ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2017

חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 471

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ב' באב התשע"ז (25 ביולי 2017), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זאב בנימין בגין

תמר זנדברג

אכרם חסון
חברי הכנסת
נאוה בוקר
מוזמנים
סמנכ"ל משאבי אנוש, בטחון פנים - רונית ירדן

יועמ"ש, בטחון פנים - יואל הדר

יועץ השר, בטחון פנים - ליאור חיימוביץ

מתמחה ביועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - אביב ישראלי

רפרנט בטחון פנים ותעשיות צבאיות באג"ת, משרד האוצר - עמיחי דוד

עו"ד-לשכה משפטית, משרד האוצר - מור מאור לזר

משפטנית, משרד הבריאות - שרונה עבר הדני

אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר - דורון ספקטור

ס. מנהל השירות לטיפול בגהתמכרויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - איריס נהרי

עוזר ליועמ"ש-בנש"מ, משרד רה"מ - בישארה אלי פראן

מוזמן/ת - גלעד היימן

מוזמן/ת - דני קדרון

מוזמן/ת - אריה פרבר

מוזמן/ת - סיגלית סוסנה ארובס

מוזמן/ת - אורית שטרנברג

מוזמן/ת - יצחק אליהו

מוזמן/ת - חגי ברוש
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017
היו"ר דוד אמסלם
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו כבר דנו על החוק, הקראנו אותו כמדומני. אנחנו רק מביאים את זה להצבעה. בסופו של דבר הבנו שהצדדים הגיעו לעמק השווה בנושא של העובדים. לכן אני את זה ישר להצבעה.
גלי גלילי קרן
יש התוספת שהוספת שעכשיו לא משקפת את ההסכמות שהגיעו אליהן.
יואל הדר
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נוציא מהחוק את הסעיף שאומר בחוק שהם יעברו מאותו שכר. בסדר?
גלי גלילי קרן
גם את הארבעה חודשים רצינו להוריד, אם אפשר. זה מופיע בפסקת ההסכמות שלנו.
עידו בן יצחק
קודם כול המשפט שאומר שלא יהיה שינוי בתנאי השכר שלהם יושמט מהנוסח. זה יהיה חלק מההסכמות. לגבי התקופה – "החלטה למינוי עובדים, לפי סעיף זה", כרגע מה שכתוב בנוסח: "בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה".
גלי גלילי קרן
אנחנו רצינו לחזור עד יום התחילה, ובהסכמות בין הצדדים הכנסנו את ארבעת החודשים. לכן הנציבות אומרת שזה לא לחוק ההסכמה הזאת; שבחוק נהוג לכתוב: "עד יום התחילה".
יואל הדר
יום התחילה זה שישה חודשים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
- - - שלנו הייתה מתי זה ייגמר; מתי העובדים יידעו - -

- - -
גלי גלילי קרן
ארבעה חודשים. זה במסמך ההסכמות בין הצדדים. אנחנו נודיע להם תוך ארבעה חודשים, אבל אנחנו רוצים שבחוק יהיה כתוב - - - כדי שיהיה
זאב בנימין בגין (הליכוד)
שתאריך התחילה בעוד שישה חודשים.
גלי גלילי קרן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו ביקשנו. תודיעו להם בדיוק.
גלי גלילי קרן
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אז אנחנו יכולים להביא להצבעה?
עידו בן יצחק
יש לנו הסתייגות של תמר.

על סעיפים 1 ו-2 אין הסתייגויות אז אפשר להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נעשה הצבעה על ההסתייגויות, ואחר כך על כל החוק.
עידו בן יצחק
בסדר.

לסעיף 3 יש הסתייגות של חברת הכנסת זנדברג.
איתן גורני
מותר להגיד שתי מילים לפני ההצבעה?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
איתן גורני
אני המזכ"ל בפועל של הרשות למלחמה בסמים. היה לנו קרב קשה, קרב על הגורל המקצועי של הרשות, והיה קרב על תנאי השכר של העובדים. בקרב, במלחמה על תנאי השכר הגענו להסכמה, ואני רוצה להגיד את תודתי ואת תודת הרשות לכל אלה שעוסקים במשא ומתן, כולם ברוח טובה, ברום ואהדה, והגענו לאיזשהו מודוס ויונדי שכולם יכולים לחיות אתו. אשר לחלק המקצועי אני רוצה לומר בצער רב שלדעתי ולדעת אנשי מקצוע ששמענו אותם כאן זאת שגיאה קשה וזאת שגיאה קשה גם לעתיד לפרק את הרשות במתכונתה הנוכחית ולהכניס אותה בתור אגף בתוך המשרד. הרשות הזאת עשתה ועושה דברים נהדרים. חלק גדול מהעבודה שהיא עושה לא יוכל להיעשות בעתיד וחבל. זה כל מה שרציתי להגיד.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, איתן. אני מתחבר לכל מה שאתה אומר גם אם אני לא מסכים למרות שבמקרה דנן אני אפילו נוטה להסכים במובנים מסוימים. בישיבה הקודמת דיברת בהרבה התרגשות, וזה השפיע עלי, ואני אמרתי שזה מכיוון שאתם רואים בזה כמפעל חיים. זאת לא עבודה רגילה שבאים, עובדים, לוקחים משכורת והולכים הביתה. יש פה משהו מעבר לזה. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לך ולצוות על העבודה שעשיתם בכל השנים שהרשות נמצאת והובלתם את זה. זאת באמת שליחות. להתעסק בסוגיות מהסוג הזה זה הרבה שליחות ונשמה אחרת זה לא עובד. זאת החלטת ממשלה, ובסוף אני מצוּוֶה גם להתקדם עם זה גם אם לפעמים דעתי אינה נוחה. אז אנחנו מתקדמים .אבל לפחות אני שמח שבסיפור הזה אנחנו דאגנו, חברי ואני, ובסופו של דבר גם כל פקידי הממשלה שגויסו מהממונה על השכר ועד האוצר – ובאמת גם שאפו להם – שלא תהיה פגיעה גם בנושאים האלה שהם פתירים יותר. אז תודה לך. אני רוצה להודות לך על כל הפעולות שעשית.

אני רוצה להעלות את זה להצבעה, ברשותכם.
תמר זנדברג (מרצ)
אם אפשר, בבקשה, לנמק את ההסתייגות שלי ולהסביר אותה. אני רוצה להצטרף לתודות וגם לך, אדוני היושב-ראש, על המקום שנכנסת בו. אני הגעתי לנושא הזה מתפקידי כיושבת-ראש ועדת הסמים והאלכוהול. שם ראיתי, וזה לא סוד שהיו לי המון חילוקי דעות עם הרשות וגם עם השר ועם המשרד בנושא מדיניות. אבל בהקשר הזה אני ראיתי לעצמי תפקיד לדאוג לדבר אחד – הטיפול והשיקום של אנשים בהתמכרויות וטיפול בהתמכרויות. זה מה שהנחה אותי, ועדיין מנחה אותי. בהקשר הזה אין לי ספק שהתפקידים והצעד הארגוני שהשר והמשרד עשו פה באיחוד התפקידים שהם עושים בתחום האכיפה, ההסברה, המניעה וכדומה הוא צעד ארגוני נכון גם מבחינת איגום משאבים. אבל אני חשבתי ועדיין חושבת שהתחום הזה של טיפול ושיקום היה צריך לעבור בעיקר לאחריות משרד הבריאות ואולי אפילו משרד הרווחה. אני מכבדת את כל מה שאמרתם שהתחום הזה יישאר כאגף בתוך הרשות החדשה. אני לא אסתיר שאני מודאגת מהיכולת של המשרד לביטחון הפנים לטפל במשהו כמו טיפול ושיקום. אני אמרתי את זה לאורך כל הדרך, ולפחות הוועדה שלי תמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. לכן לדעתי, הצעד בהיבט הזה הוא שגוי. אני ביקשתי לרשום כהסתייגות שהתחום הזה של טיפול ושיקום יישאר כאגף עצמאי בפני עצמו בתוך הרשות החדשה כדי שלפחות תהיה לנו כתובת לנושא הזה שתוכל להימשך ההמשכיות שנעשתה, ולכן ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
מה שביקשת בעצם זה שבמסגרת האיחוד הזה תהיה יחידה שתעסוק - - -
תמר זנדברג (מרצ)
בדיוק.
קריאה
יש יחידה שהראיתי לך בעץ המבנה - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בהיררכיה זה יהיה אגף?
תמר זנדברג (מרצ)
כן.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הרשות הופכת ל - -
יואל הדר
הרשות יושבת בתוך המשרד. יש ענפים שונים.
תמר זנדברג (מרצ)
זה כל תחום הסמים והאלכוהול. אני שואלת ספציפית על טיפול ושיקום.
גלי גלילי קרן
יש אגף כזה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל בוודאי ובוודאי אנחנו לא מכניסים את המבנה הארגוני לתוך החוק.
תמר זנדברג (מרצ)
כן, בסדר. זאת סוגיה מהותית יותר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כתוב: "אגף סמים ואלכוהול". לא רשות.
תמר זנדברג (מרצ)
כן, כן. הרשות מתבטלת ונכנסת לתוך - -
היו"ר דוד אמסלם
זה אחד האגפים ברשות.
גלי גלילי קרן
הרשות כולה היא למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול - -
תמר זנדברג (מרצ)
הנושא הוא נושא מהותי.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו – אנחנו לא מכניסים מבנה ארגוני לתוך חוק, אבל אני מניח שזה מה שיקרה בפועל.
קריאה
אני ממשרד הרווחה. אם אפשר, בתחום של טיפול - -
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה רוצה להבהיר?
קריאה
לאור ההסתייגות של עלתה רק להבהיר לפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך.
קריאה
אין צורך? בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת זנדברג? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות של חברת הכנסת תמר זנדברג לסעיף 3 לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

יש עוד הסתייגות?
עידו בן יצחק
חברי הכנסת אבו- מערוף וגרמן לא נמצאים פה, ולכן אין צורך להצביע על ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד החוק כפי שהקראנו אותו כולל כל התיקונים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד החוק – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהחוק עבר. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים