ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/08/2017

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה), התשע״ח-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 480

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, כ"א באב התשע"ז (13 באוגוסט 2017), שעה 8:50
סדר היום
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז–2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - יואל הדר

ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - איילה ויינשטיין

סגן היועמ"ש של כבאות והצלה, המשרד לביטחון הפנים - קרן גל-און

רע"ן תקציבי הכנסות, כב"ה, המשרד לביטחון הפנים - מרק טובלם

מפקד תחנה גבעתיים, ארגון הכבאים בישראל - דורון לוי

עוזרת ראשית, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שושנה סומך

רפרנט בטחון פנים ותעשיות צבאיות באג"ת, משרד האוצר - עמיחי דוד

ראש מינהל ביטחון, מ. שלטון מקומי - יוחאי וג'ימה

ראש תחום ביטחון והערכות לחרום, מרכז המועצות האזוריות - אורי בן יהודה

יו"ר ועדת ביקורת, עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים - דני קדרון
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז–2017
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז–2017. בבקשה.
עידו בן יצחק
אולי שקרן תציג?
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים להציג את זה? בבקשה.
קרן גל-און
בוקר טוב. כזכור, בינואר עשינו את הרפורמה המשמעותית באגרות של הכבאות, בזכות היושב-ראש, בזכות השר, בזכות עוד כל מיני גורמים טובים, ואנחנו רואים ממש שינוי משמעותי בכל האגרות. כמובן, בוטלו האגרות המבצעיות, למעט שלוש אגרות שנותרו. ועשינו רפורמה משמעותית במערכות המחשוב, והכול עובד אחרת.

תוך כדי תקופת הרצה אנחנו מגלים שאנחנו צריכים כמה תיקונים נוספים. בעצם התיקון שפה הוא תיקון בתקנות ההנחה מאגרה מבצעית. האגרה המבצעית שנשארה היום זה חילוץ ממעלית או פריצת דלת או חייגן. אלה שלושת - - - היחידים שנשארו החל מינואר 2017.

ומה שאנחנו מבקשים זה עוד יותר להקל על הציבור. היום אנחנו יכולים לתת הנחה או פטור בנסיבות האלה, כאשר נמצא אדם ללא רוח חיים.
היו"ר דוד אמסלם
כן, ביקשנו אז גם לפתור את זה. דרך אגב, אלה גם חלק מהאגרות היותר משמעותיות. זאת אומרת, חילוץ ממעלית וכו', אני חושב שזה דבר שגם הציבור השתמש בכיבוי בצורה די תדירה.
קרן גל-און
כל האגרות היום משמעותיות מאוד, ואת כולן ביטלנו בסיוע של האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, השירות. אוקיי.
קרן גל-און
ואני מזכירה שאת האגרות האלה השארנו, כי פה למעשה יש שירותים אזרחיים בשוק, ולא רצינו שהשמיכה המבצעית שלנו תהיה קצרה מדי.

מה שאנחנו מבקשים פה זה לבוא לטובת הציבור, ולתת הנחה מאגרה גם בכל מקרה שאדם נזקק לטיפול רפואי מיידי. זאת אומרת, בכל מקרה שהקריאה בעצם הייתה מוצדקת, כי הייתה איזושהי סכנה או בעיה בריאותית. זה מצב אחד. מצב נוסף שאנחנו מבקשים להרחיב את - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. זאת אומרת, אם בן אדם בסופו של דבר מאושפז בבית-חולים או משהו מהסוג הזה, אז הוא יכתוב לכם מכתב, ואז אתם תוכלו לדון בבקשה.
קרן גל-און
נכון. ואז יינתן לו פטור מאגרה.
היו"ר דוד אמסלם
באיזה אגרות מדובר עוד? חילוץ ממעלית - - -
קרן גל-און
פריצת דלת.
היו"ר דוד אמסלם
פריצת דלת.
קרן גל-און
וחייגן, שזה לא רלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
אז בוא נישאר על שני אלה. מה בעצם גובה האגרות שאתם גובים במהלך השנה בשני הסעיפים האלה?
קרן גל-און
עוד אין לנו נתונים מינואר, להגיד למה זה מצטבר. אנחנו יודעים מה גובה האגרה שקבוע - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, חשוב לי לדעת כמה אתם גובים. יכול להיות שכל הדיון הזה בשביל 5,000 שקל.
קרן גל-און
פה המניע הוא לא הכסף. ולכן גם אין פה איזשהו שיח מן האוצר. אנחנו לא מסתכלים על הכסף. המטרה היא להקל על הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא הבנת, קרן. הרי אישרתם את האגרות האלה. אז בזמנו שאלתי מדוע ולמה. סיפור האגרות, אז בזמנו, מי שהוביל אותו, כשהגעתי לכנסת, זה אני. וישבתי עם השר שלכם, והבהרתי לו שזה לא הגיוני. הרי האנשים, נשרף להם הבית, נשרף להם הארנק, הם בטרגדיה עצומה, אתה שולח לו עוד מכתב שהוא חייב לשלם 5,000 שקל בגלל ששלחת כבאית? משהו הזוי פה. בשביל מה הוא משלם את כל המיסים?
קרן גל-און
אנחנו מברכים על זה. ולכן פתחתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
מזה נולד העניין. אבל מה לעשות, ועניין כזה בסוף מדברים בכסף, אומרים: תקשיב, אתה צודק, אבל חסר כך וכך. אז לכן אני שואל כאן, היות שבעצם אנחנו מדברים על חילוץ ממעלית ועל פריצת דלת.
קרן גל-און
אזכיר לאדוני למה מלכתחילה נשארו שתי האגרות המבצעיות הללו. האגרות הללו נשארו בגלל שיש שירות אזרחי בשוק. כל אדם שרוצה לפרוץ דלת יכול להתקשר למנעולן, וזה עולה לו איקס כסף. אותו דבר חברת מעלית צריכה לתת את השירות של החילוץ. אנחנו רוצים שיקראו לנו רק במקרי חירום, שאין אפשרות.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
קרן גל-און
עכשיו, כדי לוודא שבאמת אנחנו לא גובים כסף במקרי חירום, אנחנו מבקשים פה להרחיב את ההנחה למקרה של טיפול רפואי.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. זאת אומרת, מה שאת אומרת, קרן – זה עלה אז, נכון, אני עכשיו נזכר, אחרת היינו כבר מורידים את זה אז. אמרת: תראה, היות שבעצם לא כל אחד רק ישכח איזה משהו, יתחילו להזעיק אותנו כל הזמן לפתוח דלתות, כשיש לו איזה שירות אלטרנטיבי בשוק, אז בוא נשאיר את זה ככה. וזה בעיקר, את אומרת, זה לא בא מזווית הכסף, אלא מזווית זו שאנשים לא יטרידו אתכם סתם, כשיש שירות אחר.
קרן גל-און
- - - המבצעי.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בוודאי. תמיד אנחנו יודעים שזה בא על חשבון משהו אחר. אז בגלל זה בעצם אישרנו את שתי – עכשיו, מה שבאת וכאן אמרת, שבמקרי קיצון, שבאמת זה ממש הצלת חיים, אז כאן אנחנו רוצים - -
קרן גל-און
אז לא לגבות אגרה.
היו"ר דוד אמסלם
- - שתהיה את האופציה שהבן אדם יגיש בקשה, ואני מניח שתהיה איזו ועדה שתבחן את העניין, בסוף תוכל לתת לו את ההנחה.
קרן גל-און
יש לנו ועדה היום שפועלת לפי החוק ומתכנסת אחת לתקופה, יש לה מנגנון. ופה אנחנו מבקשים להרחיב את הנסיבות, שנוכל לתת את הפטור בכל מקרה שאדם נזקק לטיפול רפואי מיידי. אפילו לא הגבלנו את זה לאשפוז.
עידו בן יצחק
היא אפילו, אגב, יכולה להחליט בעצמה בלי שמוגשת הבקשה.
קרן גל-און
נכון. אם המידע מצוי בידינו, לדוגמה אם ראה מפקד בשטח שהאדם פונה באמבולנס, אז אפילו האדם לא צריך להגיש בקשה, הוא יודע להזין את זה אוטומטית במערכות שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בסדר גמור.
קרן גל-און
אז זו בעצם הרחבת הפטור.

וסעיף נוסף שאנחנו מבקשים להרחיב פה זה עוד דבר, שהיה עד היום בתקנות כתוב, שאם נקראנו למקום על ידי לא מי שנדרש לו השירות, נגיד שכן ראה מישהו אחר נתקע במעלית, ולא נדרשנו לפעול, אז גם יש אפשרות להנחה.

פה אנחנו רוצים להרחיב עוד יותר ולהגיד: לא משנה מי קרא לנו, גם אם בעל השירות, גם אם האדם שנתקע במעלית קרא לנו, אבל הגיעו הכוחות שלנו ולא נדרשו לפעול, ברגע שלא נדרשנו לפעול, גם פה לא ישלמו אגרה. שני פטורים, להרחיב את המהפך שעשינו בינואר.
היו"ר דוד אמסלם
שמח מאוד שהתעוררתם באיזה בוקר והחלטתם להיות ידידותיים לאזרח. זה בסדר.
קרן גל-און
זה מה שפתחתי ואמרתי, שמינואר אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני שמח על החשיבה הארגונית החדשה.
קרן גל-און
זה היה כל הזמן ניסיון. היה צריך את הסיוע שלך ואת האוצר, כדי שזה יקרום עור וגידים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. מקריא?
עידו בן יצחק
רגע, רק אעיר בקשר לעניין השני שהיא הזכירה. בעצם אנחנו מוחקים את הסעיף שאומר שהוא מאפשר לתת הנחה בנסיבה הזאת, מהטעם שהם ממילא לא גובים מלכתחילה את התשלום. הבנתי שכרגע זה מצוי בהנחיות שלהם, הבנתי מקרן שבסט הבא של התקנות הם גם יעגנו את זה בתוכן.
קרן גל-און
נכון. אלה בעצם התקנות שעוסקות בהנחות מאגרה מבצעית. אלה שני התיקונים שהזכרתי, להרחיב רגע את ההנחה. אותו סט של תקנות שעודכן, ובאישור הוועדה, בינואר 2017, גם אחרי תקופת הרצה של חצי שנה מזהים כבר כמה תיקונים שאנחנו צריכים לעשות. לדוגמה, באגרה עבור אירועים חד-פעמיים נשקל עוד פעם, וכל מיני דברים כאלה. וגם שם נתקן ונבהיר, שאם הוא לא נדרש לשירות, הוא לא יצטרך לשלם.
היו"ר דוד אמסלם
תבהירו את זה שם.
קרן גל-און
נכון. ונביא את זה כמובן לוועדה אחרי הפגרה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. היות שיש לכם עוד תיקונים שם, אז לכן לא נתקן את זה גם עכשיו על הבסיס הזה. אז בוא נגיד, את ה-reshuffle נעשה שם, כשתביאו את כל המכלול. בבקשה.
עידו בן יצחק
תיקון תקנה 2

1.

בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה), התשע״ה–2015 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 2 –
(1)

פסקה (3) – תימחק.
(2)

אחרי פסקה (2) יבוא:
״(2א) פעולות הרשות נדרשו לחילוץ אדם אשר נזקק לטיפול רפואי מידי
כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996, ובלבד שהדבר הובא לידיעתה.״
תחולה

2.

תקנה 2 לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה תחול לגבי פעולות הרשות באירועים שהתרחשו החל ביום ג' בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) ולאחריו.
היו"ר דוד אמסלם
יש הערות? מישהו רוצה להעיר משהו? הכול בסדר?

טוב, רבותי, מי בעד התקנות, כפי שהוקראו? שירים את ידו. שמתם לב, זה רק אני. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז–2017 אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהתקנה עברה.

היות שאני בשידור, אז אני רוצה להתנצל בפני העיתונאים, שהרבה פעמים הם כותבים שרק אני מעביר את התקנה לבד. אז באמת, אני מתנצל שבאתי היום לעבודה, רק אני, וקידמנו עוד משהו לטובת מדינת ישראל.

תודה רבה. שיהיה המשך שבוע טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 09:04.

קוד המקור של הנתונים