ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/09/2017

חוק בנק ישראל (תיקון מס' 7), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-30OMNITECHהכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 817

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ז באלול התשע"ז (18 בספטמבר 2017), שעה 10:20
סדר היום
הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיכל בירן

איתן ברושי

מיקי לוי

עודד פורר

מיקי רוזנטל
מוזמנים
מגי בראום - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

ברוך לוברט - סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר

כפיר בטאט - משרד האוצר

נירית איבי - יועצת למנכ"ל משרד האוצר, משרד האוצר

עמיהוד שמלצר - עו"ד, משרד האוצר

טידה שמיר - מנהלת מחלקה משפטית בנק ישראל, בנק ישראל

אורנה ואגו - עו"ד, בנק ישראל

מיקי קהן - חוקר, בנק ישראל

אלעד מקדסי - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

אמיר וסרמן - היועץ המשפטי לרשות ני"ע, רשות לניירות ערך

שרה קנדלר - מנהלת יחידת חקיקה ומשנה ליועמ"ש, רשות לניירות ערך

גיתית גור גרשון - מנהלת המחלקה הכלכלית, רשות לניירות ערך

חיזה טפר - כלכלן ביחידה הכלכלית, רשות לניירות ערך

אליסה דברה - מנהלת, עוז - בנקים לא מעל לחוק, ע"ר

מאיר אסרף - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו''ד) מייצג/ת את ועד העובדים של בנק אגוד

מתן צדיק - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו''ד) מייצג/ת את ועד העובדים של בנק אגוד
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז-2017, מ/1112
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. אנחנו דנים בהצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז-2017, מ/1112. בישיבה הקודמת שאלנו שאלות. אני מבקש תשובות. בבקשה.
טידה שמיר
בסעיף 2 יושב-ראש הוועדה היה מוטרד מההצעה. אמרת שזה דווקא יסיר את הלחץ מהגורמים הממנים למנות. אנחנו קיבלנו את העמדה, ומוותרים על התיקון.
שגית אפיק
כלומר, אם תיגמר תקופת כהונתו של חבר מקרב הציבור בוועדה או במועצה, אתם לא מבקשים - - -
היו"ר משה גפני
אז הסעיף הזה יורד.

אני רק רוצה להגיד לחברים – השאלה ששאלנו אז, בישיבה הקודמת, המשמעות של העניין היא שאם תמה תקופת כהונתו של חבר הוא ימשיך לכהן כל עוד לא מונה חבר אחר במקומו – המשמעות של העניין היא שלא יתאמצו אפילו לחפש, ואז יישאר חבר ש- - - בסדר, אז הם קיבלו את זה, זה יורד.
טידה שמיר
ההערה הבאה היתה בסעיף 57(ב) – הרכב הוועדה. יושב-ראש הוועדה הביע אי נוחות מההרכב וזה שנציגי בנק ישראל מהווים 50% מהוועדה בלבד. ההרכב הזה הושג אחרי דיונים עמוקים של כל הגורמים המעורבים במטרה להוציא את הוועדה ליציבות פיננסית לדרך מפאת החשיבות שלה. אנחנו חושבים שזה איזון סביר.
היו"ר משה גפני
אם זה היה תלוי רק בכם, מה הייתם עושים? אנחנו נאשר את זה, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה. אנחנו אנשי מקצוע.
טידה שמיר
הסעיף הזה הוא הסעיף שהיווה את עיקר הדיונים כדי לגבש את הוועדה הזו.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שכשיש חילוקי דעות לנגידה יש זכות וטו.
טידה שמיר
כשיש שוויון קולות.
היו"ר משה גפני
הוועדה הזו היא ועדה שוויונית בין בנק ישראל לבין משרד האוצר. פחות או יותר.
טידה שמיר
- - - רואים כל רגולטור כעצמאי. גם את הפיקוח על הבנקים אנחנו רואים כעצמאי.
היו"ר משה גפני
המשמעות של העניין שאם כולם משתתפים בדיון וכולם מצביעים, לבנק ישראל יש עמדה אחת, וכל חמשת החברים של בנק ישראל מצביעים א', לנגידה יש קול מכריע. זו פעם ראשונה, אגב, שבנק ישראל מאבד את עצמאותו. בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
חד משמעית.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה הוא מאבד את עצמאותו?
היו"ר משה גפני
מפני שעד היום משרד האוצר לא יכול היה להתערב במה שנעשה בבנק ישראל בגלל החופש המוניטרי. הם נלחמו על המשכורות של עובדי בנק ישראל.
קריאה
יש להם רוב.
היו"ר משה גפני
זה בכלל לא רלבנטי. משרד האוצר בפנים. בכלל לא רלבנטי עכשיו אם יש רוב או לא. בסדר. אם אתם מודעים לזה והולכים לזה בעיניים פקוחות – מי אני שאחלוק עליכם?
טידה שמיר
אני רק רוצה לחדד: זו לא ועדה - - - התפקידים של הוועדה הם לייעץ - - -זה נכון. אז לכן, אם היו מכניסים לי את האוצר בוועדה המוניטרית אז באמת הייתי משמיעה דעות אחרות, ואני חושבת שכולנו היינו חושבים אחרת. פה זו באמת ועדה שעצם מהותה זה שיתוף הפעולה של - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש ועדות דומות בעולם?
טידה שמיר
כן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ומה ההרכב שלהם, שם?
טידה שמיר
באמת יש הרכבים מגוונים מאוד. יש מתפיסה שנכון שנציגי האוצר לא יהיו בכלל - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שזה באיזה מדינות?
טידה שמיר
אני לא זוכרת, אני אוכל לחזור לכאן עם זה.
היו"ר משה גפני
מדינות גדולות?
טידה שמיר
בארצות הברית, למשל, משרד האוצר מוביל, אבל שם זה מנגנון אחר לגמרי. ברוב המדינות יש נציגות לאוצר - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
משרד האוצר הוביל שם גם כשהם הגיעו למשבר?
טידה שמיר
לא, לא היתה ועדה כזו לפני המשבר. כל הוועדות של - - - הפיננסיות, שזה באמת העניין של שיתוף הפעולה, של תמונה יותר כוללת. אנחנו חשבנו שזה נכון משום שלאוצר יש תפקיד בזה, בייחוד אם זה מתגלגל למשבר. אבל ברוב המדינות, גם אם יש נציגות של האוצר – ההובלה היא של הבנק המרכזי. זה גם האיזון שאנחנו הגענו אליו פה.
כפיר בטאט
אנחנו בסדר גמור עם זה. אנחנו, משרד האוצר, תומכים בהצעת החוק כלשונה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נשקלה פה אפשרות להוסיף נציגי ציבור מהאקדמיה, למשל, שהם בלתי תלויים? הרי בוא נודה על האמת – למשרד האוצר ולממשלה יש את האינטרסים של הממשלה, לבנק ישראל יש את האינטרסים של בנק ישראל. בתוך הוועדה, כשיישמע איזה קול של פרופסור או שניים לכלכלה עם זווית ראייה - - -
היו"ר משה גפני
כן, הוועדה הזו היא לא ועדה שעוסקת בפילוסופיה, היא ועדה שעוסקת במידע. זה התפקיד שלה. איש אקדמיה אין לו קשר למידע בכלל. זה בנק ישראל - - - תיאום, כן. לבנק ישראל יש את המידע, למשרד האוצר יש את המידע - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה יודע טוב שהבעיה היא איך מפרשים את המידע.
היו"ר משה גפני
לא משנה, אבל זה לא הוועדה הזו. הדאגה שלי מהעניין הזה היא שמשרד האוצר הכניס רגל בדלת.
גיתית גור גרשון
אנחנו מדברים על האוצר אבל החשיבות היא פה לכל הגופים המקצועיים – גם לרשות לניירות ערך, בדיוק מהסיבה שנאמרה פה – המידע שמגיע בלי הידע המקצועי מאחוריו על איך הוא נאסף ומה המשמעות שלו, איך הוא מתברג בתוך הקונטקסט של מה שאנחנו עושים – שונה לחלוטין. לכן, דווקא בוועדה הזו – עזוב רגע את האיזונים הפוליטיים או לא פוליטיים – יש חשיבות באמת שיהיה משקל אמיתי לגופים המקצועיים.
היו"ר משה גפני
בסדר. לא נקיים על זה דיון רק שאלנו האם עומדים על העניין הזה שזה יהיה בהרכב הזה. אני חוזר על עמדתי, עם כל הכבוד לעמדתך המלומדת – זה להכניס רגל בדלת. עד היום ידענו – אני העברתי פה בוועדה יחד עם החברים את חוק בנק ישראל. המשמעות הגדולה של החוק המודרני הזה שקיים בכל העולם היא שיש עצמאות מוניטרית לבנק ישראל, נקודה. יש ועדה מוניטרית, ועדה מנהלית, אבל הכל עצמאי, של הבנק. עד כדי כך היתה מלחמה פה בוועדה עם סטנלי פישר שהוא לא הסכים שנתערב במשכורות של העובדים. אז על זה לא הסכמתי. אמרתי – בסדר, ניכנס לחדר, יש זמן לחוקק את החוק. ואז הוא מייד - - -
גיתית גור גרשון
אפשר להסתכל על זה בעוד דרך – העצמאות המוניטרית לא נפגעת. בנק ישראל מקבל סמכויות נוספות שנוגעות לתחום שעד כה בכלל לא נגעו בו וזה סיכון סיסטמתי - - -
היו"ר משה גפני
אפילו אנחנו, חברי הכנסת, לא מסבירים ככה. זאת אומרת – עד כדי כך, עוד נהיה יותר טוב.
גיתית גור גרשון
זו המטרה. ולכן, בגלל שאנחנו קופצים למעלה חשובה הנציגות הזו של כל הגופים.
טידה שמיר
אבל אני חייבת להעמיד דברים על דיוקם. בנק ישראל לא מקבל סמכויות נוספות בעניין היציבות הסיסטמית. בנק ישראל זה הגוף היחיד שיש לו כבר היום סמכויות כאלה בחוק. בנק ישראל משתף בסמכויות האלה את הגופים - - -
קריאות
- - -
גיתית גור גרשון
אבל חלק מהסמכויות של קבלת המידע, דברים לא חדשים - - -
טידה שמיר
יש לי את זה כבר היום בחוק. אתם מקבלים את זה. לי יש את זה כבר היום בחוק.
שגית אפיק
הכוונה היא שכל הרגולטורים יהיו חברי ועדה? כל הרגולטורים שקשורים לפיננסים יהיו חברים בוועדה הזו? אם מחר בבוקר יוקם רגולטור אחר? לצורך העניין, כגון – רגולטור על הגמ"חים, שאנחנו עוסקים בו בימים אלה.
טידה שמיר
יפה. אז אם באמת יקום רגולטור שיש לו תפקיד ביציבות הפיננסית נכון שהוא יהיה חלק מהוועדה. נכון שאז יצטרכו לבחון גם את האיזונים של ההרכב. לא קבענו פה סעיף סל שכל רגולטור - - - כשהם הם יצטרכו לבחור, יבדקו גם איך זה משליך על ההרכב. כיוון שחבר הכנסת גפני אומר מבחינת האיזון העדין – זה נכון, יש פה שני דברים שחשוב להקפיד עליהם – אחד, שיהיה חבר מי שנדרש, וגם אופן קבלת ההחלטות.
היו"ר משה גפני
בסדר. זה מה שהיועצת המשפטית אמרה, שאם יהיה רגולטור נוסף – אנחנו מודיעים עכשיו שזה יחזור הנה לדיון כדי לשמור על האיזון וכדי שהכל ייכנס פנימה, שלא יכול להיות שפתאום רגולטור קיים או שמקימים אותו הוא לא בעניין. הוא צריך להיות בעניין יחד עם איזון.
שגית אפיק
ככל שהוא אחראי על נושא - - -
טידה שמיר
- - - הגמ"חים.
היו"ר משה גפני
לא, לא. לא הגמ"חים. הגמ"חים זה דוגמה כי זה נמצא על סדר היום, אבל זה יכול להיות הרבה דברים אחרים. הגמ"חים אני חושב שלא נוגע, באמת. יכול להיות שלא נוגע, נראה איזה חוק יהיה בסוף.

אני רק מבקש לשנות את הממונה על שוק ההון – יושב-ראש הרשות.
ברוך לוברט
השם שלו בחקיקה זה – "הממונה על שוק ההון מכוח..." - - -
היו"ר משה גפני
אבל הוא לא ממונה על שוק ההון.
שגית אפיק
כן, אבל כך קוראים לו.
ברוך לוברט
זה היה השם שלו בחוק הפיקוח. גם לפני.
היו"ר משה גפני
אני יודע, אבל הקמנו רשות. ככה קוראים לו? טוב.

ביום שלישי הבא נמשיך, ב"ה, וכנראה גם נצביע. כנראה.
טידה שמיר
הנושא הבא – אתה שאלת אם אפשר להגדיר קריטריונים יותר ברורים למצב שבו - -
היו"ר משה גפני
איזה סעיף?
טידה שמיר
- - 57(ג)(4), שבו מדובר, למעשה במשבר פיננסי, שאז זה לא בתפקידי הוועדה, אלא עובר לראשונה. הנוסח כרגע זה: "סיכון מערכתי ממשי..." – זאת אומרת שהסבירות של התממשות הסיכון המערכתי היא גדולה, ושהטיפול בו יכול ויצריך שימוש בכספי ציבור. זו נקודת התפנית, כי הוועדה עצמה, התפקידים שלה הם תפקידים מניעתיים באמצעים רגולטוריים, לנסות למנוע משבר או את ההשלכות שלו.
היו"ר משה גפני
מי זה המפקח על נותני שירותים פיננסים?
ברוך לוברט
הממונה על שוק ההון.
היו"ר משה גפני
אז אלה שניים עם שם אחד?
ברוך לוברט
כן.
היו"ר משה גפני
יש לה זכות הצבעה פעמיים?
ברוך לוברט
כן, כי יש למעשה שני - - -
היו"ר משה גפני
זה לא יכול להיות. אבל אי אפשר לכתוב את זה ככה.
ברוך לוברט
כרגע, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, ככל שלא מונה רגולטור אחר, הממונה על שוק ההון יהיה גם המפקח.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא יכול להיות שאדם שיש לו שני תפקידים יהיו לו שני קולות.
ברוך לוברט
להבנתנו, כשכתבנו את הצעת החוק גם חשבנו, אגב, על אפשרות שיכול להיות שיהיו אינטרסים שהם לא זהים, בין גופים מוסדיים ובין גופים מפוקחים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים.
היו"ר משה גפני
יש ישיבת מליאה עכשיו על הנכים. מה שאני מבקש – אני ביום שלישי הבא רוצה לסיים את החוק, לא נשאר לנו הרבה אבל אני רוצה תשובות יותר חדות. לגבי העניין הזה, אני רוצה שתמצאו פתרון. לא יהיה בחוק שיוצא תחת ידינו מישהו שנושא בשני תפקידים ובשני התפקידים שלו הוא חבר בוועדה הזו. לכן צריך להחליט – או שבאחד התפקידים לכתוב – "מי שהוסמך על ידו..." – אני לא יודע בדיוק מה, למצוא לעניין פתרון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חבר ועדה יוכל להצביע רק פעם אחת, גם אם הוא נושא בכמה תפקידים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה תשובות. אני רואה שממש יוצא לבכם לעניין הזה של לאשר את החוק הזה, אז בסדר.

אני רוצה לסיים את העניין הזה. יש כמה דברים שנצטרך לתקן. לגבי התקנה הזו אני רוצה פתרון. לא יכול להיות שייצא מכאן חוק – שזה נכון, אני מסכים עם מה שאומרת היועצת המשפטית, יש בחוק את העניין הזה, אבל צריך למצוא לעניין פתרון כי האיזון פה הוא איזון. לפי מה שכתוב בחוק יש רק 9 קולות, אין פה 10.

תודה רבה, אני מבקש תשובות, וביום שלישי הבא תקבלו הזמנות. אני רוצה לסיים, אם נצליח לקבל תשובות. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים