) אם ההפרדה נחוצה למתן השירות באותה רמה שבה שהוא ניתן לכלל הציבור; (ב) אם מתן השירות באופן האמור בפסקה זו, יפגע באופן מהותי באופי הפעילות החינוכית, ובלבד שנמצאו חלופות חינוכיות לאותה פעילות, והכל בכפוף לתקנה 12.

(3) במקרה שלא ניתן לבצע את התאמות הנגישות לפי פסקה (2), יינתן השירות באופן נפרד או שונה ובלבד שיקיים את הקבוע בפסקה (1).
ישראל אבן זהב
יש לי הערה – אני חושב שזה צריך להיות באותו מועד, לאחר ההערה שבאופן נפרד או שונה. שלא יקבעו את זה בשבוע אחר או בשנה אחרת - סעיף 3, שורה שנייה.
היו"ר אילן גילאון
תודה.
אייל לב ארי
(4) בעל מוסד חינוך או אדם אחר לא יטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל בקשה ובשל ביצוע התאמות נגישות הנחוצות לשם הנגשת השירות בעבורו לפי תקנות אלה.

(ה) בעל מוסד חינוך יקבע נהלים לעניין מקרי חירום והוא רשאי לפעול לפי נהלים שיקבע לעניין זה משרד החינוך.
איתן עמרם
יש לנו בעיה. קודם כל, זה נקרא בלחש, ובי"ת – אני לא מצליח לעקוב. זה עניין של נגישות.
היו"ר אילן גילאון
צודק. הוא עורך דין עדין, לא כמו שאתה מכיר. אני אפילו יושב פה ולא תמיד שומע.
איתן עמרם
בי"ת, אני מבין שקודם קוראים ורק אחר כך מעירים. זה נכון?
היו"ר אילן גילאון
לא. אמרתי שאנחנו דנים לגבי כל הסעיפים שיש לגביהם הסכמה, היתה לגביהם הסכמה, והם הוסכמו. אני לא דן בהם כרגע. אני פותח לדיון רק את מה שאתם לא הגעתם – הארגונים, הנציבות, משרד החינוך וכו', לא הגיעו להסכמות סביב השולחן העגול. אני לא עושה דיון פעמיים על אותו עניין. מי שהחמיץ את הדיון בשולחן העגול, זבש"ו.
איתן עמרם
מי תיאם את השולחן העגול? כי נציגי לשכת עורכי הדין לא היו, ואני חושב שיש לנו סיי בנושא.
קריאה
גם אנחנו לא היינו בשולחן העגול.
אמיתי שוחט
אמיתי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. השולחנות העגולים רצים יותר משנה, וכל מי שרצה, היה יכול להביא הערות - ארגונים שניצלו את זכותם גם להגיע וגם להעיר את ההערות.
איתן עמרם
בתנאי שנדע מועדים.
היו"ר אילן גילאון
אתה לא צריך באינטרנט מועדים. עגול זה לא שולחן.
איתן עמרם
אנחנו מלווים את הדיונים בוועדה הזאת. אני יודע שהיו צריכים להיות שולחנות עגולים. גם אני יכול ליזום.
היו"ר אילן גילאון
כל פעם אני מתחיל את הסיפור הזה מחדש. אנחנו עוסקים פה באלפי פרטים. אני בעניין הזה מצמצם את עצמי לנקודה קטנה-קטנה – לא להטרי ממלכות. אין מי שלא קיבל את הנוסח.
איתן עמרם
קיבלתי את הנוסח.
היו"ר אילן גילאון
אז למה לא הערת על זה?
איתן עמרם
רק כשזה פורסם בוועדה, קיבלנו.
נתי ביאליסטוק כהן
קיבלנו את זה. חלק מההערות גם הועברו, ותוך כדי גם. לא הכול. לא היתה מסגרת של דיון.
היו"ר אילן גילאון
אני אהיה מוכן לשמוע. אני מבקש ממי שעורך את הדיון – קודם כל, שיהיה מספיק זמן לכולם לקבל את החומר לפחות שבועיים מראש כדי להעיר את ההערות. לא אדון פעם שנייה בשום דבר פה. אחרת לא נגמור לעולם כלום. חברים, יש תאריכים ויש תהליכים. זה צריך להיות ברור. יש גם דברים שצריך לסיים אותם. להתחיל ולסיים אותם. אני יכול להתחיל מפה עד 2045. אני לא מעוניין בזה. לכן ביקשתי, גורמי המקצוע – אני לא מבין, אם הרמפה צריכה להיות 8 מעלות או 14 מעלות. אני לא מבין בזה. אלה דברים שצריכים לגמור, ואנחנו צריכים לסיים אותם ולאשר אותם כאן כדי שנתקדם.

אני אהיה מוכן הפעם באופן יוצא דופן ואחרון, לשמוע, אם ההערה הזאת באמת מהותית ברמה שאתה לא יכול לצנזר את עצמך ממנה, אהיה מוכן לשמוע אותה, אבל מעתה והלאה – אני אומר גם לאלה שמארגנים את השולחן וגם לאלה שמשתתפים בשולחן, וכל דכפין ישתתף בשולחן – אין לי בעיה עם זה. אבל ברגע שהדיון שם הסתיים, אין דיון שני. מה שלא מגיעים אתו להסכמה, נדון בו בשולחן הזה.

יש לך הערה לגבי הסעיף שהוא קרא כרגע?
איתן עמרם
יש לי הערה עוד לגבי חיות שירות.
היו"ר אילן גילאון
לא הגענו לזה. זה נושא שאין עליו הסכמה, והוא פתוח לדיון. לכן אני רוצה לסיים את מה שיש עליו הסכמה.
ערן טמיר
צריך להתחשב בעורכי דין.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה.
אייל לב ארי
אנחנו בעמ' 2 למטה. תקנה 3(ד) אם במעבר בין שלבי חינוך יש לתלמיד עם מוגבלות אפשרות רישום יחידה, תבצע הרשות המקומית את ההנגשה של שלב החינוך הבא מבעוד מועד ומבלי להמתין למועד הרישום לשלב החינוך הבא, זאת בכפוף לאישור מראש של משרד החינוך.

אנחנו עוברים לתקנה 11 בעמ' 5. האמת היא שזה בעמ' 6. מפעיל הפנימיה ינגיש פעילות חינוכית וכל פעילות פנאי בתוך מתחם הפנימיה בהתאם לצרכי התלמיד.
בועז אחד העם
בועז אחד העם, המרכז הישראלי ללימודי חירשות. בקשר ללוח זמנים ב-5א- - -
היו"ר אילן גילאון
לא הגענו לזה.
אייל לב ארי
אנחנו בתקנה 11. עמ' 6 למעלה.

(ז) הבעלות תבטיח כי פעילות חינוכית מחוץ למבנה הפנימיה תהיה נגישה בהתאם לצרכי התלמיד. על אף האמור בפעילות מהסוגים הבאים - טיולים, פעילות ספורט ופעילות אתגרית, תינתן עדיפות לפעילות כללית נגישה ואולם ניתן במקרים מיוחדים לקיים פעילות נפרדת ובלבד שהובטח קיומה של חלופה נגישה הולמת הפתוחה לכלל התלמידים, שישתתפו בה תלמידים עם מוגבלות ותלמידים ללא מוגבלות.

אנחנו מוסיפים את תקנה 11א. טפסים ומסמכים. בטפסים ומסמכים לפי הוראות תקנות אלה יבוצעו התאמות נגישות בהתאם לתקנה 29(ד) לתקנות השירות.

11ב.
מיכל שיק הר-טוב
אבל 11ב לא הוסכם. אתה מקריא רק מה שיש עליו הסכמה.
היו"ר אילן גילאון
ניסינו...
רויטל לן כהן
אפשר שאלה? רויטל לן כהן, עורכת דין, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. בעקבות דיון שהיה אתמול בוועדת החינוך בנושא ילדים חולים, שמסתבר שהטפסים שם לא מופיעים, למשל, בשפה הערבית, אני תוהה, אם זה שכתוב פה שהטפסים יהיו עם התאמות נגישות בהתאם לתקנות נגישות השירות, האם לא כדאי שהם יהיו בכל השפות – שלא נגיע לאותו מצב שהשפות הרשמיות, שחלק מהתלמידים בישראל, לא נגיש להם השירות מבחינת השפה.
היו"ר אילן גילאון
בישראל לפי חוק, כל דבר צריך להיות בעברית ובערבית – אלה השפות הרשמיות שיש. יודעת מה? תוסיף.
רויטל לן כהן
זה לא אני.
היו"ר אילן גילאון
אם כך, צריך להוסיף את זה בכל מקום – לא פה. החוק קובע הנגשה לפי שפה, זה בשתי השפות הרשמיות של המדינה. אין נפקא מינה בסעיף הזה לעומת כל סעיף אחר שמדבר על הנגשה שפתית.
רויטל לן כהן
מצדי, שזה יהיה כתוב באותיות קידוש לבנה מעל שם החוק.
היו"ר אילן גילאון
טוב. תרשום: עברית, ערבית.
אייל לב ארי
יש הסעיף הכללי בדבר המלך, מהן השפות הרשמיות.
רויטל לן כהן
שיהיה ברור שלא רק משרד החינוך.
היו"ר אילן גילאון
אני יוצא מנקודת הנחה שזה ברור, אבל אם אתם חושבים שיש פה ספק, צריך להוסיף את הדבר הזה בכל מקום. זה חידוש. עד עכשיו היה ברור שהשפה שאנו כותבים ומדברים בה, זה שתי השפות הרשמיות.
רויטל לן כהן
זהו, שלא.
אייל לב ארי
זה יכול ליצור הסדר שלילי לגבי אפילו תקנות השירות עצמן, שלא מציינות, אלא אולי במקרים ספציפיים – למשל, שבכתוביות, ששם נאמר על שפות רשמיות.
היו"ר אילן גילאון
רויטל, הנקודה שהעלית מובנת.
אייל לב ארי
יש היום שתי שפות רשמיות מבחינת המדינה.
היו"ר אילן גילאון
זה ברור. הבעיה היא שזה לא ברור.
אייל לב ארי
זה ברור. השאלה, אילו טפסים זמינים להורים.
אילן שי
עו"ד אילן שי, מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. בחוק חינוך חינם לילדים וחולים אין התייחסות לטפסים. זה לא טופס שמופיע בחקיקה או בתקנות אלא מדובר בזכיין של משרד החינוך.
היו"ר אילן גילאון
לא, אל תפתח את זה. ממש לא. אני לא רוצה שתהיה לי אותה בעיה כאן.
רויטל לן כהן
שורה תחתונה – הספק לא מנגיש.
היו"ר אילן גילאון
בסדר. ניתן את זה לפרשנות לבתי משפט. תעזוב את זה. עברית וערבית אלה שפות רשמיות. זה ברור לכולי עלמא שכך זה צריך להיות. לא צריך להסביר את זה.
רויטל לן כהן
השאלה, אם ספק השירות מחויב כמו המדינה, כי אם ספק השירות לא מחויב, הוא לא המדינה- - -
היו"ר אילן גילאון
אה, ספק השירות לא מחויב כמו המדינה? מה את מכניסה את ספק השירות? אנחנו לא בדיון של אתמול.
רויטל לן כהן
לא, הבעלויות. לא משרד החינוך.
נתי ביאליסטוק כהן
גם כשהבעלות משתנה, החובה קיימת.
היו"ר אילן גילאון
אחזור לזה אחר כך. אחשוב על זה. תודה.
אייל לב ארי
התוספת השלישית, שהיא התוספת של ההנגשות בפנימיות – הוספנו בסוף, בפסקה (1), בפרט (1), בחדר שינה בפנימייה צריך להיות שטח לסובב כיסא גלגלים לפי הוראות סעיף 2.7.4 בת"י 1918 חלק 1 ומתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת גם כאשר בחדר יש רהיטים, והכל לפי ההוראות של תקנה 80 לתקנות נגישות השירות על מעברים וסידור הרהיטים ביחידת אכסון.
ישראל אבן זהב
יש לי הערה בקשר לזה. חלק 5 של תקן הנגישות עוסק בדיוק בזה, והוא כבר פורסם, אז אפשר להסתמך עליו. חלק 5 של תקן נגישות עוסק באכסניות, בבית מלון. בדיוק בנקודות האלה. זה פורסם.
אייל לב ארי
השאלה היא אם זה רק על (1), או אם אתה אומר על בתי מלון, צריך להחיל את כל התקן, את כל ההתאמות?
היו"ר אילן גילאון
הוא יודע מה.
ישראל אבן זהב
הכול ישנו שם. אולי כדאי להתייחס במקום לפרט פה.
ערן טמיר
האמת שזה דבר חדש.
ישראל אבן זהב
נכון, לפני כחודשיים.
אייל לב ארי
בסדר. נבדוק את זה, ואם אפשר לעשות הפניה מלאה לתקן, נפנה לתקן. בשלב הזה נקרא את מה שיש.

(2) בחדר האוכל תבוצע לתלמיד הנגשה של שולחן לפי תנאי ת"י 1918 חלק 1 לעניין שטח חופשי לכיסא גלגלים (2.6.1) חללים חופשיים לברכיים וכפות רגליים (2.6.2) וטווח הגעה לחזית (2.6.3.1);

הוועדה החליטה בדיון הקודם, שאם יש פונקציות זהות בבתי ספר שאין בהם פנימייה כמו בריכות, התאמות הנגישות שיבוצעו בבתי הספר ייעשו ההוראה המתאימה שנקבעה בתוספת השלישית.

(2א) שילוט בפנימייה יהיה בהתאם לתקנה 16 לתקנות השירות, בשינויים המחויבים.

(2ב) בסעיף המכונות האוטומטיות – כבר הופיע בתוספת השלישית- - -
היו"ר אילן גילאון
תעצור הכול. ראובן, אנחנו רוצים לברך אותך על הכבוד שהבאת. לא שמתי לב שאתה פה – כשקיבלת את המדליה באליפות. אני הולך להכין לך צנצנת ריבה, בשם כל הוועדה הזאת. אתה מוכן לספר להם במה זכית?
ראובן בראון
לא נעים. זה אליפות הזהב לגילאי 65 פלוס. זכיתי מקום ראשון בהליכה, מקום שלישי בריצה.
היו"ר אילן גילאון
זה לא נעים?

(מחיאות כפיים)
היו"ר אילן גילאון
לא נעים להיות בן 65? אני עוצר את הדיון, כי לא שמתי לב שאתה פה. אתה כל כך שקט, שלא כהרגלך. בבקשה, ראובן.
ראובן בראון
אומר לך למה לא נעים לי. בקיץ הזה זכיתי פעמיים בגביעים רציניים – של אליפות ישראל לספרינט, באליפות ישראל- - - בספורטיאדה באילת מקום ראשון לגילאי 60 פלוס, ואני כבר שכחתי מה זה גיל 60. לכן כשאתה מדבר, תלוי הרי איפה נמצאים העיתונאים ואיפה היחצ"נים הרציניים. שם היו יחצ"נים, אז ראית את זה. במקומות אחרים, שאין, לא רואים.
היו"ר אילן גילאון
חבל. אנחנו מפרגנים לך בכל מקרה. אם היו יחצ"נים או לא – אנחנו יודעים רק מה שמספרים לנו, ראובן. אז כל הכבוד לך. יישר כוח. חזק ואמץ. ולעוד 65 כאלה. בבקשה.
אייל לב ארי
לגבי הסעיף בתוספת השלישית, שדן במכונות האוטומטיות, נוסיף גם התייחסות להתאמה הנדרשת במתקני מים. זהו. מהתוספת הרביעית עוד לא קראנו.
מיכל שיק הר-טוב
יש סעיף על מכונות אוטומטיות בתוספת הזאת?
אייל לב ארי
בשלישית – כן.
נתי ביאליסטוק כהן
האמת היא שיש בתוספת 4, וזה יכול לחול גם פה.
אייל לב ארי
נכון, אבל כיוון שכבר הקראנו ואישרנו – התייחסנו ספציפית לתוספת השלישית.
היו"ר אילן גילאון
עד כאן, זה מה שהוסכם. עכשיו מתחילים עם חיות. רגע, את רצית.
סמדר אונה
בתור חברת קיבוץ, אני חושבת שבכל מקום שכתוב פנימיות, גם להתייחס למסגרות בתוך קיבוצים.
היו"ר אילן גילאון
למה זה שונה? זה שטח אקס טריטוריאלי?
סמדר אונה
זה מייחד את המילה שקוראים לה פנימייה.
היו"ר אילן גילאון
אני קצת מכיר קיבוץ.
סמדר אונה
שזה יובהר מעבר לכל המכלול.
היו"ר אילן גילאון
אני לא מדבר על איך אנשים נוהגים על פני החוק. אני רק אומר שהפרשנות של החוק, אין לה גבול של קיבוץ כפר מאיר.
סמדר אונה
החוק מחייב גם את המסגרות הקיבוציות.
היו"ר אילן גילאון
החוק מחייב את כל האנשים. זה לא לפי מסגרת. אני לא נותן פרשנות לכל מסגרת. נשוחח על זה, אבל החוק הוא אוניברסלי, והאמיני לי – אני מכיר קצת קיבוץ. מי שלא רוצה לקיים את החוק – אני מכיר כאלה. זה לא משנה אם הוא בא מקיבוץ או ממקום אחר. נדבר.
אייל לב ארי
נקרא גם את ההגדרה של חיית שירות וגם את התקנה המהותית יותר של הסתייעות בחיית שירות, כי זה נושא שלוב.
היו"ר אילן גילאון
עכשיו זה נושא רחב. חיית שירות.
אייל לב ארי
עמ' 1. לגבי ההגדרה חיית שירות – כלב אשר אולף באופן פרטני לבצע משימות עבור אדם עם מוגבלות, לרבות כלב נחיה, כהגדרתו בחוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחיה, התשנ"ג – 1993, או כלב אשר אולף לפעולות סיוע יומיומיות פשוטות, או חיה אחרת שהורה עליה המנהל הכללי של משרד החינוך בנהלי המשרד.

היתה הצעה קצת לתקן את ההגדרה – כלב אשר אולף לבצע משימות, לסייע לאדם עם מוגבלות, לרבות כלב נחיה, כהגדרתו בחוק איסור הפליית עיוורים, או חיה אחרת שהורה עליה המנהל הכללי של משרד החינוך בנהלי המשרד.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה.
גל רויטשטיין
גל רויטשטיין, אילוף כלבים co.il. התמחות בהכנת כלבי שירות ותרפיה. לפני שמגידירים מהו כלב שירות ותרפיה, בתוך ההגדרה של הכלב צריך להיכנס פה – רק כדוגמה, יש לנו בדרום הארץ אלפי ילדים עם PTSD. יש לנו אפילפטיים, יש ילדים סוכרתיים. צריך להיות מפורט פה בדיוק אילו כלבים יכולים להיכנס למערכות החינוך ואילו כלבים יחליטו שלא מתאים מסיבה מסוימת, כי זה משהו שאחר כך יהיו הדקויות מול המוסדות החינוכיים עצמם בהתאם למוגבלות של אותו ילד, אם כן מותר לו להיכנס עם הכלב הזה או לא. צריך להיות פה פירוט מאוד מסודר.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יורד לסוף דעתך. זה נושא מורכב. אם כן מותר לו או לא מותר לו, על-פי מה? הכלב יכול לייצר בעיה אצל ילד אחר?
גל רויטשטיין
אסביר. יש כלב שהוא כלב סוכרת, שהילד חייב להיות תמוד אליו 24/7. אי-אפשר להפריד את הכלב מהילד. אבל יש לנו כלב ADHD, שבשיעור ספורט הוא לא חייב להיות עם הילד. השאלה היא איפה עובר הגבול – אם אנחנו מחילים פה את כל כלבי השירות ותרפיה, אם כל הכלבים נכנסים פנימה או לא. צריך להיות רשום, כי המנהל יגיד: הוא לא- - -
היו"ר אילן גילאון
פה מציעים להשאיר את זה פתוח, כי זה דבר – בגדול, אנחנו חושבים שחיית הנחיה צריכה להיות צמודה למי שהיא מנחה, ככל שזה ניתן.
גל רויטשטיין
הדבר החשוב ביותר שצריך להופיע בחוק הזה, בקשר להגדרת כלב שירות, זה מי הסמיך אותו. נכון לכרגע, כל הנושא של הסמכת כלבי שירות היא מאוד-מאוד פרוצה בחוק במדינת ישראל. יש כרגע תהליך שקורה במדינה של הסמכה של ה-ADI – זה ארגון הגג הבין-לאומי.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יודע מה זה. כלב שאולף כפי שכתוב פה, זה לא מספק?
גל רויטשטיין
הוא צריך לעבור מבחן אקרדיטציה על-ידי גוף שמוסמך על-ידי ה-ADI. אם לא, אתם פותחים את השוק לכל אדם שסיים חצי שנה אילוף כלבים אצל כל אדם כלשהו. זה ארגון הגג הבין-לאומי שאחראי על כל הנושא כלבי השירות והתרפיה וחיות שירות ותרפיה בעולם.
היו"ר אילן גילאון
מה התייחסותכם? ערן. אני לא יודע מה זה ADI.
גל רויטשטיין
תוך מספר חודשים תהיה קבוצת אנשים בארץ, מוסמכים על-ידי ה-ADI. פשוט צריך להיות רשום שרק האנשים האלה יוכלו להדריך את הכלבים.
קריאות
- - -
גל רויטשטיין
כרגע אין שום גוף מפקח.
היו"ר אילן גילאון
תודה.
ערן טמיר
הסוגיה הכללית הזאת לא צריכה להיות מוסדרת בתוך תקנות. זו סוגיה כללית ומשמעותית הרבה יותר. אנחנו התחלנו לעשות עבודה שעוברת דרך דיונים פה בכנסת בוועדה אחרת. הנושא מאוד חשוב.
היו"ר אילן גילאון
הוא אומר לך: כלב נחייה זה רק מי שאושר שם.
ערן טמיר
ברור שזה לא. כן צריכה להיות איזושהי הסדרה. אנחנו מבצעים תהליך של למידה. פה כרגע אנחנו צריכים את התקנות האלה. לדעתי, חבל לעכב את התקנות בעניין.
היו"ר אילן גילאון
תודה. בבקשה.
איתן עמרם
אני לא הבנתי את הרציונל, מדוע למחוק את ההגדרה של חיית שירות. היא הרי כבר מוגדרת בתקנות. יש תקנה כוללת. ואם זה לא כלב נחייה, אם זה חיה אחרת, ומחר כן תהיה חיה אחרת, שבאמת עוזרת – שיירשם חיית שירות.
היו"ר אילן גילאון
פה יש אפשרות להוסיף את החיה הזאת.
איתן עמרם
יש ההגדרות בסעיף 1 בתקנות שוויון זכויות. חיית שירות – חיה אשר אולפה באופן פרטני לבצע משימות עבור אדם עם מוגבלות, כגון כלב נחיה, כלב סימון שאולף וכו'.
היו"ר אילן גילאון
תשובת משרד החינוך.
אילן שי
כרגע, מבחינת איך שאנחנו רואים את היכולת של בתי ספר להכיל חיות שירות, אנחנו רואים רק כלבי שירות.
היו"ר אילן גילאון
איזה עוד חיות אתם מכירים? תגידו לי.
קריאות
- - -
אילן שי
אנחנו מכירים שיש כלבים, קופים וסוסי פוני. לגבי כלבים, אנחנו מוכנים שתהיה כניסה של כלבי שירות למוסדות חינוך. לגבי קופים, אנחנו מתנגדים – גם מכיוון שכחיית בר, זו חיה שהחיים בשבי גורמים לה למצוקה, ואז זה יכול להוביל גם לדיכאון וגם להתנהגות תוקפנית; וגם כיוון שיש יותר זהות בין מחלות שנושאים בני אדם וקופים, וזה יכול לגרום להתפשטות מחלות – גם בקרב חיית השירות וגם בקרב התלמידים.
היו"ר אילן גילאון
באילו מקרים נהוג להשתמש בקופים, ואיפה?
רויטל לן כהן
יש לכם אסמכתה לדברים שאתם אומרים?
היו"ר אילן גילאון
לגבי סוסי פוני, כרגע ובטווח הנראה לעין, אנחנו לא רואים את בתי הספר ערוכים לקלוט סוסי פוני.
היו"ר אילן גילאון
מה מקובל במדינות אחרות?
מיכל שיק הר-טוב
חיית שירות זה בארצות הברית לפחות, והעברתי את זה פה לחברי הוועדה.
היו"ר אילן גילאון
ומה רווח בחיית שירות? האם גם בארצות הברית זה רק כלב?
מיכל שיק הר-טוב
פנינו לנציב בניו-יורק. אני, לעומתך, באה עם ממצאים.
היו"ר אילן גילאון
חיית שירות זו הגדרה. מה מקובל מבחינת התנהלות של חיות נחייה בתוך בתי הספר?
מיכל שיק הר-טוב
אנחנו פנינו לנציב המקביל, לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בניו-יורק. שאלנו, מה הולך שם. הוא העביר לנו מידע, שהעברתי את זה בתפוצת נאט"ו לכל הארגונים. הם מתייחסים כרגע לחיית שירות. כל הנושא של חיית שירות – כשמדובר לא על כלבים; על קופים, סוסי פוני – זה דבר שהוא עדיין לא בשל דיו כדי שעכשיו נבוא ונקבע מסמרות. אבל יש פה הגדרה של חיית שירות. לא צמצמו את זה לכלב שירות. חיית שירות, שזה כלב, וכל חיה אחרת זה באישור מנכ"ל.

לגבי מה שנאמר פה לאילוף, אין היום בחוק הסדרה של המקצוע הזה. אנחנו דרך התקנות האלה לא נסדיר מקצוע, ולא נפנה ל-ADI. מצד שני, גם לא צריך לעכב את התקנות האלה ולא לאפשר את זה. לכן תפעלו בחקיקה ראשית במקביל.
גל רויטשטיין
זה לא מה שאמרתי.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה. כבר סיכמנו את מה שאמרת. בבקשה.
איתן עמרם
בהנחה שנשארים במסגרת חיית שירות, ליישם גם את מה שכתוב בתקנה 10 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, שחלה חובה על בית הספר לדאוג בדיוק באותה רוח של התקנות, כפי שמצוינות בסעיף 10א, ב ו-ג. לדאוג למקום. לא לאפשר לבית הספר להחליט – כן ידאג למקום, או התלמיד ידאג עם הוריו.
היו"ר אילן גילאון
עוד לא הגענו לזה. חכה. אתה רותם את העגלה לפני הסוס. בבקשה.
ישראל אבן זהב
חיות שירות ידועות בעולם – גם כלבים, שחוץ מכלבי נחייה יש כלבים שעוזרים לנכים, אפילו ליובל וגנר – אני לא יודע אם את מכירה את הכלב. ראיתי כלבים שאילפו אותם לעזור לאנשים, להביא דברים ממקרר וכו'.
היו"ר אילן גילאון
זה הבנתי, אבל אני רוצה לדעת מה המנהג הרווח; לא רק מה מוגדר כחיית שירות.
גל רויטשטיין
המנהג הרווח בעולם הוא כלבים. קופים, עשו אתם ניסוי, ויש בעיה, שהם מגיעים לבגרות מינית מאוחרת. אי-אפשר למסור אותם למטופל לפני גיל 10. בעולם התחום הזה לא מפותח כרגע. בישראל הוא רחוק מלהיות קיים. כרגע בישראל יש לנו רק כלבים, וגם זה בקושי.
היו"ר אילן גילאון
בסדר. לא רוצה להיות שמרן – רק כלבים, אבל אם זה מקובל ב-OECD, בסדר. בבקשה.
ערן טמיר
אני הייתי שמח אם זו היתה אותה הגדרה כמו בשירות. מצד שני, ההגדרה הזאת היא מספיק סבירה בעיניי בהקשר הזה. היא רחבה דיה כדי לכלול את מה שצריך גם בעתיד. הנושא הוא בלמידה, חלק ממנו.
היו"ר אילן גילאון
אף אחד לא אמר משהו אחר, אז למה לומר אותו דבר? פתאום מישהו יגיד משהו אחר. אוקיי.
בועז אחד העם
אילן, הסעיף הזה מוסכם?
אילן שי
אחר כך זה הגדרה, לא הסעיף המהותי. ההגדרה עם התיקונים.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה.
ראובן בראון
אני פשוט חושב שתקנות הנגישות למיניהן צריכות לדבר בלשון אחת. אם תקנות נגישות השירות מגדירות חיית שירות בצורה מסוימת, צריך להעתיק את זה הנה, כמו שזה. לא לסבך, לא לערבב.
אייל לב ארי
הוסבר הרציונל של ההגבלה במקרה הספציפי הזה, להבדיל מהשירות הרגיל.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה.
נתי ביאליסטוק כהן
רק רציתי לוודא, אם ההגדרה הזאת עם הלרבות כלב נחיה, לא מתמודד או כן מתמודד עם העובדה ש- - - ספציפי לעניין איסור- - -
היו"ר אילן גילאון
למה זה סותר? תקנות לא סותרות חוק. לא רק כלב, אלא גם כלב מתלמד.
נתי ביאליסטוק כהן
בעולם, לפחות שלנו, החוק מדבר על כלבי נחיה. זה חזון לעתיד. בעולם מתפתח גם חיות נחיה נוספות.
גל רויטשטיין
בעולם זה קיים. רק בישראל אין לזה חקיקה.
נתי ביאליסטוק כהן
אני מקבל את חיות השירות באהבה וברצון. בעולם שלנו, כלומר אנשים עם עיוורון, מתפתחים גם חיות נחיה נוספות, ובעתיד, הלוואי, נכניס גם אותן.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה.
סמדר אונה
שתי הערות. אל"ף, צריכים לעגן פה – כאשר יוצאים מבית הספר לפעילות מחוץ לבית הספר, לגבי מה קורה עם חיית השירות. נניח, יוצאים עם בית הספר וישנים במלון – האם המלון מחויב לקבל את חיית השירות?
אייל לב ארי
עוד לא הגענו להוראה המהותית. כרגע אנחנו רק בהגדרה.
קריאה
כלב שירות אמור להיכנס לכל מקום, לפי חוק.
קריאה
מה עם האקדמיה?
אייל לב ארי
לאקדמיה יש התקנות הספציפיות של השכלה גבוהה. כרגע אנחנו דנים רק בחינוך מגן עד תיכון.

