ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/12/2017

מדד שקיפות משרדי הממשלה - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-03OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 113

מישיבת הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יום שני, ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017), שעה 10:30
סדר היום
מדד שקיפות משרדי הממשלה - משרד החקלאות ופיתוח הכפר
נכחו
חברי הוועדה: סתיו שפיר – היו"ר
מוזמנים
שלמה בן אליהו - מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משה ויין - יועץ מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טל שמחה - יועץ למנכ"ל, לשכת מנכ"ל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ירון רונן - מנהל שירות למערכות מידע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עליזה ז'ז'ק - ממונה על חופש המידע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לילה חאג' יחיא - הגנת הצומח, אגף כימיה ותכשירי הדברה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עומר קירשטיין - עוזר מנכ"ל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נועם עמרן - יועץ משפטי ברשות לשירות לאומי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מורן הכהן-יבין - עורכת דין, לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלי גרוס - מתמחה בלשכה המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אילת אלון בוקר - עורכת דין, ממונה על חופש המידע, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

מוחמד קדח - עורך דין, היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים

שרית כספי-אורון - ראש תחום כימיקלים ובריאות, אדם טבע ודין

ענבל לב - מנהלת צער בעלי חיים השרון, אגודת צער בעלי חיים

יעל ארקין - מנכ"לית תנו לחיות לחיות

רועי דורון - תנו לחיות לחיות

דניז קטלוניה - פעילה, אגודת צער בעלי חיים
מנהלת הוועדה
לאה גופר
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר תרגומים

מדד שקיפות משרדי הממשלה - משרד החקלאות ופיתוח הכפר
היו"ר סתיו שפיר
בוקר טוב. אנחנו נפתח את ועדת דיון ועדת השקיפות. אני שמחה לקבל לכן את נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בראשות המנכ"ל שלמה בן אליהו. ביחד עם נציגי המשרד נמצאים איתנו כרגיל גם נציגי החברה אזרחית והארגונים שביקשו להגיע לכאן.

הדיון הזה הוא חלק ממדד השקיפות, יזמה שמי שמגיע לכאן לוועדה כבר מכיר, אנחנו במהלכה כבר מספר חודשים, במסגרתה מגיעים לכאן כל מנכ"לי משרדי הממשלה בזה אחר זה ומדווחים לציבור מה הם חושפים בפעילות המשרד שלהם. אנחנו בוחנים כל משרד לפי מדד שנקבע מראש. אתם קיבלתם אותו גם מראש. הוא בודק את המענה שלכם לשאילתות ולפניות ציבור, לבקשות חופש מידע, השקפת התקציב שלכם, השקפת ההתקשרויות.

במקרה של משרד החקלאות, שהוא גם חולש על שורה ארוכה של יחידות סמך וגופים נספחים חשובים ביותר, מהחטיבה להתיישבות ודרך מנהלת תנופה, או השירות הלאומי. בכל הגופים האלה אנחנו דנו ודיברנו בהם. בסוגיות של שקיפות ובעיקר בסוגיות של היעדר שקיפות, דיברנו עליהם כאן בוועדה, בשנה האחרונה וגם על זה אנחנו נשמח היום לקבל תשובות.

את פרטי המדד אנחנו פיתחנו ביחד עם היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, שנציגה גם נמצאים כאן. יצטרפו, אני חושבת, במהלך הדיון גם נציגי ארגוני השקיפות וגם נציגים שקשורים בתחומים של המשרד.

אני אומר שהדרך שבה מתנהל הדיון היא בדרך כלל שהמנכ"ל מציג את עיקרי המדד והתשובות שלכם לפי מדד התשובות, ותודה שגם שלחתם לנו אותו מראש. אחר כך אנחנו נעבור לכמה שאלות שיש לי וגם לשאלות שיהיו פה מהציבור. מי שרוצה לדבר או לשאול שאלה, רק תעבירו לי בבקשה את השם שלכם וניתן לכם את רשות הדיבור.

אדוני המנכ"ל, אני מבקשת במסגרת הדברים שלך, מאחר שאנחנו כבר לא בישיבה ראשונה שעוסקת במשרד החקלאות, שתתייחס לסוגיות שגם דיברתי עליהן כאן. אני מחכה כבר הרבה מאד זמן לתקציב המלא של מנהלת תנופה, מנהלת שאחרי מנהלת סלע הייתה אמונה על הטיפול במפוני גוש קטיף. אנחנו יודעים שעדיין יש משפחות רבות ממופנה גוש קטיף, שעדיין אין להן בית קבוע 12 שנה אחרי הפינוי, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת בשום צורה.

התקציבים שהגיעו למנהלת תנופה לאורך השנים מגיעים לכמעט 13 מיליארד שקלים, אבל המנהלת, גם כשהיא ישבה כאן בוועדה, סירבה להציג בפני הוועדה את התקציב המלא שלה – מה היא עשתה עם כל הכסף. איפה הוא הושקע? לאיפה הוא הלך? איך יכול להיות שמ-13 מיליארד שקלים, שזה בחישוב פשוט היה מספיק כדי לבנות וילה לכל תינוק, לא לכל משפחה, אלא ממש לכל ילד, איך קרה שהכסף הזה איך שהוא לא הגיע למפונים ולא דאג להם לבית קבוע, גם 12 שנים אחרי.

בנושא של החטיבה להתיישבות אנחנו יודעים מה הוחלט בפסק הדין. אני רוצה לראות איך מאז נראות תכניות העבודה של החטיבה ואיך מתחלק התקציב. גם על זה שלחנו לכם כבר מספר מכתבים לאורך השנים. אז בבקשה תתייחס גם לזה, וגם כמובן לליקויים שהתגלו בדו"ח המבקר בעניין של ניגודי עניינים במשרד, כבר מלפני יותר משנה ודרך הטיפול של המשרד בנושאים האלה. זה בנוסף כמובן למדד.

אז תודה רבה שאתם איתנו היום והבמה שלכם.
שלמה בן אליהו
בוקר טוב לכל הנוכחים. אני אציג קודם כל את האנשים שנמצאים כאן מהמשרד ומיחידות הסמך. כל אחד יציג את עצמו.

הצגת נוכחים
עליזה ז'ז'ק
אני מהרשות לפיתוח - - - -
היו"ר סתיו שפיר
בהצלחה. את ממונה חדשה במשרה מלאה בחופש מידע, או שזה תוספת לתפקיד הקודם שלך?
עליזה ז'ז'ק
לא - - -
שלמה בן אליהו
אז לגבי יחידות הסמך, אני אציג והממונים יציגו את מה שאת תבקשי לגבי השירות הלאומי ולגבי רשות הבדואים.

עליזה, בבקשה.
עליזה ז'ז'ק
אני קודם כל הצגתי את עצמי, אבל אני אוסיף לזה שגם אני ממונה חדשה, אני מנובמבר בתפקיד ונכנסתי לתפקיד ואני באמת רוצה לעשות הרבה ולהוציא הרבה דברים וזה לא פשוט ולא קל.
היו"ר סתיו שפיר
באיזה תפקיד? היית לפני כן במשרד?
עליזה ז'ז'ק
כן, כן. העבודה שלי היא במשרד.
שלמה בן אליהו
תגידי כמה שנים.
עליזה ז'ז'ק
אני עובדת במשרד מעל 30 שנה.
היו"ר סתיו שפיר
יש לך קצת ניסיון.
עליזה ז'ז'ק
כן. לא בנושא של חופש המידע עם כל המגבלות ומה כן להוציא ומה לא להוציא והמורכבות של הדברים, אבל אני נכנסת לזה ואני אתקדם עם זה.

אתם רואים את תעודת הזהות של המשרד, אני לא רוצה לפרט כאן. אנחנו נתמקד עכשיו ביעדים בתחום הנגשת מאגרי המידע ואני אבקש מירון לפרט.
ירון רונן
מאגרי המידע של משרד החקלאות מעבירים - - - גם בדטא גוב, שזה של ממשל זמין, אבל בייחוד המאגרים - - - דינאמיים ומתעדכנים ברמה יום יומית בממשקים מקוונים. הם גם מעבירים נתונים שמונגשים לציבור ואני אציג אותם ואעבור עליהם.

אז אם אנחנו מדברים על המאגר הארצי למקרים - - -, יש לנו גם - - - שתוכלו לראות את הכניסות. במאגר הארצי מדובר על סדר גודל של 160,000 כניסות בשנה.
שלמה בן אליהו
תעבור לשקף כדי לראות דוגמא כמה כניסות יש במאגרים.
ירון רונן
אז אנחנו מדברים על חמשת המאגרים עם הכי הרבה כניסות. דיברנו על המאגר הארצי למקרים - - -, כמו שאתם רואים הכניסות הן בסדר גודל של 160,000. מתוך זה ממשיכים לתוך המאגר עם 250,000, זאת אומרת מטפלים - - - של היבטים אחרים מעבר לדף הכניסה. זאת אומרת זה לא ממש - - - את המאגר.

המאגר הבא אחריו, לילה תדבר עליו, זה תכשירי הדברה של הגנת הצומח.
היו"ר סתיו שפיר
כשאתה אומר מאגר, מה מתפרסם בתוך המאגר?
ירון רונן
אם נדבר על המאגר הארצי לרישום הכלבים, זה כל הנושא שבבים. הוא מכיל גם חלקיק לכל כלב, לפי החוק צער בעלי חיים צריך להיות שבב. אפשר להיכנס על פי מספר שבב או שם בעלים. אפשר לראות האם הכלב מחוסן. כל הכרטיס של הכלב.

דבר נוסף, שזה חשוב, היה למאגר הזה לא מעט רעשים, אך ועדת הכלכלה של הכנסת קבעה שבברירת המחדל חייב להתפרסם מספר טלפון וכתובת של בעלי הכלב. אם הוא רוצה, ברגע שהוא מודיע לשירותים הוטרינריים שאחראים על המאגר, הוא יכול להשאיר את הפרטים האישיים שלו, אם זה הטלפון. המאגר הזה פשוט משמש בשוטף, מעבר לסלברטיז שיש איתם איזה שהן בעיות. כלבים שהולכים לאיבוד, אפשר להגיע לווטרינר, לכל וטרינר פרטי. מי שמכיר את הווטרינרים, אנחנו מדברים על ווטרינרים ממשלתיים שזה כל הווטרינריים שבשירות הווטרינרי במשרד החקלאות. אחרי זה יש את הווטרינריים הרשותיים - - -
היו"ר סתיו שפיר
הבנתי.
ירון רונן
זה החלק הראשון. באותו מאגר יש גם - - - שרוצה למצוא רופא וטרינר, אם זה מחסן או אם זה לטיפולים, הוא גם יכול למצוא. הקמנו השנה מאגר של כלבים, למי שסתם מתעניין, מאגר חומרי הדברה ותכשירי הדברה. מאגרים שבעצם, את יכולה לעדכן?
לילה חאג' יחיא
כן, אני אעדכן. מדובר על שני מאגרים על אותה עבודה. אחד - - - כל תכשיר הדברה שיש לו תעודת רישום בתוקף, אנחנו מפרסים את התוויות, - - - לכל תווית שתהיה גישה נוחה לכל אחד, - - - כל מידע קיים בתווית.

המאגר השני הוא מאגר חומרי הדברה, שהוא גם מאגר חיבור, יש בו כמה אלמנטים שונים. אחד מהם – כל הרמות של שאריות חומרי הדברה ואפשר חיבור בהתאם לגידול וחומר הדברה מסוים. יש לנו גם אפשרות לחיבור סוגי תכשירים, אם זה תכשירים קוטלי עשבים, אורגניים או כל תכשיר אחר, שילובים והרבה מידע ל- - - ולשימוש בתכשירים.
היו"ר סתיו שפיר
אבל במובן של לדעת איפה משתמשים במה?
לילה חאג' יחיא
כל אחד שרוצה לדעת, נגיד נגע מסוים בחקלאות לגידול מסוים, הוא יכול להיכנס, לבחור את הנגע, לבחור את הגידול ואז הוא מקבל את רשימת כל התכשירים המאושרים לשימוש הספציפי הזה.
היו"ר סתיו שפיר
מי הנציג של אדם טבע ודין? הבנתי שיש לכם שאלה בנושא הזה.
שרית כספי-אורון
כן. רק הערה לגבי מה שאת שאלת עכשיו, לגבי השימוש בחומרי הדברה, - - - כמו לדעת באיזה אזורים גיאוגרפיים, על איזה גידולים השימוש בפועל היה. אין על זה מידע בארץ. מאגר המידע הוא מאגר מידע שמציג את חומרי ההדברה שמאושרים לשימוש ובאיזה גידולים וכמו שלילה הזכירה, אבל אין איסוף נתונים אודות השימוש בכל - - - האלה.
היו"ר סתיו שפיר
את יכולה לענות על זה?
לילה חאג' יחיא
מה שהיא אמרה נכון. מדובר על מאגר המסכם את כל התכשירים המאושרים.
היו"ר סתיו שפיר
כן, כן, הבנו את זה. אבל מה לגבי היקף השימוש בכלל?
לילה חאג' יחיא
לא, המאגר הספציפי הזה לא מדבר על היקפי שימוש בארץ.
היו"ר סתיו שפיר
ואיפה מפרסמים את היקפי השימוש בארץ?
שלמה בן אליהו
אני אסביר. כמו שיש מאגר של מכוניות, שגם זה כן כלי מסוכן, משרד התחבורה לא מפרסם איפה כל פריט נוסע. הוא מפרסם שיש מכוניות, מי הבעלים של המכונית, איך - - - שיש מכונית, מה הרישוי של המכונית, מה השימוש של המכונית – האם היא מסחרית, פרטית וכדומה.

איך החקלאי משתמש, מי משתמש, איך הוא משתמש, מה הכמות שהוא משתמש, זה לא נמצא במאגרים האלה. יש בעצם חוק שכבר חוקק שנקרא חוק השקיפות. החוק הזה בעצם נועד לתת עקיבות על כל מוצר חקלאי שיימכר, איזה תהליך, איפה הוא גדל, מי היה המגדל שלו. גם הנושא של - - - לגבי הריסוס, מה שנקרא אצלנו האמראלים וכדומה. זה עדיין לא התקדם ולא הגיע לכלל ביצוע, כי התקנות לגביו לא הושלמו.
היו"ר סתיו שפיר
מתי הוא נחקק?
לילה חאג' יחיא
הוא חדש.
היו"ר סתיו שפיר
בשנת 2011?
לילה חאג' יחיא
היה עדכון.
היו"ר סתיו שפיר
לא כל כך חדש. וכמה זמן לוקח להתקין תקנות?
שלמה בן אליהו
לא, הבעיה היא לא התקנות. הבעיה היא שכדי שיהיה אפשר לאמת את מה שאומר החקלאי ולאמת באיזה חומרים הוא השתמש, מתי הוא השתמש ובאיזה כמות הוא השתמש, צריכים על זה מערך פיקוח ומערך הפיקוח הזה הוא מערך שצריך לפחות עשרות עובדים ו - - -
היו"ר סתיו שפיר
רגע, היום אין מערך פיקוח על שימוש בחומרי הדברה?
שלמה בן אליהו
במובן של כל מוצר ומוצר, מה עושה שם המרסס עצמו, התשובה היא לא. מה שיש, יש לנו ניטור אחרי כן, דהיינו כשהמוצר בעצם כבר בתהליך שקטפו אותו, אז הוא נבדק. יש סקר, לא על כל מוצר, לא על כל גידול. יש סקר כדי לראות באמת אם יש שאריות חומרי הדברה. זה מה שיש.
היו"ר סתיו שפיר
אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ולשים כמה חומרי הדברה שבא לו, ואם אף אחד לא שם לב, אז סבבה?
שלמה בן אליהו
לא, לא. בשביל זה יש את התוויות. זה הנושא שראית בתוויות תכשירי הדברה. דהיינו התווית בעצם אומרת שמי שמרסס, איך הוא צריך לרסס, איזה חומרים, מה השימוש, מה התמהיל של הדברים וכמה הוא מוהל את זה, לאיזה סוג גידול הוא עושה את זה ואלה בעצם התוויות. מה הוא עושה בפועל? אין על זה היום את האפשרות.
היו"ר סתיו שפיר
למה?
שלמה בן אליהו
למה? כי בשביל זה צריכים כוח אדם.
היו"ר סתיו שפיר
מה זאת אומרת? זה כמו - - -
שלמה בן אליהו
שאלה טובה. שאלה טובה, אנחנו צריכים כוח אדם. אנחנו רבים על זה הרבה מאד. צריכים כוח אדם לזה, זה עשרות אנשים וכיוון שאין היום את האפשרות - - -
היו"ר סתיו שפיר
גם לא של משרד הבריאות?
שלמה בן אליהו
משרד הבריאות גם לא.
היו"ר סתיו שפיר
בכלל? כלומר באמת אנחנו תלויים אך ורק ב - - -
לילה חאג' יחיא
אני רוצה להוסיף על הוויכוח. אנחנו מפקחים בשני מישורים. מישור אחד בדיקה של חומרי הדברה לתוצרת חקלאית ועורכים סקר - - -
היו"ר סתיו שפיר
כשבזה אתם עושים בסקירה. כל כמה זמן אתם עושים דבר כזה? כל שנה?
לילה חאג' יחיא
ברור, זה החוק.
היו"ר סתיו שפיר
פעם בשנה אתם עוברים באופן אקראי?
לילה חאג' יחיא
לא, לא, לא. יש לנו תכנית דיגום מסודרת. המפקחים של המשרד יוצאים לדיגום אצל החקלאים ובודקים את שאריות חומרי ההדברה.
היו"ר סתיו שפיר
כמה פעמים חקלאי שעובד, שזאת עבודתו, שאלה הם חייו – כמה פעמים בחיים הוא פוגש בפיקוח של המשרד, בהקשר הזה של חומרי הדברה?
לילה חאג' יחיא
אין לי נתון כזה, אבל אם מסתכלים על כמה המשרד עושה בדיקות שאריות ביחס לאירופה ולעולם, עושים מספר גבוה ומנרמלים את זה לתושבים, ל-100,000 תושבים וזה בהשוואות לדו"חות האירופאים.

אני רציתי גם להזכיר שאנחנו במקביל עושים גם סקר תכשירי הדברה, מפקחים שלנו. יש לנו גם תכנית שנתית. המפקחים שלנו נכנסים לחנויות המיועדות למכירת חומרי הדברה, בודקים תכשירים וגם בודקים אותם במעבדה. אז את זה עושים בשני מישורים.
היו"ר סתיו שפיר
כמה מפקחים יש לכם?
לילה חאג' יחיא
אין מפקחים במשרה של פיקוח על חומרי הדברה. זה כמו שראית, כל אחד עושה ויש לו כמה כובעים, אז חלק מהעובדים שהם עובדים של הגנת הצומח, גם עוזרים בפיקוח על חומרי ההדברה.
היו"ר סתיו שפיר
מי אחראי? מי הגורם שמתכלל את זה, שאחראי על זה? זאת את?
לילה חאג' יחיא
כן. בארגון הסקר כן. אז זה באגף הצומח.
שלמה בן אליהו
אני אסביר. יש סקר שאנחנו עושים, יש סקר שמשרד הבריאות עושה. משרד הבריאות עושה את הסקר לראות האם זה לגבי בריאות הציבור. שני המשרדים עושים סקרים לגבי חומרי ההדברה, אבל זה סקר. זה לא באמת עקיבות על כל ארגז ועל כל מוצר שנמכר לצרכנים.

כדי שאפשר יהיה לעשות את הדבר הזה, יש כבר את המנגנון החוקי. דהיינו יש את המנגנון של החוק. התקנות לא הושלמו, כי אין משמעות לתקנות האלה כל עוד שאין את כוח האדם. זאת אומרת התקנות נמצאות בעבודה, אבל - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל נחקק חוק.
שלמה בן אליהו
כן, אבל לחוק אין ישימות אם את לא יודעת באמת ללכת לאותו אדם ולהגיד לו - - -
היו"ר סתיו שפיר
כלומר נחקק חוק בלי שזה - - -
שלמה בן אליהו
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
בלי שייצא מזה - - -
שלמה בן אליהו
לחוק הזה אין שום משמעות.
היו"ר סתיו שפיר
אז החוק לא שווה שום דבר?
שלמה בן אליהו
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
אז סתם העבירו אותו בכנסת?
שלמה בן אליהו
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
מה?
שלמה בן אליהו
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
חוק הוא לא סתם. אם העבירו אותו בכנסת, אז אתם חייבים לעמוד בו. אתם לא קובעים אם החוק צריך לעבור או לא לעבור.
שלמה בן אליהו
נכון, אני אסביר.
היו"ר סתיו שפיר
הכנסת קובעת, החוק עבר, אתם צריכים ליישם.
שלמה בן אליהו
נכון, החוק עבר, אבל אם אין לך את הכלים ליישם אותו, אז החוק הוא אות מתה.
היו"ר סתיו שפיר
מה הם הכלים? מה התקציב שאתם אמורים לקבל?
שלמה בן אליהו
הכלים - צריכים לקבל בין 30 ל-40 תקנים כדי שאפשר יהיה לעשות את הפיקוח. אי אפשר לבוא ולהגיד למישהו תעשה א', כשאת לא מפקחת עליו.
היו"ר סתיו שפיר
בדרך כלל שעובר חוק, אם יש לו עלות תקציבית, אז מתקצבים אותו.
שלמה בן אליהו
אז לא תקצבו אותו.
היו"ר סתיו שפיר
בהחלטה?
שלמה בן אליהו
ההחלטה היא שאנחנו פונים כל שנה בבקשה לתקצב את כוח האדם הזה, לא נקבל את כוח האדם הזה.
היו"ר סתיו שפיר
אז הם גורמים לכם בעצם לא ליישם את החוק.
שלמה בן אליהו
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא דבר שאפשר לתת לו לעבור בשקט. וככה זה עובד משנת 2011?
שלמה בן אליהו
כן.
היו"ר סתיו שפיר
המשרד מתחלף ועוברים שרים. כמה שרים התחלפו כבר מאז? שלושה?
שלמה בן אליהו
כן.
היו"ר סתיו שפיר
ופשוט לא מעדכנים את התקנות. עבר חוק בכנסת, מי צריך לשים על מה שהכנסת אומרת.
שלמה בן אליהו
לא, התקנות נמצאות בהולד, אבל אין משמעות לשים אותן, אם אי אפשר באמת לפקח עליהן ולעקוב אחריהן.
היו"ר סתיו שפיר
איפה זה נמצא בסדרי העדיפויות שלכם?
שלמה בן אליהו
זה נמצא גם בבקשות שלנו לשנת 2019. זה נמצא בתקציב 2019.
היו"ר סתיו שפיר
לא, אבל קיבלתם תקציבים נוספים על כל מיני דברים. החלטתם לתקצב דברים אחרים.
שלמה בן אליהו
לא, לא, זה כוח אדם, זה לא כסף.
היו"ר סתיו שפיר
מה?
שלמה בן אליהו
זה לא כסף, זה כוח אדם. זה לא כסף, הבעיה היא לא כספית. הבעיה היא לא כסף, הבעיה היא תקינה.
היו"ר סתיו שפיר
כוח אדם עולה כסף.
שלמה בן אליהו
לא, זה תמיד אפשר למצוא. זה לא הבעיה התקציבית. הבעיה היא שהמדינה, האוצר היום רוצה להגדיל את מצבת כוח האדם במשרדי הממשלה. לא מוכן לתקנן בתקנים שלנו. כי אי אפשר, כאשר יש לך על דברים כאלה סנקציות, זאת אומרת אם אדם פעל בניגוד לחוק, יש לזה סנקציות. אי אפשר. מישהו צריך להפעיל את הסנקציה. דהיינו לבוא, לחקור אותו, שהוא יהיה חייב למסור את המידע, כי סתם אדם שיבואו אליו לא חייב למסור את המידע מתי הוא ריסס, איפה הוא ריסס וכדומה. אם הוא עבד בניגוד לזה, זה להגיש נגדו כתב אישום.
היו"ר סתיו שפיר
זאת המטרה של החוק.
שלמה בן אליהו
נכון. אבל כל עוד שאין לך כוח אדם שמוסמך לעשות את הדבר הזה - - -
היו"ר סתיו שפיר
ומה שמשרד האוצר לא נותן לכם זה תקנים?
שלמה בן אליהו
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
אין תקנים אחרים במשרד שיכולים לעבור ל - - -
שלמה בן אליהו
לא, לא. התשובה היא לא. אם היה מדובר על תקן לאדם אחד - - -
היו"ר סתיו שפיר
זאת שאלה של סדרי עדיפויות.
שלמה בן אליהו
לא. אני אסביר.
היו"ר סתיו שפיר
אתם בוחרים שהתקנים יעשו דברים אחרים.
שלמה בן אליהו
לא. אני אסביר. אם נניח היא צריכה טוקסולוג כדי לנהל את הוועדה או להיות שותפה בוועדה שכולם מעורבים בה, שאנחנו מדברים כרגע על הוועדה הזאת, אם אין טוקסולוג אז אין משמעות לוועדה של תכשירי הדברה. עכשיו השאלה שלי האם לוותר על תקן של טוקסולוג ולהעביר את זה לתקן של מפקח? זאת השאלה. זאת אומרת מה שקורה, כיוון שנה יש לך פלט בכוח אדם, בעצם את כל הזמן צריכה לחשוב עכשיו, כרגע, אחרי שהורידו לנו את התקינה של כוח האדם, על מה את מוותרת, אבל להוסיף כוח אדם-.

בחלק גדול מהמקרים האלה, אם אפשר היה להפעיל כוח אדם של מיקור חוץ, אז אפשר באמת היה לפתור את הבעיה, כי במיקור חוץ זה כסף. מיקור חוץ באמת זה לא תקינה של כוח אדם. אבל מה - - - במיקור חוץ? שאם הבדיקה, אם האכיפה כאן היא אכיפה שנתונה לשיקול דעת, אז אי אפשר להשתמש במיקור חוץ. רק כאשר מיקור החוץ הוא מיקור חוץ של מה שנקרא אנשים שהם יכולים לתת את המידע, אבל שיקול הדעת נמצא בידי הרשות, יש לזה משמעות.

דהיינו היום לפי משרד המשפטים, לא ניתן לעשות מיקור חוץ כאשר התפקיד של הבן אדם הוא בעצם, כמו בתפקיד הזה כאן, של מעקב או בדיקה, ניטור אחרי שימוש בחומרי הדברה, ב - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, אין סיבה לעשות לדבר כזה מיקור חוץ. זאת טענה נכונה.
שלמה בן אליהו
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
אבל גם זה לא יכול להיות שבמשך שש שנים חוק לא מיושם בגלל שלא מאפשרים לו - - -
שרית כספי-אורון
בינתיים מי שמשלם את המחיר זה הציבור כולו.
שלמה בן אליהו
את צודקת.
היו"ר סתיו שפיר
שאוכל רעל.
שרית כספי-אורון
שיש 12% חריגות בתוצרת שלו.
שלמה בן אליהו
את צודקת. אני חולק עלייך לגבי הנתונים, אבל את צודקת שהציבור צריך לדעת מה הוא אוכל. את צודקת שצריך לעקוב אחרי ה - - -
שרית כספי-אורון
לקבוע שקיפות מסוימת.
היו"ר סתיו שפיר
איפה ישראל עומדת לעומת העולם?
שרית כספי-אורון
בחריגות במזון גם תכניות הפיקוח בעולם דוגמות ביתר את התוצרת הבעייתית, ושם, באירופה, בארצות הברית, אחוז החריגות עומד על סביב ה-3%. כאן זה איזה 12% בבדיקות של משרד החקלאות.
שלמה בן אליהו
לא.
שרית כספי-אורון
וגם חייבים לציין שגם הבדיקות של משרד החקלאות וגם הבדיקות של משרד הבריאות, שם אחוז החריגות היה השנה 7%, שנה שעברה הוא היה יותר, אבל הוא גם לא מונע שיווק של התוצרת החריגה. אנחנו עדיין אוכלים אותה והחשיפה שלנו היא גבוהה.
היו"ר סתיו שפיר
תרתי משמע.
שרית כספי-אורון
החשיפה שלנו, מה שנמצא בניטור - - -
שלמה בן אליהו
תרשי לי רק לתקן אותך בנתונים. לילה, תתקני אותה בבקשה.
לילה חאג' יחיא
אני חייבת לענות. קודם כל יש הבדל עצום בין להגיד תוצרת חריגה לתוצרת רעילה. זה שני מושגים - - -
שרית כספי-אורון
אני לא אמרתי רעילה.
היו"ר סתיו שפיר
היא אמרה חריגה.
לילה חאג' יחיא
אמרו כן מזון רעיל, אז יש הבדל עצום. כשמדברים על נתונים, אז אני אגיד כמה נתונים. מדובר באירופה על ממוצע של 16 בדיקות ל-100,000 תושבים שעושים באירופה. אנחנו עושים בארץ מעל 30 בדיקות פר 100,000 תושבים ואנחנו גם רק עולים והולכים לעשות עוד יותר.

שנית, מדברים על אחוזי חריגה. בארצות הברית אומרים שיש מעט חריגה, אבל לא אומרים שמדובר שם על ערכי שארית גבוהים. כבר יש התחלות של סדר גודל אחד מעל - - - פחות מחמירים. אז פחות חריגות. לא נכון לעשות השוואות עם דו"חות של ה-FDA, שכל ארצות הברית הגדולה עושה פחות. אם מסתכלים על מספר הבדיקות שעושים בתוצרת חקלאית טרייה, הם פחות ממה שעושים בארץ. אז זו השוואה לא נכונה.
שרית כספי-אורון
יש גם דו"חות של קליפורניה, זה לא רק FDA.
לילה חאג' יחיא
לפני כחודש יצא גם הפרסום של שנת 2015 של ה-FDA. בפרסומים של אירופה רואים שיש הבדל עצום בין מדינה למדינה וכשאומרים אירופה, זה לא שאומרים שאירופה כולה שווה.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אבל אנחנו מדינה, ברוך השם, עם הרבה תוצרת חקלאית, אנחנו חיים פה עם הרבה מאד תזונה שמגיעה ממש מכאן, תזונה מקומית מפירות וירקות מקומיים וזה דבר שאנחנו מתגאים בו. אנחנו גם צריכים להתגאות בזה שאנחנו בודקים ומפקחים ומעודדים שיהיה פחות שימוש ברעלים.
לילה חאג' יחיא
זה ברור.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא רעלים, אבל - - -
לילה חאג' יחיא
אני התייחסתי למספרים - - -
שלמה בן אליהו
רגע, נגעתם בנקודה אחרת. נקודה שיהיה כמה שפחות שימוש בחומרי הדברה. זה נושא אחד בפני עצמו שאני יכול להרחיב עליו.
היו"ר סתיו שפיר
זה אחת מהמטרות של המשרד?
שלמה בן אליהו
בוודאי. זו אחת מהמטרות של המשרד.
היו"ר סתיו שפיר
אז מה עושים כדי לממש אותה?
שלמה בן אליהו
אז תרשי לי, נעשה סוגריים. מה עושים כדי לממש אותן? ראו, הנטייה כרגע בעולם כולו וגם אצלנו, היא בעצם לעבור, בוא נקרא לזה לתחליפי הדברה, שהם בעצם הדברה שנקרא לה הדברה ביולוגית או בצורות אחרות. צריכים להבין שהדברה גורמת לכך שיהיה לי יותר כמות והכמות תהיה גם יותר איכותית. מצד שני יש את הנושא באמת של הבריאות ואלה הם שני הממשקים.
שרית כספי-אורון
הנושא הקטן הזה של - - -
שלמה בן אליהו
הוא נושא גדול מבחינתי.
היו"ר סתיו שפיר
של בריאות הציבור.
שלמה בן אליהו
הוא נושא גדול מבחינתנו ואנחנו הולכים כרגע - ופרסמנו את זה - לכמה וכמה מהלכים. המהלך הגדול הראשון הוא להוריד הרבה מחומרי ההדברה שמותרים נכון להיום. גם באירופה ירדו בחומרים הפעילים משנת 1993 להיום מכ-900 חומרים פעילים שהם מותרים, ל-150 חומרים פעילים שהיום מותרים. יש שונות בין הרישוי של חומרי ההדברה באירופה לארצות הברית, אבל גם אם אני אקח את הרישוי המחמיר של אירופה, יש כרגע דיונים באירופה לצמצם בכמויות די דרסטיות את החומרים שרשאים להשתמש בהם כחומרי הדברה - --
היו"ר סתיו שפיר
אבל אתה מבין שפה ואני רגע לוקחת - - -, כי אנחנו בוועדת השקיפות, ופה השקיפות לציבור היא נורא חשובה. כי כשהציבור יודע מה הוא בסוף מקבל ויכול למדוד ולהשוות ובאמת לייצר תחרות גם על הבסיס הזה, כשהיום הדבר הזה נכנס יותר ויותר לתודעה, אז לציבור יש כוח. בכוח הקנייה שלו הוא יכול להפעיל לחץ כדי לייצר - - -
שלמה בן אליהו
נשמח אם תעזרי לנו להגיע לתוצאה הזאת.
היו"ר סתיו שפיר
אז בשביל זה צריך לפרסם. בשביל זה אתם צריכים לפרסם את הנתונים.
שלמה בן אליהו
רגע, לא. לפעמים הנתונים - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתם צריכים להביא לכך שהנתונים יפורסמו לציבור בצורה ישירה, לא רק על רשימת החומרים, אלא על מה קורה ואיפה הם - - -
שלמה בן אליהו
לא. אי אפשר. את לא יכולה. נסביר. את יכולה לפרסם איזה חומרים יש, את יכולה לפרסם לאיזה גידולים הם ישימים, את יכולה לפרסם - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, זה לא מה שהציבור צריך, זה לא מה שמייצר בסוף את התחרות על הלב של הציבור.
שלמה בן אליהו
אבל אני לא יכול לפרסם לציבור מה במוצר הספציפי הזה רוסס.
היו"ר סתיו שפיר
למה?
שלמה בן אליהו
כי אין לי סמכות לשאול את המגדל מה הוא עשה.
היו"ר סתיו שפיר
אז בוא נייצר את הסמכויות.
שלמה בן אליהו
אז הסמכות זה החוק.
היו"ר סתיו שפיר
אתה חושב שזה סמכות - - -
שלמה בן אליהו
לא, זה התקנות, אבל אי אפשר לעשות תקנות ולהגיד לו אתה חייב לעשות א', ב', ג', ד', כשאין - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה החוק קבע.
שלמה בן אליהו
לא, התקנות.
היו"ר סתיו שפיר
כשאין לך פיקוח עליו?
שלמה בן אליהו
כשאין לי אפשרות לפקח האם הוא עשה או לא עשה.
היו"ר סתיו שפיר
אבל מה אם תדרשו מהם בכל זאת להעביר לכם את המידע הזה, גם כשלב ראשון?
שלמה בן אליהו
עוד פעם אני אומר - - -
היו"ר סתיו שפיר
לפני הפיקוח, הבנתי את העניין עם הפיקוח. אנחנו גם ננסה לשאול את הממשלה איך יכול להיות שדבר כזה לא מיושם. אני אתכם על זה. אני שואלת בינתיים, שלב ראשון, למה לא לדרוש שהמידע הזה יועבר אליכם מהיצרנים?
שלמה בן אליהו
אז מה שקורה היום בפועל זה בצורה כזאת, זה שהרשתות הגדולות, מעבר לכללים שאנחנו אומרים בתוויות, בבדיקות שאנחנו עושים את הסקרים, הם מבקשים מהספקים שלהם, ויש להם גם את הכוח הכלכלי. לי את הכוח הכלכלי. להם יש את הכוח הכלכלי לבוא ולהגיד – לגבי המוצר הזה – אם אתה לא תביא לי תוצאות של בדיקות מעבדה שמראות א', ב', ג', ד', אני לא אשים אותו על הדוכן שלי. ולכן היום ברשתות יש בדיקה שהיא מאלצת בעצם את החקלאים להצהיר מה הם עושים.
היו"ר סתיו שפיר
פרסום לציבור.
שלמה בן אליהו
אבל פרסום לציבור יכול להיות רק כאשר יש לי את האפשרות לקבל את הנתונים ולאמת - - -
היו"ר סתיו שפיר
שוב, אבל על כל מוצר מזון חייבים לפרסם נתונים.
שלמה בן אליהו
נכון, נכון.
היו"ר סתיו שפיר
מה ההבדל?
שלמה בן אליהו
את צודקת. את צודקת. אנחנו נשמח מאד אם תהיה את האפשרות הזאת באמת לפרסם את כל הנתון לגבי כל הגידולים החקלאיים, את כל התהליך, מה המקור, איפה הם גדלו, מה הריסוס.
היו"ר סתיו שפיר
כן, יש חוק, אתם מוציאים החלטה מהמשרד שההחלטה אומרת שכולם צריכים- - -
שלמה בן אליהו
החלטה לא קובעת לאנשים. החלטה שבאה ואומרת אתה חייב לעשות משהו - - -
היו"ר סתיו שפיר
החוק קובע.
שלמה בן אליהו
החוק לא קובע את זה. החוק אומר שאפשר להתקין תקנות לצורך יישום החוק. כדי להתקין את התקנות האלה, אי אפשר להתקין את התקנות האלה אם אין לי את האפשרות לבקש מאותו אדם תן לי את הנתון הזה, תראה לי אותו, אני בודק אותך. אני חוקר אותך, אני אוכף אותך.
היו"ר סתיו שפיר
אתה א ומר שאין לך את האפשרות לפקח על זה, כי אין לך עדיין תקנים, אבל יש לך אפשרות לבקש ממנו את המידע. זה שני דברים שונים.
שלמה בן אליהו
אפשר לבקש, אבל אין משמעות. אין לזה משמעות כי אין לי - - -
היו"ר סתיו שפיר
בטח שיש משמעות. בוא נתחיל מזה שהם ימסרו את המידע.
שלמה בן אליהו
לא, אני אסביר.
היו"ר סתיו שפיר
זה גם הרי תהליך. ייקח זמן עד שהם ימסרו את המידע ועד שתתחיל לפקח עליהם, כל הדבר הזה זה תהליכים. בואו נתחיל מלמסור מידע.
שלמה בן אליהו
אז אני אומר, הנושא המרכזי שמבחינתנו הוא הנושא של כוח האדם. הנושא של כוח האדם הזה אין לו - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה יודע מה, יותר קל, ואני סתם, אני מציעה פה וחושבת עכשיו בקול רם.
שלמה בן אליהו
אין אפשרות.
היו"ר סתיו שפיר
אבל שיפרסמו את המידע הזה. אתה יכול לפרסם את המידע הזה גם במאגר שלכם. אנשים יכולים להיכנס. אם לאנשים יש תלונה, הם הרגישו שמשהו לא בסדר, אחר כך הם בסוף אלה שאוכלים את זה, הם יכולים לפנות אליכם באיזו שהיא תיבת תלונות ותתחילו את הפיקוח מתוך תלונות שמגיעות מהציבור, בתור התחלה, בתקנים שכבר קיימים. יש דרכים שהן יותר הדרגתיות. זה לא אידיאלי, אבל - - -
שלמה בן אליהו
אז תעדכני אותה מבחינת משרד הבריאות ומה שעשינו.
לילה חאג' יחיא
אני גם יכולה להוסיף שקודם כל אנחנו מפרסמים בצורה מפורטת מאד בשנה האחרונה, לפחות בשנה שאני בתפקיד הזה, שמפרסמים את כל התוצאות של שאריות חומרי הדברה בצורה מפורטת ביותר. זה אחד.
היו"ר סתיו שפיר
אבל לא פר גידול.
לילה חאג' יחיא
אנחנו מפרסמים - - -
היו"ר סתיו שפיר
סליחה, לא פר ספק.
שלמה בן אליהו
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
אז זה לא עוזר לציבור.
שלמה בן אליהו
נכון.
לילה חאג' יחיא
קודם כל אנחנו מפרסמים כל תוצאה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה לא משנה לציבור. הציבור בסוף רוצה לדעת אם אני קונה אצלו, האם זה משהו שאני יכול לסמוך עליו. ככה מייצרים גם לחץ של צרכנים, כדי שהאיכות תהיה יותר טובה.
לילה חאג' יחיא
אנחנו יחד עם כל תוצאה שהיא חריגה, יחידת החקירה במשרד הולכת לחקלאי, מתשאלת אותו, יודעת מה הוא ריסס ומה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל אני אומרת שאתם לא משתמשים בכוח הציבורי.
שלמה בן אליהו
אני אגיד לך מה שכן עשינו בשלב האחרון. זה היה שאנחנו ביקשנו לתקן את התקנות, כמו שאת אומרת, כדי לפחות גם בלי אכיפה, זאת אומרת חקלאי שירצה לעבוד, שייתן את המידע, ייתן את המידע ונוכל לפרסם אותו. אבל כדי שנוכל לעשות את הדבר הזה, היינו צריכים את ההסכמה של משרד הבריאות ומשרד הבריאות אמר אני לא אתן לכם לקדם את התקנות בנושא הזה ואנחנו צריכים את ההסכמה שלו. הוא לא ייתן לתקן את התקנות עד שאנחנו לא נתקן את החקיקה הראשית, שבעצם נותנת את האפשרות לעשות-. בחקיקה הראשית הייתה תקלה שלא הכניסו שם את האפשרות לעשות את הבקרה ואת הפיקוח והוא לא רוצה שנרוץ קדימה והוא לא התיר לנו להוציא את התקנות האלה.

אמרנו, טוב, אוקיי, כמו שאת אומרת, גם כש/אין אכיפה ואין בקרה ואין פיקוח ואין ענישה, לפחות בואו נגיד לחקלאי שכן רוצה - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, להיפך. אני אומרת בואו נשתמע בכוח של הציבור. כל החקלאים צריכים לפרסם, לציבור תהיה - - -
שרית כספי-אורון
אם תשלימו את עיקרון העקיבות, שזה מהשדה לצלחת, לדעת מה המסלול של המזון ומה האופנה של מזון בשדה ואנחנו מסכימים עם משרד הבריאות. מדובר בתיקון של משפט בחוק הראשי, על מנת לאפשר את העקיבות הזאת ומשום מהמשרד החקלאות עוסק בזה כבר שנתיים ועדיין בלי התיקון הקטן הזה בחוק. באמת, ברגע שיהיה את התיקון של העקיבות - - -
שלמה בן אליהו
יש תזכיר חוק שהופץ. אנחנו מחכים שזה יתוקן. שכנענו את שר הבריאות שלא ימתין לתיקון החוק ויאפשר לנו לעשות את התקנות. בישיבה שהייתה לפני כחודש קיבלנו את הסכמתו ובאמת פורסם התזכיר והתקנות מתקנות. אבל כל זה אני אומר עדיין לא יהיה משמעותי ולא יהיה ישים ולא יהיה אפקטיבי, אם לא יהיה באמת את כוח האדם שיכול לעשות את כל הבקרה הזאת.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי. בואו נעבור לנושא הבא. בואו נעבור למדדים של מענה לפניות ציבור.
שלמה בן אליהו
רק במהירות נגיד מה זה הכותרות.
היו"ר סתיו שפיר
כן, קראנו את זה.
שלמה בן אליהו
את לא רוצה? אוקיי. תעברו בבקשה למדדים.
עליזה ז'ז'ק
אז כמו שאנחנו יכוליטם לראות כאן, היחידה שאני מובילה לחופש המידע - - -
שלמה בן אליהו
תסבירי את גודל היחידה, מה גודל היחידה.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא במשרה מלאה?
עליזה ז'ז'ק
לא, ממש לא. ואני יכולה לומר שבחודש הקודם - - - אבל עבדתי 86 שעות נוספות בחודש הקודם ואני יכולה לומר שלא טיפלתי בהרבה ולא סגרתי הרבה ולא צמצמתי הרבה פערים. זה משהו שבאמת דורש - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה פשר, היו כמעט 140 בקשות בשנת 2016, עד יולי כתבתם.
עליזה ז'ז'ק
עד יולי. אני היום עומדת על 157 בקשות.
היו"ר סתיו שפיר
זה כולל את כל היחידות שכפופות למשרד?
שלמה בן אליהו
לא.
עליזה ז'ז'ק
לא. בלי - - -
היו"ר סתיו שפיר
זאת אומרת זה בלי פניות שקשורות בחטיבה, בתנופה.
עליזה ז'ז'ק
לא, לא. להן אין בנפרד, אבל גם אין הרבה פניות.
היו"ר סתיו שפיר
רק ממני היו כמה.
עליזה ז'ז'ק
כן, אבל לא-. אם אני מסתכלת על כל ה-157 פניות, אז הרבה בנחלים, בנהלים. מה שעבר לי האמת בראש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, זה שבאמת אנחנו צריכים אולי לראות איך לפרסם את מה שמפרסמים. כביכול הדברים שלי נמצאים באתר, איך לתת לזה איזה שהוא פרסום. אולי בחלק של חופש המידע באתר, לתת שם - יש לכם את זה ואת זה עם קישור.
היו"ר סתיו שפיר
כן, את כל הפניות שכבר היו והתשובות.
עליזה ז'ז'ק
לא רק הפניות, אלא - - -
עליזה ז'ז'ק
כלומר כתבת תשובה, אז פשוט להעלות את זה.
עליזה ז'ז'ק
כן. שזה יכול לחסוך כי יש הרבה פניות שהן מה זה מורכבות. אני עוד לא שוחה בחומר, אבל צריך לפנות לאיזה שבעה גורמים בתוך המשרד בשביל לקבל תשובה, אישור לזה, אישור לזה.
היו"ר סתיו שפיר
הבנתי. הרשות הממשלתית לחופש המידע, אתה רוצה להעיר משהו על איפה משרד החקלאות עומד מול משרדים אחרים?
מוחמד קדח
כן, בעיקר לגבי המגמה. בשנת 2016, לפי הנתונים שפרסם משרד החקלאות, אנחנו זיהינו איזו שהיא בעייתיות מסוימת, שהתחילה אגב באיחור בשליחת החומרים אלינו. דיווח הממונה נשלח אלינו באיחור, אבל אחר כך, כשהדיווח פורסם, עלה ממנו שיש גידול במספר הבקשות שהוגשו, משהו כ-50% תוספת וגידול גם בגזרת המידע, כל המידע, כפי שניתן לראות גם בשקף הזה - כשעושים השווה משנת 2015 עד 2017.

עוד נקודה שהיא גם חשובה בהקשר הזה, שהעילה לאי מסירת המידע, ואני מניח שזה יבוא בשקף הבא, עדיין נותרה שהמידע לא אותר וזה משהו כמו 45%, או שנוצר ברשות אחרת. אבל יותר מכל, מה שהצביע עליו הממונה הקודם, זה הנושא של העיכוב במתן תשובות לפי המועדים שבחוק וניתן לראות גם את הנתון הזה מהדו"חות שפורסמו.
שלמה בן אליהו
נראה את זה בשקף הבא.
מוחמד קדח
כן. אני מניח שאנחנו תיכף נראה את השקף הזה. אנחנו ראינו בשנת 2016 שבמקום שכ-15% שנעו בין - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה שאילתות, זה לא חופש המידע. זה של חברי הכנסת.
שלמה בן אליהו
זה השאילתות הישירות. את רוצה את מה?
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו מדברים על חופש מידע.
שלמה בן אליהו
זה השקף הקודם.
מוחמד קדח
טוב, לא רואים את זה פה, אבל אפשר להתרשם ממספר הבקשות שלא טופלו באותה שנה. בשנת 2015 היו 21, יש כ-10% נוספים. לפי הנתונים שפורסמו, מתוך 137 בקשות שהוגשו בשנת 2016, אז רק 90 נענו באותה שנה והיתר הפך לסוג של מלאי ועל זה הצביע הממונה בדו"ח השנתי - - -
היו"ר סתיו שפיר
הבנתי. אם יש כל כך הרבה בקשות – אני שואלת את שלמה כגורם האחראי פה – באיזה היקף משרה, כמה שעות את יכולה להשקיע בסיפור של חופש מידע?
עליזה ז'ז'ק
זה לא דוגמא מה שהשקעתי עכשיו, כי באמת נשארתי חצאי לילות, אבל - - -
היו"ר סתיו שפיר
כן, אבל זה לא אמור להיות ככה.
עליזה ז'ז'ק
זו בעיה. זה לא אמור להיות. החיים לא אמורים להיראות ככה.
היו"ר סתיו שפיר
כן, זה נכון.
שלמה בן אליהו
תראי, אני חושב שבאמת מה שצריכים לעשות זה לעשות ברמה הרוחבית. זאת אומרת אם הנציבות הייתה מחייבת תקינה בתפקיד הזה, ששני אנשים או יותר נפח משרד, אז זה היה נכנס לסטנדרט.
היו"ר סתיו שפיר
תראה, הם מחייבים. שוב, החוק מחייב לענות על פניות. אגב, חלק מהפניות היו יכולות להיחסך אולי, אם הייתם חושפים יותר מידע.
עליזה ז'ז'ק
אבל גם בפניות המורכבות יש 100 סעיפים – בהגזמה כמובן טוטאלית – 10 סעיפים, 15 סעיפים, שאני מניחה שחמישה מתוכם נמצאים באתר ואם זה עמותות, אז יכול להיות שהם מכירים אותם ואיפה הם ורק צריך להיכנס ולראות. זה חלק מזה שאולי צריך לפרסם באמת מה נמצא ואיפה באתר ולעזור ולהקל על זה. אבל אז, אם בקשה היא יותר מצומצמת, אז אולי גם יותר קל לענות עליה מהר יותר.
שלמה בן אליהו
אנחנו מקבלים לפעמים בקשות שזה מגיע אלי ואתה רואה שלענות עליהן צריך לקחת לפחות שמונה חודשים והיקפים של כוח אדם להעסיק בזה. כי השאלות הן שאלות - - -
היו"ר סתיו שפיר
שמונה חודשים לבקשה?
שלמה בן אליהו
כן.
עליזה ז'ז'ק
כן, אם בקשה לצד שלישי ולצד ראשון.
שלמה בן אליהו
כן, ויש הרבה בקשות ש- - -
עליזה ז'ז'ק
וזה מגיש ערעור ועתירה על זה.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, יש דברים. עתירה זה עתירה, זה כבר אחרי שאתם - - -
שלמה בן אליהו
קיבלנו אפילו שאילתא מחבר כנסת כרגע, שהמשמעות שלה היא עבודה של חצי שנה רק לרכז את הנתונים שהוא מבקש.
היו"ר סתיו שפיר
איזו שאילתא?
שלמה בן אליהו
תפרט בבקשה.
טל שמחה
כל המימון הזר שהמשרד קיבל מעמותות בחוץ לארץ.
שלמה בן אליהו
לא עמותות, ממחקרים.
טל שמחה
בעשור האחרון, מגופים.
היו"ר סתיו שפיר
נו, ומה הבעיה?
שלמה בן אליהו
במחקר. אני אסביר. הרי איך הוולקני עובד?
היו"ר סתיו שפיר
מה, ישראל מקבלת מימון זר?
שלמה בן אליהו
כן, ודאי.
היו"ר סתיו שפיר
איך יכול להיות? חוקקנו. בדיוק נחקק חוק נגד זה. לא ייאמן.
שלמה בן אליהו
כן. איך בעצם עובד התהליך המחקרי ואיך הוא מתרחש. יוצאים קולות קוראים גם בעולם ובעצם מוסדות המחקר בישראל, האוניברסיטאות וולקני פונים בעצם - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, לא, ברור, אני יודעת. אבל זה נורא קל.
שלמה בן אליהו
זה לא קל.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא נמצא במחשב?
שלמה בן אליהו
אם הייתה שאלה רק כמה כסף קיבלתם, זה היה אוקיי, תשובה מאד פשוטה.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא נמצא במחשב – כל הכסף שהתקבל במימון?
שלמה בן אליהו
כל הכסף זה היה בסדר, אבל אם שואלים תגיד לי מה הנושא של המחקר, כמה שנים היה המחקר, פירוט של המחקר.
היו"ר סתיו שפיר
זה תקציבים שהם מקבלים.
שלמה בן אליהו
לא, זה לא תקציבים. אם זה שאלה שהיא מספרית, שאפשר ללחוץ על המחשב, תאמיני לי שהוא היה מקבל את זה תוך שבוע, אפילו פחות, אוקיי? אבל הסדרה של השאלות שהייתה שם, היו צריכים כמעט להכין תוכנה מיוחדת בשביל לענות לו את התשובות.
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה מידע שבוא תסכים איתי, היום בעידן שדברים נמצאים על המחשב, זה לא שאתם צריכים ללכת לאסוף מסמכים.
שלמה בן אליהו
לא, בפילוחים שהוא ביקש זה היה - - -
היו"ר סתיו שפיר
כן, גם אתם הייתם רוצים לדעת כמה כסף נכנס.
שלמה בן אליהו
לא, זה לא כסף. כמה כסף נכנס יודעים.
היו"ר סתיו שפיר
בטח ממדינות זרות, שיכול להיות שיש שם איזו התערבות.
שלמה בן אליהו
לא.
היו"ר סתיו שפיר
לא, אני מצטטת שרים בממשלה מהמפלגה של השר שלך.
שלמה בן אליהו
תדברי עם השרים, אל תדברי איתי.
היו"ר סתיו שפיר
אני מתחברת לדעת גדולים.
שלמה בן אליהו
אני רק אומר ש - - -
היו"ר סתיו שפיר
רק צריך להסביר שיש טענה בממשלה הזאת שמדינות עלולות להכניס מעורבות זרה לישראל.
שלמה בן אליהו
כן, אבל לא במחקרים שקשורים לגידולי צמחים ופירות.
היו"ר סתיו שפיר
אני לגמרי חושבת שכדאי דווקא לשתף פעולה עם מדינות שהן שותפות שלנו.
עליזה ז'ז'ק
בקשת למידע על פיקוח על בית - - -
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אבל זה מידע שבאמת צריך להיות בצורה מסודרת במחשב. מדובר במידע תקציבי, כמה כסף - - -
שלמה בן אליהו
זה לא תקציבי. אם הייתה שאלה תקציבית אז היינו עונים עליה בתוך שבוע. השאלות הן לא תקציביות, הן שאלות מאד מורכבות, מאד יורדים לרמת פירוט של שנים שהוא רוצה, לא שנה אחת. זה דברים שדורשים הרבה כוח אדם והרבה - - -
היו"ר סתיו שפיר
למה יש פה חלקיק משרה על חופש מידע ולא יותר?
עליזה ז'ז'ק
אז זהו, עכשיו אושר בוועדת איוש לתת לי עזרה סטודנט. צריך לעשות את זה ולהרחיב.
היו"ר סתיו שפיר
למי את כפופה ישירות, למנכ"ל?
שלמה בן אליהו
לא.
עליזה ז'ז'ק
לרחל.
מוחמד קדח
אגב, לפי חוזר נציבות שירות המדינה, קיימות שתי אפשרויות למינוי. או בקול קורא, שזה נותן תוספת דרגה לממונה הקיים בנוסף על תפקידו, אם אין נפח פעילות גדול, אבל בהחלט במשרדים הגדולים שיש בהם נפח גדול של עבודה, בקשות חופש מידע או ככלל גודל המשרד שצריך לפרסם מידע - - - ביתר החובות האחרות. אז יש כמה משרדים שפעלו לפי החוזר ומינו ממונה בתקן מלא. אז גם זאת אפשרות שקיימת ואני שומע שבשנת 2017 יש כבר 157 בקשות, ובנוסף ליתר הדברים - - -
עליזה ז'ז'ק
צריך - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה נחשב נפח גדול?
מוחמד קדח
זה מתקרב. זאת אומרת אין איזה שהוא קנה מידה כזה, בגדול זה המשרד בעצמו צריך לתת את המצע הזה בפני הנציבות וגם אנחנו יכולים לעזור כמה שנוכל בהקשר הזה, אבל אנחנו לא קיבלנו פנייה בנושא הזה.
היו"ר סתיו שפיר
אגב, אתם נעזרים ביחידה לחופש המידע? כי יש להם כלים נפלאים והם באמת עושים עבודה מצוינת.
עליזה ז'ז'ק
מחר אני מתחילה את הקורס.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי. אז אנחנו ניפגש שם.
שרית כספי-אורון
אנחנו נשמח להתאים את הבקשה לחופש מידע תמורת שהוועדה הבין משרדית תהיה שקופה, אז לא נצטרך לבקש פרוטוקולים וסדרי יום.
שלמה בן אליהו
את עושה איתי עסקה כעת?
היו"ר סתיו שפיר
על השולחן.
שרית כספי-אורון
- - - אני מבקשת חופש מידע.
שלמה בן אליהו
כן.
היו"ר סתיו שפיר
הוועדה הבין משרדית לא מפרסמת את הפרוטוקולים שלה?
לילה חאג' יחיא
אני אשיב.
היו"ר סתיו שפיר
את כוכבת הישיבה.
לילה חאג' יחיא
לרשות חומרי הדברה יש לנו ועדה סטטוטורית, ועדה בין משרדית המייעצת לנו על רישום תכשירים. אז מה שקורה, רוב ה- - -
שלמה בן אליהו
תסבירי ממי היא מורכבת.
לילה חאג' יחיא
הוועדה מורכבת מ-13 חברים ש-4 מהם הם ממשרד הבריאות ויושב הראש הוא ממשרד הבריאות. ארבעה ממשרד החקלאות, שניים ממשרד העבודה, שניים מהגנת הסביבה ואחד נציג הצרכנים.
היו"ר סתיו שפיר
נציג צרכנים? מי זה?
לילה חאג' יחיא
נציג צרכנים. היום היא לא מאוישת, בגלל שמי שהיה כבר לא חזר לוועדה.
היו"ר סתיו שפיר
קשה למצוא נציג צרכנים?
שלמה בן אליהו
לא.
לילה חאג' יחיא
אנחנו כבר הוצאנו - - -
היו"ר סתיו שפיר
למה הפרוטוקולים של הוועדה לא מפורסמים?
לילה חאג' יחיא
הוועדה הבין משרדית דנה בבקשות של חברות. מדובר על חומר מוגש מיצרנים מחו"ל. החומר כולו על תיקים טוקסוקולוגיים. זה חומר חסוי של יצרן ו - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה חסוי בזה?
שלמה בן אליהו
הנוסחה המדעית של הרכב החומר.
לילה חאג' יחיא
הרכב של תכשיר והמבחנים שנעשו, שיצרן שילם על זה עשרות מיליוני דולרים.
היו"ר סתיו שפיר
רגע, וגם דברים שכבר אושרו?
לילה חאג' יחיא
אנחנו מדברים על פרוטוקול עכשיו, על דיון. לא מדובר על אישור. ברגע שזה מאושר, אז כל דבר שמאושר בסוף יש לנו אישור של תכשיר, אז כמובן הוא מפורסם. אז יש הבדל בין פרוטוקולים - - -
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אבל אתם יכולים להוריד הרכבים ספציפיים מהפרוטוקול.
לילה חאג' יחיא
לא. קודם כל אם המידע מפורסם לציבור, אני חושבת שאין בו טעם מאחר שהוא לא יבין מה הוא רוצה.
היו"ר סתיו שפיר
לא, עזבי עכשיו מה הציבור מבין ומה הוא לא מבין. אנחנו לא מתעסקים עם מה הציבור מבין. אני אגיד לך באמת, מניסיוני, כשאני התחלתי לחשוף את תקציב המדינה, אמרו לי עזבי, אל תתעסקי בזה, הציבור לא מבין. וואלה, מהניסיון הקטן שלי פה אני רואה שהציבור מבין ואפילו חשוב לו לראות מה קורה בתקציב.
שלמה בן אליהו
זה לא תקציב, זה הרכב כימי של מוצר.
היו"ר סתיו שפיר
אני יודעת. אנחנו לא מתעסקים במה הציבור מבין או לא מבין.
שלמה בן אליהו
לא, אבל הרכב כימי - - -
היו"ר סתיו שפיר
ועדה בין משרדית חייבת לפרסם פרוטוקולים. אם יש דברים שיש בהם חיסיון עסקי או משהו כזה, אז בסדר, אפשר להסיר. החוק מחריג את זה, אבל את הפרוטוקול עצמו את חייבת לפרסם.
לילה חאג' יחיא
החומר כולו הוא חסוי.
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה לא יכול להיות כל הפרוטוקול.
לילה חאג' יחיא
זה רכוש של החברות.
היו"ר סתיו שפיר
לא יכול להיות כל הפרוטוקול. מסמנים על חלקו מה ש - - -
לילה חאג' יחיא
שנייה, אני אסביר לך. הרוב הוא חסוי. אפילו יש לנו מקרים שיצרנים מחו"ל שולחים את החומר ישירות אלינו בלי לעבור דרך החברה הרושמת בגלל שהם לא רוצים לפזר את הידע שלהם. זה דבר אחד.

דבר שני, בוועדה הבין משרדית יש עבודה לגבי הערכה מחדש של תכשירים. אנחנו מפרסמים - - -
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אני מבינה, אבל אני לא מבקשת ממך לפרסם את ההרכבים הספציפיים של החומרים, מה שאסור בגלל חיסיון עסקי. אני מבקשת את העמדות של האנשים בוועדה – אני בעד, אני נגד. זה חומר מסוכן מדי, בזה כדאי לא להשתמש. למה בכל זאת להשתמש. דברים כאלה אתם לא יכולים לא לפרסם.
לילה חאג' יחיא
אני חוזרת, רוב החומר הוא חסוי ויש המון תחרות.
היו"ר סתיו שפיר
אז תתני את ה-20% שהם לא חסויים. אתם צריכים לפרסם.
לילה חאג' יחיא
יכול להיות שיישארו 2%.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר.
לילה חאג' יחיא
זה מהניסיון שלי. אני רוצה גם להדגיש שיש הבדל בין הדיונים בוועדה. בדיונים של הערכה מחדש של חומרי הדברה, אנחנו ממילא כבר קודם מפרסמים. היום התחלנו ועלינו מדרגה ופרסמנו וקיבלנו התייחסויות של הציבור, שיושבים מולי וגם מעבירים לנו התייחסות. פרסמנו את זה לא בשביל לעשות וי, אלא בשביל לשתף את הציבור גם ב - - -
היו"ר סתיו שפיר
טוב, אני אסתכל בעצמי על מה שאתם כן מפרסמים.
לילה חאג' יחיא
אני רוצה לומר - - -
היו"ר סתיו שפיר
אני רוצה לראות על מה מדובר. אנחנו פשוט חייבים להתקדם לנושא הבא, אני מצטערת.

חטיבת התיישבות ותנופה, אני לא יכולה לשחרר אתכם לפני שניגע בשני הנושאים החשובים האלה.
שלמה בן אליהו
לא הגענו לכאן עם החומרים האלה, כי ראינו מה הבקשה ולזה התכוננו. אם את רוצה ישיבה נפרדת, אני אביא לך את כל החומרים.
היו"ר סתיו שפיר
אם הייתי מקבלת 10 שקלים על כל פעם שהייתי שומעת את המשפט – אני אביא לך את כל החומרים בעניין של שני הגופים האלה – אז כבר הייתי יכולה לממן אותם.
שלמה בן אליהו
לא. טוב, אוקיי, אני מציע - - - -
היו"ר סתיו שפיר
המצב בסטאטוס היום מה מפורסם?
שלמה בן אליהו
אני מבקש שתעשי על זה ישיבה נפרדת ותקבלי את כל החומרים, את מה שתבקשי. לישיבה הזאת אנחנו התכוננו להביא לפי ה - - -
היו"ר סתיו שפיר
כן, אבל שלמה, האם זה חדש לכם העיסוק בתחומים האלה?
שלמה בן אליהו
לא, לא, אני - - -
היו"ר סתיו שפיר
אלה גופים נורא חשובים שנמצאים תחת חסותכם.
שלמה בן אליהו
את צודקת.
היו"ר סתיו שפיר
אגב, לא כל כך ברור למה. לא כל כך ברור למה החטיבה להתיישבות ולמה השירות הלאומי, שבכלל כל קשר לחקלאות הוא מקרי בהחלט, או הגרעינים. כל הדברים האלה – ממש לא ברור למה זה נמצא תחת משרד החקלאות ולמה משרד החקלאות מתעסק בכלל בנושאים האלה ולא מרכז את כל משאביו לתמיכה בחקלאות. לא ברור.

אבל מאחר שאתם אחראים על הגופים האלה והגופים האלה לא מדווחים על התקציב שלהם לציבור, עדיין אי אפשר למצוא את זה. תכניות עבודה – לא מדווחים. חטיבת התיישבות – לא מדווחים, אז אנחנו חייבים לשאול את השאלות האלה.
נועם עמרן
השירות הלאומי מדווח על הכל.
היו"ר סתיו שפיר
השירות הלאומי – עכשיו היו על זה דיונים ובגלל זה אני חושבת שלא זימנו אתכם ישירות לוועדה, כי זה גם היה בדיונים במשרד הרווחה. שני הגופים האלה – גופים מאד מאד חשובים, עשירים בתקציבים – שלא ביצעו את המוטל עליהם בכמה וכמה דוגמאות. החטיבה להתיישבות – אנחנו לא צריכים לחזור על כל הנושא שפורסם בדו"ח המבקר רק לפני חצי שנה. גרעינים בפריפריה שהיו אמורים לקבל קצב לא תוקצבו. גרעינים במרכז הארץ שקשורים בשר, באורי אריאל, כן תוקצבו. ממש לא ברור למה גרעין ברמת אביב ג' צריך לקבל תקציב מהחטיבה להתיישבות על חשבון גרעין בדרום הארץ.

איפה זה עומד היום? אחרי בית משפט, אחרי בג"ץ, אחרי דו"ח מבקר המדינה.
שלמה בן אליהו
כמעט כל הדברים שאמרת כרגע היו לא מדויקים.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי, אז תדייק אותך.
שלמה בן אליהו
כדי שנדייק אותך, אני מציע שבאמת נעשה ישיבה ספציפית לדברים האלה ותקבלי תשובה מפורטת על כך שאלה ושאלה. אנחנו קיבלנו את הדרישה של הדיון היום, בעצם לענות על הפורמט שאתם הגשתם. מילאנו אותו והתחלנו לענות עליו ונמצאים פה אנשים. את רוצה דיון על החטיבה?
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אבל הפורמט מחייב בשקיפות לפי סטנדרט מסוים. אחד הדברים זה שקיפות תקציבית.
שלמה בן אליהו
אני אומר שוב, אם יש שאלות תקציביות, את רוצה פירוט תקציבי, תקבלי על הכל. צריך לזכור דבר כזה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אני יכולה עכשיו להיכנס באינטרנט ולראות את הפירוט הזה?
שלמה בן אליהו
כן. לא יודע באינטרנט, אני אסביר.
היו"ר סתיו שפיר
של החטיבה ושל תנופה?
שלמה בן אליהו
אני אסביר.
היו"ר סתיו שפיר
אז איפה?
שלמה בן אליהו
אני אסביר. כל דבר של תקציב, זה לא משנה אם של החטיבה, של השירות הלאומי, של רשות הבדואים או של הגרעינים וכדומה, הכל באמת עובד כמו - - - ממשלתית רגילה. אין הבדל.
היו"ר סתיו שפיר
איפה אני רואה את זה?
שלמה בן אליהו
אני אומר אצלנו מה שתבקשי תקבלי.
היו"ר סתיו שפיר
אני לא רוצה לבקש ,אני רוצה כרגע להיכנס למחשב, האינטרנט פה מולי, לפתוח, ללחוץ על שורת החיפוש ולראות את כל התקציב של חטיבת ההתיישבות ושל מנהלת תנופה.
שלמה בן אליהו
תראי את התקנות שיש לנו, כמו ש- - -
היו"ר סתיו שפיר
אני לא יכולה לראות אותן.
שלמה בן אליהו
את התקנה שיש לגבי כל נושא ונושא. זה לא ברמה של-. אם השאלה היא איך השתמשו בתקנה, למשל דוגמא, עשינו כעת את המכרז, דוגמא קול קורא לגבי שווקי איכרים. אז יש תקנה של פרסום של שווקי איכרים. אם את רוצה רמת פעילות מי זכה בתקנה הזאת, בקול הקורא, איזה רשות זכתה בזה, באיזה סכום היא זכתה בזה, זה לא נמצא. זה לא נמצא ברמה התקציבית. בתקציבית יש לך - - -
היו"ר סתיו שפיר
אם היום אני רוצה להיכנס לתקציב של המשרד - - -
שלמה בן אליהו
את יכולה לקבל מהחשב.
היו"ר סתיו שפיר
של משרד הרווחה, אני יכולה להיכנס ולראות את כל ההתקשרויות של משרד הרווחה ואת כל ההוצאות ומה היה במכרז ומה היה בפטור ולמה זה היה בפטור. כשאני מנסה להיכנס לחטיבה להתיישבות או לתנופה ולהבין איך קרה ש-13 מיליון שקלים של תנופה לא הגיעו בסופו של דבר לטיפול במפונים אחרי 12 שנה, אין לי דרך לקבל את התשובה על זה. ואגב, גם מבקר המדינה, כשהוא חיפש והוא מחפש כבר כמה חודשים את הנתונים על הדבר הזה – כמו שאתה יודע, אחרי שפנינו אליו – גם הם לא מצליחים להוציא את כל הנתונים.
שלמה בן אליהו
אז אני אגיד לך שאין - - -
היו"ר סתיו שפיר
אז בטח ובטח הציבור הרחב שמנסה פשוט להיכנס באינטרנט ולראות מה קורה עם הכסף שלו, שזה דבר שאני בטוחה שתסכים איתי שיש לו זכות מלאה לקבל, איך הוא יכול לראות את זה?
שלמה בן אליהו
יש לו זכות מלאה לקבל ואפשר לקבל את הכל ואין שקל של - - -
היו"ר סתיו שפיר
איפה אפשר לקבל?
שלמה בן אליהו
אני אסביר לך. אני אומר את הטריק – לא לבקש מעט תקציב. אין משמעות לשאול מה תקציב המדינה ומה כתוב בתקציב המדינה, מה קיים בקול הקורא. אין לזה שום משמעות.
היו"ר סתיו שפיר
אני פרטתי מה אני רוצה לראות.
שלמה בן אליהו
שנייה, אני מסביר. תבקשי תמיד את הדו"ח של החשב, דו"ח ביצוע. מה שחשוב כרגע זה לא מה תוקצב, אלא מה בוצע.
היו"ר סתיו שפיר
אני לא יודעת אם שמעת, אבל בדיוק הגשתי בג"ץ כדי לקבל גישה למרכבה ולראות את הביצוע בעצמי, אבל - - -
שלמה בן אליהו
זהו, אז הביצוע משקף באמת לא מה תוקצב, אלא לאן הלך וכמה לך.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אז ביקשתי כמה דברים. ביקשתי את כל ההתקשרויות, ביקשתי את כל התמיכות, ביקשתי מכרזים – מה בפטור ומה לא.
שלמה בן אליהו
אז אני מסביר לך.
היו"ר סתיו שפיר
אגב, את רשימת הבקשות קיבלתם כבר לפני יותר משנה – רשימת בקשות מאד מפורטת שלי על כל מה שאני רוצה לראות בתוך התקציב של החטיבה ושל תנופה.
שלמה בן אליהו
אני מבקש ממך, תעשי ישיבה בנפרד על החטיבה או על תנופה, איך שתבחרי. אפילו שתי ישיבות ותקבלי את כל המידע.
היו"ר סתיו שפיר
אני שואלת אבל שאלה פשוטה. עכשיו, כשאני נכנסת לאינטרנט – איפה אני רואה את המידע הזה?
שלמה בן אליהו
אני אסביר לך.
היו"ר סתיו שפיר
המידע הזה צריך להיות כבר ברשות הציבור. אני לא צריכה - - -
שלמה בן אליהו
המידע נמצא, אני אסביר לך.
היו"ר סתיו שפיר
אני גם לא רואה כאלה יחידי סגולה לקבל את המידע הזה, אחרי שהם פנו אליך והם מבקשים ממך. עכשיו באינטרנט, כשאני הולכת לחפש את המידע, כמו על כל גוף ממשלתי, איפה אני מוצאת אותו?
שלמה בן אליהו
אז אני מסביר, יש מידע שהוא מידע של תקצוב. יש מידע של קולות קוראים ואם את רוצה מידע - - -
היו"ר סתיו שפיר
קולות קוראים אתם חייבים לפרסם.
שלמה בן אליהו
אם את רוצה מידע בסופו של דבר לאן הכסף הלך, לאיזה אפיק - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל ביקשתי, אני רוצה לראות התקשרויות, מכרזים, תמיכות. בוא נתחיל מזה. איפה אני עכשיו באינטרנט רואה את זה?
שלמה בן אליהו
אין באינטרנט. יש במערכת מרכבה את הדברים האלה.
היו"ר סתיו שפיר
מרכבה לא חשופה לציבור והיא גם לא חשופה לחברי הכנסת. איפה זה באינטרנט?
שלמה בן אליהו
אז תתקני את החקיקה.
היו"ר סתיו שפיר
לא של החטיבה ושל תנופה.
שלמה בן אליהו
אם את רוצה תתקני את החקיקה ש- - -
היו"ר סתיו שפיר
יש, החוק קיים.
שלמה בן אליהו
לא, שמערכת מרכבה צריכה תהיה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אני לא מדברת על מרכבה. יש לכם היום בחוק, בנוהל ממשלתי, אתם חייבים לפרסם התקשרויות, תמיכות ותקציב. זה כבר קיים בחוק. אתה רוצה שאני אחוקק אותו מחדש? איפה אני רואה את החוק? את הביצוע שלו?
מוחמד קדח
טוב, אז בדו"ח ההתקשרויות אני ראיתי שפורסמו שלושה דו"חות אחרונים של החטיבה להתיישבות. לגבי השירות האזרחי, אני ראיתי שפורסמו דו"חות, אמנם חלקם באיחור, אבל זה במסגרת מצומצמת, כי דו"ח ההתקשרות מטבע הדברים לא כולל את כל ההוצאות ולא כולל את כל הביצוע.
היו"ר סתיו שפיר
של תנופה ראית אי פעם דו"ח התקשרויות?
מוחמד קדח
של תנופה, לא בטוח.
היו"ר סתיו שפיר
לא.
עליזה ז'ז'ק
אני לא חותמת, אבל אני חושבת שכן.
היו"ר סתיו שפיר
אני מול המחשב. באמת, זה נורא קל. הנה, יש לי גוגל. זאת המצאה נפלאה.
עליזה ז'ז'ק
כן, אבל לי אין גישה למה שאני שולחת.
היו"ר סתיו שפיר
בואו נסתכל רגע. איפה אני מחפשת עכשיו? אתם אמורים לפרסם על פי חוק את כל הנתונים האלה. עכשיו אני רוצה לחפש את הנתונים, איפה אני מוצאת איתם? בוא תלך איתי בבקשה יד ביד, תראה לי איפה אני מחפשת את זה.
שלמה בן אליהו
אני חוזר על מה שאמרתי – אם את רוצה פירוט לגבי כל יחידה בפני עצמה – התקשרויות, חוזים, תקציבים – לאן הלכו – אנחנו נביא לך את זה בישיבה נפרדת.
היו"ר סתיו שפיר
זה אמור להיות באינטרנט. אני אעשה איתכם – קבענו – ישיבה נפרדת בעוד שבועיים – קבענו עכשיו על השעון, אפשר כבר לתאם. בשנייה שסיימנו את הוועדה הזאת נתאם ישיבה נפרדת. עכשיו אני רוצה – אתם אמורים לבצע את החוק הזה. קודם אמרת לי על חוק אחר שאתם לא מבצעים – אנחנו לא יכולים, אין לנו תקנים.
שלמה בן אליהו
אני אסביר לך. תראי, אנחנו - - -
היו"ר סתיו שפיר
אני מול מחשב, תגיד לי איפה לחפש את זה.
שלמה בן אליהו
אני אענה לך. אנחנו משרד שיחסית נקרא רציני במובן הזה שלקראת הישיבה הזאת עשינו הכנה, עשינו הכנה עם כל האנשים, רואים מה על סדר היום, מתכוננים ומגישים ומתכוננים לשאלות ולתשובות. אם את תשימי לי על סדר היום את החטיבה – חטיבה.
היו"ר סתיו שפיר
שלמה, סליחה, תסתכל לי בעיניים, אני לא שמתי לך על סדר היום את נושא חטיבה ותנופה?
שלמה בן אליהו
היום?
היו"ר סתיו שפיר
בשלוש השנים האחרונות.
שלמה בן אליהו
אני אומר היום.
היו"ר סתיו שפיר
בשלוש שנים האחרונות.
שלמה בן אליהו
את רוצה שאני אענה לך - - -
היו"ר סתיו שפיר
המשרד לא הגיע לכאן לוועדה לדבר על זה?
שלמה בן אליהו
את רוצה שאני אענה לך דברים לא מבוססים?
היו"ר סתיו שפיר
לא. אני שואלת שאלה פשוטה.
שלמה בן אליהו
את רוצה שאני אענה לך כעת בשליפה?
היו"ר סתיו שפיר
שלמה, אני שואלת שאלה פשוטה: החוק היום מחייב אתכם כבר לפרסם את המידע. אני לא אמורה לבקש אותה. אני לא אמורה לפנות אליכם.
שלמה בן אליהו
בסדר, את רוצה - - -
היו"ר סתיו שפיר
למרות שהחוק מחייב, אני פניתי אליכם אין ספור פעמים. יש לי תיקייה כזאת של הפניות אליכם בשני הנושאים המאד מאד חשובים האלה, שאזרחי ישראל נפגעים מהם, כי הם לא מתפקדים.
שלמה בן אליהו
אז אני מציע לך - - -
היו"ר סתיו שפיר
דו"ח מבקר המדינה ביקר אתכם בצורה מאד מאד חריפה גם על ההתנהלות שלכם במשרד השיכון, על כל מיני עובדים שהם לא עובדים אמיתיים, מתנדבים של אורי אריאל, שישבו במשרד ותפרו לעצמם מכרזים והעבירו לעצמם כספים – את זה אומר דו"ח המבקר, לא אני – מבקר המדינה. זה כבר פורסם במאי, אתם ראיתם את הדו"ח הזה לראשונה כבר לפני שנה וחצי, יותר, שנתיים. עכשיו אני שואלת אותך אחרי כל הדברים האלה - - -
שלמה בן אליהו
אם את רוצה שאני - - -
היו"ר סתיו שפיר
אזרחי ישראל רוצים לראות מה קורה בתקציב שלכם. איפה הם מחפשים אותו באינטרנט.
שלמה בן אליהו
אוקיי, עירבת פה עכשיו שמונה דברים בבת אחת. אם את רוצה על כל אחד בפני עצמו – על דו"ח מבקר המדינה, על הנושא של גרעינים, על נושא השירות הלאומי – תעשי ישיבה, תקבלי את הכל.
היו"ר סתיו שפיר
אני אעשה על זה ישיבה נפרדת ובלי קשר לישיבה הנפרדת, מאחר שהנושא הזה נמצא על סדר היום כבר 200 שנה - - -
שלמה בן אליהו
הוא לא נמצא על סדר היום של הישיבה של היום. אם תבקשי - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, לא, סליחה. אני קוראת לכם לישיבה. לא בכל ישיבת ועדה אתם מקבלים כזה פירוט ברור של מה אתם צריכים להביא. שלמה, בישיבה שלנו קיבלתם פירוט על מדד השקיפות.
שלמה בן אליהו
קיבלנו.
היו"ר סתיו שפיר
בנוסף למדד יש לי שאלות שקשורות לשקיפות - - -
שלמה בן אליהו
אז אני עונה לך. אני לא אומר שלא תקבלי תשובה, תקבלי.
היו"ר סתיו שפיר
בנושאים של המשרד. הן לא נשאלות בפעם הראשונה והן לא טופלו.
שלמה בן אליהו
אז אני אומר לך, אנחנו נבוא מוכנים לשאלות האלה.
היו"ר סתיו שפיר
אז אני שואלת שאלה אחרת. אתה המנכ"ל. הסיבה שמגיעים לכאן מנכ"לי משרדים, המטרה שלה היא שכשנשאלות שאלות מהותיות, אז יהיה אפשר כבר כאן לדבר על מה התשובה ואם אין תשובה אפשר גם להגיד אנחנו עובדים על זה, זה היעד שלנו.
שלמה בן אליהו
לא, אז אני מסביר לך. תקבלי את כל התשובות לכל השאלות. אנחנו התכוננו היום למה שביקשו מאיתנו. את רוצה לעשות דיון על נושא של גרעינים – גרעינים.
היו"ר סתיו שפיר
אבל אני שואלת אותך שאלה פשוטה: למה המידע הזה לא מפורסם היום כבר?
שלמה בן אליהו
אז אני אומר לך, אני אשב ואסביר לך את הדברים מה כן מפורסם - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל למה? אבל אתה פה כבר, אז למה זה לא מפורסם?
שלמה בן אליהו
תקשיבי, אני אענה לך מה כן מפורסם, מה לא מפורסם.
היו"ר סתיו שפיר
אז תגיד לי מה כן מפורסם.
שלמה בן אליהו
אני לא אגיד לך כרגע. אני אסביר לך – תעשי ישיבה – אני אגיד לך על כל נושא ונושא מה כן מפורסם, מה לא מפורסם, איך מפורסם, איך אפשר להגיע אליו. דברים שאי אפשר להגיע אליהם – אם את צריכה אותם – תקבלי אותם.
היו"ר סתיו שפיר
לא, שנייה, אני מצטערת, אני לא יכולה לקבל את התשובה הזאת. אנחנו דנים בנושא הזה לא בפעם הראשונה ולא השנייה ולא ה-20. זה כבר חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים לאורך השנים האחרונות. אנחנו יודעים טוב מאד למה אתם מסתירים את המידע הזה. אנחנו יודעים טוב מאד. כמו שדו"ח מבקר המדינה חשף בפנינו כמה פעמים, יש סיבה להסתרת המידע הזה. הכסף הלך למקומות שהוא לא היה אמור ללכת אליהם. יש שם הערות חמורות על מינהל תקין במשרד. כל הדברים האלה כבר ידועים.

עכשיו אני שואלת, אחרי שכבר כל הדו"חות האלה מאחורינו, המטרה של הדו"חות האלה היא שתשתפרו. אתם מקבלים כזה דו"ח חריף ואני יודעת שבנושא של הגרעינים הלכתם ועברתם בין הגרעינים ורציתם להוכיח שיפור וניסיתם לקדם את הדברים האלה. יש דו"ח כל כך חמור. אני שואלת שאלה פשוטה: החוק כבר מחייב אתכם לפרסם את התקציבים, את ההתקשרויות ואת התמיכות – איפה זה נמצא? זה לא שאלה שאתה צריך להתכונן בשבילה. אתה לא צריך להתכונן בשביל השאלה הזאת חודש. באמת.
עליזה ז'ז'ק
אני יכולה?
היו"ר סתיו שפיר
כן.
עליזה ז'ז'ק
אני מצאתי עכשיו באינטרנט התקשרויות רבעון שלישי 2017, משרד החקלאות ומנהלת תנופה.
היו"ר סתיו שפיר
בבקשה תעבירי לי את כל ההתקשרויות. אני אגיד לך מה מנהלת תנופה העבירה לי כשקיימנו איתם ישיבה. ביקשתי מהם פרוט של כל ההוצאות על 13 מיליארד שקלים שהם קיבלו - - -
עליזה ז'ז'ק
זה הרבעון שאני שלחתי - - -
היו"ר סתיו שפיר
על כל 13 מיליארד השקלים מנהלת תנופה אמרה אין לנו גישה למחשב. לפרוטוקול הוועדה.
עליזה ז'ז'ק
אני מתנצלת שאני ככה, אבל אני לא מכירה את זה.
היו"ר סתיו שפיר
יפה, בזה אנחנו מתחילים. והרבעונים הקודמים?
עליזה ז'ז'ק
יש גם. צריך לבדוק את זה יותר לעומק, אבל אני מניחה שזה רשום.
שלמה בן אליהו
כמו כל משרד ממשלתי אין התקשרות, אין התקשרות שלא עוברת אישור של החשב, של ועדות.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא קשור שזה עובר אישור. בסדר, גם ההתקשרות על הדבר הזה שהודעתם עם עמותת זהות, שאחרי שהיא עברה אישורים הבנתם פתאום שאתם לא יכולים לעשות את ההתקשרות הזאת, אלף כי אין באמת קשר למשרד החקלאות, ב' כי יש שם תמיכה כפולה. בבקשה. ואז ביטלתם אותה, אחרי שהיא כבר עברה את כל האישורים – פתאום בתקשורת שמו לב שיש פה משהו לא תקין, אז חזרתם בכם והחזרתם את זה. זה לא כל כך - - -
שלמה בן אליהו
אז גם אם יש טעות וחוזרים - - -
היו"ר סתיו שפיר
בשביל זה המידע צריך להיות מפורסם.
שלמה בן אליהו
זה לזכותו של המשרד, שלא נתפס במשהו. אבל אני רק אומר שוב, ההתנהלות היא התנהלות - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל מה עם מקומות שלא נתפסים?
שלמה בן אליהו
לא, אין דבר כזה. רבותי, זה סתם הוצאת שם רע על עובדי המדינה.
היו"ר סתיו שפיר
סליחה, דו"ח המבקר זה הוצאת שם רע?
שלמה בן אליהו
לא, יש לנו תשובה לדו"ח המבקר, בהתייחסות לדו"ח המבקר, אבל לבוא ולהגיד? יש ועדות שהן אמורות לאשר הוצאות תקציביות. יש ועדות שאמורות ויש חשב שאמור לראות שהכסף הולך למטרות הנכונות. הבירוקרטיה אצלנו חוגגת במובן הזה שאין דבר שאפשר להגניב אותו או להסתיר אותו, או הוא לא עובר איזה 8 או 30 עיניים. אין דבר כזה.
היו"ר סתיו שפיר
ובכל זאת ישבה פה אצלי בוועדה נציגת משרד השיכון בתקופתכם במשרד השיכון, ואמרה בוועדה לפרוטוקול שמי זה היה? דורפמן, היה מגיע אליה למשרד, היה נמצא במשרד, מסתובב במשרד כאילו שהוא עובד במשרד, מציג את עצמו כראש מנהלת הגרעינים, על אף שהוא לא היה בשום תפקיד רשמי והיא לא ידעה בדיוק מה תפקידו ומה הוא אמור לעשות, אבל הציגו אותו כעובד המשרד. בסוף מסתבר בדו"ח המבקר שהוא גם העביר לגרעינים שלו כסף.
שלמה בן אליהו
אם את רוצה התייחסות - - -
היו"ר סתיו שפיר
איך הדברים האלה קורים עם כל הבירוקרטיה והפירוט?
שלמה בן אליהו
אם את רוצה התייחסות לדו"ח המבקר והתייחסות לדורפמן או דברים כאלה, אני אבוא ואציג בפנייך את כל הדברים.
היו"ר סתיו שפיר
אני רוצה לשאול במה זה תוקן. אני רוצה לראות את רשימת הגרעינים שמקבלים היום תמיכות ובאיזה סכומים.
שלמה בן אליהו
אז אני אומר לך תעשי דיון נפרד על הנושא הזה, תקבלי את כל המידע.
היו"ר סתיו שפיר
אבל אני רוצה לראות אותם בלי לעשות דיון. אני חושבת שהמידע הזה - - -
שלמה בן אליהו
אני אשלח לך את זה לפני הישיבה.
היו"ר סתיו שפיר
אבל אני חושבת שהמידע הזה צריך להיות נגיש לציבור, עוד לפני שאני מבקשת. פה אנחנו כנראה לא מבינים אחד את השני.
שלמה בן אליהו
לא, אני מסביר. המידע לאן הכסף הלך, מי קיבל בפועל, כמה קיבל בפועל – כל מה שתבקשי תקבלי.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי. אז ראה זאת כבקשה. אנחנו נקיים דיון בעוד שבועיים.
שלמה בן אליהו
לא, אני מבקש שזה יהיה יותר ממוקד, בסדר?
היו"ר סתיו שפיר
בבקשה.
שלמה בן אליהו
תקבעי את התאריך, תגידי בדיוק מה.
היו"ר סתיו שפיר
כל המכתבים – תאספו, תכתבו במייל שלכם את המייל שלי, תראו את כל המכתבים שקיבלתם בעניין החטיבה להתיישבות ותנופה.
שלמה בן אליהו
זה לא נמצא אצלנו במאגר.
היו"ר סתיו שפיר
מה?
שלמה בן אליהו
אני סתם צוחק.
היו"ר סתיו שפיר
ותראו את כל השאלות שהמטרתי לאורך השנים האחרונות על המשרד וראו את זה כחומרים הכנה לוועדה.
שלמה בן אליהו
אוקיי, טוב.
היו"ר סתיו שפיר
ולגבי כל פעולות מנהלת גרעיני המשימה – את כל פירוט הגרעינים, באיזה היקף של תמיכה הם מקבלים. האם זה כבר הועבר אליהם.
שלמה בן אליהו
בואי נעשה ישיבה. בגלל שזה הרבה חומר על כל אחד ואחד, אני מציע שתעשי כמה ישיבות. ישיבה אחת על נושא של מנהלת תנופה, ישיבה נוספת על גרעינים. את רוצה על החטיבה? עם על החטיבה. כל תחום שתבקשי – נעשה ישיבה נפרדת ואם תמקדי אותנו למה את רוצה, נשלח את החומר לפני כדי שתתכונני אליו ונעשה פה את הדיון.
היו"ר סתיו שפיר
טוב. אני מבקשת שתעלו את החומר הזה לאינטרנט.
שלמה בן אליהו
מה שאפשר מבחינה חוקית נעלה לאינטרנט.
היו"ר סתיו שפיר
הכל. אתם מבחינה חוקית כבר נדרשים להעלות את זה.
שלמה בן אליהו
אז אני אומר, מה שמותר מבחינה חוקית נעלה.
היו"ר סתיו שפיר
שוב, אתם נדרשים כבר להעלות אותו. זה חשוב שהדבר הזה יובהר. החומר הזה אמור להיות באינטרנט כבר עכשיו, לפני שאני ביקשתי.
משה ויין
כל ההתקשרויות של המשרד כבר שנים - - -
היו"ר סתיו שפיר
של כל יחידות הסמך.
משה ויין
בוודאי. גם של מינהל המחקר, גם של המשרד. בלשונית משרד החקלאות הם יכולים להיכנס. לשונית של משרד החקלאות פרסומים, חוק חופש המידע, יש לנו, זה מחולק לרבעונים. לפחות שנתיים וחצי.
היו"ר סתיו שפיר
תגיד ניסיתי לראות מה קורה ומה תנופה עשתה עם 13 מיליארד שקלים שהיא קיבלה? בדקת את זה פעם?
שלמה בן אליהו
אני רוצה להגיד לך משפט. משה, אני אענה לה שנייה.
משה ויין
לא, אני לא מחפש את זה.
היו"ר סתיו שפיר
זה תחת אחריותכם.
שלמה בן אליהו
תקשיבי, אני מכיר את מנהלת תנופה מגלגולים קודמים שגם הייתי במשרד השיכון ודברים כאלה וצר לי לאכזב אותך, לא תמצאי שם שקל שהלך לאיבוד ולא רשום.
היו"ר סתיו שפיר
למה אתה חושב שאתה מאכזב אותי? אני נורא אשמח אם הכסף היה מנוצל בצורה נכונה.
שלמה בן אליהו
אז הוא נוצל.
היו"ר סתיו שפיר
אז אתה יכול להסביר לי איפה הכסף הזה?
שלמה בן אליהו
אז תעשי את הישיבה. אני ביקשתי ממבקר המדינה שיבדוק את הדבר הזה.
היו"ר סתיו שפיר
אבל עשינו את זה השבוע.
שלמה בן אליהו
שנייה, לא. ביקשתי ממבקר המדינה שיבדוק את הדבר הזה, הוא בודק את זה כרגע. אין שום סיכוי שדבר שעובר דרך הבירוקרטיה הממשלתית, אין לו - - -
היו"ר סתיו שפיר
אז למה כשתנופה העבירו לי את המסמכים הם העבירו מסמכים שיש בהם פירוט תקציבי של שליש ממה שביקשתי?
שלמה בן אליהו
כי את מבקשת בעצם על שנים קודמות, אבל בסדר, מה שיש ואפשר לתת לך, יתנו לך. אוקיי?
היו"ר סתיו שפיר
איפה המידע הזה של תנופה שקודם הדפסת? זה של תנופה. לא, תנופה אין לי פה. אתמול קיבלנו פירוט מידע בעקבות הפנייה שלי למבקר, על הסיפור של תנופה וגם משרד המבקר לא הצליח לפצח את מלוא הביצוע של התקציבים. אז אני שואלת שאלה פשוטה – איפה רואים את זה?
שלמה בן אליהו
אני אנסה להביא לך לכאן את כל האנשים גם כן מהמשרדים האחרים שעלו, כי זה עבר הרי גלגולים.
היו"ר סתיו שפיר
זה עדיין נמצא בבדיקה וזה עוד נמצא בתהליך. אנחנו שלחנו פנייה כדי לקבל את המידע העדכני.
שלמה בן אליהו
אני מסביר, תנופה עברה גלגולים, היא הייתה במשרד ראש הממשלה - - -
היו"ר סתיו שפיר
נכון, היא עברה הרבה מאד גלגולים, היא נסגרה, נפתחה, אבל היא עדיין מקבלת כסף.
שלמה בן אליהו
סליחה?
היו"ר סתיו שפיר
אבל היא עדיין מקבלת תקציב על אף שהיא סגורה.
שלמה בן אליהו
נכון. אין דבר כזה יחידת תנופה כמו שהיה בעבר. היא נסגרה, היא נטמעה - - -
היו"ר סתיו שפיר
במשרד החקלאות.
שלמה בן אליהו
במשרד החקלאות. אז אני אומר, את כל התקציבים שהיו פועלים במשרד החקלאות או במשרד השיכון, את יכולה לקבל. תקציבים שהיו לפני כן במשרד ראש הממשלה – תבקשי ממשרד ראש הממשלה. אני יכול לתת לך את הנתונים שנמצאים אצלנו במחשב, לא נתונים שנמצאים במשרד ראש הממשלה.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אבל אין לכם את הסכמה של מה שהיה שם לפני כן?
שלמה בן אליהו
אז תבקשי מהם, כמו כל המשרדים שיבואו ויציגו לך את זה. יציגו לך את זה. אין כאן כסף שנכנס מאגף תקציבים, מהכנסת - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל אני אומרת לך שעשיתי את זה כבר. אז למה לא קיבלתי את התשובות? מה לא עשיתי נכון? ואולי תלמד אותי מה לא עשיתי נכון בישיבה הקודמת על מנהלת תנופה, שגרם לכך שיצאתי מהישיבה הזאת בלי תשובות, על אף שהיו פה נציגי משרד ראש הממשלה, היו פה נציגי מנהלת תנופה. היו פה נציגים של המפונים. מה היה חסר?
שלמה בן אליהו
אין תקציב – אני אומרת לך מתוך ניסיון, יש לי שערות לבנות והייתי בהרבה תקופות – אין תקציב שמתגלגל במשרדי ממשלה - - -
היו"ר סתיו שפיר
ואין לו תיעוד.
שלמה בן אליהו
אין דבר כזה.
היו"ר סתיו שפיר
מסכימה. אז מה עשיתי לא נכון שלא קיבלתי את המידע.
שלמה בן אליהו
כי לא שאלת את השאלות הנכונות.
היו"ר סתיו שפיר
אז מה אני צריכה לשאול, חוץ ממה התקציב שלכם?
שלמה בן אליהו
את צריכה לראות לא מה התקציב, את צריכה לראות מה הביצוע. לא לראות מה תוקצב אלא לראות מה בוצע.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי וביקשתי את זה.
שלמה בן אליהו
אז זה מה שאת צריכה לבקש.
היו"ר סתיו שפיר
למה לא נתנו לי את זה?
שלמה בן אליהו
אין דבר כזה שלא יתנו לך את זה.
היו"ר סתיו שפיר
הם לא נתנו.
שלמה בן אליהו
אם תבקשי דו"ח פעולות של חשב, מה בוצע, תקבלי.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי, אז זה מה שאנחנו נבקש לישיבה הבאה בנושא הזה. אנחנו נקבע את הישיבה הזאת לעוד שבועיים.
עליזה ז'ז'ק
בכל מקרה, למרות הגידול הבאמת משמעותי, אני חושבת, בפניות שאנחנו מקבלים, אנחנו עוברים לשקף הבא. אנחנו רואים שבשנת 2017 - - -
היו"ר סתיו שפיר
של שאילתות?
עליזה ז'ז'ק
לא, לא שאילתות. בשנת 2017 אין לנו הליכים משפטיים. אני מקווה שאנחנו נצא ככה ו - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה יפה וטוב, אבל באמת קשה. צריך לקחת בחשבון גם שקשה לפנות להליכים משפטיים בכל מצב של חופש מידע, כי בסוף לאזרח הרגיל ללכת ולהוציא את הוצאות בית המשפט, זה לא דבר הגיוני.
עליזה ז'ז'ק
לא, ברור. אני מקווה שעצם זה שאנחנו כן ניתן תשובות וכן נענה לפניות, גם אם זה באיחור ואני יודעת כבר מראש שיש לי איחור בתשובות, אז לפחות שבאמת ניתן את התשובות וזה לא יצור גרירה למצבים יותר חמורים.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי. שתדעי, את בעיקר, שגם אנחנו – כמובן שהיחידה הממשלתית לחופש המידע וגם אנחנו כאן בוועדה עומדים לרשותך. כשיש שאלות של איך לקחת את המידע שכבר עבדת, לפרסם אותו ולהפוך אותו ליותר מונגש לציבור, אז אנחנו מאד נשמח לסייע בזה.
עליזה ז'ז'ק
תודה רבה.
מוחמד קדח
וזו ההזדמנות להזכיר שיש נוהל פרסום תשובות באתר. בשנת 2017 לצערי משרד החקלאות לא פרסם אף תשובה.
היו"ר סתיו שפיר
אף תשובה?
מוחמד קדח
כן.
עליזה ז'ז'ק
זה בטח-. אני לא רוצה, אבל לדעתי זה רק עניין של עומס ו - - -
היו"ר סתיו שפיר
בסדר. יש עוד שבוע עד סוף השנה, אז אפשר לשפר בשבוע הזה את הנתונים.
מוחמד קדח
כן, עדיין השנה לא נגמרה, נכון.
היו"ר סתיו שפיר
כן, שבוע.
שלמה בן אליהו
בשבוע הזה מה שאנחנו מבקשים ממך שתפרסמי את התשובות שנתת. תפרסמי.
היו"ר סתיו שפיר
כן, כבר עבדת קשה, תראי.
שלמה בן אליהו
בסדר? תפרסמי.
היו"ר סתיו שפיר
באמת, גם יש פה תשובות נורא מורכבות, כמו מה שהזכרת, שדורשות הרבה איסוף מידע. אחרי שכבר אוספים את כל המידע הזה - - -
שלמה בן אליהו
תפרסמי. השבוע תתעסקי בפרסום. בסדר?
עליזה ז'ז'ק
כן.
היו"ר סתיו שפיר
מצוין. עוד?
עליזה ז'ז'ק
שאילתות ישירות. אנחנו רואים.
היו"ר סתיו שפיר
מספרים יפים.
עליזה ז'ז'ק
אין הרבה מה להרחיב. גם כן השאילתה שממתינה למענה זה שאילתה אחת.
שלמה בן אליהו
9% מתוך - - -
עליזה ז'ז'ק
והיא רשומה כשאילתה חדשה. אני לא מבינה בזה, אבל - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה?
עליזה ז'ז'ק
היא נמצאת בין השאילתות של שנת 2015, אבל היא רשומה שאילתה חדשה. זה אתם בכנסת, זה לא אנחנו. אין לי מושג בזה.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי, אני לא יודעת מה. איזו שאילתה?
עליזה ז'ז'ק
הסדר עם הפלסטינים. אני לא יודעת מה - - -
היו"ר סתיו שפיר
באיזה עניין?
עליזה ז'ז'ק
זה הדבר היחיד שכתוב לי שם.
היו"ר סתיו שפיר
לא כתוב השאילתה עצמה?
עליזה ז'ז'ק
לא כתוב.
היו"ר סתיו שפיר
טוב. לא יודעת.
עליזה ז'ז'ק
וגם אין לה מספר.
היו"ר סתיו שפיר
והיא משנת 2015?
עליזה ז'ז'ק
היא נמצאת פיזית בדו"ח.
שלמה בן אליהו
היא ארכאית. אין לה מספר, אז אי אפשר לעקוב אחריה, אבל היא היחידה שהיא בלי מספר. מתוך ה-11 – 9% - זה אחת. זאת אומרת זו שאילתה אחת שכנראה רשמו אותה בשנת 2015. מנסים כעת לאתר אותה, לראות איפה היא, אבל בעצם חוץ מזה - - -
היו"ר סתיו שפיר
טוב.
עליזה ז'ז'ק
אז זה השאילתות.
היו"ר סתיו שפיר
וזה ההתקשרויות של המשרד עצמו.
עליזה ז'ז'ק
כן.
היו"ר סתיו שפיר
ושל היחידות הכפופות?
עליזה ז'ז'ק
עם היחידות, לא הבדואים ולא השירות הלאומי האזרחי, אבל - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה לא כולל אותם?
עליזה ז'ז'ק
לא. פה לא.
היו"ר סתיו שפיר
והדו"חות שלהם?
עליזה ז'ז'ק
הם יכולים להעיד, הם פורסמו.
מוחמד קדח
אני ציינתי לגבי שירות אזרחי הם פורסמו, אבל באיחור. ולגבי הרשות להסדרת התיישבות הבדואים, אני לא בטוח, כי לא בדקתי את הנושא הספציפי לגבי הרשות עצמה, אבל - - -
קריאה
הדיווח שהועבר לי זה שזה הועבר ליחידה במועד ופורסם באתר של היחידה.
מוחמד קדח
אוקיי, טוב, אז נבדוק את זה.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי. יש למישהו הערות נוספות? שאלות נוספות? אתם רוצים לסכם במשהו?
שלמה בן אליהו
לא. תודה לך על הזימון.
מוחמד קדח
יש לי רק שתי מילים ממש בקצרה.
היו"ר סתיו שפיר
כן.
מוחמד קדח
החלט הממונה מונתה לפני כחודשיים ואנחנו מאחלים לה הצלחה רבה.
היו"ר סתיו שפיר
בהצלחה רבה.
עליזה ז'ז'ק
תודה.
מוחמד קדח
הסוד של ההצלחה הוא שייתנו המשאבים הדרושים, שהממונה הקודם הצביע על החוסר בהם ובנוסף גם הגיבוי והרוח הגבית לעבודה של הממונה, כדי שהנושא הזה יוטמע בכל המחלקות ובכל האגפים במשרד והם צריכים שאכן הדבר הזה יקרה.
היו"ר סתיו שפיר
טוב, תודה. אני מודה לכם על ההכנה לוועדה ועל הנוכחות בהרכב מלא וגם על הרבה מאד נכונות להשקיף מידע ולתת תשובות מפורטות. המון המון תודה לכם.

נשארנו עם הרבה מאד שאלות. אני אפרט חלק מהן ואת היתר, בעניין הדיונים הבאים, אני אשלח לכם במייל.

רצינו בהקשר של ההדברה לבקש את רשימת הפעולות שנעשו כדי לספק מידע על פיזור גיאוגרפי והיקף שימוש בפועל בחומרי הדברה ואיפה זה כמובן מפורסם לציבור. הדברים האלה צריכים להיות מפורסמים לציבור.
שלמה בן אליהו
לא, לא, לא, סליחה. אם את מדברת על נושא ברמה של הקיים, יש מידע. זאת אומרת - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, על היקף השימוש. יש לכם את רשימת החומרים.
לילה חאג' יחיא
לא, אצלנו באגף הצומח אין לנו נתונים כאלה.
שלמה בן אליהו
האם את מדברת על היקף שימוש ומה חקלאי ספציפי השתמש?
היו"ר סתיו שפיר
היקף שימוש בכלל במשק הישראלי.
לילה חאג' יחיא
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כבר כמה שנים נתונים לגבי מכירה של חומרי הדברה בארץ ואת הנתון שיש מקבלים ב- - -
היו"ר סתיו שפיר
ובנתון שלכם אין?
שלמה בן אליהו
לא.
לילה חאג' יחיא
אין לי נתון כזה.
שלמה בן אליהו
אין נתון על - - -
שרית כספי-אורון
אם אני מבינה נכון, גם אין להם נתון על מי כל החקלאים בארץ, נכון? אין רשימה כזאת.
שלמה בן אליהו
זה גם נכון.
היו"ר סתיו שפיר
מה הבעיה לפרסם?
שלמה בן אליהו
אני אסביר, אבל אני קצת - - - לגבי כל מה ששאלת.
שרית כספי-אורון
לא, אבל באמת זה מידע מאד מאד חסר בישראל לגבי - - -
היו"ר סתיו שפיר
יש בעיה לפרסם אותו?
שלמה בן אליהו
לא, אני אסביר.
שרית כספי-אורון
היקף השימוש בפועל ומה שהלמ"ס מפרסם, שבוא נגיד שזה שיפור מעל כלום, אבל הוא לא מאד מפורט לגבי החומרים הפעילים. אין מידע גיאוגרפי, אין מידע לגבי איזה גידולים הם מרוססים. אז זה מידע מאד מאד חלקי והיה רצוי ש - - -
שלמה בן אליהו
בוא נגיד שחוק הסטנדרטים יפתור את הרוב, את התוצאה שרוצים להגיע אליה.
היו"ר סתיו שפיר
מזל שהוא נחקק.
שלמה בן אליהו
נכון, אבל אני אומר, כל הדברים האחרים זה בעצם כפלסטר. חוק הסטנדרטים הוא החוק שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהוא יישום.
היו"ר סתיו שפיר
שצריך להתקין בשבילו תקנות.
שלמה בן אליהו
תקנות וכוח אדם בעיקר. לא התקנות, התקנות זה יהיה רק - - -
היו"ר סתיו שפיר
נראה שעוד שנייה בחירות, חבל שזה יתגלגל עוד לשר רביעי.
שלמה בן אליהו
אנחנו נשמח אם זה יהיה. אני אומר שמבחינתנו יש לנו יחידה שעוסקת בזה. זה חשוב לנו. זה באינטרס שלנו. אני חייב לומר שהשאלה שאת שאלת כאן כרגע - - -
היו"ר סתיו שפיר
טוב, אז אנחנו נבקש גם תשובה בכתב על רשימת הנתונים האלה – מה מונע או מה עוצר מלפרסם אותם. אני גם אפנה באופן אישי בעניין של למה החוק לא מיושם, אבדוק מה הפעולות שאנחנו יכולים לעשות כדי לדחוף את יישמו.
שלמה בן אליהו
לכן אני אומר, השאלה פה, אם אפשר לדייק אותה. זאת אומרת לגבי הנתון שאת רוצה, אם את רוצה נתון כמה חקלאים רכשו איזה חומרים, או מה החקלאים רכשו - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא מה רכשו, רמות שימוש לפי חלוקה לאזורים בארץ.
שלמה בן אליהו
מה זה רמות שימוש?
היו"ר סתיו שפיר
בדיוק הדברים שהוזכרו כאן עכשיו.
שלמה בן אליהו
לא, רמות שימוש פירושו, עוד פעם אני חוזר. מידע שיש מי קנה, קנו חומרי הדברה ואיך השתמשו בהם – את זה אין לנו.
היו"ר סתיו שפיר
תראה, זה נורא נורא פשוט. תחשוב על עצמך – אנחנו מסתכלים על הכל מנוקדת המבט של הצרכן – תחשוב על עצמך עכשיו שאתה רוצה לבחור איפה לקנות.
שלמה בן אליהו
אז התשובה היא חוק הסטנדרטים. הנתון שאת מבקשת אותו לא קיים.
היו"ר סתיו שפיר
אבל אנחנו מנסים לראות איך מיישמים חלק מהדברים שנמצאים בחוק. אתה שם אותנו בלופ. אתה אומר לי יש חוק כבר, אבל החוק לא יכול להיות מיושם, כי לא נתנו לנו את האפשרות של התקנים, אז אנחנו לא מתקינים תקנות. אז אתה כל פעם מחזיר אותי לנקודת ההתחלה. בואו נעשה כמה צעדים קדימה, למרות שאנחנו - - -
שלמה בן אליהו
לא, אז זו התשובה, אבל המידע שאת מבקשת אותו, גם אם תקבלי אותו, אין לנו שום משמעות.
לילה חאג' יחיא
אין לנו.
שלמה בן אליהו
אם תקבלי את המידע – והנה, היא תגיד לך את זה – נכון?
שרית כספי-אורון
אין את המידע בארץ.
שלמה בן אליהו
אין את המדע.
לילה חאג' יחיא
יש תקדימים בעולם שמפרסמים לציבור בכל אזור מה חשוב לדעת.
שרית כספי-אורון
כן, יש הרבה מדינות שיש להן מפות ו - - -
לילה חאג' יחיא
לא צריך להצביע על דו"ח ספציפי, להגיד מדינה X מפרסמת - - -
היו"ר סתיו שפיר
נעשה ככה: בואי תשלחי לנו דו"ח של מה צריך לראות ואנחנו - - -
לילה חאג' יחיא
אני מרגישה שרוצים לעשות משהו תקדימי בארץ. יכול להיות ש - - -
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו מדינת הסטארטאפ. גם חקלאות וגם סטארטאפ, הכל ביחד זה מחייב סטנדרט ממש גבוה. אנחנו לא מחכים ל - - -
לילה חאג' יחיא
יכול להיות שזה טוב וכן חשוב לנו גם לדעת אם יש תקדימים בעולם, מאחר שאנחנו יודעים שבנושא חומרי הדברה יש הרבה שונות בעולם. אז אם יש משהו כזה, תגידו לנו - - -
שרית כספי-אורון
כן, יש - - -
לילה חאג' יחיא
באיזו מדינה - - -
היו"ר סתיו שפיר
בסדר. תכתבי אותנו לדיון ואנחנו נראה את התשובות.
שרית כספי-אורון
יש עשרות מדינות שיש להן - - - בפרסום המידע. בטח.
היו"ר סתיו שפיר
בדיקה שלכם לגבי האפשרות לבקש, במסגרת האילוצים על אותה חקיקה, חובת דיווח עצמית של החקלאים. כלומר שפשוט תצא הוראה שהם ידווחו. אני מניחה רגע את נושא הפיקוח בצד.
שלמה בן אליהו
זה מה שעדכנתי אותך כרגע, זה מה שהיה עם משרד הבריאות בחודשים האחרונים.
היו"ר סתיו שפיר
הבנתי.
שלמה בן אליהו
בסדר.
היו"ר סתיו שפיר
נעשה את זה באופן עצמאי שלכם. פרוטוקולים של הוועדה הבין משרדית, גם את הפירוט החלקי שלהם. כלומר גם אם זה אומר רק שני אחוזים, בכל זאת לראות מה מרחש שם. הוועדה סבורה שצריך לפרסם.
לילה חאג' יחיא
אנחנו גם סבורים שצריך לפרסם. סליחה שקטעתי. אני הצגתי מה ההרכב של הוועדה בנושא שהיא מייעצת, אבל היום אנחנו - - - - את משרד החקלאות, ולהיפך, אנחנו עובדים על זה שכמה שיותר תהיה שקיפות. אין לנו מה להסתיר במשרד וחשוב גם ל - - -
היו"ר סתיו שפיר
ברור, זה לא דבר שצריך להסתיר. קיבלתי פה פתק מתנו לחיות לחיות, הם פה?
יעל ארקין
כן.
רועי דורון
כן.
היו"ר סתיו שפיר
הייתה לכם שאלה שרציתם לשאול קודם?
יעל ארקין
לא. רצינו גם כן להשתתף בבעיות שיש לנו מול משרד החקלאות.
היו"ר סתיו שפיר
אז שאלתי אם למישהו יש שאלה שלא נשאלה.
יעל ארקין
פשוט ביקשת שאני אתן דף עם השם שלי.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי, אז בבקשה. את רוצה להגיד בדקה? יש לנו ממש דקה, כי אני כבר בסיכום, אז זה צריך להיות ממש בקצרה. חשבתי שיצאתם מפה.
יעל ארקין
אני פשוט רוצה לדבר על חוסר השקיפות במשרד החקלאות.
היו"ר סתיו שפיר
תצייני בכמה נקודות את מה שחסר לכם מבחינת פרסום המידע, כי אנחנו ממש בסיכום הדברים.
יעל ארקין
אני רוצה להגיד שגם מה שקיבלתי וכנראה אולי אין זמן - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה שמך?
יעל ארקין
אוקיי, סליחה. יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות. מי שקיבלתי גם מושחר.
היו"ר סתיו שפיר
מה קיבלת, באיזה עניין?
יעל ארקין
בהרבה עניינים. סתם לדוגמא עכשיו הגשנו בקשה בנושא של הכלביות – ביקורות בכלביות, איפה נעשו, כל השאלות. איזה ליקויים נמצאו. אז באמת קיבלתי את הדו"חות, אבל השם של הכלבייה מושחר.
היו"ר סתיו שפיר
למה זה מושחר?
יעל ארקין
לא יודעת. שם הווטרינר - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה יש להשחיר? כל הרעיון פה היה להבהיר מה קורה בכלבייה.
שלמה בן אליהו
- - - נבדוק את התשובה.
יעל ארקין
היא יכולה להגיד לך, היא שלחה לי את זה.
היו"ר סתיו שפיר
זה בתקופתך או שזה לפני?
עליזה ז'ז'ק
אני לא בטוחה שמה שאני אומרת.
שלמה בן אליהו
תגידי להם מה - - -
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אבל למה הכלבייה - - -
טלי גרוס
הם גוף מבוקר ובחוק זה מוגדר כצד ג' ויש עשרות כלביות ולפנות לכולן כצד ג' זה פשוט משאבים בלי סבירים שצריך - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, אבל למה זה נחשב צד ג'? היא ביקשה את הביקורת על הכלביות.
יעל ארקין
ואת הביקורת אתם עושים.
היו"ר סתיו שפיר
זה נתונים שלכם על מה ראיתם בכלביות.
טלי גרוס
זה כלביות פרטיות.
היו"ר סתיו שפיר
נו, אז?
טלי גרוס
צריך לפנות אליהן וליידע אותן שאנחנו מעבירים את המידע.
יעל ארקין
אני רק רוצה להגיד שלפני שנה קיבלתי חומר על שנה וחצי ושום דבר לא היה מושחר ובעקבות זה הוצאתי את דו"ח הכלביות שהיה עליו דיון שבוע שעבר בכנסת.
שלמה בן אליהו
כן, הכיוון הכללי זה שזה עניין של זמן. זאת אומרת אם את רוצה את הדו"ח, הם צריכים לפנות על פי החוק לכלביות הפרטיות ולהגיד להן תשמעו, רבותי, אנחנו רוצים את הנתון הזה. אתם מסכימים?
יעל ארקין
אני לא מדברת על זה. עזוב רגע פרטיות. בוא נדבר רגע על העירוניות.
שלמה בן אליהו
אני מסביר, ואז הם אומרים כן או לא. ולכן מי שאומר כבר כן, אז נותנים לך את השם שלו.
יעל ארקין
לא נתנו לי אף שם.
שלמה בן אליהו
אבל את אומרת ששנים קודמות נתנו לך.
יעל ארקין
שנים קודמות נתנו לי את כל הדו"חות של שנה וחצי ושום דבר לא הושחר.
היו"ר סתיו שפיר
כמה זמן צריך כדי להפיק דו"ח כזה, עם השמות של הכלביות, כדי לפנות לצד ג' ולבקש את האישור שלהם?
טלי גרוס
זה תלוי. הייתה לנו בקשה של 40 צדדים שלישיים וזה לקח לנו יותר משעה וחצי לכל פנייה לצד ג'.
היו"ר סתיו שפיר
למה?
טלי גרוס
זה גם להכין את הפנייה, זה גם לפלח את החומר.
יעל ארקין
אבל לא ברור לי למה, כי הדו"ח עצמו הוא דו"ח של משרד החקלאות. מי שמבקר זה ד"ר נירית ציפורי או מנהלי הלשכות. הם עושים את הביקורות. זה לא קשור לרשות.
שלמה בן אליהו
על פי חוק, כשפונים ל - - -
היו"ר סתיו שפיר
רגע, שנייה. יכול להיות שתוכל לעזור לנו פה. אם זה נתונים רק של הביקורת של משרד החקלאות, למה יש פה עניין של צד ג'?
מוחמד קדח
ככלל יש את סעיף 13 בחוק חופש המידע, שמקום שצד ג' עלול להיפגע, אז חייבים לתת לו הזדמנות להתנגד.
היו"ר סתיו שפיר
אבל מה זה להיפגע? זו ביקורת שהם ערכו במקום. הדיון פה הוא על איזה ביקורת עושה משרד החקלאות, זה לא על - - -
מוחמד קדח
אני מניח שאם הגיעו למסקנה שצריך לפנות לצד ג', אז הם הגיעו קודם למסקנה שצד ג' עלול להיפגע וכנראה שהתגלו - - -
היו"ר סתיו שפיר
תוכלו לעשות איזו שהיא בדיקה אצלכם, של האם זה באמת דורש צד ג' במקרה שמדובר פה בביקורת? כלומר איך אפשר להקל ולהפוך את העניין הזה ליותר מהיר, כי זה באמת דו"ח נורא נורא חשוב. הציבור חייב לדעת.
שלמה בן אליהו
תעשו תיאום משפטי בין הלשכה - - -
היו"ר סתיו שפיר
ואם אין לו את שם הכלבייה, זה לא עוזר לו להבין מה הייתה הביקורת.
מוחמד קדח
כן, אבל לפני זה אני מניח, כמו שציינה טלי, שלוקח כ-40 שעות כדי לטפל בבקשות ה אלה של צד ג' - - -
טלי גרוס
של שעה - - -
מוחמד קדח
כן, שעה פר 40, זה כ-40 שעות.
היו"ר סתיו שפיר
אז בואו נראה אם באמת צריך צד ג' בעניין הזה. לי זה נשמע שלא בטוח, אבל אני לא משפטנית.
מוחמד קדח
לפי סעיף 13, אבל אני לא מכיר את הנסיבות. נבדוק.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי, תעשו איזו שהיא בדיקה ביניכם של איך אפשר לייעל את התהליך הזה. עוד משהו?
יעל ארקין
כן. אני כתבתי שם גם בנושא של חזירים, אבל אנחנו כל הזמן ניגשים לעתירות מנהליות כדי לקבל את המידעים. שום דבר לא הולך קל. גם בחזיריות קיבלנו ניירת. את שמות החזיריות השחירו לנו. אז היינו צריכים לגשת לבית המשפט, כי אם אנחנו רוצים להוציא צו מניעה נגד אותה חזיריה, שיש שם הפרות מאד מאד נוראיות, באמת. אני לא אפרט פה. אז ניגשנו לבית המשפט ובית המשפט הורה כן לתת לנו את השמות של החזיריות ובאמת הגשנו עכשיו נגדם צווי מניעה.
היו"ר סתיו שפיר
כן, אבל חבל שצריך להגיע לבתי משפט עם הדברים האלה.
טלי גרוס
לגבי הבקשה האחרונה בעניין החזיריות, מסרנו את השמות עקב הפסיקה.
יעל ארקין
אז תודה רבה.
היו"ר סתיו שפיר
כן, אבל שוב, חבל שצריך להגיע לפסיקה. זה כזה בזבוז זמן.
יעל ארקין
אני מעסיקה מחלקה משפטית שלמה כדי להתעסק במידעים שאני צריכה לקבל באופן חופשי ממשרד החקלאות.
היו"ר סתיו שפיר
זה סתם לגרור את זה עוד זמן, הרי אפשר - - -
יעל ארקין
סורי.
שלמה בן אליהו
תסלחי לי, אני רק אענה לך תשובה. התשובה היא כמו שענו לך כרגע, שזה לא באופן חופשי - - -
יעל ארקין
שלא לדבר על בג"צים.
שלמה בן אליהו
אז אני אסביר. אם באת המחלקה המשפטית של הרשות ושלנו הגיעו למסקנה שלא צריכים להשחיר כי זה מידע שאפשר לפרסם אותו בלי להשחיר, נשמח. אין לנו איזה אינטרס להשחיר את השמות האלה. אבל אם המחלקה המשפטית אומרת שצריכים לקבל את האישור של צד ג', אז צריכים לקבל את האישור של צד ג'.
יעל ארקין
אז פעם קודמת היא אמרה שלא צריך ועכשיו כן צריך? רק לפני שנה, דרך אגב.
שלמה בן אליהו
אז אני אומר שוב, אני מסביר, המחלקה המשפטית - - -
יעל ארקין
אותו מידע בדיוק.
שלמה בן אליהו
אז לכן ביקשנו הפעם, הוועדה מבקשת לא רק מהלשכה המשפטית שלנו אלא ששני הגופים הממשלתיים, ישבו ביניהם היועצים המשפטיים ויגיעו למסקנה אולי באמת לא צריכים לפנות לצד ג' בשביל לתת את השמות האלה.
יעל ארקין
כן, זה כמו שאומרים לי לבוא בזוגלובק לצלם חומר, בתנאי שלא נעשה בזה שימוש נגד זוגלובק. חומר. תנו לנו חומר. אנחנו יודעים מה לעשות איתו, זה התפקיד שלנו. אם אתם לא עושים את העבודה, תנו לנו לעשות את העבודה. אני לא צריכה, ודרך אגב יש נגדכם גם בג"ץ בנושא של אי מענה על תלונות. אנחנו מגישים עשרות תלונות על התעללות בבעלי חיים. אף אחד לא מעדכן אותנו. אני פתאום מגלה שאם כבר הוגש כתב אישום, נעשו עסקאות. אני רוצה לדעת מזה. יש לי את האפשרות לגשת לבית המשפט ולערער על עסקאות כאלה. אני רוצה לדעת עליהן לפני כן.

כל המידע, בוא, אתה יודע, אתה גם מכיר את זה שאני מוציאה לכם מכתבים, גם לי לא עונים. ועדת לוקר, החלטה 833.
היו"ר סתיו שפיר
טוב, תראי, בואי נעשה ככה: תפני אלי את כל הדברים שלא נענו. אנחנו נטפל בזה בוועדה מול המשרד.
מוחמד קדח
את יכולה לפנות גם אלינו.
היו"ר סתיו שפיר
וגם כמובן, נעשה את זה במקביל, ביחד עם הרשות הממשלתית לחופש המידע ונראה שהדברים מפורסמים. זה באינטרס של כולם כאן.
יעל ארקין
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
כולם פה גם היו רוצים לא להשחיר את השמות, אני מאמינה. בואו נפתור את הבעיה הזאת, כי בלי שיש את השמות של הכלביות, אף אחד לא יכול להשתמש במידע וזה הופך את המידע לחלוטין למיותר. זאת אומרת לפרסם מידע חלקי במקרה הזה, זה לא לפרסם מידע. אין מה לעשות עם זה כשלא יודעים במי מדובר ולאיפה ללכת. ופה באמת זה צורך ציבורי אמיתי.

אני רוצה להעיר משהו בנושאים האחרונים שדיברנו עליהם. שוב, שימוש בכספי ציבור זה דבר שצריך להיות מפורסם כדיפולט ברזולוציה הכי גבוהה שיש. כל שקל של כספי המיסים של אזרחי ישראל זה דבר שצריך להיות מדווח.

במקומות כאלה כמו שהזכרנו, של החטיבה להתיישבות, שאמונה על פרויקטים נרחבים של התיישבות בכל רחבי הארץ, בנושא של הגרעינים, שהם עונים על אחד הנושאים החשובים ביותר, ממש המשימות הלאומיות החשובות ביותר של דורנו בגרעינים העירוניים ובהתחדשות עירונית ובנושאים של מנהלת תנופה, שפה הנזק שנגרם מכך שיש עדיין מאות משפחות ללא בית – 12 שנה אחרי הפינוי – זה דבר שאמור היה להיות מובן מאליו שזה צריך להיות מטופל כבר לפני שנים. זה שהגענו עד לנקודה הזאת, זה פשוט בלתי נתפס.

ועובדה שכל התקציבים האלה וכל השימושים שנעשו בכספי ציבור בכל התחומים שהזכרתי, לא מפורסמים. הגרעינים, הביצועים, לאן זה הגיע ולאן זה לא הגיע. מי אמור לקבל את הכסף ומתי הוא אמור לקבל את הכסף. דברים שהציבור צריך כדי לעשות בכסף הזה שימוש – זה דבר שהוא בלתי נתפס.

אנחנו קיימנו על זה כבר שורה ארוכה של דיונים גם בוועדה הזאת, גם בוועדה לביקורת המדינה, גם בוועדת הרווחה, גם בוועדת כספים. התשובה החוזרת של – תבקשי, נעביר לך את כל המידע – אני מצטערת שלמה, שמעתי אותה כל כך הרבה פעמים מהנציגים של הגופים האלה, שקצת הפסקתי להאמין.

אז אני מקווה עכשיו להאמין לך ולקבל את המידע הזה בתוך שבועיים, כדי שנוכל לקיים על זה דיון מהותי ולהבין איפה כל הדברים עומדים. זה מידע שצריך לעמוד לרשות הציבור באינטרנט ולא רק לרשות חברי הכנסת כשהם מבקשים והיום זה עוד לא עומד גם לרשות חברי הכנסת.

אנחנו נקיים על תנופה ובהמשך גם על החטיבה – על תנופה זה פשוט מבחינת סדרי העדיפויות שלנו נמצא בסדר עדיפויות מאד מאד גבוה, כי זה דבר שצריך לפתור כבר בתוך שבועיים ואחר כך נקבע גם את הדיונים הבאים.

אני כן מבקשת את המידע כמה שיותר מהר, כדי שנוכל כבר ללמוד אותו.
שלמה בן אליהו
אני רק רוצה לכוון אתכם בלוח הזמנים שלנו, זה יעזור לכם. יש דיונים בממשלה לגבי תקציב 2019 ב-10, 11 בחודש ינואר ולכן אם תעשו את זה אחרי התאריכים האלה, אז יהיה אפשר יותר להתכנס לדברים האלה, כי עד אז המשרדים מושבתים.
היו"ר סתיו שפיר
יש עוד מלא זמן עד 2019. אני לא יודעת למה אתם כל כך לחוצים.
שלמה בן אליהו
לא, לא, הכנת תקציב.
היו"ר סתיו שפיר
זה ממש עוד הרבה זמן.
שלמה בן אליהו
כן.
היו"ר סתיו שפיר
מי יודע אם תהיה ממשלה עד אז.
שלמה בן אליהו
הם רוצים שתהיה שקיפות מידע לגבי התקציב.
היו"ר סתיו שפיר
בטח, כן. מה שעומד בראש מעיינם זה השקיפות של התקציב. טוב, יש לנו עוד נקודות שפספסתי?

את יתר הדברים ואת הפירוט על היחידות הכפופות אנחנו נשלח לכם גם במייל.

המון המון תודה לכולכם.
שלמה בן אליהו
תודה רבה.
היו"ר סתיו שפיר
המשך שבוע טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים