ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/09/2017

שינויים בתקציב לשנת 2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-10-01OMNITECHהכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 816

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ז באלול התשע"ז (18 בספטמבר 2017), שעה 10:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיכל בירן

מיקי לוי

מנחם אליעזר מוזס

עודד פורר

מיקי רוזנטל
מוזמנים
תמר לוי בונה - רפרנטית חקלאות, משרד האוצר

דימה קוברינסקי - רפרנט תחום תמחור, משרד הבריאות

נועה שוקרון - כלכלנית בכירה אגף תקציבים, משרד הבריאות

ענת רפאלי-פלד - מנהלת תחום תקציבים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ליאור קוטלר - אגף תקציבים

עמרי בן חורין - אגף תקציבים

תמיר כהן - אגף תקציבים

גלעד ונגרובר - מנהל תחום תקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שירה מור - מנהלת תחום תקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

גלעד בן ראובן - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מאיר אסרף - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו''ד) אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה

מתן צדיק - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו''ד) אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

שינויים בתקציב לשנת 2017
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. אנחנו מתחילים עם בקשות לדיון מחדש.

הודעה מספר 43004. מרכז למיפוי ישראל. מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – אין

נמנעים –אין

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה נפלה.

בקשת רביזיה 04008. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – אין

נגד – אין

נמנעים –אין

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה נפלה.

נעבור לפניות עצמן. פניה 151 נמל חדרה.
אלי מורגנשטרן
הפנייה הזו היא למעשה הרשאה להתחייב עבור נמל חדרה לרכישה של גוררת חדשה. נמל חדרה זה מפעל עסקי שהכנסותיו והוצאותיו מכסים זה את זה, בעצם – לא מושפעים מתקציב המדינה, אבל בשביל לחתום על הסכם ארוך טווח נדרשת הרשאה להתחייב. לכן אנחנו נותנים את ההרשאה והם אחר כך משלמים את המזומן מתוך ההכנסות שלהם.
היו"ר משה גפני
למה? למה לא עושים סדר עם הנמלים האלה?
גלעד בן ראובן
נמל חדרה הוא הכי יעיל בארץ, 7 עובדים בו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין- הגוררת היא למה, לפחם שמכניסים לנמל? הרי תחנת הכוח אמורה להיות מופעלת בגז, כלומר לחילופין, גם גז וגם פחם. עכשיו היא מופעלת רק בגז?
גלעד בן ראובן
יש גם פחם. כמות הפחם יורדת, ובמקביל, הגוררת אמורה לשמש את ה - - - של הגז, בעצם מביאים את הגז, גז נזיל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מאיפה מביאים גז נזיל, זה לא הגז מ "תמר"?
גלעד בן ראובן
הצינור של הגז של "תמר", לא מנוצל במלואו, עדיין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מ - - - את הגז, קודם כל לנמל, ואז זה - - -? זה עולה הרי פי עשר יותר לתושב בישראל. מה, אתם השתגעתם?
גלעד בן ראובן
זה מה שיש כרגע.
היו"ר משה גפני
מתי ייגמר הדבר הזה?
גלעד בן ראובן
הגוררת היא ל-20 שנה.
היו"ר משה גפני
לא, אבל מתי ייגמר מה ששואל חבר הכנסת רוזנטל?
גלעד בן ראובן
אני לא יודע להגיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה חלם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אחר כך משקיעים גם במסננים, כי המסננים עולים הון עתק.
היו"ר משה גפני
מי אחראי על הסיפור של הבאת הגז?
גלעד בן ראובן
משרד האנרגיה, חברת חשמל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל הצינור הראשון שהיה צריך להניח, קודם כל לשם.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את זה, אבל אנחנו רוצים תשובה איך הדבר הזה קורה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה עולה - - - זה לא הולך בליטרים – זה הולך ביחידת חום. כמה זה עולה?
גלעד בן ראובן
אנחנו לא יודעים. אנחנו, משרד התחבורה בסך הכל מפעילים את הנמל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הרי אתם רוצים גוררת שתכניס את הגז המונזל. הגז המונזל, אם אנחנו נאשר את זה, אתם תמשיכו להביא גז מונזל שעולה לפחות פי 2 מהגז הרגיל. שיביאו צינור, זה לא ייאמן.
היו"ר משה גפני
אני מציע שנאשר את זה כדי לא לעכב, נעשה רביזיה כדי לקבל תשובה. לא נבטל את הרביזיה עד שנקבל תשובה.
אלי מורגנשטרן
אז תחזור על השאלות הספציפיות כדי שנוכל לחזור עם תשובות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השאלות הן כדלקמן: גז מונזל עולה לפחות כפול מאשר גז רגיל מצינור. 1. מתי יגיע הצינור? 2. מה מחירו של הגז המונזל? 3. מתי יגיע הגז הרגיל? מתי יגיע הצינור. כי אם אנחנו עכשיו משקיעים בגוררת אתם אומרים שזה לא דחוף, הצינור, ותושבי ישראל ימשיכו לשלם - - -
היו"ר משה גפני
לכאורה, את הצינור הזה היה צריך לשים ראשון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן.
אלי מורגנשטרן
זה משמש גם לפחם, לא רק לגז.
היו"ר משה גפני
לא משנה. תנו תשובה מוסמכת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע. אני התחלתי לשאול על הפחם. הרי התנה אמורה לפעול גם על גז וגם על פחם, וכשיש חוסר בגז אז מפעילים בפחם, אבל ביום יום לא אמורים להפעיל בפחם. אם אתם עדיין מפעילים בפחם זה גרוע מאוד, אתם ממשיכים לזהם. אז זו גם שאלה.
היו"ר משה גפני
נא לתת תשובה מוסמכת על השאלות האלה. מי בעד אישור פניה 151? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה– רוב

נגד – אין

נמנעים –אין

פנייה 151 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה ואנחנו מגישים רביזיה, חבר הכנסת רוזנטל ואני. ככל שתקדימו לענות לענות תשובות נסיר את הרביזיות.

164-159.
ליאור קוטלר
מדובר בפנייה להעברת סכום של 60,800 אלפי שקלים חדשים ו-286,000 בהרשאה להתחייב יחד עם עוד תקני כוח אדם אחרים מסעיפים אחרים, כפי שמפורט. הפנייה היא בהתאם לתוכניות העבודה של משרד הבריאות, בהתאם להתקדמות ביצוע בפועל והתאמות לביצוע. יחד עם סיום העבודה של משרד הבריאות על תוכניות העבודה שלו במהלך השנה.
נועה שוקרון
אני ממשרד הבריאות. כפי שנאמר, מדובר בהשלמת עבודות מטה ותוכניות העבודה של המשרד. בתוכנית הגריאטריה יש בעצם 4 תוכניות התערבות שבשלו:IV לווריד בבתי חולים, תוכנית למניעת דמנציה, מניעת נפילות וטיפול פליאטיבי לאוכלוסייה הקשישה בישראל. בתוכנית הכשרת האחיות יש בעצם אימון של הכשרת אחיות בבתי ספר לסיעוד לטובת תמרוץ האחיות, גם במקצועות שונים וגם באזורים שונים בארץ. המרכז הרפואי הירושלמי, שהוא בעצם בית חולים פסיכיאטרי – יש שם התאמה בין ההוצאות וההכנסות ותגבור של המרכז הרפואי. כנ"ל לגבי המרכז הקהילתי יפו, שם יש גם את מרפאת גשר שהיא בעצם המרפאה היחידה היום בישראל לחסרי ביטוח הסובלים ממחלות נפש שונות. בתוך תקנות בריאות הנפש עצמן יש מספר שירותים שהם במסגרת התוספת השלישית, התוספת שהמשרד עצמו מספק את השירותים אליה. גידול דמוגרפי בקרב ילדים אוטיסטים מחייב אותם להוסיף כסף לתקנות שם, והפעלת התוכנית הלאומית למניעת קשירות. עבודת המטה בשלה ואנחנו מעוניינים להתחיל להפעיל אותה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למנוע קשירות בבית החולים - - -
נועה שוקרון
נכון. יש שם תוכנית התערבות שלמה שהמשרד כתב ואנחנו מתחילים להפעיל אותה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השר אימץ את כל המלצות הוועדה בנושא קשירות?
נועה שוקרון
למיטב ידיעתי כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וזה מתוקצב כבר כאן.
נועה שוקרון
כן. התקציב שיש כאן - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מבורך, אנחנו בעד. אני רק רוצה להבין – העבודה סיימה את עבודתה לפני חודש - - -
נועה שוקרון
נכון, ופרסמה את המלצותיה. הכסף הזה נועד גם לחלוקת תקנים, גם לתגבור שמירה בבתי החולים וגם לפעילויות אחר הצהריים. שלושת הדברים האלה הם חלק מהמלצות הוועדה.

התוכנית הבאה מדברת על התאמות תקציביות לסל הבריאות גם בהתאם לעדכונים דמוגרפיים, תוספת תקציבית לתוכנית לקיצור תורים, לאור פעילות שאנחנו עכשיו הצלחנו לראות, בשנת 2016, ועכשיו אנחנו יכולים לחלק בעצם את מבחן התמיכה, ותוכנית הבראה לבית החולים לניאדו. התוכנית הבאה היא תוכנית של בריאות הציבור, שם יש גם מספר עבודות מטה שהושלמו, בעיקר סביב התוכנית "אפשרי בריא", אם זה בקרב התוכנית לצמצום עישון באוכלוסייה הערבית, תוספת תזונאיות במעונות יום שיקומיים, ושיקום התשתיות של הפלרת מי השתייה בישראל. תקנת התפעול מטה מדברת בעצם על תוספת של מרכזים למיצוי זכויות – אם זה בקרב חולים סיעודיים, אם בקרב חולים אונקולוגיים בכלל בתי החולים, הקמת מנהלת הקנאביס הרפואי – שגם פה עבודת המטה הושלמה ותוכניות נוספות בתחום המחשוב של המשרד. תוכנית אחרונה היא מנהל רפואה – פה, בעצם, מאוגדות כל התוכניות הלאומיות של המשרד. ספציפית מדובר על צמצום תורים ל-MRI, צמצום זיהומים במרכזים הרפואיים, הקלה בחדרי המיון ותוכנית להעלאת סטנדרט בפגיות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הכל נשמע מעולה – אבל זה חד פעמי או שזה עובר לבסיס התקציב? כי אתם לוקחים את זה מהרזרבות, אני רואה. הדברים האלה הם חד פעמיים או שזה יעבור לבסיס התקציב ולא יצטרכו לריב עליהם כל שנה?
ליאור קוטלר
מדובר בתוספות חד פעמיות שניתנו גם בהתאם לביצוע בפועל ולגידולים הדמוגרפיים שחלו השנה והתאמות לתחזיות, וגם לתוכניות של משרד הבריאות שסיים את העבודה במהלך השנה והוקצה לשם כסף.
היו"ר משה גפני
זה לא יהיה בבסיס.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חלק מהדברים את יכולה לתרץ אותם בחד פעמי או בהתאם למה שצריך, לתקצוב, אבל חלק מהדברים הם החלטות של איך אתם החלטתם – החלטתם להקים, לשנות את הנוהל בקנאביס רפואי, לתת קנאביס רפואי, אתם מכירים ארגון, או ענף או יחידה לזה. אז בשנה הבאה – מה? זה לא יהיה כבר.
היו"ר משה גפני
יהיה. לא יהיה בבסיס התקציב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל למה? למה?
היו"ר משה גפני
אפשר להכניס את זה לבסיס?
ליאור קוטלר
בשנת 2019 - - -
היו"ר משה גפני
אין תקציב. זה התקציב הדו שנתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה הבדיחה הזאת.
היו"ר משה גפני
זה לא בדיחה, כשמגיע התקציב ל-2019 צריך לעמוד על זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בתקציב 2019 זה יהיה בבסיס?
ליאור קוטלר
מנהלת הקנאביס? כל דבר זה בנפרד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מנהלת הקנאביס תהיה בבסיס התקציב?
היו"ר משה גפני
היא לא יודעת. היא לא יודעת. מה שיהיה ב-2019 שיכינו את תקציב עם משרד הבריאות ומשרד האוצר, לכאורה אנחנו מבקשים – התוכניות האלה הן תוכניות טובות, שיכניסו אותן לבסיס.
ליאור קוטלר
לקראת תקציב 2019, בהתאם לסדרי העדיפויות של הממשלה - - -
היו"ר משה גפני
עד 2019 הכסף הזה יהיה מההעברות החד פעמיות שנאשר עכשיו. ל-2019 אנחנו מבקשים שהתוכניות האלה, שהן תוכניות טובות, שהן תהיינה בבסיס התקציב, זה הכל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מבקשים להעביר להנהלת המשרד את בקשת ועדת הכספים. קודם כל – אנחנו מברכים על התוכניות, ושתיים – אנחנו מבקשים שהם ייכנסו לבסיס התקציב. ועדת הכספים מבקשת.
היו"ר משה גפני
נכון. ועדת הכספים מבקשת להכניס את זה בבסיס.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון, שלא יהיה עליהם כל שנה ויכוח – יש כסף-אין כסף.
היו"ר משה גפני
164-159, 171-170. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פניות 164-159, 171-170 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 172 בעמוד 21.
תמר לוי בונה
מטרת הפנייה היא להוסיף 200 אלף אלפי שקלים בהרשאה להתחייב – 200 מיליון, לרשות פיתוח הבדואים.
היו"ר משה גפני
מי מבקש את זה?
תמר לוי בונה
הרשות לפיתוח הפזורה הבדואית, לצורך המשך פיתוח של מגרשים לטובת האוכלוסייה הבדואית בנגב, בהתאם לקצב ההתקדמות של הרשות. בשנים האחרונות לא פותחו מגרשים בהיקף משמעותי ובשל כך התעכבה ההסדרה ולכן מבקשים תוספת תקציב להמשך הפיתוח בהתאם לקצב.
היו"ר משה גפני
כמה מגרשים זה?
תמר לוי בונה
כרגע היעד הוא עד 5,000 בשנה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה הפיתוח? מגרשים? זה מגרשים קיימים? תשתיות, ביוב וכו'?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מי שמקבל את המגרש חינם, זה כולל פיתוח.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פניה 172 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

אנחנו עוברים לחוברת השנייה. מספר פנייה לוועדה 150.
קריאות
- - -
קריאה
יש כאן עודפים. 33012.
תמר לוי בונה
הפנייה נועדה להעביר 24 אלף אלפי שקלים לצורך שימוש בתקציבים - - -
היו"ר משה גפני
הכוונה ל-23 מיליון.
תמר לוי בונה
נכון. לצורך שימוש בתקציבים עליהם התחייבו במשרד החקלאות ב-2016 להתקשרות רב שנתית. כמובן שהתשלום עליהן נעשה ב-2017. בין העודפים שאנחנו מבקשים אפשר לראות כאן – אחזקת מתקני קירור, אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש.
היו"ר משה גפני
יש שאלות על זה? זה עודף. מי בעד אישור? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פניה 33012 אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה. העודף אושר.

עכשיו אנחנו עוברים להפחתה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שאלה לגבי מה שהצבענו. משרד החקלאות פה? איפה עומד הסקר הדיג בים התיכון?
מיקי לוי (יש עתיד)
5.8% ב-2017 - - - ועכשיו חצי מיליארד כי לא קיבלתם - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
סקר הדיג שבשבילו מבוקש פה - - - איפה זה עומד, הוא בוצע? הוא יצא לדרך? זו היא איזושהי הבטחה שנתנו לנו כשהצבענו על הסקירה של כל הדגה במכמורת.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבקש רביזיה על העודף של החקלאות עד שאקבל סטטוס לגבי סקר הדיג ושלל דיג בים התיכון.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. חבר הכנסת פורר מבקש רביזיה על העודף של החקלאות. אז תתנו לו תשובה ואם זה אכן יספק הוא יסיר את הרביזיה.

מספר פנייה לוועדה – 1509000. יש פה קיצוץ רחבי כדי לשלם – מה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, לפני זה: את רוב הקיצוץ הרחבי לא הבאנו. הבאת לפה רק את הקיצוץ הרחבי שנוגע ל - - - . עכשיו אנחנו רוצים להבין האם הכסף הזה נועד לעובדי רשות השידור. אם לא – אנחנו לא מאשרים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני לא מבין את הקיצוצים הרחביים.
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
5.8% קיצוץ בבסיס התקציב ב-2017, 5.8% קיצוץ בבסיס התקציב ב-2018, תראו כמה זה יוצא, ועכשיו חצי מיליארד שקל כי לא קיבלנו מיליארד שקל מקרן קיימת. אז בשביל מה כל האירועים הבומבסטיים האלה של נטו – וזה בסדר, אני מברך על זה, אבל זו רמאות לשמה כי זה לטווח קצר מאוד. זה לא כמו שביקשנו כאן בוועדה. אתם רוצים להטיב עם העם? בואו נעשה חוק. מה זה רק לשנה וחצי? זה רק כדי לעשות פרסומת בחוצות. לכן אני אומר: כבר חסר כסף בבסיס. אני מבקש לדעת מה קורה עם קרן קיימת לפעם הבאה. הבטיחו מיליארד שקל? אני רואה שהכל נתקע. בסך הכל הקיצוצים הרחביים הולכים, ה-5.8% ועוד 5.8% זה 11.6%. 2018-2017 בבסיס. אז בשביל מה נותנים מסביב? באמת, עיני העם סומות באפילה. זה מה שעושים, ואני לא בא לפקידים בטענות, אני בא לפוליטיקאים בטענות.

עכשיו תסבירו לי – תקציב 2017 בבסיס היא 5.8%, נכון? ומתוכנן 5.8% ל-18 ועכשיו עוד חצי מיליארד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל יש תוספת. מצד שני יש תוספת 5.5.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חייב לציין, בהמשך לנאום של חבר הכנסת מיקי לוי. מהעיון שלי בחומר רוב השינויים האלה הם מהרזרבות. זה לא איזה קיצוץ שאתם מקצצים עכשיו. אני אסביר הכל בצורה מסודרת. אם זה מהרזרבה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, זה כמה הרזרבה נפגעת. הרזרבה היתה צריכה להיות בקירוב ל-4 מיליארד שקל.
קריאות
- - -
תמיר כהן
אני מאגף תקציבים, משרד האוצר. אני אתייחס ממש בקצרה למה שחברי הכנסת אמרו. אל"ף, אני רוצה להבדיל בין שני דברים - בין הדברים שאתם אומרים ל-2018, מה שציינת, חבר הכנסת מיקי לוי – לעניין הה אנחנו נבוא לפה עוד מעט, ב-1 בנובמבר, נגיש לוועדה במסגרת החוק של מעבר בין תקציב 2017 ל-2018, אנחנו נציג דוח שאומר איך אנחנו עומדים במסגרות הפיסקליות לעומת מה שהונח פה בעת בניית התקציב. העניין שהתכנסנו אליו פה היום הוא פחות רלבנטי לזה כי אלה החלטות שהתקבלו כבר ממש ביום של האישור בקריאה שנייה ושלישית של התקציב לשנים 2019-2017. כלומר, אלה החלטות שהתקבלו כבר, אין פה שום הפחתה חדשה. בעניין האחוזים של הפלטים – אני אשמח לשבת אתך.
היו"ר משה גפני
אם אפשר בבקשה לא להסביר את ה-flat בכלל. לא הבאתי אותו. גם היה דיון - - - לא חשוב, בדרגים הגבוהים ביותר. לא הבאתי. יש דברים שאתם מביאים עם flat, ויש דברים שאתם מביאים בלי flat, וזה גם כן – נצטרך הסבר. למה יש דברים שאתם מביאים ולוקחים מהרזרבה, ולא פוגעים במשרדים. למה יש דברים שאתם מביאים עם זה? ועל זה נצטרך לקיים דיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אי אפשר לנתק את הדיון הזה במנותק מזה שיש פגיעת יתר במיליארדים.
היו"ר משה גפני
כרגע לא עומד על סדר היום. יכול להיות שיכריחו אותי להביא את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רק אל תשכח, אדוני, שאנחנו צריכים עוד מיליארד שקל לנושא של שווי מס רכב.
היו"ר משה גפני
אנחנו צריכים גם לנכים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בזה אנחנו מקצצים לנכים כי מקצצים ברזרבות. זה הקיצוץ לנכים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת למה מיועד ה-150 מיליון. לרשות השידור יש גירעון גדול. הוא עובר את ה-150 מיליון. אני רוצה לדעת למה הולך ה-150 מיליון האלה אם נאשר אותם.
תמיר כהן
למען הסדר הטוב, החלטת ממשלה 2177 שהתקבלה ב-18 בדצמבר, 2016, בערב שבו אישרו את תקציב 2018-2017 בקריאה שנייה ושלישית בכנסת הוחלט על שתי הפחתות רחביות: אחת, הפחתה רחבית 1.3% בתקציב הקניות. לא לשם זה התכנסנו, זה משהו אחר.
היו"ר משה גפני
זה המיליארד מאתיים, מיליארד מאה.
תמיר כהן
נכון. זה בנוסף, זה גם מונח על שולחן הוועדה.
היו"ר משה גפני
מונח הרבה זמן.
תמיר כהן
בנוסף, התקבלה החלטה שבמקום לא להעביר – אחוז אחד מהעודפים המחויבים של שנת 2016 לשנת 2017. כלומר, אין פה למעשה כסף ששכב ברזרבה הכללית, אין בכלל כסף ברזרבה הכללית, אלא זה למעשה פחות אחוז אחד מהעודפים שנוצרו ב-2016, שבמקום להיות מועברים למשרדים מועברים למטרה כללית. המטרה הכללית, השימוש שהוצבע עליו בהחלטת הממשלה אמר – לתקצוב הפעילות השוטפת של רשות השידור, קרי, הוצאות שכר, הוצאות ספקים, הוצאות הפקות שוטפות שרשות השידור עושה, בגלל שהממשלה קיבלה על עצמה לדחות את דחיית תחילת יום התאגיד.
קריאה
אבל ביטן אמר שזה יעלה פחות.
היו"ר משה גפני
למה הכסף הזה מיועד? מה הולכים לעשות אתו?
עמרי בן חורין
הכסף ילך לסגירת החשבונות של העובדים. עובד שסיים ופוטר מקבל פיצויי פיטורין, מקבל ימי חופשה, ימי מחלה, כשהוא סוגר עם המפרק, ומגיעים להסכמה כמה כסף מגיע לו. סגר את זה – קיבל. פנסיות גישור של העובדים שצריכים לתת למי שמגיע, בהתאם להסכם עם ההסתדרות, הוצאות הפירוק שעדיין קיימות – כי יש צוות של המפרק שעדיין קיים, שעושה את החישובים, שמפרק, שסוגר את המקומות ו - - - ציוד ש - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגיד לנו באחוזים, במיליונים, גם מה הולך לגישור, כמה הולך למפרק, כמה הולך לפנסיות.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
והאם כל זה צבוע. האם יש מצב שנאשר את זה ונגלה שזה התגלגל לאן שהוא?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני שומע טענות מעובדי רשות השידור שלא מגיעים אתם להסכם.
עמרי בן חורין
ההסכמים – המפרק סוגר עם העובדים. אנחנו לא מעורבים בהסכם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה שתגיד לי – מה-150 מיליון, כמה הולך לפנסיות, כמה הלך למפרק עצמו – אני רוצה לדעת במספרים.
היו"ר משה גפני
לפני שהבאתי את זה לכאן אמרו לי שמדובר על הנושא של העובדים, מה שהוא אומר – הפנסיות וכו'. אז אני אמרתי, שאם הם אכן יאמרו שכל ה-150 מיליון הולך לנושא של העובדים, אני לא שאלתי על הפירוט - - -
עמרי בן חורין
אז אדוני היושב-ראש, אני אגי יותר מזה. ברקע עומדת הבקשה של המפרק להעביר 214 מיליון שקלים לרכישת פנסיית גישור. זו הבקשה העדכנית שעומדת. עמדו בקשות אחרות, אבל זה מה שעומד כרגע.
היו"ר משה גפני
אז למה אתם מבקשים רק 150?
עמרי בן חורין
זה מה שאושר בזמנו, בהחלטת ממשלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אשאל את זה אחרת: אני מברך אם זה הולך לעובדים, אני לא מתנגד, אני רק שואל – מתוך הכסף הזה כמה כסף יקבל המפרק עצמו? אני יודע מה אני שואל, תאמין לי.
היו"ר משה גפני
כמה הוא מקבל עמלה?
עמרי בן חורין
הכסף הזה אמור ללכת לפנסיות של העובדים. המפרק קיבל תקצוב בהתאם לבקשה שלו. הכסף הזה אמור ללכת - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תענה לי, אני מרגיש שאתה לא עונה.
עמרי בן חורין
- - לפנסיית גישור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כל ה-150?
עמרי בן חורין
152.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כל ה-152 הולכים רק לפנסיות גישור של העובדים, לא לשום סעיף אחר? בסדר.
עמרי בן חורין
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז אנחנו נאשר את זה, אני רוצה רק פירוט בכתב.
היו"ר משה גפני
1509000, בקשה שלפי אנשי משרד האוצר מדובר אך ורק על העובדים, פנסיית גישור שלהם, ואני מבקש מחברי הוועדה לתמוך בזה. מי בעד אישור הפנייה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה, הבקשה אושרה.
טמיר כהן
יש עדכון ממשרד החקלאות.
תמר לוי בונה
שוחחנו עם ראש ענף הדייג במשרד החקלאות שאומר שנעשתה בתחילת השנה התקשרות עם החברה. כרגע נעשות בדיקות שבועיות והפלגה על גבי מכמורות כדי לבדוק את השלל. בתחילת 2018, בתום שנה להתקשרות – כמובן שהכל בפיקוח משרד החקלאות – הם יגישו דוח לבחינת ההשלכות של הקרנות החדשות.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז הוא מסיר את הרביזיה. תודה רבה לך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אבקש לקבל את הדוח הזה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים