ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/10/2017

סיור וישיבת ועדה בחלקות הקבר הקשורות לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלן בבית העלמין מחנה דוד, חיפה

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-10-24OMNITECHהכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 26

מישיבת הוועדה מיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

יום שני, כ"ו בתשרי התשע"ח (16 באוקטובר 2017), שעה 11:00
סדר היום
סיור וישיבת ועדה בחלקות הקבר הקשורות לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלן בבית העלמין מחנה דוד, חיפה
נכחו
חברי הוועדה: נורית קורן – היו"ר
מוזמנים
עקיבא מכלוף - יו"ר חברה קדישא לעדה הספרדית

איציק שלום - גזבר, חברה קדישא לעדה הספרדית

עקיבא וייץ - מנכ"ל חברה קדישא חיפה

שלמה שכטר - מנהל בית העלמין שדה יהושע, חברה קדישא חיפה

ישראל משה אדלר - עוסק ברישומי קבורה, חברה קדישא חיפה

אברהם בריקמן - מרכז פרויקט מיפוי והכנסה למחשב, חברה קדישא חיפה

אורית מסמי - סמנכ"ל פורום חברות קדישא

שלמה גורש - אין, ארגון ילדי תימן בישראל

יעקב כספני - אח, ארגון ילדי תימן בישראל

אריה תמר - נציג משפחות הנעלמים

כרמי רוסתמי - נציג משפחות הנעלמים

יעל שי דגון - נציגת משפחות הנעלמים

עמרם אסולין - נציג משפחות הנעלמים

יונה מוכתר - נציג משפחות הנעלמים

אביבה - נציגת משפחת ג'רפי (נכדת המנוח)

ישי - נציג משפחת ג'רפי
מנהל/ת הוועדה
מירב שמעון
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר תרגומים

סיור וישיבת ועדה בחלקות הקבר הקשורות לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלן בבית העלמין מחנה דוד, חיפה

(סיור)
היו"ר נורית קורן
שלום לכולם. תודה רבה שבאתם, טרחתם ובאתם. אנחנו רוצים היום לראות את הקברים שוועדת כהן קדמי קבעה שהם קבורים כאן. זה במסגרת הסיורים שאנחנו עושים בבתי העלמין. עשינו כבר בסגולה, בפתח תקווה, עשינו בירושלים, בגבעת שאול ועכשיו אנחנו פה במנחה דוד.

לפני הסיור אנחנו העברנו לחברה קדישא את המסמכים שהיו בידינו וניסינו שהם יאתרו לנו את הקברים. אני רק רוצה לומר עקיבא, תודה לך שבסגולה, תוך כדי הסיור, האנשים טרחו והביאו לנו אפילו רישיונות קבורה תוך כדי הסיור. אז אם אנחנו נוכל לקבל גם פה את השירות הזה, שתוך כדי הסיור תעלה פה איזו שאלה או משהו, שתוכלו להציג בפנינו מסמכים, אנחנו מאד נשמח.
עקיבא וייץ
הספרים לא פה.
היו"ר נורית קורן
לא משנה, אבל אני אומרת שבגלל שהכנו כבר את הסיור - - -
עקיבא וייץ
יש לנו את הספרים של התקופה, יש בהם רישום. ביקשו שנביא אותם.
היו"ר נורית קורן
הם פה.
עקיבא וייץ
הם פה. הספרים פה.
היו"ר נורית קורן
יופי, בסדר. אז אם אחר כך נצטרך לראות משהו, אז אנחנו נרשום לנו. בסדר גמור. יופי.
קריאה
אני לא מבינה את זה.
היו"ר נורית קורן
בנות, להירגע. כל הטענות והמענות בסוף הסיור, בסדר? יש פה שתי חברות חברה קדישא, יש חברה קדישא של האזרחים ואחת של העדה הספרדית.
קריאה
יש גם צפון אפריקאים?
היו"ר נורית קורן
הצפון אפריקאים לא הגיעו. טוב.
קריאה
אנחנו פה.
היו"ר נורית קורן
לא, לא, הנציגים של החברה קדישא.
קריאה
סליחה.
היו"ר נורית קורן
אנחנו נשתדל למצות את כל מה שאפשר. אם אפשר לצלצל לנציגים האחרים. יש כאן עוד מישהו שהיה צריך להיות?

בקיצור, מה שאתה אומר לי כרגע, שבבית העלמין פה קברו בנפרד לפי עדות – אשכנזים לבד, תימנים לבד, מרוקאים לבד. יש עוד עדה? כורדים, אוקיי. אז הנציגים אמרו לכם שהם לא מגיעים? אתם יודעים? אף אחד לא דיבר איתם? איך אנחנו נדע?
קריאה
אנחנו לא ידענו, זה מה שהנחו אותנו.
היו"ר נורית קורן
זה מה שהנחו אותנו, טוב.
איציק שלום
אני מבקש להעיר. שמי איציק שלום, חברה קדישא הספרדית.
היו"ר נורית קורן
כן. רק חברים, תשמרו על שקט כדי שכולם יכולו לשמוע. רק שתדעו שאנחנו מקליטים. זה דיון רגיל של הוועדה והכל מוקלט פה. אז אני מבקשת, כל מי שרוצה לדבר ירים את היד, חייב להגיד את שמו קודם, כדי שנוכל לתמלל.
איציק שלום
איציק שלום, חברה קדישא הספרדית, ששייכת לעמותת העדה היהודית הספרדית בחברה. חברה קדישא הספרדית, שקוברת גם בחיפה, היא שייכת לעמותת העדה היהודית הספרדית, שהיא עמותה, היא לא פועלת לשם רווח. אנחנו קיבלנו את הרשימה של השמות שאתם מבקשים שניתן תשובה היום, רק את מול אחר הצהריים. אנחנו רוצים לתת תשובה מכובדת. בוודאי שאנחנו לא יכולים לתת תשובות היום. אנחנו הגבנו אתמול בלילה. אנחנו נגיב. קיבלנו את הרשימה אתמול ואנחנו נתחיל לעבוד עליה, לחפש בארכיון שלנו, במה שנמצא.
קריאה
לאור התשובה של עקיבא.
היו"ר נורית קורן
אבל אתם תוכלו להראות לנו את הקברים שפחות או יותר אתם יודעים לפי השמות. אתם יודעים לפי השמות?
איציק שלום
לא, ממש לא.
קריאה
גם אצלנו אין שמות.
היו"ר נורית קורן
גם אצלכם אין שמות.
עקיבא וייץ
יש מספרים. הרוב מספרים. בספרים יש את השמות.
היו"ר נורית קורן
אוקיי, אז נראה לי שאנחנו נצטרך לעשות פה סיור נוסף. כן, בבקשה.
עמרם אסולין
שמי עמרם אסולין. אני עסקתי ב - - - חיים אמסלם, ממש, רציתי לשבח אותו. הוא פתוח והוא מוכן לעזור וכל הכבוד שחיים - - -
היו"ר נורית קורן
אתה מדבר על מאיר ממשרד החינוך?
עמרם אסולין
מאיר אמסלם, סליחה. קודם כל אני רוצה לציין שיש לו פתיחות. יש לי תעודת פטירה, מכתב פטירה וגם טופס מבית חולים על הסיבה של הפטירה. - - - דוקטור - - - וקשקוש.
היו"ר נורית קורן
הייתה לך תעודת פטירה?
עמרם אסולין
יש לי, כן. מאיר אמסלם הביא לי את תעודת הפטירה וגם את הפנקס פטירות, תעודת זהות וכו'. בזמנו אמרו למשפחה שקברו אותו פה במחנה דוד בחיפה. אז אני ביקשתי ממכלוף שיחפש בארכיון אם הוא בכלל קבור פה. אולי סתם עבדו עלינו. אז הוא אומר לי שהוא לא יכול למצוא מי קבר, כן קבר, לא קבר. אז אני לא יודע מי קבר.
היו"ר נורית קורן
כן, בקול ואת השם, מכלוף.
עקיבא מכלוף
שמי מכלוף עקיבא. את עושה עבודת קודש. אני מציע לגשת למקום. כבר נאמר לפנינו טוב מראה עיניים מאשר משמע אוזנו. כאשר מישהו מצטט דברים והם לא. הוא הראה לי מכתב מרמלה שכתוב בו תעודת פטירה. מי קבור, אני לא יודע. הרי יש מרשם תושבים שאינני יודע מה הוא. תראה לה בבקשה.
עמרם אסולין
תראי.
היו"ר נורית קורן
אני יודעת.
עקיבא מכלוף
על תשובות כאלה אני לא יכול לתת תשובה. גם את לא יכולה לתת תשובה.
עמרם אסולין
למה לא?
עקיבא מכלוף
משום שבן אדם - - -
היו"ר נורית קורן
רגע, רגע.
עקיבא מכלוף
תעודת זהות - - -
היו"ר נורית קורן
רגע, חברים.
עקיבא מכלוף
אני מוכן לעשות את הכל. אנחנו קיבלנו רשימה מכם אתמול. נקבל את הרשימה הנוספת, נבדוק בספרים שלנו ונענה לכם בצורה יסודית, מסודרת ותקינה. אלוהים עד עלינו.
היו"ר נורית קורן
בסדר.
יעקב כספני
שמי יעקב כספני. כמה שנים אחרי הוועדה שהייתה - - - גיסי, אריה תמר ואמא שלי באו לפה. שלחו אותם כדי להראות להם את ההעתק של גוש וחלקה והכל. הוא יגיד לך מה הם ראו.
אריה תמר
שמי אריה תמר. אני הגעתי לפה עם חמותי, רחל כספני, שזה בנה, עליו דובר, יצחק. באנו לפה, נפגשנו עם נציג חברה קדישא. הראו לנו ערוגה. פשוט ערוגה. תלולית עפר, אמרו לנו פה, זה הנקודה. איך? למה? אפילו בלי טיפת כבוד. זה פה וזהו. לכו.
היו"ר נורית קורן
אוקיי, בסדר. אני רק רוצה להסביר. אנחנו כבר יוצאים.
כרמי רוסתמי
יש לי שאלה. שמי כרמי רוסתמי. האם יש באיזה מקום מרוכז את כל השמות של כל ארבע חברות הקבורה? האם יש משהו מרוכז שאפשר לפנות אליהם ולשאול, כי אני לא יודע אם אני רשום או לא רשום. הבת של אחותי רשומה או לא רשומה?
היו"ר נורית קורן
אז רק רגע.
אריה תמר
לא, אמרו שזה החלקה של הילד האלמוני.
היו"ר נורית קורן
בסדר. אז תראו, אני רוצה להסביר כאן לכולם. יש לנו היום קצת פנים חדשות. אני רוצה להסביר איך אנחנו עובדים. אנחנו בעצם הודענו מראש לבית העלמין ולעקיבא שאנחנו רוצים לבוא ולסייר. אנחנו שלחנו לוועדת כהן קדמי את הפרטים. פשוט איתרנו, עשינו רשימה לאיזה בית עלמין כל אחד שייך, לרשימה פחות או יותר של בית העלמין פה במחנה דוד. אנחנו העברנו את הרשימות. הם חזרו אלינו.

עכשיו תבינו, גם בגלל החגים הם לא עבדו, אנחנו לא עבדנו, אבל אנחנו כל הזמן היינו בקשר טלפוני. הם אמרו לנו שהם לא מצאו אצלם רישומים. נכון?
עקיבא וייץ
נכון, מכל שמונה השמות לא מצאנו רישום של אף אחד.
היו"ר נורית קורן
לא מצאו רישום של אף אחד. אז עכשיו יכול להיות שבגלל שהם לא רשומים אצלך, אלא הם רשומים אצלם.
קריאה
בדיוק. הם ספרדים.
היו"ר נורית קורן
אנחנו לא ידענו שזה מחולק. בדרך כלל בכל בתי הקברות פנינו לבן אדם אחד, הבן אדם הזה ריכז לנו את הכל. כי מה שקורה לצערי הרב, יש פה ריבוי של חברה קדישא.
קריאה
יש פה ארבע רוחות השמיים.
היו"ר נורית קורן
כן. אז בגלל זה אני אומרת, אנחנו נהיה בקשר וקודם כל נלך לראות את המקום. נחזור לפה אחר כך. יהיו שאלות. אנחנו נהיה בקשר יחד איתם. אנחנו נהיה בקשר גם עם הנציגים שלא הגיעו ואנחנו נקבל כל תלונה. אתם צריכים גם להבין שאנחנו חייבים למלא תיקים מסודרים, שיהיה בפנים את כל הניירת. אז מי שלא הגיש לוועדה ניירת עד עכשיו, יהיה צריך להביא ניירת. אנחנו כבר נוציא ממשרד הפנים או ממשרד הבריאות, מאיפה שצריך, אנחנו נוציא את שאר הפרטים. אבל את הרישום הראשוני צריך לתת לנו.

לא תמיד יש לנו את כל הרישום ואת הסיפור עצמו. ככה אפשר יהיה להתחקות ולראות האם באמת הוועדה חקרה כמו שצריך, לא חקרה כמו שצריך ואז אנחנו נדע. האם באמת יש קבר ויש גופה, זה יהיה בהמשך. אנחנו צריכים להתחיל קודם כל לבנות את התיק של כל משפחה בצורה מסודרת.

אז קודם כל אנחנו ניגש לשטח ואז נראה. מי רוצה לשאול שאלה? בבקשה, מה השם.
שלמה גורש
שלמה גורש. מה שקורה אני רוצה לשאול בשם האחים שלי או בשם זה, כי אצלי זה - - - , אבל בקשר לאשתי, אבא שלה היה בוועדת חקירה, הוא נתן שם עדות, קיבלו תשובות, קיבלו מידע שהוא נפטר אחרי מספר ימים כי הוא היה חולה והוא קבור פה במחנה דוד.

אני באתי לפה, אני הגעתי קצת מוקדם ואני רואה שפה במחנה יש חלוקה, יש אשכנזים ויש ספרדים. אני הייתי שייך לספרדים. באתי עם הספרדים, הוא אומר לי תשמע, לפי המסמכים האלה אני לא יכול להגיד לך איזה. יש חלקה אחת, איזה שורה אחת, אנחנו לא יודעים מי קבור שם. אז על סמך מה אני יכול - - - שהוא קבור פה?
היו"ר נורית קורן
אז אנחנו יודעים, זה בדיוק העניין. למה קמה הוועדה בכנסת? מהסיבה הזאת.
שלמה גורש
כתבו שהוא קבור פה, בתאריך זה וזה, וכל זה.
היו"ר נורית קורן
שמה שכתבנו בוודאות קרובה הוא נפטר. נכון. אז רק בגלל התשובות האלה, שהן תשובות מתחמקות, הקמתי את הוועדה בכנסת ולכן אנחנו כאן היום. בואו נתקדם.
קריאה
סליחה, אבל הוא ביקש ממנו שיביא תעודת פטירה, נכון? אני אמרתי לו שיש לנו.
היו"ר נורית קורן
תיכף. בואו נתקדם.
יעל שי דגון
שמי יעל שי. אצלנו לא הצליחו בשום פנים להוציא - - - של מי שנפטר - - - ממשרד הפנים. שהלכתי לשם הם תהו ותהו והתבלבלו. אין תעודת פטירה עד - - -.
היו"ר נורית קורן
בסדר.
יעל שי דגון
אבל אין קבר. אין גוש ואין חלקה בשום פנים ואופן.
היו"ר נורית קורן
את לא הגשת לנו ניירת.
יעל שי דגון
הגשתי ניירת לשירלי.
היו"ר נורית קורן
בסדר. בואו נתקדם.
עקיבא וייץ
אני לא רוצה לצעוק, אבל מי שרוצה שישמע. לא אמרו לי שיהיו 40. אמרו לי שיהיו 20. תראו, בית העלמין חוף הכרמל קיים משנת 1934, נכון אבי? בצד שמאל. זאת אומרת מאד עתיק. וכשאני, עבדכם הנאמן נכנס לתפקיד שלו, לצערי אחרי שקודמי בתפקיד נרצח - - - אחד הדברים שגם חברה קדישא הספרדים וגם חברה קדישא חיפה, בגלל שהמצבות פה וכל בית העלמין, תעשו חשבון, אנחנו מדברים על 1934, אנחנו כבר בשנת 2017. אנחנו מדברים על בית עלמין של 70 שנה.

אני רוצה להגיד לכם איזה משמעות. אחד הדברים הוא שאין אפילו מצבות בהרבה מהקברים, לאנשים לא היה כסף. לא השקיעו במצבות.
קריאה
מה לא היה כסף? מי - -
עקיבא וייץ
תקשיבי אני לא נכנס לזה, רגע.
קריאה
הוא לא מדבר על התימנים. הוא מדבר כללי.
עקיבא וייץ
גברת, אני לא נכנס לזה. אני מדבר על בית העלמין. אנחנו נמצאים בבית העלמין.
היו"ר נורית קורן
חברים, האנשים האלה זה לא היה בתקופתם. אי אפשר לתקוף אותם.
עקיבא וייץ
אני אראה לך מה אנחנו כן עושים, בסדר?
היו"ר נורית קורן
בעצם עכשיו אתם מחדשים.
עקיבא וייץ
בית העלמין עובר מתיחת פנים בשלוש השנים האחרונות. דבר ראשון עברנו על כל השבילים ועל כל הכבישים של בית העלמין. תראי שהכל חדש.
היו"ר נורית קורן
כן.
עקיבא וייץ
אפרופו אחת מהנציגות פה הראתה לי שעשינו פה בטון על חלקה. אחת הבעיות שהיו פה זה שברוך השם חיפה היא על הר, אז כל הסחף של המים, של כל ההר, היה יורד ושוטף פה את כל בית העלמין ובית העלמין הצבאי שנמצא פה לידינו, בצד שמאל, המים היו עוברים את הקברים של החיילים. זה מה שהיה. עכשיו הכל חדש. זה חדש.
קריאה
עשיתם חומה.
עקיבא וייץ
זה בדיוק חומה חדשה ועשינו ניקוזים חדשים. לכן מה שהראתה הגברת, שהיה בטון בתוך החלקה, עשינו כדי שלא ימשיכו להיות נזקים. עשינו גשר אירי בעובי של 30 ס"מ, שעד שנגמור את הפרויקט של הניקוז, שזה לא ימשיך להרוס את הקברים שהיו פה.

זה צד אחד. צד שני אתם תסתכלו, אתם תראו שיש המון מצבות שכתוב שופצו על ידי חברה קדישא חיפה. זה מצבות שכבר בשלוש השנים האחרונות - - -
היו"ר נורית קורן
איזה, אלה?
עקיבא וייץ
זאת, זאת, זאת.
היו"ר נורית קורן
כלומר אין משפחה בכלל. את זה אתם עשיתם.
עקיבא וייץ
אין כלום. אנחנו מזהים שהקבר נהרס, אנחנו מעבירים. מנהל בית העלמין, אפרופו יש פה מנהל בית עלמין, קוראים לו מר חרב. איפה הוא נעלם לי? זה עם החאקי. הוא ערבי נוצרי, שמנהל את בית העלמין 51 שנים. הוא יודע פה כמעט כל נקודה.

לכן כל מצבה שנהרסה ואני אראה לכם דוגמאות שתבינו, כי עשו אותן מבטון. לזה התכוונתי שלא היה כסף. כי עשו מבטון ושמו.
קריאה
אני לא דיברתי על כסף, דיברתי על זה שההורים לא קברו אותם.
עקיבא וייץ
את רואה, כזה דבר אנחנו משפצים.
קריאה
כן, אני יודעת.
עקיבא וייץ
אם אנחנו לא מוצאים את המשפחה, אנחנו משפצים. את כל השבילים שאתם הולכים, הכל.
היו"ר נורית קורן
כן, רואים.
קריאה
היית צריך להביא רמקול לסיור.
עקיבא וייץ
אמרו לי 20 איש, לא אמרו לי 40 איש.
היו"ר נורית קורן
הכל בסדר.
עקיבא וייץ
20 איש, תאמין לי אתה תשמע אותי. אפרופו, אמרתי שגם הספרדים עשו.
עקיבא מכלוף
בהמשך למה שאמר עקיבא, איך שהגעתי לחברה קדישא הספרדית, נודע לי שיש קברים אלמוניים ששם אין מצבות. חפרתי, 210, מצאנו עצמות. שמתי מצבה פה קבור אלמוני, חברה קדישא ספרדית חיפה, פה קבור אלמוני, כאשר אני לא יודע מי הבן אדם.
היו"ר נורית קורן
בערך באיזה שנה עשית את זה?
עקיבא מכלוף
לפני 5 שנים.
היו"ר נורית קורן
אבל למה חפרת? כי רצית לראות בכל מקום איפה - - -
עקיבא מכלוף
לא, כי אמרו לי שישנם קברים ואין עליהם שום דבר. הנה, בבקשה, אני אתן לך דוגמא. את רואה פה? פה היה קבר.
היו"ר נורית קורן
אבל כאן כאילו אין קבר.
עקיבא מכלוף
יופי, אז זו דעתך. ואז חפרנו פה וגילינו פה עצמות ואז הבאתי תכנית בצורה מסודרת עם מהנדס. חפרתי 30 ס"מ. שמתי יתדות ושמתי יציקה ושמתי - - -
היו"ר נורית קורן
מסביב.
עקיבא מכלוף
שמתי בגובה 25-30 ס"מ והבאתי שיש. אני תיכף אראה לך את השיש וכתבתי חברה קדישא ספרדית, פה קבור אלמוני, כי אני אינני יודע מה זה.
היו"ר נורית קורן
כלומר לא יכולתם לפי הרישומים.
עקיבא מכלוף
לא. כדי שאת ואני לא נדרוך על מקום שהוא קבר, שמתי את זה כדי למנוע חילול המת.
היו"ר נורית קורן
הבנתי. ובעצם עכשיו כשחפרת ועשית את זה, לא היית צריך לקבל רישיון או לעשות. זה פעולות שאתם עושים בדרך כלל.
עקיבא מכלוף
גברתי, השקעתי רבע מיליון שקלים כדי שאת ואני נדע שפה קבור אלמוני שאני לא יודע מי הוא.
היו"ר נורית קורן
לא, אני חותרת למשהו אחר.
עקיבא מכלוף
אני לא יודע למה את חותרת, גברתי.
היו"ר נורית קורן
- - - חוק. קברים - - -
עקיבא מכלוף
וואלה, אני אענה לך - - -
היו"ר נורית קורן
אתה בסדר גמור.
עקיבא מכלוף
פניתי לרב זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו. אמרתי אפשר לפתוח? אמרו אל תיגע בקברים, אסור לפתוח.
היו"ר נורית קורן
נכון.
עקיבא מכלוף
אמרתי אני לא אביא עוול לעצמי. שאלתי אותו אם אני יכול לעשות את המעשה, אמר לי לך ותבורך. הוצאתי רבע מיליון שקלים ועשיתי 210. אני מבטיח לך - - - את זה.
אריה תמר
חברת הכנסת קורן, אני רוצה להעלות שאלה עקרונית. למי מותר לחפור בבית הקברות? מה פתאום אדם בא וחופר על דעת עצמו במקום כלשהו. אני רוצה לשאול שאלה.
עקיבא מכלוף
אני אענה לך.
אריה תמר
אני רוצה שהשאלה הזאת תובהר. לא יתכן שאפילו אני יהיה מנכ"ל חברה קדישא ואני אחליט לפתוח קבר.
קריאה
כל אחד שיבוא?
אריה תמר
זו שאלה משפטית. זה ללא רשות משפחה.
קריאה
הוא צודק. אני אספר לך.
אריה תמר
רגע, אני מבקש שתרשמי את הדבר הזה, כי זו שאלה מאד עקרונית.
היו"ר נורית קורן
הכל נרשם. יש לנו מקליט.
קריאה
בשנת 90' חמותי הראתה לי קבר שרשום עליו – זה הרב חיים גורץ'. אני רוצה להגיד לך, פעמיים שלוש הייתי באותו קבר. כשעלה העניין של היעלמות ילדי תימן, אני הלכתי לחפש את הקבר. אין קבר.
אריה תמר
ושאלו ממך רשות לחפור? פעם שאלו רשות לחפור?
קריאה
לא, לא.
אריה תמר
מה זה?
קריאה
והלכתי לאנשי חברה קדישא, פתחו לי את המחשב. אין שם כזה. לא כתוב אפילו השם. לא קיים.
קריאה
גם ברצח לא רשום שום דבר.
היו"ר נורית קורן
המשטרה מעורבת - - - הקבר עצמו - - -
עקיבא וייץ
הקבר עצמו. חפירה של קבר אסורה לפי ההלכה.
קריאה
אבל את זה מכלוף אמר.
היו"ר נורית קורן
לא הבנת מה הוא אמר. מסביב.
קריאה
אתה קופץ, אז אתה לא מקשיב. הוא חופר - - -
אריה תמר
אז איך הוא הגיע לעצמות? הוא אמר.
קריאה
הוא לא מגיע.
אריה תמר
אבל הוא אמר שחפר. הוא הסביר.
קריאה
כשאתם מדברים ככה לא שומעים.
היו"ר נורית קורן
אלי, אל תנהלו עוד דיונים שם. אנחנו עוד מעט נשב וניתן לכם לנהל את כל הדיון. תקשיבו, אתם צריכים להבין דבר אחד.
עקיבא וייץ
אני רוצה להגיד. כשחופרים - - - מגיעים עד - - - ברוך השם, מה אמרתי לכם בהתחלה?
קריאה
לא שומעים.
עקיבא וייץ
הוא שאל איך חפרנו.
אריה תמר
לא, באיזה רשות חפרתם.
עקיבא וייץ
באיזה רשות חפרו. דבר ראשון אין משפחה, לא ידעו בכלל שיש מישהו, אז זה אחד.
אריה תמר
אבל הוא יודע שיש.
עקיבא וייץ
הוא לא יודע. ברישום הוא לא יודע, אבל - - -
אריה תמר
הוא אמר. תראה, יש פרוטוקול. הוא חפר וגילה עצמות. השאלה העקרונית היא - - -
עקיבא וייץ
תקשיב. אתה לא מקשיב.
אריה תמר
אבל אני לא צריך להקשיב.
קריאה
אולי תקשיב למה שהוא אומר?
עקיבא וייץ
אני שמעתי.
אריה תמר
לא, אתה לא מקשיב, אדוני. יש פרוטוקול. הוא אמר אני במקום שהייתי, קבר פלוני אלמוני חפרתי וגיליתי עצמות.
היו"ר נורית קורן
לא, לא.
קריאה
לא, לא, עם כל הכבוד. סליחה.
אריה תמר
יש פרוטוקול, נורית.
היו"ר נורית קורן
לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שכמו שעכשיו ראינו שאין שום דבר, הוא הגיע למקום שיש בעצם חול.
עקיבא מכלוף
נכון.
אריה תמר
כן, ואז הוא חפר.
היו"ר נורית קורן
ואמרו לו שפה צריך להיות קבר. כדי לדעת אם באמת קברו שם או לא, הוא היה צריך לגלות אם יש משהו.
עקיבא מכלוף
עד לפלטה. אם הייתה שם פלטה, פירושו של דבר - - -
קריאה
אנחנו לא שומעים.
עקיבא וייץ
עכשיו אני אסביר לך.
עקיבא מכלוף
אם יש פלטה פירושו של דבר שהיה קבר. זה הכל. אני לא - - -
עקיבא וייץ
אני מסביר לכם. אחת הסיבות - - - אנחנו נמצאים - - - יורדים פה מים ברמות. אני מנסה להסביר לכם. תקשיב. לך תשאל בבית הקברות הצבאי. ביום של גשם חזק, בית הקברות הצבאי, הקברים של החיילים מכוסים במים מהסחף שיורד פה. זאת אומרת יכול להיות שראו עצמות. בוודאי. יש פה כזה סחף. למטה גם כן. אני מודיע לך - - -
אריה תמר
אתה חושב שאנחנו לא היינו חיילים? חיילים קבורים בארונות. הארונות הם מחוסנים. אתה מדבר כאילו לא היינו חיילים. אתה יודע כמה חיילים קברנו?
קריאה
הוא לא דיבר על החיילים.
עקיבא וייץ
אני מדבר על המים.
קריאה
איך אתה מביא את החיילים? מאיפה אתה קופץ כל הזמן?
עקיבא וייץ
אמרתי לך שהמים מכסים.
קריאה
המים והסחף סוחף את העצמות.
אריה תמר
לא, לא, לא. אין פה סחף כזה. כבר 50 שנה - - - מתי ירד פה גשם, בחייך? יש שלושה ימי גשם בשנה.
עקיבא וייץ
הבאתי אתכם לפה בכוונה - - - את הכביש הזה, כדי להראות לכם שחפרנו את כל הכביש כדי למנוע את הסחף. איפה הבחורה שהראתה לי את הגשר האירי? יעל? את כל הרחוב הזה עשו - - - להמשיך הלאה והוא עושה נזקים. זאת אומרת מה שאת ראית היה זמני, אבל את ראית את זה ואני אומר לך שזה התקדם - - -
קריאה
ראינו גם עצמות. לא עכשיו. בחורף הקודם ראינו. עצמות של אנשים מבוגרים. איפה הצילומים של זה? יש צילומים.
עקיבא וייץ
מירב שאלה אותי אם קברו פה לפי מבוגרים, ילדים. אז כן, יש חלקת ילדים, יש חלקת מבוגרים ויש גם חלקת נפלים.
קריאה
נפלים?
עקיבא וייץ
נפלים. ותינוקות.
היו"ר נורית קורן
השאלה איך קוברים את התינוקות - אחד ליד השני? קבר אחים?
עקיבא וייץ
עשו קרקע קטנה. - - - תשמעי, שמונה חודשים - - - זה לא של היום, זה של - - -
קריאה
- - - ובתעודת הפטירה כתוב בגיל 3 חודשים.
היו"ר נורית קורן
ברור, אנחנו יודעים את כל הסיפור.
מירב שמעון
כשהיינו בירושלים נתקלנו במצבים שקברו גם היום על קברים - - -
היו"ר נורית קורן
מכסים קברים על קברים וקוברים מעל.
מירב שמעון
זה קיים פה באזור?
עקיבא וייץ
רק בחלקה של הנפלים.
היו"ר נורית קורן
בנפלים לך לכם רישום מי?
עקיבא וייץ
בנפלים יש לנו רישום מדויק.
היו"ר נורית קורן
היום.
עקיבא וייץ
לא היום.
היו"ר נורית קורן
אז?
עקיבא וייץ
של אז. לפי כל שם, כל מקום.
קריאה
של מי?
עקיבא וייץ
של הנפלים. אני אגיד לך, אפילו חברה קדישא חיפה - - -
היו"ר נורית קורן
זה לא רק לפני.
עקיבא וייץ
נפל עד 30 יום. גם שבוע, גם שבועיים, גם שלושה.
קריאה
כן, אבל הם מסודרים. ואמרו שלא היה סדר - - -
היו"ר נורית קורן
ברור - - -
קריאה
עקיבא, תסבירו בבקשה מה זה נפל. שאלו מה זה נפל. יש אנשים שלא יודעים מה זה נפל.
עקיבא וייץ
נפל זה עד 30 יום. רבותי, נפל זה תינוק שנפטר עד 30 יום. זאת אומרת גם בתור שמונה חודשים, גם חמישה חודשים, עד 30 יום.
קריאה
יש פה קברים. תיזהרו כאן. אוי ואבוי. תעמדו כאן.
עקיבא וייץ
חברה, אני לא רוצה להגיד עוד פעם ועוד פעם. איך אומרים, פעם אחת.
קריאה
בן חודש.
היו"ר נורית קורן
מזעזע אותי לראות את זה.
קריאה
זה ממש מזעזע.
היו"ר נורית קורן
איך יודעים מה?
עקיבא וייץ
זה מאד פשוט. זה מה שאמרתי לכם, שאנחנו מחדשים את כל בית העלמין, אז גם על האזור הזה עובדים. לא בגלל הוועדה, כי זו עבודה. עבודת נמלים סיזיפית. עבדו חצי שנה כדי למפות את כל השטח אצלנו.
היו"ר נורית קורן
איך אתם ממפים את השטח?
קריאה
אבי, תענה.
עקיבא וייץ
איך ממפים? אני אענה ואם צריך אבי ימשיך.
קריאה
לפי שנים?
עקיבא וייץ
לפי שנים.
היו"ר נורית קורן
לא, רגע. אני שאלתי שאלה קודם כל איך אתה ממפה. איך אתה יודע איפה יש עצמות, איפה אין?
עקיבא וייץ
אני הבנתי בדיוק מה שאת שואלת ואני אתן את הדוגמא ואני אראה לכם את החלקה שעכשיו מיפינו. זה נקרא חלקה א' ו-ב'. זה כל החלקה.
קריאה
באיזה שנה זה?
היו"ר נורית קורן
חברים, תנו לו רק להסביר, אחר כך תשאלו.
עקיבא וייץ
כיוון שחלק מהמשפחות עשו מצבות וחלק לא עשו מצבות, אנחנו יודעים לפי הרישומים איזה שורה זה. לפי המצבה אנחנו יודעים איזה שורה אנחנו מטפלים. בסדר?
היו"ר נורית קורן
אוקיי, כן.
עקיבא וייץ
אחרי שמיפינו ורשמנו את הכל – באיזה שורה – הרישומים אצלנו בספרים הם רישומים לפי יום, לא לפי חלקה אלא לפי יום הקבורה. אז כל אחד שנפטר נפטר, ורשמו באיזו שורה הוא נפטר.
קריאה
מה זה אצלנו?
היו"ר נורית קורן
בספרים. חברים, אנחנו מדברים כרגע על האשכנזים.
קריאה
אבל כל התימנים לא נקברו שם.
היו"ר נורית קורן
אבל רק רגע. אנחנו כרגע עושים סיור. היו גם אשכנזים, גם ספרדים. אנחנו נלך לכל מקום. סבלנות.
קריאה
כמה אשכנזים? על כף יד?
היו"ר נורית קורן
לא יודעים. היו גם.
קריאה
היו בתי עלמין שהייתה קבורה משותפת של כל העדות.
קריאה
אבל פה לא.
קריאה
בסדר, אבל תנו לו.
קריאה
אז מה יש לי לעשות פה?
היו"ר נורית קורן
תני לו שם, הוא ינסה לתפוס.
קריאה
זה למלא את הזמן, זה לא לתפוס.
עקיבא וייץ
תקשיבי, אני אמרתי מראש שאני אנסה לעזור לכם. יכול להיות. תראו, סיפרתי בדיוק - - -
קריאה
- - - יותר אשכנזים מאשר תימנים וספרדים.
עקיבא וייץ
סיפרתי בדיוק סיפור, אני אגיד אותו בכוונה בקול, כדי שזה יעזור למה שחברת הכנסת אומרת. אני אספר סיפור בדיוק מלפני החג וזה יעזור למה שהגברת פה וחברת הכנסת אמרו. אני אראה את זה. הגיעה אלינו משפחה בעקבות כל הוועדה, בכלל מליד רחובות, ממזכרת בתיה, שהאמא נפטרה וכשהאח נכנס לסדר את הבית של האמא אז הוא גילה שהייתה לו אחות בת 8 חודשים והיא נקברה. הוא התחיל לחפור והוא גילה את תעודת הפטירה שלה. הם היו גרים בחדרה בכלל והוא גילה שהיא הייתה בבית חולים רוטשילד ובקיצור התברר לו שהיא נקברה פה, במחנה דוד.

הוא פנה אלינו. אנחנו פתחנו את הספרים, גילינו שבאמת היא אצלנו. איך זיהינו איפה היא קבורה? כיוון שההורים לא עשו אז מצבות, רובם - - -
היו"ר נורית קורן
לא עשו או לא ידעו. לא ידעו בכלל שקברו.
עקיבא וייץ
לא עשו. תקשיבי, תקשיבי - - -
קריאה
ההורים ידעו. הילדים לא ידעו.
עקיבא וייץ
לא עשו. אני מדבר עלי.
היו"ר נורית קורן
במקרה הזה?
עקיבא וייץ
אני מדבר עלי. אני אתחיל מראש.
קריאה
זה לא לגבי התימנים.
עקיבא וייץ
תשמעו, אני אנסה לעזור אישית לכל אחד ואחד מכם אצלי. אני רק מסביר לכם את העובדות כרגע פה, בסדר? לקחנו את השם של הנפטרת, מצאנו אותה ברישומים אצלנו. יושב שמוליק ואבא שלו, שהוא מתמחה באזור שלו, כיוון שהוא עבד פה 40 שנה. הוציא את כל הרשומות של הרשומים אצלנו באותן שורות ואז לקחנו וגילינו איפה המצבה של מישהו שאנחנו מזהים - - -
היו"ר נורית קורן
והייתה מצבה. איפה שיש מצבה.
עקיבא וייץ
כן. ואז - - -
היו"ר נורית קורן
אתה מתחיל ללכת.
עקיבא וייץ
אנחנו מתחילים ללכת אחד אחד לפי המספור, חופרים באדמה עד לפלטה, מזהים את שלוש הפלטות. נגיד מצאנו שהקבר שלה מופיע 17, שורה 17 והמצבה היא, סתם אני אומר דוגמא, היא ב-14. אז שאנחנו חופרים, מזהים את שלוש הפלטות - - -
היו"ר נורית קורן
אתה מדבר על פלטות שאחרי שקוברים עושים למעלה, את הגולל.
עקיבא וייץ
כן, כן.
קריאה
מעל הנפטר.
היו"ר נורית קורן
את הגולל עצמו.
עקיבא וייץ
בדיוק.
היו"ר נורית קורן
לא את המצבה.
עקיבא וייץ
לא, לא.
קריאה
בעומק האדמה.
היו"ר נורית קורן
אני בכוונה שואלת.
עקיבא וייץ
כן, כן. ואז אנחנו יודעים שיש שם קבר ושמים את העמוד. ככה זיהינו למשפחה את המקום. הראינו לו את זה, ודאי קבור שם מישהו.
היו"ר נורית קורן
הייתה רישיון קברו, היו כל הניירות?
עקיבא וייץ
היה רישיון קבורה, היה את כל הניירת. שאלתם אותי ואני עוד פעם אסביר ואני אראה לכם. זה ספר משנת 1952 לדוגמא. יש 48, 49 - - -
קריאה
51.
עקיבא וייץ
יש הכל. תקשיבו, יש פה הכל. לא הבאתי ספר אחד, הבאתי את הכל.
קריאה
אנחנו מדברים על האשכנזים.
עקיבא וייץ
חברה, אני סוגר, הולך. מה אתם רוצים שאני אעשה?
קריאה
לא, לא.
קריאה
כל מה שקשור לחברה קדישא חיפה מסודר עד הפרט האחרון.
עקיבא וייץ
רשמו את השם, את המין, את הגיל, את מקום המגורים, איפה הוא נפטר, מה קרה לו. תאריך.
קריאה
אם בית חולים ממשלתי, הסוכנות, תאריכים. הכל מסודר.
עקיבא וייץ
איזה תאריכים ואפילו אם זה היה רגל של חייל, כתבו רגל של חייל.
קריאה
ואם אתם רוצים ספרים כאלה - - -
עקיבא וייץ
רגע, רגע. לקחו את כל הרישומים האלה, העתיקו אותם לפי החלקות לא לפי התאריכים. זאת אומרת סידרו אותם לפי המספרים. ואז באנו, יש צוות שעובד פה, הוא מסיים בשתים עשרה וחצי, לא בגלל שאתם הגעתם, כי פשוט לעבוד בחום, סיוט. מזהים קבר-קבר. חופרים פנימה, מוצאים את הפלטה, שמים את המספר המדויק מחדש.
היו"ר נורית קורן
אז למה כבר לא לשים את השם, אם אתם כבר עושים?
קריאה
אם מצאתם.
היו"ר נורית קורן
בדיוק. אם יש לכם את הרישום ויש שם, למה לא לשים שם?
עקיבא וייץ
כי לשים את השם היה צריך להשקיע מאות אלפי שקלים במצבה.
קריאה
אין תקציב.
קריאה
לא מצבה, רק שם, כמו מספר.
עקיבא וייץ
איך בדיוק?
קריאה
חורטים על שיש.
עקיבא וייץ
אה, חורטים על שיש?
היו"ר נורית קורן
למשל בסגולה הם עשו את השמות, הם רשמו רק שם, הם לא רשמו שם משפחה, אבל הם רשמו שם ולא מספרים.
קריאה
אוקיי, זו נקודה למחשבה.
היו"ר נורית קורן
תחשבו.
עקיבא וייץ
תקשיבי, אני מקבל. רק היום אני יכול לזהות. זה מה שאני רוצה להראות לך. את רואה? יש הרבה שורות של כאלה שזיהינו ודאי, מאה אחוז.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אז על זה אני מדברת. אם יש לכם, אתם עושים את זה עכשיו?
קריאה
חוץ מזה אפשר לפנות למשפחה, שהיא תעשה את המצבה.
עקיבא וייץ
אבל כבר לא מוציאם את המשפחה.
היו"ר נורית קורן
אם אפשר. אתם מנסים למצוא את המשפחה עכשיו, כשאתם עושים זיהוי?
עקיבא וייץ
כבר לא.
היו"ר נורית קורן
למה לא?
עקיבא וייץ
אני אסביר לך למה לא. כי באחד הקברים שגילינו למשל, שיש קהילות אצלנו שההורים לא סיפרו לילדים. אני אומר לך. אתה מרשה לי להגיד לה? בויזניץ' למשל אנחנו מזהים את השמות של המשפחות והם בקשר איתם והמשפחות לא יודעות. ההורים לא סיפרו להם שנפטר להם הילד בגיל שנה וחצי והילד השני, שהיה בגיל שישה חודשים - - -
קריאה
שהוא לא בכור.
עקיבא וייץ
לא, לא סיפרו לו בכלל שהיה לו אח. זה הסיפור שהיה - - -
קריאה
אנחנו נכנסים לנישה מאד לא - - -
עקיבא וייץ
זה הסיפור.
אורית מסמי
יש בעיה משפטית של חיסיון על פרטים של מספרים.
עקיבא וייץ
בדיוק.
קריאה
מה עמד מאחורי ההיגיון של ההפרדה?
קריאה
שקט בבקשה, לא שומעים בפרוטוקול.
עקיבא וייץ
רק הבהרה. שאלו אותי למה ההפרדה.
מירב שמעון
יש לי שאלה נוספת. איך ידעתם - אם הם הגיעו מבתי חולים וכאלה – איך ידעתם לזהות במה מדובר? אם לא היו הורים, אם הם היו אלמונים, איך ידעתם לזהות שזה אשכנזים ולא ספרדים? כי בירושלים היה מקרה, כשאנחנו הלכנו לשם, שהיו קוברים את כולם ביחד ולא לפי עדות, כי לא ידעו אם זה תימני או ספרדי.
עקיבא וייץ
תקשיבו, זה מה שרציתי להגיד. שאלו למה החלוקה הזאת. תראו, חברה קדישא חיפה נקראת חברה קדישא חיפה, היא לא נקראת חברה קדישא אשכנזית, בסדר? היא נקראת חברה קדישא חיפה.
מירב שמעון
בטלפונים אתם אומרים אשכנזית. אני התקשרתי - - -
עקיבא וייץ
לא, אף אחד לא אומר אשכנזית.
קריאה
אין לנו עניין גם להגיד.
עקיבא וייץ
לא, אין עניין. הלוגו שלנו הוא לא כזה. אנחנו אומרים חברה קדישא חיפה.
מירב שמעון
השאלה שלי האם יש מצב שקבורים פה - - -
עקיבא וייץ
רגע, אני עונה. ולכן כל מי שפונה אלינו מקבל טיפול הלכתי, אני בכוונה מדגיש, הלכתי לחומרה, כמו שצריך. ולכן הרבה ספרדים גם פנו אלינו, לא הלכו לספרדים ולא הלכו לצפון אפריקה. יצא ככה שבגלל זה אנחנו קברנו 85% מהקבורה בחיפה. לכן הוועדה פנתה אלי בתור הגוף המרכזי יותר והגדול.

לא הגיעו אלינו, כנראה, כי בתקופה ההיא הפיצול היה הרבה יותר אתני ולא כמו היום. את מבינה? כי אז היה - - - "הכורדים לא תמכו בנו". "אנחנו המרוקאים - - -
מירב שמעון
אבל המשפחות לא ידעו שהילדים נפטרו. הם נפטרו בבתי חולים, לא הודיעו למשפחות. הילדים הגיעו מבתי חולים אליכם.
עקיבא וייץ
לא, לא, לא. אין לנו כאלה דברים. את תפתחי - - - אצלנו אין. זה מה שאני מנסה להסביר לכם. אצלנו, כשתפתחו את הספרים תראו שלכל בן אדם מופיע שם ההורים – מי הביא. אם זה לא ההורים אז האח, הגיס, השם שלו. הכל.
קריאה
גם מי טיפל בקבורה. מי הבן אדם שעמד מול המשרד, זה מופיע.
עקיבא וייץ
אצלנו מופיע הכל.
מירב שמעון
אז לא היה אצלכם מצב ספציפית - - -
עקיבא וייץ
לא.
מירב שמעון
מצב שהגיעו ילדים מבתי חולים, שנפטרו - - -
היו"ר נורית קורן
סליחה, חברים, אל תנהלו בבקשה שיחות. תתנו להם לדבר. תקשיבו.
עקיבא וייץ
אני בכוונה הבאתי את אדון ישראל אלדר, הוא עבד אצלנו. עובד. עדיין עובד. הוא מכניס היום את כל החומר הזה לתוך המחשב. הכל גם יהיה ממוחשב.
ישראל משה אדלר
משנת 36 לפני - - -
היו"ר נורית קורן
הכנסת כבר?
ישראל משה אדלר
כן.
היו"ר נורית קורן
אז יש אפשרות לקבל - - -
קריאה
זה הנתונים בשטח.
היו"ר נורית קורן
עקיבא, אם אנחנו רוצים לדעת עכשיו, בינתיים, על החומרים שהצלחת להכניס, האם יש ילדים שהביאו אותם לקבורה, אבל לא הביאו אותם המשפחה, הביא אותם בית חולים, אז יש אפשרות לדעת את זה? אתה מכניס את זה?
ישראל משה אדלר
שבית החולים מסר אותם?
היו"ר נורית קורן
כן.
ישראל משה אדלר
אבל השמות האלה אין לנו. אין את השמות.
היו"ר נורית קורן
זאת השאלה.
ישראל משה אדלר
יש כאלה שבית החולים - - -
עקיבא וייץ
לא, לא, לא, תקשיבי.
היו"ר נורית קורן
יש כאלה?
עקיבא וייץ
רגע, רגע, אני מראה לכם בכוונה את הספר, תסתכלו. בספר מופיע עם הנפטר. זה הנפלים שדיברנו.
ישראל משה אדלר
בית חולים אלישע, מתי הוא נקבר - - - 18 - - - מי שהודיע, מורשה המנוח או בני משפחתו, בית חולים אלישע.
מירב שמעון
אז יש - - -
עקיבא וייץ
זה בנפלים.
היו"ר נורית קורן
זה נפל.
עקיבא וייץ
בתינוקות מופיע השם.
ישראל משה אדלר
יש גם חתימה, סליחה.
קריאה
השם של המשפחה שהביאה אותו?
ישראל משה אדלר
יש גם חתימה של מי שהודיע.
היו"ר נורית קורן
זה חתימה של מי שהביא לקבורה.
ישראל משה אדלר
לא, לא, של מי שהודיע. שם המודיע.
היו"ר נורית קורן
רגע, סליחה, מי שהודיע על הפטירה, אבל איך הוא מגיע ל - - -
ישראל משה אדלר
הוא הגיע למשרד, הודיע על הפטירה.
שלמה שכטר
סליחה, אני מבקש להעיר הערה. אדם מבוגר, תשימי לב - - -
היו"ר נורית קורן
סליחה, אתם מפריעים.
שלמה שכטר
- - - בן 92, בפולין, אלמן, אבא שלו קוראים לו משה. הוא נפטר ב-25 בחודש. מי הודיע? בית החולים הממשלתי, הסוכנות היהודית. תסתכלי.
מירב שמעון
איך אתם יודעים שהבן אדם הזה דווקא הוא אשכנזי, אם הוא הגיע דרך הסוכנות?
עקיבא וייץ
אנחנו לא יודעים, אני מסביר לך.
מירב שמעון
אז השאלה שאני חתרתי אליה - - -
עקיבא וייץ
אבל אני מסביר לך.
מירב שמעון
האם קבורים פה גם ספרדים?
קריאה
הוא אמר לך כן.
עקיבא וייץ
גם אצלי כן.
אריה תמר
תראי, מה שקורה פה זה מצב לא נתפס. הוועדה נקראת לפחות הוועדה לחקר ילדי תימן וארצות המזרח.
היו"ר נורית קורן
נכון.
אריה תמר
אנחנו מדברים כבר שעה, דנים כבר שעה על האשכנזים, כאשר אין פה אף משפחה אשכנזית אחת. השתכנענו - - -
קריאה
אבל זה חשוב לנו לדעת.
אריה תמר
עוד חצי שנייה. השתכנענו שלכאורה חברה קדישא האשכנזית מסודרת להפליא.
קריאה
מסודר מאד.
אריה תמר
על דעת כולי עלמה פה. אבל אנחנו מדברים כבר שעה ואנשים רוצים לראות מה בפי המזרחיים. אין כלום. שום דבר.
עקיבא וייץ
רצית שאני אראה - - -
שלמה שכטר
אנחנו מלבנים את הנושא. מלבנים. יש פה סוג של - - - מלבנים את הרוחות.
אריה תמר
השתכנעו שאתה בסדר, הסר דאגה מליבך.
שלמה שכטר
זה בסדר. אני משכנע את המשוכנעים.
אריה תמר
הסר דאגה מליבך.
היו"ר נורית קורן
אין לכם סבלנות. אני מבקשת שתהיה לכם סבלנות. תקשיבו טוב, אנחנו פנינו לחברה קדישא חיפה מכיוון שהם קברו כ-85% מהאנשים. אנחנו כבר כאן כי אנחנו ביקשנו מהם ויש גם אשכנזים. אני מבינה שאתם רוצים ללכת לאן שאנחנו נראה בחברה קדישא הספרדית ואנחנו נלך לשם. אבל אנחנו התחלנו איתו והוא מראה לנו איך הוא עובד. מי שזה לא מעניין אותו ימתין רגע בסבלנות. אנחנו תיכף נלך לחלקה השנייה. דקה. רגע.
קריאה
איפה הנציגים של - - -
היו"ר נורית קורן
הם פה, הם פה. לא כולם הגיעו. אני מסבירה עוד פעם, אנחנו פנינו לחברה קדישא חיפה, כי זאת הכותרת שהייתה לנו. אנחנו לא ידענו שיש חלוקה בפנים. החלוקה, רק אתמול כשחזרנו ולא היה עם מי לדבר, אז ידענו רק אתמול שיש עוד חלוקה. העברנו גם לחברה קדישא הספרדית. יכול להיות שיש גם מרוקאים. יכול להיות שיש גם כורדים. אנחנו נברר הכל. אנחנו ניקח מכאן את כל הפרטים. אנחנו נתחיל חקירה מסוימת. אנחנו נפנה בשבילכם וכשנצטרך לבוא לראות את הקבר נבוא כל פעם. בסדר?
קריאה
בסדר.
קריאה
מסמכים - - -
היו"ר נורית קורן
לא תמיד. לא כתוב. לנו לא היה כתוב.
קריאה
היו מספר עדויות שאנשים באו ואמרו שהתינוק שלהם קבור עם איזה שהוא בן אדם מבוגר, או תינוקת שקבורה עם בן אדם מבוגר.
היו"ר נורית קורן
בבית העלמין פה?
יונה מוכתר
לא יודע אם זה פה. השאלה אם אצלם זה היה וזה מתועד גם ביומן.
היו"ר נורית קורן
עקיבא, האם קרה מצב שקברו אנשים, ילדים, יחד עם מבוגר?
ישראל משה אדלר
אני לא מצאתי בספרים אף מקרה אחד כזה. אף מקרה כזה. לא היה. מעולם לא.
עקיבא וייץ
מתוך 116,000 נפטרים.
ישראל משה אדלר
כן. לא היה. אין כזה דבר.
היו"ר נורית קורן
אצלכם יש קבורה של קבר אחים? גם לא?
ישראל משה אדלר
לא.
עקיבא וייץ
לא, לא, גם לא. נפלים עד שבוע - - - כמו - -
היו"ר נורית קורן
בחציצה?
עקיבא וייץ
כן, עם חציצה. אפילו אם צריך למצוא את הנפל אחרי זה, אז זה אפשרי.
היו"ר נורית קורן
אבל יש גם רישום.
עקיבא וייץ
מדוקדק, בדיוק. אני יכול להגיד לך שאפילו הנפלים מתחת ל-22 שבועות. גם על זה יש לנו רישום. קבר האחים היחיד שיש פה, אני חושב ותקן אותי אם אני טועה, זה הפיגועים של בתי זיקוק או שלא מצאו מי זה מי. אז קברו וכתבו אלמוני. את מבינה?
היו"ר נורית קורן
זה בשנים האחרונות?
עקיבא וייץ
לא.
ישראל משה אדלר
יש חלקה של עולי קפריסין, בחלקה ההיא, בבית הקברות מספר 5. גם שם יש, נדמה לי הרוב זה אלמונים. כתבו אלמוני.
היו"ר נורית קורן
מדברים על מבוגר.
ישראל משה אדלר
על מבוגרים.
יעקב כספני
יש לי פה תשובה של חברה קדישא, שאומרים לי שיש מסמכים שהם לא בשימוש עשרות שנים.
קריאה
אדוני, מי חתום על המסמך הזה?
יעקב כספני
עוד פעם? אני הראיתי לך. זה לא חשוב. אנחנו מדברים - - -
קריאה
תשאל את החברה קדישא הרלבנטית.
יעקב כספני
חברה קדישא. זה של חברה קדישא.
היו"ר נורית קורן
אבל איזה?
יעקב כספני
של בניזרי. בניזרי זה של הספרדים.
קריאה
אז תשאל אותו.
יעקב כספני
רגע, חכה, אבל יש לי שאלה אחרת. תקשיב עד הסוף. מה, אתם חסרי סבלנות? תסתכלי על זה את בעצמך. הוא כותב לי יש ניסיון לאתר רישומים ופרטים ביחס למנוח. נמצא ברישומים שאינם בשימוש מזה עשרות שנים הפרטים הבאים – כספני יצחק זה הוא, ארבעה חודשים, לא מדויק, רישיון ממשלתי כתוב לי פה ומספר רישיון.
היו"ר נורית קורן
מה זה אומר רישיון ממשלתי?
יעקב כספני
מה זה אומר הרישיון הזה? כששאלתי את בניזרי הוא אומר לי אני לא יודע לענות לך יותר מזה.
היו"ר נורית קורן
אז אולי הוא יכול לענות לנו.
יעקב כספני
מה זה הרישיון הזה? ומה אני יכול לדעת לפיו?
איציק שלום
המידע שבניזרי מסר לך, כנראה שנתת לו את השם של הנפטר.
יעקב כספני
ברור.
איציק שלום
הוא הלך לספרים הידניים בארכיון שלנו וראה איזה מידע הוא יכול לתת לך עליו. אם הוא נתן לך תשובה כזו, אז זאת אומרת שהמנוח נקבר על ידי חברה קדישא הספרדית.
היו"ר נורית קורן
אבל מה זה אומר רישיון ממשלתי?
קריאה
אנחנו אותו דבר.
יעקב כספני
רגע, לא לקפוץ עלי. אנחנו - - -
עקיבא מכלוף
אם נדבר בשקט כולנו נבין. כאשר מצוין, גברתי הנכבדה וחברים, כאשר מצוין מספר, זה מספר שנלקח מבית חולים רישיון הקבורה וזה מה שמזהה. אני רוצה לומר דבר מאד חשוב לכולנו. בחלקת הילדים אצלנו, אצל הספרדים, לא מופיעה שורה, מופיע חלק ילדים.
ישראל משה אדלר
או, זה מה שאמרתי.
עקיבא מכלוף
דקה. אדון אדלר הנכבד שהוא ידידי הטוב, סליחה - - -
קריאה
הם מסודרים, הם מסודרים - - -
היו"ר נורית קורן
רגע, סבלנות.
עקיבא מכלוף
כשאתה מדבר אני לא מפריע לך. כשאני מדבר אתה מוציא אותי מהריכוז. אדלר ידידי יכול להגיד לך בוודאות. פה קברו – גם אנחנו וגם הם – אדלר תאשר – גם אתם קברתם לא רק אשכנזים. אני לא עושה הפרדות.
ישראל משה אדלר
יכול להיות.
עקיבא מכלוף
אני יודע שאתה, מתוך שיחות שלי איתך, אמרת לי בזמנו ו - - -
היו"ר נורית קורן
מי שפנה אתם קברתם.
ישראל משה אדלר
אנחנו לא דחינו אף אחד.
עקיבא מכלוף
לא, לא, לא.
היו"ר נורית קורן
ולא מיינתם לפי - - -
ישראל משה אדלר
לא מיינו, לא.
עקיבא מכלוף
מה שאני מתכוון לומר, שלא הייתה פה הפרדה. הספרדים קברו - - - אצלנו - - - כל רשומה שתעבירו אלינו, אנחנו מתחייבים לבדוק אחד לאחד וכל תשובה שתהיה לנו, מוכנים לעזור בהכל, אבל אני רוצה לומר דבר אחד פשוט. לא מצוין חלקת ילדים. בית הקברות מחולק חלקה א', חלקה ב', חלקה ג'. שורה ג', קבר 19. אז את יכולה ללכת באופן מרוכז ולזהות את הקבר. בספרים אצלנו כתוב חלקת ילדים. אין פה עוד חלקה - - -
קריאה
אז איך הם יכולים לעזור?
עקיבא מכלוף
אין פה עוד חלקת קבר של ילדים. החלקה הזאת שאנחנו - - - חלק ילדים שפה קברו - - -
קריאה
ואין ספרדים - - -
עקיבא מכלוף
לא, לא, זה כולם - - - ופה הרבה דברים ממה שהיה פה נסחף וכמעט ולא נשאר ואי אפשר לאתר. - - - משפחות, אבל אני מבטיח לך קבל עם ועדה, כל מי - - -
יעקב כספני
זה מה שהוא אמר וזה מה שמשגע אותי. אין ספרדי, כורדי, זה, אין.
עקיבא מכלוף
אני מודה לך - - -. זאת חלקת הילדים, אין חלקות אחרות. אני מתחייב בפניך ובפני כולם, כל מסמך. כבודה, אני רוצה לבקש, כדי שלא יפנו אלינו כל מיני - - -
קריאה
מה זה שלא יפנו? אנחנו רוצים תשובות. מה זה שלא יפנו? למה לא?
עקיבא מכלוף
אני בא לתת עצה בונה. - - - הוועדה - - - עבודה מוסמכת, כל מסמך, אני מבקש ממך שיפנו אלי, שאת תפני אלינו, אני מתחייב לענות לך על כל שאלה. לנבור ולנבור ולנבור כדי להביא לך את מירב התוצאות, אבל אתם צריכים להבין פה ואני אומר את זה קבל עם ועדה עכשיו. - - - הבעיה ואת ואני לא היינו אז, היה חוסר סדר משווע.
קריאה
אצלם היה מסודר.
עקיבא מכלוף
סליחה, אני אומר לך דבר שוב. הכל מסודר, אבל זה חלקת ילדים. אף אחד לא, תרשי לי, אני לא רוצה להצביע על שום דבר. אף אחד לא יכול להגיד לי מי קבור ב - - - אף אחד עלי אדמות. סליחה, עם כל הכבוד, אני לא משוויץ. אני אומר את מה שאני מרגיש. כואב לי עליכם. מגיעים אלי, אני מוכן לעשות. אני מתחייב בפנייך לעבוד יום ולילה כדי להביא לך את מירב הנתונים כדי שאת תהי מרוצה, כדי שנגיע לחקר האמת.
היו"ר נורית קורן
כדי שנוכל לתת תשובות למשפחות.
עקיבא מכלוף
אבל אני רוצה לבקש ממך, אני מתחייב - - -
היו"ר נורית קורן
שנייה, אני רק רוצה להבין איזה קבר שאתה אמרת ש - - -
עקיבא מכלוף
אני אראה לך אותו. את רוצה לראות את הקבר?
קריאה
שהראו להם תלולית ואמרו להם - - -
עקיבא מכלוף
לא, לא, סליחה. באמת, אני רוצה להסביר.
היו"ר נורית קורן
רגע, אם אנחנו עכשיו היינו באים עם התיק ואומרים לך שאמרו לנו שהם קבורים בחלקת הילדים היית מראה לנו את החלקה.
עקיבא מכלוף
זאת חלקת הילדים. עד ועדה אחת.
היו"ר נורית קורן
אבל לא היית יכול להצביע על המשפחה הזאת.
קריאה
לכן צריך לחפור את כל החלקה, להוציא עצמות ולעשות בדיקת DNA. אם לא זה לא יעזור. זה הכי פשוט.
איציק שלום
זאת חלקת הילדים. אני לא רואה פה - - -
קריאה
יש עוד חלקות ילדים שם.
איציק שלום
לא פה.
קריאה
שם.
עקיבא מכלוף
לא גברתי. זאת חלקת ילדים, עם ועדה, אני אומר לך. אין חלקה אחרת. אין. זה ישן. - - - יהושע נבנה בשנת 1960 ומשהו - - -
ישראל משה אדלר
בשנת 71.
עקיבא מכלוף
כן, אני יודע, אבל אנחנו מדברים על חלקות הילדים, בשנים 1948, 1949 - - -
ישראל משה אדלר
סליחה יותר נכון ספטמבר 70.
היו"ר נורית קורן
כלומר פה בעצם אם קברו, קברו רק פה, לא בשום מקום אחר.
ישראל משה אדלר
אם קברו, אז רק פה. זה עוד לא היה קיים אז.
קריאה
יש פה עוד חלקת ילדים.
ישראל משה אדלר
בית הקברות הנוכחי שאת עומדת עליו, נפתח בסוף שנת 1935.
קריאה
48 לא יכול להיות שזה - - -
ישראל משה אדלר
48? רק פה.
היו"ר נורית קורן
אני רק לא מבינה, כי אם גם אתם קברתם פה וגם חברה קדישא של האשכנזים קברו פה, אז יש לי שאלה אליך. תשמעו רק רגע, אני רוצה לשאול. אם אתם קברתם פה, גם החברה קדישא של האשכנזים קברו פה וגם הספרדים קברו כאן. הייתה חלוקה או שכל אחד? איך קברתם? לפי איזה שורות? כי הם עשו רישום אחר ואתם עשיתם רישום.
איציק שלום
מה שאתם רואים פה, זה מה שהיה.
היו"ר נורית קורן
אז איך זה מסתדר?
ישראל משה אדלר
תראי, יש כאלה שאין - - - כאן, אז יכול להיות - - -
איציק שלום
אני רוצה לענות. מה שרואים פה, זה מה שרואים. אנחנו ראינו אז ואנחנו לא יכולים להגיד איך קברו אז, אם הייתה חלוקה - - -
קריאה
מאד קשה לשחזר את מה שהיה.
היו"ר נורית קורן
אם הייתם שואלים גמלאים שלכם - - -
ישראל משה אדלר
על זה אני רוצה להגיד. אני אנסה להגיד עדות מהימנה מאדם שהיה מנהל חברה קדישא, הוא נפטר - - -
קריאה
האשכנזית?
ישראל משה אדלר
האשכנזית. הוא נפטר בשנת 1985. אני כבר עובד בחברה קדישא משנת 1973 ואני עבדתי איתו ביחד, כמעט באותו חדר שהוא עבד.
קריאה
אתה מדבר על הרב רוזנטל, זיכרונו לברכה?
ישראל משה אדלר
לא הרב רוזנטל, צבי מרשלק. הוא היה מנהל חברה קדישא, אבל הוא לא היה מנהל חברה קדישא בשנות ה-40. הוא היה מנהל חברה קדישא - - -
היו"ר נורית קורן
בשנות ה-60?
ישראל משה אדלר
לא, בשנות - - -
קריאה
ה-50?
ישראל משה אדלר
קרוב לשנת 70, אבל הוא עבד בחברה קדישא משנת 1942. את זה שמעתי ממנו. הוא עבד כנער שליחויות בהתחלה. בזמנו לא היו טלפונים והיו צריכים נשים לטהרה, לעשות טהרה לאישה שנפטרה, אז שלחו אותו – צבי, תיסע לרחוב פוזנר 22 תביא את האישה הזאת. תיסע לרחוב יוסף, תביא את האישה. הוא היה עם אופניים. היו לו אופניים. זה הוא התחיל בגיל 17. ארץ המוצא שלו זה היה יקה. הוא היה מאד דייקן. מאד דייקן. דייקן, משהו. כמו היקים, אבל היקים האמיתיים, מהמבורג.

אני דיברתי איתו. אז היו עוד ועדות. אני עברתי כבר כמה ועדות, ועדת קדמי והיו ועדות קודמות.
קריאה
אתה עבדת איתו בשיתוף פעולה?
ישראל משה אדלר
כן, בטח, בטח. אני אומר לך, אני משנת 1973 עובד כאן. הם ישבו ועברו. הם ישבו במשרד ימים ועברו את הספרים האלה. נתנו להם את מה שהם ביקשו. את כל הספרים הם קיבלו ועברו את כל הספרים יום יום. שם שם. הם בדקו וחיפשו ולא מצאו את זה. ואני שאלתי את המנהל הזה, את מר צבי מרשלק, שאלתי אותו תגיד לי, אתה זוכר איזה שם, שמכל בית חולים שהוא בחיפה הביאו לך, או ביקשו? אין כזה דבר שהוא לא ידע. הוא ידע, אני אומר לך, הכל. משנת 1942 הוא היה כאן. הוא חי את זה. הוא חי את חברה קדישא. אצלו חברה קדישא הייתה יום ולילה. יום ולילה. גם בשתיים בלילה היו מתקשרים אליו.

הוא אומר לא זכור לי מקרה של תימנים ואני זוכר את הפרשייה הזאת. אני זוכר את זה. לחברה קדישא שלנו לא הגיעו מקרים כאלה. את זה הוא אמר. הוא לא אמר - - - הוא אמר - - - את זה הוא אמר לי. אני יכול להעיד על זה אפילו בשבועה, שהוא אמר שהוא לא זוכר כאלה. הוא היה אדם מאד מאד אמיתי.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אז צריך לשאול - - -
ישראל משה אדלר
אני לא אומר, אני לא חלילה מאשים אף אחד.
קריאה
לא קיבלת תשובה לגבי הסדר.
מירב שמעון
יש לי שאלה. זה מסקנות, שוועדת כהן קדמי למשל, כשרשום אותר יומן קבורה של מחנה דוד על ידי הוועדה, זה אומר שזה יכול להיות בעצם כל האזור? הנה, זה מה שהם רושמים.
ישראל משה אדלר
לא, אבל - - - חלקות ילדים.
מירב שמעון
כן, אבל זה - - -
ישראל משה אדלר
אבל חלקות ילדים מתקופות אחרות. מתקופות יותר מאוחרות.
היו"ר נורית קורן
משנות ה-50?
ישראל משה אדלר
משנת 1958, 1960.
מירב שמעון
לא, זה משנת 50. אז זה אומר שזה חייב להיות באזור הזה?
ישראל משה אדלר
כן, זה האזור של 43.
מירב שמעון
אבל אני רוצה לחדד את הנקודה.
היו"ר נורית קורן
תקשיבו, אתם צריכים להבין שהחטיפות של ילדים היו עד שנות ה-75, אפילו עד 80.
ישראל משה אדלר
עד שנות ה-75?
היו"ר נורית קורן
כן, והרבה יותר.
קריאה
כן, אבל הרוב היו בתקופה המוקדמת.
היו"ר נורית קורן
הרוב היה - - -
קריאה
זה פברוק. זה לא עוזר לך הרבה.
היו"ר נורית קורן
רגע.
קריאה
הוא בא ואומר זה חלקה של הילדים האשכנזים. החלקה של התימנים הוא אומר שרק אנחנו - - -
היו"ר נורית קורן
מי אומר?
קריאה
הוא. יש לו רישום - - -
קריאה
את לא קיבלת תשובה לגבי הסדר של הקבורה.
היו"ר נורית קורן
אתם עשיתם מיפוי של בתי הקברות - - - לדעת איפה יש - - - סליחה חברות, רגע.
אורית מסמי
זה וייז. זה אומר שאת תכנסי לאפליקציית וייז, את תכתבי את השם וזה יביא אותך מהבית עד הקבר.
היו"ר נורית קורן
אני הבנתי - - - כרגע אין פה מצבות. הכי חשוב סימון. - - - אתה הגעת למצב מסוים - - - את זה כבר מיפת, אתה לא עשית
קריאה
לא, אבל - - -
היו"ר נורית קורן
זה כבר מיפית. אתם לא עשיתם סמן - - -
אורית מסמי
מה, לתוך האדמה? ממש לא.
היו"ר נורית קורן
לא. כשאת אומרת לי מיפוי - - -
אורית מסמי
זה לפי מידע.
היו"ר נורית קורן
חשבתי שאת עשית - - -
אורית מסמי
אני מכירה את מה שהוא עשה. יש - - - שניסינו לעבוד עם זה, את זוכרת, זה זה שמאתר חללים. יש מקומות אחרים שניסינו לעשות סדר. אני רוצה להבהיר משהו. בכל בתי העלמין בארץ יש חלקות ילדים והתרבות הייתה כזאת שלא הקימו מצבות. אתם צריכים להבין שמצבות מממנים באחריות המשפחה. יש איסור להקים מצבה אם אין הוכחה מהביטוח הלאומי שהבן אדם הזה גלמוד. אם אין הוכחה, אסור לנו להקים מצבה וזאת הייתה התרבות. ככה גדלנו על זה.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אז היו מסמנים רק את זה ומשפחה שרצתה - - -
אורית מסמי
נכון.
היו"ר נורית קורן
אז יש משפחות שלא ידעו בכלל - - -
קריאה
כן, משפחות שקברו את הילדים שלהם - - -
היו"ר נורית קורן
רגע, רגע. אני רוצה עכשיו לייעל את העבודה. תקשיבו, כרגע יש על שולחן הכנסת אחרי קריאה ראשונה - - - כי אנחנו רוצים לדעת אם יש רישום כמו שהוא הראה לנו, שבספר שלו יש רישום. הוא לא מצא - - - אני בתקווה שאולי אתם תמצאו. יהיה פלוני אלמוני ואתם קראתם לו אלמוני. עכשיו אנחנו יודעים מי השם שלו, לפי הבקשה. אנחנו עכשיו נביא את הבקשה, נביא את כל הניירת שיש לנו ואתם תגידו לי כאן – הנה, זה הקבר. אתם לא תדעו להגיד בדיוק איפה זה, נכון?
עקיבא וייץ
אנחנו לא נדע להגיד. אני לא רוצה להשלות. אנחנו לא נדע להגיד.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אני יודעת. אנחנו לא יודעים איפה - - - אני רוצה עכשיו לייעל - - - תקשיבו, אני רוצה - - - חברים, אני רוצה לדעת שאם אנחנו - - -
קריאה
אמרו לי - - - כל ילד - - -
היו"ר נורית קורן
אנחנו - - - אני מקווה, אני מעבירה את זה. אז אני רוצה לדעת אם אתם ממשיכים למפות וגם - - - אל תסגרו לגמרי את הכל.
עקיבא וייץ
אני סוגר לגמרי את הכל כי עניין הלכתי. אין רשות לפתוח. עכשיו אני רוצה להפריד בין שניים. סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני רוצה להפריד בין שניים. אני מבין את מה שהאנשים פה מחפשים. אני - - - חברה קדישא חיפה. אני יכול להעיד עליהם שזה היו אנשים עם שליחות. לא עבדו סתם עם נפטרים. האנשים האלה לא באו סתם לשטוף, תסלחי לי - - -
אריה תמר
לספרדים אין ספרים, אין שורות, אין שום דבר.
עקיבא וייץ
רגע, רגע.
קריאה
זה לא נכון, רוב עם ישראל ככה. בואו לא ניצור - - -
אריה תמר
הם לא באו מוכנים.
קריאה
הם אומרים שהם קיבלו את זה אתמול.
היו"ר נורית קורן
קיבלו את זה אתמול. הייתה אי הבנה.
קריאה
אז לא נורא, נחכה לכם. עוד 70 שנה.
אורית מסמי
הוא לא נולד כשזה קרה. לא צריך לכעוס עליו.
קריאה
- - -
היו"ר נורית קורן
נכון, כי אני חשבתי - - -
קריאה
מה מסתבר? שאין חלקה ספרדית, אין שום דבר. אין שום דבר.
קריאה
עקיבא, אתה אומר - - - היה צריך להעביר את השמות שלא נמצאים אצלו לספרדים.
קריאה
אתה אומר שאי אפשר להוציא? בבקשה, אני קיבלתי לפני שנה רק מספר רישיון. שאלתי - - -
קריאה
זה מה שהוא אומר.
עקיבא וייץ
רבותי, אני רוצה לענות לכם. רבותי, אני רוצה להגיד לכם משהו. תשמעו, אני חדש, רק 5.5 שנים - - -
קריאה
בקול רם.
עקיבא וייץ
אני חדש בתפקיד, 5.5 שנים. מאז שנכנסתי התחילו לסדר את כל בית העלמין. אני יכול להעיד בפניכם שהאנשים שעובדים היום ושעבדו בעבר וישראל אדלר נמצא פה וגם אדון חרב נמצא פה, זה אנשים שהכירו את האנשים הוותיקים כאנשים שעשו עבודת קודש. למה אני אומר את זה? כי כשהגיע נפטר ולא משנה אם זה נפל או תינוק או אדם מבוגר, או רגל, טיפלו בו בקדושה וקברו אותו בקדושה.
קריאה
גם חטפו אותם בקדושה.
עקיבא וייץ
רגע, רגע. תנו לי לענות.
קריאה
אבל התשובות שלכן הן גם סטנדרטיות. בוא אני אראה לך אותו מכתב ש - - - מילה במילה. במענה - - -
עקיבא וייץ
למה אני אומר לכם את זה?
אריה תמר
אני אגיד לך משהו, אתה באת מסודר, עשית שיעורי בית, קיבלת מהם - - -
עקיבא וייץ
אבל תיתן לי לסיים.
אריה תמר
דיברו איתם על החברה הספרדית.
עקיבא וייץ
אני לא מחפש - - -
אריה תמר
זה היה טיוח, זה מה שהיה פה. זה היה טיוח אחד גדול.
עקיבא וייץ
אני לא יושב איתו - - -
אריה תמר
אני אומר לך, זה היה טיוח גדול. אתם נתתם פה הרגשה לציבור שהכל מסודר ושום דבר לא מסודר. אין להם - - - לא פתק, לא כלום. הם באו עב"מים.
עקיבא וייץ
אני מסיים את דברי.
אריה תמר
לא, זה טיוח. זה טיוח. אני נורא מצטער. אנחנו עומדים שעתיים בשמש ובסוף מסתבר שרק האשכנזים – כאילו שמדובר בוועדה לחקר יהדות אשכנז. מה פתאום?
עקיבא וייץ
אני רק רוצה לסיים.
אריה תמר
אתם לא פרומיל מהנחטפים. הם לא פרופיל.
עקיבא וייץ
אני מסיים את דברי.
קריאה
יש להם תשובה והם שולחים.
עקיבא וייץ
חברת הכנסת אמרה נפתח את הגולל. אני מנסה להסביר לכם שיש גולל פה בבית העלמין ויש לנו ציון שפה הגולל, סימן שיש מישהו מתחתיו. אני מודיע לכם את זה בוודאות. למצוא משהו מתחת, יש ואין, זה כבר משהו אחר. אבל יש מישהו שם. זה לא סתם חברה קדישא האשכנזית או הספרדית שמה גולל.
מירב שמעון
עקיבא, שאלה. אם אתם תסיימו למפות את האזור שלכם, לכאורה יישאר שטח, סביר להניח שזה האזור של הספרדים.
עקיבא וייץ
נכון.
מירב שמעון
ואז שם נוכל להתמקד בהצעה לפחות לפתוח את אזור הזה, כי אתם תדעו את השמות ומה שיישאר - - - זה למעשה - - -
אריה תמר
למה לא אמרתם שאין - - - ספרדית. למה הבאתם אותנו? הביאו אנשים שעתיים לשמש, שעתיים דנים, שעתיים מקשקשים ואומרים לנו עוד מעט נלך לחלקה הספרדית ובסוף שום דבר. לא ספרדים ולא כלום.
היו"ר נורית קורן
אריה, אריה. אנחנו נראה מה יש לכל אחד. בשבוע הבא בעזרת השם - - - אני רוצה לשבת. אני לא יודעת מה אתם.
עקיבא מכלוף
חברת הכנסת נורית, את ביקשת ממני שאראה לך את הדברים.
היו"ר נורית קורן
נכון.
קריאה
הוא אמר לנו, המנכ"ל - - - של האשכנזים, עקיבא, הוא אמר ל - - - שלנו, של המשפחה, שנרצח ואין לנו שום דבר, הוא אמר - - - את כל הרישומים.
עקיבא מכלוף
תגיד בבקשה לוועדה את כל מה שאתה רוצה. - - - פנה אלי בן אדם וביקשתי מכולם, אולי תואילי בטובך להגיד לכולם, כל מי שיש לו בקשה שיפנה אלי - - -
היו"ר נורית קורן
אנחנו עכשיו - - -
עקיבא מכלוף
אבל אני לא פונה - - -
היו"ר נורית קורן
הוא שאל שאלה.
קריאה
אני שאלתי שאלה כללית. עקיבא, מנכ"ל של חברת קדישא של ספרדים, של אשכנזים, אני כבר לא יודע מי נגד מה.
קריאה
יש בעלי עין רעה ארבע חברות קדישא.
קריאה
טיפלתי במקרה של הרצח בעין שמר - - -
היו"ר נורית קורן
כן, כן. עקיבא לא יודע על זה?
קריאה
אז הוא אמר לי שזה לא הוא. זה לא פה. לך תדבר עם - - - הספרדים - - -
עקיבא מכלוף
תעביר אלינו את הבקשות, אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר נורית קורן
אתם יודעים איפה זה?
קריאה
צבי אמר לנו לפני חמש שנים.
אריה תמר
אני קיצרתי את החופשה שלי בספרד, באתי בשביל זה ואני רוצה - - - צר לי שנפלת במלכודת שהייתה פה. החברה הספרדית הונתה אותנו.
היו"ר נורית קורן
תקשיב, תקשיב - - - אני מבקשת - - -
אריה תמר
אנחנו לא הולכים לשום מקום. למה באתי? חבל שבאתי.
עמרם אסולין
- - - . סליחה, היו פה עדים. אמרת הכל נשרף.
קריאה
לא, זה לא מה שאמרתי.
עמרם אסולין
אמרת - - -
היו"ר נורית קורן
אדון אסולין - - - אדון אסולין, תקשיב לי.
עקיבא מכלוף
את יכולה לצטט אותי שאמרתי שיפנו אלי.
קריאה
יש לי מספר רישיון ויש לי הכל.
היו"ר נורית קורן
הם רק אתמול קיבלו את הרשימה. הם לא יכלו לאתר את הספרים. רגע, רגע. אני הבטחתי להם כמה פעמים לקחת את כל התלונות וכל הפרטים והם יחזרו אלינו. אנחנו הולכים לשבת עכשיו - - - מה אתה רוצה לראות? - - -
קריאה
אני - - - אין פה - - -
היו"ר נורית קורן
איך קוראים לך?
קריאה
חלקיה תם.
היו"ר נורית קורן
משפחת תם? צריך לשאול את אלי. יש כאן מישהו שעובד במשרד המסחר והתעשייה, יחיאל משהו.
קריאה
יחיאל תם? אני מכיר - - -
היו"ר נורית קורן
אם היית יושב איתי בוועדה הייתי רואה איך אנשים בוכים - - - אנשים מכירים - - -
קריאה
סליחה שאני מפריע לך בשיחה, מה הייתה מטרת המפגש היום?
היו"ר נורית קורן
המטרה הייתה לבוא, לראות קברים מסוימים - - -
קריאה
לא ראינו כלום.
היו"ר נורית קורן
בסדר, ראית - - -
קריאה
ראיתי שאין כלום.
היו"ר נורית קורן
אני הבנתי - - -
קריאה
איפה שאני עמדתי יש שם קברים.
קריאה
היא בסדר. אתה יודע מה, אני עוקבת אחריה בטלוויזיה, היא עובדת מאד קשה. נלחמת נגד כולם. אני יודעת.
היו"ר נורית קורן
בסגולה למשל הייתה חברה אחת, חברה קדישא אחת והם הראו לנו את הקברים וגם נתנו להם שמות. היו 100 קברים, נתנו להם איזה 10 שמות והם הראו לנו את הקבר. הם אפילו - - - להוציא את המסמך של רישיון הקבורה.
קריאה
תראי, הוועדה הוציאה מסמך, חברת קדישא רשמה פה שזה מסמך 67. את רואה 67?
עקיבא וייץ
אתם רוצים לראות את חלקת הקברים של המבוגרים?
קריאה
איזה מבוגרים?
עקיבא מכלוף
אמרתי שנודע לי שיש, כבר הראיתי לך, שדורכים על המקום וזה קבר ואי אפשר היה לדעת.
קריאה
הוא רוצה להראות את מה שהוא סידר.
עקיבא מכלוף
בדקתי את הנושא, קמתי ועשיתי מצבות כדי שלא ידרכו על קבר. זה מה שאמרתי. אני חוזר על זה.
היו"ר נורית קורן
בסדר.
קריאה
ראינו את זה כבר.
היו"ר נורית קורן
לא, חשבתי שזה ילדים.
קריאה
יכול להיות שאחותי חיה, היא לא מתה. אני לא יכול לענות על זה. אני לא יכול לענות על שאלה כזאת.
היו"ר נורית קורן
בוא אני אסביר לך מה אני ראיתי בבתי עלמין אחרים ולפי זה תבין למה אנחנו מחפשים. יש לנו מקרה של ילד בן 6, שנחטף מעל יד הבית. הוא ואח שלו, שני אחים, ואח אחד היה - - - חטפו את הקטן יותר מעל יד הבית. הוא ראה בעיניים שלו את המכונית הלבנה שאספה את אח שלו. הם התלוננו במשטרה. המשטרה אחרי שנה באה ואמרה מצאנו איזה גופה בוואדי, אנחנו מעריכים שהיה חורף וזו הגופה שלו. קברו אותו.

אנחנו באנו לבית העלמין שנים על גבי שנים. הוא עשה כל מיני פעולות חקירה למצוא את אח שלו.
קריאה
אנחנו לא - - -
היו"ר נורית קורן
רגע, רגע. בקיצור אמרו לו הנה הקבר. ועדת קדמי אמרה לו הנה הקבר, בסגולה, זה הקבר. אנחנו עומדים ליד הקבר והמנהל של בית העלמין החרוץ הלך והוציא את רישיון הקבורה. הוא הוציא רישיון קבורה של ילד בן שנה. אז אתה מבין למה אנחנו - - -
קריאה
אני מבין את הכאב שלהם, אבל - - -
היו"ר נורית קורן
עכשיו אתה מבין שבכלל ועדת כהן-קדמי לא עניין אותה מה הגיל של הילד. היא רצתה לסגור את התיק. באיזה שהוא מקום בעולם שמעת שאומרים שהילד נפטר בוודאות קרובה? או שהוא מת, או שהוא חי. מה זה בוודאות קרובה?

תעודות פטירה - - -
קריאה
אין תעודות פטירה.
היו"ר נורית קורן
אני יודעת. בגלל זה אנחנו חוקרים.
קריאה
איך זה שאין?
קריאה
הוא עלה עם ההורים ויש לו תעודת זהות.
קריאה
כתוב. הוועדה כתבה ש - - -. הוועדה כתבה בפירוש.
היו"ר נורית קורן
הם הלכו לספרים שלהם, הם ראו שורה שפחות או יותר מתאימה, מקום בשורה, אמרו הנה זה הוא. מתאים פחות או יותר בגיל, קבעו זה הוא. זה מה שעשו.
קריאה
זה לא אישי כלפיך.
עקיבא מכלוף
אני לא מתלונן.
קריאה
מתגונן, מתגונן.
עקיבא מכלוף
לא מתגונן. הכאב שלך כואב לי, גברתי. אני לא מתגונן.
קריאה
אנחנו רוצים שפשוט תבדוק. זה הכל.
היו"ר נורית קורן
אתה יכול להתקשר למשרד, יש פה - - -
קריאה
הוא נרצח.
היו"ר נורית קורן
הוא נרצח בעצם במחנה בעין שמר ואמרו למשפחה שהוא קבור כאן. אותו אחד התקשר למישהו במשרד, שיצא רגע, ינסה לפחות בספרים למצוא את השם הזה לפחות.
אריה תמר
יש לנו גם תעודת זהות.
היו"ר נורית קורן
תרשמו לו. הוא יתקשר למישהו במשרד - - -. בסדר?
עקיבא מכלוף
פה היו שטחים ריקים. אמרו לי שיש פה קברים. חפרתי עד לפלטה, קיבלתי החלטה בוועד, את רואה – רשום פה אלמוני, חברה קדישא. קודם כתבנו רק - - -, אחרי תקופה אף אחד לא ידע מי זה. הגדלתי את השיש - - - כדי שזה לא יתפרק. הבן אדם בא לפה, דורך, הוא לא יודע שזה קבר. אז זה מה שעשיתי כשקיבלתי את האינפורמציה.
קריאה
סוף סוף יש אחד שאומר את האמת.
עקיבא מכלוף
חברת הכנסת מבקשת ממני דבר, אני לא יכול להגיד לה אני לא יכול.

קח מונית ותיסע לשם ותיתן לי תשובה מיידית.
היו"ר נורית קורן
בעצם רק צריך למצוא את הרישום שלהם. רק רישומים. הוא הזכיר לי איך זה מסודר, איך אתם קוברים. אתם כותבים שורה.
עקיבא מכלוף
הוא מכין את כל התשתית, אנחנו מקבלים פעם 5% ופעם 11% - - - 1,000 מקומות, בצורה מסוימת אנחנו - - -
היו"ר נורית קורן
כלומר כל פעם זה יכול להיות - - -
איציק שלום
העברנו לכם 14 קברים, חלקה ג', שורה 4.
ישראל משה אדלר
לפעמים הם רוצים את הסבב בחלקה אחרת, אז מקזזים בצורה כזאת.
קריאה
נראה לי מוזר מאד. למה אני אומר לכם את זה? - - - בספרים. בספרים כתוב במדויק.
היו"ר נורית קורן
מי הודיע לבית העלמין - - -
קריאה
מי הודיע למשרד, לא לבית העלמין.
קריאה
לא הודיעו להורים, רק לידיעתך.
קריאה
יכול להיות שבית ילדים הודיע, לא בית חולים. או הסוכנות. או בית חולים ממשלתי.
קריאה
בכלל לא הביאו אותם לפה. אני רוצה לראות אם הם רושמים, נותנים לי למשל אישור קבורה, רישיון או תעודת פטירה והם כותבים לי לפי יומן פטירות, אני רוצה לראות את יומן הפטירות הזה. הוא לא קיים.
היו"ר נורית קורן
לא, אצל הספרדים - - -
קריאה
לא אצלם. אצל - - - אני רוצה לראות את פנקס הפטירות.
היו"ר נורית קורן
פנקס הפטירות זה פנקס של משרד הפנים.
קריאה
איפה פנקס הפטירות? חיפשנו את זה.
קריאה
זה קבירות, זה פטירות.
קריאה
אפילו לא העתיקו נכון את אישור הקבורה. רשמו 1,049 ופה כתוב 149.
היו"ר נורית קורן
טוב, חברים, בואו.

לא עשו שום דבר. רק החברה קדישא האשכנזית פחות או יותר מסודרת - - - יש רק - - -
יעקב כספני
- - - שיש פה גם מספר רישיון קבורה. גם זה שמדבר הרבה, אני לא זוכר איך קוראים לו, - - - הוא וגם השני, הם טוענים שלפי זה הם יכולים לדעת את כל הפרטים. הספרדים, שניהם אומרים לי, הראיתי להם את זה והם אומרים לי יותר מזה, ממה שכתוב פה, לא יודעים כלום. אז מה?
היו"ר נורית קורן
בסדר.
יעקב כספני
אז מה הוא אומר לי עכשיו? איך קוראים לו? עקיבא, הוא אומר לי אין דבר כזה, הם חייבים לתת לך את - - -
היו"ר נורית קורן
נכון.
יעקב כספני
אבל הם אמרו לי שהם לא נותנים.
מירב שמעון
כספני, תקשיב, אמרנו לך, העברנו להם בצורה מסודרת. נעביר להם את כל הפרטים של כל מי - - -
יעקב כספני
לא, לא, הוא אמר לי. אני יותר מזה לא נותן לך כלום. הוא אמר לי כבר. עכשיו, עכשיו. שניהם אמרו לי.
היו"ר נורית קורן
יש לנו את הסיפור שלהם, נכון? הם היו אצלנו בוועדה.
יעקב כספני
כן, גם דיברתי איתך בוועדה. מאיר אומר שיש לו איזה שהוא רישום. הוא לא רוצה. הוא אומר שהוא יכול להוציא. אני אומר לו מה, אתה - - - שאתה יכול להוציא? הוא לא רוצה.
היו"ר נורית קורן
לא, אבל למאיר יש מסמכים, לפעמים, לא תמיד.
יעקב כספני
אני אראה לך מה יש למאיר.
היו"ר נורית קורן
מה מאיר השאיר לך?
יעקב כספני
יש לו את זה. זה מה שיש לו. הוא אומר שלפי זה, אם אני רוצה הוא יכול - - -
היו"ר נורית קורן
זה ספר הנפטרים. זה פנקס פטירות, רישום פטירות.
יעקב כספני
הוא אומר לפי זה שאם אני רוצה הוא יכול להוציא לי.
היו"ר נורית קורן
לפי זה יש - - -
יעקב כספני
רגע, רגע, אנחנו עוד נדבר פה.
היו"ר נורית קורן
אין לנו הרבה זמן.
יעקב כספני
אני רוצה שתביני דבר אחד, הילד לא נפטר.
היו"ר נורית קורן
יכול להיות.
יעקב כספני
זה בטוח. לא יכול להיות. אמרתי לך, גם גיסי היה פה עם אמא שלי, אמרו להם זה זה ולא היה כלום. יש לי פה תעודה שהוא היגר בכלל מהארץ אחרי 10 שנים.
קריאה
אתה עשית בדיקה?
היו"ר נורית קורן
אתם עשיתם בדיקת DNA?
יעקב כספני
בטח שעשיתי.
היו"ר נורית קורן
מה כתוב? תיכף נבדוק עם אמסלם.
קריאה
את מכירה את זה?
היו"ר נורית קורן
אני יודעת, זה של עוזי משולם.
קריאה
כל, של כל הרשימות.
היו"ר נורית קורן
תצלמי לנו את זה.
יעקב כספני
חברת הכנסת נורית, את הבנת מה אני אומר?
היו"ר נורית קורן
כן. בסדר, תקשיבו - - - עד עכשיו לא היה לי - - - עכשיו החוק שלי - - -
יעקב כספני
הם אמרו לך שאין להם רישום. הוא אמר לי שלפי זה אפשר להוציא יותר פרטים.
היו"ר נורית קורן
חברים, עוד מעט השעה שלוש. אנחנו רוצים לסכם. חברים, מה שאני מבקשת מכולכם, יש לנו אמנם נתונים של כולם, אבל עוד פעם, מירב, אתם תעשו רישום. אם יש אנשים שיש להם ניירת, אנחנו ניקח את הניירת. אני מקווה שיש לכם העתק, אם לא – תשלחו לנו. אנחנו נפנה בשם של כל משפחה בנפרד לחברה קדישא הספרדית ואנחנו נראה מה יש בניירת.

בנוסף אני אפנם גם כן למאיר אמסלם שיושב איתנו כאן, ממשרד הפנים. אני רוצה לומר לכם שהוא עושה מלאכת קודש. הוא מנסה לסייע ולהביא. הבעיה היחידה רק שעד עכשיו הוא לא הביא לנו תוצאה אחת לשביעות רצוני, אבל אני מקווה שזה יקרה בקרוב. אנחנו ממתינים.

אנחנו ננסה לראות איזה מסמכים יש גם אצל מאיר ואנחנו ננסה לסייע לחברה קדישא הספרדית. אנחנו נפנה אליהם גם את הניירת כדי שאנחנו נוכל לייעל.

עכשיו אני רוצה לומר לכם שאני מקווה שבתחילת החודש הבא יתחילו לעבוד שני חוקרים שהכנסת מעמידה לרשותי, לרשות הוועדה ואני מאמינה שאנחנו נתחיל להתקדם קצת יותר מהר, כי עד עכשיו אנחנו עבדנו לבד. אנחנו לא חוקרים. אנחנו לא יודעים את הכל. אנחנו עשינו לפי מה שאנחנו מבינים וזאת הדרך שהלכנו.

אני רוצה גם לציין שבעצם אני מסכמת את היום, שבעצם נגרם לנו קצת מפח נפש, כי בכל זאת אנחנו רצינו לראות ציון של קבר. רצינו לראות ולפחות למשפחה אחת להגיד הנה, זה הקבר שאומרים ולהמשיך לצעוד. באמת נגרם מפח נפש ואני גם הייתי מזועזעת מהמראה של החלקה. לא ציפיתי שהיא תראה ככה. ציפיתי שהיא תראה קצת יותר מסודרת וציפיתי שבאמת יהיה מיפוי, אבל לצערי הרב כמעט בכל בתי העלמין זה מה שקורה. אבל אפשר לציין שלפחות באמת החברה קדישא עכשיו לוקחת יוזמה, מנסה למפות ובכל זאת לסדר ולנסות לעזור; ואני רוצה באמת לציין את הרצון לאתר את הקברים ולעזור ולסייע למשפחות. את זה לפחות צריך לציין.

אני מאד מקווה שאנחנו לפחות אולי בתוך חודש, בתוך חודשיים, נוכל להגיע לכמה קברים מתוך הקבוצה הזאת ולתת תשובה. אני מקווה שהחוק של פתיחת קברים יתגלגל עד סוף המושב והוא כן יהיה בחוק. הוא הולך להיות פיילוט, הוא לא יהיה חוק כללי, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו נמצא. אנחנו צריכים למפות את כל הנתונים ולראות מה קורה, אבל אנחנו נאפשר לפחות לקברים של ילדים גדולים יותר, כדי שנוכל למצוא DNA. אנחנו נתחיל ממשהו ונמפה ואני מקווה שתהיינה לנו תשובות.
קריאה
מה זה - - -
היו"ר נורית קורן
לפחות חצי שנה, שנה, כדי שאפשר יהיה למצוא עצמות, אפשר יהיה למצוא שיניים. אלה בעצם הממצאים שמהם ניתן להפיק DNA. כי אם אנחנו ניקח ילדים הרבה יותר קטנים ונפלים זאת קצת בעיה קשה, אבל לפחות ילדים יותר גדולים, אם יהיה לנו לפחות מקרה או שניים, שנוכל לזהות ונוכל להגיד בוודאות שזה הוא, אז זה כבר יוביל אותנו לאיזו שהיא חשיבה. אבל אנחנו חייבים גם לכבוד המת. החוק שלי הוא לא רק לכבוד החיים, אלא לכבוד המת, שהוא יהיה מזוהה. סוף סוף המשפחה תוכל לסגור את הפרשה ולהגיד הנה, יש לי קבר לבכות. זה מהפן הזה.

מהפן השני, גם יכול להיות שלא נמצא קברים. יכול להיות שיגידו לנו קבור, יכול להיות שיהיו בתי עלמין מסודרים, לפחות בירושלים אפשר וגם בסגולה, שהם פחות או יותר קצת יותר מסודרים. ירושלים יותר, מכיוון שקברו בתוך ההר, אז הם אמרו לי שלא היו כל כך תזוזות ולכן יש אפשרות שגם שם נמצא יותר. ואם אין קברים והקבר ריק, נדע שאנחנו צריכים לקחת את זה לאפיק של אימוץ ולחפש אחר נעדרים. זה בעצם הדבר החשוב.

במקביל, מה שאני עשיתי, גם ניסינו לפתוח תיקי אימוץ. אז כל משפחה שהגיעה וביקשה, אנחנו העברנו לשירות למען הילד. העברנו את השם. לצערי הרב עד עכשיו אין תיקים. מישיבות של הצוות שלי יחד עם מאיר ועם עוד גורמים, הבעיה הכי קשה שלנו היא שתיקי אימוץ לא נרשמו . זה לא נעשה כחוק ופה תהיה לנו בעיה. פה אני מקווה מאד שרק הילדים המאומצים יבואו להיבדק. וכאן המאגר של ה-DNA בעצם צריך לתת את התשובה.

חשוב ביותר שאני רוצה לומר לכם, כי אנשים לא יודעים, לפני החג העברתי את החוק בהכנה לקריאה ראשונה. הצבענו עליו בוועדה, החוק לפתיחת קברים. היו לי שלושה שבועות מטורפים, כי החרדים התנגדו לפתוח את הקברים ואני לא הסכמתי ועמדתי על זה שאני מביאה פסק הלכה. פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל יהיה פסק הלכה בתוך החוק. כי המדינה בעצם תמיד מנוגדת, היא לא מנוגדת, היא בעצם לא עובדת עם הערכה. היא לא עובדת עם הרבנות. יש חוק, החוק לא מדבר על רבנות בכלל ואני עשיתי משהו חדש. אני ביקשתי מהרב לאו לקבל אישור עקרוני לפתוח את הקברים, למרות שהיו לי פסקי הלכה שניתנו על ידי הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, וגם הרב - - -, זכר צדיק לברכה, שהם נתנו את פסק ההלכה והם ידעו שהולכים להוציא DNA כדי לזהות את ה - - -, מה שעשו בשנת 1997.

החרדים פשוט הלכו וסיפרו לרב לאו כל מיני שטויות. בסוף הפשרה שהשגתי הייתה שבמקרים פשוטים, שיש קבר אחד, מבודד, לא קבר שצריך לפתוח עוד קברים, הקבר הזה לא יהיה צריך פסק הלכה. יש פסק הלכה עקרוני. אבל במקרים של קברים שקברו אחד על השני, אני לא יודעת מי היה איתי פה בירושלים, שקברו אחד מעל השני וקברים שצריך לפתוח מעל יותר מנפטר אחד כדי להוציא DNA, אנחנו נבקש פסק הלכה כדי שהכל יהיה על פי ההלכה. אנחנו בסך הכל אנשים דתיים. אני באה מבית דתי, אני אישה מאמינה ולכן עשיתי את זה. אני מאד מקווה שהחוק באמת יעבור בסוף המושב.

אני רוצה לבקש ממשפחות שלא השאירו כאן פרטים ולא השאירו לנו דברים, להשאיר עכשיו. לחכות רק רגע, מירב ושירלי פה, הן ייקחו את כל הפרטים כדי שאנחנו נעביר בצורה מסודרת לחברה קדישא.

בבקשה, אתה רוצה להגיד משהו? אני רק אמרתי לך שאתה תדע ותנוח דעתך, שאני פועלת על פי ההלכה ואני עושה הכל על פי ההלכה, למרות שבעיתונות החרדית הוציאו לי שם וכבר הוציאו פשקווילים, אבל אני לא שם.
יעקב כספני
שאלה לגבי הפתיחה של הקברים. הרי כאן נודע לנו שפה כולם - - -
היו"ר נורית קורן
לא, זה לא קבר אחים. לא, לא. זה חלקת ילדים שהם קברו וזה לא מצוין. זה לא מסודר בדיוק.
יעקב כספני
אוקיי, אז לכן איך תתבצע פה הפתיחה של הקברים האלה? הרי פה צריך למעשה להפוך את הכל. לא סדר ולא - - -
היו"ר נורית קורן
נכון, נכון. אז בזמן שהתרגזת, אז אני שאלתי את אורית. אורית היא יושבת ראש הפורום של חברות קדישא. לא של כל החברות.
אורית מסמי
סמנכ"לית.
היו"ר נורית קורן
מיניתי אותך. אז בעצם מה שהם עושים וגם מה שעקיבא אמר לנו שהם עושים, הם בעצם מנסים עכשיו למפות. אם ראית את ה - - - שהיו המספרים.
יעקב כספני
ראיתי.
היו"ר נורית קורן
זה הרבה עבודה. כשאנחנו באים לפתוח קבר, אנחנו חייבים לדעת בוודאות שזה אותו אחד ואם הרישומים מתייחסים לאותו אחד. אם לא, אנחנו בבעיה פה. אנחנו בבעיה גדולה פה.
יעקב כספני
אבל לגבי החלקה הזאת בכלל, - - - אם שמת לב איפה שעמדנו אז היה באמת מסודר עם מספרים וזה, אבל אם הסתכלת אחורה, היו כל מיני אבנים שהם אמרו שזה גם קברים.
היו"ר נורית קורן
שנייה. הם התחילו מ-א' ו-ב'. הכוונה שלהם - - -
יעקב כספני
וזה מגודר לכל השטח שם. זה לא - - -
אורית מסמי
זה - - -
היו"ר נורית קורן
נכון. רגע, רגע, שנייה אורית, לא לזה התכוונתי. בכל מקרה מה שאתם עושים עכשיו, אתם עושים סדר. העניין הוא אם זה כולל גם בחלקה הספרדית.
אורית מסמי
אם הוא - - - את המידע, זה יהיה שם. הכל זה - - -
היו"ר נורית קורן
לא, לא, בסדר, אז - - -
עקיבא וייץ
אני אנסה לעזור להם כמה שיותר. גם השטח שראית, - - - שאנחנו - - -
היו"ר נורית קורן
לפי הרישומים.
עקיבא וייץ
לפי הרישומים שלנו אנחנו נסדר. זה יעזור להם, שאם אני סידרתי - - - ואני יודע עד פה הקבורה ופה זה שייך להם, אז הם יידעו שזה השטח שלהם. אצלי אני יודע בדיוק.
היו"ר נורית קורן
חברים, רגע, אני רוצה להסביר. ברשותכם, תקשיבו. מה שקרה פה, תבינו איך הם עובדים. מה שאני הבנתי כרגע, רגע, רגע - - - מה שקורה פה שבעצם בשתי החברות לא הייתה הפרדה לגמרי אלא הם קיבלו שורות. נניח החלקה הייתה 100 קברים, אז בתוך 100 הקברים הם קיבלו נניח 10 קברים. הם קיבלו שורה של 10 קברים ושם הם קברו. הם יודעים בדיוק מי קיבל מה. עקיבא יודע לגבי החברה קדישא שלו והחברה קדישא של הספרדים. פה לא היה - - -
יעקב כספני
לא בישנים, באלה שהיו מאחור, הבודדים. בזה הם לא - - -
היו"ר נורית קורן
אז רגע רגע. זה בדיוק העניין שבגלל שיש לעקיבא כרגע רישומים קצת יותר מסודרים, הוא ימשיך לסדר עד איפה שיש לו רישום. מרגע שהוא יפסיק, אולי הם ימצאו את הרישום והם יידעו בדיוק איפה נמצא שלהם. אנחנו נוכל לסייע להם אם אנחנו נביא עוד מידע. יכול להיות שכתוב אצל מאיר, אצלך, יכול להיות שכתוב גוש וחלקה או רק מספר? לפעמים יש? אוקיי. אולי. אם יש רישיון קבורה יכול להיות שיהיה.

מה שאני אעשה, אני רק רוצה לומר לכם איך אני מתכוונת לעבוד פה. לקחת מכולם את כל השמות, את כל מה שצריך בצורה מסודרת. אנחנו נפנה למאיר עם כל הרשימות. אם יש מאיר יגיד שיש לו תעודת פטירה, אנחנו נבוא אליהם. אנחנו נציג בפניהם את תעודת הפטירה ואז הם יצטרכו למצוא את הוגש והחלקה. יכול להיות שיהיה להם תעודת זהות, אז יהיה להם יותר קל. אם אין תעודת זהות, יהיה יותר קשה. אז זה ייקח קצת זמן עד שאנחנו נאתר.

יש לנו כאן משפחה. מדובר כאן בגבר שבן כמה הוא היה, פחות או יותר?
קריאה
בערך בן 30.
היו"ר נורית קורן
אז אנחנו מדברים פה על משפחה שהיה פה איזה רקע של משהו בתוך המחנה וירו בסבא והביאו אותו לקבורה כאן. משום מה תמיד נאמר למשפחה שלא יודעים בדיוק איפה. אני ביקשתי כרגע ממכלוף לנסות ולמצוא בדיוק.
עקיבא מכלוף
אז אני רוצה לומר לך את התשובה. אז קודם כל אנחנו יודעים שהיעקב הזה נרצח בעין שמר. הוא קבור אצלנו. עכשיו תקשיבו, אני לא רוצה להשלות אתכם, אבל אני אעשה את הכל כדי שנגיע לחקר האמת. הוא קבור אצלנו. אני אבדוק באיזו שורה. יכול להיות, תראו, אלוהים עוזר לי - - -
היו"ר נורית קורן
כל הזמן. גם לי הוא עוזר.
עקיבא מכלוף
גם אני איש מאמין. הראיתי לך את הקברים האלמונים. כנראה שאחד מהקברים האלמונים, ואם תרצו לפתוח תיעזרו בגברת הנכבדה שעושה עבודת קודש, למרות שלא אומרים שבחו של אדם בפניו - - - ממנה. את עושה עבודת קודש ואלוהים ישמור עלייך.
היו"ר נורית קורן
אז בעצם - - -
עקיבא מכלוף
דקה. אני התבקשתי לעזור. אני איתרתי שיש אדם כזה שהוא קבור אצלנו. אז אני אנסה לבדוק את העניין איפה. כנראה שהוא אחד מהאלמונים ואם זה אחד מהאלמונים אני אקרא לך ואזמין אותך ואת תראי.
קריאה
אבל יש - - -
עקיבא מכלוף
אתה ביקשת דבר ואני רוצה לתת תשובה עניינית ומסודרת ולא לשכוח - - -. אני - - - בוודאות הוא קבור פה. בוודאות באותה שנה - - -
היו"ר נורית קורן
אתה קיבלת עכשיו את תעודת הזהות שלו?
עקיבא מכלוף
את הכל יש לי. שאלתי איפה הוא קבור, אמרו לי יכול להיות ואני חוזר על עצמי ואל תתפסו אותי. אני אנסה לאתר איפה באלמונים, כי גם האלמונים מסודרים לפי שורה ומספר קבר. במידה ואני אדע ואראה את זה כקבר אלמוני, אני אקרא לך - - - תבוא כדי לראות ואם - - -אם מצאתם תבורכו. זה מה שאני יכול לעשות.
היו"ר נורית קורן
רגע, יש לי שאלה. למה הם קברו בשם אלמוני?
עקיבא מכלוף
כי לא ידעו מי הביא אותו לקבורה. לא ידעו.
היו"ר נורית קורן
אז רגע, במקרה הזה אפשר לפתוח את הקבר ולא צריך לחכות לחוק שלי. בסדר גמור. ברגע שהוא ימצא את הקבר אנחנו נפנה למשטרה. אני אפנה למשטרה. אני אבקש לפתוח את הקבר. אנחנו נפתח ונעשה DNA. אמא שלכם בחיים?
קריאה
האמא לא. האחיות שלו.
היו"ר נורית קורן
האחיות שלו בחיים, אוקיי.
עקיבא מכלוף
זה 68. כלומר ב-67 קבור האלמוני הזה שנקרא יעקב. אני חושב שזה יעקב - - -
היו"ר נורית קורן
- - - פנתה אלי ואמרה שלא מצאו את הקבר וכל פעם שהם הגיעו לבית העלמין פה תמיד הראו להם שני קברים, אמרו להם תבחרו – או את זה או את זה. וכרגע אנחנו יושבים עם חברה קדישא הספרדית ומנסים להבין איפה הקבר.

חברים, אנחנו רוצים שקט. שקט. מאיר, שקט. מאיר אתה לא עובד עכשיו, אתה בחופש.
עקיבא מכלוף
גיליתי את השורה של הקבר. אתה מפריע לי.
קריאה
שהנכדה תבוא. איפה היא?
עקיבא מכלוף
האדם שמדובר עליו קוראים לו סלים יעקב ג'רפי, בן 40. נהרג בירייה בבית חולים עין שמר. הוא נמצא בשורה 64. אני גם יכול לזהות. בשורה 64 ו-66 קבורים אלמונים. זה קבר 66. ב-65 קבורה בחורה, קבור גבר, עזרן שלמה וב-64 קבורה ג'יהאד - - - אנחנו ניגש ונראה את המקום כדי לאתר אותו. אמרתי לך שאני אעשה את כל המאמצים כדי להגיע לחקר האמת. אלוהים אוהב אותי, אז הנה התפילה.
קריאה
שימשיך לאהוב אותך.
היו"ר נורית קורן
אני עוד פעם אומרת כמו שקודם שאמרתי לכם, שאותו אחד שנרצח, המשפחה הגיעה לפה, אבל תמיד כל הזמן אמרו לה - ואני בכוונה לא רציתי לפני שהוא ידבר – כל הזמן אמרו לה שיש שני קברים. אמרו לה זה או הקבר הזה או הקבר הזה, תבחרי אחד מהם. זה מה שאמרו לה כל הזמן. אף אחד לא טרח - - -
עקיבא מכלוף
אני לא יודע מי אמר להם.
היו"ר נורית קורן
לא אתה. אנחנו לא אומרים שזה אתה. לזכותך יאמר הנה, ניסית. תודה רבה שהסכמת. נתתי לך משימה, מלאת אותה בכבוד. אנחנו יוצאים לגשם. אני אלך בגשם. אנחנו תיכף ניגש. אנחנו רק נחכה לנכדה שלו.
עקיבא מכלוף
היא התקדמה לשם כבר. הם כבר לא יכולים להתאפק.
היו"ר נורית קורן
היא הלכה לשם. אז אנחנו יכולים ללכת לשם. חברים, תודה רבה לכולכם. תישארו בבקשה לתת למירב את כל הפרטים.
היו"ר נורית קורן
איפה זה שורה 67?
קריאה
אני לא רוצה להטעות.
עקיבא מכלוף
הוא חדש. הוא בספרדים חדש.
קריאה
אני ספרדי חדש.
היו"ר נורית קורן
תשלח את זה לעוזרת שלי, יש לה תמונה של הנפטר, של זה שרצחו אותו. תשלח לה את זה.
קריאה
איפה החלקה?
היו"ר נורית קורן
חשבתי שהלכת.
עקיבא מכלוף
לא. הלכתי להביא מטרייה. אם את רוצה אני יכול לכבד אותך. חלק ב', שורה 64. תתקרבו אלי רגע. זאת חלקה ב'. ישי, בו דוד.
קריאה
אני פה. כולנו נרגשים.
עקיבא מכלוף
זאת חלקה ב' וזו שורה 64. זה קבר מספר 67. ליד קבר 67, 68, זה זה? הנה, ב-68 קבורה זייד לוי. ב-65 עזרן. אחד משני אלה הוא הנרצח. מי, אני לא יודע.
קריאה
אני אומר זה. זה 67.
עקיבא מכלוף
אוקיי, דקה אחת. אברהם, תודה רבה. הוא קבור ב-66. קבר מספר 67. הוא קבור פה. 67. ב-66 לא כתוב. 67.
קריאה
67? איך אתה יודע? בוודאות?
עקיבא מכלוף
אני אומר לך.
היו"ר נורית קורן
כן, כי הוא יודע את המספור.
עקיבא מכלוף
אני אומר לך. תקשיב. אני חוזר על עצמי. קבר 66 זה אלמוני. 65 זה עזרן שלמה. קבר 68 זה זייד לוי שרה, אז הוא נמצא פה. זה הכל.
היו"ר נורית קורן
כן. טוב, אז הנה, לפחות הצלחנו למצוא.
קריאה
יצא משהו.
היו"ר נורית קורן
לפני חודשיים דיברנו על זה. אמרת לי שאתם לא יודעים, אבל תמיד לא היה פה קבר. אז הנה, את רואה, לפחות הם עשו את הבדיקה.
קריאה
אם אפשר לעשות השכבה וקדיש, אנחנו עשרה פה.
עקיבא מכלוף
דבר אחד, את רואה?
היו"ר נורית קורן
כן.
עקיבא מכלוף
כשעשיתי את אלה לא ידעתי מה יקרה בעוד 5 שנים.
היו"ר נורית קורן
כן.
עקיבא מכלוף
ידידי, אז זה הקבר.
קריאה
תעשה השכבה.
עקיבא מכלוף
הוא נרצח ב-9 באפריל 1950 והוא נקבר ב-11 באפריל 1950. נכון מיכל?
קריאה
אני צריך את הפרטים האלה.
היו"ר נורית קורן
אז הנה, הוא ייתן לכם את כל הפרטים.
עקיבא מכלוף
ג'רפי, אפשר לעשות השכבה וקדיש לנפטר. אנחנו מניין. בואו. אני מבקש ממך תעשה השכבה. אנחנו 10.
היו"ר נורית קורן
תיכף יתנו לך את השם.
קריאה
אז נגיד משנה ואת ההשכבה ואז נוכל להתפלל.
קריאה
אומרים את השם של האמא או את השם של האבא?
קריאה
של האמא.
עקיבא מכלוף
חכו רגע, אתה מדבר על - - - אני לא רוצה - - -
היו"ר נורית קורן
זה לא יאומן. לא האמת שאת תמצאי. סוף סוף לסבא שלך תהיה מצבה כמו שצריך ואנחנו נבוא - - - היא הנכדה שלו. אמא שלה ראתה את אבא שלה נרצח.

(תפילת השכבה ומשנה)

(קדיש)
ישי
אבא שלו זיכרונו לברכה והסבתא שלי אחים. אז אני מאד מקווה שאביבה, כנכדה, גרמה נחת לצוואה של אמא שלה שרצתה למצוא אותו, ואני מקווה שגרמתי נחת להורים שלי, לסבתא שלי, לכל המשפחה. עשינו את זה.
עקיבא מכלוף
ברשותך, אני רוצה לומר.
קריאה
מאז שנות ה-50.
עקיבא מכלוף
היות וחיפשתם ומצאתם, אני לא רוצה להתערב בזה, אבל אם תעשו DNA וזה האדם, אני מציע שתעשו לו מצבה ולא יהיה - - -
קריאה
ברור.
קריאה
בוודאי שכן.
עקיבא מכלוף
סליחה, אני לא מתערב. אני רוצה להגיד לך גברתי, אני לא מהלל את עצמי, הרי יהללך זר ולא פיך, זה המעשה שעשיתי לפני חמש שנים, הנה התוצאה, אלוהים ישמור עלינו ועל כולנו.
היו"ר נורית קורן
נכון. אמן.
עקיבא מכלוף
כשבאו ודרכו ולא ידעו.
היו"ר נורית קורן
נכון, לא ידעו.
עקיבא מכלוף
שמתי רבע מיליון שקלים באדמה כדי לעשות לאלמוני.
היו"ר נורית קורן
וזה חסד עם המתים.
עקיבא מכלוף
זה חסד עם המתים. את יודעת שאנחנו - - - עם המתים, אני רוצה להסביר לך. אם אני עושה חסד עם אדם חי בתקווה שהוא יחזיר לי, המת לא יכול להחזיר לי. זה חסד אמת.
היו"ר נורית קורן
נכון. שכרך ישולם.
עקיבא מכלוף
גם שכרך, גברתי. זה בזכותך מצאנו. אם את לא פה, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. ביקשת דוד? קיבלת.
קריאה
שוטר רצח אותו מהמחנה?
קריאה
כן, לקחו אותו מהמחנה ולא אמרו לנו איפה הוא קבור, שום דבר. הוא נעלם.
ישי
- - - עד היום לגביו פרטים.
אביבה
הגעתי עד למצב שהכנסתי את תעודת הזהות שלו, חסום. אין מידע. אין כלום. אמא שלי הייתה מגיעה לפה, אמא שלי הייתה בוכה בין כמה קברים. אני זוכרת בתור ילדה קטנה. הייתה בוכה והיו אומרים לה או זה או זה, תבחרי.
עקיבא מכלוף
היא הייתה פה?
אביבה
כן, כן.
עקיבא מכלוף
פה לא היה קבר. פה הייתה אדמה.
אביבה
זה לא היה קבר.
קריאה
היא לא זוכרת כלום. היא הייתה ילדה קטנה.
עקיבא מכלוף
זה כמו שהראיתי לך, בדיוק.
היו"ר נורית קורן
אפילו לא אמרו לה איפה בדיוק.
עקיבא מכלוף
השאלה את מי היא שאלה.
היו"ר נורית קורן
אנחנו לא יודעים.
אביבה
את חברת קדישא בזמנו והוא היה מביא אותה, לא יודעת לאיפה הוא היה מגיע איתה, עד לפה. הוא היה אומר לה תבחרי פה או פה.
עקיבא מכלוף
גברת, סוף מעשה, תודה לאל. ברוך השם.
אביבה
ברוך השם.
עקיבא מכלוף
אני רואה אותך דומעת בנשמה, לא בעיניים. אני רק רוצה לומר לך, נורית - - -
היו"ר נורית קורן
מה את אומרת עכשיו? מרגש. אז הנה, קיים את הצוואה וזיכיתם אותנו בקיום של צוואה.
קריאה
רק בשביל זה היה כדאי לבוא.
עקיבא מכלוף
אני יכול לשאול אותך שאלה?
ישי
אני אמרתי לאביבה שאני פגשתי ואמרתי גם לאלי, פגשתי את חברת הכנסת קורן, בזמנו - - -, התחלתי לספר לה את הסיפור, כי אנחנו בקשר טוב אני ואביבה. היא אמרה לי תשמע, אתה יודע מה, שמעתי את הסיפור הזה.
היו"ר נורית קורן
נכון.
ישי
אמרת לי שיש כאן סיור ביום שני בשתים עשרה, שתים עשרה וחצי, אמרת לי מחנה דוד. אמרתי לעצמי אני בא. התקשרתי לאביבה, חולה, זריקות בגב, אמרתי לה אביבה לא מעניין אותי, את מגיעה אלי, אני לוקח אותך למחנה דוד. היום מוצאים את הקבר.
היו"ר נורית קורן
אז הנה.
ישי
זה סיעתה דשמייה, אני אומר לכם.
היו"ר נורית קורן
נכון.
ישי
זה מעמד מרגש, כי כל הזמן שמענו את הסיפורים כילדים. הזמן הלך, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, עוד 30 שנה.
היו"ר נורית קורן
67 שנים.
עקיבא מכלוף
אני רוצה לומר לך עוד דבר, למרות שאמרתי לך אותו. אני מתחייב לעשות בשבילך. זה למען השם. כל מה שתבקשי מאיתנו אני אנבור ב-70 מקומות כדי להגיע לחקר האמת, כמו שעשיתי היום.
היו"ר נורית קורן
תודה רבה.
עקיבא מכלוף
מגיע לך.
היו"ר נורית קורן
אנחנו מודים לך.
עקיבא מכלוף
אני רוצה לומר לך, כשאת תפגשי את הבחור הצעקן, הוא אמר לי אתה מורם מעם והוא פגע בי. לא עניתי לו. תעני לו את, לא אני. הבלגתי.
קריאה
הרב לא צריך. לא, הוא אמר את זה מתוך כאב.
היו"ר נורית קורן
אני ביקשתי מאיציק קודם לדבר איתו. אני אומר לך, האנשים האלה באו עם ציפיות מאד גדולות וזה מה שקורה פה. אנשים רוצים כבר לקבל תשובות. אנשים רוצים לראות קבר. אנשים רוצים לראות משהו.
עקיבא מכלוף
הוכחתי לך קבל עם ועדה. ביקשת ממני נתון, ביקשתי שיתנו לי פרטים. ביקשתי מהפקיד שלי לך ותעשה את כל העבודה. נבר בהכל וקיבלת את התשובה והנה התשובה. יותר מזה? באמת.
היו"ר נורית קורן
וזה לקח אפילו לא חצי שעה. בוא לכאן, גם אתה תהיה בתמונה.
קריאה
אדון מכלוף כתוב: אל תשפוט אדם בשעת כעסו.
עקיבא מכלוף
לא, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד לי מורם מעם.
קריאה
לא, לא, אל תשפוט אדם בשעת כעסו.
עקיבא מכלוף
אני בא ליד חברת הכנסת. התאהבתי בה.
היו"ר נורית קורן
יפה, זה עובד מצוין. נתן לך את הפרטים והוא עכשיו רוצה לוודא שאתה הגעת למקום הנכון. עובד מצוין.
אברהם בריקמן
אני לא בדעה לפתוח לקחת DNA, כי זה ממש מדויק.
קריאה
זה מדויק, לא צריך.
היו"ר נורית קורן
אני בודקת עכשיו את הרישום.
אברהם בריקמן
יש לי פה מספר קברים. בתחילת השורה ש - - - 54.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אני בודקת עכשיו. אנחנו נלך למשרד הפנים, נקבל את כל הניירת, את כל הדברים ואנחנו נראה. אני אעשה שאלה ואבדוק אם כן צריך או לא צריך. אני אעשה שאלת רב, אני אראה בדיוק מה ואנחנו נחליט אז, כי הרישומים שלכם נראים לי אותנטיים.
אברהם בריקמן
אין יותר אוטנטי מזה, כי זה 64, ו-67 זה פה.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אז אני רק אשאל, אני אברר את כל הפרטים. אם יגידו לי שאין צורך לעשות DNA, שהזיהוי הוא ודאי, אז אנחנו נשאל אותם והם יחליטו.
אביבה
אמא שלי שומעת ורואה, היא יודעת. הצלחתי.
היו"ר נורית קורן
כל מסמך שיש לכם תשלחו לנו. אנחנו שולחים.
עקיבא מכלוף
כן, כן, בבקשה רבה, נעשה לכם. אני אמרתי לך בראשית דבריי, אני אעשה את הכל כדי שאת - - -
היו"ר נורית קורן
בסדר גמור, אבל אני פשוט רוצה לייעל את העבודה, שלא נפנה אליך פעמיים. מראש תעשה תיק, כל מה שיש לך, את כל הפרטים שיש לך תשלח לנו.
קריאה
היחידים שיפנו זה או אני או שלומי בשמי, בסדר? זה אותו דבר.
עקיבא מכלוף
- - - מברך יצא היום על התשובה הזו. נכון?
היו"ר נורית קורן
ברוך השם.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00.

קוד המקור של הנתונים