ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/07/2017

חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017, הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 466

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, ג' באב התשע"ז (26 ביולי 2017), שעה 10:30
סדר היום
1. הצעת חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017

2. הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

עודד פורר
מוזמנים
מיכל חורין - ממונה ייעוץ משפטי, משרד החינוך

חגית עזרא - ממונה טקסים ואירועים, משרד התרבות והספורט

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך, משרד האוצר

שאול קירשנבאום - רפרנט חינוך, משרד האוצר

חנן ארליך - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עינבל קויתי בן דב - מנהלת אגף הנצחה וקשרי קהילה יד ושם, יד ושם
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי

ירדן הומינר
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון

הצעת חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017, פ/4042/20 כ/733, הצעת ח"כ עודד פורר
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-26 ביולי 2017, ג' באב תשע"ז. הנושא: הצעת חוק יום הניצחון עודד פורר וקבוצת ח"כים. וכן הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית של חברת הכנסת טלי פלוסקוב.

הבנתי שאנחנו צריכים להצביע על המיזוג בשני החוקים. אנחנו מביאים אותו להצבעה, ואני תומך במיזוג.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

המיזוג אושר.
היו"ר יעקב מרגי
באין מתנגדים המיזוג אושר.

אני לא אחזור על הסיבה שההצעה הגיעה בקריאה שנייה ושלישית, היה לנו מאמץ מנטלי רגשי לספר מה קרה שהחליטו אתמול בלילה להביא את זה גם לקריאה שנייה ושלישית. עד אתמול ידענו שזה עובר רק בקריאה ראשונה, וההיפך הוא הנכון, שעודד פורר בעצמו אמר לי, תשמע, לא צריך להגזים.

אני אשאל שאלה, אני לא שואל אם משרדי הממשלה בעד, כי אנחנו יודעים את התשובה. השאלה היא כזאת, לו יצויר הצעת החוק כפי שהיא מנוסחת היום, היא ראויה לעבור בקריאה שנייה ושלישית ומכבדת את ספר החוקים, או שהיא צריכה עוד ליטוש?
מירב ישראלי
ליטוש זו מלה טובה.

יש פה כמה נושאים, גם לקראת הקריאה הראשונה, משרדי הממשלה העבירו לי את ההערות שלהם. יש פה כמה נושאים שאכן דורשים חידוד נוסף, ליטוש נוסף, וגם דברים שיש התנגדות עקרונית, למשל, השתת עלויות על הרשויות המקומיות, או דברים מהסוג הזה שזה עניינים מהותיים, התנגדות מהותית שיש לדברים.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, חוץ מתכנים יש משהו שמשיתים עליכם פה בחוק?
מיכל חורין
בעיקרון החוק כפי שהוא מנוסח היום, אז בעצם שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה. אז אני מניחה, אני מניחה, שוב, לא הייתי חלק גם מההסכמות, אז אני מניחה שהחובה תישאר על הרשויות המקומיות, אז להפריד חדרי הנצחה, אני מניחה שנצטרך להגדיר מהו חדר הנצחה.
היו"ר יעקב מרגי
שר החינוך יקבע נהלים לצורך פעילויות לציון יום הניצחון במערכת החינוך הוא לא למימוש כל החוק.
מיכל חורין
נכון. אתה צודק אדוני, אבל סעיף 5 בנוסח הנוכחי קובע ששר החינוך ממונה על ביצוע החוק. זה אחד הקשיים מבחינתנו.
היו"ר יעקב מרגי
ההבנות שהיו כאן שרת הקליטה היא - - -
מירב ישראלי
שמעתי שבמליאה דיברו על זה.
חגית עזרא
אני ממרכז ההסברה. אנחנו לא מוזכרים.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתם מתערבים על ריב לא לכם?
חגית עזרא
אנחנו מטפלים הרי בכל הטקסים הממלכתיים. ההסתייגות שלנו שמרכז ההסברה לא יכול לעשות את זה. אם זה טקס ממלכתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
השאלה אם בהגדרה ממלכתי, יש איזושהי הגדרה בחוק אחר שאומרת - טקס ממלכתי מחייב את ראש הממשלה, את מרכז ההסברה ומקפיץ לי את כל המערכות. או שזה בהגדרה ממלכתי, ואם החוק אומר זה רק שרת הקליטה, זה רק שרת הקליטה.
מיכל חורין
אני מניחה שברגע שכתוב בפסקה ה' – "שר העלייה והקליטה לגבי נושא מסוים" - זה לא חל לגבי נושאים אחרים.
מירב ישראלי
מה שאנחנו העתקנו לגבי הטקס הממלכתי, העתקנו פחות את מה שהיה בגבעת התחמושת. שם בעצם מי שממונה על הטקס זה משרד התרבות, אבל זה מכוח החלטת ממשלה. זאת אומרת, יש החלטת ממשלה שמחליטה איזה משרד בעצם אחראי על מה, על איזה טקס.
היו"ר יעקב מרגי
המסקנה – החיפזון מן השטן. ואם כבר רוצים להגדיר טקס ממלכתי, צריך לעשות את זה בשום שכל.
מירב ישראלי
גם יש פה עניין נוסף, שמסתבר, לפחות מההערות שקיבלתי אחרי הקריאה הראשונה, שיד לשריון בלטרון, הוא לא מוגדר כאתר הנצחה מכוח חוק, לכן גם אי אפשר בחוק לקבוע למיטב הבנתי, ומשרדי הממשלה יגידו אם זה נכון, אי אפשר לקבוע בחוק מקרקעין שמוחזקים על ידי עמותה שהם יועדו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה למצות את הסיפור של משרד התרבות. יכול להיות שאין לכם פה כלום בחוק. אז תאמרי מה הקושי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הרצון שלנו להוציא את משרד התרבות.
עינבל קויתי בן דב
יש כאן בעיה, כי נכון להיום, הטקס מתקיים ב"יד ושם", ביום הניצחון על גרמניה הנאצית. הוא מוגדר ממלכתי, והוא לא במעמד ראש הממשלה, במעמד שרת העלייה והקליטה, זה מה שיש עכשיו, אבל הוא מוגדר ממלכתי לשאלתך.
היו"ר יעקב מרגי
מכוח החלטת ממשלה.
מירב ישראלי
נכון, כי החוק מדבר רק על תהלוכה.
עינבל קויתי בן דב
נכון, ומרכז ההסברה ממן את הטקס הזה בעלות של 30 אלף שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
מה החששות שלך.
חגית עזרא
ההסתייגויות שלנו שמרכז ההסברה לא יוכל לעשות את הטקס הזה כי זה נופל לנו על אירועי יום העצמאות, יום ירושלים ויום הזיכרון. שנית, זה לא יושת על תקציב שלנו, אלא באחריות משרד הקליטה או "יד ושם".
היו"ר יעקב מרגי
האם החוק כפי שהוא מנוסח היום, דרך כלל זו הגדרתית או חקיקה, או החלטת ממשלה משהו שמשית על משרד התרבות?
מירב ישראלי
לא. כרגע זה כללי מי שתחליט הממשלה. הממשלה יכולה להחליט מה שהיא רוצה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד התרבות, את יכולה להישאר משקיפה בדיון. מבחינתנו, אתם אין לכם אמירה כאן, גם לא משיתים עליכם כלום.

נתמקד בקשיים.
מיכל חורין
מבחינת משרד החינוך, קושי ראשון הוא בעצם ההגדרה של השר הממונה על ביצוע חוק זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הסיכום שלי עם משרד החינוך, אני אומר לכם את דעתי, ואני לא רוצה להתווכח על זה. אני חושב שנכון, מאחר ויש פה עניין שהוא עניין חינוכי שזה יהיה שר החינוך. יחד עם זאת, אין לשרת הקליטה התנגדות להיות הממונה.
היו"ר יעקב מרגי
שר החינוך לא מתנגד שתשית עליו את העניין של התכנים. ברגע שאתה משית להיות ממונה על חוק כזה כשיש שרת הקליטה ויש עוד דברים אחרים זה יוצר בעיה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מקובל עליי.
היו"ר יעקב מרגי
קודם כל יש הסכמה שזה שרת הקליטה לא שרת החינוך, אנחנו מקבלים את ההערה של סעיף 5.
חנן ארליך
אין פה נציג של משרד הקליטה.
היו"ר יעקב מרגי
היה פה נציג משרד הקליטה, ואמר, כל העלויות התקציב ואנחנו - הוא אמר, לכן לי היה תמוה איך התפקשש, או נכנס אחרי הדיון בקריאה ראשונה.
מיכל חורין
הנוסח מבחינתנו בסדר. אני יודעת שלחנן יש הערות לגבי התאריך. התאריך האלטרנטיבי, אני חושבת שנכון שיהיה בסוף, אבל זה עניין לגמרי טכני. ברגע ששר החינוך כבר לא ממונה על החוק, אז השאלות לגבי הטקס הוא פחות רלבנטי, זה רק שאלה איך הממשלה תעודד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הממשלה תחליט.
היו"ר יעקב מרגי
אם היינו יותר ממוקדים, הייתה בעיה לשרים - שהממשלה תחליט.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תראו, אנחנו לא מכניסים פה שהטקס הוא ממלכתי בחוק, זה יישאר בהתאם להנחיות הממשלה שהיא הנחתה טקס ממלכתי לא במעמד ראש הממשלה, זה לא השתנה.
מיכל חורין
ברגע שהאחריות שנשארת למשרד החינוך והתכנים בלבד, והשר הממונה הוא כבר לא שר החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
בשיטת הלמינציה – תרבות, חינוך בחוץ. הסכמה חינוך - - -
חנן ארליך
ברוח המשפט לגבי התאריך, ימי זיכרון וימי הנצחה ממלכתיים מצוינים ככלל בחקיקה בתאריך עברי. זה נכון שהסעיף הזה הועתק וגם ברורה לגמרי המשמעות של 9 במאי, כמובן האנשים שהשתתפו ולכל מי שמודאג כפי שזה מצוין. שוב, יחד עם זאת, גם ברוח חוק התאריך העברי - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם מתחילת שנת הלימודים...
חנן ארליך
אני מדבר על החקיקה. רוח חוק התאריך העברי שמדבר על זה, שוב, הוא לא אומר תמיד - - - בחקיקה, הוא אומר שהממשלה תשתמש - גם המדינה כיהודית ודמוקרטית. ולכן, הצעה שוב, זה לא איזה קושי משפטי בלתי עביר, אבל הצעה שצריך להתייחס אליה להפוך את הסדר. זאת אומרת, לקבוע את התאריך בתאריך העברי כ"ו באייר, אפשר לציין במפורש - - -

בכ"ו באייר יקוים יום לציון ניצחון - - - שאירע ב-9 במאי 1945. זאת אומרת, להזכיר את התאריך הלועזי.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא אומר לקבוע את התאריך העברי.
חנן ארליך
אני מציע לקבוע את התאריך העברי, אבל לציין, יצויין כ"ו באייר לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, שאירע בכ"ו באייר, 9 במאי 1945.
עינבל קויתי בן דב
אני מנהלת אגף הנצחה ב"יד ושם".

לגבי העניין של כ"ו באייר, תראו, באופן עקרוני "יד ושם" בעד לוח השנה העברי. אנחנו מציינים את כ"ז בניסן כיום הזיכרון לשואה ולגבורה, וכן הלאה. אין לנו שום עניין נגד תאריכים עבריים. המקרה הספציפי הזה הוא מקרה שונה ואחר. מכיוון שמדובר כאן על אירוע בינלאומי, ה-9 במאי הוא יום הניצחון, זה יום צבאי שמציינים אותו, זה לא מציין את יום השואה, זה לא מציין שום דבר מהסוג הזה. יום הניצחון על גרמניה הנאצית הוא יום בינלאומי. זה כמו להגיד שאת ה-27 בינואר, להבדיל, שהוא יום שחרור אושוויץ, לציין בתאריך העברי, כאשר מדינת ישראל יזמה באו"ם שיהיה 27 בינואר, אנחנו מתנגדים בכל תוקף.
חנן ארליך
הערנו לגבי המיקום של הטקס הממלכתי. אנחנו רק מציינים שאפשר בחוק לקבוע את זה. עשינו בדיקה קצרה שפועלת עמותה בלטרון שהיא כנראה חוכרת את המקום מרשות מקרקעי ישראל. יש שם כל מיני מורכבויות נוספות לגבי השטח שגם אגב הפריעו להכריז עליו כאתר הנצחה ממלכתי, הוא לא אתר הנצחה ממלכתי – מורכבויות שונות שנוגעות למעמד הקרקע.
מירב ישראלי
נראה לי שבמצב המשפטי הנוכחי תהיה בעיה להגיד באתר - - - בלטרון.
חנן ארליך
זה נכון שיש שם אתר והוא מוכר בשם הזה.
היו"ר יעקב מרגי
מה הניסוח החלופי?
מירב ישראלי
צריך להשאיר את זה פתוח, שהממשלה תקבע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נשאיר את זה להחלטת הממשלה. תראו, יש החלטת על הקמת מוזיאון הלוחם היהודי בלטרון.
מירב ישראלי
יש הצעת חוק שהונחה, אם היא תעבור, כך עשינו בגבעת התחמושת, מכיוון שזה הפך לתאגיד סטטוטורי.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מקובל עליי. אני משאיר את זה להחלטת הממשלה עם אמירה של הוועדה בפרוטוקול שאומרת, אנחנו חושבים שראוי שזה יהיה בלטרון, אבל שרת הקליטה ממונה על החוק, אז היא תחליט, תוביל לאן זה יילך.
מירב ישראלי
אז התקיים טקס ממלכתי לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית – לא צריך להגיד כלום בעצם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הייתה פה בעיה עם העניין ממלכתי, על המשמעות של הממלכתי. אני חושב שזה צריך להיות כפי שזה מצוין. יש בקשה של לשכת ראש הממשלה שזה לא יהיה ממלכתי במובן של ממלכתי שמרכז ההסברה מארגן את זה, ושזה לא יהיה ממלכתי במובן שראש הממשלה מחויב להגיע.
מירב ישראלי
אז נעשה מרכזי, זה מה שעשינו בגבעת התחמושת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מציע לכתוב שהממשלה תקבע כללים לקיום טקס מרכזי רגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית, ואז היא קובעת את המקום, היא קובעת את ההגדרה שלו כממלכתי בלי ראש ממשלה, עם ראש ממשלה.
מירב ישראלי
כללים זה תקנות, חבל. אז פשוט נכתוב - התקיים טקס מרכזי לרגל יום הניצחון על גרמניה כפי שתקבע הממשלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היום אתם פועלים בטקס לפי החלטת ממשלה קיימת. זאת אומרת, אפשר להמשיך לפעול בהתאם להחלטת הממשלה הקיימת.
עינבל קויתי בן דב
אני חייבת לציין רק שניצולי שואה מדי שנה, לפעמים זה יוצא מאוד סמוך ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, כי יום הזיכרון לשואה והגבורה מצוין על פי התאריך העברי, וניצולי שואה מאוד כועסים, אומרים שהטקס הזה מין הראוי לו להתקיים במקום שבו מציינים ניצחון צבאי, כי ב"יד ושם" צריך להתאבל.
היו"ר יעקב מרגי
נאמר לפרוטוקול, זו הסכמה, וזו כוונת המחוקק גם כן. אני חושב שזה ברור.
חנן ארליך
לגבי רשויות מקומיות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היום פועלים בחלק מהרשויות המקומיות חדרי הנצחה בתמיכה של משרד העלייה והקליטה. הרצון הוא שהפרויקט הזה ימשיך. כמו שזה מנוסח כרגע, זה מטיל איזושהי אחריות וחובה לרשויות המקומיות שאנחנו לא רוצים להטיל אותה גם בסיכום שלנו מול משרד הפנים בעניין הזה. אני מציע, מאחר והחזרנו את זה לאחריות שרת הקליטה במובנים האלה. אפשר לכתוב - שרת הקליטה תדאג לכך שיופעלו - - -
מירב ישראלי
אני מציעה שפשוט מה שנעשה, נגיד ששרת הקליטה תקבע – זה חנן צריך להגיד לי, מבחנים להשתתפות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא מבחנים. מה שקורה זה שמתחילים להגיד כרגע - כל זמן שאין חוק, אומרים, חדרי הנצחה, זה לא קשור לעלייה וקליטה, משרד הקליטה לא יכול לתקצב את זה. אנחנו כן רוצים לאפשר את המשך התקצוב הזה.
מירב ישראלי
אני מציעה בעצם לא להגיד שרשויות המקומיות יפעילו.
חנן ארליך
רשות מקומית שתפעיל חדר הנצחה למימוש מטרות חוק זה - - -
מירב ישראלי
לא, אבל צריך לקבוע שיהיו מבחנים לתקצוב של הדבר הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שרת הקליטה - - -
מירב ישראלי
לא, אבל זה צריך להיות לפי מבחנים שוויוניים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסדר, זה בכל מקרה, זה ברור, לא צריך לכתוב את זה.
מירב ישראלי
לא, אנחנו צריכים להגיד מה המנגנון המשפטי של התקצוב של הדבר הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, ברגע ששרת הקליטה תפעל, הממשלה פועלת בהתאם לחוק.
היו"ר יעקב מרגי
או בתקנה, או במבחני - - -
חנן ארליך
- - -
מירב ישראלי
תגידו לי אתם איך נכון לנסח את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הנכון הוא ששרת הקליטה תפעל לקיום - - -
מירב ישראלי
היא לא יכולה לפעול, זה לא המנדט שלה. היא לא יכולה להגיד לרשות מקומית תפעילי חדר. אם הרשות המקומית מחליטה, אם אני מבינה נכון, אם הרשות המקומית מחליטה שיש אצלה חדר הנצחה כזה, אז משרד הקליטה - - -
חנן ארליך
אפשר להשאיר את הסייפא. תקציב שנתי, השתתפות בהחזקתם של חדרי הנצחה שיפעילו רשויות מקומיות.
מירב ישראלי
רצינו להכניס את שרת הקליטה.
חנן ארליך
ייקבע בחוק התקציב השנתי לפי כללים שיקבע השר הממונה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת, תקציב שנתי להשתתפות בהחזקתם של חדרי הנצחה לציון ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית שמתקיימים בהם פעילויות לחינוך ולימוד בדבר חלקם - - - חשוב לי הגדרה של חדרי הנצחה.
מירב ישראלי
פשוט ננסח את זה אחרת.
עינבל קויתי בן דב
אם זה טקס מרכזי מי מממן אותו, שזה להחלטת ממשלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה להחלטת הממשלה וזה קיים היום.
עינבל קויתי בן דב
יד ושם מקבל 30 אלף - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מניח שאין התנגדות למשרד ההסברה להמשיך ולתקצב בסכום המתוקצב היום הטקס המרכזי, זאת אומרת, אתם לא באים ואומרים, אנחנו עכשיו גם רוצים את ה-30 אלף שקלים.
חגית עזרא
אין התנגדות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסדר, הם יקבעו את הכללים בהתאם לעניין.
חנן ארליך
ועדת השרים החליטה בזמנו שלפני הקריאה הראשונה זה יחזור לוועדה. זה לא חזר - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אגיד, לדעת יושבת ראש ועדת שרים לחקיקה, אחרי שיושב ראש הקואליציה שוחח עם השרים שהציבו את התנאים, מהרגע שהם הסירו את התנגדותם, אז אפשר - - -
היו"ר יעקב מרגי
העובדה היא שהפרוצדורה עם ועדת השרים לא התקיימה. זה לפרוטוקול.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כל השרים הנוגעים בעניין הביעו את הסכמתם, והסירו את התנגדותם לפני הקריאה הראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה, חנן, עשית את עבודתך נאמנה.

מי בעד הצעת החוק כפי שהוצגה כאן לאחר התיקונים.
מירב ישראלי
אמרנו, יש את העניין של הטקס המרכזי. צה"ל אמרו לנו שהם לא יכלו להגיע לכאן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הם גם לא הביעו התנגדות בפעם הקודמת. 9 במאי נשאר 9 במאי.
מירב ישראלי
הורדנו את האתר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
איפה מופיע פה התאריך העברי?
מירב ישראלי
השר יכול לקבוע ב-3(א).
עינבל קויתי בן דב
סעיף (א) לא משתנה, הוא נשאר 9 במאי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן. מדי שנה ביום 9 במאי, יקוים יום ניצחון - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מביאים את הצעת החוק להצבעה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה להצביע, ולהגיד לך, יישר כוח, לך, לדוד ביטן, לצוות היועצות המשפטיות בכל משרדי הממשלה, בוודאי למנהלת הוועדה. תודה רבה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

הצעת חוק הצעת חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק אושרה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רק חשוב לי שתדעו, שאתם לא מבינים איזה דבר עשיתם בכיבוד של האנשים שלחמו במלחמת העולם השנייה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים