ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/09/2017

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 11-657-17)

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 800

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג באלול התשע"ז (04 בספטמבר 2017), שעה 9:30
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 11-657-17)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רחל עזריה

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
יוסי יונה
מוזמנים
ארז אורעד - מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, משרד האוצר

עו"ד בנימין למקין - מנהל מחלקת רישום עמותות, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 11-657-17)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו, בפעם הקודמת, אישרנו את מוסדות הציבור לסעיף 46 ולסעיף 61, והעלה מישהו מחברי הוועדה, אחד מחברי הוועדה העלה שהוא חושב שיש בעיה בסעיף 12 ברשימה, נכון?
טמיר כהן
כן.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, היה בסעיף 12 בוועדה, ברשימה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היה איזה איש שעשינו לו עוול.
טמיר כהן
אז הנה, טיפלנו בזה. זה זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עשינו לו עוול. זה זה?
טמיר כהן
כן, זה זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא פה במקרה, האיש הזה?
רחל עזריה (כולנו)
- - - לו שני השמות?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, שיש את אותו שם, ואיש אחד התקשר אליי: מה עשיתם לי? מסכן. בסדר.
רחל עזריה (כולנו)
זה אתה? זה לא היית אתה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא הייתי אני, אבל זה לא חשוב.
רחל עזריה (כולנו)
זה היה מיקי, זה היה מיקי, זה היה מיקי. איך הוא - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא חשוב. יש עוול? צריך לתקן אותו.
רחל עזריה (כולנו)
נכון, צריך לתקן. אז אנחנו נוציא הודעה. איזו פדיחה. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, מסכן. באמת. התקשרו אליו עיתונאים, התחילו להציק לו. זה היה ממש - - -
רחל עזריה (כולנו)
מסכן. מסכן. זה הכי מבאס. זה הכי מבאס. אתה לא יודע מאיפה זה בא לו.
היו"ר משה גפני
טוב, אני חוזר לעניין של הסעיף הראשון בסדר היום שאמרנו בפעם הקודמת בסעיף 12. בפעם הקודמת, בישיבה הקודמת היה סיפור עם "חן לחיים", סעיף 12 ברשימה – תמיכה וסיוע לילדים חולים של יניב בן דוד. מישהו העלה בטעות שמא מדובר במישהו שעבר עבירה פלילית או שהיה בבעיות פליליות, ואנחנו, כדרכנו, אני ביקשתי להוציא את זה מהרשימה וביקשתי ממר ארז אורעד שיבדוק, כמו תמיד שהוא בודק את הדברים האלה כאשר עולים נושאים בעייתיים כאלה. ומהבדיקה של מה שהתברר – תגיד אתה, מר ארז אורעד.
ארז אורעד
טוב. אני רק אגיד לכם בוקר טוב, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת, חברי ועדת כספים נכבדים.
רק הערה קטנה לסדר
גם שעון מקולקל מראה את השעה הנכונה פעמיים. ובמקרה הזה לא מדובר בשעון בכלל, מכיוון שכאן אנחנו רואים מספר מקרים, שזה חוזר ונשנה, של אנשים שמכפישים אותם פה, בוועדת הכספים, על לא עוול בכפם, וכתוצאה מאיזה חיפוש קטנטן בגוגל. ואני לא רוצה כאן. אני יודע שאני באתי לפה לאשר את - - -
היו"ר משה גפני
לא, אבל המילה "מכפישים" לא מתאימה.
ארז אורעד
עושים גוגל על מישהו. בעמותה הקודמת היו אורן אשר ומאיר קקון – עבריין גדול שיצא מכך. בסוף, מסתבר - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אז צריך להתנצל בפני אלה שזה לא הם, אבל זה התפקיד שלנו.
ארז אורעד
לא. התפקיד שלנו: אני טורח, לוקח את הרשימות - - -
רחל עזריה (כולנו)
אבל אולי פשוט אתם תעשו גוגל.
היו"ר משה גפני
הם עושים, הם עושים. הם עושים.
רחל עזריה (כולנו)
אז שיגידו - - -
היו"ר משה גפני
אחרי זה זה מגיע לכאן. מעלה מישהו מחברי הוועדה - - -
ארז אורעד
אנחנו לוקחים את הרשימות, אנחנו עושים - - -
רחל עזריה (כולנו)
אבל אם זה גוגל פשוט, שזה שמות זהים, אז אפשר פשוט שהם יעשו את זה ויגידו: יש מישהו עם שם זהה, אבל זה לא הוא.
ארז אורעד
זה מה שאני מבקש - - -. אני רוצה להציע הצעה קטנה לסדר על מנת להימנע בעתיד ממקרים כאלה, כי חבר הכנסת מיקי לוי אמר שהוא ימשיך ויאמר פה את זה בצורה הזאת.
מה שאני מבקש
אני עושה את העבודה באופן מאורגן: לוקח את הרשימות, טורח להביא לכם את זה ימים לפני זה, להעלות את זה לכנסת מבחינה ציבורית – שקיפות, על מנת שכל האנשים שיש להם הערות – שיעירו.

אפשר באמת או להעיר לי ברגע שאם עשו איזה חיפוש מסוים, לשאול ולהגיד שאני אבדוק את זה, ואולי אני אסיר את זה עד לרשימה הבאה או שבאיזשהו שלב לבדוק בדיקה יותר מעמיקה.
עוד פעם, אני חוזר ואומר
אם יש פה איזה חקירות סמויות או דברים שלא גלויים לי, אני לא יכול לדעת את זה כמובן כשאני מביא, אבל אנחנו עושים את כל המאמצים, ולא בגוגל. לא בחיפוש קטנטן בגוגל, על מנת לא להביא לפה אנשים שלא בסדר.
היו"ר משה גפני
ולגופו של עניין במקרה הזה.
ארז אורעד
לגבי "חן לחיים", לגופו של עניין: אני מבקש באמת לנקות ושתוציא פה הודעה שמנקה את מר יניב בן דוד.
היו"ר משה גפני
אייל, אני מבקש שתצא הודעה על זה.
ארז אורעד
לא מדובר באותו אדם שדיברו עליו: גם לפי בדיקה שלנו וגם האיש ההוא שהוציאו עליו את ההודעה בכלל איש עסקים, וזה בכלל בן אדם אחר. אמנם זה אותו שם, אבל יש עוד מספר אנשים עם אותו שם, וזה לא אותו בן אדם שנמצא בעמותת חן לחיים. לכן, אני מבקש באמת להוציא הודעה שתנקה את האדם הזה מכל רבב שדבק בו ולאשר את העמותה, כמובן.

תודה רבה.
רחל עזריה (כולנו)
בהחלט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר משה גפני
עורך הדין בנימין למקין, מבחינת ניהול תקין יש בעיה?
בנימין למקין
מבחינתנו, יש לה - - - ניהול תקין - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קודם כל, גם אני מצטרף כמובן להתנצלות על הטעות הזו, אבל אני רוצה לומר לך: בזמן האחרון אנחנו מקיימים כל מיני דיונים בנושא פדופילים שנכנסים למערכת החינוך וכולי וכולי, ומשרד החינוך פיתח אל מול המשטרה מנגנון מאוד-מאוד אפקטיבי כדי שאתה לא תצטרך לחפש את זה בעולם ענק. זה ברור שלא כל מידע יכול להגיע לכל אדם, אבל במשרד שלכם יש אנשים שהמידע הזה – אתם זכאים לקבל אותו, וזה יחסוך לכם הרבה מאוד זמן ולנו הרבה מאוד אי נעימויות, ובא לציון גואל. בסדר? יש מנגנון כזה.
היו"ר משה גפני
זה בסדר גמור. כן.

אני מבקש להוסיף עוד משהו. אני פונה גם לחברי הוועדה: הרשימות ניתנות לפני הדיון בוועדה. החברים רואים את הרשימות עוד קודם. במידה ומישהו מחברי הוועדה נתקל בשם מסוים והוא ראה שהתפרסם לגביו שהוא נגוע בנושאים פליליים, אני מציע לא להביא את זה לוועדה, אלא לפני הוועדה להביא את זה למר ארז אורעד ולבקש ממנו: תשמע, בדקתם את הכול, אבל בכל אופן יש מקרה שאני ראיתי במקום כזה או אחר, שהוא נגוע באיזושהי עבירה פלילית. ואז לא צריך לעשות את זה בוועדה, צריך להשתדל לעשות את זה קודם. זה מה שהתכוונת.
רחל עזריה (כולנו)
אפילו יש משהו יותר פשוט. לא. אני חוששת. אני חושבת שזה לא יעבוד. כי לבוא לפני. זה גם ככה - - -
היו"ר משה גפני
למה לא? תרימי טלפון, הוא זמין.
רחל עזריה (כולנו)
אבל מה שכן אפשר, זה לא נורא אם בוועדה אומרים: נבדוק אחר כך. פשוט לא לומר: לא לפרוטוקול ולא למיקרופון ולא לכלום - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא שם של אדם.
רחל עזריה (כולנו)
לא שם של אדם עם איזשהם חשדות.
היו"ר משה גפני
טוב. על כל פנים, אנחנו מודים לך על הבדיקה הזאת. היא חשובה. היא חשובה.
רחל עזריה (כולנו)
ואני גם מתנצלת. בשם כל הוועדה, אנחנו מתנצלים בפני אותו אדם.
היו"ר משה גפני
ואני בכל אופן אומר שאם אפשר להימנע מהעניין הזה ולעשות את זה שלא במסגרת הוועדה, אלא אם כן אין ברירה ואנחנו לא יכולים להימנע מהעניין הזה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד עמותות. ויכול לקרות שלפעמים השעון המקולקל הזה בדיוק נופל על מקרה שצריך שם באמת להימנע מלאשר את זה.

אני מתנצל בשם הוועדה. אני מתנצל בשם הוועדה בפני מר יניב בן דוד, אבל זה חלק מהחיים שאנחנו מנסים כל הזמן לשפר. אני מקווה שהתקלות האלה יצטמצמו, שלא יחזרו על עצמן.

מי בעד אישור העמותה הזו שבסעיף 12 ברשימה שאנחנו מדברים עליה, שהקראנו אותה. סימנה 11-657-17, סעיף 12. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לאישור עמותת חן לחיים – תמיכה וסיוע לילדים חולים – לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (סעיף 12 ברשימה שסימנה 11-657-17) אושרה.
היו"ר משה גפני
הסעיף אושר. אני מודה לכם. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:42.

[pic]

הכנסת

יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
03397117

בס"ד, ירושלים, י"ג אלול תשע"ז‏‏‏

04 ספטמבר 2017

לכבוד

מר משה אשר

מנהל רשות המסים

משרד האוצר

ירושלים
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

מכתבך מיום ג' באב תשע"ז (26 יולי 2017) רשימה מס': 11-657-17

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותה הבאה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

חן לחיים - תמיכה וסיוע לילדים חולים

580566784

בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

העתק: מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים