ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/07/2017

חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 790

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, ז' באב התשע"ז (30 ביולי 2017), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי רוזנטל
מוזמנים
גיא גולדמן - ממונה חקיקה, משרד האוצר

בני יונה - מנהל תחום מוסדות ציבור ומלכרים, משרד האוצר

שלומי פיליפ - מנהל תחום מפקח ארצי, משרד האוצר

דניאלה רוט שני - ממונה שוק ההון, משרד האוצר

אייל טולדו - אגף תקציבים, משרד האוצר

לימור תוסייה כהן - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ענת פילצר סומך - יועצת משפטית, איגוד החברות הציבוריות

נועה גולדשטיין - יועצת משפטית, איגוד החברות הציבוריות

רעות קינן - סמנכל"ית קשרי ממשל ורגולציה, התאחדות התעשיינים בישראל

נתנאל עודד - ראש תחום פיתוח עסקי, הבורסה לניירות ערך

יעקב גולד - ע. תחום מיסוי וביטוח, רשות לניירות ערך
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה), התשע"ז-2017, פ/4275/20, הצעת ח"כ משה גפני
היו"ר משה גפני
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה- הוראת שעה), התשע"ז-2017. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק שנולדה כדלהלן: לאור הירידה בנושא של החברות הציבוריות בהנפקה בבורסה, לאור הירידה בבורסה בישראל שחברות ציבוריות בישראל עוברות את תל-אביב ונוסעות לפריז, לניו-יורק ולכל המקומות האחרים בעולם, לא נשארות כאן. זה דבר שעושה נזק עצום ובלתי ניתן לתיאור. אנחנו הצענו - 3 חברי כנסת: עודד פורר, יצחק וקנין ואנוכי – שאת הוצאות ההנפקה ינכו מההוצאות שלהן. הצענו, וזה היה די בהסכמה, שאנחנו נכניס את זה בתוך הסתייגות בהצעת חוק שהייתה על שולחן הוועדה - ובזה ייגמר העניין. הייתה הסכמה לגבי העניין הזה. זה גם לא הרבה כסף. הלוואי וזה יהיה הרבה כסף. הלוואי ויהיה מדובר בזה שהחברות הציבוריות ישקיעו כאן בבורסה בתל-אביב. לא מדובר על הרבה כסף לפי הנתון הקיים. היועצת המשפטית אמרה שהיא לא רוצה שנכניס את זה בתור הסתייגות בחוק. הסיבות, אני לא יודע. אם היא רוצה, היא תגיד, אם היא לא רוצה, לא חייבים להגיד.

ההתנהגות של משרד האוצר בבג"ץ על מיסוי דירה שלישית גרמה לכך שאנחנו לא נכניס את זה בהסתייגות. אחרת הייתה הסכמה, היינו מסכימים על העניין הזה, לא מביאים את החברים בפגרה לדיון הזה, שהוא דיון שהממשלה הייתה צריכה לעשות אותו. במהלך הדיונים, עוד לפני שזה הגיע לכאן, אבל אחרי שזה עבר בוועדת שרים לחקיקה והעברתי את זה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, נאמר לי שהאוצר מבקש שזה יהיה רק ל-3 שנים כהוראת שעה, שזה יהיה רק על בורסות בארץ, לא על בורסות בעולם. אין פתרון של ניכוי הוצאות הנפקה - אין גם כוונה לעשות את זה - על בורסות בעולם. אני הסכמתי לשני התנאים. התנאי האחד שזה יהיה ל-3 שנים. אני לא יודע למה, ואם אני יודע, אני לא רוצה אפילו להגיד בגלל שזה מעצבן. אבל הסכמתי, לאחר שהתייעצנו גם עם החברות הציבורית, עם אילן פלטו, וקיבלנו תשובה חיובית. הנושא הזה של בורסות בארץ ולא בעולם זה מובן, אני קיבלתי את זה, ולכן זה הופך להיות הוראת שעה. תהיה אפשרות לחדש או להמשיך את זה. שר האוצר, באישור ועדת הכספים, יוכל להאריך את הצו. הייתה הסכמה. את זה אני מבקש להקריא. אם יש השגות על זה - שיגידו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כבר יש השגות?
ענת פילצר סומך
אתם רוצים להקריא קודם, ואז - -?
היו"ר משה גפני
אז נקריא קודם. את מהחברות הציבוריות?
ענת פילצר סומך
נכון.
היו"ר משה גפני
אז נקריא קודם. אם הממשלה לא אומרת כלום, כדאי שגם את אל תגידי כלום. בקשה.
שגית אפיק
הצעת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה – הוראת שעה), התשע"ז-2017.

הגדרות. בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), זולת אם יש בחוק הוראה מפורשת.

ניכוי הוצאות בקשר להנפקת מניות. חבר בני אדם שהיו לו הוראות בקשר להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה בישראל יהיה זכאי לנכותן באותה שנה.

תחילה ותוקף.

(א) תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) והוא יעמוד בתוקפו עד ליום - -

3 שנים זו ההסכמה?
היו"ר משה גפני
כן. למה 1 בינואר 2018?
שגית אפיק
אז עד סוף 2021?
היו"ר משה גפני
למה לא מהיום?
שגית אפיק
כי זה צריך להיות שנתי.
היו"ר משה גפני
אם זה שנתי, אז בסדר, 1 בינואר 2018.
ענת פילצר סומך
למה לא 2017?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה הגיוני.
שגית אפיק
להתחיל מ-1 בינואר 2017, רטרואקטיבית?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אז מה עושים - - ?
שגית אפיק
רשות ניירות ערך, אתם חושבים שזה - - ?
גיא גולדמן
כן.
היו"ר משה גפני
מה נרוויח בזה?
ענת פילצר סומך
תחולה על הנפקות שבוצעו בתחילת השנה.
שגית אפיק
הכוונה היא לעודד את ההנפקות הלאה, לא?
ענת פילצר סומך
האמת היא שאם זה 3 שנים, עדיף קדימה. חשבנו שזה יהיה from now on.
היו"ר משה גפני
קדימה. בסדר, 2018. רגע, ה-1 בינואר 2018 - -
שגית אפיק
עד סוף 2021.
היו"ר משה גפני
כן.
גיא גולדמן
עד סוף 2020.
שגית אפיק
עד 31 לדצמבר 2020.

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך בצו את הרואות חוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו - -

נעשה את זה ל-3 שנים כל אחת?
היו"ר משה גפני
כן.
גיא גולדמן
אתם לא רוצים מגבלה על זה?
שגית אפיק
איזו מגבלה?
גיא גולדמן
הגבלה כלשהי שמעבר לה לא צריך לחזור לכנסת.
ענת פילצר סומך
למה? יש ממילא מגבלה.
שגית אפיק
בשדרות הייתה מגבלה כשהארכנו מ-2007 עד 2017?
גיא גולדמן
שם זה היה מצב ביטחוני.
ענת פילצר סומך
למה מגבלה? ההצעה הראשונית - -
היו"ר משה גפני
אפשר להאריך את זה כל הזמן, אלא אם כן יתקבל החוק שלנו להפסיק עם הנומרטור, ואז יהיה חוק קבוע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה יהיה חוק הרבה יותר חשוב. אני גם חושב. הנומרטור, לבטל אותו - -
היו"ר משה גפני
אנחנו עושים את זה בגלל שאמרתם נומרטור. זה צריך להיות חוק קבוע. היה מדובר על חוק קבוע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
האמת, הגיע הזמן לבטל את הנומרטור הזה, רק עצבים הוא מביא.
היו"ר משה גפני
נכון. בקשה, אדוני.
יעקב גולד
השאלה מתי החוק ייכנס לתוקף. ככל שייכנס לתוקף במהלך 2017, עדיף שהוא יעודד הנפקות שימשיכו. אנחנו כרגע רואים הנפקות ראשוניות וגם לא רק ראשוניות שהשוק מתעורר והמגמה היא חיובית. אני חושב שזה יכול להמשיך ולעודד את המגמה הזאת. לא הייתי רוצה - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז מה אתה מציע? אתה מציע שזה יחול מעכשיו, מיד?
ענת פילצר סומך
כן.
יעקב גולד
כן. אם החוק - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז אדוני, אולי נעשה את זה ל-40 חודש?
ענת פילצר סומך
אני מסכימה. בצעד נדיר איגוד החברות מסכים עם רשות ניירות ערך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עד סוף השנה זה לא ייחשב ב-3 שנים.
שגית אפיק
רשות ניירות ערך, אתם חושבים שההצעה הזאת אכן תיטיב?
יעקב גולד
כן, אנחנו חושבים שזה ייטיב עם החברות, זה יעודד אותן. זה עוד איזו שהיא הטבה שטיפה יכולה לאזן מנגד את העלויות האחרות שיש לחברות - -
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה רבה. מה המצב היום של הבורסה ושל החברות הציבוריות?
יעקב גולד
כיום אנחנו עדים לכך - - מתחילת השנה אנחנו עדים להתעוררות הבורסה, התעוררות הנפקות, אחרי תקופה ארוכה שהרשות נקטה בצעדים - -
היו"ר משה גפני
למה, מה קרה שפתאום התעוררה הבורסה?
יעקב גולד
אני חושב שזה בא מסל של צעדים.
היו"ר משה גפני
כמה זה התעוררות? הרשות לניירות ערך הציגה פה קטסטרופה ממש. כמה זה התעוררות? זה קטסטרופה - -?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה הנפקות היו? אולי היקף המסחר גדל. אפשר לתת קצת נתונים?
ענת פילצר סומך
כ-10 הנפקות מתחילת שנה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
10 הנפקות לעומת מה? מה היה בשנה קודמת?
ענת פילצר סומך
לדעתי, 3 או 4 ו-1 או 2 שנה קודם.
היו"ר משה גפני
כמה היה מתי שהשוק היה מלא?
ענת פילצר סומך
במספרים נדבר. היו 650 חברות ציבוריות, היום יש ארבע מאות חמישים ו.. תקנו אותי אם אני טועה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אולי תיתן עוד נתון אחד. מה היקף המסחר הלאומי עכשיו?
יעקב גולד
אין לי כרגע נתונים כמותיים. לא באתי איתם מוכן, אז אני מתנצל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז בואו תגידו לנו, שנבין מה זו התעוררות.
שלומי פיליפ
אני לוקח את הנתונים מהאתר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. אנחנו רואים התאוששות במחצית הראשונה של 2017. היקף ההנפקות בכסף היה בסדר גודל של 5.3 מיליארד שקל, כשבשנים 2016,2015 ו-2014 היקף ההנפקות הכולל כל שנה נע בין 5.6 מיליארד ל-7.6 מיליארד. כלומר, אנחנו רואים בחצי שנה מה שעשו בממוצע בשנה בשנים קודמות. מבחינת מספר - -
היו"ר משה גפני
למה זה קורה? יש לכם הסבר למה זה קורה?
שלומי פיליפ
אני חושב שזה בעקבות טיפול יסודי של רשות ניירות ערך ברגולציה, בבירוקרטיה. תקן אותי אם אני טועה.
יעקב גולד
אנחנו מאמינים - -
היו"ר משה גפני
מערכת שלמה של - -
יעקב גולד
כמובן שהרגולציה היא חלק ממערך שלם של פעולות. אנחנו חושבים שאחד מהדברים זה להמשיך את הנושא של המיסים לשלב בזה.
שלומי פיליפ
לו אתם הייתם מחוקקים את החוק הייתם חושבים שאולי זה בעקבות החוק החדש, אבל לא, אנחנו רואים ש-8 חברות חדשות הנפיקו מתחילת השנה, כשבשנים קודמות – 2015,2016 - היו 2 ו-3 חברות. אנחנו רואים שללא הצעת החוק הזאת הבורסה מתאוששת. אנחנו יודעים כנראה גם למה. אם אנחנו רוצים להמשיך את המגמה הזאת, זה כפוף להחלטתכם.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, בסדר גמור.
ענת פילצר סומך
קודם כל, אני טיפה רק רוצה לצנן את ההתלהבות. אנחנו מדברים על התאוששות של כ-10 חברות בשנה, זאת אומרת, ייקח לנו עכשיו 20 שנה לסגור את הפער של מה שהיה לפני 4 ו-5 שנים. זאת אומרת, חייבים להמשיך את המגמה של ההקלות הרגולטוריות, בוודאי הטבות מס, בצורה דרסטית. אז בואו לא נברך על מגמה שהיא רק בראשיתה.

נקודתית לעניין נוסח ההצעה. שלושה דברים. קודם כל, יש לי שתי בקשות להבהרה מרשות המיסים. יכול להיות שאם ההבהרות תנחנה את דעתי, לא תהיינה לי הערות. אחת, האם המונח "חבר בני אדם", שהוא מציין את התחולה לגביו ניתנה ההקלה, כולל שותפויות לכל סוגיהן, ללא מגבלת - -?
היו"ר משה גפני
שגית, יש בעיה עם זה?
גיא גולדמן
מדובר, מבחינתנו, על שותפות שתמוסה כמו חברה במיסוי דו-שלבי. שותפות שקופה זו שותפות שהמיסוי שלה הוא ברמת היחיד. ניכוי ההוצאות יהיה כנגד הכנסות היחיד מכלל מקורות שונים, בשיעור מס גבוה מאוד, לא בשיעור מס חברות של 24%.
בני יונה
החוק מדבר גם על הנפקת מניות, שזו לא הנפקת שותפויות. שותפויות לא נכללות שם.
ענת פילצר סומך
אוקי, אז אני חושבת שראוי לתקן את הנוסח באופן שהוא יחול גם על שותפות. אם הרציונל הוא לעודד מסחר, אין שום סיבה למנוע משותפויות גז או נפט או וידיאו או טלוויזיה או קולנוע, שזה שותפויות שביחידות ההשתתפות שלהן יכולות להיסחר בבורסה - - צריך להרחיב את הנוסח כך שזה יחול גם עליהן.
יעקב גולד
גם רשות ניירות ערך תומכת בהרחבת התחולה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתם מסכימים?
בני יונה
יש הבדל בין שני סוגי שותפויות. יש שותפויות שממוסות בשיטת המיסוי הדו-שלבית, ויש שותפויות שהן למעשה ישויות שמתעלמים מהן, המיסוי מתבצע על ידי מחזיקי היחידות באופן ישיר. הכוונה של המחוקק פה היא יותר עידוד של תאגידים כאלה שממוסים בשיטת המיסוי הדו-שלבית.
ענת פילצר סומך
למה?
היו"ר משה גפני
אין דיאלוג פה. אתם לא מסכימים לזה?
בני יונה
לשותפויות שהן שקופות, שמתעלמים מהן, אנחנו חושבים שזו לא בדיוק הסיטואציה שהתכוונו - -
היו"ר משה גפני
הרשות לניירות ערך.
יעקב גולד
אנחנו תומכים בהרחבת התחולה על ניירות ערך נוספים, כדוגמת יחידות השתתפות.
שגית אפיק
למה? באמת אני רוצה להבין מה זה ייתן, כי הם טוענים שזה לא ייצור עידוד בגלל ששיטת המיסוי היא שונה. אתם חושבים שזה כן ייצור את העידוד שמדובר בו?
יעקב גולד
אנחנו חושבים שכל עידוד של הכרה - - בסופו של דבר, לחברה יש הוצאות על מנת להנפיק ניירות ערך לציבור ולמצוא לה מקורות מימון, הן כהון והן כחוב.
היו"ר משה גפני
אני אתן לך לדבר כמה שאתה רוצה. אתה יכול לדבר יום שלם, אבל האם אתה יכול לעשות את זה בשתי דקות ולהגיד לי בסוף אם אתה מסכים או לא מסכים? קודם תגיד לי את הסוף.
בני יונה
אני חושב שההטבה יותר מידי רחבה, היא מעבר למה שצריך.
היו"ר משה גפני
מסכים או לא מסכים?
בני יונה
לא מסכים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תסביר למה.
היו"ר משה גפני
לא. אני לא הולך נגדם. אנחנו מצביעים. בינתיים, היות ובלאו הכי אנחנו מביאים את זה למליאה מאוחר יותר, אז אל"ף, אני עושה את זה מאותו רגע שהחוק מאושר עד סוף 2020. בלאו הכי עד שזה יאושר ייקח זמן וכל מה שנלווה לעניין הזה. במשך הזמן הזה הולכים לקרות שני דברים: אל"ף, אם עד אז אתם מסכימים, אני אעשה רביזיה, אני אחזיר את זה ונוסיף. אם לא, נוסיף את זה לקריאה השנייה והשלישית, אם תהיה הסכמה.
אייל טולדו
הצעת החוק קודמה בהסכמה עם אגף התקציבים, לכן אנחנו מבקשים שההטבה תינתן אך ורק ל-3 שנים.
היו"ר משה גפני
אמרנו ל-3 שנים.
אייל טולדו
אני רק מציין לפרוטוקול. רק להנפקות ראשוניות, ואך ורק בבורסה בתל-אביב.
היו"ר משה גפני
מה זה "הנפקות ראשוניות"? אתה כל הזמן אומר לי מילים כאלו שאחרי זה אני אוכל את עצמי - -
אייל טולדו
שבפעם הראשונה החברה מנפיקה את עצמה בבורסה.
היו"ר משה גפני
מאיפה המצאתם את זה?
אייל טולדו
זה היה ההסכמות - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איפה היו הסכמות כאלו?
בני יונה
הרעיון הוא לעודד חברות - -
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני מסכם כדלהלן - -
ענת פילצר סומך
הערה נוספת. ראשית, ההסכמה הזאת שלכאורה הועלתה על ידי אגף תקציבים לא מוזכרת בנוסח החוק, לכן היא, בעיני, חדשה. היא לא הוסכמה ולא נידונה. להציג אותה כאילו זו הייתה הסכמה - - ובי"ת, אני רוצה לשאול, האם נכללות - - נתחיל בשאלת הבהרה לרשות המיסים. האם הנפקת אג"ח נכללת בגבולות ההטבה?
גיא גולדמן
זה כבר היום.
בני יונה
זאת הוצאה כפולה.
ענת פילצר סומך
אין בעיה. אני מבקשת שיירשם בפרוטוקול שעמדת רשות המיסים היא שהוצאות שהוצאו במהלך הנפקת אג"חים מותרות בניכוי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה שייך? זה לא שייך לחוק.
בני יונה
זה לא שייך לחוק.
היו"ר משה גפני
גבירותי ורבותיי, אני מבקש לומר מה היו ההסכמות, מה לא היו הסכמות. אנחנו הגשנו את החוק הזה. אני לא הולך לנהל על זה עכשיו דיון. אנחנו הגשנו את החוק הזה כשהייתה הסכמה. הייתה הסכמה כאן בוועדה שזה יהיה קבוע, ושההוצאות האלו יהיה מנוכות מההוצאות הרגילות. רצינו להכניס את זה כהסתייגות באותו חוק שהיה כאן. היועצת המשפטית לא הסכימה. הלכנו למסלול. הנחנו את הצעת החוק כמו שהיא הייתה אמורה לעבור בהסתייגות. תוך כדי הדיבורים, שלא היו מלכתחילה, אמרו 3 שנים. הסכמתי. אני מסכים גם עכשיו. בדרך, לפני שאנחנו מתחילים להביא את החוק, מתחילים עם משהו חדש. אני לא רוצה לדבר יותר מידי, כי בכל אופן אנחנו ערב תשעה באב. אם זה היה ערב פורים, הייתי אומר משהו לגבי אגף התקציבים. זה נוגע קצת לסעודת פורים, אז אני לא אדבר על זה עכשיו. מעולם לא הסכמתי לזה. אתה יכול למשוך את החוק. אני אצביע עליו. לא רק שלא הסכמתי לזה, אלא מי שמכיר אותי, ומכיר את הליך החקיקה שלי - אני לא איש נעלם פה - יודע שלא הייתי מסכים לזה לעולם. על שמי לא יהיה חוק שמדבר על שליש מההוצאות, אחרי שהסכמתי ל-3 שנים.
אייל טולדו
כבוד היושב-ראש, אני לא התכוונתי שהייתה הסכמה איתך בנושא, אלא שהצעת החוק עברה בהסכמה עם אגף התקציבים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מו"מ עם עצמם.
היו"ר משה גפני
את מה שהוקרא כאן אני מבקש לאשר. אנחנו מדברים שהחוק ייכנס לתוקפו ברגע שהוא יאושר. זה ייקח עוד זמן, כי מטבע הדברים אנחנו נמצאים בפגרה. עד סוף 2020 לא משנים דבר. במהלך הזמן הזה יש מספיק זמן כדי לקיים דיון על מה שהחברות הציבוריות העלו. תסכימו – טוב, לא תסכימו - אני אעמוד במילתי, לא אשנה אותה. תשתדלו להגיע להסכמות. אם לא תגיעו להסכמות עד הקריאה הראשונה, אפשר להגיע להסכמות עד הקריאה השנייה והשלישית. אני לא משנה מעמדתי כלום. מה שסיכמנו - זה מה שיהיה. אם מישהו חושב - - עוד פעם ערב תשעה באב. רציתי להגיד איזו מילה, אבל לא חשוב.
גיא גולדמן
באוצר החליטו שתהיה פעולה מאזנת לחוק הזה, אבל הפסד הכנסות שבהתאם לו הוחלט על פעולה מאזנת היה גם להנפקה ראשונית וגם לכך שההפחתה תהיה ל-3 שנים, כמו חוק התעשייה (מיסים). זה שני עניינים שונים.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז.
שגית אפיק
מה העלות התקציבית?
אייל טולדו
עלות תקציבית זניחה יחסית. כמו שנאמר, מדובר על הנפקה ראשונית, על טווח מוגבל ל-3 שנים, ועל כן ככל שההטבה תורחב תידרש פעולה מאזנת נוספת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי בעד אישור הצעת החוק כפי שהובאה? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה – הוראת שעה), התשע"ז-2017 אושרה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה. אני מאוד מודה לכם. אני, דרך אגב, מציע שתמשכו את החוק - - למשוך את החוק אתם לא יכולים, זאת הצעת חוק פרטית, אבל תגידו שמשרד האוצר מתנגד. אני יעלה במליאת הכנסת ואגיד, אנחנו עשינו חוק – בהסכמה - שמתקן את העניין של הבעיות בבורסה ושל החברות הציבוריות. שר האוצר מתנגד. כדאי לכם להתנגד לזה. בסדר, אני לא אעמוד פה - - תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:47.

קוד המקור של הנתונים