הסתייעות בחיית שירות. אנחנו בעמ' 5, באמצע. תקנה 8א. ממשיכים בנושא הזה. עכשיו אנחנו דנים בתקנה המהותית. בעלות על מוסד חינוך תאפשר לתלמיד עם מוגבלות להסתייע בחיית שירות במוסד החינוך.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לקבוע כי למוסד החינוך, או למקומות מסוימים במוסד החינוך, לא תותר כניסת חיית השירות, באופן קבוע או בהתקיים תנאים מסוימים, אם יש בכניסתה כדי להוות סכנה בריאותית או לפגוע בתנאי התברואה החיוניים.

(ג) נאסרה או נמנעה כניסת חיית שירות למוסד חינוך או למקומות מסוימים במוסד החינוך, כאמור בתקנת משנה (ב), לא תישא הבעלות על מוסד חינוך באחריות לטיפול בחיית השירות בזמן שהייתו של תלמיד עם מוגבלות בתחומי מוסד החינוך.

(ד) תלמיד עם מוגבלות יהיה אחראי לדאוג לרווחתה של חיית השירות בזמן שהותו במוסד החינוך.
גל רויטשטיין
השאלה היא איפה עוברת ההגבלה, לאן אפשר להכניס כלב, אי-אפשר להכניס כלב, אם המנהל מחליט עכשיו – אתה מפריד את הילד מהכלב אפילפסיה שלו, והילד חוטף התקף, והאחריות פה היא על הילד. זה מגוחך. פשוט מגוחך. אם הכלב נכנס בשער בית הספר, הוא נכנס לכל מקום. אם זה פנימייה, אם מטבח, אפשר למנוע גישה למטבח. גם זה- - -
היו"ר אילן גילאון
אנחנו נקבע את העיקרון, ואחרי זה את הפרטניות, כשיש הצטלבות של סכנות. אם יש ילד עם אפילפסיה ועם כלב, ולעומת זאת ילד אחר עם אלרגיה מסוכנת לנושא של כלב, צריך ששני ילדים כאלה לא יהיו באותה כיתה. זה ברור לגמרי, לא? יש פתרון לעניין הזה. אבל חכו רגע. בגדול, הכיוון הוא כאן שחיית הנחייה היא חלק בלתי-נפרד מהאדם המונחה.
נתי ביאליסטוק כהן
ובלבד שהמנהל לא חשב אחרת.
היו"ר אילן גילאון
בעיניי, מי שחושב אחרת, לא ראוי להיות מנהל, אבל זה כבר עניין אחר.
נתי ביאליסטוק כהן
לא צריכים לכתוב חוקים, שאנשים צריכים לחשוב בהיגיון- - -
היו"ר אילן גילאון
אני לימדתי אותך שהחוק שצריכים לכתוב הוא שאנשים יהיו בני אדם, והכול בסדר. בבקשה, איתן.
איתן עמרם
דנו כבר בנושא הזה בסעיף 10. אני מפנה אתכם לתקנות שוויון שאומרות: מבלי לגרוע מהאמור, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות. יבצע התאמות לנהלי השירות וכו', כך שאדם עם מוגבלות יכול להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות, אולם אין הוא חייב במתן טיפול לחיית השירות או פיקוח עליה בעת מתן שירותים.

ב. לא היתה חיית שירות נחייה – לא מעניין- - -
היו"ר אילן גילאון
תהיה נגיש. מי מטפל בכלבה? מי נותן בונזו לכלבה?
איתן עמרם
יספק החייב מתקן הולם, שתשהה בו חיית השירות בעת מתן השירות. בית הספר ידאג – ולא הורי הילד ידאגו לחיית השירות, והכול יהיה על הילד.

גם היום זה קורה אצל נותני השירות, שאם החוק לא מאפשר – לא מנהל בית הספר אלא החוק, הדין. אם הדין לא מאפשר הכנסת חיית שירות למקומות רפואיים, למקומות שמשרד הבריאות טוען שלא צריך, כי זה קשור במאכלים וכן הלאה, זה בסדר. חיית השירות לא תיכנס, אבל נותן השירות יספק מקום. כבר דנו בזה, כבר עשינו תקנות וחוק נהדר. עכשיו להמציא. אני לא חושב שמנהל בית הספר יכול לקחת סיי, כי הוא ימציא דבר- - -
היו"ר אילן גילאון
בית הספר יביא את הבונזו, אתה אומר?
גל רויטשטיין
זה לא קשור לבונזו.
היו"ר אילן גילאון
מי מביא?
טליה דוד
הוא אמר על המקום של חיית המחמד. הוא לא דיבר על מי יאכיל אותו ומה יאכיל אותו, אלא שהוא יאפשר לו להחזיק את חיית המחמד בבית הספר. אכסניה. כלומר שירות/ אכסניה.
קריאה
במילים אחרות, המורה תמנע מהכלב גישה לכיתה שלה, כי היא לא רוצה שהכלב ייכנס לשם.
איתן עמרם
במילים אחרות, מחר מנהל בית הספר יגיד: ילדים המתניידים בכיסאות גלגלים לא יכולים להיכנס. אני לא רוצה לתת לו את הפריבילגיה הזאת. אדם שנעזר בחיית שירות או בעזרים אחרים, הם שלו וחלק ממנו, ונותן השירות חייב לדאוג להם, נקודה. אסור להיכנס לזה. צריך להשאיר את התקנות, לעשות העתק-הדבק.
היו"ר אילן גילאון
אני נוטה להסכים. מיכל.
מיכל שיק הר-טוב
אני מתחברת לדברים של איתן, ורוצה להוסיף. קודם כל, יש פה גם קביעה, שרשאי המנהל לקבוע לכל מוסד החינוך – שהוא לא ייכנס לכל מוסד החינוך. זה בטח ובטח שלא. וגם לא ייכנס רק למקומות מסוימים – אני מתחברת למה שאיתן אמר – זו צריכה להיות החלטה מנומקת: אישור וטרינר, אישור משרד הבריאות, שלכלב אסור להיכנס, ובמידה ובאמת התקיימו התנאים לפיהם אותו כלב לא יכול להיכנס למקומות הספציפיים האלה, תינתן חלופה לילד. יינתן מקום כפי שאיתן הקריא – מקום נוח, שהוא יוכל לשהות בו.

אתה תוכל לענות על זה יותר ממני – אני לא מכירה מספיק כלבי שירות. יכול להיווצר מצב, שכלב מתפרע אולי?
גל רויטשטיין
לא. כלב לא נמסר בלי מבחן.
מיכל שיק הר-טוב
יכולים להיות מצבים כמו שאתה העלית, איתן, על ילד שהוא אלרגי, או ילד שיש לו חרדה מאוד גדולה.
גל רויטשטיין
יש פתרון לכל דבר. אם אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו מכינים כלב לילד שנמצא בכיתה שיש בה הרבה ילדים אלרגיים, נביא לו כלב מגזע היפו אלרגני, כמו שמביאים כלבים שעובדים בתוך מחלקות של בתי חולים.
מיכל שיק הר-טוב
חייב להיות פה עוד גוף.
היו"ר אילן גילאון
סלחו לי על ההשוואה – כלב נחייה, תחשבו שזה הסייעת של הילד.
רויטל לן כהן
אל תגיד סייעת – קיצצו בשעות. תראו מה קורה לבן שלי בגלל השטות הזאת, ועכשיו אני משלמת 3,000 שקל בחודש על אוזלת היד של משרד החינוך. תודה.
היו"ר אילן גילאון
את צודקת, אבל כך צריך לראות את הדברים.
רויטל לן כהן
אני יודעת איך הם רואים את הדברים. בואו נדייק גם בזה.
גל רויטשטיין
זה מה שניסיתי לומר קודם – לא בקטע של יבחרו מחברה מסוימת, אלא בקטע שמנהל בית ספר, כמו שהוא שוכר מורה – הוא רוצה לראות תעודת הוראה, שהאדם מוסמך ללמד – הוא צריך לקבל תלמיד עם כלב שירות. הוא צריך לראות שכלב השירות הזה הוכן על-ידי ארגון כלשהו – אנחנו או כל מישהו אחר במדינה, אבל מוסמך, שעבר מבחן, ויש לו תעודה.
קריאות
- - -
היו"ר אילן גילאון
יש הגדרה לכלב נחייה.
גל רויטשטיין
יש גוף מטעם ה-ADI, שנמצא בישראל ודואג. היום. יש כלבים עם הסמכות, עם תעודה של ה-ADI.
רויטל לן כהן
ברגע שזה יהיה מוסדר בחקיקה ראשית- - -
גל רויטשטיין
אבל התעודה היא בין-לאומית.
רויטל לן כהן
זה לא משנה. צריכה להיות הסדרה בחוק.
היו"ר אילן גילאון
הדיון מסתיים בעוד שלושים דקות. יש לדבר הזה הגדרה – הבנו. אל תדברו פעם שנייה על אותו דבר. בבקשה.
נתי ביאליסטוק כהן
מאחר שההגדרה שדיברנו עליה קודם הפנתה ללרבות כלב נחייה כהגדרתו- - -
מיכל שיק הר-טוב
לא, זה ירד. כלב שירות.
אייל לב ארי
חיית שירות.
נתי ביאליסטוק כהן
לרבות כלב נחייה כהגדרתו בחוק למניעת אפליה.
מיכל שיק הר-טוב
אבל אייל קרא הגדרה מתוקנת.
היו"ר אילן גילאון
ממה אתה חושש?
נתי ביאליסטוק כהן
אני חושש, שמנהל בית ספר מסוים יחשוב שהתקנה הזו חלה גם על כלבי נחייה לעיוורים, למרות שהחוק לא מאפשר לו אפילו החלטות קטנות שניתנות בחוק. צריך להיות ברור.
היו"ר אילן גילאון
תשובתכם.
אילן שי
לגבי הסוגיה של מי צריך לקבל את ההחלטה – מי שצריך לקבל את ההחלטה, לטעמנו, הוא המנהל, וברור שהמנהל כפוף להיררכיה הארגונית של משרד החינוך, ואם הוא מקבל החלטה לא סבירה, יש גורמים מעליו, שאפשר לפנות אליהם. הוא מקבל את ההחלטה- - -
רויטל לן כהן
אתה זוכר את הילדה- - -
היו"ר אילן גילאון
תני לו לדבר.
אילן שי
הוא צריך לקבל את ההחלטה לא באופן שרירותי אלא על סמך מסמכים, אבל זה לא שעכשיו ייקחו את ההחלטה לגבי איך תהיה ההתנהלות במוסד החינוך, ויעבירו אותה לווטרינר או למומחה אחר. הווטרינר יכול לתת חוות דעת, הרופא אלרגיה, שאולי יש לו אלרגיה- - -
היו"ר אילן גילאון
אבל אני רוצה להביא את זה למקרה קיצון הפוך, כלומר שלא יהיה פה אלא במקרה כזה – אלא במקרה שהוא מוכרח ככה, כמו שאתה אומר – סכנה אמתית, מוחשית, שאז הוא נכנס לזה. אז כל אחד שלא אוהב כלבים, הוא ייתן הוראה לא להכניס?
אילן שי
ברור שזה לא צריך להיות שרירותי.
היו"ר אילן גילאון
מנהל בית הספר שלי לא היה נותן לאיגואנה להיכנס.
אילן שי
הרי אם נקבל את העמדה שצריך להיות רק חוות דעת, תהיה חוות דעת של הווטרינר להיכנס לכל מקום, תהיה חוות דעת של האלרגולוג – אסור לו להיכנס בשער, ואז מה?
קריאות
- - -
היו"ר אילן גילאון
בבקשה.
רוני דרם
שמי רוני דרם. אני עורכת דין. אני מגיעה לכאן עם איתן אברהם. אני רוצה להתחבר לדברים של איתן, אבל חשוב לי גם לציין – קודם כל, מאוד ריגשת אותי עם המחווה לאדון.
היו"ר אילן גילאון
מגיע לו.
רוני דרם
זה היה מקסים, אבל חשוב לי לומר שבדרכי למערכת המשפט הייתי כמעט עשרים שנה במערכת החינוך כמחנכת, ועשר שנים כמנהלת. חוויתי את זה על בשרי. כנראה שלא בכדי התגלגלתי והתחברתי לאיתן. זה איזשהו כוח. אבל היתה לי באינטואיציה הבנה, ושילבתי הלכה למעשה, כמנהלת במיוחד, תלמידים עם מוגבלויות, וזה אומר חירשים, זה אומר נכים וכדומה. זה אפשרי. וכשרציתי שייכנס כלב, נכנס כלב.

אני רוצה לבקש את תשומת הלב לסעיפים (ג) ו-(ד). אני חושבת שצריכה להיעשות פה עבודת ריכוך, או להוסיף משהו. למה אני מתכוונת – יש פה: לא תישא הבעלות על מוסד חינוך באחריות לטיפול וכו'. יש פה משהו מאוד נוקשה, שנותן כזאת דלת ענקית למנהלים מסוימים, להגיד: סליחה, זה לא באחריותי. אולי להוסיף משהו – ואולם, המוסד יאפשר לתלמיד ויסייע בידו בטיפול בכלב. אולי תאפשר לו תנאים נוחים, לכלב, לשהות בהם.

גם לגבי (ד), כתוב: תלמיד עם מוגבלות יהיה אחראי לדאוג לרווחתו לכלב השירות בזמן שהותו במוסד החינוך. כלומר הוא מעביר את 100% המשקל אל התלמיד והוריו. בתוך עמי ישבתי.
היו"ר אילן גילאון
הנקודה מובנת. אני תמיד פונה לעורכי הדין, למצוא את הפתרון בניסוח.
רוני דרם
איזשהו ריכוך לשני הסעיפים האלה. לא 100% של משקל הדברים שנאמרים פה על התלמיד, אלא לפתוח גם פתח אחריות למנהל. תודה.
היו"ר אילן גילאון
תודה. בבקשה.
בועז אחד העם
אני רוצה לקצר. הבעיה היא כאן, שיש פה חוסר-אמון. יש פה עוינות בין הצדדים. אי-אפשר – מערכת החינוך רוצה שליטה מסוימת על מה נכנס לתוכה, ופה אנשים אומרים: אם הם מתנגדים.

אני חושב שהפתרון הוא בהכשרות. אם אנחנו נוכל להגיע למנהלי בתי הספר, עם הצוותים, נוכל להראות להם איך זה עובד, ונוכל למנוע את המצבים- - -
היו"ר אילן גילאון
אבל זו גם הכוונה של משרד החינוך. לכן הם רוצים לאט-לאט לביית את זה.
רויטל לן כהן
15 שנה מנסים להרגיל את החינוך הרגיל לילדים משולבים, וזה עדיין לא קרה. אתה רוצה להרגיל אותם לכלב?
היו"ר אילן גילאון
אז מה החלופה? את אומרת שמשרד החינוך זה מקרה אבוד?
רויטל לן כהן
נורא עצוב לומר, על משרד החינוך אנחנו לא יכולים לסמוך – רק על החינוך של משרד החינוך, כי הם טוענים שזה קורה נורא לאט, כי זו אוניה גדולה ששטה באוקיינוס, וקשה לסובב אותה. אני חושבת שהאוניה קצת תקועה בדרך, אבל זה לא רלוונטי. לחנך את הציבור זה דבר אחד, והזכות של הילד להגיע עם כלב הנחייה זה דבר אחר. הילד לא צריך טובה מהמנהל. זה לא צדק וצדקה. יש לילד זכות להגיע עם חיית השירות. זה כמו היד, כמו משקפיים, זה כמו כיסא גלגלים. זה כמו שלא היינו אומרים שמנהל רשאי לומר לילד: כיסא הגלגלים שלך שורט לי את הבלטות – תשאיר אותו מחוץ לכיתה.
היו"ר אילן גילאון
הוא אמר משהו בניגוד למה שאת אומרת?
רויטל לן כהן
אומרים לרכך. לא. לא. זה לא עניינו של המנהל. זה הזכות של הילד.
היו"ר אילן גילאון
יש מצבי קיצון, שמישהו צריך לתת החלטה, כשמדובר בשני נזקים שיכולים לקרות במקביל. זה דבר שצריך לקבל אותו מישהו, אבל חובת ההוכחה היא על המנהל, כשהוא מקבל את ההחלטה, ולא להפך. כלומר בברירת המחדל כך זה צריך לעבוד.
רויטל לן כהן
מה ברירת המחדל? שהמנהל יוכל להחליט?
היו"ר אילן גילאון
כאשר מדובר בסכנה מוחשית – ואמרתי קודם, לעניין אלרגיה. לא רוצה להיכנס לדברים שלא לי לדעת. או מקרים כאלה. לא ייתכן שמנהל יבוא, כי הוא לא אוהב כלבים, או כי מורה פוחדת, והוא לא ייתן לכלב להיכנס. מה כאן נאמר בסך הכול, שבמקביל ללכת להחלטות האלה, שהן ברוח שאת אומרת, כי אני אומר כאן – כלב הנחייה הוא חלק בלתי נפרד מהאדם המונחה, וברגע שמקבלים את האדם המונחה, מקבלים את כלבו. אני מקבל את מה שאמרת. זה הכיסא גלגלים שלו.
רויטל לן כהן
אני לא רוצה שיהיה מצב שבו המנהל הוא זה שמרשה, ואם הוא לא מרשה, עליי הנטל- - -
היו"ר אילן גילאון
במצב שיש ילד אלרגני אחד בתוך הכיתה, שעלול למות מזה שיש לו כלב, מי צריך להחליט במקרה הזה? מי?
רויטל לן כהן
יש מפקחת לבית הספר?
היו"ר אילן גילאון
במה מפקחת בית הספר עולה על מנהל בית הספר? בבקשה. יש לנו עוד 21 דקות.
פז בר
פז, מאילוף כלבים co.il, לגבי הכנת כלבי שירות ותרפיה. הנושא פה הוא לא מי יאשר. אם יש ילד אלרגני, הם יצטרכו למצוא פתרון לילד האלרגי, אבל לא להוריד כלי לילד.
היו"ר אילן גילאון
אני אמרתי להוריד כלי? אבל צריך לתאם את הדברים. צריך להחליט.
פז בר
איך שהדברים כתובים כרגע, למנהל יש הזכות לומר: הכלב לא נכנס.
היו"ר אילן גילאון
ברור.
נתי ביאליסטוק כהן
אותי מטריד הפער שבין רויטל, שאוסרת על המנהל לקבל החלטות בדברים.
אייל לב ארי
לא אוסרת. זה על-פי דין. חקיקה ראשית מאפשרת.
היו"ר אילן גילאון
אני חייב לחתור להתכנסות. בבקשה.
אמיתי שוחט
במערכת החינוך יש אגף שמתעסק בבריאות במוסדות החינוך. זה האגף של עירית לבנה. אנחנו מציעים, שמנהל שרוצה לשלול – אם זה מסיבה בריאותית של תלמיד, אם מסיבה בריאותית של מורה, או כל סיבה תברואתית או בריאותית, לשני הנימוקים שמופיעים פה, שזה יהיה באישור של האגף הזה, כלומר שלא סתם המנהל יחליט את זה, אלא שהאגף הזה יאשר – זו הצעתנו.
נתי ביאליסטוק כהן
אני שמח על כיוון כזה. לגבי כלבי נחייה, בין של תלמיד או של מורה, אין למנהל יכולת להחליט, אם הכלב ייכנס או לא. עכשיו לא אכפת לי מה יהיה כתוב בעניין הזה, ובלבד שמנהל בית הספר- - -
היו"ר אילן גילאון
מישהו רוצה לומר את זה שוב?
אייל לב ארי
אני רוצה להתייחס לדברים שנתי אמר, כי הוא אומר שהחוק לא מאפשר את זה. חוק איסור אפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה קובע בסעיף 3 – אמנם סעיף 3 פותח בכלל שלא מגבילים את הזכות של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי, להשתמש בכל מתקן מצוי בו וכן הלאה, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

סעיף קטן (ד) קובע, שאין רואים הפרה של סעיף זה, אם נאסרה על-פי דין כניסה של כלב נחייה או כלב בתהליך הכשרה למקום ציבורי או תחבורה ציבורית, אם הדבר נקבע בתקנות ועל-פי דין. לכן כן- - -
היו"ר אילן גילאון
אנחנו נבדוק את הפרשנות של זה. אני לא יודע. בבקשה.
טליה דוד
אני אומרת שהסמכות של מנהל היא לקבל החלטות, אם בכלבים ובדברים אחרים, וגם במצבים לא ידועים שלא כתובים באף מקום. לכן, כמו שאנחנו לא כותבים מצבים היפותטיים שהמנהל יחליט, יש לו סמכות קבועה. אם הוא יגלה או יביא חוות דעת רפואית מווטרינר, שהכלב באמת מהווה סכנה תברואתית, הוא יכול לעשות את זה, אבל לא במסגרת סעיף ששופך את התינוק עם המים. בלי סעיף 8א. אם הוא יקום מחר בבוקר, ויגיע לבית הספר, ויתרשם שיש סכנה תברואתית, חזקה עליו אם ייקח וטרינר שייתן חוות דעת? חוות הדעת הזאת תעמוד במבחן סבירות בבית משפט? אז למה צריך לומר את זה? זה לפתוח פתח.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה.
אילן שי
לגבי 8א(א), אנחנו רוצים להוסיף בסוף: במוסד החינוך – אני חושב שאפשר להוסיף הוראה שאומרת שבמקרה שנמנעת כניסה לפעילות מסוימת או למקום מסוים, לספק לו מקום, כלומר חובת המנהל לספק מקום שהכלב ישהה בו; לא מישהו שידאג לו, אבל מקום שישהה בו באותו פרק זמן שבו הוא לא יכול- - -
היו"ר אילן גילאון
כמו הדוגמה עם הסוכרת?
אילן שי
במקרה שאפשר להפריד והפרידו, שיהיה מקום שהכלב יוכל להיות בו באותה שעה.

ולגבי ההצעה של הנציבות, נבדוק אותה.

ועוד דבר, שב-(ב) שיקול הדעת של המנהל הוא מוגבל. הרי הסיפא קובעת את היקף שיקול הדעת של המנהל למצבים של סכנה בריאותית או פגיעה בתנאי התברואה החיוניים, בניגוד למה שנאמר, שיש פה הסמכה של המנהל לקבל החלטה שרירותית.
רויטל לן כהן
אנחנו חיים במציאות. גם אתה יודע שזה קורה.
היו"ר אילן גילאון
הוא אמר שהוא בודק את זה. אני חושב שצריך לחזק את העניין של באיזה מצב, באיזה מקום. שבאופן טבעי חיית הנחייה באה יחד עם המונחה על-ידה. קודם כל. חלק בלית נפרד ממנה. צריך להגדיר פה מה זה מקרה קיצון שבו אפשר לעצור את זה. באיזה מקום.
אייל לב ארי
אתה ב-(א), שהיא נכנסת.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה.
אביבית ברקאי - אהרונוף
הערה. מדובר פה על המנהל. ההגדרה של המנהל בתקנות זה מנהל מחלקת חינוך. צריך להיות: מנהל בית הספר. צריך לשנות את זה.
היו"ר אילן גילאון
בסדר.
אביבית ברקאי - אהרונוף
הערה שנייה, בהמשך לדברים שנאמרו, אני חושבת שסעיף 8א(ד) צריך להימחק. אני לא חושבת שצריך להטיל אחריות על תלמיד – ודאי אם יש לזה השלכות משפטיות. התלמיד ידאג לרווחת הכלב או לרווחת החיה, כפי שהוא דואג – אני לא חושב שזה צריך להיכתב בצורה כזו מפורשת.
היו"ר אילן גילאון
נכון. מוסכם. בבקשה.
דובר
לגבי הדאגה לרווחת החיה, התפישה שלנו, שמי שצריך לדאוג לרווחת החיה זה התלמיד.
היו"ר אילן גילאון
תלמיד בכיתה א' יכול לדאוג בצורה מיטבית לרווחת החיה? תלמיד בגיל מאוד מוקדם – מה? יש כאלה שכן, אבל לא כולם.
גל רויטשטיין
אתן דוגמה – אם זה ילד עם ניוון שרירים שנעזר בכלב, והכלב משרת אותו בכל פעולה, אם צריך לדאוג למשהו לכלב, יש הצוות של הכלב. בית ספר לא צריך לדאוג לו לאוכל. הכלב אוכל בצורה מסודרת בבית. הוא לא יאכל בשעות של בית הספר, אבל כן צריך לדאוג שתהיה ברזייה נגישה לכלב, שיוכל לשתות מים.
דובר
מה שאנחנו מודאגים, שיגידו שצריך עכשיו לתת סייעת לכלב, שתוציא אותו.
גל רויטשטיין
זה לא המקרה בכלל.
ערן טמיר
אי-אפשר בתקנות נגישות לומר שיש אחריות על האדם עם המוגבלות או הילד. זה יכול להיות ילד עם מוגבלות. אתה רוצה לומר שאין אחריות על המוסד לדאוג לצרכים של הילד – אפשר לומר את זה במפורש. בוא נגיד את זה ככה. לא צריך להפיל את האחריות על התלמיד.
נתי ביאליסטוק כהן
מה זה רווחתו?
היו"ר אילן גילאון
אנחנו חייבים להתקדם. יש פה סוללה כזו של משפטנים. אין לי מושג איך את כל העקרונות האלה – הם בניסוח. אני מבקש מכם. אחרת תהיה פה ברברת אין סופית. הבנו את העיקרון, שחיה היא חלק בלתי נפרד מהמונחה, מקובלת. העיקרון שילד לא יכול לקחת את האחריות בכל מקרה על הכלב – גם היא מקובלת, ולא צריך להטיל עליו את האחריות. כל הדברים האלה, אבל בואו נתקדם קצת.
סמדר אונה
הבעיה היחידה שנשארת, לדעתי, לגבי אחריות היא לגבי הצרכים שהכלב עושה. איך ילד יאסוף את צרכיו, אם הוא עם ניוון שרירים וכו'? כמו שהזכירו, שהכלב צריך רק לשתות- - -
היו"ר אילן גילאון
רווחת הכלב זה גם צרכיו.
רויטל לן כהן
לא. כלב מאולף לא יעשה את צרכיו באמצע בית הספר. על מה אתם מדברים?
היו"ר אילן גילאון
זה רווחת הכלב. תודה. זה גם הצרכים שלו. 11 דקות לסיום.
נתי ביאליסטוק כהן
אני מתנצל שאני מוכרח ללכת.
היו"ר אילן גילאון
חבל לנו להיפרד ממך. להתראות. נעבור סעיף.
אייל לב ארי
הנושא הבא הוא נושא המועדים בתקנה 5 ו-6.
היו"ר אילן גילאון
בעצם, נקרא את הסיכום. לא נתחיל, כי לא נסיים את זה. אין זמן.
אייל לב ארי
לגבי ההסתייעות בחיית שירות, אם כך, ביקש היושב-ראש שנסכם את הדיון ואת הנושא של ההסתייעות בחיית שירות, למען הסדר הטוב. לגבי תקנת משנה (א), היתוספה בסוף גם הפעילות החינוכית – עמ' 5.

לגבי תקנת משנה ב, עלתה הצעה – ביקש גם היושב-ראש, לחדד את מקרי הקיצון שבהם לא תתאפשר הכנסת חיית השירות למוסד או למקומות מסוימים במוסד החינוך. הציעה הנציבות שיהיה אישור נוסף על החלטת מנהל מוסד החינוך מתוך משרד החינוך. הנושא הזה נשאר פתוח, וייבדק על-ידי משרד החינוך.
רויטל לן כהן
ההצעה היתה שהמנהל יצטרך לבקש אישור כדי לאסור, או כדי להתיר?
אייל לב ארי
לאסור. הכלל הוא כניסה. זה א. זה כתוב.
רויטל לן כהן
תודה.
אייל לב ארי
לגבי תקנת משנה ג, לא היתה הערה. היתה בקשה לריכוך.
ראובן בראון
דווקא ב-ג להכניס, אם במקרה כלשהו לא נותנים לחיית השירות להיכנס, בית הספר אמור למצוא לו מקום שהייה.
אייל לב ארי
נכון. נכניס גם את עניין מקום השהייה שאילן הציע.
ישראל אבן זהב
יש לי שאלה בקשר לזה. ברגע שמישהו אפסן – חייבים ללוות אותו. אם זה אדם עיוור שמשתמש בכלב נחייה, מישהו צריך ללוות את האדם. ברגע שהוא שם אותו באיזשהו מקום, הוא נשאר בלי העיניים שלו. השאלה, אם מישהו חשב על זה. להצמיד אליו אדם.
רויטל לן כהן
רחמנא ליצלן, יצטרכו להוציא כסף על סייעת. לא נורא, ייקחו מהאוטיסטים.
אייל לב ארי
לגבי תקנת משנה ד, השינוי, אם הבנתי נכון, הוא שמוסד החינוך לא יהיה אחראי לדאוג לרווחתה של חיית השירות בזמן שהותו של התלמיד עם המוגבלות במוסד החינוך.

לגבי מקום השהות החלופי – זה היה כתוב במקום נפרד.
היו"ר אילן גילאון
מה נשאר לישיבה הבאה?
אייל לב ארי
בישיבה הבאה, אם יגיעו להסכמות בנושא תקנה 2ב, אז 2ב – נושא הנגשת חומרי לימוד.

מה שכן סביר להניח שיהיה – תקנות 5 ו-6 לעניין המועדים. כל 5 וכל 6. אני לא נכנס לתוכם. נושא של רכז נגישות – 11ב, והתוספות הרביעית עד השישית. זה כרגע.
היו"ר אילן גילאון
מי שיש לו הערות, מוזמן לשלוח. החומר יונגש ויישלח לכל הארגונים, לכל מי שמכותב, באתר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:15.

קוד המקור של הנתונים