ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/09/2017

כוונת בנק מזרחי טפחות לרכוש את השליטה בבנק אגוד וההשלכות על העובדים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 803

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג באלול התשע"ז (04 בספטמבר 2017), שעה 10:30
סדר היום
כוונת בנק מזרחי טפחות לרכוש את השליטה בבנק אגוד וההשלכות על העובדים
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מכלוף מיקי זוהר

מנואל טרכטנברג

רחל עזריה

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
יוסי יונה

איילת נחמיאס ורבין
מוזמנים
עו"ד רבקה ורבנר - סגנית ממונה ראשי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ארז גדי - יועץ למפקחת על הבנקים, אגף הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

עו"ד שלמה שתיל - אגף הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

שני ברסלאור - כלכלנית, רשות ההגבלים העסקיים

עו"ד אלעד מקדסי - רשות ההגבלים העסקיים

עו"ד מנחם מליק - ראש חטיבת עובדי הבנקים, ההסתדרות החדשה

רועי יעקב - ההסתדרות החדשה

ניסן לוי - סמנכ"ל, בנק מזרחי טפחות

דניאל דהן - יו"ר ועד עובדי בנק מזרחי טפחות

שמעון בן דוד - מזכיר ועד עובדי בנק מזרחי טפחות

בן ישראל לוין - יועץ אסטרטגי, ארגון עובדי בנק מזרחי טפחות

אסף לוין - יועץ אסטרטגי, ארגון עובדי בנק מזרחי טפחות

יצחק מוקמל - יו"ר ועד העובדים, בנק אגוד

אורית שביט - יו"ר ארגון המנהלים ומורשי החתימה, בנק אגוד

ירון גיאת - סגן יו"ר ארגון המנהלים ומורשי החתימה, בנק אגוד

ענת פישביין - חברת ועד ארגון המנהלים ומורשי החתימה, בנק אגוד

שי זולטי - יו"ר ועד עובדי מערכות, בנק אגוד

עמית ענבר - ועד עובדי מערכות, בנק אגוד

פרופסור ירון זליכה - יועץ לוועדי עובדי בנק אגוד

עו"ד מאיר אסרף - מייצג את ועדי עובדי בנק אגוד

נועה זלוטניק - יועצת תקשורת, ועדי העובדים של בנק אגוד

אליעזר בר - מנהל עוז – בנקים לא מעל לחוק

אליסה דברה - מנהלת עוז – בנקים לא מעל לחוק

עו"ד נילי אבן חן - סמנכ"ל כלכלה ומחקר, התנועה למען איכות השלטון בישראל

לירון הרשקוביץ - שדלן/ית (ריפבליק), מייצג/ת את עובדי בנק מזרחי טפחות

מבשרת נבו - שדלן/ית (ריפבליק), מייצג/ת את עובדי בנק מזרחי טפחות

מתן צדיק - שדלן/ית (משרד מאיר אסרף), מייצג/ת את בנק אגוד
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

כוונת בנק מזרחי טפחות לרכוש את השליטה בבנק אגוד וההשלכות על העובדים
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא: כוונת בנק מזרחי טפחות לרכוש את השליטה בבנק אגוד וההשלכות על העובדים – הצעתו של חבר הכנסת מיקי זוהר. ואני מבקש מחבר הכנסת מיקי זוהר, שאני מצטרף אליו, להעלות את העניין. ואם אפשר, לעשות את זה באופן תמציתי. בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
קודם כל, תודה, אדוני היושב ראש.

אני סמוך ובטוח שבסופו של דיון תתבהר פה סוגיה, ואני גם כמעט סמוך ובטוח בנוסף לכך שחברי הוועדה יצטרפו לדעתי אחרי שהם יבינו מה עומד פה לפנינו. אנחנו שמענו לאחרונה שבודקים אפשרות למיזוג בין שני בנקים בישראל: בנק אגוד ובנק מזרחי טפחות, כשבנק מזרחי טפחות רוצה לרכוש את בנק אגוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הבעלים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הבעלים, כן.
ואנחנו תוהים
מה טוב המיזוג הזה למדינת ישראל, לאזרחי ישראל, לכלכלה הישראלית? והתשובה לכך, אדוני, ברורה: זה לא טוב – לא לאזרחי ישראל, לא לכלכלת ישראל ולא למדינת ישראל. צמצום של מספר הבנקים במדינת ישראל יפגע, קודם כל ובאופן ישיר באזרחי ישראל, מאחר והתחרות תיפגע. כשבנק אחד גדול כזה, חלק מששת הבנקים הגדולים במדינת ישראל, ייסגר; צריך לציין שהבנק הזה נותן היום את כל השירותים, כמו כל הבנקים במדינת ישראל; אם בנק כזה ייסגר, התחרות נפגעת באופן משמעותי. הווה אומר שהעמלות יעלו והאזרחים ישלמו יותר. ואנחנו, קודם כל, צריכים להסתכל, בראש ובראשונה, על אזרחי ישראל. זה פעם אחת.
פעם שנייה
מעבר לכך, אנחנו צריכים להבין שמדובר פה, בבנק אגוד לפחות, ב-1,200 עובדים שנמצאים בסכנת פיטורים. מעבר לזה, נסתכל על עובדי בנק מזרחי טפחות, שגם הם במצוקה בלתי נסבלת אל מול ההנהלה הנוכחית, שהם לא מצליחים להגיע להבנות עמה. אני לא יודע אם הם הגיעו או לא הגיעו, אבל אני יודע שההסכם עדיין לא נחתם עם הנהלת בנק, שמתנהגת באופן, לפחות לעניות דעתי, מאוד-מאוד לא מכובד כלפי עובדיה שמביאים לה רווחים גדולים בשנים האחרונות. לראייה, דיבידנד של 120 מיליון שקל, שעכשיו הנהלת בנק מזרחי טפחות מושכת – זה פשוט בעיניי אבסורד שהעובדים לא מתוגמלים מצד אחד, אבל דיבידנדים נמשכים מצד שני, ועכשיו גם בנק מזרחי טפחות רוצה לקחת את בנק אגוד ולאכול אותו מה שנקרא, כמו לווייתן גדול בים שאוכל דג, למרות מדובר, דרך אגב, בדג גדול. דג גדול שהוא חלק מרכזי גם היום בשוק הישראלי.

עכשיו, מעבר לזה, גם אם נשמע ונניח ונקבל טענות ששמעתי ברמזים מהנגידה או מהגברת חדווה בר, המפקחת על הבנקים, שבנק אגוד לא מצליח. בסדר? ככה שמעתי, כן? אני שמעתי שהבנק מרוויח אחוזים לא רעים מידי שנה מבחינת הרווח שלו. זה פעם אחת. פעם שנייה: אם חברי ההנהלה מאסו בבנק הזה או שאין להם כוח יותר לעסוק בתחום הבנקאות, הם יותר ממוזמנים לשים את בנק אגוד על המדף. אני בטוח שבסופו של דבר יבואו רוכשים שלא רוצים להתמזג עם בנקים אחרים. שינהלו את הבנק הזה באופן עצמאי, ייקחו את הבנק הזה ויהפכו אותו, לא לבנק השישי בגודלו, אלא לבנק השני או השלישי בגודלו, וישקיעו כסף ויעשו פעולות עסקיות כאלו ואחרות.

מה שאני רוצה לומר, ואני מצטער שהארכתי בדברים. פשוט יש הרבה סוגיות ואני חייב לומר שלא הצלחתי לנגוע בכולן, אבל אני רוצה לומר בשורה התחתונה: - -
היו"ר משה גפני
זה לא יהיה, כנראה, הדיון היחיד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני שמח על כך.

- - המיזוג הזה שרוצים לקיים פה הוא טעות פטאלית, שמי שישלם עליה זה קודם כל אזרחי ישראל, הכלכלה הישראלית, וגם, כמובן, עובדי הבנק.

תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

לפני חברי הכנסת, בנק ישראל – מי נמצא כאן?
קריאה
כאן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה המפקחת לא פה?
היו"ר משה גפני
רגע, קודם כל נשמע מי כן פה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. אני ביקשתי במיוחד.
היו"ר משה גפני
אבל אני פה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. אנחנו ביקשנו מהמפקחת להגיע.
היו"ר משה גפני
אז רגע. אבל קודם כל נשמע מי פה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - - בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא בסדר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אתה צודק.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שלמה שתיל
שמי שלמה שתיל, אני מנהל יחידה בפיקוח על הבנקים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
איזו יחידה?
שלמה שתיל
יחידה באגף שנקרא אגף הערכה מוסדית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל השאלה המעניינת היא, אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול אותך: האם המפקחת על הבנקים הסמיכה אותך לבוא ולתת כאן את - - - שלה לגבי - - -?
שלמה שתיל
בוודאי. המפקחת שלחה אותי ואני מדבר בשמה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שלחה אותך. אתה חייב להסביר לנו - - -
היו"ר משה גפני
טוב. אני רק רוצה להגיד לחברי הוועדה: התקשרה אליי הגברת חדווה בר, המפקחת על הבנקים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אולי בזה היה צריך להתחיל. זהו. שנדע.
היו"ר משה גפני
לא, לא צריך להתחיל. קודם כל, מתחילים בוועדה, עם כל הכבוד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שנדע.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מנהלים את בנק ישראל ובנק ישראל לא מנהל אותנו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל אנחנו - - -
היו"ר משה גפני
והיא אמרה לי – תיכף אני אבקש שאתה תאמר. תאמר בקצרה – שהיא מבקשת לדחות את הישיבה הזאת מכיוון שאין עדיין איזשהו כיוון של איחוד של הבנקים של בנק אגוד ובנק מזרחי טפחות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מצוין.
היו"ר משה גפני
ולכן היא מבקשת לדחות את הדיון.

ואני דיברתי גם עם חבר הכנסת מיקי זוהר, שהוא הציע את ההצעה, וגם חשבתי לעצמי וגם אמרתי את זה: הישיבה תתקיים בכל מקרה. מן הראוי היה שהמפקחת על הבנקים תהיה כאן, אבל אם לא תהיה היום, אז היא תהיה בישיבה הבאה. אבל אני אבקש שתאמר את עמדת בנק ישראל בקצרה.
שלמה שתיל
אני כבר אגיד בנוגע למה שעלה לגבי הנוכחות של המפקחת. כמו שהבנו, באמת שזה היה אמור להיות דיון יחסית קצר.
היו"ר משה גפני
כן. והוא יהיה קצר, אבל הוא לא יהיה היחיד.
שלמה שתיל
בוודאי.

אז ככל שיהיה רצון והוועדה תבחר לקבוע על סדר יומה דיון מעמיק בנושא התחרות, בנושא מבנה המערכת וכולי, המפקחת תבוא ותקשיב - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
קריאה
לא, לא.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא הדיון.
היו"ר משה גפני
רק רגע. שאני אובן לא נכון.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ככל שיהיה דיון - - - על תחרות. זה לא הדיון.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש - - -
היו"ר משה גפני
תקשיב לי, אני אוהב את הדבר הזה: כן, אנחנו מקיימים דיון עמוק - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, עמוק.
היו"ר משה גפני
לא מקיימים דיון עמוק על מערכת הבנקאות בישראל.
שלמה שתיל
אנחנו נתייחס לכל מה שצריך.
היו"ר משה גפני
דיון עמוק על מערכת הבנקאות בישראל יקיימו בוועדת הכלכלה. אנחנו לא נקיים את הדיון הזה. אנחנו מקיימים דיון על דבר אחד: על הכוונה והרצון, והוא יהיה חד משמעית שהוא עומד על סדר היום – האיחוד של בנק מזרחי טפחות עם בנק אגוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שלא יקרה.
רחל עזריה (כולנו)
מיזוג, מיזוג.
שלמה שתיל
מצוין.
היו"ר משה גפני
בסדר. אז זה הנושא. על זה נקיים המשך דיון.

בבקשה.
שלמה שתיל
אוקיי. אז נכון להיום, כמו שכבר ציינת, עדיין אין עסקה בין הצדדים. מתוקף תפקידנו, הפיקוח על הבנקים, אנחנו בקשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים, עם הבנקים הרלוונטיים. ככל שתהיה עסקה, אתם, כולכם, תדעו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, לא, לא, לא. זאת לא השאלה.
רחל עזריה (כולנו)
- - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
רחל עזריה (כולנו)
באמת, תהיו רציניים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
המפקחת נתנה אור ירוק לאפשרות שתתקיים עסקה. זה מה שפורסם. אתה מכחיש את זה עכשיו? תגיד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
שלמה שתיל
לא. לא, אני לא מכחיש.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נתנה אור ירוק לעסקה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
והמשמעות היא שהיא נתנה אור ירוק לעסקה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא עושה נזק לשוק הישראלי והיא חוטאת לתפקידה, ושתבוא לתת הסברים על הטעות התפקודית שלה – לאפשר לדבר הזה להתקדם בכלל.
רחל עזריה (כולנו)
- - - נדע כשזה יקרה? נו, באמת. אתה נכנס, משפט אחרי משפט, לסמטאות שאין לך - - - לצאת מהן.
שלמה שתיל
אני אגיד הכול אם תתנו לי בבקשה להשלים. כבוד היושב ראש, אני אגיד הכול, כולל את עמדת - - -. אני רק רוצה לתת איזשהו רקע - - -
היו"ר משה גפני
מה שאנחנו מבקשים, חברי הכנסת, אנחנו מבקשים דבר אחד: זה שעדיין אין עסקה אני יודע, אמרת את זה. זה שאנחנו מבקשים לדעת האם בנק ישראל, שהוא המפקח על הבנקים, נתן אור ירוק לניהול הדבר הזה, שיהיה איחוד של בנק אגוד ושל בנק מזרחי טפחות. אם אתה אומר כן, אני מזרז את הדיון הבא עם המפקחת על הבנקים - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר לך שכן. הוא אומר שהוא מעודכן - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא יכול לקרות בלי - - -?
היו"ר משה גפני
אבל אני לא שמעתי.
שלמה שתיל
המפקחת כבר אמרה, היא גם התראיינה והיא כבר אמרה - - -
היו"ר משה גפני
התראיינה – לא רלוונטי. אנחנו לא מאמינים לעיתונות.
שלמה שתיל
אני בכל זאת הייתי שמח להגיד שני משפטי רקע - - - להשלים.
היו"ר משה גפני
בבקשה, תגיד. רק תענה על השאלה הזאת.
שלמה שתיל
אני אענה. אני אענה על השאלה ויותר. אוקיי?

קודם כל, צריך להבין שהמקור לעסקה הזו זה בעלי המניות של בנק אגוד.
רחל עזריה (כולנו)
אנחנו יודעים את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נו, באמת.
רחל עזריה (כולנו)
די, נו, באמת. זה לא רציני - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מבקשים ממך הסבר - - -
רחל עזריה (כולנו)
- - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה אומר: אם בעלי המניות, לא אכפת להם מהעובדים, לא אכפת להם מאזרחי ישראל, אז לנו גם לא צריך להיות אכפת. זה מה שאתה אומר.
רחל עזריה (כולנו)
מה, הבנו. מה, אנחנו שואלים שאלה. נו, באמת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקשיב, אתה לא יכול להתייחס אלינו כמו מטומטמים. אנחנו יודעים את הפרטים. אתה צריך להסביר למה המפקחת על הבנקים מאפשרת את העסקה הזאת ולמה היא חושבת שהיא טובה למשק. לא מי התחיל בה ומי גומר בה ולמה - - -
רחל עזריה (כולנו)
זה מה - - -
היו"ר משה גפני
רבותיי, אבל אי אפשר לקיים ככה דיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא מסביר לנו שזה התחיל - - -
היו"ר משה גפני
אבל בסדר. הדיון הזה אמור להיות דיון קצר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, - - - קמה ועדת חקירה פרלמנטרית. אני מצטערת. כי הם חשבו שהם מנהלים את הכנסת. עם כל הכבוד, שיענו לשאלות שלנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. בסדר, בסדר, בסדר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה מרגיז.
היו"ר משה גפני
אבל אי אפשר בתוך חצי שעה לדחוס את כל הטענות על הדבר הזה.
רחל עזריה (כולנו)
אבל זה בדיוק העניין – שייענה לשאלות - - -
היו"ר משה גפני
אין אפשרות. אין אפשרת טכנית.

בבקשה. תאמר. אל תחשוש משום דבר. תאמר. ואני מבקש לא להפריע לו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, רק שיהיה ענייני. לא ליד, לא - - -
שלמה שתיל
בעלי המניות של בנק אגוד החליטו שהם רוצים למכור את האחזקות שלהם. אוקיי? הפיקוח על הבנקים אינו צד לעסקה. אני כבר אגיד את עמדת המפקחת בקשר לעסקה הספציפית. בעלי המניות הודיעו לבנק באופן רשמי, במכתב, שהם מעוניינים למכור. ההודעה הזאת נמסרה גם לציבור בדיווח לבורסה. לבנק ישראל אין סמכות ואין את היכולת למנוע - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סליחה?
שלמה שתיל
אין סמכות למנוע מבעלי מניות לממש את הקניין שלהם. הם זכאים, ככל שהם ירצו בעתיד, לוותר על היתר החזקה או היתר השליטה וכולי וכולי.

לעניין העמדה של המפקחת. המפקחת כבר אמרה שככל שהעסקה הספציפית הזאת עם בנק מזרחי טפחות – וכרגע היא נמצאת במגעים ראשוניים – ככל שהיא תצא לפועל; אנחנו לא יודעים מה ההסתברות שזה יקרה, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אז היא תתמוך בעסקה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה?
רחל עזריה (כולנו)
- - - תודה רבה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. שמענו - - -
קריאות
- - -
שלמה שתיל
העמדה הזאת מבוססת על ניתוח מעמיק שנעשה בפיקוח על הבנקים לגבי ההשפעות על התחרות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כדאי שתפרסמו את הניתוח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הם מקדמים את העסקה, אדוני היושב ראש - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - -
שלמה שתיל
הניתוח שאנחנו ערכנו מראה, בניגוד למה שנאמר, שבנק אגוד הוא לא גורם תחרותי משמעותי, שהתרומה שלו לתחרות היא לא גבוהה. מאידך, אנחנו מעריכים שבשוק שמורכב היום משני בנקים גדולים, אז חיזוק של בנק שלישי, כגון בנק מזרחי טפחות כשחקן דומיננטי, דווקא יגביר את התחרות.
היו"ר משה גפני
אוקיי. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי רוזנטל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקשיב, קודם כל, אני כן מוחה על העובדה שהמפקחת לא טורחת לבוא לדיון הזה. כי להגיד את הסיסמאות האלה: זה יעזור לתחרות, זה ישפיע על התחרות – גם אני זה. שיניחו חוות דעת רצינית. זה דבר ראשון. ושהמפקחת תואיל לבוא ולהסביר, כי יש לנו הרבה מאוד שאלות לגבי חוות הדעת. אבל אני רוצה להגיד שלושה דברים עקרוניים: אחד, בנק ישראל מזלזל בחוקים שהכנסת עצמה מחוקקת. אנחנו חוקקנו פה, בכנסת הזאת, את חוק הריכוזיות. בין היתר, אמרנו שזה לא ראוי שתהיה שליטה של כל כך מעט אנשים על עסקים פיננסיים, ריאליים וכולי וכולי. הבעלים של בנק מזרחי טפחות זה כמובן משפחת עופר ומשפחת ורטהיים, ועכשיו רוצים לתת להם עוד בנק. זאת אומרת, זה ממש חוק אנטי ריכוזיות. זה זלזול בכנסת ברמות שאני לא יכול להבין אותה. שניים, בגלל שהשוק הוא כל כך לא תחרותי. ההמלצה הזאת עומדת בניגוד להמלצות ועדת שטרום. זה פשוט לא יאמן. מספר השחקנים פה הוא כל כך קטן. עכשיו רוצים להקטין אותו עוד יותר. ובעיקר, אתם רוצים למכור? אין שום בעיה – תשימו את זה בבורסה. אתם רוצים למכור? תמכרו את זה לאנשים אחרים. לא. לאותם טייקונים, לאותם אנשים שנלחמים פה, בעזרת הקשרים שלהם בשלטון, כדי לצמצם את התחרות ולדפוק את האזרחים.

עכשיו, עוד דבר אחד אני רוצה להגיד לך: אנחנו צריכים לחלק את זה גם לתחומי הבנקאות. התחרות בשוק המשכנתאות – בנק אגוד הוא שחקן חשוב, הוא שחקן חשוב בתחרות בשוק המשכנתאות. ובנק מזרחי טפחות גם. והם יתחרו זה בזה בשיניים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בשיניים.
רחל עזריה (כולנו)
נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עכשיו הם יתחברו, ומי ישלם?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
האזרח.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יפה. חבר הכנסת מיקי זוהר, כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
איזו ועדה משוגעת פה. יושב ראש הקואליציה ויושב ראש האופוזיציה ביחד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מסכימים בעניין הזה. אין לנו חילוקי דעות, אפילו לא בפסיק, שזה נדיר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, יש לי הרבה דברים להגיד, אבל אתה רוצה קצר. אני רוצה שאתה תצהיר פה. תראה, הסכם העבודה בבנק מזרחי טפחות נחתם, והמשמעות היא שאם יהיה איחוד, העובדים של בנק אגוד, הם אלה שישלמו את המחיר. ואנחנו כוועדת הכספים, שמגינה על עובדים, לא יכולים לאפשר את הדבר הזה.

אני מבקש ממך את הדבר הבא: שהוועדה תצא בהצהרה, בלי קשר למפקחת, שאם לא ייחתם הסכם עם עובדי בנק אגוד, אנחנו לא נאפשר את המיזוג הזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בכל מקרה אנחנו לא מאפשרים את המיזוג.
קריאה
כן, בדיוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יודע מה? הרי יש לנו גם סמכות מוגבלת - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. העיקרון נכון, צריך רק לא - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה שהרוח של הדבר הזה תצא מוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
בסדר, זה ברור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מתחייבים להגן פה על עובדי בנק אגוד, שהם לא יידפקו.
היו"ר משה גפני
תודה. תודה, תודה רבה.

פרופסור ירון זליכה, אתה מייצג את בנק אגוד. ברוך הבא. אתה מייצג את בנק אגוד?
ירון זליכה
תודה, אדוני. אני לא מייצג, אני מייעץ. אני היועץ הכלכלי של ועד עובדי בנק אגוד. לא הבנק – ועד עובדי בנק אגוד.
היו"ר משה גפני
היות והדיון קצר, אני מבקש שבנק אגוד יאמר את דברו.
ירון זליכה
לא בנק – אני מייצג את העובדים.
שגית אפיק
ועד העובדים.
טמיר כהן
ועד העובדים.
היו"ר משה גפני
ועד העובדים.

אתה מייצג את העובדים של בנק אגוד?
ירון זליכה
נכון.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אם אפשר, בקצרה.
ירון זליכה
מאה אחוז. תודה, אדוני.

אנחנו מתנגדים למיזוג הזה ממגוון של סיבות.
היו"ר משה גפני
אגב, כמה עובדים?
ירון זליכה
1,200 - - -
היו"ר משה גפני
1,200. כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
1,200 בהסכם קיבוצי. יש עוד עובדים אחרים שהם לא בהסכם הקיבוצי. בשביל הנתונים המדויקים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אבל חשוב לפרוטוקול. אני יודע את זה. אני למדתי את זה לפני זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אני.
היו"ר משה גפני
מדובר על 1,200 עובדים - - -
ירון זליכה
1,200 עובדים. ואנחנו מתנגדים, כתוצאה משבע סיבות. שש – אני דיבר עליהן; ואחת – איתי פה גם יושב ראש הוועד.

הסיבה הראשונה היא ההשלכה על התחרותיות. אומר לנו, ואני פותח פה סוגריים: אני שמעתי בצער רב את הדברים של נציג המפקחת. מה גם שהוא, לצערי, לא אמר אמת. זו סמכותו וחובתו של המפקח לאשר את הרכישה. אין זו סמכותו למנוע מכירה. הסמכות שלו היא לאשר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את זה אני אמרתי מיד שזה לא נכון.
ירון זליכה
הבעיה היא לא שבעלי המניות של בנק אגוד רוצים למכור. שיימכרו. יש בורסה – שיימכרו. אבל המפקחת פה דואגת לרווח ההון של בעלי השליטה בזה שהיא מוכנה לתת אישור למשפחת עופר לקנות עוד בנק. זו השערורייה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שערורייה.
ירון זליכה
אני סוגר סוגריים וחוזר לעניין - - -

הנושא הראשון הוא הנושא של התחרותיות. שימו לב: הכנסת חוקקה, וחבר הכנסת מיקי רוזנטל אמר זאת בצדק – חוקקה שני חוקים רלוונטיים. חוק אחד זה החוק של ועדת שטרום: להפריד שני גופים מתוך המערכת הבנקאית כדי לבסס שתי פלטפורמות חדשות שיתחרו בבנקים. אבל הפלטפורמות האלה – אחת מהן, ישראכרט, זהה בגודלה לבנק אגוד. פלטפורמה הונית של שניים וחצי מיליארד שקל. אגב, ללא מערכות מידע, עם ניהול חלקי ועם ידע הרבה יותר מצומצם מהידע של בנק אגוד. זאת אומרת, אם הכנסת בעצמה חושבת שישראכרט היא מחוללת תחרות משמעותית, איך יכול להיות שמשהו יותר גדול ממנה, שמתחרה כבר עכשיו, לא בתיאוריה על העץ, הוא לא יתחרה, הוא לא משמש תחרות.

יתר על כן, אתם אישרתם להפריד את לאומי קארד, ללא ידע, כשההון שלה הוא רק 1.8 מיליארד שקל. לא שניים וחצי מיליארד שקל של בנק אגוד. לא הניסיון העשיר של בנק אגוד. אז איך זה יכול להיות שלאומי קארד כן תחולל תחרות?

יתר על כן, ועדת שטרום, שאתם אישרתם, מעודדת הקמה של פלטפורמות הרבה יותר קטנות. אתם לוחצים על המפקחת שתיתן אישורים לבנקים קמעונאיים, ומתווכחים עם המפקחת אם ההון יהיה 80 מיליון שקל או 20 מיליון שקל. אתם עושים צחוק? 80 מיליון שקל כן עושה תחרות ושניים וחצי מיליארד שקל לא עושה תחרות?
היו"ר משה גפני
לא. אנחנו בצחוק חזקים, אבל עוד לא עשינו את זה.
ירון זליכה
נכון.
היו"ר משה גפני
אז מה אתה אומר: "עושים צחוק"? הלוואי והיינו עושים צחוק.
ירון זליכה
אני מדבר עליו. אתם.
היו"ר משה גפני
הם?
קריאה
כן.
היו"ר משה גפני
בנק ישראל עושה צחוק? זה בנק רציני. מה חשבת אתה?

כן. בבקשה.
ירון זליכה
עוד נקודה בהקשר הזה: המהפכה הגדולה של מר משה כחלון – מהפכת הסלולר. מי חולל את התחרות? - - - שההון שלהם הוא כמו ההון של אחד הסניפים של בנק אגוד. גופים קטנים מחוללים תחרות. ואני רוצה להדגים: בנק אגוד היה זה שעשה חשבון ללא עמלות. לא הבנקים הגדולים. בנק אגוד היה זה שעשה חשבון הפוך. בנק אגוד צמח ב-10% לשנה בשנה האחרונה בשיעור הלקוחות הפעילים שלו ושילש את מספר הלקוחות בעשור האחרון. ושימו לב על מה אנחנו מדברים: על 300 אלף לקוחות. לא 300 לקוחות. אז לגבי נושא התחרות - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו לא יכולים להמשיך, הבנו. תאמין לי, אתה מדבר ברור. אתה מתנגד לעניין הזה של רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי טפחות. אם רוצים למכור, אז שישימו את זה בבורסה. לא צריך - - -
ירון זליכה
חד משמעית.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
ירון זליכה
אבל תרשה לי, ברשותך, אדוני - - -
היו"ר משה גפני
משפט אחרון.
ירון זליכה
משפט אחרון. משפט אחרון. ואני מניח שתזמין אותי - - -
היו"ר משה גפני
כן, כן, כן, כן.
ירון זליכה
אני רוצה לדבר על היעילות. אומר לנו נציג המפקחת על הבנקים – בחוצפה, אני חייב להגיד – איך שהבנק לא יעיל. על סמך מה הוא אומר שהבנק לא יעיל?
היו"ר משה גפני
אנחנו נשמע את זה.
ירון זליכה
הוא אומר בגלל שהתשואה של ההון היא 6%. למי זה לא יעיל? זה לא יעיל אולי לבעלי השליטה הכושלים שלו, זה לא יעיל אולי לבנק מזרחי טפחות שיש בנק שמתחרה בו בשוק המשכנתאות, אבל זה מאוד יעיל לעם ישראל. והתפקיד של המפקחת על הבנקים - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לשמור על עם ישראל - - -
ירון זליכה
- - זה לשמור על היציבות ולא לשמור על עם ישראל.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל הבעיה היא - - - בתחרותיות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מאוד מודה לך.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מאוד מצטערת שהמפקחת לא הגיעה לכאן.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. תבוא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היא תגיע.
היו"ר משה גפני
תגיע, תגיע.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני הזכרתי את ועדת החקירה הפרלמנטרית, אדוני היושב ראש, כי זאת הייתה תחושה דומה – שקובעים לנו מה סדר היום.

אני מאוד אשמח להשתכנע שהוא לא גורם תחרותי – בנק אגוד. אגב, אם אתם תואילו בטובכם כבר לחשוף מסמכים משמעותיים שבנק ישראל עובד עליה ועמל עליהם: בין אם מדובר בדו"חות ביקורת ובין אם מדובר בניתוחי תחרות כאלה משמעותיים, אנחנו נשמח לשמוע עליהם וללמוד מהם. כי יכול להיות שהוא לא מחולל תחרות באמת. אני לא פוסלת. אגב, אני מוכרחה להגיד לכם משהו: אני לא פוסלת את העמדה על זה, אבל איך אני יכולה לפסול או לא לפסול עמדה כזאת אם אנחנו לא יודעים ואין לנו נתונים?

אבל אדוני היושב ראש, אתה חייב להיות איתי. אדוני היושב ראש, אתה חייב להיות איתי. בסדר? כי אמרתי משהו פוזיטיבי. אמרתי שאני לא פוסלת את עמדת המפקחת, אז אתה לא מקשיב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אי אפשר לפסול כי לא קיבלנו אותה. סיסמאות קיבלנו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בדיוק.

עכשיו, אני רוצה להגיד שלושה דברים קריטיים, בעיניי: אחד, מערכת המחשב. תראו, אחד הדברים שהכי מכבידים על בנק אגוד כרגע זו הוצאה מאוד-מאוד גדולה של 200 מיליון שקלים, שהיא חיונית כדי שהבנק יעבור למאה ה-21, למאה ה-22. בוועדת הרפורמות, כשעסקו ברפורמות האלה, התחייב משרד האוצר שהוא יבנה מערכת שתאפשר, לא רק לבנק אגוד, אלא גם לבנקים ולפלטפורמות רלוונטיות אחרות, "להתלבש" בעצם על מערכת כזאת.

אני אומרת, אדוני היושב ראש, בואו נוודא שמשרד האוצר אכן עומד בהבטחתו. אם אני זוכרת נכון, בספטמבר היו אמורים להודיע על הקמת מערכת כזאת. זאת אומרת, זה היה פותר חלק ניכר מהבעיה, כולל סוגיית התשואה על ההון, אגב, כי זאת הוצאה אדירה.
דבר שני
יכול להיות שצריך לשקול בעת הזאת, במיוחד לנוכח עמדת המפקחת, לקצר את תקופת הצינון שהטילו על חברות האשראי בנושא מתן שירותים בנקאיים. תראה, מצד אחד, הבנקים לא ממהרים למכור אותם - - -
רחל עזריה (כולנו)
זה לא צינון. כי זה לא צינון - - -. זה לא צינון.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הם בתקופה מאוד-מאוד בעייתית. הם בתקופה מאוד בעייתית, משום שהדירקטוריון שלהם מורכב מנציגי הבנקים והם למעשה כבר לא אמורים ליהנות מהיתרון שכאילו הבנקים כבעלים נותנים להם. זאת אומרת, צריך לראות האם הם יכולים. האם הם יכולים לתת יותר מהר שירותים בנקאיים. ואגב, שירותים פיננסיים נוספים.

הדבר האחרון, אני רוצה להגיד לכם - - -: זה מעיד כ-1,000 עדים, אדוני היושב ראש, על דבר מאוד פשוט: שאת התחרותיות צריך להפריד מנושא היציבות. בנק ישראל והפיקוח על הבנקים לא יכולים להמשיך לטפל בשני הדברים האלה. זה דבר שכבר עסקו בו ועסקו בו בוועדה שעסקה בריכוזיות במערכת הבנקאית. אין ברירה, צריך לדון מחדש.
היו"ר משה גפני
- - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי מה אמרת. מה אמרת?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הפיקוח על הבנקים נקרע בין התפקיד שלו לשמור על יציבות המערכת הבנקאית לבין החובה שלו בעיניי - - -
רחל עזריה (כולנו)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, איפה הממונה על ההגבלים העסקיים? גם היא הייתה צריכה להגיע הנה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן.
רחל עזריה (כולנו)
- - - העסקיים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
עם כל הכבוד, ישב כאן - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה היא לא באה? איפה היא?
אלעד מקדסי
אנחנו כאן.
שני ברסלאור
כאן, כאן.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מעולה. אבל עם כל הכבוד, אתם, ככל הידוע לי, עדיין לא הממונה. כמו שהמפקחת לא פה, גם אתם הרשיתם לעצמכם שהממונה לא תגיע, עם כל הכבוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני יושב ראש, זה זלזול כפול בוועדה.
רחל עזריה (כולנו)
ממש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם הממונה לא הגיעה וביקשנו שהיא תבוא.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - -
רחל עזריה (כולנו)
- - -
היו"ר משה גפני
מי?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הממונה על ההגבלים העסקיים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר משה גפני
אוקיי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
התהליכים מתנהלים בצורה עקומה, ועל נושא העובדים כבר אמרו חבריי.

אדוני היושב ראש, אתה שמעת מה - - -? על מערכת המחשב אתה הבנת?
היו"ר משה גפני
כן. לא על זה שאלתי. שאלתי על משהו אחר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה דבר שאנחנו צריכים לעשות עכשיו.
היו"ר משה גפני
טוב. טוב.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, תודה רבה.

בנק מזרחי טפחות. עובדי בנק מזרחי טפחות, בבקשה.
קריאה
בנק אגוד.
קריאה
בנק אגוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בנק אגוד.
קריאה
הוא מבנק אגוד.
יצחק מוקמל
אנחנו עוד לא שם, אדוני היושב ראש. כל המטרה שלנו היא לא להיות בנק מזרחי טפחות. אין לנו עניין בבנק מזרחי טפחות. המטרה שלנו היא לא להיות בנק מזרחי טפחות.
היו"ר משה גפני
אתה יושב ראש ועד - - -
יצחק מוקמל
בנק אגוד.
טמיר כהן
בנק אגוד.
היו"ר משה גפני
תגיד משפט, בגלל שאת בנק אגוד שמענו.

כן, בבקשה, משפט.
יעקב סימן טוב
מה השם?
היו"ר משה גפני
שם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגיד את השם שלך לפרוטוקול.
יצחק מוקמל
שמי יצחק מוקמל, אני יושב ראש ועד העובדים של בנק אגוד. יש פה גם חברים נוספים מהוועד שמייצגים ועדים - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו לא הולכים עכשיו לעשות - - -
יצחק מוקמל
אני לא. אני רק רוצה להציג אותם ואני אמשיך לדבר.
היו"ר משה גפני
דרך אגב, אני רוצה להגיד לך: אני כיושב ראש הוועדה הייתי צריך להיות בפגרה. הייתי צריך לנסוע לארצות הברית לטיול. במקום זה אכפת לי מהנושא שלכם. ברגע שחבר הכנסת מיקי זוהר אמר לי להעלות את העניין הזה, דבר ראשון, אחרי הפגרה המרוכזת, שהעצבים עלו לי עד לשמיים שאי אפשר היה לפתוח פה את הבניין, אז דבר ראשון אני עושה דיון שלכם.

עכשיו, זה דיון קצר. ב-11:30 אנחנו צריכים לעבור לדיון אחר. אני מתכוון לתאם עם כל הנוגעים בדבר: עם המפקחת על הבנקים ועם הממונה על ההגבלים העסקיים ואנחנו נקיים דיון יותר ארוך. זה יהיה - - - לפי בקשה של - - - על הריכוזיות.
יצחק מוקמל
ובכל זאת, אני רוצה להגיד כמה מילים על עובדי בנק אגוד, בקצרה. תראה, כמו שאמר פרופסור ירון זליכה, פועל יוצא מכל מה שאנחנו מדברים עכשיו עליו, זה שבעצם במקום ש-1,200 עובדים של בנק אגוד ייתנו שירות, ישרתו את הציבור, ייתנו תחרות, בעצם הולכים 1,200 עובדים הביתה ומאפשרים לטייקונים להרוויח יותר כסף ועובדים הולכים הביתה.

אנחנו, עובדי בנק אגוד, נעשה הכול. אנחנו לא יכולים לקבוע מי יהיו הבעלים – זה נכון. אנחנו רק רוצים לקבוע שבנק אגוד יישאר מאז ולתמיד.
היו"ר משה גפני
ושתמשיכו לעבוד.
יצחק מוקמל
נכון.
היו"ר משה גפני
בסדר.
יצחק מוקמל
ושנמשיך כולנו לעבוד. כל עובד של בנק אגוד שירצה לעבוד, יעבוד. אנחנו לא מוכנים לשלם.
היו"ר משה גפני
מישהו מבנק מזרחי טפחות, מהעובדים נמצא?
קריאה
הנה – יושב ראש הוועד.
היו"ר משה גפני
אוקיי. כן.
יצחק מוקמל
ביקשנו אתמול לדבר – נקבעה פגישה עם הבעלים. רצינו לבדוק היתכנות, אולי בכל זאת אפשר לבוא ולהגיד: בנק אגוד יישאר עם הבעלים הנוכחיים, עם תכנית הבראה. אנחנו כבר חודש מנסים. הפגישה נדחתה מהיום להיום בגלל איזושהי בעיה שאני לא יודע למה. אבל לא משנה, תתקיים פגישה. אנחנו כעובדים תמיד היינו מוכנים לתרום את חלקנו. גם בעבר ויתרנו על שכר, עשינו תכנית התייעלות כבר כמעט שלוש פעמים בלי לבקש שום תמורה כמו בבנקים אחרים.
היו"ר משה גפני
רשמנו לפנינו.
יצחק מוקמל
אנחנו חיים את הבנק הזה, אנחנו עובדים בבנק הזה והבנק הזה הוא שלנו.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים להמשיך.
יצחק מוקמל
אנחנו חייבים להמשיך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

חבר הכנסת יוסי יונה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, תשמע, הרי זה ברור שלבעלים של הבנק יש את הזכות, יש להם את הזכות הקניינית. ואם הם חפצים למכור את הבנק, אז זו זכותם. אבל מצד שני, אנחנו, פה, הכנסת, והרפורמות שחוללנו כאן, באים ואומרים, ואנחנו פה פונים שוב למפקחת שלא נמצאת כאן, שבעצם יש לה את הסמכות לאשר או לא לאשר. ואנחנו כאן, העמדה שלנו מאוחדת, אני חושב של כל חברות וחברי הכנסת כאן, שאנחנו מטילים ספק מאוד-מאוד רב באשר לתבונה שמנחה את המפקחת על הבנקים בתהליך הזה של אישור, היה והיא תרצה לאשר. אני חושב שאנחנו פה נתנגד בצורה מאוד-מאוד תקיפה למהלך שכזה, משום שאנחנו חושבים שזה בהחלט לא מעודד תחרות בעולם הבנקאי, וודאי זה פוגע שלא לצורך בעובדים הללו.

עלתה כאן האופציה הנוספת. עלתה. אתם יודעים? רוצים למכור? בבקשה. המפקחת על הבנקים תאשר? תאשר. אבל אנא, אל תמכרו את זה לטייקון אחר, אל תמכרו את זה לבנק אחר. מן הסתם, יש אנשים אחרים או בעלי עניין אחרים שיכולים לרכוש את זה.

לכן, מבחינתנו, אנחנו מכבדים את הזכות הקניינית של הבנק למכור את הבנק במידה והוא לא חפץ בו. אנחנו כן תובעים: גם מהמפקחת על הבנקים וגם מהממונה על ההגבלים העסקיים לא לאשר את המהלך הזה, כדי שאנחנו אכן רוצים לעודד תחרות בבנקים ולשמור על מקומות העבודה של העובדים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אגב, אדוני היושב ראש, גרעין שליטה. צריך - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. רגע.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר משה גפני
אבל את יודעת שאני לא יכול לתפוס את כל הדברים בבת אחת.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון. זה נכון. צודק. זה נכון.
היו"ר משה גפני
מר דניאל דהן. אתה יושב ראש ועד עובדי בנק מזרחי טפחות.
דניאל דהן
שלום. שלום. תודה לך, אדוני היושב ראש, על כינוס הוועדה בפגרה. תודה לחבר הכנסת מיקי זוהר שסייע לנו רבות ולחברי הוועדה.

אם אני צריך לקשור את העניין של הרכישה של בנק מזרחי טפחות - - -
היו"ר משה גפני
אבל אתם הסתדרתם.
דניאל דהן
הלוואי שהיינו יכולים לחגוג את הסיום.
היו"ר משה גפני
לא יודע. אני קראתי ביתד נאמן. אני לא יודע.
דניאל דהן
אז יתד נאמן ציטט אולי את - - -. היה סיכום במשא ומתן אחרי שביתה של שבועיים, שאנחנו ממשיכים כמובן לנסות לסגור אותו. הבנק ממשיך להתנהל באותה התנהלות כפי שנהג לפני כן. ואם אני צריך לדאוג לעובדי בנק אגוד אז אני אגיד להם שיש לנו הנהלה שלצערי הרב ממשיכה להתעמר, גם עכשיו, אחרי השביתה, בעובדים שלה. אני יכול להגיד לכם דבר מאוד חמור שהיה אתמול: בישיבה של ועדה, ועדת אשראי של הבנק, המנכ"ל הפסיק את הישיבה והוציא עובד ששבת מהישיבה. זאת התעמרות חמורה מאוד. אז אם אני צריך לדאוג לחברים שלנו, אז זאת הדאגה הראשונה. שיש לנו עסק עם אנשים שצריך לוודא שלפני שבאים, לפני שנכנסים לחופה הזאת, תסגרו את כל הפינות. כדאי לכם מאוד לסגור את כל הפינות, כי לצערי - - -
יצחק מוקמל
אנחנו לא רוצים להתחתן.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא, לא, לא, לא. אין דיון בין הוועדים.
יצחק מוקמל
הוא שאל על חופה. אמרתי לו שאנחנו לא שם.
דניאל דהן
אם בכל זאת תהיה חתונה, כדאי שתכינו את - - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תודה. אני מודה לך.

חברת הכנסת רחל עזריה.
רחל עזריה (כולנו)
אז בואו נתחיל טיפה בעבר. בעבר היו הרבה יותר בנקים בישראל, ועם השנים הרבה יותר בנקים נקנו, אוחדו, מוזגו לאורך ההיסטוריה. היום יש לנו מעט מאוד בנקים. והוגדר כיעד בתחילת הקדנציה להגדיל את התחרות ולאפשר פתיחה של בנקים חדשים. וראה זה פלא, אנחנו רואים תופעה הפוכה: בעצם, מיזוג של שני בנקים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כוונה, כוונה.
רחל עזריה (כולנו)
לא, יש גם הסכמה.

וצריך להבין שתמיד יש סיבות להסביר. תמיד. הרי זו אחת הבעיות שתמיד אפשר להסביר למה בנקודה הזאת, למרות שבאופן כללי אנחנו רוצים הרבה בנקים, פה יש איזושהי עילה: כי הבעלים רצו ככה, כי יצא ככה, כי יצא ככה. תמיד זה ככה. כשעושים שינוי, בטח כשעושים שינוי גדול, בצעדים הראשונים אנחנו צריכים הרבה יותר רוח גבית והרבה יותר מאמץ כדי שזה יצליח. ואתם עושים בדיוק ההיפך, לצערי. במקום להבין כי אם אנחנו באמת רוצים להגדיל את התחרותיות לאורך זמן, אז צריך לעשות צעדים שיאפשרו את זה. בעצם מה שעושים, גם מאותתים לאחרים. זה הכיוון. לא תהיה פה תחרות.

עכשיו, אנחנו לא נסכים לזה – ועדת הכספים. אנחנו לא נסכים לזה. יש התנגדות מקיר לקיר לעניין הזה. ולא יכול להיות שאנחנו ניתן לזה לקרות.

אני רוצה לומר עוד דבר אחד אחרון: בנקים קטנים, יש להם ערך, לא רק מבחינת מי שנמצא אצלם ומקבל מהם את השירותים, אלא יש להם ערך כי אין להם ברירה. בגלל שהם קטנים, הם צריכים כל הזמן לבוא עם הדבר הבא. וזה אחד היתרונות של בנקים קטנים. אז תמיד אפשר להסביר למה בנק קטן אולי לא מחלק מספיק דיבידנדים, אבל יש לו הרבה מאוד ערכים לא רק בגלל מחולל התחרות הספציפי של הלקוחות הספציפיים, אלא הוא, בסופו של דבר, משפיע על כלל ההתנהלות של המערכת הבנקאית. אז לכן אני - - -
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רחל עזריה, דברי טעם. בסדר. תודה רבה.

הממונה על ההגבלים העסקיים – יש מישהו מטעמה?
אלעד מקדסי
כן.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה. שם ותפקיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ולמה הממונה לא באה?
אלעד מקדסי
אני אסביר הכול.

אלעד מקדסי מרשות ההגבלים העסקיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה הממונה לא באה?
היו"ר משה גפני
היא לא באה, מה לעשות. היא לא באה. היא תבוא.

כן.
אלעד מקדסי
חשוב להבין שאנחנו לא הבענו עמדה ולא יכולים להביע עמדה נחרצת בקשר למיזוג בשלב הזה. התפקיד שלנו נכנס לתוקף לגבי אישור המיזוג רק אחרי שתהיה עסקה. תוגש הודעת מיזוג, אנחנו נפתח בבדיקת המיזוג.
היו"ר משה גפני
אתם לא מטפלים בזה קודם?
אלעד מקדסי
לא, לא מטפלים במיזוג קודם.

אין ספק שזאת תהיה בדיקה מורכבת.
היו"ר משה גפני
טוב. טוב. תודה רבה. תודה. לישיבה הבאה אנחנו נבקש את הממונה על ההגבלים העסקיים. אנחנו גם נבדוק את זה מבחינת החוק.

עורכת הדין נילי אבן חן. את יכולה במשפט? אנחנו כבר מסיימים.
נילי אבן חן
אני אגיד משפט אחד.
היו"ר משה גפני
מה הקשר שלך לעניין?
נילי אבן חן
אנחנו מטפלים בנושא מ-2003, בכל נושא המיזוג במשק הישראלי.
היו"ר משה גפני
בבקשה. כן. אני לא יודע מי זה אנחנו, אבל תגידי.
קריאה
התנועה לאיכות השלטון.
נילי אבן חן
התנועה לאיכות השלטון.
היו"ר משה גפני
שמחת זקנתי.
נילי אבן חן
אני אגיד משפט אחד: זו לא הפעם הראשונה שהפיקוח על הבנקים מטרפד את נושא התחרות, אחרי שיש לנו חקיקה מפורשת שאמורה לעודד את התחרות. אני מזכירה פה גם את בנק Pepper, שבמקום - - -
היו"ר משה גפני
מה זו החקיקה? את מדברת על הריכוזיות?
נילי אבן חן
אני מדברת על חקיקת שטרום - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שטרום. זה שני הדברים.
היו"ר משה גפני
יש את שטרום ויש את הריכוזיות. זה בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הריכוזיות. זה שני הדברים.
היו"ר משה גפני
ולכן את מתנגדת לבנק ישראל.
נילי אבן חן
חקיקת שטרום הגדירה כיעד פתיחת בנקים חדשים נוספים. בשביל להגיע ליעד הזה חקיקת שטרום דיברה על מספר מהלכים, כמו - - -
היו"ר משה גפני
טוב. לא לפרט את זה עכשיו.
נילי אבן חן
אני לא אפרט. רק אני אגיד שבשביל שהתנאים האלה יתקיימו, בנק ישראל צריך לשתף פעולה. ובנק ישראל לא משתף פעולה. התנאים האלה לא קורים, ולכן לא נפתחים בנקים חדשים.
היו"ר משה גפני
אין - - - בחוק שהוא צריך לשתף פעולה.
נילי אבן חן
ולכן, קודם כל, כשתגיע לפה המפקחת על הבנקים, צריך לתת דין וחשבון למה היא לא פועלת על מנת - - -
היו"ר משה גפני
אמרו את זה כולם קודם וזה בסדר. זה מה שיהיה. תודה רבה.
נילי אבן חן
ואני רק מציינת שבנק אגוד זה לא המהלך היחיד שהיא עשתה, אלא שגם צריך לדון בחוסר התחרות - - - כתוצאה מאי התנגדותה גם לבנק Pepper, שהוא - - -
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו לא יכולים לטפל בכל בבת אחת.

אתה רוצה משהו בחצי משפט?
שלמה שתיל
אם אפשר שתי מילים, כי אנחנו דיברנו ראשונים, ורק אחרי זה עלו כל הטענות כלפי הפיקוח.
היו"ר משה גפני
כן, כן.
שלמה שתיל
אז קודם כל, עלו פה כל מיני חלופות. הפיקוח על הבנקים יבחן לעומק ובצורה חיובית כל חלופה, כל הצעה שתגיע לשולחנו. אנחנו שומעים כבר הרבה שנים כל מיני רעיונות ורוכשים וכולי וכולי שבוודאי יבואו, ועד עכשיו שום דבר מהדברים האלה לא קרם עור וגידים. ברגע שתהיה חלופה כזו אנחנו נבחן אותה, בדיוק כמו שאנחנו בוחנים את החלופה שכרגע על הפרק. זה אחד.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. מה עוד?
ירון זליכה
את החלופה של - - -?
שלמה שתיל
העלו פה חלופות של מכירה בבורסה. מי שייבחן את מחזורי המסחר במניה של בנק אגוד יראה שזה פשוט לא מעשי וזה לא יכול לקרות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני רוצה שתגיד אם אתם מעדיפים - - -
יצחק מוקמל
- - - אבל זה לא נכון.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אנחנו נעשה עוד דיון.

תודה רבה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אדוני, אפשר משפט?
היו"ר משה גפני
כן. לפני שאני מסכם תגיד, חבר הכנסת מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תודה.

אז קודם כל אני חייב לומר בראשית דבריי שהדיון הזה התחיל בגלל סוגיית המשא ומתן בין עובדי בנק מזרחי טפחות להנהלת הבנק, שעד היום, דרך אגב, לא נגמר. אגב, אני שמעתי שיש אפילו התעמרות בעובדים, התחילו כבר לאיים על עובדים, וגם המשא ומתן הזה תקוע. כמובן שאני אעקוב אחרי הסוגיה הזאת עד תומה. זה אחד.
שניים, אני רוצה לומר כך
אני מציע לאדוני היושב ראש להגיש הצעת חוק, יחד איתי, שתקבע שכל מיזוג של בנק בישראל חייב לבוא או לאישור או לעדכון בוועדת הכספים או לדיון בוועדת הכספים.
ירון זליכה
אישור, אישור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אולי אישור, גם אפשרות. אני לא יודע. עדיין יש עניין של הפרדת הרשויות. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לעבודתה של המפקחת, אבל אני כן חושב שחשוב שבמקרים כאלו, שכל אזרחי ישראל יכולים לשלם פה את המחיר בכיסם, שהוועדה תהיה עם היד על הדופק. זה תפקידה. יש כאלה נושאים שמגיעים בסופו של דבר לאישור הוועדה. צריך גם את הנושא הזה - - - אדוני, לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תודה רבה.

רבותיי, אני מבקש לסכם את הדיון כדלהלן: אני ביקשתי לא לדחות את הדיון הזה ולעשות אותו בעוד, אני לא יודע, עוד חודש. ביקשתי לעשות אותו מיד כשחוזרים מהפגרה המרוכזת, מהחופשה המרוכזת, ולעשות אותו דיון קצר. צריך להגיע לכאן עכשיו שר הכלכלה והתעשייה. ואני אומר כדלהלן: יש בקשה של חברת הוועדה, זהבה גלאון, על הנושא של הריכוזיות. שאני הבטחתי לה שאנחנו נקיים דיון על זה, ודחיתי ודחיתי ודחיתי, ואני הולך לקיים את הדיון הזה. ואני אבקש, מכיוון שיש איזו נגישות גם לעניין הזה, באותו יום לקיים דיון מקיף על הנושא של בנק אגוד, בנק מזרחי טפחות וכל מה שנלווה לעניין הזה. ואני מבקש שבדיון הזה תשתתף גם המפקחת על הבנקים. אנחנו נתאם את המועד. גם הממונה על ההגבלים על העסקיים. אני אבקש שיבוא מנכ"ל בנק מזרחי טפחות, שיבוא המנהל של בנק אגוד. את העובדים שמענו. אנחנו יודעים. אנחנו מייצגים את העובדים. זאת ועדה שהדבר שהכי חשוב לה זה קודם כל העבדים. ואנחנו נבקש מאנשים שנוגעים בדבר שיבואו לכאן. ומה לעשות, אין צו שמביא אנשים, אבל אנשים באים. אוהבים לבוא בגלל שיש גם בדיחות בדרך. אז יבואו.

אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לבחון מה תפקידה, מבחינה חוקית, של המפקחת על הבנקים ושל הממונה על ההגבלים העסקיים. האם המפקחת על הבנקים צריכה לאשר או לא לאשר, צריכה להתערב או יכולה להתערב בשעה שמתקיים דיון מהסוג הזה. והאם הממונה על ההגבלים העסקיים צריכה לחכות רק עד שנחתם הסכם או שהיא יכולה להתערב קודם כשהיא צופה שהולך להיות פה דבר, מה שעלה כאן, בדיון, בוועדה. יכולה להיות פה פגיעה בציבור מבחינת - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ומה הסמכות שלנו מולה?
היו"ר משה גפני
כן, כן, כן. בסדר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
- - - המפקחת על הבנקים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו מדברים על חקיקה. צריך לדבר היום על חקיקה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מה הסמכות שלנו מולה. כי אנחנו מזמינים אותה, היא לא תבוא - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא, לא, לא. אל תגיד - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רק חסר לה. חסר לה.
רחל עזריה (כולנו)
- - -
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים. רבותיי, אני מאוד ביקורתי על מה שקורה בבנק ישראל, אני מרגיש שייכות לעניין. אני חוקקתי את החוק של בנק ישראל. היא תגיע. לא צריך להגיד סתם. היא תגיע. לא היה מקרה שאמרנו לה שאנחנו מבקשים שהיא תבוא - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל אני לא מתכוון לזה, אדוני היושב ראש. אני מתכוון לעמדה הנחרצת שלה לאורך - - - עד כה, שכאשר - - - המפקחת על הבנקים מונעת תחרות - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן. עד כה. כל - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אז מה? היא תבוא לפה, היא תסביר את עצמה. בסדר.

חבר הכנסת יוסי יונה, לימדו אותי שצריך להיאבק עם מה שיש. מה שיש זה הסמכויות שיש לנו, ואפשר להשתמש גם בסמכויות שאין לנו - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לכן ביקשתי לברר - - -
היו"ר משה גפני
הסמכויות שאין לנו, אבל בנק ישראל צריך אותן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אפשר גם לייצר סמכויות.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, אני אבקש, ואז גם אני רוצה את הנושא של ים המלח. באותו יום - - - את העניין הזה. אני מבקש. אנחנו נתאם מועד, ומהיכרותי עם גברת חדווה בר ומהיכרותי עם הממונה על ההגבלים העסקים, אנחנו נתאם מועד והן יבואו. אין סיבה שלא יבואו. לא צריך לדבר באם לא. אין אם לא. הם באים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הן יבואו. בסדר. - - - שלא באו היום.
היו"ר משה גפני
כן. זה סתם. לא צריך להגיד את זה.

אני, בעניין הזה, משבח את המפקחת על הבנקים. אני לא בטוח שאני משבח אותה בעמדתה בעניין של בנק אגוד, אבל בעניין הזה, שהיא אישה מנומסת וועדת הכספים מזמינה אותה, היא תבוא. נצטרך רק לתאם את המועד. היה פעם, אני זוכר, שהיא לא רצתה לבוא על איזה נושא, ואני רוצה להגיד שהיא אפילו צדקה ושכנעתי אותה לבוא, ולא קרה כלום. לא חשוב. זה סודות ביני לבינה. זה סודות בין יושב ראש ועדת הכספים לבין המפקחת על הבנקים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אני כן מבקש שתגיד משהו בסיפור על העובדים. שלא יקודם בלי החלטות - - - בשום מקרה.
היו"ר משה גפני
כן. נכון. אני מבקש לומר, במה שהעלו חברי הוועדה או במה שהעלה חבר הכנסת מיקי רוזנטל, במה שאני מעלה: הנושא שהכי חשוב לנו בעניין הזה; חשוב לנו גם הנושא של התחרות וכל מה שנלווה לעניין, אבל הדבר הכי חשוב: אנחנו על עובדים – אצלנו זה דבר שאנחנו נלחמים על זה בכל הכוח. עשינו את זה עם שתולה, עשינו את זה עם הרבה מפעלים, עשינו את זה עם טבע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עם קצא"א.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אפילו עם אריזות.
היו"ר משה גפני
הנושא של העובדים אצלנו הוא נושא חשוב.

אני מודה לכם על ההשתתפות בדיון. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:11.

קוד המקור של הנתונים