ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/09/2017

פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי - סקירה ודיווח

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 473

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ' באלול התשע"ז (11 בספטמבר 2017), שעה 10:30
סדר היום
פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי – סקירה ודיווח
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

יוסף ג'בארין
חברי הכנסת
טלב אבו עראר

ג'מעה אזברגה

אחמד טיבי

אוסאמה סעדי
מוזמנים
דודי מזרחי - מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

תמיר בן משה - מנהל מינהל הפיתוח, משרד החינוך

שפיע אלג'מאל - מפקח הוראת מדעים מגזר ערבי, משרד החינוך

ויסאם סואלחה - מפקח פדגוגי כולל, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

יותם שדה - אגף תכנון ומדיניות, משרד הפנים

רפ"ק ליליאן סגס - ר' חוליית מוסדות חינוך והשכלה גבוה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

שאול קירשנבאום - רפרנט חינוך באג"ת, משרד האוצר

ד"ר יפית יצחקי - אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד, משרד הבריאות

חיאם קעאדן - סמנכ"ל המגזר הערבי, מרכז השלטון המקומי

סלאמה אל אטרש - יו"ר ועד הורים, אל-קסום

אילן גמליאל - לשעבר ראש מועצת אל-קסום

מאיר אסרף - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים

מתן צדיק - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים
מ"מ מנהל/ת הוועדה
לאה גופר
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי – סקירה ודיווח
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום 11 בספטמבר 2017, כ' באלול התשע"ז. הנושא על סדר היום הוא פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי – סקירה ודיווח.

לפני כן, הייתה כנראה איזו אי-הבנה אצלי, יותר מאשר בצוות הוועדה או במשרד החינוך. כאשר אמרתי "במגזר הערבי" התכוונתי לכלל המגזר הערבי, כפי שהחבר'ה שלנו מקפידים ואומרים, שהמגזר הערבי כולל הכול. אבל מסתבר שבמשרד החינוך זה מחולק אחרת, יש בנפרד את האגף הדרוזי, הבדואי והערבי. אתמול בלילה היה דין ודברים, שקלנו אם לבטל את הישיבה, אבל בסוף החלטנו לקיים אותה. אולי זה יצא לטובה, ניתן את כל הזמן ונתמקד בסקירה ובהעלאת סוגיות.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא יכול להיות שבדקה התשעים מבטלים את הישיבה.
היו"ר יעקב מרגי
לכן לא ביטלנו. לכן אני אומר שזה יצא לטובה. אמנם עומדת הזכות לכל אחד להעלות סוגיות ושאלות אבל אנחנו לא מוותרים. נקיים ישיבה מיוחדת ובה נתמקד בסקירה ובהעלאת בעיות אופייניות למערכת החינוך במגזר הבדואי.

אנשי משרד החינוך, אני מבין שיש מצגת. מי מציג אותה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, לפני המצגת, בנוסף למה שאמר חברי טלב אבו עראר, שבצדק מחה על עניין ביטול הישיבה וההפרדה- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא ביטול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה ביטול. למעשה הוא ביקש דיון על מערכת החינוך במגזר הבדואי. כל ההפרדה הזאת בין בדואים, דרוזים, ערבים וצ'רקסים וכן הלאה על-ידי מערכת החינוך היא בושה וחרפה.

עדיף היה לבטל את הישיבה הזאת היום כי אם אנחנו לא רואים את שר החינוך, לא רואים את מנכ"ל משרד החינוך, לא רואים את מנהל האגף לחינוך הערבי, עם כל הכבוד לאורחים שהגיעו, ואנחנו מכבדים אותם באמת, הם נמצאים כאן, אבל אם כל ראשי המשרד לא באים לדיון על פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי אז תודה רבה. עם כל הכבוד, איפה כל ההנהגה של משרד החינוך?
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם בכנות, אחת הסיבות לכך שלא ביטלתי את הדיון היא משום כבודם של חברי הכנסת. אם אתם אומרים לי, חברי הכנסת, שעדיף לבטל את הישיבה ולקיים דיון מקיף, אני מאמץ את זה. מי שפנה אליי וביקש את הדיון היו חבר הכנסת טלב אבו עראר בסוגיה של המגזר הבדואי וחבר הכנסת יוסף ג'בארין בסוגיה של פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי. אתן לך לדבר, בבקשה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
רציתי להזכיר לכבוד היושב-ראש שבדיון האחרון שאתה קיימת בנושא המחסור בכיתות לימוד בנגב, אותו מספר מחריד של 5,000 תלמידים בגילאי 3-5 שנים בלי מסגרת לימודים, אמרת שבפעם הבאה לא תקיים דיון על הנושא הזה אם לא יהיה כאן לפחות המנכ"ל. אני זוכר את זה היטב.
היו"ר יעקב מרגי
אבדוק את זה בפרוטוקול. אם כן, הישיבה הבאה תהיה עם המנכ"ל.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
עכשיו אנחנו רואים שגם המנכ"ל וגם מנהל האגף לחינוך הערבי לא נמצאים. אני חושש שאנחנו נשמע עכשיו רק סקירות בעלמא ואין מי שיענה לנו תשובות לשאלות.
חיאם קעאדן
אולי יגיעו לכאן ב-12:30 לדיון הנוסף של הוועדה בעניין פתיחת שנת הלימודים בחינוך המיוחד.
קריאה
לדיון על החינוך המיוחד הם מגיעים אבל לדיון על פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי הם לא מגיעים. באמת תודה רבה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, בנוסף למה שאמרו חבריי, מצב מערכת החינוך בנגב הוא קטסטרופלי. הרבה גנים לא היו מוכנים ונסגרו על-ידי משרד החינוך. למשרד החינוך אין פתרונות, אין אפילו איך לכוון את התלמידים. לכן אני חושב שהסיבה העיקרית לביטול הישיבה היא שאין להם פתרונות. הם התחייבו והבטיחו שב-1 בספטמבר תיפתח שנת הלימודים ותהיה מסגרת לכל תלמיד, ואין מענה. במקום שהם יעמדו במצב באמת לא נעים אז ביקשו לבטל את הישיבה. כך אני סבור.
היו"ר יעקב מרגי
לא, זאת הייתה אי-הבנה שלי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לכן אני מבקש לבטל את הישיבה עכשיו ולזמן אותנו לישיבה אחרת עם כל הגורמים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על קיום הישיבה וקביעתה בפגרה. זה נושא חשוב, זה אחד הנושאים החשובים ביותר לנו כנציגי הציבור הערבי. כאשר חבר הכנסת טלב אבו עראר וחבר הכנסת ג'בארין פנו אליך – זה בגלל חשיבות העניין.

אבל עם כל הכבוד לנוכחים, חברי שפיע אלג'מאל וכל השאר, הנהגת והנהלת משרד החינוך לא נמצאת פה והיא צריכה להיות פה. לכן אנחנו מבקשים ממך לדחות את הישיבה ולסגור אותה כעת.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אני תומך בדברים שאמרו חבריי. גם אני מצטרף ומודה לך על כך שקיימת את הישיבה למרות הפגרה. אני חושב שיש גם צד אחר למטבע. יש בעיות אקוטיות, במיוחד בנגב. אנחנו מדברים על 5,200 ילדים ללא מסגרת עד היום. יש עוד נקודה חשובה מאוד, שיש הרבה קשיים ומכשולים שמפעילה הרשות להתיישבות הבדואים. היום יש 97 קרוואנים שהוקצו על מנת להציבם בכפרים ולהכניס אליהם ילדים בגילאים 3-5 שנים אבל הרבה דברים לא אושרו. בנווה מדבר, למשל, הוצבו 11 קרוואנים במקום 48.

אני מסכים לדחיית הישיבה, לא לביטולה, דחייתה למועד אחר שיהיה סמוך ככל היותר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חשבתי שאני בא היום לישיבה האחרונה שלי כחבר הכנסת בוועדת החינוך. כנראה אנחנו דוחים את הישיבה. אני מנצל את ההזדמנות להודות לך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
דברים טובים יש תחושה שהם נגמרים מהר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שמחתי להיות חבר בוועדה. אני באמת מודה לך על כל מה שעשית בתקופה הזאת על מנת לקדם את הנושאים של המגזר הערבי. לא אשתתף בישיבות נוספות בוועדה. לפני 18 בספטמבר אתפטר רשמית מהכנסת. זו הזדמנות באמת להודות לך ולכל צוות הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה.

אני מקבל את העצה של החברים. אני חושב שצריך להיות דיון מעמיק, במיוחד בסוגיה של המגזר הבדואי, ובכלל המגזר הערבי. אני מאמץ את בקשת חברי הכנסת. נערוך ישיבה ונתאם גם עם המנכ"ל והנהלת משרד החינוך.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
חשוב לציין שחברי הכנסת שנכחו כאן היום הם רק חברי כנסת ערבים.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:48.

קוד המקור של הנתונים