ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/09/2017

מינוי מנהל נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בהתאם להוראת סעיף 32(א) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים