ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/09/2017

שינויים בתקציב לשנת 2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 815

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ' באלול התשע"ז (11 בספטמבר 2017), שעה 14:33
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי רוזנטל – מ"מ היו"ר
מוזמנים
רפרנט תחבורה באג"ת, משרד האוצר - אליהו מורגנשטרן

רפרנט תקשורת, אגף תקציבים, משרד האוצר - עומרי בן חורין

מנהלת תחום תקציב ורכש - אליאנה רובנוביץ

מוזמן/ת - דן מיכאל קדרון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

שינויים בתקציב לשנת 2017
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום: שינויים בתקציב לשנת 2017, מספר פנייה לוועדה 152 עד 156, שזה משרד התחבורה.
עומרי בן חורין
אדוני, האם אפשר להתחיל מהבקשה השנייה?
היו"ר משה גפני
בסדר. מי מסביר את בקשה 39-008?
עומרי בן חורין
עומרי בן חורין, מאגף תקציבים במשרד האוצר.

הבקשה נועדה להעביר עודפים בסך של 3,124 אלפי ש"ח משנת 2016 לשנת 2017. כל הסכומים מפורטים ומכרזים שייצאו בסוף 2016 לא הסתיימו - - - המשרד הספיק לצאת אבל לא להתקשר עם זוכה, ולכן אנחנו מעבירים את העודף הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה, מכרזים שלא בוצעו?
עומרי בן חורין
אלה מכרזים שיצאו בסוף השנה. הם לא הספיקו להתקשר כי לא נבחר זוכה עד סוף השנה, ולכן מעבירים את העודף.
שגית אפיק
הזוכה נבחר ב-2017, אז הם צריכים את זה בעודף. ב-2016 הם לקחו את המכרז ורק ב-2017 זכה מישהו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה זה, שלושה מיליון? 30 מיליון?
עומרי בן חורין
שלושה מיליון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשה מספר 39-008 לשימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

(היו"ר מיקי רוזנטל, 14:38)
היו"ר מיקי רוזנטל
בקשה מספר 04-008, הסברתם את זה בישיבה הקודמת. אני מצביע על זה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשה מספר 04-008 לשימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 אושרה.
היו"ר מיקי רוזנטל
הבקשה אושרה.

(היו"ר משה גפני, 12:40)
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה 152 עד 156, משרד התחבורה, בבקשה.
אליהו מורגנשטרן
שמי אלי מורגנשטרן, רפרנט תחבורה באגף תקציבים במשרד האוצר.

יש פה פנייה של 39 מיליון שקל העברה במזומן, ועוד 13 מיליון בהרשאה להתחייב. הנושאים המרכזיים בפנייה הזו הם העברה של כספים לרשות לבטיחות בדרכים בעקבות החלטת ממשלה על בטיחות בדרכים שהתקבלה לפני חודשיים, ב-25 ביוני, וגם הגדלה של תקציבים בשביל בוחני תנועה זמניים עד להשלמת הרפורמה של בחינות הנהיגה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא אוהב את זה, אדוני. זה ההפרטה של הטסטרים. אתה מכיר את הסוגיה הזו? זה משהו שאני לא אוהב אותו וזה לא טוב. הנושא הזה של הפרטה של סמכות שלטונית כל-כך מהותית נראית לי בעייתית מאוד. אני הייתי שמח לא להצביע עליה.
אליהו מורגנשטרן
אני חייב לציין בהקשר של ההפרטה, שפה התקציב לא מיועד בשביל ההפרטה, התקציב מיועד בשביל בוחני תנועה זמניים בשביל להוריד את העומס.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון, זה מה שכתוב פה, אבל זה בדרך להפרטה. אני חושב שלא התקיים על זה דיון ראוי, אצלנו לפחות בכנסת, לא יודע, אולי אצלכם במשרד, והקלות שבה המדינה מתפרקת מסמכויותיה בסוגיה כל-כך רגישה, ואני מניח שאתה יודע כמה ניסיונות היו לשחד מורי נהיגה או טסטרים. לי זה מאוד קשה.
היו"ר משה גפני
זה לא כסף שהולך לעניין הזה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה בדרך להכשיר את זה.
שגית אפיק
זה כסף שהולך לזמניים.
אליהו מורגנשטרן
זה לא קשור. את ההפרטה מקדמים במקביל.
היו"ר משה גפני
אתה תצביע נגד?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אצביע נגד. זה נושא כואב לי.
היו"ר משה גפני
אבל זה עוד לא העברה של הטסטים.
אליהו מורגנשטרן
זה פשוט בשביל למנוע את התורים המאוד-ארוכים שיש היום, בגלל שהפרטה לא קורית בינתיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מוכן לעשות את הדבר הבא, אדוני, שנקיים פה דיון על ההפרטה, בין היתר גם של הדבר הזה, לפני שהדבר הזה נכנס לתוקף או לפני שיש החלטה סופית בעניין הזה. אם כן, אז אני לא אתנגד ותעביר את זה. אבל זו איזשהו התחייבות שיהיה פה דיון על הדבר הזה.
היו"ר משה גפני
טוב, צריך לזכור את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה נושא שבנפשנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני גם מבקש מכם, לפני שמקבלים החלטה סופית בעניין הזה, אני רוצה דיון פה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם קיבלתם את ההחלטה.
אליהו מורגנשטרן
נושא ההפרטה הוא החלטה של שר התחבורה, לא החלטה שלנו, שכבר נכנסה בספר התקציב כבר לפני למעלה משנה, ואני חושב שכבר יש החלטות קודמות.
היו"ר משה גפני
אבל אין העברת כסף לעניין הזה.
אליהו מורגנשטרן
לא, ההעברה הזו היא בשביל תקופת הביניים שבה יש מחסור בבוחנים.
היו"ר משה גפני
בקיצור, צריך לעשות דיון.
אליהו מורגנשטרן
זה לא קשור לדיון של ההפרטה. הדיון של ההפרטה כבר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מבחינתם כבר אין דרך חזרה.
אליהו מורגנשטרן
- - - זה כבר מבוצע. זה לא קשור לדיון הזה. הדיון הזה הוא פשוט לתקופת ביניים, שיהיו בוחנים זמניים, שלא יהיו תורים ארוכים מדי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מעורר בי אי נוחות גדולה.
היו"ר משה גפני
נצטרך לקיים דיון על זה, אבל זה לא טוב לעכב את זה בגלל שאז אנחנו גם מאריכים את התורים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון, אבל מצד שני, הם מחליטים, בלי שהיה פה דיון אחד רציני בעניין הזה. באים בחוק התקציב, מביאים מיליון סעיפים, אתה בכלל לא שם לב. רק בדיעבד ראיתי שתקצבו את הדבר הזה.
היו"ר משה גפני
צריך לקיים על זה דיון, בקיצור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
טוב, אני לא אצביע נגד - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. מי בעד הפניות מספר 152 עד 156? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

פנייה לוועדה מספר 152 עד 156 לשינויים בין סעיפים לשנת 2017 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:40.

קוד המקור של הנתונים