ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/09/2017

תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשע"ז-2017 (אגרה בעד רישיון סחר למטרת "קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק")

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 814

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ' באלול התשע"ז (11 בספטמבר 2017), שעה 14:25
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשע"ז-2017 (אגרה בעד רישיון סחר למטרת "קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק")
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי רוזנטל
מוזמנים
סגן בכיר ליועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דוד טמיר

עוזרו של משה בר, עמותת תנו יד לחירש - דן מיכאל קדרון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשע"ז-2017 (אגרה בעד רישיון סחר למטרת "קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק")
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים לנושא: תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשע"ז-2017 (אגרה בעד רישיון סחר למטרת "קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק").
דוד טמיר
אני עורך-דין דוד טמיר ממשרד התחבורה, סגן בכיר ליועצת המשפטית.
היו"ר משה גפני
מה אתה מבקש?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה רוצה להוזיל משהו? להוזיל אנחנו תמיד בעד.
דוד טמיר
אנחנו רוצים למחוק אגרה. זה הולך?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למחוק – מצוין.
שגית אפיק
אבל בגלל שאתם מקבלים אותה במקום אחר. תגלה את האמת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לנו קושי. האגרות הפכו להיות מס הכנסה מספר 2.
היו"ר משה גפני
משהו נורא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה נהיה ממש מטורף. אגב, הממשלה כל היום מדברת על יוקר המחיה ומעלה את האגרות כל הזמן - - -
דוד טמיר
אנחנו אומנם מוחקים אגרה, אבל אנחנו בעצם מוחקים אותה כי העברנו אותה מקום. זה ההסבר האמיתי.

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב זה חוק מאוד כבד שעבר בשנה שעברה ונכנס לתוקף בחודש אוקטובר. במסגרת החוק הזה מסדירים את כל העיסוקים בתחום הרכב. חלק מהעיסוקים שהוסדרו זה גם סוג של סחר ברכב. במסגרת הסדרת העיסוק, למעשה גם ניתנה הסמכות ובעצם קבענו אגרות לרישיון סחר ברכב. לפיכך, האגרה שהיתה קבועה בתקנות תעבורה, תוספת ראשונה, פרט 13א, שהסדירה את רישיון הסחר עובר למועד החוק, בעצם דינה להתבטל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה היה גובה האגרה?
שגית אפיק
והתקנות?
דוד טמיר
זה בעצם התיקון שאנחנו מבקשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה גובה האגרה הזאת? כמה אתם לוקחים לסוחר רכב?
דוד טמיר
זה היה 4,179 שקלים לשלוש שנים. והאגרות החדשות שנקבעו לפי החוק הן פחות או יותר דומות לסכום הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 1,400 שקל לשנה.
היו"ר משה גפני
למה אתם מבטלים את זה? אני בעד, אבל למה?
שגית אפיק
הם לא מבטלים. הם העבירו את זה. ועדת הכלכלה תיקנה את החוק. עכשיו יהיו תקנות אחרות מכוח החוק שתוקן, והאגרות האלה עברו לשם בעצם.

האגרות יהיו מאושרות עכשיו על-ידי ועדת הכלכלה?
דוד טמיר
האגרות שם כבר אושרו ביולי - - -
שגית אפיק
כן, אבל אם תרצו לתקן או להפחית או להגדיל, אתם תלכו לוועדת הכלכלה כי זה כבר לא סמכות של ועדת הכספים?
דוד טמיר
אמת.
שגית אפיק
אנחנו היינו הסמכות השיורית מכוח סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה. ברגע שתוקן החוק וועדת הכלכלה תיקנה אותו והכניסה את עצמה כמאשרת אז אנחנו יוצאים מהתמונה.
היו"ר משה גפני
טוב. עוד משהו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה בעד גריעת הסמכויות שלך? אני לא מבין, במיוחד בתור היורש שלך אני מוטרד.
דוד טמיר
"תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת הראשונה

1.

בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, (להלן – התקנות העיקריות) בחלק ג', פרט 13א – יימחק.
תחילה

2.

תחילתה של תקנה 1 ביום" - - -

אנחנו רוצים לקבוע את יום כניסתן לתוקף של האגרות מכוח החוק, זאת אומרת, ה-10 ביולי 2017, ואנחנו נקבע את התאריך העברי בהתאם.
שגית אפיק
ט"ז בתמוז התשע"ז.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור תקנות התעבורה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשע"ז-2017 (אגרה בעד רישיון סחר למטרת "קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק") אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים