ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/10/2017

חוק המפלגות (תיקון מס' 24), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

פרוטוקול של ישיבת ועדה

×?ומניטק

2017-11-06OMNITECHהכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 482

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ"ז בתשרי התשע"ח (17 באוקטובר 2017), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק המפלגות (תיקון – מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור), התשע"ז-2017 (פ/3796/20) של חה"כ דוד אמסלם – הכנה לקריאה הראשונה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
עליזה לביא

מיקי לוי

עודד פורר

יואב קיש
מוזמנים
אוסאמה סעדי - חכ"ל

חיים אבידור - חשב הכנסת והממונה על הגמלאות, הכנסת

איל זנדברג - עו"ד, ראש תחום משפט ציבורי, ממונה בכיר, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מיכל שמואלי - עו"ד, רשות התאגידים, רשם העמותות, משרד המשפטים

איתי טמקין - רכז פנים באגף התקציבים, משרד האוצר

ברוך משולם - עו"ד, עוזר ראשי ליועמ"ש, מחלקת חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

נדב שיינברגר - יועץ לשר האוצר כחלון, משרד האוצר

ליאור פרבר - יועץ לשר התיירות לוין, משרד התיירות

חנה רותם - מנהלת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

ד"ר יצחק (איציק) בקר - עוזר בכיר ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

דניאל דושניצקי - עו"ד, מנהל תחום מדיניות וחקיקה, התנועה למען איכות השלטון

עמית גלעדי - רכז מדיניות וחקיקה, התנועה למען איכות השלטון

דין ליבנה - עו"ד, היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

דינה נווה - פעילה, המשמר החברתי

עידן בנימין - מוזמן/ת

עדי ששון - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

ארבל אסטרחן

שחר שושן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק המפלגות (תיקון – מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור), התשע"ז-2017, פ/3796/20 – הכנה לקריאה הראשונה
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק המפלגות (תיקון – מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור), התשע"ז-2017 (פ/3796/20), הצעה של חבר הכנסת דוד אמסלם, שזה אני, בהכנה לקריאה הראשונה.

במספר מילים אני רוצה להסביר את הרציונל של הצעת החוק הזאת. כיום המצב הוא שבמפלגות שיש להן פריימריז המועמדים יכולים לאסוף תרומות עד הגובה המותר בחוק. אני סברתי, ועדיין סובר, שזה אחד הדברים המושחתים שקורים במדינת ישראל כבר שנים רבות מאוד. הרעיון הוא לנתק כסף ממועמד. מועמד הוא מועמד, כסף זה כסף. אני לא חושב שתורמים צריכים לממן, לא את הכנסת, לא את בית המשפט ולא את המועמדים. דרך אגב, אני לא קורא לזה תורמים. לכל תורם יש משהו פוטנציאלי שהוא יכול גם, לפחות בחלק מן המקרים, לבקש. לכן אני חושב שזה לא נקי, זה דבר שצריך להיעלם מן העולם, ויפה שעה אחת קודם. לכן יזמתי את הצעת החוק הזאת.

אני מציע שכרגע נעבור להקראה של הצעת החוק, אלא אם כן חברי הכנסת רוצים להתייחס במספר מילים.
אוסאמה סעדי
מה עם בחירות ברשויות המקומיות?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא עוסקים כרגע בבחירות ברשויות המקומיות. אנחנו עוסקים כרגע בבחירות מקדימות לכנסת, בתוך המפלגות.
אוסאמה סעדי
יש התייחסות גם לרשויות המקומיות?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא. ברשויות המקומיות, דרך אגב, אין פריימריז. הפריימריז שאנחנו מדברים עליו כרגע בהצעת החוק הזאת הוא בחירות מקדימות של המועמדים במפלגות.
אוסאמה סעדי
אבל יש נבחר ציבור ברשות מקומית.
קריאה
הורדנו את זה. בגרסה הראשונה זה הופיע ואחר כך זה ירד.
היו"ר דוד אמסלם
היו הרבה שינויים בוורסיות. כעת נתייחס לוורסיה האחרונה.
אוסאמה סעדי
תנו לפחות לחברי הכנסת, לא לחברי הכנסת לשעבר, את הגרסה האחרונה.
לאה קריכלי
זה מופיע על המסך בטבלט.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שאני אסדר לך משהו? אני מציע שנתחיל בהקראה. בבקשה.
תומר רוזנר
לפני שנתחיל בהקראה אני מבקש להתייחס להצעה. בוקר טוב לכולם. הצעת החוק כפי שאושרה על ידי מליאת הכנסת בקריאה בדיון מוקדם עברה אלינו לעבודה. במהלך התקופה שבין אישור הכנסת לבין הדיון היום קיימנו סדרה ארוכה של דיונים אינטנסיביים עם המציעים, עם גורמים מטעם הממשלה, לרבות השר לוין, עם גורמים ממשרד מבקר המדינה, משרד האוצר ומשרדים אחרים כדי לנסות וללבן את ההצעה.

נעשו שינויים מהותיים. ההצעה כפי שמונחת בפניכם היום בעצם שונה מאוד מן ההצעה כפי שאישרה אותה מליאת הכנסת בקריאה הטרומית, בין היתר מן הטעם, שהצבענו בפני המציעים על כך שיש בהצעה המקורית כפי שהייתה בשעתו פגיעה משמעותית שעשויה להיחשב בלתי מידתית בעיקרון השוויון ויש מקום לשפר את ההצעה.

אתייחס, ברשותך, אדוני, במישור העקרוני – ההצעה מבקשת להתייחס רק לבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת, לא לרשויות מקומיות, לא לתפקיד יושב-ראש מפלגה ולא לתפקידים אחרים.

הנוסח שמונח לפניכם מתייחס רק לבחירות מקדימות כאלה שמתקיימות סמוך לבחירות לכנסת. כלומר, רק במקרה הספציפי הזה יהיה הסדר מיוחד שסוטה מההסדר שקיים היום בחוק לגבי בחירות מקדימות.
ההצעה קובעת שני הסדרים מרכזיים
מימון ציבורי למועמדים שהם נבחרי הציבור, כפי שתראו בהמשך, ולמועמדים אחרים מתאפשרת קבלת הלוואה מאוצר המדינה לצורך מימון.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מה זה "למועמדים אחרים"?
תומר רוזנר
מועמדים שאינם נבחרי הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
מועמדים חדשים. הרי הרציונל לכאורה, מה הבעיה שעמדה בפנינו? בסופו של דבר רצינו שכולם ימומנו ושהכול יהיה בלי כסף ובלי כלום. אלא מה, אם זה בחינם אז יבואו 50,000 מועמדים. יגידו: "המדינה מחלקת כסף. למה לא ניקח?" אמרנו שזה לא הגיוני, הרי צריך למצוא כאן איזון. לכן חשבנו בעניין הזה שתועמד לרשותם הלוואה עם ערבויות אישיות ובסופו של דבר אם אדם ייכנס לכנסת אז הוא יקבל את הכסף ויחזיר את ההלוואה, היא תהפוך למענק.
אוסאמה סעדי
מה עם חבר כנסת שלא נבחר בבחירות המקדימות?
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו שחבר כנסת שלא נבחר לא מחזיר כי הוא כבר בתוך הכנסת. זה הרעיון. הבעיה היא לגבי מועמדים חדשים שאינם בכנסת. חבר כנסת לכאורה כבר קנה את כרטיס הביקור שלו והוא נכנס לכנסת, הוא כבר אסף תרומות פעם.
אוסאמה סעדי
אבל עכשיו אתה נותן לו כסף, 300,000 שקל לבחירות המקדימות.
היו"ר דוד אמסלם
בכל מפלגה בהתאם לגודל שלה.
אוסאמה סעדי
300,000 שקל או 200,000 שקל, לא משנה. הוא לא נבחר בפריימריז ולא נכנס לכנסת הבאה. הוא לא מחזיר את הכסף?
היו"ר דוד אמסלם
לא. מה מוזר בעיניך?
אוסאמה סעדי
קודם כול, אין שוויון.
היו"ר דוד אמסלם
גם היום אין שוויון בין מפלגה חדשה למפלגה קיימת.
אוסאמה סעדי
אתה מדבר עכשיו על מועמדים, לא על מפלגה.
היו"ר דוד אמסלם
במה יש שוויון?
אוסאמה סעדי
מועמד שרוצה להתחרות בפריימריז צריך לקבל הלוואות. אבל עכשיו אתה אוסר עליו לקבל תרומות.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר. אדם שהוא לא חבר כנסת יכול לאסוף תרומות. אני אספתי תרומות ונכנסתי לכנסת. הבעיה שלי לא עם זה שאתה אוסף תרומות, אין לי בעיה אם אתה אוסף תרומות ולא נכנס לכנסת. הבעיה שלי היא אם אספת תרומות ואז נכנסת לכנסת, ועכשיו אתה אמור, מה שנקרא, לממש את ההשקעה שהשקיעו בך. זה הנתק שאנחנו רוצים לעשות. לכן אם אתה לא חבר כנסת ואתה רוצה לאסוף תרומות – תאסוף תרומות. אני אספתי תרומות ונכנסתי לכנסת, אף אחד לא מימן אותי. דרך אגב, יש אותו שוויון. אם נכנסת לכנסת אנחנו רוצים שתחזיר את התרומות בגלל שאתה כבר חבר כנסת ואנחנו לא רוצים שתהיה חייב למישהו כסף. זה כל הרעיון. לכן יש כאן שוויון מוחלט. אין לי מושג מאיפה הטענה הזאת באה בכלל. אני חושב שהרעיון ברור מאוד. אני מתפלא עליך, אוסאמה סעדי, שאתה לא מבין את הרציונל, שאנחנו רוצים לנתק את הכסף מחברי הכנסת. חברי הכנסת לא אמורים לקבל מאף אחד כסף. הם יכולים להשתכנע ברעיון, אפשר לשכנע אותם בכיוון, אבל בוודאי לא שמישהו תרם לו כסף ובגלל זה הוא מצביע כך או כך ולא נעים לו מהבן אדם, זה לא אצלנו. דרך אגב, במוסד רגיל, אני מניח, רק על זה היו מקימים חטיבה ועוצרים את כולם.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
איך תהיה בטוח שהוא מחזיר את הכסף שנתרם לו?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט ניכנס למנגנון. זה יהיה דרך הכנסת, לא דרך המפלגות. יש את מבקר המדינה ויצטרכו להגיש לו את הדוח כמו היום. זה יהיה כמו היום, רק דבר אחד יהיה שונה: במקום לקחת כסף מאנשים המדינה תממן את זה. היא תגיד לאדם: אל תיקח כסף, שלדעתי הוא כסף לא נקי, כסף אסור, אנחנו ניתן לך את הכסף, תסתפק במה שניתן לך, אחרת נוריד לך שליש ממה שעד עכשיו יכולת לאסוף, ואתה תגיש דוח למבקר המדינה, בדיוק כפי שנהגת עד היום.
אוסאמה סעדי
אפשר לדבר על העיקרון?
היו"ר דוד אמסלם
עוד לא. קודם ניתן לתומר רוזנר לסיים.
תומר רוזנר
כפי שאמרתי, ההצעה קובעת הסדר מיוחד לבחירות המקדימות שמתקיימות לתפקיד חבר הכנסת בלבד. כל ההסדרים לגבי בחירות מקדימות אחרות נשארים בעינם. ההסדר שהיה קיים עד היום הוא בעצם שהייתה תקרת הוצאות והגבלה על תרומות שמועמד בבחירות מקדימות יכול לאסוף. זה במשפט אחד מה שההסדר קובע בצורה מאוד-מאוד מפורטת בשורה ארוכה של סעיפים. השינוי הוא לגבי אותן בחירות.

אי אפשר לומר שאין כאן פגיעה בשוויון. בוודאי יש פגיעה בשוויון מעצם העובדה שמדובר בשני הסדרים שונים שיחולו על מועמדים שונים. לכן אתם חברי הכנסת צריכים לקחת בחשבון שכאשר ההצעה הזאת תובא למליאת הכנסת היא צריכה לזכות ברוב של 61 חברי כנסת לפחות בכל אחת מן הקריאות: הראשונה, השנייה והשלישית לאור הוראות חוק-יסוד: הכנסת שקובעות שכאשר משנים את עיקרון השוויון צריך רוב של חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בכל אחת מן הקריאות: הראשונה, השנייה והשלישית.

לא נתייחס כמובן בשלב הזה להיבט החוקתי של ההצעה, אם יש בה בעיות או אין בה בעיות במובן החוקתי של השוויון, מכיוון שההסדר לפי הבנתנו עדיין לא גובש סופית. כפי שגם נאמר בהמשך, תראו שיש מספר לא מבוטל של דברים שעוד טעונים ליבון ואני מניח שהם לא ילובנו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה אלא בשלב מאוחר יותר, בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית. לכן לא נתייחס כרגע לשאלות החוקתיות. אם יהיה צורך, נתייחס אליהן בשלב החקיקה המאוחר יותר.

בשלב הזה אני רק רוצה לומר שעיקר ההסדר כאן הוא שנבחרי הציבור זכאים למימון ממלכתי של הוצאות הבחירות שלהם, בצורה של מענק שהם מקבלים בתקופת הבחירות, שאותו הם יכולים להוציא אך ורק למימון הבחירות המקדימות כמובן. מועמד שאיננו נבחר הציבור יכול – לא חייב – לקבל הלוואה מכספי המדינה כדי לממן את הוצאות הבחירות שלו כנגד ערבות בנקאית שהוא ייתן למדינה. אם הוא ייבחר, כפי שנאמר, ההלוואה הזאת תהפוך למענק. אם הוא לא ייבחר, הוא צריך להחזיר את ההלוואה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לשאול לגבי עיקרון השוויון. לא הצלחתי להבין. היום המפלגות שמתמודדות לכנסת, יש להן מימון מפלגות. מפלגה חדשה שרוצה להתמודד- - -
תומר רוזנר
יש הסדר שהוא לא שוויוני.
היו"ר דוד אמסלם
אין לה מימון מפלגות.
תומר רוזנר
יש לה, גם אם היא לא נכנסה לכנסת, אבל להבדיל ממפלגה קיימת היא צריכה לתת ערבות.
היו"ר דוד אמסלם
ערבות על מה?
תומר רוזנר
על כל הכסף שהיא מקבלת.
היו"ר דוד אמסלם
ואם היא לא נכנסה, מה קורה עם הכסף?
אוסאמה סעדי
היא מחזירה. היא צריכה להחזיר.
היו"ר דוד אמסלם
יפה, אז זאת ההקבלה.
תומר רוזנר
נכון, ההסדר הזה לא שוויוני.
היו"ר דוד אמסלם
לחבר כנסת יש גם כספי קשר לבוחר והוא מתמודד. למתמודד חדש אין. גם חבר כנסת חדש משתתף בראיונות בטלוויזיה כבר שנה. הרי בכלל בחיים אין שום דבר שוויוני, לא במשכורות ולא בכלום. לא הצלחתי להבין. הרי אנחנו רוצים להקביל את המצב הקיים היום לְמה שקורה במפלגות. אנחנו מנסים לפתור בעיה הרבה יותר דרמטית. אין שום שוויון בשום נושא. רמטכ"ל שהגיע מצה"ל ואדם לא מוכר שרוצה להתמודד לכנסת, יש ביניהם שוויון באמצעים, בפרסום? בוודאי שלא. לא כל כך הצלחתי להבין על מה אתם מדברים.
תומר רוזנר
כמובן שהשאיפה התיאורטית היא ליצור שוויון מלא בין כל המועמדים ובין כל המפלגות, אבל אני חושב שברור שכאשר יש אינטרסים חזקים, שמצדיקים סטייה כזאת או אחרת מעיקרון השוויון, אפשר לעשות את הסטייה הזאת. כפי שאדוני אמר, גם היום השוויון לא מלא בין המפלגות, מפלגה קיימת לעומת מפלגה חדשה. גם בין מועמדים יש הבדלים שהם לא ברמת החוק אלא ברמת המוכרוּת הציבורית שלהם, מאיפה הם מגיעים והמשאבים שעומדים לרשותם. בוודאי השוויון אינו שוויון מוחלט. לכן, כפי שאמרתי, לא שאי אפשר לעשות את זה, אבל מכיוון שיש פגיעה כזאת או אחרת בשוויון מעצם העובדה שההסדרים שונים צריך בשביל זה רוב של חברי הכנסת שיתמכו בקביעות האלה לפי הוראות חוק-יסוד: הכנסת. לא אמרתי שזה לא אפשרי אלא מכיוון שיש פגיעה מסוימת בשוויון עדיין נדרש רוב מיוחד. מכיוון שההסדר כאן מציע שינוי, סטייה מעיקרון השוויון, נדרש רוב של 61.
אמנם חוק-יסוד
הכנסת מדבר על עיקרון השוויון והצורך ברוב מיוחד כדי לסטות ממנו בבחירות לכנסת, כאשר סוטים משיטת הבחירות לכנסת עצמה, ולכן לכאורה בחירות מקדימות, שאינן הבחירות לכנסת עצמן, ההוראה הזאת לא חלה עליהן במישרין. יחד עם זה, מכיוון שמדובר פה בחוק שממוקד במיוחד בבחירות לחברי הכנסת יש לראות בכך חלק מהליך הבחירות לכנסת ולכן אנחנו חושבים שההסדר שמחייב רוב מיוחד של חברי הכנסת לצורך החוק הזה נדרש גם כאן, למרות שזה בחירות מקדימות ולא הבחירות לכנסת עצמה. שוב, זה לא אומר שזה לא אפשרי. זה אומר שצריך רוב מיוחד.

אלה עיקרי ההסדר. האם אדוני מציע שנקרא את הסעיפים, או אדוני רוצה לשמוע התייחסויות?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש לשאול האם לחברי הכנסת יש הערות מהותיות. אם לא, נמשיך, למרות שאני חייב להגיד, תומר רוזנר, שלא הצלחתי עדיין להבין את ההבחנה, אין לי מושג מה זה חוסר השוויוניות שאתם מדברים עליו.
תומר רוזנר
חוסר השוויון הוא בעצם העובדה שיש הסדרים שונים. יש הסדר שונה לגבי מועמד חדש ולגבי מועמד קיים.
היו"ר דוד אמסלם
כל חיינו הם בהסדרים שונים ומשונים, כל אחד בהסדר שלו וכל אחד יש לו את הפרסום שלו, את המעמד שלו ואת ההכנסה שלו. בכלל בחיים, גם בקיבוץ שום דבר כמעט כבר לא זהה.
תומר רוזנר
ולכן, זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה. צריך רק רוב מיוחד.
היו"ר דוד אמסלם
בדרך כלל כשיש משהו שאינו שוויוני אנחנו מבינים על מה מדובר. בעניין הזה לא הצלחתי להבין מכיוון שעל פי ההגדרה כאשר נולדתי לעולם אני כבר לא שוויוני, גם ביחס לאח שלי.
תומר רוזנר
אתה תקבל מענק ומועמד אחר לא יקבל מענק. זה חוסר השוויון.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר את הרציונל.
תומר רוזנר
לא אמרתי שזה לא רציונלי.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר למה זה לא חוסר שוויון, בגלל שאני מקבל את המענק הזה כאשר כבר נבחרתי לכנסת הקודמת. הרעיון הוא זה: אם אתה שואל את עצמך אם הוא מקבל על הכנסת הבאה – לא. אני מקבל כרגע לכנסת שכבר נכנסתי אליה. הרי הייתי אמור לקבל את זה לפני שנתיים ולא קיבלתי כי לא היה חוק. אני מקבל את זה לפני הבחירות הבאות. אותו אדם, אם הוא ייכנס, להיפך, הוא לא שוויוני מולנו. הוא מקבל מייד כשהוא נכנס, "סוגר" את עצמו וגם את הקדנציה הבאה.
קריאה
זו בעיה גדולה
קריאה
דרך אגב, המתמודד החדש שנכנס לכנסת נמצא ביתרון עלינו.
תומר רוזנר
אז אתה מסכים אתי שיש אי שוויון. מותר לעשות את זה, זה לא אסור.
אוסאמה סעדי
אדוני היושב-ראש, מאחר וזו הישיבה הרשמית הראשונה אחרי שהתפטרתי מן הכנסת ועכשיו אני חכ"ל, אז אני רוצה קודם כול להודות לך ולצוות של הוועדה על העבודה המשותפת במשך שנתיים וחצי, ובאמת עשינו הרבה דברים. זו הזדמנות להודות לך על שיתוף הפעולה שהיה ואני מקווה שבעתיד גם נמשיך לשתף פעולה. היינו בנצרת במהלך הפגרה, היה סיור יפה וראש העירייה מודה לוועדה על הסיור שערכה בעיר. בינתיים אני ממשיך ללוות את הוועדה בהצעות החוק האלה. בינתיים יש לנו בעיות בתוך הרשימה, עוד לא נכנס חבר כנסת במקומי אז אני ממשיך למלא את התקן.

לגופו של עניין, מאחר ואין לנו פריימריז והחוק הזה לא חל עלינו, גם לחברי טלב אבו עראר בסיעתו, יש להם מועצת שורה, אבל יש שם בחירות, בחד"ש יש מרכז שמונה 1,000 חברים ויש שם התמודדות קשה. על המפלגות האלה החוק הזה לא יחול, הן לא יקבלו מימון למרות שיש מערכת בחירות פנימית קשה.
היו"ר דוד אמסלם
כשאתה אומר "קשה", למה אתה מתכוון?
אוסאמה סעדי
תחרות פנימית קשה על המקומות האלה. בליכוד אתם מתחרים על 20, 30 מקומות, אני לא יודע בכמה מנדטים תזכו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל יש להם 3,000 מועמדים.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק, הכול בפרופורציות.
אוסאמה סעדי
לכן, העיקרון מוסכם עלינו, שצריך להפריד בין תרומות לבין המימון, להפריד בין הון ושלטון, זה מוסכם. מה שאנחנו אומרים, את הרעיון שזרקתי בהתחלה: קודם כל, אי-השוויון נובע מכך שקודם וראשית חבר הכנסת שמכהן יש לו כבר מקדמה על המועמד החדש. הוא כבר הופיע בטלוויזיה, הוא כבר היה בערוץ הכנסת, נחשף לציבור.
היו"ר דוד אמסלם
כפי שאמר תומר רוזנר, אולי נחייב בחוק שכל חבר כנסת יבוא עם מסכה ועיוות קול, שלא ידעו מי זה...
אוסאמה סעדי
אתה נותן פה מקדמה, יותר מאשר למועמד שרק עכשיו מתחיל, אבל גם כספית, אתה אומר לו: עכשיו אני נותן לך כסף, 200,000-300,000 שקל, וגם אם אתה לא תיבחר בבחירות המקדימות במפלגה שלך אתה לא תחזיר את זה. אז זה כסף שהולך לאיבוד. תארו לעצמכם מועמד לראש עירייה שמקבל לפעמים 10,000 או 20,000 קולות והוא לא נבחר והוא לא מקבל אף שקל מן המדינה. אז איפה השוויון? חבר מועצת עירייה בירושלים, תל אביב, אשקלון או נצרת שמתמודד ומקבל קול אחד פחות מאחוז החסימה לא מקבל כלום. פתאום פה יש למדינה כסף לחלק, עשרות מיליוני שקלים, בלי לקבל אותם בחזרה. מפלגה שמקבלת 3% – מה אחוז החסימה היום?
יעקב אשר (יהדות התורה)
3.25%.
אוסאמה סעדי
אז אמרתי נכון, מפלגה שמקבלת 3% מקולות הבוחרים, שמקבלת 250,000 קולות, לא תזכה לכלום, לשום מימון, היא צריכה להחזיר את כל הכסף.

אז למה מועמד שלא נבחר צריך ליהנות מ-300,000 שקל שהוא לא יחזיר, ואילו מועמד אחר יקבל רק הלוואה? אנחנו היינו מפלגה חדשה כאשר נכנסנו לכנסת. איזה בנק נותן ערבות למועמד הזה? מאין הוא צריך לקבל?

אז אם אתה רוצה ויש לאוצר כסף לחלק, בבקשה, שיקבל גם מועמד אחר, מועמד חדש.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, בסדר.
אוסאמה סעדי
אם אתה רוצה להחיל את זה על כל נבחרי הציבור, בבקשה, אדוני היושב-ראש, תן גם למועמד לראש עירייה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. זה חוק אחר.

דרך אגב, אוסאמה סעדי, התרגשתי מהפתיח של הדברים שלך. לי באופן אישי תחסר כאן. אני מקווה שתלווה אותנו, ואני מאחל לך גם שתחזור לכנסת.
אוסאמה סעדי
תודה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, אני באופן אישי שומר לך כבוד, ובכל זאת אולי אחלוק עליך בדעה. כולנו יודעים שהפריימריז מושחתים, בגדול, ומזמינים לשחיתות. מימון הפוליטיקאים בדרך כלל הוא פתח לשחיתות.
היו"ר דוד אמסלם
המימון?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כן. הממשלה הזאת עובדת הפוך. צריך להיות לה סדר עדיפויות. במקום לטפל בקשישים, לדאוג לנכים, לטפל בעוני, במיוחד במגזר הערבי הבדואי בנגב, היא מממנת פוליטיקאים, כדי שאולי ימשיכו באותה מדיניות. לכן אנחנו מבקשים שכאשר מציעים הצעות חוק כאלה, שנועדו לדאוג למימון ולעידוד של חברי הכנסת, או איך שקוראים לזה, לעידוד של נבחרי ציבור, במקביל יש לדאוג גם לעם, לשכבות החלשות, לנכים שבכל יום חוסמים את הכבישים בארץ הזו, לדאוג להם. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתבטא בנושא?
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
משפט אחד קטן: קודם כול, שיהיה חורף בריא לכולם.

אני מתנצל, נכנסתי באיחור בשל הפקקים אז לא שמעתי את כל מה שאמרו קודמיי. אני רוצה להעיר הערה שבעיניי משמעותית מאוד בטיוטה כפי שמנוסחת, על ההבדל שבין חברי כנסת מכהנים לבין מתמודדים שאינם מכהנים. זה בעיניי בעייתי מאוד וגם לא חוקתי. זה אותו תיקון 4 שנפסל בזמנו בבג"ץ בהקשר של מימון המפלגות. בסופו של דבר צריך להשוות. לא יכול להיות שחבר כנסת מכהן שמתמודד בפריימריז מקבל את הכסף בין כה וכה, גם אם הוא נכנס לרשימה וגם אם לא, ואילו אדם אחר לא. זה כמובן נותן עדיפות גדולה לחברי כנסת מכהנים.

באופן עקרוני, לנתק בין הון ושלטון זה מצוין. אם יש דרך לייצר פריימריז שבהם חברי הכנסת לא תלויים בגיוס תרומות, על כל הנגזרות של זה – שמעתי את אדוני בתקשורת, אני מסכים עם כל מה שאמר – זה נהדר. צריך יהיה למצוא איזשהו מפתח, מתי מקבלים החזר ומתי לא מקבלים החזר, אבל זה צריך להיות מפתח אחיד, בין אם מדובר על חבר כנסת מכהן ובין אם מדובר על מישהו שאיננו חבר כנסת מכהן.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. דיברנו על זה ולכן לא נענה כעת.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
סליחה, הקדמתי ואמרתי שאני מתנצל על האיחור.
מיקי לוי (יש עתיד)
בוקר טוב אדוני היושב-ראש. בנוסף לדברים שנשמעו כאן, גם מהיועץ המשפטי של הוועדה, על כך שהחוק לא שוויוני בין חבר כנסת מכהן לבין חבר כנסת שאמור להתמודד, לא ברורה לי בכלל הטכניקה של החזרת ההלוואה למי שלא ייבחר. אם החוק הזה יעבור, האם משרד האוצר יהפוך להיות בנק מלווה? האם יביאו התחייבויות בנקאיות להחזר הכסף?
היו"ר דוד אמסלם
נסביר את זה כאשר נגיע לסעיף.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מאיר את העניין הזה. אם רוצים לנתק הון משלטון, זה נחמד, ורוצים ממילא לתת לו הלוואה, אני מציע שתבוא המדינה ותסדיר את העניין הזה, שבנק ילווה לאותו מועמד כסף, ולא שהמדינה תיתן מכספה היא. זה לא יכול לעבור, שהמדינה עכשיו תוציא כסף- - -
היו"ר דוד אמסלם
זה הרעיון, בגדול.
תומר רוזנר
הוא אומר שההלוואות לא יהיו מכספי המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
זה סידור שהמדינה "תסגור" מול הבנק, דרך אגב, כפי שקורה, אני מניח, גם עם המפלגות החדשות.
מיקי לוי (יש עתיד)
כל אחד יכול לגשת לבנק וללוות כסף.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "כל אחד"? למה אתה עושה אבחנה בין מועמד לבין מפלגה? אני רוצה להבין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היום זה קיים לגבי מפלגה.
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה עכשיו מקים מפלגה חדשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מפלגה חדשה תקבל מימון.
היו"ר דוד אמסלם
למה? למה זה נראה לך בריא? למה זה נראה לך סביר? למה זה נראה לך שוויוני?
מיקי לוי (יש עתיד)
הלוואה, ואם היא תגדיל את מספר חבריה בכנסת- - -
היו"ר דוד אמסלם
למה זה נראה שוויוני?
אוסאמה סעדי
אבל גם מפלגה קיימת, אם היא לא עוברת את אחוז החסימה היא לא מקבלת מימון.
קריאה
אם היא עברה 1% היא כן מקבלת.
אוסאמה סעדי
לגבי מפלגה חדשה זה אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
אגיד לך איפה לדעתי המלכוד – מפלגה חדשה שנכנסה, מייד כשהיא נכנסת היא מקבלת.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם היא עברה.
היו"ר דוד אמסלם
אני עברתי פריימריז, לא קיבלתי כלום. אני מקבל את זה בסוף. הבנת? אני מקבל לאחר שכבר נכנסתי, מקבל אחורה. אני אומר, ברציונל – אני הרי אספתי תרומות. אין פה שום חוסר שוויוניות. חוסר השוויוניות לדעתי פועל מול חבר הכנסת המכהן. אני הרי נכנסתי לכנסת. בוא נניח שהיינו מחוקקים את החוק הזה לפני 10 שנים, אז אני נבחרתי לכנסת, אספתי תרומות, המדינה הייתה אמורה להחזיר לי אותן בתחילת הדרך, מייד כשנכנסתי, אבל היא לא החזירה. אני אומר לה: לא, אל תחזירי לי עכשיו, אני מבזבז את הכסף, תחזירי לי לפני הבחירות הבאות. אותו דבר יקרה עם מי שייכנס לכנסת. אם היינו אומרים לו: "אל תאסוף תרומות" אז אתה צודק. תאסוף. כאשר נכנסת לכנסת אתה מקבל פעמיים באותה קדנציה: באופן מיידי כדי להחזיר את מה שלווית, ובסוף תקבל גם על כך שנכנסת לכנסת.

הרי מה הרציונל? הלוואי והיה מספר סביר של מתמודדים והיינו אומרים: כולם אותו דבר. מה היה החשש פה? אני מניח שאם כל מועמד במדינת ישראל יודע שהמדינה מחזירה לו, נותנת לו 100,000, 50,000 שקל, 200,000 שקל, לא משנה כמה, הוא יגיד: רק רגע, למה שלא אירשם? אני אירשם, אקח את הכסף, אשכור לעצמי אוטו, אסע עם עצמי חודשיים בארץ, אוכל במסעדות, ואגיד להם: "לא נבחרתי, רק אני הצבעתי לעצמי". זה החשש שלנו. למה לא יבואו 400,000 כאלה ויירשמו? למה כל המדינה לא תירשם?

לכן אני רוצה קודם כול לקבוע את העיקרון, של הפרדת הכסף מהשלטון, שזה הדבר הכי מהותי שעומד כאן כרגע. אנחנו בינתיים מחפשים את הטכניקה איך לעשות את זה בחיתוך הכי נכון. אם יש לך רעיון טוב יותר, תגיד. להיפך, אני חושב שחוסר השוויוניות פועל מול חבר הכנסת המכהן, לא מול חבר הכנסת החדש.

לגבי הדברים שאמר מיקי לוי, בסוף לא ממציאים את הגלגל. אנחנו הולכים גם בעניין הזה עם חוק מימון המפלגות. אותם עקרונות שחלים שם יחולו פה. דרך אגב, אנחנו התעקשנו שהכסף הזה לא יעבור דרך המפלגות, כי אני לא יודע מה יקרה שם, אלא דרך הכנסת, חבר הכנסת מול הכנסת. זה לא קשור למפלגות. זה כל הרעיון.

בבקשה, בקצרה. אני רוצה להתחיל בהקראה.
עידן בנימין
ממש בקצרה. אני אזרח עצמאי, אני לא מייצג שום ארגון. אני רוצה להעלות כאן שוב את עניין השוויון, שגם אותי מטריד. קודם כול, אני רוצה להודות לך על כך שאתה מעלה את הנושא הזה לדיון. גם אותי עיקרון השוויון מטריד כמי שאינו חבר כנסת. למעשה אתה מבקש מענק של עד 320,000 שקל לחבר כנסת מכהן כדי להתמודד בפריימריז בזמן שלך כחבר כנסת יש רכב צמוד, משכורת, שלושה יועצים פרלמנטריים.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי עוד שני ילדים שעוזרים לי גם.
עידן בנימין
למועמד אחר אין את הדברים האלה וכבר היום יש פגיעה בעיקרון השוויון ואתה רוצה להוסיף עוד סכום.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו ניתן לו גם רכב וגם משכורת וגם טלוויזיה.
עידן בנימין
וגם על זה יש לך את סעיף קשר עם הבוחר. לדעתי אם אתה רוצה לוותר על התרומות אולי תחשוב על מנגנון שבשנת בחירות מגדיל את סעיף קשר עם הבוחר, זה נשאר בתוך הכנסת, זה לא מענק מיוחד לפריימריז, זה ניתן לחברי הכנסת. אני לא אומר בעוד 300,000 שקל, אבל אולי ב-20%-30%.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, הבנתי.
איל זנדברג
אני ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. אומר דברים כלליים מכיוון שהממשלה תומכת בהצעת החוק ואחר כך אשמח להתייחס, לסייע בידי הוועדה לגבי הפרטים, כי יש פה באמת מתח בין הרצון להשיג משהו לבין השאלה איך משיגים אותו.

ראשית, כפי שאמרתי, הממשלה תומכת בהצעת החוק, היא תומכת ברעיון הבסיסי של מעבר ממנגנון של תרומות למנגנון של מימון ציבורי. יחד עם זאת, התמיכה של הממשלה מותנית בכמה תנאים מהותיים. אני בטוח שאדוני מודע להם והם גם נאמרו על ידי שרת המשפטים מעל במת הכנסת. אלה תנאים שאמורים להבטיח שהמנגנון- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רק רוצה לדייק: שרת המשפטים התנגדה, היא חושבת שעדיין פוליטיקאים צריכים לגייס תרומות. היא באה מן ההיבט, שאם פוליטיקאי לא יכול לאסוף תרומות אז כנראה הוא לא מספיק טוב. לא הצלחתי להבין את הקשר. להיפך, בגלל שהוא טוב הוא אוסף תרומות, זו הבעיה שלנו. אם הוא לא היה טוב ולא היה אוסף תרומות לא הייתה בעיה.
איל זנדברג
שרת המשפטים הצביעה בעד.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, משום שזאת העמדה של הקואליציה אבל אני אומר כרגע מה העמדה הפרטית של שרת המשפטים.
איל זנדברג
שרת המשפטים אכן הביעה את דעתה האישית, שהיא רואה קושי עם ההצעה, אבל היא אמרה שהממשלה תומכת, ואני מציג גם את הדבר הזה. יחד עם זה, גם אם הממשלה תומכת, ההחלטה בהחלט דיברה, מעבר לצד הטכני, על כך שזה נעשה בשיתוף פעולה ובהסכמת השר המתאם, משרד המשפטים ומשרד האוצר, גם הצד המהותי. הכוונה לייצר מנגנון שיהיה הכי יעיל והכי חסכוני שאפשר. אוסיף ואומר, שגם יהיה, תחת הרעיון העקרוני, מנגנון שיצמצם ככל האפשר את הפגיעה בשוויון. זה כבר הפרטים של איך לעשות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, אין על זה מחלוקת.
איל זנדברג
אני רוצה להתייחס להיבט הזה. צריך לזכור את זה כאשר נגיע לפרטים, כי אלוהים באמת מצוי בפרטים.

השאלה של השוויון היא באמת שאלה משמעותית. אני מסכים עם הדברים שאמר היועץ המשפטי של הוועדה. אני לא רוצה לגזול מזמנו של אדוני עכשיו ולשוב ולהסביר. שמעת את ההסברים האלה, למה בכל זאת יש לנו פה בעיה בשוויון, וצריך אולי להתגבר או לנסות למתן אותה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני לא קיבלתי תשובה לגבי מה שאמרתי, אבל לא חשוב. אתם הבנתם את מה שאמרתי. אמרתי שמצב השוויון דווקא הפוך, בדיוק הפוך, אבל כנראה יש איזו מנטרה.
איל זנדברג
אני לא חושב שזה מנטרה.
היו"ר דוד אמסלם
בוא תסביר לי למה, אם אני מסביר לך את העיקרון הבא: הרי עיקרון השוויון הוא לא מתי החוק נחקק אלא בואו נחשוב ברמה העקרונית האבסטרקטית הנקייה. נניח שהחוק הזה היה נחקק לפני 10 שנים.
איל זנדברג
אבל תסתכל קדימה, תחשוב מה יקרה בעוד שתי מערכות בחירות.
היו"ר דוד אמסלם
כדי להביא משהו להיבט המזוקק שלו אני מנקה הפרעות. נניח שהחוק הזה קיים כבר 10 שנים. לפני שנתיים התמודדתי כחבר כנסת צעיר ולא מוכר, אבא שלי לא רמטכ"ל, אין לי מכונית, כפי שאמר הבחור, אבא שלי גם לא ראש ממשלה ואין לי משכורת גבוהה.
איל זנדברג
בדוגמה שלך כבר 10 שנים החוק החדש הזה חל. כלומר, כבר 10 שנים כולם יודעים, כל מי שנבחר לכנסת הקודמת.
היו"ר דוד אמסלם
מותר לי לאסוף תרומות ואני אוסף תרומות. אז אני נבחר לכנסת. באה הכנסת אלי ואומרת לי: אם אספת תרומות ולא נהיית חבר כנסת זה לא מעניין אותנו. לך אל אותם אנשים שנתנו לך את התרומות, יש להם בעיה אתך. זה לא מעניין. היות ואתה חבר כנסת אני חייבת לחתוך את הקשר בינך לבין נותני התרומות. אני אתן לך את הכסף כדי שתחזיר להם. אנחנו לא רוצים שתהיה חייב לאף אחד שום דבר.
איל זנדברג
לא, זה לא המנגנון המוצע.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר בגדול. אני מרשה לך לקחת תרומות אבל אני מחזיר לך את הכסף.
איל זנדברג
אבל זה לא מה שמופיע בפנינו, זה לא הרעיון, זה לא מה שאתם מציעים.
היו"ר דוד אמסלם
תומר רוזנר, הרי הרעיון כאן הוא שאותו אדם שמקבל את הכסף, אם הוא לקח תרומות הוא מחזיר את התרומות. הרי מה עשינו בזה?
חיים אבידור
הוא מקבל רק תרומות שהוא לא לקח.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נלטש את זה. הרעיון הוא כזה: יש לך שתי אופציות: או שאתה מקבל הלוואה מהמדינה ואם אתה לא נכנס לכנסת אתה מחזיר אותה, או שאתה אוסף תרומות ואם נכנסת להיות חבר כנסת אתה מקבל את יחידת המימון ואתה מחזיר את התרומות. אחרת, מה עשינו בזה? אתה לוקח את הכסף ומה עושה אתו? מבזבז? פתאום אתה נהיה איש עשיר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא לא יכול להיות בשני המסלולים.
איל זנדברג
זה אולי עוד נקודה, אבל השאלה הבסיסית שאתה מנסה להמחיש בדוגמה היא שאין בעיה של שוויון. לכאורה שני אנשים שרוצים להתמודד במפלגה מתמודדים על אותם קולות. האפקטיביות של התעמולה שלהם, של היכולת שלהם לשכנע תלויה בכסף. האחד לא מקבל, מקבל רק הלוואה והוא יצטרך להחזיר אותה, ובהתאם כמובן הוא יכלכל את צעדיו ויוציא פחות, והשני שהוא נבחר ציבור, גם אם בסוף לא ייבחר כי מסתבר שהייתה ביקורת עליו והוא ממש לא זוכה לאהדה, יקבל מימון ציבורי מלא ולא יצטרך להחזיר אותו.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני מסביר מדוע.
איל זנדברג
זאת הבעיה שקיימת פה וצריך להתמודד איתה.
היו"ר דוד אמסלם
להיפך, תקשיב לרציונל שלי. יש חבר כנסת חדש שאם נכנס לכנסת מקבל על כך שהוא נכנס. אני לכאורה עכשיו מקבל על הבחירות הקודמות, לא על אלה שיבואו.
איל זנדברג
אבל תחשוב שהחוק כבר בתוקף.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני לוקח את החוק אחורה כדי להגיד לך: תנקה הפרעות. איפה חוסר השוויוניות? אני לכאורה מקבל את ההחזר לא על הבחירות הבאות אלא על מה שעברתי כבר.
איל זנדברג
לגמרי.
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן, אם אני כבר עברתי אז אני מקבל את המימון. לְמה הדבר דומה? נניח שבמימון המפלגות היו אומרים למפלגות: כאשר אתן נבחרות לכנסת אתן לא מקבלות את הכסף בכניסה. גמרנו, נכנסת לכנסת – אתה לא מקבל כלום. לפני הבחירות הבאות – דרך אגב, זה היה הרבה יותר הגיוני, גם לא היה גורם לכך שמפלגות היו נכנסות לגירעונות והמדינה הייתה צריכה לממן את זה אחרי כן.
איל זנדברג
סחרור של הוצאות.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, אתה מקבל לפני הבחירות הבאות את מה שהגיע לך. אתה לא מקבל את זה עכשיו.
איל זנדברג
תנסה לראות לא את האדם שכן הצליח להיכנס. שניים התמודדו: אחד חבר כנסת מכהן ואחד סתם חבר מפלגה. חבר המפלגה הצליח להיבחר לכנסת ואילו חבר הכנסת המכהן לא הצליח. גם זה קורה. למעשה בין 30-40 חברי כנסת מכהנים לא נבחרים שוב.
היו"ר דוד אמסלם
אז הוא מקבל על מה שהיה.
איל זנדברג
אבל הוא הוציא כסף, הוא לא קיבל תמיכה מפלגתית ובכל זאת הכסף נשאר אצלו. הוא לא חבר כנסת. זאת הנקודה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת את מה שאני אומר. אותו חבר כנסת מקבל על הפעם הקודמת שהוא נבחר.
איל זנדברג
לא, רק על הפריימריז האלה.
אוסאמה סעדי
הוא כבר קיבל תרומות על הפעם שעברה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני מסביר, הוא מקבל על הבחירות הקודמות.
איל זנדברג
לא, הוא מקבל על הפריימריז האחרונים.
היו"ר דוד אמסלם
תשמע את הרציונל שלי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
דודי אמסלם, הוא מקבל מאחר והוא כבר נבחר.
דניאל דושניצקי
זה חד-פעמי, אדוני היושב-ראש? אני רוצה לוודא את הנקודה הזאת. האם המענק הזה, שמסתכלים אחורה, הוא חד-פעמי או שכל פעם זה כך?
היו"ר דוד אמסלם
זה בכל בחירות.
דניאל דושניצקי
אם הולכים לשלב ההלוואות אז כבר אין תרומות.
איל זנדברג
אני זורם עם הדוגמה.
היו"ר דוד אמסלם
אם תחשוב שהחוק נחקק כבר לפני 10 שנים לא צריכה להיות לך בעיה בהבנה. מדוע? חבר הכנסת הקיים מקבל על הבחירות הקודמות. לא החזירו לו את ההוצאות על הבחירות הקודמות.
איל זנדברג
למה? כן החזירו.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תחשוב שהחוק מיושם כבר 10 שנים וכרגע הוא לא מקבל כסף. עכשיו פתאום נזכרנו שהוא לא קיבל מימון.
איל זנדברג
אבל הוא קיבל מימון. אם הוא נבחר לכנסת הוא קיבל את המימון.
היו"ר דוד אמסלם
תחשוב שזה היה בקדנציה הקודמת ולא נתנו לו את הכסף.
איל זנדברג
איך זה יכול להיות? אם החוק קיים 10 שנים, בדוגמה שלך- - -
היו"ר דוד אמסלם
תעבור למשהו הנקי, עזוב את הקטע הפורמלי.
איל זנדברג
לא פורמלי בכלל. ברמה הכי עובדתית, עם הדוגמה שלך.
היו"ר דוד אמסלם
היו צריכים לתת לי את הכסף כשנבחרתי לכנסת.
איל זנדברג
נכון, אבל לא היה חוק כזה.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שהיה.
איל זנדברג
אז היו נותנים לך.
היו"ר דוד אמסלם
אבל ביקשתי לא לקבל. אמרתי להם: חבר'ה, לקראת הבחירות הבאות תביאו לי, כי אני מבזבז את הכסף, אני לא רוצה. עכשיו הם נותנים לי את הכסף לבחירות הבאות. אתה מבין?
איל זנדברג
אני מבין.
היו"ר דוד אמסלם
אתה חושב פאזה קדימה. אם תחשוב בהיגיון פאזה אחורה אז תבין שהכול בסדר. השאלה אם אתה משלם על הנסיעה הבאה או על הנסיעה שכבר נסעת. כרגע אני משלם פה על הנסיעה שכבר נסעתי.
איל זנדברג
אני לא רוצה לבזבז את זמן הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
בואו נתקדם. נחדד את זה אחר כך.
איל זנדברג
כמה הערות עקרוניות: כאמור, מבחינתנו נקודת השוויון היא נקודה משמעותית שדורשת ליבון. הפער בין חדשים וישנים, ככל שזה יוצר בעיה של שוויון או מחמיר אותה, נוגע לסוגיות עומק, של ההזדמנות של אנשים להתמודד ולהיבחר לכנסת, ועל הבוחרים בהם לשלוח את הנציג המועדף עליהם. לכן זה דבר שצריך לטפל בו בזהירות רבה. כרגע ההצעה לא נותנת מענה אופטימלי.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, איך תסביר את חוסר השוויוניות בגיוס התרומות, למשל? אני שואל. או למשל שרים מול חברי כנסת.
איל זנדברג
אמרת קודם שאכן יש בעיה, אין שוויון בעולם. נכון שאנחנו לא רוצים לשים את כולם במיטת סדום, אבל כשאני עושה פעולה, הממשלה, המדינה עושה פעולה יזומה ומחלקת כסף, עושה רגולציה ויוצרת מנגנון שמשפיע על ההזדמנויות, הגם שאנשים הם שונים אני בודק מה היכולות. אני רוצה לגרום לכך שגם אני אוכל להתמודד.
היו"ר דוד אמסלם
גם היום, איך אתה משפיע בין מפלגה חדשה שרוצה להתמודד למפלגה קיימת, ברמת המימון?
איל זנדברג
יש שם בעיה מסוימת של חוסר שוויון אבל הוא ממותן. רשימה שלא מצליחה להכניס מועמדים לכנסת צריכה להחזיר חלק.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אלה שכבר בפנים לא מחזירים כמעט כלום.
איל זנדברג
לעומת זאת רשימה שלא מצליחה להכניס אף אחד אבל עוברת אחוז מסוים זוכה למימון. כלומר, יש מנגנונים של מיתון.
היו"ר דוד אמסלם
איל זנדברג, אני מציע כזה דבר: בואו נתקדם. בגדול, אין מחלוקת בינינו, הרי הרעיון ברור. אנחנו רוצים להביא את זה למקסימום שוויוניות. אם תמצא מנגנון טוב, תגיד לי. בכייף נשים אותו.
איל זנדברג
וגם מקסימום יעילות וחיסכון במשאבים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני טוען שהפתרון של הבעיה בפריימריז, המצב האבסורדי הזה שצריך להיעלם מהעולם גם אם פוגע קצת בשוויוניות, עדיין התכלית גוברת גם על פגיעה קטנה בשוויוניות.
איל זנדברג
בסדר, אמרתי שצריך לצמצם את הפגיעה בשוויוניות ולראות את התוצאה בסוף, שזה עומד ברף החוקתי.
היו"ר דוד אמסלם
על זה אין מחלוקת.
איל זנדברג
אני מסכים עם תומר רוזנר שהבדיקה צריכה להיעשות לפי הפרטים שיגובשו ולא בשלב המקדמי, אבל זה צריך להיות כתמרור אזהרה בפני חברי הוועדה לאורך כל הדיון.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. אני רוצה להתקדם.
דניאל דושניצקי
אני מהתנועה לאיכות השלטון. כפי שכתבנו בנייר העמדה שנשלח לחברי הכנסת, אנחנו רוצים לברך את יושב-ראש הוועדה על כך שהציב את הבעיות בבחירות ובבחירות המקדימות לתשומת הלב הציבורית, בין היתר בנושא של אי-השוויון בין המועמדים וגם התלות של נבחרי הציבור בתורמים, במלווים שהם בנקים וכדומה.

אבל הצעת החוק מוסיפה חטא על פשע על המצב הקיים. אדוני היושב-ראש מנסה להשוות בין האי-שוויון בין המפלגות ולהוסיף על כך אי-שוויון נוסף, במקום לתקן את האי-שוויון המקורי. אולי זה דבר שצריך לחשוב עליו.
היו"ר דוד אמסלם
כבר דיברנו על זה, תודה.
דניאל דושניצקי
עוד שתי נקודות קצרות: דבר שני, אין בכלל הסדרה בחוק לגבי מה קורה אם חבר כנסת עוזב את הכנסת וכמובן מישהו אחר נכנס במקומו.
היו"ר דוד אמסלם
נסדיר את זה. התייחסנו לזה בהמשך. זה מופיע בתיקונים שעשינו.
דניאל דושניצקי
רציתי להגיד משהו נוסף לגבי האי-תלות שאדוני מדבר עליה והניתוק שהוא מנסה לעשות בין חברי כנסת שכבר נכנסו, שכבר חייבים משהו באיזשהו מובן לתורמים שלהם – כסף או טובות אחרות, אני לא יודע. דרך לפתור את זה היא לא לתת מענק בסוף הקדנציה, כאשר התלות ממשיכה עד סוף הקדנציה. נניח עכשיו, הבחירות הבאות הן בעוד שנתיים, התלות עדיין ממשיכה להתקיים בשנתיים הקרובות. לכן פתרון אחר, שלדעתי הוא הפתרון הנכון, הוא מתן הלוואה לכולם, בלי מנגנון של מענק לחברי כנסת מכהנים; וחברי הכנסת המכהנים כדי לכסות את אותו בור של תרומות מהפעם הקודמת, באופן חד-פעמי בבחירות הקרובות יקבלו הלוואה כדי להחזיר את אותן תרומות שהם לקחו לפני כן.
היו"ר דוד אמסלם
זה הרעיון, זה בדיוק מה שהסברתי.
דניאל דושניצקי
אבל לא כמענק אלא כהלוואה, ולא בסוף התהליך אלא עכשיו. אם אדוני מבקש לקיים ניתוק אז עכשיו הוא הזמן לעשות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
דניאל דושניצקי
הדבר האחרון – הנושא של דוח שלילי או חיובי של מבקר המדינה והתלות בקבלת המענק. כל מענק צריך להיות רק על הוצאות למטרת הקמפיינים, ולא כפי שכתוב בהצעת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
אל תיכנס לפרטים. נקרא את הסעיפים ואז תתייחס לפרטים. תודה רבה.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
רק שני משפטים קצרים: בהקשר של ניתוק התלות, אני לא בטוח שהעובדה שפוליטיקאי נבחר ויחזיר את הכסף אחרי הבחירות הופכת אותו לפחות מחויב. "בזכותי נבחרת, זה שאתה מחזיר לי את הכסף לא הופך אותך להרבה פחות מחויב."
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, שלא יחזיר לו?
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
לא, לכן אני חושב שזה צריך לחול בהתחלה. אני מחבר את זה לדבר הבא. לגבי בעיית השוויון – אני חושב שצריך לחשוב על מודל דומה למה שקורה אצל ראשי עיריות. ראש עירייה שמתמודד – זה לא משחק סכום אפס: נבחרת – קיבלת, לא נבחרת – לא קיבלת. זה הולך לפי האחוזים שקיבלת. אם קיבלת %X – קיבלת סכום מסוים; אם קיבלת יותר – תקבל יותר. לייצר איזשהו מנגנון שלא מבחין בין חבר כנסת מכהן לבין מתמודד לא מכהן. ממילא כל הקיקיוניים שסתם רצים לבחירות – הרי מה הבעיה שלך לתת לכולם כסף? ניצור מנגנון כזה, כולם יקבלו אותו דבר, בין אם אתה מכהן ובין אם לא. אם נבחרת – תקבל הכול; אם קיבלת 30% מהקולות – תקבלX כסף; אם קיבלת 50% מהקולות – תקבל Y כסף, וכן הלאה, בהתאם לאחוזים שייקבעו. כל מי שלא קיבל רבע אחוז לא מעניין אותך.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. תודה. בואו נתחיל את ההקראה.
שחר שושן
הצעת חוק המפלגות (תיקון – מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור), התשע"ז–2017

"תיקון סעיף 28א

בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 28א –

(1) בהגדרה "מועמד", אחרי המילים "מי שהוא נבחר הציבור" יבוא ", נבחר הציבור ברשות המקומית";

(2) במקום ההגדרה "נבחר הציבור" יבוא:

""נבחר הציבור" – ראש הממשלה, שר, סגן שר או חבר הכנסת, המתמודד בבחירות לבחירת מועמדי המפלגה לתפקידים האמורים;".

(3) אחרי ההגדרה "נבחר הציבור" יבוא:

""נבחר הציבור ברשות המקומית" – ראש הרשות המקומית או חבר מועצת רשות מקומית;".

תיקון סעיף 28ב

2.

בסעיף 28ב לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מועמד";

(2) בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "במפלגה שבה הוא חבר" יבוא "לאותן בחירות לפי סעיפים 28ח או 28ט";"
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר להעיר הערה? הכוונה גם ברשות המקומית?
תומר רוזנר
אסביר: התיקון בסעיף ההגדרות הוא תיקון טכני שנועד להפריד את ההגדרות במובן הטכני של הביטוי כדי שהמונחים שמשתמשים בהם בהמשך הצעת החוק יתאימו להסדרים. אין כוונה ואין שום רצון לשנות שום הסדר שנוגע לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות. ככל שיש בחירות מקדימות לתפקידים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ימשיך לחול ההסדר הקיים ללא כל שינוי. התיקון הוא תיקון טכני לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. הלאה.
שחר שושן
"(3) בסעיף קטן (ה), אחרי "בתרומות שקיבל לפי פרק זה" יבוא ",ככל שהוא רשאי לקבלן,";

(4) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), מועמד שהוא נבחר הציבור אינו רשאי לקבל תרומות למימון התמודדות בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת."

תיקון סעיף 28ב1

3.

בסעיף 28ב1 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בכל מקום, אחרי "נבחר הציבור" יבוא "ונבחר הציבור ברשות המקומית";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "בתרומה שקיבל לפי פרק זה" יבוא "ככל שהוא רשאי לקבלה".

תיקון סעיף 28ב2

4.

בסעיף 28ב2 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "על קבלת תרומות ועל הוצאת הוצאות" יבוא "למעט הוראות סעיף 28ב(ו)", ואחרי "על מועמד שאינו נבחר הציבור" יבוא "או נבחר הציבור ברשות מקומית";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "על מועמד שאינו נבחר הציבור" יבוא "או נבחר הציבור ברשות מקומית".

תיקון סעיף 28ד

5.

בסעיף 28ד לחוק העיקרי, בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), אחרי "מועמד" יבוא "הרשאי לקבל תרומות לפי פרק זה".

תיקון סעיף 28ד1

6.

בסעיף 28ד1 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "מועמד" יבוא "הרשאי לקבל תרומות לפי פרק זה"."

את הסעיף הבא שמחוק פה העברנו להמשך.
תומר רוזנר
אסביר: התיקונים עד כאן הם תיקונים טכניים שנובעים מן התיקונים המהותיים שיוצגו בהמשך. כיוון שאנחנו מתקנים חוק קיים, בעצם קובעים הסדר מיוחד לבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת, נדרשים תיקונים שמבהירים בדיוק את הנקודה שניסיתי לומר קודם בעקבות השאלה לגבי הרשויות המקומיות. התיקונים עד כאן נועדו להבהיר שכל ההסדרים שנוגעים לבחירות מקדימות אחרות לתפקיד יושב-ראש מפלגה, לתפקיד שר, לתפקידים אחרים שהחוק מסדיר אותם – לא יחול בהם כל שינוי. השינויים שנעשה יתייחסו אך ורק לבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת שמתקיימים בהן תנאים מסוימים, כפי שתיכף נגיע אליהם. כל הכוונה היא לשמר את ההסדר הקיים ללא כל שינוי לגבי כל שאר הבחירות המקדימות שמתקיימות ויש לגביהן הסדרה במסגרת החוק הקיים. לכן התיקונים שנועדו להבהיר את זה הם ברובם טכניים.

יחד עם זה, אני רוצה לומר שבעקבות הערה מקדימה שקיבלנו מן הממונה על נוסח החוק בלשכה המשפטית אנחנו שוקלים, ונרצה לכך את הסמכת הוועדה לפני שנביא את הצעת החוק להצבעה, להעביר את כל ההוראות שנוגעות לבחירות המקדימות לתפקיד חברי הכנסת שאנחנו מתייחסים אליהן לסימן מיוחד וכך לייתר את כל התיקונים הטכניים בסעיפים האחרים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור, זה נשמע הגיוני מאוד.
תומר רוזנר
כדי ליצור משהו ייחודי שיהיה מעט יותר ברור מאשר התיקונים האלה, שכפי שאתה רואה, הם תיקונים ספורדיים מאוד וקשה מאוד להבין אותם.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסכים.
תומר רוזנר
אגב, זה הזמן להעיר הערות לנוסח, אם ישנן.
חנה רותם
לגבי התיקון שקובע שמועמד שהוא נבחר ציבור אינו רשאי לקבל תרומות למימון התמודדות בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת – התיקונים אחר כך מתייחסים לחבר כנסת מסוים אבל יש הגבלות כלשהן. יכול להיווצר מצב שבו הבחירות לחבר כנסת יהיו באמצע התקופה ולא ייכנסו לתקופה הזאת שמזכה במענק. האם הכוונה היא שמועמד שהוא חבר כנסת לא יוכל לקבל תרומות בכלל?
תומר רוזנר
לא, רק בבחירות המקדימות המזכות. נכון, את צודקת, צריך לכתוב "בבחירות מקדימות מזכות".
היו"ר דוד אמסלם
את צודקת. פה יש לי עוד רעיון, שעליו נדבר אחרי כן, כדי להסדיר את סוגיית השוויוניות שדיברתם עליה.
איל זנדברג
אפשר להעיר עוד הערה על הבחירה בפריימריז בבחירות מקדימות מזכות? זה המקום להעיר?
תומר רוזנר
על מה?
איל זנדברג
האם הכוונה שרק מערכת בחירות אחת- - -
תומר רוזנר
לא, כשנגיע לתחולה תעיר את ההערה, אני חושב ששם המקום הנכון.
איל זנדברג
זה דבר שכדאי לחשוב עליו.
חנה רותם
עוד הערה שאולי לאו דווקא מתייחסת לסעיף הזה אבל רק לתשומת הלב, שלפי החוק הזה חבר כנסת מכהן שמתמודד על תפקיד אחר במפלגה, למשל לתפקיד יושב-ראש מרכז, עדיין יכול לאסוף תרומות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים רק על פריימריז לחבר הכנסת.
תומר רוזנר
אם הוא מתמודד לתפקיד יושב-ראש המפלגה הוא יכול לאסוף תרומות.
חנה רותם
אם אנחנו מקשרים את זה לרציונל של הניתוק של חבר כנסת מכהן ממי שנותן את התרומה, יכול להיות- - -
היו"ר דוד אמסלם
את יודעת שהאויב של הטוב הוא הטוב מאוד. אני מנסה לעשות דבר טוב, ובינתיים אומרים לי: הכול בסדר, רק פה, רק שם. בסוף נחזור אחורה. לכן אני אומר: בואו נגמור דבר אחד ואחרי כן נעבור לשלב הבא.
שחר שושן
"תיקון סעיף 28ד2

7.

בסעיף 28ד2 לחוק העיקרי, אחרי "תרומות אישיות של החברים בו" יבוא "ככל שהמועמד רשאי לקבל תרומות לפי פרק זה".

תיקון סעיף 28ו

8.

בסעיף 28ו לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בפסקאות (1) ו-(2), אחרי "רשאי לקבל מאותו תורם" יבוא " ככל שהמועמד רשאי לקבל תרומות לפי פרק זה";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "לתרום למועמדים שונים" יבוא "ככל שהם רשאים לקבל תרומות לפי פרק זה".

תיקון סעיף 28ח

9.

בסעיף 28ח לחוק העיקרי –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מועמד בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות המקדימות, ככל שהוא רשאי לקבלן לפי פרק זה, ולא יוציא הוצאות בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה
הסכום הכולל(1) עד 4,999
50,000 שקלים חדשים;"
חיים אבידור
סליחה, הסעיף הזה מיותר כי אמרנו שרק בחירות של מעל 5,000 בעלי זכות בחירה.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. דרך אגב, לקחנו את החוק הקיים היום. זה היום מה שקובע החוק בתקרת ההוצאה. אני רק מסביר לחברי הכנסת. סיכמנו שכאשר זה פחות מ-5,000 בעלי זכות בחירה אין בכלל על מה מדבר.
איל זנדברג
למה? צריך את זה כי עד 5,000 בעלי זכות בחירה הוא זכאי לקבל תרומות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר עם החוק.
תומר רוזנר
איל זנדברג צודק. אני חושב שהסעיף לא מיותר. הקביעה של מינימום 5,000 בעלי זכות בחירה מתייחסת לשאלת המימון הממלכתי. לדוגמה, מפלגה חדשה שיש בה 4,000 מתפקדים והיא עושה פריימריז. החוק חל עליה גם היום.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
תומר רוזנר
אז כמה מותר לו להוציא?
היו"ר דוד אמסלם
עד 50,000 שקל.
תומר רוזנר
אז זה כן רלוונטי פה. זה בתרומות. הוא לא זכאי למימון.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק. אנחנו הרי לא הולכים להרע את המצב הקיים. הבנת, חיים אבידור?
חיים אבידור
הבנתי, כן.
תומר רוזנר
אם כבר קטענו את הקריאה, אגיד רק שפה זה השינוי המהותי הראשון שתצטרכו לתת עליו את הדעת, בנושא סכום תקרת ההוצאות וסכומי המימון במקרה הזה. הסכומים כפי שמופיעים היום בחוק הקיים הוקטנו כאן בכ-33%, כשליש פחות מן הסכומים שמותר להוציא היום.
היו"ר דוד אמסלם
זה הערה חשובה. בהצעה הזאת הורדנו את תקרת ההוצאה בשליש.
תומר רוזנר
את תקרת ההוצאה, את תקרת התרומות ואת תקרת המימון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תקרת ההוצאה בפריימריז?
היו"ר דוד אמסלם
כן. כמובן שמזה נגזר הכול, אבל את תקרת ההוצאה הורדנו בשליש כדי לחסוך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היום יש תקרת הוצאה של כמעט 900,000 שקל?
היו"ר דוד אמסלם
תלוי. זה פונקציה של מספר המתמודדים.
תומר רוזנר
הסכום הוקטן בשליש, לא לשליש.
היו"ר דוד אמסלם
זה היה 450,000 שקל והורדנו את זה ל-320,000 שקל, אז זה הוקטן כמעט בשליש.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה קורה אם למפלגה יש 4,000 מתפקדים והיא מחליטה לעשות פריימריז פתוחים?
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו: החוק יאפשר לה לגייס עד 50,000 שקל אבל המועמדים לא יקבלו. הצעת החוק הזאת לא מתייחסת לפריימריז פתוחים.
תומר רוזנר
רק אם זה בחירות של מתפקדים.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
למה נכון לעשות את האבחנה, שעד 100,000 זה תוספת של X?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לזה. זה החוק הקיים היום. הטבלה הזאת, תוסיף לה כשליש – אלה הסכומים שמופיעים היום בחוק. לא רצינו עכשיו להמציא את הגלגל מן ההתחלה. לקחנו את החוק הקיים ורק הפחתנו את הסכומים.
שחר שושן
מספר בעלי זכות הבחירה
הסכום הכולל"(2) 5,000 עד 9,999
50,000 שקלים חדשים ועוד 11 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-5,000 בוחרים;(3) 10,000 עד 99,999
120,000 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;(4) 100,000 ומעלה
320,000 שקלים חדשים"

(א2) לעניין כל מועמד בבחירות מקדימות לפי סעיף קטן (א1), יחושב מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות כאמור בהתאם למספר חברי המפלגה הרשאים להצביע עבורו באותן בחירות מקדימות כגון מספר בעלי זכות הבחירה במחוז מסוים, אף אם אין הם מהווים רוב חברי המפלגה, ובלבד שבבחירות המקדימות של כל המועמדים המתקיימות באותו מועד רשאים לבחור רוב חברי המפלגה.

(2) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), אחרי "רשאי הוא לקבל תרומות" יבוא "ככל שהוא רשאי לקבלן לפי פרק זה"."
תומר רוזנר
כפי שאמרתי, השינוי המהותי פה הוא לגבי הקטנת הסכום בשליש.

לגבי סעיף קטן (א2) המוצע, בעצם ישנן מפלגות שבהן יש מספר סוגים של בחירות מקדימות: בחירות ברמה הארצית או בחירות ברמה המחוזית או המקומית או הסניפית. הרעיון הוא שאם אתה מתמודד בבחירות ברמה המחוזית, למשל, אמנם כל חברי המפלגה מצביעים באותו יום, אז אתה תקבל לפי מספר המתפקדים במחוז שלך. כלומר, אתה לא תקבל לפי המספר הארצי אלא לפי המספר המחוזי.
היו"ר דוד אמסלם
הרעיון הוא שאתה מקבל לפי המספר שהוא הפוטנציאל הרלוונטי לגביך. נניח שיש 100,000 מתפקדים, יש 10 מחוזות והמתפקדים מתפצלים באופן שוויוני ל-10,000 בכל מחוז. אז כמובן שבאותו מחוז יש גם אחד שמתמודד בארצי ואחד שמתמודד במקומי, אז האחד יקבל לפי 100,000 מתפקדים והשני יקבל לפי 10,000 מתפקדים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ואם התקנון מאפשר למחוז להצביע גם למישהו שהוא לא מהמחוז?
תומר רוזנר
לפי מה שהתקנון מאפשר. אם התקנון מאפשר לכל חבר מפלגה להצביע אז הוא יקבל לפי מספר כלל המתפקדים במפלגה.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. זה על פי פוטנציאל המצביעים. מה הרציונל? אתה צריך להודיע למצביע שאתה רוצה להתמודד, אתה שולח לו מכתב, אתה אמור לדבר אתו.
אוסאמה סעדי
הכול כאן "תפור" על הליכוד.
היו"ר דוד אמסלם
הליכוד זה כמעט המפלגה היחידה שהיא דמוקרטית. זה בוודאי לא חל על הרשימה המשותפת, שם יש 1,000 איש וכמעט הולכים מכות. יכול להיות שצריך שם הרבה סדרנים, אתה מתכוון, אלה ההוצאות הכבדות, לסדרנות.
אוסאמה סעדי
מספר החברים איפה?
היו"ר דוד אמסלם
יש ספר בוחרים בכל מפלגה. זה כמו בכנסת. ספר הבוחרים נסגר תקופה מסוימת לפני הבחירות ואז לפי ספר הבוחרים ניתן לדעת את המספר.

בבקשה, איתי טמקין. קודם כול, שלום לך, אנחנו מקבלים בברכה את איתי טמקין שהחליף את אריאל יוצר בתפקיד, אז באמת שיהיה לך בהצלחה.
איתי טמקין
לתקרות שיקבעו בסעיף הזה יש השפעה משמעותית על העלות של הצעת החוק הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
עד עכשיו לא חידשת לנו כלום.
איתי טמקין
כאשר הצעת החוק עברה בוועדת השרים לענייני חקיקה להבנתי דובר על תקרות נמוכות יותר ממה שכתוב בהצעת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
לא. איזה תקרה?
נדב שיינברגר
לא אגיד לכם את הסכומים, אבל בהצעה דובר על זה, ולכן אחד הסעיפים שוועדת השרים לענייני חקיקה קבעה באותו דיון היה סעיף שאומר שחלק מן הפעולות שחבר הכנסת או המועמד רוצה לעשות יבוצעו על ידי כל המפלגה. אחד הדברים שדובר שם הוא שהמפלגה היא שתקנה את המדיה. בגלל שדובר על כך שתהיה שורה של נושאים שהמפלגה תעשה עבור המועמדים התקרה תרד יותר מהסכום המדובר כאן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא הבנת את כוונת המחוקק. בגדול, זה הצעת חוק שאני הגשתי. אתי דובר: "אולי נוריד את התקרה?" אמרתי: "בשמחה, בשליש". דרך אגב, זה סכום עצום. רוב חברי הכנסת שזה רלוונטי לגביהם בכלל לא מקובל עליהם הדבר הזה.

דבר שני, בלי קשר, ניסינו לייצר מנגנון אחר. אמרנו: יכול להיות שהמפלגות יעשו מכרזים ארציים והמועמד ישתמש במכרז ארצי. בסופו של דבר העברנו את זה מן המפלגות לכנסת. אז חיים אבידור אמר: "אחד ירצה שלט של 20 מטרים, אחד ירצה שלט של 3 מטרים, אחד ירצה דגל". נכנסנו לרזולוציות כאלה והבנו שהפינה הזאת לא נכונה. לכן אמרנו: נעזוב, לא נשנה, נעשה את זה כפי שזה היום.
נדב שיינברגר
ועדת שרים לענייני חקיקה קבעה 7 תנאים להצעת החוק. אחד מן התנאים האלה הוא שיהיה את המנגנון הזה, שכרגע אני מבין שהחלטתם לרדת ממנו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אני רוצה "לחתוך" את העניין הזה. הרי בכלל זה היה רעיון שלי. בהתחלה חשבנו שמפלגות יעשו מכרזים ארציים ואז המועמדים ישתמשו באותן פלטפורמות. בהמשך ניתקנו את זה מן המפלגות והעברנו את זה לכנסת. כאן בכנסת אמר החשב, בצדק: אחד רוצה לקנות חליפה, אחד רוצה לקנות ערוגה, אחד רוצה להשקיע הכול בעיתונים, אחד רוצה להציב שלטים בגובה 30 מטרים, אחד רוצה רק לעשות חוגי בית. אז מה?
איל זנדברג
אולי אין פה סתירה בין שני הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא איתי. הרי אני הבאתי את זה לשם. בסוף אמרנו: בשביל מה להסתבך יותר מדי? פעם הרב עובדיה יוסף אמר: "מרוב פלפול נהיה להם בלבול". אמרנו: בואו נשאיר את זה כפי שקיים. יש את מבקר המדינה, צריך לתת לו את הדוח, כמו לגבי כל מועמד. הוא יכתוב: "אני הצבתי שלטים של 20 מטרים", אז הם כבר יודעים כמה עולה שלט. אם הוא יכתוב להם ששלט כזה עולה 200,000 שקל אז הם יגידו לו: "בערכים שלנו אנחנו מבינים שזה יכול לנוע בין סכום כזה וכזה". דרך אגב, כך הם עושים.
נדב שיינברגר
אבל זה נועד לעזור לעניין של השוויון. ברגע שהמפלגה עושה מכרז לגבי שלטי החוצות- - -
היו"ר דוד אמסלם
אז למה שהמדינה לא תעשה מכרז כללי וכל המפלגות ישתמשו בזה? מה דעתך? למה לתת למפלגות כסף?
נדב שיינברגר
אם אתה רוצה שהמדינה תעשה את זה, אין לי בעיה, שהמדינה תעשה, שהחשב הכללי יעשה את המכרז הזה, אין לי בעיה.
תומר רוזנר
מתנגדים לכך.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, אין לי בעיה. דרך אגב, הם התנגדו לזה, זה היה הרעיון הראשוני, אבל בואו נתקדם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נפעיל את החברה למשק וכלכלה.
היו"ר דוד אמסלם
למה שהמדינה לא תעשה את זה גם בעניין מימון המפלגות? למה מפלגה כזאת או אחרת מקבלת כסף ותולה שלטים כפי שהיא רוצה? אולי נגיד למדינה: "יש שוויוניות, אתם תעשו עבור כולם"? כפי שבעבר היה מפעל אחד, "אתא", וכולם היו קונים רק מ"אתא".
נדב שיינברגר
אבל זה לא עובד כך, שכל פעם שרוצים לשנות משהו תציין כל פעם את החוק הקודם. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה כך. אנחנו לא הולכים באותו כיוון כרגע.
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין מה הבקשה המהותית, אבל לא משנה.
נדב שיינברגר
מה לא הבנת? רצו לקבוע תקרה נמוכה יותר מ-320,000 שקל.
היו"ר דוד אמסלם
השאלה אחרת. עשית כאן מיש-מש. פעם אחת אמרת שהחשב הכללי יפרסם את המכרזים.
נדב שיינברגר
אמרתי: בואו נבדוק.
היו"ר דוד אמסלם
אני רק לקחתי את ההצעה שאתה העלית. הרי אני שיניתי את הקו, דנו על זה כבר מספר שעות עם גורמי המקצוע. החשב הכללי התנגד, אבל אהבתי את הרעיון שאתה דבק בו ואמרתי: אולי, אם אתה כל כך מאמין בזה, בואו נרחיב את זה לכלל המפלגות ונעשה את זה בכלל בבחירות במדינה, לא רק שם. זה נושא אחד.

נושא שני שאתה מציג, שאתם מבקשים להוריד עוד את תקרת ההוצאה. שמענו את זה. אני לא מקבל את זה. נתקדם.
חיים אבידור
דיברו כאן על הסכומים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני רוצה לומר באופן בסיסי, שמפלגות שאין להן פריימריז לא מעוניינות בחוק הזה, לא מעוניינות שגם אנחנו נעשה פריימריז בגלל שאין להן תשובה למה הן לא עושות, אז הן מסכימות שלא צריך תרומות, אבל מצד שני הן לא רוצות שיהיה כסף בכלל, כדי שלא יהיו פריימריז. אם יעשו פריימריז – יהיה להן.
נדב שיינברגר
אני לא פה מטעם מפלגת כולנו בקטע של הכסף, אם יהיו פריימריז או לא יהיו פריימריז. הצעת החוק הזאת הגיעה לוועדת שרים לענייני חקיקה ומשרד האוצר היה צריך להציג את העמדה שלו, לא בכובע של יושב-ראש המפלגה אלא בקטע של השקעת הכסף בעקבות הצעת החוק. אתה רוצה לשמוע את הסכום, כמה זה עולה?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יודעים לעשות חישובים כמה זה עולה. אתה בכל מקרה תגיד. אני רוצה להבהיר משהו חשוב. את תקרת ההוצאה מדינת ישראל העבירה בחוק, ולא אני. זה גם לא יעלה 60. הוא לא כל כך בקי אפילו בעניין המתמודדים, איך זה עובד בכל מפלגה, אבל לא משנה. אני אפגש אתו ואסביר לו מה הסכומים. שהוא יסביר למה 70. בגדול, הסכומים האלה קיימים היום בחוק. למה? דרך אגב, זה לא חוק שהמציאו היום.
נדב שיינברגר
אנחנו רוצים לשנות את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
מדינת ישראל, כשהיא אפשרה את תקרת ההוצאה היא הבינה אז – דרך אגב, אם זה תרומות אז למה צריך תקרה? תעשה מה שאתה רוצה. היא הבינה שזה דבר לא כל כך טוב. וגם העיקרון שאתה מציג, של השוויוניות, מה שאתה לא רוצה. הקימו ועדה ואמרו למומחים: תבדקו כמה כסף מועמד צריך. הם אמרו: למה 2 שקלים? צריך לשלוח למתפקד לפחות מכתב אחד כדי להודיע לו על המועמדות. דרך אגב, אם אני שולח מכתב לכל מתפקד – זה 450,000 שקל, רק מכתב, בלי לפרסם בשילוט חוצות, לא על זה מדובר, מכתב כדי להגיד למתפקדים "אני רוצה להתמודד, זה המצע שלי". בערך 2.10 שקלים למכתב, עם הוצאות הדפוס שילמתי בערך 2.50 שקלים למכתב, תכפיל את זה ב-150,000 בוחרים הרשומים בספר הבוחרים וצא וחשב לבד. אז יכול להיות שנוריד את התקרה ואז נשלח מכתב רק לחצי מן הבוחרים ונגיד להם במכתב: "תתקשרו לחברים שלכם כי אין לנו עוד כסף". גם זה עולה כסף. לכן יש היגיון בסכומים. לא סתם הורדנו. צמצמתי בשליש, זה החלטה שקיבלתי באופן רוחבי סתם. אני אומר לך, זה יפגע במועמדים הארציים, באפקטיביות של הבחירות שלהם, אבל עדיין חשבתי, גם ציבורית, בואו נוריד בשליש. כמה אתה מציע להוריד?
נדב שיינברגר
ועדת השרים, כשהיא החליטה לתמוך בהצעת החוק, חשבה שהמפלגה צריכה לעשות כל מיני דברים שיוזילו את העלויות למועמדים הארציים ובכך להוזיל את ההוצאה. יש פה אנשים שהיו שם בוועדה, ניתן לשאול אותם.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף משרד האוצר בא בזווית של הכסף.
נדב שיינברגר
לא רק. אם זה היה רק בזווית של הכסף אז לא היו מביאים את הצעת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. בסוף אני צריך "לחתוך" כאן שקלים, זה הסיפור עכשיו. אתה אומר שהתקרה עדיין גבוהה. בכמה לדעתכם צריך להוריד אותה? מה לדעתכם צריך להיות גובה התקרה כדי שזה יהיה בסדר?
נדב שיינברגר
בוועדת השרים לענייני חקיקה כאשר דיברו על הסכומים המדויקים, דיברו על סכומים בין 200,000-250,000 שקל, משהו כזה.
היו"ר דוד אמסלם
זה מדויק. בין 200,000-250,000 שקל. בכל מקרה, הרי הצעת החוק הזאת אמורה לחזור לוועדת השרים לענייני חקיקה. מה היה הסיכום שם?
איתי טמקין
כן. אם כך, צריך למצוא מקור כי זה עבר בוועדת השרים לענייני חקיקה בלי שהוצע מקור תקציבי.
היו"ר דוד אמסלם
זה משהו אחר. אני לא מעלה עכשיו את כל הבעיות של משרד האוצר. דרך אגב, כל דבר שאתם מעלים במשרד האוצר צריך מקור, אני רוצה לחדש לך.
איתי טמקין
ההחלטה הייתה להעביר בקריאה הטרומית בלי מקור תקציבי ולמצוא מקור בוועדת השרים.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, זו לא פגישת עבודה ביני לבינכם כדי להציג אילו צרות יש לכם. זה אצלי בחדר. ברמת המהות אני חושב שיהיה הישג אדיר אם נצליח להעביר את זה כאשר אנחנו מורידים את התקרה בשליש. דרך אגב, אני מציע גם להוריד את מימון המפלגות בשליש.
איל זנדברג
אפשר להכניס את זה לפה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע לכם, אחרי כן תחשבו על מקורות.
חיים אבידור
אם הזכירו את המילה מקור, אני רוצה שיהיה ברור שהמקור לא יכול להיות תקציב הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. לא דיברנו על זה, זה בכלל לא היה בהבא המינא. בואו נמשיך.
איל זנדברג
אפשר שאלה קצרה: אין לי מה לומר על הסכום עצמו. נכון שוועדת השרים לענייני חקיקה דיברה על הורדת תקרת ההוצאות. אני לא יודע להגיד אם הסכום הזה משקף את ההחלטה או לא. אבל הרכיב השני, כפי שאדוני אמר בצדק, יש פה שני רכיבים נפרדים. אפשר להוריד את תקרת ההוצאות, ועל זה אני מבין שצריך להתקיים דיון. מכל מקום, באופן נפרד, דיברתי קודם על אותם יעילות וחיסכון – הביטוי הקונקרטי של העיקרון הזה הוא בדיוק כאן. היה רעיון שהצעת החוק תתייחס באופן כלשהו – אני חושב שכרגע היא לא עושה את זה בכלל – לכך שהמפלגות יצטרכו לבצע התייעלות, כלומר מנגנוני תעמולה מרוכזים. אני חושב שזה לא תפקיד של הכנסת ולא תפקיד של הממשלה כי המפלגות אמורות לנהל את התעמולה שלהן באופן עצמאי, אבל כרגע ההצעה לא מתייחסת בכלל לרעיון הזה. יכול להיות שצריך לכלול את זה גם אם לא יורידו יותר את תקרת ההוצאות, גם אם יעלו אותה. אלה שתי שאלות נפרדות שצריך להתמודד איתן.
היו"ר דוד אמסלם
איל זנדברג, אני למדתי בחיים לא לערבב מין בשאינו מינו, בגלל שבסוף אתה מתערבב בכול. יש תקרת הוצאה.
איל זנדברג
אני לא מערב ביניהם. אני שם אותם בנפרד.
היו"ר דוד אמסלם
יש תקרת הוצאה. נדב שיינברגר עשה פה ערבוב מסוים.
איל זנדברג
אני לא מדבר על תקרת ההוצאה.
היו"ר דוד אמסלם
יש תקרת הוצאה. דרך אגב, זה מה שאמור לעניין אותם כי הרי אם זה חינם אז אין דיון. בסוף זה מה שמעניין בגלל שהם צריכים לתקצב את זה וצריכים גם למצוא מקורות. הוא צודק בזה.

תקרת ההוצאה נבחנה כבר מזמן על ידי מדינת ישראל ברמה החוקית והמדינה עשתה את החישוב שאני אומר לך. דרך אגב, זה עולה קצת יותר. מועמד ארצי בהיבטים שלי לא יכול לעשות בתקציב הזה כמעט כלום. כפי שציינתי, אפילו מכתב הוא לא מסוגל לשלוח לכל המצביעים. זה כפי שאגיד למדינת ישראל:" אל תשלחי גם מכתבים לבוחר". הרי כל בוחר במדינה מקבל מכתב שמציין היכן הוא בוחר.
איל זנדברג
אני בכוונה לא מתייחס להיבט הזה כי שמעתי את התשובה.
היו"ר דוד אמסלם
דבר שני, אחרי שקבענו את התקרה, יש עכשיו התנהלות. אני בכוונה בבסיס מפריד את זה. הייתה לנו אופציה להעביר את זה למפלגות.
איל זנדברג
זה מה שוועדת השרים לענייני חקיקה ביקשה.
היו"ר דוד אמסלם
ועדת שרים לענייני חקיקה, כבודה במקומה מונח. אני יושב-ראש ועדת הפנים, אני כרגע מנהל דיון על הצעת החוק. היא תחזור לשם, הם יביעו את עמדתם.
איל זנדברג
אנחנו אמורים לשקף את עמדת ועדת השרים לענייני חקיקה, אנחנו רוצים לסייע.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה לא במהות. זה היה רעיון שלי. אני חשבתי שלא נכון להעביר את זה דרך המפלגות, כפי שאת הקשר עם הבוחר אנחנו לא מעבירים דרך המפלגות.
איל זנדברג
קשר עם הבוחר – זה חברי כנסת. פה זה עניין פנימי לחלוטין.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה גם חברי כנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לנכות את זה מן המפלגות. כל מפלגה מתנהלת בכללים שלה.
איל זנדברג
אדוני צודק לגבי המימון, זה נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לכן רצינו לעשות את זה במקום הכי מסודר, הכי נקי.
איל זנדברג
נכון, לגבי הכסף.
היו"ר דוד אמסלם
גם בהתנהלות הכספית, מאין אתה לוקח, איך אתה לוקח.
איל זנדברג
זה גם נכון אבל לא על זה אני מדבר.
היו"ר דוד אמסלם
כל מפלגה תעשה לעצמה איזו מין התמחרות שונה. מפלגה אחת תמצא דגל ב-10 שקלים ואחרת תמצא ב-30 שקלים.
איל זנדברג
מעולה. שכל מפלגה תעשה לעצמה את ההתמחרות ותהיה יעילה יותר.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי מה? התמחרות של מה? אחד ירצה להביא מטוס עם שלט מאחוריו שיטוס מעל החוף.
איל זנדברג
אז יהיו דברים שלא יוכלו לעשות. ככל שזה יותר יעיל המועמדים לא יוציאו כסף מיותר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל לפעמים כאשר אתה עושה את זה באופן מרכזי זה יכול להיות פחות יעיל.
חנה רותם
תהליך של הפצה של מסרים- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר: תשקלו לעשות את זה. אם תביאו מנגנון שיהיה נכון גם למפלגות הארציות אז אני אאמץ אותו, שגם המפלגות לא יקבלו כסף אלא יקבלו מנגנונים של המדינה.
איל זנדברג
אוקי, בואו נשב ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
בזמנו בברית-המועצות כאשר היית צריך משהו היית הולך למדינה והיא הייתה נותנת לך. אם אתם רוצים שהמדינה תחליט – למפלגות לא יהיה יותר שילוט, לא יהיה כלום. דרך אגב, זה יותר פשוט.
איל זנדברג
זה ברור שלא כי המדינה לא מתערבת בתוכן התעמולתי של המפלגות. זה עניין פנים מפלגתי.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא הבנת, אני לא שואל מה התוכן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תעשה למפלגות מכרז...
היו"ר דוד אמסלם
אתה תעשה מכרז. כפי שאתה אומר למועמדים – נעשה למפלגות. דרך אגב, יש יותר מועמדים ממפלגות, תבין. תגיד להם: אתם רוצים דגלים, הנה, זה בית הדפוס, רק שם ובמחיר הזה. טוב, לא חשוב.
איל זנדברג
הנקודה הזו לא טופלה בכלל בהצעת חוק. לכאורה החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה- - -
חנה רותם
אם אפשר הערה שנוגעת דווקא לתוכן הסעיף שהוקרא: יש פה תוספת של טבלה שמדרגת תקרת הוצאות. זה תוספת והיא לא באה במקום הטבלה הקיימת. רק להסב את תשומת הלב, שתקרת ההוצאות של מי שמתמודד לתפקיד יושב-ראש המפלגה היא פי ארבע מהטבלה הקודמת. אולי בכלל כדאי לאחד את זה, ללכת לתקרה שמוצעת על ידכם ולמחוק את התקרה הקודמת. לעשות שהטבלה הזאת תהיה שקופה לכול.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם לבחירות ליושב-ראש מפלגה ולכל בחירות מקדימות אחרות.
חנה רותם
במערכת הקודמת התקרה היא פי ארבע מן הסכום שמוצע כאן.
איל זנדברג
היום החוק אומר שיש שתי דרגות. עכשיו יצרנו שלוש דרגות.
היו"ר דוד אמסלם
במסגרת הזאת אני לא בא לתקן את כל המדינה ואת כל החוקים. אני לא נכנס לזה, אני לא יודע. לקחנו את הטבלה הקיימת, רק לגבי הנושא של הפריימריז לחברי הכנסת, ויצרנו קטגוריה. אם ירצו לשנות משהו אחר – זה לא כאן. תגישו הצעת חוק או תמליצו בפני מישהו.
חנה רותם
אני חושבת, עם כל הכבוד, שזה כן קשור מכיוון שהבחירות לתפקיד יושב-ראש מפלגה, בסופו של דבר גם יושב-ראש מפלגה יהיה חבר כנסת. מאפשרים לו, בטח במפלגה גדולה, להוציא פי ארבע הוצאות מתקרת הוצאות שמתחילה ב-456,000 שקלים, לא ב-300,000 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מתעסק בזה עכשיו.
חנה רותם
אני חושבת שצריך לאחד את הדברים לכל מערכות הבחירות המוקדמות.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אסביר. אני לא מתווכח על הסכום בגלל שלדעתי הסכום האפקטיבי האמיתי המינימלי ל-150,000 בוחרים זה 450,000 שקל.
חנה רותם
אני לא בטוחה שאני מסכימה.
היו"ר דוד אמסלם
את יכולה לא להסכים אתי. אם אני שולח מכתב אחד לכל מתפקד – מה שהמדינה עושה, דרך אגב, הרי למה המדינה שולחת לאנשים מכתב לגבי מקום ההצבעה שלהם? זה גם עולה כסף. אם אני שולח מכתב אחד לכל מתפקד, רק מכתב, ועוד לא עשיתי שום דבר אחר, אני מגיע כמעט ל-400,000 שקל.
חנה רותם
עם כל הכבוד לדוגמה הזאת, ואני בחנתי אי אלו מערכות בחירות של חברי כנסת, מעטים מאוד שולחים מכתבים. רוב המסרים מועברים היום בסוגי תקשורת אחרים וזולים בהרבה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? אני שלחתי מכתבים כמעט לכל המתפקדים.
חנה רותם
אבל רוב המועמדים שולחים מיילים. הדברים האלה עולים כסף.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שהמועמד מבין שמכתבים הם הוצאה כבדה אז הוא בונה סל אחר קצת יותר זול. זה האילוץ שלו. לא הורדנו את התקרה בשליש בגלל שחשבתי שהוא צריך פחות כסף אלא בגלל שיש גם אחריות ציבורית והמדינה אמורה לשלם, מראית העין גם חשובה, לכן אמרתי: "בואו נוריד בשליש". דרך אגב, גם אמרתי להם – אני לא צוחק – שמצדי ייקחו את המקורות ממימון המפלגות, או מקיצוץ השכר של עובדי הציבור הבכירים, כולל של חברי הכנסת, שמרוויחים יותר מ-40,000 שקל.
חנה רותם
אני חושבת שההערה כן חשובה. בהצעת חוק שמתייחסת לאיזושהי הגבלה או הסדרה של תפקיד חבר הכנסת צריך להיות מבט גם לתפקיד יושב-ראש מפלגה, במיוחד בהיבטים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
זה חוק אחר. אם תרצי, אני מוכן לשבת אתך, לבחון את העלויות האמיתיות ולנסות להוביל חקיקה אחרת.
חנה רותם
דבר נוסף – לגבי עצם הקביעה של בעלי זכות הבחירה, שהתקרה נקבעת לפי מספרם, ביום הכרזת הבחירות המפלגות לא יודעות מה גודל הגוף הבוחר שלהן. זה ישליך גם להבא.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
חנה רותם
מכיוון שספר הבוחרים בדרך כלל- - -
היו"ר דוד אמסלם
ביום הבחירות הם לא יודעים?
חנה רותם
לא ביום הבחירות אלא ביום הכרזת הבחירות. זה ישליך גם אחר כך על קביעת גובה ההלוואה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסכים.
תומר רוזנר
יש לנו תשובה לזה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לנו תשובה: אתה לא מקבל את הכול בהתחלה.
תומר רוזנר
אנחנו מציעים שהסכומים והתקרות וכולי נגזרים ממספר חברי המפלגה ביום הכרזת הבחירות. זה לא ספר הבוחרים אלא מספר חברי המפלגה ביום הכרזת הבחירות.
היו"ר דוד אמסלם
שווה עיון מה שאת אומרת. תומר רוזנר אומר שאנחנו נצלם את המצב כפי שהוא, אבל אני חושב שמה שאת אומרת נכון יותר. אנחנו חייבים לצלם מצב אמיתי. יכול להיות שספר הבוחרים יקטן, יכול להיות שהוא יגדל. הרי בסופו של דבר הרציונל הוא הוצאה פר מצביע. הרי בסוף איך מחשבים את זה – פר מצביע. הרי אם הוא לא עולה כסף אז אתה לא צריך לתת לאף אחד כלום. הרי לחברי כנסת מכהנים, בוודאי ובוודאי אם אתה מחזיר להם- - -
תומר רוזנר
אשאל את גברת חנה רותם מה נהוג היום. הרי המצב הזה נכון גם היום.
חנה רותם
אני יכולה להציג לכם דוגמה מן הזמן האחרון, ממפלגה שעשתה פריימריז לא מזמן. היו ערעורים על ספר הבוחרים, שזה הוריד אותם בדרגה.
תומר רוזנר
מה עשיתם עם זה? מה תקרת ההוצאה?
חנה רותם
תקרת ההוצאה נקבעת בסופו של יום לפי ספר הבוחרים שהמפלגה פרסמה.
היו"ר דוד אמסלם
זה נשמע לי הגיוני.
חנה רותם
הבעיה היא של המועמד שלא יודע כמה הוא יכול לבקש.
היו"ר דוד אמסלם
הרי בסופו של דבר בגדול את צודקת. אלא מה, הטווחים לא כל כך גדולים לדעתי, זה לא שפתאום הספר גדל בעוד 50% או קטן ב-50%.
חנה רותם
יורד מתחת ל-100,000 או עולה מעל ל-100,000.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני אישית חושב שבסופו של דבר ביום הקובע ספר הבוחרים נסגר – בדרך כלל זה שבועיים-שלושה לפני הבחירות – ואני מסכים אתך שההתחשבנות צריכה להיות לפי ספר הבוחרים. אתה יכול לתת למועמד – עזוב, זו שאלה טכנית – בהתחלה 80% מן הסכום ואחרי כן לעשות את ההתאמות ואת ההתחשבנות, אבל זה דבר טכני. אני מסכים אתך בעניין.
תומר רוזנר
אם יש לו תקרת הוצאה אז אסור לו להוציא יותר. יש פער זמנים בין המועד שבו מכריזים על הבחירות לבין סגירת ספר הבוחרים.
איל זנדברג
זו לא עבירה פלילית להוציא הוצאה אסורה?
תומר רוזנר
לכן אני אומר שיש בעיה. חשבנו, מבחינת יעילות, כפי שאדוני אמר, שהשינויים יכולים להיות דרמטיים, במובן הזה שקודם היו 99,000 מתפקדים ועכשיו עברו מעל 100,000 מתפקדים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי את מה שאתה אומר.
תומר רוזנר
אבל זה שווה עיון, אין ספק.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נדבר על זה. זה שווה עיון. תומר רוזנר מציג שאלה אחרת אבל בסוף נצטרך לפתור את זה. גם הוא צודק וגם את צודקת בעניין הזה.
ליאור פרבר
הערה קטנה. אני יועץ השר לוין שהיה מעורב בהחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה. אנחנו מורידים יותר משליש בחלק מן המפלגות. למשל במפלגת הליכוד, שם יש יותר מ-100,000 מתפקדים, הגבלנו גם שלא נותנים תוספות ליותר מ-100,000 מתפקדים, ולכן ההורדה במפלגת הליכוד היא של יותר משליש, כלומר הסכום הרבה יותר גבוה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אם תשימו לב, מפלגה שהיא עד 100,000 מתפקדים – זה אותו משחק, כלומר הם מקבלים 2 שקלים עבור כל בוחר. מעל 100,000 מתפקדים – היא מקבלת סכום, לא קשור כרגע לשאלה כמה מועמדים יש.
תומר רוזנר
כאשר בתקרה הקיימת היא כן מקבלת.
היו"ר דוד אמסלם
כלומר, בליכוד, באופן מעשי אנחנו מורידים כאן כמעט 50%. אבל זה לא חשוב, אני לא בא כרגע לנהל את הליכוד ואני לא מתכוון כרגע להצטדק בפני מישהו למה הליכוד סובל יותר. הוחלט על 320,000 שקל אז כך יהיה ונגמור את העניין.
שחר שושן
"הוספת סעיף 28ח1

10.

אחרי סעיף 28ח לחוק העיקרי יבוא:

"תעריפים מומלצים

28ח1.

חשב הכנסת יפרסם, לא יאוחר מ-90 ימים לפני מועד בחירות מקדימות שלגביו נמסרה הודעה כאמור בסעיף 28יח2, תעריפים מומלצים לשירותים שונים להם נזקק מועמד בבחירות מקדימות, ובכלל זה, פרסומים, כנסים, סקרים וכיוצא באלה."
היו"ר דוד אמסלם
נשאל את החשב. מה אתה אומר?
חיים אבידור
אני מבקש מאוד, אם אפשר, לבטל את הסעיף הזה. קודם כול, זה מעמיד אותי בביקורת של מבקר המדינה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא שוויוני...
היו"ר דוד אמסלם
אני מסכים, אני מקבל את מה שאתה אומר. בקונצפט סיכמנו שחוזרים למצב הקיים. זאת אומרת, אתה מין גורם טכני שבודק.
חיים אבידור
אני הצינור.
היו"ר דוד אמסלם
והמועמד ימשיך להתנהל כמו קודם. זה בסדר. אני מקבל את ההערה.
תומר רוזנר
אז נמחק את הסעיף הזה?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
שחר שושן
"תיקון סעיף 28יח

11.

בסעיף 28יח לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "סכומים שמקורם בתרומות" יבוא "ככל שהמועמד היה רשאי לקבלן לפי פרק זה".

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "למפלגה" יבוא "לאוצר המדינה", והמילים "או למפלגה" – יימחקו.

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) לא הוציא מועמד את מלוא הסכום שקיבל כמימון לפי סימן א'1 או כהלוואה שהפכה למענק לפי סעיף 28יחה(ד)(1) יחזיר את הסכום שלא הוצא כאמור לאוצר המדינה בתוך 30 ימים מתום תקופת הבחירות.""
תומר רוזנר
הסעיף הזה מתייחס ליתרות שלא נוצלו על ידי מועמדים, בבחירות מקדימות בכלל ובבחירות המקדימות שאנחנו מתייחסים אליהן בפרט. לפי ההסדר הקיים היום בחוק הוא צריך להחזיר את התרומות לתורמים או למפלגה. מוצע כאן לתקן ולומר שאם הוא לא מצליח לאתר את התורמים ולהחזיר להם את הכסף אז הוא יחזיר את הכסף לאוצר המדינה ולא למפלגה.
ארבל אסטרחן
- - -
תומר רוזנר
אני מדבר אחרי שהוא משאיר כסף ולא משתמש.

לגבי הבחירות המקדימות שאנחנו מדברים עליהן כאן לתפקיד חבר הכנסת, אנחנו מציעים שהוא בכל מקרה יחזיר כסף שהוא לא השתמש בו לאוצר המדינה בתוך 30 ימים מתום תקופת הבחירות.
הנושא הזה חשוב משני היבטים
גם מההיבט המהותי, כמובן אנחנו לא רוצים שיישאר בידיו כסף עודף שלא נעשה בו שימוש, וחשוב יותר, גם בעקבות שאלה שנשאלה ואנחנו ביררנו מול רשות המסים, כדי שהסכומים שמתקבלים, הן כמענק והן כהלוואה, לא ייחשבו כהכנסה בידי המועמד שמקבל אותם. חשוב להבהיר, וזה מובהר כבר בחוק הקיים, שהוא יכול להשתמש בכספים האלה רק למטרת הבחירות המוקדמות ולא לשום מטרה אחרת, וכספים שלא נוצלו מוחזרים באופן מיידי.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
ארבל אסטרחן
- - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, אם הוא נותן. דרך אגב, אנחנו מדברים על חברי כנסת שנבחרו.
תומר רוזנר
כולם. כל מי שההסדר הזה חל לגביו וקיבל כסף ולא השתמש בו, צריך להחזיר אותו.
ברוך משולם
אני מרשות המסים, מחלקת חקיקה. לאחר השיחה שלנו אתמול עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, זאת גם עמדתנו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מחזק אותו?
ברוך משולם
בוודאי. אנחנו באותה עמדה.
תומר רוזנר
תגיד את העמדה.
ברוך משולם
ככל שבתום הפעילות לא נשאר סכום כסף בכיסו אנחנו לא רואים השלכות לעניין דיני המס ולכן התיקון הזה מספק מבחינתנו.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז. תודה רבה.
שחר שושן
"הוספת סימן א'1

12.

אחרי סעיף 28יח1 לחוק העיקרי יבוא:

"סימן א'1: הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות מסוימות לתפקיד חבר הכנסת:

"תחולה

28יח1א.

הוראות סימן זה יחולו על בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת שמתקיימים לגביהן שניים אלה (בסימן זה – בחירות מקדימות מזכות):"
תומר רוזנר
"שמתקיימים לגביהן כל אלה".
שחר שושן
"(1) מספר חברי המפלגה שבה מתקיימות הבחירות המקדימות, ביום מסירת ההודעה לפי סעיף 28יח2 הוא 5,000 לפחות;

(2) בבחירות המקדימות האמורות זכאים לבחור רוב חברי המפלגה;

(3) מועד הבחירות המקדימות הוא במהלך התקופה שמן היום הקובע עד יום הבחירות לכנסת; לעניין זה – "היום הקובע"– כל אחד מאלה, לפי העניין –

(1) היום ה-101 לפני יום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9 לחוק יסוד: הכנסת;

(2) בבחירות המתקיימות על פי חוק התפזרות הכנסת, כאמור בסעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת – היום השלישי אחרי תחילת אותו חוק;

(3) בבחירות מוקדמות המתקיימות לפי הוראות סעיפים 11(ב) או 29(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, או לפי הוראות סעיף 36א לחוק-יסוד: הכנסת – היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות המוקדמות;

"יום הבחירות לכנסת" – היום בו מתקיימות הבחירות לכנסת בסמוך לאחר היום הקובע."
תומר רוזנר
רק אסביר: כפי שאתם רואים, מדברים רק על סוג מסוים של בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת, שלגביהן יחול ההסדר המיוחד, שתיכף נפרט אותו, שהוא נושא המימון וההלוואות וכולי. צריכים להתקיים שלושה תנאים: 1) שיש במפלגה 5,000 חברים; 2) שרוב חברי המפלגה רשאים להצביע באותן בחירות מקדימות ולא, למשל, מרכז המפלגה בלבד; 3) מועד התקיימות אותן בחירות מקדימות, שצריך להתקיים בסמוך לפני המועד הקרוב לבחירות לכנסת, בתקופה שהיא בדרך כלל כ-3 חודשים, אולי קצת פחות במקרים מסוימים, באופן רגיל כ-100 ימים לפני הבחירות לכנסת שמועדן כבר התברר.
איל זנדברג
אני רואה כאן קושי. אני מבין שזה מתייחס ספציפית לעניין המועד. כלומר, יש בנוסח שעכשיו אנחנו רואים מימון רק למערכת אחת של בחירות מקדימות שנערכת בסמוך לבחירות לכנסת. אני מבין או מנחש שזה נועד למנוע מימון ביותר מדי מערכות בחירות כי צריך להגביל את ההוצאה.

אני רוצה להצביע על הצד השני. יכולות להיות נסיבות שבהן מפלגה תרצה לקיים פריימריז מוקדם יותר, במועד אחר, אולי אפילו שתי מערכות בחירות. אם המטרה הראשונית של מציע הצעת החוק שיושב פה היא לנתק את הקשר בין נבחר הציבור לבין התורמים אז אנחנו עלולים להגיע למצב שאם מערכת הבחירות מתקיימת בנסיבות ממש טובות של המפלגה, שיכולות להיות פוליטיות, ארגוניות, כל מיני סיבות – מפלגה צריכה לבחור את מועד הפריימריז לפי מה שנוח לה, ואם היא תבחר לפי מועד שלא נופל בתקופה הזאת – ואני מקווה שהבנתי נכון את התקופות שקצובות פה – עלול להיות מצב שחברי הכנסת שלה שמתמודדים בפריימריז כן יקבלו תרומות, זו התוצאה, ואז לא השגנו את מה שרצינו, וכל זה כדי למנוע את המצב שמפלגה תערוך פריימריז-סרק רק כדי לקבל כסף. נראה לי שבמערכת הסיכונים פה מפספסים את העיקרון הגדול שרצית להשיג, שלא יהיו תרומות, אל מול סיכון שאפשר לחפש דרך אחרת למנוע אותו.
היו"ר דוד אמסלם
תומר רוזנר, החשש כאן הוא שמפלגות יעשו לעצמן סתם פריימריז?
תומר רוזנר
אתם הבאתם את הסיכום הזה.
היו"ר דוד אמסלם
התאריך פחות דרמטי מבחינתי.
איל זנדברג
אם יש שתי מערכות בחירות אז צריך לממן את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של דבר הפריימריז הם לפני הבחירות.
איל זנדברג
נכון, זה מקרה נדיר.
היו"ר דוד אמסלם
לא יבקשו פעמיים מימון לפריימריז. אני מקבל את מה שאיל זנדברג אומר. היום הקובע פחות חשוב לדעתי. בסופו של דבר, גם בחוקות המפלגה יש מועדים מתי מותר לעשות פריימריז, אבל זה משתנה ממפלגה למפלגה, אתה צודק. הרעיון הוא שהפריימריז, ולא משנה מתי, מפלגה בדרך כלל עושה אותם לפני הבחירות, ההיגיון מכתיב את זה, אבל יכול להיות שמחר מפלגה תחליט לעשות פריימריז באמצע קדנציה, אני לא נכנס לזה.
איל זנדברג
יש לעתים סיבות פנימיות.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה חשוב מתי הם עושים את הפריימריז?
תומר רוזנר
כפי שהבנתי מן המציעים, הרעיון היה למנוע מצב – והיו דברים מעולם – שבתקופת כהונתה של כנסת מסוימת נעשו לפחות שתי מערכות בחירות מקדימות.
היו"ר דוד אמסלם
אז הוא יקבל על אחת.
תומר רוזנר
על איזו?
מיקי לוי (יש עתיד)
במרצ, למשל, עשו פעמיים.
היו"ר דוד אמסלם
במרצ אין פריימריז, יש להם בחירות במרכז.
חיים אבידור
הם הולכים לפריימריז פתוחים, שזה לא תופס פה.
היו"ר דוד אמסלם
אלה מקרים כמעט דמיוניים. כשיש מפלגה שערכה פריימריז אז זה בחוקה של המפלגה, זה החוק שלה. הרי אם אני נבחרתי בפריימריז האלה, למה אסכים שמישהו יזיז אותי?
מיקי לוי (יש עתיד)
אז תוסיף שזה לפעם אחת בקדנציה.
היו"ר דוד אמסלם
מדובר על פעם בקדנציה. הרי לכאורה מה הוא אומר – שכאילו יהיו פריימריז-סרק, שבגינם תקבל החזר, ואז בפריימריז האמיתי לא יהיה לך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל מה יקרה בפריימריז השני? הוא יקבל תרומות?
היו"ר דוד אמסלם
ואם במסגרת התקופה הקובעת יעשו פריימריז 3 חודשים לפני הבחירות, ואחרי כן יסתבר חודשיים לפני הבחירות – כי הם צריכים להגיש את רשימת המועמדים 40 ימים לפני הבחירות – שהפריימריז היו לא בסדר ואז מחליטים לעשות עוד פריימריז? אז מה נעשה? אנחנו לא לומדים גמרא, אנחנו לא מחדדים נושאים דמיוניים כדי להבין את העיקרון. אני חושב שזה נקבע בחוקה של המפלגה, מתי ייעשו פריימריז, אבל אני חושב שאף מועמד שנבחר בפריימריז לא יגיד: "טוב, חבר'ה, סליחה, בחרו אותנו בטעות, בואו נעשה עוד פריימריז". הם לא יסכימו. הם יגידו: :רבותי, היו בחירות, אני נבחרתי, נגמר האירוע". הוא ילך לבית משפט ויגיד: "עשינו בחירות". אני לא זוכר שקרה דבר כזה אי פעם.
איל זנדברג
ובמקרה הנדיר שכן אז יהיה מימון כפול כי אחרת יתקבלו תרומות וזה לא הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
לא יהיה מימון. מה שמפריע לי כאן זה לא מה שאמרת אתה, לגבי זה שיידרשו לתשלום פעמיים.
איל זנדברג
זה נשמע לרגע שאתה מסכים אתי...
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך בְמה אני מסכים אתך: כמעט דמיוני שיהיו פריימריז פעמיים. אני אפילו מתבייש לרשום שמדובר בוודאי במימון פעם אחת למערכת בחירות.
תומר רוזנר
אי אפשר לרשום "פעם אחת" כי אז אם עשו פעמיים אז בפעם השנייה הוא יקבל תרומות?
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן אני מסביר: זה לא יהיה פעמיים.
איל זנדברג
אם במציאות לא יהיה פעמיים אז החוק ישתוק.
היו"ר דוד אמסלם
קשה לי לקבוע הגבלה למדינה.
חיים אבידור
יש לך בעיה אם הכריזו על פריימריז ואחר כך במהלך תקופת הבחירות החליטו פתאום לדחות אותן.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה.
חיים אבידור
אבל אחרי כן ביטלנו את הסעיף הזה.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שנקרא פריימריז מתמשכים. מדינת ישראל לא אמורה לממן שיגעונות של כל מיני מפלגות שבא להן לעשות פריימריז כעיסוק: יאללה, בואו נעשה בשבוע הבא, ובעוד שבועיים נעשה עוד פריימריז, בכלל נעבוד בפריימריז כולנו, כל היום נעשה פריימריז. למה? כי מישהו משלם. זה לא הגיוני. בוודאי שהכוונה היא שהמימון יהיה לקדנציה אחת.
תומר רוזנר
לכן צריך את המועד הקובע.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי המועד הקובע – כמה זמן זה לפני הבחירות?
תומר רוזנר
היום זה בערך 100 ימים.
היו"ר דוד אמסלם
זה בעייתי. 100 ימים זה ממש לא טוב. מדוע? תראה מה קורה בפועל – לדעתי הפריימריז במפלגות בצורה מסודרת, אם הבחירות נקבעו פתאום בהפתעה אז עושים פריימריז מייד. נניח שהבחירות הכלליות מתקיימות במועד, אתה כמפלגה מכין את עצמך לבחירות הבאות. אתה אומר: אני צריך לפחות 4-5 חודשים לקמפיין.
תומר רוזנר
אין בעיה. את המועד אתה יכול לקבוע כפי שאתה רוצה. אנחנו קבענו 100 ימים כי לקחנו את זה ממקום אחר. אתה יכול לקבוע גם חצי שנה.
היו"ר דוד אמסלם
לדעתי, לפחות חצי שנה.
תומר רוזנר
אין בעיה. בבחירות כסִדרן: חצי שנה, ובבחירות האחרות: מייד אחרי שנקבעו.
היו"ר דוד אמסלם
מחצי שנה עד אפס.
איל זנדברג אומר
למה לך בכלל להגביל את המפלגות? אחד רוצה לעשות פריימריז כבר בתחילת הקדנציה. זה דבר שהוא תיאורטי, הוא לא קורה בפועל, והוא גם לא הגיוני.
תומר רוזנר
יש היגיון שהמדינה כשהיא באה לממן גם תכתיב את הכללים.
יצחק (איציק) בקר
אני ממשרד מבקר המדינה. יש היגיון מסוים בזה שהמימון יהיה סמוך ככל שניתן לבחירות לכנסת כי הרי אנחנו לא יודעים אם אלה שקיבלו הלוואה יצטרכו להחזיר אותה או לא ואם הפריימריז האלה היו 3 שנים לפני הבחירות לכנסת הכסף יישאר אצלם 4 שנים לפני שהם בכלל יידעו אם צריך להחזיר את ההלוואה בריבית.
איל זנדברג
אז הם ישקלו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
איל זנדברג, אנחנו נרשום את זה. נקבע מועד של חצי שנה, מכיוון שזה באופן מעשי מה שיקרה.
איל זנדברג
ואז מה יקרה? המצב המשפטי יהיה שבמפלגה שהולכת לפריימריז חודשיים לפני המועד הזה מותר יהיה לחברי הכנסת לקבל תרומות? יכול להיות שהם יבחרו את זה כי אולי יעדיפו כך.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר. תומר רוזנר אמר דבר כזה, ואני מתחבר למה שהוא אמר: המדינה לוקחת את האירוע לידיים ומכתיבה גם את הכללים. היא אומרת: אין תרומות, נקודה. עם הלוואה, בלי הלוואה, עם מימון, בלי מימון – במשך 100 ימים אין תרומות לחברי כנסת, נקודה.

כדי לסייע לך, אם תעשה את זה חצי שנה אז אני אעמוד בכללים האלה. אם לא – תביא כסף מהבית, תעשה מה שאתה רוצה.
איל זנדברג
אז זה אומר שמועמדים עשירים יוכלו להסתדר ופחות עשירים לא יוכלו להסתדר.
היו"ר דוד אמסלם
באופן מעשי, כל המפלגות בסוף יתרכזו סביב לוחות הזמנים האלה. אלה לוחות הזמנים האמיתיים. אתה עכשיו לומד גמרא קצת עם עצמך, אבל באופן מעשי זה לא קורה.
איל זנדברג
אני חושב שהשיקולים של המימון לא אמורים להיות שיקול למפלגות בהתנהלות שלהן לגבי הפריימריז.
חיים אבידור
בפריימריז לפי חוקת המפלגה, כל מפלגה יש לה את מה שיש לה ואין סטנדרטיזציה. כשהמדינה מתחילה לממן משהו היא צריכה לקבוע סטנדרט מסוים.
איל זנדברג
מפלגות הן אישיות חוקתית נפרדת.
חיים אבידור
אבל המדינה עכשיו מממנת את זה. על מנת לקבל את המימון צריך סטנדרט מסוים, אחרת לא תוכל לעמוד בזה.
איל זנדברג
המועד נקבע לפי לחצים פוליטיים פנימיים בהצעה של רוב ומיעוט.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נתקדם בגלל שבסופו של דבר אנחנו צריכים להביא את זה הלכה למעשה. קיבלתי גם את ההערה שאיציק בקר אמר, יש בה היגיון. הרי בסוף אנחנו צריכים לאזן בין כל הדברים האלה, להביא אותם לאיזו נקודה הגיונית. מה שאתה אומר הוא נכון, אבל אני גם בוחן את החיים, מה קורה הלכה למעשה, כפוף לכל ההערות. בסוף אני אומר: הרי זה מה שקורה הלכה למעשה. זה פותר את הדברים באופן מעשי. לכן בואו נתמקד בזה.

אנחנו נרשום את זה כך. אנחנו מביאים את זה לקריאה הראשונה. הרי בסוף המפלגות יבואו אלינו ויגידו: "יש לנו בעיה כזאת וכזאת". אז נדון על זה. הרי אנחנו לא כופים הר כגיגית כרגע. בואו נשמע אם בכלל יש בעיה. אני טוען שאין בעיה.
איל זנדברג
אז מה התיקון שאתה מתכוון להכניס עכשיו לנוסח?
היו"ר דוד אמסלם
"6 חודשים לפני הבחירות" במקום "3 חודשים".
איל זנדברג
למה לא שנה?
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, שנה זה כמעט מתחילת כינוס הכנסת בכנסות מסוימות.

בגדול, גם המפלגות עושות את זה כך, ואסביר לך מדוע, בגלל שיש לחצים על הרשימה ולפעמים הם רוצים להביא דברים חדשים, אנשים חדשים, לפעמים יש שריונים ואתה לא רוצה לעשות את הבעיות ממש לפני הבחירות, אתה רוצה קצת שקט. אתה מייצר את הבעיה או מעורר את כל המגרש כאשר אתה צריך אותו. אתה לא רב שנה לפני שאתה צריך. לכן הלכה למעשה – תבדוק אותי – כל המפלגות עושות את הפריימריז שלהן עד חצי שנה לפני הבחירות המוסדרות. היות ואף פעם כמעט אין בחירות מוסדרות במדינה אז הכול נעשה בהפתעה והכול נהיה מעכשיו לעכשיו. קובעים פתאום שיש בחירות בעוד 90 ימים, 120 ימים, לא משנה, מייד המפלגות מתארגנות תוך חודש לערוך פריימריז. לפחות בחוקה שלנו זה עד חצי שנה לפני הבחירות.
נדב שיינברגר
אבל אי אפשר כי מפלגה לא תעשה את זה לעצמה, כי ברגע שהיא תעשה את זה אז יש לה אנשים שהם לא מועמדים לכנסת הבאה.
היו"ר דוד אמסלם
את מה שאומר נדב שיינברגר אפילו לא הסברתי. נניח שעכשיו יש מועמד שלא נבחר, מציג נדב שיינברגר עניין פוליטי אפילו הגיוני.
איל זנדברג
חבל לבזבז את הזמן כי אם זה רק הבנה שלי אז כדאי להתקדם
היו"ר דוד אמסלם
נניח שיש חבר כנסת שלא נבחר, ויש לו שנה, אז מאותו רגע הוא מחפש סיעה. הוא אומר: לא נבחרתי במפלגה שלי אז אני לא מחויב לה בכלל. לכן תמיד מצמצמים את הטווחים, מביאים את זה ממש לנקודת הקצה.
איל זנדברג
מה עם מפלגה חדשה שעומדת להתמודד?
נדב שיינברגר
אל תדאג, היא לא תעשה פריימריז.
איל זנדברג
אם הם יבחרו לכנסת הם יהיו זכאים, אבל אם הם יעשו את הפריימריז מוקדם מדי הם לא יקבלו.
נדב שיינברגר
לא יהיו להם מספיק מתפקדים כדי להיכנס לחוק.
מיכל שמואלי
יש לי הערה לגבי הניסוח. אתם מציינים כאן "מספר חברי המפלגה שבה מתקיימות הבחירות המקדימות". נכון יותר לציין את מספר בעלי זכות הבחירה וכך לייתר את פסקה (1) ואת פסקה (2), לאחד את זה.
תומר רוזנר
לא, אין זהות בין שני הדברים, כידוע.
מיכל שמואלי
ברור שאין זהות ולכן אני אומרת שמספר בעלי זכות הבחירה במפלגה- - -
תומר רוזנר
כפי שהסבירו קודם: בעלי זכות הבחירה, ספר הבוחרים נסגר בתקופה מאוחרת מאוד, בסמוך מאוד לפני הבחירות, ואנחנו לא יודעים להגדיר אותו. אנחנו צריכים ודאות ברמה הזאת, שכאשר מכריזים על בחירות מקדימות יודעים אם חל ההסדר הזה או לא חל ההסדר הזה. לכן אי אפשר להתייחס לבעלי זכות הבחירה.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר ובזה נסיים את העניין כי אני רוצה להתקדם: חנה רותם טענה דבר מסוים ותומר רוזנר טען דבר אחר. שניהם צודקים בעניין הזה, אלה ואלה דברי אלוהים חיים. בסוף אנחנו צריכים להחליט לאן הולכים. אשוחח אתו ואיתה אחרי כן. אני יותר מקבל כרגע את הכיוון של תומר רוזנר בגלל שנעזוב את מה שנכון, כנראה צריך ללכת על הוודאות היותר מקסימלית, זה מה שמעניין. בסופו של דבר גם האדם מוציא איזו תקרה והוא צריך לדעת מה קורה. עזוב אם "דפקנו" אותך או לא, הרי אתה צריך לדעת מה קורה, האם אתה עולה לאוטובוס או לא עולה לאוטובוס. אתה לא יכול להגיד לו: תעלה לאוטובוס, תיסע שתי תחנות ואחרי כן נגיד לך מה המחיר. הוא אומר: אני רוצה לדעת האם יש לי כסף כדי לעלות לנסיעה או לא. לפעמים הוא יפסיד, לפעמים הוא ירוויח, תלוי אם זה ירד או יעלה, אבל לפחות הוא יהיה בטוח שיש חיתוך במועד שברור לכולם. זה נשמע לי הגיוני, למרות שמה שחנה רותם אמרה ברמה התיאורטית הוא נכון יותר בגלל שאנחנו משלמים פר מי שרשום בספר הבוחרים. הרי על מה אנחנו עושים את זה? על פי מי שמופיע בספר הבוחרים. אז היא צודקת ברמת המהות, בוודאי, אבל את הפער הזה אני לא יכול לממש, אני לא יכול להביא את המהות הזאת לכלל מעשה באופן ודאי, זו הבעיה פה.
מיכל שמואלי
זה יהיה פר מי שמופיע בספר הבוחרים כפי שהמפלגה תודיע גם לרשם המפלגות וגם למבקר המדינה?
היו"ר דוד אמסלם
כן, יש ספר בוחרים.
מיכל שמואלי
אז לפי ההודעה הזו?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
לא ספר הבוחרים אלא מספר החברים.
היו"ר דוד אמסלם
מספר החברים שרשומים באותה מפלגה. זה לא ספר בוחרים בגלל שאין לה ספר בוחרים.
חיים אבידור
חנה רותם, יש מנגנון דיווח ביום הקובע הזה?
חנה רותם
- - -
נדב שיינברגר
אז יש פה פער.
חנה רותם
ברגע שיהיה הסדר אחר יצטרכו מנגנון דיווח נוסף.
היו"ר דוד אמסלם
זה הסיפור פה במהות.
נדב שיינברגר
לא רק במהות.
היו"ר דוד אמסלם
היא מדברת על המהות, אבל הוא מדבר על הפרקטיקה, שאדם צריך לדעת כמה הוא יכול להוציא. הוא עכשיו צריך לעבוד, לא בעוד 3 חודשים.
מיכל שמואלי
אין מנגנון דיווח על מספר חברי המפלגה. יש מנגנון דיווח על סך בעלי זכות הבחירה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כאן בחוק נכניס מנגנון, שהמפלגה בתאריך הקובע- - -
תומר רוזנר
במועד שמודיעים לרשם.
היו"ר דוד אמסלם
הם יצטרכו להודיע לרשם המפלגות כמה חברים יש בכל מפלגה כדי שיידעו באיזו קטגוריה הם נכללים.
חיים אבידור
כדי שאנחנו נדע כמה לתת להם.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק, נכון.
שחר שושן
"הזכות למימון

28יח1ב.

מועמד שהוא נבחר הציבור המתמודד בבחירות מקדימות מזכות לתפקיד חבר הכנסת (בסימן זה – מועמד זכאי), יהיה זכאי, לפי הוראות פרק זה, למימון הוצאותיו להתמודדות בבחירות המקדימות בסכום השווה לתקרת ההוצאות המותרת לפי סעיפים 28ח או 28ט, לפי העניין (בסימן זה – כספי המימון)."
היו"ר דוד אמסלם
זו אותה טבלה שדיברנו עליה.
תומר רוזנר
כן. לפי החוק הקיים, ואת ההסדר הזה לא שינינו, מפלגה באופן וולונטרי יכולה להחליט על תקרת הוצאות נמוכה יותר.
היו"ר דוד אמסלם
זה תמיד נכון.

אני רוצה להבחין בדבר אחד. תומר רוזנר, דיברתי אתך קודם על רעיון אחר לגבי החדשים. הרעיון הוא זה: אם הוא מקבל מימון מן המדינה, זאת תהיה התקרה. אם הוא לא מקבל, הוא יכול לאסוף תרומות. אז יש לו את התקרה הישנה.
תומר רוזנר
זה מסובך מאוד, לקבוע שתי תקרות.
חיים אבידור
הוא יכול לעשות קומבינציות של שתיהן.
היו"ר דוד אמסלם
הרי לא נגענו בתקרה הישנה.
תומר רוזנר
לגבי בחירות מסוג אחר, בחירות לראש מפלגה, בחירות לשר וכולי.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, אנחנו נדבר על זה.
חיים אבידור
אדוני היושב-ראש, הוא יכול לעשות קומבינציות של שניהם אם הוא לא נבחר ציבור. הוא יכול להגיד: אני רוצה לקחת 90%- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני רוצה ללכת על משהו אחר לגמרי.
אוסאמה סעדי
אם הוא מחליט לקבל מהמדינה אז הוא תלוי בכללים, אבל אם הוא לא רוצה לקבל- - -
היו"ר דוד אמסלם
דיברתי עם תומר רוזנר על איזה רעיון בעקבות הוויכוח שלנו על הפרק הראשון. יכול להיות שנייצר איזה מנגנון שעולה לי כרגע לראש, הוא גולמי ואני לא רוצה לפתוח אותו פה, אבל כשנדבר בינינו אולי זה יעלה. אם כבר מותר לו לאסוף תרומות לכאורה אז אולי נישאר רק בקטע של התרומות ונעשה את זה כמו עד היום. אם הוא בחוץ – שיאסוף לו תרומות, לא ניתן לו שום הלוואה ושום כלום, שיאסוף תרומות כפי שאני אספתי.
אוסאמה סעדי
אם הוא מחליט שלא לקבל תמיכה.
חיים אבידור
אז החוק הופך להיות אך ורק לנבחרי ציבור.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. מה שמעניין אותי זה נבחרי הציבור.
חיים אבידור
זה לא יעבור מבחינת המשפטנים.
חנה רותם
אז עיקרון השוויון הוא- - -
איל זנדברג
הם יוכלו להוציא יותר? זו הכוונה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אבל בואו נדבר על זה אחר כך. בואו נתקדם.
נדב שיינברגר
יש לי שאלה שחשבתי עליה עכשיו ואני לא יודע אם החוק נותן לה תשובה: מועמד שרוצה להתמודד פעם ראשונה והוא לוקח תרומות, נניח שהוא בעל מפעל והמפעל שבבעלותו נותן לו את התרומה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לפי החוק אסור. החוק אומר כזה דבר: יש הגבלה לתרומה, והתרומה חייבת להיות מיחידים. כלומר, זה רק הכסף הפרטי של האדם, לא עמותה, לא מפעל, לא חברה ולא כלום.
נדב שיינברגר
אשתו של אדם לא יכול לתת לו תרומה?
היו"ר דוד אמסלם
אשתו והוא לטובת העניין זה אותו דבר. אתה לא יכול לתרום תרומה למועמד מסוים כאשר גם אשתך תורמת לאותו מועמד. שניכם נחשבים כמשק בית אחד, כאדם אחד. בגדול, אדם יכול להביא מהכסף שלו.
נדב שיינברגר
אם אדם יביא מהכסף שלו הוא לא יקבל החזר אחר כך.
היו"ר דוד אמסלם
נדבר על זה. המקרה הזה של מועמד חדש מעלה אצלי רעיון שנלטש אותו.
ארבל אסטרחן
תרומה.
נדב שיינברגר
בן אדם נותן מהכסף שלו ומקבל על זה החזר אחר כך אבל זה לא תרומה כי זה הכסף שלו.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נדבר על זה אחר כך. המקרה של מועמד חדש הוא ליטוש שאנחנו צריכים לעשות.
תומר רוזנר
ממי הוא מקבל את ההחזר?
היו"ר דוד אמסלם
זה בן אדם שלקח לעצמו- - -
נדב שיינברגר
אם הוא נכנס לכנסת הוא אמור אחר כך לקבל החזר מהמדינה? לא?
תומר רוזנר
לא. כרגע לא. זה ההצעה של דוד אמסלם ששמענו היום.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נלבן את העניין הזה ו"נסגור" אותו. אני אומר כזה דבר, אני רוצה לחזור אל מה שאמרנו קודם: הרי ברצף – עזוב כרגע את השאלה ממתי תחולת החוק – חבר כנסת שנבחר היום לכנסת ויש לו פריימריז אסף תרומות. הוא נכנס לכנסת. עכשיו הוא לכאורה בתודעה שלו חייב לתורמים שלו לפחות את הכרת הטוב, לא נעים. הוא מסתכל על הבחירות הבאות. הוא כבר קיבל תרומות. אנחנו אומרים דבר כזה: מרגע שנכנסת לכנסת ואתה פועל ואתה מסתכל על הבחירות הבאות אתה כבר לא צריך את אותו תורם שנתן לך, נגמר, אנחנו ניתן לך, אתה לא מחויב באופן מעשי. אולי רגשית אתה חייב לו, לא נעים לך, אבל באופן תכליתי לא תחזור אליו עוד פעם, נגמר. בסדר? לכן זה אותו שוויון. זה מה שעולה לי כרגע בראש, שאנחנו נשאיר את המנגנון, שאם אתה בחוץ ממילא תאסוף תרומות, אין לנו בעיה עם זה. כאשר נכנסת לכנסת לא תקבל כלום בגלל שקיבלת תרומות, כפי שקרה לי כאשר נכנסתי לכנסת. אני רוצה לנתק אותו מהבחירות השניות, לא מהראשונות.
נדב שיינברגר
הבנתי. שאלתי על מה שאתה אומר, על הכסף האישי שלו.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר לך, זה במינון קטן. מדוע? הוא מסתכל על הפעם הבאה. הבנת? גם אם אתה צודק – זה ברמה נמוכה. אין לי פתרון.
נדב שיינברגר
הכסף האישי שלו מוגדר היום כתרומה. הבנת אותי?
היו"ר דוד אמסלם
אז זה יהיה בדיוק כמו היום.
נדב שיינברגר
הכסף האישי שלך הוגדר כתרומה, כך אומרים אנשי מבקר המדינה, ואז בעצם אתה נותן לעצמך הלוואה מהמדינה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו "נסגור" את הפינה הזאת, בגדול, ונדבר על זה. אתה שואל האם אדם שמביא את הכסף מביתו, האם הוא תורם לעצמו או שהוא יכול לפזר את זה על פני כמה חברים שלו שייתנו לו ואחרי כן הוא כאילו מחזיר להם.
איל זנדברג
זו שאלה כללית על דיני התרומות.
נדב שיינברגר
אם הוא נכנס לכנסת המדינה מחזירה לו את הכסף של התרומה. הוא צריך לדעת.
היו"ר דוד אמסלם
כרגע עולה בדעתי, אמרתי לתומר רוזנר, אני לא רוצה לפתוח את זה בגלל שזה הדבר הדרמטי פה, אבל חשבתי שלמועמד הראשון אנחנו לא נחזיר. נגיד לו: תאסוף תרומות. נבחרת לכנסת. נכון שלא נעים לך מאותם תורמים אבל אתה מסתכל על הפעם הבאה, אתה צריך אותם אולי. וכאן אנחנו קובעים שאתה לא צריך אותם בפעם הבאה כי ניתן לך בפעם הבאה, תהיה משוחרר מהם. נכון שלא נעים לך מהם, אבל עדיין אתה חבר כנסת צעיר, אני מניח שתוך שנה או משהו כזה תצטרך כבר לחשוב על הבחירות הבאות, על התורמים הבאים, ואז נגיד לך שאתה לא צריך אותם. אז הנזק הוא קטן ויכול להיות שאז יהיה עיקרון השוויון כפי שהוא אומר: אני נכנסתי עם תורמים, אתה תיכנס עם תורמים, כולם נכנסים עם תורמים, ומשלב שנבחרים לכנסת כבר לא נזקקים לתורמים.
קריאה
ומה עם ההלוואות?
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות. הצגתי רעיון גולמי. יכול להיות שנדון על זה. זו נקודה שאני לא רוצה כרגע לפתוח אותה כאן. נקבע לנו דיון של שעה אצלי במועד אחר, יבואו נדב שיינברגר, תומר רוזנר, חיים אבידור, אנחנו נטכס עצה איך אנחנו מביאים את זה למקום, שגם אם הוא לא אופטימלי הוא הכי נכון, הכי פשוט, הכי טוב והכי שוויוני. אמרתי, גם אם הוא לא הכי טהור כפי שחשבתי, לנתק לגמרי באבחת מגל, גם אם נשאיר אותו שנה, שנה וחצי, אבל בסך הכול הוא מסתכל קדימה. אני יודע איך פוליטיקאי ממוצע מסתכל: לא מה היה אחורה אלא מה יהיה קדימה.
איל זנדברג
יש מחקרים שמראים שאנשים נוטים להכיר תודה גם למי שנתן להם סוכריה או פתח להם את הדלת ואמר שלום. החשש מטוהר מידות הוא על כסף שכבר ניתן. מי שנתן לך כסף – אתה מחויב כלפיו.
היו"ר דוד אמסלם
איל זנדברג, בגדול, אני מקבל את מה שאתה אומר. לכן הייתי מציע שכל חברי הכנסת ילכו עם מסכות ולא יראו אנשים והכול בסדר... בואו נתקדם.
חנה רותם
אם אפשר הערה על הניסוח של הסעיף הזה. כתוב פה שהוא יהיה זכאי למימון הוצאותיו בסכום השווה לתקרת ההוצאות. צריך אולי להיות כתוב, כפי שנאמר כבר קודם: "בסכום שלא יעלה על הוצאותיו בפועל".
היו"ר דוד אמסלם
כן, את צודקת. זאת אומרת, "בכפוף לתקרת ההוצאות ולא יעלה על הוצאותיו בפועל". בוודאי, את צודקת במאה אחוז.
תומר רוזנר
הרי הוא מקבל כסף. הוא יכול לבחור לא לקחת את כל הסכום, זה ברור. כאשר הוא בא למוסד הכספי – לא לחשב הכנסת חלילה – כאשר הוא בא לקבל את ההלוואה או את המענק, לא משנה, הוא לוקח את כל הכסף, או פחות, כמה שהוא מבקש.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. מה שחנה רותם אומרת, שההסדר בגדול- - -
חיים אבידור
אבל כתוב במקום אחר שהוא מחזיר את מה שהוא לא השתמש בו.
חנה רותם
אנחנו לא רוצים שתיטען הטענה שפה יש זכות לקבל את כל הסכום.
איל זנדברג
הזכות צריכה להיות מוגבלת.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אני מסכים. בבקשה.
שחר שושן
"אופן המימון ותשלום הוצאות בחירות מקדימות

28יח1ג.

(א) כספי המימון לפי סעיף 28יח1ב ישולמו מאוצר המדינה באמצעות מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975 עמו יתקשר יושב-ראש הכנסת לעניין זה.

(ב) כספי המימון כאמור בסעיף קטן (א) יועברו לחשבון בנק נפרד שיפתח המועמד לעניין זה (בסימן זה – חשבון המועמד).

(ג) כספי המימון בחשבון המועמד ינוהלו על ידו באופן שיאפשר מעקב אחר התקבולים וההוצאות.

(ד) כספי המימון ישמשו לכיסוי הוצאות המועמד הזכאי בבחירות המקדימות המזכות בלבד.

(ה) מוסד כספי ישלם לחשבון הבנק של כל מועמד זכאי כאמור בסעיף 28יט תשלומים בעד הוצאותיו לפי סעיף קטן (ג), ובלבד שסכומם לא יעלה על שיעור של 85% מסכום כספי המימון; סכום בשיעור של יתרת 15% ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 28כד."
חיים אבידור
לא נכון, הרי אמרנו שהוא מקבל את כל הסכום.
תומר רוזנר
נכון, יש פה שיבוש.
חנה רותם
יש פה מימון לכספי ההלוואה.
תומר רוזנר
לא, אנחנו מדברים רק על המימון, אין פה שום דבר שקשור להלוואה. השיבוש הוא שבזמנו היה איזשהו הסדר שנוגע לתשלום כנגד חשבוניות, אבל ירדנו מזה, ולכן סעיף קטן (ה) צריך להיות מנוסח קצת אחרת.
חיים אבידור
אבל זה לגבי אלה שמקבלים- - -
אוסאמה סעדי
זה לכולם.
תומר רוזנר
במועד הראשון הוא מקבל 85% מסכום המימון. זה לא כנגד הוצאות.
היו"ר דוד אמסלם
תומר רוזנר אומר, בלי קשר לכלום, גם היום הרעיון הוא שאם הוא לא עומד בנהלים של מבקר המדינה אז קונסים אותו.
חיים אבידור
זה ברור לי אבל אני רוצה לשאול שאלה. נבחר ציבור גם מקבל ממוסד כספי?
תומר רוזנר
זה מה שביקשת. אם אתה לא רוצה, תגיד. אתה רוצה שזה יהיה ישירות מולך?
חיים אבידור
אין לי בעיה, זה בסדר גמור.
אוסאמה סעדי
לא הבנתי למה לא מקבלים מהמדינה כמו המפלגות? למה צריך בנק? בנק זה עמלות.
תומר רוזנר
זה מה שביקשו.
חיים אבידור
קודם כל, זה בסדר, אפשר להשאיר את זה כך, אבל הבנתי שנבחר ציבור יקבל מהכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
נכון, גם אני חושב ככה.
איל זנדברג
אבל למה ליצור הבדלים?
היו"ר דוד אמסלם
אסביר לך הכול: הרי אם הרציונל הוא שנבחר הציבור מקבל את זה כמענק אז ממילא המדינה צריכה להעביר לו את זה.
חיים אבידור
זה הופך להיות מענק.
איל זנדברג
זה הלוואה שהופכת למענק.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא הלוואה. איל זנדברג, אני רוצה להתקדם. אם אתה לא מבין אחרי כן תבוא אליי לחדר. בגדול, המדינה מממנת את חבר הכנסת, אומרת לו: "אדוני, זה הכסף שמגיע לך לפי הכללים האלה, אתה מקבל כרגע 85%, או לא חשוב כמה. אם אתה לא עומד בכללים של מבקר המדינה אנחנו לוקחים לך".
איל זנדברג
ואם לא הוצאת, אתה צריך להחזיר.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. מענק בגובה ההוצאה.
חיים אבידור
הוא ממילא מחזיר את זה דרך חשב הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר? זה אופציה אחת.
תומר רוזנר
ומה עם מישהו שלא הוציא את ההוצאה והוא צריך להחזיר ולא מחזיר?
היו"ר דוד אמסלם
זה בטל בשישים. המדינה גם יודעת איך לפעול מולו כדי לקחת את הכסף ואני מניח שרוב חברי הכנסת בוודאי לא יעשו לעצמם משהו כזה, ייקחו את הכסף וילכו. זה נשמע לי לא הגיוני.
אוסאמה סעדי
אתה מדבר על חבר כנסת שלא נבחר, שהוא כבר בחוץ.
היו"ר דוד אמסלם
גם מי שלא נבחר שוב. הוא לא הוציא את הכסף, אז הוא צריך להגיש דוח למבקר המדינה. דרך אגב, זה גם במקרה שהוא נכנס לכנסת. זה לא קשור לכלום.
אוסאמה סעדי
איך הוא יחזיר את זה? ומה אם הוא לא החזיר?
היו"ר דוד אמסלם
יש את פקודת המסים. למשל יש חבר כנסת שלא החזיר את המחשב או שלא החזיר את האוטו או שלא החזיר ציוד. מה זאת אומרת? אנחנו מדינה. עזוב, אם חבר הכנסת הוא גנב אז פועלים נגדו, יש משטרה.

האופציה השנייה שדיברנו עליה – אני לא רוצה לפרט, אני רוצה ללטש אותה, אני לא בטוח – שאם אתה לא מקבל מענק אלא בתלות למה שיקרה אז אנחנו אומרים: "לך לבנק, נסדיר לך בנק בתנאים מסוימים, בערבויות מסוימות" כדי למנוע את מה שאמרנו קודם. אם נכנסת לכנסת אז נחזיר לך. למרות שאמרתי, כרגע אני רוצה לשנות את הכול אז חבל לדבר על זה.
איל זנדברג
אני מודה שכל הרעיון של המוסד הבנקאי לא מסתדר לי טוב עם ההסבר הזה. המדינה מעבירה את הכסף למפלגות אז למה צריך דרך הבנק?
היו"ר דוד אמסלם
לא למפלגות.
אוסאמה סעדי
למה צריך מוסד כספי? אם זה מענק בגובה ההוצאות אז זה נכון גם לשני. לשני אתה נותן אותו דבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
לשני אין שום יחסים עם הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
חשב הכנסת אומר: "אני לא בנק". באים 5,000 מועמדים. נראה לך שחיים אבידור עם שניים ורבע האנשים שלו יבקש עכשיו תקציב: "תנו לי 100 אנשים כדי שאעשה עכשיו גבייה"? אז אומרים לו: "עזוב". הוא לא בנק, לא מתעסק בבנק, לא רוצה לרוץ אחרי אדם שהוא לא מכיר. הוא אומר: רבותי, יש בנק, המדינה תבוא בקשר עם בנק מסוים, תקבע אתו את התנאים וכולי. אם תרצה, תלך לבנק, תיתן את הערבויות המתאימות ותקבל את ההלוואה.
מיקי לוי (יש עתיד)
חוץ מזה, חיים אבידור יכול לשים את ידיו על כספים המגיעים לאדם בעתיד אם הוא לא מחזיר.
חיים אבידור
אם הוא חבר כנסת.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם אם הוא מסיים את כהונתו.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי מה שאמרת, חבר כנסת שמסיים מגיעות לו כמה לירות מהכנסת אז אם חבר כנסת לשעבר לא מחזיר חיים אבידור יכול לקזז לו.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה הבטוחות להחזרת הכסף.
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה כבר מנגנון שוטף בידי חיים אבידור. אני מעריך שאם חבר כנסת צריך להחזיר את המחשב שלו ולא מחזיר- - -
תומר רוזנר
יש פה מענק הסתגלות ודברים אחרים.
יצחק (איציק) בקר
אם הוא הופך להיות חבר כנסת הוא לא מחזיר. הבעיה היא עם אלה שסיימו את הכהונה ולא נבחרו שוב.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר על אלה שסיימו את כהונתם ולא רוצים להחזיר. בואו נתקדם.
תומר רוזנר
אז אנחנו מתקנים פה, שסכומי המימון – ישירות באמצעות הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
לא, נבחר הציבור. כך החלטתי. בואו נתקדם.
איל זנדברג
לא, למה לעשות את האבחנה?
היו"ר דוד אמסלם
כך החלטתי. אחרי כן אסביר לך למה. עכשיו דיברנו 10 דקות ובינתיים דיברת איתה.
איל זנדברג
אני חשבתי שדיברתם על היבטים אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה נעשה לכם שיעור פרטי בנושא הזה.
שחר שושן
"(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ד), לא היה הדין וחשבון חיובי, תוחזר היתרה בסך 15% כאמור לאוצר המדינה.

(ז) כספי המימון, וזכותו של המועמד הזכאי לקבלם, לא יהיו נתונים לעיקול, לשיעבוד או להמחאה ולא תוחל לגביהם זכות קיזוז.

(ח) לא הגיש נבחר הציבור דוח לפי סעיף 28כב, והודיע מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלו, יורה יושב-ראש הכנסת שלא ישולם לאותו מועמד התשלום לפי סעיף קטן (ב) עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהל המועמד מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר שהורה יושב-ראש הכנסת הוראה כאמור, ישולם לנבחר הציבור התשלום שלא שולם לו לפי סעיף קטן זה, בניכוי סכום שימליץ מבקר המדינה לעניין זה.

(ט) מן התשלום המגיע למועמד זכאי לפי סעיף קטן (ד) ינוכה כל סכום שעל המועמד להעביר לאוצר המדינה לפי הוראות סעיף 28כה1; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 28כה2.

תנאים לתשלום

28יח1ד.

(א) תנאי קודם לתשלום הסכומים למימון הוצאות הבחירות המקדימות הוא שהחל מיום שהודיעה מפלגה לרשם ולמבקר המדינה על מועד קיום בחירות מקדימות –

(1) מועמד זכאי הגיש ליושב-ראש הכנסת ולמבקר המדינה הצהרה חתומה שהמועמד עשה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיו והוצאותיו בהתאם להנחיות המבקר לעניין זה;

(2) מועמד זכאי הודיע ליושב-ראש הכנסת ולמבקר המדינה את מספר חשבונו או חשבונותיו בבנק או בבנקים.

(ב) מועמד זכאי רשאי בכל עת להודיע ליושב-ראש הכנסת ולמבקר המדינה על החלפת חשבונותיו הבנקאיים או על הוספת חשבונות כאלו, ובלבד שהציג לפניהם מסמך מאת הבנק שלפיו אין בחשבון שהוא מבקש להחליף יתרת חובה."
חיים אבידור
אני רוצה להעיר. יש פה מצב שיושב-ראש הכנסת צריך להודיע לעצמו או יושב-ראש הכנסת משלם לעצמו.
היו"ר דוד אמסלם
הכוונה שזה אתה, חשב הכנסת. אתה צודק. הרי גם יושב-ראש הכנסת הוא חבר כנסת.
חיים אבידור
הוא מועמד זכאי.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה, הוא יודיע לעצמו?
ארבל אסטרחן
אפשר לכתוב "חשב הכנסת". אפשר לכתוב גם "יושב-ראש הכנסת באמצעות חשב הכנסת".
היו"ר דוד אמסלם
תרשמי: "יושב-ראש הכנסת באמצעות חשב הכנסת".
איל זנדברג
הבעיה קיימת גם קודם.
היו"ר דוד אמסלם
כן, לגבי כל זה.
איל זנדברג
שם יש החלטות יותר משמעותיות.
היו"ר דוד אמסלם
כמו מה?
איל זנדברג
מה שקראת קודם, שלא היה הצדק סביר ל- - -.
היו"ר דוד אמסלם
בכל המקומות שזה המבקר, נרשום.
איל זנדברג
"מבקר המדינה ויושב-ראש הכנסת" עכשיו יהיה "מבקר המדינה וחשב הכנסת"?
היו"ר דוד אמסלם
"יושב-ראש הכנסת" זה מונח.
חיים אבידור
רגע, מה זה "מבקר המדינה וחשב הכנסת"?
איל זנדברג
זה נכון אבל מבקר המדינה – תסתכלו על הסעיפים שם.
תומר רוזנר
הסעיפים קובעים שמבקר המדינה הוא בעל שיקול הדעת.
היו"ר דוד אמסלם
אל תגזים – מי זה יושב-ראש הכנסת? מי זה חבר הכנסת?...
חנה רותם
בהקשר לסעיף קטן (ח) – יש פה פערי זמנים משמעותיים מאוד כי איך מבקר המדינה יודיע שאדם לא הגיש לו דוח – אגב, הדוח מוגש 10 שבועות אחרי תום תקופת הבחירות – כאשר את הכסף צריך לתת עם תחילת תקופת הבחירות?
תומר רוזנר
אנחנו מדברים על ה-15%.
חנה רותם
אבל גם במועד הזה, של ה-15% שנותנים לפי ההצעה הזאת על פי דוח, אז יש הבדל בין לא להגיש דוח לבין דוח שלילי. יש כאן פערי זמנים.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא לא הגיש דוח בכלל אז הוא לא מקבל כלום. כל ה-15% לא ניתנים.
יצחק (איציק) בקר
זה מתנכה.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא הגיש דוח שגוי או שמבקר המדינה חושב שצריך לקנוס אותו- - -
תומר רוזנר
ההערה נכונה. בסעיף קטן (ח) הכוונה להפנות לסעיף קטן (ו) ולא לסעיף קטן (ב), כלומר הנושא של מי שלא הגיש דוח יתייחס ל-15%. זאת הכוונה.
נדב שיינברגר
למה קבעו 85%?
היו"ר דוד אמסלם
יש מימונים אחרים של המדינה מול הרשויות ומול המפלגות וכך זה שם.
נדב שיינברגר
יכול להיות שגם את זה צריך להוריד, את ה-85%.
היו"ר דוד אמסלם
אלה עקרונות שקיימים בחוקים אחרים.
נדב שיינברגר
כדי להתמודד עם בעיית המקור התקציבי אולי אפשר להוריד כאן.
היו"ר דוד אמסלם
הוא בא להתיש אותי היום...
תומר רוזנר
יש לו 4.5 מיליארד שקל בקופה והוא לא יודע מה לעשות איתם.
היו"ר דוד אמסלם
אני יודע. הוא בא להוציא לי את הנשמה היום.
חיים אבידור
לא דיברנו על כך שנעביר גם לנבחר הציבור ישר על ההתחלה את כל ה-100% ולא 85%?
היו"ר דוד אמסלם
לא. זה בילט-אין אצל מבקר המדינה גם בכל מיני מקומות אחרים. זאת אומרת, אתה נותן לאדם 85% ואומר לו: אם אתה לא מתנהל נכון- - -
חיים אבידור
במימון בחירות זה 85%.
תומר רוזנר
אתה מציע לתת 100%?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מציע את זה. גם אם זה ידרוש עוד סבב, לא מדובר בהרבה.
חיים אבידור
אין לי בעיה עם זה.
היו"ר דוד אמסלם
חיים אבידור, בסוף אני חושב שאתה צריך להגיד לאדם: "אם לא תתנהג כשורה אתה לא תקבל". זה נשמע לי הגיוני. אחרת, הוא ייקח את הכסף ו"יצפצף" על כולם, יגיד: "לא הכנתי דוח", ועכשיו לך תרדוף אחריו. לא. דרך אגב, הוא ממושמע למערכת. אם לא התנהגת כשורה – אין בעיה, אם לא הבאת את הדוח, אם לא צירפת חתימה אז לא תקבל.
שחר שושן
"הוספת סעיף 28יח1ה

13.

אחרי סעיף 28יח1ד לחוק העיקרי יבוא:

"הלוואה למימון הוצאות בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת

28יח1ה.

(א) מועמד בבחירות מקדימות מזכות לתפקיד חבר הכנסת זכאי לקבל מאוצר המדינה, באמצעות יושב ראש הכנסת, הלוואה כאמור בסעיף זה.

(ב)

(1) החל מיום שהודיעה מפלגה לרשם ולמבקר המדינה על מועד בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת כאמור בסעיף 28יח2 ועד שלושים ימים לפני מועד הבחירות המקדימות, רשאי מועמד לתפקיד חבר הכנסת שאינו נבחר הציבור לקבל הלוואה, בסכום שלא יעלה על תקרת הוצאות של מועמד לפי סעיפים 28ח(א1) או 28ט, ולעניין מועמד שהוא נבחר הציבור – בסכום שלא יעלה על ההפרש שבין שיעור תקרת ההוצאות של מועמד כאמור לבין שיעור המקדמה שהוא זכאי לה על חשבון המימון לו זכאי מועמד שהוא נבחר הציבור לפי סעיף 28יח1ב, לשם מימון התמודדותו בבחירות המקדימות;

(2) יושב ראש הכנסת לא יאשר מתן הלוואה לפי סעיף זה למועמד בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת שטרם פרע הלוואה שנטל מתאגיד בנקאי לפי סעיף 28ד1 אלא לאחר שהציג לפניו, להנחת דעתו, תכנית בדבר פירעון ההלוואה.

(ג)

(1) בקשה להלוואה תוגש בידי המועמד בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת ליושב ראש הכנסת, ויפורטו בה סכום הלוואה המבוקש ותקופת ההחזר, וכן סכום התרומות שקיבל, ככל שהוא רשאי לקבל, עד למועד הגשת הבקשה;

(2) קרן ההלוואה לפי סעיף זה תוחזר בתשלומים שווים מה-1 בחודש שלאחר פרסום תוצאות הבחירות לכנסת שלקראתה נערכו הבחירות המקדימות ועד תום שלוש שנים מיום פרסום התוצאות כאמור, ואולם לא הוצאה קרן ההלוואה כולה או חלקה עד תום תקופת הבחירות יחזיר את הסכום שלא הוצא כאמור לאוצר המדינה בתוך 30 ימים מתום תקופת הבחירות; אין באמור כדי למנוע פירעון מוקדם של ההלוואה;

(3) כל תשלום על חשבון החזר קרן הלוואה לפי סעיף זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן ההלוואה עד מועד תשלומו בפועל; לעניין זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961;

(4) כל תשלום שלא נפרע במועד שנקבע לו יישא ריבית פיגורים החשב הכללי מהמועד שנקבע לפירעונו ועד התשלום בפועל; בפסקה זו, "ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות.

(5) הוראות סעיף 28יח1ג(ג), (ד) ו-(ז) יחולו על כספי הלוואה לפי סעיף זה בשינויים המחויבים לפי העניין."
היו"ר דוד אמסלם
תומר רוזנר, תסביר לנו עד כאן.
תומר רוזנר
כאן אנחנו מדברים על הסדר ההלוואה וגם נבהיר שזה נעשה באמצעות מוסד כספי. ההסדר כאן קובע ממתי אפשר לקבל הלוואה ומה סכום ההלוואה. כמובן שזה חל על מועמד שאיננו נבחר הציבור. הוא יכול לבחור לקבל הלוואה מאוצר המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
זה בהנחה שאנחנו משאירים את ההסדר הקיים שדיברנו עליו.
תומר רוזנר
לקראת הקריאה הראשונה אני מניח שאנחנו ממשיכים עם ההסדר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שלאור מה שעלה כאן נראה לי שאולי נשנה אבל אדבר אתכם על זה.
חיים אבידור
אם אפשר להעיר דבר מה על המוסד הכספי. ביקשתי ממך זמן היערכות להפעלת החוק, ואתה אמרת: עד 24 שעות – כמה שאתה רוצה...
היו"ר דוד אמסלם
והגזמתי קצת...
חיים אבידור
לבחור מוסד כספי לא ניתן ב-24 שעות, זה עניין של מכרז.
היו"ר דוד אמסלם
ברור. אנחנו נבקש את העזרה של משרד האוצר, שהוא ייצר לנו את הפלטפורמה מול הבנקים.
תומר רוזנר
אני רק מזהיר אתכם שבנושא אחר שהיה בחקיקה והוסדר בו מוסד כספי, חקיקה שעסקה בנושא הפקדות של עובדים זרים, החוק התעכב 7 שנים בגלל שהיו קשיים במציאת מוסד כספי שייאות לבצע את המטלה המורכבת של קבלת פיקדונות.
היו"ר דוד אמסלם
לכן יכול להיות שזה גם יתרום לחשיבה שלי לבטל את הנושא, מה שדיברתי קודם. אני יותר מתגבש סביב הרעיון שאמרנו. אני לא רוצה לפתוח את זה כאן אבל נשמע לי סביר יותר כמעט בכל פרמטר שאם אנחנו מאפשרים למועמד החדש לאסוף תרומות אז הוא ימשיך לאסוף תרומות ויהיה כמו כולם.
תומר רוזנר
זה רק מחריף את האי-שוויון.
היו"ר דוד אמסלם
להיפך.
יצחק (איציק) בקר
כפי שאדוני אמר, כשאדוני אסף את התרומות הוא עשה את זה אל מול אנשים אחרים שהיו רשאים לאסוף תרומות ולא לקבל מימון בחינם מן המדינה. לעומת זה עכשיו יהיה באמת אי-שוויון לכאורה די ברור, כי מי שיוכל לאסוף תרומות יעשה את זה אל מול אנשים שיש להם ביד את הכסף מהמדינה מלכתחילה.
איל זנדברג
אנשים שלא צריכים להשקיע אנרגיה באיסוף תרומות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שהאי-שוויון שלו היה מול אלה שהוא התמודד מולם?
יצחק (איציק) בקר
עכשיו יהיה. מי שירצה להתמודד מול חברי כנסת מכהנים או שרים, יתמודד מול אנשים שיש להם כבר מלכתחילה את הכסף ביד מהמדינה עם הכרזת יום הבחירות, שזה לא היה המצב של אדוני כאשר הוא התמודד מול מועמדים אחרים.
איל זנדברג
אל מול המאמצים להשיג תרומות.
תומר רוזנר
זה בעייתי.
נדב שיינברגר
אבל רוב המועמדים החדשים שמתמודדים בכלל לא מתמודדים מול חברי הכנסת המכהנים.
איל זנדברג
מה זה "רוב האנשים"?
נדב שיינברגר
הרי גם היום אתה יכול להגיד שהמצב לא שוויוני. יש לך התמודדות במחוזות, יש לך התמודדות בארצי. רוב החדשים מתמודדים במחוזי.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אנחנו נדבר על זה. בסוף אנחנו נצטרך להביא את זה למקסימום שוויון עם מקסימום פרקטיקה. אנחנו לא יכולים לדבר באופן תיאורטי. זה הרעיון שאנחנו רוצים לקדם אותו.
יצחק (איציק) בקר
אז אפשר ללכת לכיוון השני, שלכולם תהיה הלוואה שתהפוך למענק.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אז חבר כנסת שמכהן, על פי הצעת החוק אתה מפריע לו לקחת תרומות.
יצחק (איציק) בקר
אבל אתה נותן לו את הכסף ביד בתור הלוואה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אם הוא לא נכנס לכנסת הוא צריך להחזיר את ההלוואה. מאין?
יצחק (איציק) בקר
כמו כל אחד אחר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני הסברתי. חבר כנסת מכהן, זה מה שאמרתי קודם, בעצם כבר לקח תרומות בעבר מכל מיני אנשים כדי להיכנס לכנסת. אנחנו כאילו מרעים את מצבו היום באופן דרמטי. הרי יכולנו לומר לו: "קח תרומות והכול בסדר".
חיים אבידור
אם חבר הכנסת יקבל הלוואה הוא יצטרך להביא ערבות בנקאית. מאין הוא יביא ערבות בנקאית? הוא יבקש מאיזה תורם שייתן לו.
יצחק (איציק) בקר
זה מחסום בלתי עביר ל- - -
היו"ר דוד אמסלם
הרי בסופו של דבר גם למועמד הקודם שרוצה להתמודד ולא רוצה לקחת הלוואה, מותר לו לקחת תרומות. אז חזרנו שוב לסיפור של התרומות. אנחנו רוצים לנתק את חברי הכנסת המכהנים מתרומות. נניח שאני חדש ורוצה להתמודד. אומרים לי: "קח הלוואה". אני אומר: "חבר'ה, אם לא יבחרו בי כיצד אוכל להחזיר 200,000 שקלים?"
יצחק (איציק) בקר
אבל זו בדיוק המצב של המועמד החדש.
היו"ר דוד אמסלם
לא. למועמד החדש אני אומר: "אל תיקח הלוואה, זה אופציה, תאסוף תרומות". אז הוא אוסף תרומות. הוא אומר: "אני לא רוצה לקחת סיכון כזה על עצמי, אני אוסף תרומות". אם תאפשר את זה גם לחבר כנסת מכהן – הרי אנחנו רוצים לחתוך את התלות בתורמים, אסור בחוק, לכן חייבים להגיד לו: "אני נותן לך כסף ובזה תעשה את הפריימריז".
יצחק (איציק) בקר
אני מבין את זה, למרות שאדוני אמר שמחזירים את התרומות אחר כך, גם חברי הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אם אדם נכנס לכנסת, אתה יכול להגיד לו: "תחזיר את התרומות". נדבר על זה. זה כל הרעיון, אבל בוודאי ובוודאי אנחנו צריכים לעשות מנגנון פרקטי ומקסימום שוויוני שאנחנו יכולים להעביר. זה כל הסיפור כאן. הלאה.
שחר שושן
"(ד)

(1) הלוואה שניתנה לפי סעיף זה תהפוך למענק, אם המועמד שלו ניתנה היה לחבר הכנסת ביום כינוס ישיבת הפתיחה של הכנסת שלקראתה נערכו אותן הבחירות המקדימות, או עד תום שנה מהמועד האמור; ואולם, סכומים שקיבל מועמד כאמור כתרומה לשם מימון התמודדותו בבחירות המקדימות, ככל שהוא רשאי לקבלם, יופחתו מהמענק כאמור ובלבד שהסכומים שיופחתו לא יעלו על סכום ההלוואה שניתנה.

(2) הפיכת הלוואה למענק כאמור בפסקה (1) תהא בהתאם להוראות אלה:

(א) 85% מסכום ההלוואה יהפוך למענק ביום שבו נהיה המועמד חבר הכנסת כאמור בפסקה (1).

(ב) 15% מסכום ההלוואה יהפוך למענק מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 28 כד; לא היה הדין וחשבון חיובי, תוחזר היתרה בסך 15% כאמור לאוצר המדינה.

(ה) הלוואה לא תהפוך למענק לפי הוראות סעיף קטן (ד), אם התקיים אחד מאלה:

(1) המועמד לא הגיש דוח למבקר המדינה לפי סעיף 28כב ומבקר המדינה הודיע ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלו;

(2) המועמד הפר הוראה מהוראות סעיפים 28ב, 28ד,28ח או 28ט.

(ו) חוב שלא הפך למענק, יחזירו המועמד כאמור בסעיף קטן (ג), ואם לא עשה כן – ינוכה החוב מכל סכום המגיע לו מאוצר המדינה לפי חוק זה או לפי דין אחר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכות לתביעה להשבת החוב לפי כל דין;..."
תומר רוזנר
גם פה נוסיף שזה לא יהיה באמצעות חשב הכנסת. בכל מקום שיש צורך להחזיר, יהיה כתוב "באמצעות חשב הכנסת".
שחר שושן
"(ו) ...יושב ראש הכנסת יודיע למבקר המדינה, לשר האוצר, לשר המשפטים ולשר הפנים על חוב כאמור שלא הוחזר.

(ז)

(1) לא יקבל מועמד הלוואה לפי סעיף זה אלא אם כן הפקיד בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, ואשר תוקפו יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות הקרובות לכנסת; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת באמצעות המוסד הכספי;

(2) חלפו ארבעה חודשים מיום הבחירות הקרובות לכנסת, ולא הוחזר כל סכום ההלוואה, יפקיד המועמד ערבות בנקאית בגובה יתרת החוב שתוקפה תום תקופת ההלוואה בתוך 30 ימים מהמועד האמור; לא הפקיד המועמד ערבות בנקאית כאמור, תעמוד יתרת החוב לפירעון מיידי, ורשאי יושב ראש הכנסת לחלט את הערבות כאמור בפסקה (1); לעניין פסקה זו, "יתרת החוב" – סכום הלוואה שלא הפך למענק לפי סעיף קטן (ו) בניכוי תשלומי החזר ששולמו על חשבון ההלוואה."

(ח)

על גביית סכום שיש להחזירו לפי סעיף זה, ולא הוחזר במועד, יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995, ודינו של סכום כאמור כדין חוב בהגדרתו בחוק האמור."
חנה רותם
יש פה משהו לגבי העניין של ההלוואה ביחס לתרומות שניתנו. אני לא יודעת אם להיכנס לזה עכשיו מכיוון שאולי הדבר הזה ישתנה. אם מסכום ההלוואה יופחתו התרומות שהוא קיבל זה יכול ליצור פה איזו בעיה. אני יכולה להציג מצב היפותטי: אדם לא לוקח את מלוא ההלוואה, הוא לוקח רק חלק.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לגבש את זה. עכשיו "ירד לי האסימון", אני חוזר לוורסיה הראשונה. תומר רוזנר דיבר החוצה, איציק בקר דיבר פנימה ואז "ירד לי האסימון". בגדול, המנגנון שצריך להיות, שיש בנק – מועמד שהוא חבר כנסת נשים בצד, את זה פתרנו, אני מדבר כרגע על מועמד חדש. רק תקשיבו למה שנדב שיינברגר אומר, אני רוצה להציג לכם את כל התמונה. מועמד חדש, אם הוא מתמודד במחוזות, מדובר לרוב במועמדים שהמימון שלהם נמוך מאוד. כל המועמדים המחוזיים שנכנסים, מספר הבוחרים בהם הוא כמו של מועמד ארצי אחד. אם יש למשל 20 חברי כנסת שהתמודדו בארצי ונכנסו 30 חברי כנסת, כל ה-10 האחרים הם כאילו מועמד אחד ארצי.
חנה רותם
אני לא התייחסתי לדבר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, מה שיקרה בפועל, שחבר כנסת חדש, אופציית המימון שלו היא באמצעות הבנק והוא ייתן ערבות בנקאית בגובה ההלוואה. יתנו לו הלוואה בתנאים מסוימים, שהמדינה תחליט מה הם התנאים.
תומר רוזנר
מכספי המדינה כמובן.
היו"ר דוד אמסלם
כמובן שהמדינה כבר "תסגור" מול הבנק איך משלמים, אבל האדם מביא ערבות אישית, שאם בסופו של דבר הוא לא יוציא את זה למטרות הראויות הוא לא יקבל כלום.
תומר רוזנר
הוא צריך להחזיר את ההלוואה.
היו"ר דוד אמסלם
או אם הוא צריך להחזיר ולא מחזיר – מחלטים את הערבות. דרך אגב, במקביל האדם יכול לאסוף תרומות. האדם עושה את החשבון. הוא הרי לא רוצה לחשוף את עצמו לחובות בגלל שהוא מביא ערבות אישית, זה כמו כסף מזומן, אז הוא אומר: "עזוב אותי מן הבנק, אני אאסוף תרומות", או שהוא אומר: "אקח הלוואה קטנה מהבנק, אני הרי צריך לתת ערבות בנקאית, אני הולך להביא צ'ק בנקאי, להפקיד אותו". הרי גם הבנק שלו, למה שהוא ייתן לו ערבות אישית? הוא יגיד לו: "אדוני, תשכיב את הכסף". לדעתי הוא יאזן בין הדברים.

אם הוא נכנס ונהיה חבר כנסת, אומרים לו: אתה עכשיו מקבל את המימון של ההוצאה, תחזיר לתורמים שלך את הכסף ותן לנו את דוח ההוצאות. אם הוצאת, למשל, 100,000 שקל, יכולת להוציא 200,000 שקל אבל בפועל הוצאת 100,000 שקל וגייסת 80,000 שקל בתרומות, אז תקבל כסף, 80,000 שקל תחזיר לתורמים שלך בצ'קים, בדיוק כפי שקיבלת. הרי הצ'קים הללו כולם מפורסמים גם באתר, הטכניקה נשארת אותה טכניקה, אנחנו יודעים מי תרם לו וכמה. אז הוא יעשה את הסיבוב בחזרה, וביתרה של מה שהוא הביא מן המקורות שלו הוא יקבל עד תקרת ההוצאה. זה ברור?
חנה רותם
אני מבינה את הכוונה, אבל זה לא מה שאומר הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
בסעיף אנחנו נסדיר את זה.
חנה רותם
רק רציתי להבהיר את הנקודה הזאת. הסעיף אומר: "יופחתו מהמענק".
תומר רוזנר
חבר הכנסת אמסלם אומר, ואנחנו נצטרך לתקן בהצעת החוק, זה לא בא לידי ביטוי בהצעת החוק, שאם אתה נבחרת אתה חייב להחזיר את הכסף לתורמים ולקבל מימון.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאנחנו נעשה.
תומר רוזנר
כרגע זה לא מופיע בהצעת החוק ונצטרך להוסיף את זה. יחד עם זה, אני רוצה להצביע על כך שהפרקטיקה מלמדת, יש כבר הוראה כזאת בחוק לגבי יתרה שלא נוצלה בבחירות מקדימות רגילות, שצריך להחזיר לתורמים או למפלגה.
חנה רותם
או לאוצר המדינה, אם לא מחזירים לתורמים כי הם נמצאים בחוץ לארץ.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נעשה את זה: או לתורמים או לאוצר המדינה. זה היינו הך.
תומר רוזנר
שואלת הגברת רותם האם בהקשר הזה מתעוררים קשיים בהחזרת הכסף על ידי התורמים.
חנה רותם
היום כאשר מתקבלת תרומה מעל לתרומה המותרת, או במקרה שנשארת יתרת תרומות, רוב המועמדים מעדיפים להחזיר את זה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אחרי הבחירות.
חנה רותם
בוודאי.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה בהצהרה של חבר הכנסת?
חנה רותם
לא. זה בהוכחה.
היו"ר דוד אמסלם
עליזה לביא, אגיד לך איך זה עובד. בפועל כל צ'ק שאתה מקבל מתורם – זה מסובך מאוד – אתה צריך לפתוח חשבון בנק. אתה צריך לדווח למבקר המדינה בתוך שבועיים על כל צ'ק שאתה מקבל, אתה מצלם לו אותו ושולח לו אותו, ואתה רושם מי נתן לך מה. הוא מפרסם את זה באתר מיד.
עליזה לביא (יש עתיד)
בזמן אמת משרד מבקר המדינה רואה את זה?
היו"ר דוד אמסלם
כן. כל הציבור רואה, גם את יכולה להיכנס לאתר ולראות מי תרם.
עליזה לביא (יש עתיד)
הבנתי. אני רוצה לדעת אם חנה רותם עוקבת אחרי זה. אני שואלת לגבי מעקב.
חנה רותם
הביקורת של מבקר המדינה עוקבת אחרי כל ההכנסות וההוצאות.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני רוצה את זה לפרוטוקול, אני רוצה לשמוע את זה.
חנה רותם
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אחרי כן אתה מגיש למבקר המדינה דוח הוצאות. אתה כותב לו, למשל, קניתי דגלים. הוא ישאל אותך: מה פתאום? דגל לא עולה ככה, הפרזת, תסביר לי. אתה מעביר לו את החשבוניות. זה ביקורת "חבל על הזמן", סיוט לעבור את זה, לא פשוט.
עליזה לביא (יש עתיד)
מועמד שלא נבחר, אתם גם מבקרים אותו?
חנה רותם
הביקורת שוויונית כלפי כל המועמדים.
עליזה לביא (יש עתיד)
מבחינת השקיפות לציבור, הכול שוויוני?
היו"ר דוד אמסלם
כולם עוברים את הביקורת, כולם.
חיים אבידור
מה קורה עם מועמד שהביא ערבות של מישהו אחר, של תורם, לא שלו, ועם הערבות הזאת לקח הלוואה, ואחר כך הוא לא פרע את ההלוואה ומימשו את הערבות? למעשה הוא קיבל פה פעמיים.
חנה רותם
אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אגב, גם הערבויות מפורסמות לציבור וכל חוב שלא נפרע, בין אם זה ערבות שחולטה או חוב לספק שלא נפרע, נחשב לתרומה.
היו"ר דוד אמסלם
אגיד לך יותר מזה: גם אם חבר שלך עושה לך חוג קטן עם 20 איש ונותן קפה ועוגה, סתם אסף 20 איש, הם שואלים אותך עם הוספת את זה להוצאות.
עליזה לביא (יש עתיד)
בסדר, זה גם בכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צריך רואה חשבון שיעשה לך את החישובים. בא אחד החברים ואומר לך: עליזה, אני אעשה לך את הנהלת החשבונות, ולא שילמת לו, הכול מתוך חברות. הם מחשבים את זה כתרומה, בשווי. יואב קיש, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
אני מתנצל שאיחרתי, ראיתי שמתקיים דיון אז באתי לכאן.
היו"ר דוד אמסלם
עליזה לביא, לא ידעתי שאת רוצה לדבר, אחרת היית מקבלת את רשות הדיבור לפניו.
עליזה לביא (יש עתיד)
אמנם התגעגעתי אליך.
היו"ר דוד אמסלם
זה הדדי. אבל לא ביקשת. יואב קיש אמר לי שהוא רוצה לדבר.
יואב קיש (הליכוד)
אני פשוט צריך ללכת בעוד רבע שעה ולכן ביקשתי. אני מבקש לשאול שתי שאלות קצרות: אחד הדברים שמטרידים את כולנו פה זה נושא הכספים שמגיעים למועמדים ואיך הם משפיעים.

עוד נושא שאני חושב שצריך להטריד הוא שאנחנו נמצא בקרב חברי כנסת ונציגי ציבור רק אנשים שיש להם כסף.

לְמה אני מתכוון? אני שואל על מועמד חדש שרוצה לקבל הלוואה מן הבנק או ערבות בנקאית. הוא לא יכול לגייס תרומות, אם הבנתי נכון.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יכול, אם הוא רוצה. היחיד שיכול זה הוא.
יואב קיש (הליכוד)
זה קודם כול נותן לי תשובה. כלומר מועמד חדש שרוצה לגייס תרומות – אז מה? אז אתה לא חושש?
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא לא נכנס לכנסת- - -
יואב קיש (הליכוד)
אם הוא נכנס?
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא נכנס, הוא יקבל כסף ויחזיר את התרומות.
יואב קיש (הליכוד)
הבנתי. אז פה אתה פותר את הבעיה, שהוא לא יהיה מחויב לתורמים.
תומר רוזנר
אתה לא פותר את מלוא הבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
את החלק המרכזי שלה.
יואב קיש (הליכוד)
עוד שתי שאלות. ראשית, למה ההחלטה לצמצם את תקרת ההוצאה?
נדב שיינברגר
היא עדיין גבוהה מדי.
יואב קיש (הליכוד)
אז בואו נמנע ממועמדים להתמודד בכלל וגמרנו, זה לא יעלה כסף.
היו"ר דוד אמסלם
התשובה היא זו: ברמה הפרקטית, אתה צודק. זה יותר ברמה הציבורית. בכל אופן אנחנו מעמיסים מעמסה לכאורה על קופת המדינה, אז חשבנו גם להוריד את התקרה. אין לי תשובה מעבר לזה.
איל זנדברג
זה יורד לגבי כולם.
יואב קיש (הליכוד)
אז בוא תבטל, שלאף אחד לא יהיה כלום. דודי אמסלם, לי יש בעיה עם זה, אני אומר לך.
היו"ר דוד אמסלם
זה רשום בפנינו.
יואב קיש (הליכוד)
אנחנו מתמודדים על 100,000 ויותר קולות אפשריים, ומה לעשות שהסכומים האלה נמוכים מאוד גם כך ויש עם זה בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי את זה קודם לחברים. בליכוד יש לנו יותר מ-150,000 בעלי זכות בחירה. אני למשל שולח להם מכתב. המכתב עולה בערך 2.50 שקלים: הבול עולה 2.10 שקלים ואפילו קצת יותר עולה המעטפה והמכתב. במכתב אתה מודיע למצביע מי אתה, מה אתה, שאתה מבקש תמיכה, אתה מודיע לו על המצע שלך וכולי. בזה לבד הגענו ל-400,000 שקל ועוד לא עשית כלום.
יואב קיש (הליכוד)
כלומר אתה לא יכול לשלוח מכתב לכל המתפקדים.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה לא שולח לכולם. אתה מתחיל לעשות קומבינציות. אתה אומר: אולי אשלח לחלק, למשל רק לחברי מרכז. אבל בגדול, יואב קיש צודק במהות. בוודאי שבליכוד התקרה נמוכה. גם אם בליכוד יהיו מיליון מתפקדים עדיין התקרה היא 450,000 שקל.
יואב קיש (הליכוד)
לא, היא עולה, זה לפי מספר המועמדים.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יואב קיש (הליכוד)
אני אומר לך כבר עכשיו שזו בעיה. אז תבטלו לכולם, שלא נעשה קמפיינים, אין כסף, ונגמר העניין.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
נדב שיינברגר
רגע, לא לתת כסף עבור התרומות? מה הוא מציע?
יואב קיש (הליכוד)
אמרתי שאפשר לבטל את הפריימריז.

ההערה השנייה, אם כבר יש כסף ונותנים למפלגות שלא עושות פריימריז אז זה לא מקובל עליי, אז קח את הכסף הזה ותן אותו לפריימריז. מה זה, אתנן מפלגתי כדי שלא יתנגדו? לא מקובל עליי שמפלגת כולנו, מפלגת יש עתיד, המפלגות החרדיות שאין בהן פריימריז יקבלו כספים מהעניין הזה, לא מקובל עליי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. נרשם בפנינו. רשות הדיבור לעליזה לביא.
יואב קיש (הליכוד)
הנה, הם לא רוצים את הכסף...
עליזה לביא (יש עתיד)
אה, זה מהמקום שאנחנו רוצים כסף?
יואב קיש (הליכוד)
לא, אתם לא רוצים, תודיעו שאתם לא רוצים והכסף ילך לאן שהוא צריך ללכת.
עליזה לביא (יש עתיד)
כל ההסדר של הצעת החוק הזאת הוא שלכם. אז אנחנו אשמים?
יואב קיש (הליכוד)
תודיעו שאתם לא רוצים את הכסף.
עליזה לביא (יש עתיד)
חשבתי שהיית בפגרה ונחת וקצת השתזפת, משהו. כלום. חזרת אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
עליזה לביא, תדברי אתי.
עליזה לביא (יש עתיד)
מה יהיה אתו? תגיד.
היו"ר דוד אמסלם
עזבי. יואב קיש עכשיו בא. דרך אגב, הוא אמר דברים של טעם, באמת. אנחנו רק עושים פה איזונים בין הצרכים, כמו בכל חוק, את יודעת. אבל בואו נעבור לעניין. דרך אגב, היוזמה הזאת היא שלי, זה הצעת חוק פרטית, זה לא יוזמה של כל הליכוד. חלק מאנשי הליכוד לא אוהבים את היוזמה הזאת.
עליזה לביא (יש עתיד)
דודי אמסלם, דווקא מכיוון שזאת יוזמה שלך, אני רוצה להבין את הרציונל שעומד מאחוריה. לתחושתי הצעת החוק הזאת לא מספיק מבושלת. גם אם הכוונה טובה וראויה ובאה לעשות פה תיקון, כי אין מה לומר, פריימריז זה אבי אבות החטאים והתקלות, השיטה עצמה יוצרת הרבה מאוד בעיות אתיות.
יואב קיש (הליכוד)
היא טובה יותר מרשימה מסדרת. אל תדברי על הפריימריז.
עליזה לביא (יש עתיד)
לא אמרתי על הפריימריז בליכוד, אמרתי כשיטה.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא מסכים.
היו"ר דוד אמסלם
אני מכבד את שניכם. אנחנו באמצע הקראה של סעיפים. זה לא מין דיון תיאורטי. אתה ביקשת לדבר. אחלה. הבנתי את הרעיונות. עליזה לביא, תגידי את מה שאת אומרת. אני רוצה לחזור להקראה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני באמת מבינה את המקום שממנו התחלת בחשיבה. אני חושבת שההחלטה נכונה וראויה. אתה יודע מה, גם אמיצה. לבוא ולומר על שיטה שבה אתה נבחרת ועתיד להיבחר שוב, כך אני מאחלת לך, שאתה רוצה לתקן תיקון, לומר: "תשמעו, חבר'ה, יש פה בעיה" – לא שמעתי מהרבה חברי כנסת אחרים שנכנסו בשיטה הזאת, שצריכים להיבחר בשיטה הזאת, שאומרים: "בואו נתקן". אז פה "שאפו" ענק, דודי אמסלם.

אבל אני חושבת שהדרך לתיקון עדיין לא שלמה ויש בה הרבה מאוד חורים. המהירות במקרה של הצעת חוק כזאת- - -
היו"ר דוד אמסלם
תגידי לנו מה התשובות.
עליזה לביא (יש עתיד)
אין לי את כל התשובות. אני חושבת שכולנו באנו מצוידים עם כמה וכמה חוות דעת.
היו"ר דוד אמסלם
אני התחלתי את הדיון בהצעת החוק לפני שעתיים.
איל זנדברג
שעתיים ו-50 דקות.
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, 3 שעות. אני, תומר רוזנר, חיים אבידור ואנשי משרד מבקר המדינה דנו עליה שעות על גבי שעות. ניסינו לטייב את הצעת החוק, ועדיין אנחנו בשלב של הדיונים. אני באמת מכבד אותך מאוד וגם מעריך אותך מאוד. אני אפילו מבקש, תעברי על הצעת החוק. יש פה עוד דברים שתוך כדי תנועה אנחנו משנים עכשיו, ב-3 השעות עד כה שינינו פה המון דברים. היכן שתחשבי שצריך תיקון – בואו נתקן.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני רוצה לשאול שאלה, ואולי דיברתם על זה קודם. יש שני סוגים של חברים: חבר כנסת מכהן---
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל אני רוצה לקבל תשובה.
יואב קיש (הליכוד)
על מה שאני שאלתי דיברתם?
היו"ר דוד אמסלם
מה שטוב, אני אוהב אתכם. כל אחד יבוא, ישאל שאלה ויקבל תשובה, למרות שדיברנו על זה.
עליזה לביא (יש עתיד)
תענה לי תשובה: חבר כנסת מכהן שנבחר שוב צריך להחזיר את הכסף?
היו"ר דוד אמסלם
לא יחזיר.
יואב קיש (הליכוד)
ואם הוא לא ייבחר?
היו"ר דוד אמסלם
גם אם הוא לא ייבחר.
עליזה לביא (יש עתיד)
ואדם חדש שלא נבחר צריך להחזיר?
קריאות
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר. אבל את מחזירה אותי אחורה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני לא מחזירה. אני אומרת את זה מהמקום – תן לי להסביר ואז תענה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל חסר לך מידע. אסביר לך את המעגל ואז תביני. על זה דיברתי לפני 3 שעות. הרעיון הוא זה: חבר כנסת מכהן אסור לו לאסוף תרומות. נגמר עניין התרומות. שום דבר. למועמד חדש יש שתי אופציות: מותר לו לאסוף תרומות, ואם הוא לא רוצה הוא יכול לקחת הלוואה שהמדינה מעמידה לרשותו. בנוסף, הוא יכול לקחת גם וגם. כאשר הוא נכנס לכנסת הוא מקבל כסף כדי להחזיר לתורמים בגלל שכחבר כנסת הוא לא צריך להיות חייב לתורמים. אם הוא לא נכנס לכנסת – יש לו בעיה עם התורמים שלו. חבר כנסת מכהן אסור שיהיה לו בכלל קשר עם תורמים. אין יותר תרומות, אין כלום. אנחנו רוצים במהות לנתק בין חבר הכנסת לבין תורמים. אמרתי בהתחלה, אני לא יודע איך החוק הזה בכלל עבר פעם בכנסת, איך כל שומרי הסף, אלה שכל הזמן מעירים לי בעיקר על דברים אזוטריים או דברים לא חשובים בקשר לחקיקה שאני מחוקק, איך הם לא רואים דבר כזה. מישהו תורם לי כסף סתם? הוא לא יבקש ממני משהו תמורת זה, פוטנציאל? ולפעמים חלק מן האנשים תורמים לכמה מועמדים ממפלגות שונות, כאשר כל מפלגה חושבת בכלל אחרת מהשנייה. אני בא ממקום אחר, אני רוצה לקחת את זה למקום נקי יותר.
עליזה לביא (יש עתיד)
הבנתי. אני חוששת משני טעמים: אחד, שמועמדים חדשים יהססו ואנחנו פוגעים ברעיון של הדמוקרטיה ושל השוויון. השני, הדבר שמטריד אותי יותר, שנשים לא ייכנסו למשחק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
עליזה לביא (יש עתיד)
ככה.
היו"ר דוד אמסלם
ואיך היום הן ייכנסו?
עליזה לביא (יש עתיד)
תן לי להסביר. קודם כול, המקום הזה, כל המציאות הכלכלית במדינת ישראל, אנחנו רואים כאן עיוות לאורך כל הדרך. תסתכל כמה נשים מקבלות כסף בעסקים זעירים, תראה כמה נשים מקבלות הלוואות, כמה הן מורגלות. מה יקרה? אני אומרת לך – אנחנו נראה בסופו של דבר שפחות מועמדים חדשים בכלל, גברים ונשים, נכנסים למשחק, ויטריד אותי שפחות נשים ישתתפו במשחק.
היו"ר דוד אמסלם
איך היום הן משתתפות?
עליזה לביא (יש עתיד)
קודם כול, אצלכם יש גם שריוּן.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה לא משנה את השיטה שלנו. את לא איתי.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני כן אתך. יש פה בעיה חמורה, גם פגיעה בדמוקרטיה של ישראל וגם פגיעה שתהיה פה בנשים. אנחנו נראה פחות נשים בכנסת. אני חושבת שזה רעיון לא טוב.
היו"ר דוד אמסלם
אני אענה לך את התשובה, אבל אני רוצה להתקדם. זה בכלל לא קשור למבנה המפלגתי. מפלגות שרוצות לשריין מקומות לנשים בלי בחירות, בלי כלום – זה לא קשור לעניין. דרך אגב, אני רוצה לספר לך ששריוּן של נשים היה אצלנו גם בלי בחירות, בלי פריימריז. משריינים אפילו אישה ספציפית. יש שריוּן למשבצת "אישה", ופעם היה גם שריוּן של אישה עם שם פרטי ושם משפחה. זה משהו פנימי. אנחנו לא מדברים על זה. זה ימשיך להיות. הקושי בפריימריז הוא קושי שקיים, גם היום, בלי קשר לכלום. אישה שרוצה היום להתמודד צריכה לאסוף תרומות וקשה לה. קשה גם לי. או שלא קשה, אולי אני לא רוצה. זה לא משנה את המצב שלה היום.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה משנה. היא לא תוכל להחזיר הלוואות.
היו"ר דוד אמסלם
אז שתיקח תרומות, כמו היום. היום אין לה הלוואה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני מוטרדת מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, אבל אני רוצה להתקדם ולהציע לך משהו מעשי יותר מבחינתי וחשוב לי יותר. תקראי את הצעת החוק כפי שנתקן אותה.
עליזה לביא (יש עתיד)
מתי אתה רוצה להגיש את הנוסח החדש?
היו"ר דוד אמסלם
אדבר עם תומר רוזנר, זה תלוי בו. בוורסיה הזאת היו עשרות תיקונים עד עכשיו. יש גם עוד נושאים שאנחנו צריכים להבהיר בינינו. אני מציע שלאחר שתראי את הנוסח המתוקן ותקראי אותו תבואי אליי עם הצעות, אשמח מאוד.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני לא חברת ועדה.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני מבקשת שתשלחו לי את נוסח הצעת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, עוד מעט לאה קריכלי תבוא ותגידי לה. אני לא רואה את זה כקשור למפלגות. דרך אגב, אני גם לא מתווכח כרגע מי עושה פריימריז ומי לא, זה לא חשוב, אני לא נכנס לזה, מה יותר נכון ומה פחות נכון. כולנו מבינים שאנחנו צריכים לנקות את המערכת הפוליטית. היכן ששיטה מסוימת גורמת לחיבור של הון ושלטון, צריך לפרק את זה.
חנה רותם
אדוני, אם נוכל לחזור לנוסח שהוקרא. יש לי הערה לגבי סעיף קטן (ה) שאומר: "הלוואה לא תהפוך למענק ... אם התקיים אחד מאלה: (1) המועמד לא הגיש דוח למבקר המדינה". כפי שאמרתי קודם, עלולים להיות פערים. והדבר השני בוודאי: "(2) המועמד הפר הוראה מהוראות סעיפים...", שזה משהו שאפשר לדעת רק לאחר דוח מבקר המדינה.
תומר רוזנר
מה ההערה?
חנה רותם
מתי ההלוואה הופכת למענק? אם ההלוואה הופכת למענק ביום כינוס הכנסת- - -
היו"ר דוד אמסלם
את זה תסגרו ביניכם, אבל לדעתי ההלוואה הופכת להיות למענק אחרי שיפורסם דוח מבקר המדינה. אחרת, מה עשינו בזה?
תומר רוזנר
את צודקת, אנחנו נבהיר.
עידן בנימין
אפשר שאלה קטנה בעניין הזה? אם ניסיתי בחוץ, לקחתי הלוואה ונכשלתי, אני יכול עכשיו לגייס תרומות?
היו"ר דוד אמסלם
את זה אתה יכול לעשות תמיד. דרך אגב, אתה יכול לגייס לעצמך תרומות כל הזמן בכל נושא.
איל זנדברג
אם תצליח.
היו"ר דוד אמסלם
אם תצליח אז תודיע לעוד כמה אנשים שיתפרנסו מזה יפה...
נדב שיינברגר
בקטע הזה של ההלוואה למתמודד החדש עלולה להיווצר סיטואציה של שיתוף פעולה בין מתמודד ישן למתמודד חדש. מתמודד חדש במחוזות צריך פחות כסף כי הוא נדרש לפחות בוחרים והוא יכול לעשות שיתוף פעולה עם מתמודד ישן.
היו"ר דוד אמסלם
אהבתי את התחכום, אבל אתה יודע, בסופו של דבר שיתופי פעולה גם היום יכולים להיות בכל הנושאים. עזוב, בואו נתקדם.
שחר שושן
"תיקון סעיף 28יט

14.

בסעיף 28יט לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "ינהל תרומות" יבוא "ככל שהוא רשאי לקבלן לפי פרק זה".

(2) בסעיף קטן (א1), אחרי "שאינו נבחר הציבור" יבוא "או נבחר הציבור ברשות מקומית".

תיקון סעיף 28כב

15.

בסעיף 28כב –

(1) בסעיף קטן (א)(1), במקום "והוצאות שהוציא עד למועד מסירת הדוח כאמור ועל הלוואות שנטל" יבוא "הלוואות שנטל, הכנסות והוצאות שהוציא, לרבות פירוט ההוצאות ועלות ההעסקה הכוללים של עובדים, יועצים וקבלני משנה עד למועד מסירת הדוח כאמור."

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "הוא נבחר הציבור" יבוא "או נבחר הציבור ברשות מקומית".

תיקון סעיף 28כד1

16.

בסעיף 28כד1(ב)(2) לחוק העיקרי, המילים "שאינו נבחר הציבור" – יימחקו.

תיקון סעיף 28כה2

17.

בסעיף 28כה2 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על סכומים שנוכו מיתרת סכום המימון שלה היה זכאי מועמד לפי סעיף 28יח1ב(ד), כאמור בסעיף קטן (ח) של אותו סעיף, ויראו סכומים שנוכו כאמור כאילו הועברו לאוצר המדינה על ידי המועמד."

תיקון סעיף 28כו

18.

בסעיף 28כו לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) השתמש בכספי מימון שקיבל לפי סימן א'1 שלא למימון הוצאותיו בבחירות המקדימות שלשמן קיבלו, בניגוד להוראות סעיף 28יח1ב(ג).""
תומר רוזנר
עד כאן. אנחנו נעיר שבעקבות השינויים במיקום של הסעיפים יש הפניות שצריך לדייק אותן ואנחנו נעשה את זה כמובן בעת שנביא את הנוסח לקראת ההצבעה.

חלק מן התיקונים הם תיקונים טכניים, כפי שהסברתי קודם, שנועדו להשלים את ההסדרים שקבענו קודם ולהעביר אותם לסעיפים הרלוונטיים.
תיקונים מהותיים שיש כאן
תיקון אחד, אנחנו מבהירים שהדוחות שיוגשו צריכים להתייחס לכל ההכנסות, לא רק לתרומות. זה לבקשת משרד מבקר המדינה.

תיקון מהותי נוסף הוא הוספת עבירה פלילית, שמבהירה ששימוש שלא למטרות הפריימריז בכספי המימון יהווה עבירה פלילית.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, היום בתרומות זה לא עבירה פלילית?
חנה רותם
זה גם וגם. יש גם סנקציית המבקר וגם עבירה פלילית. המחשבה הייתה שסנקציות המבקר הן ישימות יותר. הולכים לתחום הפלילי בדברים האלה ולכן אני חושבת שאולי כדאי שזה יהיה לא רק בתחום הפלילי.
היו"ר דוד אמסלם
אולי נשאיר את זה כפי שזה עכשיו, גם וגם. אני מניח שנשאר טווח.
חנה רותם
משתמש בכספי מימון – זה לא קיים היום בסנקציות המבקר.
תומר רוזנר
בוודאי שכן.
היו"ר דוד אמסלם
זה גם תלוי. אם מישהו קנה בייגלה בדרך, ישר מר יצחקי יקפוץ עליו?
תומר רוזנר
בוודאי שכן.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, חלק מן המימון הזה, יכול להיות שנוריד כמה תקנים ממשטרת ישראל, תהיה להם פחות עבודה. זה חלק מן המקורות של משרד האוצר.
חנה רותם
אם אתה יכול להבהיר את הסעיף שמדבר על ניכוי של 15%. אם זה בתוך אותה סנקציית מבקר זה יכול להיות אחוז גדול יותר?
תומר רוזנר
אכן דיברנו על זה בישיבה מקדימה. הנושא הזה הוא ב"צריך עיון". השאלה שהעלה משרד מבקר המדינה, שהיא שאלה טובה ואין לנו תשובה טובה עליה כרגע, היא האם הסנקציות שמבקר המדינה יכול להטיל, שמגיעות עד 30% מסכום המימון, מתווספות לכך שנשלל ממנו 15% מן המימון שהוא לא קיבל מלכתחילה, כזכור, זאת אומרת שהסנקציות יכולות להיות עד 45%.
היו"ר דוד אמסלם
מה המצב היום בחוק המפלגות?
תומר רוזנר
אין היום את השאלה הזאת כי אין מימון.
היו"ר דוד אמסלם
נניח בחוק מימון המפלגות, אני מדבר על המפלגות עצמן, הרי המבקר קונס אותן.
חיים אבידור
יש להן אחר כך מימון שוטף מכוח עצמן.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל האם למבקר יש הגבלה בגובה הקנס.
תומר רוזנר
השאלה היא מה גובה הסנקציה המקסימלי.
היו"ר דוד אמסלם
קשה לי לתת את החיתוך האמיתי, אבל נניח שאדם קיבל את המימון ויצא עם אשתו לנופש בשווייץ, אז זה בוודאי לא קשור לבחירות, אין שום קשר. הוא גנב. זה משהו אחד. לעומת זה, אדם קנה חולצות ואתם חשבתם שזה לא רלוונטי לבחירות, אינני יודע למה, אז הוא חשב שכן, אתם חשבתם שלא, יש כאן מחלוקת.
תומר רוזנר
זה בתחום האפור.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק, בתחום ההגיוני שיש בו מחלוקת. היות ואתם "חותכים" את העניין אז אתם מחליטים.
ארבל אסטרחן
זה לשיקול דעת.
היו"ר דוד אמסלם
כאן שיקול הדעת שלכם נכנס, אתם מחליטים האם זה יהיה כך או כך. אני חושב שאם מישהו גנב זה עבירה פלילית וזה בכלל לא במגרש שלכם, צריך להעביר את זה למר יצחקי כדי שיעבוד, ואם זה בתחומים שאתם מבינים, שהם תחום העיסוק שלכם, וזאת ההוצאה, וזה באמת היה לשם הבחירות, ויכול להיות שהוא גם הפריז, יכול להיות שהוא הביא להם עוגה יותר מדי יקרה מאשר הוא היה צריך – אתם מבינים שזה מה שהיה ואז אתם על פי שיקול הדעת שלכם קונסים אותו, מעירים לו הערה. דרך אגב, המבקר יכול להעיר, יכול לקנוס, יכול לקנוס קנס גדול יותר או קטן יותר. לדעתי אנחנו צריכים בוודאי להשאיר את זה במסגרת ה-30%. 15% זה לא קנס שכבר הטילו עליך ועכשיו אנחנו מטילים עליך עוד קנס של 30% ואז נגיע ל-45%.
תומר רוזנר
כלומר התקרה תהיה 30%.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
איל זנדברג
יכול להיווצר מצב שיחליטו לשלול לו 15% ואז יחליטו גם לגבי ה-30% בשלבים שונים של התהליך?
היו"ר דוד אמסלם
זה בילט-אין. ברגע שאדם הגיש דוח לא תקין, גם אם הכול היה בסדר בסוף, או שהוא הפריז קצת, בסך הכול הוא היה "שלומפר" ואולי עשה דברים קטנים לא תקינים – יוטל עליו קנס של 15%.
איל זנדברג
לכן התכלית של ה-15% היא אחת, והתכלית של ה-30% היא אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. איל זנדברג אתה שואל אותי, אני אומר לך למה התכוונתי: יש קנס של 15% על עבירות מנהליות קטנות, ועוד 15% על יותר מזה. בסדר? בסך הכול 30%.
איל זנדברג
זה לא מה שכתוב היום.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו נכתוב את זה, בזה הרגע שיניתי את זה.
איל זנדברג
אם כך, אני מציע להעלות את זה לדיון עמוק יותר, על כל אחת מן הסנקציות. זה לא סתם חיבור של 15% ו-30%.
תומר רוזנר
נצטרך להתייחס לזה. כפי שאמרתי, הנושא הזה טעון עיון נוסף.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, אבל תזכור שאני מתכוון ל-30%. לא צריך להפריז.
תומר רוזנר
הבנתי.

עכשיו אנחנו עוברים לתיקון מעניין בחוק מימון מפלגות, שמי שירצה יסביר אותו, לגבי מפלגות שלא מקיימות בחירות מקדימות.
איל זנדברג
יצאתי לרגע ולכן אני שואל, דיברתם על הנושא של המרכז לגביית קנסות?
תומר רוזנר
אמרנו שכל הגבייה תיעשה באמצעות המרכז לגביית קנסות.
איל זנדברג
אני חייב לציין שצריך "לבשל" בדיוק איך לעשות את זה, בהידברות עם היועץ המשפטי של הוועדה, על הטכניקה של הגבייה. הם לא הגיעו עם תוצאה מדויקת.
היו"ר דוד אמסלם
"על הראסי", אין בעיה.
איל זנדברג
לא טריוויאלי להטיל את זה עליהם אבל זה לא בלתי אפשרי.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, זה טריוויאלי. אסביר: בסוף, לפעמים במדינה העסק מתהפך. הפקידים חושבים שהם מנהלים את העסק.
איל זנדברג
לא צריך להגיע לפינה הזאת. המחוקק הקים את הגוף הזה עם אופי מסוים. כשהמחוקק משנה לו את האופי זה לא טריוויאלי.
היו"ר דוד אמסלם
התפקיד שלו לגבות חובות.
איל זנדברג
חובות אזרחיים, בדרך כלל.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה משנה? גם פה זה חוב אזרחי. להיפך, מנהליים. להיפך, כאן אתה גובה מאדם שנתת לו. יש לך יותר מוטיבציה לקחת. שם אתה צריך לגבות מאדם שלפעמים אין לו כלום, אין לו ערבות, אין לו שום דבר, ולך תגבה ממנו.
איל זנדברג
רציתי לומר לפרוטוקול שהם יבואו עם הצעה קונקרטית.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. ככלל, איל זנדברג, בכל הדברים הטכניים אתה לא צריך אותי, תיפגשו עם תומר רוזנר.

בואו נעבור לחוק מימון מפלגות.
שחר שושן
"תיקון חוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973

19.

בחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973 –

(1) בסעיף 1ג(ג), אחרי "בסעיפים" יבוא "3(ב1)";

(2) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) סיעה שבתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת לא קיימה בחירות מקדימות למועמדים לתפקיד חבר הכנסת שבשלן זכאים המועמדים כאמור למימון לפי סימן א'1 לחוק המפלגות, התשנ"ב–1992, תהא זכאית למימון הוצאות הבחירות שלה בסכום נוסף השווה למכפלת מספר המנדטים שבו זכתה בבחירות לכנסת היוצאת ב-50,000 שקלים חדשים."

(3) בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) התמודדו שתי מפלגות או יותר בבחירות לכנסת ברשימת מועמדים אחת, כמשמעותה בסעיף 57 לחוק הבחירות, יראו אותן מפלגות בכל הנוגע לאופן החישוב של מימון הוצאות הבחירות לפי סעיף 3(א), (ב) ו-(ב1), לגבי הכנסת היוצאת והכנסת הנכנסת, לפי העניין, כאילו היו סיעות נפרדות, אף אם היו סיעות חדשות; ואולם, לעניין תוספת הסכום של יחידת מימון אחת כאמור בסעיף 3(א) ו-(ב), יראו אותן מפלגות כסיעה אחת."

תחולה

20.

חוק זה יחול על בחירות מקדימות מזכות לתפקיד חבר הכנסת, שהודעה לרשם על מועד עריכתן כאמור בסעיף 28יח ניתנה לאחר פרסומו של חוק זה.

הוראת מעבר

21.

(א) בסעיף זה –

"בחירות מקדימות מזכות" ו-"מועמד זכאי" – כמשמעותם בסימן א'1 לפרק ב' לחוק העיקרי.

(ב) מועמד זכאי שהתמודד בבחירות מקדימות מזכות בסמוך לפני ערב יום התחילה, ולא הוציא את מלוא הסכום המותר לפי פרק ב' לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, ונשארה בידו יתרה, כהגדרתה בסעיף 28יח לחוק העיקרי (בסעיף זה – מועמד שבידו יתרה), רשאי להמשיך להחזיק בה ולהשתמש בה למימון התמודדותו בבחירות המקדימות הבאות המתקיימות בתוך שלוש שנים מיום התחילה, והכל בכפוף להגבלות החלות על בחירות מקדימות, ערב יום התחילה.

(ג) יתרה כהגדרתה בסעיף 28יח לחוק העיקרי, תנוכה מסכום המימון כהגדרתו בסעיף 28יח1ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה, לה זכאי מועמד שבידו יתרה, המתמודד בבחירות מקדימות מזכות המתקיימות בתוך שלוש שנים מיום התחילה."
תומר רוזנר
אני לא יודע להסביר את התכלית. אסביר רק את המשמעות האופרטיבית של הסעיף, את התיקון לחוק מימון מפלגות. לפי בקשת המציעים נוסף תיקון לחוק מימון מפלגות, שלפיו סיעות או מפלגות שאינן מקיימות בחירות מקדימות יקבלו מימון נוסף על המימון שהן מקבלות לצורך מימון הבחירות, שנקבע לפי מפתח של 50,000 שקל כפול מספר המנדטים שיש להן בכנסת היוצאת.
ארבל אסטרחן
ביום תחילת הכנסת היוצאת.
תומר רוזנר
ואם הסיעה היא צירוף של מפלגות, המפלגה שלא מקיימת פריימריז תקבל את התוספת הזאת ואילו במפלגה שמקיימת פריימריז יחולו ההסדרים של הפריימריז. לי אין הסבר רציונלי לתיקון הזה אבל מי שהציע יוכל להסביר.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה סעיף שנועד לקנות את המפלגות שיתמכו בחוק. אין מילים אחרות לתאר את זה. הצעת החוק הזאת, שבכלל לא בשלה עדיין ויש בה המון חורים, אתה מציע לי לקרוא את מה שהיה כאן. אני בוודאי אקרא ויהיו לנו עוד דיונים רבים סביב הצעת החוק הזאת. אבל אין מילים אחרות – זה סעיף שנועד לסתום פיות של מפלגות אחרות שלא מקיימות פריימריז. אנחנו מתנגדים. לא ראוי ולא נכון, למרות שבאמת זה נותן "פוֹר" למפלגות שעורכות פריימריז. אני בטוחה שהמנכ"ל של "יש עתיד" לא אוהב את מה שאני אומרת עכשיו אבל אין היתכנות שאנחנו נתמוך בסעיף הזה.
היו"ר דוד אמסלם
את לא צריכה לשכנע אותי יותר מדי.
עליזה לביא (יש עתיד)
קודם הצגת דוגמה שאתה שולח מכתב לכל המתפקדים. אתה נוגע באנשים. לי אין את היכולת הזאת לגעת באנשים בתקציב שיש לך.
היו"ר דוד אמסלם
לגעת באנשים בשביל מה? אם את מעלה טענה ורוצה שאני אשיב לך, אני אשיב לך. הרי אני מכיר את השיטה. חברי המפלגה, ברציונל, מצביעים למפלגה, אחרת הם לא יהיו חברים במפלגה. לכן, אני נוגע בקטע הפנימי, לא בקטע החיצוני. אני לא מספר להם מה מצע הליכוד, זה בכלל לא מעניין אותם.
עליזה לביא (יש עתיד)
אין היום פנימי וחיצוני במדיה החדשה.
היו"ר דוד אמסלם
את לא מודעת לזה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אתה מעלה פוסט בפייסבוק. אתה יכול לתחוֹם בין אנשים חדשים לישנים?
היו"ר דוד אמסלם
אני מתמקד בקטע הפנימי. אני לא מעלה בפייסבוק, זה לא מעניין אותי.
עליזה לביא (יש עתיד)
אולי אותך זה לא מעניין, אבל אתה לא תגיד לאנשים איך לפעול. יש היום פלטפורמות, במות חדשות. אתה לא תוחם בין אנשים ישנים וחדשים.
היו"ר דוד אמסלם
בפייסבוק אתה יכול להעלות מה שאתה רוצה גם היום.
עליזה לביא (יש עתיד)
מממנים פה חברי כנסת. לפני חודש פורסם כמה חברי כנסת מוציאים על הפלטפורמות של הפייסבוק.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אסביר לך מה ההבדל: כאשר אתה מפרסם פוסט בפייסבוק אתה מוציא הודעה לכלל עם ישראל.
עליזה לביא (יש עתיד)
היא הנותנת.
היו"ר דוד אמסלם
כאשר אתה חבר כנסת מן השורה במפלגה אתה מפרסם את עצמך לכלל הציבור, אתה מספר מה עשית, כל אחד עושה כך, את מספרת, אני, הוא, כולנו, לפעמים זה בטלוויזיה, לפעמים זה בפייסבוק. כאשר אתה בא לפריימריז, בכסף שיש לך, ואין לך הרבה כסף, אתה מתמקד רק באנשים הרלוונטיים.
עליזה לביא (יש עתיד)
הטיעון הזה לא רלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא חשוב, בואי נתקדם.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה חשוב מאוד. הטיעון הזה לא רלוונטי. אתה לא יכול לתחוֹם בין פנים וחוץ. אין יותר תיחום. אתה לא מדבר רק על שליחת דואר ספציפי. אתה מדבר היום על פלטפורמות הנגשה של מידע שהן לכלל הציבור. בסוף היום, בסוף התהליך, אתה אדם שעבר פריימריז מול מועמד במפלגה, אני מדברת עכשיו בסך הכולל, אז אתם נוגעים בהרבה יותר אנשים ומשתמשים בכספי ציבור. כספי ציבור משרתים את ההנגשה שלכם, את המדיניות של המפלגה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מקבל את מה שאת אומרת כי המסרים – אני מסביר עוד פעם: רוב המעומדים בפריימריז מתמקדים ספציפית, הם לא הולכים לפלטפורמות אחרות, הם מתמקדים מול המצביעים במפלגה. אין למועמד הרבה כסף אז הוא אומר: אם אפזר את זה לכלל הציבור, נניח אשים שלטים סתם ברחובות בתל אביב וחיפה, מה זה ייתן לי? הרי עוברים שם אנשים אבל אם יש שם מתפקד אחד מתוך 200 זה כבר טוב. אז ההשקעה של הכסף שלי בדרך הזאת היא הכי לא נכונה.
עליזה לביא (יש עתיד)
לא ראית בפריימריז שלכם אנשים שתולים שלטים?
היו"ר דוד אמסלם
אין כמעט כאלה.
עליזה לביא (יש עתיד)
בפייסבוק לא ראית אנשים שמפרסמים את עצמם?
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. בסדר שאתה בכנסת מפרסם לציבור הרחב ואתה מנסה לשכנע לא בוחרים שלך, את הציבור: "תבחרו בנו, במפלגה שלנו". כפי שאת מפרסמת. למה את מפרסמת? אין לך פריימריז. את אומרת לציבור: "תראו את העשייה שלי, אני מבקשת מכם כשאתם באים להצביע בקלפי תבינו מה עשינו". זה בסדר, את זה כל הכנסת עושה. אבל כאן ההתמקדות היא בקבוצה ספציפית מאוד, היא שמעניינת אותך. אתה לא מעביר לה מסרים אחרים. אתה מעביר לה מסרים שאתה רוצה שהמצביעים במפלגה יידעו. חלק גדול מאוד מן האנשים מכירים אותך. לשם אתה הולך. לכן אתה לא מתפזר. אם מישהו תולה שלט באיילון – לדעתי הוא הזוי, הוא סתם בזבז כסף. זה כמו שהוא יפרסם מודעה בארצות הברית. יכול להיות שיש איזה מתפקד שיעבור שם ויראה אבל לדעתי הוא קצת לא הגיוני. אני אומר לך באופן אמיתי, יש לך סכום כסף מצומצם והוא לא מספיק. לא שמעת את הדברים שאמר יואב קיש, הוא צודק, זה לא מספיק בכלל. אז אתה מכוון את זה לאן שההשפעה תהיה הכי חזקה, רק לשם. אם היית יכול לאתר אחד-אחד ורק ללחוץ לאנשים את היד, זה מה שהיית עושה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אנחנו מתנגדים ונמשיך להתנגד.
נדב שיינברגר
הם מציעים להוריד את הסעיף?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
נדב שיינברגר
היא לא אמרה שהיא רוצה להוריד את זה.
היו"ר דוד אמסלם
היא אמרה שהיא מתנגדת לסעיף.
נדב שיינברגר
אתם תצביעו נגד? תעלו הסתייגות?
עליזה לביא (יש עתיד)
בוודאי. אבל אנחנו עדיין לא בשלב הזה. יש פה עיוות לאורך כל הדרך.
נדב שיינברגר
אין לי בעיה, רק רציתי להבין.
אוסאמה סעדי
בנוסף למה שאמרתי בהתחלה, אני אומר לעליזה לביא, לא יכול להיות שמועמד בפריימריז שיקבל מכל המפלגה זה בסדר, אמנם זה נגד כל הצעת החוק, אבל אם הכנסת תאשר את זה ברוב הדרוש של 61 חברי כנסת לבוא ו"להתלבש" על העניין הזה של 50,000 שקל למפלגות שלא מקיימות פריימריז – אני חושב שזה לא נכון. נכון שאת אומרת שבעיקרון יש פה בעיות.
היו"ר דוד אמסלם
הטענה של עליזה לביא הייתה לגבי הסעיף על 50,000 שקל.
אוסאמה סעדי
אני שואל את תומר רוזנר בעניין סעיף קטן 21(ב), לגבי מועמד שאנחנו כבר נותנים לו מענק והוא לא מנצל אותו. אנחנו נותנים לו אפשרות להחזיק את זה 3 שנים?
תומר רוזנר
זה רק הוראת מעבר לבחירות האלה, לפני שהחוק נכנס לתוקף.
אוסאמה סעדי
זה התרומות שהוא צריך להחזיר.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על התרומות, לא על המענק.
תומר רוזנר
זאת הוראה חד-פעמית.
אוסאמה סעדי
אני מדבר על סעיף קטן 21(ב).
היו"ר דוד אמסלם
יש חברי כנסת שמכהנים עכשיו ויש להם עודפים בבנק. עכשיו אתה אומר לו: תקשיב, יש לך 3 שנים להחזיר את הכסף או להעביר את זה למדינה, זה כבר לא שלך.
אוסאמה סעדי
אז זה רק לבחירות האחרונות?
תומר רוזנר
לא, אמרנו שהוא יכול להשתמש בזה בבחירות הבאות, הוא לא צריך להחזיר.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה מקוזז לו. העיקר שזה לא ילך לכל הכיוונים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להתייחס לפסקה 19(3) להצעת החוק, בנושא התיקון לגבי רשימות משותפות. לא ניכנס כרגע לניסוח אבל כשזה ייכנס אל תוך החוק, אני מבקש שיהיה תיקון נוסף לגבי סיעות משותפות, שכל אחת מן הסיעות תנהל את חשבונותיה בנפרד, גם לגבי הגשת דוחות למבקר המדינה וכולי. אני רוצה גם לומר שהדוח האחרון של מבקר המדינה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא מדברים על מפלגות.
תומר רוזנר
זה נושא אחר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון שזה נושא קצת אחר אבל מאחר ונוגעים בזה כאן- - -
תומר רוזנר
השינוי שנעשה כאן הוא השינוי המתחייב מכך שיש סיעות משותפות שבהן יש מפלגות שחלקן מקיימות פריימריז וחלקן לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אני מבקש בהזדמנות הזאת לתקן את חוק מימון מפלגות ובהמשך גם את דוח מבקר המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי רעיון: בוא תדבר אתנו אחרי הישיבה. אם זה אפשרי אז מבחינתי בכייף, אבל תומר רוזנר אומר שאין בכלל קשר בין הדברים. אם זה דבר טכני – תדבר אתנו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היינו מאז ומעולם בעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסכים אתך. בוא נדבר על זה, בסדר? אתה הפתעת אותו עכשיו. בוא נדבר על זה.
תומר רוזנר
זה ענין של מבקר המדינה בעיקר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי נשמע מה אומר משרד מבקר המדינה. אני רוצה להציע בעקבות דוח מבקר המדינה, שדיבר על כך שמאחר ויש התנהלות של שתי סיעות שהתמודדו ביחד אז אין להם לפעמים אפשרות לבדוק את ההתנהלות הנפרדת של שתי הסיעות, יש לזה הרבה אספקטים. אני יכול לקרוא לך מדוח מבקר המדינה. אני מבקש שההתנהלות כשני חשבונות תחול גם לגבי דוח מבקר המדינה וכל מה שקשור להגשת הדוחות וכולי, שיוגשו לחוד.
היו"ר דוד אמסלם
חנה רותם, את מבינה מה הוא אומר?
יעקב אשר (יהדות התורה)
עוד מילה אחת: בואו לא נשכח שאחוז החסימה עלה.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שנוריד אותו. נשקול את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם יורידו אותו אז אולי אוריד גם את בקשתי.

אחוז החסימה עלה וממילא כוונת המחוקק הייתה בין היתר שאם יש התלכדות של כמה סיעות ביחד זה בסדר גמור, אך דא עקא, מבחינת התנהלות כספית, מבקר המדינה בעצם עומד מול גוף אחד שמורכב משניים ולא יודע להבחין בין שניהם.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו הבנתי לְמה יעקב אשר מתכוון. מבחינתכם, לכאורה, אם יש שניים-שלושה גופים שהם סיעות שהתלכדו, למשל הרשימה המשותפת- - -
אוסאמה סעדי
זה מה שקרה לנו.
היו"ר דוד אמסלם
יש אחד בסדר, אחד חצי, אחד בכלל לא. אז מה, אנחנו שמים את כולם באותה כפיפה?
חנה רותם
לכן הייתה התייחסות של מבקר המדינה לעניין הזה, בעיקר עקב הרשימה המשותפת.
תומר רוזנר
מה העמדה שלכם?
חנה רותם
עמדת מבקר המדינה הייתה שיש אפשרות לשקול- - -
אוסאמה סעדי
צריך לתקן את החוק.
חנה רותם
יחד עם זה, כתוצאה מהפרדת הדיווח ומכיוון שניתן יהיה לזהות את הליקוי לגבי מי שעושה את הליקוי, האחריות, ויחד אתה הקנס, לא יוטלו על המכלול אלא על הגוף הנושא באחריות.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתם תומכים בהצעה שלו?
חנה רותם
באופן עקרוני זאת הייתה עמדת מבקר המדינה. היא הובאה כך בדוח. מכיוון שלא ראינו נוסח, לא ראינו פרטים, יש פה גם המון בעיות ודברים שצריך לבדוק.
ארבל אסטרחן
אם תקרת ההוצאות היא אחידה.
היו"ר דוד אמסלם
ארבל אסטרחן, תראי, אצלי בוועדה אני "על הדרך" מתקן כל מה שאפשר. אנחנו עכשיו לא צריכים לערוך עוד 7,000 דיונים ולבזבז עוד ימי כנסת. הרי לפעמים במדינה, את יודעת, במקום להביא שני בורקס שעולים 10 שקלים לא אכפת לעשות הליכים שעולים מיליון שקל. הוא מעלה דבר חשוב מאוד.
ארבל אסטרחן
אני רק אומרת שזה מעורר נקודות לדיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ברור לי שזה עדיין לא בשל.
היו"ר דוד אמסלם
לא יכול להיות "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו".
תומר רוזנר
בעיקרון, על פני הדברים, נראה שיש היגיון רב בהצעה, גם מבחינת הסנקציות וגם מבחינת ההתנהלות, כי ממילא ההתנהלות נפרדת, לפחות בחלק מן הסיעות המשותפות. לא בכולן, אבל בחלק מן הסיעות המשותפות ההתנהלות בבחירות ממש נפרדת.
אוסאמה סעדי
זה מפלגות. כל מפלגה מתנהלת כיחידה נפרדת.
תומר רוזנר
ההתנהלות בבחירות נעשית כמעט בנפרד. יש היגיון לכאורה, ואני גם שומע את משרד מבקר המדינה שלא מתנגד באופן עקרוני לעניין הזה.

יחד עם זה, אני מציע, משני טעמים, ראשית, כי עוד לא למדנו את העניין, ושנית, כדי לא לעכב את הצעת החוק, כדי למנוע טענות על נושא חדש בהמשך נכתוב בדברי ההסבר שהוועדה תשקול את העניין הזה, ועד אז נברר את העניין.
היו"ר דוד אמסלם
עד אז אני מציע לגבי הסוגיה הזאת – יעקב אשר, תיפגש עם תומר רוזנר ועם חנה רותם. בסך הכול במה שאתה אומר יש הרבה טעם.
אוסאמה סעדי
אנחנו נעביר לתומר רוזנר את הפרק הזה.
תומר רוזנר
ההצעה פשוטה וברורה. אנחנו צריכים לבדוק את ההשלכות של ההצעה הזאת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ברור לי שהניסוח יצטרך להתברר.
ארבל אסטרחן
זה לא רק ניסוח.
תומר רוזנר
אני לא רוצה להכין אותו לקריאה הראשונה כי צריך לבדוק את ההשלכות של זה גם ברמה התפעולית וגם ברמה של הוראות חוק מסוימות.
אוסאמה סעדי
אבל שלא יבוא מישהו ויטען על נושא חדש.
תומר רוזנר
לכן צריך לכתוב בדברי ההסבר.
ארבל אסטרחן
את זה שהדוחות נפרדים אולי כן אפשר להכניס להצעת החוק בינתיים.
תומר רוזנר
אני לא רוצה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מקובל עליי העיקרון.
היו"ר דוד אמסלם
היות ועכשיו העלינו את זה, זה לא ייטען כנושא חדש בגלל שדנו בזה.
תומר רוזנר
נכתוב את זה אפילו בדברי ההסבר.
היו"ר דוד אמסלם
תומר רוזנר, ארבל אסטרחן וחנה רותם אומרים: אנחנו צריכים זמן כדי ללמוד את זה ואת ההשלכות על דברים אחרים שאולי לא חשבו עליהם.
ארבל אסטרחן
מתעוררת למשל השאלה, היום, כשיש סיעות נפרדות במפלגות משותפות, יש אפשרות להעביר ביניהן כסף, החוק היום מאפשר את זה וזה ישפיע על החישוב. צריך לבדוק את ההשלכות של זה.
אוסאמה סעדי
בחלק המשותף יש אחריות משותפת. אנחנו מדברים על מקרה של מפלגה שיש לה תקציב נפרד והיא מנהלת אותו באופן נפרד. מגישים דוח משותף, כפי שקרה לנו בבחירות האחרונות.
היו"ר דוד אמסלם
ארבל אסטרחן, חנה רותם, בגדול הבנו את הבעיה. תבדקו את ההשלכות אבל בוודאי ובוודאי מה שהוא אומר יש בו הרבה היגיון.
ארבל אסטרחן
- - -
היו"ר דוד אמסלם
הרי גם כאן, בעניין הזה, כפי שאמרנו קודם לגבי איך מוציאים – הרי יש היגיון. בסוף המבקר שואל מה הבעיה. צריך לתת לו את הכלים, להגיד לו: זה בשיקול הדעת שלך, המקרה האחד יכול להיכנס לקטגוריה אחת ומקרה אחר לא, אבל לאפשר לו את הפלטפורמה.
תומר רוזנר
יש הרבה היגיון בבקשה, אין ספק.
ארבל אסטרחן
צריך לבדוק את ההשלכות של זה.
אוסאמה סעדי
אפשר להצטרף לדברים שלו? אני מודה ליעקב אשר שהעלה את זה.